JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA"

Transkriptio

1 JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Linja-autoliitto ry Vaasan kaupunki Mustasaaren kunta Laihian kunta Isonkyrön kunta Vähänkyrön kunta

2

3 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Isokyrö-Laihia-Vaasa Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Vaasan kaupunki Laihian kaupunki Mustasaaren kunta Isokyrön kunta Vähäkyrön kunta Linja-autoliitto ry. Vaasa 2003

4 Raportin kansi Valokuvayhdistelä Vaasan linja-autoasema sekä Oy Matkahuolto Ab:n asiamiespisteet Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä Kartat ym. luvat: Vaasan opaskartta: Vaasan kaupunki, mittaustoimi, lupa n:o 30/03 Laihian opaskartta: Karttaikkuna Oy Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä saatu aineisto: Coryright Genimap Oy, Lupa L4356 Copyright Maanmittauslaitos, Lupa 020\MYY\03

5 TIIVISTELMÄ Selvityksen tavoitteena oli laatia linja-autoreitillä Isokyrö-Tervajoki-Laihia- Mustasaari-Vaasa toteuttamiseen tähtäävä toimenpideselvitys, jossa yksilöidään joukkoliikenteen laatukäytävän mukaiset liikenteelliset ja fyysiset toimenpiteet vastuutahoineen. Selvitys määrittelee uudet liikenteelliset yhteystarpeet sekä kehitettävät pysäkit ja terminaalit. Laatukäytävän palvelutasotavoitteet määriteltiin aikaisemmin Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kuuluvassa Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen selvityksessä. Liikenteelliset asiat Liikenteellisesti laatukäytävän vuorotarjonta on vilkkaimmillaan vuoroa suuntaansa Rantamaantiellä ja Laihiantiellä, joissa laatukäytävälle yhtyy Maalahden ja Kristiinankaupungin suuntien liikenne. Isokyrö-Laihia-Vaasa välillä ajetaan talviarkisin 41, kesäarkisin 26, lauantaisin 10 ja sunnuntaisin 8 vuoroa. Itsekannattavan liikenteen määrä on suoriteperusteisesti hallitseva. Vilkkaimman liikenteen aikana eli talviarkina on ostoliikenteen osuus 20 %. Vastaavana ajankohtana kesällä, jolloin kysyntä on heikkoa, on ostoliikenteen osuus lähes puolet koko liikenteestä. Viikonloppuna liikenne muodostuu pääsääntöisesti vain itsekannattavasta pikavuoroliikenteestä. Vaasa-Seinäjoki rataosuudella liikennöi viikonpäivästä riippuen junavuoroa päivässä molemmat suunnat yhteen laskettuna. Junat pysähtyvät Vaasassa, Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä. Tarkasteltavalla laatukäytävällä on Oy Matkahuolto Ab:n linja-autoasema Vaasassa sekä asiamiespisteet Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä. Yleisillä teillä on yhteensä 94 linja-autopysäkkiä, joissa 14:ssa on katos. Katoksia on pääsääntöisesti kahta tyyppiä. Vaasassa on myös ulkomainosyhtiöiden toimittamia alumiinirunkoisia lasikatoksia. Palvelutasotavoitteiden toteutuminen edellyttää liikenteen lisäämistä ympäri vuoden kaikkina viikonpäivinä. Liikennetarjontaan kohdistuvat toimenpiteet esitetään kohdistettavan ensisijaisesti talviarkipäivien liikenteeseen. Ensivaiheessa kesällä ja viikonloppuna voidaan hyväksyä tavoitteita alhaisempi vuorotarjonta. Jos talviarkipäivien liikennetarjonnan lisäykset lisäävät joukkoliikenteen kysyntää, voidaan myös muina liikennöintikausina lisätä liikennetarjontaa. Kesällä tulee huolehtia Vaasaan suuntautuvan työmatkaliikenteen toimivuudesta. Vuorotarjonnan lisäksi tärkeimpien työmatkaliikenteen yhteyksien nopeuttamiskeinona esitetään reittien ajamista osittain moottoritien kautta. Muutoinkin vakio- ja pikavuorojen esitetään käyttävän Vaasassa samoja reittejä sekä tulo- että menosuunnassa. Ehdotus uudeksi reitiksi on: Linja-autoasema-Vaasanpuistikko-Koulukatu-Hietalahdenkatu-Rantanmaantie/moottoritie. Reitin vaikutuspiiriin jää sekä keskussairaala että keskusta ja reitiltä on yhteydet eri suuntiin meneville paikallisliikenteen vuoroille. Työpaikkojen saavutettavuutta esitetään parannettavan tekemällä aamun ja iltapäivän tärkeimmillä työmatkaliikenteen vuoroilla pisto Airport Parkin alueelle. Liikenteen lisäykset eivät ainakaan alussa toteutune itsekannattavasti, joten palvelutasotavoitteisiin pääseminen edellyttänee lupaviranomaisilta myös rahallista panostusta. Lisättävästä liikennetarpeesta tulee käynnistää keskustelut lupaviranomaisten ja bussiyrittäjien välillä, joissa haetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja tavoitteisiin pääsemiseksi.

6 Nähtäväksi jää, voidaanko lisäliikenteestä ainakin osa hoitaa jatkossa pelkästään lipputuloilla. Esimerkiksi jos talviarkipäiville esitetyt kaikki lisävuorot toteutetaan, niin laatukäytävän liikennetarjonta lisääntyy yli 30 %. Tämä lisää kokonaismatkustajien määrää tiedossa olevien joustokertoimien mukaan (vuorotarjonnan joustokerroin +/- 0,6) noin 19 %. Kokonaismatkustajamäärä kasvaa myös nopeiden vuorojen vaikutuksesta (matka-ajan joustokerroin +/- 0,6) hieman edellistä lukemaa enemmän. Näin liikenteellisillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan jopa 20 % kokonaismatkustajamäärän lisäys laatukäytävän liikenteeseen. Yleisesti esitettyjen liikennetarjonnan lisäysten vaikutuksesta erityisesti Laihia-Vaasa välille syntyy lähes säännöllinen aamusta iltaan ajettava ja ruuhka-aikoina jopa paikallisliikennemäinen liikennetarjonta, minkä vaikutuksesta joukkoliikenteestä syntyy yhä useammalle potentiaalinen liikkumismuoto. Seutulippuja ostetaan enemmän ja kokonaismatkustajamäärien voidaan olettaa kasvavan myös nykyisillä vuoroilla. Liikenteen toimintaympäristöön liittyvät asiat Pysäkkien kehittämisessä käytetään apuna pysäkkiluokittelua, jossa esiintyy samoja tunnusomaisia piirteitä Laatuluokituksen toteutuksen suunnittelu Ylistaro-Ähtäri laatukäytävä selvityksessä olevan luokituksen kanssa. Seudullinen tavoite on yhtenäisen joukkoliikenteen toimintaympäristön syntyminen maakuntakeskusten Vaasan ja Seinäjoen välille. I-luokan pysäkkejä ovat Keskussairaala, Airport Parkin Isonkyrön suunta, Ruto, Hulmi, Laihian Matkahuolto, Tervajoella Vähänkyrön tiehaaran pysäkki, Tervajoella Kuormausaseman pysäkin Isonkyrön suunta sekä Isonkyrön Matkahuolto. Muut tarkasteltavat pysäkit lukeutuvat II-luokkaan paitsi Helsingbyn Isonkyrön suunnan ja Strömbergin Vaasan suunnat pysäkit, jotka kuuluvat III luokkaan. I-luokan tärkeimpinä pysäkkeinä pidetään Keskussairaalan pysäkkejä. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat Isonkyrön ja Laihian Matkahuollot ja Tervajoen Kuormausaseman Isonkyrön suunnan ja Vähänkyrön tiehaaran pysäkit. Vähänkyrön tiehaaran pysäkkien on tarkoitus toimia seudullisina vaihtopysäkkeinä tietynlaisina terminaalimaisina pysäkkeinä. Myös Laihian Hulmin ja Ruton pysäkit sekä Airport Parkin pysäkit ovat nopeasti kehittämistarpeessa olevia pysäkkejä. Laihialla Vaasan suunnassa olevissa pysäkeissä on uudehkot katokset, joita ei tarvitse uusia, ellei laatukäytävälle haluta pysäkkikatosten osalta yhtenäistä ilmettä. Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävän pysäkkien nousijamäärät eivät edellytä sähköisen informaation järjestämistä pysäkeille. Sähköinen informaatiojärjestelmä tulee suunnittelualueella kyseeseen Vaasan matkakeskuksessa, joka palvelee myös laatukäytävän matkustajien tarpeita. Tasokas pysäkkiinformaatio edellyttää tienpitäjältä aikataulutelineiden tai kaappien asettamista. Bussiyrittäjien tai Matkahuollon tulee sopia tavasta ylläpitää ajantasaisia aikatauluja pysäkeillä. Toteuttamisohjelma Työssä esitetään toimenpiteiden toteuttamisohjelma vuosille Osa liikenteellisistä toimenpiteistä on riippuvaisia aikaisemmin tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista.

7 ESIPUHE Vaasan seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä on solmittu vuonna 2002 aiesopimus aluehallinnon viranomaistahojen sekä kuntien kesken. Osapuolet sitoutuivat edistämään sopimuksessa esitettyjä toimenpiteitä. Aiesopimus käsittää vuodet Aiesopimuksessa on kirjattu erääksi toimenpiteeksi joukkoliikenteen laatuluokituksen toteutus yhteysvälillä Isokyrö-Laihia- Vaasa. Toimenpide on ajoitettu vuosille Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on suunniteltu tavoitteet ja toimenpidekokonaisuus, Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen, jonka mukaisesti laatukäytävähanke tulisi toteuttaa. Toimenpiteet kohdistuvat linja-autoliikenteen hoitoon sekä sen tarvitseman toimintaympäristön parantamiseen halutun laatuluokituksen mukaisesti. Tässä toteuttamiseen tähtäävässä suunnitelmassa on yksilöity joukkoliikenteen laatukäytävän mukaiset liikenteelliset ja fyysiset toimenpiteet vastuutahoineen. Selvityksessä on määritelty uudet liikenteelliset yhteystarpeet sekä kehitettävät pysäkit ja terminaalit. Suunnittelutyötä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet: Rauno Matintupa, pj. Länsi-Suomen lääninhallitus Pirjo Niemi, Pohjanmaan liitto Ari Perttu, Tiehallinto, Vaasan tiepiiri ( asti) Tanja Puikkonen, Tiehallinto, Vaasan tiepiiri ( alkaen) Pertti Hällilä, Vaasan kaupunki Kathe Wiklund, Mustasaaren kunta Marko Kilpeläinen, Laihian kunta Eino Toivola, Isonkyrön kunta Tapani Kivistö, Vähänkyrön kunta Peter Ulmanen, Linja-autoliitto Eero Rinta-Kanto, Connex Finland Oy Työhön ovat myös osallistuneet Eero Siikavirta Länsi-Suomen lääninhallituksesta, Unto Mäkiniemi Tiehallinnon Vaasan tiepiiristä ja Helena Nurmikoski VR Osakeyhtiöstä. Lisäksi laatukäytävän pysäkkien tärkeyttä on arvioinut pitkään laatukäytävällä linja-autoa ajanut Connex Finland Oy:n kuljettaja. Selvityksen on laatinut Insinööritoimisto Liidea Oy, jossa työstä ovat vastanneet insinööri Reijo Vaarala ja tekniikan ylioppilas Marko Mäenpää. Vaasa, marraskuu 2003

8

9 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 7 Sisältö 1 TAUSTAA Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävä -selvitys Yleisten teiden kustannusvastuu valtion ja kuntien kesken 10 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET 11 3 NYKYTILA Laatukäytävän tie- ja katuverkko Maankäyttö Väestö ja työpaikat Liikennemäärät Linja-autoliikenne Liikenteellinen palvelutaso Seinäjoki-Vaasa liikenne Itsekannattava ja ostoliikenne Junaliikenne Joukkoliikenteen terminaaliverkko 22 4 PALVELUTASOTAVOITTEET Laatukäytävien kehittämisen tavoitteet Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävän palvelutasotavoitteet Liikenteelliset tavoitteet Fyysiset tavoitteet 26 5 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Toimenpiteiden määrittäminen Liikenteelliset toimenpiteet linja-autoliikenteessä Kiireellisimmät toimenpiteet Muut toimenpiteet Junaliikenteen kehittämisnäkymät Joukkoliikenteen palvelupisteverkko Vaasan matkakeskus Oy Matkahuolto Ab:n asiamiespisteet Linja-autopysäkit Informaation kehittäminen 41 6 TOTEUTTAMISOHJELMA 42 7 SEURANTA 44 LIITTEET 45

10 8 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

11 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 9 TAUSTAA 1 TAUSTAA 1.1 Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävä -selvitys Vaasan seudun liikenne 2020 kuuluvassa osaselvityksessä Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen oli tavoitteena muodostaa toimenpidekokonaisuus, jonka toteuttaminen parantaa joukkoliikenteen asemaa kulkumuotojen välisessä kilpailussa ja tuottaa asetetun laatukäytäväverkon seudulle. Tavoitteeksi asetettiin joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen kaikessa liikenteessä reilusta viidestä prosentista seitsemään prosenttiin ja työmatkaliikenteessä kahdeksasta prosentista kymmeneen prosenttiin. Seudullisessa liikenteessä todettiin kilpailutasoinen työmatkaliikenne realistiseksi väleillä Laihia-Vaasa ja Koivulahti-Vaasa. Muilla yhteysväleillä ei todettu löytyvän edellytyksiä kilpailutasoiseen liikenteeseen ilman palvelutason oleellista parantamista. Muuten kuntakeskuksista Vaasaan suuntautuvien pääväylien edellytettiin olevan vähintään perustasoa, jossa koulu-, työ- ja asiointimatkat ovat joukkoliikennettä käyttäen ainakin soveltaen mahdollisia. Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävälle esitettiin seuraavia palvelutasotavoitteita: Vaasan kaupunkiseutu joukkoliikenne muodostaa kilpailukykyisen vaihtoehdon muiden liikennemuotojen ja lähinnä henkilöauton käytölle tärkeimmät pysäkit varustetaan katoksella pysäkeille järjestetään polkupyörien pysäköintimahdollisuudet, jos pysäkin vaikutusalueella kävelymatkan ulkopuolella löytyy matkustajapotentiaalia pysäkkikatoksille laitetaan pysäkkikohtaiset aikataulut, joissa esitetään myös sopivat vaihtoyhteydet työ- ja opiskelupaikkoihin Muut laatukäytävän osat joukkoliikennettä on mahdollisuus käyttää koulu- ja opiskelumatkoilla sekä Vaasaan suuntautuvilla työmatkoilla töiden alkaessa ja päättyessä. Asiointiliikenne on mahdollinen kaikkina päivinä. Välillä Laihia- Vaasa joukkoliikenne muodostaa työmatkaliikenteessä kilpailukykyisen vaihtoehdon muiden liikennemuotojen ja lähinnä henkilöauton käytölle. kuntakeskusten ja tärkeimpien taajamien ja kylien keskeiset pysäkit varustetaan katoksella, pyörien pysäköintimahdollisuuksilla ja hyvillä kevyen liikenteen yhteyksillä. Ainakin pikavuoroliikenteen pysäkeille järjestetään asialliset saattoliikenteen yhteydet. pysäkkikatoksille laitetaan pysäkkikohtaiset aikataulut, joista selviää myös tuloajat Vaasaan ja Vaasan vaihtoyhteyksien aikataulut työ- ja opiskelupaikkoihin kuntakeskuksissa varataan keskeisten pysäkkien läheisyyteen tilaa liityntäpysäköintiä varten Isokyrö-Laihia-Vaasa välille esitettiin kaikkiaan kahdeksan pysäkkikatoksen rakentamista. Näistä nyt tarkasteltavana olevan laatukäytävän ulkopuolelle sijoittuvat Vähässäkyrössä kuntakeskuksen ja Veikkaalan pysäkit.

12 10 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA TAUSTAA Kuva 1. Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen selvityksessä esitetty seutuliikenteen palvelutasoluokittelu Vaasan, Mustasaaren, Laihia, Vähänkyrön ja Isonkyrön osalta. 1.2 Yleisten teiden kustannusvastuu valtion ja kuntien kesken Tiehallinto uusi vuonna 2001 yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa ohjeen yleisten teiden kustannusvastuusta valtion ja kuntien kesken. Uusitun ohjeen periaatteena on, että kustannusvastuu ratkaistaan ensisijaisesti verkon luokittelulla ja että yleisen tien kustannuksista vastaa valtio. Kuntien vapaaehtoinen osallistuminen erityisesti rakentamiskustannuksiin on edelleen mahdollista (tielaki 95 ), mutta kunnossapidosta vastaisi yleensä valtio. Uuden suosituksen mukaiseen kustannusvastuuseen siirrytään vuoden 2004 loppuun mennessä. Joukkoliikenteen pysäkkien osalta yleisen tien pysäkkialueiden ja pysäkkikatosten toteuttamisesta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tiepiiri. Kunnat voivat edelleen rahoittaa ja rakentaa yleisille teille toteutettavia pysäkkejä varsinkin jos ne vaativat pysäkeiltä korkeaa tasoa. Kaduilla pysäkkien kehittämisen vastuu kuuluu kunnille.

13 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 11 SELVITYKSEN TAVOITTEET 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET Selvityksen tavoitteena oli laatia linja-autoreitillä Isokyrö-Tervajoki-Laihia- Mustasaari-Vaasa toteuttamiseen tähtäävä toimenpideselvitys, jossa yksilöidään joukkoliikenteen laatukäytävän mukaiset liikenteelliset ja fyysiset toimenpiteet vastuutahoineen. Toimenpideselvityksen tulee määritellä uudet liikenteelliset yhteystarpeet sekä kehitettävät pysäkit ja terminaalit. Fyysisten toimenpiteiden tarkkuustason tulee kertoa hankintayksiköille riittävän tarkasti yksikkömäärätiedot (katokset, kevyen liikenteen väylien pituudet jne.) toteuttamisen kustannustason määrittämiseksi. Pysäkeille tulee laatia rakennussuunnittelua varten noudatettavat ohjeet mm. katosten, laitteiden ja rakenteiden tyypistä. Toimenpiteiden suunnittelun tulee perustua Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen selvityksen mukaisiin joukkoliikenteen tavoitteellisiin palvelutasoihin kullakin reitin osalla. Työssä tulee arvioida maakuntakeskusten Vaasan ja Seinäjoen välisen linjaautoliikenteen ja junaliikenteen kehittämistarvetta. Seinäjoen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa valmistuu vuonna 2003 laatukäytäväselvitys väliltä Ylistaro-Seinäjoki-Ähtäri. Kun em. suunnitelma yhdistetään Vaasa- Laihia-Isokyrö laatukäytäväselvitykseen, saadaan yhtenäinen joukkoliikenteen toimintaympäristöä käsittelevä laatukäytäväselvitys välille Vaasa- Seinäjoki-Ähtäri. Toimenpiteet tulee arvioida olemassa olevan tilanteen ja nykyisten kehitysnäkymien perusteella. Toimenpiteissä kuten pysäkkien suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntä- ja syöttöyhteyksien toimintaedellytykset laatukäytävän ulkopuolelta.

14 12 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA 3 NYKYTILA 3.1 Laatukäytävän tie- ja katuverkko Vakiovuorojen reitit Isokyrö-Laihia-Vaasa laatukäytävän runkoreitti muodostuu vakiovuorojen osalta seuraavista katu- ja tieverkon osista: Vaasan katuverkko, Rantamaantie (Vaasa), seututie 715 välillä Vanha Vaasa Helsingby, valtatie 3 välillä Helsingby Laihia ja valtatie 16 välillä Laihia Isokyrö. Laihialla tehdään pisto Matkahuoltoon reittiä Vaasantie (vt 3) - Långåminnentie Kauppatie Matkahuollon asiamiespiste valtatie 16. Isossakyrössä ajetaan Matkahuoltoon Pohjankyröntietä (mt ) ja Kyröntietä pitkin. Isostakyröstä Seinäjoen suuntaan lähdettäessä vuorot palaavat Matkahuollosta Pohjankyröntielle, joka toimii reittinä Napuelle valtatielle 16 saakka. Vaasan katuverkossa on kaupunkiin tultaessa yleisin reitti: Rantamaantie- Malmönkatu-Asemakatu-Maasilta-Linja-autoasema. Laihialta Vaasaan klo 9:00 (KP) ja 10:00 (M-P) saapuvat vuorot ajavat Keskussairaalan kautta reittiä Rantamaantie-Hietalahdenkatu-Koulukatu-Hovioikeudenpuistikko-Hietasaarenkatu-Rautatienkatu-Asemakatu-Maasilta-Linja-autoasema. Vaasasta lähdetään reittiä Linja-autoasema-Maasilta-Vaasanpuistikko-Kauppapuistikko-Rantamaantie. Vaasasta klo 0:50 (M-L) lähtevän ja Vaasaan klo 4:50 saapuvan vuorojen reitit kulkevat rautatieaseman kautta. Koulupäivinä Kristiinankaupungista Vaasaan klo 7:30 saapuva vuoro ajaa Palosaaren kautta Palosaarentietä ja Vöyrintietä pitkin linja-autoasemalle. Vastaavasti Vaasasta klo 16:10 Kristiinankaupunkiin lähtevän vuoron reitti alkaa klo 16:00 Palosaaresta. Tämä on ainoa tarkasteltavalle laatukäytävälle suuntautuva seutuliikenteen vuoro, jonka reitti Vaasasta lähdettäessä kulkee keskussairaalan kautta. Pikavuorojen reitit Pikavuorojen käyttämät reitit poikkeavat Vaasassa ja Isokyrössä vakiovuorojen reiteistä. Vaasaan tullaan reittiä moottoritie (vt 3)-Malmönkatu-Asemakatu-Maasilta-Linja-autoasema. Vaasasta lähdetään reittiä Vaasanpuistikko- Kauppapuistikko-moottoritie (vt 3). Isossakyrössä suurin osa pikavuoroista tekee Kyröntietä pitkin piston Matkahuoltoon, mutta muuten reitti kulkee valtatietä 16 pitkin. Laihialla pikavuorot poikkeavat kuntakeskuksessa vakiovuorojen tavoin.

15 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 13 NYKYTILA Kuva 2. Laatukäytävän tie- ja katuverkko sekä lähiseudun muut joukkoliikenteen reitit.

16 14 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA 3.2 Maankäyttö Liikenneministeriön tutkimuksen mukaan itsekannattavalle joukkoliikenteelle löytyy perusteita, jos asukastiheys on yli 200 as./km2. Tämän rajan ylittävää aluerakennetta esiintyy laatukäytävän varrella vain taajamien kohdilla ja pistemäisesti Helsingbyssä. Tiheintä asutus on Vaasan keskustan ja Vanhan Vaasan välillä. Eniten nauhamaista asutusta esiintyy välillä Laihia-Tervajoki- Isokyrö. Laihialla aluerakenteen tihentymää on myös kunnan eteläpuolella valtatien 3 vaikutusalueella. Vähässäkyrössä aluerakenne painottuu nauhamaisesti Tervajoelta kuntakeskukseen menevän tien ympärille. Kuva 3. Laatukäytävän vaikutusalueen väestön tiheys (Rakennus- ja huoneistorekisteri ).

17 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 15 NYKYTILA Väestö ja työpaikat Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö as as as as as työp työp työp työp työp työll työll työll työll työll. Työpaikkaomavaraisuus: Vaasa 128 % Mustasaari 59 % Laihia 65 % Vähäkyrö 60 % Isokyrö 72 % Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2002 lopussa asui suunnittelualueen kunnissa asui yhteensä asukasta. Vaasan osuus väestöstä oli yli 60 % ja Mustasaaren vajaat 20 %. Yhden kilometrin etäisyydellä tarkasteltavasta laatukäytävästä yhteensä asukasta. Vastaava luku kahden kilometrin etäisyydellä laatukäytävästä oli asukasta. Suunnittelualueen kunnissa oli vuoden 2000 lopussa yhteensä työpaikkaa ja työllistä. Keskimääräinen työpaikkaomavaraisuus oli 103 %, mutta kuntakohtaiset erot olivat suuria. Toimialoittain julkinen sektori, teollisuus ja palvelut työllistivät eniten. Näiden lisäksi alkutuotannon työpaikkojen osuus oli suhteellisesti suuri muualla paitsi Vaasassa ja Mustasaaressa. Suurin osa työpaikoista sijaitsee Vaasassa, mikä edellyttää liikkumista maakuntakeskukseen. Työmatkoja tehdään Vaasan lisäksi suhteellisen paljon Mustasaareen ja Laihialle. Tämän lisäksi isokyröläiset käyvät suhteellisen paljon työssä Vähässäkyrössä ja päinvastoin. Mustasaaren suurimmat työpaikkakeskittymät, Sepänkylä ja Koivulahti, sijoittuvat valtatien 8 vaikutusalueelle Vaasan pohjoispuolelle tarkasteltavana olevan laatukäytävän ulkopuolelle. Seudullisesti tarkasteltuna Isokyrö-Laihia-Vaasa ja Koivulahti-Vaasa yhteydet toimivat alueen merkittävimpinä työmatkaliikenteen käytävinä. Tämä edellyttää joukkoliikenneyhteyksien toimivuutta vähintään töiden alkamis- ja päättymisaikoina. Taulukko 1. Työpaikat toimialoittain Työpaikan toimiala Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Yhteensä kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus kpl Osuus Maa- ja metsätalous % % % % % % Teollisuus % % % % % % Rakentaminen % % % 64 5 % 58 4 % % Kauppa, majoitus- ja ravitsemus % % % % % % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne % % 89 4 % 45 4 % % % Rahoitus-, vakuutus-, yms % % % 74 6 % 91 6 % % Yhteiskunnalliset palvelut % % % % % % Joku muu tai tuntematon toimiala % % 75 4 % 49 4 % 47 3 % % Yhteensä % % % % % % Taulukko 2. Työssäkäyntitilasto Asuinkunta Työssäkäyntikunta Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö Vaasa Mustasaari Laihia Vähäkyrö Isokyrö

18 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA 3.3 Liikennemäärät Laatukäytävän liikennemäärä vaihtelee päätiellä majon/vrk välillä. Eniten liikennettä on valtatiellä 3 Vaasasta Vikbyhyn, jossa liikennemäärä on majon/vrk välillä. Moottoritiestä johtuen liikenteellinen palvelutaso on kuitenkin erittäin hyvä. Välillä Vikby - Laihia on liikennemäärä majon/vrk. Valtatiellä 16 liikennemäärä vaihtelee Laihialta Tervajoelle majon/vrk ja Tervajoelta Isoonkyröön majon/vrk välillä. Laihiantiellä (seututie 715) on vuorokautinen liikennemäärä Vanhasta Vaasasta Helsingbyhyn majon/vrk. Isossakyrössä Pohjankyröntiellä (mt ) kulkee autoja noin 500 vuorokaudessa. Vaasassa on eniten liikennettä Vaasanpuistikolla ja Kauppapuistikolla ja Laihialla Kauppatiellä ORAVAINE VAASA MUSTASAARI Veikkaala VÄHÄKYRÖ MAKSAMAA VÖYRI KVL yli alle Helsingby 577 Vedenoja Ruto Hulmi Tervajoki Hevonkoski ISOKYRÖ Napue YLISTA MAALAHTI LAIHIA Kuva 4. Laatukäytävän keskivuorokausiliikennemäärät ILMAJOKI

19 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 17 NYKYTILA 3.4 Linja-autoliikenne Linja-autoliikenteen tarjonta on vilkkainta Vaasan katuverkossa, Rantamaantiellä ja Laihiantiellä Vikbyhyn saakka. Vikbystä osa vuoroista erkanee seututielle 673 (Maalahden suunta) ja osa valtatielle 8 (Lapväärtin ja Kristiinankaupungin suunta). Laatukäytävän vuorotarjonta on vilkkaimmillaan vuoroa suuntaansa vuorokaudessa. Linja-autojen vuorotarjonnan kannalta merkittäviä solmupisteitä ovat Vikbyn lisäksi seuraavat kohdat: Helsingby; vakio- ja pikavuorojen reitit erkanevat toisistaan Laihia; osa vuoroista menee valtatietä 3 pitkin Kylänpään suuntaan ja osa valtatietä 16 pitkin Seinäjoen suuntaan Tervajoki; osa Vaasan reiteistä ajetaan Vähänkyrön kautta ja osa valtatien 16 kautta Hevonkoski/Napue; vakio- ja pikavuorojen reitit erkanevat toisistaan Kuva 5. Laatukäytävän liikennetarjonta talviarkipäivänä

20 18 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA NYKYTILA Liikenteellinen palvelutaso Nykyisen palvelutasotarkastelun lähtökohtana on tarkasteltavan laatukäytävän vaikutusalueella asuvien henkilöiden mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä työ-, koulu- asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla. Vaasa Vaasasta on mahdollisuus käydä linja-autolla soveltuvin osin työssä tai koulussa Laihialla, jos toiminnot alkavat klo 8:15-10:00 ja päättyvät 14:00, 15:00, 15:30 tai 18:30 jälkeen. Käytännössä työ- ja opiskeluaikojen on joustettava linja-autoliikenteen ehdoilla. Tervajoelle ja Isoonkyröön suuntautuvissa matkoissa joukkoliikenteen tarjoamat vaihtoehdot ovat vähäisemmät. Vaasasta on mahdollista tehdä asiointimatkoja ympäri vuoden jokaisena päivänä Laihialle sekä maanantaista lauantaihin Tervajoelle ja Isoonkyröön. Asiointimatkoille on tarjolla useampia vaihtoehtoja, mutta sunnuntaisin liikkuminen on pikavuorojen varassa. Viimeinen vuoro Vaasasta em. kuntiin lähtee klo 17:00 jälkeen. Viimeiset vuorot talviarkipäivinä lähtevät Vaasaan Laihialta klo 21:50 (vakiovuoro klo 15:40) ja Isostakyröstä klo 18:15 (vakiovuoro klo 15:00). Laihia Laihialta on mahdollisuus käydä linja-autolla Vaasassa työssä tai koulussa, jos toiminnot alkavat klo 7:00, 8:00, 9:00 tai 10:00 ja päättyvät klo 14:00, 15:00, 16:00 tai 17:00 jälkeen. Aamulla klo 6:00 alkaville työvuoroille ei ole joukkoliikenneyhteyksiä. Vuoroja kulkee vähinään yksi tunnissa. Vaasaan on ympäri vuoden useita vaihtoehtoisia vuoroja asiointimatkoille, mutta sunnuntaisin liikkuminen on pikavuorojen varassa. Viimeinen vuoro talviarkipäivinä Vaasasta Laihialle lähtee klo 17:20 (vakiovuoro klo 16:15). Laihialta pääsee Vaasaan pikavuorolla klo 21:50 (vakiovuorolla klo 15:40). Laihialta on mahdollisuus käydä linja-autolla soveltuvin osin työssä tai koulussa Tervajoella ja Isossakyrössä, mutta käytännössä työ- ja opiskeluaikojen on joustettava linja-autoliikenteen ehdoilla. Asiointimatkoille on tarjolla useita vaihtoehtoja, mutta sunnuntaisin liikkuminen rakentuu pikavuorojen varaan. Isokyrö Isostakyröstä on mahdollisuus käydä linja-autolla soveltuvin osin Vaasassa työssä tai koulussa, jos toiminnot alkavat klo 7:00 tai 8:00 ja Vähänkyrön kautta kulkien myös klo 10:00. Toimintojen tulee päättyä klo 16:00 jälkeen. Pikavuorolla on Vaasasta lähtevä yhteys myös klo 17:20. Vähänkyrön kautta on yhteyksiä klo 13:00 ja 14:00 jälkeen. Asiointiliikenteelle on tarjolla useampia vaihtoehtoja muina päivinä paitsi sunnuntaina. Linja-autoliikenteen käytön houkuttelevuutta heikentää bussissa käytetty matka-aika, joka on kaksinkertainen henkilöautoon verrattuna. Ilta- ja viikonloppuliikenne on puutteellinen. Isostakyröstä on mahdollisuus käydä työssä tai koulussa Tervajoella ja Laihialla, jos toiminnot alkavat klo 6:00 (Tervajoki), 7:00, 8:00 ja päättyvät klo 13:00 (Tervajoki), 14:00 (Tervajoki) ja 16:00 jälkeen. Vähäänkyröön on yhte- Vaasa-Laihia + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika min Vaasa-Isokyrö +/- työmatkaliikenne +/- koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika min Laihia-Vaasa ++ työmatkaliikenne ++ koulumatkaliikenne +++ asiointiliikenne + vapaa-ajan liikenne ajoaika min Laihia-Isokyrö +/- työmatkaliikenne +/- koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika min Isokyrö-Vaasa + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika noin 50 min Isokyrö-Laihia + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika noin 20 min Isokyrö-Tervajoki + työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne ++ asiointiliikenne - vapaa-ajan liikenne ajoaika 5-10 min Isokyrö-Vähäkyrö - työmatkaliikenne + koulumatkaliikenne - asiointiliikenne -- vapaa-ajan liikenne ajoaika min

21 ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA 19 NYKYTILA yksiä kouluaamuina klo 9:00:ksi ja paluuyhteydet iltapäivillä klo 13:00 ja 14:00 jälkeen. Asiointiliikenteelle Laihialle ja Tervajoelle on tarjolla useampia vaihtoehtoja muina päivinä paitsi sunnuntaina. Mustasaari ja Vähäkyrö Helsingbystä on vastaavat palvelut kuin Laihialta. Vikbystä palvelutaso on hieman parempi, koska Laihialta tulevien vuorojen lisäksi aluetta palvelee Maalahden (seututie 673) ja Lapväärtin (valtatie 8) suunnilta tulevat vuorot. Tervajoelta on koulupäivinä yhteys Vähäänkyröön klo 6:55:ksi, 8:05:ksi, 8:55:ksi ja 15:25:ksi. Viimeinen yhteys ajetaan myös kesälomien aikana. Kaikki vuorot jatkavat Vähästäkyröstä Vaasaan. Vastaavasti Vähästäkyröstä lähtee koulupäivinä vuoroja Tervajoelle klo 10:00, 14:00, 15:00 ja 16:10. Kesäarkina vuoroja Tervajoelle lähtee klo 9:55 ja 14:00. Vuorot soveltuvat Vähässäkyrössä koulussa käyntiin ja talvella asiointiin. Ajoaika Tervajoen ja Vähänkyrön välillä on noin 10 minuuttia. Taulukko 3. Nykyinen laatukäytävän linja-autoliikenteen tarjonta. Vaasa-Laihia-Isokyrö Isokyrö-Laihia-Vaasa Ajopäivät Kelloaika Liikenne Vuoron Ajopäivät Kelloaika Liikenne Vuoron Vaasa Laihia Tervajoki Isokyrö Linja Osto menosuunta Isokyrö Tervajoki Laihia Vaasa Linja Osto tulosuunta M-L 0:50 1:14 1:20 1:30 x Seinäjoki M-P,SS 4:10 4:15 4:20 4:50 x Seinäjoki M-S 4:30 4: x Kurikka M-P++ 5:55 6:00 6:15 th 6:45 x Seinäjoki M-P++ 7:05 7:35 7:40 7:55 x Seinäjoki M-P+ 5:55 6:00 6:15 th 6:45 x Seinäjoki M-P+ 7:40 8:15 8:25 8:45 x Seinäjoki M-P :00 7:35 x Kurikka M-P+ 7: :45 V x Isokyrö M-P++ 6:55 7:00 7:15 7:45 x Seinäjoki M-P+ 8:15 8: x Jurva M-P+ 6:55 7:00 7:15 th 7:45 x Seinäjoki M-L 9:10 9: x Kurikka M-P :10 8:45 x Kurikka M-P+ 9:30-10:08 V 10:20 x Seinäjoki M-P :25 9:00 x Jurva M-P++ 9:30-10:05 V 10:20 x Seinäjoki M-P+ 8:30 8:40 th - 9:40 x Lapua M-P+ 10:00 10: x Jakkula M-P :30 10:00 x Kurikka M-L 10:30 10:50 10:57 th 11:05 x Seinäjoki M-P :30 10:00 x Kurikka M-P+ 11:30 12: x Kylänpää M-P :00 11:35 x Jakkula S 11:40 12: x Kurikka M-P++ 11:30 11:40 11:50 12:20 x Seinäjoki M-P+ 12:20 12: x Koskenkorva M-P+ 11:30 11:40 11:50 12:20 x Seinäjoki M-P++ 12:20 12: x Kurikka M-S :40 13:05 x Kurikka M-P++ 13:25-14:10 V 14:20 x Lapua M-P :00 13:35 x Kylänpää M-P+ 13:25-14:10 V 14:20 x Lapua M-L 14:00 14:05 14:15 14:40 x Lapua M-S 14:00 14: x Kurikka M-P :50 15:15 x Koskenkorva M-P+ 14:00 14: x Jokiperä M-P :10 15:40 x Kurikka SS 14:05 14:25 14:32 th 14:40 x Seinäjoki M-P+ 15:00 15:10 V - 15:55 x Seinäjoki M-P+ 14:15 14: x Jurva M-P++ 15:00 15:10 V - 15:55 x Seinäjoki M-P+ 14:20-15:10 V 15:25 x Lapua M-S :35 16:00 x Kurikka M-P+ 15:15 15: x Kurikka M-P :40 16:10 x Jokiperä M-P++ 16:05 16:40 16:44 17:05 x Seinäjoki M-L 18:15 18:20 th 18:30 18:55 x Seinäjoki M-P+ 16:15 16: x Kurikka SS 18:15 18:20 th 18:30 18:55 x Seinäjoki M-P++ 16:15 16: x Kurikka M-S :55 19:20 x Kurikka M-P+ 16:15 16:50 16:55 17:10 x Seinäjoki M-P,S :50 22:15 x Kurikka M-P,S 17:15 17: x Kurikka Yht. (kpl) M-P,SS 17:20 17:40 17:50 17:55 x Lapua Selitykset Yht. (kpl) V väli Tervajoki-Vaasa Vähänkyrön kautta th tiehaara pikavuoro kursivoitu ja lihavoitu

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät Suunnittelualue Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Pyhäselän merkittävimmät seudulliset joukkoliikenteen reitit ja kevyen liikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys RAPORTTEJA 6 2012 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Vaasa - Seinäjoki TONI JOENSUU SUSANNA HARVIO ANNAKREETA SALMELA ANNA-SOFIA HYVÖNEN Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Vaasa Seinäjoki 2011 TONI

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys RAPORTTEJA 5 2012 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka - Ilmajoki - Seinäjoki - Lapua TONI JOENSUU SUSANNA HARVIO ANNAKREETA SALMELA ANNA-SOFIA HYVÖNEN Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet: JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden lähtö-kohtia. Joukkoliikenteen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan. Yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismahdollisuudet.

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne Rovaniemi Perustietoa Rovaniemestä Rovaniemellä asui 59 353 henkilöä 1.1.2009 asukastiheys on 7,8 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 522 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Pöykkölä Rovaniemi sijaitsee

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 UUSI VUORO! JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE M-P M-L* M-P 10.00 JYVÄSKYLÄ 9.00 14.20 X Säynätsalo th K X X Muurame vt 9 E X X Korpilahti, Petäjävesi

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016)

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNKI LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNGIN LAUSUNTO JUNIEN OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS M-L M-P SS 6.05 6.05 15.00yy Tampere laituri 6 10.55 18.30 18.55 X

Lisätiedot

Seutuliikenteen aikatauluja Regional Timetables YLÖJÄRVI

Seutuliikenteen aikatauluja Regional Timetables YLÖJÄRVI Seutuliikenteen aikatauluja Regional Timetables YLÖJÄRVI Aikataulutiedustelut, hinnat, lippu- ja paikkavaraukset Schedule inquiries, fares, ticket reservations 0200 4000 (1,99 / min + pvm) ma-pe klo 8-17

Lisätiedot

VOIMASSA 28.12.2015-31.5.2016

VOIMASSA 28.12.2015-31.5.2016 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS P M-L P M-P SS 6.05 6.05 15.00yy 15.20 Tampere laituri 6 10.55 14.30

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 8.1.2018 Linja 1 Tähän linjaan ei tule muutoksia. Linja 2 Linjalla 2 on ollut ongelmia pysyä aikataulussa. Talviaikataulukauden alkaessa 10.8.

Lisätiedot

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite Liite 1. Palvelutasokartta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite 2018-2020 V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja sunnuntaivuoroja tarpeen

Lisätiedot

Anniina Gutzén JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVIEN LAATUVAATIMUK- SET JA TOTEUTETUT TOIMENPITEET

Anniina Gutzén JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVIEN LAATUVAATIMUK- SET JA TOTEUTETUT TOIMENPITEET Anniina Gutzén JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVIEN LAATUVAATIMUK- SET JA TOTEUTETUT TOIMENPITEET JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVIEN LAATUVAATIMUK- SET JA TOTEUTETUT TOIMENPITEET Anniina Gutzén Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 8.10.2015 Ruut-Maaria Rissanen Pirkanmaan liitto Käynnissä Pirkanmaan maakuntakaava kokonaismaakuntakaavan

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

Pysäkiltä bussiin tulevaisuuden linja-autopysäkit Suomessa

Pysäkiltä bussiin tulevaisuuden linja-autopysäkit Suomessa Pysäkiltä bussiin tulevaisuuden linja-autopysäkit Suomessa Tekstiversio Atte Mantila Alku aina hankalaa... Suomen ensimmäinen linja-auto lähti reitilleen Turusta kohti Uuttakaupunkia vuonna 1905, mutta

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Osaselvityksen laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet:

Osaselvityksen laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet: ALKUSANAT Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman joukkoliikennettä koskevassa osaraportissa on tarkasteltu seutukunnan joukkoliikennejärjestelmää organisaation, joukkoliikennemuotojen, terminaaliverkon

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 2017-2018 Viikonlopun yöliikenne, linja 12 Uusi viikonlopun yövuoro (pe-la ja la-su) olisi alla olevan kartan mukainen vihreän ja punaisen

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 3 Osaselvitys C: Joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittäminen TIIVISTELMÄ

Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 3 Osaselvitys C: Joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittäminen TIIVISTELMÄ Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 3 TIIVISTELMÄ Joukkoliikenteen nykytila Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 2020 kuuluvassa osaselvityksessä Joukkoliikenteen ja matkaketjujen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI Turun kaupunkiseudun keskeisten osien kehittäminen joukkoliikenteen käyttöä suosivana joukkoliikennepainotteisena keskusvyöhykkeenä Keskusvyöhykkeen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto Pori Pormestarinluoto Perustietoa Porista Porissa asui 1.1.2009 yhteensä 76 403 henkilöä asukastiheys on 147,7 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 553 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Pormestarinluoto

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne Hämeenlinna Perustietoa Hämeenlinnasta Hämeenlinnassa asui 1.1.2009 yhteensä 66 131 henkilöä asukastiheys on 36,3 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 490 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Suunnittelualue:

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 31 30 3 40 40B KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS.10.1 2A 8,K,V 3 4 30 2A 8,K,V 4 2 3 40 40B 31 3 1 2 1 1 2 2 4 2 8K 3 30 1 2 1 2 1 1 2 2 A A 2 LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 2.10.1 Vuorovälit [minuuttia]

Lisätiedot

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Muutokset suunnitelmaan, jos Sotkamo ja Kajaani eivät osallistu yhteishankintaan 4.12.2015 Palvelutaso, johon kunnat ovat sitoutuneet Tarvelähtöinen

Lisätiedot

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska Lähtökohdat Liikenne 1 Liite 2. Asemanseudun asemakaavasuunnittelun liikenteelliset lähtökohdat Asemakaavan alikulkuvaihtoehtojen tekniset ratkaisut perustuvat vuonna 2007

Lisätiedot

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tehtävä Tässä selvityksessä käydään läpi Lahelan yleissuunnittelma-alueen joukkoliikenneolosuhteet ja niiden kehittämismahdollisuuksia suhteessa yleissuunnitelmaan.

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Tampereen raitiotie,

Tampereen raitiotie, Tampereen raitiotie, yleissuunnitelma Raitiotie joukkoliikennejärjestelmän runkona Kaupunginvaltuuston iltakoulu 24.4.2013 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Lähtökohtia vuoden 2030 joukkoliikennejärjestelmän

Lisätiedot

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen 16 1.2 Tie- ja katuverkko Autoliikenteen nykyverkko Järvenpään alueen teiden hallinnollisessa luokituksessa yleisiin teihin kuuluvat keskustan ohittavat Lahdenväylä (Vt 4), Vanha Lahdentie (Mt 140), Poikkitie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot