Turvallisuuskäsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuskäsikirja"

Transkriptio

1 Turvallisuuskäsikirja Koskee CA, CC, CG, CP- ja CS-jyriä Ei saa poistaa jyrästä RSAFEFI3 1

2 Tämän vuoksi turvallisuus on tärkeää! Suunnittelijamme ovat asettaneet tavoitteekseen sinun ja työtovereittesi turvallisuuden, jotta Dynapac pystyisi toimittamaan käyttäjilleen turvallisen ja luotettavan koneen. Tärkein turvallisuustekijä olet kuitenkin sinä itse. Tämän turvallisuuskäsikirjan tarkoituksena on kiinnittää huomiosi tiettyihin turvatoimenpiteisiin, jotka joudut huomioimaan päivittäisessä työssäsi Dynapacin jyrien kanssa. Turvallisuuskäsikirja sisältää seuraavat osat: 1 Yleiset turvallisuusmääräykset 3 2 Ajaminen 6 3 Kuljetus 15 4 Polttoaineen täyttö 17 5 Korjaus ja kunnossapito 18 RSAFEFI3 2

3 1 Yleiset turvallisuusmääräykset 1 Käyttäjän on ymmärrettävä KÄYTTÖOHJEKIRJAN sisältö ennen jyrän käynnistämistä. 2 Varmista, että kaikkia HUOLTOKÄSIKIRJAN ohjeita on noudatettu. 3 Jyrää saavat ajaa ainoastaan koulutetut ja/tai kokeneet kuljettajat. Jyrään ei saa ottaa matkustajia. Istu aina kuljettajanistuimella ajon aikana. 4 Älä koskaan aja jyrää, joka on säätöjen tai korjausten tarpeessa. 5 Älä nouse liikkuvaan jyrään tai poistu siitä. Käytä jyrässä olevia kahvoja ja kaiteita. Ylös/alas kiivettäessä suositellaan kolmipisteotetta, ts. aina kaksi jalkaa ja toinen käsi tai kaksi kättä ja toinen jalka koskettavat koneeseen. 6 Kaatumissuojaa (ROPS=Roll Over Protective Structures) on aina käytettävä, kun konetta käytetään epävarmoilla alustoilla. 7 Aja hitaasti tiukoissa käännöksissä. 8 Vältä sivuttainajoa kaltevilla pinnoilla. Aja suoraan ylös- tai alaspäin. Jatkuu RSAFEFI3 3

4 9 Varmista reunojen ja reikien lähellä ajettaessa, että vähintään 2/3 valssista on aikaisemmin tiivistetyn materiaalin päällä. 10 Varmista, ettei ajosuunnassa ole esteitä, maassa tai ilmassa. 11 Aja erityisen varovasti epätasaisella pinnalla. 12 Käytä jyrässä olevia turvavarusteita. ROPSkaatumissuojalla varustetuissa jyrissä on käytettävä turvavyötä. 13 Pidä jyrä puhtaana. Poista lika ja rasva välittömästi ohjaamon kävelysillalta. Pidä kaikki kilvet ja tarrat puhtaina ja helposti luettavina. 14 Turvallisuusohjeet polttoainetäydennyksessä: Pysäytä moottori. Älä tupakoi. Lähellä ei saa olla avotulta. Maadoita täyttölaitteen suutin säiliötä vasten kipinöiden välttämiseksi. Jatkuu RSAFEFI3 4

5 15 Ennen korjauksia tai huoltoa: Aseta jarrupalikat valsseihin/pyöriin ja tasoituslevyn alle. Lukitse runko-ohjaus tarvittaessa. 16 Jos äänitaso on yli 85 db(a), suositellaan kuulonsuojaimia. Äänitaso voi vaihdella riippuen siitä, millaisella alustalla koneella ajetaan. 17 Älä tee jyrään turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Muutokset ovat sallittuja ainoastaan Dynapacin kirjallisen hyväksynnän jälkeen. 18 Älä käytä jyrää, ennen kuin hydrauliöljy on saavuttanut normaalin työlämpötilan. Jarrutusmatka saattaa kasvaa, kun öljy on kylmää. Tutustu KÄYTTÖOHJEKIRJAN käynnistysohjeisiin. RSAFEFI3 5

6 2 Ajaminen 2.1 VALMISTELUT ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Jyrän kuljettajana sinun tulee olla hyvin perehtynyt työnantajallasi voimassa oleviin turvallisuusmääräyksiin sekä työtä koskeviin paikallisiin määräyksiin ja signaaleihin, kuten merkkeihin, käsimerkkeihin, kilpiin ja muihin merkkeihin. Koskaan et tietenkään saa ajaa tai työskennellä jyrällä alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Ota selvää tulensammuttimen, ensiapupakkauksen sekä hätäpuhelimen sijainnista. Käytä tervettä järkeä onnettomuuksien välttämiseksi. Jos onnettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu, älä hätiköi. Toimi sen sijaan nopeasti ja tehokkaasti ja huolehdi ensin ihmishenkien pelastamisesta ja vasta sen jälkeen aineellisten vahinkojen välttämisestä. Käytä omaksi suojaksesi aina: - kypärää - kärkivahvikkein varustettuja työjalkineita - kuulonsuojaimia (tiivistettävästä materiaalista syntyvä melu saattaa ylittää koneelle ilmoitetut arvot) - heijastavia vaatteita/varoitusliivejä - työkäsineitä. Käytä tarvittaessa myös suojalaseja ja hengityssuojainta. Konetta saa käyttää ainoastaan Dynapacin käsikirjoissa ilmoitettuihin tarkoituksiin. RSAFEFI3 6

7 2.1.1 KONEEN TARKASTAMINEN Tarkasta: - ettei koneessa ole vaurioita, esim. irronneita osia, halkeamia tai puuttuvia osia. Jos havaitset vikoja, älä käytä konetta, ennen kuin se on korjattu (kiinnitä koneeseen varoituskilpi, joka estää viallisella koneella ajamisen) - että ikkunat ja peilit ovat puhtaat - että kilvet ja tarrat ovat puhtaat ja luettavissa kokonaisuudessaan - etteivät käsi- ja jalkahallintalaitteet, astinlaudat, liukumissuojat ja kahvat ole jäisiä, öljyisiä tai likaisia - ettei koneessa ole irrallaan työkaluja tai muita esineitä - että kaikki nestetasot ovat oikein. Täytä tarvittaessa - että koneessa on polttoainetta, ks. polttoaineen täyttöä käsittelevä kappale. RSAFEFI3 7

8 Muista, että tupakointi on kiellettyä öljyntarkastuksen ja polttoaineen täytön yhteydessä! Jos havaitset vian tai epäilet, että jyrässä on jotain vikaa, ota yhteys työnjohtajaasi mahdollisiin korjaustöihin ryhtymiseksi. Älä käynnistä jyrää ympäristössä, jossa saattaa olla räjähdysherkkiä kaasuja, äläkä koskaan työskentele esim. suljetuissa, ilmastoimattomissa tiloissa maan alla. Muista myös, että moottorin pakokaasut ovat hengenvaarallisia. Huolehdi aina kunnollisesta ilmanvaihdosta. Jos on tarkoitus tiivistää materiaalia, joka muodostaa pölyä, käytä ilmastoidulla ohjaamolla varustettua konetta ja kastele alusta tai käytä suunsuojaa/hengityssuojainta KULJETTAJAN PÄTEVYYS - Kuljettajan tulee aina olla koulutettu ja/tai kokenut koneen ajamiseksi sekä hyvin perehtynyt koneeseen, sen hallintalaitteisiin, merkintöihin ja symboleihin. - Kuljettajan on tunnettava koneen teho ja rajoitukset, kuten nopeusrajoitukset, sivukallistumarajoitukset sekä jarrutusja ohjauskyky. - Kuljettajan on tiedettävä tarkalleen, missä hätäpysäytin sijaitsee. RSAFEFI3 8

9 2.1.3 HENKILÖTURVALLISUUS Tarkasta, ettei koneeseen ole kiinnitetty kilpiä, jotka kertovat jyrän mahdollisesta ajokiellosta tai meneillään olevasta korjauksesta. Varmista, ettei kukaan korjaushenkilöstöön kuuluva tee töitä jyrälle. Jyrän saa käynnistää ainoastaan kuljettajanpaikalta. Käytä aina turvavöitä, jos jyrä on varustettu ROPS-kaatumissuojalla. Nouse jyrään ja siitä pois ainoastaan silloin, kun se on pysähtyneenä. Käytä apuna jyrässä olevia kahvoja, kaiteita ja astinlautoja. Jyrässä ei saa kuljettaa matkustajia. Älä säädä kuljettajanistuinta ajon aikana, koska istuin saattaa liikkua ennalta arvaamattomalla tavalla. Tarkasta, että istuin on lukittu asentoonsa. Kun olet säätänyt selkänojan, tarkasta, että se on lukittu asentoonsa. Istu aina alas istuimelle ajon ajaksi TYÖALUE Tarkasta työalue huolellisesti niin koneen edestä ja takaa kuin yläpuoleltakin. Etsi maasta halkeamia ja reikiä, jotka saattavat vahingoittaa konetta. Tarkasta, ettei lähistöllä ole rakennuksia tai varusteita, joita jyrän aiheuttama tärinä saattaisi vahingoittaa. Muista, että tärinä saattaa siirtyä alustassa ja vaikuttaa myös kauempana oleviin kohteisiin. RSAFEFI3 9

10 2.2 KÄYNNISTYS VALMISTELUT ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Tarkasta, että: - seisontajarru (hätäpysäytin) on kytkettynä - kaikki hallintalaitteet toimivat Käynnistä kone Käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun käynnistetään ja ajetaan kylmällä jyrällä hydrauliöljyn ollessa kylmää, jarrutusmatkat ovat pidempiä kuin öljyn ollessa normaalissa käyttölämpötilassaan TOIMENPITEET KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN - Tarkasta, että kaikki mittarit toimivat. - Koekäytä jyrä ja tarkasta, että se reagoi oikein kaikkien hallintalaitteiden, erityisesti jarrujen, käyttöön Käyttöohjekirjassa kuvatulla tavalla. - Jos havaitset vikoja, pysäytä moottori ja kiinnitä koneeseen varoituskilpi, mikäli poistut sen luota. RSAFEFI3 10

11 2.2.3 KÄYNNISTYS KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ Noudata kylmässä säässä käynnistykselle annettuja ohjeita. Noudata käynnistyskaasua käytettäessä kaasunvalmistajan antamia ohjeita. Jos käynnistyksessä käytetään apuna käynnistyskaapeleita, noudata huolellisesti annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa akun räjähtäminen, syövyttävä akkuhappo yms. saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, koneen vioittumisen, palovaurioita ja sähkölaitteiden vioittumisen. Avaa kaikkien kennojen korkit ja aseta pyyhe kennojen aukkojen päälle (ei koske huoltovapaita akkuja). Kytke käynnistyskaapelit kuvan osoittamassa numerojärjestyksessä. Ole aina varovainen, ettei kaapelien liittämisen yhteydessä synny kipinöitä RSAFEFI3 11

12 2.3 KÄYTTÖ MUISTA! - Kun moottori on käynnissä, älä koskaan poistu kuljettajanpaikalta kytkemättä ensin hätäpysäytintä. - Aja aina ohjaamon ovet suljettuina. Lukitse aina avoimet ikkunat työasentoon. - Ohjaa jyrää aina varoen. - Pidä työskentelyaluetta aina tarkasti silmällä, erityisesti jyrää peräytettäessä. - Pidä näkö-, kuulo- ja hajuaistisi valppaina jyrään mahdollisesti tulleiden vikojen varalta. - Muista, että pakokaasujen hengittäminen on vaarallista (pakokaasut sisältävät mm. hengenvaarallista häkää). - Aja hitaasti jyrkissä mutkissa. Noudata suositeltuja ajonopeuksia RINTEISSÄ AJAMINEN Aja rinteessä aina suoraan ylös tai alas. Tarkasta sallittu kaltevuus Käyttöohjekirjasta. Jyrässä on hydrostaattinen veto, aja rinteessä aina työasennossa, älä kuljetusasennossa. Älä koskaan vaihda vaihdetta rinteessä ajaessasi. Ks. myös jyrää koskevat määräykset Käyttöohjekirjasta. RSAFEFI3 12

13 2.3.3 AJAMINEN EPÄVARMALLA ALUSTALLA Vältä ajamasta reunojen, ojien yms. lähellä. Muista, että kosteus ja huonot maaolosuhteet vaikuttavat jyrän kantavuuteen. Huomioi myös koneen yläpuolella olevat esteet, esim. sähköjohdot ja puunoksat. Kaatumissuojia (ROPS = Roll Over Protective Structures) ja turvavöitä on käytettävä aina epävarmoilla alustoilla ajettaessa. Varmista reunojen ja reikien lähellä ajaessasi, että vähintään 2/3 valssista on aiemmin tiivistetyn materiaalin päällä AJAMINEN YLEISELLÄ TIELLÄ Noudata aina yleisillä teillä voimassa olevia liikennesääntöjä, esim. käytä ajovaloja ja pyörivää varoitusvaloa ja asenna hitaan ajoneuvon kilpi koneen taakse (voimassa tietyissä maissa). Älä koskaan ylitä liikennesääntöjen mukaisia nopeusrajoituksia ja ota jarrutusmatkat huomioon. Aja tasoristeyksissä suoraan ratakiskojen yli äläkä koskaan anna valssien koskea samanaikaisesti molempiin kiskoihin. Varo myös kiskojen yläpuolella olevia suurjännitejohtoja. Älä koskaan jää jyrän kanssa kiskoille, jos puomit ehtivät mennä kiinni - aja mieluummin puomien yli sen sijaan, että jäisit odottamaan kiskoille. RSAFEFI3 13

14 2.4 TOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN PYSÄKÖI TURVALLISESTI Pysäköi kone aina niin, ettei se ole esteenä muulle liikenteelle tai aiheuta onnettomuuksia erityisesti pimeällä. Punaisten heijastimien tulee olla vastaantulevaa liikennettä kohti. Pysäköi aina kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Käytä aina seisontajarrua/ hätäpysäytintä. Käytä aina vierintäesteitä pysäköidessäsi pidemmäksi aikaa. Älä poistu koneen luota, ennen kuin olet varma, ettei se pääse vierimään mihinkään suuntaan. Jos jyrässä on tasoituslevy, kevennä hydraulipaineet laskemalla levy maahan MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN Pysäytä moottori aina Käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä koskaan pysäytä moottoria koneen ollessa liikkeessä. Irrota aina päävirtakytkimen nuppi, jotta sivulliset eivät pääsisi käyttämään konetta. Nouse koneeseen ja siitä pois ainoastaan silloin, kun se on pysähtyneenä. Käytä apuna jyrässä olevia kahvoja, kaiteita ja astinlautoja. Älä koskaan hyppää koneesta alas. Kosketa aina kolmella jäsenelläsi, käsillä ja jaloilla, koneeseen yhtaikaa poistuessasi ja noustessasi siihen. RSAFEFI3 14

15 3 Kuljetus 3.1 HENKILÖTURVALLISUUS Koneen kuormaamiseen ajoneuvoon ja siitä pois saattaa sisältyä vaaroja. Älä koskaan oleskele koneen välittömässä läheisyydessä kuormauksen tai purkamisen aikana. Älä koskaan yritä siirtää konetta tai vetoautoa käsin. Muista puristumisvaara kuormauksen yhteydessä. 3.2 KULJETUSAJONEUVO Kuljetusajoneuvon on aina täytettävä kuljetukseen liittyvät vaatimukset, esim. suurin sallittu kuorma, moottoriteho ja jarrutusteho. Lisäksi kuljetusajoneuvon on oltava jyrien kuljetukseen tarkoitettu. 3.3 LASTAUS/PURKAUS RAMPILTA yrää on sopivinta kuljettaa pitkiä matkoja kuljetusajoneuvon lavalla. Suuret koneet puretaan/lastataan rampilta. Varmista aina, että ramppi on ehjä. Käytä metalliramppia, ei koskaan huonolaatuista puuramppia. Tarkasta, että ramppi on kiinnitetty kunnolla kuljetusajoneuvoon ja maahan, kulma ei saa olla liian jyrkkä. Rampissa on oltava sivusuoja niin, ettei kone pääse liikkumaan sivusuunnassa. Vedä kone, jos mahdollista, ylös vinssin avulla. Tarkasta, ettei ramppi ole öljyn, lumen, jään tai saven likaama. RSAFEFI3 15

16 Varmista, että kuljetusajoneuvon pyörien edessä on vierintäesteet ja että hinaustanko on tuettu ylös. Kiinnitä vetoketjut jyrään ja ajoneuvon vintturiin. Käytä aina riittävän paksua ketjua tai sinkkiä, älä köyttä. Hinaa jyrä lavalle. Kytke jyrän seisontajarru/hätäpysäytin. Kiinnitä jyrä kunnolla kuljetusajoneuvoon Käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkasta, ettei jyrässä ole irtonaisia osia. 3.4 KUORMAUS/PURKU NOSTURILLA Pienet koneet voidaan nostaa kuljetusajoneuvon lavalle nosturilla. Kaikissa pienissä koneissa on nostosilmukat, joita tulee käyttää. Koneen paino on luettavissa nostokilvistä/konekilvistä, jotka on kiinnitetty nostopaikkojen viereen. Noudata aina nosturin käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita. 3.5 HINAAMINEN Älä koskaan hinaa jyrää pitkiä matkoja (korkeintaan 300 m). Muista noudattaa liikennesääntöjä. Älä ylitä voimassa olevia nopeusrajoituksia, ks. Käyttöohjekirja. Kukaan ei saa oleskella hinattavassa jyrässä. RSAFEFI3 16

17 4 Polttoaineen täyttö Turvatoimenpiteet polttoaineen täytön yhteydessä: - pysäytä moottori - älä tupakoi - lähellä ei saa olla avotulta - älä tankkaa suljetussa tilassa - maadoita täyttölaitteen suutin säiliöön kipinöiden välttämiseksi - tarkasta aina, että täytät oikeaan säiliöön oikeaa nestettä - kuivaa aina ylivalunut polttoaine ennen moottorin käynnistämistä - tarkasta, että polttoainesäiliön korkki on kunnolla kiinni. Näin vältetään polttoaineen valuminen maahan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. RSAFEFI3 17

18 5 Korjaus ja kunnossapito Älä koskaan käytä viallista tai liikenteelle vaarallista jyrää. Vaativimpiin korjaustöihin vaaditaan koulutettu henkilö. Jyrän kunnossapidosta huolehtii kuitenkin kuljettaja itse Huoltokäsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ennen jyrälle suoritettavien töiden aloittamista on selvitettävä, missä tulensammutin, ensiapupakkaus ja hätäpuhelin sijaitsevat. Käytä tervettä järkeä onnettomuuksien välttämiseksi. Jos onnettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu, älä hätiköi. Toimi sen sijaan nopeasti ja tehokkaasti ja huolehdi ensin ihmishenkien pelastamisesta ja vasta sen jälkeen aineellisten vahinkojen välttämisestä. Käytä omaksi suojaksesi aina: - kypärää - kärkivahvikkein varustettuja työjalkineita - kuulonsuojaimia (tiivistettävästä materiaalista syntyvä melu saattaa ylittää koneelle ilmoitetut arvot) - heijastavia vaatteita/varoitusliivejä - työkäsineitä Käytä tarvittaessa myös suojalaseja ja hengityssuojainta. Tupakointi, avotulen teko ja kuumien esineiden käsittely on kiellettyä töiden aikana. Hitsaustyöt, ks. 5.1 Korjauksen ja kunnossapidon valmistelut. RSAFEFI3 18

19 5.1 KORJAUKSEN JA KUNNOSSAPIDON VALMISTELUT Kiinnitä jyrään aina kilpi, jossa ilmoitetaan meneillään olevasta korjaustyöstä. Katkaise virta päävirtakytkimestä ja pidä avainta taskussasi. Varmista, että kone on puhdistettu huolellisesti. Muista, että nivellettyihin koneisiin liittyy aina puristumisvaara. Jos joudutaan suorittamaan hitsaustöitä tai muita korkeaa lämpötilaa tai avotulta vaativia töitä, tyhjennä säiliöt ja tuuleta ne hyvin. Täytä säiliöt vedellä, jos niitä joudutaan hitsaamaan. Varmistu siitä, että tulensammutin on aina työskentelypaikan läheisyydessä. Tarkasta aina sähköhitsauksen yhteydessä, että akkuliitäntä on irrotettu. Älä koskaan hitsaa muovi- tai kumimateriaalien läheisyydessä, esim. pyyhkimet, joissa kulutusmateriaalina käytetään polyuretaania. Kuumuus synnyttää vaarallisia kaasuja. Tarkasta aina sähköjärjestelmälle suoritettavien töiden yhteydessä, että akkuliitäntä on irrotettu. Älä koskaan käytä puhdistukseen bensiiniä. Säilytä palovaarallisia ja terveydelle haitallisia aineita hyvin suljetuissa astioissa, kun niitä ei käytetä. Käytä terveydelle haitallisten aineiden käsittelyn aikana hengityssuojainta. Vältä tekemästä koneelle töitä moottorin ollessa käynnissä. Pääsääntönä voidaan pitää, että moottorin käydessä konepellin on aina oltava kiinni. Jos moottorin on oltava käynnissä, tarkasta, että eteen-/taaksepäinajosäädin on vapaa-asennossa ja että hätäpysäytyspainike on painettu alas. Jos kone käynnistetään sisätiloissa, pakoputki on liitettävä tuuletusjärjestelmään niin, että pakokaasut eivät jää huoneilmaan. RSAFEFI3 19

20 Jos konetta joudutaan nostamaan, on aina käytettävä pukkeja, jotta kone ei pääsisi putoamaan alas tai kaatumaan. Käytä ylösnostamiseen aina luotettavaa tunkkia. Älä koskaan anna koneen olla ylhäällä pelkän tunkin varassa. Käytä aina Dynapac-varaosia. 5.2 DIESELMOOTTORILLE SUORITETTAVAT TYÖT Noudata varovaisuutta moottorin ollessa käynnissä. Pysäytä moottori mahdollisuuksien mukaan aina sille suoritettavien töiden ajaksi. Työn jälkeen kaikki irrotetut suojat on asennettava takaisin paikoilleen. Jos moottorille suoritetaan töitä sen käydessä, on käytettävä vaatteita, joissa ei ole irtonaisia osia. Ota aina huomioon moottorivalmistajan käsikirjoissa mainitut varoitukset. Anna moottorin jäähtyä ennen töiden aloittamista. 5.3 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄLLE SUORITETTAVAT TYÖT Pysäytä moottori aina ennen tarkastusta. Anna moottorin mahdollisuuksien mukaan jäähtyä. Jos moottori on kuuma, on jäähdytysnestesäiliön korkkia avattaessa oltava varovainen. Käytä kestäviä käsineitä, vaatteita ja suojalaseja. Seiso turvallisen matkan päässä korkista. Älä avaa korkkia, ennen kuin paine on poistettu jäähdytysnestejärjestelmästä. Ole varovainen täyttäessäsi kylmää nestettä kuumaan säiliöön. RSAFEFI3 20

21 5.4 HYDRAULIJÄRJESTELMÄLLE SUORITETTAVAT TYÖT Hydraulijärjestelmän säännöllinen huolto on tärkeää. Koska koneiden käyttämät öljynpaineet ovat korkeita, saattaa pienelläkin vialla tai halkeamalla letkussa tai liittimessä olla kohtalokkaat seuraukset. Muista, että letkut on valmistettu kumista ja että ne vanhenevat, jolloin niihin saattaa tulla halkeamia. Jos letkun lujuudesta on vähänkin epäilystä tai jos havaitaan hankausvikoja, letku on vaihdettava uuteen Dynapacin toimittamaan letkuun. Älä säilytä letkuja varastossa liian pitkään, sillä ne ovat tuoretavaraa! Muista, että hydraulijärjestelmässä saattaa olla painetta, vaikka kone on pysäytettynä. Töitä saa suorittaa ainoastaan silloin, kun järjestelmän paine on kevennetty. Käytä hydraulijärjestelmän tarkastuksen yhteydessä aina suojalaseja ja käsineitä. Etsi vuotoja pahvinpalalla, älä koskaan kädellä. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos hydrauliöljyä on tunkeutunut ihoon tai jos olet saanut öljyä silmiisi. Ole varovainen avatessasi hydrauliöljyn täytön yhteydessä säiliön korkkia. Tupakointi ja avotulen teko hydrauliöljyä täytön yhteydessä on kiellettyä. Puhdista aina ylivalunut öljy. Tarkasta, että paineenrajoitusventtiilit on säädetty oikein. Liian korkea paine saattaa aiheuttaa letkun katkeamisen ja muita vikoja. Toisaalta liian alhainen paine saattaa vaikeuttaa koneen hallintaa. RSAFEFI3 21

22 5.5 AKULLE SUORITETTAVA TYÖT Akku sisältää myrkyllistä ja syövyttävää rikkihappoa. Käytä suojalaseja ja vältä rikkihapon joutumista iholle, vaatteille tai koneeseen. Jos happoa roiskuu päällesi, ota kaikki saastuneet vaatteet päältäsi. Huuhtele ihoa välittömästi vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele silmiä vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu viipymättä lääkäriin. Jatka mahdollisuuksien mukaan veden valelemista sienellä tai pyyhkeellä, kun olet matkalla lääkäriin. Akussa muodostuva kaasu on räjähdysherkkää. Se saattaa räjähtää, jos avotulta tai kipinöitä esiintyy liian lähellä akkua. Kun irrotat akkua tai asennat sitä paikalleen, varo, ettet oikosulje akun napoja. Kun irrotat akkuliittimiä, irrota aina ensin miinusnapa. Jos akku varataan latauslaitteella, irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta johtimien kytkemisen ajaksi. RSAFEFI3 22

23 5.6 RENKAILLE SUORITETTAVAT TYÖT Käytä renkaiden korjaamiseen ja vaihtamiseen rengaskorjaamoa. Muista, että renkaissa on paineilmaa. Renkaiden vaihtoon tarvitaan usein erikoistyökaluja ja -koneita. Täytä renkaat aina oikeaan paineeseen, joka on ilmoitettu jyrässä ja Huoltokäsikirjassa. Huomaa, että auringonvalon ja kitkan aiheuttama lämpö saattaa lisätä renkaiden painetta. Älä poista ilmaa renkaasta avaamalla käsin venttiiliä. Käytä aina pitkällä täyttöputkella varustettua ilmanippaa renkaan paineen säätämiseksi. Tarkasta, ettei renkaassa ole vikoja, jotka saattaisivat aiheuttaa onnettomuuksia. Tarkasta lisäksi renkaiden kuluneisuus säännöllisesti. RSAFEFI3 23

24 5.7 ROPS-KAATUMISSUOJAN (ROLL OVER PROTECTIVE STRUCTURES) TARKASTUS Tarkasta ROPS:in mahdolliset viat ja kiinnitys. Tarkasta ROPSkaaren kiinnityspultit säännöllisesti momenttiavaimella (momentti on annettu Huoltokäsikirjassa). Älä poraa reikiä tai hitsaa mitään kiinni ROPS-kaariin. Älä korjaa vaurioitunutta tai vääntynyttä ROPS-kaarta, vaan vaihda tilalle uusi Dynapacin alkuperäiskaari. Tarkasta turvavöiden kunto ja toiminta. Jos vyö on vioittunut tai ollut ylikuormitettuna, vaihda tilalle uusi alkuperäisvyö. 5.8 ILMASTOINTILAITE JA PAINEASTIA Jos kone on varustettu ilmastointilaitteella, älä hitsaa ilmanottoaukon lähellä. Jätä aggregaatin kaikki korjaustyöt kylmäaineen täyttö mukaanlukien korjaamon tehtäväksi, jolla on työhön tarvittavat erikoisvarusteet. Paineilmalaitteella varustetuissa koneissa on paineastia, joka on huollettava ja korjattava korjaamolla, jolla on työhön tarvittavat erikoisvarusteet. 5.9 LIUKUMISSUOJA Kuljettajan tasanne ja huoltotasot on pinnoitettu erityisellä luistonestomateriaalilla. Materiaali kuluu, minkä vuoksi se on tarkastettava säännöllisesti ja uusittava tarvittaessa. Käytä aina Dynapacin vaihtosarjoja ja noudata huolellisesti annettuja kiinnitysohjeita. RSAFEFI3 24

25

26 Box 504, SE Karlskrona, Sweden Phone: , Fax: RSAFEFI3 26 We reserve the right to change specifications without notice RSAFEFI3, Printed in Sweden, 2005

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

DYNAPAC CC 82/92 KÄYTTÖOHJE O092FI3

DYNAPAC CC 82/92 KÄYTTÖOHJE O092FI3 DYNAPAC CC 82/92 KÄYTTÖOHJE O092FI3 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Phone: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30 www.dynapac.com ILF05WO 9 Tandemjyrä CC 82/92 Käyttö O092FI3, Tammikuu 2002 Dieselmoottori:

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

DYNAPAC CA121/141 KÄYTTÖOHJE O121FI4

DYNAPAC CA121/141 KÄYTTÖOHJE O121FI4 DYNAPAC CA2/4 KÄYTTÖOHJE O2FI4 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Phone: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30 www.dynapac.com ILF05WO 9 Täryjyrä CA2/4 Käyttö O2FI4, Joulukuu 2003 Dieselmoottori: CA2:

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia.

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. Metallinen halkovaja KÄYTTÖOHJE/ asennusohje Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. 1 ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Käyttöohje Ennen halkovajan kokoonpanoa tarkista rakennuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DYNAPAC AB PNEUMAATTISET SAUVATÄRYTTIMET

DYNAPAC AB PNEUMAATTISET SAUVATÄRYTTIMET DYNAPAC AB PNEUMAATTISET SAUVATÄRYTTIMET KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO AB - IS - 10504 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT : Turvallisuusohjeissa

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 kk 0 10 kg Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! U10714 rev 01 VAROITUKSIA 1. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin kiinnität istuimen autoon.

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje 8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN ASENNUSTA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 B, 00370 Helsinki 09-6866720

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m Selkänoja menosuuntaan Käyttöopas ECE R44 04 Ryhmä Paino Ikä 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Kiitos, että valitsit BeSafe izi Sleep ISOfix -istuimen BeSafe on kehittänyt tämän istuimen erittäin huolellisesti, jotta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoitus 8 Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä mäntämoottorin rakenteeseen tutustumalla eri osakokonaisuuksiin. Harjoitus tehdään moottoritelineeseen asennetulla

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Comfortclean Malli 99224 Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Suomi Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. 1. Turvallisuusohjeet 1. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 2. Älä käytä laitetta,

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Laskukunto. Voidaanko vene laskea veteen?

Laskukunto. Voidaanko vene laskea veteen? Laskukunto Voidaanko vene laskea veteen? Varmista, että Vene on tiivis Kaikki on asennettu Kaikki on tehty VARMISTA, ETTÄ VENE ON VESILLELASKUKUNNOSSA Onko kaikki työt tehty? Veneen hoitoon ja korjaukseen

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot