Muutoksen johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutoksen johtaminen"

Transkriptio

1 Opetusalan johtamisen foorumi Muutoksen johtaminen Anneli Valpola Olorin Oy Organisaatiot yhteen, muutosjohtamisen käytännön keinot, WSOY 2004 Kuntajohto muutoksen osaajana/www.kuntatyokunnossa.fi Strategia toimeksi muutosvoimana ihmiset, Olorin 2010, Valpola & co

2 (Liike)toiminnan viisi eri tilannetta: Johtamisen kohde ja keinot vaihtelevat Tulos + Positiivinen A Jatkuva menestys E Jatkuva kamppailu - Negatiivinen Aika Lähde: Risto Tainio and Anneli Valpola (toim.): Johtajana muutoksissa, WSOY 1996

3 Tulos + Positiivinen - Negatiivinen (Liike)toiminnan viisi eri tilannetta: Johtamisen kohde ja keinot vaihtelevat A JATKUVA MENESTYS Johdon foorumit, keskustelut, kehittäminen Analyyttinen, strateginen fokus Arvojen viestintä Vahva panostus ydinosaamisten kehittämiseen (osaamiskeskukset) Kansainvälisesti arvostettu C TÄYSKÄÄNNÖS Uuden vahvan johdon rakentaminen Yksiköt tulosvastuullisia / Asiakaspinnassa osaava henkilöstö Keskittyminen muutamaan asiaan kerrallaan / Kehittämisohjelma Henkilöstön uudelleensijoittaminen Nopea toimeenpano Uudet kompetenssit (asiakkaat / rahoitus) E JATKUVA KAMPPAILU Johtamisen tehokkuus Kehittämisprojektien viestintä Asiantuntijoiden urasuunnittelu ja -mahdollisuudet Horisontaalisten kontaktien ja benchmarking in lisääminen Johdon kehittäminen Laaja avainasiakasyhteistyö ja kontaktit / Johtaminen Lähde: Risto Tainio and Anneli Valpola (toim.): Johtajana muutoksissa, WSOY 1996 B NOPEA KASVU Organisaation kehittäminen (rakenne, prosessit, palkkiot) Rekrytointi ja perehdyttäminen Nöyryys yhtenä arvoista Delegointi syvälle organisaatioon vapaat kädet hoitaa hommansa Rohkaisu innovointiin Henkilöstön ja sidosryhmien välinen aktiivinen vuorovaikutus Johtajien päivittäinen yhteistyö D MARKKINOIDEN ROMAHDUS Kustannus- ja tulostietoisuus Kahden kilpailevan tavoitteen tasapaino: kehittäminen ja tuottavuus Osallistava johtaminen / Aktiivinen, inhimillinen HR Muutosvoimien kasvattaminen Tukea uudelleensijoittumiseen Time

4 Mitä ihmiset haluavat tietää muutoksissa? Mikä johdosta on tärkeää? Uuden organisaation visio Muutoksen strategiset hyödyt Perustelut muutokselle ja siitä seuraaville toimenpiteille Nimimuutokset Organisaatiomuutokset ja nimitykset Muutokset tuotteissa, työnjaossa, asiakaspinnassa jne. Mikä henkilöstöstä on tärkeää? Jatkuuko työni? Mitä organisaatio ja minä voimme saada/menettää tässä? Mitkä ovat mahdollisuuteni menestyä tässä uudessa kokonaisuudessa? Muutokset palkkaan ja etuihin Muutokset tehtäviin ja asemaan Mitä tapahtuu työtovereille? Miten keskeneräiset jutut hoidetaan? Etenemismahdollisuudet Mahdolliset henkilöstövähennykset Muutokset järjestelmissä, työpaikan hengessä jne.

5 Ihmiset suhtautuvat ja lähtevät muutoksiin erilaisilla asenteilla Pieni Halu muutoksiin Iso Mielipidejohtajat (13,5 %) Aina uudesta innostuvat (2,5 %) Myöhäissoveltajat (34 %) Varhaissoveltajat (34%) Tarvitaan alusta saakka mukaan! Konservatiivit (16%) Älä välitä! Eläkkeelle? Toisiin tehtäviin? Voiko estää muutoksen? (esim. asema) Aika Lähde: André Vandermert, IMD

6 /

7 Valmistelut voivat kestää vuosia Strategiapäätökset Organisaatiorakenne, työnjako, tehtäväkuvat Henkilövalinnat Uuden osaamisen kehittäminen Uudet palvelut, toiminnan painopisteet Uusi kulttuuri, toimintatavat, arvot Ripeät päätökset Kehittynyt toiminnan avulla Yhteinen kulttuuri kehittyy Aika /

8 Ihmisen ajattelun aikahorisontti ja tarve kehittää viestintää sekä kiinnostuskarttaa! 5 VUOTTA 10 VUOTTA 20 VUOTTA 70 VUOTTA 1 PÄIVÄ Tulevaisuus on päivän mittainen 3 KK 1 VUOSI Toisten määrittämät konkreettiset tehtävät Tavoitteet ja keinot sääntöjä noudattaen 2 VUOTTA Aivot luovat toimintavaihtoehtoja Kaaoksesta etsitään säännönmukaisuutta Muuttuvat arviointiperustat Puuttuvasta ongelmanratkaisun ydin Ajattelutapoja muuttava uusajattelu Organisoi organisointia Löytää ihmiset muutoksen toteuttamiseen Ideologiat Mitä kerromme, mistä puhutaan? / Source: Elliot Jaques

9 Organisaatiokulttuuriin vaikuttavat monet tekijät TOIMIALAN KULTTUURI Historia, perinne (esim. Teollisuus, kauppa, yliopisto, pankki) Organisaation kulttuuri MAAKUNNALLINEN KULTTUURI Maakuntakulttuuri, alueen ominaispiirteet (esim. Karjala, Pohjanmaa, Lappi, Ruuhkasuomi, rannikon pienet ruotsinkieliset kunnat, muut maat) PAIKALLINEN/ OSASTON KULTTUURI Toimiala, liikelaitokset (esim. Opetus, sivistys, sosiaali- ja terveys, tekninen, hallinto, pelastustoimi) KIELELLINEN KULTTUURI Ammattitutkinnon ja työkokemuksen terminologia ja slangi; kunnan kaksikielisyys (esim. Juristit, opettajat, lääkärit, kulttuurisihteerit, insinöörit, kansantalous) /

10 Kulttuuri eri sanoin: Lähde: Kuntajohto muutoksen osaajana, KEVA (Valpola)

11 Identiteetti Kuka olen, mikä on roolini, missä olen hyväksytty? Saisiko uuden identiteetin nopeammin? Tarinat Näkymätön lapsi, Tove Jansson Kartta auttaa, Alpit The Mann Gulch

12 Konfliktien hallitseminen Tavoite- ja intressikonfliktille on ominaista, että ihmisillä on erilaiset kuvat tavoitteen määrästä, laadusta ja etenemisvauhdista Arvokonflikti perustuu ideologisiin ja uskonnollisiin näkemyseroihin, jotka heijastuvat kehittämiskeinojen valintoihin Tiedonpuutekonfliktissa ihminen tai tiimi hermostuu siitä, ettei saa vastauksia kysymyksiinsä. Johtajat ehkä vastaavat, mutta yleisemmällä tavalla kuin halutaan Näennäiskonfliktissa joistakin ihmisistä on mukavaa väitellä ja olla näyttävästi eri mieltä. He haluavat käyttää valtaansa olemalla vastarannan kiiski eivätkä huomaa omaa häiriökäyttäytymistään

13 Muutoksen neljä huonetta MUUTOKSEN TALO TYYTYVÄISYYS Olemme parhaita Ylimielisyys Ulkopuolisten vähättely Puhutaan yksityiskohdista Toiminta ohjeistettu Ehditään myöhemminkin KIELTÄMINEN Muut ovat vastuussa Kyllä, mutta Asiantuntijat kielletään Suojellaan syyllisiä Syytetään syyttömiä Aggressioita UUDISTUMINEN Tehdään yhdessä Motivaatiota ja energiaa Fokus Vastuunotto ja luottamus Ei mielistelyä Haasteelliset tavoitteet KAAOS, HÄMMINKI Miksi, mitä, milloin, kuka Rukoillaan apua Uusi strategia päivittäin Palkataan ulkopuolelta Paljon asiantuntijoita Paniikkireaktioita Lähde: Janssen sekä Ander & Lindström: Four rooms of change

14 Muutoksen talo johtamisen apuna TYYTYVÄISYYDEN HUONE Menestyvää ei voi pelastaa Ehditään kehittää myöhemmin Omien saavutusten ylikorostaminen, muiden vähättely Toiminta oheistettu Riski: pitkään jatkunut menestys tai monopoliasema sokeuttaa KIELTÄMISEN HUONE Huonoista uutisista syytetään viestintuojaa Muut ovat vastuussa ongelmista Taistellaan vanhan säilymisen puolesta Asiantuntijoita ei kuunnella Riski: saanut ennenkin jatkoaikaa, kiinni vanhassa, katkeruus syö voimat Avuksi: Jaa tietoa, kerro ongelmista, näytä uusia keinoja Avuksi: Jaa tietoa, kerää avainvaikuttajat muutosprosessiin, kerää parhaat käytännöt UUDISTUMISEN HUONE Ketterät pärjäävät Asettaa haasteelliset Avuksi: Kohdista tavoitteet huomio harvoihin Asiat hoidetaan asioihin, läpinäkyvä yhdessä seuranta, pidä visio Valitaan rohkeasti ja arvot elävinä uusia keinoja Haaste: pystyä jatkuvaan parantamiseen HÄMMENNYKSEN HUONE Kaikki mikä kiiltää, Avuksi: Anna ei ole kultaa visio ja suunta, tee Paljon neuvonantajia, kunnon suunnitelmat, vaikea löytää oikeat kannusta uutta Paljon erilaisia käyttäytymista ja aloituksia, vähän tuloksia uudenlaisia Haetaan muilta apua suorituksia Riski: tuhlataan resursseja, omista kokemuksista ei opita, touhuaminen vie voimat Lähde: Janssen sekä Ander & Lindström: Four rooms of change

15 Muutoksen voimat A. TRADITIOSTA KASVAVAT yrittäjät innovatiivinen yrityskulttuuri B. KRIISISTÄ KASVAVAT kriisi muutoksen tarve C. STRATEGIAPÄÄTÖKSET mieluummin paljon pieniä päätöksiä kuin yksi iso dramaattinen päätös strategiaprosessi D. PRIMUS MOTOR - HAHMO usko uuteen strategiaan E. TOIMINTARUTIINIT toimia kartan avulla tukiohjelmat oman toiminnan syvällinen ymmärtäminen - miksi jokin toimii (savustettu kinkku!)

16 Muutos tarvitsee viisi asiaa onnistuakseen! KUN JOKU SEURAAVISTA TEKIJÖISTÄ PUUTTUU... MUUTOS- TARPEEN MÄÄRITTELY YHTEISEN NÄKEMYKSEN LUOMINEN MUUTOS- KYKY ENSIMMÄISET TOIMENPITEET ANKKUROINTI KÄYTÄNTÖÖN ONNISTUNUT MUUTOS YHTEINEN NÄKEMYS MUUTOS- KYKY ENSIMMÄISET TOIMENPITEET ANKKUROINTI KÄYTÄNTÖÖN VIIMEISENÄ TYÖLISTALLA MUUTOS- TARVE MUUTOS- KYKY ENSIMMÄISET TOIMENPITEET ANKKUROINTI KÄYTÄNTÖÖN NOPEA ALKU JOKA KUIHTUU POIS MUUTOS- TARVE YHTEINEN NÄKEMYS ENSIMMÄISET TOIMENPITEET ANKKUROINTI KÄYTÄNTÖÖN AHDISTUNEI- SUUTTA, TURHAU- TUNEISUUTTA MUUTOS- TARVE YHTEINEN NÄKEMYS MUUTOS- KYKY ANKKUROINTI KÄYTÄNTÖÖN SATUNNAISIA PONNISTELUJA VÄÄRIÄ ALKUJA MUUTOS- TARVE YHTEINEN NÄKEMYS MUUTOS- KYKY ENSIMMÄISET TOIMENPITEET SYVÄ PETTYMYS JA KYYNISYYS

17 Muutoksen tärkeimmät luvut 2-5 keskeistä viestiä Tarvitaan keskimäärin 17 viestien toistoa Ensimmäiset100 päivää luovat muutoksen yleisilmeen 20% henkilöstöstä sitoutunut muutokseen Johto 100% sitoutunut muutokseen Sitkeyttä viedä muutosta läpi USEAMPI VUOSI Huhukustannukset

18 Muutos perustuu toiminnalle ja oppimiselle! Ei voi suunnitella valmiiksi ja sitten toteuttaa! Lähde: Kuntajohto muutoksen osaajana, KEVA (Valpola)

19 Muutosten juurruttaminen VISIO, KÄYTETYT VIESTIT, TAVOITTEET VIESTINTÄ A NETWORKING A / Ambassador Asiantuntija yhdyssiteenä A LINJA- JOHDON TYÖ ONNISTUNEET ESIMERKIT A A VALMENNUS TULOSTEN MITTAAMINEN IDEAT, RATKAISUT, SOVELLUTUKSET A A HUOM! Toistoja tarvitaan keskimäärin 17!

20 Viestintä auttaa tai sitten ei Vastaanottajan on voitava varmistaa ja keskustella tärkeimmistä viesteistä lähellä olevan vastuuhenkilön kanssa, esimerkiksi esimiehen tai luotetun henkilön kanssa. Viestien on oltava johdonmukaisia ja toisiaan täydentäviä, on kertojana ylin johto, lähin esimies tai julkinen sana. Läpinäkyvyys viestinnässä tukee ymmärtämistä. Kielen tulee olla tuttua vastaanottajalle eli käsitteet ja lyhenteet ymmärrettävissä. Asiasta on voitava hankkia lisätietoa omien tarpeiden mukaan, omatoimisesti. Tietämätön haluaa lisää faktaa hämmennyksissä oleva tarvitsee asiaa jäsentävää keskustelua. Tärkeät asiat vaativat paljon toistoa, kerran kerrottu ei riitä. Huhu toistetaan vaivattomasti ja laajalle. Ihminen kuuntelee tiedot minäkeskeisesti, kun ne usein esitetään loogisessa järjestyksessä. Ihminen pyrkii tekemään tuntemattoman hahmon mahdollisimman nopeasti itselleen tutuksi eli antamaan sille nimen ja hahmon.

21 Viestinnän kompastuskivistä Papukaijaviestintä Pää ja sydän eivät puhu samaa viestiä. Jotkut nimittävät tätä papukaijaviestinnäksi. Viestin vastaanottaja on äärettömän tarkka tulkitsemaan, uskooko viestijä itse asiaansa vai lukeeko hän valmiin tekstin avulla pakolliset asiat. Vain olemalla paikalla saa tietoa Tietoa jaetaan vain tietyissä kokouksissa tai tilaisuuksissa. Jos on niistä poissa, jää tiedon ulkopuolelle. Esimies ei kerro Lähiviestintä ei tule kokonaisuutta. Lähiesimiehen ja työtovereiden kanssa ei voi asiasta keskustella, koska kaikilla on yhtä vähän tietoa. Vastauksena on turhan usein: En mitä tiedä asiasta enempää kuin mitä tiedotteessa lukee. Selkokielisyys puuttuu Asiat kerrotaan monimutkaisesti, pitkinä lauseina ja vierailla käsitteillä niin, etteivät ihmisten omat tiedot ja yleissivistys riitä ymmärtämään sisältöä. Selkokielen neuvojen soveltaminen on tärkeätä. Ei keskustelua Ei ole mahdollisuutta kysyä eikä hankkia lisätietoa. Muutoksissa hämmentynyt henkilö ei saa mahdollisuutta jäsentävään keskusteluun. Tiedotustilaisuuksissa ja kokouksissa aikaa on varattu vain muutamia kymmeniä minuutteja, niistä isoimman ajan vie asian esittely, kysymyksiin jää muutamia minuutteja. Yleisyys Muutoksesta kerrotaan yleisellä tasolla, vaikka ihmisiä kiinnostavat nimenomaan muutoksen vaikutukset omaan työhön ja omaan työryhmään.

22 Organisaatiokulttuuriin vaikuttaminen Pääkeino saada YHTEISTÄ aikaan: Henkilöt oppivat tuntemaan toisensa Avoimuuden ja luottamuksen osoittaminen Yhteiset suunnittelukokoukset Yhteisiä projekteja / hankkeita Vierailut Lyhyet työkomennukset Yhteinen johdonkehittämisohjelma Asiantuntijayhteistyö Yhteisiä työtuloksia Erityislehdet, kirjallinen aineisto

23 Henkilöstön vähentäminen - kokemuksesta opittua Aloita ennen kuin on pakko - paljon ennen kaksi vuotta riittää pehmeisiin ratkaisumalleihin Käytä kohdistamista - vältä juustohöylää Tee jatkuvaa trimmausta Tavoittele aina enemmän kuin kustannussäästöjä Tiedosta organisaation avainosaaminen Käytännön päätökset nopeasti Ihmiset kammoavat jatkuvaa, vähittäistä vähentämistä!

24 Selviytymiselle tärkeätä (Sense of coherence by Aaron Antonovski) Tarkoitus elämälläni on tarkoitus, minulla on haaveita tulevaisuuteen! > Pidä huoli, että henkilöt luottavat ammattitaitoonsa! Säännöllisyys antaa ryhtiä ja rytmiä sekä organisaatiossa että yksityisessä > Pidä säännölliset kokoukset ja kerro etukäteen aikataulut! Asiat sopivat yhteen ymmärrän asian ja oman vastuuni siinä > Kerro toiminnan (myös taloudelliset luvut) kokonaisuus ja päätösten perustelut Hämmennys saadaan selitettyä Pidä itsestäsi johtajana/esimiehenä huolta!

25 Suurkokous Kokous alkaa Jokainen aktiivinen (etukäteen tai alussa) Esityksiä ja ryhmätöitä Kysymyksiä Neuvoja Soveltamista omaan tilanteeseen Esityksiä ja ryhmätöitä Jokainen aktiivinen (johtopäätökset, omat suunnitelmat) Kokous päättyy Olorin Oy

26 Kesto 2 pv Osanottajia 80 Oleellista: uudessa organisaatiossa 16 yksikköä Avaus, Toteutustapa Iltaa yhdessä Jokainen yksikkö esittelee Mitä tekee, strategia, teot Miten organisoitu Keitä henkilöitä Suurkokous Organisaatiomuutos Iso pomo miksi organisaatiouudistus? 4 yksikköä á 7min 4 yksikköä á 7min 4 yksikköä á 7min 4 yksikköä á 7min TORI TORI TORI TORI Jokainen yksikkö: Mitä palautetta saamme Potentiaalisten ongelmien analyysi Lyhyt esitys plenum ssa (esitykset salissa) Neuvot johdolle, jotta onnistumme START doing STOP doing KEEP doing Kotiin ISO JOHTAJA YHTEENVETO, NEXT STEPS Olorin Oy

27 Kesto 1 pv Osanottajia 100 (koko yksikkö) Etukäteen Task Force työskentely Strategia havainnolliseksi Suurkokous Toimintasuunnitelma ALOITUS, ISO JOHTAJA Strategian kertaus Lounas TASK FORCE TULOKSET Esitykset Tori CASE-ESITYS OSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT Miten strategioita toteutetaan, huomioidaan osastoillamme? Ryhmätyöskentely Lyhyet esitykset á 4 min 15 osastoa toimintasuunnitelma-lomake Buffet ISO POMO What next? Olorin Oy

28

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Yrityksen johtaminen matkailusidonnaisen yrityksen arjessa Toinen ydinkokonaisuus

Yrityksen johtaminen matkailusidonnaisen yrityksen arjessa Toinen ydinkokonaisuus Yrityksen johtaminen matkailusidonnaisen yrityksen arjessa Toinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen Toinen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ydinkokonaisuus, viiden

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa 1/2012 PROJEKTEILLA JOHTAMINEN 6 Näin me opimme johtamaan projekteilla 8 Ylitä hankkeiden kuusi kuilua 18 Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla 34 Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

4.1 Erot konsultin ja vuokrajohtajan välillä 7. Esimerkki 1. 9 kk määräaikainen johtajatarve 9

4.1 Erot konsultin ja vuokrajohtajan välillä 7. Esimerkki 1. 9 kk määräaikainen johtajatarve 9 SISÄLLYSLUETTELO HS:N TYÖPAIKKALIITE KUOLEE POIS. JOHTAJANKIN VOI KOHTA VUOKRATA. 3 1. MITÄ ON VUOKRAJOHTAJUUS? 4 2. VUOKRAJOHTAJUUDEN LAJIT 5 3. VUOKRAJOHTAJAN ASEMA YRITYKSESSÄ 6 4. KONSULTTI, VALMENTAJA

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot