Yliopiston johdon näkökulmaa opintojen etenemiseen ja ohjauksen kehittämiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopiston johdon näkökulmaa opintojen etenemiseen ja ohjauksen kehittämiseen"

Transkriptio

1 Yliopiston johdon näkökulmaa opintojen etenemiseen ja ohjauksen kehittämiseen Valtti-hankkeen päätösseminaari Olli Silvén, koulutusrehtori

2 Miten yliopiston tutkintotulos tuotetaan? Suosikkiväittämä 1: kaikki on kiinni opiskelijoiden tasosta mutta miten yliopistosta tulee riittävän vetovoimainen rekrytoidakseen ns. riittävän hyviä opiskelijoita? Suosikkiväittämä 2: kaikki on kiinni yliopiston resursseista mutta miksi samankin alan sisällä >2x tutkintokustannus- ja tutkintosaantoerot Suomen yliopistoissa suunnilleen samankokoisissa yksiköissä? Suosikkiväittämä 3: tutkimukseen panostaminen heikentänyt opetuksen laatua mutta miten on selitettävissä, että tutkimuksellisesti tuottavimmat yksiköt ovat erinomaisia myös perustutkintojen puolella? = vaikuttaako henkilöstön rekrytointi opiskelijarekrytointia enemmän? Suosikkiväittämä 4: paljon on kiinni opettajien pedagogisesta koulutuksesta mutta miten on selitettävissä, että lukuisissa yliopistoissa on päästy erinomaiseksi koettuun koulutuksen laatuun ilmankin? Suosikkiväittämä 5: kaikki on kiinni yliopiston johtamisesta kai silti syytä erottaa management ja leadership? Siis hallinto ja johtaminen?

3 Opetus- ja kulttuuriministeriön kannanotto rahoitusmallilla Tavoitteena tehokkaampi, laadukkaampi, kansainvälisempi ja profiloituneempi yliopistolaitos Yliopistojen suuunnitellun uuden rahoituskaavan indikaattorien merkitys euroina vuosien tulosten pohjalta laskettuina (3v keskiarvot) Indikaattori Ylempi korkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Työllinen vuosi valmistumisesta op/vuosi ylittänyt opiskelija 5760 avoimessa, erillisissä opinnoissa ja erillisissä opettajan pedag. opinnoissa suoritettu opintopiste 70 Ulkomaalainen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut Yli 3 kk kv-vaihto 2950 Huom: rahoituksellinen nollasummapeli lienee merkittävä profilointi-instrumentti

4 Hyvä kansainvälinen yliopisto? USA: (freshman retention & six year graduation rates; Americas s Best Colleges 2008) Princeton University: 98% & 96% (rank 1) Syracuse University: 92% & 82% (rank 50) UC San Diego: 85% & 75% (rank 107) fourth tier universities 75% & 50% (ranks ) Englanti: (completion rates; 2011) University of Oxford 99% University of Cambridge 98% kaikki yliopistot 85% Saksa: 75% yliopistoissa aloittavista saavuttaa master-tason tutkinnon (Stern 2010) Suomi: 67% master-saanto, 71% tertiary edu. survival rate (OECD 2003, 2007) Italia: 42% tertiary education survival rate (OECD 2007). CMOS sensor motion Lenslet array (embossed plastic ) glass sample illumination glass

5 Suomessa... Suomen yliopistojen ylempien korkeakoulututkintojen saannot ovat välillä 60-80% Koutusohjelmien ja välinen hajonta suuri; isompi kuin koulutusalojen välinen luonnontieteen koulutus: tutkintosaannot 25-85% tekniikan koulutus: tutkintosaannot välillä 50-85% lääkärikoulutus: liki 95% (huom. koulutusohjelmasta toiseen siirtymistä ei huomioitu näissä luvuissa) Miten yliopiston tutkintosaantoja pystytään parhaiten parantamaan? 1. paljonko riippuu koulutuskäytänteistä, joihin voimme vaikuttaa? 2. paljonko vaikuttavat ns. organisatoriset seikat? 3. paljonko vaikuttaa henkilöstön tausta/osaaminen? Avainkysymys: osaammeko hakea ratkaisuja vai pelkästään syyllisiä?

6 Selityksiä hyville läpäisyille 1. Yliopiston selektiivisyys (tyypillinen väite Suomessa) aivan varmasti vaikuttaa, mutta ns. hyvissä yliopistoissa myös keskitason lähtötasolta näytetään selvittävän oikein hyvin 2. Opiskelumaksut (tyypillinen poliitikon väite) saattavat johtaa myös keskeytyksiin 3. Muut seikat, jotka mielellään ohitetaan vähin äänin: opiskelijoiden toiminta liki päivittäisessä valvonnassa ja/tai käytössä ns. vahvat opetusmenetelmät ja koulutusohjelmaprosessit vastuutettujen rautakourissa Henkilökohtaisen ohjauksen rooli näyttää olevan keskeinen tekijä parhaissa yliopistoissa vahvat tuutorointikäytännöt myös perusopiskelijoilla esim. U of Cambridge: perustutkinto-opiskelijan tuutor-kontakti keskimäärin tunti viikossa

7 Opintojen alkuvaihe on ratkaiseva Opintojen alkuvaiheella suuri merkitys opintojen etenemisnopeus periytyy ensimmäiseltä vuodelta: harvalla opinnot nopeutuvat myöhemmin, mm. rästit hidastavat ensimmäisen vuoden rästikurssit suoritetaan aivan opintojen lopussa, rästien syntyminen pitäisi katkaista alkuunsa seuraavan vuoden opintotuki riippuu ensimmäisestä vuodesta op/vuosi täyden tuen Kela-raja Havainto Oulun yliopiston TTK:sta (2004): ~10% valmistuneista oli kerännyt ensimmäisen opintovuoden aikana alle 40 op; mediaanivalmistuja puolestaan n. 46 op = pienikin parannus pudottaa keskeyttämisriskiä merkittävästi 1 vsk rästit ja keskeyttäminen korreloivat vahvasti

8 OY/TTK Valmistuneiden opiskelutahdit (0ov-lukukaudet, d-työ ja arkkitehdit eivät mukana) 40 % valmistuneista OY/TTK aloittaneista asti; 30 ov tai yli hyväksiluvuilla aloittaneet eivät mukana) Opintoviikot/vuosi Samalla ajanjaksolla kaikkien opiskelijoiden mediaaniopintotahti oli 24 ov (40op) (nollasuorittajat eivät mukana), valmistuneiden mediaani 31 ov/vuosi Havainto 1: hitaalla tahdilla opiskelu ei useinkaan johda valmistumiseen Havainto 2: mediaaniopintotahti osuu suunnilleen opintotukirajalle Kysymys: missä ovat etenemisvauhdin rajoitteet?

9 OY/TTK/STO Havainto 1: yksi valmistunut, jolla kuuden läsnäololukukauden jälkeen ollut alle 60ov Havainto 2: opintojen alkuvaiheen etenemisnopeus ennustaa varsin hyvin valmistumistodennäköisyyden Havainto 3: n % parhaiten etenevistä vaihtaa alaa

10 Havainto rästikäyttäytymisestä Rästeihin palataan, kun kaikki muut opiskelijan koulutusohjelman kurssit on tehty OY/TTK:ssa kaikki viisi useimmin viimeistä kurssia olivat1 vsk:lta (2006) havaittavissa lukuisia dominopalikkajonoja: nämä ovat sinänsä osoitus myös kurssiketjujen toimivuudesta 1 vsk:n kurssien uudelleenyrittämisen puoliintumisaika neljä vuotta kurssien läpäisy ensimmäisellä kerralla erittäin tärkeää, samoin oikea-aikaisuus 1 vsk:n kevään harjoitustyöt eivät saisi roikkua seuraavaan syksyyn: ovat tyypillisiä opintojen viimeisiä suorituksia Rästit selittävät, miksi opintojen etenemisnopeus periytyy ensimmäiseltä vuodelta = etenemisessä luonnollisia esteitä

11 Leadership vs. Management johtaminen vs. hallinto muutos vs. parannus Todellisten muutosten vaikutukset näkyvät hitaasti ei kannata viivytellä, myöhemmin muutos voi olla vaikeampi

12 Massalla on hitautta... Koulutuskulttuurin muutokset näkyvät valmistumislukuina vasta 3-4 vuoden kuluttua Toisaalta oikeilla toimenpiteillä alkuvaiheen opintopistekertymät paranevat nopeasti ja motivoivat opiskelijoita lopulta merkittävin tulos on valmistujien alempi ikä, parempi osaaminen, sekä paranevat jatko-opintovalmiudet, jotka myöhemmin näkyvät yliopiston tieteellisessä tuloksellisuudessa Hitauden vuoksi pienienkään muutosten kanssa ei kannata viivytellä

13 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (1) Yliopistojen koulutukselliset linjaukset löytyvät niiden koulutusstrategioista strategia = keinot tuottaa muutos Itä-Suomen yliopisto: 1. Opetus on laadukasta ja yhteiskunnan tarpeiden mukaista. 2. Opetukseen liittyvät prosessit ovat tehokkaita 3. Koulutusrakenteet ovat joustavia 4. Sivuaineopiskeluoikeus on pääosin vapaata 5. Opiskelijan hyvinvointi ja valmistuminen tutkintotavoitteiden mukaisessa aikataulussa ovat etusijalla. Keinot tuottaa muutos ja resurssointi strategisesti piilossa? Helsingin yliopisto: 1. Laatutekijöitä käytetään hyväksi resurssien jaossa. 2. Alakohtainen oppimistavoitteiden asettaminen, oppimisen arviointi ja sen menetelmien valinta ja kehittäminen 3. Opiskelija -opettajasuhdelukua parannetaan kaikilla aloilla 4. Pienryhmäopetus otetaan huomioon opetusresursseissa 5. Opiskelijamäärissä otetaan huomioon yhteiskunnan koulutustarve Muutoskeinot ja resurssointi näkyvät: osaamiseen ja koulutukseen panostetaan

14 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (2) Tampereen yliopisto: 1. Hakukohteita yhdistetään ja vähennetään uusien opiskelijoiden sisäänottoa 2. Oppiainepohjaisesta koulutuksesta siirrytään tutkinto-ohjelmiin 3. Laaja-alaiset kandidaattiohjelmat. 4. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat muutetaan osaamisperustaisiksi. 5. Opettajien osaaminen varmistetaan lisäämällä yliopistopedagogista koulutusta Osaamis- ja vahvuuspohjainen muutosprosessi. Resursseja kannustimien kautta. Turun yliopisto: 1. Edistetään tiedekuntien välistä opetusyhteistyötä 2. Lisätään suunnitelmallista yhteistyötä Åbo Akademin ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Campus Aboensis. 3. Yleisten taitojen oppimista tuetaan käyttämällä verkostoituneita ja teknologiaa hyödyntäviä työtapoja 4. Koulutuksen työelämärelevanssia vahvistetaan hyödyntämällä yhteyksiä kotimaiseen ja kansainväliseen työelämään 5. Pedagoginen koulutus vastaamaan yliopistoyhteisön tarpeita Luotamme(ko) kaverin apuun strategia? Muutoksien resurssointi avoimena

15 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (3) Jyväskylän yliopisto: 1. Lisätään opettajia ja supistetaan uusien opiskelijoiden sisäänottoa 10 prosenttia 2015 mennessä. 2. Varmistetaan, että kaikilla opetustehtävissä toimivilla on riittävä yliopistopedagoginen koulutus 3. Kandidaattikoulutusta yhtenäistetään tiedekunta ja koulutusalakohtaisesti. 4. Opintojen läpäisyä tehostetaan ja joutuisasta valmistumisesta palkitaan. 5. Jokaisen opiskelijan HOPSiin sisällytetään suunnitelma kansainvälistymisestä ja työelämävalmiuksien kehittämisestä. Pedagogiset keinot muutoksen tuojina. Miten resurssoidaan? Vaasan yliopisto: 1. Koulutus kilpailukykyisiksi resurssoinniltaan ja sisäänottomääriltään riittävän kokoisiksi ohjelmiksi, joilla kullakin on vastuullinen johtaja 2. Tuloksellisuutta ja laatua arvioidaan vuosittain ja koulutusohjelmatarjonta tarkistetaan neljän vuoden välein 3. Kandidaatin tutkintoihin sisällytetään liiketoimintaosaamis-ja kansainvälistymisosiot 4. Kehittämisessä hyödynnetään ulkopuolisia arviointeja ja akkreditointeja. 5. Elinikäinen oppiminen ohjelmallistetaan Yritysmäisen selkeä. Eritelty toimenpiteet sekä resurssoinnit

16 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (4) Lappeenrannan teknillinen yliopisto: 1. Koulutus ja sen johtaminen ammattimaistetaan 2. Huippututkimukseen perustuva kv-tason koulutus 3. Tohtoriopettajuudenja pedagogisen osaamisen edistäminen 4. Elinikäisen oppimisen tukeminen Tampereen teknillinen yliopisto: 1. Opettajien määrää lisätään suhteessa opiskelijoihin, ryhmäkokoja pudotetaan, kandidaattiohjelmia vähennetään 2. Vuorovaikutteisiin opetusmenetelmiin panostetaan 3. Opintojen alkuvaiheeseen panostetaan erityisen paljon 4. Opettajien pedagogisia taitoja kehitetään Yritysmäisiä: sisältävät tavoitteenasettelut, indikaattoripohjaiset toimenpiteet ja seuranta. Myös resurssoinnit esitetty.

17 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (5) Aalto-yliopisto: 1. Opettajien määrää lisätään suhteessa opiskelijoihin, ryhmäkokoja pudotetaan, henkilökohtainen ohjaus tuodaan osaksi opintoja 2. Oppimiskeskeisen kulttuurin ja opetusmenetelmien kehittäminen 3. Opetuksen ja opetusansioiden painoa rekrytoinneissa nostetaan 4. Opetuksen laadunarviointimenetelmiä kehitetään 5. Tutkimus, taide ja pedagogiikka yhdistetään yliopistollisessa toiminnassa Luvataan korjata kaikki vanhat synnit. Resursseja lienee riittävästi, kun niihin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Åbo Akademi: 1. Aktiv rekrytering av goda studerande och forskare från inrikes och 2. från utrikes till engelskspråkiga magisterprogramm 3. Satsningar på lärarnas pedagogiska kompetens 4. Samarbete med andra utbildningsenheter för breda utbildningsansvar 5. Ökad genomströmningen av studerande Kompetensstrategi

18 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (6) Oulun yliopisto: 1. Substanssiasiantuntijoiden vetämät koulutuksen strategiaprojektit 2. Tutkintosaantojen parantaminen koulutusojelmista, joissa runsaimmin valmistumisvaiheen opiskelijoita 3. Alkuvaiheen opintoja nopeutetaan ensimmäisenä suurimmista keskeytysongelmista kärsivissä koulutusohjelmissa 4. Panostetaan kv-opiskelijoiden tukipalveluihin opintojen liikkeellelähdön tehostamiseksi ja kotouttamiseksi 5. Puututaan koulutus- ja opintoprosessien pullonkauloihin 6. Lisää kv-tutkinto-opiskelijoita uusilla kv-maisteriohjelmilla 7. Muutetaan rakenteita parantamaan tutkintotuottavuutta että tutkimuksen ja koulutuksen synergiaa Keinot tuottaa muutos on yksilöity ja konkretisoitu; etenemisjärjestys mukaanluettuna. Mukana aika paljon managementia, mutta myös toimenpideohjelmien johtamisen resurssointi

19 Rivakka opintojen alku johtaa valmistumiseenkin? Valmistuminen kuudessa vuodessa tarkoittaa vähintään tahtia 50 op/vuosi alkuvaiheessa ehkä nopeamminkin Oulun yliopistossa vuosina valmistuneista alle ~1% keräsi ensimmäisenä opintovuonnaan alle 30 op ja ~10% jäi alle 45 op:n (Mukana ei opiskelijoita joilla keväällä tai syksyllä ei ainuttakaan suoritusta. Opintoviikkojen muunnoskertoimet opintopisteiksi alasta riippuen ja 1.67 tai 1.5) Tilanne hyvin Kelan, VM:n ja myös OY:n opintotukilautakunnan tiedossa OKM ajamassa 55 op rajaa yhdeksi yliopistojen rahoituskriteeriksi Oulun yliopistossa ensimmäisen opintovuonna 45 op ylittäneiden ja tutkinnon suorittaneiden osuuksien R 2 = 0.81 (kun 0-suorittajat jätetään huomiotta) mahdollinen tulkinta: 45 op rajan ylittävien osuuden kasvusta 90% saadaan maisterintutkinnoiksi?

20 Todellisuus Oulussa: 1 vsk:n opintopistekertymiä (ilman nollasuorittajia) 2009S väh. 45op Koulutusohjelma / Oppiaine %-osuus Logopedian ko. 93,5 % Hammaslääketieteen ko. 88,9 % Lääketieteen ko. 88,5 % Maantieteen ko. 85,7 % Luokanop. koulutus (Oulu) 83,8 % Tuotantotalouden ko. 77,8 % Biologian ko. 77,1 % Varhaiskasvatuksen koulutus 75,6 % Suomen kielen oa. 73,1 % Markkinoinnin ko. 72,5 % Kansainvälisen lt. ja joht. ko. 71,1 % Pohjoismaisen filologian oa. 70,4 % Laskentatoimen ko. 68,2 % Yleisen taloustieteen ko. 64,0 % Historian oa. 63,4 % Kasvatustieteiden koulutus 63,3 % Saamelaisen kulttuurin oa. 60,0 % Terveystieteiden opettajan ko. 60,0 % Geotieteiden ko. 59,3 % Ympäristötekniikan ko. 59,2 % OY keskiarvo 59,1 % 2009S väh. 45op Koulutusohjelma / Oppiaine %-osuus OY keskiarvo 59,1 % Hoitotieteen tieteenalaohjelma 58,3 % Informaatiotutkimuksen oa. 58,3 % Hyvinvointitekniikan ko. 57,1 % Kirjallisuuden oa. 52,9 % Kulttuuriantrop. ja arkeol. oa. 50,0 % Terveyshallintot. Tieteenalaohj. 50,0 % Konetekniikan ko. 49,0 % Sähkötekniikan ko. 44,6 % Prosessitekniikan ko. 42,6 % Tietojenkäsittelytieteiden ko. 40,6 % Biokemian ko. 40,6 % Matemaattisten tieteiden ko. 39,2 % Germaanisen filologian oa. 38,5 % Tietotekniikan ko. 35,6 % Kemian ko. 35,6 % Arkkitehtuurin ko. 33,3 % Englantilaisen filologian oa. 30,6 % Fysiikan ko. 26,2 % Saamen kielen oa..

21 Havaintoja opetusmenetelmien merkityksestä Juha Nieminen: Dimensions of University Student Learning in Medicine and Pharmacy, Helsingin yliopisto 2011, väitöskirja ymmärtämiseen pyrkivä oppiminen ja yhteistyössä opiskelu ovat vahvasti kytköksissä mitä paremmin ryhmä toimii, sen paremmat ovat arvosanat tuutorin olemassaololla ja toiminnalla on iso merkitys opiskelijoiden edistymiselle, mutta tuutorin ja tuutoroinnin laadulla ei havaittu olevan isoa merkitystä(!) the Chinese paradox: intensiivinen learning by rote näyttää myös tuottavan hyviä tuloksia myös asian ymmärtämisen suhteen mutta onko sen tuotos-panos-suhde hyvä?

22 Esimerkki tuutoroinnin merkityksestä Opettajan kiinnostusta ja tukea motivaattorina äärimmäisen vaikea korvata mutta miten luoda kestävä opettajatuutoroinnin kulttuuri? yksittäisten opetrushenkilöiden persoonaan ja uhrautuvuuteen luottaminen ei liene kestävä menettely? Parannukset on aina saavutettu tuskallisen hitaasti oppimalla Alas päästään häkellyttävän nopeasti

23 Esimerkki ryhmääntymisen merkityksestä Digitaaliset suodattimet (STO, Olli Silvén, Ville Ojansivu, Jani Boutellier, Matti Matilainen) Year General dropout rate Dropout rate in groups Dropout rate, not in groups 2004 Fall 45.4% N/A 45.4% % 2.6 % 31.3 % % 1.9 % 35.0 % % 1.5 % 25.6 % % 3.7% - (*) Tietokoneverkot I (STO, Timo Ojala) Passing rate In groups 1-5, % of the passed ones Passing rate (*) tiukka opettajatuutorointi kaikille ryhmien ulkopuolisille Not in groups 1-5, % of th e passed ones % % % %

24 Sitkeä jatkuvien parannusten tie: OY/TTK:ssa valitut ja reaalialoittajat nyt sama joukko Vuosi Aloittajat Reaalialoittajat Reaalialoitus% Käytännöllisesti katsoen kaikki aloittajat on onnistuttu mobilisoimaan opintoihin

25 Sitkeä jatkuvien parannusten tie: pyramidi tervehtynyt ov OY/TTK:n opiskelijoiden opintoviikkokertymät vuoden 2004 heinäkuun lopussa <20 ov <20 ov ov Lkm OY/TTK:n opiskelijoiden opintopistekertymät vuoden 2010 maaliskuun alussa.

26 Sitkeä jatkuvien parannusten tie: koulutusohjelmien opintopistekertymät nousseet vuosi vuodelta Ongelma todettu Ongelma hoidettu, 2007 aloittaneiden kertymät noussevat 2005 aloittaneiden tasolle PK1 laskuillat PK1+2 laskuillat Jatkuva arviointi mat+fys kursseihin Erään kurssin opettajan vaihto uusimisen vuoksi Opettajien vaihtoja, motiivina parantaa 2vsk:n tulosta

27 Koulutuksen johtamiseen jäntevyyttä vastuutuksilla Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 2011: Koulutuksen suunittelu- ja toteutusvastuut 3 Tutkintotavoitteisen oppiaineen tai koulutusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koulutusdekaanin nimeämä vastuuhenkilö. Koulutusdekaani voi nimittää oppiaine- tai koulutusohjelmatoimikunnan, jonka puheenjohtajana oppiaine- tai koulutusohjelmavastaava toimii. Koulutusohjelma- tai oppiainetoimikunnassa on oltava vähintään yksi opiskelijajäsen Koulutusohjema- tai oppiainetoimikunnan jäsenet ohjeistettu valittaviksi pitkälti omaopettajista saadaan paras käsitys koulutusprosessin tilanteesta ja mahdollisesti tarvittavista kehitystoimista

28 Opiskelijoiden pahoinvointi on uhkatekijä: opintopsykologin ohjaukset ennustetyökaluksi (?) Tutkinnottapoistuneiden osuus tiedekunnassa aloittaneista (s2009 asti) Opintopsykologin ohjaamat s2010- k2011 Osuus opintopsykologin ohjaamista Osuus yliopiston tutkinnottapoistuneista aloittaneista (s2009 mennessä) LuTK 0, ,31 0,444 TTK 0, ,22 0,201 HuTK 0, ,21 0,183 TaTK 0, ,12 0,081 KTK 0,2 39 0,10 0,068 LTK 0, ,04 0,023 yht N/A 375 1,00 1 R 2 =0,91 Lisäksi havainto: tiedekuntien tutkinnotta keskeyttäneiden ja ohjaukseen hakeutuneiden osuuksien R 2 =0,98!

29 Yhteenveto Yliopistojen kannattaa tavoitella vain maailman parhaisiin kuuluvia koulutusprosesseja valmistujien substanssiosaamisen varmistaminen tärkeää, kuin myös yhdessä tekemisen osaaminen, joiden uvulla työelämässäkin toimitaan tehokkaimmin ja laadukkaimmin Suomen yliopistojen tulevaisuus rakentunee vahvasti tutkimusryhmävetoisista yksiköitä, joissa tulos-panos-suhteet ovat helposti ymmärrettävissä, ja samalla koulutuksesta saadaan helpoimmin tutkimusvetoista ja uusiutuvaa Koulutuksen kehittäjien on oltava hereillä: haettava aina mahdollisuuksi tehostamiseen ja fokusointiin nopea toimeenpano ja tulosten arviointi ja välitön puuttuminen ongelmiin...sillä pohjalta on raskas nousta light beam splitter

Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opintoprosessin sisäinen auditointi 2011

Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opintoprosessin sisäinen auditointi 2011 Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opintoprosessin sisäinen auditointi 2011 Prosessi ja tulokset 30.5.2011 Yleistä Oulun yliopiston koulutusneuvosto päätti 16.2.2011 kokouksessaan toteuttaa sisäisen auditoinnin

Lisätiedot

Jälleen kerran yksi yhdentekevä auditointi?

Jälleen kerran yksi yhdentekevä auditointi? Jälleen kerran yksi yhdentekevä auditointi? 30.5.2011 Olli Silvén, koulutusrehtori Introduction Research Teaching Cooperation Faculties Arviointeja arvioinnin vuoksi? Yliopistot monesta suunnasta arvioitavina

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Koulutusohjelmien pullonkaulat työkaluna ETANA OTE-hankkeessa

Koulutusohjelmien pullonkaulat työkaluna ETANA OTE-hankkeessa OTE - Opintojen tukeminen ja opiskelujärjestelyjen kehittäminen opiskelupolun eri vaiheissa Koulutusohjelmien pullonkaulat työkaluna ETANA OTE-hankkeessa OpinTori 2010, Oulun yliopisto 27.5.2010 Aimo Rahkonen,

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma klo 11.45 12.15 Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY 1 Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY Hankkeen taustaa 2 KORKEAKOULUT TIETEENALAT Korkeakoulut matriisiorganisaationa

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä. 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä

Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä. 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä Kandipalaute: mitä se on? Suomalainen opiskelijapalautekysely CHE Quest:in pohjalta Varsinaisia

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Liite 1 Päätettävät koulutusohjelmat 3.12.2014 Koulutuksen johtoryhmä 10.12.2014 Koulutusneuvosto Rinnakkaisten tutkinto-ohjelmien yhdistäminen 1.8.2015 alkaen Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011 Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos Harri Melin 29.9.2011 Uusi laki uusi yliopisto Yliopistojen autonomian lisääminen Yliopistojen talouden vahvistaminen Yliopistojen johtamisen modernisoiminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Maantieteen laitos Laatukoulutus 12.3.2009

Maantieteen laitos Laatukoulutus 12.3.2009 Maantieteen laitos Laatukoulutus 12.3.2009 Maantieteen laitos Taustaa 1) Opetuksen huippuyksikköhakemus 2) RAE-arviointi 3) Laatukäsikirja Laatiminen ULKOISTETTU tuoreille, sirkein silmin katseleville

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, Lapppeenrannan 1/6 teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka Infotilaisuus 10.11.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi 31.10.2016

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet Tiedekuntaneuvosto 5/11 23.5.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 11/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B 13/11 1 Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen kokonaisuuden johtaminen. Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Hannu Sirén

Yliopistokoulutuksen kokonaisuuden johtaminen. Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Hannu Sirén Yliopistokoulutuksen kokonaisuuden johtaminen Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Hannu Sirén 29.9.2010 Yliopistouudistus Hallinto Johtaminen Rahoitusmalli Muu ohjaus Yliopistolaki - Aiempaa vahvemmin

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON.

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. ABI-PÄIVÄT 9. 10.11. 2011 Opiskelijapalvelun päällikkö SAKARI JUSSI-PEKKA KOULUTUKSEN STRATEGISET TAVOITTEET Opintojen sujuvoittaminen läpäisy tutkintosaanto Työllistävyys

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Infotilaisuus 4.12.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi

Lisätiedot

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä 2.11.2017 Sanna Laiho Agendalla Ammatillisen koulutuksen näkökulma Siirtyminen ja eroaminen: määritelmiä Havaittuja

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden.

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden. Suoritetut Turun vuonna 2014 (sis. opinnot) 1 (6) perustutkinto Vaihto tutkinto muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 21411 31 942 481 101 2 746 23714 2 Laitos yhteensä 21411 31 942 481 101

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen, Jyväskylä Anna Loukkola Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2014: Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tuotantotalous. - Menestyjän valinta

Tuotantotalous. - Menestyjän valinta Tuotantotalous - Menestyjän valinta Sisältö Oulun yliopisto ja tekniikan opiskelu Mikä ihmeen tuotantotalous? Tutalainen työelämässä Opiskelu tutalla Opiskelun ohessa Miten haen? Yhteystiedot Oulun yliopisto

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tervetuloa Oulun yliopistoon! Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto

Tervetuloa Oulun yliopistoon! Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto Tervetuloa on! Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, 28.2.2017 Monitieteinen kansainvälinen tiedeyliopisto Perustettu 1958 10 tiedekuntaa: - Arkkitehtuuri (OSA) - Biokemia ja molekyylilääketiede(fbmm) -

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on toteuttanut

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki 4.11.2010

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! Aika: Maanantai 10.12.2012 kello 10.00 15.00 Paikka: Koulutuskeskus Sedu (kabinetti), Törnäväntie 24, Seinäjoki Reija Lepola Johtaja, Koulutuskeskus Sedu reija.lepola@sedu.fi

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet Suoritetut Turun vuonna 2013 (sis. avoimessa opinnot) 1 (6) Kaikki perustutkinto opinnnot) Vaihto (ei sis. TY:n tutkinto tutkinto- muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 20746 54 1012 839

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on laatinut strategiansa toimeenpanosuunnitelman

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Tiedekuntaneuvosto 3/11 28.3.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/11 2 Uusien osastojen henkilöstösuunnitelmat OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B10/11 1 Tietotekniikan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä seuraavasti: 1. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot