Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Aika , klo 15:01-17:32 Paikka Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Harbin, 3.krs. nro 3005, os. Hallituskatu 7, ROVANIEMI Käsitellyt asiat 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen 153 Pöytäkirjan tarkastus 154 Ajankohtaiset asiat 155 Ilmoitusasiat 156 Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus 157 Eläinlääkärin avustajan toimen jatkaminen toistaiseksi 158 Valvontainsinöörin määräaikainen virka 159 Maa- aineslupa Destia Oy Perämaa, Tervola 160 Maa- aineslupa Kemijoki Oy Jokkavaara, Rovaniemi 161 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan Kiinteistö Oy Lampelankatu 9:n rakennuslupahakemus liikerakennuksen rakentamiselle, Lampelankatu 23 Päätös Rovaniemen seurakunnan krematoriota koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi

2 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Luiro, puheenjohtaja Aatos Nätynki, 1. varapuheenjohtaja Hanna T. Mäkelä Hannele Simonen Jouko Lampela Merja Mäntyniemi Raimo Miettunen Rauno Kelahaara Reetta Junttila Seija Hiltunen Timo Lappalainen Muut saapuvilla olleet Maarit Tervo, hallintosihteeri, sihteeri Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Pälvi Palojärvi, terveysvalvonnan johtaja, poistui 15:42 Aapo Honkala, nuorisovaltuuston edustaja Päivi Alaoja, kaupunginhallituksen edustaja, saapui 15:28 Poissa Hannu Vuokila Risto Vanhatalo Jukka Ylinampa, talouspäällikkö Hanna-Mari Romakkaniemi Allekirjoitukset Heikki Luiro Puheenjohtaja Maarit Tervo Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jouko Lampela

3 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla alkaen.

4 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Valmistelija / lisätiedot: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin.

5 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 153 Pöytäkirjan tarkastus Valmistelija / lisätiedot: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jouko Lampela ja varalle Hannele Simonen. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään ja Ranuan, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon. Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jouko Lampela ja varalle Hannele Simonen. Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

6 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 154 Ajankohtaiset asiat Valmistelija / lisätiedot: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista: Muun muassa: - rakennuslupatilasto ja taloustilanne - ympäristölautakunnan joulukuun kokous Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano- ohjeen mukaan lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta. Päätös Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti. Lisäksi keskusteltiin edellisessä kokouksessa ajankohtaisissa asioissa käsitellystä kuvantamislaitteiden hankkimisesta eläinlääkäripäivystykseen.

7 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 155 Ilmoitusasiat Valmistelija / lisätiedot: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö Arinan Kiinteistöt OY:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Nelostie 2391, Loue- ABC, Tervola). Toiminta on rekisteröity , Rovaniemi. Ekomac Oy:n raportti Tervolan sirotetehtaan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Tervola. Maa- ja metsätalousministeriön päätös Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta vuosille Suunnitelma on osittain jätetty hyväksymättä ja palautettu valmisteluun. Pohjois- Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö: Maa- aineksen ottaminen pohjavesialueella, vesilain mukainen lupahakemus, tilalla Siirtola, Rovaniemi, Elkosora Ky. Ympäristolautakunnalla ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa. Pohjois- Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös Palaturve Veijo Palokankaan hakemuksesta turvetuotannon jatkamiseksi Kapustavuoman tuotantoalueella, Ylitornio St1 Oy.n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (St1 Oy, Heikkiläntie, Kolari). Toiminta on rekisteröity Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myönteinen päätös Latitude Cobalt 66 Oy:n jättämästä kaivoslain mukaisesta varausilmoituksesta. Varausalue sijoittuu Kemijoen pohjoispuolelle Rovaniemi Juujärvi (Kemijärvi) väliselle alueelle, Rovaniemi. Toimialajohtaja Martti Anttilan kirje Lapin Ely- keskukselle: melu- ja tärinähaitat Pallarintiellä lähiympäristöineen. Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Kaupunginhallituksen edustaja Päivi Alaoja saapui tämän asian käsittelyn aikana. Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

8 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 156 Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus Valmistelija / lisätiedot: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat. Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo, , Toimistoinsinööri Hannu Kangas, , Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, , Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg, , Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, , Valvontainsinööri Juho Tapio, , 69 Valvontainsinööri Tapio Lakkala , Valvontainsinööri Juha- Pekka Korpela , 37 Ylitornion kunnan päätökset , 3 kpl Rakennustarkastaja Muu päätös: 9 Vakuuden hyväksymispäätös, , Kiinteistö Oy Ylitornion Kallenkurvi. Oikeus tehdä rakennustyöt loppuun ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman MRL 144, Vakuuden hyväksymispäätös, , Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Oikeus aloittaa rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman MRL 144, Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto 19 Päätös terveydensuojelulain 18 :n mukaisesta hakemuksesta ja hakemuksen käsittelystä perittävästä maksusta, Ympäristöpäällikkö 22 Vakuuden palauttamispäätös, Koivisto Vesa- Matti, Ranua, Petäjävaara, nro 3 /2009, Ympäristötarkastaja Maa- aineslupapäätös: 28 Maa- aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Pitkämaa, Ylitornio, Maa- aineslupa Antti Yrjänheikki Oy Huitaperi, Ylitornio, Ehdotus Esittelijä: Heikki Luiro, Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö

9 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto- oikeutta. Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto- oikeutta ympäristöpäällikön 22 ja rakennustarkastajan 9 ja 10 päätöksiin. Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Hallituskatu 7. Päätös Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan ja ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

10 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 157 Eläinlääkärin avustajan toimen jatkaminen toistaiseksi ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Pälvi Palojärvi terveysvalvonnan johtaja Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan / 32 päättänyt eläinlääkärin avustajan määräaikaisen toimen perustamisesta vuoden 2019 loppuun asti. Määräaikaisuuden perusteena oli maakuntauudistukseen liittyvä organisaatiouudistus, jonka vaikutus eläinlääkintähuollon toteuttamiseen oli epäselvä. Maakuntauudistuksen kaaduttua keväällä 2019 poistui peruste toimen määräaikaisuudelle. Rovaniemen kaupungineläinlääkäreiden vastaanotolla, Rovaniemen toimipisteessä, on jo vuosia työskennellyt yksi kaupungineläinlääkäreitä avustava eläintenhoitaja. Eläinlääkärin avustajaa tarvitaan esimerkiksi asiakaspalvelussa sekä avustamaan leikkauksissa ja toimenpiteissä, jotka kuuluvat eläinlääkintähuoltolain (765 /2009) mukaiseen peruseläinlääkäripalveluun ja/tai kiireelliseen eläinlääkärinapuun. Eläinlääkäreiden avustajapalvelu on hankittu ostopalveluna hankintasopimuksella vuosina Viimeisimmän hankintasopimuksen palveluntarjoaja irtisanoi sopimuksen päättymään toukokuussa Irtisanottu sopimus koski virka- aikana toimivaa avustajapalvelua. Virka- ajan ulkopuolella avustajapalvelu hankitaan edelleen ostopalveluna toisen palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Määräaikaisen toimen perustamisen valmistelussa vertailtiin palvelun ostamisesta aiheutuvia kustannuksia tavanomaisen palvelussuhteen avulla järjestettävän avustajapalvelun kustannuksiin. Todettiin, että avustajapalvelun järjestäminen normaalina työsuhteena virka- aikana päivällä on toiminnan kannalta yksinkertaisempaa sekä kustannuksiltaan hieman edullisempi tapa järjestää palvelu. Määräaikaisessa toimessa on työskennellyt eläintenhoitaja toukokuusta 2018 alkaen. Kustannukset ovat muotoutuneet arvioidun mukaisiksi. Kunnan eläinlääkintähuollon lakisääteinen toiminta ei ole sisällöllisesti muuttunut vuoden 2018 jälkeen. Rovaniemen toimipisteessä potilasmäärät ovat vuosi vuodelta hiljalleen nousseet. Yksityinen palveluntarjonta ei ole paikkakunnalla olennaisesti lisääntynyt. Tällöin Rovaniemen kaupungin velvollisuus on edelleen järjestää peruseläinlääkäripalveluja sekä kiireellistä eläinlääkäriapua niitä tarvitseville eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. Tarve myös avustajapalvelulle on täten edelleen olemassa. Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi: Ehdotan, että eläinlääkinnän avustajapalvelun järjestämiseksi ympäristölautakunta päättää jatkaa / 32 perustamaansa eläintenhoitajan toimea toistaiseksi ja

11 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) vahvistaa toimen kelpoisuusehdoksi eläintenhoitajan tutkinnon. Toimen palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti. Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen. Tiedoksi Pälvi Palojärvi, valvontaeläinlääkäri Johanna Isaksson, henkilöstöpäällikkö Antti Määttä, työhyvinvointipäällikkö Johanna Aho

12 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 158 Valvontainsinöörin määräaikainen virka ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö Kun Rovaniemen kaupunki aloitti vuonna 2013 rakennusvalvontayhteistyön Ylitornion kunnan ja 2014 ympäristönsuojeluyhteistyön Kolarin kunnan kanssa ei ympäristövalvontaan palkattu uutta henkilökuntaa, vaikka se tulorahoituksen puolesta olisi ollut mahdollista. Keväällä 2018 Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta ovat sopineet siitä, että alkaen Ranuan kunta ostaa rakennustarkastuspalveluita Rovaniemeltä vähintään :lla vuodessa. Ympäristölautakunta perusti valvontainsinöörin määräaikaisen viran ajalle Viran kelpoisuusehtona on ollut MRA 4 mukainen tehtävään sovetuva rakennusalan korkekoulututkinto. Virka on ollut erittäin tarpeellinen, koska edellä mainitun Ranua- yhteistyön lisäksi rakentaminen Rovaniemellä on ollut poikkeuksellisen vilkasta. Ympäristölautakunnan on omalta osaltaan turvattava lupakäsittelyn riittävä ripeys elinkeinoelämän, yritysten ja kuntalaisten rakennushankkeiden eteenpäinviemiseksi. Valtakunnallisista ennusteista poiketen rakentaminen Rovaniemellä jatkuu esim. matkailun kasvusta johtuen edelleen vilkkaana. Valvontainsinöörin viran jatkolle on suuri tarve. On myös hyvä huomioida, että rakentamisen tavanomaista isompi määrä kerryttää rakennusvalvonnan lupatuloja keksimääräistä enemmän. Lisäviran aiheuttamat kulut rahoitetaan lupatuloilla, yhteistyösopimuksien tulorahoituksella ja lautakunnan budjetista. Ympäristölautakunnan talousarvion 2020 raamia ei ole tarvetta viran jatkon vuoksi kasvattaa. Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta päättää jatkaa valvontainsinöörin määräaikaista virkaa ajalle Viran kelpoisuusehtona on MRA 4 :n mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Virka julistetaan haettavaksi sekä täytetään kaupunginhallituksen ja toimialajohtajan tekemien delegointipäätöksien mukaisesti palvelualuepäällikön päätöksellä. Päätös Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti. Tiedoksi Kirsi- Maria Petrelius, Antti Määttä, ympäristöpäällikkö

13 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 159 Maa- aineslupa Destia Oy Perämaa, Tervola ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Carita Lallukka ympäristötarkastaja Liitteet 1 Liite 1 lupapäätös 2 Liite 2 lausunnot 3 Liite 3 vastineet Destia Oy on hakenut maa- aineslupaa Tervolan Perämaasta tilalta tilalta Perämaan sora- alue Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Maa- aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä m :n suuruiselle hiekan ja soran otolle. Hakija omistaa tilan. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Hakemuksen johdosta annettiin kolme lausuntoa. Hakija antoi vastineensa lausunnoista. Päätöksen peruste Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa- ainestenotto ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema- alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu arvokkaita perinnemaisemakohteita. Hakemuksen mukaiselta ottoalueelta ei ole todettu muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintöjä. Ottoalueelta noin 100 m pohjoiseen on kivikautinen asuinpaikka (Hervo, ). Asuinpaikka ei kuitenkaan vaarannu, koska kulku ottoalueelle ei tapahdu ko. asuinpaikan läheisyydestä. Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja. Alue sijoittuu 1 luokan tärkeälle pohjavesialueelle (Perämaa). Meri- Lapin Vesi Oy:n vedenottamo on noin 500 m etäisyydellä. Ottoalue sijoittuu vedenottamon arvioidun lähisuojavyöhykkeen ulkopuolelle. Lupapäätöksessä on annettu määräykset pohjaveden korkeuden ja laadun seurannasta sekä polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

14 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Alue sijoittuu Länsi- Lapin maakuntakaavassa tärkeälle tai vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialuelle (pv). Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle. Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti. Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle. Maa- ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa- aineslain 6 :ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Ympäristötarkastaja: Ympäristölautakunta päättää myöntää Destia Oy:lle maa- ainesluvan liitteen 1 mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei myönnetä koska lupaviranomainen katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista perusteltua syytä, jonka nojalla lupa katsottaisiin mahdolliseksi myöntää. Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti. Tiedoksi Hakija, Lapin ELY, Meri- Lapin Vesi Oy, Museovirasto, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

15 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 160 Maa- aineslupa Kemijoki Oy Jokkavaara, Rovaniemi ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Carita Lallukka ympäristötarkastaja Liitteet 1 Liite 1 lupapäätös 2 Liite 2 lausunto 3 Liite 3 vastine Kemijoki Oy on hakenut maa- aineslupaa Rovaniemen Jokkavaarasta tilalla Sora- Siirtola RN:o Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 3 Maa- aineslupaa haetaan viiden (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä m : n suuruiselle soran ja hiekan otolle. Hakija omistaa tilan. Hakemuksesta annettiin yksi lausunto. Hakija antoi vastineensa lausunnosta. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle maa- ainesluvan (516/2008). Lupa on päättynyt Päätöksen peruste Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa- ainestenotto ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema- alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu arvokkaita perinnemaisemakohteita. Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja. Alue sijoittuu 1 luokan tärkeälle pohjavesialueelle (Jokkavaara). Hakemuksen mukainen ottoalueen läheisyydessä on tutkittuja vcedenottopaikkoja noin 450 m ja 790 m etäisyydellä. Lisäksi noin m etäisyydellä on Napapiirin Energia ja Vesi Oy: n vedenottamo. Ottoalue sijoittuu vedenottamon arvioidun lähisuojavyöhykkeen ulkopuolelle. Lupapäätöksessä on annettu määräykset pohjaveden korkeuden ja laadun seurannasta sekä polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

16 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavassa alue on merkitty maa- ainesten ottoalueeksi, pohjavesialueeksi, mutta myös maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle. Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti. Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle. Maa- ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa- aineslain 6 :ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Ympäristötarkastaja: Ympäristölautakunta päättää myöntää Kemijoki Oy:lle maa- ainesluvan liitteen 1 mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei myönnetä koska lupaviranomainen katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista perusteltua syytä, jonka nojalla lupa katsottaisiin mahdolliseksi myöntää. Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti. Tiedoksi Hakija, Lapin ELY, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

17 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 161 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Pentti Ylitalo rakennustarkastaja Liitteet 1 Liite, Kaavaote Oikaraiseen, kiinteistölle myönnetystä rakennusluvasta on jätetty oikaisuvaatimus Roavaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle. Rakennuslupa koskee kylmän hallirakennuksen rakentamista Oikaraisen yleiskaavassa RA/A merkinnällä osoitetulle paikalle, osoite Jokanpolku 20, Oikarainen. Oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana. Oikaisuvaatimuksen tekijä vastustaa kylmän hallirakennuksen rakentamista kiinteistölle. Liite 1, kaavaote Rakennustarkastaja: 2 Rakennuslupapäätös hallirakennukselle, kerrosala 148, 5 m on tehty Rakennuspaikka sijaitsee Oikaraisen yleiskaavassa RA/A (Loma- asuntoalue / Asuntoalue) merkinnällä osoitetulla alueella. Rakennushanke on yleiskaavan mukainen. Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, yksi- tai kaksiasuntoisen 2 asuinrakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 200 k- m, talousrakennusten kerrosalaa ei ole erikseen mainittu. Uusissa Rovaniemen yleiskaavoissa talousrakennusten rakennusoikeuksina käytetään joko neliömääräistä ( k- m 2 ) tai prosenttimääräistä ( % tontin pinta- alasta). Vanhemmissa kaavoissa, joissa ei ole mainintaa talousrakennusten kerrosalasta, menetellään uusien kaavojen mukaisesti. Rovaniemen kaupungin kaavoitus on antanut puoltavan lausunnon. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kiinteistöä käytetään yritystoiminnan harjoittamiseen, käyttötarkoituksena teollisuustontti. Hänen mukaan siellä säilytetään työkoneita ja autoja. Rakennuslupa on myönnetty kylmälle hallille, jossa hakijan mukaan säilytetään työkoneita. Oikaisuvaatimuksessa kiinnitetään huomiota myös jätevesien käsittelyyn. Rakennuslupahakemuksessa ei ole esitetty rakennuksen varusteiksi vesi- /viemäriliittymää, ainoastaan sähköt. Ympäristölautakunta päättää hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa esitetyillä perusteilla ole syytä muuttaa rakennustarkastaja Pentti Ylitalon tekemää rakennuslupapäätöstä Ehdotus

18 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Jäsen Raimo Miettunen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 kohta 1). Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti. Esteellisyys Raimo Miettunen Tiedoksi Hakija, oikaisuvaatimuksen tekijä

19 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 162 Kiinteistö Oy Lampelankatu 9:n rakennuslupahakemus liikerakennuksen rakentamiselle, Lampelankatu 23 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Pentti Ylitalo rakennustarkastaja Liitteet 1 Liite 1, rakennuslupapäätös Liite, Lampelankatukaava Liikerakennuksen rakentaminen Kiinteistö Oy Lampelankatu 9 hakee rakennuslupaa liikerakennuksen rakentamiselle tontille , osoite Lampelankatu 23. Rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti. Tiedoksi Hakija

20 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) 163 Päätös Rovaniemen seurakunnan krematoriota koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Tarja Bergman ympäristötarkastaja Liitteet 1 PÄÄTÖS Rovaniemen seurakunta on hakenut ympäristölupaa krematorion sijoittamiselle Tavivaaraan, seurakunnan omistamalle kiinteistölle Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1972 käyttöönotettu hautausmaa ja vuonna 2001 valmistunut siunauskappeli. Krematorio rakennetaan siunauskappelin läheisyyteen ja rakennukset yhdistetään toisiinsa käytävällä. Krematorio varustetaan yhdellä tuhkausuunilla, joka on suunniteltu kuuden päivittäisen tuhkauksen suorittamiseen. Uunin esilämmittämiseen sekä palamisen ylläpitämiseen käytetään kevyttä polttoöljyä, jota varastoidaan krematoriorakennuksen teknisessä tilassa. Tuhkausprosessi on automatisoitu ja sitä kontrolloidaan tietokoneohjatulla järjestelmällä. Palamisessa syntyvät savukaasut kuumennetaan 850 asteen lämpötilaan jonka jälkeen ne johdetaan ulkoilmaan yhdeksän metriä korkean savupiipun kautta. Arkun palaminen kestää minuuttia. Palamisen päätyttyä jäljelle jäänyt tuhka jäähdytetään, siivilöidään ja siirretään uurnaan. Tuhkauksia arvioidaan tehtävän vuosittain kappaletta ja ne tullaan toteuttamaan keskitetysti 1 2 päivän aikana kahden viikon välein. Tavivaara ei ole asema- eikä yleiskaavoitettua aluetta. Maakuntakaavassa alue on varattu maa- ja metsätalouskäyttöön. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä lännessä ja lähin loma- asunto noin 900 metrin etäisyydellä koillisessa Kursunkijärvellä. Tavivaara on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi harjualueeksi ja vedenhankintaan soveltuvaksi 2- luokan pohjavesialueeksi ( A). Alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse muita tiedossa olevia erityisiä luonto- tai kulttuuriarvoja omaavia kohteita. Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat reilun neljän kilometrin etäisyydellä ja ne ovat pienialaisia, yksityisten omistamille maille sijoittuvia suojelukohteita. Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää Rovaniemen seurakunnalle liitteenä 1 olevan ympäristöluvan krematorion toimintaa varten kiinteistölle Tavivaaran Hautausmaa (os Tavivaarantie 345).

21 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Ehdotus Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Raimo Miettunen, Seija Hiltunen ja Päivi Alaoja poistuivat esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 kohta 5, 6 ja 7). Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti. Tiedoksi Hakija, Lapin ely- keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen, ympäristövalvonta 2 kpl

22 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Hallintovalitus 159, 160, 161, 162 Hallintovalitus VALITUSOSOITUSOHJE Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois- Suomen hallinto- oikeudelle. Valitusviranomainen: Pohjois- Suomen hallinto- oikeus Postiosoite: PL 189, Oulu Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi Telefax: Puhelin: (vaihde) Virka- aika: kello Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: /hallintotuomioistuimet Valitusaika ja sen päättyminen Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite) päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä ympäristölautakunnan päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

23 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto- oikeus sitä erikseen pyytää. Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu Hallinto- oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto- oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki /1455.)

24 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Hallintovalitus 163 Hallintovalitus VALITUSOSOITUSOHJE Valitusoikeus Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittävään maksuun tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan hallinto- oikeudelle. Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusviranomainen ja yhteystiedot Valitusviranomainen: Vaasan hallinto- oikeus Postiosoite: PL 204, Vaasa Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi Telefax: Puhelin: (vaihde) tai (kirjaamo) Virka- aika: ma- pe kello Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: /hallintotuomioistuimet Valitusaika ja sen alkaminen Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen antopäivästä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päätöksen antopäivänä. Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei lueta määräaikaan. Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto- oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto- oikeus niin määrää. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän

25 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen maksu/ oikeudenkäyntimaksu Hallinto- oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto- oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki /1455.)

26 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) Oikaisuvaatimus 157, 158 Oikaisuvaatimusohje OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 :n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät

27 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 27) arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta. Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta Postiosoite: PL 8216, Rovaniemi Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Puhelin: (016) 3221 Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello ja pe kello Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Postiosoite: PL 8216, Rovaniemi Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Puhelin: Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello ja pe kello Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 254-260, 263, 270-278 ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Vapaa-ajanlautakunta

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Vapaa-ajanlautakunta Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) 53 Lausunto museopoliittiseen ohjelmaan ROIDno-2017-1275 Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo merja.tervo@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö Liitteet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Kaupunginhallitus

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Kaupunginhallitus Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) 8 Vammaisneuvoston toimintasääntö 2017-2021 ROIDno-2018-53 Valmistelija / lisätiedot: Maarit Alikoski maarit.alikoski@rovaniemi.fi Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 7) Aika 09.11.2018, klo 08:30-08:35 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Oikeuden

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muutoksenhakukielto. :t MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto. :t MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto :t 18-20 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kaupunginsihteeri Muu päätös

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kaupunginsihteeri Muu päätös Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) ROIDno-2017-122 Päätös asiakirjan antamatta jättämisestä koskien erillistä selvitystä Kaupunginlakimies 27.9.2017: Apulaisoikeuskansleri on 11.9.2017 antamallaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto 46, 48, 51, 52, 55,56 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2017 45 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:30-17:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 18.9.2018 klo 18.30 19.48 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 1/ ( 5) Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta

Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 1/ ( 5) Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 1/2019 1 ( 5) 8 Seppälä Matti, maa-ainesluvan siirto, Mäntsälä TUUDno-2018-1491 Valmistelija / lisätiedot: Saku Nurminen Asia Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 22.1.2018 klo 18.00-19.48 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Jutta Tikkanen,

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen

48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen Puumala Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Kunnanhallitus, 143, 07.12.2015 Valtuusto, 48, 14.12.2015 48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen 623-402-1-12 PuuDno-2015-364 Kunnanhallitus, 07.12.2015,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.5.2019 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 12.2.2019 KARAMZININ KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 12.02.2019 klo 18.30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 10.4.2018 klo 18.30 19.22 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 83 24.05.2016 Aika 24.05.2016 klo 15:00-16:00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 85 45 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 153, 156, 160, MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 153, 156, 160, MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 153, 156, 160, 162-172 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 19.6.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

AIKA klo 20:00-23:00 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Mahonki, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

AIKA klo 20:00-23:00 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Mahonki, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 3/2019 1 AIKA 14.4.2019 klo 20:00-23:00 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Mahonki, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Huhtiranta

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 27.05.2019 Kokousaika 27.5.2019 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO PÖYTÄKIRJA 18.9.2018 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 18.9.2018 klo 18.30 Paikka Läsnä Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, 02740 ESPOO Patrik Sohlberg vpj. Esa Sutinen Outi

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan kokous pidettiin kunnanviraston hallinto-osastolla tiistaina kello

Keskusvaalilautakunnan kokous pidettiin kunnanviraston hallinto-osastolla tiistaina kello Keskusvaalilautakunta 21.5.2019 60 Keskusvaalilautakunnan kokous pidettiin kunnanviraston hallinto-osastolla tiistaina 21.5.2019 kello 18.00 19.00 Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 35 Kokouksen

Lisätiedot

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2018 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 4.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18.05 18.46 Kokouspaikka Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 04.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18:00 19:15 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/ (6)

PÖYTÄKIRJA 2/ (6) PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 (6) 7.6.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika torstai 7.6.2018 klo 18.00 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Tanu Heikkinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ (6)

PÖYTÄKIRJA 3/ (6) PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (6) 24.9.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 24.9.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Jennifer

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. 7 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.4.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin PÖYTÄKIRJA 1 (6) 24.5.2018 Merisaappaan koulu Johtokunnan kokous Aika tiistai 22.5.2018 klo 12.00 13.38 Paikka Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, 02320 Espoo Läsnä Katja Halonen pj. Topi Puttonen Sari Hakola

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta Poikkeamislupapäätös 351/ /2019 YMPTEKLT 124. Kiinteistö Raito

Ympäristö- ja tekninen lautakunta Poikkeamislupapäätös 351/ /2019 YMPTEKLT 124. Kiinteistö Raito Ympäristö- ja tekninen lautakunta 124 23.10.2019 Poikkeamislupapäätös 351/10.03.00/2019 YMPTEKLT 124 Kaavoittaja Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kiinteistö Raito 765-401-6-255 Pinta-ala 0,2167 ha Rakennuspaikan

Lisätiedot

277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 12/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 277, 23.10.2017 Kaupunginhallitus, 552, 25.09.2017 277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 24.4.2019 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika 13.2.2019 klo 17.30 Paikka Läsnä Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen Anne Paananen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 Johtokunnan kokous Aika: Maanantaina 26.3.2018 klo 18.03 Paikka: n opettajainhuone, Tietokuja 1 Paikalla: Pesonen, Kajosaari, Raitala, Paavola, Martelius, Joki, Salminen, Hirsto, Nieminen, Oppilasedustaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 40 Apollo-Rakenne Oy:n asiakirjapyyntö rakennusvirastolle HEL 2016-010823 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Apollo-Rakenne Oy:n pyytämää HKR- Rakennuttajan

Lisätiedot

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland Pielavesi-Nilakka Maanmittauslaitos, Esri Finland VALITUSOSOITUS Valitusaika Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti. Määräaika

Lisätiedot