ASUKASLEHTI Taloyhtiö arjessa mukana. Markkinoilta kuultua. Kiinteistönpidon kuulumisia. Nuottatie 2 valmistunut. Vuokran määräytyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKASLEHTI 2013. Taloyhtiö arjessa mukana. Markkinoilta kuultua. Kiinteistönpidon kuulumisia. Nuottatie 2 valmistunut. Vuokran määräytyminen"

Transkriptio

1 ASUKASLEHTI 2013 Taloyhtiö arjessa mukana Markkinoilta kuultua Kiinteistönpidon kuulumisia Nuottatie 2 valmistunut Vuokran määräytyminen Asukastoimintaa Yhtiö muutti uusiin toimitiloihin Kiinteistöpalvelu muutoksessa W WW. K U U S A M O N V U O K R A T A L O T. FI

2 TALOYHTIÖN TERVEISIÄ Taloyhtiö on läsnä - ja arjessa mukana Yhtiömme on keskeinen toimijataho Kuusamon vuokraasuntokentässä - vuositasolla yhtiömme asiakkaina on yli 10% kuusamolaisista. Olemme läsnä ja tekemässä merkittävää osaa kuusamolaista arkea! Kuusamon laajin asuntokanta - yli 900 vuokraasuntoamme mahdollistaa asumisen Kuusamon kaupungin keskustassa, Rukalla ja Käylässä. Tervetuloa hakemaan ja jakamaan kodikasta asumisen arkea - hyvässä seurassa! Läsnä Markkinoilta kuultua Paikkakunnan mollivoittoisen elinkeino- ja väestökehityksen aiheuttamat negatiiviset muutokset 2-3 hlön perhekoon hakijasegmenteissä ovat tuoneet ja tulevat tuomaan yhtiöllemme kysyntää koittelevia haasteita. Asuntokantamme on rakennettu aikoinaan toisenlaiseen markkinatilanteeseen, jossa oli kysyntää isommille m2:n asunnoille. Nyt ja huomenna tilanne on toinen - hakijoiden tarve kohdistuu yhä useammin palveluiden läheisyyteen ja pienempiin 32-45m2:n asuntoihin. Tämä tarpeen muutos on huomioitu mm. viimeisimmässä rakennushankkeessamme Nuottatie 2:ssa, jossa kohteen huoneistotyyppijakauma on suunniteltu markkinoita kuunnellen ja ennakoiden. & Arjessa mukana Nuottatie 2:lla haluamme tarjota yhtiömme asiakkaille tuotetta, jossa on huomioitu tämänpäivän ja huomisen tarve - keskeisellä sijainnilla ja ympäristöä sekä energiaa mahdollisimman vähän kuluttavilla teknisillä ratkaisuilla. Taloyhtiön asiakaspalvelutilojen sijoittuminen kohteeseen on myös ollut toiminnallisesti onnistunut ratkaisu. Asunnonhakijoiden uudiskohteeseen osoittama mielenkiinto on osoittanut kohteen tulleen kuin tilauksesta niille vuokraasunnonhakijoille, jotka arvostavat palveluiden läheisyyttä. Jatkoa ajatellen kysyntätieto antaa yhtiölle ja omistajalle Kuusamon kaupungille tarvittavaa tarveinformaatiota päätöksenteon tueksi esim. perusparannusta, uudiskohdetta tai mahdollista tonttivarausta sekä kaavoitusta suunniteltaessa. Kuusamon keskustaan on viime vuosina rakennettu lukuisia uusia omistusasuntokohteita, mutta kysyntä osoittaa ydinkeskustassa sijaitseville Kaupungin vuokrakohteille ja eritoten pienille asunnoille olevan myös perusteltua tilausta. Koy Kuusamon Vuokratalot Nuottatie 2 C Kuusamo Toimiston aukioloaika: Arkisin klo 9-15 Asukaspalvelu: P P Asunnonhaku: P Kiinteistöpalvelu (arkisin klo 7-16): P Kiinteistöpalvelupäivystys (muina aikoina): P Isännöinti: P Vuokrakohteet: Hermannintie 21 Juhantie 10 Kantotie 2 Kitronintie 2 Kivikirveentie 2 Kolvangintie Kuusingintie 2, 9 &12 Käsälätie 4 Lauttalammentie 1, 3 & 7 Louhi 1 & 2 Luokokuja Mustanlinnuntie 4-6 Myllypalontie 1 Mäntyseläntie 22 Noitarummuntie 2-4 Nuottatie 2 Nuottatie Rinneahontie 5 Sihverintie 30 Siulakaarre 1, 6, 8, 10, 17 &19 Takkisentie 6-8 Tamppiahontie 1 & 3 Torangintaival 42 Torankijärventie 1-3 Tykkytie 5& 8 Uunikulmantie 3 Turvallista palvelua Kustannusvastuullisuutta Yhteistyötä Kodikkuutta - Kuusamon keskustassa, Rukalla ja Käylässä -

3 Kiinteistönpidon kuulumisia Investoinnit Kunnossapitoon liittyvän korjaustoiminnan osalta siirryttiin ostamaan palvelu kokonaisuudessaan Kuusamon kaupungilta. Omaa korjaustoimintaa ei enää vuoden alusta lukien ole ollut. Aiemmin valtaosa korjaustöistä ostettiin huoltoyhtiöltä. Korjaustöiden uudelleenjärjestelystä on ollut vain positiivisia kokemuksia. muutto työn perässä muualle jatkuu. Poismuutto näkyy myös taloyhtiön toimintaedellytyksissä. Vajaakäyttö on viime vuosien aikana lisääntynyt ja Taloyhtiöllä on takanaan vilkas toimintavuosi. Vuoden 2012 aikana saatiin päätökseen kahden sillä on suora vaikutus yhtiön talouteen. Tilanne kerrostalon rakentaminen Nuottatie 2:een. Kahteen on kaksijakoinen sillä toisaalta yhtiöllä on pula pietiölle taloon valmistui yhteensä 38 huoneistoa. Yhnistä asunnoista mutta samaan valmistui ko. taloihin myös uudet toimitilat aikaan isompia kaksioita on vaikeampi saada vuokrattua. Poismuutto näkyy myös taloyh- sekä kiinteistönhuollon tarvitsemat varastotilat. Rukalle saneerattiin Uunikulmantie 3:een koko A- tiön toimintaedellytyksissä. talo päiväkodiksi. Päiväkoti aloitti toimintansa uusissa Taloyhtiössä selvitetään mm. tiloissa joulukuun puolessa välissä. Meneil- olemassa olevan asuntokannan lään on konserniohjauksen kautta taloyhtiön toteutettavaksi jalostamista esim. erityisryhmien, kuten vanhusten tulleen 60 paikkaisen tehostetun palve- tai vammaisten käyttöön. Tällä pyritään ennalta luyksikön toteuttaminen. Urakoitsijat on valittu ja ehkäisemään asuntojen vajaakäyttöä. Taloyhtiö ARA:n tehtyä lopulliset rahoituspäätökset, töihin pyrkii vastaamaan kiinteistönpidon ja asuntokysynnän tarpeisiin aktiivisesti seuraamalla ja ennakoi- päästään kesän alussa. Kohde valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. malla tulevaa kehitystä sekä toteuttamalla hankkeita, joilla tavoitteisiin päästään. Kaikkiaan yhtiön investoinnit vuosien aikana ovat edellä mainitut kohteet yhteen laskien noin 13 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana selvitetään aikatauluja kiireellisimpien peruskorjattavien kohteiden osalta. Ympäristöministeriön tekemän selvityksen mukaan väestöltään vähenevien kuntien vuokrataloyhtiöissä taloutta parantavina keinoina on esitetty mm. käyttötarkoituksen muutoksia (palvelu- ja senioriasunnot), Korjaustoiminta rakennusten purkamista ja mahdol- lisesti myymistä. Taloyhtiö on myyntiä lukuun ottamatta käyttänyt jo useiden vuosien ajan edellä mainittuja keinoja käyttöasteen parantamiseksi. Tyhjistä asunnoista huolimatta ympäristöministeriö kehottaa taloyhtiöitä peruskorjaamaan asuntonsa ajallaan. Taloyhtiö jatkaa peruskorjausten tekemistä jatkossakin aina siinä vaiheessa kun kohteen vanha lainakanta on maksettu pois. Huoltoyhtiö jäi pois myös kiinteistönhoitotehtävien osalta ja vuoden alusta lukien kaikki kiinteistönhoitotyöt tehdään oman henkilöstön toimesta. Huoltoyhtiön jäätyä pois taloyhtiö palkkasi kaksi uutta Toimintamallin muutos on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. kiinteistönhoitajaa. Toimintamalliin tehtiin myös muutos, joka jo alkuvuoden osalta on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Molemmilla edellä mainituilla toimenpiteillä tavoitellaan kustannussäästöjä. Alkuvuosi on osoittanut, että selviä säästöjä aikaisempaan verrattuna on syntymässä. Tulevaisuuden näkymät Kaupungin asukasmäärän kehittyminen ja ikärakenteen muutos vaikuttavat omalta osaltaan vuokra-asuntojen kysyntään. Valitettavasti paikkakunta ei pysty tarjoamaan riittävästi työpaikkoja, joten Vuokran määräytyminen Vuokra-asumisessa kokonaisvuokra muodostuu hoitomenovuokrasta ja pääomamenovuokrasta. Pääomamenot määräytyvät rakentamiskustannusten kautta lainanhoitokuluina. Hoitomenot taas sisältävät kaikki muut kiinteistönpitoon liittyvät kustannukset. Hoitomenojen osalta kustannukset ovat viime vuosien aikana nousseen yleistä indeksiä nopeammin. Veden, sähkön, lämpöenergian yms. hintojen nousut siirtyvät suoraan vuokriin. Taloyhtiön tehtävänä tässä tilanteessa on tutkia mahdollisia säästökohteita. Yhtenä tällaisena osiona vuokrataloyhtiöllä on meneillään rakennuksiin kohdistuva energiatehokkuutta parantava palveluja kehityshanke. Hankkeen tarkoituksena on hoidon ja huollon kehittämisellä ja mahdollisesti tarvittavilla investoinneilla parantaa kiinteistöjen käytettävyyttä, teknistä toimivuutta sekä saada aikaan säästöä energia- ja hoitokustannuksissa.

4 TALOYHTIÖN UUTISIA Nuottatie 2:n talot valmistuneet Vuokrataloyhtiö purki os. Nuottatie 2 46 huoneistoa. Puretut huoneistot olivat huonokuntoisia, huoneistotyypiltään kysyntää vastaamattomia (2/3h+k, 64-80m 2 ) asuntoja. Näiden tilalle rakennettiin pienempiä huoneistoja, joille on nyky- ja tulevilla vuokraasuntomarkkinoilla selkeästi enemmän kysyntää. Taloon rakennettiin myös hissi, mikä mahdollistaa ikäihmisille pitempiaikaisen asumisratkaisun Nuottatie 2:ssa. Asukkaat muuttivat vastavalmistuneeseen kohteeseen kahdessa vaiheessa joulukuun ja tammikuun alussa. C/D-talo valmistui vuokrauskuntoon joulukuun alkuun ja A/B-talo tammikuun alkuun. Kohteen pihatyöt viimeistellään vuoden 2013 aikana. Vuokrataloyhtiön hanke on tuonut piristysruiskeen Kuusamon keskustan vuokraasuntomarkkinoille, mikä on näkynyt jatkuvana, aktiivisena kysyntänä vastavalmistuneeseen kohteeseen. Asuntojen fyysinen sijainti toimii yhtenä merkittävänä kriteerinä asunnon vuokrauspäätöksissä niille hakijoille, jotka haluavat vuokra-asunnon keskustasta palveluiden läheisyydestä. - Nuottatie 2:n asuntoihin on ollut kova kysyntä hakemuksia on jätetty rakennushankkeen aikana selkeästi enemmän kuin kohteessa on asuntoja. Asuntoja ovat hakeneet Yhtiössä matalammat vuokrankorotukset Tilastokeskuksen mukaan asuinhuoneistojen vuokrat nousivat v keskimäärin 3,7% edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 3,8%. Araasuntojen vuokrat nousivat keskimäärin 3,6%. Yhtiömme vuokrankorotus oli muun Suomen korotustasoon verrattuna keskimääräistä matalampi, koska vuokramme nousivat vastaavana ajanjaksona vain 2,7%. sekä yhtiön ulkopuolella asuvat että yhtiön omat asukkaat ja asukkaaksi on valikoitunut molempia hakijaryhmiä. Hanke on herättänyt mielenkiintoa myös ulkopaikkakunnilla ja asuntohakemuksia on tullutkin reilusti myös Kuusamon ulkopuolelta. Kohteen asukasrakenne on iältään varttuneempaa asukkaiden keski-iän ollessa päälle 60:n - mutta porukkaan mahtuu luonnollisesti myös nuorempaa asukaspolvea, asuntopäällikkö Jukka Matela taustoittaa tyytyväisenä. - Tälläkin hetkellä kohteeseen on useita asunnonhakijoita. Voimassa olevista hakemuksista huolimatta asunnoista kiinnostuneiden kannattaa lähettää asuntohakemus, koska kartoitamme kaikkien hakijoiden ajankohtaisen tarvetilanteen siinä vaiheessa kun kohteesta tulee asunto irtisanotuksi - välitykseen, asuntopäällikkö Jukka Matela jatkaa. Nuottatie 2 (38 asuntoa) 24 kpl 32m 2 :n (tpk+ma+s) yksiötä 6 kpl 43m 2 :n (1h+tpk+s) kaksioita 4 kpl 50,5m 2 :n (1h+tpk+s) kaksioita 4 kpl 63,5m 2 :n (2h+tpk+s) kolmioita. Kohteen asukasvalinnoissa painotettavia tekijöitä ovat mm. ikä, hakuaika, terveydelliset perusteet, nykyinen asuntotilanne ja työpaikka keskustassa. Asuntoja voivat hakea sekä yhtiömme asukkaat että yhtiömme ulkopuolella asuvat asunnonhakijat. Jos hakijalla on aiempaa asiakkuushistoriaa, huomioimme asiakkuuden asukasvalinnoissa. Mistä vuokra koostuu? Vuokrahinnoittelu perustuu omakustannushintaan. Yhtiö perii asukkailta omakustannusvuokraa, joka koostuu asukkaan vuokrakohteen pääoma- ja hoitomenoista. Pääomamenoja ovat rakentamiseen ja perusparannukseen otettujen lainojen korot ja lyhennykset. Vuokrakohteiden pääomamenoja voidaan myös tasata vuokrakohteiden kesken. Hoitomenoja ovat talon ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Näitä ovat mm. tontinvuokrat, kiinteistöverot, jätehuoltomaksut, lämmitys, kiinteistösähkö, hallinnointi- ja isännöintipalvelut; kiinteistönhoito- ja korjaukset sekä toimistopalvelut.

5 Asukastoiminnan kuulumisia toimintavuodelle 2013 Taloyhtiön ja asukkaiden toteuttama yhteistyömalli - asukastoiminta aktivoituu taas keväällä. Aktiivisissa vuokrakohteissa järjestetään kevättalkoita, jossa asukkaat yhteistuumin kevätsiivoavat pihat kesää silmällä pitäen valmiiksi. Asukkaiden keskuudessa suosituksi tulleet pihatalkoot ovat luonteva tapa tutustella naapureihin leppoisan talkootyöskentelyn lomassa tai talkoiden jälkeen tulille viritetyn talkoogrillin äärellä. Kuusamossa on perinteitä talkootyöskentelylle ja tämä perinne on iloksemme voimissaan aktiivissa vuokrakohteissa. Syksyllä vuokrakohteiden asukkaat järjestävät asuinalueillaan asukaskokouksia. Taloyhtiö käy myös tarvittaessa kerran vuodessa asukkaiden pyynnöstä järjestämässä Yhteisellä tekemisellä asukaskokouksen. Asukaskokouksissa käsitel- taloudellista, teknistä, sosiaalista ja toiminnallista hyötyä! vuokrakohteeseen liittyviä lään asuinalueeseen taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia ja sosiaalisia kysymyksiä. Taloyhtiö välittää asukaskokouksissa asukkaille taloyhtiön ajankohtaisia terveisiä ja kuulumisia. Syksyn 2013 asukastoiminnan työjärjestykseen kuuluvat myös ns. asukasjäsenvaalit, jossa vuokrakohteiden asukaskokoukset valitsevat oman vuokrakohteensa asukasehdokkaan yhtiön hallituksen asukasjäseneksi. Asukkaiden ja taloyhtiön muodostaman yhteistyöelimen, yhteistyötoimikunnan asukasjäsenet valitsevat näistä asukaskokouksien valit- taloyhtiön ja asukkai- Asukastoiminta on semista ehdokkaista yhden miesjäsenen ja yhden misviihtyvyyttä edistäden toteuttamaa asu- naisjäsenen sekä heidän vää yhteistyötä. varajäsenensä lopullisiksi ehdokkaiksi ehdolle yhtiön hallitukseen. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous tekee lopulliset hallitusjäsenvalinnat. Yhtiökokous nimeää taloyhtiön hallitukseen viisi jäsentä, joista kolme on yhtiön omistajan Kuusamon kaupungin nimeämää ja kaksi asukkaiden ehdokasta. Tällä hetkellä yhtiön hallituksen asukasjäseninä toimivat pitkäaikaiset asukkaamme Vuokko Marttinen ja Hannu Viinikka. Nuottatiellä viihdytään! Juuri valmistuneessa Nuottatie 2:ssa ollaan asetuttu taloksi taloon muuttanut Kalervo Kurvinen on tyytyväinen muuttoonsa uunituoreeseen vuokrakohteeseen. - Olen erittäin tyytyväinen muuttopäätökseen. Talo on rauhallinen ja huoneistot uusia. Ja tästä on joka paikkaan lyhyt matka, Kurvinen toteaa tyytyväisenä sijainniltaan keskeisestä asuinalueestaan. Kalervo Kurvinen Asukastoiminta Asukastoiminta - käytännön asukasdemokratia on taloyhtiön ja asukkaiden yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa taloudellista, teknistä, toiminnallista ja sosiaalista lisäarvoa asukkaille ja taloyhtiölle. Asukastoiminnan keskeisinä toimijoina ovat asukaskokous, asukastoimikunta, yhteistyötoimikunta ja taloyhtiö. Asukasyhteistyö käynnistetään asukaskokouksessa, jonne kaikki talon asukkaat ovat tervetulleita. Toiminta on käytännössä leppoisaa naapureihin tutustelua, vuokrakohteiden asumisasioiden käsittelyä ja yhdessä tekemistä - esim. kevättalkoissa.

6 TALOYHTIÖN UUTISIA Yhtiö muutti uusiin toimitiloihin Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalotalojen isännöintipalvelu muutti uusiin toimistotiloihin os. Nuottatie 2C alk. Vuoden 2004 syksystä lähtien Luomantie 3:ssa toiminut asiakaspalvelumme toimii nyt uudessa osoitteessa Nuottatie 2:ssa. Keskeisellä paikalla Kuusamon keskustassa sijaitsevissa uusissa, toimivimmissa toimitiloissamme tarjoamme asiakkaillemme kaikki asiakkuuteen sisältyvät toimistopalvelut ja kiinteistöhoidontilauspalvelun. Asiakaspalvelun aukioloajat arkisin ma-pe klo 9-15.Toimistolla voi asioida ilman ajanvarausta. Pihalle ajo Nuottatien puolelta kiinteistön vieraspaikat varattu toimistoasiakkaille/pysäköinti vieraspaikoille. Hannele-asukkaamme kukkatervehdys uuteen toimipisteeseemme asiakkaidemme ja henkilöstömme iloksi kiitoksia! :) Kuinka haetaan asuntoa lyhyt asunnonhakuopas asuntoa hakeville Asuntohakemuksen voit täyttää ja lähettää sujuvasti internetissä nettisivuillamme os. lomakkeet-valikossa. Voit myös tulostaa asuntohakemuksen lomakkeet-valikosta - täyttää hakemuksen ja toimittaa sen asiakaspalveluumme os. Nuottatie 2 C Kuusamo. Toimitus voi tapahtua postitse tai sähköpostitse skannattuna pdf-liitetiedostona. Sähköposti lähetetään os. Toimi näin! Ole yhteydessä asiakaspalveluumme (p ) hakemuksen lähettämisen jälkeen, jotta voimme tarkistaa asuntohakemuksesi tiedot ja tehdä tarvittaessa tarkennuksia asuntohakemukseesi. Jos asiakaspalvelumme puhelin on varattu, voit jättää TERVETULOA ASIOIMAAN! soittopyynnön sähköpostilla os. Pyrimme vastaamaan soittopyyntöön mahdollisimman pian. Olemme hakijaan siinä vaiheessa yhteydessä, kun pääsemme tarjoamaan asuntoa vuokralle. Vastaamme mielellämme myös asiakkaiden asuntotilannetiedusteluihin, jotta hakijalla on aina viimeisin asuntotilannetieto käytettävissään. T E R V E T U L O A A S I O I M A A N!

7 Uusi kiinteistöpalvelumalli & henkilöstöuutisia Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on siirtynyt asukaspalvelussaan kiinteistönhoidon keskusyksikkö -malliin. Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on palkannut uusia kiinteistönhoitajia yhtiön palvelukseen. Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on muuttanut kiinteistönhoidon järjestämistapaa. Aiemmin yhtiön asukkaat asioivat useampaan eri palvelunumeroon, nyt kaikki kiinteistönhoidon tilaukset tilataan arkena (klo 7-16) keskitetysti kiinteistönhoidon keskusyksiköstä työnjohdon puhelinnumerosta p Muina aikoina yhteydenotot päivystyspuhelimeen p Kiinteistönhoitaja Eero Lohilahti aloitti yhtiön palveluksessa alk. ja kiinteistönhoitaja Arto Louhela alk. Kiinteistönhoitaja (tekn.) Kari Nuora on nimetty Vuokratalojen kiinteistönhoidon työnjohtajaksi alk. Sähköpostitse yhteydenotot internet-sivumme yhteystiedotvalikon palauteosiosta. Sähköpostia luetaan ja käsitellään toimiston aukioloaikana arkisin klo Arto Louhela Eero Lohilahti Kari Nuora Yhteystiedot Nuottatie 2 C Kuusamo Asiakaspalvelu arkisin klo 9-15 Toimistosihteeri Raija Rautula P Asukkaan toimistopalvelut osoitteeseen: Hermannintie 21 Juhantie 10 Kantotie 2 Kitronintie 2 Kivikirveentie 2 Kolvangintie Mustanlinnuntie 4-6 Myllypalontie 1 Mäntyseläntie 22 Noitarummuntie 2-4 Nuottatie Rinneahontie 5 Sihverintie 30 Tamppiahontie 1 & 3 Torangintaival 42 Torankijärventie 1-3 Tykkytie 5& 8 Uunikulmantie 3 Toimistosihteeri Anne Sova P Asukkaan toimistopalvelut osoitteeseen: Kuusingintie 2, 9 &12 Käsälätie 4 Lauttalammentie 1, 3 & 7 Louhi 1 & 2 Luokokuja 1 Nuottatie 2 Siulakaarre 1, 6, 8, 10, 17 & 19 Takkisentie 6-8 Ovenavaushinnasto: Hinta arkisin: ovenavaushinta arkisin klo /avauskerta. Arkisin muina kellonaikoina 20 /avauskerta. Hinta viikonloppuna ja arkipyhinä: viikonloppuna (pe klo 17 ma klo 7) ja arkipyhinä ovenavaushinta 20 /avauskerta.

8 TURVALLISTA PALVELUA EDULLISIA VUOKRA-ASUNTOJA ASUNTOJA YHTEISTYÖTÄ KODIKKUUTTA Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot Nuottatie 2 C Kuusamo puh

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristö... 2 3. Vuokra-asuntokanta ja erityisryhmien asunnot... 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa 8.00 Lähtö keskustorilta 8.45 Aamupala 9.15 Seminaarin avaus 9.25 Katsaus VTS:n asukastoimintaan 10.00 Uudet tavat viestiä ja pitää yhteyttä Timo Albert Hintsa, tutkija, VTT Verkkomedia 12.00 Musiikkia,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen.

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen. 260/2014 125 Ruskeasuon uudisrakennushankkeen valmistumisen vaikutukset yhteisen seurakuntatyön erityisdiakonian tuetun asumisen yksikön laajentumiseen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Päätösehdotus Yhteisen

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016 VTS-kotien asukastoiminta Asukastoiminnan edistäminen 1 Tampereen Vuokratalosäätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (11) 48 Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013 HEL 2013-002428 T 00 01 05 Päätös Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Konsernijaosto

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta KOVA-seminaari 11.11.2016 Tommi Laanti Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Toimikausi 1.11.2013-31.1.2015

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Pysäköintitutkimukset Kulkutapajakaumat Katuverkon jäsentäminen Pysäköinnin järjestelyt Liikennemäärät Isot kehityshankkeet (Itäinen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) 6 Helsingin kaupungin määräysvallassa olevien asuntoosakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014 HEL 2014-000259 T 00 01 05 Päätösehdotus Hallituksen ja tilintarkastajien

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 02.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-AUMIOIU LÄNI OY TAMPRN TULUATU Linnainmaalla asut palvelujen vieressä, mutta luonnon helmassa! Luhtilalo errostalo Linnainmaa on

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo Miten ehkäistään alueellista eriytymistä Erja Ylitalo TVT Asunnot lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Liikevaihto vuonna 2015 76 M ja tase noin 440 M Omistaa ja hallinnoi Turussa noin 11.000

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 3.5.2013 ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja sekä tekee niihin liittyviä selvityksiä.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Särkiniementie 3 Arvokohde asuntomarkkinoille

Särkiniementie 3 Arvokohde asuntomarkkinoille Särkiniementie 3 Arvokohde asuntomarkkinoille Särkiniementie 3, Lauttasaari Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ry (STEK ry) tarjoaa kiinteistönsä Särkiniementie 3:ssa myyntiin ja pyytää kiinteistöstä

Lisätiedot

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto Korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitto VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio 15 alueellista korjausneuvojaa Sotainvalidien ja veteraanien asunnonmuutostöiden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Toimitusjohtaja Teppo Forss, TVT Asunnot Oy 26.10.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ TVT Asunnot Oy lyhyesti - Kiinteistö- ja asuntokannasta

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukas toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi OSALLISTUMISTA Olet asumisesi paras asiantuntija

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous F C G S uunnittelukeskus O y Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista 3.11.2009 Kimmo Koski Työn tarkoitus ja toteutus Millaisia ovat yhdyskuntarakenteeseen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ROADSHOW 2013 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ARA - erityiskohteen tulee sijaita tavallisen asumisen joukossa,

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ HIRSIRAKENTAMISTA PUDASJÄRVELLÄ 1700-LUVULLA PUDASJÄRVEN KIRKKO MAAILMAN PISIN KATETTU HIRSIAITA 1370 m 1884 LAKARIN KOULU TOIMII KOULUKÄYTÖSSÄ EDELLEEN 1980-LUVUN HIRSITALOKORTTELI

Lisätiedot

Townhouse - tutkimuksen kertomaa

Townhouse - tutkimuksen kertomaa Townhouse - tutkimuksen kertomaa toteutettu: asumispreferenssikysely alkuvuosi 2014 workshops alkuvuosi 2015 menossa: energia- ja ympäristöasennekysely Eija Hasu, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 1 Etelän terveysasemien johtavan ylilääkärin pöytäkirjan nähtävilläolo vuonna 2014 Päätös päätti, että Etelän terveysasemien johtavan ylilääkärin pöytäkirjat pidetään

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Linnainkuja Piettasenkatu 43 33580 TAMPERE

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Linnainkuja Piettasenkatu 43 33580 TAMPERE YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Linnainkuja Piettasenkatu 43 33580 TAMPERE YH-ASUMISOIKEUS LÄNSI OY TAMPEREEN LINNAINKUJA Asemapiirros A-rappu B-rappu Monipuolisten palvelujen tuntumassa Linnainmaalla

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot