Sisällysluettelo Käyttöohjeet. GL408e / GL412e Viivakooditulostin. Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Dok-ID: 01867

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 2007-01-08. Käyttöohjeet. GL408e / GL412e Viivakooditulostin. Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Dok-ID: 01867"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Käyttöohjeet GL408e / GL412e Viivakooditulostin Dok-ID: Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa.

2 SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. 438A Alexandra Road #05-01/04 Alexandra Technopark Singapore Phone: (65) Fax: (65) Internet:

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä tietoja Tietoja pikaoppaasta Vastuuvapauslauseke Tekijänoikeustietoja Asiakastuki Kuvien selitykset Turvallisuus Laitteen käyttötarkoitus Virheellinen käyttö Vaaratilanteet Kuljetus ja varastointi Kuljetukseen liittyviä tietoja Varastointi Pakkauksen purkaminen Asennus Yleiskatsaus Osat ja toiminnot Asennus ja koekäyttö Laitteen kytkeminen Tiedonsiirtokaapelin kytkeminen Virran kytkeminen laitteeseen Virran katkaiseminen laitteesta Virtajohdon irrottaminen Tarrojen asettaminen tulostimeen Nauhan asettaminen tulostimeen Käyttö Tulostaminen Asetusten vaihtaminen Tarran katkaiseminen Laitteen hävittäminen Tekniset tiedot Yleistä Kytkentäarvot Käyttöolosuhteet Muut tiedot Hakemisto

4 Yleisiä tietoja 1 Yleisiä tietoja 1.1 Tietoja pikaoppaasta Tässä pikaoppaassa on tärkeitä tietoja ja laitteen käsittelyyn liittyviä ohjeita. Lue tämä pikaopas ennen kuin käytät tulostinta. Säilytä pikaopas aina tulostimen lähettyvillä, käyttäjien ulottuvilla. Jos annat tulostimen muiden käyttöön, toimita käyttäjille myös tämä pikaopas. 1.2 Vastuuvapauslauseke Kaikki tässä oppaassa olevat tiedot on laadittu voimassa olevien määräysten ja säädösten, sekä tekniikan nykytietämyksen ja vuosien aikana meille karttuneiden tietojen ja kokemuksen perusteella. Valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen vahingoista, jotka johtuvat seuraavista syistä: näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu kouluttamattoman henkilökunnan käyttäminen ilman valmistajan hyväksyntää suoritetut muutostyöt tekniset modifioinnit muiden kuin valmistajan hyväksymien varaosien käyttö Erikoismalliset laitteet voivat poiketa joiltain osin tässä oppaassa esitetyistä tiedoista ja selityksistä: poikkeukset johtuvat asiakkaan tilaamista lisäominaisuuksista tai teknisen kehityksen aiheuttamista muutoksista. Tästä huolimatta tilauksessa sovitut seikat, yleiset kauppaehdot ja valmistajan toimitusehdot, sekä sopimuksen allekirjoittamisen aikana voimassa olevat määräykset pätevät edelleen

5 Yleisiä tietoja 1.3 Tekijänoikeustietoja Käyttöoppaat ovat luottamuksellisia asiakirjoja. Ne on tarkoitettu vain laitteen parissa työskentelevien henkilöiden käyttöön. Käyttöoppaiden toimittaminen kolmansien osapuolten haltuun ilman valmistajan kirjallista lupaa on kielletty. HUOMAUTUS Näiden oppaiden sisältämät ohjeet, tekstit, piirrokset, kuvat ja muulla tavoin esitetyt tiedot ovat tekijänoikeuslailla suojattuja. Kaikki väärinkäyttö on rangaistavaa. Kaikki kopioiminen myös otteiden muodossa sekä tietojen käyttö ja/tai välittäminen eteenpäin ilman valmistajan kirjallista lupaa on kielletty. Sääntörikkomuksista aiheutuu korvausvelvollisuus. Oikeus lisävaatimuksiin pidätetään. Takuuehdot on liitetty kauppa-asiakirjoihin erillisenä asiakirjana. 1.4 Asiakastuki Asiakastukemme on aina tavoitettavissa teknistä neuvontaa varten. Lisätietoa tukea tarjoavista yhteistyökumppaneistamme saat valmistajalta, jonka yhteystiedot löydät sivulta 2. Lisäksi henkilöstömme on aina halukas saamaan valmistamistamme tuotteista lisätietoa ja kokemuksia, joista voi olla hyötyä kehitettäessä tuotteita eteenpäin

6 Yleisiä tietoja 1.5 Kuvien selitykset Varoitukset Käyttöoppaassa olevat varoitukset tunnistat erityisistä varoituskuvista. Varoituksissa on myös sanallinen varoitus, joka ilmaisee vaaran vakavuusasteen. Noudata varoituksia ja ole varovainen, ettet aiheuta henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. VAARA! välitön vaaratilanne, joka johtaa vakavan henkilövahingon syntymiseen tai kuolemaan, jos ohjeita ei noudateta. VAROITUS mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa vakavan henkilövahingon syntymiseen tai kuolemaan, jos ohjeita ei noudateta. HUOMAUTUS mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa pienen henkilövahingon syntymiseen, jos ohjeita ei noudateta. HUOMAUTUS mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa aineellisen vahingon syntymiseen, jos ohjeita ei noudateta. Vinkkejä ja suosituksia HUOMAUTUS hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia laitteen tehokasta ja ongelmatonta käyttöä varten

7 Turvallisuus 2 Turvallisuus Tässä osassa on ohjeita laitteen turvallista ja ongelmatonta käyttöä varten, joita noudattamalla henkilöstö on parhaiten suojautunut vahingoilta. Tässä oppaassa annettujen, käyttöä ja turvallisuutta koskevien ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. 2.1 Laitteen käyttötarkoitus Tulostinta saa käyttää ainoastaan viivakooditarrojen tulostamiseen valmistajan tulostusmateriaaleja koskevien ohjeiden mukaisesti. VAROITUS Laitteen käyttö muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen on vaarallista! Jos laitetta käytetään vaativammassa käyttötarkoituksessa tai ohjeesta poikkeavalla tavalla, voi seurauksena olla vaaratilanne. Tästä syystä on tärkeää, että: Laitetta käytetään vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita noudatetaan tarkasti. Etenkin seuraavia poikkeavia käyttötilanteita on vältettävä: soveltumattomien tulostusmateriaalien käyttö (esim. vaate, kartonki ja muut vieraat esineet tai materiaalit). Valmistajaa ei voi asettaa korvausvastuuseen, jos virheellisestä tai poikkeavasta käytöstä aiheutuu vahinkoja. Käyttäjä on yksin vastuussa virheellisestä tai poikkeavasta käytöstä aiheutuneista vahingoista. HUOMAUTUS Älä pura tulostinta tai muuta sen osien rakennetta millään tavoin. Älä avaa laitetta muilta osin kuin tässä oppaassa neuvotaan

8 Turvallisuus 2.2 Virheellinen käyttö Tässä kuvatut esimerkinomaiset käyttötilanteet voivat johtaa häiriötilanteiden, laitevaurioiden tai henkilövahinkojen syntymiseen. Poikkeavien tulostusmateriaalien käyttö (esim. vääränlainen paperi, kangas, kartonki). Vieraiden esineiden pudottaminen/joutuminen tulostimeen. Muiden kuin valmistajan hyväksymien varusteiden käyttö. Tulostimen altistaminen nestemäisille aineille. Tulostimen asettaminen epätasaiselle tai epäsuoralle pinnalle. Tulostimen altistaminen voimakkaalle tärinälle. Äärilämpötilat tai äkilliset muutokset lämpötilassa, sekä kosteuden muodostuminen. Tulostimen käyttö erityisen pölyisissä olosuhteissa. Pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle voi vaikuttaa optisten antureiden toimintaan ja aiheuttaa tarransyöttövirheitä. Sähköhäiriöt ja jännitteenvaihtelu, jotka aiheutuvat samassa virtapiirissä olevista laitteista, joilla on suuri virrankulutus. 2.3 Vaaratilanteet Alla on kuvattu riskianalyysin osoittamat, vaaratilanteita aiheuttavat riskitekijät. Tässä oppaan kohdassa annettuja turvallisuusohjeita ja muissa oppaan luvuissa annettuja varoituksia on noudatettava henkilövahinkojen ja vaaratilanteiden välttämiseksi

9 Kuljetus ja varastointi Sähkövirta VAARA! Korkeajännitteinen virta voi aiheuttaa hengenvaaran! Jännitteisten sähköosien koskettaminen on hengenvaarallista. Eristeiden tai yksittäisten sähköosien vaurioituminen voi aiheuttaa hengenvaaran. Tästä syystä on tärkeää, että: Jos johdon tai sähköosan eriste on vaurioitunut, katkaise laitteen virta välittömästi ja toimita laite korjattavaksi. Sähköosien korjaustyöt saa suorittaa vain valtuutettu ammattilainen. Pura laitteen sähköosien varaus ennen korjaustöiden aloittamista. Katkaise laitteen virta ja estä virran mahdollinen kytkeytyminen ennen kuin ryhdyt ylläpito-, puhdistus- tai korjaustöihin. Älä ohita sulakkeita tai estä niiden toimintaa. Vaihda sulake ainoastaan samanarvoiseen uuteen sulakkeeseen. Huolehdi, etteivät jännitteiset sähköosat joudu kosketuksiin kosteuden kanssa. Seurauksena voi olla oikosulku. Tarraleikkuri HUOMAUTUS Ole varovainen käyttäessäsi tarraleikkuria. Tarrojen katkaisemiseen käytettävä terä voi leikata haavan ihoon. Tästä syystä on tärkeää, että: Ole varovainen, kun työskentelet tarraleikkurin lähellä. Käytä tarvittaessa suojahansikkaita. 3 Kuljetus ja varastointi 3.1 Kuljetukseen liittyviä tietoja Irrota virtajohto ennen kuin siirrät tai kuljetat tulostinta. 3.2 Varastointi Suojaa tulostin ulkoisilta haitoilta, kuten lämpötilalta, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta, ennen kuin varastoit tulostimen pidemmän ajanjakson ajaksi

10 Pakkauksen purkaminen 4 Pakkauksen purkaminen Pura tulostin pakkauksestaan ja tarkista pakkauksen sisältö. 1 Pakkaustäyte 2 Tulostin 3 Pakkauslaatikko

11 Asennus 5 Asennus Aseta tulostin tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle Muussa tapauksessa tulostuslaatu voi heikentyä. Myös tulostimen käyttöikä voi lyhentyä ja toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Käytä tukevaa alustaa Käytä tukevaa alustaa. Älä siirrä tulostinta, jos tulostimeen on asetettu tarroja. Älä keinuta tulostinta. Vältä tulostimen altistamista korkeille lämpötiloille ja kosteudelle Älä käytä tulostinta tilassa, jonka lämpötila ja ilmankosteus ovat korkeat. Korkeat lämpötilat ja kosteus voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Vältä pölyisiä paikkoja Pöly voi heikentää tulostuslaatua. Myös tulostimen käyttöikä voi lyhentyä ja tulostimen toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Älä altista tulostinta suoralle auringonvalolle Tulostimessa on optisia antureita. Suora auringonvalo voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Varmista, että suojakansi on suljettu, ennen kuin aloitat tulostamisen. Älä aseta tulostinta nostolaitteiden tai kompressorien läheisyyteen Suuret sähkökäyttöiset koneet, kuten nostolaitteet ja puristimet, voivat aiheuttaa sähköhäiriöitä ja jännitteen vaihtelua. Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä, joten laitetta ei tulisi käyttää tällaisten koneiden läheisyydessä

12 Yleiskatsaus 6 Yleiskatsaus 6.1 Osat ja toiminnot 1 Virtakytkin (ON / OFF) 2 Käyttöpaneeli (näyttö, painikkeet, merkkivalot) 3 Etukansi 4 Tarrakoneiston kansi Kuva 1 Tulostimen etuosa 1 Tulostuspää (kuluva osa) 2 Tela (kuluva osa) Kuva 2 Tulostuspää

13 GL408e / GL412e Viivakooditulostin Yleiskatsaus Kuva 3 Tulostuskoneisto Lisämuistipaikka Ohjainrulla Tarrarullateline Tarraohjaimen säädin Tarranvaimennin Jatkolomakkeen alapuolinen syöttöaukko Pysäytinruuvi Etukansi Tulostuspään lukitusvipu Nauhansyöttöakseli Nauhankeräysakseli Tarrakoneiston kansi Jatkolomakkeen syöttöaukko EXT-liitin (lisävaruste) LAN-/W-LAN -korttipaikka (lisävaruste) IEEE1284-liitin USB-liitin RS232C-liitin Virtaliitin (kytke johdon toinen pää pistorasiaan) Johtopidike Kuva 4 Tulostimen takaosa

14 Yleiskatsaus 1 Merkkivalo: POWER (palaa, kun tulostimen virta on kytketty) ONLINE (palaa, kun tulostin on valmis tiedonsiirtoon; vilkkuu, kun tiedonsiirto on epäonnistunut) STATUS (palaa ja vilkkuu häiriötilanteessa; vilkkuu, kun tulostin lähettää/vastaanottaa tietoa) LABEL (palaa ja vilkkuu, kun tarransyötössä on häiriö) RIBBON (palaa ja vilkkuu, kun nauhansyötössä on häiriö) 2 Näyttö Taustavalaistulla LCD-näytöllä esitetään kuvakkeet sekä tulostimen tilaa ja häiriöitä koskevat ilmoitukset. 3 LINE-painike Kytkee tulostimen ONLINE-tilaan ja OFFLINE-tilaan. 4 FEED-painike Syöttää tarrapaperia yhden tarran eteenpäin ONLINEja OFFLINE-tilassa. Jos tulostimen muistissa on tietoa, tulostin tulostaa tiedot tarralle ennen syöttöä. Painikkeella voit syöttää tarran valmiiksi tulostusta varten. 5 CANCEL-painike Peruuttaa tulostustyön. Palaa edelliseen asetukseen valittaessa tulostusasetuksia. Kuva 5 Käyttöpaneeli 6 ENTER-painike Vahvistaa valinnan tai arvon ja siirtyy seuraavaan asetukseen. 7 Nuolinäppäimet Siirtää kohdistinta offline-tilassa. Valitsee ja syöttää numeroita asetusvalikoissa ja siirtää kohdistimen halutun asetuksen kohdalle. 8 FUNCTION-painike Palaa tilan valintanäyttöön asetusvalikosta

15 Asennus ja koekäyttö 7 Asennus ja koekäyttö 7.1 Laitteen kytkeminen Tiedonsiirtokaapelin kytkeminen 1. Kytke tiedonsiirtokaapelin toinen pää tulostimen liittimeen (4, 5, 6) ja toinen pää tietokoneeseen. 2. Kuljeta tiedonsiirtokaapeli tulostimessa olevan johtopidikkeen (8) läpi. Kuva 6 Tulostimen takaosa Virran kytkeminen laitteeseen 1. Kytke virtajohdon toinen pää tulostimen virtaliittimeen (7) ja toinen pää pistorasiaan. 2. Kuljeta virtajohto tulostimessa olevan johtopidikkeen (8) läpi. HUOMAUTUS Käytä vain tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. 3. Paina POWER-kytkin asentoon "I". Punainen POWERmerkkivalo syttyy Virran katkaiseminen laitteesta Virtajohdon irrottaminen 4. Ennen kuin katkaiset virran tulostimesta, varmista, että tulostin on OFFLINE-tilassa. Jos tulostin on ONLINE-tilassa, paina LINE-painiketta. Näyttöön tulee "OFFLINE". 5. Paina POWER-kytkin asentoon "0". 1. Katkaise tulostimen virta painamalla POWER-painiketta, ennen kuin irrotat virtajohdon

16 Asennus ja koekäyttö 2. Irrota lopuksi virtajohto pistorasiasta. 3. Irrota virtajohto johtopidikkeestä ja tulostimesta. 7.2 Tarrojen asettaminen tulostimeen 1. Avaa tarrakoneiston kansi. 2. Aseta tarrarulla (1) tarrarullatelineeseen (3). Säädä ohjainrullaa (2) siten, että tarrarulla pääsee pyörimään vapaasti. 3. Avaa tulostuspään koneisto (8) tulostuspään lukitusvivulla (4). Kuva 7 Tarrojen asettaminen, tulostin 4. Kuljeta tarrat vaimentimen (5) ja tarra-anturin suojan (11) ali, telan (7) ja tulostuspään (8) lävitse. Kohdista tarrapaperin sisäpuolinen reuna (9) tarraohjaimen (10) sisäreunaa vasten siten, että tarra koskettaa ohjainta. 5. Vapauta tarraohjain (6) kiertämällä säätimen nuppia vastapäivään. Säädä tarraohjainta siten, että se koskettaa kevyesti tarrapaperin reunaa (12). Kiristä tarraohjain kiertämällä säätimen nuppia myötäpäivään. 6. Sulje tulostuspää. 7. Sulje tarrakoneiston kansi. Kuva 8 Tarrojen asettaminen, anturin suoja

17 Asennus ja koekäyttö 7.3 Nauhan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tarrakoneiston kansi (1). 2. Aseta rullan sisäosa (2) nauhankeräysakselille (3). HUOMAUTUS Yksi nauharullan sisäosa toimitetaan tulostimen mukana. Jatkossa tyhjät nauharullan sisäosat soveltuvat tähän tarkoitukseen. Kuva 9 Nauhan asettaminen, edestä 3. Paina nauharulla (4) perille asti nauhansyöttöakselilla (5). 4. Avaa tulostuspää kääntämällä lukitusvipua (6). Koneiston yläosa (7) kääntyy ylöspäin. 5. Kuljeta nauhan (8, 9) pää ohjainrullien (10) ali telan (11) ja tulostuspään (12) välistä. 6. Kuljeta nauha nauhankeräysakselin (3) ja nauhansyöttöakselin välistä. Kiinnitä nauhan pää nauharullan sisäosan (2) pintaan teipillä. HUOMAUTUS Älä kiinnitä nauhaa nauhankeräysakselille, johon ei ole asetettu nauharullan sisäosaa. Kuva 10 Nauhan asettaminen, sivunäkymä 7. Kierrä nauhan keräysakselia käsin vastapäivään, kunnes nauhan alkuosa (13) on ohittanut tulostuspään (12). 8. Sulje tulostuspää. 9. Sulje tarrakoneiston kansi. Kuva 11 Nauhan asettaminen, edestä

18 Käyttö 8 Käyttö 8.1 Tulostaminen 1. Kytke virta tulostimeen. Tulostin aloittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Tulostin suorittaa automaattisen tarrakalibroinnin. Tarrakalibrointi voidaan käynnistää myös käsikäyttöisesti valikosta. STARTING SYSTEM TASKS ONLINE Kun tarrakalibrointi on suoritettu, näyttöön tulee tieto tulostimen nykyisestä tilasta (ONLINE/OFFLINE), liitäntätyypistä ja emulointikielestä. PARL/SBPL Tulostin on nyt valmis vastaanottamaan tulostustyön nykyisillä asetuksilla ja kokoonpanolla. 8.2 Asetusten vaihtaminen Voit vaihtaa tulostimen asetuksia, jos ohjelma vaatii eri asetusten käyttöä. Siirry tulostimen asetusvalikkoon seuraavasti: OFFLINE 1. Siirry OFFLINE-tilaan painamalla LINE-painiketta. 2. Paina Function-painiketta. USER MODE Näytölle tulee päävalikko. HUOMAUTUS Lisätietoja valikkojen toiminnoista ja valikkotoimintojen järjestyksestä on käyttäjän oppaassa ja teknisessä oppaassa. Tulostimen päävalikossa on kahdeksan kuvaketta, jotka ovat: User mode (käyttäjäasetukset): Sisältää monia tulostuksen perusasetuksia

19 Käyttö Interface mode (liitäntäasetukset): Valitsee käytettävän liitäntävaihtoehdon. Option mode (lisävarusteasetukset): ODV- ja RFID-kooderin asetusten muokkaus ja tilaraportointi (jos asennettu). Emulation mode (emulointiasetukset): Valitsee käytettävän emulointitilan ja monia tulostimen käyttöön liittyviä asetuksia. Advanced mode (lisäasetukset): Muuttaa tulostimen lisäasetuksia. Diagnostic mode (diagnostiikkatila): Diagnostiikka-asetukset; vain huoltohenkilöstön käyttöön. Configuration mode (Omat tilat): Voit nimetä, tallentaa ja noutaa muistista jopa kahdeksan omaa asetustilaa. SEMBL mode (SEMBL-asetukset): Myöhempää käyttöä varten

20 Käyttö 8.3 Tarran katkaiseminen Tarrat erotetaan toisistaan tarraleikkurilla. HUOMAUTUS Ole varovainen käyttäessäsi tarraleikkuria. Tarrojen katkaisemiseen käytettävä terä voi leikata haavan ihoon. Tästä syystä on tärkeää, että: Ole varovainen, kun työskentelet tarraleikkurin lähellä. Käytä tarvittaessa suojahansikkaita. Kuva 12 Tarraleikkuri 1 Tarraleikkuri (katkaisussa käytettävä terä) Katkaise tarra seuraavasti: 1. Tulosta tarra. 2. Vedä tarraa (1) kevyesti alaspäin: aloita vetäminen tarran toisesta reunasta ja jatka toiseen reunaan. Kuva 13 Tarra

21 Laitteen hävittäminen 9 Laitteen hävittäminen Hävitä laite kansallisissa määräyksissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Huomautus Jos laitetta ei hävitetä määräysten mukaisesti, seurauksena voi olla ympäristöhaittojen syntyminen. Sähkölaitteiden ja niiden varusteiden hävittämiseen liittyy erityisiä käsittelytoimenpiteitä, joten niiden hävittäminen on annettava valtuutettujen jätteenkäsittelylaitosten tehtäväksi. WEEE/RoHS -lausunto Yrityksenä SATO on sitoutunut toimimaan vastuullisesti. Ymmärrämme, että on tärkeää suunnitella, markkinoida, valmistaa ja toimittaa tuotteita, jotka kuormittavat luontoa mahdollisimman vähän. Olemme käynnistäneet koko yrityksen toiminnan kattavia projekteja, joiden myötä toiminta tulee täyttämään WEEE- ja RoHS-määräykset. SATON valmistamat tuotteet täyttävät heinäkuun jälkeen EU:n direktiiveissä 2002/96/EG (sähkölaitteiden hävittäminen) ja 2002/95/EG (sähkölaitteissa olevien haitallisten aineiden määrän pienentäminen) asetetut vaatimukset. Kaikki tuotteet sisältävät myös asianmukaiset merkinnät

22 Tekniset tiedot 10 Tekniset tiedot 10.1 Yleistä Kohde Paino (suurin) Syvyys Leveys Korkeus Arvo Yksikkö 14 kg 455 mm 271 mm 305 mm 10.2 Kytkentäarvot Sähkökytkentä Kohde Arvo Yksikkö Muuttuvajännitteinen Taajuus V 50/60 Hz 10.3 Käyttöolosuhteet Ympäristövaatimukset Kohde Arvo Yksikkö Lämpötila (käyttö) C Lämpötila (varastointi) C Suhteellinen kosteus, ei tiivistyvää kosteutta % 10.4 Muut tiedot Yleisiä tietoja Mallit GL408e / GL412e Tulostusominaisuudet Kohde Malli Arvo Yksikkö Tarkkuus GL408e GL412e 203 dpi 8 pistettä/ mm 305 dpi 12 pistettä/ mm

23 Tekniset tiedot Kohde Arvo Yksikkö Suurin tarrakoko Leveys 128 mm Pituus 450 m Tarrakoko Pituus 450 m Tulostettava alue Suurin leveys 104 mm Suurin tulostusnopeus Suurin 254 mm/s

24 Hakemisto 11 Hakemisto A Asennus... 11, 15 Asetusten vaihtaminen...18 Asiakastuki...5 K Käyttö...7, 18 Käyttöolosuhteet...22 Koekäyttö...15 Kuljetus...9 Kytkeminen Laite...15 Tiedonsiirtokaapeli...15 Virtajohto...15 Kytkentäarvot...22 L Laitteen hävittäminen...21 M Muut tiedot...22 N Nauhan asettaminen tulostimeen...17 O Osat ja toiminnot...12 P Pakkauksen purkaminen...10 Pikaopas...4 S Sähkövirta... 9 T Tarraleikkuri... 9 Tarran katkaiseminen Tarrojen asettaminen tulostimeen Tässä oppaassa käytetyt kuvat... 6 Tekijänoikeustietoja... 5 Tekniset tiedot Tulostaminen Turvallisuustietoja... 7 V Vaarat... 8 Varastointi... 9 Vastuukysymykset... 4 Virheellinen käyttö... 8 Virran katkaiseminen Virran kytkeminen Virtajohdon irrottaminen W WEEE/RoHS -lausunto Y Yhteystiedot... 5 Yleiskatsaus Yleistä

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Online-käyttöopas RJ-

Online-käyttöopas RJ- Online-käyttöopas RJ- 3050/RJ-3150 RJ-3050 RJ-3150 Lue tämä Online-käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Käyttöopasta kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa. Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4502-00 FI

Käyttöopas NPD4502-00 FI NPD4502-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

Yksivärilasertulostin

Yksivärilasertulostin Yksivärilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 4514 Mallit: 330, 335, 530 ja vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tämän oppaan käyttäminen...9

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Ennen käytön aloittamista Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Valmistelut Suora tulostus Tulostaminen PictBridgedigikamerasta Tulostaminen Bluetoothyhteensopivasta laitteesta Tulostaminen PC:n avulla Vikailmoitukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot