Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ

2 1. JOHDANTO LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY:N YLEISET TOIMIVALTASUHTEET Tehtäväkuvausten tarkoitus ja nimikkeet Henkilöstön rekrytointi- ja nimitysvaltuudet Yleiset hankintaperiaatteet Tuloja koskevat tarjoukset, sopimukset ja päätökset Allekirjoitusoikeudet Päätösluettelot PROSESSIKARTTA JOHTAMINEN HALLINTONEUVOSTO HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Johdon sihteeri JOHTORYHMÄ AMMATTIKOULUTUS REHTORI KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ OPISKELIJAPALVELUPÄÄLLIKKÖ OPPISOPIMUSKOORDINAATTORI ( asti) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETTAJA Ryhmänohjaajan tehtäväroolin kuvaus Koulutusvastaavan tehtäväroolin kuvaus Tutkintovastaavan tehtäväroolin kuvaus Erityisopetuksen tarkoitus ja tavoitteet Erityisopetuksen koordinaattorin tehtäväroolin kuvaus Erva-opettajan tehtäväroolin kuvaus Oppipajaopettajan tehtäväroolin kuvaus OPINTOAVUSTAJA OPINTO-OHJAUKSEN KOORDINAATTORI OPINTO-OHJAAJA OPISKELIJAKURAATTORI SOSIAALIOHJAAJA OPISKELIJAPALVELUSIHTEERI ERIKOISAMMATTIMIES KOULUTUSPALVELUSIHTEERI KAHVIONHOITAJA JA MYYMÄLÄNHOITAJA RAVINTOLAHENKILÖSTÖ ASUNTOLANHOITAJA ERITYISLUVAN VAATIVAN TOIMINNAN NIMIKKEET JA TEHTÄVÄKUVAUKSET Lentokonealan koulutus, laatupäällikkö Merenkulkualan koulutus, laatukoordinaattori Sähkötöiden johtaja

3 4.3. AMMATTIKOULUTUKSEN YHTEISTYÖELIMET NUORTEN KOULUTUKSEN JOHTORYHMÄ AIKUISTEN KOULUTUKSEN JOHTORYHMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN TYÖELÄMÄJAOKSET OPPILASKUNTA KURINPITOJAOS TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN TOIMINTAA TUKEVAT JA KEHITTÄVÄT PALVELUT HENKILÖSTÖPALVELUT HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ TYÖHYVINVOINTIKOORDINAATTORI OSAAMISEN HALLINNAN KOORDINAATTORI Henkilöstöpalvelusihteeri TILA- JA ICT-PALVELUT KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ ICT-KOORDINAATTORI ICT-suunnittelija ICT-tukihenkilö Kehityspalvelusihteeri, tila- ja ICT-palvelut KIINTEISTÖKOORDINAATTORI KEHITYSPALVELUT KEHITYSPÄÄLLIKKÖ TYÖELÄMÄKOORDINAATTORI HANKEKOORDINAATTORI Projektipäällikkö Kehityspalvelusihteeri, hanke- ja työelämäpalvelut LAATUASIANTUNTIJA Järjestelmäsuunnittelija Kehityspalvelusihteeri, toimintajärjestelmä- ja laadunhallintapalvelut TALOUSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ TALOUSSUUNNITTELIJA Talouspalvelusihteeri HANKINTA- JA LOGISTIIKKAPALVELUT HANKINTAKOORDINAATTORI Hankinta- ja logistiikkapalveluiden henkilöstö RUOKAILUPALVELUT Ruokailupalveluiden henkilöstö VIESTINTÄPALVELUT VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ VIESTINTÄSUUNNITTELIJA Viestintäpalvelusihteeri

4 Käsittely- ja muutoshistoria Pvm. Tekijä Muutoksen kuvaus Käsittelyn kuvaus ja aika Jukka Söderdahl Sisältö on laadittu vain kohtiin 1-4. Johtoryhmän käsittelyyn Jukka Söderdahl Ei muutoksia Tiedoksi YT-neuvottelukuntaan Jukka Söderdahl Lisätty kohdat 5-6 Johtoryhmän käsittelyyn Jukka Söderdahl Korjattu oikeinkirjoitusta Johtoryhmä hyväksyntä

5 1. JOHDANTO Toimintasäännössä määritellään Länsirannikon Koulutus Oy:n toimintaperiaatteet sekä henkilöstön vastuut, valtuudet ja keskinäiset suhteet. Toimintasäännön jäsentely perustuu WinNovan organisaation ja ydinprosessien mukaiseen rakenteeseen. Toimintasääntöjen määrästä, tavoitteista ja sisällön rakenteesta päättää toimitusjohtaja. Hallituksen työjärjestyksen ja johtosäännön hyväksyy hallitus, muut säännöt toimitusjohtaja. Kaikki toimintaa ja hallinnointia ohjaavat säännöt ja ohjeistot kootaan yhteen tietovarastoon ja ne ovat helposti haettavissa WinNovan intranetin kautta. Toimintasäännön tarkoituksena on määritellä yleisellä tasolla tehtävät, vastuut ja valtuudet niin, että toimintaprosessimme toimivat mahdollisimman sujuvasti, tuottavat laadukkaita palveluita ja tuotteita sekä aikaan saavat strategian ja tavoitteiden mukaisia tuloksia. Jokaisen henkilön tehtäväkuva muodostuu yleisen tehtäväkuvauksen sekä työsopimuksen perusteella. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan kehityskeskusteluiden yhteydessä vuosittain sekä organisaatio-, henkilöstö- tai tehtävämuutosten yhteydessä. Toimintasäännön sisältö tarkistetaan johdon katselmuksen yhteydessä vähintään kerran vuodessa LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY:N YLEISET TOIMIVALTASUHTEET Tehtäväkuvausten tarkoitus ja nimikkeet Yksittäisen henkilön tehtäväkuva määräytyy työsopimuksen perusteella. Toimintasäännössä kuvataan eri tehtäviin sisältyvät vastuut, valtuudet ja pääasialliset tehtävät yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisen tehtäväkuvauksen valmistelee henkilön lähin esimies yhteistyössä työntekijän ja henkilöstöpalvelujen kanssa ja hyväksyy esimiehen esimies. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan kehityskeskusteluiden yhteydessä vuosittain sekä organisaatiomuutosten, henkilöstömuutosten tai tehtävämuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvauksiin liittyvä nimikeluettelo on liitteessä Henkilöstön rekrytointi- ja nimitysvaltuudet Esimiehellä on omalla päätöksellään oikeus ottaa henkilöstöä enintään 3 kuukaudeksi. Yli 3 kuukauden työsuhteeseen ottamiseen tarvitaan yhden yli -menettely, jonka mukaisesti nimitykset sekä nimityksiin liittyvät palkkaus- ja muut ehdot vaativat nimittävän henkilön esimiehen hyväksynnän. Henkilöstön työsuhde- ja muista henkilöstöasioista määrätään tarkemmin henkilöstöpalveluiden ohjeistoissa Yleiset hankintaperiaatteet Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa. Hankintojen tulee palvella yhtiön tuloksellista toimintaa ja resurssien tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttöä. Hankinnat kilpailutetaan ja tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti. Tarkemmat hankintoja koskevat ohjeet annetaan hankintalaissa ja Länsirannikon Koulutus Oy:n taloussäännössä Tuloja koskevat tarjoukset, sopimukset ja päätökset Tuloja koskevissa tarjouksissa ja sopimuksissa on oltava vähintään sopimusosapuolet, sopimuksen kohde (tulon peruste), sopimusehdot sekä hinta, maksuehto ja alv-tiedot. Kaikkien erilaisista suoritteista perittävien maksujen tulee perustua joko hyväksyttyyn hinnastoon tai hyväksytyn hinnoittelujärjestelmän mukaiseen hinnoittelulaskelmaan. Ennen tuotteen tai pal- 5

6 velun toimittamista tulee tarkistaa ostajan maksuvalmius. Tarkemmat myyntiä koskevat ohjeet annetaan Länsirannikon Koulutus Oy:n taloussäännössä Allekirjoitusoikeudet Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi (2) henkilöä yhdessä niistä, joille hallitus antaa toiminimen kirjoitusoikeuden. Nimenkirjoitukseen oikeutetut voivat valtuuttaa WinNovan työntekijän allekirjoittamaan valtakirjassa määriteltyjä asiakirjoja Päätösluettelot Päätösluetteloiden pito määritellään vuoden 2012 aikana. 2. PROSESSIKARTTA WinNovan toimintajärjestelmä perustuu prosessimaiseen toimintamalliin. Siinä resursseja johdetaan ja käytetään siten, että toimintaan suunnatuista panoksista saadaan tavoitteiden mukaisia tuotoksia. Prosessi muodostuu toisiaan seuraavista vaiheista: suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja parantamisesta. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy viestintä. WinNovan prosessikartta 6

7 3. JOHTAMINEN Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toimielimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvosto 3.1. HALLINTONEUVOSTO Hallintoneuvoston toimivallasta ja jäsenistä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Hallitus 3.2. HALLITUS Yhtiön hallitus hoitaa osakeyhtiölain mukaiset tehtävät. Sen tehtävät ja vastuut on esitetty hallituksen työjärjestyksessä ja johtosäännössä TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä toimiminen yhtiön hallituksen kokouksissa esittelijänä. Toimitusjohtaja Johtoryhmä Toimitusjohtaja Rehtori, nuorten koulutus Rehtori, aikuisten koulutus Henkilöstöpäällikkö Kehityspäällikkö Kiinteistöpäällikkö Talouspäällikkö Viestintäpäällikkö Toimitusjohtaja vastaa yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamisesta yhtiön kirjanpidon laillisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta yhtiön hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta sidosryhmäsuhteista ulkoisesta viestinnästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Toimitusjohtaja 1. allekirjoittaa sopimukset, esitykset, aloitteet ja muut asiakirjat yhtiön puolesta 2. allekirjoittaa työssäoppimisen ja työharjoittelun yhteistyösopimukset 3. hyväksyy opetussuunnitelman yhteisen osan 4. päättää yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä tiedotus- ja suhdetoiminnasta 5. edustaa yhtiötä osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa 6. päättää henkilöstön palkkaamisesta toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin ja allekirjoittaa työsopimukset, ellei tehtävää ole osoitettu jollekin toiselle henkilölle 7. valitsee rehtorit ja muut yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä esittelee näiden nimitykset ja työsuhteiden ehdot hallituksen hyväksyttäviksi 8. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, ulkomaisista työmatkoista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista 9. hyväksyy välittömien alaistensa matka-, luottokortti- ja kululaskut 10. päättää myös muiden kuin kohdassa kuusi mainitun henkilökunnan palkkauksen periaatteista 11. päättää talousarvion käyttösuunnitelmasta 12. päättää lainojen ottamisesta, takaisinmaksusta, lainaehtojen muuttamisesta ja vakuuksien luovuttamisesta hallituksen hyväksymän talousarvion rajoissa 13. päättää kassavarojen yli vuoden sijoittamisesta hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti 14. päättää investoinneista talousarvion ja investointisuunnitelman rajoissa 15. päättää kokonaiskustannuksiltaan enintään :n hankkeiden hakemisesta ja allekirjoittamisesta 7

8 Toimitusjohtaja pitää tekemistään päätöksistä päätösluetteloa Johdon sihteeri Johdon sihteerin tehtävänä on johdon sihteeripalvelut tilaisuuksien ja tapaamisten järjestäminen hallituksen ja hallintoneuvoston kokousjärjestelyt sekä kokouspalkkioiden maksatusten valmistelu WinNovan päätösluetteloista ja arkistosta vastaaminen Johdon sihteerin esimies on toimitusjohtaja JOHTORYHMÄ Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana toimielimenä. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Länsirannikon Koulutus Oy:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö, nuorten koulutuksen rehtori, aikuisten koulutuksen rehtori, kehityspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä viestintäpäällikkö. Johtoryhmän keskeisiä tehtäviä ovat: yhtiön strategian laadinta ja kehittäminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät asiat vuosittaisten toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelu ammattikoulutuksen yhtenäisten toimintatapojen ja -järjestelmien kehittäminen sisäisten ohjeiden ja määräyksien käsittely hallitukselle esitettävien asioiden valmistelu sisäisen yhteistoiminnan, toimintakulttuurin ja imagon kehittäminen tarvittavien työryhmien sekä tiimien asettaminen 4. AMMATTIKOULUTUS Ammatillisen koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Lisäksi tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista. Ammattikoulutus muodostuu kolmesta peruselementistä: ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista, jotka muodostavat osaamisvaatimustensa suhteen jatkumon eri ammattialoilla. Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin. Nuorten koulutus on pääsääntöisesti ammatillista peruskoulutusta, joka johtaa 120 opintoviikon laajuiseen perustutkintoon. Siihen haetaan yleensä yhteishaun kautta. Koulutus voidaan järjestää lä- 8

9 hi-, etä- ja monimuoto-opetuksena, oppisopimuskoulutuksena tai muutoin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä voidaan lisäksi järjestää valmistavaa koulutusta, jonka kautta erilaiset opiskelijat voivat parantaa valmiuksiaan tai valmistautua ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen. Aikuisten koulutuksella tarkoitetaan ammatillista perus-, lisä- tai täydennyskoulutusta, joka on ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja tai niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta koulutusta. Aikuisten koulutus järjestetään pääosin omaehtoisena koulutuksena, työvoima-, oppisopimus- tai henkilöstökoulutuksena. Valmentava koulutus ohjaa eri ammattialoille ja kehittää osallistujien työnhaku- ja tietotekniikkavalmiuksia sekä tukee maahanmuuttajien kotoutumista. WinNovan ammattiopetusta ohjaavat tutkintojen perusteet, WinNovan ammattikoulutusstrategia, opetussuunnitelman yhteinen osa, tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat sekä niihin sisältyvät toteutus- ja arviointisuunnitelmat. WinNovan koulutustoiminnan tehtävänimikkeet Strateginen ja operatiivinen johtaminen Rehtorit Koulutuspäälliköt Opiskelijapalvelupäällikkö Opetusta, opiskelua ja oppimista tukevat sekä ohjaavat palvelut Asuntolanhoitaja Kahvionhoitaja Myymälänhoitaja Ravintolahenkilöstö Erikoisammattimiehet Koulutuspalvelusihteerit Opiskelijapalvelusihteeri Opiskelijakuraattorit Sosiaaliohjaaja Erityisopetuksen koordinaattori Opetus, ohjaus sekä oppimisen ja osaamisen arviointi Opintoavustajat Opinto-ohjaajat Opinto-ohjauksen koordinaattori Opettajat Opettaja voi toimia eri rooleissa, hän voi opettajan tehtävän ohessa toimia mm. ryhmänohjaajana, koulutusvastaavana, tutkintovastaavana, erva-opettajana tai oppipajaopettajana. 9

10 4.1. REHTORI Koulutustoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ammatillista koulutusta käsitellään opetusministeriön ammattiopistostrategian mukaisena kokonaisuutena. Koulutustoiminta muodostuu rehtorien johtamista kahdesta tulosalueesta, nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta, Rehtorit toimivat yhteistyössä ja vastaavat ammattikoulutusstrategian valmistelusta ja toimeenpanosta sekä pedagogisesta johtamisesta. Rehtorit vastaavat koulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä, koulutuksen toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta sekä laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. He vastaavat koulutukseen liittyvän hanketoiminnan toteutuksesta sekä lainsäädännön noudattamisesta. Rehtorit raportoivat toimitusjohtajalle. Rehtori, nuorten koulutus 1. hyväksyy ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtaiset ja tutkinnon osakohtaiset opetuksen toteutus- ja osaamisen arviointisuunnitelmat 2. päättää nuorten koulutustoiminnan yhteisistä määrärahoista, hankinnoista ja hankkeista sekä hyväksyy niihin kohdistuvat laskut ja maksatushakemukset 3. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista sekä tulosalueensa työntekijöiden ulkomaan työmatkoista 4. päättää opiskelijoiden kurinpitoon liittyvistä periaatteista ja toimeenpanosta 5. päättää tulosalueensa viestinnästä yhtiön linjausten mukaisesti 6. ottaa ja erottaa tulosalueensa työntekijät noudattaen yhden yli -periaatetta 7. allekirjoittaa ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien tutkintojen päättötodistukset yhdessä koulutuspäällikön kanssa Rehtori, aikuisten koulutus 1. hyväksyy näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen tutkintokohtaiset sisällöt ja järjestämissuunnitelmat tutkintojen perusteiden mukaisesti 2. päättää aikuisten koulutustoiminnan yhteisistä määrärahoista, hankinnoista ja hankkeista sekä hyväksyy niihin kohdistuvat laskut ja maksatushakemukset 3. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista sekä tulosalueensa työntekijöiden ulkomaan työmatkoista 4. päättää opiskelijoiden kurinpitoon liittyvistä periaatteista ja toimenpiteistä 5. päättää tulosalueensa viestinnästä yhtiön linjausten mukaisesti 6. ottaa ja erottaa tulosalueensa työntekijät noudattaen yhden yli -periaatetta 7. allekirjoittaa näyttötutkintojen järjestämissopimukset ja järjestämissuunnitelmat sekä näyttötutkintojen tutkintotodistukset yhdessä tutkintotoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Rehtori voi delegoida tämän tehtävän tarvittaessa vastaavalle koulutuspäällikölle. Rehtori pitää tekemistään päätöksistä päätösluetteloa ja toimittaa sen neljännesvuosittain toimitusjohtajalle tiedoksi. 10

11 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ Koulutuspäällikkö vastaa joko nuorten ammatillisessa peruskoulutuksesta tai aikuisten ammatillisesta koulutuksesta. Nuorten koulutuksesta vastaavan koulutuspäällikön tulosalueeseen sisältyy nuorten ammatillinen peruskoulutus ja siihen liittyvä valmistava koulutus. Aikuisten koulutuksesta vastaavan koulutuspäällikön tulosalueeseen sisältyy aikuisten ammatillinen perus- ja lisäkoulutus, työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus, henkilöstökoulutus sekä aikuisten täydennys- ja muu koulutus. Koulutuspäällikkö on oman tulosalueensa koulutusprosessien prosessinomistaja. Hän vastaa koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista, kehittämisestä ja laadusta sekä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta. Koulutuspäällikkö vastaa alansa opetustoimintaa liittyvien viranomaismääräysten noudattamisesta. Koulutuspäällikkö vastaa tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmien sekä opetuksen osakohtaisten toteutussuunnitelmien ja osaamisen arviointisuunnitelmien laatimisesta. Hän vastaa myös näyttötutkintojen järjestämissopimusten ja järjestämissuunnitelmien laatimisesta Koulutuspäällikkö vastaa palvelu- ja työtoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä koulutuksen ja muiden tuotteiden hinnoittelusta ja myynnin ohjeistuksesta yhteistyössä talouspalveluiden kanssa. Koulutuspäällikön tehtävänä on henkilöstön rekrytointi yhteistyössä rehtorin ja henkilöstöpäällikön kanssa noudattaen yhden yli -menettelyä, uuden henkilöstön perehdyttäminen sekä koulutusalueensa henkilöstön johtaminen ja resurssointi. Koulutuspäällikön tehtäviin kuuluu työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö ja ennakointi yhteistyössä kehityspalveluiden kanssa sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa. Hän toimii tulosalueensa johtoryhmän jäsenenä ja tekee yhteistyötä yli koulutus- ja opintoalarajojen muiden koulutusalueiden kanssa. Koulutuspäällikkö, nuorten koulutus 1. päättää opiskelijoiden ottamisesta, opiskelijan eronneeksi katsomisesta ja muista opiskelija-asioista 2. päättää koulutusalueensa työjärjestyksistä sekä opetusryhmien muodostamisesta 3. Antaa järjestyssääntöjen mukaisesti opiskelijalle kurinpitorangaistuksena kirjallisen varoituksen. Tekee esityksen kurinpitojaokselle opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta, opiskelijan opiskeluoikeiden pidättämisestä, peruuttamisesta tai palauttamisesta kurinpitojaokselle. 4. päättää koulutuspalvelujen ostamisesta ja vastaa hankintalainsäädännön noudattamisesta 5. vastaa koulutusalueensa hanketoiminnan toteutuksesta 6. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista Koulutuspäällikkö, aikuisten koulutus 1. päättää opiskelijoiden ottamisesta ja muista opiskelija-asioista 2. päättää koulutusalueensa työjärjestyksistä sekä opetusryhmien muodostamisesta 3. antaa järjestyssääntöjen mukaisesti opiskelijalle kurinpitorangaistuksena kirjallisen varoituksen sekä erottaa opiskelijan opiskelijaasuntolasta 4. päättää koulutuspalvelujen ostamisesta ja vastaa hankintalainsäädännön noudattamisesta 5. vastaa koulutusalueensa hanketoiminnan toteutuksesta 6. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista 11

12 7. päättää koulutusalueensa henkilöstön vuotuisista koulutussuunnitelmista 8. allekirjoittaa ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien tutkintojen päättötodistukset yhdessä nuorten koulutuksen rehtorin kanssa 7. päättää koulutusalueensa henkilöstön vuotuisista koulutussuunnitelmista 8. allekirjoittaa todistukset tutkintotodistuksia lukuun ottamatta Koulutuspäällikön esimies on nuorten tai aikuisten koulutuksen rehtori. Koulutuspäällikkö pitää tekemistään päätöksistä päätösluetteloa ja toimittaa sen neljännesvuosittain nuorten koulutuksen rehtorille tiedoksi OPISKELIJAPALVELUPÄÄLLIKKÖ Opiskelijapalvelujen tavoitteena on ohjata ja tukea opiskelijan opintoja, ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja edistää opintojen loppuunsaattamista sekä taata opiskelijoille laadukkaat ja tasavertaiset opiskelijapalvelut, edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista sekä lisätä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Opiskelijapalvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä WinNovan eri koulutusalojen kanssa, perusopetuksen, työ- ja elinkeinoelämän sekä muiden alueen sidosryhmien kanssa. Opiskelijapalvelupäällikkö toimii yhteistyössä rehtorien, koulutuspäälliköiden ja toimintaa tukevien ja kehittävien palvelujen kanssa. Opiskelijapalvelupäällikön tehtävänä on vastata oppilaitoksen opiskelijapalveluista sekä niiden kehittämisestä ja koordinaatiosta vastata erityisopetuksen yhteisistä palveluista, niiden kehittämisestä sekä koordinoida WinNovan erityisopetuksen toteutusta vastata opiskelijavalintaprosessin toteutuksesta, sen kehittämisestä ja koordinaatiosta sekä vastata hakutoimiston toiminnasta koordinoida opiskelijoiden tapaturmavakuutuksiin liittyvää toimintaa toimia kurinpitojaoksen esittelijänä ja koordinoida kurinpitoon liittyvien toimintamallien toteutusta ja kehittämistä vastata WinNovan opiskelijayhdistyksen toiminnan organisoinnista vastata opiskelijahuollon sekä huoltajien ja oppilaitoksen yhteistyön järjestämisen suunnittelusta, toteuttamisesta, seurannasta ja kehittämisestä vastata oppilaitoksen opiskelijahuoltoon liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä alueen sosiaali- ja terveysalan, seurakunnan sekä nuorisotoimen toimijoiden kanssa vastata valmistavien koulutusten opetuksesta ja opetuksen toteuttamissuunnitelman laatimisesta sekä näihin liittyvästä opiskelijahuollosta vastata opiskelijapalvelut yksikön talouden suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja kehittämisestä toimia nuorten koulutuksen tulosalueen johtoryhmän jäsenenä toimia opiskelijapalvelut yksikön henkilöstön esimiehenä johtaa ja resursoida opiskelijapalvelut yksikön henkilöstöä henkilöstön rekrytointi yhteistyössä rehtorin ja henkilöstöpäällikön kanssa noudattaen yhden yli -periaatetta uuden henkilöstön perehdyttäminen sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa Opiskelijapalvelupäällikkö 1. Päättää opiskelijoiden ottamisesta valmistaviin koulutuksiin ja niihin liittyvistä opiskelija-asioista ja antaa tarvittaessa järjestyssääntöjen mukaisesti opiskelijalle kurinpitorangaistuksena kirjallisen varoituksen sekä tekee esityksen kurinpitojaokselle opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta. 12

13 2. Päättää valmistavien koulutusten työjärjestyksistä sekä opetusryhmien muodostamisesta opetussuunnitelmien toteuttamissuunnitelmien mukaisesti 3. Päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista 4. Päättää yksikkönsä henkilöstön vuotuisista koulutussuunnitelmista Opiskelijapalvelupäällikkö pitää tekemistään päätöksistä päätösluetteloa ja toimittaa sen neljännesvuosittain nuorten koulutuksen rehtorille tiedoksi. Opiskelijapalvelupäällikön esimies on nuorten koulutuksen rehtori OPPISOPIMUSKOORDINAATTORI ( asti) Oppisopimuskoordinaattori vastaa oppisopimuskoulutuksen kokonaisuuden koordinoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä koulutuspäälliköiden ja opettajien sekä oppisopimusviranomaisten kanssa. Oppisopimuskoordinaattori vastaa oppisopimuskoulutuksen koordinoinnista ja toimintaperiaatteista kehittää oppisopimuskoulutuksen toteutusmuotoja yhteistyössä rehtoreiden, koulutuspäälliköiden, opiskelijapalveluiden, koulutusalueiden, kehityspalveluiden, oppisopimusviranomaisten sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa koordinoi ja kehittää yhteistyössä koulutuspäälliköiden kanssa oppisopimuskoulutuksen tarjousmenettelyä suunnittelee, seuraa, arvioi ja kehittää yhteistyössä koulutuspäälliköiden kanssa oppisopimuskoulutuksen toteutusprosessia osallistuu yhteistyössä hankepalveluiden kanssa oppisopimuskoulutuksen ja muun koulutuksen kehittämishankkeisiin kehittää WinNovan oppisopimuskoulutuksena järjestettävää henkilöstökoulutusta yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa toimii tulosalueensa johtotiimin jäsenenä Oppisopimuskoordinaattorin esimies on aikuisten koulutuksen rehtori AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETTAJA Ammatillisen koulutuksen opettaja on erikoisasiantuntija, jolta edellytetään korkeaa suoritusmoraalia sekä jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Opettajat muodostavat monialaisen asiantuntijaverkoston, jonka osaamista hyödynnetään optimaalisesti sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa yli koulutus- ja opintoala- sekä paikkakuntarajojen. WinNovan tavoitteena on opettajien korkea kelpoisuusaste ja opettajien rekrytointi tehdään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Opettajan roolit WinNovan opettajan toimeen valitun opettajan tulee sitoutua edellä oleviin koulutuksen ja opetuksen tavoitteisiin. Opettaja voi toimia eri rooleissa, hän voi opettajan tehtävän ohessa toimia mm. ryhmänohjaajana, koulutusvastaavana, tutkintovastaavana, erityisopettajana, erva-opettajana, erityisopetuksen koordinaattorina tai oppipajaopettajana. Opettajan osaamisvaatimukset Opettajan asiantuntijuus muodostuu neljästä osaamisalueesta: substanssiosaaminen, pedagoginen osaaminen, kehittämisosaaminen ja työyhteisöosaaminen. Substanssin osa-alue jakaantuu ammatilliseen tietotaitoon ja työelämäosaamiseen, jossa ammatillinen taitotieto tarkoittaa oman ammatillisen koulutuksen ja työkokemuksen perusteella hankittua osaamista. Työelämäosaaminen tarkoittaa työyhteisöissä tarvittavaa käytännöllistä osaamista, kuten yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. 13

14 Pedagoginen osa-alue sisältää varsinaisen opetustaidon sekä kyvyn ohjata, tukea ja motivoida opiskelijoita. Alueeseen kuuluu myös koulutusprosessin hallinta eli suunnittelu, toteutus, arviointi. Kehittämisen alue liittyy kykyyn suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtään itsenäisesti ja yhdessä työyhteisön kanssa. Alueeseen sisältyy myös valmius suunnitella, johtaa ja arvioida erilaisia kehittämisprojekteja. Työyhteisön osa-alue liittyy taitavuuteen toimia työyhteisöissä ja verkostoissa sekä valmiuteen organisaation toiminnan laadunhallintaan ja kehittämiseen. Lisäksi opettajalta vaaditaan taloudellista osaamista sekä kykyä edistää toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta. Opettajan tehtävät ja vastuualueet Opettajan keskeinen tehtävä on antaa WinNovan opetus-, toteutus-, ja arviointisuunnitelman mukaista opetusta ja vastata hänelle määrättyjen opiskelijoiden opetuksesta, opiskelun ja työssäoppimisen ohjauksesta sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnista. Hänen tulee ohjata, tukea ja arvioida opiskelijoidensa oppimista, tunnistaa opiskelijoiden tukitoimien tarpeet ja käynnistää tarvittavat tukitoimet yhteistyössä ryhmäohjaajan ja opiskelijapalveluiden kanssa sekä toimia nuorille järjestettävässä koulutuksessa yhteistyössä huoltajien kanssa. Opettaja osallistuu opettamansa tutkinnon osan osalta opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelman (HOPS) laadintaan ja toteuttamiseen yhteistyössä muiden opettajien kanssa, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) toteuttamiseen sekä aikuisopiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman laatimiseen. Opetustilanteissa ja oppilaitoksen alueella opettaja vastaa sosiaalisesta järjestyksestä ja kurista, opiskelijoiden ja opiskeluympäristön turvallisuudesta sekä koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä. Opettaja osallistuu myös koulutuksen ja opetuksen suunnitteluun ja organisointiin sekä oman alansa markkinointiviestinnän sisällön tuottamiseen ja opiskelijavalintaan. Työhön kuuluu pedagoginen kehittäminen, opetus-, ohjaus- ja arviointityön suunnittelu sekä oman alansa opetukseen liittyvän materiaalin hankinta. Hänen tulee tehdä yhteistyötä työelämän sekä muiden sidosryhmien kanssa ja kehittää opetustaan siten, että se täyttää opetusalansa ja työelämän vaatimukset. Opettajan tulee vastata osaamisensa kehittämisestä siten, että se vastaa opetusalansa ja työelämän vaatimuksia ja osallistua työnantajan määräämään ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen. Opettajan tehtäviin kuuluu myös erilaisia opetukseen tai opettajan omaan toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Jokaisen opettajan henkilökohtainen tehtäväkuvaus muodostuu hänen työsopimuksensa ja erilaisten rooliensa perusteella. Tehtäväkuvaa tarkastellaan vuosittain mm. kehityskeskustelussa. Opettajan lähin esimies on koulutuspäällikkö tai opiskelijapalvelupäällikkö Ryhmänohjaajan tehtäväroolin kuvaus Koulutuspäällikkö nimeää koulutusalueensa ryhmänohjaajat koulutuksen keston ajaksi tai enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Ryhmänohjaajalla tulee olla myös omaa opetusta ko. opiskelijoille. Ryhmänohjaaja on vastuuopettaja, joka vastaa, että hänelle määrätyn ryhmän tai opiskelijoiden opetus toteutetaan koulutuspäällikön määräämän resurssien käyttösuunnitelman mukaisesti. Ryhmänohjaaja vastaa vastuullaan olevien opiskelijoiden opintoihin liittyvien asioiden hoidosta ja tiedottaa opiskelijoille opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Hän toimii yhteistyössä kaikkien koulutusprosessiin osallistuvien tahojen kanssa. 14

15 Nuorten koulutuksessa ryhmänohjaaja laatii oman ryhmänsä opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat (HOPS) yhteistyössä alan opettajien ja tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmänohjaajan tulee olla aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan vanhempien tai huoltajien kanssa. Ryhmänohjaaja voi sovittaessa laatia opiskelijan HOJKS:n opiskelijan, hänen huoltajansa, aikaisemman koulun edustajien sekä opettajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden kanssa. Aikuisten koulutuksessa ryhmänohjaaja laatii vastuullaan olevien opiskelijoiden henkilökohtaistamissuunnitelmat yhteistyössä alan opettajien kanssa. Ryhmänohjaaja ohjaa, tukee ja kannustaa opiskelijoita sekä seuraa vastuullaan olevien opiskelijoiden opintojen edistymistä. Mikäli opiskelijalle tulee poissaoloja tai opinnot eivät etene, ryhmänohjaaja käynnistää varhaisessa vaiheessa tarvittavat tukitoimet yhteistyössä koulutuspäällikön ja opiskelijapalveluiden kanssa. Ryhmäohjaajan esimies on koulutuspäällikkö Koulutusvastaavan tehtäväroolin kuvaus Koulutuspäällikkö nimeää tarvittaessa koulutusalueensa koulutusvastaavat enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Pääsääntöisesti koulutusvastaavan tehtävärooliin sisältyy vähintään puolet opetustyötä. Koulutusvastaava vastaa hänelle määrätyn koulutusalueen operatiivisesta toiminnasta ja opettajien yhteistyön organisoinnista sekä työjärjestysten laatimisesta koulutuspäällikön määräämän resurssien käyttösuunnitelman mukaisesti. Koulutusvastaava osallistuu koulutuksen pedagogiseen kehittämiseen ja tuotteistamiseen sekä oman alansa markkinointiviestinnän sisällön tuottamiseen. Koulutusvastaava avustaa tarvittaessa ryhmänohjaajaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja henkilökohtaisen opintopolun suunnittelussa ja laatimisessa. Koulutusvastaava vastaa koulutusalueensa opetuksen toteuttamisesta tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien sekä tutkinnon osien toteutus- ja arviointisuunnitelmien mukaisesti. Hän osallistuu oppimisympäristöjen ja turvallisuuden kehittämiseen yhdessä opettajien kanssa. Koulutusvastaavan esimies on koulutuspäällikkö Tutkintovastaavan tehtäväroolin kuvaus Koulutuspäällikkö nimeää tarvittaessa määräajaksi koulutusalueensa näyttötutkintoihin tutkintovastaavat. Tehtävään osoitettava resurssi määritellään tutkintojen suoritusmäärän perusteella. Tutkintovastaava laatii ja ylläpitää tutkintotoimikunnan kanssa solmittavan järjestämissopimuksen ja järjestämissuunnitelman yhteistyössä koulutuspäällikön, opettajien sekä työelämän edustajien kanssa. Hän vastaa, että tutkintotilaisuudet ja osaamisen arviointi ja dokumentointi toteutetaan järjestämissopimuksen mukaisesti sekä perehdyttää ja ohjeistaa tutkintotilaisuuksia järjestävät opettajat. Tutkintovastaava vastaa arviointipäätöksen tiedottamisesta, uusinnasta ja oikaisumenettelystä sekä toimii yhteyshenkilönä WinNovan ja tutkintotoimikunnan välisessä yhteistyössä sekä osallistuu WinNovan edustajana oman alansa tutkintotoimikunnan järjestämiin koulutus- ja yhteistyötilaisuuksiin. 15

16 Tutkintovastaava osallistuu näyttötutkintojen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja sisällön tuottamiseen sekä vastaa yhteistyössä koulutuspäällikön kanssa WinNovan järjestämien näyttötutkintotoiminnan kehittämisestä omalla alallaan. Tutkintovastaavan esimies on koulutuspäällikkö Erityisopetuksen tarkoitus ja tavoitteet Erityisopetuksen tavoitteena on turvata yhtäläiset ammatillisen opiskelun mahdollisuudet myös niille opiskelijoille, jotka opinnoissaan menestyäkseen tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä sekä ohjaus- ja tukipalveluita. Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijoille tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisopetuksen tarve todetaan pääsääntöisesti moniammatillisessa työryhmässä, jossa mukana on sekä opetuksen että opiskelijahuollon asiantuntemus. Näin myös sellaiset perusteet, jotka eivät välttämättä ilmene opiskelutilanteessa, tulevat huomioiduiksi. WinNovan nuorten ja aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen koordinaatiosta vastaa opiskelijapalvelupäällikkö yhteistyössä erityisopetuksen koordinaattorin kanssa. Alakohtaisesta erityisopetuksen ja erityisistä ohjaus- ja tukitoimintojen organisoinnista sekä toteutuksesta vastaavat koulutuspäälliköt yhteistyössä erityisopetuksen koordinaattorin, ervaja muiden opettajien kanssa Erityisopetuksen koordinaattorin tehtäväroolin kuvaus Erityisopetuksen koordinaattori ohjaa ja organisoi WinNovan erityisopetusprosessin toteutumista sekä kehittää WinNovan erityisopetuksen toimintatapoja yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön ja koulutuspäälliköiden kanssa. Hän vastaa WinNovan erityisopetussuunnitelman ylläpidosta. Erityisopetuksen koordinaattori osallistuu opiskelijoiden valintaprosessiin joustavan haun osalta ja vastaanottaa peruskouluista lähetetyt erityisopetuksen asiakirjat, dokumentoi tiedon sekä laatii yhteenvedot WinNovan erityisopiskelijoista tilastointipäivinä. Erityisopetuksen koordinaattori organisoi ammatillisen peruskoulutuksen aloittavien opiskelijoiden lähtötasotestit ja niiden palautteet sekä koordinoi WinNovassa tehtäviä osaamisen arvioinnin mukautuspäätöksiä. Tarvittaessa hän konsultoi opiskelijan erityisen tuen ja ohjauksen määrittelyssä. Erityisopetuksen koordinaattori osallistuu WinNovan erityisopetuksen opetussuunnitelmatyöhön sekä osallistuu paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen erityisopetuksen verkostoyhteistyöhön. Erityisopetuksen koordinaattorin esimies on opiskelijapalvelupäällikkö Erva-opettajan tehtäväroolin kuvaus Erva tarkoittaa opiskelijan erityistuesta vastaavaa opettajaa. Erva-opettaja voi toimia resurssiopettajana ja Erva-vastaavana. Erva-vastaava toimii yhteistyössä erityisopetuskoordinaattorin, koulutuspäälliköiden ja alan muiden Erva-opettajien kanssa. Hän toimii erityisopetuksen resurssiopettajana ja ohjaa eri- 16

17 tyisopetusprosessin toteutumista toimialallaan yhteistyössä erityisopetuskoordinaattorin kanssa sekä laatii yhteenvedot toimialansa erityisopetukseen liittyvistä asioista. Erva-vastaava osallistuu toimialansa opiskelijoiden joustavan haun valintaprosessiin ja hän ohjaa ja osallistuu toimialansa lähtötasotestien toteutukseen yhteistyössä erityisopetuskoordinaattorin kanssa. Hän konsultoi ervaa tarvittaessa opiskelijan erityisen tuen ja ohjauksen määrittelyssä sekä HOJKS:in teossa sekä osallistuu opiskelijahuoltotoimintaan toimialallaan. Erva-resurssiopettaja toimii erityisopetukseen nimettyjen opiskelijoiden tuki- ja lisäopetuksessa, opiskelijan ohjauksessa sekä opettaa tarvittaessa oppipajalla. Erva-resurssiopettaja toimii tarvittaessa kaksoisopettajana, jolloin ryhmä voidaan jakaa kahdelle opettajalle. Ryhmien muodostamiseen vaikuttavat opetettava aihe ja opiskelijoiden tuen tarve. Resurssiopettaja osallistuu tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmän toimintaan. Erva-opettaja voi laatia opiskelijan HOJKS:n opiskelijan, tarvittaessa hänen huoltajansa, aikaisemman koulun edustajien sekä opettajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden kanssa sekä dokumentoi tukitoimet ja ohjauksen. Erva-opettajan esimies on koulutuspäällikkö Oppipajaopettajan tehtäväroolin kuvaus Oppipajalle ohjataan opiskelijoita suorittamaan ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia tai niihin liittyviä opintoja, joihin opiskelija tarvitsee yksilöllistä ohjausta ja tukea. Lisäksi opiskelija voidaan ohjata Oppipajalle, elleivät opinnot syystä tai toisesta ole edenneet. Oppipajaopettaja toimii yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön, koulutusalojen kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Hän koordinoi toimialueensa Oppipajaopetusta sekä osallistuu oppipajaopetuksen ja ohjauksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen Oppipajaopettaja koordinoi ja kehittää suomi toisena kielenä (S2) opetusta sekä konsultoi opettajia oppimisvaikeuksiin liittyvissä ongelmissa. Oppipajaopettajan esimies on opiskelijapalvelupäällikkö OPINTOAVUSTAJA Opintoavustajan osaamisvaatimukset Opintoavustajan tehtävään edellytetään lainsäädännön mukainen kelpoisuus, ohjaajakoulutuksen suorittaminen sekä ammatillisen koulutuksen tunteminen. Tehtävä edellyttää hyviä ohjaus- ja opetustaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta, suvaitsevuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Opintoavustajan tehtävät ja vastuualueet Opintoavustaja toimii yhteistyössä opettajien, opinto-ohjaajien, opiskelijakuraattorin ja muun henkilöstön kanssa. Hän neuvoo, ohjaaja, auttaa ja tukee opiskelijoita opetustilanteissa oppimisprosessin eri vaiheissa sekä osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja valmistelutyöhön. Opintoavustaja voi toimia opiskelijoiden tukena alakohtaisesti, ryhmäkohtaisesti tai joskus opiskelijakohtaisesti sekä suorittaa toimintaan liittyviä muita sovittavia tehtäviä. Opintoavustajan henkilökohtainen tehtäväkuvaus muodostuu käytännön tarpeiden, hänen työsopimuksensa ja erilaisten rooliensa perusteella. Tehtäväkuvaa tarkastellaan vuosittain mm. kehityskeskustelussa. Opintoavustaja esimies on opiskelijapalvelupäällikkö tai koulutuspäällikkö. 17

18 OPINTO-OHJAUKSEN KOORDINAATTORI Opinto-ohjauksen koordinaattori toimii opinto-ohjaajan tehtävässä ja toteuttaa opintoohjausta. Hän vastaa opinto-ohjauksen ja siihen liittyvän yhteistyön organisoinnista sekä osallistuu opinto-ohjauksen kehittämiseen ja koordinointiin. Hän vastaa opinto-ohjaussuunnitelman ylläpidosta ja toimii aktiivisesti muiden opinto-ohjaajien kanssa ja toimii opintoohjaajatiimin koollekutsujana. Opinto-ohjauksen koordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön kanssa. Opinto-ohjauskoordinaattori organisoi ja koordinoi WinNovan perusopetusyhteistyötä sekä työ- ja elinkeinoelämäyhteistyötä yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön ja viestintäpäällikön kanssa sekä muiden opinto-ohjaajien kanssa. Hän osallistuu alueelliseen ja valtakunnalliseen opinto-ohjauksen verkostoyhteistyöhön. Opinto-ohjauksen koordinaattorin esimies on opiskelijapalvelupäällikkö OPINTO-OHJAAJA Opinto-ohjaajan osaamisvaatimukset Opinto-ohjaaja on erillinen tehtävä, johon edellytetään ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset opinto-ohjaajan tai peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajan / oppilaanohjaajan kelpoisuus. Ohjaustoiminta muodostaa kokonaisuuden, johon kaikki opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistuvat. Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaaja on ammatillisen koulutuksen sekä opiskelijoiden opinto-ohjauksen, opiskelun ja oppimisen asiantuntija, joka ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa, opiskelutaidoissa ja työelämään suuntautumisessa. Opinto-ohjaajan työssä tarvitaan aktiivisuutta ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä saavuttaa opiskelijoiden luottamus. Opinto-ohjaajan on pidettävä jatkuvasti tietonsa ajan tasalla työelämästä, ammateista, koulutuksesta, oppilaitoksista, hakujärjestelmistä ja tutkinnosta. Työ vaatii jatkuvaa opiskelua ja tietojen päivittämistä. Työssä tarvitaan myös organisointitaitoja ja sanallista ja kirjallista esitystaitoa. Työ edellyttää vastuuntuntoa ja eettisyyttä sekä herkkyyttä havaita ja ymmärtää oppilaiden erilaisia elämäntilanteita sekä taitoa käsitellä niitä. Opinto-ohjaajan tehtävät ja vastuualueet Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Hän toimii yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön, koulutuspäällikön, koulutuspalvelusihteerien sekä alan opettajien kanssa. Opinto-ohjaaja osallistuu opiskelijavalintaprosessiin ja osallistuu tarvittaessa opiskelijakohtaisten henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien (HOPS) laatimiseen. Opinto-ohjaaja toteuttaa opiskelijoiden henkilökohtaista opinto-ohjausta sekä organisoi ja toteuttaa muuta opiskelijaohjausta, kuten tutor- ja oppilaskuntatoimintaa. Hän osallistuu opiskelijoiden opintososiaalisiin etuuksiin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan yhdessä koulutuspalvelusihteerin ja opiskelijakuraattorin kanssa. Opinto-ohjaaja toteuttaa peruskoulu- ja muuta sidosryhmäyhteistyötä, osallistuu ammatillisen markkinointiviestinnän sisällön tuottamiseen sekä toimii tarvittaessa WinNovan ammatillisen peruskoulutuksen esittelijänä peruskoulujen opiskelijoille. Opinto-ohjaaja osallistuu oman alansa opiskelijahuoltoryhmän ja opinto-ohjaajatiimin toimintaan, kehittää opiskelua ja oppimista tukevia toimintamalleja yhteistyössä muiden opinto- 18

19 ohjaajien kanssa sekä osallistuu opinto-ohjauksen paikalliseen ja alueelliseen verkostoyhteistyöhön. Opinto-ohjaajan esimies on opiskelijapalvelupäällikkö OPISKELIJAKURAATTORI Opiskelijakuraattorin osaamisvaatimukset Opiskelijakuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto. Opiskelijakuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Työ edellyttää monialaista osaamista ja siinä vaaditaan elämänmyönteistä asennetta, henkistä vahvuutta sekä vuorovaikutustaitoja toimia yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien, huoltajien, viranomaisten ja muiden opiskelijoita lähellä olevien ryhmien kanssa. Opiskelijakuraattorin tehtävät ja vastuualueet Opiskelijakuraattori toimii yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön, koulutuspäällikön, opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa ja kehittää opiskelijahuoltoon liittyviä opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluita. Hän konsultoi ja neuvottelee opetushenkilöstön kanssa opiskelija- ja ryhmäkohtaisten ohjaus- ja tukitoimenpiteiden toteutusratkaisuista. Opiskelijakuraattori kutsuu koolle ja osallistuu opiskelijahuoltoryhmien työskentelyyn sekä tekee yhteistyötä erityisesti opiskeluterveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Hän toimii kriisiryhmän jäsenenä ja järjestää opiskelijoiden psykososiaalisen tuen kriisitilanteissa. Opiskelijakuraattori huolehtii opiskelijoiden kanssa tehtävästä psykososiaalisesta työstä ja tekee yhteistyötä opiskelijan huoltajien kanssa sekä ohjaa nuoria tarvittaessa ohjaaviin muun yhteistyöverkoston palveluihin. Hän osallistuu opiskelijoiden opintososiaalisiin etuuksiin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan yhdessä koulutuspalvelusihteerin ja opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijakuraattori osallistuu paikalliseen ja alueelliseen verkostoyhteistyöhön. Opiskelijakuraattorin esimies on opiskelijapalvelupäällikkö SOSIAALIOHJAAJA Sosiaaliohjaaja on koulun opiskelijahuollon työntekijä, jonka työtapa on jalkautuva. Työ edellyttää monialaista osaamista ja siinä vaaditaan henkistä vahvuutta sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Sosiaaliohjaajan tehtävät ja vastuualueet Sosiaaliohjaaja toimii yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön, opiskelijakuraattorien, opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa ja toteuttaa opiskelijahuoltoon liittyviä opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluita. Sosiaaliohjaajan toteuttaa jalkautuvaa työtapaa. Hän osallistuu tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin. Sosiaaliohjaaja toteuttaa pitkäkestoista opiskelijan mielenterveyttä edistävää tukea ja ohjausta. Hän toimii työparina opiskelijahuollossa. Työparityöskentelyä tarvitaan esimerkiksi kurinpidollisissa tilanteissa, erilaisissa kriisitilanteissa, kotikäynneillä, uhkaavan asiakkaan tapaamisessa sekä vaikeissa lastensuojeluasioissa. Sosiaaliohjaaja osallistuu opiskelijoiden mielenterveyttä tukevan työn kehittämiseen ja osallistuu nuorten kuntoutuksen asiakastyöryhmään. Sosiaaliohjaaja tekee yhteistyötä opiskelijoiden, opettajien, huoltajien, viranomaisten ja muiden opiskelijoita lähellä olevien ryhmien kanssa ja ohjaa opiskelijoita tarvittaessa ohjaaviin muun yhteistyöverkoston palveluihin. Sosiaaliohjaaja osallistuu paikalliseen ja alueelliseen verkostoyhteistyöhön. 19

20 Sosiaaliohjaajan esimies on opiskelijapalvelupäällikkö OPISKELIJAPALVELUSIHTEERI Osaaminen, jota tehtävässä edellytetään Opiskelijapalvelusihteeriltä edellytetään hyvää ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä tietoja viestintätekniikan ammattiosaamista. Hänen tulee tuntea ja osata käyttää toiminta- ja tietojärjestelmien sähköisiä työvälineitä ja järjestelmiä. Hyvä palveluosaaminen ja -asenne ovat edellytyksiä tehtävän hyvälle hoitamiselle. Keskeiset yhteistyökumppanit Oman palveluyksikön lisäksi opiskelijapalvelusihteerin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat WinNovan koulutuspalvelusihteerit, koulutuspäälliköt, toimintaa tukevien ja kehittävien toimintojen henkilöstö ja peruskoulujen opinto-ohjaajat sekä muu verkosto. Tehtävät opiskelijapalvelut yksikön sihteerin tehtävät ja toimistopalvelut opiskelijapalveluihin liittyvien taloushallinnon ja viranomaistietojen käsittely kurinpitojaoksen sihteerinä toimiminen stipendijaoksen sihteerinä toimiminen ja stipenditoiminnan toteuttaminen opiskelijoiden tapaturmavakuutusasioiden yhteyshenkilö opiskelijavalintaprosessiin osallistuminen yhteistyössä muiden toimintaa tukevienpalvelujen kanssa yleinen ohjaus ja neuvonta WinNovan koulutustarjontaan ja opiskelijapalveluihin liittyen WinNovan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään osallistuminen Opiskelijapalvelusihteerin esimies on opiskelijapalvelupäällikkö ERIKOISAMMATTIMIES Erikoisammattimiehen osaamisvaatimukset Erikoisammattimiehen tehtävään edellytetään kyseisen alan ammattitaitovaatimusten mukaista pätevyyttä, yleis- ja erikoisosaamista sekä monipuolista työkokemusta. Erikoisammattimiehen tehtäväroolit Erikoisammattimies on moniosaaja ja hän toimii yhteistyössä opettajien kanssa erilaisissa rooleissa. Työhön sisältyy mm. oppimisympäristöjen huolto- ja kunnossapito, erilaisiin opetustilanteisiin liittyvät etukäteisjärjestelyt, ammattiosaamisen näyttöjen valmistelutyöt, opetukseen liittyvien materiaalien ja tarvikkeiden hankinta. Erikoisammattimies voi toimia myös opintoavustajan roolissa, jolloin tehtäviin liittyy opiskelijoiden käytännön töiden ohjaus ja opetus sekä oppimisen ja osaamisen arviointi. Erikoisammattimiehen henkilökohtainen tehtäväkuvaus muodostuu käytännön tarpeiden, hänen työsopimuksensa ja erilaisten rooliensa perusteella. Tehtäväkuvaa tarkastellaan vuosittain mm. kehityskeskustelussa. Erikoisammattimiehen esimies on koulutuspäällikkö KOULUTUSPALVELUSIHTEERI Tehtävän tavoitteet ja tarkoitus sekä keskeisimmät vastuut Koulutuspalvelusihteerin tehtävän tavoitteena ja tarkoituksena on koulutuspalveluiden sihteeritehtävien asiantunteva, sujuva, oikea-aikainen ja virheetön hoitaminen sekä hyvien palveluiden tuottaminen koulutuspalveluiden asiakkaille. 20

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Opiskelijapalvelupäällikkö WinNova Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Porin ja Rauman ammattiopistot, Porin

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Enter näyttäytyy opiskelijalle yhtenä kokonaisuutena, jossa laadukkaan opiskelun etenemiselle

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien tehtävänkuvien, yhteistyön ja työnjaon kehittäminen Yhdessä-hankkeen loppuseminaari 7.11.2014 Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 19.1.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen 6 Voimaan 19.1.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma No. Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma KT Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaistu 10.01.2005 Lerkkanen, Jukka Jyväskylä ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Hakeutumisvaiheen palvelumalli. Fia Heino & SISU-hanke (Jonna Malmivuori, Kati Rasinmäki)

Hakeutumisvaiheen palvelumalli. Fia Heino & SISU-hanke (Jonna Malmivuori, Kati Rasinmäki) Hakeutumisvaiheen palvelumalli (Jonna Malmivuori, Kati Rasinmäki) 2015-2016 HAKEUTUMISVAIHEEN PALVELUMALLI VIESTINTÄ, TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI OPISKELUN SUUNNITTELU sisäinen ja ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 6.4.2017 Ohjaus- ja opiskelijahuoltopalvelut, palveluesimies Erja Kärnä,

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen.

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 09.01.2012 LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN RATKAISUVALLAN DELEGOINNIT Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja sen muutokset Säännös Päätös Ratkaisuvalta

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ 14.2.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus

MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus Tällä sopimuksella Iisalmen kaupunki (Iisalmen lyseo ja aikuislukio), Kiuruveden kaupunki (Kiuruveden lukio), Pielaveden kunta (Pielaveden lukio), Sonkajärven kunta (Sonkajärven

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS LUONNOS 3.11.2011 LIITE 1 1 (13)

OPETUSHALLITUS LUONNOS 3.11.2011 LIITE 1 1 (13) OPETUSHALLITUS LUONNOS 3.11.2011 LIITE 1 1 (13) 2 PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 2.1 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot