Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011. EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011 EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry

2 Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011 Elämä On Parasta Huumetta ry, Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry ovat päättäneet selvittää onko yhdistysten toiminnat mahdollista yhdistää yhteen organisaatioon. Prosessi on edennyt päätöksentekoelimiin. Kunkin järjestön hallitus on päättänyt esittää yhdistymistä ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselleen. Alkuperäinen aikataulu tavoite ei toteutunut. Elämäntapaliiton ylimääräinen kokous on hyväksynyt yhdistymisen ja EOPH:n ylimääräinen kokous hyväksyi yhdistymisen Terveys-Hälsan ry käsittelee asiaa omassa yhdistyksen kokouksessaan. Tavoitteena on, että uusi järjestö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry aloittaisi toiminnan Valtioneuvosto vahvisti RAY avustukset vuodelle 2011 ja EOPH:n osalta päätös oli tyydyttävä. Yleisavustuksen korotusta ei saatu, joka oli tiukan avustusvuoden näkökulmasta ymmärrettävää. EOPH pystyy nyt kuitenkin laajentamaan toimintaansa ammattikouluissa yhdessä kumppaneidensa kanssa uuden AMIS hankkeen myötä ja jatkamaan yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa Walkers-Hubu projektia. EOPH RAY ja muut avustukset AY2 Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan v myönnetty Haettu 2011 Myönnetty 2011 Muutos 2010 (t ) v suunnitelma (t ) v suunnitelma (t ) v suunnitelma (t ) ATK investointi vuosi AK5 Ehkäisevä työ kouluissa AK6 Ehkäisevä työ telemaattisesti Mobiilipalvelun kehittämiseen ja laajentamiseen (Mobilehelptekstiviestiapu, ) Lasten ja nuorten pelaamisen ja pelihaittojen ehkäisyprojekti UUSI kohde, EOPH osuus AMIS -hanke , (Elämäntapaliitto koordinoi, myöntö (450/550/550/550/550=2650te) UUSI kohde, EOPH osuus Nuorten tavoittamisen, turvallisen kohtaamisen ja palveluohjaamisen sekä katusovittelutoiminnan kehittämiseen, Walkers-Hubu. (Aseman lapset koordinoi, myöntö 180/220/220) Peli Polvet (Eläkeliitto koordinoi) Ray yhteensä MUUT Neuvontapalvelu HDL Sohlberg WIHURI YHTEENSÄ Alkuvuoden toiminnasta voi lukea yksityiskohtaisempaa tietoa kunkin toiminnon kohdalta.

3 Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Jakson aikana työskenneltiin Hubu -menetelmällä oppilaan kanssa ja vanhempainilloissa kohdattiin vanhempaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa kohdattiin joko Päihdeilmiö koulutuksella tai Hubu -menetelmällä 975 opiskelijaa. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa -tiimin osalta jakson alku oli keskittymistä perustyöhön. Koulutiimissä työskentelevät päällikkö Tuomas Rouvila, vanhempi kouluttaja Kim Kannussaari, kouluttajat Sari Anjala, Anni Karell (ammattikouluissa tehtävä työ), Minna Lehtinen ja vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt (ruotsinkielinen toiminta. Kokonaisvahvuus tiimissä on siis 1+5 (6). Jakson lopulla Sari Anjala jäi äitiyslomalle ja Minna Lehtinen siirtyi Internet ja Mobiilityön yksikköön. Yhdistyminen Terveys ry:n ja Elämäntapaliiton kanssa Koulutiimin osalta yhdistyminen työllisti alkuvuodesta. Kim Kannussaari ja Anne Ahlefelt kuuluivat työryhmään, joka mietti kohtaavaa työtä uudessa järjestössä. Tuomas Rouvila ja Anni Karell kuuluivat ammattikouluhankkeen suunnittelutyöryhmään. Molemmat ryhmät saivat työnsä valmiiksi ja tuotokset esiteltiin Kihlajaisissa helmikuussa. Tapahtumat ja messut Osallistuimme tammikuussa Educa-messuille, jotka järjestettiin Helsingissä. Esittelimme toimintaamme ja opettajia kävi pisteellämme runsaasti. Messujen kautta saimme muutamia uusia yhteydenottoja sekä keikkoja. Next Step messuille Jyväskylään osallistuimme yhteistyössä Pelitaito-projektin kanssa, jossa esittelimme toimintojamme. Nuoret olivat kiinnostuneita toiminnastamme ja he saivat kokeilla Hubu-menetelmää käytännössä. Nuorisotyöpäivät 2011, Mikkeli EOPH:lla oli 2011 nuorisotyöpäivillä puheenvuoro aiheesta Ehkäisevä päihdetyö ammatillisissa oppilaitoksissa, voiko järjestötyöntekijä tai nuorisotyöntekijä olla sosiokulttuurinen innostaja? Sisältöinä oli mm. mitä on laadukas ehkäisevä päihdetyö? Miten ja miksi sitä on tehty, millaisia kokemuksia työstä on saatu? Miten nuorisotyöntekijä tai järjestötyöntekijä voi saada roolin oppilaitoksen työssä? Onko ulkopuolisen työntekijän työstä hyötyä opiskelijoille ja oppilaitokselle? Puheenvuoron piti kouluttaja Anni Karell.

4 Ruotsinkielinen toiminta Kauden aikana olemme voineet jatkaa työskentelyä kahdella ruotsinkielisellä kouluttajalla mikä on toiminut hyvin ja tehostanut toimintaa. Olemme kohdanneet yhteensä 1752 nuorta, joista 381 ovat olleet alakoulun oppilaita, 1106 yläkoulun oppilaita ja 265 lukio-opiskelijoita. Kevään aikana on järjestetty ainoastaan yksi opettajakoulutus, johon osallistui 30 opettajaa. Monessa koulussa opettajat ovat halunneet osallistua vanhempainiltaan eikä koulu silloin ole halunnut järjestää erillistä koulutustilaisuutta henkilökunnalleen. Tämän kauden aikana meillä on ollut ennätyssuuri osallistujamäärä järjestämissämme vanhempainilloissa. Illoissamme on ollut yhteensä 574 vanhempaa, joten tilaisuudet ovat todellakin hyvä kohtaamispaikka opettajille ja vanhemmille. Verkostotyötä on ensisijaisesti tehty osallistumalla ruotsinkieliseen verkostoon Svensk nätverksträff, jonka Luckan Helsingfors järjesti tammikuussa ja ruotsinkielisille EPT-päiville Tampereella maaliskuussa. Tapahtuman järjestivät Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Folkhälsans Förbund, Irti Huumeista ja Svenska Studiecentralen. Olemme myös aloittaneet yhteistyön Förbundet Hem och Skola i Finland rf:n kanssa. Liitto halusi tehdä yhteistyötä kanssamme koska molemmilla on tavoitteena tukea sekä kotia että koulua heidän kasvatustyössään. Yhteistyö on johtanut siihen että EOPH:n ruotsinkielistä toimintaa nyt suositellaan heidän internet sivuillaan ja että toiminnastamme on myös tehty artikkeli heidän lehteensä. Ajatuksena on ollut lisätä tietoisuutta EOPH:n ruotsinkielisestä toiminnasta suomenruotsalaisiin koteihin ja kouluihin. Tämän lisäksi molemmat organisaatiot kirjoittivat yhteisen tiedotteen, joka koski eroja ruotsin- ja suomenkielisten vanhempien eroja asenteissa. Tiedote sai valtakunnallista näkyvyyttä ja herätti paljon keskustelua sekä ruotsinettä suomenkielisten parissa. Den svenskspråkiga verksamhet Under denna period har vi kunnat fortsätta arbeta med två svenskspråkiga utbildare vilket har fungerat bra och gjort arbetet effektivare. Vi har sammanlagt bemött 1752 ungdomar varav 381 varit lågstadieelever, 1106 högstadieelever och 265 gymnasiestuderande. Under våren har endast ett lärarinfo ordnats, där 30 lärare deltog. Men i många skolor vill lärarna delta i föräldrakvällarna istället för att ordna enskilda fortbilningstillfällen för personalen. Under denna period har dessutom rekord många föräldrar, hela 574 föräldrar, deltagit i föräldrakvällarna, så det är verkligen ett bra tillfälle för lärare och föräldrar att komma samman. Nätverksarbete har gjorts främst genom medverkan i Svensk nätverksträff, som ordnades av Luckan Helsingfors i januari, och genom deltagande i de svenskspråkiga drogförebyggande

5 dagarna, som ordnades i Tammerfors i mars av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Folkhälsans Förbund, Fri från Narkotika och Svenska Studiecentralen. Vi har även infört ett samarbete med Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Förbundet önskade samarbeta med oss för att vi båda har som målsättning att arbeta för att stöda både hemmet och skolan i deras fostringsarbete. Samarbetet med Hem och Skola har lätt till att vår verksamhet nu rekommenderas på förbundets hemsida och att tidningen Hem och Skola gjorde en artikel om vårt arbete för att sprida kännedom om EOPH:s svenskspråkiga arbetet i Svenskfinland. Därtill skrev våra organisationer ett gemensamt pressmeddelande angående attitydskillnader mellan svensk- och finskspråkiga föräldrar. Pressmeddelandet fick nationell synlighet och väckte mycket diskussion både på svenskt och finskt håll. Päihdeilmiö-koulutus, ehkäisevä päihdetyö ammatillisissa oppilaitoksissa Tammikuusta Huhtikuu 2011 Päihdeilmiö ja ammatillisiin oppilaitoksiin suunnitellun Hubumenetelmällä on kohdattu 634 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevaa nuorta. HELTECH, Haagan yksikkö nuorten pajat HKI, OMNIA Lakelan toimipiste, Mäntän seudun koulutusyksikkö SAKKY, Haagan yksikön opiskelijoista sai Päihdeilmiö koulutuksen yhteensä viisitoista ryhmää viikkojen 2 ja 4 aikana. Koulutuksesta kerättiin myös tietoa päihteiden käytöstä oppilaitoksessa lyhyen Humu-koulutuksen avulla. Koulutuksia järjestettiin oppilaitoksessa jo kolmannen kerran. Omnian Lakelan yksikössä ryhmiä oli kymmenen. Kuopiossa ja Mäntässä pidettiin joulukuussa tehtyjen koulutusten tiimoilta vanhempainiltoja ja koulutuksia opettajille. Elämäntapaliiton, EOPH:n ja Terveys ry:n yhteistoimintahanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi Järjestöt käynnistävät vuonna 2011 RAY:n tukeman järjestöjen yhteisen sateenvarjohankkeen, jossa toteutetaan järjestölähtöistä toimintaa ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi. Kaikilla toimijoilla on ammattiin opiskeleville suunnattua toimintaa. Hanke yhdistää kolmen järjestöjen nykyiset toimintamenetelmät ja hyvät käytännöt yhteiseksi hankekokonaisuudeksi. Hankkeen suunnitteluun perustettiin työryhmä, jossa jäseniä on kaikista järjestöistä. EOPH:n edustajina toimi Tuomas Rouvila ja Anni Karell. Tammikuusta huhtikuuhun työryhmä tapasi 11 kertaa. Hankkeen suunnittelu on ammatillisissa oppilaitoksissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden kannalta erittäin merkityksellistä

6 Akselin otsikko EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry EOPH:n osahanke: Päihdeilmiö-menetelmän mallinnus, arviointi ja sovittaminen yhteiseen hankkeeseen Sosiaalisen median ja virtuaalityön menetelmien kehitys Kohtaavan työn toteutus ammatillista oppilaitoksissa opiskeleville, heidän sidosryhmilleen, sekä muille ammattilaisille. Koulutyön kohtaamiset Koulutyön kohtaamiset 01-04/ Peruskoulutyö 2. asteen oppilaitokset Vanhempainill at Opettajat Sarja Muut Tammi - huhtikuu koulutyön kohtaamiset 0 % 0 % 18 % 11 % Peruskoulutyö ala-aste Peruskoulutyö yläaste 2 % Ammattikoulut (Hubu) 5 % Ammattikoulut (Päihdeilmiö) 6 % Lukio Opettajien koulutus 4 % 54 % Leirit Vanhempainillat Muut (konsertit, messut, yms.)

7 Internet- ja mobiilityön yksikkö Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella yksikkö vei viisi eri itsenäistä toimintoa THL:n Hyviin käytäntöihin. Yksikön henkilöstössä tapahtui muutoksia. Neuvontapalveluiden vastaava työntekijä Kirsi Söderlund lopetti ja hänen tilalleen tuli Meri Marjamaa. Ensimmäisen Walkers-Hububussiprojektin työntekijä Hanna Ikonen ei jatkanut uudessa Walkers-Hubu-bussiprojektissa ja projektityöntekijäksi valittiin Liisa Heikinheimo. Verkkopedagogi Timo Mulari siirtyi Allianssiin ja tästä johtuen yksikköä organisoitiin uudelleen. Minna Lehtinen tuli verkkopedagogiksi ja Maarit Nyqvist otti vastuulleen yksikön päällikön sijaisen tuomat tehtävät. Sosiaalinen media Tammi-huhtikuun ajan on toimittu Habbossa, IRC-Galleriassa ja Demi.fi:ssä. Habbon puistossa sijaitsevassa Hubu-bussissa toimintaa on järjestetty joka arkipäivä, ja lisäksi kerran kuukaudessa vaihtuva teemapäivä. Hubussa tavoitetaan vuotiaita lapsia ja nuoria. Keskusteluun mahtuu kerrallaan 9 lasta ja nuorta ja yhden keskustelun kesto on noin 25 minuuttia. Keskustelujen aiheet vaihtelevat sosiaalisista suhteista harrastuksiin ja päihteisiin. Alkuvuoden aikana Laurea Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ovat ohjanneet Hubuvetoja osana projektiopintojaan. IRC-Galleriassa on pidetty kuukausittain teemaviikko, joka on sisältänyt 1-2 chat-iltaa, 1,5 tuntia kerrallaan. IRC-Galleriassa tavoitetaan yli 13-vuotiaita nuoria. Teemaviikot käsittelevät päihteiden lisäksi myös muita nuoren elämään ja valintoihin vaikuttavia tekijöitä. Demi.fi:ssä on järjestetty keskusteluiltoja joka toinen tiistai, 2 tuntia kerrallaan. Demi.fi:ssä tavoitetaan yli 13-vuotiaita nuoria. Demi.fi on nuorille tytöille ja naisille suunnattu foorumi. EOPH:n työntekijät keskustelevat Demi.fi:ssä lähinnä päihteistä sekä niihin liittyvistä ilmiöistä. EOPH toimii omilla keskustelualueillaan yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Lähes kaikissa teemakeskusteluissa oli mukana asiantuntijavieraita, aihealueesta riippuen. Vierailijat tulivat Humaania Päihdepolitiikka ry:stä, Ensi- ja turvakotien liitosta, Mielenterveysseurasta, HIV-tukikeskuksesta, Vetskari-projektista, Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Nuori Suomi ry:stä ja A-klinikkasäätiöstä. EOPH:n Hubu-työstä ja IRC-Galleriassa tehtävästä työstä julkaistiin alkuvuodesta THL:n Hyvän käytännön kuvaus.

8 Paikka Hubu IRC-Galleria Demi.fi tammikuu Aikuisten juominen Hyvä paha kannabis Turvattomuus helmikuu Kiusaaminen Kotiväkivalta Tupakka maaliskuu Liikunta Alkoholi ja masennus Alkoholi ja masennus huhtikuu Vanhempien ero Seksitaudit Miesten juominen Kuva 1. Aihealueet sosiaalisessa mediassa tammi-huhtikuussa. Helmikuun aikana käytiin neuvotteluja Sanoma Magazinesin kanssa, ja heidän ylläpitämällään sivustolla Vauva.fi aloitetaan toiminta toukokuussa. Tarkoituksena on järjestää päihdeaiheisia keskusteluja odottaville äideille ja nuorille perheille. Oppimispelit Mobihubu Osa kännykkäpeleistä päivitettiin vuoden alussa. Mobihubu-pelit liitettiin vuoden alussa THL:n Hyvä käytäntö -kuvaukseen. Yhteensä kännykkäpelejä jaettiin jakson aikana Pelikilpailu Metropolia Ammattikorkeakoulusta otettiin tammikuussa yhteyttä pelikilpailun tiimoilta. Metropoliassa käynnistettiin monialainen innovaatioprojekti, jonka yhdeksi projektiaiheeksi valittiin pelikilpailu. 20 opiskelijasta muodostettiin neljä ryhmää, jotka koostuivat sosionomi-, fysioterapia-, että mediatekniikanopiskelijoista. Kilpailun tarkoituksena oli antaa opiskelijoille mahdollisuus tehdä nuorille suunnattuja ehkäisevän päihdetyön materiaaleja. Kilpailun aiheena olivat päihteet aina alkoholista ja tupakasta nuuskaan ja huumeisiin. Tavoitteena oli tuottaa uudenlaisia näkökulmia omaava, nykyistä teknologiaa hyväkseen käyttävä ja ajankohtaisia päihdekasvatuksen aiheita yhteen liittävä ehkäisevän päihdetyön väline. Paras peli palkitaan 300 euron lahjasekillä. Alkuvuoden aikana opiskelijoita on tavattu kaksi kertaa. Ryhmät ovat tuottaneet oman projektisuunnitelman sekä alustavat suunnitelmat peleistä. Pelien on tarkoitus valmistua toukokuun aikana. Neuvontapalvelu Neuvontapuhelin Neuvontapalvelu tuotetaan yhdessä EOPH:n ja HDL:n huumevieroitusosaston yhteistyönä. EOPH vastaa neuvontapuheluihin arkisin kello 9-16, sekä vastaa nettiin tuleviin huumeneuvontakysymyksiin. Neuvontapalveluvastaavana on toiminut maaliskuusta alkaen Meri Marjamaa.

9 Osavuoden aikana vastausprosentti puheluihin oli 85,5%, tavoitevastausprosentin ollessa 70%. Paikka/aika Puhelut/vastausprosentti EOPH/ tammikuu / 76,3% EOPH/ helmikuu / 81,5% EOPH/ maaliskuu / 90,9% EOPH/ huhtikuu / 93,6% Suurin osa neuvontapuhelimeen tulleista puheluista koski kannabista, amfetamiinia, buprenorfiinia, lääkkeitä sekä sekakäyttöä. Soittajista 30 % oli päihteidenkäyttäjien läheisiä. Nettineuvonta Huumeneuvonnan nettipalvelu aloitti jälleen toiminnan järjestelmän uusimisen jälkeen huhtikuussa. Nettineuvonnassa kysyjällä on mahdollisuus esittää kysymyksiä anonyymisti kysymys-vastauspalstalla tai noutopostiperiaatteella, jossa vain kysymyksen esittäjä ja siihen vastaaja näkevät vastauksen. Neuvontapalvelun ohjausryhmä on kokoontunut sovitusti tämän osavuoden aikana yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa sekä sisäisesti EOPH:lla neuvontapalvelun työntekijöiden ja esimiehen kanssa. Mobiilivinkki Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelu hyväksyttiin osaksi THL:n hyviä käytäntöjä ja palvelun kuvaus julkaistiin Hyvä käytäntö -portaalissa helmikuussa Suosituimmat kategoriat Mobiilivinkissä (nro 18182) ovat olleet yhteystiedot, huumaus- ja lääkeaineet sekä aloitus- ja ohjeviestit. Mobiilivinkistä tietoa aineista haettiin eniten hakusanoilla amfetamiini, bentsodiatsepiini ja buprenorfiini. Erityisesti buprenorfiinin, amfetamiinin ja MDPV:n haut ovat vähentyneet edellisestä vuosikolmanneksesta. Vastaavasti GBL (lakka) hakusanalla on huomattavasti enemmän hakuja. Mobiilivinkin vastaanotettujen viestien määrä on pysynyt lähes identtisenä edelliseen vuosikolmannekseen verrattuna.

10 Kuva 1. Suosituimmat kategoriat numerossa tammi-huhtikuu 2011 Suosituimmat kategoriat Yhteystiedot Aloitus- ja ohjeviestit Huumaus- ja lääkeaineet Taudit ja sairaudet 295 Seksuaaliterveys 170 Pistäminen ja käyttäminen Komplikaatiot Mielenterveys Infektiotaudit Muut toiminnot EOPH:n Assarit Keväällä 2011 EOPH käynnisti oman verkkoyhteisönsä vapaaehtoistoimintaa varten. Vapaaehtoiset eli EOPH:n Assarit voivat omassa verkkoyhteisössään tehdä tehtäviä, osallistua kyselyihin ja jakaa ajatuksia ehkäisevästä päihdetyöstä. Assariksi voi hakea kuka tahansa yli 13-vuotias henkilö ja hakeminen tai toiminnasta eroaminen on mahdollista ympäri vuoden. Verkkoyhteisö luotiin Ning-verkkopalveluun. Haku käynnistyi maaliskuun aikana. Huhtikuun loppuun mennessä verkkoyhteisöön kuului 7 vapaaehtoista. Markkinointiin panostetaan toukokuussa.

11 Walkers-Hubu-bussiprojekti Elämä On Parasta Huumetta ry käynnisti vuoden 2011 alussa kolmivuotisen Walkers-Hububussiprojektin ( ) yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tukemana. Projekti on jatkoa toteutetulle Walkers-Hubu-bussiprojektille. Tarkoituksena on luoda uudentyyppinen nopean reagoinnin yksikkö oirehtiville alueille pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on kohdealueen tilanteen ja turvallisuuden kartoittaminen sekä alueen verkostotyön vahvistaminen siten että erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret pääsisivät palvelujen piiriin. Toiminnalla halutaan puuttua nuorten riskikäyttäytymiseen alueella ja näin lisätään alueen turvallisuutta. Projekti pyrkii vähentämään ja ehkäisemään nuorten päihteidenkäyttöä ja minimoimaan niistä aiheutuvia riskejä ja haittoja. Vuoden 2011 alussa projektiin rekrytoitiin neljä työntekijää: projektipäällikkö ja kaksi nuorisotyöntekijää, jotka työskentelevät Aseman Lapset ry:ssä sekä verkkopedagogi, joka työskentelee Elämä On Parasta Huumetta ry:ssä. Ainemaatio Ainemaatio on EOPH:n, MTV3:n ja Preventiimin yhteisesti järjestämä animaatiokilpailu nuorille ja nuorille aikuisille. Tarkoituksena on esittää ajatuksia päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä taiteen keinoin. Ainemaatioita vuodelle 2011 tuli kaiken kaikkiaan 51, joista valittiin jatkoon 13 työtä. Näistä 4kpl on yli 18-vuotiaiden ikäsarjassa ja 9 kappaletta alle 18-vuotiaiden sarjassa. Äänestysaika alkaa 3.5. ja päättyy Ainemaatiot ovat nähtävillä osoitteessa Ainemaatioista palkitaan parhaat työt molemmista ikäsarjoista. Arvioinnin perusteina on päihdekasvatusviestin onnistuneisuus ja selkeys sekä itse animaation toteutus.

12 Internet ja mobiilityön yksikön kontaktit tammi-huhtikuu 2011 Toimintakenttä Toiminta Tammi-huhtikuu SOSIAALINEN MEDIA Habbo (Hubu-bussi) Puisto Keskustelu 6161 IRC-Galleria (EOPH-yhteisö) Lataukset 4878 Kysely 2308 Demi (EOPH Demilä) Keskustelu 3329 Kävijät 987 OPPIMISPELIT Mobihubu Lataukset 1157 Pelimaailma Uudet pelaajat 220 NEUVONTAPALVELUT Neuvontapuhelin Vastattuja puheluita 329 Huumeneuvonta netissä* Kysymyksiä 0 Mobiilivinkki Vastaanotetut viestit 1405 Lähetetyt viestit 4301 MUUT TOIMINNOT Ainemaatio Työn määrät 51 Assarit Osallistujat 7 Walkers-Hubu bussi* Kävijät 0 *) toiminta ei ollut vielä alkanut Mobiiliapu-hanke Vuoden ensimmäinen kolmannes alkoi tiiviillä yhteistyöllä uuden tietojärjestelmän toimittajan Movila Oy:n edustajien kanssa. Alkuvuosi työstettiin heidän kanssaan säännöllisissä palavereissa järjestelmän käyttöliittymäkuvia. Movila sai valmiiksi tietojärjestelmän käyttöliittymän ja tietokantakuvauksen maalis-huhtikuun aikana. Huhtikuun lopulla saatiin testattavaksi myös tietojärjestelmän ensimmäinen palvelu nimeltään hakusanapalvelu. Hankeryhmään palkattiin EOPH:n sisältä verkkopedagogi Timo Mulari osa-aikaiseksi työntekijäksi väliseksi ajaksi. Hän oli mukana Movila- yhteistyössä ja vieraili kumppanien luona opastamassa ja rohkaisemassa ryhmäviestien käyttämiseen.

13 Arviointi Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelu hyväksyttiin osaksi THL:n hyviä käytäntöjä ja palvelun kuvaus julkaistiin Hyvä käytäntö -portaalissa helmikuussa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö keräsi Mobiiliapu-hankkeen dokumentteja kirjallisen ja tilastollisen aineiston päivittämistä ja analysointia varten. Hankkeen extranetoikeudet annettiin myös heidän käyttöönsä. Hankkeen sisäiseen arviointiin liittyen hankeryhmä tapasi Syfo Oy:n toimitusjohtaja Jaana Merenmiehen kanssa. Tapaamisessa pohdittiin hankkeen laatukriteereiden ja -mittariston toteutumista hankkeessa ja suunniteltiin alustavasti syksyn kehittämispäivien sisältöä. Verkostot ja kumppanuudet Yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n toimijoiden kanssa aloitettiin tammikuussa nopean huumeviestinnän ryhmä NOPSA. Ryhmän tavoitteena on jakaa luotettavaa tietoa huumeisiin ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä ovat huumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä, huumeongelmia kohtaavat ammattilaiset sekä suuri yleisö, joille viestitään riskin laajuudesta riippuen. Viestintä ja markkinointi Maaliskuussa osallistuttiin Sosiaalialan asiantuntijapäiville Helsingin Wanhassa Satamassa, jossa pidettiin puheenvuoro work shopissa Mobiilivinkki -palvelusta. Huhtikuussa koko hankeryhmä osallistui International Harm Reduction Associationin konferenssiin Beirutissa Libanonissa. Valtakunnallisilla Kuntoutuspäivillä hankkeelle oli standi. Standilla jaettiin hankeen tiedotteita, taskuesitteitä sekä EOPH:n kasseja ja pinssejä. Huumetyöläisten valtakunnallisilla neuvottelupäivillä hankkeella oli puheenvuoro Mobiilivinkki -palvelusta. Tesso lehden numerossa 2/2011 julkaistiin Meidän juttu palstalla artikkeli Mobiilivinkki palvelusta. Huhtikuussa vierailtiin Vantaan Laurean opinnäytetyömessuilla kertomassa hankkeesta ja tarjoamassa sitä opinnäytetyön aiheeksi. Erityisesti rikosseuraamusalan opiskelijoissa aihe herätti kiinnostusta. Valtakunnallistaminen Tammikuussa käytiin kertomassa hankkeesta ja Mobiilivinkki -palvelusta Kuopiossa Kasteohjelman Itä-Suomen hankkeiden hankepäälliköille. Tämän käynnin tuloksena hankkeen ja Mobiilivinkki -palvelun nettisivut saatiin linkitettyä hyvinvointipolku.fi portaaliin. Helmikuussa vierailtiin Pohjois-Suomen Kaste-aluejohtoryhmässä Kajaanissa kertomassa Mobiilivinkistä. Vierailun jälkeen aloitettiin alustavia yhteistyöneuvotteluja THL:n Oulun toimipisteen kanssa. Järvenpään sosiaalisairaalassa käytiin maaliskuussa kertomassa Mobiilivinkistä ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista omaisten ryhmissä ja potilaiden jälkiseurannassa. Huhtikuussa vierailtiin Vantaalaisen Hyvä Mieli -hankkeen Miepä-kioskissa Tikkurilan

14 kirjaston tiloissa. Kioski on osa Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalveluiden Mielen avain -kehittämishanketta, joka kuulu Kaste-hanke kokonaisuuteen. Valtakunnallistamisen kevääseen kuului Mobiilivinkin markkinointi A-klinikoille ja päihdeklinikoille ympäri Suomea. Palvelua käytiin esittelemässä Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa, Raahessa, Kokkolassa, Kokemäellä, Porissa ja Savonlinnassa. Myös pääkaupunkiseudun A-klinikoilla (4) käytiin kertomassa Mobiilivinkistä. Palvelu otettiin innostuneesti vastaan ja käynnit tuottivat erilaisia yhteistyösuunnitelmia mm. seminaariesiintymisiä. Maaliskuussa aloitettiin yhteistyö Apteekkariliiton omistaman Medifon Oy:n kanssa. Medifon Oy pakkaa apteekkimyyntiin ruiskujen ja neulojen päivystyspakkauksia. Näihin pakkauksiin saatiin mukaan Mobiilivinkin taskuesite. Pakkauksia pakataan kpl ja ne tulevat myyntiin syksyllä Kohtaamisluvut A-klinikat - Pääkaupunkiseutu 22, muu Suomi 36 Seminaarit ja muut tapahtumat n.80 Kaste-aluejohtoryhmät Kajaani 16, Kuopio 10 Tietojärjestelmän tilastot tammi-huhtikuu 2011 Mobiiliapu-hankkeen tietojärjestelmä sisältää kolme numeroa (18182, 18183, 18184). Numeroiden asiakaskäyttö on ollut vuoden 2011 ensimmäisen kolmanneksen aikana seuraavaa: Numero Yhteensä Vastaanotetut viestit Lähetetyt viestit Yhteensä Numero on ollut EOPH:n koulutiimin käytössä. Numeron käyttö on vielä kehitysvaiheessa ja se on tällä hetkellä Rikosuhripäivystyksen käytössä. Kokonaisviestimäärät kaikissa numeroissa ovat pysyneet samalla tasolla vuoden 2010 viimeiseen kolmannekseen verrattuna. Mobiilivinkki Numero Vastaanotetut viestit 1405 Lähetetyt viestit 4301 Yhteensä 5706

15 Suosituimmat kategoriat Mobiilivinkissä (nro 18182) ovat olleet yhteystiedot, huumaus- ja lääkeaineet sekä aloitus- ja ohjeviestit. Mobiilivinkistä tietoa aineista haettiin eniten hakusanoilla amfetamiini, bentsodiatsepiini ja buprenorfiini. Erityisesti buprenorfiinin, amfetamiinin ja MDPV:n haut ovat vähentyneet edellisestä vuosikolmanneksesta. Vastaavasti GBL (lakka) hakusanalla on huomattavasti enemmän hakuja. Mobiilivinkin vastaanotettujen viestien määrä on pysynyt lähes identtisenä edelliseen vuosikolmannekseen verrattuna. Pelitaito-projekti Vuoden ensimmäisen jakson aikana Pelitaito-projektin keskeisiä toimintoja on ollut kummikoulutyöskentelyn käynnistäminen sekä Nuoret pelissä -tukimateriaalin työstäminen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Nuoret pelissä -tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista ja rahapelaamista sekä niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille. Tavoitteena on lisätä kasvattajien tietoutta ja ymmärrystä lasten ja nuorten pelaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista, helpottaa peliongelmien tunnistamista ja niistä puhumista sekä edistää varhaista puuttumista. Tukimateriaalin teksti on Pelitaito-projektin projektiryhmän kirjoittama ja kirjoittamisen tukena on ollut asiantuntijoista koostuva tukiryhmä. Materiaalin julkaisee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toukokuussa Tukimateriaalin tueksi on jakson aikana työstetty myös vanhempainiltoihin tarkoitettua diasarjaa ja sen ohjeistusta. Jakson aikana projektiasiantuntijat Kaisa Luhtala ja Teresa Taskinen ovat suorittaneet loppuun Diakonia-ammattikorkeakoulun 6 opintopisteen Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -verkkokurssin. Projektipäällikkö Inka Silvennoinen on suorittanut loppuun Allianssi ry:n järjestämän Järjestöjohtajan valmennuskurssin. Pelitaito-projektin ohjausryhmä on kokoontunut jakson aikana kerran. Kouluissa tehtävä työ Pelitaito-projektin työ kouluissa on käynnistynyt vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana vilkkaana. Pelaamisteema on osoittautunut kiinnostavaksi ja tärkeäksi erityisesti alakouluissa, joissa aiheesta on keskusteltu aktiivisesti koulun henkilökunnan ja vanhempien keskuudessa. Projektin kokemuksen mukaan Hubu -menetelmällä pidettävät pelitietotunnit soveltuvat hyvin myös alakouluihin. Nuorimmat pelitietotunteihin osallistuneet ovat olleet 3- luokkalaisia.

16 Kummikoulutoiminta on aloitettu viiden kummikoulun kanssa ensimmäisillä suunnittelutapaamisilla tammi-helmikuun aikana. Pelitietotunnit ja niihin liittyvät vanhempainillat sekä opettajien koulutus on pidetty yhdellä kummikoululla. Suurimmassa osassa kummikouluja varsinainen toiminta käynnistetään syyslukukaudella Projektin työntekijät ovat pitäneet Hubu -menetelmällä pelitietotunteja ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Pelitietotunneilla on kohdattu yhteensä 154 alakoululaista, 74 yläkoululaista ja 209 lukiolaista. Pelaamista käsittelevissä vanhempainilloissa on kohdattu yhteensä 335 ala- ja yläkoululaisten vanhempaa. Pelaamista käsitteleviä luentoja on lisäksi pidetty lähihoitajaopiskelijoille ja työvoimapoliittisten koulutusten ryhmille Helsingin Diakoniaopistossa, jossa luentoihin on osallistunut yhteensä 43 opiskelijaa. Yhteensä vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana kouluissa on kohdattu 480 oppilasta Pelitaito-projektin kohtaamiset kouluissa tammi-huhtikuussa 2011 (n=480) Alakoulu Yläkoulu Lukio Ammattikoulu Vanhemmat Muut koulutukset Pelitaito-projekti on pitänyt jakson aikana useita koulutuksia lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaitoista. Koulutuksia on pidetty yhteensä 259 lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle ammattilaiselle ja vapaaehtoistoimijalle. Messut ja tapahtumat Pelitaito-projektin toimintaa on esitelty EOPH:n yhteisellä näyttelypisteellä Educa-messuilla ( ), Next Step messuilla (2.-3.2), Reaktori tapahtumassa ( ) sekä Nuorisotyöpäivillä ( ). Lisäksi Pelitaito-projekti on ollut mukana Assembly Winter tapahtumassa ( ), jossa on mukana yli tuhat tietokone- ja peliharrastajaa.

17 Internet- ja mobiilityö Kevään aikana Pelitaito-projektille on suunniteltu omia Facebookin fanisivuja, joiden kautta on mahdollista kohdata nuoria sekä saada näkyvyyttä projektille ja tiedottaa sen toiminnasta. Sivut on tarkoitus avata viimeistään syksyllä Pelitaito-projektin verkkosivuille on lisätty Vierailijablogi. Noin kerran kuussa julkaistavissa blogikirjoituksissa vierailevat kirjoittajat käsittelevät pelaamiseen liittyviä teemoja omasta näkökulmastaan. Edellisenä vuonna Facebookin Pelimaailmassa ja Mobihubu kännykkäpelisarjan osana julkaistujen peliaiheisten oppimispelien markkinointia on jatkettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Mobihubu Pelitaito -kännykkäpeliä on tammi-huhtikuussa ladattu yli 600 kertaa. Kaikkiaan peliä on ladattu sen ilmestymisen jälkeen 4860 kertaa.

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto 20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto Mikä Sober Truth? 13 17 vuotiallle suunnattu ehkäisevän päihdetyön hanke Alko Pohjanmaa hanke VAMK, SEAMK

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 1 Elämä On Parasta Huumetta ry - EOPH EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Ehkäisevän päihdetyön, terveyden edistämisen ja väkivallan kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä 27.10.2016 Tampere 1 Pakka-toimintamallin

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta.

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta. TerveysInfo pelit Innosta urheilemaan : viesti 7 12 vuotiaiden urheilevien lasten vanhemmille maksuton, kuv. : vär. http:///files/ns2/urheiluseurat_pdf/ Innosta_urheilemaan_200612_www.pdf Kohderyhmät:

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. OPO-ryhmä. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. OPO-ryhmä. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 OPO-ryhmä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Aloituspaikkamuutokset yhteishaussa 2013 4 3 Lukuvuoden 2013 2014 alustavaa suunnittelua 5 4 KPEDU- opot toimintokortin

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA!

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA! Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy 14.9.2011 TERVETULOA! Tervetuloa! 8:45 Rahapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä Antti Murto, Peliklinikka 9:30 Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 - Yhteistyötä vuodesta 2012 - Tuetaan 13-24 vuotiaiden nuorien omia liikenneturvallisuusprojekteja rahallisesti - Vuonna 2016 haetaan etenkin videoprojekteja

Lisätiedot

LATTE Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen

LATTE Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen LATTE Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen Amiedu Helsingin Diakoniaopisto Lapin ammattiopisto Oulun seudun ammattiopisto Porin ammattiopisto Hankkeen tavoitteet Ammatillisen lisäkoulutuksen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Stakes/KTL Sivu 1/45 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, v.0.9 15.12.2008 Mira Rimpiläinen Stakes/KTL Sivu 2/45 SISÄLTÖ 1 Etusivu... 4 1.1 Palaute... 5 1.2 Sivukartta... 5 1.3 Tarkennettu haku... 6 1.3.1

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Innostavaa ehkäisevää päihdetyötä kouluille ja oppilaitoksille

Innostavaa ehkäisevää päihdetyötä kouluille ja oppilaitoksille Innostavaa ehkäisevää päihdetyötä kouluille ja oppilaitoksille TEHDÄÄN SE YHDESSÄ! Me EHYT ry:ssä suunnittelemme ja toteutamme ehkäisevää päihdetyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulutamme ja tarjoamme

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.8. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Kokous avattiin kello 18.02 ja paikalla olivat Suvi Siltala

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius KALENTERI 2008 Tammikuu Vapaaehtoinen meripelastaja 1/2008 Helmikuu Vene 08 Båt messut Helsingissä Trossin markkinointi käyntiin

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Arvioinnin ja seurannan tiekartta

Arvioinnin ja seurannan tiekartta Arvioinnin ja seurannan tiekartta Henna Harju 1 Toiminnan kehittäminen 2 RAY:n seurantajärjestelmä 3 Seurannan ja arvioinnin eroavaisuuksia SEURANTA Seurannassa on päähuomio siinä, miten tavoitteiden mukaisissa

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot