Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ

2 1. JOHDANTO LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY:N YLEISET TOIMIVALTASUHTEET Tehtäväkuvausten tarkoitus ja nimikkeet Henkilöstön rekrytointi- ja nimitysvaltuudet Yleiset hankintaperiaatteet Tuloja koskevat tarjoukset, sopimukset ja päätökset Allekirjoitusoikeudet Päätösluettelot PROSESSIKARTTA JOHTAMINEN HALLINTONEUVOSTO HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Johdon sihteeri JOHTORYHMÄ AMMATTIKOULUTUS REHTORI KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ OPISKELIJAPALVELUPÄÄLLIKKÖ OPPISOPIMUSKOORDINAATTORI ( asti) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETTAJA Ryhmänohjaajan tehtäväroolin kuvaus Koulutusvastaavan tehtäväroolin kuvaus Tutkintovastaavan tehtäväroolin kuvaus Erityisopetuksen tarkoitus ja tavoitteet Erityisopetuksen koordinaattorin tehtäväroolin kuvaus Erva-opettajan tehtäväroolin kuvaus Oppipajaopettajan tehtäväroolin kuvaus OPINTOAVUSTAJA OPINTO-OHJAUKSEN KOORDINAATTORI OPINTO-OHJAAJA OPISKELIJAKURAATTORI SOSIAALIOHJAAJA OPISKELIJAPALVELUSIHTEERI ERIKOISAMMATTIMIES KOULUTUSPALVELUSIHTEERI KAHVIONHOITAJA JA MYYMÄLÄNHOITAJA RAVINTOLAHENKILÖSTÖ ASUNTOLANHOITAJA ERITYISLUVAN VAATIVAN TOIMINNAN NIMIKKEET JA TEHTÄVÄKUVAUKSET Lentokonealan koulutus, laatupäällikkö Merenkulkualan koulutus, laatukoordinaattori Sähkötöiden johtaja

3 4.3. AMMATTIKOULUTUKSEN YHTEISTYÖELIMET NUORTEN KOULUTUKSEN JOHTORYHMÄ AIKUISTEN KOULUTUKSEN JOHTORYHMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN TYÖELÄMÄJAOKSET OPPILASKUNTA KURINPITOJAOS TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN TOIMINTAA TUKEVAT JA KEHITTÄVÄT PALVELUT HENKILÖSTÖPALVELUT HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ TYÖHYVINVOINTIKOORDINAATTORI OSAAMISEN HALLINNAN KOORDINAATTORI Henkilöstöpalvelusihteeri TILA- JA ICT-PALVELUT KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ ICT-KOORDINAATTORI ICT-suunnittelija ICT-tukihenkilö Kehityspalvelusihteeri, tila- ja ICT-palvelut KIINTEISTÖKOORDINAATTORI KEHITYSPALVELUT KEHITYSPÄÄLLIKKÖ TYÖELÄMÄKOORDINAATTORI HANKEKOORDINAATTORI Projektipäällikkö Kehityspalvelusihteeri, hanke- ja työelämäpalvelut LAATUASIANTUNTIJA Järjestelmäsuunnittelija Kehityspalvelusihteeri, toimintajärjestelmä- ja laadunhallintapalvelut TALOUSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ TALOUSSUUNNITTELIJA Talouspalvelusihteeri HANKINTA- JA LOGISTIIKKAPALVELUT HANKINTAKOORDINAATTORI Hankinta- ja logistiikkapalveluiden henkilöstö RUOKAILUPALVELUT Ruokailupalveluiden henkilöstö VIESTINTÄPALVELUT VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ VIESTINTÄSUUNNITTELIJA Viestintäpalvelusihteeri

4 Käsittely- ja muutoshistoria Pvm. Tekijä Muutoksen kuvaus Käsittelyn kuvaus ja aika Jukka Söderdahl Sisältö on laadittu vain kohtiin 1-4. Johtoryhmän käsittelyyn Jukka Söderdahl Ei muutoksia Tiedoksi YT-neuvottelukuntaan Jukka Söderdahl Lisätty kohdat 5-6 Johtoryhmän käsittelyyn Jukka Söderdahl Korjattu oikeinkirjoitusta Johtoryhmä hyväksyntä

5 1. JOHDANTO Toimintasäännössä määritellään Länsirannikon Koulutus Oy:n toimintaperiaatteet sekä henkilöstön vastuut, valtuudet ja keskinäiset suhteet. Toimintasäännön jäsentely perustuu WinNovan organisaation ja ydinprosessien mukaiseen rakenteeseen. Toimintasääntöjen määrästä, tavoitteista ja sisällön rakenteesta päättää toimitusjohtaja. Hallituksen työjärjestyksen ja johtosäännön hyväksyy hallitus, muut säännöt toimitusjohtaja. Kaikki toimintaa ja hallinnointia ohjaavat säännöt ja ohjeistot kootaan yhteen tietovarastoon ja ne ovat helposti haettavissa WinNovan intranetin kautta. Toimintasäännön tarkoituksena on määritellä yleisellä tasolla tehtävät, vastuut ja valtuudet niin, että toimintaprosessimme toimivat mahdollisimman sujuvasti, tuottavat laadukkaita palveluita ja tuotteita sekä aikaan saavat strategian ja tavoitteiden mukaisia tuloksia. Jokaisen henkilön tehtäväkuva muodostuu yleisen tehtäväkuvauksen sekä työsopimuksen perusteella. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan kehityskeskusteluiden yhteydessä vuosittain sekä organisaatio-, henkilöstö- tai tehtävämuutosten yhteydessä. Toimintasäännön sisältö tarkistetaan johdon katselmuksen yhteydessä vähintään kerran vuodessa LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY:N YLEISET TOIMIVALTASUHTEET Tehtäväkuvausten tarkoitus ja nimikkeet Yksittäisen henkilön tehtäväkuva määräytyy työsopimuksen perusteella. Toimintasäännössä kuvataan eri tehtäviin sisältyvät vastuut, valtuudet ja pääasialliset tehtävät yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisen tehtäväkuvauksen valmistelee henkilön lähin esimies yhteistyössä työntekijän ja henkilöstöpalvelujen kanssa ja hyväksyy esimiehen esimies. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan kehityskeskusteluiden yhteydessä vuosittain sekä organisaatiomuutosten, henkilöstömuutosten tai tehtävämuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvauksiin liittyvä nimikeluettelo on liitteessä Henkilöstön rekrytointi- ja nimitysvaltuudet Esimiehellä on omalla päätöksellään oikeus ottaa henkilöstöä enintään 3 kuukaudeksi. Yli 3 kuukauden työsuhteeseen ottamiseen tarvitaan yhden yli -menettely, jonka mukaisesti nimitykset sekä nimityksiin liittyvät palkkaus- ja muut ehdot vaativat nimittävän henkilön esimiehen hyväksynnän. Henkilöstön työsuhde- ja muista henkilöstöasioista määrätään tarkemmin henkilöstöpalveluiden ohjeistoissa Yleiset hankintaperiaatteet Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa. Hankintojen tulee palvella yhtiön tuloksellista toimintaa ja resurssien tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttöä. Hankinnat kilpailutetaan ja tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti. Tarkemmat hankintoja koskevat ohjeet annetaan hankintalaissa ja Länsirannikon Koulutus Oy:n taloussäännössä Tuloja koskevat tarjoukset, sopimukset ja päätökset Tuloja koskevissa tarjouksissa ja sopimuksissa on oltava vähintään sopimusosapuolet, sopimuksen kohde (tulon peruste), sopimusehdot sekä hinta, maksuehto ja alv-tiedot. Kaikkien erilaisista suoritteista perittävien maksujen tulee perustua joko hyväksyttyyn hinnastoon tai hyväksytyn hinnoittelujärjestelmän mukaiseen hinnoittelulaskelmaan. Ennen tuotteen tai pal- 5

6 velun toimittamista tulee tarkistaa ostajan maksuvalmius. Tarkemmat myyntiä koskevat ohjeet annetaan Länsirannikon Koulutus Oy:n taloussäännössä Allekirjoitusoikeudet Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi (2) henkilöä yhdessä niistä, joille hallitus antaa toiminimen kirjoitusoikeuden. Nimenkirjoitukseen oikeutetut voivat valtuuttaa WinNovan työntekijän allekirjoittamaan valtakirjassa määriteltyjä asiakirjoja Päätösluettelot Päätösluetteloiden pito määritellään vuoden 2012 aikana. 2. PROSESSIKARTTA WinNovan toimintajärjestelmä perustuu prosessimaiseen toimintamalliin. Siinä resursseja johdetaan ja käytetään siten, että toimintaan suunnatuista panoksista saadaan tavoitteiden mukaisia tuotoksia. Prosessi muodostuu toisiaan seuraavista vaiheista: suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja parantamisesta. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy viestintä. WinNovan prosessikartta 6

7 3. JOHTAMINEN Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toimielimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvosto 3.1. HALLINTONEUVOSTO Hallintoneuvoston toimivallasta ja jäsenistä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Hallitus 3.2. HALLITUS Yhtiön hallitus hoitaa osakeyhtiölain mukaiset tehtävät. Sen tehtävät ja vastuut on esitetty hallituksen työjärjestyksessä ja johtosäännössä TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä toimiminen yhtiön hallituksen kokouksissa esittelijänä. Toimitusjohtaja Johtoryhmä Toimitusjohtaja Rehtori, nuorten koulutus Rehtori, aikuisten koulutus Henkilöstöpäällikkö Kehityspäällikkö Kiinteistöpäällikkö Talouspäällikkö Viestintäpäällikkö Toimitusjohtaja vastaa yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamisesta yhtiön kirjanpidon laillisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta yhtiön hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta sidosryhmäsuhteista ulkoisesta viestinnästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Toimitusjohtaja 1. allekirjoittaa sopimukset, esitykset, aloitteet ja muut asiakirjat yhtiön puolesta 2. allekirjoittaa työssäoppimisen ja työharjoittelun yhteistyösopimukset 3. hyväksyy opetussuunnitelman yhteisen osan 4. päättää yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä tiedotus- ja suhdetoiminnasta 5. edustaa yhtiötä osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa 6. päättää henkilöstön palkkaamisesta toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin ja allekirjoittaa työsopimukset, ellei tehtävää ole osoitettu jollekin toiselle henkilölle 7. valitsee rehtorit ja muut yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä esittelee näiden nimitykset ja työsuhteiden ehdot hallituksen hyväksyttäviksi 8. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, ulkomaisista työmatkoista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista 9. hyväksyy välittömien alaistensa matka-, luottokortti- ja kululaskut 10. päättää myös muiden kuin kohdassa kuusi mainitun henkilökunnan palkkauksen periaatteista 11. päättää talousarvion käyttösuunnitelmasta 12. päättää lainojen ottamisesta, takaisinmaksusta, lainaehtojen muuttamisesta ja vakuuksien luovuttamisesta hallituksen hyväksymän talousarvion rajoissa 13. päättää kassavarojen yli vuoden sijoittamisesta hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti 14. päättää investoinneista talousarvion ja investointisuunnitelman rajoissa 15. päättää kokonaiskustannuksiltaan enintään :n hankkeiden hakemisesta ja allekirjoittamisesta 7

8 Toimitusjohtaja pitää tekemistään päätöksistä päätösluetteloa Johdon sihteeri Johdon sihteerin tehtävänä on johdon sihteeripalvelut tilaisuuksien ja tapaamisten järjestäminen hallituksen ja hallintoneuvoston kokousjärjestelyt sekä kokouspalkkioiden maksatusten valmistelu WinNovan päätösluetteloista ja arkistosta vastaaminen Johdon sihteerin esimies on toimitusjohtaja JOHTORYHMÄ Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana toimielimenä. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Länsirannikon Koulutus Oy:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö, nuorten koulutuksen rehtori, aikuisten koulutuksen rehtori, kehityspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä viestintäpäällikkö. Johtoryhmän keskeisiä tehtäviä ovat: yhtiön strategian laadinta ja kehittäminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät asiat vuosittaisten toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelu ammattikoulutuksen yhtenäisten toimintatapojen ja -järjestelmien kehittäminen sisäisten ohjeiden ja määräyksien käsittely hallitukselle esitettävien asioiden valmistelu sisäisen yhteistoiminnan, toimintakulttuurin ja imagon kehittäminen tarvittavien työryhmien sekä tiimien asettaminen 4. AMMATTIKOULUTUS Ammatillisen koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Lisäksi tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista. Ammattikoulutus muodostuu kolmesta peruselementistä: ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista, jotka muodostavat osaamisvaatimustensa suhteen jatkumon eri ammattialoilla. Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin. Nuorten koulutus on pääsääntöisesti ammatillista peruskoulutusta, joka johtaa 120 opintoviikon laajuiseen perustutkintoon. Siihen haetaan yleensä yhteishaun kautta. Koulutus voidaan järjestää lä- 8

9 hi-, etä- ja monimuoto-opetuksena, oppisopimuskoulutuksena tai muutoin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä voidaan lisäksi järjestää valmistavaa koulutusta, jonka kautta erilaiset opiskelijat voivat parantaa valmiuksiaan tai valmistautua ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen. Aikuisten koulutuksella tarkoitetaan ammatillista perus-, lisä- tai täydennyskoulutusta, joka on ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja tai niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta koulutusta. Aikuisten koulutus järjestetään pääosin omaehtoisena koulutuksena, työvoima-, oppisopimus- tai henkilöstökoulutuksena. Valmentava koulutus ohjaa eri ammattialoille ja kehittää osallistujien työnhaku- ja tietotekniikkavalmiuksia sekä tukee maahanmuuttajien kotoutumista. WinNovan ammattiopetusta ohjaavat tutkintojen perusteet, WinNovan ammattikoulutusstrategia, opetussuunnitelman yhteinen osa, tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat sekä niihin sisältyvät toteutus- ja arviointisuunnitelmat. WinNovan koulutustoiminnan tehtävänimikkeet Strateginen ja operatiivinen johtaminen Rehtorit Koulutuspäälliköt Opiskelijapalvelupäällikkö Opetusta, opiskelua ja oppimista tukevat sekä ohjaavat palvelut Asuntolanhoitaja Kahvionhoitaja Myymälänhoitaja Ravintolahenkilöstö Erikoisammattimiehet Koulutuspalvelusihteerit Opiskelijapalvelusihteeri Opiskelijakuraattorit Sosiaaliohjaaja Erityisopetuksen koordinaattori Opetus, ohjaus sekä oppimisen ja osaamisen arviointi Opintoavustajat Opinto-ohjaajat Opinto-ohjauksen koordinaattori Opettajat Opettaja voi toimia eri rooleissa, hän voi opettajan tehtävän ohessa toimia mm. ryhmänohjaajana, koulutusvastaavana, tutkintovastaavana, erva-opettajana tai oppipajaopettajana. 9

10 4.1. REHTORI Koulutustoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ammatillista koulutusta käsitellään opetusministeriön ammattiopistostrategian mukaisena kokonaisuutena. Koulutustoiminta muodostuu rehtorien johtamista kahdesta tulosalueesta, nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta, Rehtorit toimivat yhteistyössä ja vastaavat ammattikoulutusstrategian valmistelusta ja toimeenpanosta sekä pedagogisesta johtamisesta. Rehtorit vastaavat koulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä, koulutuksen toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta sekä laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. He vastaavat koulutukseen liittyvän hanketoiminnan toteutuksesta sekä lainsäädännön noudattamisesta. Rehtorit raportoivat toimitusjohtajalle. Rehtori, nuorten koulutus 1. hyväksyy ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtaiset ja tutkinnon osakohtaiset opetuksen toteutus- ja osaamisen arviointisuunnitelmat 2. päättää nuorten koulutustoiminnan yhteisistä määrärahoista, hankinnoista ja hankkeista sekä hyväksyy niihin kohdistuvat laskut ja maksatushakemukset 3. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista sekä tulosalueensa työntekijöiden ulkomaan työmatkoista 4. päättää opiskelijoiden kurinpitoon liittyvistä periaatteista ja toimeenpanosta 5. päättää tulosalueensa viestinnästä yhtiön linjausten mukaisesti 6. ottaa ja erottaa tulosalueensa työntekijät noudattaen yhden yli -periaatetta 7. allekirjoittaa ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien tutkintojen päättötodistukset yhdessä koulutuspäällikön kanssa Rehtori, aikuisten koulutus 1. hyväksyy näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen tutkintokohtaiset sisällöt ja järjestämissuunnitelmat tutkintojen perusteiden mukaisesti 2. päättää aikuisten koulutustoiminnan yhteisistä määrärahoista, hankinnoista ja hankkeista sekä hyväksyy niihin kohdistuvat laskut ja maksatushakemukset 3. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista sekä tulosalueensa työntekijöiden ulkomaan työmatkoista 4. päättää opiskelijoiden kurinpitoon liittyvistä periaatteista ja toimenpiteistä 5. päättää tulosalueensa viestinnästä yhtiön linjausten mukaisesti 6. ottaa ja erottaa tulosalueensa työntekijät noudattaen yhden yli -periaatetta 7. allekirjoittaa näyttötutkintojen järjestämissopimukset ja järjestämissuunnitelmat sekä näyttötutkintojen tutkintotodistukset yhdessä tutkintotoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Rehtori voi delegoida tämän tehtävän tarvittaessa vastaavalle koulutuspäällikölle. Rehtori pitää tekemistään päätöksistä päätösluetteloa ja toimittaa sen neljännesvuosittain toimitusjohtajalle tiedoksi. 10

11 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ Koulutuspäällikkö vastaa joko nuorten ammatillisessa peruskoulutuksesta tai aikuisten ammatillisesta koulutuksesta. Nuorten koulutuksesta vastaavan koulutuspäällikön tulosalueeseen sisältyy nuorten ammatillinen peruskoulutus ja siihen liittyvä valmistava koulutus. Aikuisten koulutuksesta vastaavan koulutuspäällikön tulosalueeseen sisältyy aikuisten ammatillinen perus- ja lisäkoulutus, työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus, henkilöstökoulutus sekä aikuisten täydennys- ja muu koulutus. Koulutuspäällikkö on oman tulosalueensa koulutusprosessien prosessinomistaja. Hän vastaa koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista, kehittämisestä ja laadusta sekä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta. Koulutuspäällikkö vastaa alansa opetustoimintaa liittyvien viranomaismääräysten noudattamisesta. Koulutuspäällikkö vastaa tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmien sekä opetuksen osakohtaisten toteutussuunnitelmien ja osaamisen arviointisuunnitelmien laatimisesta. Hän vastaa myös näyttötutkintojen järjestämissopimusten ja järjestämissuunnitelmien laatimisesta Koulutuspäällikkö vastaa palvelu- ja työtoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä koulutuksen ja muiden tuotteiden hinnoittelusta ja myynnin ohjeistuksesta yhteistyössä talouspalveluiden kanssa. Koulutuspäällikön tehtävänä on henkilöstön rekrytointi yhteistyössä rehtorin ja henkilöstöpäällikön kanssa noudattaen yhden yli -menettelyä, uuden henkilöstön perehdyttäminen sekä koulutusalueensa henkilöstön johtaminen ja resurssointi. Koulutuspäällikön tehtäviin kuuluu työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö ja ennakointi yhteistyössä kehityspalveluiden kanssa sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa. Hän toimii tulosalueensa johtoryhmän jäsenenä ja tekee yhteistyötä yli koulutus- ja opintoalarajojen muiden koulutusalueiden kanssa. Koulutuspäällikkö, nuorten koulutus 1. päättää opiskelijoiden ottamisesta, opiskelijan eronneeksi katsomisesta ja muista opiskelija-asioista 2. päättää koulutusalueensa työjärjestyksistä sekä opetusryhmien muodostamisesta 3. Antaa järjestyssääntöjen mukaisesti opiskelijalle kurinpitorangaistuksena kirjallisen varoituksen. Tekee esityksen kurinpitojaokselle opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta, opiskelijan opiskeluoikeiden pidättämisestä, peruuttamisesta tai palauttamisesta kurinpitojaokselle. 4. päättää koulutuspalvelujen ostamisesta ja vastaa hankintalainsäädännön noudattamisesta 5. vastaa koulutusalueensa hanketoiminnan toteutuksesta 6. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista Koulutuspäällikkö, aikuisten koulutus 1. päättää opiskelijoiden ottamisesta ja muista opiskelija-asioista 2. päättää koulutusalueensa työjärjestyksistä sekä opetusryhmien muodostamisesta 3. antaa järjestyssääntöjen mukaisesti opiskelijalle kurinpitorangaistuksena kirjallisen varoituksen sekä erottaa opiskelijan opiskelijaasuntolasta 4. päättää koulutuspalvelujen ostamisesta ja vastaa hankintalainsäädännön noudattamisesta 5. vastaa koulutusalueensa hanketoiminnan toteutuksesta 6. päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista 11

12 7. päättää koulutusalueensa henkilöstön vuotuisista koulutussuunnitelmista 8. allekirjoittaa ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien tutkintojen päättötodistukset yhdessä nuorten koulutuksen rehtorin kanssa 7. päättää koulutusalueensa henkilöstön vuotuisista koulutussuunnitelmista 8. allekirjoittaa todistukset tutkintotodistuksia lukuun ottamatta Koulutuspäällikön esimies on nuorten tai aikuisten koulutuksen rehtori. Koulutuspäällikkö pitää tekemistään päätöksistä päätösluetteloa ja toimittaa sen neljännesvuosittain nuorten koulutuksen rehtorille tiedoksi OPISKELIJAPALVELUPÄÄLLIKKÖ Opiskelijapalvelujen tavoitteena on ohjata ja tukea opiskelijan opintoja, ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja edistää opintojen loppuunsaattamista sekä taata opiskelijoille laadukkaat ja tasavertaiset opiskelijapalvelut, edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista sekä lisätä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Opiskelijapalvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä WinNovan eri koulutusalojen kanssa, perusopetuksen, työ- ja elinkeinoelämän sekä muiden alueen sidosryhmien kanssa. Opiskelijapalvelupäällikkö toimii yhteistyössä rehtorien, koulutuspäälliköiden ja toimintaa tukevien ja kehittävien palvelujen kanssa. Opiskelijapalvelupäällikön tehtävänä on vastata oppilaitoksen opiskelijapalveluista sekä niiden kehittämisestä ja koordinaatiosta vastata erityisopetuksen yhteisistä palveluista, niiden kehittämisestä sekä koordinoida WinNovan erityisopetuksen toteutusta vastata opiskelijavalintaprosessin toteutuksesta, sen kehittämisestä ja koordinaatiosta sekä vastata hakutoimiston toiminnasta koordinoida opiskelijoiden tapaturmavakuutuksiin liittyvää toimintaa toimia kurinpitojaoksen esittelijänä ja koordinoida kurinpitoon liittyvien toimintamallien toteutusta ja kehittämistä vastata WinNovan opiskelijayhdistyksen toiminnan organisoinnista vastata opiskelijahuollon sekä huoltajien ja oppilaitoksen yhteistyön järjestämisen suunnittelusta, toteuttamisesta, seurannasta ja kehittämisestä vastata oppilaitoksen opiskelijahuoltoon liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä alueen sosiaali- ja terveysalan, seurakunnan sekä nuorisotoimen toimijoiden kanssa vastata valmistavien koulutusten opetuksesta ja opetuksen toteuttamissuunnitelman laatimisesta sekä näihin liittyvästä opiskelijahuollosta vastata opiskelijapalvelut yksikön talouden suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja kehittämisestä toimia nuorten koulutuksen tulosalueen johtoryhmän jäsenenä toimia opiskelijapalvelut yksikön henkilöstön esimiehenä johtaa ja resursoida opiskelijapalvelut yksikön henkilöstöä henkilöstön rekrytointi yhteistyössä rehtorin ja henkilöstöpäällikön kanssa noudattaen yhden yli -periaatetta uuden henkilöstön perehdyttäminen sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa Opiskelijapalvelupäällikkö 1. Päättää opiskelijoiden ottamisesta valmistaviin koulutuksiin ja niihin liittyvistä opiskelija-asioista ja antaa tarvittaessa järjestyssääntöjen mukaisesti opiskelijalle kurinpitorangaistuksena kirjallisen varoituksen sekä tekee esityksen kurinpitojaokselle opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta. 12

13 2. Päättää valmistavien koulutusten työjärjestyksistä sekä opetusryhmien muodostamisesta opetussuunnitelmien toteuttamissuunnitelmien mukaisesti 3. Päättää välittömien alaistensa vuosilomista, työlomista, sairauslomista, henkilöstökoulutuksesta, opinto- ja muista vapaista 4. Päättää yksikkönsä henkilöstön vuotuisista koulutussuunnitelmista Opiskelijapalvelupäällikkö pitää tekemistään päätöksistä päätösluetteloa ja toimittaa sen neljännesvuosittain nuorten koulutuksen rehtorille tiedoksi. Opiskelijapalvelupäällikön esimies on nuorten koulutuksen rehtori OPPISOPIMUSKOORDINAATTORI ( asti) Oppisopimuskoordinaattori vastaa oppisopimuskoulutuksen kokonaisuuden koordinoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä koulutuspäälliköiden ja opettajien sekä oppisopimusviranomaisten kanssa. Oppisopimuskoordinaattori vastaa oppisopimuskoulutuksen koordinoinnista ja toimintaperiaatteista kehittää oppisopimuskoulutuksen toteutusmuotoja yhteistyössä rehtoreiden, koulutuspäälliköiden, opiskelijapalveluiden, koulutusalueiden, kehityspalveluiden, oppisopimusviranomaisten sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa koordinoi ja kehittää yhteistyössä koulutuspäälliköiden kanssa oppisopimuskoulutuksen tarjousmenettelyä suunnittelee, seuraa, arvioi ja kehittää yhteistyössä koulutuspäälliköiden kanssa oppisopimuskoulutuksen toteutusprosessia osallistuu yhteistyössä hankepalveluiden kanssa oppisopimuskoulutuksen ja muun koulutuksen kehittämishankkeisiin kehittää WinNovan oppisopimuskoulutuksena järjestettävää henkilöstökoulutusta yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa toimii tulosalueensa johtotiimin jäsenenä Oppisopimuskoordinaattorin esimies on aikuisten koulutuksen rehtori AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETTAJA Ammatillisen koulutuksen opettaja on erikoisasiantuntija, jolta edellytetään korkeaa suoritusmoraalia sekä jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Opettajat muodostavat monialaisen asiantuntijaverkoston, jonka osaamista hyödynnetään optimaalisesti sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa yli koulutus- ja opintoala- sekä paikkakuntarajojen. WinNovan tavoitteena on opettajien korkea kelpoisuusaste ja opettajien rekrytointi tehdään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Opettajan roolit WinNovan opettajan toimeen valitun opettajan tulee sitoutua edellä oleviin koulutuksen ja opetuksen tavoitteisiin. Opettaja voi toimia eri rooleissa, hän voi opettajan tehtävän ohessa toimia mm. ryhmänohjaajana, koulutusvastaavana, tutkintovastaavana, erityisopettajana, erva-opettajana, erityisopetuksen koordinaattorina tai oppipajaopettajana. Opettajan osaamisvaatimukset Opettajan asiantuntijuus muodostuu neljästä osaamisalueesta: substanssiosaaminen, pedagoginen osaaminen, kehittämisosaaminen ja työyhteisöosaaminen. Substanssin osa-alue jakaantuu ammatilliseen tietotaitoon ja työelämäosaamiseen, jossa ammatillinen taitotieto tarkoittaa oman ammatillisen koulutuksen ja työkokemuksen perusteella hankittua osaamista. Työelämäosaaminen tarkoittaa työyhteisöissä tarvittavaa käytännöllistä osaamista, kuten yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. 13

14 Pedagoginen osa-alue sisältää varsinaisen opetustaidon sekä kyvyn ohjata, tukea ja motivoida opiskelijoita. Alueeseen kuuluu myös koulutusprosessin hallinta eli suunnittelu, toteutus, arviointi. Kehittämisen alue liittyy kykyyn suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtään itsenäisesti ja yhdessä työyhteisön kanssa. Alueeseen sisältyy myös valmius suunnitella, johtaa ja arvioida erilaisia kehittämisprojekteja. Työyhteisön osa-alue liittyy taitavuuteen toimia työyhteisöissä ja verkostoissa sekä valmiuteen organisaation toiminnan laadunhallintaan ja kehittämiseen. Lisäksi opettajalta vaaditaan taloudellista osaamista sekä kykyä edistää toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta. Opettajan tehtävät ja vastuualueet Opettajan keskeinen tehtävä on antaa WinNovan opetus-, toteutus-, ja arviointisuunnitelman mukaista opetusta ja vastata hänelle määrättyjen opiskelijoiden opetuksesta, opiskelun ja työssäoppimisen ohjauksesta sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnista. Hänen tulee ohjata, tukea ja arvioida opiskelijoidensa oppimista, tunnistaa opiskelijoiden tukitoimien tarpeet ja käynnistää tarvittavat tukitoimet yhteistyössä ryhmäohjaajan ja opiskelijapalveluiden kanssa sekä toimia nuorille järjestettävässä koulutuksessa yhteistyössä huoltajien kanssa. Opettaja osallistuu opettamansa tutkinnon osan osalta opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelman (HOPS) laadintaan ja toteuttamiseen yhteistyössä muiden opettajien kanssa, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) toteuttamiseen sekä aikuisopiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman laatimiseen. Opetustilanteissa ja oppilaitoksen alueella opettaja vastaa sosiaalisesta järjestyksestä ja kurista, opiskelijoiden ja opiskeluympäristön turvallisuudesta sekä koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä. Opettaja osallistuu myös koulutuksen ja opetuksen suunnitteluun ja organisointiin sekä oman alansa markkinointiviestinnän sisällön tuottamiseen ja opiskelijavalintaan. Työhön kuuluu pedagoginen kehittäminen, opetus-, ohjaus- ja arviointityön suunnittelu sekä oman alansa opetukseen liittyvän materiaalin hankinta. Hänen tulee tehdä yhteistyötä työelämän sekä muiden sidosryhmien kanssa ja kehittää opetustaan siten, että se täyttää opetusalansa ja työelämän vaatimukset. Opettajan tulee vastata osaamisensa kehittämisestä siten, että se vastaa opetusalansa ja työelämän vaatimuksia ja osallistua työnantajan määräämään ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen. Opettajan tehtäviin kuuluu myös erilaisia opetukseen tai opettajan omaan toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Jokaisen opettajan henkilökohtainen tehtäväkuvaus muodostuu hänen työsopimuksensa ja erilaisten rooliensa perusteella. Tehtäväkuvaa tarkastellaan vuosittain mm. kehityskeskustelussa. Opettajan lähin esimies on koulutuspäällikkö tai opiskelijapalvelupäällikkö Ryhmänohjaajan tehtäväroolin kuvaus Koulutuspäällikkö nimeää koulutusalueensa ryhmänohjaajat koulutuksen keston ajaksi tai enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Ryhmänohjaajalla tulee olla myös omaa opetusta ko. opiskelijoille. Ryhmänohjaaja on vastuuopettaja, joka vastaa, että hänelle määrätyn ryhmän tai opiskelijoiden opetus toteutetaan koulutuspäällikön määräämän resurssien käyttösuunnitelman mukaisesti. Ryhmänohjaaja vastaa vastuullaan olevien opiskelijoiden opintoihin liittyvien asioiden hoidosta ja tiedottaa opiskelijoille opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Hän toimii yhteistyössä kaikkien koulutusprosessiin osallistuvien tahojen kanssa. 14

15 Nuorten koulutuksessa ryhmänohjaaja laatii oman ryhmänsä opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat (HOPS) yhteistyössä alan opettajien ja tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmänohjaajan tulee olla aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan vanhempien tai huoltajien kanssa. Ryhmänohjaaja voi sovittaessa laatia opiskelijan HOJKS:n opiskelijan, hänen huoltajansa, aikaisemman koulun edustajien sekä opettajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden kanssa. Aikuisten koulutuksessa ryhmänohjaaja laatii vastuullaan olevien opiskelijoiden henkilökohtaistamissuunnitelmat yhteistyössä alan opettajien kanssa. Ryhmänohjaaja ohjaa, tukee ja kannustaa opiskelijoita sekä seuraa vastuullaan olevien opiskelijoiden opintojen edistymistä. Mikäli opiskelijalle tulee poissaoloja tai opinnot eivät etene, ryhmänohjaaja käynnistää varhaisessa vaiheessa tarvittavat tukitoimet yhteistyössä koulutuspäällikön ja opiskelijapalveluiden kanssa. Ryhmäohjaajan esimies on koulutuspäällikkö Koulutusvastaavan tehtäväroolin kuvaus Koulutuspäällikkö nimeää tarvittaessa koulutusalueensa koulutusvastaavat enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Pääsääntöisesti koulutusvastaavan tehtävärooliin sisältyy vähintään puolet opetustyötä. Koulutusvastaava vastaa hänelle määrätyn koulutusalueen operatiivisesta toiminnasta ja opettajien yhteistyön organisoinnista sekä työjärjestysten laatimisesta koulutuspäällikön määräämän resurssien käyttösuunnitelman mukaisesti. Koulutusvastaava osallistuu koulutuksen pedagogiseen kehittämiseen ja tuotteistamiseen sekä oman alansa markkinointiviestinnän sisällön tuottamiseen. Koulutusvastaava avustaa tarvittaessa ryhmänohjaajaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja henkilökohtaisen opintopolun suunnittelussa ja laatimisessa. Koulutusvastaava vastaa koulutusalueensa opetuksen toteuttamisesta tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien sekä tutkinnon osien toteutus- ja arviointisuunnitelmien mukaisesti. Hän osallistuu oppimisympäristöjen ja turvallisuuden kehittämiseen yhdessä opettajien kanssa. Koulutusvastaavan esimies on koulutuspäällikkö Tutkintovastaavan tehtäväroolin kuvaus Koulutuspäällikkö nimeää tarvittaessa määräajaksi koulutusalueensa näyttötutkintoihin tutkintovastaavat. Tehtävään osoitettava resurssi määritellään tutkintojen suoritusmäärän perusteella. Tutkintovastaava laatii ja ylläpitää tutkintotoimikunnan kanssa solmittavan järjestämissopimuksen ja järjestämissuunnitelman yhteistyössä koulutuspäällikön, opettajien sekä työelämän edustajien kanssa. Hän vastaa, että tutkintotilaisuudet ja osaamisen arviointi ja dokumentointi toteutetaan järjestämissopimuksen mukaisesti sekä perehdyttää ja ohjeistaa tutkintotilaisuuksia järjestävät opettajat. Tutkintovastaava vastaa arviointipäätöksen tiedottamisesta, uusinnasta ja oikaisumenettelystä sekä toimii yhteyshenkilönä WinNovan ja tutkintotoimikunnan välisessä yhteistyössä sekä osallistuu WinNovan edustajana oman alansa tutkintotoimikunnan järjestämiin koulutus- ja yhteistyötilaisuuksiin. 15

16 Tutkintovastaava osallistuu näyttötutkintojen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja sisällön tuottamiseen sekä vastaa yhteistyössä koulutuspäällikön kanssa WinNovan järjestämien näyttötutkintotoiminnan kehittämisestä omalla alallaan. Tutkintovastaavan esimies on koulutuspäällikkö Erityisopetuksen tarkoitus ja tavoitteet Erityisopetuksen tavoitteena on turvata yhtäläiset ammatillisen opiskelun mahdollisuudet myös niille opiskelijoille, jotka opinnoissaan menestyäkseen tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä sekä ohjaus- ja tukipalveluita. Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijoille tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisopetuksen tarve todetaan pääsääntöisesti moniammatillisessa työryhmässä, jossa mukana on sekä opetuksen että opiskelijahuollon asiantuntemus. Näin myös sellaiset perusteet, jotka eivät välttämättä ilmene opiskelutilanteessa, tulevat huomioiduiksi. WinNovan nuorten ja aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen koordinaatiosta vastaa opiskelijapalvelupäällikkö yhteistyössä erityisopetuksen koordinaattorin kanssa. Alakohtaisesta erityisopetuksen ja erityisistä ohjaus- ja tukitoimintojen organisoinnista sekä toteutuksesta vastaavat koulutuspäälliköt yhteistyössä erityisopetuksen koordinaattorin, ervaja muiden opettajien kanssa Erityisopetuksen koordinaattorin tehtäväroolin kuvaus Erityisopetuksen koordinaattori ohjaa ja organisoi WinNovan erityisopetusprosessin toteutumista sekä kehittää WinNovan erityisopetuksen toimintatapoja yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön ja koulutuspäälliköiden kanssa. Hän vastaa WinNovan erityisopetussuunnitelman ylläpidosta. Erityisopetuksen koordinaattori osallistuu opiskelijoiden valintaprosessiin joustavan haun osalta ja vastaanottaa peruskouluista lähetetyt erityisopetuksen asiakirjat, dokumentoi tiedon sekä laatii yhteenvedot WinNovan erityisopiskelijoista tilastointipäivinä. Erityisopetuksen koordinaattori organisoi ammatillisen peruskoulutuksen aloittavien opiskelijoiden lähtötasotestit ja niiden palautteet sekä koordinoi WinNovassa tehtäviä osaamisen arvioinnin mukautuspäätöksiä. Tarvittaessa hän konsultoi opiskelijan erityisen tuen ja ohjauksen määrittelyssä. Erityisopetuksen koordinaattori osallistuu WinNovan erityisopetuksen opetussuunnitelmatyöhön sekä osallistuu paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen erityisopetuksen verkostoyhteistyöhön. Erityisopetuksen koordinaattorin esimies on opiskelijapalvelupäällikkö Erva-opettajan tehtäväroolin kuvaus Erva tarkoittaa opiskelijan erityistuesta vastaavaa opettajaa. Erva-opettaja voi toimia resurssiopettajana ja Erva-vastaavana. Erva-vastaava toimii yhteistyössä erityisopetuskoordinaattorin, koulutuspäälliköiden ja alan muiden Erva-opettajien kanssa. Hän toimii erityisopetuksen resurssiopettajana ja ohjaa eri- 16

17 tyisopetusprosessin toteutumista toimialallaan yhteistyössä erityisopetuskoordinaattorin kanssa sekä laatii yhteenvedot toimialansa erityisopetukseen liittyvistä asioista. Erva-vastaava osallistuu toimialansa opiskelijoiden joustavan haun valintaprosessiin ja hän ohjaa ja osallistuu toimialansa lähtötasotestien toteutukseen yhteistyössä erityisopetuskoordinaattorin kanssa. Hän konsultoi ervaa tarvittaessa opiskelijan erityisen tuen ja ohjauksen määrittelyssä sekä HOJKS:in teossa sekä osallistuu opiskelijahuoltotoimintaan toimialallaan. Erva-resurssiopettaja toimii erityisopetukseen nimettyjen opiskelijoiden tuki- ja lisäopetuksessa, opiskelijan ohjauksessa sekä opettaa tarvittaessa oppipajalla. Erva-resurssiopettaja toimii tarvittaessa kaksoisopettajana, jolloin ryhmä voidaan jakaa kahdelle opettajalle. Ryhmien muodostamiseen vaikuttavat opetettava aihe ja opiskelijoiden tuen tarve. Resurssiopettaja osallistuu tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmän toimintaan. Erva-opettaja voi laatia opiskelijan HOJKS:n opiskelijan, tarvittaessa hänen huoltajansa, aikaisemman koulun edustajien sekä opettajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden kanssa sekä dokumentoi tukitoimet ja ohjauksen. Erva-opettajan esimies on koulutuspäällikkö Oppipajaopettajan tehtäväroolin kuvaus Oppipajalle ohjataan opiskelijoita suorittamaan ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia tai niihin liittyviä opintoja, joihin opiskelija tarvitsee yksilöllistä ohjausta ja tukea. Lisäksi opiskelija voidaan ohjata Oppipajalle, elleivät opinnot syystä tai toisesta ole edenneet. Oppipajaopettaja toimii yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön, koulutusalojen kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Hän koordinoi toimialueensa Oppipajaopetusta sekä osallistuu oppipajaopetuksen ja ohjauksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen Oppipajaopettaja koordinoi ja kehittää suomi toisena kielenä (S2) opetusta sekä konsultoi opettajia oppimisvaikeuksiin liittyvissä ongelmissa. Oppipajaopettajan esimies on opiskelijapalvelupäällikkö OPINTOAVUSTAJA Opintoavustajan osaamisvaatimukset Opintoavustajan tehtävään edellytetään lainsäädännön mukainen kelpoisuus, ohjaajakoulutuksen suorittaminen sekä ammatillisen koulutuksen tunteminen. Tehtävä edellyttää hyviä ohjaus- ja opetustaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta, suvaitsevuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Opintoavustajan tehtävät ja vastuualueet Opintoavustaja toimii yhteistyössä opettajien, opinto-ohjaajien, opiskelijakuraattorin ja muun henkilöstön kanssa. Hän neuvoo, ohjaaja, auttaa ja tukee opiskelijoita opetustilanteissa oppimisprosessin eri vaiheissa sekä osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja valmistelutyöhön. Opintoavustaja voi toimia opiskelijoiden tukena alakohtaisesti, ryhmäkohtaisesti tai joskus opiskelijakohtaisesti sekä suorittaa toimintaan liittyviä muita sovittavia tehtäviä. Opintoavustajan henkilökohtainen tehtäväkuvaus muodostuu käytännön tarpeiden, hänen työsopimuksensa ja erilaisten rooliensa perusteella. Tehtäväkuvaa tarkastellaan vuosittain mm. kehityskeskustelussa. Opintoavustaja esimies on opiskelijapalvelupäällikkö tai koulutuspäällikkö. 17

18 OPINTO-OHJAUKSEN KOORDINAATTORI Opinto-ohjauksen koordinaattori toimii opinto-ohjaajan tehtävässä ja toteuttaa opintoohjausta. Hän vastaa opinto-ohjauksen ja siihen liittyvän yhteistyön organisoinnista sekä osallistuu opinto-ohjauksen kehittämiseen ja koordinointiin. Hän vastaa opinto-ohjaussuunnitelman ylläpidosta ja toimii aktiivisesti muiden opinto-ohjaajien kanssa ja toimii opintoohjaajatiimin koollekutsujana. Opinto-ohjauksen koordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön kanssa. Opinto-ohjauskoordinaattori organisoi ja koordinoi WinNovan perusopetusyhteistyötä sekä työ- ja elinkeinoelämäyhteistyötä yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön ja viestintäpäällikön kanssa sekä muiden opinto-ohjaajien kanssa. Hän osallistuu alueelliseen ja valtakunnalliseen opinto-ohjauksen verkostoyhteistyöhön. Opinto-ohjauksen koordinaattorin esimies on opiskelijapalvelupäällikkö OPINTO-OHJAAJA Opinto-ohjaajan osaamisvaatimukset Opinto-ohjaaja on erillinen tehtävä, johon edellytetään ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset opinto-ohjaajan tai peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajan / oppilaanohjaajan kelpoisuus. Ohjaustoiminta muodostaa kokonaisuuden, johon kaikki opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistuvat. Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaaja on ammatillisen koulutuksen sekä opiskelijoiden opinto-ohjauksen, opiskelun ja oppimisen asiantuntija, joka ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa, opiskelutaidoissa ja työelämään suuntautumisessa. Opinto-ohjaajan työssä tarvitaan aktiivisuutta ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä saavuttaa opiskelijoiden luottamus. Opinto-ohjaajan on pidettävä jatkuvasti tietonsa ajan tasalla työelämästä, ammateista, koulutuksesta, oppilaitoksista, hakujärjestelmistä ja tutkinnosta. Työ vaatii jatkuvaa opiskelua ja tietojen päivittämistä. Työssä tarvitaan myös organisointitaitoja ja sanallista ja kirjallista esitystaitoa. Työ edellyttää vastuuntuntoa ja eettisyyttä sekä herkkyyttä havaita ja ymmärtää oppilaiden erilaisia elämäntilanteita sekä taitoa käsitellä niitä. Opinto-ohjaajan tehtävät ja vastuualueet Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Hän toimii yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön, koulutuspäällikön, koulutuspalvelusihteerien sekä alan opettajien kanssa. Opinto-ohjaaja osallistuu opiskelijavalintaprosessiin ja osallistuu tarvittaessa opiskelijakohtaisten henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien (HOPS) laatimiseen. Opinto-ohjaaja toteuttaa opiskelijoiden henkilökohtaista opinto-ohjausta sekä organisoi ja toteuttaa muuta opiskelijaohjausta, kuten tutor- ja oppilaskuntatoimintaa. Hän osallistuu opiskelijoiden opintososiaalisiin etuuksiin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan yhdessä koulutuspalvelusihteerin ja opiskelijakuraattorin kanssa. Opinto-ohjaaja toteuttaa peruskoulu- ja muuta sidosryhmäyhteistyötä, osallistuu ammatillisen markkinointiviestinnän sisällön tuottamiseen sekä toimii tarvittaessa WinNovan ammatillisen peruskoulutuksen esittelijänä peruskoulujen opiskelijoille. Opinto-ohjaaja osallistuu oman alansa opiskelijahuoltoryhmän ja opinto-ohjaajatiimin toimintaan, kehittää opiskelua ja oppimista tukevia toimintamalleja yhteistyössä muiden opinto- 18

19 ohjaajien kanssa sekä osallistuu opinto-ohjauksen paikalliseen ja alueelliseen verkostoyhteistyöhön. Opinto-ohjaajan esimies on opiskelijapalvelupäällikkö OPISKELIJAKURAATTORI Opiskelijakuraattorin osaamisvaatimukset Opiskelijakuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto. Opiskelijakuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Työ edellyttää monialaista osaamista ja siinä vaaditaan elämänmyönteistä asennetta, henkistä vahvuutta sekä vuorovaikutustaitoja toimia yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien, huoltajien, viranomaisten ja muiden opiskelijoita lähellä olevien ryhmien kanssa. Opiskelijakuraattorin tehtävät ja vastuualueet Opiskelijakuraattori toimii yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön, koulutuspäällikön, opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa ja kehittää opiskelijahuoltoon liittyviä opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluita. Hän konsultoi ja neuvottelee opetushenkilöstön kanssa opiskelija- ja ryhmäkohtaisten ohjaus- ja tukitoimenpiteiden toteutusratkaisuista. Opiskelijakuraattori kutsuu koolle ja osallistuu opiskelijahuoltoryhmien työskentelyyn sekä tekee yhteistyötä erityisesti opiskeluterveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Hän toimii kriisiryhmän jäsenenä ja järjestää opiskelijoiden psykososiaalisen tuen kriisitilanteissa. Opiskelijakuraattori huolehtii opiskelijoiden kanssa tehtävästä psykososiaalisesta työstä ja tekee yhteistyötä opiskelijan huoltajien kanssa sekä ohjaa nuoria tarvittaessa ohjaaviin muun yhteistyöverkoston palveluihin. Hän osallistuu opiskelijoiden opintososiaalisiin etuuksiin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan yhdessä koulutuspalvelusihteerin ja opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijakuraattori osallistuu paikalliseen ja alueelliseen verkostoyhteistyöhön. Opiskelijakuraattorin esimies on opiskelijapalvelupäällikkö SOSIAALIOHJAAJA Sosiaaliohjaaja on koulun opiskelijahuollon työntekijä, jonka työtapa on jalkautuva. Työ edellyttää monialaista osaamista ja siinä vaaditaan henkistä vahvuutta sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Sosiaaliohjaajan tehtävät ja vastuualueet Sosiaaliohjaaja toimii yhteistyössä opiskelijapalvelupäällikön, opiskelijakuraattorien, opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa ja toteuttaa opiskelijahuoltoon liittyviä opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluita. Sosiaaliohjaajan toteuttaa jalkautuvaa työtapaa. Hän osallistuu tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin. Sosiaaliohjaaja toteuttaa pitkäkestoista opiskelijan mielenterveyttä edistävää tukea ja ohjausta. Hän toimii työparina opiskelijahuollossa. Työparityöskentelyä tarvitaan esimerkiksi kurinpidollisissa tilanteissa, erilaisissa kriisitilanteissa, kotikäynneillä, uhkaavan asiakkaan tapaamisessa sekä vaikeissa lastensuojeluasioissa. Sosiaaliohjaaja osallistuu opiskelijoiden mielenterveyttä tukevan työn kehittämiseen ja osallistuu nuorten kuntoutuksen asiakastyöryhmään. Sosiaaliohjaaja tekee yhteistyötä opiskelijoiden, opettajien, huoltajien, viranomaisten ja muiden opiskelijoita lähellä olevien ryhmien kanssa ja ohjaa opiskelijoita tarvittaessa ohjaaviin muun yhteistyöverkoston palveluihin. Sosiaaliohjaaja osallistuu paikalliseen ja alueelliseen verkostoyhteistyöhön. 19

20 Sosiaaliohjaajan esimies on opiskelijapalvelupäällikkö OPISKELIJAPALVELUSIHTEERI Osaaminen, jota tehtävässä edellytetään Opiskelijapalvelusihteeriltä edellytetään hyvää ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä tietoja viestintätekniikan ammattiosaamista. Hänen tulee tuntea ja osata käyttää toiminta- ja tietojärjestelmien sähköisiä työvälineitä ja järjestelmiä. Hyvä palveluosaaminen ja -asenne ovat edellytyksiä tehtävän hyvälle hoitamiselle. Keskeiset yhteistyökumppanit Oman palveluyksikön lisäksi opiskelijapalvelusihteerin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat WinNovan koulutuspalvelusihteerit, koulutuspäälliköt, toimintaa tukevien ja kehittävien toimintojen henkilöstö ja peruskoulujen opinto-ohjaajat sekä muu verkosto. Tehtävät opiskelijapalvelut yksikön sihteerin tehtävät ja toimistopalvelut opiskelijapalveluihin liittyvien taloushallinnon ja viranomaistietojen käsittely kurinpitojaoksen sihteerinä toimiminen stipendijaoksen sihteerinä toimiminen ja stipenditoiminnan toteuttaminen opiskelijoiden tapaturmavakuutusasioiden yhteyshenkilö opiskelijavalintaprosessiin osallistuminen yhteistyössä muiden toimintaa tukevienpalvelujen kanssa yleinen ohjaus ja neuvonta WinNovan koulutustarjontaan ja opiskelijapalveluihin liittyen WinNovan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään osallistuminen Opiskelijapalvelusihteerin esimies on opiskelijapalvelupäällikkö ERIKOISAMMATTIMIES Erikoisammattimiehen osaamisvaatimukset Erikoisammattimiehen tehtävään edellytetään kyseisen alan ammattitaitovaatimusten mukaista pätevyyttä, yleis- ja erikoisosaamista sekä monipuolista työkokemusta. Erikoisammattimiehen tehtäväroolit Erikoisammattimies on moniosaaja ja hän toimii yhteistyössä opettajien kanssa erilaisissa rooleissa. Työhön sisältyy mm. oppimisympäristöjen huolto- ja kunnossapito, erilaisiin opetustilanteisiin liittyvät etukäteisjärjestelyt, ammattiosaamisen näyttöjen valmistelutyöt, opetukseen liittyvien materiaalien ja tarvikkeiden hankinta. Erikoisammattimies voi toimia myös opintoavustajan roolissa, jolloin tehtäviin liittyy opiskelijoiden käytännön töiden ohjaus ja opetus sekä oppimisen ja osaamisen arviointi. Erikoisammattimiehen henkilökohtainen tehtäväkuvaus muodostuu käytännön tarpeiden, hänen työsopimuksensa ja erilaisten rooliensa perusteella. Tehtäväkuvaa tarkastellaan vuosittain mm. kehityskeskustelussa. Erikoisammattimiehen esimies on koulutuspäällikkö KOULUTUSPALVELUSIHTEERI Tehtävän tavoitteet ja tarkoitus sekä keskeisimmät vastuut Koulutuspalvelusihteerin tehtävän tavoitteena ja tarkoituksena on koulutuspalveluiden sihteeritehtävien asiantunteva, sujuva, oikea-aikainen ja virheetön hoitaminen sekä hyvien palveluiden tuottaminen koulutuspalveluiden asiakkaille. 20

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot