TIEDOTE 2/2015. Euro-CIU terveiset. -vuotiaan SI-lapsen isä Søren Berg Rasmussen valittiin toiseksi varapresidentiksi. Myös Sari Hirvonen-Skarbö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE 2/2015. Euro-CIU terveiset. -vuotiaan SI-lapsen isä Søren Berg Rasmussen valittiin toiseksi varapresidentiksi. Myös Sari Hirvonen-Skarbö"

Transkriptio

1 TIEDOTE 2/2015 Siäorvittlt vltlli ydity Vl tlo Ilti Hlii Pjotj Mi Mälä p TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Ud äärllä! T lvi, jo itä oli, o vitt vääi j o i dit. Kt tätä tidottt ätt, voioomm LpCI ry: llit tii m mot tt tiivit toimij. Siiä miä l toivott At, Ari, H, J-P j Tii m virää jooomm, l myö vilä rr iittää Birgitt, L, Piro j Sll lit voit. K jttl mitä i viimit voi i o t i, odot ioll mii dll llitll pytymm. J dll toivo, ttä t jät ottt roti ytyttä llit jäii omtt ioit joii voiimm pot. Midä ii prid j lt t m tätä työtä tmm. Tidott o m jäll myö rioiliit it Kol loittmi. Myö it l tää vo 2007 ytyid lt vmpi rymää, jot voi itt jäittivät ol loittmi liittyviä ioit. Jott ol loittmi mii yvi, vtii i pott miltä vmmilt, totojjilt j ollt. Toivomm, ttä tätä tidottt t 2008 ytyid lt vmmt iitt yviä vijä tlv yyä jtll. Eimmäi voi o iti pi t. Ait ovt mt prmmi i oi toivo j ii vilä oll ti ittää io olli. Äiti, älä oli ä tt jttlv, j pitäii i mit. Tätä tidottt löydätt myö tito tlvt. Trvtlo oi jooi Käpäivill Kopol j pit lt prid viiolopp, ä oii yvää liriää t Rorii j Egltii. Ydä olmm mmä! Mi Mälä, pjotj Mlirit Rori, 8-13 v j KLVL ry: Käpäivät Koo prll Piipl Egli liri Itrtiol Fridip W v, Jiori-rilliri (yt. mm. SKUL & Kroj Liitto) Virmäi v, Käpäivät 2015 Koo prll, Kopol, Kmoi, Lt rilvl (yt. mm. SKUL & Kroj Liitto) Virmäi 7-12 v, Stilimiri Siäjoi Pit SI-lt prid viiolopp Vl tlo, Hlii, Vl tlo Pijolt Pijolt LpCI omt oo pr pijolt Tmprll Ero-CIU trvit LpCI ry oli pill Ero-CIU: voioo Atwrpi Järjtö jäiä ovt ii Eroop mid SI-järjtöt. Joii mi lpill j iiill o yti ydity. Som lpi vrt o LpCI ry j iiill o Kloliitto ry: CI-toimit. Ero-CIU: llit vlittii molmmit vv omlidt. 4 -voti SI-lp iä Sør Brg Rm vlittii toii vrpridtii. Myö Sri Hirvo-Srbö Kloliitot tli vliti vrpridtii. O Sör j Sri! Ero-CIU: Pjotji vlittii pjli SIlp äiti Mri-Tr Amt. Sitriä toimii iiiää SI-lp äiti Epp Müil Virot. HriFrcoi Bivrli Lxmbrgit jt rtooitj. omio! Somi (LpCI ry ydä Kloliitto ry: ) o lptt iäöimää EURO-CIU: voioo & ympoimi Hligiä Mrt päivä jo mitii! H m dt Sør Brg R ö rb -S Hirvo SI-lpi j Sri l it o llä ä SI-iii, illä lää SI. Vmmlt Hri-Frcoi Bivrli Lxmbrgit, Epp Müil Virot, Mri-Tr Amt Epjt, Sri Hirvo-Srbö Somt j Sør Brg Rm Somt.

2 VIIHDEPÄIVÄ 2015 ENGLANNIN DELEGAATIO 2015 Siäorvittlt vltlli ydity Koo pr Viidpäivä! LpCI ry: oo pr viidpäivä tpti voioo ytydä. Pill Järvpäää pi 13 prttä. Hli oli mloi, ii lpt plivt m li. H riitti i iäiill. Plttt yyttii jälpäi imttömää j moi iittli itä, mit oitttiii m ä pr 1- ttä 10-votill m til iv tmitä. Zorb -p gw llo oli ov yt m yö. jtt, iill. t! Vrti! Kiito j i o Toi, t. oli mili lm L A P C I -r ot v t t i l Sitä j. ittäi oto iv ä p lä Klovi -ll projtityötijä loppvodi! LpCI ry: j Klovmmit Lt Vmpi Liitto KLVL ry: ytill plttii työtijäi Eri Kppol Hligitä. Hä työtl Vl tlo too-jol Hä ttäväää o iällötoto liäi tdä itlm voill i! I milttömä päivä lpill j iiill. Millä ii oll jtlt ovti it vrit oto. :) Tällä porll Egltii lirill! LpCI ry lättää jäll tää ää SI-ort dlgtio T Er Fodtioi lirill Boto Sp Egltii. E glti odott mitä, j m itä!, tmi lirill lätvä rymä, tpivt immäitä rt pääiäiä Hligiä. Kivälitä SI-ort liritä o tllt jo pri j Somt o i lätyt por jo voi. Tämä o viid rt. Tää vo pill tl ori myö Epjt, Tt, Norjt j St. Ytä 40 ort j iill o iäorvitt ti i äytöää. Holtji toimivt vptoit äidit j iät. Tlm oli tää tpmir im jäittyyt, illä A, ä t i Bä o i ollt o tvt Tio m Hgbrg, Em tä i t: d jä i ti V Egltii lä gitä, Hlmi Viljm toii. Tttmi jt ä Hligitä li H i li i rt. K J o mm. Wtppi. ri o J j V t irgitt Rolöf Kri jt Mio Rolöf j B Hyvää liriä till! olt

3 LAPCI RY:N UUSI HALLITUS TAIDEKERHO TAMPEREELLA Jäm 2015 LpCI ry: jäm o immäiä jävo ilmi! Mtoi o: 25 ro/ SI-lp pr 30 ro/ tjä (im. iovmmt j lit - miot!) Liäi ytiöt voivt lt t LpCI ry: toimit 100 ro rill ytiötjämll. Hllit 2015: Att Trtrdt, H Nimi, Sør Brg Rm, Tii Som, Ari Rog-Syrjälä, N Lidolm, Mri Vi j Mi Mälä. Kvt pttvt A Vr ä J-P Syrjälä. Utt rgi llit! LpCI ry o mloi vtovoimi ydty! Nimittäi voioo Järvpäää ( ) llit viti mli oo. M läti moi iv tor, pi SI-lp vmpi. T oti läpiäydyä oo oimm iitot lomill mttoj j mid lämäiirid voi llit jättäill L Lidtrömill, Birgitt Vorill, Sll Krjll j Piro Hirll. Lämmi iito till LpCI ry: ittämitä llitvoi! Ut llit vlittii pjotj jtv Mi Mälä Noilt, N Lidolm Hyviäältä, Mri Vi Jyvä- ylätä, A Vr Hligitä, Sør Brg Rm Hligitä, Ari Rog-Syrjälä Lojlt j Tii Som Mrmt. Hllit vrjäii vlittii J-P Syrjälä Lojlt, H Nimi Pälältä j Att Trtrdt Hligitä. H ovt ii 1 10-votiid SI-lt vmpi. Hllitlit SI-lt i-iä o 5 vott! Kto liää j ytytidot Tidrot & Mri LpCI ry loitti i tidro SI-lpill tää väää tiivit vmpi iot: Tmprll j Jyväylää. Tmprll ojj toimii titilij Ji Io j Jyväylää toimittrpttiopilij Hliä Jvo. Jyväylää pyörii myö mri piill, itä oj Riitt Koi-Hlfti. Miäli omll pilli voii tällill toimill oll tilt, ot ytyttä! Jyväylä Jyväylä Jäm mt tilill: FI BIC: AABAFI22 Viitmrot ovt rvt: Jäm 25 /pr/v. Viit 1009 Ktm 30 /pr/v. Viit 1025 Ytiöjäyy 100 /ytiö/v. Viit 1041 Tämä tidott liittä o vod 2015 jämlpp! Myö dt jät trvtlo: lätätä ytytitoi Ti täytä v tiä: Jäprä tt LpCI ry: tidott otii 4 rt vod j tito jotiit tptmit! Stip H djä l pcill omio! LpCI Tää vä ää ry ol l l lp pi tip mit päätt ävät! d iäo t il i lä. yt it ä or, jo Miäli t rvitt ti to ditä t jo o im ä imr mri SI-l it im ii y.r li r t tt äil li ll it Stip djä j i, ii l ä tvll fi. t it vi jol tiä: ii j väi i. Tmpr Jyväylä

4 TEEMALIITE 2015 Elo Opttj ll loll Klovmmi, iäorvitttit ti lolittit, äyttävä lpi itgroid läiol tvllill loll yä mmi. S vtii opttjlt im omiot, mtt to m myö mtlmiä, jot tvt ii oppilid oläytiä. Lo o tlo i oppil, joll o vi ti rittäi vi lovmm. Klolittid ti iäorvitttid vll lpi voi iti ollit ormlii opt. Mitä tl lo ott omioo? Mitä vmpi olii yvä rto opttjll? Mitä p? Eimmäi lo opttj Hligitä, S Tomi, i viim yyä lo iäorvitttt äyttävä lp. K i lo oli loittm, Sll i ollt iimp omt ti tito SI:tä. Kii it, jot täytyy lovmmi oppil omioid, o mmoii joit opttj mittii mti. Epätitoi älvi S tpi tlv oppil vmmt ol l. Kii oli ävii m ti, i vmmilt tito littt j rjt. Opttj tpi myö totojj ä ri opttj. Näitä tli lottvi mili. Kii it, jot täytyy lovmmi oppil omioid, o mmoii joit opttj mittii mti, rityiti o lo yä. Ait ivät välttämättä ol d i. Niii vi tl iiittää prmmi omiot. Eimriä S rtoo lätä j rllit ptyylitä, jo tt ii miti oppilit. Työr täytyyy myö todll iiittää omiot j ii, ttä yi p rrll, miä yödyttää ii. Piillä ioill, t itmjärjty j vllit ojt iillä o pljo mritytä. Millä o vtrtrit, li päiväjärjtyä o it rrott vymbolill. Alt ti päätttii tidott voimti iill. Kol l oo 20-päill loll rrottii SI:tä j lp äyttämätä FM-littt. Lo o myö ilöoti vtj, jo oltii, ttä littt o päällä j ldtt. Lotovrit ivät ol imtllt FMlittt. Avoi ytityö odi o S miltä äärttömä tärää. Jo o piiäi yymyiä, ii oti o pr ittij äytäö ioi. Ktii miti opttji roti yymää vmmilt. Kii täritä o voi ytityö vmpi. Jo opttj o mdolli oll ytydä myö lp m oitotoo, t totojj, ii tt myö. HUSi totojj viit Ktotojj voi pyytää ojäyill ol Nropyologi o m olrvioii ä olpolioi HUS t ol loittvt lovmmit lpt j idä prä rill Opttjill oltpäiviä Siäorvittlt vltlli ydity Pidtty (11 v) oppivlvolli? Päätö pidtytä oppivlvollidt tdää pääi oppivlvollid lmit 5-voti. Silloi tdää myö päätö rityitä tt. Jo päätötä i vilä ol l ol tty ti oppil til mtt propt i, void tdä myömmii. Silloi oppivlvolli i ää pit, mtt päätö t lpll ormli pimmät optrymät. Jo oppil opil yliopt rymää, jo o yi opttj, oppilit oll orit 20. Klovmmi lpi loitt ol päääätöiti läiol, jo ä trvitm ti räätälöidää. Propt oppil ti voi oll ylitä, tottt ti rityitä,. olmiportit t. K iill oppilill troittt yli ti i riitä, rvioid oppil yilöllit t trpt, oppil iirtyy tott t piirii j oppilll ldit oppimiitlm. Jo t trv liäätyy, tdää oppil oppimit pdgogi lvity j oppil iirrtää rityi t piirii. Tällöi oppilll tdää HOJKS li ilöoti opt järjtämitä ov itlm. Sä tottt ttä rityi ti järjttää i iijiti oppil om ol. Erityi t päätö void tdä myö ilm oppivlvollid pidytä. Yilölli vtj mii trvit rityit prtt. Avtj trpt voi tdä rilli om om optvirtoo, jo päätö tt tdää. (Läd: Pitäjämä prol rityiopttj j -> Oppimi j oläyi ti.) Aio ol. Aio 7-v. rtoo: Aloiti lo 1. loll. Kol loittmi oli i jäää, mtt midä lo o iv j jo vää. Pärjää lo i yvi, mll o FM-lit. Jo FM-lit viltt pit vlo, ii vtj rtoo opttjll, ttä FM-lit i ol päällä. Kol o i iv oll, mtt jo tl lii ttäviä. Kol o tärää ttä o ilji j työr tdä ttäviä, mtt opttj omt toii, jott olii ilj.

5 TEEMALIITE 2015 Elo Kol loit ABC Atii = Hyvätä tiit yötyvät lvti. Trit ii otilo, äytävät, liitli j rol. Joto polvii = Pi lp o vi l ii liot llt ylöpäi. Opttj o yvä yyityä ti it lp toll täritä ojit tt. Siäorvittlt vltlli ydity Bd-ivi = Soj vyltä tlt j pitää littt pioill vi liittill. CI-lit = Ovto äädöt o, äy irl äädöiä ol l. Dig for ll = Kii omioo ottv ioid j tiloj ittl tt ii, i plätää lovmmit lt. Älä ii päröi dott orji päotii! Erityi t trv = Jo lpi o pidtyllä oppivlvollidll, o rymä immäioo 20 oppilt loll. FM-lit = Rymätllit äyttöö lo, rtillä j liittill. GRRRRR! = Koläyti väyttää j lpi voi pr väymytää ittlmll. T ätä poitiiviti it olimtt. Hilöoti vtj = Jo lplli o ilöoti vtj, ä tt lmi j oltii FMlitt ltt. Itmjärjty = Lo lovmmi lp itmpill mritytä. Lpi o yvä ijoitt prmpi orv m rymää päi j opt opttj vlitm pi lältä lovmmit lt. Ktotojj = Viril olll rtoittm lo-olott, pvälitrpt j prdyttämää ilöt ä vlvoo lp tj. L = Klovmm voi lp i-rtit o otll lmi piitly ti. Pot rgoomi oll! Mt = Jo iott mtt olpäivi i, mit o vpt olt joi. Näyvyy = Näö lpi opttj j mid oppilid lio? Myö it tlv vlo vt o vi rt liot. Opttji olt = Eri irlt, Stiliojlm j mt tot järjtävät opttjill j mll ilöll yödylliiä prdytypäiviä. Prdyty = Kol ilöt o yvä prdyttää ioii, joll lpi oläyti lpott. Qlo? = Kol o jli lito, jo voit iti poit rm optt. Jo joi i mitityttää vi tii, t viril olll olpäivä i. Rymävtj = Voi tt myö lovmmit lt mm. oltimll FM-litt äytötä j ltt. Sr iltpäiväi = Eloll päivät ovt lyyitä j joii i o mdollit mä iltpäiväroo. Myö äid tiloj tii j ilö prdyty o tärää. Trvlli olmt = Oo lp olti trvlli vi trvito imrii oltiyytiä? Ktl it irl j oltoimito. Uimi = Slvitä joi lp mdollidt d itii joo implti vioj ti tlp. Vlit = Hyvä vlit tt lm j rm mid pji liot. Wilm = Joi i äytttävä äöi rivio opttj j odi väli vitittlyy. Toi yli ojlm o imltää Hlmi. X-litt / -ipp = Välitill iv lii. O yvä optt lpll lijä jo oto, jott ääöt tlvt ttii yviä tloloi. Ymmärry = Käytä roti ilmitä j litä p t. Myö imt, päivämäärät, dt t, läyt j tärät it o yvä irjoitt tlll. Zzz = Koläyti o lovmmill lpll rt, oldi riittävätä määrätä! Åppimityylit = Myö lovmmiill o rilii oppimityyljä, jot o yvä ott omioo ol. Älä d = Klmi vit jo dt. P ij läti ormlill päällä j toit trvitt. Öööö = Miö ormi? St t irlt, totojjlt ti vip miltä LpCI ry: toimitolt! (Läd: S Sllm & Tom Lidbrg: Ap lovmmmi oppil loi!) Eri pr l äiti H j iä Kimmo. Piio I o ri. Eri 8-v. rtoo: Mä mi ol viim yyä, ll. M lmpiiit o mti j äityöt. Millä o lo itmjärjty U-modo j m pi o i dä, i o läi t. M oll jodtt li vää ptitlm opttj äyttämää FM-littt, i mit itä i äyttää. Iä o ttt iiä

6 Tlvi LpCI-tptmi Koo pr Itii-Käpäivät! Siäorvittlt vltlli ydity L lo Kopol, Kmoi Trvtlo Käpäivill ri Kopol. Tptm o ilmi. Ojlm mm. poirttt, Pocot-mlot j vomlt. ILMOITTAUDU MUKAAN mä! Pit SI-lt prid vl l Klo-Ari, Vl tlo, Hlii Kiptto vrtit iäorvitttt äyttävä lp? Hltto ttt mii m tilt olvii priii? Klo-Ari tilt ovt odiomit, jot o itlt jri tällit ytitä i vrt. Myö irt ovt trvtllit. Viiolop ittlvt SI-lt vmmt - otmm myö toivit vt! Hit: täyioito 75 /pr. Miäli voitt yöpyä oto, it o 35 /pr. Mt voi vptt oilii prti. ILMOITTAUDU MUKAAN mä! Kä 2015 Mlirit 8-13-votiill M mt vilä! Pi: Miii rityiplvl Rori, Klori, Hlii Mliri 1: *TÄYNNÄ* & Mliri 2: *MAHTUU VIELÄ!* Eiijiti SI-lpt, mtt miäli til jää, ii irti j mit lolittit äyttävät ovt trvtllit. Mx 8 lt/liri. Hit: 150, ir 100. Siältää täyioido. Miii optt o 4/pv. Mtoi tmm rtiä j liimm pljo myö lo. Yövymm m tlo oo j. Liri iärjt ovt oiti. Ilmoitttmit tptmii: Koordittori Mri Ritl * Tito jotiit tptmit: * Ot roti ytyttä pjotjmm Mi Mälää YHTEYDENPITOA ti toimijotjmm Ull Korio * Tptmit tito: - ti Mri Ritllt MUITA TÄRKEITÄ KONTAKTEJA * Klovmmit lt vmpi liitto (KLVL ry) o irjärjtömm, jo tmm dlmällitä ytityötä mm. Klovi-projti. M molmmt ydityt olmm lt j prid ill, jot molmpii tt l j toimit ollit. LpCI ry:ä itymm rityiti iäorvittlt ioid jmi. * Stiliojlm o vltlli vroto, jo toimit tt joi iäorvittlp pr ttt j ollit. * Klovmmit lt vmmill o om tlplt Fcbooi. Si pää littmll Fcbooi -ttää Klovmmit lt vmmt. Avlt ivlt voi pyytää, ttä liittyä rymää. * Siäorvitt -äyttäji rymätä Fcbooi löydät iii CI-äyttäjiä j lt vmpi: ttp://www.fcboo.com/grop/ / Miäli t ol rymä jä tää, vlit Liity rymää. Ylläpitäjä yväyy it rymä jäi, rrot, ttä olt lp vmpi, CI-äyttäjä ti impltoiti ritv. * Kroj Liito toimit lpit iiii löytää tito ooittt * Kroj Plvläätiö viittomil optojlm li Jiori-ojlm löytää ooittt ttp://www.rojplvltio.fi/fi/ojlmt/ jiori-ojlm/. Tyää LpCI ry:tä Fcbooi! Tidott toimit j titto: Mri Ritl

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Upihkihiihto Mrkkit Ksäpilikki Trvtlo plvlvii PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Pdsjärv kskst rikoisliikkt plvlkssssi Kpp-to KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄAUTOSTA PALVELUA KOTINURKILLE! MA TO Livo Pärjäso Svokylä

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit Kpnkilom KEVADE RNU MNT UUS AIA I MALMI ISE LINDA GRANIID 2,1 7,5,4 VABRIKU TUSE STADTKARTE Kpngin krtt Kskst 0 50 100 200 300 400m VALGEVASE LKA 1 Blti Jm Cntrl Rilwy Sttion TOOMPUIESTEE Toomprk FALGI

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

ROTARY LEHTI. Someron Rotaryklubin kuulumisia. käytäntö takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa.

ROTARY LEHTI. Someron Rotaryklubin kuulumisia. käytäntö takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa. 14 ROTARY LEHTI SOMERO Prjataia 19.10.2007 Nro 81 Somro Rotaryklubi kuulumisia Somro Rotaryklubi o kasaivälis Rotaryliikk v. 1954 prustttu paikalli yhdistys. Rotarit ovat tuttuja humaitaarissta toimiastaa

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden johtamista merestä tai vesijohdosla, ruoppaamista tai p0hjan käsittelyä tai peittämisiä.

Lisätiedot

Hyvät harrastukset. ERIKOISTARJOUS! Hanki ilmoitus kahdelle alueelle, saat kolmannen kaupan päälle!

Hyvät harrastukset. ERIKOISTARJOUS! Hanki ilmoitus kahdelle alueelle, saat kolmannen kaupan päälle! Viikkotma 35 Hyvät harrastukst KauppaSuom Hyvät harrastukst -tma ilmstyy 28.8.2014 (viikko 35) Syksy o hyvää aikaa aloittaa kutoilu ja uusi harrastus. Pyöräilykausi o vilä parhaimmillaa. Nyt o aika thdä

Lisätiedot

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai.

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. «t M«tchd* il*.tn mim^s. 6.. IU)Kûuic«*«Xa arumltavan jjiitii-uau^arj ^ujijía^.-t-sttiir. ja Jantaian tahtava«.«!. «.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. 7 KOBka «.aui^ngin^jniaja

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot