KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen (-) Henkilökohtaiset varajäsenet: Joonas Kinnunen Tapio Pekkarinen* Lasse Kröger Jonna Leppänen Marko Kinnunen Elma Tainio Tiina Kuivaniemi () (-) () () () () Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto pj I vpj II vpj III vpj Esko Pelkonen Markku Toikkanen Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen (-) (-) * Kokouksessa klo ** Poistuneena kokouksesta klo Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Juha Urpilainen Marja Lehtonen** (-) kunnanjohtaja vt. hallintojohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Jarmo Parkkila valokuituasiat, kuultavana klo Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi , joista 242 käsiteltiin heti :n 237 käsittelyn jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Jonna Laulumaa ja Ilkka Leppänen Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa Puheenjohtaja Manu Toikkanen Tarkastusaika Jonna Laulumaa Marja Lehtonen Ilkka Leppänen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus vt. hallintojohtaja, sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen

2 PERINTÄYHTIÖN VALINTA , 237 Kinnulan kunnanhallitus on kokouksessaan irtisanonut Intrum Justitian kanssa tehdyn sopimuksen koskien Kinnulan kunnan laskutusta, maksuvalvontaa ja perintää. Laskutus ja maksuvalvonta ovat siirtyneet keväällä ja alkukesällä kunnan omaksi työksi sitä mukaa kun asiaan liittyvät atk- ja muut järjestelmät on saatu kuntoon. Perinnän osuus laskuista on ollut tarkoitus kilpailuttaa perintäyhtiöiden kesken. Kunnan kirjanpito on pyytänyt tarjousta Kinnulan kunnan perintäpalveluista. Tarjouksia pyydettäessä annettiin yritysten tietoon kunnan vuotuinen laskujen määrä ja viime vuoden laskujen yhteissumma. Kuntaan saapui kolme tarjousta, Lindorff Oy:ltä, Svea Perintä Oy:ltä ja Intrum Justitia Oy:ltä. Kaikki tarjoukset täyttivät pyydetyt tarjousehdot. Tarjouksien palveluhinnastoja on verrattu mm. maksumuistutusten, vapaaehtoisen perinnän, oikeudellisen perinnän ja jälkiperinnän hinnoittelun perusteella. Huomiota kiinnitettiin sekä velallisasiakkailta perittäviin maksuihin että perittävään pääomaan kohdistuviin provisioihin. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa ja ne liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1. Vt. hallintojohtajan esitys:: hyväksyy Intrum Justita Oy:n tarjouksen koskien Kinnulan kunnan saatavien perintää pöytäkirjan liitteen 1 muodossa. Ilkka Leppänen esitti, että Intrum Justitian tarjous hyväksytään määräaikaisena yhdeksi vuodeksi ajalle Arja Rekonen kannatti Ilkka Leppäsen esitystä. Vt. hallintojohtaja muutti päätösesitystään Ilkka Leppäsen esityksen mukaiseksi. hyväksyi Ilkka Leppäsen esityksen yksimielisesti.

3 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ RAUNO KIN- NUSEN JÄTTÄMÄÄN VALITUKSEEN (KVALT , 37) Liite 1 Kinnulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan ( 37) päättänyt hyväksyä Kinnulan kunnan uuden matkustussäännön. Matkustussääntöä on ollut valmistelemassa siihen erillisellä kunnanhallituksen päätöksellä nimetty toimikunta. Matkustussääntöluonnos on lisäksi ollut lausunnolla Kinnulan kunnan eri hallintokunnissa ennen sen käsittelyä kunnanhallituksessa ( ). Rauno Kinnunen vaatii valituksessaan, että matkustussäännön hyväksymispäätös (kvalt ) kumotaan, koska Kalevi Kinnusen esteellisyyttä kunnanhallitukseen tarkasteleva valitus (Rauno Kinnunen) on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tutkittavana. Kalevi Kinnunen on osallistunut kunnanhallituksen työskentelyyn normaalisti hänen esteellisyyttään koskevasta valituksesta huolimatta. Edelleen Rauno Kinnusen valituksessa matkustussääntöön liittyen vaaditaan asianomaisen päätöksen ( ) kumoamista sillä perusteella, että kokouskutsut matkustussääntötoimikunnan kokouksiin ovat tulleet myöhässä ja valintapäätöstä koskevaa pöytäkirjaotetta ei ole lähetetty toimikunnan jäsenille. Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Kinnulan kunnan lausuntoa valituksenalaisesta päätösestä (kvalt ) sekä varaamaan Kalevi Kinnuselle tilaisuuden häneen kohdistetuista esteellisyysväitteistä. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: Kinnulan kunnanhallitus lausuu Rauno Kinnusen tekemään valitusasiaan seuraavaa: 1. Kalevi Kinnusen esteellisyyttä kunnanhallituksen jäseneksi ei ole todettu ja kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Kalevi Kinnusella on oikeus osallistua kunnanhallituksen työskentelyyn kunnanvaltuuston päätöksen (kunnanhallituksen valintapäätös valtuustossa ) mukaisesti niin kauan kuin kunnes toimivaltainen monijäseninen toimielin tai hallinto-oikeus toisin päättää. Kinnulan kunnanhallitus on Kalevi Kinnusen esteellisyysasiaan liittyen

4 antanut lausunnon kokouksessaan ( 160). Lausunnon jättämisen jälkeen ei ole ilmennyt muuta informaatiota. 2) Kutsu toimikunnan kokouksiin on lähetetty pääsääntöisesti sähköpostitse keskimäärin 3 päivää ennen toimikunnan kokousta. 3) Matkustussääntötoimikunnan jäsenistä neljä kuudesta on ollut kunnanhallituksen jäseniä/valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvia ja näin ollen olleet kunnanhallituksessa mukana tekemässä matkustussääntötoimikunnan jäsenten valintaa tai ainakin esityslistan ja pöytäkirjan perusteella tietoisia heitä koskevasta valintapäätöksestä. Lisäksi viides toimikunnan jäsen (toimikunnan sihteeri) on yleisen toimiston vakinainen toimihenkilö, jolle tieto valinnasta (työtehtävästä) on annettu suullisesti. Totta on se, että valintaa koskevaa virallista paperista pöytäkirjanotetta ei ole valituille lähetetty. Tieto valitsemispäätöksestä on kuitenkin tullut toimikunnan ensimmäistä kokouskutsua lähetettäessä, josta on käynyt ilmi toimikunnan kokoonpano. Kunnanhallituksen pöytäkirjat laitetaan lisäksi lähes poikkeuksetta kunnan kotisivuille heti kokousiltana noin tunnin viiveellä kokouksen päättymisestä. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

5 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ RAUNO KIN- NUSEN JÄTTÄMÄÄN VALITUKSEEN (KVALT , 36) , 239 Liite 2 Kinnulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan ( 36) päättänyt hyväksyä Kinnulan kunnan hallintosäännön. Hallintosääntöä on ollut valmistelemassa siihen erillisellä kunnanhallituksen päätöksellä nimetty toimikunta. Hallintosääntöluonnos on lisäksi ollut lausunnolla Kinnulan kunnan eri hallintokunnissa ennen sen käsittelyä kunnanhallituksessa ( ). Rauno Kinnunen vaatii valituksessaan, että hallintosäännön hyväksymispäätös (kvalt ) kumotaan, koska Kalevi Kinnusen esteellisyyttä kunnanhallitukseen tarkasteleva valitus (Rauno Kinnunen) on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tutkittavana. Kalevi Kinnunen on osallistunut kunnanhallituksen työskentelyyn normaalisti hänen esteellisyyttään koskevasta valituksesta huolimatta. Edelleen Rauno Kinnusen valituksessa hallintosääntöön liittyen vaaditaan asianomaisen päätöksen ( ) kumoamista sillä perusteella, että kokouskutsut hallintosääntötoimikunnan kokouksiin ovat tulleet myöhässä ja valintapäätöstä koskevaa otetta ei ole lähetetty toimikunnan jäsenille. Lisäksi Rauno Kinnunen vaatii valtuuston päätöksen ( , 36) kumoamista myös sillä perusteella, että hallintosääntö on kunnanjohtajasopimuksen kanssa ristiriidassa ja että hallintosääntö on tasa-arvolain vastainen. Lisäksi Rauno Kinnunen vaatii hallintosääntöä koskevan päätöksen kumoamista myös sillä perusteella, että sen voimaanastuminen on ollut ennen päätöksen lainvoiman saavuttamista. Lisäksi päätöksen kumoamisen perusteeksi Kinnunen esittää lisäksi käsittelyvirhettä asiasta päätettäessä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Kinnulan kunnan lausuntoa valituksenalaisesta päätösestä (kvalt ) sekä varaamaan Kalevi Kinnuselle tilaisuuden häneen kohdistetuista esteellisyysväitteistä. Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää varaamaan valtuuston puheenjohtajalle tilaisuuden lausua kokousmenettelyä koskevasta valitusperusteesta. Vt. hallintojohtajan pää- Kinnulan kunnanhallitus lausuu Rauno Kinnusen tekemään valitusasi-

6 tösehdotus: aan seuraavaa: 1. Kalevi Kinnusen esteellisyyttä kunnanhallituksen jäseneksi ei ole todettu ja kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Kalevi Kinnusella on oikeus osallistua kunnanhallituksen työskentelyyn kunnanvaltuuston päätöksen (kunnanhallituksen valintapäätös valtuustossa ) mukaisesti niin kauan kuin kunnes toimivaltainen monijäseninen toimielin tai hallinto-oikeus toisin päättää. Kinnulan kunnanhallitus on Kalevi Kinnusen esteellisyysasiaan liittyen antanut lausunnon kokouksessaan ( 160). Lausunnon jättämisen jälkeen ei ole ilmennyt muuta informaatiota. 2) Kutsu toimikunnan kokouksiin on lähetetty pääsääntöisesti sähköpostitse keskimäärin 3 päivää ennen toimikunnan kokousta. Yksittäisessä tapauksessa toimikunnan kokouksessa on saatettu päättää seuraavan kokouksen pitämisestä seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, mikäli käsiteltävänä ollut asia on jäänyt kesken. 3) Hallintosääntötoimikunnan jäsenistä neljä kuudesta on ollut kunnanhallituksen jäseniä/valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvia ja näin ollen olleet kunnanhallituksessa mukana tekemässä hallintosääntötoimikunnan jäsenten valintaa tai ainakin esityslistan ja pöytäkirjan perusteella tietoisia heitä koskevasta valintapäätöksestä. Lisäksi viides toimikunnan jäsen (toimikunnan sihteeri) on ollut valintapäätöstä tehdessä pöytäkirjanpitäjänä kyseisessä kokouksessa ja näin ollen tietoinen valinnastaan.. Totta on se, että valintaa koskevaa virallista paperista pöytäkirjanotetta ei ole valituille lähetetty. Tieto valitsemispäätöksestä on kuitenkin tullut toimikunnan ensimmäistä kokouskutsua lähetettäessä, jossa on käynyt ilmi toimikunnan kokoonpano. Kunnanhallituksen pöytäkirjat laitetaan lisäksi lähes poikkeuksetta kunnan kotisivuille heti kokousiltana noin tunnin viiveellä kokouksen päättymisestä. 4) Valituksen tasa-arvoperuste ei pidä paikkaansa, koska hallintosäännössä mainittu viranhaltijoiden oikeus palkata työntekijöitä alle kuuden kuukauden työsuhteisiin ei rajoitu matalan koulutuksen henkilöiden palkkaamiseen. Viranhaltijoilla on oikeus palkata alle kuuden kuukauden kestäviin tehtäviin kaikenlaista henkilöstöä koulutuspohjasta riippumatta. Se, että projekti- ja hanketyöntekijöiden valintaan liittyvä toimivalta on kunnanhallituksella, liittyy siihen, että kunnanhallitus katsoo näin voivansa paremmin vaikuttaa erillishankkeiden rekrytointiin ja valvontaan. 5) Kinnulan kunnanhallituksen tarkoituksena on ollut muiden sääntöjen ohella tarkastella ja mahdollisesti päivittää myös kunnanjohtajasopimusta. Kunnanjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäväänsä, on johtajasopimuksen tekeminen viivästynyt. Mikäli kunnanjohtajasopimus ja hallintosääntö ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan näissä tapauksis

7 sa erillissopimusta hallintosäännön sijaan. 6) Kunnanvaltuustossa äänestettiin asian palauttamisesta valmisteltavaksi, koska kannatettu esitys asian palauttamisesta oli tehty. 7) Kunnanvaltuuston pöytäkirjat tarkastetaan aina heti kokousiltana pääsääntöisesti noin puolen tunnin kuluessa kokouksen päättämisestä. Kun pöytäkirjat on tarkastettu, ne laitetaan nähtäville kokousiltana kunnan kotisivuille. Näin on tapahtunut myös valituksenalaisen valtuuston kokouksen pöytäkirjan osalta, eli pöytäkirja on ollut kunnan wwwsivuilla nähtävillä Pöytäkirjan sivuilla oleva maininta päivämäärästä , mihin valittaja viittaa, koskee sitä, että alkuperäinen, paperinen pöytäkirja on nähtävillä keskustoimistossa aina valtuuston kokousta seuraavana maanantaina virka-aikaan klo hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

8 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS RAUNO KINNUSEN VA- LITUSASIASSA (PÄÄTÖS 13/0413/3) ASIANAJOTOIMISTO BÜTZOWIN LAA- TIMAN VASTAUKSEN HYVÄKSYMINEN MILLA KINNUSEN KANTEESEEN , 240 Liite 3 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään päättänyt jättää tutkimatta Rauno Kinnusen jättämän valituksen kosken otsikossa mainittua asiaa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on myös kumonnut kunnanhallituksen päätöksen (Rauno Kinnusen ko. asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen käsittely), koska kyseessä oli asian valmistelusta tai täytäntöönpanosta, joihin ei ole oikaisuvaatimus- tai valitusoikeutta. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: merkitsee tiedokseen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen (13/0413/3). hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

9 TYÖNSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT ALKAEN , 227 Sosiaalijohtaja Kirsi Alonen-Kinnunen on esittänyt Teijo Meriläisen palkkaamista työnsuunnittelijan tehtäviin ajalle Esitystään sosiaalijohtaja perustelee seuraavasti: Kinnulan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää projekti- ja hankehenkilöiden valinnasta. Teijo Meriläinen on toiminut työllisyystoimien työnsuunnittelijana alkaen, jolloin hänelle on tehty työsopimus ajalle TE-toimisto myöntää työnsuunnittelijan palkkaamiseen työllistämistukea 32,46 /pv. Työnsuunnittelijan tehtäviin sisältyy mm. yhteistyö Keski-Suomen TE-toimiston Viitasaaren ja Jyväskylän toimipisteen kanssa. Hän selvittää työttömät työnhakijat, mahdollisesti työllistettävät henkilöt. Hän huolehtii palkkatukien maksatushakemukset TE-toimistolle ja huolehtii työllisyystoimien myyntituottojen saavuttamisesta, sekä toteutuneiden palveluiden ja tuotteiden myyntitulojen laskuttamisesta. Työnsuunnittelijan tehtävänä on rakentaa työllistettäville mielekkäitä ja järkeviä tehtäväkokonaisuuksia joko kuntaorganisaation sisällä tai edelleensijoittamalla heitä yksityisille työnantajille. Työvälineinä käytetään palkkatukea ja työkokeilua. Työnsuunnittelija toimii työllisyystoimien henkilöstön lähiesimiehenä. Teijo Meriläinen on ammatilliselta koulutukseltaan yo-merkonomi ja cnc-koneistaja, minkä lisäksi hän on suorittanut myynnin ammattitutkinnon. Työnsuunnittelijan palkkaus tällä hetkellä on 1880 e/kk lisättynä työnantajan sivukuluilla ( 22 %) eli noin 2290 /kk. Vuositasolla lomarahoineen ja työnantajan sivukuluineen työnsuunnittelijan palkkaus on noin euroa. Nykyiselle henkilölle on saatu työllistämistukea noin 32 euroa päivässä. on kokouksessaan ( 217) päättänyt seuraavaa: 1) Kinnulan työllisyysstrategialuonnos (esityslistan liite 2) palautetaan jatkotyöskentelyyn. 2) Työllistämisstrategiatyötä varten perustetaan toimikunta, johon kuuluvat: - Manu Toikkanen pj. - Sinikka Linnakallio, siht.

10 Markku Toikkanen, jäs. - Sampo Laitala, jäs. - Anitta Hakkarainen, jäs. - Virpi Piispanen, jäs. - Esko Pelkonen, jäs. 3) Työllisyysstrategiatoimikunnan tehtävänanto on seuraava: - valmistella kunnan työllistämisstrategia (rakenteet, toimintatavat, volyymi)vuosille ottaen huomioon mm. kunnanhallituksen toiveet tehokkaasta, ja vaikuttavasta seinättömästä työllistämisestä ja yhteistyöstä mm. kunnan eri hallintokuntien kanssa. ohjaushenkilöiden määrä ja ammatillisuus. Nuorten osalta tulee huomioida mm. ohjauksellisuus, opinnollisuus ja yhteistyö oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa jne. Myös työllistämisen sisäisten (mm. työvuoro listat ja työaikakirjanpito, työn laskutuskäytännöt, hankinnat jne.) ja ulkoisten (asiakastyö, tunnettuus, markkinointi, palveluvalikoima, volyymit jne.) prosessien käytänteisiin strategialla tulee olla vaikuttavuutta. 4) Toimikunnan tulee saada työnsä kunnanhallituksen käsittelyyn mennessä Koska kunnanhallitus on aloittanut Kinnulan kunnan työllistämistoimien uudelleenorganisoinnin sekä työllistämiseen liittyvän kehittämistyön, ei ole järkevää, että sinä aikana kuin edellä mainittu työskentely on vielä kesken, palkataan henkilöstöä työllistämiseen ilman tarkempaa harkintaa. Työllistämisen mahdollinen uudelleen organisointi heijastuu vääjäämättä myös henkilöstön toimenkuviin sekä vastuihin. Uutta henkilöstöä palkatessa tulee aiempaa enemmän kiinnittää huomiota myös työtehtävien julkiseen hakuun laittamiseen. Lisäksi ei myöskään ole loppuun asti harkittua, että tilapäishenkilöstön työsopimuksia ulotetaan meneillään olevaa budjettivuotta kauemmaksi, koska tulevan budjettivuoden osalta ei ole vielä tehty edes alustavia raamituksia. Kunnanhallituksen talousarvion toteuttamisohjeissa sanotaan yksiselitteisesti, että vapautuvia virkoja ja toimia ei saa täyttää ilman sen asian selvittämistä, että voidaanko kyseisiä tehtäviä hoitaa kunnan sisäisesti jo olemassa olevan henkilöstön toimenkuviin liittäen. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: palauttaa työnsuunnittelijan palkkaamisasian perusturvatoimialalle uudelleen valmisteluun, Valmistelu tulee saada tehtyä mennessä. Valmistelutyö voidaan tehdä viranhaltijatyönä ja siinä tulee selvittää ainakin seuraavat asiat:

11 voidaanko työnsuunnittelijan tehtävät liittää olemassa olevan muun henkilöstön toimenkuviin - valmistelussa on otettava huomioon olemassa olevat rahoituspäätökset siten, että rahoituspäätöksissä (esim. nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö) olevat ehdot tulee täytettyä - työlainsäädäntöön ja työturvallisuuteen liittyvät asiat, henkilöstön ohjaus ja lähiesimiestyö, miten em. asiat saadaan kuntoon jos työnsuunnittelijaa ei palkattaisi. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen Sosiaalijohtaja Kirsi Alonen-Kinnuselta saadun tiedon perusteella perusturvan hallinnonalan työllistämiseen liittyvien toimintojen osalta tehdään uusia järjestelyjä siten, että etsivässä nuorisotyössä tilapäisesti toiminut henkilö siirtyy työllistämistoimiin. Tämän vuoksi työsopimuksen tekeminen työllistämiskoordinaattorille ei ole enää ajankohtainen. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: merkitsee perusturvatoimialan järjestelyt koskien työnsuunnittelijan tehtäviä tiedokseen ja toteaa, että työsopimuksen tekeminen uudelle henkilölle ei ole enää ajankohtainen. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

12 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUJEN JA PÄIVÄTOIMINNAN KIL- PAILUTTAMINEN JA PALVELUJEN TARJOAJIEN VALITSEMINEN Khall , 242 Liite 4 Perusturvatoimiala on kilpailuttanut kehitysvammaisten asumispalveluiden sekä päivätoiminnan palvelut kunnanhallituksen edellyttämällä tavalla toukokuun 2013 loppuun mennessä. Asiaa on käsitelty sekä Kinnulan perusturvajaoksessa ( , 41) että Wiitaunionin ja Kinnulan kunnan perusturvan yhteislautakunnassa seuraavasti: (Perusturvalautakunta ): Kinnulan kunnanhallitus on edellyttänyt perusturvalta kehitysvammaisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan kilpailuttamista mennessä. Kilpailuttaminen on koskenut vammaispalvelulain (1987/380) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (1977/519) mukaista asumis-palvelua, sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisen työ-/päivätoiminnan järjestämistä. Tarjouspyyntö on laadittu huhtikuun alussa ja se on ollut nähtävillä ajalla Kinnulan kunnan www-sivuilla ja työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoitus-kanavassa, HILMApalvelussa. Tarjouspyynnöt on pyydetty jättämään mennessä. Määräaikaan mennessä ainoastaan Marjan Koti Oy jätti tarjouksen kehitysvammaisten ympärivuoro-kautisesta asumispalvelusta ja päiväkeskustoiminnasta. Marjan Koti Oy:n jättämä tarjous on pääosin tarjouspyynnön mukainen, eli siinä tarjotaan ympärivuorokautista asumispalvelua neljälle vakituiselle kinnulalaiselle asiakkaalle ja 1-2 intervalliasiakkaalle, sekä päiväkeskustoimintaa noin 10 asiakkaalle. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että palveluntuottaja tai alihankkija järjestää asiakkaalle esteettömän huoneen, jonka pinta-ala on vähintään 17,5m2 ja jonka yhteydessä on asiakkaan henkilökohtainen saniteettitila. Jätetyssä tarjouksessa palveluntuottaja sitoutuu järjestämään asiakkaille esteettömän huoneen, pinta-ala 16,9m2-19,3m2. Huoneissa on omat saniteettitilat. Tarjous on avustamisen, aterioinnin, siivous- ja vaatehuollon, vastuuhenkilön ja henkilöstön osalta tarjouspyynnön mukainen. Vuokran, ateriamaksun, asiakkaan poissaolon ja laadunhallinnan osalta jätetty tarjous vastaa myös tarjouspyyntöä, lisäksi kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu tarjouksen mukana.

13 Tarjouspyynnössä on esitetty kaksi palveluluokkaa: ajoittaisen avuntarpeen luokka ja toistuvan ja runsaan avuntarpeen luokka. 1. Ajoittainen avuntarve Asiakas tarvitsee avustamista ja tukea useissa arjen toiminnoissa, mutta selviää osasta toimintoja myös itsenäisesti. Palvelutarpeessa voi olla päiväkohtaista vaihtelua. Palvelua tarvitaan ympäri vuorokauden. Pääsääntöisesti aktiivisen avun tarve on keskimäärin 2-4 tuntia vuorokaudessa Tarjous 196,00 / vrk 2. Toistuva ja runsas avun tarve Asiakas tarvitsee avustamista lähes kaikissa toiminnoissa. Avustaminen saattaa edellyttää apuvälineiden, kuten nostolaitteiden käyttöä tai erityistä Perusturvalautakunta valvontaa selviytyäkseen arkielämän toiminnoista. Palvelua tarvitaan kaikkina vuorokauden aikoina. Pääsääntöisesti aktiivinen avun tarve on 4-8 tuntia tai enemmän. Tarjous 230,00 /vrk Päivätoiminnasta esitetty tarjous Päivätoiminta, kokopäivä 60,00 / asiakas Päivätoiminta, osapäivä 30,00 / asiakas Kinnulan sosiaalijohtajan esitys: Perusturvajaoksen ( 41) kokouksessa hyväksytyn mukaisesti esitän perusturvalautakunnalle, että Marjan Koti Oy:n tarjous hyväksytään kehitysvammaisten päivätoiminnan osalta, mutta kehitysvammaisten ympärivuorokautiset asumispalvelut kilpailutetaan uudelleen. Ehdotus Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Kinnulan sosiaalijohtaja Kirsi Alonen- Kinnusen esityksen. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Jouko Räsänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:08. Merkitään, että Kirsi Alonen-Kinnunen poistui tämän pykälän aikana päätöksenteon jälkeen klo 16:

14 Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: hyväksyy Marjan Koti Oy:n tarjouksen kehitysvammaisten päivähoitopalveluiden osalta. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen osalta kunnanhallitus hylkää Marjan Koti Oy:n tarjouksen. Kyseisten palvelujen jatkosta tehdään erillinen päätös myöhemmässä vaiheessa. Mikko Ihanti ilmoitti esteellisyytensä tämän pykälän käsittelyn alettua ja poistui kokouksesta klo Paikalle saapui vastaavaksi ajaksi varajäsen Tapio Pekkarinen. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen

15 ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN/USEITA KIINTEISTÖJÄ , 243 Kaupanvahvistajat ovat tehneet kunnalle ilmoituksen tehdyistä kiinteistökaupoista: Kaupanvahv.: Saari Markku Myyjä: Pohjanmaan Kiinteistö Optio Oy Ostaja: Tupamäki Eeri Henrikki Kiint.: Rantala RN:o 3:40, Pinta-ala: 3044 m2 Sijainti: Kinnula, Saari KK pvm: Kauppahinta ,00 Kaupanvahv.: Salminen Paula Myyjä: Hurskainen Jari Antero Palo Armi Marjatta Ostaja: Ojanperä Tuomo Johannes Ojanperä Anna-Maija Kiint.: Lehonranta Pinta-ala: 8438 m2 Sijainti: Kinnula, Kinnula KK pvm: Kauppahinta: , 00 Kaupanvahv.: Toikkanen Markku Myyjä: Urpilainen Marko Ostaja: Urpilainen Jarkko Urpilainen Kristiina Kiint.: Sammalpelto, Pinta-ala: m2 Sijainti: Kinnula, Kinnula KK pvm: Kauppahinta - Kaupanvahv.: Toikkanen Markku Myyjä: Urpilainen Jarkko Urpilainen Kristiina Ostaja: Urpilainen Marko Kiint.: Sammalkallio, Pinta-ala: m2 Sijainti: Kinnula, Kinnula KK pvm: Kauppahinta -

16 Kaupanvahv.: Toikkanen Markku Myyjä: Urpilainen Kari-Pekka Ostaja: Urpilainen Jarkko Urpilainen Kristiina Kiint.: Sammalkallio, Pinta-ala: m2 Sijainti: Kinnula, Kinnula KK pvm: Kauppahinta 7001,00 Kaupanvahv.: Ruokoja Simo Myyjä: Viik Jari Pekka Viik Leila Marjut Ostaja: Backman Sirpa Tuulikki Kiint.: Viikkilä Pinta-ala: m2 Sijainti: Kinnula, Kinnula KK pvm: Kauppahinta: 4000,00 Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta edellä mainituissa kaupoissa. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

17 TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ , 244 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 2-3 Vs. kunnanjohtaja 30 Vt. hallintojohtaja Ylilääkäri 25 Johtava hoitaja Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedokseen eikä käytä niiden osalta otto-oikeuttaan. Mikko Ihanti poistui kokouksesta esteellisenä vt. hallinojohtajan viranhaltijapäätösten 141 ja 145 osalta sekä johtavan hoitajan päätöksen 155 ajaksi. Virpi Piispanen jääväsi itsensä johtavan hoitajan viranhaltijapäätösten 114 ja 146 ajaksi. käyttää otto-oikeuttaan johtavan hoitajan viranhaltijapäätösten osalta (lomarahojen vaihtoasia). Koska lomarahojen vaihtoa koskeva sopimus on vanha, koskien KVTES sekä TS , tulee paikallisneuvottelu mahdollisesta lomarahanvaihdosta käydä meneillään olevalle sopimuskaudelle uudelleen. Muilta osin kunnanhallitus merkitsi tehdyt viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä käytä niiden osalta otto-oikeuttaan.

18 MARJA LEHTOSEN VUODEN 2012 VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN , 245 Liite 5 Marja Lehtonen anoo lomavuoden 2012 vuosilomaansa vahvistettavaksi liitteen 5 mukaisesti seuraavaan ajankohtaan: (16 päivää), vuoden 2012 vuosilomia jää jäljelle vielä 9. Kunnanviraston sulkuaika on Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostus: vahvistaa Marja Lehtosen lomavuoden 2012 lomaajankohdaksi (=yhteensä 16 päivää, vuoden 2012 vuosilomapäiviä jää jäljelle 9 myöhemmin vahvistettavaan ajankohtaan.) Marja Lehtonen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo nä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Manu Toikkanen. hyväksyi puheenjohtajan selostuksen.

19 MUUT MAHDOLLISET ASIAT , 246 Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: päättää keskustella muista mahdollisista asioista. Manu Toikkanen tiedotti Keskustan ryhmäkokouksen terveisinä vuokrapankin tms. järjestämisestä esim. yhteispalvelupisteeseen. Anitta Hakkarainen pyysi kiinnittämään huomiota valokuitu-, puhelin-, matkapuhelin- ym. liittymien ja tarvikkeiden laskuttamiseen niissä tapauksissa kun viranhaltija/luottamushenkilö jää tehtävistään pois. Seuraava kunnanhallitus on

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot