Aluetoiminnan käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluetoiminnan käsikirja"

Transkriptio

1 Aluetoiminnan käsikirja Gospel Riders moottoripyöräkerho ry

2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. IDEOITA ALUEEN TOIMINNALLE 3 1. KERHOTAPAAMISET 3 2. AJELUT 4 3. KOULUTUS 5 4. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN 6 5. VIERAILUT 6 6. OSALLISTUMINEN VALTAKUNNALLISEEN TOIMINTAAN 7 7. JÄSENISTÖN AKTIVOINTI 7 3. TYÖKALUJA TOIMINNAN LUOMISEKSI 7 1. TIEDOTTAMINEN 7 2. SÄHKÖPOSTI 9 3. ALUETOIMINNAN VERKKOSIVUT 9 4. PUHELUT TEKSTIVIESTIT SOSIAALINEN MEDIA KIRJE ESITE GOSPEL RIDERS LEHTI MOTORISTIRAAMATTU ILMOITUSTAULUT LEHTI- ILMOITUKSET FOORUMI EHDOTUKSIA ALUEIDEN VASTUUNKANTAJIKSI ALUEVASTAAVA ROAD CAPTAIN / AJELUVASTAAVA TIEDOTTAJA HENGELLISEN TYÖN VASTAAVA KOULUTUSVASTAAVA RIPARI- / VIERAILUVASTAAVA VERKKOSIVUJEN YLLÄPITÄJÄ NÄYTTELYVASTAAVA TALOUSVASTAAVA 13 Liite 1 Kerhon säännöt Liite 2 Kerhon tunnusten käyttöön liittyviä ohjeita 13 16

3 3 1. Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on toimia ideoiden lähteenä Gospel Riders moottoripyöräkerho ry:n alueellisille ryhmille. Opas on syntynyt aluevastaavien ja muiden vastuunkantajien yhteisen marraskuussa 2011 pidetyn kokoontumisen ideoiden ja ajatusten perusteella. Version 1.0 on koostanut kerhon puheenjohtaja kokoontumisessa syntyneestä materiaalista. Gospel Riders aluetoiminnan, niin kuin valtakunnallisenkin toiminnan, keskeinen onnistumisen elementti on rukous. Oltiinpa sitten lähdössä ajelulle, järjestämässä kerhotapaamista tai MP- messun osastoa on meillä kristityillä rukoilla toiminnallemme siunausta ja kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloa. Samoin hyviin tapoihin kuuluu kiittää, niinpä mekin voimme aina lopuksi kääntyä Taivaallisen Isämme puoleen kiitosrukouksinemme. Oppaan tarkoitus ei ole olla orjallisesti noudatettava ohjekirja, sillä alueet ovat hyvin erilaisia. Se mikä toisella alueella on itsestään selvyys voi toisella alueella olla täysi mahdottomuus. Niinpä pyrkimyksenä on luoda vihkonen, josta jokainen voi ammentaa ideoita. Oppaan tarkoitus ei myöskään ole rajoittaa toimintaa ahtaasti vain ja ainoastaan näihin puitteisiin. Mielikuvituksen käyttö ja uusien toimintamuotojen luominen on paitsi luvallista myös suotavaa! Tosiasia on, että kaikki toiminta lähtee yksilöstä, hänen saamastaan näystä tai ideasta. Vaikka Jumala vaikuttaakin kaikessa, niin Hän toimii ihmisten kautta. Yksittäisen ihmisen uskollisuus saamalleen näylle, idealle tai kutsumukselle johtaa siten toimintaan. Näin on syntynyt Gospel Riders matka Israeliin, näin on syntynyt Saaristoajelu, näin on syntynyt yhteys Viroon ja Siimustin lastenkotiin ja näin syntyvät niin perinteet kuin yksittäiset tapahtumat myös tulevaisuudessa. Kerho kannustaa jokaista jäsentä olemaan uskollinen sille näylle ja kutsumukselle, jonka hän saa! Kerho myös koostuu erilaisista ihmisistä. Heidän toiveensa ja odotuksensa kerholle ovat erilaiset. Sekä kerhon että alueen suuri haaste on sietää erilaisuutta ja tehdä siitä vahvuutemme. Kun otamme jokaisen jäsenen mukaan toimintaan, otamme samalla Kristus ruumiin kaikki jäsenet käyttöön. 2. Ideoita alueen toiminnalle 1. Kerhotapaamiset Kerhotapaamiset ovat keskeinen osa aluetoimintaa. Sääntöjen mukaan: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristillisen elämänkäsityksen periaatteella moottoripyöräilijöiden ja moottoripyöräilystä kiinnostuneiden keskuudessa tukemalla jäsentensä hengellistä kasvua ja kehittämällä heidän vastuuntuntoaan ja ajotaitoaan liikenteessä.

4 4 Kerhotapaamiset tarjoavat keskeisen elementin tukea jäsenistön hengellistä kasvua ja kehittää vastuuntuntoa liikenteessä. Eri alueilla on ollut varsin erilasia toteutuksia kerhoilloiksi. Jotkut alueet ovat keskittyneet ajokauden ulkopuolella olevissa kerhotapaamisissa hengelliseen kasvuun, jotkut ovat jakaneet hengellisen kasvun ja moottoripyöräilyn osuuden 50/50 ja joissain moottoripyöräilyllä on ollut vieläkin suurempi painotus. Jotkut alueet ovat nähneet hyväksi järjestää kerhotapaamiset siten, että joka toinen on hengellinen ja joka toinen moottoripyöräily- teemalla. Myös tapoja miten kerhotapaamisten vetovastuu on toteutettu on erilaisia. Jollain alueella vuorotellaan vetovastuussa niin, että jokaisella vuoden kerhoillalla on oma vetäjänsä ja vetäjä itse määrittelee alustuksensa aiheen. Joillain alueella puolestaan käydään jonkun tietyn henkilön johdolla läpi tarkemmin jotain aihepiiriä usean kerhotapaamisen, ehkä jopa koko talven ajan. Jos kerhotapaamiset järjestetään säännöllisesti jonain viikonpäivänä, ne on luonnollisesti helpointa jäsenistön muistaa. Lähekkäin sijaitsevien alueiden kesken kannattaa sovitella päiviä joina kerhotapaamisia järjestetään, näin mahdollistetaan jäsenten vierailu myös naapurialueen kerhoiltoihin. Kerhotapaamisiin voidaan myös kutsua alueen tai Gospel Ridersin ulkopuolisia illan vetäjiä tai vieraita. Esimerkkejä kutsuttavista vierailijoista voisivat olla vaikkapa Biker Pastorit, joita voi pyytä alustamaan hengellisistä aiheista, kerhon ajokoulutusopettajat (EAK- kouluttajat) puhumaan liikenneturvallisuudesta tai muiden moottoripyöräkerhojen edustajat tutustumaan kerhoomme ja esittelemään omaansa. Kerhotapaamisten paikkana voivat toimia hyvin erilaiset tilat. Kerhoillat voivat kokoontua vuoronperään eri jäsenten kotona tai autotallissa. Seurakunnilta saa useimmilla paikkakunnilla veloituksetta tiloja käyttöönsä, samoin niitä voi saada kouluilta. Myös huoltoasemien ja kahviloiden kabinetteja tai vastaavia tiloja voi saada käyttöönsä, kun osallistujat ostavat kahvin ja leivonnaisen. Joillain paikolla jäsenenä olevat yrittäjät ovat antaneet yritystensä tiloja kerhomme kokoontumiskäyttöön, joissain taas kokoonnutaan jonkun yhteistyöjärjestömme kuten Sininauhaliiton tiloissa. Ehkä paras ratkaisu olisi alueen oma talli, jonka yhteydessä olisi kokoontumistila. Tämä mahdollistaa myös moottoripyörien huolto- ja huolenpito- opetuksen ja innostaa muutenkin jäseniä olemalla yhteisen harrastuksemme ytimessä. Kuinka usein kerhotapaamisia järjestetään, riippuu alueesta. Mahdollisuuksia on monia, kuten kerran viikossa, joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa. Alueen jäsenistön yhteenkuuluvuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että kerhotapaamisia järjestetään, sillä yhteys syntyy vain yhdessäolosta. 2. Ajelut Kerho ei olisi moottoripyöräkerho ellei se järjestäisi ajeluita, niin olennainen osa yhteiset ajelut ovat moottoripyöräkerhon toimintaa. Ajelut voi aloittaa tai ne voi suunnata moottoripyöräilijöiden yleisti suosimiin kohteisiin. Maassamme on

5 5 runsas määrä paikkoja, joihin motoristit kesäisin luonnostaan kokoontuvat. Nämä ovat meillekin luonnollisia paikkoja pitää uskoamme ja kerholiivejämme esillä. Kesäkuukausina olisi hyvä järjestää ajeluja säännöllisesti. Ajeluja varten alue tarvitsee ajeluvastaavan (Road Captain), joko kaikista ajeluista vastaavan tai tehtävää voidaan vaihdella ajelusta toiseen eri henkilöille. Ajeluvastaavan tehtävä on suunnitella reitti ja sopia mahdollisen vierailukohteen kanssa vierailusta. Ajeluihin liittyviä turvallisuusasioita on esitelty kerhon turvallisuusoppaassa (valmistuu talven 2011/2012 aikana). Ajoryhmittymässä on kuitenkin olennaista, että ainakin ensimmäinen ja viimeinen tietävät kohteen ja reitin, jota käytetään. Ryhmittymässä osallistujat sijoitetaan niin, että ajeluvastaavan perässä ajaa vähiten ajokokemusta omaava ryhmän jäsen ja jäsenten ajokokemus ja varmuus kasvaa sen suuremmaksi mitä kauempana ryhmässä ollaan. Ryhmäajon säännöt on kerrattava joka kerta ennen liikkeellelähtöä. Paikallisten ajeluiden lisäksi alueet järjestävät yhteislähtöjä alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten Liedon Drive- In motoristikirkko, MOJ ja 70N 1C. Yhteisiä matkoja voi järjestää myös ajokauden ulkopuolella ja suunnata alueen jäsenten kanssa vaikkapa Motoristin huoltopäiville ja MP- näyttelyyn. 3. Koulutus Toinen puoli kerhon sääntöjen mukaista tehtävää on kehittää jäsenistön vastuuntuntoa ja ajotaitoa liikenteessä. Tätä tarkoitusta varten kerho on kouluttanut Ennakoivan Ajon Kursseille (EAK) kouluttajia. Huolehtiakseen alueensa ajotaitokoulutuksesta voivat alueet sopia kouluttajan vierailun omalle alueelleen. Koulutus järjestetään omakustannusperiaatteella. Toinen tärkeä taito liikenteessä on ensiaputaito (EA). Siltä varalta, että saavumme onnettomuuspaikalle tai ajeluissamme sattuisi onnettomuus on hyvä, että ainakin joillain alueen jäsenillä olisi EA- tutkinto vahvistettuna moottoripyöräilyyn liittyvillä erikoistaidoilla, kuten osaamisella ottaa kypärä tajuttoman henkilön päästä. Hengellinen koulutus tapahtuu pääasiassa kerhoilloissa, mutta tämän lisäksi voidaan järjestää myös muuta koulutusta, kuten rukouskoulutusta, evankeliointikoulutusta ja uskon perusteita käsittelevää koulutusta. Hengellisen koulutuksen osalta on huomioitava, että opetuksen ja materiaalin on sovelluttava yhteiskristillisen ryhmämme käyttöön. Siinä ei saa loukata minkään kristillisen ryhmän periaatteita. Esimerkiksi kiristinuskon perusteiden opettamiseen sopii hyvin Alfa- kurssi, jota käytetään laajasti eri kristillisissä yhteisöissä uskomme perusteiden opettamiseen.

6 6 4. Tapahtumien järjestäminen Alue voi järjestää alueellista tai valtakunnallista toimintaa. Alueen toimesta voidaan osallistua paikalliselle MP- messuille tai vaikkapa järjestää motoristikirkko yhdessä seurakunnan/seurakuntien kanssa. Motoristikirkon järjestelyihin voidaan ottaa myös muita moottoripyöräkerhoja, näin niidenkin jäsenistö saadaan myös osallistujiksi messuun. Muita ideoita paikallisiksi tapahtumiksi ovat evankeliointitapahtumat, vierailut erilaisiin yhdessä sovittuihin kohteisiin. Rippikoululeirivierailuja käsitellään seuraavassa kappaleessa. Esimerkkejä alueiden järjestämästä valtakunnallisesta toiminnasta ovat Saaristoajelu ja Naisten- pystymetsä- mukavuuksilla. Myös MOJ tapahtuman järjestelyvastuu kiertää alueilla, vaikka se onkin valtakunnallista toimintaa. 5. Vierailut Ehkä tyypillisin vierailumme on riparivierailu. Sen rinnalle suosiossa ovat lyhyessä ajassa nousseet varuskuntavierailut. Kerhoa on myös kutsuttu vierailemaan kehitysvammalaitoksiin, lastenkoteihin, erikoiskouluihin ja niin edelleen. Hyviä vierailukohteita ovat myös esimerkiksi muiden kerhojen kerhoillat tai tapahtumat. Samoin eri kristillisten seurakuntien ja järjestöjen järjestämät tapahtumat tai tapaamiset. Vierailut antavat meille loistavan tilaisuuden todistaa uskostamme luonnollisella tavalla. Keskeinen edellytys vierailun onnistumiselle on hyvä etukäteissuunnittelu ja suunnitelman jakaminen osallistujille. Vierailuilla on tärkeää huomioida isäntä ja sopeuttaa vierailu isäntäorganisaation luonteeseen. Olemme kuitenkin kristillinen moottoripyöräkerho, joten meidän oletetaankin näyttävän ja kuulostavan siltä. Missä liikummekin todistukselle Herrasta ja siitä mitä Herra on tehnyt elämässämme on aina tilaa. Vierailujen ohjelmaa luotaessa on pidettävä mielessä vierailun tavoite. Tavoite vaihtelee sen mukaan missä milloinkin liikumme. Tavoite voi olla esimerkiksi Gospel Ridersista kertominen, jäsenhankinta, evankeliointi, liikennevalistus, yhteyden luominen ja niin edelleen. Kun tavoite on itselle selvillä perustuu sitten ohjelma siihen. Yksi vierailumuoto ovat hyväntekeväisyysvierailut. Niitä voidaan tehdä lastenkoteihin, erityislaitoksiin, vanhainkoteihin tai muihin vastaaviin laitoksiin. Hyväntekeväisyysvierailuja voidaan tehdä myös yhdessä muiden kerhojen kanssa. Seuraavia vierailuja ja niiden onnistumista ajatellen palautteen saanti vierailusta on avainasemassa. Palautetta kysellään niin vierailuun osallistujilta kuin isänniltäkin. Riparivierailun palautetta voi kysellä sekä rippikoululaisilta paikan

7 7 päällä että riparista vastaavalta pastorilta, joko suoraan paikan päällä tai vaikkapa sähköpostilla jälkikäteen. Joidenkin vierailujen, kuten ripari- ja varuskuntavierailujen kohdalla on huomioitava, että niihin voidaan kutsua vain kerhon jäseniä. Tämä on huomioitava myös tiedottamisessa, jolloin kutsua ei voi esittää esimerkiksi kaikille avoimilla nettisivuilla. Alueella voi sen sijaan olla omilla sähköposti- listoillaan myös henkilöitä, jotka eivät ole kerhon jäseniä, mutta jotka muuten tunnetaan ja voidaan kutsua mukaan myös vierailuille. 6. Osallistuminen valtakunnalliseen toimintaan Alueen tehtävä on myös kannustaa alueella asuvia jäseniä osallistumaan Gospel Ridersin järjestämään valtakunnalliseen toimintaan, kuten MOJ tapahtumaan, Motoristin huoltopäiville ja kerhomme kevät- ja syyskokouksiin. Samoin alueen vastuunkantajien on hyvä osallistua valtakunnalliseen Vastuunkantajien viikonloppuun, joka järjestetään kerran vuodessa, marraskuussa. Parhaiten alue tukee jäsenistön osallistumista yhteisiin tapahtumiin organisoimalla ajokaudella motoristien yhteislähtöjä tapahtumiin ja ajokauden ulkopuolella järjestämällä omakustanteisia kuljetuksia tapahtumiin sekä tiedottamalla ja muistuttamalla aktiivisesti tapahtumista. 7. Jäsenistön aktivointi Kerhon ja alueen tehtävä on järjestää jäsenistöä kiinnostavaa toimintaa, joka motivoi jäsenistöä mukaan osallistumaan. Toiminnasta tiedottaminen on keskeinen tekijä aktivoinnissa ja sitä käsitellään tarkentaminen Tiedottaminen osiossa. Tässä kuitenkin vielä erikseen mainitsemisen arvoinen asia on kummitoiminta. Kummitoiminnalla tarkoitetaan uusien ja toiminnassa vähemmän mukana olleiden jäsenten tueksi valittuja tukijäseniä aktiivien joukosta. 3. Työkaluja toiminnan luomiseksi 1. Tiedottaminen Kaiken toiminnan edellytys on tiedottaminen. Vain tiedotuksen avulla alueen jäsenistö tietää mitä tapahtuu ja missä. Ja vain tiedottamisen avulla yhteistyöjärjestöt, seurakunnat, varuskunnat, lastenkodit, koulut, kehitysvammalaitokset ja kaikki muut vastaavat mahdolliset vierailukohteet tietävät että olemme olemassa ja halukkaita suorittamaan vierailuja. Tiedottaminen on niin keskeinen aluetoiminnan onnistumisen edellytys, että alueille suositellaan tiedotusvastaavan nimittämistä aluevastaavan avuksi huolehtimaan nimenomaan tiedottamisesta. Sisäinen tiedottaminen tarkoittaa tärkeintä kohdettamme eli tiedottamista omalle jäsenistöllemme. Tapahtumasta riippuen tiedottaminen kohdistuu joko

8 8 vain oman alueen jäsenistöön tai muiden aluevastaavien kautta joko naapurialueisiin tai koko valtakuntaan. Samoin alueen tehtävä on välittää muiden aluevastaavien tai hallituksen ja puheenjohtajan viestejä alueen jäsenistölle. Isoimman haasteen sisäisessä tiedottamisessa muodostavat uudet jäsenet. Heidän toimintaan mukaan ottamisensa välittömästi heidän liityttyään kerhoon on iso haaste, mutta myös mahdollisuus. Kun jäsen hyväksytään kerhoon, lähettää kerhon puheenjohtaja hänelle tervetulotoivotuksen. Tervetulotoivotus lähtee tiedoksi myös jäsensihteerille sekä aluevastaavalle ja se on mahdollista saada tiedoksi myös jollekin muulle alueen jäsenelle. Alueen kannattaa tässä kohden lähettää uudelle jäsenelle joko oma sähköposti tai vielä mieluummin soittaa hänelle. Lisäksi alue voi harkita tiedottamisen lisäksi kummitoimintaa, jossa uudelle jäsenelle nimetään kummi, joka huolehtii uuden jäsenen huomioimisesta ja kulkee hänen kanssaan jäsenyyden alkutaipaleen. Ulkoisen tiedottamisen kohteet ovat moninaiset. Vaikka ulkoinen tiedottaminen onkin pääasiassa kerhon valtakunnallisten vastuunkantajien työtä, on siinä kuitenkin alueita joista alueet ovat itse vastuussa. Esimerkkejä tämmöisistä ovat paikalliset seurakunnat. Seurakunnilla voi olla jopa epäluuloja Gospel Ridersia kohtaan, joten tiedottamisessa on korostettava, että Gospel Riders ei ole seurakunta vaan rohkaisee ja kannustaa jäseniään olemaan omien seurakuntiensa aktiivijäseniä. Samoin on syytä korostaa yhteiskristillisyyttä. Kerhollamme on valtakunnallinen riparivierailuvastaava, hän auttaa alueita luomaan riparivierailuja varten mainosmateriaalin ja ohjelmarungon. Paikallinen yhteydenotto seurakuntiin on alueen tehtävä. Samalla tavalla voimme tarjota myös vierailuja nuortenleireille ja muihin seurakunnan tapahtumiin. Haluamme myös rohkaista jäseniämme käyttämään Gospel Riders tunnuksia, kun he osallistuvat seurakuntansa toimintaan. Tämä lisää Gospel Ridersien tunnettavuutta. Varuskuntavierailuista vastaa valtakunnallisesti varuskuntavastaava. Varuskuntavierailu sovitaan pääsääntöisesti hänen kauttaan ja hän tiedottaa alueille vierailuajankohdista, mutta mikään ei estä alueita sopimasta vierailusta, jos sillä on omia kontaktejaan alueella sijaitsevaan varuskuntaan. Alueellisten tiedotusvälineiden avulla on mahdollista saavuttaa laaja lukija- ja kuulijakunta. Siksi tiedottaminen paikallislehtien tai radion toimittajille voi olla hyvinkin toimiva tapa. Kerho komeilee vuoden mittaan useiden paikallislehtien sivuilla, aina kannattaa siis muistaa toimittajaa mahdollisen jutun aiheella. Alueella sijaitsevat moottoripyöräkerhot ovat myös keskeisiä tiedotuksemme kohteita. Valtaosa moottoripyöräkerhoista on kuitenkin alueellisia ja valtakunnallisissakin kerhoissa toiminta tapahtuu yksilöiden kautta. Kannattaa siis luoda hyvät suhteet muihin kerhoihin ja ylläpitää niitä.

9 9 Joidenkin vierailujen, kuten ripari- ja varuskuntavierailujen kohdalla on huomioitava, että niihin voidaan kutsua vain kerhon jäseniä. Tämä on huomioitava myös tiedottamisessa. Seuraavaksi pieni katsaus erilaisiin tiedotusvälineisiin: 2. Sähköposti Sähköposti on käytännössä ilmainen ja suhteellisen nopea tapa tiedottaa. Varsinkin kun ns multimediapuhelimet ovat yleistyneet ja sähköpostit kilahtelevat puhelimiin reaaliajassa kuin tekstiviestit. Sähköpostiin on helppo luoda jakeluryhmiä ja jokaisella aluevastaavalla on olemassa sähköpostitili. Tämän sähköpostin käyttöön riittää selain (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera ), esimerkiksi Firefox selaimen voi verkosta ladata ilmaiseksi. Vastaava tili on mahdollista saada myös esimerkiksi alueelle nimetyille vastuunkantajille, kuten tiedotusvastaavalle ja riparivastaavalle, joten tiedotuksen hoitamiseen tarvitaan ainoastaan tietokone ja internet- liityntä tai multimediapuhelin. Keskeisiä tekijöitä sähköpostiviestinnän onnistumisessa ovat ajankohtaisuus, keskeisten asioiden nopea luettavuus ja otsikon kiinnostavuus ja vastaavuus itse postin aiheisiin. Tietosuojasta huolehtiminen ja yksityisyyden suojaaminen on tarkkaan mietittävä sähköpostia lähetettäessä. Olemme saaneet jäseniemme sähköpostiosoitteet käyttöömme vain kerhon sisäistä tiedottamista varten ja ne ovat luottamuksellista tietoa. Niitä ei voi luovuttaa muille ja niinpä lähetettäessä sähköpostia useammalle vastaanottajalle on vastaanottajien osoitteet syytä sijoittaa piilokopio- kenttään (BCC). Jos tässä halutaan noudattaa suurempaa avoimuutta, on kaikilta sähköpostilistalla olevilta kysyttävä voivatko muut vastaanottajat nähdä heidän osoitteensa. Niiden osalta, joihin tähän saadaan lupa voidaan sitten jatkossa käyttää vastaanottaja- (TO) tai kopio- kenttää (BC). Tämän ratkaisun hyvänä puolena on se, että myös muuta alueen jäsenet voivat käyttää listaa hyväkseen kutsuessaan jäseniä tapahtumiin. Alueelle suositellaan että tiedotusvastaava hoitaa myös sähköpostitiedottamisen. 3. Aluetoiminnan verkkosivut Aluetoiminnan verkkosivut on pidettävä ajan tasalla. Tätä tehtävää voi hoitaa joko tiedotusvastaava tai aluevastaava tai sitten tähän tehtävään erikseen nimetty vastuunkantaja, verkkosivuvastaava. Aluetoiminnan verkkosivujen avulla alueen toimintaan voivat osallistua myös henkilöt joille emme lähetä sähköpostia, kuten muualta alueelle vierailemaan saapuvat jäsenet tai muiden MP- kerhojen jäsenet. Niiden avulla myös toiminnastamme kiinnostuneet voivat tulla vierailemaan tilaisuuksiimme ja jopa saada kipinän liittyä jäseneksi.

10 10 Verkkosivuilla on myös suositeltavaa pitää yllä Muistoja osiota. Niiltä on mukava ajokauden ulkopuolella käydä katselemassa menneitä tapahtumia ja samalla ne motivoivat jäsenistöä saapumaan seuraavan kauden tapahtumiin. 4. Puhelut Puhelut ovat henkilökohtainen tapa kommunikoida. Kokemus on osoittanut, että puhelu on erittäin arvostettu ja jopa odotettu kommunikointimuoto. Puhelut ovat kuitenkin aina taloudellinen kysymys, varsinkin alueilla, joilla jäsenmäärä on suuri, on kaikkien jäsenten puhelinkontaktointi kallista puuhaa. Ratkaisuna tähän voidaan käyttää tiedottamisen ketjuttamista: alue- tai tiedotusvastaava soittaan viidelle henkilölle, nämä soittavat puolestaan viidelle henkilölle kukin ja niin edelleen, kunnes koko alueen jäsenistö on tavoitettu. Erikoisen suositeltavaa on soittaa puhelimella uudelle jäsenelle, joka on juuri liittynyt kerhoon. Samoin puhelinkontaktia voidaan käyttää kun joku jäsenistä ei ole vähään aikaan ilmestynyt mukaan aktiviteetteihin. Puhelimessa saadaan välittömästi tietoa mahdollisesti muuttuneista olosuhteista. Saattaapa toiminnasta poisjäänyt henkilö tai hänen läheisensä jopa olla esirukouksen tarpeessa. Mikäli taas joku on jäänyt pois toiminnasta siksi että ei ole löytänyt enää mielekästä toimintaa, voidaan häneltä saada aloitteita uusista toimintatavoista tai muodoista. 5. Tekstiviestit Puhelujen tapaan myös tekstiviestit ovat varsinkin suuremmalle joukolle lähetettyinä suhteellisen kalliita ja puheluiden ja sähköpostin tapaan niitä voidaan osoittaa vain tunnetulle jäsenkunnalle. Nopeana viestimuotona ne kuitenkin saattavat joskus olla tehokkain tapa viestiä. Myös tekstiviestien kohdalla voidaan puhelujen tapaan käyttää ketjuttamista. Viestimismuotona tekstiviesti sopii parhaiten lyhyisiin viesteihin, jotka voidaan pelkistää. 6. Sosiaalinen media Facebook, Google+, Linked IN sosiaalisen median määrä kasvaa. Gospel Riders on ryhmänä mukana ainakin Facebookissa, samoin Facebookista löytyy satoja Gospel Riders jäseniä. Tämän vuoksi sosiaalinen media on yhä suositeltavampi tiedotusväline. Luomalla tapahtuma myös sosiaaliseen median ja kutsumalla ihmisiä tapahtumaan sen avulla, voidaan viesti kohdentaa myös jäsenistön ulkopuolelle omaan sosiaalisen median kaveripiiriin. Samoin muut jäsenemme voivat ulottaa

11 11 kutsun omaan kaveripiiriinsä. Sosiaalinen media on osoittanut kyntensä tehokkaana kutsumiskanavana, joskus jopa liian tehokkaana. Sosiaalinen media ei kuitenkaan sovellu esim. ripari- tai varuskuntavierailun kutsumediaksi, vaan sen käyttö rajoittuu avoimiin tapahtumiin. Kun osallistujia kutsutaan MOJ tapahtumaan tai motoristikirkkoon on sosiaalinen media suositeltava tapa. Tosin sosiaalinen media ei ainakaan vielä sovellu ainoaksi kutsumistavaksi, mutta sillä voidaan tukea muuta tiedottamista. Sosiaalista media hoitamaan voi alue kutsua oman siihen erikoistuneen vastuunkantajan. 7. Kirje Perinteinen kirje elää tiedotusvälineenä renessanssin, jälleen tulemisen aikaa! Hyvin suunniteltu ja toteutettu kirje on hyvin kiinnostava ja henkilökohtainen, mutta melko hidas tiedotusväline. Kirjeen viesti voi helposti olla pidempi kuin sähköisessä mediassa oleva, niinpä kirje soveltuu hyvin myös pidemmän kalenterijakson tiedottamiseen, esimerkiksi tulevan talven kerhoiltojen ajankohtien ja vetäjien kertomiseen. Niiden jäsenten suuntaan, joilla ei ole sähköpostia, voi kirje olla ainoa käytettävissä oleva henkilökohtainen viestintämuoto. Kirjeen viestiä voidaan tukea sähköisellä viestinnällä. 8. Esite Esitteiden tekeminen on valtakunnallisen organisaation ja niiden levittäminen alueen tehtävä. 9. Gospel Riders lehti Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä tiedotetaan kaikista tärkeimmistä tapahtumista, joten se tarjoaa myös alueille kanavan tuoda tärkeimmät tapahtumansa kaikkien tietoisuuteen, niin alueen jäsenille kuin koko jäsenistölle. Gospel Riders lehdessä julkaistavien alueen yhteystietojen oikeellisuudesta huolehtiminen on alueen tehtävä. Alue voi myös aktiivisesti tarjota juttuja kerholehtemme toimittajalle julkaistavaksi ja tällä tavalla auttaa häntä työssään. 10. Motoristiraamattu Kerhomme on vuoden 2007 alusta lähtien julkaisut Motoristiraamattua. Motoristiraamattuja jakelevat jäsenet ja alueilla huolehditaan siitä, että jäsenillä on saatavilla Motoristiraamattuja. Motoristiraamattujen varastoinnista sovitaan alueella. Tätä tehtävää voi hoitaa aluevastaava tai siihen voidaan valita oma vastuunkantajansa.

12 Ilmoitustaulut Kaupat tarjoavat asiakkailleen ilmoitustauluja, joilla voi veloituksetta pitää esillä ilmoituksia. Nämä ilmoitustaulut ovat hyvä tapa viestiä yleisötapahtumista. Varsinkin kuvalliset ilmoitukset kiinnittävät huomiota. 12. Lehti- ilmoitukset Jotkut lehdet tarjoavat ilmaiseksi ilmoitustilaa esimerkiksi hengellisille ilmoituksille. Näitä voidaan myös hyödyntää. 13. Foorumi Kerholla on jäseniään varten suljettu keskustelupalasta, Foorumi. Foorumi ei ole kerhon virallinen tiedotusväline vaan vapaamuotoinen keskustelukanava Gospel Riders kerhon jäsenille, jossa jäsenet voivat esittää omia näkökantojaan ja mielipiteitään. Foorumilla esitetyt mielipiteet eivät edusta kerhon kantaa, eikä niitä pidä semmoisina ymmärtää. Kaikki kerhon jäsenet eivät ole hankkineet tunnuksia Foorumille, joten se ei sovellu ainoaksi tiedotuskanavaksi, mutta sitä voi mainiosti käyttää yhtenä alueen tiedotuskanavana niille alueen jäsenille, jotka käyttävät aktiivisesti Foorumia. Omassa Foorumin käytössään ja kirjoittelussaan aluevastaavia ja muita vastuunkantajia, samoin kuin koko jäsenistöä, kehotetaan maltillisuuteen ja toinen toisemme kunnioittamiseen. Tavoitteena on Foorumilla, kuten muussakin toiminnassamme, että meidät tunnetaan Kristuksen omiksi keskinäisestä rakkaudestamme (vrt. Joh. 17:21).

13 13 4. Ehdotuksia alueiden vastuunkantajiksi 1. Aluevastaava 2. Road Captain / Ajeluvastaava 3. Tiedottaja 4. Hengellisen työn vastaava 5. Koulutusvastaava 6. Ripari- / vierailuvastaava 7. Verkkosivujen ylläpitäjä 8. Näyttelyvastaava 9. Talousvastaava

14 14 Liite 1 Gospel Riders moottoripyöräkerho ry 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 3 JÄSENET 4 HALLITUS Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristillisen elämänkäsityksen periaatteella moottoripyöräilijöiden ja moottoripyöräilystä kiinnostuneiden keskuudessa tukemalla jäsentensä hengellistä kasvua ja kehittämällä heidän vastuuntuntoaan ja ajotaitoaan liikenteessä 14. järjestämällä hengellisiä kokoontumisajoja ja hengellisiä tilaisuuksia 15. järjestämällä erilaisia ajotaitokilpailuja, kursseja ja toiminnan esittelynäytöksiä 16. järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia 17. julkaisemalla kerholehteä. Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet ovat päihteettömiä. Jäsenet sitoutuvat päihteettömyyteen kerhon tunnuksissa esiintyessään ja muutoin kerhoa edustaessaan. Yhdistys toimii yhteiskristilliseltä pohjalta puuttumatta eri kirkkokuntien välisiin tunnustuksellisiin mielipide-eroihin. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen kristillisestä toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous. Hallitus voi myöntää ainaisjäsenyyden ansioituneelle kerhon jäsenelle. Ainaisjäseneltä ei kerätä jäsenmaksua. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestään seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen tai sääntöjen vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä neljä jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja voi olla myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi on vuosittain erovuorossa. Varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään kolmen jäsenen ollessa saapuvilla. Hallituksen kokouksessa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15 15 Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 6 TILIT JA TILINTARKASTUS Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on syyskokousten välinen aika. 7 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kerholehdessä. 8 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä joulukuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 9 VARSINAISET KOKOUKSET Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokous avataan. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokous avataan. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä jäsentä seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Jäsenistä kaksi on erovuorossa vuorovuosina. Valitaan kaksi varajäsentä seuraavalle kalenterivuodelle. 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 16 Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 10 YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN Päätös yhdistyksen purkautumisesta voidaan tehdä varsinaisessa kokouksessa, jos kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puoltaa yhdistyksen purkamista. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään sisälähetystyön tukemiseksi yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

17 17 Liite 2 Gospel Riders moottoripyöräkerho ry Osa jäsenistöstä käyttää näkyviä kerhon tunnuksia. Koska tällaiset näkyvät tunnukset ovat merkittävä osa kerhon julkisuuskuvaa, on joitain niiden käyttöön liittyviä asioita kirjattu tähän oppaaseen, vaikka ne yleisesti löytyvätkin kerhon verkkosivuilta. Muista, että aina käyttäessäsi kerhon tunnuksia edustat kerhoa, olitpa sitten liikenteessä tai muuten vaan liikkeellä! Gospel Ridersien selkämerkin käyttöä koskevat seuraavat yhteisesti sovitut säännöt: Kerhon selkämerkki on kerhon virallinen tunnus, ja siten verrattavissa esim. Suomen lippuun. Selkämerkin tarkoitus on tunnistettavuus. Selkämerkkiä saa käyttää väritykseltään selkeässä ajotakissa tai sen päällä käytettävässä liivissä. Liivin materiaaliksi suositellaan nahkaa tai toissijaisesti farkkukangasta. Selkämerkin kiinnittäminen neuleeseen on kielletty. Selkämerkkiä ei saa painaa asusteeseen, vaan tulee käyttää virallista selkämerkkiä. Selkämerkkiä saa käyttää jokainen kerhon jäsen. Selkämerkkiä käyttävä tunnustautuu kerhon jäseneksi ja tiedostaa edustavansa kerhoa. Selkämerkkiä voi käyttää kaarevan Finland- nauhan (rocker) kanssa tai ilman sitä. Selkämerkin ohjeellinen paikka: 5-10 cm liivin kauluksesta alaspäin (tai ajotakin kauluksen juuresta). Finland- nauha 1-4 cm selkämerkin alapuolella Omia paikallisia nauhoja selkään ei kiinnitetä. Haluttaessa pieni aluenauha voidaan kiinnittää liivin etupuolelle. Selkämerkin virallisen luonteen ja selvyyden vuoksi muita merkkejä ei suositella käytettäväksi selässä. Hihamerkin käyttöä selässä on vältettävä. Liivin etupuolella merkkien käyttö on vapaata harkinnan ja hyvän maun mukaan. Yleensä etunimi laitetaan oikealle, kerhon logo ja mahdollinen asema kerhossa vasemmalle. Selkämerkki on myynnissä vain Gospel Ridersien jäsenille.

18 18 Liite 3 Alueen/toiminnon rahaliikenne Tulot Kerhon varoista päätöksen mukaan on korvamerkittyä rahaa alueelle, josta osa voidaan siirtää esim. aluevastaavan tilille alueen kassaksi. Kassan hoitaja toimittaa kuitit talousvastaavalle, joista on tehty kassakirja. Kassakirjasta malli ohessa. Joulukuun lopussa ennen vuoden vaihdetta on palautettava jäljelle jäänyt kassan saldo kerhon tilille. Muut tulot alueen/toiminnon omalla viitteellä kerhon tilille. Jos maksajat täytyy pystyä erittelemään, pyydetään talousvastaavalta lisää viitenumeroita. Suoritusten seuranta talousvastaavan toimesta. Sovi asiasta talousvastaavan kanssa Menot Pienet käteismaksut alueen/toiminnan vastaavan kassasta tai omasta rahapussista ja suoritus kuitteja vastaan. Laskuun pitää pyytää merkitsemään viitteeksemme alueen tai tapahtuman nimi. Laskutusosoite on Gospel Riders ry c/o Suomen Talous- Perintä Oy Valtakatu KYRÖSKOSKI. Ennen maksamista talousvastaava pyytää hyväksynnän sähköpostitse alueen/toiminnon vastaavalta.

19 19 Liite 4 Esimerkki 2#)/)1+13& 45)*5 2#)/)1+6-$)/- (#00"+7.8 ("$9& /"3%"6/#60-3%)1/5 :")%%" :5)*5;6 <;*5%6;=5>+"$$-%)3=&)/#6+="+1)0-16-$*-11;6!"#$#%%&' 8,#-01+9%70&#+3,,)),&%-:;&.$0&<,+&:,$#-./&)0)1/&!"##"$%&'"!(%)%*+*&, -.%/.!(%)%*+#01%)0 2(33"+456 2"17, )"&$"#)(#30&$%*) "$#-6"7""+%"88"" ,1//)+,$#-*"8/""*" ' 2945'422 %"7*)"+0"6%-/)8/" :;<9 ='<'!-#*&+!&)0-$)"8 3 ''45'422 E""%-$8)/+E""%"6)$/" :23<9>? '945'422 22<>> ()*#+' B")%%"

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja HYEENA RY:N SÄÄNTÖUUDISTUS 2009 Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa 21.10.2009 ja 11.11.2009. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston Kuopion

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen 1 Virike ry Päämajankuja 1 50100 Mikkeli Puh. 050 364 3907 sähköposti virike@virikery.fi 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Virike ry ja sen kotipaikka on Mikkeli 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki.

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki. S Ä Ä N N Ö T Ensirekisteröinti 03.02.1984. Muutosrekisteröinti 30.01.2007. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot