JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA"

Transkriptio

1 JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Linja-autoliitto ry Vaasan kaupunki Mustasaaren kunta Laihian kunta Isonkyrön kunta Vähänkyrön kunta

2

3 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Isokyrö-Laihia-Vaasa Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Vaasan kaupunki Laihian kaupunki Mustasaaren kunta Isokyrön kunta Vähäkyrön kunta Linja-autoliitto ry. Vaasa 2003

4 Raportin kansi Valokuvayhdistelä Vaasan linja-autoasema sekä Oy Matkahuolto Ab:n asiamiespisteet Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä Kartat ym. luvat: Vaasan opaskartta: Vaasan kaupunki, mittaustoimi, lupa n:o 30/03 Laihian opaskartta: Karttaikkuna Oy Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä saatu aineisto: Coryright Genimap Oy, Lupa L4356 Copyright Maanmittauslaitos, Lupa 020\MYY\03

5 TIIVISTELMÄ Selvityksen tavoitteena oli laatia linja-autoreitillä Isokyrö-Tervajoki-Laihia- Mustasaari-Vaasa toteuttamiseen tähtäävä toimenpideselvitys, jossa yksilöidään joukkoliikenteen laatukäytävän mukaiset liikenteelliset ja fyysiset toimenpiteet vastuutahoineen. Selvitys määrittelee uudet liikenteelliset yhteystarpeet sekä kehitettävät pysäkit ja terminaalit. Laatukäytävän palvelutasotavoitteet määriteltiin aikaisemmin Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kuuluvassa Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen selvityksessä. Liikenteelliset asiat Liikenteellisesti laatukäytävän vuorotarjonta on vilkkaimmillaan vuoroa suuntaansa Rantamaantiellä ja Laihiantiellä, joissa laatukäytävälle yhtyy Maalahden ja Kristiinankaupungin suuntien liikenne. Isokyrö-Laihia-Vaasa välillä ajetaan talviarkisin 41, kesäarkisin 26, lauantaisin 10 ja sunnuntaisin 8 vuoroa. Itsekannattavan liikenteen määrä on suoriteperusteisesti hallitseva. Vilkkaimman liikenteen aikana eli talviarkina on ostoliikenteen osuus 20 %. Vastaavana ajankohtana kesällä, jolloin kysyntä on heikkoa, on ostoliikenteen osuus lähes puolet koko liikenteestä. Viikonloppuna liikenne muodostuu pääsääntöisesti vain itsekannattavasta pikavuoroliikenteestä. Vaasa-Seinäjoki rataosuudella liikennöi viikonpäivästä riippuen junavuoroa päivässä molemmat suunnat yhteen laskettuna. Junat pysähtyvät Vaasassa, Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä. Tarkasteltavalla laatukäytävällä on Oy Matkahuolto Ab:n linja-autoasema Vaasassa sekä asiamiespisteet Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä. Yleisillä teillä on yhteensä 94 linja-autopysäkkiä, joissa 14:ssa on katos. Katoksia on pääsääntöisesti kahta tyyppiä. Vaasassa on myös ulkomainosyhtiöiden toimittamia alumiinirunkoisia lasikatoksia. Palvelutasotavoitteiden toteutuminen edellyttää liikenteen lisäämistä ympäri vuoden kaikkina viikonpäivinä. Liikennetarjontaan kohdistuvat toimenpiteet esitetään kohdistettavan ensisijaisesti talviarkipäivien liikenteeseen. Ensivaiheessa kesällä ja viikonloppuna voidaan hyväksyä tavoitteita alhaisempi vuorotarjonta. Jos talviarkipäivien liikennetarjonnan lisäykset lisäävät joukkoliikenteen kysyntää, voidaan myös muina liikennöintikausina lisätä liikennetarjontaa. Kesällä tulee huolehtia Vaasaan suuntautuvan työmatkaliikenteen toimivuudesta. Vuorotarjonnan lisäksi tärkeimpien työmatkaliikenteen yhteyksien nopeuttamiskeinona esitetään reittien ajamista osittain moottoritien kautta. Muutoinkin vakio- ja pikavuorojen esitetään käyttävän Vaasassa samoja reittejä sekä tulo- että menosuunnassa. Ehdotus uudeksi reitiksi on: Linja-autoasema-Vaasanpuistikko-Koulukatu-Hietalahdenkatu-Rantanmaantie/moottoritie. Reitin vaikutuspiiriin jää sekä keskussairaala että keskusta ja reitiltä on yhteydet eri suuntiin meneville paikallisliikenteen vuoroille. Työpaikkojen saavutettavuutta esitetään parannettavan tekemällä aamun ja iltapäivän tärkeimmillä työmatkaliikenteen vuoroilla pisto Airport Parkin alueelle. Liikenteen lisäykset eivät ainakaan alussa toteutune itsekannattavasti, joten palvelutasotavoitteisiin pääseminen edellyttänee lupaviranomaisilta myös rahallista panostusta. Lisättävästä liikennetarpeesta tulee käynnistää keskustelut lupaviranomaisten ja bussiyrittäjien välillä, joissa haetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja tavoitteisiin pääsemiseksi.

6 Nähtäväksi jää, voidaanko lisäliikenteestä ainakin osa hoitaa jatkossa pelkästään lipputuloilla. Esimerkiksi jos talviarkipäiville esitetyt kaikki lisävuorot toteutetaan, niin laatukäytävän liikennetarjonta lisääntyy yli 30 %. Tämä lisää kokonaismatkustajien määrää tiedossa olevien joustokertoimien mukaan (vuorotarjonnan joustokerroin +/- 0,6) noin 19 %. Kokonaismatkustajamäärä kasvaa myös nopeiden vuorojen vaikutuksesta (matka-ajan joustokerroin +/- 0,6) hieman edellistä lukemaa enemmän. Näin liikenteellisillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan jopa 20 % kokonaismatkustajamäärän lisäys laatukäytävän liikenteeseen. Yleisesti esitettyjen liikennetarjonnan lisäysten vaikutuksesta erityisesti Laihia-Vaasa välille syntyy lähes säännöllinen aamusta iltaan ajettava ja ruuhka-aikoina jopa paikallisliikennemäinen liikennetarjonta, minkä vaikutuksesta joukkoliikenteestä syntyy yhä useammalle potentiaalinen liikkumismuoto. Seutulippuja ostetaan enemmän ja kokonaismatkustajamäärien voidaan olettaa kasvavan myös nykyisillä vuoroilla. Liikenteen toimintaympäristöön liittyvät asiat Pysäkkien kehittämisessä käytetään apuna pysäkkiluokittelua, jossa esiintyy samoja tunnusomaisia piirteitä Laatuluokituksen toteutuksen suunnittelu Ylistaro-Ähtäri laatukäytävä selvityksessä olevan luokituksen kanssa. Seudullinen tavoite on yhtenäisen joukkoliikenteen toimintaympäristön syntyminen maakuntakeskusten Vaasan ja Seinäjoen välille. I-luokan pysäkkejä ovat Keskussairaala, Airport Parkin Isonkyrön suunta, Ruto, Hulmi, Laihian Matkahuolto, Tervajoella Vähänkyrön tiehaaran pysäkki, Tervajoella Kuormausaseman pysäkin Isonkyrön suunta sekä Isonkyrön Matkahuolto. Muut tarkasteltavat pysäkit lukeutuvat II-luokkaan paitsi Helsingbyn Isonkyrön suunnan ja Strömbergin Vaasan suunnat pysäkit, jotka kuuluvat III luokkaan. I-luokan tärkeimpinä pysäkkeinä pidetään Keskussairaalan pysäkkejä. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat Isonkyrön ja Laihian Matkahuollot ja Tervajoen Kuormausaseman Isonkyrön suunnan ja Vähänkyrön tiehaaran pysäkit. Vähänkyrön tiehaaran pysäkkien on tarkoitus toimia seudullisina vaihtopysäkkeinä tietynlaisina terminaalimaisina pysäkkeinä. Myös Laihian Hulmin ja Ruton pysäkit sekä Airport Parkin pysäkit ovat nopeasti kehittämistarpeessa olevia pysäkkejä. Laihialla Vaasan suunnassa olevissa pysäkeissä on uudehkot katokset, joita ei tarvitse uusia, ellei laatukäytävälle haluta pysäkkikatosten osalta yhtenäistä ilmettä. Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävän pysäkkien nousijamäärät eivät edellytä sähköisen informaation järjestämistä pysäkeille. Sähköinen informaatiojärjestelmä tulee suunnittelualueella kyseeseen Vaasan matkakeskuksessa, joka palvelee myös laatukäytävän matkustajien tarpeita. Tasokas pysäkkiinformaatio edellyttää tienpitäjältä aikataulutelineiden tai kaappien asettamista. Bussiyrittäjien tai Matkahuollon tulee sopia tavasta ylläpitää ajantasaisia aikatauluja pysäkeillä. Toteuttamisohjelma Työssä esitetään toimenpiteiden toteuttamisohjelma vuosille Osa liikenteellisistä toimenpiteistä on riippuvaisia aikaisemmin tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista.

7 ESIPUHE Vaasan seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä on solmittu vuonna 2002 aiesopimus aluehallinnon viranomaistahojen sekä kuntien kesken. Osapuolet sitoutuivat edistämään sopimuksessa esitettyjä toimenpiteitä. Aiesopimus käsittää vuodet Aiesopimuksessa on kirjattu erääksi toimenpiteeksi joukkoliikenteen laatuluokituksen toteutus yhteysvälillä Isokyrö-Laihia- Vaasa. Toimenpide on ajoitettu vuosille Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on suunniteltu tavoitteet ja toimenpidekokonaisuus, Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen, jonka mukaisesti laatukäytävähanke tulisi toteuttaa. Toimenpiteet kohdistuvat linja-autoliikenteen hoitoon sekä sen tarvitseman toimintaympäristön parantamiseen halutun laatuluokituksen mukaisesti. Tässä toteuttamiseen tähtäävässä suunnitelmassa on yksilöity joukkoliikenteen laatukäytävän mukaiset liikenteelliset ja fyysiset toimenpiteet vastuutahoineen. Selvityksessä on määritelty uudet liikenteelliset yhteystarpeet sekä kehitettävät pysäkit ja terminaalit. Suunnittelutyötä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet: Rauno Matintupa, pj. Länsi-Suomen lääninhallitus Pirjo Niemi, Pohjanmaan liitto Ari Perttu, Tiehallinto, Vaasan tiepiiri ( asti) Tanja Puikkonen, Tiehallinto, Vaasan tiepiiri ( alkaen) Pertti Hällilä, Vaasan kaupunki Kathe Wiklund, Mustasaaren kunta Marko Kilpeläinen, Laihian kunta Eino Toivola, Isonkyrön kunta Tapani Kivistö, Vähänkyrön kunta Peter Ulmanen, Linja-autoliitto Eero Rinta-Kanto, Connex Finland Oy Työhön ovat myös osallistuneet Eero Siikavirta Länsi-Suomen lääninhallituksesta, Unto Mäkiniemi Tiehallinnon Vaasan tiepiiristä ja Helena Nurmikoski VR Osakeyhtiöstä. Lisäksi laatukäytävän pysäkkien tärkeyttä on arvioinut pitkään laatukäytävällä linja-autoa ajanut Connex Finland Oy:n kuljettaja. Selvityksen on laatinut Insinööritoimisto Liidea Oy, jossa työstä ovat vastanneet insinööri Reijo Vaarala ja tekniikan ylioppilas Marko Mäenpää. Vaasa, marraskuu 2003

8

9 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 7 Sisältö 1 TAUSTAA Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävä -selvitys Yleisten teiden kustannusvastuu valtion ja kuntien kesken 10 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET 11 3 NYKYTILA Laatukäytävän tie- ja katuverkko Maankäyttö Väestö ja työpaikat Liikennemäärät Linja-autoliikenne Liikenteellinen palvelutaso Seinäjoki-Vaasa liikenne Itsekannattava ja ostoliikenne Junaliikenne Joukkoliikenteen terminaaliverkko 22 4 PALVELUTASOTAVOITTEET Laatukäytävien kehittämisen tavoitteet Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävän palvelutasotavoitteet Liikenteelliset tavoitteet Fyysiset tavoitteet 26 5 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Toimenpiteiden määrittäminen Liikenteelliset toimenpiteet linja-autoliikenteessä Kiireellisimmät toimenpiteet Muut toimenpiteet Junaliikenteen kehittämisnäkymät Joukkoliikenteen palvelupisteverkko Vaasan matkakeskus Oy Matkahuolto Ab:n asiamiespisteet Linja-autopysäkit Informaation kehittäminen 41 6 TOTEUTTAMISOHJELMA 42 7 SEURANTA 44 LIITTEET 45

10 8 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

11 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 9 TAUSTAA 1 TAUSTAA 1.1 Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävä -selvitys Vaasan seudun liikenne 2020 kuuluvassa osaselvityksessä Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen oli tavoitteena muodostaa toimenpidekokonaisuus, jonka toteuttaminen parantaa joukkoliikenteen asemaa kulkumuotojen välisessä kilpailussa ja tuottaa asetetun laatukäytäväverkon seudulle. Tavoitteeksi asetettiin joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen kaikessa liikenteessä reilusta viidestä prosentista seitsemään prosenttiin ja työmatkaliikenteessä kahdeksasta prosentista kymmeneen prosenttiin. Seudullisessa liikenteessä todettiin kilpailutasoinen työmatkaliikenne realistiseksi väleillä Laihia-Vaasa ja Koivulahti-Vaasa. Muilla yhteysväleillä ei todettu löytyvän edellytyksiä kilpailutasoiseen liikenteeseen ilman palvelutason oleellista parantamista. Muuten kuntakeskuksista Vaasaan suuntautuvien pääväylien edellytettiin olevan vähintään perustasoa, jossa koulu-, työ- ja asiointimatkat ovat joukkoliikennettä käyttäen ainakin soveltaen mahdollisia. Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävälle esitettiin seuraavia palvelutasotavoitteita: Vaasan kaupunkiseutu joukkoliikenne muodostaa kilpailukykyisen vaihtoehdon muiden liikennemuotojen ja lähinnä henkilöauton käytölle tärkeimmät pysäkit varustetaan katoksella pysäkeille järjestetään polkupyörien pysäköintimahdollisuudet, jos pysäkin vaikutusalueella kävelymatkan ulkopuolella löytyy matkustajapotentiaalia pysäkkikatoksille laitetaan pysäkkikohtaiset aikataulut, joissa esitetään myös sopivat vaihtoyhteydet työ- ja opiskelupaikkoihin Muut laatukäytävän osat joukkoliikennettä on mahdollisuus käyttää koulu- ja opiskelumatkoilla sekä Vaasaan suuntautuvilla työmatkoilla töiden alkaessa ja päättyessä. Asiointiliikenne on mahdollinen kaikkina päivinä. Välillä Laihia- Vaasa joukkoliikenne muodostaa työmatkaliikenteessä kilpailukykyisen vaihtoehdon muiden liikennemuotojen ja lähinnä henkilöauton käytölle. kuntakeskusten ja tärkeimpien taajamien ja kylien keskeiset pysäkit varustetaan katoksella, pyörien pysäköintimahdollisuuksilla ja hyvillä kevyen liikenteen yhteyksillä. Ainakin pikavuoroliikenteen pysäkeille järjestetään asialliset saattoliikenteen yhteydet. pysäkkikatoksille laitetaan pysäkkikohtaiset aikataulut, joista selviää myös tuloajat Vaasaan ja Vaasan vaihtoyhteyksien aikataulut työ- ja opiskelupaikkoihin kuntakeskuksissa varataan keskeisten pysäkkien läheisyyteen tilaa liityntäpysäköintiä varten Isokyrö-Laihia-Vaasa välille esitettiin kaikkiaan kahdeksan pysäkkikatoksen rakentamista. Näistä nyt tarkasteltavana olevan laatukäytävän ulkopuolelle sijoittuvat Vähässäkyrössä kuntakeskuksen ja Veikkaalan pysäkit.

12 10 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA TAUSTAA Kuva 1. Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen selvityksessä esitetty seutuliikenteen palvelutasoluokittelu Vaasan, Mustasaaren, Laihia, Vähänkyrön ja Isonkyrön osalta. 1.2 Yleisten teiden kustannusvastuu valtion ja kuntien kesken Tiehallinto uusi vuonna 2001 yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa ohjeen yleisten teiden kustannusvastuusta valtion ja kuntien kesken. Uusitun ohjeen periaatteena on, että kustannusvastuu ratkaistaan ensisijaisesti verkon luokittelulla ja että yleisen tien kustannuksista vastaa valtio. Kuntien vapaaehtoinen osallistuminen erityisesti rakentamiskustannuksiin on edelleen mahdollista (tielaki 95 ), mutta kunnossapidosta vastaisi yleensä valtio. Uuden suosituksen mukaiseen kustannusvastuuseen siirrytään vuoden 2004 loppuun mennessä. Joukkoliikenteen pysäkkien osalta yleisen tien pysäkkialueiden ja pysäkkikatosten toteuttamisesta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tiepiiri. Kunnat voivat edelleen rahoittaa ja rakentaa yleisille teille toteutettavia pysäkkejä varsinkin jos ne vaativat pysäkeiltä korkeaa tasoa. Kaduilla pysäkkien kehittämisen vastuu kuuluu kunnille.

13 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 11 SELVITYKSEN TAVOITTEET 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET Selvityksen tavoitteena oli laatia linja-autoreitillä Isokyrö-Tervajoki-Laihia- Mustasaari-Vaasa toteuttamiseen tähtäävä toimenpideselvitys, jossa yksilöidään joukkoliikenteen laatukäytävän mukaiset liikenteelliset ja fyysiset toimenpiteet vastuutahoineen. Toimenpideselvityksen tulee määritellä uudet liikenteelliset yhteystarpeet sekä kehitettävät pysäkit ja terminaalit. Fyysisten toimenpiteiden tarkkuustason tulee kertoa hankintayksiköille riittävän tarkasti yksikkömäärätiedot (katokset, kevyen liikenteen väylien pituudet jne.) toteuttamisen kustannustason määrittämiseksi. Pysäkeille tulee laatia rakennussuunnittelua varten noudatettavat ohjeet mm. katosten, laitteiden ja rakenteiden tyypistä. Toimenpiteiden suunnittelun tulee perustua Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen selvityksen mukaisiin joukkoliikenteen tavoitteellisiin palvelutasoihin kullakin reitin osalla. Työssä tulee arvioida maakuntakeskusten Vaasan ja Seinäjoen välisen linjaautoliikenteen ja junaliikenteen kehittämistarvetta. Seinäjoen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa valmistuu vuonna 2003 laatukäytäväselvitys väliltä Ylistaro-Seinäjoki-Ähtäri. Kun em. suunnitelma yhdistetään Vaasa- Laihia-Isokyrö laatukäytäväselvitykseen, saadaan yhtenäinen joukkoliikenteen toimintaympäristöä käsittelevä laatukäytäväselvitys välille Vaasa- Seinäjoki-Ähtäri. Toimenpiteet tulee arvioida olemassa olevan tilanteen ja nykyisten kehitysnäkymien perusteella. Toimenpiteissä kuten pysäkkien suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntä- ja syöttöyhteyksien toimintaedellytykset laatukäytävän ulkopuolelta.

14 12 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA 3 NYKYTILA 3.1 Laatukäytävän tie- ja katuverkko Vakiovuorojen reitit Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävän runkoreitti muodostuu vakiovuorojen osalta seuraavista katu- ja tieverkon osista: Vaasan katuverkko, Rantamaantie (Vaasa), seututie 715 välillä Vanha Vaasa Helsingby, valtatie 3 välillä Helsingby Laihia ja valtatie 16 välillä Laihia Isokyrö. Laihialla tehdään pisto Matkahuoltoon reittiä Vaasantie (vt 3) - Långåminnentie Kauppatie Matkahuollon asiamiespiste valtatie 16. Isossakyrössä ajetaan Matkahuoltoon Pohjankyröntietä (mt ) ja Kyröntietä pitkin. Isostakyröstä Seinäjoen suuntaan lähdettäessä vuorot palaavat Matkahuollosta Pohjankyröntielle, joka toimii reittinä Napuelle valtatielle 16 saakka. Vaasan katuverkossa on kaupunkiin tultaessa yleisin reitti: Rantamaantie- Malmönkatu-Asemakatu-Maasilta-Linja-autoasema. Laihialta Vaasaan klo 9:00 (KP) ja 10:00 (M-P) saapuvat vuorot ajavat Keskussairaalan kautta reittiä Rantamaantie-Hietalahdenkatu-Koulukatu-Hovioikeudenpuistikko-Hietasaarenkatu-Rautatienkatu-Asemakatu-Maasilta-Linja-autoasema. Vaasasta lähdetään reittiä Linja-autoasema-Maasilta-Vaasanpuistikko-Kauppapuistikko-Rantamaantie. Vaasasta klo 0:50 (M-L) lähtevän ja Vaasaan klo 4:50 saapuvan vuorojen reitit kulkevat rautatieaseman kautta. Koulupäivinä Kristiinankaupungista Vaasaan klo 7:30 saapuva vuoro ajaa Palosaaren kautta Palosaarentietä ja Vöyrintietä pitkin linja-autoasemalle. Vastaavasti Vaasasta klo 16:10 Kristiinankaupunkiin lähtevän vuoron reitti alkaa klo 16:00 Palosaaresta. Tämä on ainoa tarkasteltavalle laatukäytävälle suuntautuva seutuliikenteen vuoro, jonka reitti Vaasasta lähdettäessä kulkee keskussairaalan kautta. Pikavuorojen reitit Pikavuorojen käyttämät reitit poikkeavat Vaasassa ja Isokyrössä vakiovuorojen reiteistä. Vaasaan tullaan reittiä moottoritie (vt 3)-Malmönkatu-Asemakatu-Maasilta-Linja-autoasema. Vaasasta lähdetään reittiä Vaasanpuistikko- Kauppapuistikko-moottoritie (vt 3). Isossakyrössä suurin osa pikavuoroista tekee Kyröntietä pitkin piston Matkahuoltoon, mutta muuten reitti kulkee valtatietä 16 pitkin. Laihialla pikavuorot poikkeavat kuntakeskuksessa vakiovuorojen tavoin.

15 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 13 NYKYTILA Kuva 2. Laatukäytävän tie- ja katuverkko sekä lähiseudun muut joukkoliikenteen reitit.

16 14 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA 3.2 Maankäyttö Liikenneministeriön tutkimuksen mukaan itsekannattavalle joukkoliikenteelle löytyy perusteita, jos asukastiheys on yli 200 as./km2. Tämän rajan ylittävää aluerakennetta esiintyy laatukäytävän varrella vain taajamien kohdilla ja pistemäisesti Helsingbyssä. Tiheintä asutus on Vaasan keskustan ja Vanhan Vaasan välillä. Eniten nauhamaista asutusta esiintyy välillä Laihia-Tervajoki- Isokyrö. Laihialla aluerakenteen tihentymää on myös kunnan eteläpuolella valtatien 3 vaikutusalueella. Vähässäkyrössä aluerakenne painottuu nauhamaisesti Tervajoelta kuntakeskukseen menevän tien ympärille. Kuva 3. Laatukäytävän vaikutusalueen väestön tiheys (Rakennus- ja huoneistorekisteri ).

17 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 15 NYKYTILA Väestö ja työpaikat Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö as as as as as työp työp työp työp työp työll työll työll työll työll. Työpaikkaomavaraisuus: Vaasa 128 % Mustasaari 59 % Laihia 65 % Vähäkyrö 60 % Isokyrö 72 % Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2002 lopussa asui suunnittelualueen kunnissa asui yhteensä asukasta. Vaasan osuus väestöstä oli yli 60 % ja Mustasaaren vajaat 20 %. Yhden kilometrin etäisyydellä tarkasteltavasta laatukäytävästä yhteensä asukasta. Vastaava luku kahden kilometrin etäisyydellä laatukäytävästä oli asukasta. Suunnittelualueen kunnissa oli vuoden 2000 lopussa yhteensä työpaikkaa ja työllistä. Keskimääräinen työpaikkaomavaraisuus oli 103 %, mutta kuntakohtaiset erot olivat suuria. Toimialoittain julkinen sektori, teollisuus ja palvelut työllistivät eniten. Näiden lisäksi alkutuotannon työpaikkojen osuus oli suhteellisesti suuri muualla paitsi Vaasassa ja Mustasaaressa. Suurin osa työpaikoista sijaitsee Vaasassa, mikä edellyttää liikkumista maakuntakeskukseen. Työmatkoja tehdään Vaasan lisäksi suhteellisen paljon Mustasaareen ja Laihialle. Tämän lisäksi isokyröläiset käyvät suhteellisen paljon työssä Vähässäkyrössä ja päinvastoin. Mustasaaren suurimmat työpaikkakeskittymät, Sepänkylä ja Koivulahti, sijoittuvat valtatien 8 vaikutusalueelle Vaasan pohjoispuolelle tarkasteltavana olevan laatukäytävän ulkopuolelle. Seudullisesti tarkasteltuna Isokyrö-Laihia-Vaasa ja Koivulahti-Vaasa yhteydet toimivat alueen merkittävimpinä työmatkaliikenteen käytävinä. Tämä edellyttää joukkoliikenneyhteyksien toimivuutta vähintään töiden alkamis- ja päättymisaikoina. Taulukko 1. Työpaikat toimialoittain Työpaikan toimiala Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Yhteensä kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus Maa- ja metsätalous % % % % % % Teollisuus % % % % % % Rakentaminen % % % 64 5 % 58 4 % % Kauppa, majoitus- ja ravitsemus % % % % % % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne % % 89 4 % 45 4 % % % Rahoitus-, vakuutus-, yms % % % 74 6 % 91 6 % % Yhteiskunnalliset palvelut % % % % % % Joku muu tai tuntematon toimiala % % 75 4 % 49 4 % 47 3 % % Yhteensä % % % % % % Taulukko 2. Työssäkäyntitilasto Asuinkunta Työssäkäyntikunta Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö

18 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA 3.3 Liikennemäärät Laatukäytävän liikennemäärä vaihtelee päätiellä majon/vrk välillä. Eniten liikennettä on valtatiellä 3 Vaasasta Vikbyhyn, jossa liikennemäärä on majon/vrk välillä. Moottoritiestä johtuen liikenteellinen palvelutaso on kuitenkin erittäin hyvä. Välillä Vikby - Laihia on liikennemäärä majon/vrk. Valtatiellä 16 liikennemäärä vaihtelee Laihialta Tervajoelle majon/vrk ja Tervajoelta Isoonkyröön majon/vrk välillä. Laihiantiellä (seututie 715) on vuorokautinen liikennemäärä Vanhasta Vaasasta Helsingbyhyn majon/vrk. Isossakyrössä Pohjankyröntiellä (mt ) kulkee autoja noin 500 vuorokaudessa. Vaasassa on eniten liikennettä Vaasanpuistikolla ja Kauppapuistikolla ja Laihialla Kauppatiellä ORAVAINE VAASA MUSTASAARI Veikkaala VÄHÄKYRÖ MAKSAMAA VÖYRI KVL yli alle Helsingby 577 Vedenoja Ruto Hulmi Tervajoki Hevonkoski ISOKYRÖ Napue YLISTA MAALAHTI LAIHIA Kuva 4. Laatukäytävän keskivuorokausiliikennemäärät ILMAJOKI

19 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 17 NYKYTILA 3.4 Linja-autoliikenne Linja-autoliikenteen tarjonta on vilkkainta Vaasan katuverkossa, Rantamaantiellä ja Laihiantiellä Vikbyhyn saakka. Vikbystä osa vuoroista erkanee seututielle 673 (Maalahden suunta) ja osa valtatielle 8 (Lapväärtin ja Kristiinankaupungin suunta). Laatukäytävän vuorotarjonta on vilkkaimmillaan vuoroa suuntaansa vuorokaudessa. Linja-autojen vuorotarjonnan kannalta merkittäviä solmupisteitä ovat Vikbyn lisäksi seuraavat kohdat: Helsingby; vakio- ja pikavuorojen reitit erkanevat toisistaan Laihia; osa vuoroista menee valtatietä 3 pitkin Kylänpään suuntaan ja osa valtatietä 16 pitkin Seinäjoen suuntaan Tervajoki; osa Vaasan reiteistä ajetaan Vähänkyrön kautta ja osa valtatien 16 kautta Hevonkoski/Napue; vakio- ja pikavuorojen reitit erkanevat toisistaan Kuva 5. Laatukäytävän liikennetarjonta talviarkipäivänä

20 18 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA Liikenteellinen palvelutaso Nykyisen palvelutasotarkastelun lähtökohtana on tarkasteltavan laatukäytävän vaikutusalueella asuvien henkilöiden mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä työ-, koulu- asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla. Vaasa Vaasasta on mahdollisuus käydä linja-autolla soveltuvin osin työssä tai koulussa Laihialla, jos toiminnot alkavat klo 8:15-10:00 ja päättyvät 14:00, 15:00, 15:30 tai 18:30 jälkeen. Käytännössä työ- ja opiskeluaikojen on joustettava linja-autoliikenteen ehdoilla. Tervajoelle ja Isoonkyröön suuntautuvissa matkoissa joukkoliikenteen tarjoamat vaihtoehdot ovat vähäisemmät. Vaasasta on mahdollista tehdä asiointimatkoja ympäri vuoden jokaisena päivänä Laihialle sekä maanantaista lauantaihin Tervajoelle ja Isoonkyröön. Asiointimatkoille on tarjolla useampia vaihtoehtoja, mutta sunnuntaisin liikkuminen on pikavuorojen varassa. Viimeinen vuoro Vaasasta em. kuntiin lähtee klo 17:00 jälkeen. Viimeiset vuorot talviarkipäivinä lähtevät Vaasaan Laihialta klo 21:50 (vakiovuoro klo 15:40) ja Isostakyröstä klo 18:15 (vakiovuoro klo 15:00). Laihia Laihialta on mahdollisuus käydä linja-autolla Vaasassa työssä tai koulussa, jos toiminnot alkavat klo 7:00, 8:00, 9:00 tai 10:00 ja päättyvät klo 14:00, 15:00, 16:00 tai 17:00 jälkeen. Aamulla klo 6:00 alkaville työvuoroille ei ole joukkoliikenneyhteyksiä. Vuoroja kulkee vähinään yksi tunnissa. Vaasaan on ympäri vuoden useita vaihtoehtoisia vuoroja asiointimatkoille, mutta sunnuntaisin liikkuminen on pikavuorojen varassa. Viimeinen vuoro talviarkipäivinä Vaasasta Laihialle lähtee klo 17:20 (vakiovuoro klo 16:15). Laihialta pääsee Vaasaan pikavuorolla klo 21:50 (vakiovuorolla klo 15:40). Laihialta on mahdollisuus käydä linja-autolla soveltuvin osin työssä tai koulussa Tervajoella ja Isossakyrössä, mutta käytännössä työ- ja opiskeluaikojen on joustettava linja-autoliikenteen ehdoilla. Asiointimatkoille on tarjolla useita vaihtoehtoja, mutta sunnuntaisin liikkuminen rakentuu pikavuorojen varaan. Isokyrö Isostakyröstä on mahdollisuus käydä linja-autolla soveltuvin osin Vaasassa työssä tai koulussa, jos toiminnot alkavat klo 7:00 tai 8:00 ja Vähänkyrön kautta kulkien myös klo 10:00. Toimintojen tulee päättyä klo 16:00 jälkeen. Pikavuorolla on Vaasasta lähtevä yhteys myös klo 17:20. Vähänkyrön kautta on yhteyksiä klo 13:00 ja 14:00 jälkeen. Asiointiliikenteelle on tarjolla useampia vaihtoehtoja muina päivinä paitsi sunnuntaina. Linja-autoliikenteen käytön houkuttelevuutta heikentää bussissa käytetty matka-aika, joka on kaksinkertainen henkilöautoon verrattuna. Ilta- ja viikonloppuliikenne on puutteellinen. Isostakyröstä on mahdollisuus käydä työssä tai koulussa Tervajoella ja Laihialla, jos toiminnot alkavat klo 6:00 (Tervajoki), 7:00, 8:00 ja päättyvät klo 13:00 (Tervajoki), 14:00 (Tervajoki) ja 16:00 jälkeen. Vähäänkyröön on yhte- Vaasa-Laihia + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika min Vaasa-Isokyrö +/- työmatkaliikenne +/- koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika min Laihia-Vaasa ++ työmatkaliikenne ++ koulumatkaliikenne +++ asiointiliikenne + vapaa-ajan liikenne ajoaika min Laihia-Isokyrö +/- työmatkaliikenne +/- koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika min Isokyrö-Vaasa + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika noin 50 min Isokyrö-Laihia + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika noin 20 min Isokyrö-Tervajoki + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika 5-10 min Isokyrö-Vähäkyrö - työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne - asiointiliikenne -- vapaa-ajan liikenne ajoaika min

21 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 19 NYKYTILA yksiä kouluaamuina klo 9:00:ksi ja paluuyhteydet iltapäivillä klo 13:00 ja 14:00 jälkeen. Asiointiliikenteelle Laihialle ja Tervajoelle on tarjolla useampia vaihtoehtoja muina päivinä paitsi sunnuntaina. Mustasaari ja Vähäkyrö Helsingbystä on vastaavat palvelut kuin Laihialta. Vikbystä palvelutaso on hieman parempi, koska Laihialta tulevien vuorojen lisäksi aluetta palvelee Maalahden (seututie 673) ja Lapväärtin (valtatie 8) suunnilta tulevat vuorot. Tervajoelta on koulupäivinä yhteys Vähäänkyröön klo 6:55:ksi, 8:05:ksi, 8:55:ksi ja 15:25:ksi. Viimeinen yhteys ajetaan myös kesälomien aikana. Kaikki vuorot jatkavat Vähästäkyröstä Vaasaan. Vastaavasti Vähästäkyröstä lähtee koulupäivinä vuoroja Tervajoelle klo 10:00, 14:00, 15:00 ja 16:10. Kesäarkina vuoroja Tervajoelle lähtee klo 9:55 ja 14:00. Vuorot soveltuvat Vähässäkyrössä koulussa käyntiin ja talvella asiointiin. Ajoaika Tervajoen ja Vähänkyrön välillä on noin 10 minuuttia. Taulukko 3. Nykyinen laatukäytävän linja-autoliikenteen tarjonta. Vaasa-Laihia-Isokyrö Isokyrö-Laihia-Vaasa Ajopäivät Kelloaika Liikenne Vuoron Ajopäivät Kelloaika Liikenne Vuoron Vaasa Laihia Tervajoki Isokyrö Linja Osto menosuunta Isokyrö Tervajoki Laihia Vaasa Linja Osto tulosuunta M-L 0:50 1:14 1:20 1:30 x Seinäjoki M-P,SS 4:10 4:15 4:20 4:50 x Seinäjoki M-S 4:30 4: x Kurikka M-P++ 5:55 6:00 6:15 th 6:45 x Seinäjoki M-P++ 7:05 7:35 7:40 7:55 x Seinäjoki M-P+ 5:55 6:00 6:15 th 6:45 x Seinäjoki M-P+ 7:40 8:15 8:25 8:45 x Seinäjoki M-P :00 7:35 x Kurikka M-P+ 7: :45 V x Isokyrö M-P++ 6:55 7:00 7:15 7:45 x Seinäjoki M-P+ 8:15 8: x Jurva M-P+ 6:55 7:00 7:15 th 7:45 x Seinäjoki M-L 9:10 9: x Kurikka M-P :10 8:45 x Kurikka M-P+ 9:30-10:08 V 10:20 x Seinäjoki M-P :25 9:00 x Jurva M-P++ 9:30-10:05 V 10:20 x Seinäjoki M-P+ 8:30 8:40 th - 9:40 x Lapua M-P+ 10:00 10: x Jakkula M-P :30 10:00 x Kurikka M-L 10:30 10:50 10:57 th 11:05 x Seinäjoki M-P :30 10:00 x Kurikka M-P+ 11:30 12: x Kylänpää M-P :00 11:35 x Jakkula S 11:40 12: x Kurikka M-P++ 11:30 11:40 11:50 12:20 x Seinäjoki M-P+ 12:20 12: x Koskenkorva M-P+ 11:30 11:40 11:50 12:20 x Seinäjoki M-P++ 12:20 12: x Kurikka M-S :40 13:05 x Kurikka M-P++ 13:25-14:10 V 14:20 x Lapua M-P :00 13:35 x Kylänpää M-P+ 13:25-14:10 V 14:20 x Lapua M-L 14:00 14:05 14:15 14:40 x Lapua M-S 14:00 14: x Kurikka M-P :50 15:15 x Koskenkorva M-P+ 14:00 14: x Jokiperä M-P :10 15:40 x Kurikka SS 14:05 14:25 14:32 th 14:40 x Seinäjoki M-P+ 15:00 15:10 V - 15:55 x Seinäjoki M-P+ 14:15 14: x Jurva M-P++ 15:00 15:10 V - 15:55 x Seinäjoki M-P+ 14:20-15:10 V 15:25 x Lapua M-S :35 16:00 x Kurikka M-P+ 15:15 15: x Kurikka M-P :40 16:10 x Jokiperä M-P++ 16:05 16:40 16:44 17:05 x Seinäjoki M-L 18:15 18:20 th 18:30 18:55 x Seinäjoki M-P+ 16:15 16: x Kurikka SS 18:15 18:20 th 18:30 18:55 x Seinäjoki M-P++ 16:15 16: x Kurikka M-S :55 19:20 x Kurikka M-P+ 16:15 16:50 16:55 17:10 x Seinäjoki M-P,S :50 22:15 x Kurikka M-P,S 17:15 17: x Kurikka Yht. (kpl) M-P,SS 17:20 17:40 17:50 17:55 x Lapua Selitykset Yht. (kpl) V väli Tervajoki-Vaasa Vähänkyrön kautta th tiehaara pikavuoro kursivoitu ja lihavoitu

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät KONTIOLAHDELLE LEHMO MARJALA NOLJAKKA MUTALA RANTAKYLÄ YLÄMYLLY NIINIVAARA REIJOLA NIITTYLAHTI POHJOIS-kARJALAN OPISTO JOLLA Joensuun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys RAPORTTEJA 45 2013 Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys Etelä-Pohjanmaan maakunnan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2014-2018 JAAKKO RINTAMÄKI NIKO SETÄLÄ MARKO TIKKANEN Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2011 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

Lukijalle. Kiitän raportin synnyttänyttä työryhmää ja tiedonhankintaa ystävällisesti auttaneita ihmisiä. Jorma J. Pitkämäki Kehitysjohtaja

Lukijalle. Kiitän raportin synnyttänyttä työryhmää ja tiedonhankintaa ystävällisesti auttaneita ihmisiä. Jorma J. Pitkämäki Kehitysjohtaja 2 Lukijalle Tutkimus tarkastelee asuinpaikan sijainnin aiheuttamia kustannuksia, kun työpaikka sijaitsee Vaasassa. Kustannuksia tarkastellaan menneen kehityksen valossa ja arviointi ulottuu kymmenen vuoden

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan kaupunki Joulukuu 2005 Esteettömän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne Dno TRE:2942/08.01.01/2011 1.12.2011 - Esitys 1 (5) TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 Esitykseen tehdyt muutokset

Lisätiedot

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet 2 ESIPUHE Liikenneministeriö on 7.12.1998 asettanut joukkoliikenteen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä käsittelevän työryhmän, jonka tarkoituksena on edistää joukkoliikenteen soveltuvuutta erityisesti

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma syyskuu 2005 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA KESKIKARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta ItäSuomen lääninhallitus SavoKarjalan tiepiiri PohjoisKarjalan liitto Kansikuva: SitoKuopio Oy

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä.

Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä. 1 Käsitteitä Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä. Lipputuloperusteisella liikenteellä tarkoitetaan yritysvetoista, lipputuloilla harjoitettavaa liikennettä,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma SUY Trafix Oy Design Reform Oy C: 6/2009 Julkaisija HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2009 Tekijä(t) Juhani

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot