PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN"

Transkriptio

1 Petri Flöjt & Jonna Vauhkonen PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Lokakuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Petri Flöjt, Jonna Vauhkonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Nimeke Palvelujen kehittämissuunnitelma Phuketissa sijaitsevaan ravintolaan. Case: Midnight Sun Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia Thaimaan Phuketissa sijaitsevalle ruokaravintolalle palvelujen kehittämissuunnitelma. Opinnäytetyön päätarkoituksena on kehittää ravintoloiden palvelua, mainontaa ja markkinointia. Edellä mainittuja kohteita selvitämme Thaimaassa toteutetun markkinointitutkimuksen avulla. Sen kautta on saatu selville olemassa olevia epäkohtia, joiden kehittämiseen keskitymme työssämme. Työmme viitekehyksen liiketoimintasuunnitelmassa käsittelemme markkinointiympäristöä, segmentointia sekä kilpailutilannetta. Tarkastelemme myös markkinoinnin kilpailukeinoja, palvelun laatua sekä palvelujen markkinoinnin erityispiirteitä. Avaamme toteuttamamme markkinointitutkimuksen ensin teoriassa ja sen jälkeen esittelemme tutkimuksen tulokset sekä graafisessa että sanallisessa muodossa. Opinnäytetyömme tutkiva osuus on toteutettu esimiestyöharjoittelun aikana alkuvuodesta 2008 Thaimaassa. Tämän tyyppiselle tutkimukselle oli ravintoloitsija Janne Mannisella selkeä tarve, sillä sellaista ei Midnight Sun-ravintoloissa ollut koskaan ennen toteutettu. Opinnäytetyön tarkoituksena on siis tukea ravintolayrittäjää selvittämällä ravintolan toiminnan epäkohtia ja kehittää niihin ratkaisuja olemassa olevin resurssein. Asiasanat (avainsanat) markkinointi, asiakaspalvelu, ravintola, kehitys, asiakastyytyväisyys, tutkimus Sivumäärä Kieli URN 54 s. + liitt. 5 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Reijo Honkonen Opinnäytetyön toimeksiantaja Janne Manninen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Oktober 6, 2008 Author(s) Petri Flöjt, Jonna Vauhkonen Degree programme and option Production and Management of Services Name of the bachelor's thesis Development plan of services for restaurant located in Phuket, Case: Midnight Sun Abstract The purpose of this diploma work was to compile a development plan of services for a restaurant located in Phuket. The main purpose of this diploma work was to the develop restaurant s services, advertising and marketing. In this work we will define the abovementioned subjects with the help of marketing research which we organized in Thailand. Through that research we have found the existing weaknesses which we have been focusing on in our work. Our work s context includes subjects like marketing environment, segmentation and competitor analysis. We also observe ways of competing in marketing area, quality of service and characteristics of service marketing. We clarify our marketing research first in theory and later we demonstrate the results of our research both in graphic and written form. The research portion of this diploma work has been made in Thailand in the beginning of 2008 during our supervisor s internship. This type of research had never been done before for Midnight Sun and the restaurant owner Janne Manninen felt it was essential to keep up with today s intensive competition. Overall this diploma work was made to support the entrepreneur by finding out the restaurant s flaws and correcting them with existing resources. Subject headings, (keywords) marketing, customer-based service, restaurant, development, customer satisfaction, research Pages Language URN 54 pgs. + 5 pgs. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Reijo Honkonen Bachelor s thesis assigned by Janne Manninen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YRITYSESITTELY THAIMAAN TURISMI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liikeidea Markkinointiympäristö ja kilpailija-analyysi SWOT-analyysi Segmentointi Segmentoinnin lajit Kata Beachin segmentointi Patong Beachin segmentointi MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Tuote Hinta Saatavuus Markkinointiviestintä Henkilöstö Palveluympäristö Suhdemarkkinointi ja verkostoituminen PALVELUJEN MARKKINOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ Asiakaspalvelu ja markkinointi MARKKINOINTITUTKIMUS Aineistonkeruumenetelmät Ravintoloitsijan haastattelu Asiakkaiden haastattelut Tutkimuksen suunnittelu Tutkimuksen toteutus TUTKIMUSTULOKSET Viihtyvyys Tunnelma Siisteys... 38

5 8.4 Hinta Sijainti Palvelun sujuvuus Palvelun ystävällisyys Menun monipuolisuus Menun ulkoasu Ruoan maittavuus Mainonnan näkyvyys Tutkimuksen onnistumisen pohdinta MIDNIGHT SUN-RAVINTOLAN KEHITTÄMISEHDOTUKSIA Kehitysideoita Yhteistyökumppanit Mainonta PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 KYSELYLOMAKE LIITE 2 MONIVALINTAKYSYMYKSET LIITE 3 AVOIN PALAUTE

6 1 JOHDANTO 1 Opinnäytetyömme aiheena on toteuttaa palvelujen kehittämissuunnitelma Thaimaan Phuketissa sijaitsevaan suomalaisomisteiseen ruokaravintolaan. Idean työhömme saimme ravintoloitsijan sisarelta Laura Manniselta, joka hoitaa Midnight Sunravintolan asioita Suomen puolella. Työn varsinaisena toimeksiantajana toimii ravintoloitsija Janne Manninen. Suoritimme kolmen kuukauden esimiestyöharjoittelumme vuoden 2008 alussa Midnight Sun -ravintoloiden kahdessa eri toimipisteessä. Ravintolat sijaitsevat Phuketin saarella Katan ja Patongin rannoilla. Saimme harjoittelumme aikana laajan käsityksen ravintoloiden toiminnasta ja palvelujen kehittämiskohteista. Molemmat ravintolat toimivat täysin samalla konseptilla, vain asiakaskunta on hieman erilainen. Thaimaa on nopeasti kasvava turistikohde, joten koimme palvelujen kehittämisen erittäin tärkeäksi. Työmme tavoitteena on tutkia asiakkaiden kokemaa palvelun laatua sekä ravintoloiden markkinoinnin näkyvyyttä. Toteutimme Thaimaassa ollessamme asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tulosten pohjalta lähdimme kehittämään Midnight Sunravintoloiden palveluja ja markkinointia. Aineistonkeruumenetelminä käytimme kontrolloitua kyselyä ja strukturoimatonta teemahaastattelua. Viitekehyksen liiketoimintasuunnitelmassa tarkastelemme mm. kilpailutilannetta, markkinointiympäristöä sekä segmentointia. Käsittelemme myös markkinoinnin kilpailukeinoja oleellisena osana työtämme. Rajasimme työmme koskemaan palvelun laatua, markkinointia sekä asiakastyytyväisyyttä. Haluamme kiittää kaikkia opinnäytetyöprosessiin osallistuneita ja erityisesti ravintoloitsija Janne Mannista, joka mahdollisti ainutlaatuisen työharjoittelukokemuksen Thaimaan Phuketissa. Kiitämme myös Mikkelin ammattikorkeakoulua rahallisesta avustuksesta sekä henkisestä tuesta.

7 2 YRITYSESITTELY 2 Ravintoloitsija Janne Manninen on perustanut Midnight Sun-ravintolan (www.phuket.fi) vaimonsa Pennapee Mannisen kanssa Patong Beachille Thaimaan Phuketiin vuonna Idea ravintolan perustamiseen lähti siitä, että Thaimaassa ei juuri ollut suomalaisia ravintoloita. Vuonna 2005 he avasivat toisen ravintolan Phuketin Kata Beachille. Ravintolat menestyvät sen verran hyvin, että Janne Mannisen suunnitelmissa on avata kolmas ravintola suomalaisten suosimalle Karon Beachille, joka on Phuketin kolmas iso ranta. (Manninen 2008.) Patong Beachin ravintolassa on 75 asiakaspaikkaa ja 10 hengen kabinetti sekä Suomisauna 15 hengelle. Majoitustilaa ravintolan yläkerrasta löytyy kaksi huonetta. Patong Beachin ravintolalta on mahdollista myös vuokrata skoottereita (12). Henkilökuntaa ravintolassa on yrittäjäpariskunnan lisäksi 12 henkilöä. Myynti on kasvanut joka vuosi ravintolan perustamisesta lähtien ja viime vuonna se oli 10 milj. THB ( euroa). (Manninen 2008.) Kata Beachin ravintolassa asiakaspaikkoja on 50. Kata Beachin ravintolalta ei löydy mitään ns. lisäpalveluja, kuten Patong Beachiltä. Työntekijöitä ravintolassa on sesonkiaikana 6. Ravintolan alettua pikkuhiljaa saada jalansijaa markkinoilta on sen myynti viime vuonna kasvanut 100 % ja tulos n. 4 milj. THB ( euroa). (Manninen 2008.) Thaimaan verotuksesta johtuen toiminta on jaettu kahden eri osakeyhtiön alle. Osakkeet omistavat Pennapee Manninen (51 %) ja Janne Manninen (49 %). (Manninen 2008.) 3 THAIMAAN TURISMI Thaimaan pinta-ala on km 2, josta 40 % on viljeltyä ja 28 % metsien peitossa. Asukkaita Thaimaassa on n. 65 miljoonaa ja maan pääkaupunki on Bangkok. Maan pituus pohjoisesta etelään on 1860 km ja Thaimaa sijaitsee kokonaisuudessaan trooppisen ilmaston alueella. Naapurimaat ovat Myanmar, Laos, Kambodzha ja Malesia. Thaimaa jaetaan neljään maantieteelliseen alueeseen: pohjoiseen, keskiseen, koilliseen

8 3 ja eteläiseen. Thaimaan ilmasto puolestaan jaetaan kolmeen vuodenaikaan, viileään kauteen, kuumaan kuivaan kauteen ja kuumaan kosteaan sadekauteen. (Lehtipuu ym. 2004, 16.) Thaimaan turismille otollisin aika on viileä kausi, joka kestää suunnilleen marraskuusta toukokuun puoleenväliin. Tämän puolen vuoden jakson aikana yrittäjien on käytännössä tienattava koko vuoden tulot, sillä sesonkiajan ulkopuolella matkailu Phuketin alueella on todella vähäistä. Kuluja on kuitenkin ympäri vuoden (esim. liiketilan vuokra), joten sesongin aikana on tienattava vuokrarahat myös sesongin ulkopuoliselle ajalle. Ravintoloitsija Janne Manninen pyrkii pienentämään vuokranmaksusta syntyviä paineita maksamalla vuokrat mahdollisimman pitkäksi aikaa etukäteen. Sesonkiaikana työtahti on siis puolen vuoden ajan todella kiireinen, minkä vuoksi työntekijöiden jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Manninen 2008.) Thaimaa on kuningaskunta, jota hallitsee kuningas Bhumibol Adulyadej. Kuningas on kansan silmissä todella korkeassa asemassa ja turistien ei tule missään nimessä laskea pienintäkään leikkiä kuninkaasta. Thaimaa on hyvin uskonnollinen maa ja n. 94 % kansasta lasketaan buddhalaisiin. Thaimaassa on myös pari miljoonaa muslimia ja kristittyjä runsas neljännesmiljoona. Hindulaisia maasta löytyy n. pieni vähemmistö, n (Lehtipuu 2006, ) Vuonna 2007 Suomesta matkasi Thaimaahan enemmän turisteja kuin koskaan aikaisemmin. Anna Paljakan (2007) artikkeli Ennätysten Thaimaa kertoo, että suomalaisten määrä Thaimaassa ylitti ensimmäisen kerran matkailijan rajan. Turismi Thaimaassa kasvaa vuosi vuodelta ja turistien kokonaismäärä oli viime vuonna jopa 13 miljoonaa. Suomalaisten keskuudessa suosituin alue on Phuketin paratiisisaari, jossa lomailee sesonkiaikana suomalaista matkailijaa. Thaimaahan matkailijoita houkuttelee erityisesti länsimaalaisittain edullinen hintataso, joka on kuitenkin koko ajan nousemaan päin. Suomalaisten matkailuintoon tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut, sillä vahva euromme tuntuu edelleen kovin hinnakkaalta Thaimaan bhatiin verrattuna. Suomalaisia Thaimaahan vetää myös ystävällinen kulttuuri sekä joustavat ja ystävälliset thaimaalaiset.

9 4 Iltalehdessä (2008) julkaistussa artikkelissa Matkalehti ja Seura vertailivat kolmen aurinkokohteen, Thaimaan, Kanarian saarten ja Egyptin, hintatasoa. Vertailu toteutettiin vuoden 2007 marras-joulukuun vaihteessa, jolloin sesonkikausi oli myös Thaimaassa jo alkanut. Kanarian saarten on jo pitkään tiedetty olevan lähes Suomen hintatasolla ja Egyptikään ei ole enää paljon Kanariasta jäljessä. Thaimaassa yhden hengen viikkokulutukseksi laskettiin 373 euroa, Kanarialla 580 euroa ja Egyptissä 535 euroa. Vertailun mukaan loma Thaimaassa tuli jopa yli 60 % halvemmaksi kuin vastaava matka Kanarialle. Suomalaiset ovat matkailijoina hyvin lyhytmuistista kansaa. Tsunamin jälkeen Thaimaan matkailu on palannut nopeasti vähintään entiselle tasolleen, eivätkä sotilasvallankaappaus, Phuketin lento-onnettomuus ja muutamat pommi-iskut ole vaikuttaneet matkailun kehitykseen negatiivisesti. (Paljakka 2007.) Lentokerosiinin hinnan nousu saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa Thaimaan matkailuun Suomesta. Helsingin Sanomissa (2008) julkaistussa jutussa kerrottiin, että kymmenen vuoden päästä lentäminen on jo niin kallista, että suomalaisilla ei ole varaa matkustaa Thaimaahan. Maailman matkailujärjestön (UNWTO) tiedotteen mukaan koko maailmassa matkailu on kasvanut keskimäärin 3,1 prosentin vuosivahdilla ja se taas tarkoittaa, että maailmassa tehtiin viime vuonna 800 miljoonaa ulkomaanmatkaa. Luku on 5,5 prosenttia edellisvuotta suurempi. Järjestön mukaan kasvuluvut ovat merkittäviä ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin terrorismin uhasta, luonnon onnettomuuksista ja öljyn hinnannoususta huolimatta. (Remes 2006.) 4 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Jokaiselle perustettavalle yritykselle on laadittava aina liikeidea, joka määrittelee, millä markkinoilla ja miten yritys toimii ja mitkä ovat sen tuotteet. Liikeidea on vastaus kysymykseen, miksi yritys on olemassa. Liikeidea toimii pohjana markkinoinnin suunnittelulle ja toteutukselle, joten sen tarkka määritteleminen on erittäin tärkeää. Markkinoinnillinen liiketoimintasuunnitelma määrittelee yrityksen tuotteet, kohderyhmät, imagon ja toimintatavat. (Bergström ym. 2003, 37.)

10 4.1 Liikeidea 5 Jokainen yritys tarvitsee liikeidean, jotta tiedetään yrityksen toimintatapa, segmentit, tavoiteimago ja tuotetarjooma. Toimintatapa puolestaan määrittää, millä keinoin yritys palvelujaan asiakkaille tarjoaa. Segmentit kertovat, mille kohderyhmille yrityksen tuotteet tai palvelut on suunnattu. Tavoiteimago määrittelee, minkä vuoksi asiakkaat valitsevat yrityksen tuotteita tai palveluja eli millä imagolla saat asiakkaat ostamaan. Yritys pyrkii vaikuttamaan tavoiteltuun imagoon, mutta lopullisesti yrityksen imago määräytyy ulkopuolelta asiakkaiden näkemysten mukaan. Tuotetarjooma kertoo, mitä tuotteita tai palveluja yrityksen valikoimasta löytyy. (Bergström ym. 2003, 37.) Liikeidean toteutuminen edellyttää, että yrityksen jokainen työntekijä on sisäistänyt sen ja toimii sen mukaisesti. Liikeidean kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, sillä hyvä liikeidea antaa etumatkaa kilpailijoihin. Osaavaan henkilökuntaan ja erinomaiseen yrityskuvaan kannattaa panostaa, sillä kilpailijoiden on paljon vaikeampi jäljitellä niitä kuin tuotetta tai teknologiaa. (Lahtinen ym. 1998b, 42.) Markkinointia tukevan liikeidean keskeiset ominaisuudet ovat: osien yhteensopivuus, konkreettisuus, ainutlaatuisuus ja realistisuus. Osien yhteensopivuudessa keskitytään siihen, että toimintatapa, segmentit, tavoiteimago ja tuotetarjooma ovat tasapainossa keskenään ja että ne tähtäävät samaan suuntaan. Konkreettisuudessa selvitetään mahdollisimman tarkasti eri osa-alueiden linjaukset, jotta tiedetään, mitä halutaan ja mitä ei. Ainutlaatuisuudella tavoitellaan sitä, että erotutaan samoilla markkinoilla toimivista kilpailijoista sekä se, että oman yrityksen tuotteet tai palvelut ovat vaikeasti jäljiteltävissä. Realistisuudessa pyritään siihen, että liikeidea pohjautuu siihen, mitä oikeasti tehdään, eikä ainoastaan siihen, mitä paperilla lukee. (Bergström ym. 2003, 39.) KUVIO 1. Liikeidean pääosat (Lahtinen ym. 1998a, 45).

11 Midnight sun- ravintoloiden liikeidea 6 Midnight Sun-ravintolaketjun liikeideana on tarjota makunautintoja kansainvälisestä, thaimaalaisesta ja suomalaisesta keittiöstä, pääasiassa suomalaisille asiakkaille. Thaimaalainen keittiö on suunniteltu skandinaaviseen makuun sopivaksi eli ruoat eivät ole liian mausteisia. Laajalta ruokalistalta löytyy myös esimerkiksi perinteisiä suomalaisia lihapullia, joten perheen pienimmillekin löytyy tarjontaa. Kello kahdeksantoista jälkeen ravintola houkuttelee asiakkaita runsaalla, annosten hintaan sisältyvällä salaattipöydällä, johon suomalaiset ovat jo tottuneet omassa kulttuurissaan. (Manninen 2008.) 4.2 Markkinointiympäristö ja kilpailija-analyysi Markkinoivan yrityksen on otettava huomioon monenlaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sen päätöksiin ja toimintaa. Markkinointiympäristö muodostuu yrityksen ulkopuolisista vaikuttajista, joista osa tarjoaa yritykselle mahdollisuuksia menestykseen ja osa rajoittaa yrityksen toimintaa. Enimmäkseen ympäristö ei ole yrityksen hallinnassa, mutta se voi jossakin määrin omilla toimillaan vaikuttaa siihen. (Bergström ym. 2007, 31.) Yrityksen tehdessä päätöksiä erilaisista markkinointitoimenpiteistä on sen oltava selvillä ympäristön tapahtumista ja muutoksista. Eniten yrityksen markkinointiin vaikuttavat markkinat ja kysyntä, kilpailu, julkinen valta sekä talouden ja tekniikan kehitys. Markkinoijan on myös osattava ennakoida kysynnän taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten väestöön ja kulttuuriin liittyviä seikkoja. (Bergström ym. 2007, ) Myös yrityksen sisäiset tekijät vaikuttavat sen markkinointipäätöksiin ja toimintaan. Yrityksen henkilöstö on koulutettava ja huolehdittava siitä, että se toimii yrityksen tavoitteiden, liikeidean ja yrityskulttuurin mukaisesti. (Bergström ym. 2007, ) Midnight Sun-ravintoloiden markkinointiympäristö Eniten Midnight Sunin toimintaa rajoittaa Thaimaan lainsäädäntö ja hidas byrokratia. Suomalaisen ravintoloitsijan on vaikeaa omistaa ravintolaa täysivaltaisesti, vaan omistusenemmistön tulee olla paikallisella asukkaalla. Työlupien hankkiminenkin ulkomaiselle työvoimalle kestää kohtuuttoman kauan. Myös alkoholin myynnistä on sää-

12 7 detty erilaisia kieltoja, jotka valitettavasti rajoittavat sen myyntiä. Turismin lisääntyessä myös kysyntä kasvaa ja erityisesti Katan ravintolalla olisi tarvetta laajennukselle. Tilaa olisi laajentaa, mutta laki ei salli terassipaikkojen lisäämistä kadulle. (Manninen 2008.) Tärkein ympäristön muuttuva tekijä on henkilöstö. On huolehdittava heidän koulutuksestaan ja ylläpidettävä sitä vuodesta toiseen. Suurin osa henkilöstöstä vaihtuu sesonkikausittain, joten on pidettävä huoli siitä, että taso pysyy koko ajan samana. Myös ruokalistan vaihtuessa on huolehdittava siitä, että kokit ovat sisäistäneet suomalaiseen makuun sopivan ruoan erityispiirteet. Uuden henkilökunnan tuomaa riskiä pyritään pienentämään siten, että muutamalla henkilökunnan jäsenellä on ympärivuotiset työsopimukset, joten he voivat kouluttaa sesongeittain uudet työntekijät. (Manninen 2008.) Kilpailutilanne alalla kiristyy koko ajan, sillä turismin kasvun myötä uusia ravintoloita ja hotelleja nousee koko ajan lisää. Odotettavissa on, että seuraavalla kaudella Patongin rannalle nousee kaksi uutta suomalasiravintolaa, jotka tuovat ympäristöön lisää kilpailua suomalaisturisteista. (Manninen 2008.) Uudemman tekniikan käyttöönotto kehittäisi ympäristöä positiiviseen suuntaan. Kassakoneiden käyttöönotto mahdollistaisi tarkkojen myyntiraporttien tarkastelun ja nopeuttaisi henkilökunnan toimintaa, sillä tällä hetkellä kaikki laskujen kirjoitus tapahtuu käsin. Lisäksi ravintolalle olisi suuri kilpailuetu, jos siellä voisi maksaa kortilla. Midnight Sun-ravintoloiden kysynnän taustalla on suomalaisen, varsinkin vanhemman kielitaidottoman väestön halu tuttuun ja turvalliseen kotimaiseen ruokaan ja palveluun. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle voidaan olettaa Thaimaan matkailun kasvavan entisestään heidän keskuudessaan. Nuoremman väestön matkailun lisääntyminen taas saattaa vaikuttaa kysyntään negatiivisesti, sillä heidän kielitaitonsa on parempi ja kiinnostus kokeilla paikallisia ravintoloita suurempi Yritys toimii harvoin alallaan yksin, joten kysynnän ohella kilpailu on oleellinen tekijä yrityksen ympäristössä. Kilpailu markkinoilla saattaa olla niin kovaa, että uuden yrityksen on erittäin vaikeaa saada jalansijaa sieltä. Yrityksen tulisikin löytää oma erikoistumisalueensa ja erottua positiivisesti muista yrityksistä. Yrityksen ei kannata

13 8 yrittää miellyttää kaikkia, vaan sen tulee uskaltaa erikoistua ja pyrkiä tyydyttymään tarkoin valitun asiakaskunnan tarpeet paremmin kuin muut. Yrityksen kilpailutilanteeseen vaikuttaa kuitenkin asiakkaiden kokemukset yrityksen ja tuotteiden paremmuudesta ja houkuttelevuudesta kilpailijoihin verrattuna. (Bergström ym. 2003, ) Kilpailevat yritykset pyrkivät menestymään kilpailussa erilaisin roolein. Markkinajohtaja hallitsee markkinoita. Sillä on suurin markkinaosuus, hyvä imago ja tunnetut tuotteet. Haastaja pyrkii markkinoille näkyvän ja usein hyökkäävän markkinoinnin avulla. Jäljittelijä pystyy vain harvoin vastaamaan kilpailuun, sillä sen tuotteilta puuttuu omaleimaisuus. Erikoistuja taas kehittää tuotteita, joita se markkinoi tarkoin valitulle kapealle asiakaskunnalle. (Bergström ym. 2003, 42.) Kilpailutilanteessa analysoitavia seikkoja ovat: kilpailijoiden nimet ja määrä kilpailevat tuotteet kilpailun luonne; kotimainen ja ulkomainen kilpailu potentiaalisten kilpailijoiden uhka (entrypaine) yritysten kilpailuroolit. (Lahtinen ym. 1998b, 58.) Yrityksen kilpailuasema markkinoilla on pitkäaikaisen ja määrätietoisen prosessin seuraus, joka muuttuu jatkuvasti. Yrityksen tulee analysoida asemaansa jatkuvasti, jotta se voisi muuttaa asemaansa kilpailukentässä. Analyysia varten kilpailijat voidaan luokitella seuraavasti: 1. Ydinkilpailijat Ydinkilpailijat ovat tärkein analysoitava ryhmä, koska heillä on useita vahvuuksia ja he toimivat samoilla markkinoilla kuin me. He ovat suurin uhka, mutta yhteistyö heidän kanssaan voi myös olla erittäin kannattavaa. 2. Marginaalikilpailijat Marginaalikilpailijoiden taholta tuleva uhka ei ole yhtä suuri kuin ydinkilpailijoiden, koska heillä ei ole kovin paljon vahvuustekijöitä. Heitä on silti syytä tarkkailla, sillä marginaalikilpailijat voivat ajan myötä kehittyä varteenotettaviksi kilpailijoiksi.

14 9 3. Tarvekilpailijat Tarvekilpailijoiden tuotteet tyydyttävät samaa tarveryhmää kuin omat tuotteemme, joten heidät on hyvä tuntea. He eivät kuitenkaan toimi samalla toimialalla kuin me. 4. Potentiaaliset kilpailijat Potentiaaliset kilpailijat voivat tulevaisuudessa kiinnostua samasta toimialasta esimerkiksi sen kannattavuuden vuoksi. Siksi on hyvä olla selvillä oman toimialan tilanteesta sekä potentiaalisten kilpailijoiden mielenkiinnon kohteista. (Lahtinen ym. 1998b, ) Kilpailijoista voi olla enemmän haittaa silloin, kun heidän kanssaan ei ole missään tekemisissä sen sijaan, että heidän kanssaan tehtäisiin jollain tasolla alueellista yhteistyötä. Kilpailijoiden kanssa toteutettavat tuotekehityshankkeet, vaikuttaminen alan lainsäädäntöön ja yhdessä suoritettavat tavaran hankinnat ovat varmasti kummankin osapuolen kannalta edullisempia kuin yksin toimiessa. (Lahtinen ym.1998a, 101.) Midnight Sun-ravintoloiden kilpailutilanne ja kilpailija-analyysi Seuraava luku perustuu ravintoloitsija Janne Mannisen haastatteluun. Midnight Sunravintoloilla ei ole potentiaalisia suomalaisia kilpailijoita kummallakaan rannalla. Patongin alueelle on odotettavissa seuraavalle kaudelle muutama uusi suomalainen ravintola, jotka saattavat vaikuttaa tulevaisuudessa Midnight Sunin myyntiin. Tällä hetkellä Midnight Sun-ravintoloilla on johtava asema suomalaisten turistien keskuudessa. Midnight Sunin pahimpia kilpailijoita Patongilla ovat ruotsalaiset ravintolat Buffalo Steakhouse, Rico s ja Karlsson sekä norjalainen Runde Tårn. Myös Katalta löytyvät samat Buffalo ja Rico s, jotka kilpailevat samoista skandinaavisista asiakkaista. Skandinaavisten ravintoloiden ruokalistoilta löytyy samantyyppisiä ruokia, mutta Midnight Sunilla kilpailuetuna toimii suomalaiseen makuun valmistettu pizza. Pahimpiin kilpailijoihin verrattuna hintataso Midnight Sunissa on toiseksi korkein, mutta sen kilpailuvalttina on ravintolapäällikköä lainaten hyvä hinta-laatusuhde. Buffalo houkuttelee asiakkaita näkyvällä mainonnalla paikallisten taksien, tuk-tukkien kyljessä. Buffalolla on myös hyvän ja luotettavan ruokapaikan maine, josta saa mauk-

15 kaat pihvit. Aurinkomatkat järjestää tervetulotilaisuutensa Patongin Buffalossa, joten se toimii ilmaisena mainoksena ravintolalle. 10 Rico s houkuttelee suomalaisia asiakkaita suomenkielisellä ruokalistalla. Rico sissa on myös ruotsinkielistä henkilökuntaa, joka houkuttaa muita skandinaaveja ruokailemaan. Myös useat matkatoimistojen nettisivut suosittelevat Rico sia laadukkaana ruokapaikkana. Karlsson ja Runde Tårn eivät omaa suomalaista ruokalistaa, mutta ne kilpailevat kuitenkin Midnight Sunin kanssa skandinaavisista asiakkaista. Karlssonissa hintataso on melko korkea annosten kokoon nähden, mutta ruoat ovat laadukkaita. Karlsson houkuttelee asiakkaita palaamaan ravintolaan jakamalla laskun maksun yhteydessä lippuja, joilla saa ilmaisen juoman seuraavan ruokailun yhteydessä. 4.3 SWOT-analyysi Kokonaisvaltaista arviointia yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista kutsutaan SWOT-analyysiksi (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats). Ulkoinen ympäristö tarkastelee ympäristön luomia mahdollisuuksia ja uhkia. Sisäinen ympäristö tarkastelee puolestaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia. Kuvion vasemmalle puolella pyritään keräämään myönteiset asiat ja oikealle puolelle negatiiviset asiat. Jokaisen yrityksen tulee arvioida omat vahvuutensa ja heikkoutensa säännöllisen väliajoin. (Kotler ym. 2006b, ) Ympäristön jatkuvalla tarkastelulla pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuudet voidaan listata ja luokitella niiden houkuttelevuuden ja menestymisen todennäköisyyden mukaan. SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten vahvuuksia voidaan hyödyntää, miten heikkoja kohtia kehitetään, miten mahdollisuuksia käytetään hyväksi ja miten uhkia pyritään estämään. Uhat tulisi luokitella niiden vakavuuden ja ilmaantumisen todennäköisyyden mukaan. (Lindroos ym )

16 Midnight Sun-ravintoloiden SWOT-analyysi 11 Midnight Sunin SWOT-analyysi perustuu ravintoloitsija Janne Mannisen haastatteluun ja osittain tekijöiden omiin havaintoihin. + - Sisäinen -Isot ja maittavat annokset ympäristö -Suomenkielinen ruokalista/palvelu -Ystävällinen henkilökunta/ripeä palvelu -Siisti ravintola ja onnistunut tunnelma -Hinta-laatu-suhde kohdallaan -Laaja ja monipuolinen ruokalista -Myynnin kasvu tehokkaan mainonnan avulla Ulkoinen -Kolmas ravintola Karonin rannalle ympäristö -Kasvava turismi Suomesta -Lisää asiakaspaikkoja Katalle KUVIO 2. SWOT-analyysi -Ravintoloiden sijainnit -Patongilla ravintolasalissa ahtaat tilat -Korkeat hinnat paikalliseen tasoon nähden -Liian vähäinen mainonta -Luonnonilmiöt -Thaimaan matkailun näivettyminen -Kilpailijat -Thaimaan lainsäädäntö -Pätevän henkilökunnan löytyminen 4.4 Segmentointi Segmentoinnilla tarkoitetaan erilaisten asiakasryhmien etsimistä ja valintaa markkinoiden kohteeksi. Tämän päivän kovassa kilpailussa yrityksen on lähdettävä liikkeelle ostajien tarpeista ja markkinoitava niiden mukaisesti. Yrityksen on uskallettava rajata selkeästi asiakasryhmänsä. Silloin sen on helpompi markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan ryhmää puhuttelevalla tavalla. Tämän päivän markkinoinnissa kaikkea kaikille periaate ei enää toimi vaan yrityksen on löydettävä omat tarkasti rajatut asiakasryhmänsä. (Bergström ym. 2007, 74.)

17 4.4.1 Segmentoinnin lajit 12 Segmentoidessaan asiakaskuntaa yrityksellä on valittavanaan neljä vaihtoehtoista toimintatapaa: Segmentoimaton markkinointi Yritys ei ryhmittele asiakkaitaan segmenteiksi, vaan kaikille potentiaalisille asiakkaille markkinoidaan samaa versiota tuotteista. Tällöin yritys ei selvitä miten erilaisten asiakasryhmien tarpeet eroavat toisistaan. Esimerkiksi lounasravintola, joka tarjoaa päivittäin vaihtuvan yhden pääruokavaihtoehdon harjoittaa segmentoimatonta markkinointia. Sen asiakaskunta koostuu pääosin lähiseudun yritysten työntekijöistä ja se ei jaa asiakaskuntaansa esimerkiksi kasvissyöjiin, salaattilounasta haluaviin jne. vaan tarjoaa yhtä ja samaa ruokalajia kaikille asiakkaille. Segmentoitu markkinointi Yritys on ryhmitellyt potentiaaliset asiakkaansa segmenteiksi ja kullekin segmentille markkinoidaan erilaistettua versiota tuotteista. Esimerkiksi hotelli markkinoi varustukseltaan eritasoisia huoneita eri asiakkaille. Satunnaisille yöpyjille markkinoidaan halpaa, pientä ja vaatimatonta huonetta, jonka varustukseen kuuluu vain kaikkein välttämättömimmät tavarat. Työmatkalaisille huoneesta löytyy Internet-liittymä ja muita työskentelyn mahdollistavia tavaroita. Perheille markkinoidaan isoa huonetta, josta löytyy lasten hoitoon vaadittavia tavaroita. Luksuslomaa etsiville markkinoidaan isoa sviittiä kaikilla herkuilla. Keskitetty markkinointi Yritys valitsee markkinointinsa kohteeksi yhden segmentin, jossa se uskoo olevansa vahvimmillaan. Esimerkiksi motellit eivät yritä markkinoida itseään luksuslomaa etsiville, vaan ne ovat varustukseltaan hyvin vaatimattomia ja edullisia ja ne on tarkoitettu lähinnä ohikulkeville matkalaisille, jotka vain tarvitsevat katon päänsä päälle yhdeksi yöksi. Toisaalta hotelli voi tarjota ainoastaan luksusluokan huoneita, joita markkinoidaan lähinnä rikkaille ja kuuluisille ihmisille, jotka haluavat viettää loistoluokan loman.

18 Asiakaskohtaisesti räätälöity markkinointi 13 Jos markkinat ovat niin hajanaiset, että segmenttejä ei voi muodostaa, yrittää yritys tyydyttää kunkin yksittäisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Joissakin luksusluokan hotelleissa asiakas voi tilata keittiöstä melkein mitä tahansa hänen tekee mieli, tietenkin sillä varauksella, että keittiöstä löytyy tarvittavat raaka-aineet. Tavoitteena kuitenkin on täyttää kaikki asiakkaan toiveet ja raaka-aineet asiakkaan toiveisiin hankitaan, jos niitä ei sillä hetkellä keittiöstä löydy. (Lahtinen ym. 1998a, ) Midnight Sun-ravintoloiden segmentointi Midnight Sun käyttää toimintatapanaan segmentoimatonta markkinointia. Kaikkia ravintolan tuotteita ja palveluita markkinoidaan kaikille mahdollisille asiakkaille. Jos Midnight Sun päätyisi segmentoituun markkinointiin, voisi esimerkiksi Katan rannalla keskittyä lapsiperheiden huomioimiseen (lasten oma menu, lasten ohjelmat, muuta viihdykettä lapsille). Patongin rannalla taas voisi panostaa vilkkaan yöelämän vuoksi enemmän drinkkilistoihin ja erilaisten juomasekoitusten markkinointiin. (Manninen 2008.) KUVIO 3. Segmentoinnin vaiheet (Lahtinen ym. 1998a, 121).

19 14 Yrityksen tulee selvittää, ketkä olisivat sen potentiaalisia asiakkaita ja mitä eri tarpeita se pystyy tyydyttämään. Markkinointitutkimusten avulla yritys pyrkii löytämään tuotteilleen uusia kohderyhmiä. (Lahtinen ym. 1998a, 122.) Yrityksen mahdolliset asiakkaat eroavat yleensä monilla tavoin toisistaan. Tämän vuoksi kaikki mahdolliset asiakkaat ryhmitellään keskenään samanlaisista asiakkaista koostuviksi segmenteiksi jollakin perusteella. Muodostettavien segmenttien tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Segmentin asiakkaiden määrän täytyy olla luotettavasti ja tarkasti mitattavissa, jotta voidaan arvioida, millä markkinointikeinoilla ja rahasijoituksella segmentin asiakkaita kannattaa lähestyä. Segmenttien tulee olla riittävän suuria (kannattavia). Segmentit on voitava saavuttaa helposti markkinoinnin avulla. Segmentit on voitava erotella toisistaan selvästi. Asiakas ei voi samanaikaisesti kuulua useisiin segmentteihin. (mts. 122.) Segmentointi perusteet ovat jaettavissa koviin ja pehmeisiin. Kovien lohkomisperusteiden (tulot, koulutus, ikä, sukupuoli, asuinpaikka jne) käyttö saattaa helposti johtaa valesegmentointiin. Pehmeät lohkomisperusteet (elämäntyyli, mieltymykset, harrastukset jne) sitä vastoin erottelevat potentiaaliset asiakkaat paljon paremmin. Se voi olla hankalampaa, mutta myös luotettavampaa. (mts. 122.) Segmentteihin jaon jälkeen valitaan varsinaiset kohderyhmät. Yrityksen ei kannata olla kiinnostunut kaikista segmenteistä, vaan sen tulee keskittyä tiettyyn asiakaskuntaan. Kullekin kohderyhmälle laaditaan oma markkinointisuunnitelmansa ja räätälöidään tarkasti niille kohdennetut tuotteet tai palvelut. (mts. 124.) Kohderyhmien valinnan jälkeen päätetään segmenteittäin mitä versiota tuotteesta kullekin segmentille markkinoidaan ja miten markkinointi toteutetaan. Toisille segmenteille tehokkain markkinointikeino saattaa olla suoramarkkinointi kun taas toisille voidaan markkinoida esimerkiksi lehti-ilmoittelulla. (mts. 124.) Markkinoinnin toteutuksen jälkeen on tärkeää arvioida toiminnan onnistumista. Arviointi antaa arvokasta tietoa markkinoinnin kehittämiseksi. Tehokkaalla arvioinnilla

20 saadaan selville mahdolliset epäonnistumiset ja niiden kautta voidaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. (mts. 124.) Kata Beachin segmentointi Katan ravintolan asiakaskunta koostuu pääasiassa suomalaisista lapsiperheistä ja vanhemmista pariskunnista, joiden kielitaito on heikohkoa. Tavoitteena on, että ravintolassa on aina paikalla suomalaista henkilökuntaa, joka osaltaan houkuttelee paikalle kielitaidottomia asiakkaita. Katan ranta on itsessään jo paljon rauhallisempi kuin Patongin ranta, joten sinne hakeutuu lomailemaan rauhaa arvostavia asiakkaita. (Manninen 2008.) Katan ravintolaa markkinoidaan vahvasti myös muille skandinaaveille, sillä ruokalista on kirjoitettu kuudella eri kielellä. Ravintolan etuseinästä löytyvät Suomen lipun lisäksi myös Norjan, Tanskan ja Ruotsin liput. Alueella on paljon skandinaavisia majataloja, joiden asukkaat kulkevat ravintolan ohi majapaikkaansa. (Manninen 2008.) Katan ravintolan etuna toimii myös iso laajakuva-tv, joka näkyy avonaisesta ravintolasta hyvin kadulle. Iltaisin asiakkaita houkutellaan jalkapallon kisakatsomolla, joka vetää puoleensa erityisesti alueella liikkuvia brittituristeja. (Manninen 2008.) Patong Beachin segmentointi Patongilla asiakaskunta koostuu myös pääasiassa suomalaisista, mutta iältään asiakkaat ovat nuorempia kuin Katalla. Myös Patongilla käy vanhempaa väkeä ja lapsiperheitä, mutta huomattavasti vähemmän kuin Katalla. Patong Beach on vilkkaampi yöelämän keskus, joka houkuttelee nimenomaan nuorempia turisteja juhlimaan. Patongin aukioloajoista johtuen ravintolassa käy myös enemmän ns. juovaa asiakaskuntaa. (Manninen 2008.) Ravintola sijaitsee pääkadulta lähtevän sivutien päässä, joka valitettavasti estää potentiaalisten ohikulkevien asiakkaiden pistäytymisen ravintolaan. Ravintolaa tullaan siis varta vasten sieltä etsimään, sillä muut asiakkaat kääntyvät umpikujan huomatessaan hyvissä ajoin pois. Kadun varrella ennen Midnigh Sunia sijaitsee muutamia skandinaavisia ravintoloita, jotka houkuttelevat tehokkaasti muut pohjoismaalaiset asiak-

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Case t:mi Kenkälaurila Emma Ahonen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Viestintä Tekijä(t) AHONEN, Emma Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Julkaisun kieli suomi

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Maria Sikala KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA Case: Tuottava vastuullisuus 2011 Noora Korhonen Sanna Uusi-Einola Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Nora Brandstack HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.3.2008

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ MIKKO PULJU 2012 MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot