EU-ohjelmarahoituslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-ohjelmarahoituslehti"

Transkriptio

1 EU-ohjelmarahoituslehti Hyvä vuosikerta uuden an oivalluksille Nyt on kehittämisen etsikkoaika Yrittäjyys työllisyys nousuun EU maaseutu ovat mainettaan parempia LUKIJAKILPAILU TAKASIVULLA!

2 2 EU on Pohjois-Savon kehittämisen taustatukena Pohjois-Savon kehittämisen tavoitteena on talouden uudistaminen. Siihen pyritään kehittämällä metsätoimialaketjusta bioenergia- biomateriaaliklusteri, kohentamalla teknologiateollisuuden kilpailukykyä, tehostamalla hyvinvointipalvelujen toimintaa sekä parantamalla liikenteellistä saavutettavuutta. Näitä kehittämistavoitteita toteutetaan Euroopan unionin tuella kansallisen, alueellisen paikallisen rahoituksen rinnalla. EU:n rakennerahastojen tukien käyttöä suurten hankkeiden toteutusta koordinoi maakunnan yhteistyöryhmä. Rakennerahastotuet tulevat Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä sovittaa yhteen rakennerahastojen, maaseuturahaston Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toteutusta. Maakunnan yhteistyöryhmä on vahvistanut Pohjois-Savon kehittämislinuksien tueksi neljä kehittämisen pääteemaa vuosiksi : energia- ympäristöteknologia, teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- tuotantomenetelmät, mittaus- sensoritekniikka sekä hyvinvointialan yritysten tuotteiden palveluiden kaupallistaminen liiketoiminnan kehittäminen. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman keskeisenä tavoitteena on kehittää yrityksiä sekä niiden kilpailukykyä toimintaedellytyksiä. Ohjelma tähtää myös alueen vetovoiman, saavutettavuuden työllisyyden paranemiseen. Manner-Suomen ESR-ohjelma edistää osaamista työllistymistä, kehittää verkostoitumista, työorganisaatioita yrittäjyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on maaseudun yrittäjyyden kehittäminen elinvoimaisuuden säilyminen, ympäristön tilan koheneminen sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö. Seudulliset Leader-toimintaryhmät eli Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry Ylä-Savon Veturi ry vaikuttavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen myöntämiseen toimialueilleen. EU-rakennerahastojen rahoitushakemusten käsittelyat Pohjois-Savossa 2010 Onko sinulla hanke, joka edistää Pohjois-Savon kilpailukykyä työllisyyttä: Vahvistamalla tutkimus- innovaatioympäristöjä, osaamisrakenteita sekä verkostoitumista? Parantamalla alueen saavutettavuutta, vetovoimaisuutta elinympäristön laatua? Kehittämällä työorganisaatioita, työssä olevaa työvoimaa yrittäjyyttä sekä edistämällä työllistymistä? Kehittämällä työmarkkinoiden toimintaa edistäviä osaamis- palvelujärjestelmiä sekä jäsenmaiden alueiden välistä yhteistyötä? Mikäli vastauksesi yhteenkin kysymykseen on kyllä, tutustu tarkemmin EU-rakennerahastojen tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin internetsivuilla. Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmassa sekä Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosiossa. Hakemuksia voi jättää tkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan tai mennessä virastojen aukioloaikoina. Käsittelyankohdan jälkeen saapuneiden hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan käsittelyankohtaan. Loppuvuoden käsittelyankohdat ovat 31.5., Yritystukilainsäädännön mukaisissa hankkeissa on tkuva haku. Hankevalinnoissa painotetaan Pohjois-Savon kehittämisteemo, erityisesti EAKR-ohjelman toimintalinlla 2 soveltuvin osin myös muilla toimintalinjoilla. Teemat teemaohjelmat löytyvät internetsivuilta. HAKEMINEN Hakijoita pyydetään huomioimaan aluehallintouudistuksen vaikutus rakennerahastotoimintaan Vuoden 2010 alusta hakemuksia voi jättää kolmelle viranomaiselle: Pohjois-Savon liitolle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ympäristökeskukselle (ELY-keskus) sekä Liikennevirastolle. Kalatalousrahastosta rahoitettavan elinkeinokalatalouden toimintaohjelma luo edellytyksiä kuluttajien markkinoiden odotuksia vastaavalle tehokkaalle, luontoa kunnioittavalle kalatalouden yritystoiminnalle. Pohjois-Savoon tulee EAKR- ESR-rakennerahastoista sekä valtiolta aluekehitysrahoitusta pian puolivälissä olevalla ohjelmakaudella yhteensä noin 366,5 milj. euroa. Määrää nostavat kuntien rahoitusosuudet hanketahojen omarahoitus. Tänä vuonna EAKR-tukien kokonaismäärä vastinrahoineen on Pohjois-Savossa 39,8 ESR-tukien 17,3 miljoonaa. Tämän vuoden alusta voimaan astuneen valtion aluehallintouudistuksen jälkeen EU-rahoitusta myöntävät maakunnassamme Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus siellä toimiva Tekesin alueyksikkö sekä Finnvera Oyj:n Kuopion aluekonttori. Itä-Suomen lääninhallituksen EU-tukivarat siirtyivät maakunnan liitolle ELY-keskukselle. Tämä tiedotuslehti esittelee Pohjois-Savon EU-rahoittat vuoden 2010 alusta voimaan astuneen valtion aluehallintouudistuksen jälkeen. Se kertoo rahoitusmahdollisuuksista pääpainon ollessa Pohjois-Savon EAKR- ESR-rahoituksessa sekä maaseuturahoituksessa. Samalla julkaisu tuo EU:n aluekehitystoimintaa lähemmäksi arkea esittelemällä hyviä hankkeita rahoituskäytäntöjä. Tutustu lehteen ota se talteen! Pohjois-Savon EU-rahoittat Tavoitteena kilpailukyky, työllisyys hyvinvointi EU:n rakennerahastojen ideana on vahvistaa koko Euroopan unionin sen eri alueiden kilpailukykyä, työllisyyttä sekä hyvinvointia. Niillä tasoitetaan alueiden välisiä hyvinvointiero parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Rakennerahasto-ohjelmat luovat parempia yritys-, osaamis-, innovaatio-, työ- asuinympäristöjä. Pohjois-Savossa EU:n rakennerahasto-ohjelmien tavoitteena on synnyttää uusia yrityksiä työpaikko alentaa työttömyyttä edistää työllisyyden kasvua kehittää aluetaloutta parantaa yritysten tuottavuutta kilpailukykyä nostaa koulutustasoa lisätä tutkimus- innovaatiotoimintaa parantaa alueiden saavutettavuutta ympäristöä. Ohjelmakauden rakennerahastotukien myöntäminen on edennyt Pohjois-Savossa suunnitellusti. Myös hankkeiden määrä laatu vastaavat tavoitteita. Tänä vuonna rakennerahasto-ohjelmilla vastataan talouden työllisyyden heikentymiseen aikaistamalla vuoden 2012 tukia 20 prosentilla eli noin 9 milj. eurolla. POHJ20I0S-SAVO EU-ohjelmarahoituksen erikoisliite Julkaisi: Pohjois-Savon EU-rahoittat Toimituskunta: Mikko Härkönen, Mer Hilpinen, Juha Minkkinen, Jari Sihvonen, Jaana Tuhkalainen Vastaava toimitta: Mikko Härkönen Toimitussihteeri: Ilpo Lommi Kansi: Jari Sihvonen, kuva Elina Manninen/kuvapankki.org. Graafinen suunnittelu, taitto: Mai Visual Oy Paino: Lehtisepät Oy, Kuopion paino Jakelu: Savon Jakelu Oy, Savon Sanomien liitteenä Painosmäärä: kpl Hyvällä EU-rahoitteisella hankkeella on todellinen tarve hanke sopii tavoitteiltaan sekä EU:n että Pohjois-Savon kehittämisohjelmien painopisteisiin selkeät tavoitteet toimenpiteet sekä rattu toteutusaika realistinen toteutussuunnitelma kustannustehokas talousarvio toimiva yhteistyöverkosto monipuolinen rahoitus myös haettavan tuen lisäksi (mm. omarahoitus) tkuvuutta vaikuttavuutta eli hankkeella aikaansaatu toiminta toimintamallit jäävät elämään hankkeen jälkeenkin merkittävää hyötyä muillekin kuin vain hankkeessa mukana oleville toimijoille HUOM! EU-tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Rahoittan viranomaiskäsittely rahoituspäätös Hankkeen toteuttaminen Projektin aikana mahdolliset välimaksatukset -raportit Hankkeen päättyminen Loppumaksatus raportointi. Projektin toiminta hyödyt jäävät elämään! EU-ohjelmakaudella painotetaan hankkeita, jotka Hyvä idea alustava suunnitelma Tutustuminen EU-ohjelmiin rahoitukseen Yhteys rahoittaan hankeidean testaus Kumppanuuksien löytäminen osarahoitusjärjestelyt Hakemuksen jättäminen lisäävät Pohjois-Savon kilpailukykyä, vetovoimaa osaamista luovat pysyviä uusia työpaikko yrityksiä edistävät uuden teknologian kehittämistä käyttöönottoa synnyttävät uusia innovatiivisia toimintamalle lisäävät toimijoiden yhteistyötä laajentavat verkosto aikaansaavat laasti hyödynnettäviä tuloksia tiedottavat toiminnastaan hyvistä hankekäytännöistään tehokkaasti 2010 JARI SIHVONEN/PS.MAASEUTUTIEDOTUS

3 3 POHJOIS-SAVON LIITTO koordinoi tukien käyttöä Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmat (EAKR ESR) toteuttavat EU:n kilpailukyky- työllisyystavoitteen toteutusta aluetasolla. Rakennerahasto-ohjelmat niiden pohlta päätetyt maakunnalliset painotukset määrittävät, millaisiin hankkeisiin yhteiset kehittämisvoimavarat suunnataan mitä niillä tavoitellaan vuosina Pohjois-Savon strategista kehittämistä koordinoi jäsenkuntiensa omistama Pohjois-Savon liitto yhteistyössä valtion aluehallinnon uudistuksessa syntyneen Pohjois-Savon ELY-keskuksen muiden rahoittajien kanssa. Erityisesti EU-rahoituksen linjoista on päättämässä myös maakunnan yhteistyöryhmä. Siinä ovat edustettuina kuntien lisäksi mm. valtion aluehallinto, työmarkkina-, tuotta-, palkansaa- kansalaisjärjestöt. Yhteistyöryhmä päättää vuosittain maakunnan yhteistyöasiakirsta, joka määrittää EU-rahoittaorganisaatioiden käyttöön tulevan rahoituskiintiön Pohjois-Savoon kohdistuvista rakennerahasto-ohjelmista. Pohjois-Savon liitosta kanavoituu tänä vuonna EU:n tukea valtion vastinraho yli 11 milj. euroa. Rahoitus kohdistuu ennen kaikkea kuntien kehittämisorganisaatioiden kehittämis- sekä investointihankkeisiin kuntien perusrakenteiden investointeihin. Muilta rahoittajilta, erityisesti Pohjois-Savon ELY-keskukselta, ohutuu EU-rakennerahastotukea maakuntaan nelinkertaisesti. Valtion aluehallintouudistuksessa vuoden vaihteessa lakkautuneelta Itä-Suomen lääninhallitukselta siirtyi maakuntaliittoon EAKR-rahoitusta, jolla tuetaan mm. koulutus- tutkimusorganisaatioiden investointe. Kehittämismiljoonien myöntäminen käyttökohteisiin on suunniteltu painotettu siten, että niistä jää mahdollisimman suuri pitkävaikutteinen hyöty maakunnan yrityksille, yhteisöille kansalaisille. Kehittämisessä pääteemat painopisteet Pohjois-Savossa on EU-ohjelmiin valittu vuosiksi neljä kehittämisen pääteemaa: energia- ympäristöteknologia, teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- tuotantomenetelmät, mittaus- sensoritekniikka sekä hyvinvointialan yritysten tuotteiden palveluiden kaupallistaminen liiketoiminnan kehittäminen. Niiden taustalla ovat mm. Itä-Suomen innovaatiostrategia, Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma, seutujen avainhankkeet sekä yritysten tunnistamat markkina- teknologiamahdollisuudet. Teemojen kehittämisohjelmilla vahvistetaan varsinkin yrityksiä tukevia tutkimus-, koulutus kehittämispuitteita sekä verkostohankkeita. Pääteemo tukeviin hankkeisiin kohdennetaan huomattava osa erityisesti EAKR-rahoituksesta. Painopistealueisiin voi tulla joitakin tarkistuksia ohjelmakauden loppuvuosille. Maakunnan yhteistyöasiakirssa tehdään vuosittaisia täsmennyksiä myönnettäviin rahamääriin joskus rahoituskriteereihin sekä -painotuksiinkin. EU-rahoituksessa säilyy näin reagointikyky toimintaympäristön muutoksiin. Tähän liittyen Pohjois-Savon liitto seuraa edistää tiiviisti maakunnan kehitystä sekä hoitaa muutenkin sen edunvalvontaa. Tukea myös monista EU:n erillisohjelmista Euroopan unionilla on alueiden valtioiden rat ylittäviä erillisohjelmia, joihin Pohjois-Savon toimitkin voivat osallistua. Niitä ovat mm. Pohjoinen periferia-, Itämeren-, Interreg IV C-, Interact-, Urbact- Espon -ohjelmat. ENPI-yhteistyö EU:n ulkorajoilla -ohjelmista pohjoissavolaiset pääsevät osallistumaan Karelia Kaakkois-Suomi Venäjä -ohjelmiin liitännäisalueena tietyin rajoittein. Etelä-Kuopion yritysalueen kohoamiseen VAUHTIA EU-TUELLA Etelä-Kuopion yritysalue erityisesti Matkus (kuvassa) on saanut vauhditusta EU-rahoituksesta. EU:n rahoittamat kehittämishankkeet tähtäävät pysyviin toiminnallisiin rakenteellisiin vaikutuksiin. Vaikutuksiltaan laajimpia kauaskantoisimpia EU:n rahoittamia yhdyskuntatekniikan hankkeita Pohjois-Savossa on Etelä-Kuopion yritysalue. Siihen kuuluvat Matkuksen, Kylmämäen, Pienen Neulamäen Leväsenlammen yritysalueet. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hankekokonaisuuteen EAKR-rahoitusta valtion vastinrahaa yhteensä noin 3,6 milj. euroa. Siinä on rakennettu eritasoliittymä, katu, vesihuoltoa sekä kaukolämpö- sähköverkko. Uusia työpaikko runsaasti Etelä-Kuopion yritysalueesta muodostuu nykyiseen uuteen yhdyskuntarakenteeseen sekä kunnallistekniikan verkostoihin tukeutuva monipuolinen palvelukeskittymä, ikään kuin Kuopion eteläinen portti. Sen vetureina toimivat logistiikan metalliteollisuuden keskittymät, jotka tarjoavat hyvät edellytykset suurten vetovoimaisten kaupan yritysten kuten IKEA:n sijoittumiseen. Teollisuus- liikerakennusten korttelialue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa vetovoimaa lisää näkyvyys viitostielle. Rakennusoikeutta alueelle tulee yli kerrosneliömetriä. Yritysaluehanke on synnyttänyt lisärakentamista, mikä poikii runsaasti väliaikaisia myöhemmin pysyviksi muuttuvia työpaikko. Yksistään Matkukseen arvioidaan syntyvän kaikkiaan noin tuhat uutta työpaikkaa, joista yli puolet on naistyöpaikko. Eri tahojen yhteistyö on toiminut yritysaluehankkeessa joustavasti kustannustehokkaasti. Kuopion kaupunki toteutti kadut sen omistamat liikelaitokset vesihuolto- sekä energiaverkostot samassa yhteydessä, mikä toi merkittäviä kustannussäästöjä. Liittymä yleiselle tielle valmistui yhteistyössä Tiehallinnon kanssa. Etelä-Kuopion yritysalueen toteutus lähestyy puoliväliä. Se laajenee samalla kun logistiikka- metalliteollisuuden keskittymät kasvavat yhteen. Keskittymisen uskotaan edistävän innovaatioita synergiaa yritystoiminnassa. Nimekkäät yritykset houkuttelevat samankaltaisia toimijoita alueelle. Kuva: Eila Peltokangas-Lommi PROMIS centre houkuttelee tutkimusta tuotekehitystä Yhteistyö on voimaa EU-hankkeissakin EU-ohjelmakaudella hanketoiminnan painopiste on siirtynyt suurempiin useamman toimin yhteishankkeisiin, jotka ovat vaikutuksiltaan maakuntarat ylittäviä saavat tukea useilta EU-rakennerahastorahoittajilta. Yksi tällaisista laa-alaisista monitahoisista hankkeista on PROMIS centre -tutkimuskeskus. Pharmaceutical Process Measurement and Simulation eli PROMIS centre on Itä-Suomen yliopiston, VTT:n Savoniaammattikorkeakoulun ainutlaatuinen yhteistyöprojekti. Kuopioon syntynyt poikkitieteellinen osaamiskeskittymä yhdistää eri alojen asiantuntijoita yliopisto-, ammattikorkeakoulu-, tutkimuslaitos- teollisuusympäristöstä lääketeollisuuden tarpeisiin. Tutkimuskeskuksen teknologiansiirtohankkeet mahdollistavat kaupallisesti yhteiskunnallisesti merkittävien keksintöjen synnyn kehittämisen tuotteiksi. Toimintatapa -rakenne sekä tutkimuksen yrityslähtöisyys ovat uraauurtavia Suomessa. Hankkeilla rakentunut tutkimusympäristö tarjoaa kansainvälisesti kilpailukykyisen vetovoimaisen innovaatioympäristön sekä -verkoston itäsuomalaisille laitevalmistajille. Hyvä tutkimusympäristö korkeatasoisine laitteistoineen houkuttelee alueelle myös kansainvälisesti toimivia kotimaisia ulkomaalaisia lääkealan veturiyrityksiä. Se vauhdittaa strategisten yrityskumppanuuksien muodostumista, teknologian siirtoa sekä itäsuomalaisten yritysten liiketoiminta yhteistyöverkosto. Projekti parantaa myös tutkimuskeskuksen sidosryhmien laboratorioiden yhteiskäyttöä. Neljä hanketta, kolme rahoittaa PROMIS-keskuksen prosessilaitteiden investointeihin on tullut parin vuoden aikana yhteensä noin 3,64 milj. euroa tukea kolmessa Euroopan aluekehitysrahastosta yhdessä Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetussa hankkeessa. Rahoituksen myöntäjinä ovat Pohjois-Savon liitto PROFIT-PROMIS -hankkeessa (prosessilaite hankinto), Tekes PROMET- (uusien mittausmenetelmien tutkimus kehitys) PROMISENS- (uusien mittausmenetelmien sovellusten tutkimus kehitys) -hankkeissa sekä Pohjois-Savon ELY-keskus PROTONS -hankkeessa (keskuksen toimintamallin -rakenteen kehittäminen sekä prototyyppi palvelut). Yhteistyö rahoittajien hanketoimijoiden kesken on sujunut mutkattomasti. Pohjois-Savon liiton EAKR-tuella rahoittama PROFIT-PROMIS -hanke investoi prosessianalyyttisten mittausjärjestelmien kehittämisessä tarvittaviin laitteisiin toimintaympäristöön. Ne tehostavat lääkkeiden valmistusprosesse tuotekehitystä sekä edistävät yritystoiminnan kehittymistä.

4 4 Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohta Kari Virranta: Nyt on kehittämisen etsikkoaika Euroopan unionin rakennerahastot tarjoavat nyt hyvän mahdollisuuden Pohjois-Savon kehittämiseen. Itä- Suomen EAKR-toimenpideohjelma, Manner-Suomen ESR-ohjelma sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma mahdollistavat monipuolisen tänä vuonna ennätyksellisen kehittämisrahoituksen. Ohjelmaperusteinen aluepolitiikka perustuu maakunnista löytyviin hyviin toteuttamiskelpoisiin ideoihin kehittämishankkeisiin. Tätä on opeteltu Pohjois-Savossa kolmen ohjelmakauden an. Tulokset ovat pääosin rohkaisevia. Olemme saaneet aikaan hyviä vaikuttavia hankkeita niiden laatu sekä laajuus ovat parantuneet. Ongelmaksi on tullut kuitenkin hanketoimijoiden väheneminen. Alkuperäinen idea läheisyysperiaatteesta alhaalta ylös nousevasta hanketoiminnasta on hiukan hämärtynyt, kertoo Pohjois-Savon ELYkeskuksen ylijohta Kari Virranta. Lisää yrityksiä maakuntaan Virranta korostaa, että EU-rahoituksesta ovat hyötyneet pohjoissavolaiset yritykset. Niiden investointi- kehittämisavustuksiin olemme myöntäneet lähes 20 milj. euroa vuosittain. Rahoituksella olemme tukeneet yritysinvestointien lisäksi muuta kehittämistyötä. Työpaikkavaikutukset ovat merkittävät. Kuluvan ohjelmakauden loppu vuoteen 2013 saakka on yrityksille etsikkoaikaa rahoituksen saamiseksi liiketaloudellisesti terveisiin hankkeisiin. Erityisesti äkillisen rakennemuutoksen alueilla Varkauden seudulla Koillis-Savossa kannattaa panostaa uusien yritysideoiden synnyttämiseen yritystoiminnan käynnistämiseen. Maakuntaan on saatava lisää yrittäjiä. Myös elinkeinopolitiikkaa pitää tehostaa. Neuvontatyön ohella on panostettava yrityshankintaan. Perinteinen elinkeinoasiamiestyön idea on rämettynyt. Niin tärkeää kuin neuvontatyö onkin, pitää luoda uutta liiketoimintaa. Muutoin Pohjois-Savolle koko Itä-Suomelle käy huonosti. Valtion viranomaisten, kuntatoimijoiden, elinkeinoelämän sekä työmarkkinajärjestöjen kannattaa pohtia, miten elinkeinopolitiikkaan saadaan lisää vaikuttavuutta. Uusia kansainväliseen liiketoimintaan pystyviä yrityksiä, uutta liiketoimintaa uutta osaamista on saatava aikaiseksi, tähdentää Kari Virranta. Osaamiseen kehittämistukea Toinen kehittämisen painopistealue on Virrannan mukaan osaamisen kehittäminen. Manner-Suomen ESR-ohjelma tarjoaa mahdollisuudet miltei kaikenlaisen osaamistason parantamiseen olipa kyse työntekijöiden, yritysten, oppilaitosten tai minkä tahansa organisaation osaamisen kehittämisestä. Painopisteenä on myös yritysten työorganisaatioiden kehittäminen. Siitä on hyviä kokemuksia tällaisia hankkeita olisi saatava lisää. Voimme myöntää EU-varo monenlaisiin työllisyyshankkeisiin. Painopiste on kysyntälähtöisen työllisyyden kehittämisessä. Meidän on pystyttävä paremmin tukemaan hankkeita, jotka saavat aikaan aitoa kysyntää työmarkkinoilla. Hankkeilla pitää löytää tehokkaammin väyliä avoimille työmarkkinoille. Rahoituksen painopiste onkin tätä tukevissa ESR-hankkeissa. Maitotalouden kehittäminen turvattava Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen kehittämistyöhön. Pohjois-Savossa on huolehdittava erityisesti maitotalouden toimintaedellytyksien säilymisestä kehityksen eturivissä, muistuttaa ylijohta Kari Virranta. Valtion aluehallintouudistuksen yhteydessä myös opetusministeriön alainen osaamisrahoitus on siirtynyt Elinkeino-, liikenne- ympäristökeskukselle. Näin ELY-keskus hoitaa entistä laajempaa osuutta aluekehitysrahoituksesta. EU-tuesta vipuvoimaa yritystoiminnan kehittämiseen Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmassa suoraan yrityksiin kohdistuvaa rahoitusta myönnetään uusien yritysten perustamiseen yritysten kasvua, kilpailukykyä sekä kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi uusien tuotteiden tuotantomenetelmien kehittäminen tai investointi uuteen teknologiaan. EU-ohjelmarahoitusta yrityksille myöntävät Finnvera Oyj sekä ELY-keskukset. Valtion omistama Finnvera Oyj parantaa monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin viennin rahoituspalveluin, mikä edistää yritystoiminnan, alueiden viennin kehitystä. Tietyin edellytyksin lainoihin takauksiin voi sisältyä korko- tai takausprovisiotukea. Finnvera Oyj:n käyttämä Euroopan aluekehitysrahaston korkotuki on mahdollinen pienten keskisuurten yritysten investointi käyttöpääoma-, naisyrittäjä-, pien-, yrittäjä- ympäristölainoissa. Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää kehittämisavustuksia yksittäisten yritysten hankkeisiin, kuntien tai kuntaomisteisten yhtiöiden rakentamiin yritysten toimitilahankkeisiin sekä laajempiin yritysten toimintaympäristöä kehittäviin hankkeisiin. Kehittämisavustusta yritys voi saada pitkän aikavälin kilpailukykyä parantaviin investointi- tai muihin kehittämishankkeisiin, kun se aloittaa, laajentaa tai kehittää toimintaansa. Tuettavan hankkeen on oltava yrityksen toiminnan kehittämiselle merkittävää avustuksella pitää olla huomattava vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Tukea kohdistuu erityisesti aloille, jotka ovat tärkeitä talouden kasvulle, työllisyy delle, kilpailukyvylle tuottavuudelle. Tuen enimmäismäärä investointeihin on % riippuen yrityksen koosta. Muun kehittämistuen suuruus on % yrityksen koosta kehittämishankkeesta riippuen. Yritysten kehittämisavustuksissa tkuva haku Yritystuissa on tkuva haku. Kirllinen tukihakemus jätetään Pohjois-Savon ELY-keskukseen käsiteltäväksi ennen hankkeen aloittamista. Hakemuslomakkeita saa ELY-keskuksen lisäksi internetistä Jokaisesta hakemuksesta tehdään hankeselvitys, jossa tarkastellaan hankkeen hakin tukikelpoisuutta. Myönteisen päätöksen mukainen avustus maksetaan yleensä yhdessä tai kahdessa erässä kirnpitoon merkittyjen menojen perusteella. Rahoituksen haku Finnverasta on helppoa Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa tuen haki voi täyttää hakemuksen vaivattomasti turvallisesti milloin tahansa. Sähköinen rahoitushakemus avautuu klikkaamalla Finnveran verkkosivuilla olevaa Asioi sähköisesti -painiketta. Palvelun kautta välittyvät myös liitetiedot. Puhelinpalvelu neuvoo rahoitukseen hakemusten täyttöön liittyvissä asioissa. Finnvera käsittelee rahoitushakemukset nopeasti, asiantuntit ottavat tarvittaessa yhteyttä henkilökohtaisesti. EU-tukivaro hyvin jäljellä vuosille Viime vuodenvaihteessa EAKR:n Pohjois-Savoon tulevasta rahoituskiintiöstä oli sidottu noin 37 ESR-tuesta noin 35 prosenttia. Siten tukia on runsaasti jäljellä haettavaksi v Litium-ioni -akkutehdas tuo UUSIA TYÖPAIKKOJA VARKAUTEEN European Batteries Oy on käynnistämässä Varkaudessa maailman uudenaikaisinta ympäristöystävällisiä litium-ioni -akku -akkujärjestelmiä valmistavaa tehdasta Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Tehtaan kokonaisinvestointi rakennuksineen on 40 milj. euroa. Se on jo luonut noin 40 uutta työpaikkaa Varkauteen. Suunnitteilla on tehtaan laajentaminen, mikä mahdollistaa yhtiön kasvun yhdeksi merkittävimmistä suurten litium-ioni -akkujen tuottajista Euroopassa vuonna Tällöin Varkauden tehtaan tuotantomäärät riittävät täyttämään mm. OEM-autonvalmistajien vaatiman sähköautojen akkujärjestelmien tuotantokapasiteetin. Laajennuksen kokonaisinvestointi on lähes 70 milj. euroa. Sen lasketaan tuottavan uutta työpaikkaa Varkauteen. Uudet työpaikat sopivat naisille sekä miehille. Niiden painopiste on akkukennojen -järjestelmien kokoonpanossa. European Batteries Oy:n litium-ioni -akkuosaaminen periytyy Oy Finnish Electric Vehicle Technologies Ltd:stä. FEVT on kehittänyt litium-ioni -akkujen hallintajärjestelmiä asiakassovelluksiinsa vuodesta Se perusti tuotekehitysyksikön Varkauteen vuonna FEVT on nykyisin European Batteries Oy:n tytäryhtiö. Suomen johtava litium-ioni -akkuosaaminen on keskitetty European Batteries Oy:hyn. Yhtiön tuotekehityksessä työskentelee 12 henkilöä, joista osa on tohtoritasoisia litium-ioni -akkuihin erikoistuneita tutkijoita. Teknologian tuotekehityksen osuus yhtiön toiminnasta on merkittävä. Monipuolinen kumppanuus rahoitusverkosto European Batteries Oy:n päärahoituslähteet muodostuvat oman vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta sekä EU-ohjelman kehittämisavustuksista. Tärkeä yhteistyökumppani yhtiön tuotekehityksessä liiketoiminnan käynnistämisen rahoituksessa on ollut ELY-keskuksen Finnvera Oyj:n lisäksi Tekes. Se on antanut tukensa verkostonsa käyttöön tässä kansallisessa uuden puhtaan teknologian kehittämishankkeessa. European Batteries Oy:n tehdashanke on erinomainen esimerkki yhteistyöstä, jota on harjoitettu yhtiön, ELY-keskuksen Finnvera Oyj:n välillä. Yhtiö on saanut arvokasta tukea neuvontaa kasvun sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Ilman näitä julkisia tukia ei tehdasta olisi rakennettu Suomeen, vaan se olisi sijoitettu johonkin muuhun maahan. Uuden teknologian tuotannonalan kehittäminen vaatii ponnistelu kaikilta osapuolilta. Ne ovat investointe Suomen kilpailukykyyn tulevaisuudessa. European Batteries Oy Martti Ukkonen, CFO

5 ESR-tuki torjuu työttömyyttä syrjäytymistä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelma tukee Pohjois-Savossa työllisyyttä osaamista edistäviä hankkeita. Rahoitusta kohdistuu etenkin heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisryhmiin sekä kumppanuuksien tasa-arvon edistämiseen. Lisäksi ESR-ohjelman rahoitusta käytetään EAKR-ohjelmien kanssa työllisyyden kilpailukyvyn kohentamiseen. ESR-rahoituksella kehitetään Pohjois-Savossa työllisyyttä, yritystoimintaa, yritysten julkisen sektorin henkilöstön sekä yrittäjien osaamista työssä ksamista, yritysten innovaatiotoimintaa, kansainvälistymistä kilpailukykyä. Erityisesti sillä parannetaan työttömien työllistymistä työvoimakoulutuksella sekä palkka- starttituella. Rahoituksella koulutetaan myös pitkäaikaistyöttömiä vaakuntoisia työelämään, edistetään työssä olevien muutosvalmiutta tuetaan opiskelijoiden pääsyä työelämään. Lisäksi ESR-varo käytetään koulutusjärjestelmiä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista kehittäviin hankkeisiin. Ne parantavat koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin, koulutuksesta työelämään siirtymistä sekä aikuisväestön edellytyksiä koulutukseen osallistumiseksi. Vire-hankkeella työelämään Varkauden seudulla Varkauden seudun ESR-rahoitteisen Vire-hankkeen lähtökohtana on tukea pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille turvata yritysten työvoiman saantia. Keinoina ovat mm. henkilökohtainen valmennustuki koulutus sekä tuetun työllistymisen ksot. Hankkeen uraohajina toimii kuusi eri toimialojen ammattilaista. Työnhakit rakentavat heidän tuellaan määrätietoisen polun kohti työelämää. Hankehenkilöstö on luonut yhteistyöverkosto asiakkaiden työllistymispolkua varten vahvalla yritysyhteistyöllä. Eri toimialoihin keskittyvät uraohat seulovat työnhakijoita yritysten tarjoamiin tehtäviin tai motivoivat työnhakijoita lisä- täydennyskoulutukseen. Lisäksi hanke kehittää lyhyitä ammattiin suuntaavia koulutuksia, jotka motivoivat työnhakijoita uudelle alalle, kertoo Vireen projektipäällikkö Hanna Ruohoaho. Kohti nousua Koillis-Savossa Koillis-Savo nimettiin teollisuuden laajojen irtisanomisilmoitusten vuoksi joulukuussa 2008 kansalliseksi äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuosiksi Tämän perusteella syntyneen Kohti nousua Koillis-Savossa -hankkeen tavoitteena on löytää irtisanotuille mahdollisimman nopeasti työllistymispolku toiseen yritykseen siirtymällä tai koulutuksella yrittäjyydellä. Samalla yritykset saavat ammattitaitoista työvoimaa uusien yritysten myötä seudun yrityskenttä monipuolistuu. Projektipäällikkö Helena Meyesin mukaan Kohti nousua -hanke auttaa työttömiksi jääviä yksilöllisesti hyödyntäen heidän henkilökohtaisia kykyjään työllistymissuunnitelmassa. Hanke järjestää työllistymistä tukevia tilaisuuksia kuten yritystapaamisia -esittelyjä sekä auttaa selvittämään mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi hyödyntämään yritysneuvonnan palvelu. Käymme yrityksissä selvittämässä niiden työvoimatarpeita aktivoimassa työvoiman palkkaamiseen. Asiantuntimme arvioivat asiakkaan tilanteen etsivät aktiivisesti ratkaisu. Pyrimme järjestämään neuvontaa opastusta asiakkaiden kotipaikkakunnalle, jotta tuki uusiin työllistymispolkuihin on helposti saatavilla, kertoo Helena Meyes. ESR:stä ytyä yritysten, työllisyyden luovuuden kehittämiseen Yritystoiminnan kilpailukyvyn toimintaedellytysten turvaaminen on Pohjois-Savon tulevaisuuden peruskiviä. Investointien lisäksi tarvitaan yritysjohdon työvoiman vahvaa osaamista sekä luovia liikeideoita vastaamaan markkinoiden sekä teknologian haasteisiin. Myös työttömyyden syrjäytymisen torjunta tukevat maakunnan hyvinvointia, turvallisuutta sekä vetovoimaa. Näihin tavoitteisiin löytyy rahoitusta Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) sitä myöntävältä Pohjois-Savon ELY-keskukselta. ESR-rahoitteisista pohjoissavolaista pkyritystoimintaa edistävistä hankkeista ovat hyvinä käytännönläheisinä esimerkkeinä Oppiva yritys-, Osuva- Yksikään ei huku -hankkeet. Oppiva yritys suosiossa Viime vuoden alussa käynnistyneen Oppiva yritys -hankkeen koulutustilaisuuksiin on osallistunut jo noin 800 henkilöä 400 yrityksestä. Ylä-Savon Kehitys Oy:n hallinnoima hanke tarjoaa palvelu maakunnan yrityksille seudullisesti organisoituna Ylä-Savon Kehitys Oy:n, Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy:n, Sisä-Savon seutuyhtymän, Koillis- Savon Kehitys Oy:n Savon Yrittäjien kanssa. Yritykset saavat lyhytkestoista itselleen räätälöityä täsmävalmennusta sopivana ankohtana toimintatapana. Koulutus- valmennuspakettiin tulee jopa 80 prosentin tuki. Kaiken perustana ovat yritysten kehittämistarpeet. Hankkeen kolme seudullista yritysneuvoa ovat aktiivisesti yhteydessä maakunnan mikro- pienyrityksiin ohten tukien niitä koulutussuunnittelussa sekä -järjestelyissä. Yrityksille tehdään maksuton osaamistarvekartoitus koulutussuunnitelma. Koulutusta on laasti mm. liiketaloudessa, markkinoinnissa, johtamisessa, laadunhallinnassa, kielitaidossa, tuotekehityksessä, työhyvinvoinnissa monenlaisessa ammattiosaamisessa. Oppiva yritys -palveluissa korostuu yrityslähtöisyys. Hankkeen yritysneuvot tekevät aktiivisesti yrityskäyntejä. Hanke voi tukea yritysten verkostumista valmennusohjelmalla, kertoo projektipäällikkö Jukka Siikonen. Osuva omistanvaihdoksiin Savon Yrittäjien hallinnoima ESR-rahoitteinen Osuva-omistanvaihdospalvelu tarjoaa asiantunti-apua yrittäjäpolven vaihdoksen kaikkiin vaiheisiin luopuville tkaville yrittäjille. Osuvaan on liittynyt kesästä 2008 viime vuoden loppuun 170 luopuvaa yrittäjää 85 tkaehdokasta. Valmiita yrityskauppo on syntynyt yli 50. Yrittäjäpolvenvaihdoksen perusneuvontaa on Osuvasta annettu yli 400 tkaehdokkaalle noin 300 luopumisaikeissa olevalle yrittäjälle.omistanvaihdos on usein yrittäjän uran tärkeimpiä muutoksia. Siinä tarvitaan paljon erikoisosaamista. Yrityksen arvon määrittäminen, sopivan etenemismallin löytäminen, verotus, rahoitus lainsäädäntö tuovat haasteita. Asiantuntijoiltamme löytyy oikeita, kokemukseen perustuvia vastauksia näihin kysymyksiin. Yrityksen toiminnan tkuminen työpaikkojen säilyminen sukupolven- tai omistanvaihdoksen yli on maakunnalle ensiarvoista, muistuttaa Osuva-hankkeen projektipäällikkö Arto Nykänen. Yksikään ei huku tukena Viime kesänä käynnistynyt Savon Yrittäjien hallinnoima Yksikään ei huku -hanke vähentää taloustaantuman haitto tukemalla pohjoissavolaisia pieniä keskisuuria yrityksiä. ESR-rahoitteinen hanke tarjoaa asiantunti-apua taantuman vuoksi vaikeuksiin joutuneille yrityksille mm. liiketoiminnan tervehdyttämisen suunnitteluun tai juridisiin kysymyksiin. Se voi osallistua myös rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana hankkeeseen on ollut yhteydessä puolensataa yritystä. Viime joulukuussa hanke tutki taantuman vaikutuksia yrityksiin. Tuolloin nettikyselyllä tuli uusia yhteydenottopyyntöjä yli 50. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat yrittäjät ovat saaneet hankkeesta apua monin tavoin. Joillekin asioita selkeyttää keskustelu ulkopuolisen kanssa, toisille asiantunti on tehnyt liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelmia. Joitain on autettu yritystoiminnan lopettamisessa yrittäjän sosiaaliturvan selvittämisessä. Hanke rohkaisee tarttumaan rohkeasti ongelmiin ottamaan yhteyttä ajoissa, tähdentää projektipäällikkö Kai Kolehmainen. KIP tuo innovaatiopalvelu korkeakouluverkostoon 5 Kuva: Mediavesa.fi Art Hub palvelu luoville Kahden valtakunnallisen ESR-rahoitteisen hankkeen pyörittämä Art Hub -toiminta kehittää alueellisia taidetoimikuntia luovien alojen palveluntarjoajina kehittäjäorganisaatioiden verkoston osana. Hankkeet parantavat taide- kulttuurialan työllisyyttä, elinkeino yrittäjyyttä tukevia palvelu erityisesti alan toimijoiden jäädessä muiden palvelujen tukien ulkopuolelle. Art Hub kehittää pysyvää organisaatiota ratkaisu, jotka toimivat hankkeiden eliniän jälkeenkin. Hankkeiden tuloksena rakentuu Art Hub -palveluprosessi, jonka osat ovat palvelupolku, palvelumallit osaamisyhteisö. Palveluprosessien kehittämiseen osallistuu luovien alojen ammattilaisia yrittäjä- taiteilikentältä sekä edustajia taidetoimikunnista, ELY-keskuksista, kehittämisyhtiöistä, uusyrityskeskuksista alan oppilaitoksista, kertoo projektipäällikkö Niila Tamminen. Hänen mukaansa palvelupolku on maakunnan kehittäjätahojen kanssa syntyvä malli palveluihin ohamisesta. Mallit ovat monistettavissa mm. alueellisiin taidetoimikuntiin. KIP-hankkeen tiimi: suunnitteli Sari Karhu, projektipäällikkö Miika Kanus, innovaatiokoordinaattorit Tuomo Eskelinen Rauno Tiainen. Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut -hanke (KIP) lisää kasvuhakuisia, innovaatiotoimintaa harjoittavia kansainvälistyviä pk-yrityksiä Pohjois- Savossa kehittämällä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen toisen asteen oppilaitosten tarjoamia innovaatiopalvelu. Tavoitteena on 600 innovaatioaihioita, 300 toteutettavuusselvitystä, 100 tuotekehitys- muuta projektia sekä 50 uutta käyttöön otettua innovaatiota, joista 12 suuntautuu vientiin. Innovaatiopalvelu etsii aktiivisesti yritysten etenkin niiden asiakkaiden tarpeista nousevia toimeksianto, jotka välittyvät toteutettavaksi mm. korkeakouluverkoston opetuksessa, tutkimus- kehitystoiminnassa. Opintojen vaihtoehtoiset suoritustavat mahdollistavat opiskelijoiden osallistumisen yritysten toimeksiantoihin. Opiskelit työstävät yrityksen innovaatioaihioita harjoittelussaan, opinnäytetyössään tai osana kurssisuoritustaan. KIP-hanketta hallinnoi Savonia-korkeakoulu.

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistui Puheenjohtaja Markku Rossin haastattelu Kunnallisvaalit vaikuttivat maakuntahallintoon

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI 2/2002 Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät Maakunnallinen viestintäprojekti käynnistyi Tavoite 1 -ohjelma

Lisätiedot

EU-rahoituksella HYVINVOINTIA. ihmisille, yrityksille ja ympäristölle

EU-rahoituksella HYVINVOINTIA. ihmisille, yrityksille ja ympäristölle EU-rahoituksella HYVINVOINTIA ihmisille, yrityksille ja ympäristölle 2 SAVON TÄHDET Vieremä Kiuruvesi Sonkajärvi Iisalmi Rautavaara Lapinlahti Keitele Pielavesi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Juankoski Hyvä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen asiakaslehti T&E palvelut 1/09 Pk-sektorilta toivotaan lisää työpaikkoja Asiakas etusijalla Rahoituksella vauhtia kehittämiseen 1 Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2003

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2003 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2003 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa 1,3 mrd euroa jaossa Palvelumallihanke etenee joutuisasti Työttömyyden kimppuun uusin eväin Pohjois-Savossa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen.

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. Idea Kainuusta Marraskuu 2011 4 Euroja 6 kehittyville yrityksille Yhteistyöllä uusia asiakkaita Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. 2 Idea Kainuusta 3 Vaikka yritysten suhdannekuva on kesän

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot