Turvallisuuskäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuskäsikirja"

Transkriptio

1 Turvallisuuskäsikirja Koskee CA, CC, CG, CP- ja CS-jyriä Ei saa poistaa jyrästä RSAFEFI3 1

2 Tämän vuoksi turvallisuus on tärkeää! Suunnittelijamme ovat asettaneet tavoitteekseen sinun ja työtovereittesi turvallisuuden, jotta Dynapac pystyisi toimittamaan käyttäjilleen turvallisen ja luotettavan koneen. Tärkein turvallisuustekijä olet kuitenkin sinä itse. Tämän turvallisuuskäsikirjan tarkoituksena on kiinnittää huomiosi tiettyihin turvatoimenpiteisiin, jotka joudut huomioimaan päivittäisessä työssäsi Dynapacin jyrien kanssa. Turvallisuuskäsikirja sisältää seuraavat osat: 1 Yleiset turvallisuusmääräykset 3 2 Ajaminen 6 3 Kuljetus 15 4 Polttoaineen täyttö 17 5 Korjaus ja kunnossapito 18 RSAFEFI3 2

3 1 Yleiset turvallisuusmääräykset 1 Käyttäjän on ymmärrettävä KÄYTTÖOHJEKIRJAN sisältö ennen jyrän käynnistämistä. 2 Varmista, että kaikkia HUOLTOKÄSIKIRJAN ohjeita on noudatettu. 3 Jyrää saavat ajaa ainoastaan koulutetut ja/tai kokeneet kuljettajat. Jyrään ei saa ottaa matkustajia. Istu aina kuljettajanistuimella ajon aikana. 4 Älä koskaan aja jyrää, joka on säätöjen tai korjausten tarpeessa. 5 Älä nouse liikkuvaan jyrään tai poistu siitä. Käytä jyrässä olevia kahvoja ja kaiteita. Ylös/alas kiivettäessä suositellaan kolmipisteotetta, ts. aina kaksi jalkaa ja toinen käsi tai kaksi kättä ja toinen jalka koskettavat koneeseen. 6 Kaatumissuojaa (ROPS=Roll Over Protective Structures) on aina käytettävä, kun konetta käytetään epävarmoilla alustoilla. 7 Aja hitaasti tiukoissa käännöksissä. 8 Vältä sivuttainajoa kaltevilla pinnoilla. Aja suoraan ylös- tai alaspäin. Jatkuu RSAFEFI3 3

4 9 Varmista reunojen ja reikien lähellä ajettaessa, että vähintään 2/3 valssista on aikaisemmin tiivistetyn materiaalin päällä. 10 Varmista, ettei ajosuunnassa ole esteitä, maassa tai ilmassa. 11 Aja erityisen varovasti epätasaisella pinnalla. 12 Käytä jyrässä olevia turvavarusteita. ROPSkaatumissuojalla varustetuissa jyrissä on käytettävä turvavyötä. 13 Pidä jyrä puhtaana. Poista lika ja rasva välittömästi ohjaamon kävelysillalta. Pidä kaikki kilvet ja tarrat puhtaina ja helposti luettavina. 14 Turvallisuusohjeet polttoainetäydennyksessä: Pysäytä moottori. Älä tupakoi. Lähellä ei saa olla avotulta. Maadoita täyttölaitteen suutin säiliötä vasten kipinöiden välttämiseksi. Jatkuu RSAFEFI3 4

5 15 Ennen korjauksia tai huoltoa: Aseta jarrupalikat valsseihin/pyöriin ja tasoituslevyn alle. Lukitse runko-ohjaus tarvittaessa. 16 Jos äänitaso on yli 85 db(a), suositellaan kuulonsuojaimia. Äänitaso voi vaihdella riippuen siitä, millaisella alustalla koneella ajetaan. 17 Älä tee jyrään turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Muutokset ovat sallittuja ainoastaan Dynapacin kirjallisen hyväksynnän jälkeen. 18 Älä käytä jyrää, ennen kuin hydrauliöljy on saavuttanut normaalin työlämpötilan. Jarrutusmatka saattaa kasvaa, kun öljy on kylmää. Tutustu KÄYTTÖOHJEKIRJAN käynnistysohjeisiin. RSAFEFI3 5

6 2 Ajaminen 2.1 VALMISTELUT ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Jyrän kuljettajana sinun tulee olla hyvin perehtynyt työnantajallasi voimassa oleviin turvallisuusmääräyksiin sekä työtä koskeviin paikallisiin määräyksiin ja signaaleihin, kuten merkkeihin, käsimerkkeihin, kilpiin ja muihin merkkeihin. Koskaan et tietenkään saa ajaa tai työskennellä jyrällä alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Ota selvää tulensammuttimen, ensiapupakkauksen sekä hätäpuhelimen sijainnista. Käytä tervettä järkeä onnettomuuksien välttämiseksi. Jos onnettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu, älä hätiköi. Toimi sen sijaan nopeasti ja tehokkaasti ja huolehdi ensin ihmishenkien pelastamisesta ja vasta sen jälkeen aineellisten vahinkojen välttämisestä. Käytä omaksi suojaksesi aina: - kypärää - kärkivahvikkein varustettuja työjalkineita - kuulonsuojaimia (tiivistettävästä materiaalista syntyvä melu saattaa ylittää koneelle ilmoitetut arvot) - heijastavia vaatteita/varoitusliivejä - työkäsineitä. Käytä tarvittaessa myös suojalaseja ja hengityssuojainta. Konetta saa käyttää ainoastaan Dynapacin käsikirjoissa ilmoitettuihin tarkoituksiin. RSAFEFI3 6

7 2.1.1 KONEEN TARKASTAMINEN Tarkasta: - ettei koneessa ole vaurioita, esim. irronneita osia, halkeamia tai puuttuvia osia. Jos havaitset vikoja, älä käytä konetta, ennen kuin se on korjattu (kiinnitä koneeseen varoituskilpi, joka estää viallisella koneella ajamisen) - että ikkunat ja peilit ovat puhtaat - että kilvet ja tarrat ovat puhtaat ja luettavissa kokonaisuudessaan - etteivät käsi- ja jalkahallintalaitteet, astinlaudat, liukumissuojat ja kahvat ole jäisiä, öljyisiä tai likaisia - ettei koneessa ole irrallaan työkaluja tai muita esineitä - että kaikki nestetasot ovat oikein. Täytä tarvittaessa - että koneessa on polttoainetta, ks. polttoaineen täyttöä käsittelevä kappale. RSAFEFI3 7

8 Muista, että tupakointi on kiellettyä öljyntarkastuksen ja polttoaineen täytön yhteydessä! Jos havaitset vian tai epäilet, että jyrässä on jotain vikaa, ota yhteys työnjohtajaasi mahdollisiin korjaustöihin ryhtymiseksi. Älä käynnistä jyrää ympäristössä, jossa saattaa olla räjähdysherkkiä kaasuja, äläkä koskaan työskentele esim. suljetuissa, ilmastoimattomissa tiloissa maan alla. Muista myös, että moottorin pakokaasut ovat hengenvaarallisia. Huolehdi aina kunnollisesta ilmanvaihdosta. Jos on tarkoitus tiivistää materiaalia, joka muodostaa pölyä, käytä ilmastoidulla ohjaamolla varustettua konetta ja kastele alusta tai käytä suunsuojaa/hengityssuojainta KULJETTAJAN PÄTEVYYS - Kuljettajan tulee aina olla koulutettu ja/tai kokenut koneen ajamiseksi sekä hyvin perehtynyt koneeseen, sen hallintalaitteisiin, merkintöihin ja symboleihin. - Kuljettajan on tunnettava koneen teho ja rajoitukset, kuten nopeusrajoitukset, sivukallistumarajoitukset sekä jarrutusja ohjauskyky. - Kuljettajan on tiedettävä tarkalleen, missä hätäpysäytin sijaitsee. RSAFEFI3 8

9 2.1.3 HENKILÖTURVALLISUUS Tarkasta, ettei koneeseen ole kiinnitetty kilpiä, jotka kertovat jyrän mahdollisesta ajokiellosta tai meneillään olevasta korjauksesta. Varmista, ettei kukaan korjaushenkilöstöön kuuluva tee töitä jyrälle. Jyrän saa käynnistää ainoastaan kuljettajanpaikalta. Käytä aina turvavöitä, jos jyrä on varustettu ROPS-kaatumissuojalla. Nouse jyrään ja siitä pois ainoastaan silloin, kun se on pysähtyneenä. Käytä apuna jyrässä olevia kahvoja, kaiteita ja astinlautoja. Jyrässä ei saa kuljettaa matkustajia. Älä säädä kuljettajanistuinta ajon aikana, koska istuin saattaa liikkua ennalta arvaamattomalla tavalla. Tarkasta, että istuin on lukittu asentoonsa. Kun olet säätänyt selkänojan, tarkasta, että se on lukittu asentoonsa. Istu aina alas istuimelle ajon ajaksi TYÖALUE Tarkasta työalue huolellisesti niin koneen edestä ja takaa kuin yläpuoleltakin. Etsi maasta halkeamia ja reikiä, jotka saattavat vahingoittaa konetta. Tarkasta, ettei lähistöllä ole rakennuksia tai varusteita, joita jyrän aiheuttama tärinä saattaisi vahingoittaa. Muista, että tärinä saattaa siirtyä alustassa ja vaikuttaa myös kauempana oleviin kohteisiin. RSAFEFI3 9

10 2.2 KÄYNNISTYS VALMISTELUT ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Tarkasta, että: - seisontajarru (hätäpysäytin) on kytkettynä - kaikki hallintalaitteet toimivat Käynnistä kone Käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun käynnistetään ja ajetaan kylmällä jyrällä hydrauliöljyn ollessa kylmää, jarrutusmatkat ovat pidempiä kuin öljyn ollessa normaalissa käyttölämpötilassaan TOIMENPITEET KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN - Tarkasta, että kaikki mittarit toimivat. - Koekäytä jyrä ja tarkasta, että se reagoi oikein kaikkien hallintalaitteiden, erityisesti jarrujen, käyttöön Käyttöohjekirjassa kuvatulla tavalla. - Jos havaitset vikoja, pysäytä moottori ja kiinnitä koneeseen varoituskilpi, mikäli poistut sen luota. RSAFEFI3 10

11 2.2.3 KÄYNNISTYS KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ Noudata kylmässä säässä käynnistykselle annettuja ohjeita. Noudata käynnistyskaasua käytettäessä kaasunvalmistajan antamia ohjeita. Jos käynnistyksessä käytetään apuna käynnistyskaapeleita, noudata huolellisesti annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa akun räjähtäminen, syövyttävä akkuhappo yms. saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, koneen vioittumisen, palovaurioita ja sähkölaitteiden vioittumisen. Avaa kaikkien kennojen korkit ja aseta pyyhe kennojen aukkojen päälle (ei koske huoltovapaita akkuja). Kytke käynnistyskaapelit kuvan osoittamassa numerojärjestyksessä. Ole aina varovainen, ettei kaapelien liittämisen yhteydessä synny kipinöitä RSAFEFI3 11

12 2.3 KÄYTTÖ MUISTA! - Kun moottori on käynnissä, älä koskaan poistu kuljettajanpaikalta kytkemättä ensin hätäpysäytintä. - Aja aina ohjaamon ovet suljettuina. Lukitse aina avoimet ikkunat työasentoon. - Ohjaa jyrää aina varoen. - Pidä työskentelyaluetta aina tarkasti silmällä, erityisesti jyrää peräytettäessä. - Pidä näkö-, kuulo- ja hajuaistisi valppaina jyrään mahdollisesti tulleiden vikojen varalta. - Muista, että pakokaasujen hengittäminen on vaarallista (pakokaasut sisältävät mm. hengenvaarallista häkää). - Aja hitaasti jyrkissä mutkissa. Noudata suositeltuja ajonopeuksia RINTEISSÄ AJAMINEN Aja rinteessä aina suoraan ylös tai alas. Tarkasta sallittu kaltevuus Käyttöohjekirjasta. Jyrässä on hydrostaattinen veto, aja rinteessä aina työasennossa, älä kuljetusasennossa. Älä koskaan vaihda vaihdetta rinteessä ajaessasi. Ks. myös jyrää koskevat määräykset Käyttöohjekirjasta. RSAFEFI3 12

13 2.3.3 AJAMINEN EPÄVARMALLA ALUSTALLA Vältä ajamasta reunojen, ojien yms. lähellä. Muista, että kosteus ja huonot maaolosuhteet vaikuttavat jyrän kantavuuteen. Huomioi myös koneen yläpuolella olevat esteet, esim. sähköjohdot ja puunoksat. Kaatumissuojia (ROPS = Roll Over Protective Structures) ja turvavöitä on käytettävä aina epävarmoilla alustoilla ajettaessa. Varmista reunojen ja reikien lähellä ajaessasi, että vähintään 2/3 valssista on aiemmin tiivistetyn materiaalin päällä AJAMINEN YLEISELLÄ TIELLÄ Noudata aina yleisillä teillä voimassa olevia liikennesääntöjä, esim. käytä ajovaloja ja pyörivää varoitusvaloa ja asenna hitaan ajoneuvon kilpi koneen taakse (voimassa tietyissä maissa). Älä koskaan ylitä liikennesääntöjen mukaisia nopeusrajoituksia ja ota jarrutusmatkat huomioon. Aja tasoristeyksissä suoraan ratakiskojen yli äläkä koskaan anna valssien koskea samanaikaisesti molempiin kiskoihin. Varo myös kiskojen yläpuolella olevia suurjännitejohtoja. Älä koskaan jää jyrän kanssa kiskoille, jos puomit ehtivät mennä kiinni - aja mieluummin puomien yli sen sijaan, että jäisit odottamaan kiskoille. RSAFEFI3 13

14 2.4 TOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN PYSÄKÖI TURVALLISESTI Pysäköi kone aina niin, ettei se ole esteenä muulle liikenteelle tai aiheuta onnettomuuksia erityisesti pimeällä. Punaisten heijastimien tulee olla vastaantulevaa liikennettä kohti. Pysäköi aina kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Käytä aina seisontajarrua/ hätäpysäytintä. Käytä aina vierintäesteitä pysäköidessäsi pidemmäksi aikaa. Älä poistu koneen luota, ennen kuin olet varma, ettei se pääse vierimään mihinkään suuntaan. Jos jyrässä on tasoituslevy, kevennä hydraulipaineet laskemalla levy maahan MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN Pysäytä moottori aina Käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä koskaan pysäytä moottoria koneen ollessa liikkeessä. Irrota aina päävirtakytkimen nuppi, jotta sivulliset eivät pääsisi käyttämään konetta. Nouse koneeseen ja siitä pois ainoastaan silloin, kun se on pysähtyneenä. Käytä apuna jyrässä olevia kahvoja, kaiteita ja astinlautoja. Älä koskaan hyppää koneesta alas. Kosketa aina kolmella jäsenelläsi, käsillä ja jaloilla, koneeseen yhtaikaa poistuessasi ja noustessasi siihen. RSAFEFI3 14

15 3 Kuljetus 3.1 HENKILÖTURVALLISUUS Koneen kuormaamiseen ajoneuvoon ja siitä pois saattaa sisältyä vaaroja. Älä koskaan oleskele koneen välittömässä läheisyydessä kuormauksen tai purkamisen aikana. Älä koskaan yritä siirtää konetta tai vetoautoa käsin. Muista puristumisvaara kuormauksen yhteydessä. 3.2 KULJETUSAJONEUVO Kuljetusajoneuvon on aina täytettävä kuljetukseen liittyvät vaatimukset, esim. suurin sallittu kuorma, moottoriteho ja jarrutusteho. Lisäksi kuljetusajoneuvon on oltava jyrien kuljetukseen tarkoitettu. 3.3 LASTAUS/PURKAUS RAMPILTA yrää on sopivinta kuljettaa pitkiä matkoja kuljetusajoneuvon lavalla. Suuret koneet puretaan/lastataan rampilta. Varmista aina, että ramppi on ehjä. Käytä metalliramppia, ei koskaan huonolaatuista puuramppia. Tarkasta, että ramppi on kiinnitetty kunnolla kuljetusajoneuvoon ja maahan, kulma ei saa olla liian jyrkkä. Rampissa on oltava sivusuoja niin, ettei kone pääse liikkumaan sivusuunnassa. Vedä kone, jos mahdollista, ylös vinssin avulla. Tarkasta, ettei ramppi ole öljyn, lumen, jään tai saven likaama. RSAFEFI3 15

16 Varmista, että kuljetusajoneuvon pyörien edessä on vierintäesteet ja että hinaustanko on tuettu ylös. Kiinnitä vetoketjut jyrään ja ajoneuvon vintturiin. Käytä aina riittävän paksua ketjua tai sinkkiä, älä köyttä. Hinaa jyrä lavalle. Kytke jyrän seisontajarru/hätäpysäytin. Kiinnitä jyrä kunnolla kuljetusajoneuvoon Käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkasta, ettei jyrässä ole irtonaisia osia. 3.4 KUORMAUS/PURKU NOSTURILLA Pienet koneet voidaan nostaa kuljetusajoneuvon lavalle nosturilla. Kaikissa pienissä koneissa on nostosilmukat, joita tulee käyttää. Koneen paino on luettavissa nostokilvistä/konekilvistä, jotka on kiinnitetty nostopaikkojen viereen. Noudata aina nosturin käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita. 3.5 HINAAMINEN Älä koskaan hinaa jyrää pitkiä matkoja (korkeintaan 300 m). Muista noudattaa liikennesääntöjä. Älä ylitä voimassa olevia nopeusrajoituksia, ks. Käyttöohjekirja. Kukaan ei saa oleskella hinattavassa jyrässä. RSAFEFI3 16

17 4 Polttoaineen täyttö Turvatoimenpiteet polttoaineen täytön yhteydessä: - pysäytä moottori - älä tupakoi - lähellä ei saa olla avotulta - älä tankkaa suljetussa tilassa - maadoita täyttölaitteen suutin säiliöön kipinöiden välttämiseksi - tarkasta aina, että täytät oikeaan säiliöön oikeaa nestettä - kuivaa aina ylivalunut polttoaine ennen moottorin käynnistämistä - tarkasta, että polttoainesäiliön korkki on kunnolla kiinni. Näin vältetään polttoaineen valuminen maahan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. RSAFEFI3 17

18 5 Korjaus ja kunnossapito Älä koskaan käytä viallista tai liikenteelle vaarallista jyrää. Vaativimpiin korjaustöihin vaaditaan koulutettu henkilö. Jyrän kunnossapidosta huolehtii kuitenkin kuljettaja itse Huoltokäsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ennen jyrälle suoritettavien töiden aloittamista on selvitettävä, missä tulensammutin, ensiapupakkaus ja hätäpuhelin sijaitsevat. Käytä tervettä järkeä onnettomuuksien välttämiseksi. Jos onnettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu, älä hätiköi. Toimi sen sijaan nopeasti ja tehokkaasti ja huolehdi ensin ihmishenkien pelastamisesta ja vasta sen jälkeen aineellisten vahinkojen välttämisestä. Käytä omaksi suojaksesi aina: - kypärää - kärkivahvikkein varustettuja työjalkineita - kuulonsuojaimia (tiivistettävästä materiaalista syntyvä melu saattaa ylittää koneelle ilmoitetut arvot) - heijastavia vaatteita/varoitusliivejä - työkäsineitä Käytä tarvittaessa myös suojalaseja ja hengityssuojainta. Tupakointi, avotulen teko ja kuumien esineiden käsittely on kiellettyä töiden aikana. Hitsaustyöt, ks. 5.1 Korjauksen ja kunnossapidon valmistelut. RSAFEFI3 18

19 5.1 KORJAUKSEN JA KUNNOSSAPIDON VALMISTELUT Kiinnitä jyrään aina kilpi, jossa ilmoitetaan meneillään olevasta korjaustyöstä. Katkaise virta päävirtakytkimestä ja pidä avainta taskussasi. Varmista, että kone on puhdistettu huolellisesti. Muista, että nivellettyihin koneisiin liittyy aina puristumisvaara. Jos joudutaan suorittamaan hitsaustöitä tai muita korkeaa lämpötilaa tai avotulta vaativia töitä, tyhjennä säiliöt ja tuuleta ne hyvin. Täytä säiliöt vedellä, jos niitä joudutaan hitsaamaan. Varmistu siitä, että tulensammutin on aina työskentelypaikan läheisyydessä. Tarkasta aina sähköhitsauksen yhteydessä, että akkuliitäntä on irrotettu. Älä koskaan hitsaa muovi- tai kumimateriaalien läheisyydessä, esim. pyyhkimet, joissa kulutusmateriaalina käytetään polyuretaania. Kuumuus synnyttää vaarallisia kaasuja. Tarkasta aina sähköjärjestelmälle suoritettavien töiden yhteydessä, että akkuliitäntä on irrotettu. Älä koskaan käytä puhdistukseen bensiiniä. Säilytä palovaarallisia ja terveydelle haitallisia aineita hyvin suljetuissa astioissa, kun niitä ei käytetä. Käytä terveydelle haitallisten aineiden käsittelyn aikana hengityssuojainta. Vältä tekemästä koneelle töitä moottorin ollessa käynnissä. Pääsääntönä voidaan pitää, että moottorin käydessä konepellin on aina oltava kiinni. Jos moottorin on oltava käynnissä, tarkasta, että eteen-/taaksepäinajosäädin on vapaa-asennossa ja että hätäpysäytyspainike on painettu alas. Jos kone käynnistetään sisätiloissa, pakoputki on liitettävä tuuletusjärjestelmään niin, että pakokaasut eivät jää huoneilmaan. RSAFEFI3 19

20 Jos konetta joudutaan nostamaan, on aina käytettävä pukkeja, jotta kone ei pääsisi putoamaan alas tai kaatumaan. Käytä ylösnostamiseen aina luotettavaa tunkkia. Älä koskaan anna koneen olla ylhäällä pelkän tunkin varassa. Käytä aina Dynapac-varaosia. 5.2 DIESELMOOTTORILLE SUORITETTAVAT TYÖT Noudata varovaisuutta moottorin ollessa käynnissä. Pysäytä moottori mahdollisuuksien mukaan aina sille suoritettavien töiden ajaksi. Työn jälkeen kaikki irrotetut suojat on asennettava takaisin paikoilleen. Jos moottorille suoritetaan töitä sen käydessä, on käytettävä vaatteita, joissa ei ole irtonaisia osia. Ota aina huomioon moottorivalmistajan käsikirjoissa mainitut varoitukset. Anna moottorin jäähtyä ennen töiden aloittamista. 5.3 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄLLE SUORITETTAVAT TYÖT Pysäytä moottori aina ennen tarkastusta. Anna moottorin mahdollisuuksien mukaan jäähtyä. Jos moottori on kuuma, on jäähdytysnestesäiliön korkkia avattaessa oltava varovainen. Käytä kestäviä käsineitä, vaatteita ja suojalaseja. Seiso turvallisen matkan päässä korkista. Älä avaa korkkia, ennen kuin paine on poistettu jäähdytysnestejärjestelmästä. Ole varovainen täyttäessäsi kylmää nestettä kuumaan säiliöön. RSAFEFI3 20

21 5.4 HYDRAULIJÄRJESTELMÄLLE SUORITETTAVAT TYÖT Hydraulijärjestelmän säännöllinen huolto on tärkeää. Koska koneiden käyttämät öljynpaineet ovat korkeita, saattaa pienelläkin vialla tai halkeamalla letkussa tai liittimessä olla kohtalokkaat seuraukset. Muista, että letkut on valmistettu kumista ja että ne vanhenevat, jolloin niihin saattaa tulla halkeamia. Jos letkun lujuudesta on vähänkin epäilystä tai jos havaitaan hankausvikoja, letku on vaihdettava uuteen Dynapacin toimittamaan letkuun. Älä säilytä letkuja varastossa liian pitkään, sillä ne ovat tuoretavaraa! Muista, että hydraulijärjestelmässä saattaa olla painetta, vaikka kone on pysäytettynä. Töitä saa suorittaa ainoastaan silloin, kun järjestelmän paine on kevennetty. Käytä hydraulijärjestelmän tarkastuksen yhteydessä aina suojalaseja ja käsineitä. Etsi vuotoja pahvinpalalla, älä koskaan kädellä. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos hydrauliöljyä on tunkeutunut ihoon tai jos olet saanut öljyä silmiisi. Ole varovainen avatessasi hydrauliöljyn täytön yhteydessä säiliön korkkia. Tupakointi ja avotulen teko hydrauliöljyä täytön yhteydessä on kiellettyä. Puhdista aina ylivalunut öljy. Tarkasta, että paineenrajoitusventtiilit on säädetty oikein. Liian korkea paine saattaa aiheuttaa letkun katkeamisen ja muita vikoja. Toisaalta liian alhainen paine saattaa vaikeuttaa koneen hallintaa. RSAFEFI3 21

22 5.5 AKULLE SUORITETTAVA TYÖT Akku sisältää myrkyllistä ja syövyttävää rikkihappoa. Käytä suojalaseja ja vältä rikkihapon joutumista iholle, vaatteille tai koneeseen. Jos happoa roiskuu päällesi, ota kaikki saastuneet vaatteet päältäsi. Huuhtele ihoa välittömästi vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele silmiä vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu viipymättä lääkäriin. Jatka mahdollisuuksien mukaan veden valelemista sienellä tai pyyhkeellä, kun olet matkalla lääkäriin. Akussa muodostuva kaasu on räjähdysherkkää. Se saattaa räjähtää, jos avotulta tai kipinöitä esiintyy liian lähellä akkua. Kun irrotat akkua tai asennat sitä paikalleen, varo, ettet oikosulje akun napoja. Kun irrotat akkuliittimiä, irrota aina ensin miinusnapa. Jos akku varataan latauslaitteella, irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta johtimien kytkemisen ajaksi. RSAFEFI3 22

23 5.6 RENKAILLE SUORITETTAVAT TYÖT Käytä renkaiden korjaamiseen ja vaihtamiseen rengaskorjaamoa. Muista, että renkaissa on paineilmaa. Renkaiden vaihtoon tarvitaan usein erikoistyökaluja ja -koneita. Täytä renkaat aina oikeaan paineeseen, joka on ilmoitettu jyrässä ja Huoltokäsikirjassa. Huomaa, että auringonvalon ja kitkan aiheuttama lämpö saattaa lisätä renkaiden painetta. Älä poista ilmaa renkaasta avaamalla käsin venttiiliä. Käytä aina pitkällä täyttöputkella varustettua ilmanippaa renkaan paineen säätämiseksi. Tarkasta, ettei renkaassa ole vikoja, jotka saattaisivat aiheuttaa onnettomuuksia. Tarkasta lisäksi renkaiden kuluneisuus säännöllisesti. RSAFEFI3 23

24 5.7 ROPS-KAATUMISSUOJAN (ROLL OVER PROTECTIVE STRUCTURES) TARKASTUS Tarkasta ROPS:in mahdolliset viat ja kiinnitys. Tarkasta ROPSkaaren kiinnityspultit säännöllisesti momenttiavaimella (momentti on annettu Huoltokäsikirjassa). Älä poraa reikiä tai hitsaa mitään kiinni ROPS-kaariin. Älä korjaa vaurioitunutta tai vääntynyttä ROPS-kaarta, vaan vaihda tilalle uusi Dynapacin alkuperäiskaari. Tarkasta turvavöiden kunto ja toiminta. Jos vyö on vioittunut tai ollut ylikuormitettuna, vaihda tilalle uusi alkuperäisvyö. 5.8 ILMASTOINTILAITE JA PAINEASTIA Jos kone on varustettu ilmastointilaitteella, älä hitsaa ilmanottoaukon lähellä. Jätä aggregaatin kaikki korjaustyöt kylmäaineen täyttö mukaanlukien korjaamon tehtäväksi, jolla on työhön tarvittavat erikoisvarusteet. Paineilmalaitteella varustetuissa koneissa on paineastia, joka on huollettava ja korjattava korjaamolla, jolla on työhön tarvittavat erikoisvarusteet. 5.9 LIUKUMISSUOJA Kuljettajan tasanne ja huoltotasot on pinnoitettu erityisellä luistonestomateriaalilla. Materiaali kuluu, minkä vuoksi se on tarkastettava säännöllisesti ja uusittava tarvittaessa. Käytä aina Dynapacin vaihtosarjoja ja noudata huolellisesti annettuja kiinnitysohjeita. RSAFEFI3 24

25

26 Box 504, SE Karlskrona, Sweden Phone: , Fax: RSAFEFI3 26 We reserve the right to change specifications without notice RSAFEFI3, Printed in Sweden, 2005

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DYNAPAC CC 82/92 KÄYTTÖOHJE O092FI3

DYNAPAC CC 82/92 KÄYTTÖOHJE O092FI3 DYNAPAC CC 82/92 KÄYTTÖOHJE O092FI3 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Phone: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30 www.dynapac.com ILF05WO 9 Tandemjyrä CC 82/92 Käyttö O092FI3, Tammikuu 2002 Dieselmoottori:

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

DYNAPAC CA121/141 KÄYTTÖOHJE O121FI4

DYNAPAC CA121/141 KÄYTTÖOHJE O121FI4 DYNAPAC CA2/4 KÄYTTÖOHJE O2FI4 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Phone: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30 www.dynapac.com ILF05WO 9 Täryjyrä CA2/4 Käyttö O2FI4, Joulukuu 2003 Dieselmoottori: CA2:

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

VIISTEKONE PGM 25 / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIISTEKONE PGM 25 / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo VIISTEKONE PGM 25 / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2016 FIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä turvallisuutesi varmistamiseksi. Kun olet lukenut tämän käyttöohjeen, säilytä se paikassa,

Lisätiedot

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel)

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennusohje Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennuksessa tarvittavat varusteet: Tilausnumero Hydronic D5W

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta.

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta. M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan. 242. M-määräys

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas ja huoltotiedot Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas 4. laitos 2. painos Tärkeää Lue nämä turvamääräykset ja käyttöohjeet huolellisesti ennen koneen käyttämistä ja noudata

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen.

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavaravarustuksia voidaan kuorman koon mukaan pitää joko vääntöherkkänä

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot