JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA"

Transkriptio

1 JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Linja-autoliitto ry Vaasan kaupunki Mustasaaren kunta Laihian kunta Isonkyrön kunta Vähänkyrön kunta

2

3 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Isokyrö-Laihia-Vaasa Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Vaasan kaupunki Laihian kaupunki Mustasaaren kunta Isokyrön kunta Vähäkyrön kunta Linja-autoliitto ry. Vaasa 2003

4 Raportin kansi Valokuvayhdistelä Vaasan linja-autoasema sekä Oy Matkahuolto Ab:n asiamiespisteet Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä Kartat ym. luvat: Vaasan opaskartta: Vaasan kaupunki, mittaustoimi, lupa n:o 30/03 Laihian opaskartta: Karttaikkuna Oy Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä saatu aineisto: Coryright Genimap Oy, Lupa L4356 Copyright Maanmittauslaitos, Lupa 020\MYY\03

5 TIIVISTELMÄ Selvityksen tavoitteena oli laatia linja-autoreitillä Isokyrö-Tervajoki-Laihia- Mustasaari-Vaasa toteuttamiseen tähtäävä toimenpideselvitys, jossa yksilöidään joukkoliikenteen laatukäytävän mukaiset liikenteelliset ja fyysiset toimenpiteet vastuutahoineen. Selvitys määrittelee uudet liikenteelliset yhteystarpeet sekä kehitettävät pysäkit ja terminaalit. Laatukäytävän palvelutasotavoitteet määriteltiin aikaisemmin Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kuuluvassa Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen selvityksessä. Liikenteelliset asiat Liikenteellisesti laatukäytävän vuorotarjonta on vilkkaimmillaan vuoroa suuntaansa Rantamaantiellä ja Laihiantiellä, joissa laatukäytävälle yhtyy Maalahden ja Kristiinankaupungin suuntien liikenne. Isokyrö-Laihia-Vaasa välillä ajetaan talviarkisin 41, kesäarkisin 26, lauantaisin 10 ja sunnuntaisin 8 vuoroa. Itsekannattavan liikenteen määrä on suoriteperusteisesti hallitseva. Vilkkaimman liikenteen aikana eli talviarkina on ostoliikenteen osuus 20 %. Vastaavana ajankohtana kesällä, jolloin kysyntä on heikkoa, on ostoliikenteen osuus lähes puolet koko liikenteestä. Viikonloppuna liikenne muodostuu pääsääntöisesti vain itsekannattavasta pikavuoroliikenteestä. Vaasa-Seinäjoki rataosuudella liikennöi viikonpäivästä riippuen junavuoroa päivässä molemmat suunnat yhteen laskettuna. Junat pysähtyvät Vaasassa, Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä. Tarkasteltavalla laatukäytävällä on Oy Matkahuolto Ab:n linja-autoasema Vaasassa sekä asiamiespisteet Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä. Yleisillä teillä on yhteensä 94 linja-autopysäkkiä, joissa 14:ssa on katos. Katoksia on pääsääntöisesti kahta tyyppiä. Vaasassa on myös ulkomainosyhtiöiden toimittamia alumiinirunkoisia lasikatoksia. Palvelutasotavoitteiden toteutuminen edellyttää liikenteen lisäämistä ympäri vuoden kaikkina viikonpäivinä. Liikennetarjontaan kohdistuvat toimenpiteet esitetään kohdistettavan ensisijaisesti talviarkipäivien liikenteeseen. Ensivaiheessa kesällä ja viikonloppuna voidaan hyväksyä tavoitteita alhaisempi vuorotarjonta. Jos talviarkipäivien liikennetarjonnan lisäykset lisäävät joukkoliikenteen kysyntää, voidaan myös muina liikennöintikausina lisätä liikennetarjontaa. Kesällä tulee huolehtia Vaasaan suuntautuvan työmatkaliikenteen toimivuudesta. Vuorotarjonnan lisäksi tärkeimpien työmatkaliikenteen yhteyksien nopeuttamiskeinona esitetään reittien ajamista osittain moottoritien kautta. Muutoinkin vakio- ja pikavuorojen esitetään käyttävän Vaasassa samoja reittejä sekä tulo- että menosuunnassa. Ehdotus uudeksi reitiksi on: Linja-autoasema-Vaasanpuistikko-Koulukatu-Hietalahdenkatu-Rantanmaantie/moottoritie. Reitin vaikutuspiiriin jää sekä keskussairaala että keskusta ja reitiltä on yhteydet eri suuntiin meneville paikallisliikenteen vuoroille. Työpaikkojen saavutettavuutta esitetään parannettavan tekemällä aamun ja iltapäivän tärkeimmillä työmatkaliikenteen vuoroilla pisto Airport Parkin alueelle. Liikenteen lisäykset eivät ainakaan alussa toteutune itsekannattavasti, joten palvelutasotavoitteisiin pääseminen edellyttänee lupaviranomaisilta myös rahallista panostusta. Lisättävästä liikennetarpeesta tulee käynnistää keskustelut lupaviranomaisten ja bussiyrittäjien välillä, joissa haetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja tavoitteisiin pääsemiseksi.

6 Nähtäväksi jää, voidaanko lisäliikenteestä ainakin osa hoitaa jatkossa pelkästään lipputuloilla. Esimerkiksi jos talviarkipäiville esitetyt kaikki lisävuorot toteutetaan, niin laatukäytävän liikennetarjonta lisääntyy yli 30 %. Tämä lisää kokonaismatkustajien määrää tiedossa olevien joustokertoimien mukaan (vuorotarjonnan joustokerroin +/- 0,6) noin 19 %. Kokonaismatkustajamäärä kasvaa myös nopeiden vuorojen vaikutuksesta (matka-ajan joustokerroin +/- 0,6) hieman edellistä lukemaa enemmän. Näin liikenteellisillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan jopa 20 % kokonaismatkustajamäärän lisäys laatukäytävän liikenteeseen. Yleisesti esitettyjen liikennetarjonnan lisäysten vaikutuksesta erityisesti Laihia-Vaasa välille syntyy lähes säännöllinen aamusta iltaan ajettava ja ruuhka-aikoina jopa paikallisliikennemäinen liikennetarjonta, minkä vaikutuksesta joukkoliikenteestä syntyy yhä useammalle potentiaalinen liikkumismuoto. Seutulippuja ostetaan enemmän ja kokonaismatkustajamäärien voidaan olettaa kasvavan myös nykyisillä vuoroilla. Liikenteen toimintaympäristöön liittyvät asiat Pysäkkien kehittämisessä käytetään apuna pysäkkiluokittelua, jossa esiintyy samoja tunnusomaisia piirteitä Laatuluokituksen toteutuksen suunnittelu Ylistaro-Ähtäri laatukäytävä selvityksessä olevan luokituksen kanssa. Seudullinen tavoite on yhtenäisen joukkoliikenteen toimintaympäristön syntyminen maakuntakeskusten Vaasan ja Seinäjoen välille. I-luokan pysäkkejä ovat Keskussairaala, Airport Parkin Isonkyrön suunta, Ruto, Hulmi, Laihian Matkahuolto, Tervajoella Vähänkyrön tiehaaran pysäkki, Tervajoella Kuormausaseman pysäkin Isonkyrön suunta sekä Isonkyrön Matkahuolto. Muut tarkasteltavat pysäkit lukeutuvat II-luokkaan paitsi Helsingbyn Isonkyrön suunnan ja Strömbergin Vaasan suunnat pysäkit, jotka kuuluvat III luokkaan. I-luokan tärkeimpinä pysäkkeinä pidetään Keskussairaalan pysäkkejä. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat Isonkyrön ja Laihian Matkahuollot ja Tervajoen Kuormausaseman Isonkyrön suunnan ja Vähänkyrön tiehaaran pysäkit. Vähänkyrön tiehaaran pysäkkien on tarkoitus toimia seudullisina vaihtopysäkkeinä tietynlaisina terminaalimaisina pysäkkeinä. Myös Laihian Hulmin ja Ruton pysäkit sekä Airport Parkin pysäkit ovat nopeasti kehittämistarpeessa olevia pysäkkejä. Laihialla Vaasan suunnassa olevissa pysäkeissä on uudehkot katokset, joita ei tarvitse uusia, ellei laatukäytävälle haluta pysäkkikatosten osalta yhtenäistä ilmettä. Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävän pysäkkien nousijamäärät eivät edellytä sähköisen informaation järjestämistä pysäkeille. Sähköinen informaatiojärjestelmä tulee suunnittelualueella kyseeseen Vaasan matkakeskuksessa, joka palvelee myös laatukäytävän matkustajien tarpeita. Tasokas pysäkkiinformaatio edellyttää tienpitäjältä aikataulutelineiden tai kaappien asettamista. Bussiyrittäjien tai Matkahuollon tulee sopia tavasta ylläpitää ajantasaisia aikatauluja pysäkeillä. Toteuttamisohjelma Työssä esitetään toimenpiteiden toteuttamisohjelma vuosille Osa liikenteellisistä toimenpiteistä on riippuvaisia aikaisemmin tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista.

7 ESIPUHE Vaasan seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä on solmittu vuonna 2002 aiesopimus aluehallinnon viranomaistahojen sekä kuntien kesken. Osapuolet sitoutuivat edistämään sopimuksessa esitettyjä toimenpiteitä. Aiesopimus käsittää vuodet Aiesopimuksessa on kirjattu erääksi toimenpiteeksi joukkoliikenteen laatuluokituksen toteutus yhteysvälillä Isokyrö-Laihia- Vaasa. Toimenpide on ajoitettu vuosille Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on suunniteltu tavoitteet ja toimenpidekokonaisuus, Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen, jonka mukaisesti laatukäytävähanke tulisi toteuttaa. Toimenpiteet kohdistuvat linja-autoliikenteen hoitoon sekä sen tarvitseman toimintaympäristön parantamiseen halutun laatuluokituksen mukaisesti. Tässä toteuttamiseen tähtäävässä suunnitelmassa on yksilöity joukkoliikenteen laatukäytävän mukaiset liikenteelliset ja fyysiset toimenpiteet vastuutahoineen. Selvityksessä on määritelty uudet liikenteelliset yhteystarpeet sekä kehitettävät pysäkit ja terminaalit. Suunnittelutyötä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet: Rauno Matintupa, pj. Länsi-Suomen lääninhallitus Pirjo Niemi, Pohjanmaan liitto Ari Perttu, Tiehallinto, Vaasan tiepiiri ( asti) Tanja Puikkonen, Tiehallinto, Vaasan tiepiiri ( alkaen) Pertti Hällilä, Vaasan kaupunki Kathe Wiklund, Mustasaaren kunta Marko Kilpeläinen, Laihian kunta Eino Toivola, Isonkyrön kunta Tapani Kivistö, Vähänkyrön kunta Peter Ulmanen, Linja-autoliitto Eero Rinta-Kanto, Connex Finland Oy Työhön ovat myös osallistuneet Eero Siikavirta Länsi-Suomen lääninhallituksesta, Unto Mäkiniemi Tiehallinnon Vaasan tiepiiristä ja Helena Nurmikoski VR Osakeyhtiöstä. Lisäksi laatukäytävän pysäkkien tärkeyttä on arvioinut pitkään laatukäytävällä linja-autoa ajanut Connex Finland Oy:n kuljettaja. Selvityksen on laatinut Insinööritoimisto Liidea Oy, jossa työstä ovat vastanneet insinööri Reijo Vaarala ja tekniikan ylioppilas Marko Mäenpää. Vaasa, marraskuu 2003

8

9 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 7 Sisältö 1 TAUSTAA Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävä -selvitys Yleisten teiden kustannusvastuu valtion ja kuntien kesken 10 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET 11 3 NYKYTILA Laatukäytävän tie- ja katuverkko Maankäyttö Väestö ja työpaikat Liikennemäärät Linja-autoliikenne Liikenteellinen palvelutaso Seinäjoki-Vaasa liikenne Itsekannattava ja ostoliikenne Junaliikenne Joukkoliikenteen terminaaliverkko 22 4 PALVELUTASOTAVOITTEET Laatukäytävien kehittämisen tavoitteet Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävän palvelutasotavoitteet Liikenteelliset tavoitteet Fyysiset tavoitteet 26 5 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Toimenpiteiden määrittäminen Liikenteelliset toimenpiteet linja-autoliikenteessä Kiireellisimmät toimenpiteet Muut toimenpiteet Junaliikenteen kehittämisnäkymät Joukkoliikenteen palvelupisteverkko Vaasan matkakeskus Oy Matkahuolto Ab:n asiamiespisteet Linja-autopysäkit Informaation kehittäminen 41 6 TOTEUTTAMISOHJELMA 42 7 SEURANTA 44 LIITTEET 45

10 8 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

11 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 9 TAUSTAA 1 TAUSTAA 1.1 Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävä -selvitys Vaasan seudun liikenne 2020 kuuluvassa osaselvityksessä Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen oli tavoitteena muodostaa toimenpidekokonaisuus, jonka toteuttaminen parantaa joukkoliikenteen asemaa kulkumuotojen välisessä kilpailussa ja tuottaa asetetun laatukäytäväverkon seudulle. Tavoitteeksi asetettiin joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen kaikessa liikenteessä reilusta viidestä prosentista seitsemään prosenttiin ja työmatkaliikenteessä kahdeksasta prosentista kymmeneen prosenttiin. Seudullisessa liikenteessä todettiin kilpailutasoinen työmatkaliikenne realistiseksi väleillä Laihia-Vaasa ja Koivulahti-Vaasa. Muilla yhteysväleillä ei todettu löytyvän edellytyksiä kilpailutasoiseen liikenteeseen ilman palvelutason oleellista parantamista. Muuten kuntakeskuksista Vaasaan suuntautuvien pääväylien edellytettiin olevan vähintään perustasoa, jossa koulu-, työ- ja asiointimatkat ovat joukkoliikennettä käyttäen ainakin soveltaen mahdollisia. Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävälle esitettiin seuraavia palvelutasotavoitteita: Vaasan kaupunkiseutu joukkoliikenne muodostaa kilpailukykyisen vaihtoehdon muiden liikennemuotojen ja lähinnä henkilöauton käytölle tärkeimmät pysäkit varustetaan katoksella pysäkeille järjestetään polkupyörien pysäköintimahdollisuudet, jos pysäkin vaikutusalueella kävelymatkan ulkopuolella löytyy matkustajapotentiaalia pysäkkikatoksille laitetaan pysäkkikohtaiset aikataulut, joissa esitetään myös sopivat vaihtoyhteydet työ- ja opiskelupaikkoihin Muut laatukäytävän osat joukkoliikennettä on mahdollisuus käyttää koulu- ja opiskelumatkoilla sekä Vaasaan suuntautuvilla työmatkoilla töiden alkaessa ja päättyessä. Asiointiliikenne on mahdollinen kaikkina päivinä. Välillä Laihia- Vaasa joukkoliikenne muodostaa työmatkaliikenteessä kilpailukykyisen vaihtoehdon muiden liikennemuotojen ja lähinnä henkilöauton käytölle. kuntakeskusten ja tärkeimpien taajamien ja kylien keskeiset pysäkit varustetaan katoksella, pyörien pysäköintimahdollisuuksilla ja hyvillä kevyen liikenteen yhteyksillä. Ainakin pikavuoroliikenteen pysäkeille järjestetään asialliset saattoliikenteen yhteydet. pysäkkikatoksille laitetaan pysäkkikohtaiset aikataulut, joista selviää myös tuloajat Vaasaan ja Vaasan vaihtoyhteyksien aikataulut työ- ja opiskelupaikkoihin kuntakeskuksissa varataan keskeisten pysäkkien läheisyyteen tilaa liityntäpysäköintiä varten Isokyrö-Laihia-Vaasa välille esitettiin kaikkiaan kahdeksan pysäkkikatoksen rakentamista. Näistä nyt tarkasteltavana olevan laatukäytävän ulkopuolelle sijoittuvat Vähässäkyrössä kuntakeskuksen ja Veikkaalan pysäkit.

12 10 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA TAUSTAA Kuva 1. Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen selvityksessä esitetty seutuliikenteen palvelutasoluokittelu Vaasan, Mustasaaren, Laihia, Vähänkyrön ja Isonkyrön osalta. 1.2 Yleisten teiden kustannusvastuu valtion ja kuntien kesken Tiehallinto uusi vuonna 2001 yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa ohjeen yleisten teiden kustannusvastuusta valtion ja kuntien kesken. Uusitun ohjeen periaatteena on, että kustannusvastuu ratkaistaan ensisijaisesti verkon luokittelulla ja että yleisen tien kustannuksista vastaa valtio. Kuntien vapaaehtoinen osallistuminen erityisesti rakentamiskustannuksiin on edelleen mahdollista (tielaki 95 ), mutta kunnossapidosta vastaisi yleensä valtio. Uuden suosituksen mukaiseen kustannusvastuuseen siirrytään vuoden 2004 loppuun mennessä. Joukkoliikenteen pysäkkien osalta yleisen tien pysäkkialueiden ja pysäkkikatosten toteuttamisesta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tiepiiri. Kunnat voivat edelleen rahoittaa ja rakentaa yleisille teille toteutettavia pysäkkejä varsinkin jos ne vaativat pysäkeiltä korkeaa tasoa. Kaduilla pysäkkien kehittämisen vastuu kuuluu kunnille.

13 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 11 SELVITYKSEN TAVOITTEET 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET Selvityksen tavoitteena oli laatia linja-autoreitillä Isokyrö-Tervajoki-Laihia- Mustasaari-Vaasa toteuttamiseen tähtäävä toimenpideselvitys, jossa yksilöidään joukkoliikenteen laatukäytävän mukaiset liikenteelliset ja fyysiset toimenpiteet vastuutahoineen. Toimenpideselvityksen tulee määritellä uudet liikenteelliset yhteystarpeet sekä kehitettävät pysäkit ja terminaalit. Fyysisten toimenpiteiden tarkkuustason tulee kertoa hankintayksiköille riittävän tarkasti yksikkömäärätiedot (katokset, kevyen liikenteen väylien pituudet jne.) toteuttamisen kustannustason määrittämiseksi. Pysäkeille tulee laatia rakennussuunnittelua varten noudatettavat ohjeet mm. katosten, laitteiden ja rakenteiden tyypistä. Toimenpiteiden suunnittelun tulee perustua Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen selvityksen mukaisiin joukkoliikenteen tavoitteellisiin palvelutasoihin kullakin reitin osalla. Työssä tulee arvioida maakuntakeskusten Vaasan ja Seinäjoen välisen linjaautoliikenteen ja junaliikenteen kehittämistarvetta. Seinäjoen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa valmistuu vuonna 2003 laatukäytäväselvitys väliltä Ylistaro-Seinäjoki-Ähtäri. Kun em. suunnitelma yhdistetään Vaasa- Laihia-Isokyrö laatukäytäväselvitykseen, saadaan yhtenäinen joukkoliikenteen toimintaympäristöä käsittelevä laatukäytäväselvitys välille Vaasa- Seinäjoki-Ähtäri. Toimenpiteet tulee arvioida olemassa olevan tilanteen ja nykyisten kehitysnäkymien perusteella. Toimenpiteissä kuten pysäkkien suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntä- ja syöttöyhteyksien toimintaedellytykset laatukäytävän ulkopuolelta.

14 12 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA 3 NYKYTILA 3.1 Laatukäytävän tie- ja katuverkko Vakiovuorojen reitit Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävän runkoreitti muodostuu vakiovuorojen osalta seuraavista katu- ja tieverkon osista: Vaasan katuverkko, Rantamaantie (Vaasa), seututie 715 välillä Vanha Vaasa Helsingby, valtatie 3 välillä Helsingby Laihia ja valtatie 16 välillä Laihia Isokyrö. Laihialla tehdään pisto Matkahuoltoon reittiä Vaasantie (vt 3) - Långåminnentie Kauppatie Matkahuollon asiamiespiste valtatie 16. Isossakyrössä ajetaan Matkahuoltoon Pohjankyröntietä (mt ) ja Kyröntietä pitkin. Isostakyröstä Seinäjoen suuntaan lähdettäessä vuorot palaavat Matkahuollosta Pohjankyröntielle, joka toimii reittinä Napuelle valtatielle 16 saakka. Vaasan katuverkossa on kaupunkiin tultaessa yleisin reitti: Rantamaantie- Malmönkatu-Asemakatu-Maasilta-Linja-autoasema. Laihialta Vaasaan klo 9:00 (KP) ja 10:00 (M-P) saapuvat vuorot ajavat Keskussairaalan kautta reittiä Rantamaantie-Hietalahdenkatu-Koulukatu-Hovioikeudenpuistikko-Hietasaarenkatu-Rautatienkatu-Asemakatu-Maasilta-Linja-autoasema. Vaasasta lähdetään reittiä Linja-autoasema-Maasilta-Vaasanpuistikko-Kauppapuistikko-Rantamaantie. Vaasasta klo 0:50 (M-L) lähtevän ja Vaasaan klo 4:50 saapuvan vuorojen reitit kulkevat rautatieaseman kautta. Koulupäivinä Kristiinankaupungista Vaasaan klo 7:30 saapuva vuoro ajaa Palosaaren kautta Palosaarentietä ja Vöyrintietä pitkin linja-autoasemalle. Vastaavasti Vaasasta klo 16:10 Kristiinankaupunkiin lähtevän vuoron reitti alkaa klo 16:00 Palosaaresta. Tämä on ainoa tarkasteltavalle laatukäytävälle suuntautuva seutuliikenteen vuoro, jonka reitti Vaasasta lähdettäessä kulkee keskussairaalan kautta. Pikavuorojen reitit Pikavuorojen käyttämät reitit poikkeavat Vaasassa ja Isokyrössä vakiovuorojen reiteistä. Vaasaan tullaan reittiä moottoritie (vt 3)-Malmönkatu-Asemakatu-Maasilta-Linja-autoasema. Vaasasta lähdetään reittiä Vaasanpuistikko- Kauppapuistikko-moottoritie (vt 3). Isossakyrössä suurin osa pikavuoroista tekee Kyröntietä pitkin piston Matkahuoltoon, mutta muuten reitti kulkee valtatietä 16 pitkin. Laihialla pikavuorot poikkeavat kuntakeskuksessa vakiovuorojen tavoin.

15 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 13 NYKYTILA Kuva 2. Laatukäytävän tie- ja katuverkko sekä lähiseudun muut joukkoliikenteen reitit.

16 14 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA 3.2 Maankäyttö Liikenneministeriön tutkimuksen mukaan itsekannattavalle joukkoliikenteelle löytyy perusteita, jos asukastiheys on yli 200 as./km2. Tämän rajan ylittävää aluerakennetta esiintyy laatukäytävän varrella vain taajamien kohdilla ja pistemäisesti Helsingbyssä. Tiheintä asutus on Vaasan keskustan ja Vanhan Vaasan välillä. Eniten nauhamaista asutusta esiintyy välillä Laihia-Tervajoki- Isokyrö. Laihialla aluerakenteen tihentymää on myös kunnan eteläpuolella valtatien 3 vaikutusalueella. Vähässäkyrössä aluerakenne painottuu nauhamaisesti Tervajoelta kuntakeskukseen menevän tien ympärille. Kuva 3. Laatukäytävän vaikutusalueen väestön tiheys (Rakennus- ja huoneistorekisteri ).

17 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 15 NYKYTILA Väestö ja työpaikat Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö as as as as as työp työp työp työp työp työll työll työll työll työll. Työpaikkaomavaraisuus: Vaasa 128 % Mustasaari 59 % Laihia 65 % Vähäkyrö 60 % Isokyrö 72 % Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2002 lopussa asui suunnittelualueen kunnissa asui yhteensä asukasta. Vaasan osuus väestöstä oli yli 60 % ja Mustasaaren vajaat 20 %. Yhden kilometrin etäisyydellä tarkasteltavasta laatukäytävästä yhteensä asukasta. Vastaava luku kahden kilometrin etäisyydellä laatukäytävästä oli asukasta. Suunnittelualueen kunnissa oli vuoden 2000 lopussa yhteensä työpaikkaa ja työllistä. Keskimääräinen työpaikkaomavaraisuus oli 103 %, mutta kuntakohtaiset erot olivat suuria. Toimialoittain julkinen sektori, teollisuus ja palvelut työllistivät eniten. Näiden lisäksi alkutuotannon työpaikkojen osuus oli suhteellisesti suuri muualla paitsi Vaasassa ja Mustasaaressa. Suurin osa työpaikoista sijaitsee Vaasassa, mikä edellyttää liikkumista maakuntakeskukseen. Työmatkoja tehdään Vaasan lisäksi suhteellisen paljon Mustasaareen ja Laihialle. Tämän lisäksi isokyröläiset käyvät suhteellisen paljon työssä Vähässäkyrössä ja päinvastoin. Mustasaaren suurimmat työpaikkakeskittymät, Sepänkylä ja Koivulahti, sijoittuvat valtatien 8 vaikutusalueelle Vaasan pohjoispuolelle tarkasteltavana olevan laatukäytävän ulkopuolelle. Seudullisesti tarkasteltuna Isokyrö-Laihia-Vaasa ja Koivulahti-Vaasa yhteydet toimivat alueen merkittävimpinä työmatkaliikenteen käytävinä. Tämä edellyttää joukkoliikenneyhteyksien toimivuutta vähintään töiden alkamis- ja päättymisaikoina. Taulukko 1. Työpaikat toimialoittain Työpaikan toimiala Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Yhteensä kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus Maa- ja metsätalous % % % % % % Teollisuus % % % % % % Rakentaminen % % % 64 5 % 58 4 % % Kauppa, majoitus- ja ravitsemus % % % % % % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne % % 89 4 % 45 4 % % % Rahoitus-, vakuutus-, yms % % % 74 6 % 91 6 % % Yhteiskunnalliset palvelut % % % % % % Joku muu tai tuntematon toimiala % % 75 4 % 49 4 % 47 3 % % Yhteensä % % % % % % Taulukko 2. Työssäkäyntitilasto Asuinkunta Työssäkäyntikunta Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö

18 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA 3.3 Liikennemäärät Laatukäytävän liikennemäärä vaihtelee päätiellä majon/vrk välillä. Eniten liikennettä on valtatiellä 3 Vaasasta Vikbyhyn, jossa liikennemäärä on majon/vrk välillä. Moottoritiestä johtuen liikenteellinen palvelutaso on kuitenkin erittäin hyvä. Välillä Vikby - Laihia on liikennemäärä majon/vrk. Valtatiellä 16 liikennemäärä vaihtelee Laihialta Tervajoelle majon/vrk ja Tervajoelta Isoonkyröön majon/vrk välillä. Laihiantiellä (seututie 715) on vuorokautinen liikennemäärä Vanhasta Vaasasta Helsingbyhyn majon/vrk. Isossakyrössä Pohjankyröntiellä (mt ) kulkee autoja noin 500 vuorokaudessa. Vaasassa on eniten liikennettä Vaasanpuistikolla ja Kauppapuistikolla ja Laihialla Kauppatiellä ORAVAINE VAASA MUSTASAARI Veikkaala VÄHÄKYRÖ MAKSAMAA VÖYRI KVL yli alle Helsingby 577 Vedenoja Ruto Hulmi Tervajoki Hevonkoski ISOKYRÖ Napue YLISTA MAALAHTI LAIHIA Kuva 4. Laatukäytävän keskivuorokausiliikennemäärät ILMAJOKI

19 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 17 NYKYTILA 3.4 Linja-autoliikenne Linja-autoliikenteen tarjonta on vilkkainta Vaasan katuverkossa, Rantamaantiellä ja Laihiantiellä Vikbyhyn saakka. Vikbystä osa vuoroista erkanee seututielle 673 (Maalahden suunta) ja osa valtatielle 8 (Lapväärtin ja Kristiinankaupungin suunta). Laatukäytävän vuorotarjonta on vilkkaimmillaan vuoroa suuntaansa vuorokaudessa. Linja-autojen vuorotarjonnan kannalta merkittäviä solmupisteitä ovat Vikbyn lisäksi seuraavat kohdat: Helsingby; vakio- ja pikavuorojen reitit erkanevat toisistaan Laihia; osa vuoroista menee valtatietä 3 pitkin Kylänpään suuntaan ja osa valtatietä 16 pitkin Seinäjoen suuntaan Tervajoki; osa Vaasan reiteistä ajetaan Vähänkyrön kautta ja osa valtatien 16 kautta Hevonkoski/Napue; vakio- ja pikavuorojen reitit erkanevat toisistaan Kuva 5. Laatukäytävän liikennetarjonta talviarkipäivänä

20 18 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA Liikenteellinen palvelutaso Nykyisen palvelutasotarkastelun lähtökohtana on tarkasteltavan laatukäytävän vaikutusalueella asuvien henkilöiden mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä työ-, koulu- asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla. Vaasa Vaasasta on mahdollisuus käydä linja-autolla soveltuvin osin työssä tai koulussa Laihialla, jos toiminnot alkavat klo 8:15-10:00 ja päättyvät 14:00, 15:00, 15:30 tai 18:30 jälkeen. Käytännössä työ- ja opiskeluaikojen on joustettava linja-autoliikenteen ehdoilla. Tervajoelle ja Isoonkyröön suuntautuvissa matkoissa joukkoliikenteen tarjoamat vaihtoehdot ovat vähäisemmät. Vaasasta on mahdollista tehdä asiointimatkoja ympäri vuoden jokaisena päivänä Laihialle sekä maanantaista lauantaihin Tervajoelle ja Isoonkyröön. Asiointimatkoille on tarjolla useampia vaihtoehtoja, mutta sunnuntaisin liikkuminen on pikavuorojen varassa. Viimeinen vuoro Vaasasta em. kuntiin lähtee klo 17:00 jälkeen. Viimeiset vuorot talviarkipäivinä lähtevät Vaasaan Laihialta klo 21:50 (vakiovuoro klo 15:40) ja Isostakyröstä klo 18:15 (vakiovuoro klo 15:00). Laihia Laihialta on mahdollisuus käydä linja-autolla Vaasassa työssä tai koulussa, jos toiminnot alkavat klo 7:00, 8:00, 9:00 tai 10:00 ja päättyvät klo 14:00, 15:00, 16:00 tai 17:00 jälkeen. Aamulla klo 6:00 alkaville työvuoroille ei ole joukkoliikenneyhteyksiä. Vuoroja kulkee vähinään yksi tunnissa. Vaasaan on ympäri vuoden useita vaihtoehtoisia vuoroja asiointimatkoille, mutta sunnuntaisin liikkuminen on pikavuorojen varassa. Viimeinen vuoro talviarkipäivinä Vaasasta Laihialle lähtee klo 17:20 (vakiovuoro klo 16:15). Laihialta pääsee Vaasaan pikavuorolla klo 21:50 (vakiovuorolla klo 15:40). Laihialta on mahdollisuus käydä linja-autolla soveltuvin osin työssä tai koulussa Tervajoella ja Isossakyrössä, mutta käytännössä työ- ja opiskeluaikojen on joustettava linja-autoliikenteen ehdoilla. Asiointimatkoille on tarjolla useita vaihtoehtoja, mutta sunnuntaisin liikkuminen rakentuu pikavuorojen varaan. Isokyrö Isostakyröstä on mahdollisuus käydä linja-autolla soveltuvin osin Vaasassa työssä tai koulussa, jos toiminnot alkavat klo 7:00 tai 8:00 ja Vähänkyrön kautta kulkien myös klo 10:00. Toimintojen tulee päättyä klo 16:00 jälkeen. Pikavuorolla on Vaasasta lähtevä yhteys myös klo 17:20. Vähänkyrön kautta on yhteyksiä klo 13:00 ja 14:00 jälkeen. Asiointiliikenteelle on tarjolla useampia vaihtoehtoja muina päivinä paitsi sunnuntaina. Linja-autoliikenteen käytön houkuttelevuutta heikentää bussissa käytetty matka-aika, joka on kaksinkertainen henkilöautoon verrattuna. Ilta- ja viikonloppuliikenne on puutteellinen. Isostakyröstä on mahdollisuus käydä työssä tai koulussa Tervajoella ja Laihialla, jos toiminnot alkavat klo 6:00 (Tervajoki), 7:00, 8:00 ja päättyvät klo 13:00 (Tervajoki), 14:00 (Tervajoki) ja 16:00 jälkeen. Vähäänkyröön on yhte- Vaasa-Laihia + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika min Vaasa-Isokyrö +/- työmatkaliikenne +/- koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika min Laihia-Vaasa ++ työmatkaliikenne ++ koulumatkaliikenne +++ asiointiliikenne + vapaa-ajan liikenne ajoaika min Laihia-Isokyrö +/- työmatkaliikenne +/- koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika min Isokyrö-Vaasa + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika noin 50 min Isokyrö-Laihia + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika noin 20 min Isokyrö-Tervajoki + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika 5-10 min Isokyrö-Vähäkyrö - työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne - asiointiliikenne -- vapaa-ajan liikenne ajoaika min

21 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 19 NYKYTILA yksiä kouluaamuina klo 9:00:ksi ja paluuyhteydet iltapäivillä klo 13:00 ja 14:00 jälkeen. Asiointiliikenteelle Laihialle ja Tervajoelle on tarjolla useampia vaihtoehtoja muina päivinä paitsi sunnuntaina. Mustasaari ja Vähäkyrö Helsingbystä on vastaavat palvelut kuin Laihialta. Vikbystä palvelutaso on hieman parempi, koska Laihialta tulevien vuorojen lisäksi aluetta palvelee Maalahden (seututie 673) ja Lapväärtin (valtatie 8) suunnilta tulevat vuorot. Tervajoelta on koulupäivinä yhteys Vähäänkyröön klo 6:55:ksi, 8:05:ksi, 8:55:ksi ja 15:25:ksi. Viimeinen yhteys ajetaan myös kesälomien aikana. Kaikki vuorot jatkavat Vähästäkyröstä Vaasaan. Vastaavasti Vähästäkyröstä lähtee koulupäivinä vuoroja Tervajoelle klo 10:00, 14:00, 15:00 ja 16:10. Kesäarkina vuoroja Tervajoelle lähtee klo 9:55 ja 14:00. Vuorot soveltuvat Vähässäkyrössä koulussa käyntiin ja talvella asiointiin. Ajoaika Tervajoen ja Vähänkyrön välillä on noin 10 minuuttia. Taulukko 3. Nykyinen laatukäytävän linja-autoliikenteen tarjonta. Vaasa-Laihia-Isokyrö Isokyrö-Laihia-Vaasa Ajopäivät Kelloaika Liikenne Vuoron Ajopäivät Kelloaika Liikenne Vuoron Vaasa Laihia Tervajoki Isokyrö Linja Osto menosuunta Isokyrö Tervajoki Laihia Vaasa Linja Osto tulosuunta M-L 0:50 1:14 1:20 1:30 x Seinäjoki M-P,SS 4:10 4:15 4:20 4:50 x Seinäjoki M-S 4:30 4: x Kurikka M-P++ 5:55 6:00 6:15 th 6:45 x Seinäjoki M-P++ 7:05 7:35 7:40 7:55 x Seinäjoki M-P+ 5:55 6:00 6:15 th 6:45 x Seinäjoki M-P+ 7:40 8:15 8:25 8:45 x Seinäjoki M-P :00 7:35 x Kurikka M-P+ 7: :45 V x Isokyrö M-P++ 6:55 7:00 7:15 7:45 x Seinäjoki M-P+ 8:15 8: x Jurva M-P+ 6:55 7:00 7:15 th 7:45 x Seinäjoki M-L 9:10 9: x Kurikka M-P :10 8:45 x Kurikka M-P+ 9:30-10:08 V 10:20 x Seinäjoki M-P :25 9:00 x Jurva M-P++ 9:30-10:05 V 10:20 x Seinäjoki M-P+ 8:30 8:40 th - 9:40 x Lapua M-P+ 10:00 10: x Jakkula M-P :30 10:00 x Kurikka M-L 10:30 10:50 10:57 th 11:05 x Seinäjoki M-P :30 10:00 x Kurikka M-P+ 11:30 12: x Kylänpää M-P :00 11:35 x Jakkula S 11:40 12: x Kurikka M-P++ 11:30 11:40 11:50 12:20 x Seinäjoki M-P+ 12:20 12: x Koskenkorva M-P+ 11:30 11:40 11:50 12:20 x Seinäjoki M-P++ 12:20 12: x Kurikka M-S :40 13:05 x Kurikka M-P++ 13:25-14:10 V 14:20 x Lapua M-P :00 13:35 x Kylänpää M-P+ 13:25-14:10 V 14:20 x Lapua M-L 14:00 14:05 14:15 14:40 x Lapua M-S 14:00 14: x Kurikka M-P :50 15:15 x Koskenkorva M-P+ 14:00 14: x Jokiperä M-P :10 15:40 x Kurikka SS 14:05 14:25 14:32 th 14:40 x Seinäjoki M-P+ 15:00 15:10 V - 15:55 x Seinäjoki M-P+ 14:15 14: x Jurva M-P++ 15:00 15:10 V - 15:55 x Seinäjoki M-P+ 14:20-15:10 V 15:25 x Lapua M-S :35 16:00 x Kurikka M-P+ 15:15 15: x Kurikka M-P :40 16:10 x Jokiperä M-P++ 16:05 16:40 16:44 17:05 x Seinäjoki M-L 18:15 18:20 th 18:30 18:55 x Seinäjoki M-P+ 16:15 16: x Kurikka SS 18:15 18:20 th 18:30 18:55 x Seinäjoki M-P++ 16:15 16: x Kurikka M-S :55 19:20 x Kurikka M-P+ 16:15 16:50 16:55 17:10 x Seinäjoki M-P,S :50 22:15 x Kurikka M-P,S 17:15 17: x Kurikka Yht. (kpl) M-P,SS 17:20 17:40 17:50 17:55 x Lapua Selitykset Yht. (kpl) V väli Tervajoki-Vaasa Vähänkyrön kautta th tiehaara pikavuoro kursivoitu ja lihavoitu

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS M-L M-P SS 6.05 6.05 15.00yy Tampere laituri 6 10.55 18.30 18.55 X

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä 24.04.2012 Selvityksen tavoitteet Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on selvittää Jyväskylän nykyisen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Osaselvityksen laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet:

Osaselvityksen laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet: ALKUSANAT Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman joukkoliikennettä koskevassa osaraportissa on tarkasteltu seutukunnan joukkoliikennejärjestelmää organisaation, joukkoliikennemuotojen, terminaaliverkon

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 42 Asianro 4014/08.01.01/2014 Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liikennöintisuunnitelmat Kannusteurakkasopimukset Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo Espoon liikenneverkkovisio Petri Suominen Soukan palvelutalo 16.4.2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 16.4.2015 2 Tavoitteet Ohjaa liikenneverkon strategista suunnittelua ja palvelee maankäytön kehityskuvaa

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 30 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteiden 2-4 liikennöintisuunnitelmat Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12. Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.2013 Kysymys 1: Maaseutuliikenne kilpailutetaan kannusteurakkana. Erityisesti

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

1 Palvelutason määrittely

1 Palvelutason määrittely 1 Palvelutason määrittely 1.1 Palvelutason määrittelyprosessi Joukkoliikennelaki uudistui 3.12.2009. Uuden lain siirtymäajan päättymisen jälkeen vuodesta 2014 kuntien mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteen

Lisätiedot