KNX-TUNNISTIMET FI ATMO -SARJA KNX-TUNNISTIMET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KNX-TUNNISTIMET FI ATMO -SARJA KNX-TUNNISTIMET"

Transkriptio

1 KNX-TUNNISTIMET FI ATMO -SARJA KNX-TUNNISTIMET ATMO -SARJA

2 4 SENSORIA 1 LAITTEESSA: ESYLUXIN UUDET ATMO -MULTISENSORIT

3 SISÄTILOJEN ILMANLAADUN KORKEIN TASO ÄLYKKÄÄN TUNNISTINTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ ESYLUX ON KEHITTÄNYT VALAIS- TUKSEN, ILMANVAIHDON, LÄMPÖTILAN JA ILMANLAADUN OHJAUKSEEN UNIIKIN RATKAISUN. TÄMÄ KNX-VÄYLÄÄN SOPIVA MULTISENSORI NOSTAA ENERGIATEHOKKUUDEN JA VIIHTYVYYDEN YHDESSÄ UUDELLE TASOLLE. KOMPAKTI ATMO -MULTISENSORI YHDISTÄÄ NELJÄ YKSITTÄISTÄ SENSORIA YHTEEN LAITTEESEEN. SE MITTAA LIIKETTÄ, LÄMPÖTILAA, ILMANKOSTEUTTA SEKÄ HAIHTUVIA ORGAANISIA YHDISTEITÄ (VOC) JA ANALYSOI NÄIN KAIKKIA MIELLYTTÄVÄSTÄ ILMAN- LAADUSTA VASTAAVIA TEKIJÖITÄ NIIN KOTONA KUIN TYÖPAIKALLA. KOSKA MUIDEN ANTURIEN ASENNUSTA EI ENÄÄ TARVITA, TILA ON MYÖS ESTEETTISEMPI. SAMANAI- KAISESTI ASENNUS- JA OHJELMOINTITYÖHÖN KÄYTETTÄVÄ AIKA MINIMOITUU. INNOVATIIVISTA, YKSINKERTAISTA TYYPILLISTÄ ESYLUXIA OLEMME JÄSEN KNX Associationin jäsenenä ESYLUX GmbH valmistaa KNXsertifioituja tuotteita, jotka esittelemme seuraavassa. Tämän lisäksi toimimme sertifioituna KNX-koulutuspaikkana, koska haluamme toimia aktiivisesti työntekijöittemme edelleenkoulutuksen parissa. Tuotekehityksen puitteissa ESYLUX hyötyy tämän lisäksi yrityksessä toimivien, koulutettujen KNX-työntekijöiden tiedoista. SISÄLTÖ Sivu Terveellinen huoneilma sensoria 1 laitteessa 6-7 Tuotetyypit 8 Kaukosäädin 9 Käyttöesimerkkejä Toimisto- / hallintorakennukset Sairaalat / hoitokodit Koulut / yliopistot Asuin- / matalaenergiatalot Yleiskatsaus 14 Tekniset tiedot 15 SISÄLTÖ 3

4 ATMO PIONEERITUOTE VARMISTAMAAN TERVEELLINEN ILMANLAATU TYÖPAIKALLA JA KOTONA 4 TERVEELLINEN HUONEILMA

5 HUONEILMAN MERKITYS: KESKIPISTEESSÄ TERVEYS JA SUORITUSKYKY Jatkuvasti pidemmät sisätiloissa oleskeluajat asettavat lisää vaatimuksia huoneilman sovitettuun, kaikille aloille sopivaan ohjaukseen moderneissa asuinrakennuksissa ja muissa rakennuksissa Säännöllinen ilmanvaihto on haittaaineiden lähteiden välttämisen lisäksi tärkeää terveellisen huoneilman kannalta. Tämä koskee erityisesti hyvin tiivistettyjä, moderneja rakennuksia, kuten esim. passiivitai matalaenergiataloja. Sisäilman laatu vaikuttaa huomattavasti läsnäolevien henkilöiden terveyteen ja suorituskykyyn: Käytetty ilma, jolla on mm. korkeampi CO 2 -osuus, saa työntekijät väsymään. Ihmisten tai elintarvikkeiden aiheuttamat hajut suurina pitoisuuksina vaikuttavat lisäksi negatiivisesti mielialaan erityisesti paikoissa, joissa useita ihmisiä kokoontuu rajattuun tilaan. Puutteellinen ilmanvaihto voi jopa johtaa pysyviin terveyshaittoihin, esim. keinotekoisten haittaainelähteiden, kuten esimerkiksi muoveista ja rakennusaineista erittyvien hajujen tapauksessa. HUONO ILMANLAATU JA SEN AIHEUTTAJAT Puhtaan ilman koostumus on 21% happea, 78% typpeä ja 1% argonia. Sisätiloissa niihin yhdistyy jalokaasuja, hiilimonoksidia, hiilidioksidia (CO 2 ) ja sekakaasuja, niin kutsuttuja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC:t, Volatile Organic Compounds). On olemassa n erilaista VOC-päästöä, jotka esiintyvät suljetuissa tiloissa useimmiten huomattavasti suurempina pitoisuuksina kuin ulkoilmassa. VOC:t aiheuttavat silmien ärtymistä, päänsärkyä, väsymystä ja huimausta, niin kutsutun SBS:n (Sick Building Syndrome = "Sairas rakennus" -oireyhtymän), joka voidaan välttää oikealla, tarpeen mukaisella tuuletuksella. Erityisiä, normeihin perustuvia, esimerkiksi teollisuuden alalla esiintyviä vaatimuksia lukuun ottamatta voidaan sanoa, että VOC:t ovat tärkein syy rakennuksen tuulettamiseen! Alla olevassa taulukossa näkyvät tärkeimmät sisätilojen haitta-aineet ja niiden aiheuttajat, joista ihminen on suurin VOC-lähde. Aiheuttaja Haihtuvat aineet Aiheuttaja Lähde VOC:t ( ) ja muut aineet ( ) Hengitys asetoni, etanoli, isopreeni CO 2 kosteus Hikoilu nonanaali, dekanaali, α-pineeni kosteus Ihminen Suolikaasut metaani, vety Kosmetiikka limoneeni, eukalyptoli Kotitalousmateriaalit alkoholit, esteri, limoneeni palamattomat hiilivedyt Palaminen (moottorit, uunit, savukkeet) hiilimonoksidi CO 2 kosteus Maalit, lakat Rakennus formaldehydi, alkaanit, alkoholit, Liimat, liuottimet aldehydit, ketonit, siloksaanit Sisustus Matot Kulutustuotteet PVC tolueeni, ksyleeni, dekaani Tulostimet / kopiokoneet bentseeni, styreeni, fenoli TERVEELLINEN HUONEILMA 5

6 4 SENSORIA 1 LAITTEESSA LÄSNÄOLOTUNNISTUS JA SEKAVALON MITTAUS ATMO -multisensori mahdollistaa valaistuksen ohjauksen tasaisella kirkkaustasolla, läsnäolosta ja päivänvalosta riippuvaisesti. Läsnäolon havaitseminen tapahtuu passiivisen infrapunatekniikan avulla. Sisäänrakennetun, ääntä havaitsevan akustiikkasensorin avulla on varma havaitseminen taattu jopa sokkeloisissa tiloissa. Lisäturvalli suutta tarjoavat yövalotoiminto ja poissaolosimulaatio. LÄMPÖTILAN MITTAUSTA ISTUMAKORKEUDELLA ATMO -kattoilmaisin ei mittaa tavanomaisten lämpötilasensorien tapaan konvektiolämpöä seinästä vaan heijastusalueella, esimerkiksi kirjoituspöydän korkeudella. Näin mitataan tarkasti se lämpötila-arvo, jonka henkilöt tuntevat. Mittaustuloksia vastaavasti ohjataan lämmitystä ja ilmastointilaitetta KNX-väylän kautta tarpeen mukaan. 6 4 SENSORIA 1 LAITTEESSA

7 ILMANKOSTEUDEN MITTAUS Lämpötilan lisäksi ATMO -multisensori mittaa myös ilmankosteutta ja säästää näin lisää energiaa: Kun huoneenlämpötilaa lasketaan yksittäisissä tiloissa, määritellyn kynnysarvon ylittämisen laukaisema tuuletus vähentää homeen muodostumisen vaaraa. Yhdessä ilmankostutusjärjestelmän kanssa voi ATMO -anturi tämän lisäksi taata tarkalleen henkilökohtaista hyvinvointiarvoa vastaavan lämpötilan ja ilmankosteuden yhdistelmän. ILMAN LAADUN MITTAUS VOC*:LLÄ CO 2 :N SIJAAN Usein ilman laatua pidetään samana kuin CO 2 -pitoisuutta. Tämä tosiasia ei kuitenkaan ota huomioon sitä, että CO 2 on hajuton eikä siten voi toimia pahanhajuisen ilman indikaattorina. VOC-arvo kertoo paljon enemmän: Se ilmoittaa esim. muoveista, rakennusaineista, huonekaluista, matoista tai puhdistusaineista erittyvistä ihmisperäisistä hajuista sekä ihmisten tai elintarvikkeiden erittämistä biogeenisistä hajuista. Lyhyesti: Mitä korkeampi VOC-arvo on, sitä korkeampi huoneilman haistettava tai myös hajultaan neutraali kuormitus on. *Haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC:t CO 2 Hajut Ikkuna auki/kiinni Käyttö kokoustilassa: CO 2 -sensorit (musta) eivät reagoi hajuihin, tupakansavuun ja muihin VOC-päästöihin. VOC-sensorit (punainen) mittaavat myös selvästi tarpeenmukaisemmin. 0 1h 2h 3h 4h 4 SENSORIA 1 LAITTEESSA 7

8 PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX Läsnäolo Lämpötila Ilmankosteus Ilman laatu (VOC) 3 ERI TUOTETYYPPIÄ KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN Mukavuudelle, terveydelle ja energiatehokkuudelle ase tetaan jatkuvasti korkeampia vaatimuksia ja siksi tarjolla on yhä älykkäämpiä sensoreita ja toimilaitteita valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon automatisoituun ohjaukseen. Pelkästään tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon (Demand Controlled Ventilation = DCV) markkinoilla on tarjolla lukemattomia erilaisia ilman laadun mittausperiaatteita. Tyypillisiä edustajia ovat tällöin kosteus-, CO 2 - ja VOCsensorit. Alla oleva taulukko vertailee näiden tekniikoiden suorituskykyä eri käyttönäkökulmista ja osoittaa, etteivät mainitut yksittäissensorit salli lähes missään käyttötarkoituksessa ilman laadun riittävää analyysia. Lisäksi voidaan havaita, että vain yksi multisensoriratkaisu soveltuu toimittamaan tärkeimmät parametrit, jotka mahdollistavat todella ihanteelliset ilmanvaihtoratkaisut. Loppuun asti harkituilla ja teknisesti kehittyneillä läsnäolotunnistukseen, sekavalon ja lämpötilan mittaukseen tarkoitetuilla sensoreilla täydennettynä ESYLUX antaa ATMO -KNX-ilmaisimillaan käyttöön kaikki tärkeimmät sensoriikat modernin rakennuksen tarpeenmukaiseen ja energiatehokkaaseen ohjaukseen. Tarpeisiin sopiva, yhdisteltävä ja Made in Germany nämä edut tarjoaa ainoastaan ESYLUXin ATMO -sarja! KÄYTTÖKOHDE: MUUT rakennukset ASUINrakennukset Toimistot Konferenssitilat Ravintolat Kunto-/ urheilusalit WC-tilat Keittiöt Olohuoneet Makuuhuoneet Saniteettitilat Tyypilliset hajut A G F A G F A G F A G F A G F A G F A G F A G F A G F Kosteussensori CO 2 -sensori VOC-sensori ATMO -multisensori A = Hengitys G = Hajut F = Kosteus 8 MALLIVERSIOT

9 LISÄÄ SÄÄSTÖPOTENTIAALIA VERKOTUKSEN AVULLA Valaistuksen tarpeenmukainen ohjaus saavuttaa jopa 70 % energiansäästöä. Jos eri valmistajien toimilaitteet verkotetaan ATMO - multisensorilla, säästöpotentiaali on jopa suurempi. Lisäksi ATMO - multisensori mahdollistaa konkreettisten (mahd. lakisääteisten) vaatimusten noudattamisen ilmanvaihdon suhteen. KAUKOSÄÄDIN MOBIL-PDi/USER Kehitetty kaikille, jotka rakastavat riippumattomuutta: Kätevä Mobil-PDi/User -kaukosäädin helpottaa KNX-asentajien työtä ja ilahduttaa käyttäjää monilla tilanteesta riippuvaan valaistuksenohjaukseen sopivilla toiminnoillaan. KNX-ohjelmoinnin väliaikainen yliohjaus Kaukosäätimellä voidaan kutsua esiin vaihtoehtoisia valaistustilanteita koska tahansa KNX-ohjelmointia muuttamatta. Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia painikkeen painalluksella: Valaistuksen manuaalinen himmennys painikkeen painalluksella Valaistuksen manuaalinen kytkentä Yksilöllisen valaistustilanteen väliaikainen tallentaminen painikkeen painalluksella Ensin ohjelmointi, sitten asennus? Kaukosäätimen avulla voidaan jo kattoon asennettu ATMO -multisensori siirtää ohjelmointitilaan. Tämä tarkoittaa, että olemassa olevien KNX-parametrien jälkisäätö tai muuttaminen voidaan tehdä koska tahansa, myös asennuksen jälkeen, helposti ja ilman tikkaita. KAUKOSÄÄTÖ 9

10 TOIMISTO- / HALLINTORAKENNUKSET PIENI NEUVOTTELUTILA Erittäin pienissä tiloissa, joissa on paljon ihmisiä, ilman epäpuhtaus lisääntyy nopeasti kriittiselle tasolle. Kun tuuletus ja ilmanpoisto liitetään mitattuun VOC-arvoon, tilassa vallitsee jatkuvasti terveellinen ja keskittymistä edistävä ilmasto. AVOKONTTORI Valaistuksen, lämpötilan ja ilman laadun kohdistettu ohjaus työpistesaarekkeissa saa aikaan tasaisesti hyvän, väsymättömän huoneilman. Tämä parantaa työntekijöiden tuottavuutta huomattavasti. Työntekijän poissaollessa lasketaan yksittäisten työsaarekkeiden lämpötilaa automaattisesti. KONFERENSSITILA Mitä useampia henkilöitä on paikalla, sitä nopeammin sisäilman laatu laskee ja tilan lämpötila nousee. Seurauksena on väsymys ja suorituskyvyn lasku. Aktiivisen huoneilman tarkkailun avulla voidaan ilman vaaraton CO 2 -/VOC-pitoisuus varmistaa. Samalla huoneen lämpötila pysyy tasaisena lämmityksenohjauksen avulla. SANITEETTITILA Tiloissa, joissa ihmisperäisten hajujen pitoisuudet ovat korkeita, pidetään ilman laatua usein huonona. ATMO - multisensori reagoi heti ilman puutteelliseen laatuun ja huolehtii raikkaasta ilmasta. Lisäksi se voi ohjata valaistusta ja lämmitystä tarpeen mukaisesti. 10 TOIMISTO- / HALLINTORAKENNUKSET

11 SAIRAALAT / HOITOKODIT VASTAANOTTO Paljon yleisöliikennettä, suuri bakteerikuormitus, tyypillisen sairaalahajun kuormittama ilma näissä olosuhteissa tarpeenmukaisesti ohjattu ilmanvaihto on ehdottoman välttämätöntä. Tila vaikuttaa vielä kutsuvammalta tuuletuslaitteistoon sisäänrakennetun huonetuoksun avulla. ODOTUSTILA Tukahduttavan lämpimässä odotustilassa on usein ihmisiä, jotka erittävät sairauksista johtuvia hajuja. Tällöin ilman hygienia on potilaille erityisen tärkeää. Ratkaisu on automaattinen tuuletus/ilmantoisto sekä läsnäolosta riippuvainen valaistuksen ja lämmityksen ohjaus. RUOKALA Klassinen ruokalailmapiiri: intensiivinen ruoankäry ja monet ihmiset kuormittavat ilman laatua. Raikkaan, happirikkaan ilman tarpeenmukainen syöttö takaa positiivisen ruokailukokemuksen. Lisäetu: Ihanteellisella tuuletuksella ei odottamaton ruoankäry tartu vaatteisiin. TUTKIMUSTILA Miellyttävä lämpötila, usein vaihtuvat henkilöt ja lääkinnällisten puhdistusaineiden hajut ovat tutkimustilojen tyypillisiä haasteita. ATMO -multisensori tarjoaa ilman laadun tehokasta hallintaa. Lisäksi läsnäolosta riippuvainen valaistuksen ohjaus tuo lisää energiansäästöpotentiaalia, jos tutkimustiloja ei käytetä jatkuvasti. SAIRAALAT / HOITOKODIT 11

12 KOULUT / YLIOPISTOT PUKUHUONE Hikisiä kehoja, vaatteita ja kenkiä huonoja ilmaolosuhteita ei voi välttää. Täällä ATMO -multisensori huolehtii jopa kovien harjoittelujaksojen jälkeen riittävästä raikkaasta ilmasta. Muita käyttömahdollisuuksia: tarpeesta riippuva valaistuksen ja lämpötilan ohjaus sekä tilan ilmankosteuden säätely viereisille suihkutiloille. HENKILÖKUNNAN HUONE Elintarvikkeiden ja useiden paikalla olevien kollegojen hajut, lisäksi usein voimakas rentoutumistarve rasittavien oppituntien jälkeen. Tämän ei tulisi kuormittaa opettajien lyhyitä taukoja. Ilman hygienian kohdistettu ohjaus ATMO -multisensorilla parantaa keskittymis- ja suorituskykyä. LUOKKAHUONE Suuret luokkakoot yhdessä kosmetiikan ja kehonhoitotuotteiden intensiivisen käytön sekä kynistä, liimoista ja vastaavista lähtevien hajujen kanssa tämä on tilanne, jolle opettajat ja koululaiset altistetaan jatkuvasti opetustilanteessa. Säädelty raitisilmasyöttö ATMO -multisensorin avulla antaa pohjan keskittyneelle työskentely-ympäristölle ihanteellisella happipitoisuudella. KUNTOSALI Kun ihmiset kuntoilevat suljetuissa tiloissa, se johtaa lisääntyneeseen ilmankosteuteen ja intensiivisiin hajupäästöihin. Suoraan kuntoilualueelle sijoitettu ATMO - multisensori havaitsee hajuhuiput ja takaa ilmankosteuden ja hapensyötön tarpeenmukaisen säätelyn. Kun urheilijat saavat riittävästi raikasta ilmaa, he tuntevat olevansa paremmassa kunnossa myös raskaiden harjoittelujaksojen aikana. 12 KOULUT / YLIOPISTOT

13 ASUIN- / MATALAENERGIATALOT TAKALLINEN OLOHUONE Valaistuksen, lämmityksen ja tuuletuksen läsnäolosta riippuva ohjaus tuo asuinalueella huomattavaa säästöpotentiaalia. Kun takka huolehtii kuivasta lämmöstä, ATMO -multisensori optimoi lisäksi huoneilman. Käytetty ilma kostutetaan tarpeen mukaan ja sitä rikastetaan hapella. AVOKEITTIÖ Keittiötiloihin asennettu ATMO -multisensori käynnistää ruokaa laitettaessa automaattisesti tuuletuksen. Näin itsepintaiset ruoankäryt eivät tartu vaatteisiin eikä ruokailua häiritä ilmassa olevilla pahoilla hajuilla. VIERAS-WC Tämän harvoin käytetyn tilan läsnäolosta riippuva valo-ohjaus laskee energiakustannuksia. Tämän lisäksi VOC-arvon aktiivinen mittaus takaa ilman hyvän laadun jopa ikkunattomissa tiloissa. SISÄTERASSI Suurten lasipintojen vuoksi täällä vallitsevat toisenlaiset ilmastolliset olosuhteet kuin muualla talossa, koska ulkona vallitsevan sään päivittäiset ja vuodenajasta johtuvat vaihtelut vaikuttavat lämpötilaan ja ilmankosteuteen huomattavasti. Apu tasaiseen ilmastoon: älykkäästi ohjattu lämpötilan, ilmankosteuden ja ilman liikkeiden yhteistoiminta. ASUIN- / MATALAENERGIATALOT 13

14 ATMO -MULTISENSORIEN TÄRKEIMMÄT TIEDOT TUOTENIMI PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX Snro LÄSNÄOLOTUNNISTUS Tunnistusetäisyys 8 m 8 m 8 m Tunnistusalue Valoisuusarvo lux lux lux Valoisuusarvon ilmaisu Valaistuksen säätely / ohjaus / kytkentä Valaistuskanava puoli- / täysautomaattinen Master / Slave -toiminto RGB-LED-näyttöjen kytkeminen päälle/pois Yövalotoiminto Läsnäolon simulointi Ilmanvaihdon ohjaus Hämäräkytkin Akustiikkasensori LÄMPÖTILANTUNNISTUS 0 50 C 0 50 C 0 50 C 2 säädettävää raja-arvoa Ilmaisu jaksoittain ILMANKOSTEUDEN MITTAUS % (suhteellinen) % (suhteellinen) 2 säädettävää raja-arvoa Ilmaisu jaksoittain ILMAN LAADUN MITTAUS ppm Optinen ja akustinen hälytys säädettävissä 3 säädettävää raja-arvovaihtoehtoa Ilmaisu jaksoittain TEKNISET TIEDOT Jännitesyöttö V = (KNX) V = (KNX) V = (KNX) / 230 V ~ Tehontarve < 0,3 W < 0,3 W < 1 W Sallittu ympäristölämpötila 0 50 C 0 50 C 0 50 C Kotelointiluokka IP 20 IP 20 IP 20 Suojausluokka III III II Mitat 108 x 38 mm 108 x 38 mm 108 x 52 mm 14 YLEISKATSAUS

15 TUNNISTUSALUEET Läsnäoloilmaisimet PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX Tunnistusalue Ø 8 m Työskentelyalue Suoraan ilmaisimeen nähden Kulkualue/poikittain ilmaisimeen nähden MITTAPIIRROKSET Läsnäoloilmaisimet PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX Ø 108 mm Ø 108 mm Ø 60 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm 24 mm 22,3 mm 51,7 mm KYTKENTÄKAAVIOT Läsnäoloilmaisimet PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX TEKNISET TIEDOT 15

16 ESYLUX Suomi Oy Äyritie 12 B Vantaa I Suomi t: +358 (0) f: +358 (0)

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin Toimisto - haastava suunnittelukohde Toimistotiloille asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Työ on muuuttunut

Lisätiedot

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Tärkeissä asioissa sinä ja talosi olette hyvin samankaltaisia.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Pax Eos Ilmanvaihtoa juuri sinun tarpeisiin. Pax Eos 100 Pax Eos 100 H

Pax Eos Ilmanvaihtoa juuri sinun tarpeisiin. Pax Eos 100 Pax Eos 100 H Pax Eos Ilmanvaihtoa juuri sinun tarpeisiin Pax Eos 100 Pax Eos 100 H Viimeisin innovaatiomme: lämpöä talteen ottava ilmanvaihtolaite kylpyhuoneisiin Ilmanvaihdon parantaminen on nyt entistä helpompaa.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA 1 JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Insinöörityö Tuula Siukkola 2002 Toimeksiantaja: Järvenpään kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ympäristöterveyden määritelmä, Suomen kansallinen

Lisätiedot

Bosch-ilmalämpöpumput. Tunnettua Bosch-laatua pohjoisiin olosuhteisiin

Bosch-ilmalämpöpumput. Tunnettua Bosch-laatua pohjoisiin olosuhteisiin Bosch-ilmalämpöpumput Tunnettua Bosch-laatua pohjoisiin olosuhteisiin 2 Bosch ilmalämpöpumput: kotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin Bosch ilmalämpöpumput: kotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin 3 Energiakustannuksia

Lisätiedot

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene -tuotteilla Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene Järjestelmä, joka varmistaa hyvän lopputuloksen Elintarviketeollisuuden työympäristössä on tarvetta

Lisätiedot

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen

Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Ville Soininen ENETE-projekti Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos 19.11.2009 TIIVISTELMÄ Energiankulutuksen lisääntyminen

Lisätiedot

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Insinöörityö Työn ohjaaja: Työn valvoja: Sisällys Tiivistelmä Abstract Alkusanat Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät 1 Johdanto 9 1.1 Yleistä 9 1.2 Turvatekniikan

Lisätiedot

Bosch-ilmalämpöpumput. Tunnettua Bosch-laatua pohjoisiin olosuhteisiin

Bosch-ilmalämpöpumput. Tunnettua Bosch-laatua pohjoisiin olosuhteisiin Bosch-ilmalämpöpumput Tunnettua Bosch-laatua pohjoisiin olosuhteisiin Bosch ilmalämpöpumput: kotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin 3 Energiakustannuksia ja ympäristöä säästävää tehokkuutta Pieni vaiva,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BALANCE KH5510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3186584

Käyttöoppaasi. BALANCE KH5510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3186584 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Sirpa Lunki Anne Ruotonen Opinnäytetyö 5.5.2004 Luonnonvara-alan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Lunki, Sirpa & Ruotonen, Anne. Navetan ilmanvaihdon

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Enervent Like a Breath of Fresh Air 2 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ilmanvaihto Kun hallitset kotisi, hallitset

Lisätiedot

Keskusjärjestelmät. volta 60 moduulia 4. Yhdistelmäylijännitesuojat SPA 6. Uudet kontaktorit ja releet 7. Johtokanavat + Toimistojakelu

Keskusjärjestelmät. volta 60 moduulia 4. Yhdistelmäylijännitesuojat SPA 6. Uudet kontaktorit ja releet 7. Johtokanavat + Toimistojakelu uutuudet 2014 Keskusjärjestelmät volta 60 moduulia 4 Yhdistelmäylijännitesuojat SPA 6 Uudet kontaktorit ja releet 7 Johtokanavat + Toimistojakelu Halogeenittomat johtokanavat 8 BRP-johtokanavat mustana

Lisätiedot

OHJELMA LEHDISTÖMATERIAALI. LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon

OHJELMA LEHDISTÖMATERIAALI. LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon OHJELMA 11.30 11.40 Risto Linturi; Älytalo nyt. Pioneerikokemuksia älytalossa asumisesta 11.40 11.50 Pasi Typpö; Pientalorakentamisen

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto

Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto 1 2 Merkitsemme eniten energiaa säästävät tuotteemme perhossymbolilla. sisällysluettelo 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / LÄMPÖÄ, JOKA

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Kun menet kotiin tarkasta nämä sisäilman riskipaikat!

Kun menet kotiin tarkasta nämä sisäilman riskipaikat! Kun menet kotiin tarkasta nämä sisäilman riskipaikat! Onko kodilla jokin tuoksu? Hyvä ja viihtyisä sisäilma on hajutonta. Nenämme havaitsee herkästi uudet ja oudot hajut, mutta tottuu niihin nopeasti.

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi Sinun taloutesi ja ympäristömme takia IVT lämpöpumppu hyödyntää kallioon, maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta aurinkoenergiaa, tuottaen lämpöä ja käyttövettä taloosi. Hyödyntämällä

Lisätiedot

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis.

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. Mukavuutta, TURVALLISUUTTA ja energiansäästöä taustalla säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. On yleinen fakta, että energian säästäminen säästää myös rahaa etenkin kun energian hinta

Lisätiedot

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO Riippumattomuus 07 2014 01 2014 Uudistuvat energialähteet. Luonnonläheistä energiahuoltoa. Haluatko

Lisätiedot

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry Sisäilmaopas Oppaassa kerrotaan, kuinka parantaa sisäilman laatua ja toimia sisäilmaan liittyvissä ongelmatapauksissa. Opas on tarkoitettu niin kotien, työpaikkojen kuin julkisten rakennusten sisäilman

Lisätiedot

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Rakennusten sisäympäristöön on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Formaldehydi, radon, kosteusvauriot ja

Lisätiedot