PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN"

Transkriptio

1 Petri Flöjt & Jonna Vauhkonen PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Lokakuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Petri Flöjt, Jonna Vauhkonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Nimeke Palvelujen kehittämissuunnitelma Phuketissa sijaitsevaan ravintolaan. Case: Midnight Sun Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia Thaimaan Phuketissa sijaitsevalle ruokaravintolalle palvelujen kehittämissuunnitelma. Opinnäytetyön päätarkoituksena on kehittää ravintoloiden palvelua, mainontaa ja markkinointia. Edellä mainittuja kohteita selvitämme Thaimaassa toteutetun markkinointitutkimuksen avulla. Sen kautta on saatu selville olemassa olevia epäkohtia, joiden kehittämiseen keskitymme työssämme. Työmme viitekehyksen liiketoimintasuunnitelmassa käsittelemme markkinointiympäristöä, segmentointia sekä kilpailutilannetta. Tarkastelemme myös markkinoinnin kilpailukeinoja, palvelun laatua sekä palvelujen markkinoinnin erityispiirteitä. Avaamme toteuttamamme markkinointitutkimuksen ensin teoriassa ja sen jälkeen esittelemme tutkimuksen tulokset sekä graafisessa että sanallisessa muodossa. Opinnäytetyömme tutkiva osuus on toteutettu esimiestyöharjoittelun aikana alkuvuodesta 2008 Thaimaassa. Tämän tyyppiselle tutkimukselle oli ravintoloitsija Janne Mannisella selkeä tarve, sillä sellaista ei Midnight Sun-ravintoloissa ollut koskaan ennen toteutettu. Opinnäytetyön tarkoituksena on siis tukea ravintolayrittäjää selvittämällä ravintolan toiminnan epäkohtia ja kehittää niihin ratkaisuja olemassa olevin resurssein. Asiasanat (avainsanat) markkinointi, asiakaspalvelu, ravintola, kehitys, asiakastyytyväisyys, tutkimus Sivumäärä Kieli URN 54 s. + liitt. 5 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Reijo Honkonen Opinnäytetyön toimeksiantaja Janne Manninen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Oktober 6, 2008 Author(s) Petri Flöjt, Jonna Vauhkonen Degree programme and option Production and Management of Services Name of the bachelor's thesis Development plan of services for restaurant located in Phuket, Case: Midnight Sun Abstract The purpose of this diploma work was to compile a development plan of services for a restaurant located in Phuket. The main purpose of this diploma work was to the develop restaurant s services, advertising and marketing. In this work we will define the abovementioned subjects with the help of marketing research which we organized in Thailand. Through that research we have found the existing weaknesses which we have been focusing on in our work. Our work s context includes subjects like marketing environment, segmentation and competitor analysis. We also observe ways of competing in marketing area, quality of service and characteristics of service marketing. We clarify our marketing research first in theory and later we demonstrate the results of our research both in graphic and written form. The research portion of this diploma work has been made in Thailand in the beginning of 2008 during our supervisor s internship. This type of research had never been done before for Midnight Sun and the restaurant owner Janne Manninen felt it was essential to keep up with today s intensive competition. Overall this diploma work was made to support the entrepreneur by finding out the restaurant s flaws and correcting them with existing resources. Subject headings, (keywords) marketing, customer-based service, restaurant, development, customer satisfaction, research Pages Language URN 54 pgs. + 5 pgs. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Reijo Honkonen Bachelor s thesis assigned by Janne Manninen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YRITYSESITTELY THAIMAAN TURISMI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liikeidea Markkinointiympäristö ja kilpailija-analyysi SWOT-analyysi Segmentointi Segmentoinnin lajit Kata Beachin segmentointi Patong Beachin segmentointi MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Tuote Hinta Saatavuus Markkinointiviestintä Henkilöstö Palveluympäristö Suhdemarkkinointi ja verkostoituminen PALVELUJEN MARKKINOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ Asiakaspalvelu ja markkinointi MARKKINOINTITUTKIMUS Aineistonkeruumenetelmät Ravintoloitsijan haastattelu Asiakkaiden haastattelut Tutkimuksen suunnittelu Tutkimuksen toteutus TUTKIMUSTULOKSET Viihtyvyys Tunnelma Siisteys... 38

5 8.4 Hinta Sijainti Palvelun sujuvuus Palvelun ystävällisyys Menun monipuolisuus Menun ulkoasu Ruoan maittavuus Mainonnan näkyvyys Tutkimuksen onnistumisen pohdinta MIDNIGHT SUN-RAVINTOLAN KEHITTÄMISEHDOTUKSIA Kehitysideoita Yhteistyökumppanit Mainonta PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 KYSELYLOMAKE LIITE 2 MONIVALINTAKYSYMYKSET LIITE 3 AVOIN PALAUTE

6 1 JOHDANTO 1 Opinnäytetyömme aiheena on toteuttaa palvelujen kehittämissuunnitelma Thaimaan Phuketissa sijaitsevaan suomalaisomisteiseen ruokaravintolaan. Idean työhömme saimme ravintoloitsijan sisarelta Laura Manniselta, joka hoitaa Midnight Sunravintolan asioita Suomen puolella. Työn varsinaisena toimeksiantajana toimii ravintoloitsija Janne Manninen. Suoritimme kolmen kuukauden esimiestyöharjoittelumme vuoden 2008 alussa Midnight Sun -ravintoloiden kahdessa eri toimipisteessä. Ravintolat sijaitsevat Phuketin saarella Katan ja Patongin rannoilla. Saimme harjoittelumme aikana laajan käsityksen ravintoloiden toiminnasta ja palvelujen kehittämiskohteista. Molemmat ravintolat toimivat täysin samalla konseptilla, vain asiakaskunta on hieman erilainen. Thaimaa on nopeasti kasvava turistikohde, joten koimme palvelujen kehittämisen erittäin tärkeäksi. Työmme tavoitteena on tutkia asiakkaiden kokemaa palvelun laatua sekä ravintoloiden markkinoinnin näkyvyyttä. Toteutimme Thaimaassa ollessamme asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tulosten pohjalta lähdimme kehittämään Midnight Sunravintoloiden palveluja ja markkinointia. Aineistonkeruumenetelminä käytimme kontrolloitua kyselyä ja strukturoimatonta teemahaastattelua. Viitekehyksen liiketoimintasuunnitelmassa tarkastelemme mm. kilpailutilannetta, markkinointiympäristöä sekä segmentointia. Käsittelemme myös markkinoinnin kilpailukeinoja oleellisena osana työtämme. Rajasimme työmme koskemaan palvelun laatua, markkinointia sekä asiakastyytyväisyyttä. Haluamme kiittää kaikkia opinnäytetyöprosessiin osallistuneita ja erityisesti ravintoloitsija Janne Mannista, joka mahdollisti ainutlaatuisen työharjoittelukokemuksen Thaimaan Phuketissa. Kiitämme myös Mikkelin ammattikorkeakoulua rahallisesta avustuksesta sekä henkisestä tuesta.

7 2 YRITYSESITTELY 2 Ravintoloitsija Janne Manninen on perustanut Midnight Sun-ravintolan (www.phuket.fi) vaimonsa Pennapee Mannisen kanssa Patong Beachille Thaimaan Phuketiin vuonna Idea ravintolan perustamiseen lähti siitä, että Thaimaassa ei juuri ollut suomalaisia ravintoloita. Vuonna 2005 he avasivat toisen ravintolan Phuketin Kata Beachille. Ravintolat menestyvät sen verran hyvin, että Janne Mannisen suunnitelmissa on avata kolmas ravintola suomalaisten suosimalle Karon Beachille, joka on Phuketin kolmas iso ranta. (Manninen 2008.) Patong Beachin ravintolassa on 75 asiakaspaikkaa ja 10 hengen kabinetti sekä Suomisauna 15 hengelle. Majoitustilaa ravintolan yläkerrasta löytyy kaksi huonetta. Patong Beachin ravintolalta on mahdollista myös vuokrata skoottereita (12). Henkilökuntaa ravintolassa on yrittäjäpariskunnan lisäksi 12 henkilöä. Myynti on kasvanut joka vuosi ravintolan perustamisesta lähtien ja viime vuonna se oli 10 milj. THB ( euroa). (Manninen 2008.) Kata Beachin ravintolassa asiakaspaikkoja on 50. Kata Beachin ravintolalta ei löydy mitään ns. lisäpalveluja, kuten Patong Beachiltä. Työntekijöitä ravintolassa on sesonkiaikana 6. Ravintolan alettua pikkuhiljaa saada jalansijaa markkinoilta on sen myynti viime vuonna kasvanut 100 % ja tulos n. 4 milj. THB ( euroa). (Manninen 2008.) Thaimaan verotuksesta johtuen toiminta on jaettu kahden eri osakeyhtiön alle. Osakkeet omistavat Pennapee Manninen (51 %) ja Janne Manninen (49 %). (Manninen 2008.) 3 THAIMAAN TURISMI Thaimaan pinta-ala on km 2, josta 40 % on viljeltyä ja 28 % metsien peitossa. Asukkaita Thaimaassa on n. 65 miljoonaa ja maan pääkaupunki on Bangkok. Maan pituus pohjoisesta etelään on 1860 km ja Thaimaa sijaitsee kokonaisuudessaan trooppisen ilmaston alueella. Naapurimaat ovat Myanmar, Laos, Kambodzha ja Malesia. Thaimaa jaetaan neljään maantieteelliseen alueeseen: pohjoiseen, keskiseen, koilliseen

8 3 ja eteläiseen. Thaimaan ilmasto puolestaan jaetaan kolmeen vuodenaikaan, viileään kauteen, kuumaan kuivaan kauteen ja kuumaan kosteaan sadekauteen. (Lehtipuu ym. 2004, 16.) Thaimaan turismille otollisin aika on viileä kausi, joka kestää suunnilleen marraskuusta toukokuun puoleenväliin. Tämän puolen vuoden jakson aikana yrittäjien on käytännössä tienattava koko vuoden tulot, sillä sesonkiajan ulkopuolella matkailu Phuketin alueella on todella vähäistä. Kuluja on kuitenkin ympäri vuoden (esim. liiketilan vuokra), joten sesongin aikana on tienattava vuokrarahat myös sesongin ulkopuoliselle ajalle. Ravintoloitsija Janne Manninen pyrkii pienentämään vuokranmaksusta syntyviä paineita maksamalla vuokrat mahdollisimman pitkäksi aikaa etukäteen. Sesonkiaikana työtahti on siis puolen vuoden ajan todella kiireinen, minkä vuoksi työntekijöiden jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Manninen 2008.) Thaimaa on kuningaskunta, jota hallitsee kuningas Bhumibol Adulyadej. Kuningas on kansan silmissä todella korkeassa asemassa ja turistien ei tule missään nimessä laskea pienintäkään leikkiä kuninkaasta. Thaimaa on hyvin uskonnollinen maa ja n. 94 % kansasta lasketaan buddhalaisiin. Thaimaassa on myös pari miljoonaa muslimia ja kristittyjä runsas neljännesmiljoona. Hindulaisia maasta löytyy n. pieni vähemmistö, n (Lehtipuu 2006, ) Vuonna 2007 Suomesta matkasi Thaimaahan enemmän turisteja kuin koskaan aikaisemmin. Anna Paljakan (2007) artikkeli Ennätysten Thaimaa kertoo, että suomalaisten määrä Thaimaassa ylitti ensimmäisen kerran matkailijan rajan. Turismi Thaimaassa kasvaa vuosi vuodelta ja turistien kokonaismäärä oli viime vuonna jopa 13 miljoonaa. Suomalaisten keskuudessa suosituin alue on Phuketin paratiisisaari, jossa lomailee sesonkiaikana suomalaista matkailijaa. Thaimaahan matkailijoita houkuttelee erityisesti länsimaalaisittain edullinen hintataso, joka on kuitenkin koko ajan nousemaan päin. Suomalaisten matkailuintoon tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut, sillä vahva euromme tuntuu edelleen kovin hinnakkaalta Thaimaan bhatiin verrattuna. Suomalaisia Thaimaahan vetää myös ystävällinen kulttuuri sekä joustavat ja ystävälliset thaimaalaiset.

9 4 Iltalehdessä (2008) julkaistussa artikkelissa Matkalehti ja Seura vertailivat kolmen aurinkokohteen, Thaimaan, Kanarian saarten ja Egyptin, hintatasoa. Vertailu toteutettiin vuoden 2007 marras-joulukuun vaihteessa, jolloin sesonkikausi oli myös Thaimaassa jo alkanut. Kanarian saarten on jo pitkään tiedetty olevan lähes Suomen hintatasolla ja Egyptikään ei ole enää paljon Kanariasta jäljessä. Thaimaassa yhden hengen viikkokulutukseksi laskettiin 373 euroa, Kanarialla 580 euroa ja Egyptissä 535 euroa. Vertailun mukaan loma Thaimaassa tuli jopa yli 60 % halvemmaksi kuin vastaava matka Kanarialle. Suomalaiset ovat matkailijoina hyvin lyhytmuistista kansaa. Tsunamin jälkeen Thaimaan matkailu on palannut nopeasti vähintään entiselle tasolleen, eivätkä sotilasvallankaappaus, Phuketin lento-onnettomuus ja muutamat pommi-iskut ole vaikuttaneet matkailun kehitykseen negatiivisesti. (Paljakka 2007.) Lentokerosiinin hinnan nousu saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa Thaimaan matkailuun Suomesta. Helsingin Sanomissa (2008) julkaistussa jutussa kerrottiin, että kymmenen vuoden päästä lentäminen on jo niin kallista, että suomalaisilla ei ole varaa matkustaa Thaimaahan. Maailman matkailujärjestön (UNWTO) tiedotteen mukaan koko maailmassa matkailu on kasvanut keskimäärin 3,1 prosentin vuosivahdilla ja se taas tarkoittaa, että maailmassa tehtiin viime vuonna 800 miljoonaa ulkomaanmatkaa. Luku on 5,5 prosenttia edellisvuotta suurempi. Järjestön mukaan kasvuluvut ovat merkittäviä ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin terrorismin uhasta, luonnon onnettomuuksista ja öljyn hinnannoususta huolimatta. (Remes 2006.) 4 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Jokaiselle perustettavalle yritykselle on laadittava aina liikeidea, joka määrittelee, millä markkinoilla ja miten yritys toimii ja mitkä ovat sen tuotteet. Liikeidea on vastaus kysymykseen, miksi yritys on olemassa. Liikeidea toimii pohjana markkinoinnin suunnittelulle ja toteutukselle, joten sen tarkka määritteleminen on erittäin tärkeää. Markkinoinnillinen liiketoimintasuunnitelma määrittelee yrityksen tuotteet, kohderyhmät, imagon ja toimintatavat. (Bergström ym. 2003, 37.)

10 4.1 Liikeidea 5 Jokainen yritys tarvitsee liikeidean, jotta tiedetään yrityksen toimintatapa, segmentit, tavoiteimago ja tuotetarjooma. Toimintatapa puolestaan määrittää, millä keinoin yritys palvelujaan asiakkaille tarjoaa. Segmentit kertovat, mille kohderyhmille yrityksen tuotteet tai palvelut on suunnattu. Tavoiteimago määrittelee, minkä vuoksi asiakkaat valitsevat yrityksen tuotteita tai palveluja eli millä imagolla saat asiakkaat ostamaan. Yritys pyrkii vaikuttamaan tavoiteltuun imagoon, mutta lopullisesti yrityksen imago määräytyy ulkopuolelta asiakkaiden näkemysten mukaan. Tuotetarjooma kertoo, mitä tuotteita tai palveluja yrityksen valikoimasta löytyy. (Bergström ym. 2003, 37.) Liikeidean toteutuminen edellyttää, että yrityksen jokainen työntekijä on sisäistänyt sen ja toimii sen mukaisesti. Liikeidean kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, sillä hyvä liikeidea antaa etumatkaa kilpailijoihin. Osaavaan henkilökuntaan ja erinomaiseen yrityskuvaan kannattaa panostaa, sillä kilpailijoiden on paljon vaikeampi jäljitellä niitä kuin tuotetta tai teknologiaa. (Lahtinen ym. 1998b, 42.) Markkinointia tukevan liikeidean keskeiset ominaisuudet ovat: osien yhteensopivuus, konkreettisuus, ainutlaatuisuus ja realistisuus. Osien yhteensopivuudessa keskitytään siihen, että toimintatapa, segmentit, tavoiteimago ja tuotetarjooma ovat tasapainossa keskenään ja että ne tähtäävät samaan suuntaan. Konkreettisuudessa selvitetään mahdollisimman tarkasti eri osa-alueiden linjaukset, jotta tiedetään, mitä halutaan ja mitä ei. Ainutlaatuisuudella tavoitellaan sitä, että erotutaan samoilla markkinoilla toimivista kilpailijoista sekä se, että oman yrityksen tuotteet tai palvelut ovat vaikeasti jäljiteltävissä. Realistisuudessa pyritään siihen, että liikeidea pohjautuu siihen, mitä oikeasti tehdään, eikä ainoastaan siihen, mitä paperilla lukee. (Bergström ym. 2003, 39.) KUVIO 1. Liikeidean pääosat (Lahtinen ym. 1998a, 45).

11 Midnight sun- ravintoloiden liikeidea 6 Midnight Sun-ravintolaketjun liikeideana on tarjota makunautintoja kansainvälisestä, thaimaalaisesta ja suomalaisesta keittiöstä, pääasiassa suomalaisille asiakkaille. Thaimaalainen keittiö on suunniteltu skandinaaviseen makuun sopivaksi eli ruoat eivät ole liian mausteisia. Laajalta ruokalistalta löytyy myös esimerkiksi perinteisiä suomalaisia lihapullia, joten perheen pienimmillekin löytyy tarjontaa. Kello kahdeksantoista jälkeen ravintola houkuttelee asiakkaita runsaalla, annosten hintaan sisältyvällä salaattipöydällä, johon suomalaiset ovat jo tottuneet omassa kulttuurissaan. (Manninen 2008.) 4.2 Markkinointiympäristö ja kilpailija-analyysi Markkinoivan yrityksen on otettava huomioon monenlaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sen päätöksiin ja toimintaa. Markkinointiympäristö muodostuu yrityksen ulkopuolisista vaikuttajista, joista osa tarjoaa yritykselle mahdollisuuksia menestykseen ja osa rajoittaa yrityksen toimintaa. Enimmäkseen ympäristö ei ole yrityksen hallinnassa, mutta se voi jossakin määrin omilla toimillaan vaikuttaa siihen. (Bergström ym. 2007, 31.) Yrityksen tehdessä päätöksiä erilaisista markkinointitoimenpiteistä on sen oltava selvillä ympäristön tapahtumista ja muutoksista. Eniten yrityksen markkinointiin vaikuttavat markkinat ja kysyntä, kilpailu, julkinen valta sekä talouden ja tekniikan kehitys. Markkinoijan on myös osattava ennakoida kysynnän taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten väestöön ja kulttuuriin liittyviä seikkoja. (Bergström ym. 2007, ) Myös yrityksen sisäiset tekijät vaikuttavat sen markkinointipäätöksiin ja toimintaan. Yrityksen henkilöstö on koulutettava ja huolehdittava siitä, että se toimii yrityksen tavoitteiden, liikeidean ja yrityskulttuurin mukaisesti. (Bergström ym. 2007, ) Midnight Sun-ravintoloiden markkinointiympäristö Eniten Midnight Sunin toimintaa rajoittaa Thaimaan lainsäädäntö ja hidas byrokratia. Suomalaisen ravintoloitsijan on vaikeaa omistaa ravintolaa täysivaltaisesti, vaan omistusenemmistön tulee olla paikallisella asukkaalla. Työlupien hankkiminenkin ulkomaiselle työvoimalle kestää kohtuuttoman kauan. Myös alkoholin myynnistä on sää-

12 7 detty erilaisia kieltoja, jotka valitettavasti rajoittavat sen myyntiä. Turismin lisääntyessä myös kysyntä kasvaa ja erityisesti Katan ravintolalla olisi tarvetta laajennukselle. Tilaa olisi laajentaa, mutta laki ei salli terassipaikkojen lisäämistä kadulle. (Manninen 2008.) Tärkein ympäristön muuttuva tekijä on henkilöstö. On huolehdittava heidän koulutuksestaan ja ylläpidettävä sitä vuodesta toiseen. Suurin osa henkilöstöstä vaihtuu sesonkikausittain, joten on pidettävä huoli siitä, että taso pysyy koko ajan samana. Myös ruokalistan vaihtuessa on huolehdittava siitä, että kokit ovat sisäistäneet suomalaiseen makuun sopivan ruoan erityispiirteet. Uuden henkilökunnan tuomaa riskiä pyritään pienentämään siten, että muutamalla henkilökunnan jäsenellä on ympärivuotiset työsopimukset, joten he voivat kouluttaa sesongeittain uudet työntekijät. (Manninen 2008.) Kilpailutilanne alalla kiristyy koko ajan, sillä turismin kasvun myötä uusia ravintoloita ja hotelleja nousee koko ajan lisää. Odotettavissa on, että seuraavalla kaudella Patongin rannalle nousee kaksi uutta suomalasiravintolaa, jotka tuovat ympäristöön lisää kilpailua suomalaisturisteista. (Manninen 2008.) Uudemman tekniikan käyttöönotto kehittäisi ympäristöä positiiviseen suuntaan. Kassakoneiden käyttöönotto mahdollistaisi tarkkojen myyntiraporttien tarkastelun ja nopeuttaisi henkilökunnan toimintaa, sillä tällä hetkellä kaikki laskujen kirjoitus tapahtuu käsin. Lisäksi ravintolalle olisi suuri kilpailuetu, jos siellä voisi maksaa kortilla. Midnight Sun-ravintoloiden kysynnän taustalla on suomalaisen, varsinkin vanhemman kielitaidottoman väestön halu tuttuun ja turvalliseen kotimaiseen ruokaan ja palveluun. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle voidaan olettaa Thaimaan matkailun kasvavan entisestään heidän keskuudessaan. Nuoremman väestön matkailun lisääntyminen taas saattaa vaikuttaa kysyntään negatiivisesti, sillä heidän kielitaitonsa on parempi ja kiinnostus kokeilla paikallisia ravintoloita suurempi Yritys toimii harvoin alallaan yksin, joten kysynnän ohella kilpailu on oleellinen tekijä yrityksen ympäristössä. Kilpailu markkinoilla saattaa olla niin kovaa, että uuden yrityksen on erittäin vaikeaa saada jalansijaa sieltä. Yrityksen tulisikin löytää oma erikoistumisalueensa ja erottua positiivisesti muista yrityksistä. Yrityksen ei kannata

13 8 yrittää miellyttää kaikkia, vaan sen tulee uskaltaa erikoistua ja pyrkiä tyydyttymään tarkoin valitun asiakaskunnan tarpeet paremmin kuin muut. Yrityksen kilpailutilanteeseen vaikuttaa kuitenkin asiakkaiden kokemukset yrityksen ja tuotteiden paremmuudesta ja houkuttelevuudesta kilpailijoihin verrattuna. (Bergström ym. 2003, ) Kilpailevat yritykset pyrkivät menestymään kilpailussa erilaisin roolein. Markkinajohtaja hallitsee markkinoita. Sillä on suurin markkinaosuus, hyvä imago ja tunnetut tuotteet. Haastaja pyrkii markkinoille näkyvän ja usein hyökkäävän markkinoinnin avulla. Jäljittelijä pystyy vain harvoin vastaamaan kilpailuun, sillä sen tuotteilta puuttuu omaleimaisuus. Erikoistuja taas kehittää tuotteita, joita se markkinoi tarkoin valitulle kapealle asiakaskunnalle. (Bergström ym. 2003, 42.) Kilpailutilanteessa analysoitavia seikkoja ovat: kilpailijoiden nimet ja määrä kilpailevat tuotteet kilpailun luonne; kotimainen ja ulkomainen kilpailu potentiaalisten kilpailijoiden uhka (entrypaine) yritysten kilpailuroolit. (Lahtinen ym. 1998b, 58.) Yrityksen kilpailuasema markkinoilla on pitkäaikaisen ja määrätietoisen prosessin seuraus, joka muuttuu jatkuvasti. Yrityksen tulee analysoida asemaansa jatkuvasti, jotta se voisi muuttaa asemaansa kilpailukentässä. Analyysia varten kilpailijat voidaan luokitella seuraavasti: 1. Ydinkilpailijat Ydinkilpailijat ovat tärkein analysoitava ryhmä, koska heillä on useita vahvuuksia ja he toimivat samoilla markkinoilla kuin me. He ovat suurin uhka, mutta yhteistyö heidän kanssaan voi myös olla erittäin kannattavaa. 2. Marginaalikilpailijat Marginaalikilpailijoiden taholta tuleva uhka ei ole yhtä suuri kuin ydinkilpailijoiden, koska heillä ei ole kovin paljon vahvuustekijöitä. Heitä on silti syytä tarkkailla, sillä marginaalikilpailijat voivat ajan myötä kehittyä varteenotettaviksi kilpailijoiksi.

14 9 3. Tarvekilpailijat Tarvekilpailijoiden tuotteet tyydyttävät samaa tarveryhmää kuin omat tuotteemme, joten heidät on hyvä tuntea. He eivät kuitenkaan toimi samalla toimialalla kuin me. 4. Potentiaaliset kilpailijat Potentiaaliset kilpailijat voivat tulevaisuudessa kiinnostua samasta toimialasta esimerkiksi sen kannattavuuden vuoksi. Siksi on hyvä olla selvillä oman toimialan tilanteesta sekä potentiaalisten kilpailijoiden mielenkiinnon kohteista. (Lahtinen ym. 1998b, ) Kilpailijoista voi olla enemmän haittaa silloin, kun heidän kanssaan ei ole missään tekemisissä sen sijaan, että heidän kanssaan tehtäisiin jollain tasolla alueellista yhteistyötä. Kilpailijoiden kanssa toteutettavat tuotekehityshankkeet, vaikuttaminen alan lainsäädäntöön ja yhdessä suoritettavat tavaran hankinnat ovat varmasti kummankin osapuolen kannalta edullisempia kuin yksin toimiessa. (Lahtinen ym.1998a, 101.) Midnight Sun-ravintoloiden kilpailutilanne ja kilpailija-analyysi Seuraava luku perustuu ravintoloitsija Janne Mannisen haastatteluun. Midnight Sunravintoloilla ei ole potentiaalisia suomalaisia kilpailijoita kummallakaan rannalla. Patongin alueelle on odotettavissa seuraavalle kaudelle muutama uusi suomalainen ravintola, jotka saattavat vaikuttaa tulevaisuudessa Midnight Sunin myyntiin. Tällä hetkellä Midnight Sun-ravintoloilla on johtava asema suomalaisten turistien keskuudessa. Midnight Sunin pahimpia kilpailijoita Patongilla ovat ruotsalaiset ravintolat Buffalo Steakhouse, Rico s ja Karlsson sekä norjalainen Runde Tårn. Myös Katalta löytyvät samat Buffalo ja Rico s, jotka kilpailevat samoista skandinaavisista asiakkaista. Skandinaavisten ravintoloiden ruokalistoilta löytyy samantyyppisiä ruokia, mutta Midnight Sunilla kilpailuetuna toimii suomalaiseen makuun valmistettu pizza. Pahimpiin kilpailijoihin verrattuna hintataso Midnight Sunissa on toiseksi korkein, mutta sen kilpailuvalttina on ravintolapäällikköä lainaten hyvä hinta-laatusuhde. Buffalo houkuttelee asiakkaita näkyvällä mainonnalla paikallisten taksien, tuk-tukkien kyljessä. Buffalolla on myös hyvän ja luotettavan ruokapaikan maine, josta saa mauk-

15 kaat pihvit. Aurinkomatkat järjestää tervetulotilaisuutensa Patongin Buffalossa, joten se toimii ilmaisena mainoksena ravintolalle. 10 Rico s houkuttelee suomalaisia asiakkaita suomenkielisellä ruokalistalla. Rico sissa on myös ruotsinkielistä henkilökuntaa, joka houkuttaa muita skandinaaveja ruokailemaan. Myös useat matkatoimistojen nettisivut suosittelevat Rico sia laadukkaana ruokapaikkana. Karlsson ja Runde Tårn eivät omaa suomalaista ruokalistaa, mutta ne kilpailevat kuitenkin Midnight Sunin kanssa skandinaavisista asiakkaista. Karlssonissa hintataso on melko korkea annosten kokoon nähden, mutta ruoat ovat laadukkaita. Karlsson houkuttelee asiakkaita palaamaan ravintolaan jakamalla laskun maksun yhteydessä lippuja, joilla saa ilmaisen juoman seuraavan ruokailun yhteydessä. 4.3 SWOT-analyysi Kokonaisvaltaista arviointia yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista kutsutaan SWOT-analyysiksi (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats). Ulkoinen ympäristö tarkastelee ympäristön luomia mahdollisuuksia ja uhkia. Sisäinen ympäristö tarkastelee puolestaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia. Kuvion vasemmalle puolella pyritään keräämään myönteiset asiat ja oikealle puolelle negatiiviset asiat. Jokaisen yrityksen tulee arvioida omat vahvuutensa ja heikkoutensa säännöllisen väliajoin. (Kotler ym. 2006b, ) Ympäristön jatkuvalla tarkastelulla pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuudet voidaan listata ja luokitella niiden houkuttelevuuden ja menestymisen todennäköisyyden mukaan. SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten vahvuuksia voidaan hyödyntää, miten heikkoja kohtia kehitetään, miten mahdollisuuksia käytetään hyväksi ja miten uhkia pyritään estämään. Uhat tulisi luokitella niiden vakavuuden ja ilmaantumisen todennäköisyyden mukaan. (Lindroos ym )

16 Midnight Sun-ravintoloiden SWOT-analyysi 11 Midnight Sunin SWOT-analyysi perustuu ravintoloitsija Janne Mannisen haastatteluun ja osittain tekijöiden omiin havaintoihin. + - Sisäinen -Isot ja maittavat annokset ympäristö -Suomenkielinen ruokalista/palvelu -Ystävällinen henkilökunta/ripeä palvelu -Siisti ravintola ja onnistunut tunnelma -Hinta-laatu-suhde kohdallaan -Laaja ja monipuolinen ruokalista -Myynnin kasvu tehokkaan mainonnan avulla Ulkoinen -Kolmas ravintola Karonin rannalle ympäristö -Kasvava turismi Suomesta -Lisää asiakaspaikkoja Katalle KUVIO 2. SWOT-analyysi -Ravintoloiden sijainnit -Patongilla ravintolasalissa ahtaat tilat -Korkeat hinnat paikalliseen tasoon nähden -Liian vähäinen mainonta -Luonnonilmiöt -Thaimaan matkailun näivettyminen -Kilpailijat -Thaimaan lainsäädäntö -Pätevän henkilökunnan löytyminen 4.4 Segmentointi Segmentoinnilla tarkoitetaan erilaisten asiakasryhmien etsimistä ja valintaa markkinoiden kohteeksi. Tämän päivän kovassa kilpailussa yrityksen on lähdettävä liikkeelle ostajien tarpeista ja markkinoitava niiden mukaisesti. Yrityksen on uskallettava rajata selkeästi asiakasryhmänsä. Silloin sen on helpompi markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan ryhmää puhuttelevalla tavalla. Tämän päivän markkinoinnissa kaikkea kaikille periaate ei enää toimi vaan yrityksen on löydettävä omat tarkasti rajatut asiakasryhmänsä. (Bergström ym. 2007, 74.)

17 4.4.1 Segmentoinnin lajit 12 Segmentoidessaan asiakaskuntaa yrityksellä on valittavanaan neljä vaihtoehtoista toimintatapaa: Segmentoimaton markkinointi Yritys ei ryhmittele asiakkaitaan segmenteiksi, vaan kaikille potentiaalisille asiakkaille markkinoidaan samaa versiota tuotteista. Tällöin yritys ei selvitä miten erilaisten asiakasryhmien tarpeet eroavat toisistaan. Esimerkiksi lounasravintola, joka tarjoaa päivittäin vaihtuvan yhden pääruokavaihtoehdon harjoittaa segmentoimatonta markkinointia. Sen asiakaskunta koostuu pääosin lähiseudun yritysten työntekijöistä ja se ei jaa asiakaskuntaansa esimerkiksi kasvissyöjiin, salaattilounasta haluaviin jne. vaan tarjoaa yhtä ja samaa ruokalajia kaikille asiakkaille. Segmentoitu markkinointi Yritys on ryhmitellyt potentiaaliset asiakkaansa segmenteiksi ja kullekin segmentille markkinoidaan erilaistettua versiota tuotteista. Esimerkiksi hotelli markkinoi varustukseltaan eritasoisia huoneita eri asiakkaille. Satunnaisille yöpyjille markkinoidaan halpaa, pientä ja vaatimatonta huonetta, jonka varustukseen kuuluu vain kaikkein välttämättömimmät tavarat. Työmatkalaisille huoneesta löytyy Internet-liittymä ja muita työskentelyn mahdollistavia tavaroita. Perheille markkinoidaan isoa huonetta, josta löytyy lasten hoitoon vaadittavia tavaroita. Luksuslomaa etsiville markkinoidaan isoa sviittiä kaikilla herkuilla. Keskitetty markkinointi Yritys valitsee markkinointinsa kohteeksi yhden segmentin, jossa se uskoo olevansa vahvimmillaan. Esimerkiksi motellit eivät yritä markkinoida itseään luksuslomaa etsiville, vaan ne ovat varustukseltaan hyvin vaatimattomia ja edullisia ja ne on tarkoitettu lähinnä ohikulkeville matkalaisille, jotka vain tarvitsevat katon päänsä päälle yhdeksi yöksi. Toisaalta hotelli voi tarjota ainoastaan luksusluokan huoneita, joita markkinoidaan lähinnä rikkaille ja kuuluisille ihmisille, jotka haluavat viettää loistoluokan loman.

18 Asiakaskohtaisesti räätälöity markkinointi 13 Jos markkinat ovat niin hajanaiset, että segmenttejä ei voi muodostaa, yrittää yritys tyydyttää kunkin yksittäisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Joissakin luksusluokan hotelleissa asiakas voi tilata keittiöstä melkein mitä tahansa hänen tekee mieli, tietenkin sillä varauksella, että keittiöstä löytyy tarvittavat raaka-aineet. Tavoitteena kuitenkin on täyttää kaikki asiakkaan toiveet ja raaka-aineet asiakkaan toiveisiin hankitaan, jos niitä ei sillä hetkellä keittiöstä löydy. (Lahtinen ym. 1998a, ) Midnight Sun-ravintoloiden segmentointi Midnight Sun käyttää toimintatapanaan segmentoimatonta markkinointia. Kaikkia ravintolan tuotteita ja palveluita markkinoidaan kaikille mahdollisille asiakkaille. Jos Midnight Sun päätyisi segmentoituun markkinointiin, voisi esimerkiksi Katan rannalla keskittyä lapsiperheiden huomioimiseen (lasten oma menu, lasten ohjelmat, muuta viihdykettä lapsille). Patongin rannalla taas voisi panostaa vilkkaan yöelämän vuoksi enemmän drinkkilistoihin ja erilaisten juomasekoitusten markkinointiin. (Manninen 2008.) KUVIO 3. Segmentoinnin vaiheet (Lahtinen ym. 1998a, 121).

19 14 Yrityksen tulee selvittää, ketkä olisivat sen potentiaalisia asiakkaita ja mitä eri tarpeita se pystyy tyydyttämään. Markkinointitutkimusten avulla yritys pyrkii löytämään tuotteilleen uusia kohderyhmiä. (Lahtinen ym. 1998a, 122.) Yrityksen mahdolliset asiakkaat eroavat yleensä monilla tavoin toisistaan. Tämän vuoksi kaikki mahdolliset asiakkaat ryhmitellään keskenään samanlaisista asiakkaista koostuviksi segmenteiksi jollakin perusteella. Muodostettavien segmenttien tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Segmentin asiakkaiden määrän täytyy olla luotettavasti ja tarkasti mitattavissa, jotta voidaan arvioida, millä markkinointikeinoilla ja rahasijoituksella segmentin asiakkaita kannattaa lähestyä. Segmenttien tulee olla riittävän suuria (kannattavia). Segmentit on voitava saavuttaa helposti markkinoinnin avulla. Segmentit on voitava erotella toisistaan selvästi. Asiakas ei voi samanaikaisesti kuulua useisiin segmentteihin. (mts. 122.) Segmentointi perusteet ovat jaettavissa koviin ja pehmeisiin. Kovien lohkomisperusteiden (tulot, koulutus, ikä, sukupuoli, asuinpaikka jne) käyttö saattaa helposti johtaa valesegmentointiin. Pehmeät lohkomisperusteet (elämäntyyli, mieltymykset, harrastukset jne) sitä vastoin erottelevat potentiaaliset asiakkaat paljon paremmin. Se voi olla hankalampaa, mutta myös luotettavampaa. (mts. 122.) Segmentteihin jaon jälkeen valitaan varsinaiset kohderyhmät. Yrityksen ei kannata olla kiinnostunut kaikista segmenteistä, vaan sen tulee keskittyä tiettyyn asiakaskuntaan. Kullekin kohderyhmälle laaditaan oma markkinointisuunnitelmansa ja räätälöidään tarkasti niille kohdennetut tuotteet tai palvelut. (mts. 124.) Kohderyhmien valinnan jälkeen päätetään segmenteittäin mitä versiota tuotteesta kullekin segmentille markkinoidaan ja miten markkinointi toteutetaan. Toisille segmenteille tehokkain markkinointikeino saattaa olla suoramarkkinointi kun taas toisille voidaan markkinoida esimerkiksi lehti-ilmoittelulla. (mts. 124.) Markkinoinnin toteutuksen jälkeen on tärkeää arvioida toiminnan onnistumista. Arviointi antaa arvokasta tietoa markkinoinnin kehittämiseksi. Tehokkaalla arvioinnilla

20 saadaan selville mahdolliset epäonnistumiset ja niiden kautta voidaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. (mts. 124.) Kata Beachin segmentointi Katan ravintolan asiakaskunta koostuu pääasiassa suomalaisista lapsiperheistä ja vanhemmista pariskunnista, joiden kielitaito on heikohkoa. Tavoitteena on, että ravintolassa on aina paikalla suomalaista henkilökuntaa, joka osaltaan houkuttelee paikalle kielitaidottomia asiakkaita. Katan ranta on itsessään jo paljon rauhallisempi kuin Patongin ranta, joten sinne hakeutuu lomailemaan rauhaa arvostavia asiakkaita. (Manninen 2008.) Katan ravintolaa markkinoidaan vahvasti myös muille skandinaaveille, sillä ruokalista on kirjoitettu kuudella eri kielellä. Ravintolan etuseinästä löytyvät Suomen lipun lisäksi myös Norjan, Tanskan ja Ruotsin liput. Alueella on paljon skandinaavisia majataloja, joiden asukkaat kulkevat ravintolan ohi majapaikkaansa. (Manninen 2008.) Katan ravintolan etuna toimii myös iso laajakuva-tv, joka näkyy avonaisesta ravintolasta hyvin kadulle. Iltaisin asiakkaita houkutellaan jalkapallon kisakatsomolla, joka vetää puoleensa erityisesti alueella liikkuvia brittituristeja. (Manninen 2008.) Patong Beachin segmentointi Patongilla asiakaskunta koostuu myös pääasiassa suomalaisista, mutta iältään asiakkaat ovat nuorempia kuin Katalla. Myös Patongilla käy vanhempaa väkeä ja lapsiperheitä, mutta huomattavasti vähemmän kuin Katalla. Patong Beach on vilkkaampi yöelämän keskus, joka houkuttelee nimenomaan nuorempia turisteja juhlimaan. Patongin aukioloajoista johtuen ravintolassa käy myös enemmän ns. juovaa asiakaskuntaa. (Manninen 2008.) Ravintola sijaitsee pääkadulta lähtevän sivutien päässä, joka valitettavasti estää potentiaalisten ohikulkevien asiakkaiden pistäytymisen ravintolaan. Ravintolaa tullaan siis varta vasten sieltä etsimään, sillä muut asiakkaat kääntyvät umpikujan huomatessaan hyvissä ajoin pois. Kadun varrella ennen Midnigh Sunia sijaitsee muutamia skandinaavisia ravintoloita, jotka houkuttelevat tehokkaasti muut pohjoismaalaiset asiak-

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Segmentointi Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutusohjelma 9.2.2016 Jonna Heliskoski Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Heebo on koulutettujen nuorten ammattilaisten Talent Pool, jossa voit yhdellä hyvin tehdyllä,

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

c. Indifferenssikäyrän kulmakerroin eli rajasubstituutioaste on MRS NL = MU L

c. Indifferenssikäyrän kulmakerroin eli rajasubstituutioaste on MRS NL = MU L MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 Kevät 2016 Olli Kauppi HARJOITUKSET II 1. Jutan ruokavalio koostuu yksinomaan nauriista ja lantuista. Jutan hyötyfunktio on muotoa U(N,L) = 12NL. Tällä hetkellä Jutta on päättänyt

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot