Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk)"

Transkriptio

1 Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk) Koodi Oppiaine Kuvaus MUV2 Musiikki Harjoitellaan yhden soittimen perustekniikan hallinta tai vaihtoehtoisesti suoriutuminen laulusolistisesta tehtävästä osana yhteismusisointia. Kurssin yhteydessä voidaan toteuttaa musiikkiprojekti, joka liittyy esiintymiseen (oppilaiden kiinnostuksen mukaan). KUV2 Kuvaamataito Oman kuvallisen ilmaisun kehittäminen ja vahvistaminen. Töiden suunnittelua sekä itsenäisesti että ryhmässä. Tutustutaan kuvataiteen eri aikakausiin erilaisten teemojen kautta. Sisältö: piirustus, maalaus, erilaiset painomenetelmät, kokeileva suunnittelu ja muotoilu sekä mahdolliset näyttelyvierailut. ATV2 Tietotekniikka Tietokoneen käyttötaidot. Perusohjelmat. Tiedon hankkiminen ja asiointi netissä. Tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa, erilaisia sovellutusohjelmia. Powerpoint-esitys, julkaisun tekeminen. Valmiin kortiston käyttäminen, oman kortiston tekeminen. Internetin tietolähteiden vertaaminen. Esim. Excel-ohjelmaan tutustuminen syvällisemmin. Tietoturva ja tietokoneen suojaaminen. Tutustuminen johonkin ohjelmointikieleen. VB2 Venäjä Kahdeksannella luokalla alkava venäjä. Tervetuloa! Tutustuminen venäjän kieleen: kyrilliset kirjaimet, tervehdykset, esittely, tutustuminen, perheestä ja asumisesta kertominen. Tutustutaan alustavasti substantiiveihin, pronomineihin, verbeihin ja adjektiiveihin. Otetaan ensiaskeleet venäjän kielessä - käydään keskustelua aamiaispöydässä, tutustutaan ammatteihin ja koulutukseen ja puhutaan kielitaidosta. Opitaan ilmaisemaan mielipidettä ja peruskielioppia. LIP2 Liikunta Palloilu. Tavoitteena on, että oppilas kehittää lajitaitojaan kurssilla opetettavissa tutuissa lajeissa myöhempää harrastuneisuutta varten sekä pääsee myös kokeilemaan vähemmän harrastettuja palloilulajeja. Kurssilla harjoitellaan ja syvennetään yhteisten kurssien palloilulajien taitoja sekä harjoitellaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin palloilulajeihin. Kurssilla pelataan mahdollisuuksien mukaan esim. pesäpalloa, jalkapalloa, koripalloa, lentopalloa, lippupalloa, ultimatea, sulkapalloa, salibandya, käsipalloa sekä erilaisia viitepelejä.

2 TNV2 Tekninen työ Kahden vuoden valinnainen tekninen työ on tarkoitettu oppilaalle, joka on opiskellut teknistä työtä jo 7. luokalla. Oppilas syventää taitojaan ja tietojaan mm. seuraavissa aihepiireissä: puu-, metalli- ja sähköteknologia sekä elektroniikka. Työt voivat jakaantua useiden eri aihepiirien alueille ja yhdeksännellä luokalla oppilas valmistaa oman tarpeensa mukaisen sekä itse suunnittelemansa projektityön. Oppilas ottaa vastuuta omasta työskentelystä oppimisestaan. Esineen ja sen työprosessin suunnittelussa sekä työn toteutuksessa oppilaalle annetaan vapautta ja rohkaistaan soveltamaan aiemmin opittua uusissa yhteyksissä. TSV2 Tekstiilityö Kädentaitojen kehittäminen ja vahvistaminen, lähtökohtana oppilaan omat vahvuudet. Töiden suunnittelua, valmistamista sekä valmiiden ohjeiden toteuttamista. Valmistetaan monenlaisia tuotteita erilaisia tekniikoita kokeillen. VA2 Venäjä Alakoulun 4. luokalla alkanut venäjä. Mitä kuuluu? Keskustelua arkipäiväisissä tilanteissa mm. kuulumisista, voinnista, säästä, harrastuksista. Opiskellaan aikakäsitteitä, liikeverbejä, adverbejä sekä -ся-verbien, substantiivin ja adjektiivin taivutusta. Lisäksi aihepiireinä kesänvietto maalla ja entisaikojen elämä eri näkökulmista. Opiskellaan keskustelun eri vivahteita, mielipiteen ilmaisemista ja substantiivien ja adjektiivien monikkomuotoja sekä kerrataan aiemmin opittua. SB2 Saksa 8. luokalla alkava saksa. Kurssien taustana on kyseisen maan kulttuuri, elämäntapa, arvot, asenteet, tavat jne. Yläasteella alkavassa valinnaisessa kielessä pääpaino on puhumisen ja ääntämisen harjoittelussa sekä totuttelussa kuuntelemaan ja hahmottamaan kohdekielistä puhetta. Rakenteiden osalta opetetaan vain kaikkein keskeisimmät asiat, joita tarvitaan tukemaan kommunikaation sujumista. LIV2 Liikunta Kuntoliikunta. Sisältää monipuolista kuntoharjoittelua (kuntosali, kuntopiirit) ja pitkäkestoista aerobista liikuntaa (hiihto, lenkit, pallopelit). AIL2 Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen peruskurssi syventää ja laajentaa äidinkieleen ja kirjallisuuteen liittyvien tietojen ja taitojen hallintaa. Kurssilla tehdään uudenlaisia tekstikokeiluja, tuotetaan runoja, kertomuksia, näytelmäkatkelmia. Kurssilla käytetään monipuolisia virikkeitä kirjoittamisen lähtökohtana ja opetellaan kirjoittamisen prosessiluonnetta. Luovan kirjoittamisen jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja taitoja. Hiotaan omia tekstejä ja hyödynnetään palautetta omassa tekstissä. Osallistujilla on mahdollisuus esittää toiveita kurssin painotuksista.

3 KOV2 A Kotitalous Vahvistetaan aiemmilla vuosiluokilla opittuja taitoja. Harjoitellaan kotitaloustaitoja monipuolisesti. Sisältöalueina ravitsemus, ruokakulttuuri, ruoka-aineet, ruoanvalmistusmenetelmät, leivonta, elintarvikkeet, koti ja kodinhoito, ympäristö, kuluttajana toimiminen muuttuvassa yhteiskunnassa sekä yhdessä elämisen taidot. Käytetään jo opittuja taitoja mm. omassa ateriasuunnittelussa ja niiden toteuttamisessa. HUOM! Oppilas voi valita vain toisen kahden vuosiviikkotunnin kotitalouden (KOV2A tai KOV2B).

4 Yksivuotiset valinnaisaineet (1 vuosiviikkotunti 8. luokalla) Koodi Oppiaine Kuvaus ITP Ilmaisutaito (peruskurssi) Ilmaisutaidon peruskurssi tutustuttaa ilmaisuun ja draamaan. Kurssilla tehdään esimerkiksi keskittymis-, rentoutumis-, pantomiimi- ja improvisointiharjoituksia. Harjoitellaan myös yhteistyötaitoja ja äänenkäyttöä. Tavoitteena voi myös olla pienimuotoisen esityksen työstäminen valmiiksi. MUB Bändikerho Harjoitellaan yhden soittimen perustekniikan hallinta tai vaihtoehtoisesti suoriutuminen laulusolistisesta tehtävästä osana yhteismusisointia. Kurssin yhteydessä voidaan toteuttaa musiikkiprojekti, joka liittyy esiintymiseen. ATK Tietotekniikan käyttötaidot Tietokoneen käyttötaidot. Perusohjelmat. Tiedon hankkiminen ja asiointi netissä. LIE Elämysliikunta Opitaan uusia taitoja ja saadaan uusia elämyksiä sekä opitaan nauttimaan luonnossa liikkumisesta. Kurssilla mm. retkeillään, opetellaan tulentekotaitoja, perehdytään jokamiehenoikeuksiin, seikkaillaan maastossa, suunnistetaan ja opetellaan kartankäyttöä, seinäkiipeilyä ja harjoitellaan kalliolaskeutumista vuodenajasta riippuen. KUK Keramiikkakurssi Syvennetään 7.luokan keramiikan taitoja. Suunnitellaan ja toteutetaan uniikkeja tuotteita. Kurssin sisältönä mm. erilaisten savilaatujen työstäminen, reliefin teko, korut, astiat ym. TNR Remonttikurssi Tee se itse kurssi. Teknisen työn remonttikurssilla opit esimerkiksi kiinnittämään seinälle taulun, korjaamaan valaisimen, kunnostamaan vanhan pöydän, kiinnittämään irronneen WC:n laatan, tapetoimaan huoneen jne. Kurssilla itse tekemällä ja harjoittelemalla voit säästää monissa remontoimiseen liittyvissä asioissa huomattavia summia rahaa. Remonttikurssilla harjoitellaan kotona tarvittavia pienimuotoisia remonttitaitoja oppilaan ja ryhmän tarpeiden mukaan. MUK Kuoro Uutta musiikkia kuorolauluna harjoitellen. Oppilaiden taitojen ja äänityypin mukaisesti yksija moniäänistä kuorolaulun harjoittelua. Harjoiteltavassa ohjelmistossa huomioidaan oppilaan taidot ja kiinnostus (kappalevalinnat). YHL Nuoret ja laki Mitä ovat nuorten oikeudet ja velvollisuudet? Miten tehdään työsopimus? Mitä rikoksesta seuraa? Tutustutaan Suomen oikeusjärjestelmään. KOS Suomalainen ruokakulttuuri Tutustutaan suomalaiseen ruokaperinteeseen ja valmistetaan perinteisiä suomalaisia ruokia ja leivonnaisia. Perehdytään suomalaiseen juhlakulttuuriin ja juhlien valmistamiseen. Suunnitellaan pienimuotoinen juhla oppilaiden oman valinnan mukaan.

5 KUG Grafiikkakurssi Käydään läpi grafiikan peruskäsitteitä ja suunnitellaan julisteita ja tauluja erilaisten grafiikan tekniikoiden avulla. Grafiikan etuna on monistettavuus: teet yhden painolaatan, ja voit painaa eli vedostaa niin monta vedosta kuin haluat. Voit ilmaista itseäsi grafiikan keinoilla hyvin erilaisin tavoin ja tekniikasta riippuen kuvat voivat olla suuria ja räiskyvän värikkäitä, tai aivan pieniä ja herkän mustavalkoisia. Kurssista kootaan näyttely. TNK Korukurssi Teknisen työn korukurssilla valmistetaan itse koruja ja / tai tehdään peltitöitä, jotka voivat olla käyttöesineitä, sisustuselementtejä tai koristeita. Kurssilla valmistettavat korut ja peltityöt tehdään oppilaan ja ryhmän tarpeiden sekä käytössä olevien materiaalien mukaan. Musiikki (luova musisointi): Säveltämisen perustekniikkaan tutustuminen sekä omien musiikillisten ideoiden edelleen tuottaminen. Mahdollista valmistaa ja tallentaa omaa musiikkia oppilaan taitojen mukaisesti. MUL Luova musisointi Säveltämisen perustekniikkaan tutustuminen sekä omien musiikillisten ideoiden edelleen tuottaminen. Mahdollista valmistaa ja tallentaa omaa musiikkia oppilaan taitojen mukaisesti. HIM Historian merkkihenkilöt Tutustutaan historian merkkihenkilöihin: hallitsijoihin, urheilijoihin, keksijöihin, filmitähtiin jne. Työskentelytapoina pienimuotoiset esitelmät vapaasti valittavista merkkihenkilöistä. KOL Leivontakurssi Vahvistetaan leivontataitoja ja valmistetaan erilaisia suolaisia sekä makeita leivonnaisia. TSS Sisustuskurssi Yhdistetään tekstiilityötä ja kuvataidetta. Tarkastellaan erilaisia sisustuksen aikakausia ja tyylejä, tutustutaan esim. värien vaikutukseen ympäristössä. Suunnitellaan sisustuksia, ja toteutetaan jokin itse suunnittelema osio laajemmasta sisustuskokonaisuudesta esim. omaan huoneeseen. Kurssilla piirretään, maalataan, ommellaan, askarrellaan, värjätään tai huovutetaan yhdessä kurssilaisten kanssa suunnitellen. Lisäksi huomioidaan ajankohtaiset näyttelyt, joissa pyritään vierailemaan.

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015

VALINNAISAINEET 2015 VALINNAISAINEET 2015 VALINNAISKURSSIEN ESITTELY Vaisaaren koulussa vahvistetun tuntijaon perusteella 7. vuosiluokalla valinnaisuus, jota on kaksi tuntia viikossa, toteutetaan valinnaiskurssin muodossa.

Lisätiedot

Niiden oppilaiden, jotka testin perusteella valitaan musiikkipainoitteiselle luokalla, valinnaiskurssi on automaattisesti musiikki.

Niiden oppilaiden, jotka testin perusteella valitaan musiikkipainoitteiselle luokalla, valinnaiskurssi on automaattisesti musiikki. VALINNAISKURSSIEN ESITTELY Vaisaaren koulussa vahvistetun tuntijaon perusteella 7. vuosiluokalla valinnaisuus, jota on kaksi tuntia viikossa, toteutetaan valinnaiskurssin muodossa. Tämän valinnaiskurssin

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2013 2014 VALINNAISAINETARJOTIN 9. LUOKALLE SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ 8- LUOKKALAINEN 3 OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN 4 VALINNAISAINE-ESITTELYT 9. LUOKALLA 5 AIN9 NÄYTELMÄKURSSI

Lisätiedot

Mankolan koulu. 9. luokan lyhytkurssit 2015-2016. Mankolan koulu Saarijärventie 21

Mankolan koulu. 9. luokan lyhytkurssit 2015-2016. Mankolan koulu Saarijärventie 21 Mankolan koulu 9. luokan lyhytkurssit 2015-2016 Mankolan koulu Saarijärventie 21 1 LYHYTKURSSIT lukuvuodelle 2015-2016 Kurssit toteutetaan kaksoistunteina ja kurssi kestää yhden jakson, n. 9 viikkoa. Mieleinen

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU TERVAKOSKEN YHTEISKOULU VALINNAISKURSSIT 2015-2016 9. -LUOKAN KURSSITARJOTIN TIEDOKSI Tervakosken yhteiskoulussa valitaan 9. luokalle lyhyitä valinnaiskursseja 2 kappaletta. Pitkät valinnaiskurssit säilyvät

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA VALINNAISET OPINNOT / 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla opiskelet aineita, joista osa on kaikille yhteisiä aineita (23 h) ja osan valitset

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. 1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 2.3 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET...

YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET... 1 Sisällysluettelo YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET... 15 SANATAIDE... 20 TAIDE JA KÄSITYÖT... 21 KÄSITYÖT...

Lisätiedot