ASUKASLEHTI Taloyhtiö arjessa mukana. Markkinoilta kuultua. Kiinteistönpidon kuulumisia. Nuottatie 2 valmistunut. Vuokran määräytyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKASLEHTI 2013. Taloyhtiö arjessa mukana. Markkinoilta kuultua. Kiinteistönpidon kuulumisia. Nuottatie 2 valmistunut. Vuokran määräytyminen"

Transkriptio

1 ASUKASLEHTI 2013 Taloyhtiö arjessa mukana Markkinoilta kuultua Kiinteistönpidon kuulumisia Nuottatie 2 valmistunut Vuokran määräytyminen Asukastoimintaa Yhtiö muutti uusiin toimitiloihin Kiinteistöpalvelu muutoksessa W WW. K U U S A M O N V U O K R A T A L O T. FI

2 TALOYHTIÖN TERVEISIÄ Taloyhtiö on läsnä - ja arjessa mukana Yhtiömme on keskeinen toimijataho Kuusamon vuokraasuntokentässä - vuositasolla yhtiömme asiakkaina on yli 10% kuusamolaisista. Olemme läsnä ja tekemässä merkittävää osaa kuusamolaista arkea! Kuusamon laajin asuntokanta - yli 900 vuokraasuntoamme mahdollistaa asumisen Kuusamon kaupungin keskustassa, Rukalla ja Käylässä. Tervetuloa hakemaan ja jakamaan kodikasta asumisen arkea - hyvässä seurassa! Läsnä Markkinoilta kuultua Paikkakunnan mollivoittoisen elinkeino- ja väestökehityksen aiheuttamat negatiiviset muutokset 2-3 hlön perhekoon hakijasegmenteissä ovat tuoneet ja tulevat tuomaan yhtiöllemme kysyntää koittelevia haasteita. Asuntokantamme on rakennettu aikoinaan toisenlaiseen markkinatilanteeseen, jossa oli kysyntää isommille m2:n asunnoille. Nyt ja huomenna tilanne on toinen - hakijoiden tarve kohdistuu yhä useammin palveluiden läheisyyteen ja pienempiin 32-45m2:n asuntoihin. Tämä tarpeen muutos on huomioitu mm. viimeisimmässä rakennushankkeessamme Nuottatie 2:ssa, jossa kohteen huoneistotyyppijakauma on suunniteltu markkinoita kuunnellen ja ennakoiden. & Arjessa mukana Nuottatie 2:lla haluamme tarjota yhtiömme asiakkaille tuotetta, jossa on huomioitu tämänpäivän ja huomisen tarve - keskeisellä sijainnilla ja ympäristöä sekä energiaa mahdollisimman vähän kuluttavilla teknisillä ratkaisuilla. Taloyhtiön asiakaspalvelutilojen sijoittuminen kohteeseen on myös ollut toiminnallisesti onnistunut ratkaisu. Asunnonhakijoiden uudiskohteeseen osoittama mielenkiinto on osoittanut kohteen tulleen kuin tilauksesta niille vuokraasunnonhakijoille, jotka arvostavat palveluiden läheisyyttä. Jatkoa ajatellen kysyntätieto antaa yhtiölle ja omistajalle Kuusamon kaupungille tarvittavaa tarveinformaatiota päätöksenteon tueksi esim. perusparannusta, uudiskohdetta tai mahdollista tonttivarausta sekä kaavoitusta suunniteltaessa. Kuusamon keskustaan on viime vuosina rakennettu lukuisia uusia omistusasuntokohteita, mutta kysyntä osoittaa ydinkeskustassa sijaitseville Kaupungin vuokrakohteille ja eritoten pienille asunnoille olevan myös perusteltua tilausta. Koy Kuusamon Vuokratalot Nuottatie 2 C Kuusamo Toimiston aukioloaika: Arkisin klo 9-15 Asukaspalvelu: P P Asunnonhaku: P Kiinteistöpalvelu (arkisin klo 7-16): P Kiinteistöpalvelupäivystys (muina aikoina): P Isännöinti: P Vuokrakohteet: Hermannintie 21 Juhantie 10 Kantotie 2 Kitronintie 2 Kivikirveentie 2 Kolvangintie Kuusingintie 2, 9 &12 Käsälätie 4 Lauttalammentie 1, 3 & 7 Louhi 1 & 2 Luokokuja Mustanlinnuntie 4-6 Myllypalontie 1 Mäntyseläntie 22 Noitarummuntie 2-4 Nuottatie 2 Nuottatie Rinneahontie 5 Sihverintie 30 Siulakaarre 1, 6, 8, 10, 17 &19 Takkisentie 6-8 Tamppiahontie 1 & 3 Torangintaival 42 Torankijärventie 1-3 Tykkytie 5& 8 Uunikulmantie 3 Turvallista palvelua Kustannusvastuullisuutta Yhteistyötä Kodikkuutta - Kuusamon keskustassa, Rukalla ja Käylässä -

3 Kiinteistönpidon kuulumisia Investoinnit Kunnossapitoon liittyvän korjaustoiminnan osalta siirryttiin ostamaan palvelu kokonaisuudessaan Kuusamon kaupungilta. Omaa korjaustoimintaa ei enää vuoden alusta lukien ole ollut. Aiemmin valtaosa korjaustöistä ostettiin huoltoyhtiöltä. Korjaustöiden uudelleenjärjestelystä on ollut vain positiivisia kokemuksia. muutto työn perässä muualle jatkuu. Poismuutto näkyy myös taloyhtiön toimintaedellytyksissä. Vajaakäyttö on viime vuosien aikana lisääntynyt ja Taloyhtiöllä on takanaan vilkas toimintavuosi. Vuoden 2012 aikana saatiin päätökseen kahden sillä on suora vaikutus yhtiön talouteen. Tilanne kerrostalon rakentaminen Nuottatie 2:een. Kahteen on kaksijakoinen sillä toisaalta yhtiöllä on pula pietiölle taloon valmistui yhteensä 38 huoneistoa. Yhnistä asunnoista mutta samaan valmistui ko. taloihin myös uudet toimitilat aikaan isompia kaksioita on vaikeampi saada vuokrattua. Poismuutto näkyy myös taloyh- sekä kiinteistönhuollon tarvitsemat varastotilat. Rukalle saneerattiin Uunikulmantie 3:een koko A- tiön toimintaedellytyksissä. talo päiväkodiksi. Päiväkoti aloitti toimintansa uusissa Taloyhtiössä selvitetään mm. tiloissa joulukuun puolessa välissä. Meneil- olemassa olevan asuntokannan lään on konserniohjauksen kautta taloyhtiön toteutettavaksi jalostamista esim. erityisryhmien, kuten vanhusten tulleen 60 paikkaisen tehostetun palve- tai vammaisten käyttöön. Tällä pyritään ennalta luyksikön toteuttaminen. Urakoitsijat on valittu ja ehkäisemään asuntojen vajaakäyttöä. Taloyhtiö ARA:n tehtyä lopulliset rahoituspäätökset, töihin pyrkii vastaamaan kiinteistönpidon ja asuntokysynnän tarpeisiin aktiivisesti seuraamalla ja ennakoi- päästään kesän alussa. Kohde valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. malla tulevaa kehitystä sekä toteuttamalla hankkeita, joilla tavoitteisiin päästään. Kaikkiaan yhtiön investoinnit vuosien aikana ovat edellä mainitut kohteet yhteen laskien noin 13 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana selvitetään aikatauluja kiireellisimpien peruskorjattavien kohteiden osalta. Ympäristöministeriön tekemän selvityksen mukaan väestöltään vähenevien kuntien vuokrataloyhtiöissä taloutta parantavina keinoina on esitetty mm. käyttötarkoituksen muutoksia (palvelu- ja senioriasunnot), Korjaustoiminta rakennusten purkamista ja mahdol- lisesti myymistä. Taloyhtiö on myyntiä lukuun ottamatta käyttänyt jo useiden vuosien ajan edellä mainittuja keinoja käyttöasteen parantamiseksi. Tyhjistä asunnoista huolimatta ympäristöministeriö kehottaa taloyhtiöitä peruskorjaamaan asuntonsa ajallaan. Taloyhtiö jatkaa peruskorjausten tekemistä jatkossakin aina siinä vaiheessa kun kohteen vanha lainakanta on maksettu pois. Huoltoyhtiö jäi pois myös kiinteistönhoitotehtävien osalta ja vuoden alusta lukien kaikki kiinteistönhoitotyöt tehdään oman henkilöstön toimesta. Huoltoyhtiön jäätyä pois taloyhtiö palkkasi kaksi uutta Toimintamallin muutos on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. kiinteistönhoitajaa. Toimintamalliin tehtiin myös muutos, joka jo alkuvuoden osalta on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Molemmilla edellä mainituilla toimenpiteillä tavoitellaan kustannussäästöjä. Alkuvuosi on osoittanut, että selviä säästöjä aikaisempaan verrattuna on syntymässä. Tulevaisuuden näkymät Kaupungin asukasmäärän kehittyminen ja ikärakenteen muutos vaikuttavat omalta osaltaan vuokra-asuntojen kysyntään. Valitettavasti paikkakunta ei pysty tarjoamaan riittävästi työpaikkoja, joten Vuokran määräytyminen Vuokra-asumisessa kokonaisvuokra muodostuu hoitomenovuokrasta ja pääomamenovuokrasta. Pääomamenot määräytyvät rakentamiskustannusten kautta lainanhoitokuluina. Hoitomenot taas sisältävät kaikki muut kiinteistönpitoon liittyvät kustannukset. Hoitomenojen osalta kustannukset ovat viime vuosien aikana nousseen yleistä indeksiä nopeammin. Veden, sähkön, lämpöenergian yms. hintojen nousut siirtyvät suoraan vuokriin. Taloyhtiön tehtävänä tässä tilanteessa on tutkia mahdollisia säästökohteita. Yhtenä tällaisena osiona vuokrataloyhtiöllä on meneillään rakennuksiin kohdistuva energiatehokkuutta parantava palveluja kehityshanke. Hankkeen tarkoituksena on hoidon ja huollon kehittämisellä ja mahdollisesti tarvittavilla investoinneilla parantaa kiinteistöjen käytettävyyttä, teknistä toimivuutta sekä saada aikaan säästöä energia- ja hoitokustannuksissa.

4 TALOYHTIÖN UUTISIA Nuottatie 2:n talot valmistuneet Vuokrataloyhtiö purki os. Nuottatie 2 46 huoneistoa. Puretut huoneistot olivat huonokuntoisia, huoneistotyypiltään kysyntää vastaamattomia (2/3h+k, 64-80m 2 ) asuntoja. Näiden tilalle rakennettiin pienempiä huoneistoja, joille on nyky- ja tulevilla vuokraasuntomarkkinoilla selkeästi enemmän kysyntää. Taloon rakennettiin myös hissi, mikä mahdollistaa ikäihmisille pitempiaikaisen asumisratkaisun Nuottatie 2:ssa. Asukkaat muuttivat vastavalmistuneeseen kohteeseen kahdessa vaiheessa joulukuun ja tammikuun alussa. C/D-talo valmistui vuokrauskuntoon joulukuun alkuun ja A/B-talo tammikuun alkuun. Kohteen pihatyöt viimeistellään vuoden 2013 aikana. Vuokrataloyhtiön hanke on tuonut piristysruiskeen Kuusamon keskustan vuokraasuntomarkkinoille, mikä on näkynyt jatkuvana, aktiivisena kysyntänä vastavalmistuneeseen kohteeseen. Asuntojen fyysinen sijainti toimii yhtenä merkittävänä kriteerinä asunnon vuokrauspäätöksissä niille hakijoille, jotka haluavat vuokra-asunnon keskustasta palveluiden läheisyydestä. - Nuottatie 2:n asuntoihin on ollut kova kysyntä hakemuksia on jätetty rakennushankkeen aikana selkeästi enemmän kuin kohteessa on asuntoja. Asuntoja ovat hakeneet Yhtiössä matalammat vuokrankorotukset Tilastokeskuksen mukaan asuinhuoneistojen vuokrat nousivat v keskimäärin 3,7% edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 3,8%. Araasuntojen vuokrat nousivat keskimäärin 3,6%. Yhtiömme vuokrankorotus oli muun Suomen korotustasoon verrattuna keskimääräistä matalampi, koska vuokramme nousivat vastaavana ajanjaksona vain 2,7%. sekä yhtiön ulkopuolella asuvat että yhtiön omat asukkaat ja asukkaaksi on valikoitunut molempia hakijaryhmiä. Hanke on herättänyt mielenkiintoa myös ulkopaikkakunnilla ja asuntohakemuksia on tullutkin reilusti myös Kuusamon ulkopuolelta. Kohteen asukasrakenne on iältään varttuneempaa asukkaiden keski-iän ollessa päälle 60:n - mutta porukkaan mahtuu luonnollisesti myös nuorempaa asukaspolvea, asuntopäällikkö Jukka Matela taustoittaa tyytyväisenä. - Tälläkin hetkellä kohteeseen on useita asunnonhakijoita. Voimassa olevista hakemuksista huolimatta asunnoista kiinnostuneiden kannattaa lähettää asuntohakemus, koska kartoitamme kaikkien hakijoiden ajankohtaisen tarvetilanteen siinä vaiheessa kun kohteesta tulee asunto irtisanotuksi - välitykseen, asuntopäällikkö Jukka Matela jatkaa. Nuottatie 2 (38 asuntoa) 24 kpl 32m 2 :n (tpk+ma+s) yksiötä 6 kpl 43m 2 :n (1h+tpk+s) kaksioita 4 kpl 50,5m 2 :n (1h+tpk+s) kaksioita 4 kpl 63,5m 2 :n (2h+tpk+s) kolmioita. Kohteen asukasvalinnoissa painotettavia tekijöitä ovat mm. ikä, hakuaika, terveydelliset perusteet, nykyinen asuntotilanne ja työpaikka keskustassa. Asuntoja voivat hakea sekä yhtiömme asukkaat että yhtiömme ulkopuolella asuvat asunnonhakijat. Jos hakijalla on aiempaa asiakkuushistoriaa, huomioimme asiakkuuden asukasvalinnoissa. Mistä vuokra koostuu? Vuokrahinnoittelu perustuu omakustannushintaan. Yhtiö perii asukkailta omakustannusvuokraa, joka koostuu asukkaan vuokrakohteen pääoma- ja hoitomenoista. Pääomamenoja ovat rakentamiseen ja perusparannukseen otettujen lainojen korot ja lyhennykset. Vuokrakohteiden pääomamenoja voidaan myös tasata vuokrakohteiden kesken. Hoitomenoja ovat talon ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Näitä ovat mm. tontinvuokrat, kiinteistöverot, jätehuoltomaksut, lämmitys, kiinteistösähkö, hallinnointi- ja isännöintipalvelut; kiinteistönhoito- ja korjaukset sekä toimistopalvelut.

5 Asukastoiminnan kuulumisia toimintavuodelle 2013 Taloyhtiön ja asukkaiden toteuttama yhteistyömalli - asukastoiminta aktivoituu taas keväällä. Aktiivisissa vuokrakohteissa järjestetään kevättalkoita, jossa asukkaat yhteistuumin kevätsiivoavat pihat kesää silmällä pitäen valmiiksi. Asukkaiden keskuudessa suosituksi tulleet pihatalkoot ovat luonteva tapa tutustella naapureihin leppoisan talkootyöskentelyn lomassa tai talkoiden jälkeen tulille viritetyn talkoogrillin äärellä. Kuusamossa on perinteitä talkootyöskentelylle ja tämä perinne on iloksemme voimissaan aktiivissa vuokrakohteissa. Syksyllä vuokrakohteiden asukkaat järjestävät asuinalueillaan asukaskokouksia. Taloyhtiö käy myös tarvittaessa kerran vuodessa asukkaiden pyynnöstä järjestämässä Yhteisellä tekemisellä asukaskokouksen. Asukaskokouksissa käsitel- taloudellista, teknistä, sosiaalista ja toiminnallista hyötyä! vuokrakohteeseen liittyviä lään asuinalueeseen taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia ja sosiaalisia kysymyksiä. Taloyhtiö välittää asukaskokouksissa asukkaille taloyhtiön ajankohtaisia terveisiä ja kuulumisia. Syksyn 2013 asukastoiminnan työjärjestykseen kuuluvat myös ns. asukasjäsenvaalit, jossa vuokrakohteiden asukaskokoukset valitsevat oman vuokrakohteensa asukasehdokkaan yhtiön hallituksen asukasjäseneksi. Asukkaiden ja taloyhtiön muodostaman yhteistyöelimen, yhteistyötoimikunnan asukasjäsenet valitsevat näistä asukaskokouksien valit- taloyhtiön ja asukkai- Asukastoiminta on semista ehdokkaista yhden miesjäsenen ja yhden misviihtyvyyttä edistäden toteuttamaa asu- naisjäsenen sekä heidän vää yhteistyötä. varajäsenensä lopullisiksi ehdokkaiksi ehdolle yhtiön hallitukseen. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous tekee lopulliset hallitusjäsenvalinnat. Yhtiökokous nimeää taloyhtiön hallitukseen viisi jäsentä, joista kolme on yhtiön omistajan Kuusamon kaupungin nimeämää ja kaksi asukkaiden ehdokasta. Tällä hetkellä yhtiön hallituksen asukasjäseninä toimivat pitkäaikaiset asukkaamme Vuokko Marttinen ja Hannu Viinikka. Nuottatiellä viihdytään! Juuri valmistuneessa Nuottatie 2:ssa ollaan asetuttu taloksi taloon muuttanut Kalervo Kurvinen on tyytyväinen muuttoonsa uunituoreeseen vuokrakohteeseen. - Olen erittäin tyytyväinen muuttopäätökseen. Talo on rauhallinen ja huoneistot uusia. Ja tästä on joka paikkaan lyhyt matka, Kurvinen toteaa tyytyväisenä sijainniltaan keskeisestä asuinalueestaan. Kalervo Kurvinen Asukastoiminta Asukastoiminta - käytännön asukasdemokratia on taloyhtiön ja asukkaiden yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa taloudellista, teknistä, toiminnallista ja sosiaalista lisäarvoa asukkaille ja taloyhtiölle. Asukastoiminnan keskeisinä toimijoina ovat asukaskokous, asukastoimikunta, yhteistyötoimikunta ja taloyhtiö. Asukasyhteistyö käynnistetään asukaskokouksessa, jonne kaikki talon asukkaat ovat tervetulleita. Toiminta on käytännössä leppoisaa naapureihin tutustelua, vuokrakohteiden asumisasioiden käsittelyä ja yhdessä tekemistä - esim. kevättalkoissa.

6 TALOYHTIÖN UUTISIA Yhtiö muutti uusiin toimitiloihin Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalotalojen isännöintipalvelu muutti uusiin toimistotiloihin os. Nuottatie 2C alk. Vuoden 2004 syksystä lähtien Luomantie 3:ssa toiminut asiakaspalvelumme toimii nyt uudessa osoitteessa Nuottatie 2:ssa. Keskeisellä paikalla Kuusamon keskustassa sijaitsevissa uusissa, toimivimmissa toimitiloissamme tarjoamme asiakkaillemme kaikki asiakkuuteen sisältyvät toimistopalvelut ja kiinteistöhoidontilauspalvelun. Asiakaspalvelun aukioloajat arkisin ma-pe klo 9-15.Toimistolla voi asioida ilman ajanvarausta. Pihalle ajo Nuottatien puolelta kiinteistön vieraspaikat varattu toimistoasiakkaille/pysäköinti vieraspaikoille. Hannele-asukkaamme kukkatervehdys uuteen toimipisteeseemme asiakkaidemme ja henkilöstömme iloksi kiitoksia! :) Kuinka haetaan asuntoa lyhyt asunnonhakuopas asuntoa hakeville Asuntohakemuksen voit täyttää ja lähettää sujuvasti internetissä nettisivuillamme os. lomakkeet-valikossa. Voit myös tulostaa asuntohakemuksen lomakkeet-valikosta - täyttää hakemuksen ja toimittaa sen asiakaspalveluumme os. Nuottatie 2 C Kuusamo. Toimitus voi tapahtua postitse tai sähköpostitse skannattuna pdf-liitetiedostona. Sähköposti lähetetään os. Toimi näin! Ole yhteydessä asiakaspalveluumme (p ) hakemuksen lähettämisen jälkeen, jotta voimme tarkistaa asuntohakemuksesi tiedot ja tehdä tarvittaessa tarkennuksia asuntohakemukseesi. Jos asiakaspalvelumme puhelin on varattu, voit jättää TERVETULOA ASIOIMAAN! soittopyynnön sähköpostilla os. Pyrimme vastaamaan soittopyyntöön mahdollisimman pian. Olemme hakijaan siinä vaiheessa yhteydessä, kun pääsemme tarjoamaan asuntoa vuokralle. Vastaamme mielellämme myös asiakkaiden asuntotilannetiedusteluihin, jotta hakijalla on aina viimeisin asuntotilannetieto käytettävissään. T E R V E T U L O A A S I O I M A A N!

7 Uusi kiinteistöpalvelumalli & henkilöstöuutisia Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on siirtynyt asukaspalvelussaan kiinteistönhoidon keskusyksikkö -malliin. Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on palkannut uusia kiinteistönhoitajia yhtiön palvelukseen. Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on muuttanut kiinteistönhoidon järjestämistapaa. Aiemmin yhtiön asukkaat asioivat useampaan eri palvelunumeroon, nyt kaikki kiinteistönhoidon tilaukset tilataan arkena (klo 7-16) keskitetysti kiinteistönhoidon keskusyksiköstä työnjohdon puhelinnumerosta p Muina aikoina yhteydenotot päivystyspuhelimeen p Kiinteistönhoitaja Eero Lohilahti aloitti yhtiön palveluksessa alk. ja kiinteistönhoitaja Arto Louhela alk. Kiinteistönhoitaja (tekn.) Kari Nuora on nimetty Vuokratalojen kiinteistönhoidon työnjohtajaksi alk. Sähköpostitse yhteydenotot internet-sivumme yhteystiedotvalikon palauteosiosta. Sähköpostia luetaan ja käsitellään toimiston aukioloaikana arkisin klo Arto Louhela Eero Lohilahti Kari Nuora Yhteystiedot Nuottatie 2 C Kuusamo Asiakaspalvelu arkisin klo 9-15 Toimistosihteeri Raija Rautula P Asukkaan toimistopalvelut osoitteeseen: Hermannintie 21 Juhantie 10 Kantotie 2 Kitronintie 2 Kivikirveentie 2 Kolvangintie Mustanlinnuntie 4-6 Myllypalontie 1 Mäntyseläntie 22 Noitarummuntie 2-4 Nuottatie Rinneahontie 5 Sihverintie 30 Tamppiahontie 1 & 3 Torangintaival 42 Torankijärventie 1-3 Tykkytie 5& 8 Uunikulmantie 3 Toimistosihteeri Anne Sova P Asukkaan toimistopalvelut osoitteeseen: Kuusingintie 2, 9 &12 Käsälätie 4 Lauttalammentie 1, 3 & 7 Louhi 1 & 2 Luokokuja 1 Nuottatie 2 Siulakaarre 1, 6, 8, 10, 17 & 19 Takkisentie 6-8 Ovenavaushinnasto: Hinta arkisin: ovenavaushinta arkisin klo /avauskerta. Arkisin muina kellonaikoina 20 /avauskerta. Hinta viikonloppuna ja arkipyhinä: viikonloppuna (pe klo 17 ma klo 7) ja arkipyhinä ovenavaushinta 20 /avauskerta.

8 TURVALLISTA PALVELUA EDULLISIA VUOKRA-ASUNTOJA ASUNTOJA YHTEISTYÖTÄ KODIKKUUTTA Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot Nuottatie 2 C Kuusamo puh