TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:"

Transkriptio

1 TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

2 1. TIETOLAARI YHTEYSTIEDOT Opettajat ryhmänohjaajat Oppilaskunta OPISKELU F.E. SILLANPÄÄN LUKIOSSA Jakso ja kurssi Lukuvuoden kalenteri Kurssien suoritusohjeet Kurssien arviointi Kurssien suoritusjärjestys Kurssin suorittaminen Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen Hyväksytyn kurssin uusiminen Hylätyn kurssin suorittaminen Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen Opinnoissa eteneminen Oppimäärän arviointi Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Lukion oppimäärän suoritus Todistukset ja niihin merkittävät tiedot Diplomit ja erilliset todistukset Koeviikko ja uusintakuulustelut

3 3.7. Uuden jakson alku Opiskelun suunnittelu Opiskelun suunnittelussa huomioon otettavia asioita Järjestyssäännöt Perinteitä ja yhteisiä tilaisuuksia OPINTO-OHJAUS MUISSA OPPILAITOKSISSA SUORITETTAVAT OPINNOT Mistä löydän muiden oppilaitosten tarjontaa? YLIOPPILASTUTKINTO TERVEYDENHUOLTO JA OPISKELUN TUKI Terveydenhuolto Suun terveydenhuolto F.E. Sillanpään lukion koulukuraattori Johanna Heikkilä F.E. Sillanpään lukion koulupsykologi Tapani Kivijärvi Opiskelijahuoltoryhmä OPISKELUSUUNNITELMA JA TYÖJÄRJESTYS KURSSITARJOTIN KURSSIKUVAUKSET OPPIKIRJAT LUKUVUONNA POISSAOLOT Poissaoloselvitykset Poissaolokirja (täytetään sinisellä kuulakärkikynällä)

4 1. TIETOLAARI Uusi lukuvuosi tuo tullessaan uudet opiskelijat F.E. Sillanpään lukioon. Teille kaikille uusille lukiolaisille oikein lämpimästi tervetuloa. Se on nyt teidän käsis, miten opinnoissanne menestytte. On selvää, että ilman kovaa työntekemistä kolmen vuoden urakasta ei selviä. Näiden seuraavien vuosien aikana ratkeaa pitkälle se, mihin ammattiin aikuisuudessa ajaudutte, mihin teillä on mahdollisuus. Hyvän työpaikan eteen kannattaa nähdä vaivaa. Hyvällä opintomenestyksellä pidätte portit avoinna moneen suuntaan. Olkaa siis ahkeria niin te kaikki uudet kuin jo kokeneemmat Fessiläiset. Kädessäsi oleva Tietolaari on opas lukio-opiskelijoille. Se sisältää tietoa opiskelusta, sen järjestämisestä ja suunnittelusta sekä muista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Tästä oppaasta kannattaa pitää hyvää huolta ja sitä on syytä pitää repussa aina koulumatkoilla. Annathan oppaan myös vanhempiesi luettavaksi, sillä hekin ovat kiinnostuneita sinun lukiosi käytänteistä. Opas löytyy myös koulun verkkosivuilta. Jos Tietolaari ei anna vastauksia kaikkiin kysymyksiisi, hae vastausta ryhmänohjaajaltasi, opinto-ohjaajaltasi, vararehtorilta, rehtorilta tai kansliasta. Kari Lähde, rehtori 4

5 2. YHTEYSTIEDOT F. E. Sillanpään lukion kanslia löytyy B-siivestä. Kulkeminen kansliaan tapahtuu A ja B-siiven välissä olevan aulan kautta Osoite F. E. Sillanpään lukio Ristamäentie Hämeenkyrö Puhelin Kanslia Sähköposti Kotisivut Kanslian sijainti ja opetus B-siipi, 2. kerros, käynti A- ja B-siiven välisestä aulasta Avoinna

6 Rehtori Kari Lähde Puhelin Vararehtori Jarkko Nurmi Opinto-ohjaaja Juha Aitalaakso Vahtimestari Jyrki Kokkonen Ruokala Ruokapalveluesimies Sari Haukipää Terveydenhoitaja Outi Koskinen Kuraattori Johanna Heikkinen Koulupsykologi Tapani Kivijärvi

7 Kirjasto Lukion kirjasto sijaitsee lukion aulassa ja sen takaosassa on opiskelijoille tarkoitettu hiljaisen työskentelyn tila. Käytännössä opiskelijat voivat käyttää tilaa esimerkiksi hyppytunneillaan tehtävien tekemiseen. Myös kirjastoa voi käyttää tähän samaan tarkoitukseen. Löytötavarat Löytötavarat toimitetaan kansliaan. Kadonneita vaatteita kannattaa aina ensin etsiä käytäviltä ja vasta sen jälkeen kansliasta. Muistathan merkitä tavaroihisi ja vaatteisiisi oman nimesi! Kirjasto 7

8 2.1. OPETTAJAT F.E. Sillanpään lukion opettajat Sukunimi Etunimet Virka/toimi 1 Aitalaakso Juha Lukion opinto-ohjauksen ja psykologian lehtori 2 Hollo Armi F.E.Sillanpään lukion ja perusopetuksen yhteinen englannin ja ruotsin kielen lehtori 3 Jokela Kati Perusopetuksen ja F. E. Sillanpään lukion yhteinen uskonnon lehtori 4 Järviniemi Merja F. E. Sillanpään lukion englannin ja saksan kielen vanh. lehtori 5 Laaksonen Jakko Lukion sivutoiminen tuntiopettaja 6 Martikainen Johanna Perusopetuksen ja F. E. Sillanpään lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori 7 Mielonen Asko F. E. Sillanpään lukion ja perusopetuksen yht. historian ja yht.kuntaopin vanh. lehtori 8 Mäkinen Helena F. E. Sillanpään lukion matemaattisten aineiden lehtori 9 Mäkinen Marketta F. E. Sillanpään lukion ja perusopetuksen äidinkielen vanhempi lehtori 10 Pulkkinen Terhi Perusopetuksen ja F. E. Sillanpään lukion yhteinen saksan ja ruotsin kielen lehtori 11 Rantanen Mira Perusopetuksen ja F. E. Sillanpään lukion yhteinen liikunnan lehtori 12 Saastamoinen Jukka F. E. Sillanpään lukion ja perusopetuksen yht. matemaattisten aineiden lehtori 13 Salonen Taina F. E. Sillanpään lukion ja perusopetuksen ruotsin ja venäjän kielen lehtori 14 Silvius Tanja Perusopetuksen (vuosiluokat 7-9) liikunnan tuntiopettaja 15 Tervo Juho Perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtori 16 Tervo Tiina Perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori 17 Vihavainen Irmeli F. E. Sillanpään lukion ja perusopetuksen yht. BI ja GE vanhempi lehtori 18 Vihma-Kyyrönen Johanna perusopetuksen, lukion ja kans.op. yhteinen musiikin lehtori 19 Virtavuo Antti Perusopetuksen ja F. E. Sillanpään lukion yhteinen liikunnan lehtori 20 Väätänen Minna Perusopetuksen ja F. E. Sillanpään lukion yhteinen kuvataiteen lehtori 8

9 2.2. RYHMÄNOHJAAJAT LV A Jukka Saastamoinen Kotiluokka D208 1B Merja Järviniemi Kotiluokka D104 1C Irmeli Vihavainen Kotiluokka D205 2A Juha Aitalaakso Kotiluokka D216 2B Taina Salonen Kotiluokka D105 3A Armi Hollo Kotiluokka B213 3B Marketta Mäkinen Kotiluokka D103 9

10 2.3. OPISKELIJAKUNTA Koulussa toimii opiskelijakunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakuntaa johtaa vuosittain valittava hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet. Opiskelijakunta osallistuu erilaisten tempausten järjestelyihin. Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii Taina Salonen Opiskelijakunnan hallituksen huone löytyy D-siiven kakkoskerroksesta 3. OPISKELU F.E. SILLANPÄÄN LUKIOSSA Lukio on nuorisoasteen oppilaitos, jonka tarkoituksena on antaa yleissivistävää opetusta ja valmistaa jatko-opintoihin. Se pyrkii kasvattamaan opiskelijansa omaleimaisiksi, itsetunnoltaan terveiksi persoonallisuuksiksi, jotka ottavat huomioon lähimmäisensä ja ympäristönsä sekä 10

11 kantavat vastuun opinnoistaan ja muista asioistaan. Lukio on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat kehittää itseään omasta halustaan ja pyrkivät yliopistoihin, korkeakouluihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Sen tähden opiskelu lukiossa on myös totuttautumista vastuulliseen opiskeluun ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Lukion työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Päättötodistuksen saaminen edellyttää tiettyjen kurssien suorittamista, ylioppilastutkinto hyväksytyn arvosanan saamista vähintään neljässä pakollisessa kokeessa. Kumpaakin varten täytyy opiskella pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Koulun tuntijaosta valitaan omien edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti aineet ja kurssit siten, että tavoitteeseen päästään 2-4 vuodessa. Lukion opiskelija vastaa opiskelustaan ja suunnitelmansa toteuttamisesta itse. Opettajat ovat opiskelun ohjaajia ja avustajia. Hyviin tuloksiin pääsee vain jatkuvilla ponnistuksilla ja uutteralla, johdonmukaisella työllä. Lukiossa opiskelu on ilmaista. Opiskelussa tarvittavat välineet lukiolaisen on itse kustannettava. Joillakin kursseilla opiskelijoilta voidaan kerätä erillinen maksu matka-, pääsylippu- tai kurssikuluihin. Opintotuesta, -lainoista ja koulumatkatuesta saa tietoa koulun kansliasta, opintoohjaajilta, pankeista sekä Kelan toimistosta. F. E. Sillanpään lukio toimii samassa kiinteistössä Hämeenkyrön Yhteiskoulun kanssa, mutta omassa vain lukiolaisille tarkoitetussa rakennuksessa. Tilat ovat uudet ja modernit, ja huomiota on kiinnitetty muun muassa opiskelijoiden mahdollisuuksiin itsenäiseen työskentelyyn ja sosiaaliseen yhdessä olemiseen. Opettajille ja muille koulussa työskenteleville lukio on myös työyhteisö. Pyrimme sitouttamaan kaikki koulussa työtä tekevät yhteisiin tavoitteisiin. Henkilökunnan ammattitaidon kehittämisestä, hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan. Avoin keskustelu ja vuorovaikutus lukion tavoitteista ja toimintatavoista antaa kaikille työyhteisön jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa. Suurin osa F.E. Sillanpään lukion aloittavista opiskelijoista tulee Yhteiskoulusta ja osa opettajista on yhteisiä. Kouluilla on yhteinen rehtori ja yhteistyö koulujen välillä on kiinteää. F. E. Sillanpään lukio tekee yhteistyötä monien tahojen kanssa, mutta tärkein yhteistyökumppanimme on Ikaalisten lukio. Heidän kanssaan yhteistyö tulee vielä tiivistymään lähivuosina. F. E. Sillanpään lukio tekee yhteistyötä myös sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen kanssa. Jatkossa pyrimme kehittämään uusia yhteistyömuotoja, jotka huomioivat entistä paremmin lukio-opiskelijoiden tarpeita. 11

12 3.1. JAKSO JA KURSSI Lukion lukuvuosi jaetaan viiteen jaksoon, joiden pituus on noin seitsemän viikkoa eli koulupäivää. Oppiaineet puolestaan jaetaan kursseihin. Ainekohtaiset kurssien määrät ilmenevät koulun tuntijaosta (ks. sivu 36). Kurssit ovat joko pakollisia tai valinnaisia. Valinnaiset kurssit jakaantuvat valtakunnallisiin syventäviin, koulukohtaisiin syventäviin ja koulukohtaisiin soveltaviin. Yhden lukiokurssin pituus on n. 38 kpl 45 minuutin oppituntia. F.E. Sillanpään lukiossa opetustuokion pituus on 75 minuuttia. Jakson aikana annetaan opetusta jokaisella kurssilla yleensä 3 x 75 min viikossa (yht. 225 min). Se vastaa siis samaa kuin viisi 45 minuutin oppituntia viikossa. Lukuvuoden jaksot ja uusintakoepäivät: JAKSO ALKAA JAKSO PÄÄTTYY Ilmoittautuminen uusintakokeeseen Uusintakoe 1. JAKSO JAKSO JAKSO JAKSO JAKSO Lukuvuoden viidennen jakson uusinta- ja korotuskoe pidetään maanantaina Kokeisiin on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina Lukuvuoden jaksojen 1 2 korotuskoe pidetään tiistaina Siihen on ilmoittauduttava viimeistään perjantaina Tapahtumat: Nahkiaiset pe Taksvärkkipäivä

13 Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla Pe Penkinpainajaiset to Vanhojen tanssit pe Lukiosiiven ala-aula 13

14 LUKUVUODEN KALENTERI Syyslukukausi Kevätlukukausi Vko ma ti ke to pe la Vko ma ti ke to pe la VESO UK ILM Korotkoeilm. 8 ELOKUU SYYSKUU LU yhteis ohr UUS. KOE KOROT KOE Nahkiai set LU veso tvt /abit K K K K K K K 37 RU EN PS, FI, HI, FY, BI SAC, RAC, VEC 10 AI / TESKSTI EN 17 RU AI / TESKSTI K K K Penkka v.tanssit US, ET, YK, KE, GE, TE rit SAC, RAC, VEC 39 AI / ESSEE 22 MA 24 7 EN RU 18 UK ILM. K K K UUS. SAC, VEC, RAC KOE TAMMIKUU HELMIKUU UK ILM. 8 TAXV. 9 9 TALVILOMA LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU 42 SYYSLOMA AI / ESSEE UUS. KOE LU veso tvt /abit US, ET, YK, KE, GE, TE RU 15 MA 17 SAC, VEC, RAC 10 EN PS, FI, HI, FY, BI K K Luveso K K K K K K K s.veso UK ILM K K K K K UUS. LU VI kaikille KOE UK ILM. UUS. KOE K K K MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU K K K K

15 3.2. KURSSIEN SUORITUSOHJEET Opinto-ohjelman tulee sisältää vähintään 75 kurssia, joista valtakunnallisia syventäviä kursseja on oltava vähintään 10. Opinto-ohjelmaa ja kurssivalintoja voi muuttaa myöhemminkin, mutta suoritettua kurssia ei voi jälkeenpäin jättää pois. Kaikki pakolliset kurssit ovat kaikille lukiolaisille pakollisia. Lyhyen matematiikan lukioilla pakollisia kursseja kertyy 47 ja pitkän matematiikan lukioilla 51. Aloitusvaiheessa on tärkeää puntaroida harkiten matematiikan ja kielten valinnat. Reaaliaineissa suoritetaan ensimmäisenä vuonna lähinnä pakollisia kursseja. Näissä aineissa kiinnostukset yleensä tarkentuvat ensimmäisen vuoden aikana. Lukion oppimäärän voi opiskella 2-4 vuodessa. Erityisten syiden, esim. vakavan sairastumisen perusteella rehtori voi myöntää vielä vuoden lisäajan opintoihin. Opiskelija voi myös anoa lupaa saada tilapäisesti keskeyttää opintonsa esim. vaihto-oppilasvuoden takia. Opiskelija voi suorittaa kurssin tai sen osan osallistumatta opetukseen (itsenäinen suoritus), jos ainekohtainen opetussuunnitelma mahdollistaa sen. Luvan itsenäiseen suorittamiseen antaa aineen opettaja. Opiskelija ja opettaja tekevät kirjallisen sopimuksen kurssin itsenäisestä suorittamisesta. Siinä määritellään kurssin suoritustapa. Maksimiaika kurssin itsenäiseen suorittamiseen on kaksi jaksoa. Itsenäisesti suoritettavaan kurssiin kuuluva koe on koeviikolla tai uusintakoepäivänä. Perustellusta syystä se voidaan järjestää muulloinkin KURSSIEN ARVIOINTI Jokainen kurssi arvostellaan erikseen. Arvostelu perustuu paitsi kurssin loppukokeeseen myös kurssiin liittyviin muihin suorituksiin sekä osallistumisen aktiivisuuteen. Oppiaineen opetussuunnitelmassa määritellään kunkin kurssin arvosteluperusteet ja tavat. Ne selvitetään opiskelijalle kurssin alkaessa. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnöin S = suoritettu, H = hylätty. 15

16 Mikäli kurssia ei voi arvostella runsaiden poissaolojen, kurssikokeen suorittamattomuuden tai muun syyn vuoksi, annetaan siitä merkintä T = täydennettävä T-merkintä poistetaan, jollei opiskelija ole täydentänyt kahden ensimmäisen jakson aikana käytyä kurssia kolmannen jakson loppuun mennessä. Samoin T-merkintä poistetaan, jollei opiskelija ole täydentänyt kolmannen ja neljännen jakson aikana käytyä kurssia viidennen jakson loppuun mennessä. Viidennen jakson aikana saatu T-merkintä poistetaan, ellei sitä täydennetä seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. Kurssilla asetettujen tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida kokeiden lisäksi opiskelun yhteydessä osoitetun jatkuvan näytön perusteella. Jatkuva näyttö on mm. tuntiosallistumista ja kotitehtävien tekemistä. Kurssi voidaan arvioida myös ilman kokeita muiden näyttöjen perusteella. Aineissa, joissa kurssiin kuuluu olennaisena osana erityissuorituksia (suulliset esitykset, tutkielmat, kirjallisuuteen perehtyminen ym.), pelkkä kokeeseen osallistuminen ei takaa hyväksyttyä arvosanaa. Toisaalta kokeeseen saapumatta jättäminen tai tyhjä koepaperi ei välttämättä merkitse hylättyä kurssiarvosanaa. Opiskelijan suorittaessa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti noudatetaan samoja arviointiperiaatteita. Itsenäisestä kurssisuorituksesta on aina saatava hyväksytty arvosana, jotta se voidaan laskea mukaan kurssikertymään KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Kurssit suoritetaan oppiainekohtaisen opetussuunnitelman määräämässä järjestyksessä. Järjestyksestä voi poiketa perustellusta syystä aineen opettajan antamalla luvalla KURSSIN SUORITTAMINEN Kurssi suoritetaan osallistumalla oppitunteihin ja mahdolliseen kurssikokeeseen sekä tekemällä kurssin aikana annetut tehtävät. Mikäli opiskelija joutuu olemaan pois kurssilta, on hänen suoritettava opettajan tarvittaessa määräämät poissaoloa korvaavat tehtävät opettajan kanssa sovittuun päivämäärään mennessä. Kurssi jätetään arvostelematta, mikäli opiskelijalla on liikaa poissaoloja tai hän on jättänyt tekemättä kurssin tehtävät kokonaan tai osittain. 16

17 3.3.3 KAHDEN KURSSIN SAMANAIKAINEN SUORITTAMINEN Perustellusta syystä opiskelija voi suorittaa kahden eri oppiaineen kursseja samanaikaisesti ao. aineiden opettajien luvalla. Tällöin opiskelijalle tehdään kirjallinen opiskelusuunnitelma, jossa sovitaan oppitunneille osallistumisesta ja muiden tehtävien suorittamisesta. Opiskelija osallistuu kurssikokeisiin normaalisti koeviikolla HYVÄKSYTYN KURSSIN UUSIMINEN Hyväksytyn kurssin voi suorittaa käymällä sen uudestaan tai osallistumalla erilliseen korotuskokeeseen, joita järjestetään kahdesti lukuvuodessa: tammikuussa voi korottaa jaksojen 1 2 ja elokuussa jaksojen 3 5 arvosanoja. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee tällöin kyseisistä suorituksista parempi. Hyväksyttyä kurssia ei voi uusia itsenäisenä suorituksena HYLÄTYN KURSSIN SUORITTAMINEN Hylätyn kurssin voi suorittaa käymällä sen uudestaan tai uusimalla sen yhden kerran kahden seuraavan uusintatilaisuuden aikana uusintakokeessa. Mikäli uusintakokeeseen ilmoittautunut opiskelija jää pois koetilaisuudesta ilman perusteltua syytä, tulkitaan se suoritusyritykseksi. Jos opiskelija on ollut sairauden tai jonkun muun perustellun syyn vuoksi poissa kurssikokeesta, hän voi osallistua uusintakokeeseen kahtena uusintakertana (varsinainen kurssikoe ja uusintakoe). Uusintakuulusteluja järjestetään jokaisen jakson jälkeen. Opiskelija ilmoittautuu uusintakokeeseen kirjallisesti lukuvuositiedotteessa ilmoitettuihin päivämääriin mennessä. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmalla. Ilmoittautumisajankohdasta infotaan uuden jakson alussa ARVIOINNIN SUORITTAJAT JA ARVIOINTIPERUSTEISTA TIEDOTTAMINEN Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi opiskelijoita. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Aineen opettaja selvittää kurssin aluksi ja tarvittaessa muulloinkin arviointiperusteet. Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin 17

18 kokeisiin, opiskelijan edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja tuotosten arviointiin. Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista opintokirjaa, josta ilmenevät suoritetut kurssit arvosanoineen. Jokaisen jakson jälkeen opiskelijalle annetaan opintokirjan ote eli jaksotodistus OPINNOISSA ETENEMINEN Etenemiseste tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi jatkaa opintojaan tietyssä aineessa, ennen kuin on korottanut yhden hylätysti suoritetun kurssin hyväksytyksi. Etenemiseste muodostuu seuraavasti: Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltavia pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja hylättyjä kurssiarvosanoja 9 kurssia tai enemmän kurssia kurssia kurssia ei etenemisestettä 3.4. OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 18

19 3.4.1 PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN ARVIOITAVAT OPPIAINEET Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista pyytää päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Opiskelija voi pyytää poistamaan koulukohtaisten kurssien arvosanat opintokirjastaan LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät opetussuunnitelmassa esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit TODISTUKSET JA NIIHIN MERKITTÄVÄT TIEDOT Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: Lukion päättötodistus o annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. Todistus oppimäärän suorittamisesta o annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän. Todistus lukiosta eroamisesta o erotodistus annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista. 19

20 3.5. DIPLOMIT JA ERILLISET TODISTUKSET F.E. Sillanpään lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomi Liikunnassa Kuvataiteessa Teatteri-ilmaisussa Kirjallisuudessa Musiikissa Vieraissa kielissä opiskelija saa todistuksen osallistuttuaan suullisen kielitaidon valtakunnalliseen kokeeseen KOEVIIKKO JA UUSINTAKUULUSTELUT Jokaisen jakson lopussa järjestetään koeviikko, joka kestää normaalisti 7 päivää. Koeviikolle tehdään erillinen ohjelma, johon merkitään missä järjestyksessä kokeet pidetään. Normaalisti kokeeseen varataan aikaa kaksi oppituntia ja kokeet alkavat ensimmäisellä oppitunnilla. Kolmannella oppitunnilla pidetään normaalisti seuraavan päivän kokeeseen valmistava tunti. Esimerkki koeviikon lukujärjestyksestä: PE PS0102 YH0101 ÄI0402 KE0501 YH0301 GE0401 UE JAI ANI MMÄ AMI AMI AMI PPA D216 D205 D103 D206 D206 D206 D104 PS0102 YH0101 ÄI0402 KE0501 YH0301 GE0401 UE JAI TSA MMÄ HMÄ HMÄ HMÄ TPU D216 D205 D103 D206 D206 D206 D104 MU0102 MAA0601 HI0601 PS0601 FY JVI HMÄ AMI JAI JSA D219 D206 D204 D216 D208 Oheinen lukujärjestys kertoo, että kahdella ensimmäisellä oppitunnilla pidetään koe seitsemästä kurssista, psykologia 1, yhteiskuntaoppi 1, äidinkieli ja kirjallisuus 4, kemia 5, yhteiskuntaoppi 3, maantieto 4, ja uskonto 4. Näiden kokeiden valvojat ja koeluokka on merkitty oppiaineiden alapuolelle. Työjärjestyksestä näkyy myös se, että kokeeseen varataan kaksi oppituntia ja että kolmannella tunnilla opiskelijoita valmennetaan seuraavan päivän kokeisiin, jotka järjestetään musiikin 1., pitkän matematiikan 6., historian 6. psykologian 6. ja fysiikan 7. kurssista. 20

21 Kokeet palautetaan seuraavan jakson aikana erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Uusintakoe Opiskelija voi yrittää korottaa kerran kurssista saamaansa hylättyä arvosanaa (4) uusintakokeessa, joka järjestetään jaksoarvostelun saamisen jälkeen. Uusintakokeeseen on myös osallistumisoikeus opiskelijalla, joka on ollut sairaana varsinaisena koepäivänä tai muuten hyväksyttävästä syystä pois kokeesta. Tämän oppaan sivulta 12 löydät uusintakoepäivät (myös kalenterista) samoin kun kokeeseen merkityn viimeisen ilmoittautumispäivän. Viidennen jakson uusintakoe on elokuussa. Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava määräaikana! Jokaiseen kokeeseen ilmoittaudutaan erikseen. Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan Wilmalla UUDEN JAKSON ALKU Kunkin opiskeluryhmän opiskelijaluettelot muodostuvat Wilmaan merkittyjen kurssivalintojen perusteella. On tärkeää, että osallistut aina kurssin ensimmäiselle oppitunnille. Jos sinulla on kuitenkin pakottava syy olla poissa kurssin alussa, sovi asiasta kurssia opettavan opettajan kanssa etukäteen. Opettaja ei voi ottaa ryhmään uutta opiskelijaa luettelon ulkopuolelta, joten kurssivalintojen täytyy olla ajan tasalla. Koska ilmoittautuminen kursseille on sitova, niiltä ei voi jättäytyä pois ilman erillistä sopimusta. Jos olet ilmoittautunut kurssille, mutta et halua kuitenkaan osallistua sille, täytyy sinun sopia asiasta opon kanssa. Samoin tulee menetellä, jos haluat osallistua jo alkaneelle kurssille. Aloitustunnilla suunnitellaan kurssin opiskelu ja selvitetään arvioinnin perusteet. Työvälineiden, kuten oppikirjojen, tulee olla mukana OPISKELUN SUUNNITTELU Jotta opiskelu etenisi toiveittesi mukaisesti, sinun täytyy laatia suunnitelma sekä seuraavaa lukuvuotta että koko lukiota varten. Lukujärjestyksen ja opinto-ohjelman suunnittelussa avustavat ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja sekä rehtorit. Kaikista opinto-ohjelman muutoksista on sovittava opinto-ohjaaja Juha Aitalaakson kanssa. 21

22 Tutustu opiskelusuunnitelmaa laatiessasi kunkin oppiaineen tuntijakoon (s. 36), josta ilmenee kyseisen aineen kurssien jakautuminen pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin opintoihin. Kurssitarjotin sisältää lukuvuoden aikana tarjolla olevat kurssit, jotka on jaettu viidelle jaksolle. Tuntikaavio kertoo, miten eri numerotunnuksella merkityt kurssit sijoitetaan lukujärjestykseen. Opinto-ohjelman tulee siis sisältää ainakin 75 kurssia, joista valtakunnallisia syventäviä on oltava vähintään 10. Jokaisessa jaksossa on oltava vähintään kolme kurssia. Näin säilytät opiskelurytmisi ja varmistat kurssien kokonaismäärän karttumisen. Luokaton lukio perustuu ajatukseen, että opiskelija huolehtii itse opiskelusuunnitelman toteutumisesta ja ryhtyy heti toimiin, kun muutosta tarvitaan. Muista, että opinto-ohjelmasi ja kurssijärjestyksesi muuttaminen vaikuttavat mm. opetusryhmien kokoon. Kun olet ilmoittautunut johonkin oppiaineeseen, et voi siitä luopua pelkästään oman päätöksesi perusteella, koska perustettavat ryhmät muodostetaan opiskelijoiden valintojen perusteella. Tehtäessä muutoksia opinto-ohjelmaan on aina otettava huomioon, että vähimmäiskurssimäärä toteutuu kaikissa olosuhteissa. Kaikkia syventäviä tai soveltavia kursseja ei voida tarjota joka vuosi. Lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa. Lukion oppimäärä on mitoitettu kolmivuotiseksi. 3,5-4- vuotinen opiskelusuunnitelma vaatii vakavaa harkintaa. Perusteita opiskeluajan pidennykselle ovat esim. pitkät poissaolot koulusta, laajat kurssivalinnat esim. pitkä matematiikka ja useita kieliä/ luonnontieteitä tai oppimisvaikeudet. Tällöinkin kurssimäärän tulee olla jaksoa kohti riittävä, vähintään kolme kurssia/ jakso OPISKELUN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Etsi sinulle sopivin opiskelumenetelmä Eri aineiden opettajat ja opinto-ohjaajat antavat tunneillaan neuvoja opiskelutekniikasta. Opiskelumenetelmää etsiessäsi joudut vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mihin aikaan vuorokaudesta on paras lukea läksyt? Missä järjestyksessä teet eri aineiden tehtävät? Miten opiskelet reaaliaineita siten, että sekä ymmärrät että muistat asian? Miten opiskelet kieliä? Miten rytmität eri oppiaineiden läksyjen luvun? Miten omaksut laajoja kokonaisuuksia? Miten luet kokeisiin? Kokeilemalla löydät itsellesi sopivat vastaukset. Mitä tehokkaampi on opiskelumenetelmäsi, sitä nopeammin selviydyt kotitehtävistäsi. 22

23 Tasoita työmääräsi Jakso päättyy aina kokeisiin, joita on useita peräkkäin. Valmistaudu niihin ajoissa. Parasta valmistautumista on kotitehtävien säännöllinen tekeminen. Kirjoitelmien, esitysten ja tutkielmien sekä kaunokirjallisten teosten lukemisen määräajat ovat tiedossasi hyvissä ajoin, samoin koepäivien. Sovita kaikki nämä tiedot aikatauluusi. Vältä hyväksyttäviäkin poissaoloja ruuhka-aikoina. Jos viikonloppusi kuluu harrastukseen, valmistaudu maanantain tunteihin etukäteen. Silloin voit omistautua täysipainoisesti harrastukseesi ja pieni kertaus riittää palauttamaan läksyt mieleen. Hyödynnä oppitunnit Kotityötäsi helpottaa myönteinen osallistuminen tunnin kulkuun. Jos putoat kärryiltä, kysy opettajaltasi selvennystä asiaan. Voit myös tarvittaessa kysyä, onko mahdollista saada tukiopetusta, mutta valmistaudu vastaanottamaan sitä oppituntien ulkopuolisella ajalla. Tukiopetus on osa opiskelua, johon hakeudutaan, kun aihetta ilmenee. Välittömästi kokeen edellä se on jo myöhäistä, sillä kurssin alussa tietoihisi jäänyt aukko lisää vaikeuksia koko kurssin ajan. Ota selvää asioista Poissaolo ei vapauta opiskeluvastuusta. Tee yhteistyötä samassa ryhmässä opiskelevien kanssa, niin että he kertovat sinulle läksyt ja tehtävät sekä kaikki ryhmää koskevat tiedotukset. Älä masennu, älä anna periksi Koulu on osa elämää. Joskus kaikki sujuu leikiten, joskus ei mikään. Rentoudu. Huolehdi fyysisestä kunnostasi. Jos edistymisesi ei - kurssia uusiessasikaan - ole ollut toiveittesi mukainen, tarkastele kriittisesti, onko vika opiskelumenetelmissäsi tai suhtautumisessasi. Teitkö parhaasi? Otitko tunneista kaiken irti? Suhtaudu opiskeluun optimistisesti, mutta pidä jalat maassa. Ryhmänohjaajan tai opon puoleen voit kääntyä ongelmissasi. Apunasi ovat myös terveydenhoitaja ja kuraattori. Heidän kauttaan voit myös saada ohjauksen psykologin luokse JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TARKOITUS JA VOIMASSAOLO Järjestyssäännöt ovat tarpeen kouluyhteisön jäsenten turvallisuuden, päivittäisen työn onnistumisen ja kaikkien työntekijöiden viihtyvyyden takaamiseksi. 23

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelukokeet Iltalukiossa (Eskelinkatu 4) Turun ammatti-instituutin

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

KYL OPS Liite 3

KYL OPS Liite 3 KYL OPS 2012- Liite 3 Opintojen järjestelyistä Jaksollisuus... 1 Opinto-ohjelma... 1 Kurssi... 1 Kurssitarjotin ja työjärjestys... 1 Wilma mikä se onkaan?... 2 Kurssin suorittamisesta... 2 Kurssikoe...

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Älä Tutkinnon muuta perustyylidiaa rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2016 2017 NIMI: RYHMÄ: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 FES ON JES!... 4 2 YHTEYSTIEDOT... 5 2.1 Opettajat... 7 2.2 Ryhmänohjaajat... 7 2.3 Opiskelijatoimikunta...

Lisätiedot

YO-kokelaan muistilista kevät

YO-kokelaan muistilista kevät YO-kokelaan muistilista kevät 2017 www.ylioppilastutkinto.fi PRELIMINÄÄRIT JA TENTIT Prelit ovat kurssikokeita ja/tai kenraaliharjoituksia yokokeisiin. Ilmoittaudu kurssin opettajalle, jos et ole kurssilla

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

Iisalmen aikuislukio

Iisalmen aikuislukio Iisalmen aikuislukio Opinto-opas 2015-2016 www.iisalmi.fi/aikuislukio Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi puhelin 040 543 4979 Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden)

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Lehdistötiedote 6.9.2016 Julkaisuvapaa heti Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Syksyn 2016 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 12. syyskuuta vieraan kielen

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Ennen kirjallista koetta

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 1 Kokeile rohkeasti! Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti et voi tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu Abin aikataulua Kevään 2017 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Wilmassa. Ohjeet annetaan yo-infossa 6.10. Ilmoittautumiset pitää tehdä ke 16.11. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot