KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA"

Transkriptio

1 KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta ( , dnro 23/011/2006). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2008

2 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN Ammatillisten opintokokonaisuuksien keskeisten sisältöjen hallinta osoitetaan opintokokonaisuuskohtaisissa näytöissä. Tässä luvussa kuvataan verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon sisustajan koulutusohjelmaan liittyvien ammatillisten opintokokonaisuuksien näyttöaineistot lukuun ottamatta verhoilun opintokokonaisuutta, joka on kuvattu verhoilualan perustutkinnon näyttöaineistossa (2006). SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 90 OV Verhoilualan koulutusohjelman yhteiset ammatilliset opinnot 25 ov Verhoilu 25 ov Muut pakolliset opinnot 55 ov Sisärakennustöiden perusosaaminen Sisustustyön perusosaaminen Maalaus- ja päällystystyön perusosaaminen Kalusterakentamisen perusosaaminen 10 ov 15 ov 20 ov 10 ov Valinnaiset opinnot 10 ov Yritystoiminta Verhojen ja varjostimien valmistaminen Vedeneristys ja laatoitus Huonekalujen kunnostaminen Rakennusten koristemaalaus Sisustusmuuraus ja kipsityöt Metalliset sisustusrakenteet Muut valinnaiset opinnot 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 10 ov 2

3 3.2.6 Sisärakennustöiden perusosaaminen (10 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija purkaa jonkin olemassa olevan rakenteen ja tekee uuden väliseinärakenteen. Lisäksi hän kokoaa ja asentaa kiinteän kalusteen suunnitelmien ja piirustusten mukaan. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: rakennuspiirustusten ja työselitysten tulkinta seinärakenteiden ja materiaalien tunnistaminen tarkoitustenmukaisten kiinnitysmenetelmien valinta työvälineiden käyttö kalusteiden kokoaminen ja asennus seinärakenteen valmistaminen pienten purkutöiden tekeminen. Työpaikalle soveltuvat näyttötehtävät valitaan joustavasti käytettävissä olevien kohteiden joukosta. Työkohde voi olla esimerkiksi asunto-, ravintola- tai liikehuoneiston korjaus- tai uudisrakennustyömaa. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristönä tulisi olla aito työympäristö, jossa suoritettavat näytöt liittyvät pääosin todellisiin asiakastöihin. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja -koneet, kuten lyömä- ja purkutyökalut, katkaisusaha, sirkkeli, paineilmanaulain, ruuvinväännin, levynasennuskannatin jne. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee ohjattuna sisustusrakentamisen perustyötehtäviä: purkaa ja rakentaa väliseinän sekä kokoaa ja asentaa elehahmottaa työnsä kokonaisuutena ja ottaa huomioon työpaikkansa erityistarpeet. tekee muitakin kuin annettuja tehtäviä, kuten työmaajärjestelyjä tms. 3

4 mentteinä toimitetut kaapistot. tunnistaa tyypillisimmät rakennusmateriaalit, kuten betonin, massiivipuun, liimapuun, erilaiset rakennuslevyt, muurauskivet sekä siporex- ja kevytbetonin. tuntee rakennuspiirustuksissa olevat merkinnät ja osaa tulkita ne oikein. tekee annetut tehtävät ohjeiden mukaan omatoimisesti ja arvioi itseään ja työtään monipuolisesti. hahmottaa työnsä osaksi työpaikkansa ja sen koko toimintaympäristön toimintaa. osaa kehittää työtään ja työympäristöään. valmistaa tuotteen itsenäisesti ja sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Työtehtävän hallinta Työmenetelmien hallinta osaa tavallisimmat purkutyömenetelmät, kuten moukaroinnin ja kankeamisen. osaa lisäksi käyttää työmenetelmiä taloudellisesti ja työkokonaisuuden huomioiden. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat menetelmät ja osaa käyttää niitä oikein. osaa rakentamiseen liittyvän paloittelun ja kiinnityksen, kuten ruuvauksen naulauksen ja liimauksen. osaa käyttää taitojaan uusissa tilanteissa. Työvälineiden hallinta osaa käyttää tavallisimpia työvälineitä, kuten vasaraa, akkuporakonetta ja niittipyssyä sekä katkaisusahaa. osaa käyttää tavallisimpien työvälineiden lisäksi muita tarvittavia työvälineitä, kuten sirkkeliä ja hiomakoneita. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat työvälineet ja osaa käyttää niitä oikein. Materiaalien hallinta osaa työstää tavallisimpia työmateriaaleja, kuten puulevyjä ja kipsilevyjä. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat materiaalit. Työn perustana olevan tiedon hallinta usein toistuvissa tilanteissa. erilaisissa tilanteissa. osaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. 4

5 Työturvallisuuden hallinta noudattaa työturvallisuusohjeita. osaa soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa. osaa kehittää ympäristönsä työturvallisuutta. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot esittää työhönsä liittyviä asioita ymmärrettävästi. esittää asiansa suullisesti ja kirjallisesti. osaa ottaa asiansa esille sekä tarvittaessa esittää sen perustellusti kirjallisessa muodossa. Eettiset ja esteettiset taidot noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajalainsäädäntöä. toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia. tiedostaa omat arvonsa sekä kulttuuriin pohjautuvia kauneusarvoja ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. Työterveydestä huolehtiminen pitää huolta terveydestään ja ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään. arvostaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä ja torjuu niitä. 5

6 3.2.7 Sisustustyön perusosaaminen (15 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija laatii tilan sisustussuunnitelman annettujen ohjeiden mukaan. Hän huomioi työssään rakennuksen arkkitehtuurin ja käyttötarkoituksen sekä asiakkaan tarpeet ja toiveet. Opiskelija laskee tilan pintamateriaalien ja tekstiilien materiaalimenekit. Opiskelija laatii sisustussuunnitelman toteutuksen aikataulun. Opiskelija dokumentoi suunnitelmansa pyydetyllä tavalla ja esittelee sen suullisesti. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: sisustustyylien tuntemus materiaalimenekkien laskeminen työn aikatauluttaminen sisustustyötehtävien suunnittelu annettujen ohjeiden mukaan. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttö voidaan antaa koulun tiloissa tai sisustusalan yrityksen osoittamassa kohteessa. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla työn suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja materiaalit. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua vastaavantyyppiseen työhön sekä näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tunnistaa keskeiset huonekalujen ja sisustuksen tyylisuunnat. osaa laskea sisustustyön kustannukset. hyödyntää tyylien tuntemusta sisustustyössä monipuolisesti. laatii huonekortin suunnittelukohteesta. huomioi suunnitelmassaan tyylien lisäksi muitakin esteettisiä arvoja sekä toiminnalliset seikat. työskentelee ohjattuna aikataulun mukaan. esittää työnsä suullisesti hyvin ja perustella valintansa. työskentelee aikataulun mukaan. hahmottaa suunnitelman kokonaisuutena. valmistaa havainnolliset esityskuvat. 6

7 etenee työssään luontevasti vaiheesta toiseen ja saa työnsä ajoissa valmiiksi. Työtehtävän hallinta Työmenetelmien hallinta tuottaa ohjattuna teknisiä piirustuksia tilasta. tuottaa teknisiä piirustuksia tilasta. piirtää hyvin ja esittää piirroksissaan oleelliset asiat. tuntee viivapaksuudet ja ohjattuna käyttää niitä piirustuksissaan. tuntee viivapaksuudet ja käyttää niitä oikein piirustuksissaan. käyttää huolellista ja selkeää esitystekniikkaa. tunnistaa piirustusmerkinnät ja osaa käyttää niitä piirustuksissaan. Työvälineiden hallinta osaa käyttää viivaimia, kyniä ja tarvittavia tietokoneohjelmia. osaa käyttää tietokonetta hyödykseen tehdessään suunnitelmia. Työn perustana olevan tiedon hallinta usein toistuvissa tilanteissa. erilaisissa tilanteissa. osaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. Työturvallisuuden hallinta Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen noudattaa työturvallisuusohjeita. osaa soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa. osaa kehittää ympäristönsä työturvallisuutta. 7

8 Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. Ongelmanratkaisutaidot osaa ohjattuna etsiä työhönsä liittyvää tietoa. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Eettiset ja esteettiset taidot esittää työhönsä liittyviä asioita ymmärrettävästi. noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajalainsäädäntöä. osaa etsiä työhönsä liittyvää tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi sen oikeellisuuden ja luotettavuuden mukaan. esittää asiansa suullisesti ja kirjallisesti. toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. osaa luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi sen oikeellisuuden ja luotettavuuden mukaan. osaa ottaa asiansa esille sekä tarvittaessa esittää sen perustellusti kirjallisessa muodossa. osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia. tiedostaa omat arvonsa sekä kulttuuriin pohjautuvia kauneusarvoja ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Yhteiset painotukset Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen omaa tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet. omaa edellytykset tietoja viestintätekniikan monipuoliselle hyödyntämiselle työssä ja kansalaisena. ymmärtää teknologian kehityksen vaikutukset omaan alaansa ja sen tulevaisuuteen ja osaa soveltaa uutta tekniikkaa työssään. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. Kuluttajaosaaminen ottaa huomioon kuluttajalainsäädännön velvoitteet. osaa toimia työssä ja kansalaisena kuluttajien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti. osaa toimia kuluttajana ja työntekijänä kansantaloutta edistävästi. Kansainvälisyys tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä. on suvaitsevainen, ja hänellä on valmiudet kommunikoida myös vieraalla kielellä. on kielitaitoinen, ja hänellä on valmiudet sijoittua kansainvälisille työmarkkinoille. 8

9 3.2.8 Maalaus- ja päällystystyön perusosaaminen (20 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija suorittaa huoneen tai huoneiston sisämaalaus- sekä tapetointityön esikäsittelytöineen. Lisäksi opiskelija tekee tarvittavat esikäsittelytyöt ja asentaa huoneeseen tai huoneistoon lattianpäällysteen. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: sisämaalauskohteen valmistelu pohjustus- ja esikäsittelytyöt maalaustyöt tapetointi lattianpäällystys taloudellinen työskentely ja työturvallisuus. Työpaikalle soveltuvat näyttötehtävät valitaan joustavasti käytettävissä olevien kohteiden joukosta. Työkohde voi olla asunto tai ravintola- tai liikehuoneiston korjaus- tai uudisrakennustyömaa. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristön tulisi olla aito työympäristö, jossa suoritettavat näytöt liittyvät pääosin todellisiin asiakastöihin. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja -koneet, kuten teräskärkilastat, hiontavälineet, siveltimet, maalaustelat sekä -ruiskut, tapetointivälineet, sekoittajat ja lattiahiomakoneet. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee ohjattuna sisustusmaalauksen, tapetoinnin ja lattianpääl-lystyksen perustehtäviä esikäsittelytöineen: maalaa sisäkaton ja seinät sekä kiinteitä kalusteita (ovia ja ikkunoita). tekee annetut tehtävät ohjeiden mukaan omatoimisesti ja arvioi itseään ja työtään monipuolisesti. suorittaa pintakäsittelyja päällystystyöt itsenäisesti rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten (MaalausRYL) mukaisesti. poistaa ohjattuna aiempia tapettipintoja sekä tapetoi seinäpintoja. 9

10 tunnistaa tavallisimmat lattianpäällystysmateriaalit, kuten muovimatot, linoleumin, parketit, laminaatit ja keraamiset laatat. poistaa aiempia lattianpäällysteitä sekä ohjattuna asentaa esimerkiksi muovimaton lattiaan. tuntee rakennuspiirroksissa olevat merkinnät ja osaa tulkita ne oikein. tekee annetut työtehtävät ja arvioi itseään ja työnsä onnistumista. Työtehtävän hallinta Työmenetelmien hallinta Työvälineiden hallinta käyttää työhön soveltuvia maalaus-, tapetointi- ja lattianpäällystystyömenetelmiä. käyttää työhön soveltuvia yleisimpiä maalaus-, tapetointi- ja lattianpäällystysvälineitä, kuten teräskärkilastoja, hiomatukia, jatkovarsia, siveltimiä ja maalausteloja sekä liisteröinti- ja tapettiharjoja. käyttää työmenetelmiä taloudellisesti ja työkokonaisuuden huomioiden. käyttää myös maalaus- ja päällystystyössä tarvittavia koneita, kuten hiomakoneita ja maaliruiskuja. valitsee työselityksen mukaisesti tarkoituksenmukaiset työmenetelmät ja -välineet sekä käyttää niitä oikein työkokonaisuuden huomioiden. Materiaalien valinta valitsee työhönsä soveltuvia materiaaleja ja tarvikkeita. Työn perustana olevan tiedon hallinta tuntee yleisimmät maalausmenetelmät. tuntee yleisimmät maalausmenetelmät. tuntee yleisimmät maalausmenetelmät. 10

11 tuntee yleisimmät lattianpäällystysmenetelmät. tuntee yleisimmät lattianpäällystysmenetelmät. tuntee yleisimmät lattianpäällystysmenetelmät. usein toistuvissa tilanteissa. erilaisissa tilanteissa. osaa asettaa asioita tär keysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. tietää perusasiat maalien koostumuksesta ja valmistuksesta. Työturvallisuuden hallinta noudattaa työturvallisuusohjeita. osaa soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa. osaa kehittää ympäristönsä työturvallisuutta. hallitsee tulityökorttia vastaavat tiedot ja taidot. tietää laatoituksen periaatteet. hallitsee tulityökorttia vastaavat tiedot ja taidot. hallitsee tulityökorttia vastaavat tiedot ja taidot. tuntee pintakäsittelyaineiden terveyshaitat ja tietää tavat, joilla voi suojella itseään. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. Yhteiset painotukset Kestävän kehityksen edistäminen tuntee kestävän kehityksen periaatteet. on motivoitunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden puolesta. arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia sekä osaa toimia niiden puolesta. 11

12 Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. Työterveydestä huolehtiminen pitää huolta terveydestään ja ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään. arvostaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä ja torjuu niitä. 12

13 3.2.9 Kalusterakentamisen perusosaaminen (10 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija tekee jonkin puukalusteen piirustusten pohjalta. Opiskelijan valmistaa kalusteen ja tarvittaessa myös asentaa sen paikoilleen. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: teknisten piirustusten ja työselitysten tulkinta puu- ja levymateriaalien tunnistaminen työvälineiden käyttö puuliitoksen valmistus massiivipuulevyn valmistus kalusteiden kokoaminen ja asennus työskentely työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia käyttäen. Työpaikalle soveltuvat näyttötehtävät valitaan joustavasti käytettävissä olevien kohteiden joukosta. Työkohde voi olla puutyö esimerkiksi asunto-, ravintola- tai liikehuoneistossa. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristön tulisi olla aito työympäristö, jossa suoritettavat näytöt liittyvät pääosin todellisiin asiakastöihin. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja -koneet, kuten katkaisusaha, sirkkeli, oikohöylä ja tasohöylä, hiomakone ja ruuvinväännin. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee ohjattuna kalusterakentamisen perustyötehtäviä: höylää ja paloittelee puumateriaaleja, valmistaa liitoksia ja kokoaa kalusteita. hahmottaa työnsä kokonaisuutena ja ottaa huomioon työpaikkansa erityistarpeet. tekee muitakin kuin annettuja tehtäviä, esimerkiksi työmaajärjestelyjä. 13

14 tunnistaa tavallisimmat puumateriaalit, kuten koivun ja männyn, sekä erilaiset puulevyt, kuten vanerin ja MDF-levyn. tekee annetut tehtävät ohjeiden mukaan omatoimisesti ja arvioi itseään ja työtään monipuolisesti. hahmottaa työnsä osana työpaikkansa ja sen koko toimintaympäristön toimintaa. Työtehtävän hallinta tuntee teknisissä piirustuksissa olevat merkinnät ja osaa tulkita ne oikein. tunnistaa harvinaisempiakin puumateriaaleja. osaa kehittää työtään ja työympäristöään. valmistaa tuotteen itsenäisesti ja sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Työmenetelmien hallinta hallitsee tavallisimmat työmenetelmät, kuten höyläyksen, sahauksen ja hionnan. käyttää työmenetelmiä taloudellisesti ja työkokonaisuuden huomioiden. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat menetelmät ja osaa käyttää niitä oikein. Työvälineiden hallinta osaa käyttää tavallisimpia työvälineitä, kuten vasaraa, akkuporakonetta ja niittipyssyä sekä tarkistussahaa ja höylää. osaa käyttää myös muita tarvittavia työvälineitä, kuten vannesahaa ja jyrsintä. osaa käyttää taitojaan uusissa tilanteissa. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat työvälineet ja osaa käyttää niitä oikein. Materiaalien valinta osaa työstää tavallisimpia työmateriaaleja, kuten mäntyä ja puulevyjä. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat materiaalit. Työn perustana olevan tiedon hallinta usein toistuvissa tilanteissa. tunnistaa eri puumateriaaleja. erilaisissa tilanteissa. tietää puumateriaalien eri liitostapoja. osaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. tuntee eri puu- ja levymateriaalien erityisominaisuudet ja tietää niiden vaikutukset työskentelyyn sekä lopputulokseen. 14

15 Työturvallisuuden hallinta noudattaa työturvallisuusohjeita. osaa soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa. osaa kehittää ympäristönsä työturvallisuutta. toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. Eettiset ja esteettiset taidot Yhteiset painotukset noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajalainsäädäntöä. toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia. tiedostaa omat arvonsa sekä kulttuuriin pohjautuvia kauneusarvoja ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Yrittäjyys arvostaa omaa työtään ja tekee työnsä tunnollisesti. on oma-aloitteinen. on rohkea ja kekseliäs. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. Työterveydestä huolehtiminen pitää huolta terveydestään ja ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään. arvostaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä ja torjuu niitä. 15

16 Yritystoiminta (5 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija kehittelee sisustusalan yritykselle yritysidean, valitsee yritykselle yritysmuodon, tekee suppean liiketoimintasuunnitelman ja kirjaa ylös toimenpiteet, joita yrityksen perustaminen vaatii, esimerkiksi ilmoitukset viranomaisille. Opiskelija esittelee työnsä myös suullisesti ja perustelee tekemänsä valinnat. Lisäksi opiskelija laatii tarvikemenekki- ja laskupohjalaskurin käyttäen taulukkolaskentaohjelmaa sekä tarjouskirjepohjan käyttäen tekstinkäsittelyohjelmaa. Opiskelija neuvottelee asiakkaan kanssa aidossa tai kuvitteellisessa asiakastilanteessa. Opiskelija esittää myyntiargumentteja ja neuvottelee asiakkaan kanssa mahdollisen työtilauksen kustannusarvion, materiaalit ja aikataulut. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: yritystoiminnan perusteet liikeidean kehitteleminen yritysmuodot yrityksen perustaminen kustannuslaskenta asiakirjojen laadinta markkinointi asiakaspalvelu. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Asiakaspalveluosuuden näyttöympäristön tulisi olla aito yritys, jolloin suoritettava näyttö liittyy todelliseen asiakaspalvelutyöhön. Jos tämä ei ole mahdollista, oppilaitoksessa voidaan järjestää kuvitteellinen asiakastilanne. Yrityksen suunnittelu ja esittely -osuuden näyttöympäristönä voi toimia joko aito yritys tai oppilaitos. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet, kuten tietokone ja internetyhteys. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua ennakkoon näyttöpaikalla oleviin välineisiin. Hänellä on myös oltava mahdollisuus harjoitella näytössä näytettäviä tai vastaavia töitä ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija 16

17 suunnittelee liikeidean yhdessä ohjaajan kanssa, tekee ohjattuna liiketoimintasuunnitelman ja esittelee idean sekä suunnitelman. suunnittelee liikeidean ja tekee liiketoimintasuunnitelman itsenäisesti ja esittelee idean ja suunnitelman. suunnittelee toimivan liikeidean ja kannattavan liiketoimintasuunnitelman sekä esittelee ne vakuuttavasti. neuvottelee ohjattuna asiakkaan kanssa päästen yhteisymmärrykseen mahdollisen työtilauksen yksityiskohdista. pystyy ohjeistettuna neuvottelemaan asiakkaan kanssa itsenäisesti. toimii asiakaslähtöisesti eli ottaa huomioon asiakkaan vaatimukset, tarpeet ja toivomukset. Työtehtävän hallinta tiedostaa tietotekniikan tarpeellisuuden erilaisten lomakkeiden ja asiakirjojen laadinnassa ja käyttää tietotekniikkaa ohjattuna. käyttää tietotekniikkaa itsenäisesti suunnitellessaan lomakkeita, laskureita ja asiakirjoja. käyttää tietotekniikkaa joustavasti ja soveltaen. Työn perustana olevan tiedon hallinta laatii yrityksenperustamis-suunnitelman yritystoimintaan liittyvien lainalaisuuksien mukaisesti. kaavamaisissa asiakastilanteissa. ottaa suunnittelutyössään huomioon myös yritystoimintaan liittyvät riskit. myös yllättävissä asiakastilanteissa. osaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin perustellusti valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. Työturvallisuuden hallinta tietää riittävästi ergonomiasta ja yrittäjän työhön liittyvistä kuormitustekijöistä. käyttää tietojaan työkykynsä ylläpitämiseksi. soveltaa tietojaan kehittääkseen työympäristöään ergonomiseen ja sekä fyysisesti että psyykkisesti vähemmän kuormittavaan suuntaan. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 17

18 Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot esittää työhönsä liittyviä asioita ymmärrettävästi. esittää asiansa suullisesti ja kirjallisesti. osaa ottaa asiansa esille sekä tarvittaessa esittää sen perustellusti kirjallisessa muodossa. Yhteiset painotukset Yrittäjyys arvostaa omaa työtään ja tekee työnsä tunnollisesti. on oma-aloitteinen. on rohkea ja kekseliäs. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja sekä muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä. poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita Verhojen ja varjostimien valmistaminen (5 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija mitoittaa kohteeseen ikkunaverhot ja tekee tarvittavat muistiinpanot. Hän suunnittelee asiakkaan kanssa verhojen mallin ja sopii siitä, miltä verhojen tulee näyttää valmiina. Opiskelija valitsee asiakkaan kanssa mallikirjojen tai näytepalojen avulla materiaalin laadun ja värin ja hankkii muun työsuorituksessa tarvittavan tiedon. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: kodin tekstiilipintojen suunnittelu ja valmistus mitoittaminen kohteessa kuviokohdistus ja leikkaus ompelutekniikat materiaalin valinta kiinnitysmekanismien hallinta turvallinen työskentely. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristön tulee olla aito työympäristö tai muu näyttöön soveltuva paikka, jossa tehdään mieluusti todellisia asiakastöitä. Työpaikalle soveltuva näyttötehtävä valitaan joustavasti asiakastöiden jou- 18

19 kosta. Näyttöympäristössä tulee olla käytettävissä kaikki tarvittavat työ- ja apuvälineet. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus harjoitella ennakkoon vastaavan tyyppistä työtä, ja hänen on saatava ennen näytön antamista tutustua näyttöpaikalla työ- ja apuvälineisiin ja niiden käyttöön. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee ohjatusti verho- ja varjostintyön perustehtävät. hakee itse tietoa rakennepiirustuksista tai asiakkaan tilauksesta. suunnittelee omatoimisesti asiakastyötä asiakkaan kanssa. tunnistaa erilaiset päällysmateriaalit, joita työssä käytetään. huomioi materiaali- ja valmistuskustannukset suunnitelmia tehdessään. käyttää apunaan malleja, luo hahmomallin ja kertoo vision. tekee työehdotuksen kirjallisena ohjatusti. hallitsee kokonaisuuden ja siihen liittyvät tehtävät. Työtehtävien hallinta osaa ohjattuna mitoittaa ja piirtää sekä leikata materiaalit oikein. mitoittaa, piirtää ja ompelee omatoimisesti. suunnittelee työvaiheet ja valitsee työvälineet työtehtävän mukaisesti. käyttää ompelun ja leikkaustyön perustyövälineitä turvallisesti. käyttää työvälineitä hallitusti tiedostaen ympäristönsä ja työsuojelun. työskentelee itsenäisesti. käyttää koneita ja laitteita taitavasti ja helpottaa näin työprosessia. tunnistaa materiaalit esimerkiksi mallikirjatietojen perusteella. tuntee materiaalit ja osaa käsitellä niitä oikein. tuntee materiaalien käyttöominaisuudet ja ottaa ne huomioon työssään. tietää tuotteiden yleiset pakkaus- ja säilytystavat. huomioi toimitusajat ja niiden vaikutuksen asiakaspalvelussa. varaa asiakaskäyntiin ajan ja sopii yksityiskohdista erikseen asiakkaan kanssa. Työn perustana olevan tiedon hallinta toistuvissa tehtävissä. ja etsiä sopivan ratkaisun kuhunkin tilanteeseen. osaa muokata tietoa työtehtävän vaatimustason mukaan. hallitsee itsenäisen suunnittelun perusteet. tietää eri työkohteiden tietää eri työkohteiden tietää eri työkohteiden 19

20 palomääräykset ja vaatimustasot. palomääräykset ja vaatimustasot. palomääräykset ja vaatimustasot. tuntee sisustustekstiilien paloturvallisuusvaatimukset. Työturvallisuuden hallinta noudattaa ohjeita. tunnistaa vaaran työssä. osaa säännöt ja noudattaa niitä. työskentelee turvallisesti. ottaa työskennellessään huomioon myös muut työympäristössä olevat henkilöt ja heidän turvallisuutensa. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. 20

21 Vedeneristys ja laatoitus (5 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija suunnittelee kostean tilan vedeneristystyöt esikäsittelytöineen annettujen rakennuspiirustusten mukaisesti. Opiskelija mittaa pinnoitettavan alustan kosteuden kosteusmittarilla ja laatii laatoitustyön työsuunnitelman. Hän osoittaa työtehtävän vaatiman asiantuntemuksen suorittamalla hyväksytyn vedeneristystyön ja märkätilojen päällysteasennuksen (saumat, kulmat, läpiviennit, lattiakaivo). Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: pinnankosteuden mittaus märkätilojen päällystystöiden tekeminen. Työpaikalle soveltuvat näyttötehtävät valitaan joustavasti käytettävissä olevien kohteiden joukosta. Työkohde voi olla asunto tai ravintola- tai liikehuoneiston korjaus- tai uudisrakennustyömaa. Työnäyte voi olla myös demonstraatiotyyppinen työkokonaisuus harjoitusrakennelmassa. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristön tulisi olla aito työympäristö, jossa suoritettavat näytöt liittyvät pääosin todellisiin asiakastöihin. Näyttöympäristönä voi toimia myös oppilaitoksen harjoitustyösalissa sijaitseva mallihuone. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja -koneet, kuten pinnan kosteuden mittari, oikaisutasoitus- ja liimauslastat, hiontavälineet, vedeneristystelat, -siveltimet ja -kankaat, laatoitusleikkurit ja -pihdit sekä sekoittajat. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) Opiskelija tekee ohjattuna märkien tilojen perustehtävät mahdollisine esikäsittelytöineen: mittaa kosteuden alustoista, tekee vedeneristyksen sekä kiinnittää muovipäällysteitä ja keraamisia laatoituksia. tunnistaa tavallisimmat märkien tilojen muovipäällystysmateriaalit, kuten muovimatot ja HYVÄ (H3) Opiskelija tekee annetut tehtävät ohjeiden mukaan omatoimisesti ja osaa arvioida itseään ja työtään monipuolisesti. KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija tekee märkien tilojen päällystystyöt itsenäisesti rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten (MaalausRYL) mukaisesti. 21

VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA

VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA Opetushallitus 2006 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 4 1 AMMATILLISEN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Perustutkinto, Koulutusohjelma: VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO SISUSTUSALAN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Perustutkinto, Koulutusohjelma: VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO SISUSTUSALAN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Perustutkinto, Koulutusohjelma: VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO SISUSTUSALAN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA Koulutusohjelmakoodi: 1618 Tutkintonimikekoodi: 10122 Suunnitelma

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Näytön kuvaus. Näytön keskeinen sisältö Ammattitaitovaatimukset Näyttöympäristö. Arviointikriteerit

Näytön kuvaus. Näytön keskeinen sisältö Ammattitaitovaatimukset Näyttöympäristö. Arviointikriteerit Näytön kuvaus Näytön aikana opiskelija tekee tavanomaisia talli- ja hevostenhoitotöitä, kuten ruokintaa, tarhausta, karsinan puhdistusta ja opetetun hevosen liikuttamista. Hän huolehtii hevosten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer 1.7. MUURAUS 10 ov Ammattitaitovaatimus ja tarkennettu sisältö osaa Osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia Osaa

Lisätiedot

ARVIOINTI 3. VUOSI nimi: pvm

ARVIOINTI 3. VUOSI nimi: pvm ARVIOINTI 3. VUOSI MÄRKÄTILOJEN LAATOITUS Vedeneristystyö ja laatoitus Työtehtävän suunnittelu,arviointi-ja kehittämisvalmiudet. Kokonaisuuden hallinta, ohjaustarve, laatu ja tuottavuus sekä elinikäisen

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.)

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.) À la carte -ruoanvalmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden vaiheistuksen esivalmistaa ja valmistaa ravintolan à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE F LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: IV asennus ja ohutlevytyöt 8 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tekemällä laatoitustöitä

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen valmistaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO VANTAAN KAUPUNKI RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Kaikille valinnainen tutkinnon osa Laatoitus, 10 ov varia Vantaan ammattiopisto Laatoitus KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Rakennusala

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA KOKOUSPALVELUT, 20 OV Työtehtävät ja tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

LIITE C LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN

LIITE C LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN LIITE C LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: LV asennustyöt 25 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät:

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Kerroshoitopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen palvelukuvauksen työohjeiden ja tilanteen mukaisesti. valmistautuu kerroshoitotehtäviin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot