Turvallisuuskäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuskäsikirja"

Transkriptio

1 Turvallisuuskäsikirja Koskee CA, CC, CG, CP- ja CS-jyriä Ei saa poistaa jyrästä RSAFEFI3 1

2 Tämän vuoksi turvallisuus on tärkeää! Suunnittelijamme ovat asettaneet tavoitteekseen sinun ja työtovereittesi turvallisuuden, jotta Dynapac pystyisi toimittamaan käyttäjilleen turvallisen ja luotettavan koneen. Tärkein turvallisuustekijä olet kuitenkin sinä itse. Tämän turvallisuuskäsikirjan tarkoituksena on kiinnittää huomiosi tiettyihin turvatoimenpiteisiin, jotka joudut huomioimaan päivittäisessä työssäsi Dynapacin jyrien kanssa. Turvallisuuskäsikirja sisältää seuraavat osat: 1 Yleiset turvallisuusmääräykset 3 2 Ajaminen 6 3 Kuljetus 15 4 Polttoaineen täyttö 17 5 Korjaus ja kunnossapito 18 RSAFEFI3 2

3 1 Yleiset turvallisuusmääräykset 1 Käyttäjän on ymmärrettävä KÄYTTÖOHJEKIRJAN sisältö ennen jyrän käynnistämistä. 2 Varmista, että kaikkia HUOLTOKÄSIKIRJAN ohjeita on noudatettu. 3 Jyrää saavat ajaa ainoastaan koulutetut ja/tai kokeneet kuljettajat. Jyrään ei saa ottaa matkustajia. Istu aina kuljettajanistuimella ajon aikana. 4 Älä koskaan aja jyrää, joka on säätöjen tai korjausten tarpeessa. 5 Älä nouse liikkuvaan jyrään tai poistu siitä. Käytä jyrässä olevia kahvoja ja kaiteita. Ylös/alas kiivettäessä suositellaan kolmipisteotetta, ts. aina kaksi jalkaa ja toinen käsi tai kaksi kättä ja toinen jalka koskettavat koneeseen. 6 Kaatumissuojaa (ROPS=Roll Over Protective Structures) on aina käytettävä, kun konetta käytetään epävarmoilla alustoilla. 7 Aja hitaasti tiukoissa käännöksissä. 8 Vältä sivuttainajoa kaltevilla pinnoilla. Aja suoraan ylös- tai alaspäin. Jatkuu RSAFEFI3 3

4 9 Varmista reunojen ja reikien lähellä ajettaessa, että vähintään 2/3 valssista on aikaisemmin tiivistetyn materiaalin päällä. 10 Varmista, ettei ajosuunnassa ole esteitä, maassa tai ilmassa. 11 Aja erityisen varovasti epätasaisella pinnalla. 12 Käytä jyrässä olevia turvavarusteita. ROPSkaatumissuojalla varustetuissa jyrissä on käytettävä turvavyötä. 13 Pidä jyrä puhtaana. Poista lika ja rasva välittömästi ohjaamon kävelysillalta. Pidä kaikki kilvet ja tarrat puhtaina ja helposti luettavina. 14 Turvallisuusohjeet polttoainetäydennyksessä: Pysäytä moottori. Älä tupakoi. Lähellä ei saa olla avotulta. Maadoita täyttölaitteen suutin säiliötä vasten kipinöiden välttämiseksi. Jatkuu RSAFEFI3 4

5 15 Ennen korjauksia tai huoltoa: Aseta jarrupalikat valsseihin/pyöriin ja tasoituslevyn alle. Lukitse runko-ohjaus tarvittaessa. 16 Jos äänitaso on yli 85 db(a), suositellaan kuulonsuojaimia. Äänitaso voi vaihdella riippuen siitä, millaisella alustalla koneella ajetaan. 17 Älä tee jyrään turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Muutokset ovat sallittuja ainoastaan Dynapacin kirjallisen hyväksynnän jälkeen. 18 Älä käytä jyrää, ennen kuin hydrauliöljy on saavuttanut normaalin työlämpötilan. Jarrutusmatka saattaa kasvaa, kun öljy on kylmää. Tutustu KÄYTTÖOHJEKIRJAN käynnistysohjeisiin. RSAFEFI3 5

6 2 Ajaminen 2.1 VALMISTELUT ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Jyrän kuljettajana sinun tulee olla hyvin perehtynyt työnantajallasi voimassa oleviin turvallisuusmääräyksiin sekä työtä koskeviin paikallisiin määräyksiin ja signaaleihin, kuten merkkeihin, käsimerkkeihin, kilpiin ja muihin merkkeihin. Koskaan et tietenkään saa ajaa tai työskennellä jyrällä alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Ota selvää tulensammuttimen, ensiapupakkauksen sekä hätäpuhelimen sijainnista. Käytä tervettä järkeä onnettomuuksien välttämiseksi. Jos onnettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu, älä hätiköi. Toimi sen sijaan nopeasti ja tehokkaasti ja huolehdi ensin ihmishenkien pelastamisesta ja vasta sen jälkeen aineellisten vahinkojen välttämisestä. Käytä omaksi suojaksesi aina: - kypärää - kärkivahvikkein varustettuja työjalkineita - kuulonsuojaimia (tiivistettävästä materiaalista syntyvä melu saattaa ylittää koneelle ilmoitetut arvot) - heijastavia vaatteita/varoitusliivejä - työkäsineitä. Käytä tarvittaessa myös suojalaseja ja hengityssuojainta. Konetta saa käyttää ainoastaan Dynapacin käsikirjoissa ilmoitettuihin tarkoituksiin. RSAFEFI3 6

7 2.1.1 KONEEN TARKASTAMINEN Tarkasta: - ettei koneessa ole vaurioita, esim. irronneita osia, halkeamia tai puuttuvia osia. Jos havaitset vikoja, älä käytä konetta, ennen kuin se on korjattu (kiinnitä koneeseen varoituskilpi, joka estää viallisella koneella ajamisen) - että ikkunat ja peilit ovat puhtaat - että kilvet ja tarrat ovat puhtaat ja luettavissa kokonaisuudessaan - etteivät käsi- ja jalkahallintalaitteet, astinlaudat, liukumissuojat ja kahvat ole jäisiä, öljyisiä tai likaisia - ettei koneessa ole irrallaan työkaluja tai muita esineitä - että kaikki nestetasot ovat oikein. Täytä tarvittaessa - että koneessa on polttoainetta, ks. polttoaineen täyttöä käsittelevä kappale. RSAFEFI3 7

8 Muista, että tupakointi on kiellettyä öljyntarkastuksen ja polttoaineen täytön yhteydessä! Jos havaitset vian tai epäilet, että jyrässä on jotain vikaa, ota yhteys työnjohtajaasi mahdollisiin korjaustöihin ryhtymiseksi. Älä käynnistä jyrää ympäristössä, jossa saattaa olla räjähdysherkkiä kaasuja, äläkä koskaan työskentele esim. suljetuissa, ilmastoimattomissa tiloissa maan alla. Muista myös, että moottorin pakokaasut ovat hengenvaarallisia. Huolehdi aina kunnollisesta ilmanvaihdosta. Jos on tarkoitus tiivistää materiaalia, joka muodostaa pölyä, käytä ilmastoidulla ohjaamolla varustettua konetta ja kastele alusta tai käytä suunsuojaa/hengityssuojainta KULJETTAJAN PÄTEVYYS - Kuljettajan tulee aina olla koulutettu ja/tai kokenut koneen ajamiseksi sekä hyvin perehtynyt koneeseen, sen hallintalaitteisiin, merkintöihin ja symboleihin. - Kuljettajan on tunnettava koneen teho ja rajoitukset, kuten nopeusrajoitukset, sivukallistumarajoitukset sekä jarrutusja ohjauskyky. - Kuljettajan on tiedettävä tarkalleen, missä hätäpysäytin sijaitsee. RSAFEFI3 8

9 2.1.3 HENKILÖTURVALLISUUS Tarkasta, ettei koneeseen ole kiinnitetty kilpiä, jotka kertovat jyrän mahdollisesta ajokiellosta tai meneillään olevasta korjauksesta. Varmista, ettei kukaan korjaushenkilöstöön kuuluva tee töitä jyrälle. Jyrän saa käynnistää ainoastaan kuljettajanpaikalta. Käytä aina turvavöitä, jos jyrä on varustettu ROPS-kaatumissuojalla. Nouse jyrään ja siitä pois ainoastaan silloin, kun se on pysähtyneenä. Käytä apuna jyrässä olevia kahvoja, kaiteita ja astinlautoja. Jyrässä ei saa kuljettaa matkustajia. Älä säädä kuljettajanistuinta ajon aikana, koska istuin saattaa liikkua ennalta arvaamattomalla tavalla. Tarkasta, että istuin on lukittu asentoonsa. Kun olet säätänyt selkänojan, tarkasta, että se on lukittu asentoonsa. Istu aina alas istuimelle ajon ajaksi TYÖALUE Tarkasta työalue huolellisesti niin koneen edestä ja takaa kuin yläpuoleltakin. Etsi maasta halkeamia ja reikiä, jotka saattavat vahingoittaa konetta. Tarkasta, ettei lähistöllä ole rakennuksia tai varusteita, joita jyrän aiheuttama tärinä saattaisi vahingoittaa. Muista, että tärinä saattaa siirtyä alustassa ja vaikuttaa myös kauempana oleviin kohteisiin. RSAFEFI3 9

10 2.2 KÄYNNISTYS VALMISTELUT ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Tarkasta, että: - seisontajarru (hätäpysäytin) on kytkettynä - kaikki hallintalaitteet toimivat Käynnistä kone Käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun käynnistetään ja ajetaan kylmällä jyrällä hydrauliöljyn ollessa kylmää, jarrutusmatkat ovat pidempiä kuin öljyn ollessa normaalissa käyttölämpötilassaan TOIMENPITEET KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN - Tarkasta, että kaikki mittarit toimivat. - Koekäytä jyrä ja tarkasta, että se reagoi oikein kaikkien hallintalaitteiden, erityisesti jarrujen, käyttöön Käyttöohjekirjassa kuvatulla tavalla. - Jos havaitset vikoja, pysäytä moottori ja kiinnitä koneeseen varoituskilpi, mikäli poistut sen luota. RSAFEFI3 10

11 2.2.3 KÄYNNISTYS KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ Noudata kylmässä säässä käynnistykselle annettuja ohjeita. Noudata käynnistyskaasua käytettäessä kaasunvalmistajan antamia ohjeita. Jos käynnistyksessä käytetään apuna käynnistyskaapeleita, noudata huolellisesti annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa akun räjähtäminen, syövyttävä akkuhappo yms. saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, koneen vioittumisen, palovaurioita ja sähkölaitteiden vioittumisen. Avaa kaikkien kennojen korkit ja aseta pyyhe kennojen aukkojen päälle (ei koske huoltovapaita akkuja). Kytke käynnistyskaapelit kuvan osoittamassa numerojärjestyksessä. Ole aina varovainen, ettei kaapelien liittämisen yhteydessä synny kipinöitä RSAFEFI3 11

12 2.3 KÄYTTÖ MUISTA! - Kun moottori on käynnissä, älä koskaan poistu kuljettajanpaikalta kytkemättä ensin hätäpysäytintä. - Aja aina ohjaamon ovet suljettuina. Lukitse aina avoimet ikkunat työasentoon. - Ohjaa jyrää aina varoen. - Pidä työskentelyaluetta aina tarkasti silmällä, erityisesti jyrää peräytettäessä. - Pidä näkö-, kuulo- ja hajuaistisi valppaina jyrään mahdollisesti tulleiden vikojen varalta. - Muista, että pakokaasujen hengittäminen on vaarallista (pakokaasut sisältävät mm. hengenvaarallista häkää). - Aja hitaasti jyrkissä mutkissa. Noudata suositeltuja ajonopeuksia RINTEISSÄ AJAMINEN Aja rinteessä aina suoraan ylös tai alas. Tarkasta sallittu kaltevuus Käyttöohjekirjasta. Jyrässä on hydrostaattinen veto, aja rinteessä aina työasennossa, älä kuljetusasennossa. Älä koskaan vaihda vaihdetta rinteessä ajaessasi. Ks. myös jyrää koskevat määräykset Käyttöohjekirjasta. RSAFEFI3 12

13 2.3.3 AJAMINEN EPÄVARMALLA ALUSTALLA Vältä ajamasta reunojen, ojien yms. lähellä. Muista, että kosteus ja huonot maaolosuhteet vaikuttavat jyrän kantavuuteen. Huomioi myös koneen yläpuolella olevat esteet, esim. sähköjohdot ja puunoksat. Kaatumissuojia (ROPS = Roll Over Protective Structures) ja turvavöitä on käytettävä aina epävarmoilla alustoilla ajettaessa. Varmista reunojen ja reikien lähellä ajaessasi, että vähintään 2/3 valssista on aiemmin tiivistetyn materiaalin päällä AJAMINEN YLEISELLÄ TIELLÄ Noudata aina yleisillä teillä voimassa olevia liikennesääntöjä, esim. käytä ajovaloja ja pyörivää varoitusvaloa ja asenna hitaan ajoneuvon kilpi koneen taakse (voimassa tietyissä maissa). Älä koskaan ylitä liikennesääntöjen mukaisia nopeusrajoituksia ja ota jarrutusmatkat huomioon. Aja tasoristeyksissä suoraan ratakiskojen yli äläkä koskaan anna valssien koskea samanaikaisesti molempiin kiskoihin. Varo myös kiskojen yläpuolella olevia suurjännitejohtoja. Älä koskaan jää jyrän kanssa kiskoille, jos puomit ehtivät mennä kiinni - aja mieluummin puomien yli sen sijaan, että jäisit odottamaan kiskoille. RSAFEFI3 13

14 2.4 TOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN PYSÄKÖI TURVALLISESTI Pysäköi kone aina niin, ettei se ole esteenä muulle liikenteelle tai aiheuta onnettomuuksia erityisesti pimeällä. Punaisten heijastimien tulee olla vastaantulevaa liikennettä kohti. Pysäköi aina kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Käytä aina seisontajarrua/ hätäpysäytintä. Käytä aina vierintäesteitä pysäköidessäsi pidemmäksi aikaa. Älä poistu koneen luota, ennen kuin olet varma, ettei se pääse vierimään mihinkään suuntaan. Jos jyrässä on tasoituslevy, kevennä hydraulipaineet laskemalla levy maahan MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN Pysäytä moottori aina Käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä koskaan pysäytä moottoria koneen ollessa liikkeessä. Irrota aina päävirtakytkimen nuppi, jotta sivulliset eivät pääsisi käyttämään konetta. Nouse koneeseen ja siitä pois ainoastaan silloin, kun se on pysähtyneenä. Käytä apuna jyrässä olevia kahvoja, kaiteita ja astinlautoja. Älä koskaan hyppää koneesta alas. Kosketa aina kolmella jäsenelläsi, käsillä ja jaloilla, koneeseen yhtaikaa poistuessasi ja noustessasi siihen. RSAFEFI3 14

15 3 Kuljetus 3.1 HENKILÖTURVALLISUUS Koneen kuormaamiseen ajoneuvoon ja siitä pois saattaa sisältyä vaaroja. Älä koskaan oleskele koneen välittömässä läheisyydessä kuormauksen tai purkamisen aikana. Älä koskaan yritä siirtää konetta tai vetoautoa käsin. Muista puristumisvaara kuormauksen yhteydessä. 3.2 KULJETUSAJONEUVO Kuljetusajoneuvon on aina täytettävä kuljetukseen liittyvät vaatimukset, esim. suurin sallittu kuorma, moottoriteho ja jarrutusteho. Lisäksi kuljetusajoneuvon on oltava jyrien kuljetukseen tarkoitettu. 3.3 LASTAUS/PURKAUS RAMPILTA yrää on sopivinta kuljettaa pitkiä matkoja kuljetusajoneuvon lavalla. Suuret koneet puretaan/lastataan rampilta. Varmista aina, että ramppi on ehjä. Käytä metalliramppia, ei koskaan huonolaatuista puuramppia. Tarkasta, että ramppi on kiinnitetty kunnolla kuljetusajoneuvoon ja maahan, kulma ei saa olla liian jyrkkä. Rampissa on oltava sivusuoja niin, ettei kone pääse liikkumaan sivusuunnassa. Vedä kone, jos mahdollista, ylös vinssin avulla. Tarkasta, ettei ramppi ole öljyn, lumen, jään tai saven likaama. RSAFEFI3 15

16 Varmista, että kuljetusajoneuvon pyörien edessä on vierintäesteet ja että hinaustanko on tuettu ylös. Kiinnitä vetoketjut jyrään ja ajoneuvon vintturiin. Käytä aina riittävän paksua ketjua tai sinkkiä, älä köyttä. Hinaa jyrä lavalle. Kytke jyrän seisontajarru/hätäpysäytin. Kiinnitä jyrä kunnolla kuljetusajoneuvoon Käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkasta, ettei jyrässä ole irtonaisia osia. 3.4 KUORMAUS/PURKU NOSTURILLA Pienet koneet voidaan nostaa kuljetusajoneuvon lavalle nosturilla. Kaikissa pienissä koneissa on nostosilmukat, joita tulee käyttää. Koneen paino on luettavissa nostokilvistä/konekilvistä, jotka on kiinnitetty nostopaikkojen viereen. Noudata aina nosturin käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita. 3.5 HINAAMINEN Älä koskaan hinaa jyrää pitkiä matkoja (korkeintaan 300 m). Muista noudattaa liikennesääntöjä. Älä ylitä voimassa olevia nopeusrajoituksia, ks. Käyttöohjekirja. Kukaan ei saa oleskella hinattavassa jyrässä. RSAFEFI3 16

17 4 Polttoaineen täyttö Turvatoimenpiteet polttoaineen täytön yhteydessä: - pysäytä moottori - älä tupakoi - lähellä ei saa olla avotulta - älä tankkaa suljetussa tilassa - maadoita täyttölaitteen suutin säiliöön kipinöiden välttämiseksi - tarkasta aina, että täytät oikeaan säiliöön oikeaa nestettä - kuivaa aina ylivalunut polttoaine ennen moottorin käynnistämistä - tarkasta, että polttoainesäiliön korkki on kunnolla kiinni. Näin vältetään polttoaineen valuminen maahan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. RSAFEFI3 17

18 5 Korjaus ja kunnossapito Älä koskaan käytä viallista tai liikenteelle vaarallista jyrää. Vaativimpiin korjaustöihin vaaditaan koulutettu henkilö. Jyrän kunnossapidosta huolehtii kuitenkin kuljettaja itse Huoltokäsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ennen jyrälle suoritettavien töiden aloittamista on selvitettävä, missä tulensammutin, ensiapupakkaus ja hätäpuhelin sijaitsevat. Käytä tervettä järkeä onnettomuuksien välttämiseksi. Jos onnettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu, älä hätiköi. Toimi sen sijaan nopeasti ja tehokkaasti ja huolehdi ensin ihmishenkien pelastamisesta ja vasta sen jälkeen aineellisten vahinkojen välttämisestä. Käytä omaksi suojaksesi aina: - kypärää - kärkivahvikkein varustettuja työjalkineita - kuulonsuojaimia (tiivistettävästä materiaalista syntyvä melu saattaa ylittää koneelle ilmoitetut arvot) - heijastavia vaatteita/varoitusliivejä - työkäsineitä Käytä tarvittaessa myös suojalaseja ja hengityssuojainta. Tupakointi, avotulen teko ja kuumien esineiden käsittely on kiellettyä töiden aikana. Hitsaustyöt, ks. 5.1 Korjauksen ja kunnossapidon valmistelut. RSAFEFI3 18

19 5.1 KORJAUKSEN JA KUNNOSSAPIDON VALMISTELUT Kiinnitä jyrään aina kilpi, jossa ilmoitetaan meneillään olevasta korjaustyöstä. Katkaise virta päävirtakytkimestä ja pidä avainta taskussasi. Varmista, että kone on puhdistettu huolellisesti. Muista, että nivellettyihin koneisiin liittyy aina puristumisvaara. Jos joudutaan suorittamaan hitsaustöitä tai muita korkeaa lämpötilaa tai avotulta vaativia töitä, tyhjennä säiliöt ja tuuleta ne hyvin. Täytä säiliöt vedellä, jos niitä joudutaan hitsaamaan. Varmistu siitä, että tulensammutin on aina työskentelypaikan läheisyydessä. Tarkasta aina sähköhitsauksen yhteydessä, että akkuliitäntä on irrotettu. Älä koskaan hitsaa muovi- tai kumimateriaalien läheisyydessä, esim. pyyhkimet, joissa kulutusmateriaalina käytetään polyuretaania. Kuumuus synnyttää vaarallisia kaasuja. Tarkasta aina sähköjärjestelmälle suoritettavien töiden yhteydessä, että akkuliitäntä on irrotettu. Älä koskaan käytä puhdistukseen bensiiniä. Säilytä palovaarallisia ja terveydelle haitallisia aineita hyvin suljetuissa astioissa, kun niitä ei käytetä. Käytä terveydelle haitallisten aineiden käsittelyn aikana hengityssuojainta. Vältä tekemästä koneelle töitä moottorin ollessa käynnissä. Pääsääntönä voidaan pitää, että moottorin käydessä konepellin on aina oltava kiinni. Jos moottorin on oltava käynnissä, tarkasta, että eteen-/taaksepäinajosäädin on vapaa-asennossa ja että hätäpysäytyspainike on painettu alas. Jos kone käynnistetään sisätiloissa, pakoputki on liitettävä tuuletusjärjestelmään niin, että pakokaasut eivät jää huoneilmaan. RSAFEFI3 19

20 Jos konetta joudutaan nostamaan, on aina käytettävä pukkeja, jotta kone ei pääsisi putoamaan alas tai kaatumaan. Käytä ylösnostamiseen aina luotettavaa tunkkia. Älä koskaan anna koneen olla ylhäällä pelkän tunkin varassa. Käytä aina Dynapac-varaosia. 5.2 DIESELMOOTTORILLE SUORITETTAVAT TYÖT Noudata varovaisuutta moottorin ollessa käynnissä. Pysäytä moottori mahdollisuuksien mukaan aina sille suoritettavien töiden ajaksi. Työn jälkeen kaikki irrotetut suojat on asennettava takaisin paikoilleen. Jos moottorille suoritetaan töitä sen käydessä, on käytettävä vaatteita, joissa ei ole irtonaisia osia. Ota aina huomioon moottorivalmistajan käsikirjoissa mainitut varoitukset. Anna moottorin jäähtyä ennen töiden aloittamista. 5.3 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄLLE SUORITETTAVAT TYÖT Pysäytä moottori aina ennen tarkastusta. Anna moottorin mahdollisuuksien mukaan jäähtyä. Jos moottori on kuuma, on jäähdytysnestesäiliön korkkia avattaessa oltava varovainen. Käytä kestäviä käsineitä, vaatteita ja suojalaseja. Seiso turvallisen matkan päässä korkista. Älä avaa korkkia, ennen kuin paine on poistettu jäähdytysnestejärjestelmästä. Ole varovainen täyttäessäsi kylmää nestettä kuumaan säiliöön. RSAFEFI3 20

21 5.4 HYDRAULIJÄRJESTELMÄLLE SUORITETTAVAT TYÖT Hydraulijärjestelmän säännöllinen huolto on tärkeää. Koska koneiden käyttämät öljynpaineet ovat korkeita, saattaa pienelläkin vialla tai halkeamalla letkussa tai liittimessä olla kohtalokkaat seuraukset. Muista, että letkut on valmistettu kumista ja että ne vanhenevat, jolloin niihin saattaa tulla halkeamia. Jos letkun lujuudesta on vähänkin epäilystä tai jos havaitaan hankausvikoja, letku on vaihdettava uuteen Dynapacin toimittamaan letkuun. Älä säilytä letkuja varastossa liian pitkään, sillä ne ovat tuoretavaraa! Muista, että hydraulijärjestelmässä saattaa olla painetta, vaikka kone on pysäytettynä. Töitä saa suorittaa ainoastaan silloin, kun järjestelmän paine on kevennetty. Käytä hydraulijärjestelmän tarkastuksen yhteydessä aina suojalaseja ja käsineitä. Etsi vuotoja pahvinpalalla, älä koskaan kädellä. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos hydrauliöljyä on tunkeutunut ihoon tai jos olet saanut öljyä silmiisi. Ole varovainen avatessasi hydrauliöljyn täytön yhteydessä säiliön korkkia. Tupakointi ja avotulen teko hydrauliöljyä täytön yhteydessä on kiellettyä. Puhdista aina ylivalunut öljy. Tarkasta, että paineenrajoitusventtiilit on säädetty oikein. Liian korkea paine saattaa aiheuttaa letkun katkeamisen ja muita vikoja. Toisaalta liian alhainen paine saattaa vaikeuttaa koneen hallintaa. RSAFEFI3 21

22 5.5 AKULLE SUORITETTAVA TYÖT Akku sisältää myrkyllistä ja syövyttävää rikkihappoa. Käytä suojalaseja ja vältä rikkihapon joutumista iholle, vaatteille tai koneeseen. Jos happoa roiskuu päällesi, ota kaikki saastuneet vaatteet päältäsi. Huuhtele ihoa välittömästi vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele silmiä vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu viipymättä lääkäriin. Jatka mahdollisuuksien mukaan veden valelemista sienellä tai pyyhkeellä, kun olet matkalla lääkäriin. Akussa muodostuva kaasu on räjähdysherkkää. Se saattaa räjähtää, jos avotulta tai kipinöitä esiintyy liian lähellä akkua. Kun irrotat akkua tai asennat sitä paikalleen, varo, ettet oikosulje akun napoja. Kun irrotat akkuliittimiä, irrota aina ensin miinusnapa. Jos akku varataan latauslaitteella, irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta johtimien kytkemisen ajaksi. RSAFEFI3 22

23 5.6 RENKAILLE SUORITETTAVAT TYÖT Käytä renkaiden korjaamiseen ja vaihtamiseen rengaskorjaamoa. Muista, että renkaissa on paineilmaa. Renkaiden vaihtoon tarvitaan usein erikoistyökaluja ja -koneita. Täytä renkaat aina oikeaan paineeseen, joka on ilmoitettu jyrässä ja Huoltokäsikirjassa. Huomaa, että auringonvalon ja kitkan aiheuttama lämpö saattaa lisätä renkaiden painetta. Älä poista ilmaa renkaasta avaamalla käsin venttiiliä. Käytä aina pitkällä täyttöputkella varustettua ilmanippaa renkaan paineen säätämiseksi. Tarkasta, ettei renkaassa ole vikoja, jotka saattaisivat aiheuttaa onnettomuuksia. Tarkasta lisäksi renkaiden kuluneisuus säännöllisesti. RSAFEFI3 23

24 5.7 ROPS-KAATUMISSUOJAN (ROLL OVER PROTECTIVE STRUCTURES) TARKASTUS Tarkasta ROPS:in mahdolliset viat ja kiinnitys. Tarkasta ROPSkaaren kiinnityspultit säännöllisesti momenttiavaimella (momentti on annettu Huoltokäsikirjassa). Älä poraa reikiä tai hitsaa mitään kiinni ROPS-kaariin. Älä korjaa vaurioitunutta tai vääntynyttä ROPS-kaarta, vaan vaihda tilalle uusi Dynapacin alkuperäiskaari. Tarkasta turvavöiden kunto ja toiminta. Jos vyö on vioittunut tai ollut ylikuormitettuna, vaihda tilalle uusi alkuperäisvyö. 5.8 ILMASTOINTILAITE JA PAINEASTIA Jos kone on varustettu ilmastointilaitteella, älä hitsaa ilmanottoaukon lähellä. Jätä aggregaatin kaikki korjaustyöt kylmäaineen täyttö mukaanlukien korjaamon tehtäväksi, jolla on työhön tarvittavat erikoisvarusteet. Paineilmalaitteella varustetuissa koneissa on paineastia, joka on huollettava ja korjattava korjaamolla, jolla on työhön tarvittavat erikoisvarusteet. 5.9 LIUKUMISSUOJA Kuljettajan tasanne ja huoltotasot on pinnoitettu erityisellä luistonestomateriaalilla. Materiaali kuluu, minkä vuoksi se on tarkastettava säännöllisesti ja uusittava tarvittaessa. Käytä aina Dynapacin vaihtosarjoja ja noudata huolellisesti annettuja kiinnitysohjeita. RSAFEFI3 24

25

26 Box 504, SE Karlskrona, Sweden Phone: , Fax: RSAFEFI3 26 We reserve the right to change specifications without notice RSAFEFI3, Printed in Sweden, 2005

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

SUMEKO OY. DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja

SUMEKO OY. DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja SUMEKO OY DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro akuutusyhtiö akuutuksen numero Lähin Derbi-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Moottoripyöräsi tunnistustiedot Merkki/malli

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY ATV Käyttöohje 400 2x4 400 4x4 SUMEKO OY Maastoajoneuvolla (ATV) ajaminen voi olla vaarallista. Törmäys tai kaatuminen voi tapahtua nopeasti, myös normaalissa ajossa, käännöksissä ja rinteillä ajettaessa

Lisätiedot

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1 Matkailuvaunun käyttöohie Weltweit Nummer 1 Hyvä matkailuautoilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohie tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot