Yliopiston johdon näkökulmaa opintojen etenemiseen ja ohjauksen kehittämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopiston johdon näkökulmaa opintojen etenemiseen ja ohjauksen kehittämiseen"

Transkriptio

1 Yliopiston johdon näkökulmaa opintojen etenemiseen ja ohjauksen kehittämiseen Valtti-hankkeen päätösseminaari Olli Silvén, koulutusrehtori

2 Miten yliopiston tutkintotulos tuotetaan? Suosikkiväittämä 1: kaikki on kiinni opiskelijoiden tasosta mutta miten yliopistosta tulee riittävän vetovoimainen rekrytoidakseen ns. riittävän hyviä opiskelijoita? Suosikkiväittämä 2: kaikki on kiinni yliopiston resursseista mutta miksi samankin alan sisällä >2x tutkintokustannus- ja tutkintosaantoerot Suomen yliopistoissa suunnilleen samankokoisissa yksiköissä? Suosikkiväittämä 3: tutkimukseen panostaminen heikentänyt opetuksen laatua mutta miten on selitettävissä, että tutkimuksellisesti tuottavimmat yksiköt ovat erinomaisia myös perustutkintojen puolella? = vaikuttaako henkilöstön rekrytointi opiskelijarekrytointia enemmän? Suosikkiväittämä 4: paljon on kiinni opettajien pedagogisesta koulutuksesta mutta miten on selitettävissä, että lukuisissa yliopistoissa on päästy erinomaiseksi koettuun koulutuksen laatuun ilmankin? Suosikkiväittämä 5: kaikki on kiinni yliopiston johtamisesta kai silti syytä erottaa management ja leadership? Siis hallinto ja johtaminen?

3 Opetus- ja kulttuuriministeriön kannanotto rahoitusmallilla Tavoitteena tehokkaampi, laadukkaampi, kansainvälisempi ja profiloituneempi yliopistolaitos Yliopistojen suuunnitellun uuden rahoituskaavan indikaattorien merkitys euroina vuosien tulosten pohjalta laskettuina (3v keskiarvot) Indikaattori Ylempi korkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Työllinen vuosi valmistumisesta op/vuosi ylittänyt opiskelija 5760 avoimessa, erillisissä opinnoissa ja erillisissä opettajan pedag. opinnoissa suoritettu opintopiste 70 Ulkomaalainen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut Yli 3 kk kv-vaihto 2950 Huom: rahoituksellinen nollasummapeli lienee merkittävä profilointi-instrumentti

4 Hyvä kansainvälinen yliopisto? USA: (freshman retention & six year graduation rates; Americas s Best Colleges 2008) Princeton University: 98% & 96% (rank 1) Syracuse University: 92% & 82% (rank 50) UC San Diego: 85% & 75% (rank 107) fourth tier universities 75% & 50% (ranks ) Englanti: (completion rates; 2011) University of Oxford 99% University of Cambridge 98% kaikki yliopistot 85% Saksa: 75% yliopistoissa aloittavista saavuttaa master-tason tutkinnon (Stern 2010) Suomi: 67% master-saanto, 71% tertiary edu. survival rate (OECD 2003, 2007) Italia: 42% tertiary education survival rate (OECD 2007). CMOS sensor motion Lenslet array (embossed plastic ) glass sample illumination glass

5 Suomessa... Suomen yliopistojen ylempien korkeakoulututkintojen saannot ovat välillä 60-80% Koutusohjelmien ja välinen hajonta suuri; isompi kuin koulutusalojen välinen luonnontieteen koulutus: tutkintosaannot 25-85% tekniikan koulutus: tutkintosaannot välillä 50-85% lääkärikoulutus: liki 95% (huom. koulutusohjelmasta toiseen siirtymistä ei huomioitu näissä luvuissa) Miten yliopiston tutkintosaantoja pystytään parhaiten parantamaan? 1. paljonko riippuu koulutuskäytänteistä, joihin voimme vaikuttaa? 2. paljonko vaikuttavat ns. organisatoriset seikat? 3. paljonko vaikuttaa henkilöstön tausta/osaaminen? Avainkysymys: osaammeko hakea ratkaisuja vai pelkästään syyllisiä?

6 Selityksiä hyville läpäisyille 1. Yliopiston selektiivisyys (tyypillinen väite Suomessa) aivan varmasti vaikuttaa, mutta ns. hyvissä yliopistoissa myös keskitason lähtötasolta näytetään selvittävän oikein hyvin 2. Opiskelumaksut (tyypillinen poliitikon väite) saattavat johtaa myös keskeytyksiin 3. Muut seikat, jotka mielellään ohitetaan vähin äänin: opiskelijoiden toiminta liki päivittäisessä valvonnassa ja/tai käytössä ns. vahvat opetusmenetelmät ja koulutusohjelmaprosessit vastuutettujen rautakourissa Henkilökohtaisen ohjauksen rooli näyttää olevan keskeinen tekijä parhaissa yliopistoissa vahvat tuutorointikäytännöt myös perusopiskelijoilla esim. U of Cambridge: perustutkinto-opiskelijan tuutor-kontakti keskimäärin tunti viikossa

7 Opintojen alkuvaihe on ratkaiseva Opintojen alkuvaiheella suuri merkitys opintojen etenemisnopeus periytyy ensimmäiseltä vuodelta: harvalla opinnot nopeutuvat myöhemmin, mm. rästit hidastavat ensimmäisen vuoden rästikurssit suoritetaan aivan opintojen lopussa, rästien syntyminen pitäisi katkaista alkuunsa seuraavan vuoden opintotuki riippuu ensimmäisestä vuodesta op/vuosi täyden tuen Kela-raja Havainto Oulun yliopiston TTK:sta (2004): ~10% valmistuneista oli kerännyt ensimmäisen opintovuoden aikana alle 40 op; mediaanivalmistuja puolestaan n. 46 op = pienikin parannus pudottaa keskeyttämisriskiä merkittävästi 1 vsk rästit ja keskeyttäminen korreloivat vahvasti

8 OY/TTK Valmistuneiden opiskelutahdit (0ov-lukukaudet, d-työ ja arkkitehdit eivät mukana) 40 % valmistuneista OY/TTK aloittaneista asti; 30 ov tai yli hyväksiluvuilla aloittaneet eivät mukana) Opintoviikot/vuosi Samalla ajanjaksolla kaikkien opiskelijoiden mediaaniopintotahti oli 24 ov (40op) (nollasuorittajat eivät mukana), valmistuneiden mediaani 31 ov/vuosi Havainto 1: hitaalla tahdilla opiskelu ei useinkaan johda valmistumiseen Havainto 2: mediaaniopintotahti osuu suunnilleen opintotukirajalle Kysymys: missä ovat etenemisvauhdin rajoitteet?

9 OY/TTK/STO Havainto 1: yksi valmistunut, jolla kuuden läsnäololukukauden jälkeen ollut alle 60ov Havainto 2: opintojen alkuvaiheen etenemisnopeus ennustaa varsin hyvin valmistumistodennäköisyyden Havainto 3: n % parhaiten etenevistä vaihtaa alaa

10 Havainto rästikäyttäytymisestä Rästeihin palataan, kun kaikki muut opiskelijan koulutusohjelman kurssit on tehty OY/TTK:ssa kaikki viisi useimmin viimeistä kurssia olivat1 vsk:lta (2006) havaittavissa lukuisia dominopalikkajonoja: nämä ovat sinänsä osoitus myös kurssiketjujen toimivuudesta 1 vsk:n kurssien uudelleenyrittämisen puoliintumisaika neljä vuotta kurssien läpäisy ensimmäisellä kerralla erittäin tärkeää, samoin oikea-aikaisuus 1 vsk:n kevään harjoitustyöt eivät saisi roikkua seuraavaan syksyyn: ovat tyypillisiä opintojen viimeisiä suorituksia Rästit selittävät, miksi opintojen etenemisnopeus periytyy ensimmäiseltä vuodelta = etenemisessä luonnollisia esteitä

11 Leadership vs. Management johtaminen vs. hallinto muutos vs. parannus Todellisten muutosten vaikutukset näkyvät hitaasti ei kannata viivytellä, myöhemmin muutos voi olla vaikeampi

12 Massalla on hitautta... Koulutuskulttuurin muutokset näkyvät valmistumislukuina vasta 3-4 vuoden kuluttua Toisaalta oikeilla toimenpiteillä alkuvaiheen opintopistekertymät paranevat nopeasti ja motivoivat opiskelijoita lopulta merkittävin tulos on valmistujien alempi ikä, parempi osaaminen, sekä paranevat jatko-opintovalmiudet, jotka myöhemmin näkyvät yliopiston tieteellisessä tuloksellisuudessa Hitauden vuoksi pienienkään muutosten kanssa ei kannata viivytellä

13 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (1) Yliopistojen koulutukselliset linjaukset löytyvät niiden koulutusstrategioista strategia = keinot tuottaa muutos Itä-Suomen yliopisto: 1. Opetus on laadukasta ja yhteiskunnan tarpeiden mukaista. 2. Opetukseen liittyvät prosessit ovat tehokkaita 3. Koulutusrakenteet ovat joustavia 4. Sivuaineopiskeluoikeus on pääosin vapaata 5. Opiskelijan hyvinvointi ja valmistuminen tutkintotavoitteiden mukaisessa aikataulussa ovat etusijalla. Keinot tuottaa muutos ja resurssointi strategisesti piilossa? Helsingin yliopisto: 1. Laatutekijöitä käytetään hyväksi resurssien jaossa. 2. Alakohtainen oppimistavoitteiden asettaminen, oppimisen arviointi ja sen menetelmien valinta ja kehittäminen 3. Opiskelija -opettajasuhdelukua parannetaan kaikilla aloilla 4. Pienryhmäopetus otetaan huomioon opetusresursseissa 5. Opiskelijamäärissä otetaan huomioon yhteiskunnan koulutustarve Muutoskeinot ja resurssointi näkyvät: osaamiseen ja koulutukseen panostetaan

14 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (2) Tampereen yliopisto: 1. Hakukohteita yhdistetään ja vähennetään uusien opiskelijoiden sisäänottoa 2. Oppiainepohjaisesta koulutuksesta siirrytään tutkinto-ohjelmiin 3. Laaja-alaiset kandidaattiohjelmat. 4. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat muutetaan osaamisperustaisiksi. 5. Opettajien osaaminen varmistetaan lisäämällä yliopistopedagogista koulutusta Osaamis- ja vahvuuspohjainen muutosprosessi. Resursseja kannustimien kautta. Turun yliopisto: 1. Edistetään tiedekuntien välistä opetusyhteistyötä 2. Lisätään suunnitelmallista yhteistyötä Åbo Akademin ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Campus Aboensis. 3. Yleisten taitojen oppimista tuetaan käyttämällä verkostoituneita ja teknologiaa hyödyntäviä työtapoja 4. Koulutuksen työelämärelevanssia vahvistetaan hyödyntämällä yhteyksiä kotimaiseen ja kansainväliseen työelämään 5. Pedagoginen koulutus vastaamaan yliopistoyhteisön tarpeita Luotamme(ko) kaverin apuun strategia? Muutoksien resurssointi avoimena

15 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (3) Jyväskylän yliopisto: 1. Lisätään opettajia ja supistetaan uusien opiskelijoiden sisäänottoa 10 prosenttia 2015 mennessä. 2. Varmistetaan, että kaikilla opetustehtävissä toimivilla on riittävä yliopistopedagoginen koulutus 3. Kandidaattikoulutusta yhtenäistetään tiedekunta ja koulutusalakohtaisesti. 4. Opintojen läpäisyä tehostetaan ja joutuisasta valmistumisesta palkitaan. 5. Jokaisen opiskelijan HOPSiin sisällytetään suunnitelma kansainvälistymisestä ja työelämävalmiuksien kehittämisestä. Pedagogiset keinot muutoksen tuojina. Miten resurssoidaan? Vaasan yliopisto: 1. Koulutus kilpailukykyisiksi resurssoinniltaan ja sisäänottomääriltään riittävän kokoisiksi ohjelmiksi, joilla kullakin on vastuullinen johtaja 2. Tuloksellisuutta ja laatua arvioidaan vuosittain ja koulutusohjelmatarjonta tarkistetaan neljän vuoden välein 3. Kandidaatin tutkintoihin sisällytetään liiketoimintaosaamis-ja kansainvälistymisosiot 4. Kehittämisessä hyödynnetään ulkopuolisia arviointeja ja akkreditointeja. 5. Elinikäinen oppiminen ohjelmallistetaan Yritysmäisen selkeä. Eritelty toimenpiteet sekä resurssoinnit

16 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (4) Lappeenrannan teknillinen yliopisto: 1. Koulutus ja sen johtaminen ammattimaistetaan 2. Huippututkimukseen perustuva kv-tason koulutus 3. Tohtoriopettajuudenja pedagogisen osaamisen edistäminen 4. Elinikäisen oppimisen tukeminen Tampereen teknillinen yliopisto: 1. Opettajien määrää lisätään suhteessa opiskelijoihin, ryhmäkokoja pudotetaan, kandidaattiohjelmia vähennetään 2. Vuorovaikutteisiin opetusmenetelmiin panostetaan 3. Opintojen alkuvaiheeseen panostetaan erityisen paljon 4. Opettajien pedagogisia taitoja kehitetään Yritysmäisiä: sisältävät tavoitteenasettelut, indikaattoripohjaiset toimenpiteet ja seuranta. Myös resurssoinnit esitetty.

17 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (5) Aalto-yliopisto: 1. Opettajien määrää lisätään suhteessa opiskelijoihin, ryhmäkokoja pudotetaan, henkilökohtainen ohjaus tuodaan osaksi opintoja 2. Oppimiskeskeisen kulttuurin ja opetusmenetelmien kehittäminen 3. Opetuksen ja opetusansioiden painoa rekrytoinneissa nostetaan 4. Opetuksen laadunarviointimenetelmiä kehitetään 5. Tutkimus, taide ja pedagogiikka yhdistetään yliopistollisessa toiminnassa Luvataan korjata kaikki vanhat synnit. Resursseja lienee riittävästi, kun niihin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Åbo Akademi: 1. Aktiv rekrytering av goda studerande och forskare från inrikes och 2. från utrikes till engelskspråkiga magisterprogramm 3. Satsningar på lärarnas pedagogiska kompetens 4. Samarbete med andra utbildningsenheter för breda utbildningsansvar 5. Ökad genomströmningen av studerande Kompetensstrategi

18 Mitä yliopistojen johto ajattelee? (6) Oulun yliopisto: 1. Substanssiasiantuntijoiden vetämät koulutuksen strategiaprojektit 2. Tutkintosaantojen parantaminen koulutusojelmista, joissa runsaimmin valmistumisvaiheen opiskelijoita 3. Alkuvaiheen opintoja nopeutetaan ensimmäisenä suurimmista keskeytysongelmista kärsivissä koulutusohjelmissa 4. Panostetaan kv-opiskelijoiden tukipalveluihin opintojen liikkeellelähdön tehostamiseksi ja kotouttamiseksi 5. Puututaan koulutus- ja opintoprosessien pullonkauloihin 6. Lisää kv-tutkinto-opiskelijoita uusilla kv-maisteriohjelmilla 7. Muutetaan rakenteita parantamaan tutkintotuottavuutta että tutkimuksen ja koulutuksen synergiaa Keinot tuottaa muutos on yksilöity ja konkretisoitu; etenemisjärjestys mukaanluettuna. Mukana aika paljon managementia, mutta myös toimenpideohjelmien johtamisen resurssointi

19 Rivakka opintojen alku johtaa valmistumiseenkin? Valmistuminen kuudessa vuodessa tarkoittaa vähintään tahtia 50 op/vuosi alkuvaiheessa ehkä nopeamminkin Oulun yliopistossa vuosina valmistuneista alle ~1% keräsi ensimmäisenä opintovuonnaan alle 30 op ja ~10% jäi alle 45 op:n (Mukana ei opiskelijoita joilla keväällä tai syksyllä ei ainuttakaan suoritusta. Opintoviikkojen muunnoskertoimet opintopisteiksi alasta riippuen ja 1.67 tai 1.5) Tilanne hyvin Kelan, VM:n ja myös OY:n opintotukilautakunnan tiedossa OKM ajamassa 55 op rajaa yhdeksi yliopistojen rahoituskriteeriksi Oulun yliopistossa ensimmäisen opintovuonna 45 op ylittäneiden ja tutkinnon suorittaneiden osuuksien R 2 = 0.81 (kun 0-suorittajat jätetään huomiotta) mahdollinen tulkinta: 45 op rajan ylittävien osuuden kasvusta 90% saadaan maisterintutkinnoiksi?

20 Todellisuus Oulussa: 1 vsk:n opintopistekertymiä (ilman nollasuorittajia) 2009S väh. 45op Koulutusohjelma / Oppiaine %-osuus Logopedian ko. 93,5 % Hammaslääketieteen ko. 88,9 % Lääketieteen ko. 88,5 % Maantieteen ko. 85,7 % Luokanop. koulutus (Oulu) 83,8 % Tuotantotalouden ko. 77,8 % Biologian ko. 77,1 % Varhaiskasvatuksen koulutus 75,6 % Suomen kielen oa. 73,1 % Markkinoinnin ko. 72,5 % Kansainvälisen lt. ja joht. ko. 71,1 % Pohjoismaisen filologian oa. 70,4 % Laskentatoimen ko. 68,2 % Yleisen taloustieteen ko. 64,0 % Historian oa. 63,4 % Kasvatustieteiden koulutus 63,3 % Saamelaisen kulttuurin oa. 60,0 % Terveystieteiden opettajan ko. 60,0 % Geotieteiden ko. 59,3 % Ympäristötekniikan ko. 59,2 % OY keskiarvo 59,1 % 2009S väh. 45op Koulutusohjelma / Oppiaine %-osuus OY keskiarvo 59,1 % Hoitotieteen tieteenalaohjelma 58,3 % Informaatiotutkimuksen oa. 58,3 % Hyvinvointitekniikan ko. 57,1 % Kirjallisuuden oa. 52,9 % Kulttuuriantrop. ja arkeol. oa. 50,0 % Terveyshallintot. Tieteenalaohj. 50,0 % Konetekniikan ko. 49,0 % Sähkötekniikan ko. 44,6 % Prosessitekniikan ko. 42,6 % Tietojenkäsittelytieteiden ko. 40,6 % Biokemian ko. 40,6 % Matemaattisten tieteiden ko. 39,2 % Germaanisen filologian oa. 38,5 % Tietotekniikan ko. 35,6 % Kemian ko. 35,6 % Arkkitehtuurin ko. 33,3 % Englantilaisen filologian oa. 30,6 % Fysiikan ko. 26,2 % Saamen kielen oa..

21 Havaintoja opetusmenetelmien merkityksestä Juha Nieminen: Dimensions of University Student Learning in Medicine and Pharmacy, Helsingin yliopisto 2011, väitöskirja ymmärtämiseen pyrkivä oppiminen ja yhteistyössä opiskelu ovat vahvasti kytköksissä mitä paremmin ryhmä toimii, sen paremmat ovat arvosanat tuutorin olemassaololla ja toiminnalla on iso merkitys opiskelijoiden edistymiselle, mutta tuutorin ja tuutoroinnin laadulla ei havaittu olevan isoa merkitystä(!) the Chinese paradox: intensiivinen learning by rote näyttää myös tuottavan hyviä tuloksia myös asian ymmärtämisen suhteen mutta onko sen tuotos-panos-suhde hyvä?

22 Esimerkki tuutoroinnin merkityksestä Opettajan kiinnostusta ja tukea motivaattorina äärimmäisen vaikea korvata mutta miten luoda kestävä opettajatuutoroinnin kulttuuri? yksittäisten opetrushenkilöiden persoonaan ja uhrautuvuuteen luottaminen ei liene kestävä menettely? Parannukset on aina saavutettu tuskallisen hitaasti oppimalla Alas päästään häkellyttävän nopeasti

23 Esimerkki ryhmääntymisen merkityksestä Digitaaliset suodattimet (STO, Olli Silvén, Ville Ojansivu, Jani Boutellier, Matti Matilainen) Year General dropout rate Dropout rate in groups Dropout rate, not in groups 2004 Fall 45.4% N/A 45.4% % 2.6 % 31.3 % % 1.9 % 35.0 % % 1.5 % 25.6 % % 3.7% - (*) Tietokoneverkot I (STO, Timo Ojala) Passing rate In groups 1-5, % of the passed ones Passing rate (*) tiukka opettajatuutorointi kaikille ryhmien ulkopuolisille Not in groups 1-5, % of th e passed ones % % % %

24 Sitkeä jatkuvien parannusten tie: OY/TTK:ssa valitut ja reaalialoittajat nyt sama joukko Vuosi Aloittajat Reaalialoittajat Reaalialoitus% Käytännöllisesti katsoen kaikki aloittajat on onnistuttu mobilisoimaan opintoihin

25 Sitkeä jatkuvien parannusten tie: pyramidi tervehtynyt ov OY/TTK:n opiskelijoiden opintoviikkokertymät vuoden 2004 heinäkuun lopussa <20 ov <20 ov ov Lkm OY/TTK:n opiskelijoiden opintopistekertymät vuoden 2010 maaliskuun alussa.

26 Sitkeä jatkuvien parannusten tie: koulutusohjelmien opintopistekertymät nousseet vuosi vuodelta Ongelma todettu Ongelma hoidettu, 2007 aloittaneiden kertymät noussevat 2005 aloittaneiden tasolle PK1 laskuillat PK1+2 laskuillat Jatkuva arviointi mat+fys kursseihin Erään kurssin opettajan vaihto uusimisen vuoksi Opettajien vaihtoja, motiivina parantaa 2vsk:n tulosta

27 Koulutuksen johtamiseen jäntevyyttä vastuutuksilla Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 2011: Koulutuksen suunittelu- ja toteutusvastuut 3 Tutkintotavoitteisen oppiaineen tai koulutusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koulutusdekaanin nimeämä vastuuhenkilö. Koulutusdekaani voi nimittää oppiaine- tai koulutusohjelmatoimikunnan, jonka puheenjohtajana oppiaine- tai koulutusohjelmavastaava toimii. Koulutusohjelma- tai oppiainetoimikunnassa on oltava vähintään yksi opiskelijajäsen Koulutusohjema- tai oppiainetoimikunnan jäsenet ohjeistettu valittaviksi pitkälti omaopettajista saadaan paras käsitys koulutusprosessin tilanteesta ja mahdollisesti tarvittavista kehitystoimista

28 Opiskelijoiden pahoinvointi on uhkatekijä: opintopsykologin ohjaukset ennustetyökaluksi (?) Tutkinnottapoistuneiden osuus tiedekunnassa aloittaneista (s2009 asti) Opintopsykologin ohjaamat s2010- k2011 Osuus opintopsykologin ohjaamista Osuus yliopiston tutkinnottapoistuneista aloittaneista (s2009 mennessä) LuTK 0, ,31 0,444 TTK 0, ,22 0,201 HuTK 0, ,21 0,183 TaTK 0, ,12 0,081 KTK 0,2 39 0,10 0,068 LTK 0, ,04 0,023 yht N/A 375 1,00 1 R 2 =0,91 Lisäksi havainto: tiedekuntien tutkinnotta keskeyttäneiden ja ohjaukseen hakeutuneiden osuuksien R 2 =0,98!

29 Yhteenveto Yliopistojen kannattaa tavoitella vain maailman parhaisiin kuuluvia koulutusprosesseja valmistujien substanssiosaamisen varmistaminen tärkeää, kuin myös yhdessä tekemisen osaaminen, joiden uvulla työelämässäkin toimitaan tehokkaimmin ja laadukkaimmin Suomen yliopistojen tulevaisuus rakentunee vahvasti tutkimusryhmävetoisista yksiköitä, joissa tulos-panos-suhteet ovat helposti ymmärrettävissä, ja samalla koulutuksesta saadaan helpoimmin tutkimusvetoista ja uusiutuvaa Koulutuksen kehittäjien on oltava hereillä: haettava aina mahdollisuuksi tehostamiseen ja fokusointiin nopea toimeenpano ja tulosten arviointi ja välitön puuttuminen ongelmiin...sillä pohjalta on raskas nousta light beam splitter

Koulutusohjelmien pullonkaulat työkaluna ETANA OTE-hankkeessa

Koulutusohjelmien pullonkaulat työkaluna ETANA OTE-hankkeessa OTE - Opintojen tukeminen ja opiskelujärjestelyjen kehittäminen opiskelupolun eri vaiheissa Koulutusohjelmien pullonkaulat työkaluna ETANA OTE-hankkeessa OpinTori 2010, Oulun yliopisto 27.5.2010 Aimo Rahkonen,

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, Lapppeenrannan 1/6 teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet Tiedekuntaneuvosto 5/11 23.5.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 11/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B 13/11 1 Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON.

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. ABI-PÄIVÄT 9. 10.11. 2011 Opiskelijapalvelun päällikkö SAKARI JUSSI-PEKKA KOULUTUKSEN STRATEGISET TAVOITTEET Opintojen sujuvoittaminen läpäisy tutkintosaanto Työllistävyys

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on laatinut strategiansa toimeenpanosuunnitelman

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Seuraavissa kuvioissa on alakohtaisesti esitetty vuonna 2014

Lisätiedot

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9. Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Tulosohjausmekanismi, aikajänne

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Tiedekuntaneuvosto 3/11 28.3.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/11 2 Uusien osastojen henkilöstösuunnitelmat OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B10/11 1 Tietotekniikan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen INSSI-seminaari VOV! Valmistuminen opiskelijasta välittämällä Risto Salminen Välittämisen trendi? Viimeisten järkyttävien tapahtumien lisäksi aiempia trendejä johtamisessa suunta yksilöjohtamiseen vanhemmuus

Lisätiedot

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet KANDIUUDISTUS Tilanne, tulevaisuus ja haasteet MIKÄ IHMEEN KANDIUUDISTUS? Tutkintoja uudistetaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita ja Aalto-yliopiston strategiaa Aalto-yliopisto aikoo maailmanluokan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma

Sähkötekniikan tutkintoohjelma Sähkötekniikan tutkintoohjelma 23.8.2016 Ohjelma - Sähkötekniikan tutkintoohjelman esittely - Jari Hannu - Opintojen ohjaus ja omaopettajuus sähkötekniikan tutkinto-ohjelmassa - Timo Kokkonen - Vaihto-opiskelu

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Tervetuloa Oulun yliopistoon! Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto

Tervetuloa Oulun yliopistoon! Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto Tervetuloa on! Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, 28.2.2017 Monitieteinen kansainvälinen tiedeyliopisto Perustettu 1958 10 tiedekuntaa: - Arkkitehtuuri (OSA) - Biokemia ja molekyylilääketiede(fbmm) -

Lisätiedot

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -1 % 4 % Yhteensä % 100 % -1 % 3 %

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -1 % 4 % Yhteensä % 100 % -1 % 3 % Asemointitilastot 2016, 1/6 Tampereen teknillisen n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ylemmät korkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (syrjäytymisriski)

Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (syrjäytymisriski) Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (syrjäytymisriski) Juhani Rautopuro Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos http://www.campusconexus.fi/ Tampere 27.1.2011 Syrjäytymisen käsitteestä Elämänhallinnan

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

LUMA-aineiden merkityksestä

LUMA-aineiden merkityksestä LUMA-aineiden merkityksestä Jouni Pursiainen n LUMA-keskus, OuLUMA Valtakunnalliset LUMA-päivät Lahti 6.6-8.6.2016 8.6.2016 Valtakunnalliset LUMA-päivät 6.6.2016 1 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto Mikä ihmeen kaksiportainen opintotuki Miten vaikuttaa opintojen rakenteisiin Mitä TYY tekee

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Asemointitilastot 2016; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä yliopistoittain 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Tutkintojen uudistus, Rakennustekniikan laitos Matti Pentti

Tutkintojen uudistus, Rakennustekniikan laitos Matti Pentti Tutkintojen uudistus, Rakennustekniikan laitos 2011-2013 15.11.2012 Matti Pentti Lähtökohtia Tekniikan yliopistokoulutuksessa nyt 33 eri hakukohdenimikettä Tutkinnot putkimaisia, liikkuminen koulutusohjelmasta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot