PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN"

Transkriptio

1 Petri Flöjt & Jonna Vauhkonen PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Lokakuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Petri Flöjt, Jonna Vauhkonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Nimeke Palvelujen kehittämissuunnitelma Phuketissa sijaitsevaan ravintolaan. Case: Midnight Sun Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia Thaimaan Phuketissa sijaitsevalle ruokaravintolalle palvelujen kehittämissuunnitelma. Opinnäytetyön päätarkoituksena on kehittää ravintoloiden palvelua, mainontaa ja markkinointia. Edellä mainittuja kohteita selvitämme Thaimaassa toteutetun markkinointitutkimuksen avulla. Sen kautta on saatu selville olemassa olevia epäkohtia, joiden kehittämiseen keskitymme työssämme. Työmme viitekehyksen liiketoimintasuunnitelmassa käsittelemme markkinointiympäristöä, segmentointia sekä kilpailutilannetta. Tarkastelemme myös markkinoinnin kilpailukeinoja, palvelun laatua sekä palvelujen markkinoinnin erityispiirteitä. Avaamme toteuttamamme markkinointitutkimuksen ensin teoriassa ja sen jälkeen esittelemme tutkimuksen tulokset sekä graafisessa että sanallisessa muodossa. Opinnäytetyömme tutkiva osuus on toteutettu esimiestyöharjoittelun aikana alkuvuodesta 2008 Thaimaassa. Tämän tyyppiselle tutkimukselle oli ravintoloitsija Janne Mannisella selkeä tarve, sillä sellaista ei Midnight Sun-ravintoloissa ollut koskaan ennen toteutettu. Opinnäytetyön tarkoituksena on siis tukea ravintolayrittäjää selvittämällä ravintolan toiminnan epäkohtia ja kehittää niihin ratkaisuja olemassa olevin resurssein. Asiasanat (avainsanat) markkinointi, asiakaspalvelu, ravintola, kehitys, asiakastyytyväisyys, tutkimus Sivumäärä Kieli URN 54 s. + liitt. 5 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Reijo Honkonen Opinnäytetyön toimeksiantaja Janne Manninen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Oktober 6, 2008 Author(s) Petri Flöjt, Jonna Vauhkonen Degree programme and option Production and Management of Services Name of the bachelor's thesis Development plan of services for restaurant located in Phuket, Case: Midnight Sun Abstract The purpose of this diploma work was to compile a development plan of services for a restaurant located in Phuket. The main purpose of this diploma work was to the develop restaurant s services, advertising and marketing. In this work we will define the abovementioned subjects with the help of marketing research which we organized in Thailand. Through that research we have found the existing weaknesses which we have been focusing on in our work. Our work s context includes subjects like marketing environment, segmentation and competitor analysis. We also observe ways of competing in marketing area, quality of service and characteristics of service marketing. We clarify our marketing research first in theory and later we demonstrate the results of our research both in graphic and written form. The research portion of this diploma work has been made in Thailand in the beginning of 2008 during our supervisor s internship. This type of research had never been done before for Midnight Sun and the restaurant owner Janne Manninen felt it was essential to keep up with today s intensive competition. Overall this diploma work was made to support the entrepreneur by finding out the restaurant s flaws and correcting them with existing resources. Subject headings, (keywords) marketing, customer-based service, restaurant, development, customer satisfaction, research Pages Language URN 54 pgs. + 5 pgs. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Reijo Honkonen Bachelor s thesis assigned by Janne Manninen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YRITYSESITTELY THAIMAAN TURISMI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liikeidea Markkinointiympäristö ja kilpailija-analyysi SWOT-analyysi Segmentointi Segmentoinnin lajit Kata Beachin segmentointi Patong Beachin segmentointi MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Tuote Hinta Saatavuus Markkinointiviestintä Henkilöstö Palveluympäristö Suhdemarkkinointi ja verkostoituminen PALVELUJEN MARKKINOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ Asiakaspalvelu ja markkinointi MARKKINOINTITUTKIMUS Aineistonkeruumenetelmät Ravintoloitsijan haastattelu Asiakkaiden haastattelut Tutkimuksen suunnittelu Tutkimuksen toteutus TUTKIMUSTULOKSET Viihtyvyys Tunnelma Siisteys... 38

5 8.4 Hinta Sijainti Palvelun sujuvuus Palvelun ystävällisyys Menun monipuolisuus Menun ulkoasu Ruoan maittavuus Mainonnan näkyvyys Tutkimuksen onnistumisen pohdinta MIDNIGHT SUN-RAVINTOLAN KEHITTÄMISEHDOTUKSIA Kehitysideoita Yhteistyökumppanit Mainonta PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 KYSELYLOMAKE LIITE 2 MONIVALINTAKYSYMYKSET LIITE 3 AVOIN PALAUTE

6 1 JOHDANTO 1 Opinnäytetyömme aiheena on toteuttaa palvelujen kehittämissuunnitelma Thaimaan Phuketissa sijaitsevaan suomalaisomisteiseen ruokaravintolaan. Idean työhömme saimme ravintoloitsijan sisarelta Laura Manniselta, joka hoitaa Midnight Sunravintolan asioita Suomen puolella. Työn varsinaisena toimeksiantajana toimii ravintoloitsija Janne Manninen. Suoritimme kolmen kuukauden esimiestyöharjoittelumme vuoden 2008 alussa Midnight Sun -ravintoloiden kahdessa eri toimipisteessä. Ravintolat sijaitsevat Phuketin saarella Katan ja Patongin rannoilla. Saimme harjoittelumme aikana laajan käsityksen ravintoloiden toiminnasta ja palvelujen kehittämiskohteista. Molemmat ravintolat toimivat täysin samalla konseptilla, vain asiakaskunta on hieman erilainen. Thaimaa on nopeasti kasvava turistikohde, joten koimme palvelujen kehittämisen erittäin tärkeäksi. Työmme tavoitteena on tutkia asiakkaiden kokemaa palvelun laatua sekä ravintoloiden markkinoinnin näkyvyyttä. Toteutimme Thaimaassa ollessamme asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tulosten pohjalta lähdimme kehittämään Midnight Sunravintoloiden palveluja ja markkinointia. Aineistonkeruumenetelminä käytimme kontrolloitua kyselyä ja strukturoimatonta teemahaastattelua. Viitekehyksen liiketoimintasuunnitelmassa tarkastelemme mm. kilpailutilannetta, markkinointiympäristöä sekä segmentointia. Käsittelemme myös markkinoinnin kilpailukeinoja oleellisena osana työtämme. Rajasimme työmme koskemaan palvelun laatua, markkinointia sekä asiakastyytyväisyyttä. Haluamme kiittää kaikkia opinnäytetyöprosessiin osallistuneita ja erityisesti ravintoloitsija Janne Mannista, joka mahdollisti ainutlaatuisen työharjoittelukokemuksen Thaimaan Phuketissa. Kiitämme myös Mikkelin ammattikorkeakoulua rahallisesta avustuksesta sekä henkisestä tuesta.

7 2 YRITYSESITTELY 2 Ravintoloitsija Janne Manninen on perustanut Midnight Sun-ravintolan (www.phuket.fi) vaimonsa Pennapee Mannisen kanssa Patong Beachille Thaimaan Phuketiin vuonna Idea ravintolan perustamiseen lähti siitä, että Thaimaassa ei juuri ollut suomalaisia ravintoloita. Vuonna 2005 he avasivat toisen ravintolan Phuketin Kata Beachille. Ravintolat menestyvät sen verran hyvin, että Janne Mannisen suunnitelmissa on avata kolmas ravintola suomalaisten suosimalle Karon Beachille, joka on Phuketin kolmas iso ranta. (Manninen 2008.) Patong Beachin ravintolassa on 75 asiakaspaikkaa ja 10 hengen kabinetti sekä Suomisauna 15 hengelle. Majoitustilaa ravintolan yläkerrasta löytyy kaksi huonetta. Patong Beachin ravintolalta on mahdollista myös vuokrata skoottereita (12). Henkilökuntaa ravintolassa on yrittäjäpariskunnan lisäksi 12 henkilöä. Myynti on kasvanut joka vuosi ravintolan perustamisesta lähtien ja viime vuonna se oli 10 milj. THB ( euroa). (Manninen 2008.) Kata Beachin ravintolassa asiakaspaikkoja on 50. Kata Beachin ravintolalta ei löydy mitään ns. lisäpalveluja, kuten Patong Beachiltä. Työntekijöitä ravintolassa on sesonkiaikana 6. Ravintolan alettua pikkuhiljaa saada jalansijaa markkinoilta on sen myynti viime vuonna kasvanut 100 % ja tulos n. 4 milj. THB ( euroa). (Manninen 2008.) Thaimaan verotuksesta johtuen toiminta on jaettu kahden eri osakeyhtiön alle. Osakkeet omistavat Pennapee Manninen (51 %) ja Janne Manninen (49 %). (Manninen 2008.) 3 THAIMAAN TURISMI Thaimaan pinta-ala on km 2, josta 40 % on viljeltyä ja 28 % metsien peitossa. Asukkaita Thaimaassa on n. 65 miljoonaa ja maan pääkaupunki on Bangkok. Maan pituus pohjoisesta etelään on 1860 km ja Thaimaa sijaitsee kokonaisuudessaan trooppisen ilmaston alueella. Naapurimaat ovat Myanmar, Laos, Kambodzha ja Malesia. Thaimaa jaetaan neljään maantieteelliseen alueeseen: pohjoiseen, keskiseen, koilliseen

8 3 ja eteläiseen. Thaimaan ilmasto puolestaan jaetaan kolmeen vuodenaikaan, viileään kauteen, kuumaan kuivaan kauteen ja kuumaan kosteaan sadekauteen. (Lehtipuu ym. 2004, 16.) Thaimaan turismille otollisin aika on viileä kausi, joka kestää suunnilleen marraskuusta toukokuun puoleenväliin. Tämän puolen vuoden jakson aikana yrittäjien on käytännössä tienattava koko vuoden tulot, sillä sesonkiajan ulkopuolella matkailu Phuketin alueella on todella vähäistä. Kuluja on kuitenkin ympäri vuoden (esim. liiketilan vuokra), joten sesongin aikana on tienattava vuokrarahat myös sesongin ulkopuoliselle ajalle. Ravintoloitsija Janne Manninen pyrkii pienentämään vuokranmaksusta syntyviä paineita maksamalla vuokrat mahdollisimman pitkäksi aikaa etukäteen. Sesonkiaikana työtahti on siis puolen vuoden ajan todella kiireinen, minkä vuoksi työntekijöiden jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Manninen 2008.) Thaimaa on kuningaskunta, jota hallitsee kuningas Bhumibol Adulyadej. Kuningas on kansan silmissä todella korkeassa asemassa ja turistien ei tule missään nimessä laskea pienintäkään leikkiä kuninkaasta. Thaimaa on hyvin uskonnollinen maa ja n. 94 % kansasta lasketaan buddhalaisiin. Thaimaassa on myös pari miljoonaa muslimia ja kristittyjä runsas neljännesmiljoona. Hindulaisia maasta löytyy n. pieni vähemmistö, n (Lehtipuu 2006, ) Vuonna 2007 Suomesta matkasi Thaimaahan enemmän turisteja kuin koskaan aikaisemmin. Anna Paljakan (2007) artikkeli Ennätysten Thaimaa kertoo, että suomalaisten määrä Thaimaassa ylitti ensimmäisen kerran matkailijan rajan. Turismi Thaimaassa kasvaa vuosi vuodelta ja turistien kokonaismäärä oli viime vuonna jopa 13 miljoonaa. Suomalaisten keskuudessa suosituin alue on Phuketin paratiisisaari, jossa lomailee sesonkiaikana suomalaista matkailijaa. Thaimaahan matkailijoita houkuttelee erityisesti länsimaalaisittain edullinen hintataso, joka on kuitenkin koko ajan nousemaan päin. Suomalaisten matkailuintoon tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut, sillä vahva euromme tuntuu edelleen kovin hinnakkaalta Thaimaan bhatiin verrattuna. Suomalaisia Thaimaahan vetää myös ystävällinen kulttuuri sekä joustavat ja ystävälliset thaimaalaiset.

9 4 Iltalehdessä (2008) julkaistussa artikkelissa Matkalehti ja Seura vertailivat kolmen aurinkokohteen, Thaimaan, Kanarian saarten ja Egyptin, hintatasoa. Vertailu toteutettiin vuoden 2007 marras-joulukuun vaihteessa, jolloin sesonkikausi oli myös Thaimaassa jo alkanut. Kanarian saarten on jo pitkään tiedetty olevan lähes Suomen hintatasolla ja Egyptikään ei ole enää paljon Kanariasta jäljessä. Thaimaassa yhden hengen viikkokulutukseksi laskettiin 373 euroa, Kanarialla 580 euroa ja Egyptissä 535 euroa. Vertailun mukaan loma Thaimaassa tuli jopa yli 60 % halvemmaksi kuin vastaava matka Kanarialle. Suomalaiset ovat matkailijoina hyvin lyhytmuistista kansaa. Tsunamin jälkeen Thaimaan matkailu on palannut nopeasti vähintään entiselle tasolleen, eivätkä sotilasvallankaappaus, Phuketin lento-onnettomuus ja muutamat pommi-iskut ole vaikuttaneet matkailun kehitykseen negatiivisesti. (Paljakka 2007.) Lentokerosiinin hinnan nousu saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa Thaimaan matkailuun Suomesta. Helsingin Sanomissa (2008) julkaistussa jutussa kerrottiin, että kymmenen vuoden päästä lentäminen on jo niin kallista, että suomalaisilla ei ole varaa matkustaa Thaimaahan. Maailman matkailujärjestön (UNWTO) tiedotteen mukaan koko maailmassa matkailu on kasvanut keskimäärin 3,1 prosentin vuosivahdilla ja se taas tarkoittaa, että maailmassa tehtiin viime vuonna 800 miljoonaa ulkomaanmatkaa. Luku on 5,5 prosenttia edellisvuotta suurempi. Järjestön mukaan kasvuluvut ovat merkittäviä ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin terrorismin uhasta, luonnon onnettomuuksista ja öljyn hinnannoususta huolimatta. (Remes 2006.) 4 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Jokaiselle perustettavalle yritykselle on laadittava aina liikeidea, joka määrittelee, millä markkinoilla ja miten yritys toimii ja mitkä ovat sen tuotteet. Liikeidea on vastaus kysymykseen, miksi yritys on olemassa. Liikeidea toimii pohjana markkinoinnin suunnittelulle ja toteutukselle, joten sen tarkka määritteleminen on erittäin tärkeää. Markkinoinnillinen liiketoimintasuunnitelma määrittelee yrityksen tuotteet, kohderyhmät, imagon ja toimintatavat. (Bergström ym. 2003, 37.)

10 4.1 Liikeidea 5 Jokainen yritys tarvitsee liikeidean, jotta tiedetään yrityksen toimintatapa, segmentit, tavoiteimago ja tuotetarjooma. Toimintatapa puolestaan määrittää, millä keinoin yritys palvelujaan asiakkaille tarjoaa. Segmentit kertovat, mille kohderyhmille yrityksen tuotteet tai palvelut on suunnattu. Tavoiteimago määrittelee, minkä vuoksi asiakkaat valitsevat yrityksen tuotteita tai palveluja eli millä imagolla saat asiakkaat ostamaan. Yritys pyrkii vaikuttamaan tavoiteltuun imagoon, mutta lopullisesti yrityksen imago määräytyy ulkopuolelta asiakkaiden näkemysten mukaan. Tuotetarjooma kertoo, mitä tuotteita tai palveluja yrityksen valikoimasta löytyy. (Bergström ym. 2003, 37.) Liikeidean toteutuminen edellyttää, että yrityksen jokainen työntekijä on sisäistänyt sen ja toimii sen mukaisesti. Liikeidean kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, sillä hyvä liikeidea antaa etumatkaa kilpailijoihin. Osaavaan henkilökuntaan ja erinomaiseen yrityskuvaan kannattaa panostaa, sillä kilpailijoiden on paljon vaikeampi jäljitellä niitä kuin tuotetta tai teknologiaa. (Lahtinen ym. 1998b, 42.) Markkinointia tukevan liikeidean keskeiset ominaisuudet ovat: osien yhteensopivuus, konkreettisuus, ainutlaatuisuus ja realistisuus. Osien yhteensopivuudessa keskitytään siihen, että toimintatapa, segmentit, tavoiteimago ja tuotetarjooma ovat tasapainossa keskenään ja että ne tähtäävät samaan suuntaan. Konkreettisuudessa selvitetään mahdollisimman tarkasti eri osa-alueiden linjaukset, jotta tiedetään, mitä halutaan ja mitä ei. Ainutlaatuisuudella tavoitellaan sitä, että erotutaan samoilla markkinoilla toimivista kilpailijoista sekä se, että oman yrityksen tuotteet tai palvelut ovat vaikeasti jäljiteltävissä. Realistisuudessa pyritään siihen, että liikeidea pohjautuu siihen, mitä oikeasti tehdään, eikä ainoastaan siihen, mitä paperilla lukee. (Bergström ym. 2003, 39.) KUVIO 1. Liikeidean pääosat (Lahtinen ym. 1998a, 45).

11 Midnight sun- ravintoloiden liikeidea 6 Midnight Sun-ravintolaketjun liikeideana on tarjota makunautintoja kansainvälisestä, thaimaalaisesta ja suomalaisesta keittiöstä, pääasiassa suomalaisille asiakkaille. Thaimaalainen keittiö on suunniteltu skandinaaviseen makuun sopivaksi eli ruoat eivät ole liian mausteisia. Laajalta ruokalistalta löytyy myös esimerkiksi perinteisiä suomalaisia lihapullia, joten perheen pienimmillekin löytyy tarjontaa. Kello kahdeksantoista jälkeen ravintola houkuttelee asiakkaita runsaalla, annosten hintaan sisältyvällä salaattipöydällä, johon suomalaiset ovat jo tottuneet omassa kulttuurissaan. (Manninen 2008.) 4.2 Markkinointiympäristö ja kilpailija-analyysi Markkinoivan yrityksen on otettava huomioon monenlaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sen päätöksiin ja toimintaa. Markkinointiympäristö muodostuu yrityksen ulkopuolisista vaikuttajista, joista osa tarjoaa yritykselle mahdollisuuksia menestykseen ja osa rajoittaa yrityksen toimintaa. Enimmäkseen ympäristö ei ole yrityksen hallinnassa, mutta se voi jossakin määrin omilla toimillaan vaikuttaa siihen. (Bergström ym. 2007, 31.) Yrityksen tehdessä päätöksiä erilaisista markkinointitoimenpiteistä on sen oltava selvillä ympäristön tapahtumista ja muutoksista. Eniten yrityksen markkinointiin vaikuttavat markkinat ja kysyntä, kilpailu, julkinen valta sekä talouden ja tekniikan kehitys. Markkinoijan on myös osattava ennakoida kysynnän taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten väestöön ja kulttuuriin liittyviä seikkoja. (Bergström ym. 2007, ) Myös yrityksen sisäiset tekijät vaikuttavat sen markkinointipäätöksiin ja toimintaan. Yrityksen henkilöstö on koulutettava ja huolehdittava siitä, että se toimii yrityksen tavoitteiden, liikeidean ja yrityskulttuurin mukaisesti. (Bergström ym. 2007, ) Midnight Sun-ravintoloiden markkinointiympäristö Eniten Midnight Sunin toimintaa rajoittaa Thaimaan lainsäädäntö ja hidas byrokratia. Suomalaisen ravintoloitsijan on vaikeaa omistaa ravintolaa täysivaltaisesti, vaan omistusenemmistön tulee olla paikallisella asukkaalla. Työlupien hankkiminenkin ulkomaiselle työvoimalle kestää kohtuuttoman kauan. Myös alkoholin myynnistä on sää-

12 7 detty erilaisia kieltoja, jotka valitettavasti rajoittavat sen myyntiä. Turismin lisääntyessä myös kysyntä kasvaa ja erityisesti Katan ravintolalla olisi tarvetta laajennukselle. Tilaa olisi laajentaa, mutta laki ei salli terassipaikkojen lisäämistä kadulle. (Manninen 2008.) Tärkein ympäristön muuttuva tekijä on henkilöstö. On huolehdittava heidän koulutuksestaan ja ylläpidettävä sitä vuodesta toiseen. Suurin osa henkilöstöstä vaihtuu sesonkikausittain, joten on pidettävä huoli siitä, että taso pysyy koko ajan samana. Myös ruokalistan vaihtuessa on huolehdittava siitä, että kokit ovat sisäistäneet suomalaiseen makuun sopivan ruoan erityispiirteet. Uuden henkilökunnan tuomaa riskiä pyritään pienentämään siten, että muutamalla henkilökunnan jäsenellä on ympärivuotiset työsopimukset, joten he voivat kouluttaa sesongeittain uudet työntekijät. (Manninen 2008.) Kilpailutilanne alalla kiristyy koko ajan, sillä turismin kasvun myötä uusia ravintoloita ja hotelleja nousee koko ajan lisää. Odotettavissa on, että seuraavalla kaudella Patongin rannalle nousee kaksi uutta suomalasiravintolaa, jotka tuovat ympäristöön lisää kilpailua suomalaisturisteista. (Manninen 2008.) Uudemman tekniikan käyttöönotto kehittäisi ympäristöä positiiviseen suuntaan. Kassakoneiden käyttöönotto mahdollistaisi tarkkojen myyntiraporttien tarkastelun ja nopeuttaisi henkilökunnan toimintaa, sillä tällä hetkellä kaikki laskujen kirjoitus tapahtuu käsin. Lisäksi ravintolalle olisi suuri kilpailuetu, jos siellä voisi maksaa kortilla. Midnight Sun-ravintoloiden kysynnän taustalla on suomalaisen, varsinkin vanhemman kielitaidottoman väestön halu tuttuun ja turvalliseen kotimaiseen ruokaan ja palveluun. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle voidaan olettaa Thaimaan matkailun kasvavan entisestään heidän keskuudessaan. Nuoremman väestön matkailun lisääntyminen taas saattaa vaikuttaa kysyntään negatiivisesti, sillä heidän kielitaitonsa on parempi ja kiinnostus kokeilla paikallisia ravintoloita suurempi Yritys toimii harvoin alallaan yksin, joten kysynnän ohella kilpailu on oleellinen tekijä yrityksen ympäristössä. Kilpailu markkinoilla saattaa olla niin kovaa, että uuden yrityksen on erittäin vaikeaa saada jalansijaa sieltä. Yrityksen tulisikin löytää oma erikoistumisalueensa ja erottua positiivisesti muista yrityksistä. Yrityksen ei kannata

13 8 yrittää miellyttää kaikkia, vaan sen tulee uskaltaa erikoistua ja pyrkiä tyydyttymään tarkoin valitun asiakaskunnan tarpeet paremmin kuin muut. Yrityksen kilpailutilanteeseen vaikuttaa kuitenkin asiakkaiden kokemukset yrityksen ja tuotteiden paremmuudesta ja houkuttelevuudesta kilpailijoihin verrattuna. (Bergström ym. 2003, ) Kilpailevat yritykset pyrkivät menestymään kilpailussa erilaisin roolein. Markkinajohtaja hallitsee markkinoita. Sillä on suurin markkinaosuus, hyvä imago ja tunnetut tuotteet. Haastaja pyrkii markkinoille näkyvän ja usein hyökkäävän markkinoinnin avulla. Jäljittelijä pystyy vain harvoin vastaamaan kilpailuun, sillä sen tuotteilta puuttuu omaleimaisuus. Erikoistuja taas kehittää tuotteita, joita se markkinoi tarkoin valitulle kapealle asiakaskunnalle. (Bergström ym. 2003, 42.) Kilpailutilanteessa analysoitavia seikkoja ovat: kilpailijoiden nimet ja määrä kilpailevat tuotteet kilpailun luonne; kotimainen ja ulkomainen kilpailu potentiaalisten kilpailijoiden uhka (entrypaine) yritysten kilpailuroolit. (Lahtinen ym. 1998b, 58.) Yrityksen kilpailuasema markkinoilla on pitkäaikaisen ja määrätietoisen prosessin seuraus, joka muuttuu jatkuvasti. Yrityksen tulee analysoida asemaansa jatkuvasti, jotta se voisi muuttaa asemaansa kilpailukentässä. Analyysia varten kilpailijat voidaan luokitella seuraavasti: 1. Ydinkilpailijat Ydinkilpailijat ovat tärkein analysoitava ryhmä, koska heillä on useita vahvuuksia ja he toimivat samoilla markkinoilla kuin me. He ovat suurin uhka, mutta yhteistyö heidän kanssaan voi myös olla erittäin kannattavaa. 2. Marginaalikilpailijat Marginaalikilpailijoiden taholta tuleva uhka ei ole yhtä suuri kuin ydinkilpailijoiden, koska heillä ei ole kovin paljon vahvuustekijöitä. Heitä on silti syytä tarkkailla, sillä marginaalikilpailijat voivat ajan myötä kehittyä varteenotettaviksi kilpailijoiksi.

14 9 3. Tarvekilpailijat Tarvekilpailijoiden tuotteet tyydyttävät samaa tarveryhmää kuin omat tuotteemme, joten heidät on hyvä tuntea. He eivät kuitenkaan toimi samalla toimialalla kuin me. 4. Potentiaaliset kilpailijat Potentiaaliset kilpailijat voivat tulevaisuudessa kiinnostua samasta toimialasta esimerkiksi sen kannattavuuden vuoksi. Siksi on hyvä olla selvillä oman toimialan tilanteesta sekä potentiaalisten kilpailijoiden mielenkiinnon kohteista. (Lahtinen ym. 1998b, ) Kilpailijoista voi olla enemmän haittaa silloin, kun heidän kanssaan ei ole missään tekemisissä sen sijaan, että heidän kanssaan tehtäisiin jollain tasolla alueellista yhteistyötä. Kilpailijoiden kanssa toteutettavat tuotekehityshankkeet, vaikuttaminen alan lainsäädäntöön ja yhdessä suoritettavat tavaran hankinnat ovat varmasti kummankin osapuolen kannalta edullisempia kuin yksin toimiessa. (Lahtinen ym.1998a, 101.) Midnight Sun-ravintoloiden kilpailutilanne ja kilpailija-analyysi Seuraava luku perustuu ravintoloitsija Janne Mannisen haastatteluun. Midnight Sunravintoloilla ei ole potentiaalisia suomalaisia kilpailijoita kummallakaan rannalla. Patongin alueelle on odotettavissa seuraavalle kaudelle muutama uusi suomalainen ravintola, jotka saattavat vaikuttaa tulevaisuudessa Midnight Sunin myyntiin. Tällä hetkellä Midnight Sun-ravintoloilla on johtava asema suomalaisten turistien keskuudessa. Midnight Sunin pahimpia kilpailijoita Patongilla ovat ruotsalaiset ravintolat Buffalo Steakhouse, Rico s ja Karlsson sekä norjalainen Runde Tårn. Myös Katalta löytyvät samat Buffalo ja Rico s, jotka kilpailevat samoista skandinaavisista asiakkaista. Skandinaavisten ravintoloiden ruokalistoilta löytyy samantyyppisiä ruokia, mutta Midnight Sunilla kilpailuetuna toimii suomalaiseen makuun valmistettu pizza. Pahimpiin kilpailijoihin verrattuna hintataso Midnight Sunissa on toiseksi korkein, mutta sen kilpailuvalttina on ravintolapäällikköä lainaten hyvä hinta-laatusuhde. Buffalo houkuttelee asiakkaita näkyvällä mainonnalla paikallisten taksien, tuk-tukkien kyljessä. Buffalolla on myös hyvän ja luotettavan ruokapaikan maine, josta saa mauk-

15 kaat pihvit. Aurinkomatkat järjestää tervetulotilaisuutensa Patongin Buffalossa, joten se toimii ilmaisena mainoksena ravintolalle. 10 Rico s houkuttelee suomalaisia asiakkaita suomenkielisellä ruokalistalla. Rico sissa on myös ruotsinkielistä henkilökuntaa, joka houkuttaa muita skandinaaveja ruokailemaan. Myös useat matkatoimistojen nettisivut suosittelevat Rico sia laadukkaana ruokapaikkana. Karlsson ja Runde Tårn eivät omaa suomalaista ruokalistaa, mutta ne kilpailevat kuitenkin Midnight Sunin kanssa skandinaavisista asiakkaista. Karlssonissa hintataso on melko korkea annosten kokoon nähden, mutta ruoat ovat laadukkaita. Karlsson houkuttelee asiakkaita palaamaan ravintolaan jakamalla laskun maksun yhteydessä lippuja, joilla saa ilmaisen juoman seuraavan ruokailun yhteydessä. 4.3 SWOT-analyysi Kokonaisvaltaista arviointia yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista kutsutaan SWOT-analyysiksi (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats). Ulkoinen ympäristö tarkastelee ympäristön luomia mahdollisuuksia ja uhkia. Sisäinen ympäristö tarkastelee puolestaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia. Kuvion vasemmalle puolella pyritään keräämään myönteiset asiat ja oikealle puolelle negatiiviset asiat. Jokaisen yrityksen tulee arvioida omat vahvuutensa ja heikkoutensa säännöllisen väliajoin. (Kotler ym. 2006b, ) Ympäristön jatkuvalla tarkastelulla pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuudet voidaan listata ja luokitella niiden houkuttelevuuden ja menestymisen todennäköisyyden mukaan. SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten vahvuuksia voidaan hyödyntää, miten heikkoja kohtia kehitetään, miten mahdollisuuksia käytetään hyväksi ja miten uhkia pyritään estämään. Uhat tulisi luokitella niiden vakavuuden ja ilmaantumisen todennäköisyyden mukaan. (Lindroos ym )

16 Midnight Sun-ravintoloiden SWOT-analyysi 11 Midnight Sunin SWOT-analyysi perustuu ravintoloitsija Janne Mannisen haastatteluun ja osittain tekijöiden omiin havaintoihin. + - Sisäinen -Isot ja maittavat annokset ympäristö -Suomenkielinen ruokalista/palvelu -Ystävällinen henkilökunta/ripeä palvelu -Siisti ravintola ja onnistunut tunnelma -Hinta-laatu-suhde kohdallaan -Laaja ja monipuolinen ruokalista -Myynnin kasvu tehokkaan mainonnan avulla Ulkoinen -Kolmas ravintola Karonin rannalle ympäristö -Kasvava turismi Suomesta -Lisää asiakaspaikkoja Katalle KUVIO 2. SWOT-analyysi -Ravintoloiden sijainnit -Patongilla ravintolasalissa ahtaat tilat -Korkeat hinnat paikalliseen tasoon nähden -Liian vähäinen mainonta -Luonnonilmiöt -Thaimaan matkailun näivettyminen -Kilpailijat -Thaimaan lainsäädäntö -Pätevän henkilökunnan löytyminen 4.4 Segmentointi Segmentoinnilla tarkoitetaan erilaisten asiakasryhmien etsimistä ja valintaa markkinoiden kohteeksi. Tämän päivän kovassa kilpailussa yrityksen on lähdettävä liikkeelle ostajien tarpeista ja markkinoitava niiden mukaisesti. Yrityksen on uskallettava rajata selkeästi asiakasryhmänsä. Silloin sen on helpompi markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan ryhmää puhuttelevalla tavalla. Tämän päivän markkinoinnissa kaikkea kaikille periaate ei enää toimi vaan yrityksen on löydettävä omat tarkasti rajatut asiakasryhmänsä. (Bergström ym. 2007, 74.)

17 4.4.1 Segmentoinnin lajit 12 Segmentoidessaan asiakaskuntaa yrityksellä on valittavanaan neljä vaihtoehtoista toimintatapaa: Segmentoimaton markkinointi Yritys ei ryhmittele asiakkaitaan segmenteiksi, vaan kaikille potentiaalisille asiakkaille markkinoidaan samaa versiota tuotteista. Tällöin yritys ei selvitä miten erilaisten asiakasryhmien tarpeet eroavat toisistaan. Esimerkiksi lounasravintola, joka tarjoaa päivittäin vaihtuvan yhden pääruokavaihtoehdon harjoittaa segmentoimatonta markkinointia. Sen asiakaskunta koostuu pääosin lähiseudun yritysten työntekijöistä ja se ei jaa asiakaskuntaansa esimerkiksi kasvissyöjiin, salaattilounasta haluaviin jne. vaan tarjoaa yhtä ja samaa ruokalajia kaikille asiakkaille. Segmentoitu markkinointi Yritys on ryhmitellyt potentiaaliset asiakkaansa segmenteiksi ja kullekin segmentille markkinoidaan erilaistettua versiota tuotteista. Esimerkiksi hotelli markkinoi varustukseltaan eritasoisia huoneita eri asiakkaille. Satunnaisille yöpyjille markkinoidaan halpaa, pientä ja vaatimatonta huonetta, jonka varustukseen kuuluu vain kaikkein välttämättömimmät tavarat. Työmatkalaisille huoneesta löytyy Internet-liittymä ja muita työskentelyn mahdollistavia tavaroita. Perheille markkinoidaan isoa huonetta, josta löytyy lasten hoitoon vaadittavia tavaroita. Luksuslomaa etsiville markkinoidaan isoa sviittiä kaikilla herkuilla. Keskitetty markkinointi Yritys valitsee markkinointinsa kohteeksi yhden segmentin, jossa se uskoo olevansa vahvimmillaan. Esimerkiksi motellit eivät yritä markkinoida itseään luksuslomaa etsiville, vaan ne ovat varustukseltaan hyvin vaatimattomia ja edullisia ja ne on tarkoitettu lähinnä ohikulkeville matkalaisille, jotka vain tarvitsevat katon päänsä päälle yhdeksi yöksi. Toisaalta hotelli voi tarjota ainoastaan luksusluokan huoneita, joita markkinoidaan lähinnä rikkaille ja kuuluisille ihmisille, jotka haluavat viettää loistoluokan loman.

18 Asiakaskohtaisesti räätälöity markkinointi 13 Jos markkinat ovat niin hajanaiset, että segmenttejä ei voi muodostaa, yrittää yritys tyydyttää kunkin yksittäisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Joissakin luksusluokan hotelleissa asiakas voi tilata keittiöstä melkein mitä tahansa hänen tekee mieli, tietenkin sillä varauksella, että keittiöstä löytyy tarvittavat raaka-aineet. Tavoitteena kuitenkin on täyttää kaikki asiakkaan toiveet ja raaka-aineet asiakkaan toiveisiin hankitaan, jos niitä ei sillä hetkellä keittiöstä löydy. (Lahtinen ym. 1998a, ) Midnight Sun-ravintoloiden segmentointi Midnight Sun käyttää toimintatapanaan segmentoimatonta markkinointia. Kaikkia ravintolan tuotteita ja palveluita markkinoidaan kaikille mahdollisille asiakkaille. Jos Midnight Sun päätyisi segmentoituun markkinointiin, voisi esimerkiksi Katan rannalla keskittyä lapsiperheiden huomioimiseen (lasten oma menu, lasten ohjelmat, muuta viihdykettä lapsille). Patongin rannalla taas voisi panostaa vilkkaan yöelämän vuoksi enemmän drinkkilistoihin ja erilaisten juomasekoitusten markkinointiin. (Manninen 2008.) KUVIO 3. Segmentoinnin vaiheet (Lahtinen ym. 1998a, 121).

19 14 Yrityksen tulee selvittää, ketkä olisivat sen potentiaalisia asiakkaita ja mitä eri tarpeita se pystyy tyydyttämään. Markkinointitutkimusten avulla yritys pyrkii löytämään tuotteilleen uusia kohderyhmiä. (Lahtinen ym. 1998a, 122.) Yrityksen mahdolliset asiakkaat eroavat yleensä monilla tavoin toisistaan. Tämän vuoksi kaikki mahdolliset asiakkaat ryhmitellään keskenään samanlaisista asiakkaista koostuviksi segmenteiksi jollakin perusteella. Muodostettavien segmenttien tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Segmentin asiakkaiden määrän täytyy olla luotettavasti ja tarkasti mitattavissa, jotta voidaan arvioida, millä markkinointikeinoilla ja rahasijoituksella segmentin asiakkaita kannattaa lähestyä. Segmenttien tulee olla riittävän suuria (kannattavia). Segmentit on voitava saavuttaa helposti markkinoinnin avulla. Segmentit on voitava erotella toisistaan selvästi. Asiakas ei voi samanaikaisesti kuulua useisiin segmentteihin. (mts. 122.) Segmentointi perusteet ovat jaettavissa koviin ja pehmeisiin. Kovien lohkomisperusteiden (tulot, koulutus, ikä, sukupuoli, asuinpaikka jne) käyttö saattaa helposti johtaa valesegmentointiin. Pehmeät lohkomisperusteet (elämäntyyli, mieltymykset, harrastukset jne) sitä vastoin erottelevat potentiaaliset asiakkaat paljon paremmin. Se voi olla hankalampaa, mutta myös luotettavampaa. (mts. 122.) Segmentteihin jaon jälkeen valitaan varsinaiset kohderyhmät. Yrityksen ei kannata olla kiinnostunut kaikista segmenteistä, vaan sen tulee keskittyä tiettyyn asiakaskuntaan. Kullekin kohderyhmälle laaditaan oma markkinointisuunnitelmansa ja räätälöidään tarkasti niille kohdennetut tuotteet tai palvelut. (mts. 124.) Kohderyhmien valinnan jälkeen päätetään segmenteittäin mitä versiota tuotteesta kullekin segmentille markkinoidaan ja miten markkinointi toteutetaan. Toisille segmenteille tehokkain markkinointikeino saattaa olla suoramarkkinointi kun taas toisille voidaan markkinoida esimerkiksi lehti-ilmoittelulla. (mts. 124.) Markkinoinnin toteutuksen jälkeen on tärkeää arvioida toiminnan onnistumista. Arviointi antaa arvokasta tietoa markkinoinnin kehittämiseksi. Tehokkaalla arvioinnilla

20 saadaan selville mahdolliset epäonnistumiset ja niiden kautta voidaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. (mts. 124.) Kata Beachin segmentointi Katan ravintolan asiakaskunta koostuu pääasiassa suomalaisista lapsiperheistä ja vanhemmista pariskunnista, joiden kielitaito on heikohkoa. Tavoitteena on, että ravintolassa on aina paikalla suomalaista henkilökuntaa, joka osaltaan houkuttelee paikalle kielitaidottomia asiakkaita. Katan ranta on itsessään jo paljon rauhallisempi kuin Patongin ranta, joten sinne hakeutuu lomailemaan rauhaa arvostavia asiakkaita. (Manninen 2008.) Katan ravintolaa markkinoidaan vahvasti myös muille skandinaaveille, sillä ruokalista on kirjoitettu kuudella eri kielellä. Ravintolan etuseinästä löytyvät Suomen lipun lisäksi myös Norjan, Tanskan ja Ruotsin liput. Alueella on paljon skandinaavisia majataloja, joiden asukkaat kulkevat ravintolan ohi majapaikkaansa. (Manninen 2008.) Katan ravintolan etuna toimii myös iso laajakuva-tv, joka näkyy avonaisesta ravintolasta hyvin kadulle. Iltaisin asiakkaita houkutellaan jalkapallon kisakatsomolla, joka vetää puoleensa erityisesti alueella liikkuvia brittituristeja. (Manninen 2008.) Patong Beachin segmentointi Patongilla asiakaskunta koostuu myös pääasiassa suomalaisista, mutta iältään asiakkaat ovat nuorempia kuin Katalla. Myös Patongilla käy vanhempaa väkeä ja lapsiperheitä, mutta huomattavasti vähemmän kuin Katalla. Patong Beach on vilkkaampi yöelämän keskus, joka houkuttelee nimenomaan nuorempia turisteja juhlimaan. Patongin aukioloajoista johtuen ravintolassa käy myös enemmän ns. juovaa asiakaskuntaa. (Manninen 2008.) Ravintola sijaitsee pääkadulta lähtevän sivutien päässä, joka valitettavasti estää potentiaalisten ohikulkevien asiakkaiden pistäytymisen ravintolaan. Ravintolaa tullaan siis varta vasten sieltä etsimään, sillä muut asiakkaat kääntyvät umpikujan huomatessaan hyvissä ajoin pois. Kadun varrella ennen Midnigh Sunia sijaitsee muutamia skandinaavisia ravintoloita, jotka houkuttelevat tehokkaasti muut pohjoismaalaiset asiak-

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy Mitä tehtiin? Selvitettiin Länsi-Uudeltamaalta mukaan valittujen ravintoloiden (45

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1 Lähde M&T (2006, 84, luku 4 tehtävä 1, muokattu ja laajennettu) Selitä seuraavat väittämät hyödyntämällä kysyntä- ja tarjontakäyrän

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1 Sub Criterion Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Sub Criterion A2 ing Scheme Lock 02-04-2014 08:41:11 Entry Lock 08-04-2014 18:18:36

Lisätiedot

Finnbeing Mystery Shopping

Finnbeing Mystery Shopping Finnbeing Mystery Shopping Yritys XYZ Testaaja ÅÖ Finnbeing suomalaista hyvinvointia MYSTERY SHOPPING JAMK:n ja POKE Aikuiskoulutuksen luoma Mystery Shopping raportointipohja ja ohjeistus Finnbeing matkailu-

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Käytä kuivana! Sisäkäymälä hankinnasta käyttöön suomenkielinen seminaari 23.8.2012 21.8.2012 Carita Tuli 1 TULI-SÄHKÖ OY EKOKÄYMÄLÖIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Perhekoti Touhukallio Oy

Perhekoti Touhukallio Oy Perhekoti Touhukallio Oy Perhekoti Touhukallio on osakeyhtiö, jonka ainoana osakkeenomistajana on yrityksen perustaja Sari Pölönen. Perhekoti Touhukallio on perustettu tammikuussa 2001. Perhekodin toiminta

Lisätiedot

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA SISÄLTÖ 1 MARKKINOINNIN TARVE JA TEHTÄVÄT...1 2 ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN...1 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT...1 3.1

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot