Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011. EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011 EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry

2 Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011 Elämä On Parasta Huumetta ry, Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry ovat päättäneet selvittää onko yhdistysten toiminnat mahdollista yhdistää yhteen organisaatioon. Prosessi on edennyt päätöksentekoelimiin. Kunkin järjestön hallitus on päättänyt esittää yhdistymistä ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselleen. Alkuperäinen aikataulu tavoite ei toteutunut. Elämäntapaliiton ylimääräinen kokous on hyväksynyt yhdistymisen ja EOPH:n ylimääräinen kokous hyväksyi yhdistymisen Terveys-Hälsan ry käsittelee asiaa omassa yhdistyksen kokouksessaan. Tavoitteena on, että uusi järjestö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry aloittaisi toiminnan Valtioneuvosto vahvisti RAY avustukset vuodelle 2011 ja EOPH:n osalta päätös oli tyydyttävä. Yleisavustuksen korotusta ei saatu, joka oli tiukan avustusvuoden näkökulmasta ymmärrettävää. EOPH pystyy nyt kuitenkin laajentamaan toimintaansa ammattikouluissa yhdessä kumppaneidensa kanssa uuden AMIS hankkeen myötä ja jatkamaan yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa Walkers-Hubu projektia. EOPH RAY ja muut avustukset AY2 Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan v myönnetty Haettu 2011 Myönnetty 2011 Muutos 2010 (t ) v suunnitelma (t ) v suunnitelma (t ) v suunnitelma (t ) ATK investointi vuosi AK5 Ehkäisevä työ kouluissa AK6 Ehkäisevä työ telemaattisesti Mobiilipalvelun kehittämiseen ja laajentamiseen (Mobilehelptekstiviestiapu, ) Lasten ja nuorten pelaamisen ja pelihaittojen ehkäisyprojekti UUSI kohde, EOPH osuus AMIS -hanke , (Elämäntapaliitto koordinoi, myöntö (450/550/550/550/550=2650te) UUSI kohde, EOPH osuus Nuorten tavoittamisen, turvallisen kohtaamisen ja palveluohjaamisen sekä katusovittelutoiminnan kehittämiseen, Walkers-Hubu. (Aseman lapset koordinoi, myöntö 180/220/220) Peli Polvet (Eläkeliitto koordinoi) Ray yhteensä MUUT Neuvontapalvelu HDL Sohlberg WIHURI YHTEENSÄ Alkuvuoden toiminnasta voi lukea yksityiskohtaisempaa tietoa kunkin toiminnon kohdalta.

3 Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Jakson aikana työskenneltiin Hubu -menetelmällä oppilaan kanssa ja vanhempainilloissa kohdattiin vanhempaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa kohdattiin joko Päihdeilmiö koulutuksella tai Hubu -menetelmällä 975 opiskelijaa. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa -tiimin osalta jakson alku oli keskittymistä perustyöhön. Koulutiimissä työskentelevät päällikkö Tuomas Rouvila, vanhempi kouluttaja Kim Kannussaari, kouluttajat Sari Anjala, Anni Karell (ammattikouluissa tehtävä työ), Minna Lehtinen ja vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt (ruotsinkielinen toiminta. Kokonaisvahvuus tiimissä on siis 1+5 (6). Jakson lopulla Sari Anjala jäi äitiyslomalle ja Minna Lehtinen siirtyi Internet ja Mobiilityön yksikköön. Yhdistyminen Terveys ry:n ja Elämäntapaliiton kanssa Koulutiimin osalta yhdistyminen työllisti alkuvuodesta. Kim Kannussaari ja Anne Ahlefelt kuuluivat työryhmään, joka mietti kohtaavaa työtä uudessa järjestössä. Tuomas Rouvila ja Anni Karell kuuluivat ammattikouluhankkeen suunnittelutyöryhmään. Molemmat ryhmät saivat työnsä valmiiksi ja tuotokset esiteltiin Kihlajaisissa helmikuussa. Tapahtumat ja messut Osallistuimme tammikuussa Educa-messuille, jotka järjestettiin Helsingissä. Esittelimme toimintaamme ja opettajia kävi pisteellämme runsaasti. Messujen kautta saimme muutamia uusia yhteydenottoja sekä keikkoja. Next Step messuille Jyväskylään osallistuimme yhteistyössä Pelitaito-projektin kanssa, jossa esittelimme toimintojamme. Nuoret olivat kiinnostuneita toiminnastamme ja he saivat kokeilla Hubu-menetelmää käytännössä. Nuorisotyöpäivät 2011, Mikkeli EOPH:lla oli 2011 nuorisotyöpäivillä puheenvuoro aiheesta Ehkäisevä päihdetyö ammatillisissa oppilaitoksissa, voiko järjestötyöntekijä tai nuorisotyöntekijä olla sosiokulttuurinen innostaja? Sisältöinä oli mm. mitä on laadukas ehkäisevä päihdetyö? Miten ja miksi sitä on tehty, millaisia kokemuksia työstä on saatu? Miten nuorisotyöntekijä tai järjestötyöntekijä voi saada roolin oppilaitoksen työssä? Onko ulkopuolisen työntekijän työstä hyötyä opiskelijoille ja oppilaitokselle? Puheenvuoron piti kouluttaja Anni Karell.

4 Ruotsinkielinen toiminta Kauden aikana olemme voineet jatkaa työskentelyä kahdella ruotsinkielisellä kouluttajalla mikä on toiminut hyvin ja tehostanut toimintaa. Olemme kohdanneet yhteensä 1752 nuorta, joista 381 ovat olleet alakoulun oppilaita, 1106 yläkoulun oppilaita ja 265 lukio-opiskelijoita. Kevään aikana on järjestetty ainoastaan yksi opettajakoulutus, johon osallistui 30 opettajaa. Monessa koulussa opettajat ovat halunneet osallistua vanhempainiltaan eikä koulu silloin ole halunnut järjestää erillistä koulutustilaisuutta henkilökunnalleen. Tämän kauden aikana meillä on ollut ennätyssuuri osallistujamäärä järjestämissämme vanhempainilloissa. Illoissamme on ollut yhteensä 574 vanhempaa, joten tilaisuudet ovat todellakin hyvä kohtaamispaikka opettajille ja vanhemmille. Verkostotyötä on ensisijaisesti tehty osallistumalla ruotsinkieliseen verkostoon Svensk nätverksträff, jonka Luckan Helsingfors järjesti tammikuussa ja ruotsinkielisille EPT-päiville Tampereella maaliskuussa. Tapahtuman järjestivät Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Folkhälsans Förbund, Irti Huumeista ja Svenska Studiecentralen. Olemme myös aloittaneet yhteistyön Förbundet Hem och Skola i Finland rf:n kanssa. Liitto halusi tehdä yhteistyötä kanssamme koska molemmilla on tavoitteena tukea sekä kotia että koulua heidän kasvatustyössään. Yhteistyö on johtanut siihen että EOPH:n ruotsinkielistä toimintaa nyt suositellaan heidän internet sivuillaan ja että toiminnastamme on myös tehty artikkeli heidän lehteensä. Ajatuksena on ollut lisätä tietoisuutta EOPH:n ruotsinkielisestä toiminnasta suomenruotsalaisiin koteihin ja kouluihin. Tämän lisäksi molemmat organisaatiot kirjoittivat yhteisen tiedotteen, joka koski eroja ruotsin- ja suomenkielisten vanhempien eroja asenteissa. Tiedote sai valtakunnallista näkyvyyttä ja herätti paljon keskustelua sekä ruotsinettä suomenkielisten parissa. Den svenskspråkiga verksamhet Under denna period har vi kunnat fortsätta arbeta med två svenskspråkiga utbildare vilket har fungerat bra och gjort arbetet effektivare. Vi har sammanlagt bemött 1752 ungdomar varav 381 varit lågstadieelever, 1106 högstadieelever och 265 gymnasiestuderande. Under våren har endast ett lärarinfo ordnats, där 30 lärare deltog. Men i många skolor vill lärarna delta i föräldrakvällarna istället för att ordna enskilda fortbilningstillfällen för personalen. Under denna period har dessutom rekord många föräldrar, hela 574 föräldrar, deltagit i föräldrakvällarna, så det är verkligen ett bra tillfälle för lärare och föräldrar att komma samman. Nätverksarbete har gjorts främst genom medverkan i Svensk nätverksträff, som ordnades av Luckan Helsingfors i januari, och genom deltagande i de svenskspråkiga drogförebyggande

5 dagarna, som ordnades i Tammerfors i mars av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Folkhälsans Förbund, Fri från Narkotika och Svenska Studiecentralen. Vi har även infört ett samarbete med Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Förbundet önskade samarbeta med oss för att vi båda har som målsättning att arbeta för att stöda både hemmet och skolan i deras fostringsarbete. Samarbetet med Hem och Skola har lätt till att vår verksamhet nu rekommenderas på förbundets hemsida och att tidningen Hem och Skola gjorde en artikel om vårt arbete för att sprida kännedom om EOPH:s svenskspråkiga arbetet i Svenskfinland. Därtill skrev våra organisationer ett gemensamt pressmeddelande angående attitydskillnader mellan svensk- och finskspråkiga föräldrar. Pressmeddelandet fick nationell synlighet och väckte mycket diskussion både på svenskt och finskt håll. Päihdeilmiö-koulutus, ehkäisevä päihdetyö ammatillisissa oppilaitoksissa Tammikuusta Huhtikuu 2011 Päihdeilmiö ja ammatillisiin oppilaitoksiin suunnitellun Hubumenetelmällä on kohdattu 634 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevaa nuorta. HELTECH, Haagan yksikkö nuorten pajat HKI, OMNIA Lakelan toimipiste, Mäntän seudun koulutusyksikkö SAKKY, Haagan yksikön opiskelijoista sai Päihdeilmiö koulutuksen yhteensä viisitoista ryhmää viikkojen 2 ja 4 aikana. Koulutuksesta kerättiin myös tietoa päihteiden käytöstä oppilaitoksessa lyhyen Humu-koulutuksen avulla. Koulutuksia järjestettiin oppilaitoksessa jo kolmannen kerran. Omnian Lakelan yksikössä ryhmiä oli kymmenen. Kuopiossa ja Mäntässä pidettiin joulukuussa tehtyjen koulutusten tiimoilta vanhempainiltoja ja koulutuksia opettajille. Elämäntapaliiton, EOPH:n ja Terveys ry:n yhteistoimintahanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi Järjestöt käynnistävät vuonna 2011 RAY:n tukeman järjestöjen yhteisen sateenvarjohankkeen, jossa toteutetaan järjestölähtöistä toimintaa ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi. Kaikilla toimijoilla on ammattiin opiskeleville suunnattua toimintaa. Hanke yhdistää kolmen järjestöjen nykyiset toimintamenetelmät ja hyvät käytännöt yhteiseksi hankekokonaisuudeksi. Hankkeen suunnitteluun perustettiin työryhmä, jossa jäseniä on kaikista järjestöistä. EOPH:n edustajina toimi Tuomas Rouvila ja Anni Karell. Tammikuusta huhtikuuhun työryhmä tapasi 11 kertaa. Hankkeen suunnittelu on ammatillisissa oppilaitoksissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden kannalta erittäin merkityksellistä

6 Akselin otsikko EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry EOPH:n osahanke: Päihdeilmiö-menetelmän mallinnus, arviointi ja sovittaminen yhteiseen hankkeeseen Sosiaalisen median ja virtuaalityön menetelmien kehitys Kohtaavan työn toteutus ammatillista oppilaitoksissa opiskeleville, heidän sidosryhmilleen, sekä muille ammattilaisille. Koulutyön kohtaamiset Koulutyön kohtaamiset 01-04/ Peruskoulutyö 2. asteen oppilaitokset Vanhempainill at Opettajat Sarja Muut Tammi - huhtikuu koulutyön kohtaamiset 0 % 0 % 18 % 11 % Peruskoulutyö ala-aste Peruskoulutyö yläaste 2 % Ammattikoulut (Hubu) 5 % Ammattikoulut (Päihdeilmiö) 6 % Lukio Opettajien koulutus 4 % 54 % Leirit Vanhempainillat Muut (konsertit, messut, yms.)

7 Internet- ja mobiilityön yksikkö Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella yksikkö vei viisi eri itsenäistä toimintoa THL:n Hyviin käytäntöihin. Yksikön henkilöstössä tapahtui muutoksia. Neuvontapalveluiden vastaava työntekijä Kirsi Söderlund lopetti ja hänen tilalleen tuli Meri Marjamaa. Ensimmäisen Walkers-Hububussiprojektin työntekijä Hanna Ikonen ei jatkanut uudessa Walkers-Hubu-bussiprojektissa ja projektityöntekijäksi valittiin Liisa Heikinheimo. Verkkopedagogi Timo Mulari siirtyi Allianssiin ja tästä johtuen yksikköä organisoitiin uudelleen. Minna Lehtinen tuli verkkopedagogiksi ja Maarit Nyqvist otti vastuulleen yksikön päällikön sijaisen tuomat tehtävät. Sosiaalinen media Tammi-huhtikuun ajan on toimittu Habbossa, IRC-Galleriassa ja Demi.fi:ssä. Habbon puistossa sijaitsevassa Hubu-bussissa toimintaa on järjestetty joka arkipäivä, ja lisäksi kerran kuukaudessa vaihtuva teemapäivä. Hubussa tavoitetaan vuotiaita lapsia ja nuoria. Keskusteluun mahtuu kerrallaan 9 lasta ja nuorta ja yhden keskustelun kesto on noin 25 minuuttia. Keskustelujen aiheet vaihtelevat sosiaalisista suhteista harrastuksiin ja päihteisiin. Alkuvuoden aikana Laurea Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ovat ohjanneet Hubuvetoja osana projektiopintojaan. IRC-Galleriassa on pidetty kuukausittain teemaviikko, joka on sisältänyt 1-2 chat-iltaa, 1,5 tuntia kerrallaan. IRC-Galleriassa tavoitetaan yli 13-vuotiaita nuoria. Teemaviikot käsittelevät päihteiden lisäksi myös muita nuoren elämään ja valintoihin vaikuttavia tekijöitä. Demi.fi:ssä on järjestetty keskusteluiltoja joka toinen tiistai, 2 tuntia kerrallaan. Demi.fi:ssä tavoitetaan yli 13-vuotiaita nuoria. Demi.fi on nuorille tytöille ja naisille suunnattu foorumi. EOPH:n työntekijät keskustelevat Demi.fi:ssä lähinnä päihteistä sekä niihin liittyvistä ilmiöistä. EOPH toimii omilla keskustelualueillaan yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Lähes kaikissa teemakeskusteluissa oli mukana asiantuntijavieraita, aihealueesta riippuen. Vierailijat tulivat Humaania Päihdepolitiikka ry:stä, Ensi- ja turvakotien liitosta, Mielenterveysseurasta, HIV-tukikeskuksesta, Vetskari-projektista, Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Nuori Suomi ry:stä ja A-klinikkasäätiöstä. EOPH:n Hubu-työstä ja IRC-Galleriassa tehtävästä työstä julkaistiin alkuvuodesta THL:n Hyvän käytännön kuvaus.

8 Paikka Hubu IRC-Galleria Demi.fi tammikuu Aikuisten juominen Hyvä paha kannabis Turvattomuus helmikuu Kiusaaminen Kotiväkivalta Tupakka maaliskuu Liikunta Alkoholi ja masennus Alkoholi ja masennus huhtikuu Vanhempien ero Seksitaudit Miesten juominen Kuva 1. Aihealueet sosiaalisessa mediassa tammi-huhtikuussa. Helmikuun aikana käytiin neuvotteluja Sanoma Magazinesin kanssa, ja heidän ylläpitämällään sivustolla Vauva.fi aloitetaan toiminta toukokuussa. Tarkoituksena on järjestää päihdeaiheisia keskusteluja odottaville äideille ja nuorille perheille. Oppimispelit Mobihubu Osa kännykkäpeleistä päivitettiin vuoden alussa. Mobihubu-pelit liitettiin vuoden alussa THL:n Hyvä käytäntö -kuvaukseen. Yhteensä kännykkäpelejä jaettiin jakson aikana Pelikilpailu Metropolia Ammattikorkeakoulusta otettiin tammikuussa yhteyttä pelikilpailun tiimoilta. Metropoliassa käynnistettiin monialainen innovaatioprojekti, jonka yhdeksi projektiaiheeksi valittiin pelikilpailu. 20 opiskelijasta muodostettiin neljä ryhmää, jotka koostuivat sosionomi-, fysioterapia-, että mediatekniikanopiskelijoista. Kilpailun tarkoituksena oli antaa opiskelijoille mahdollisuus tehdä nuorille suunnattuja ehkäisevän päihdetyön materiaaleja. Kilpailun aiheena olivat päihteet aina alkoholista ja tupakasta nuuskaan ja huumeisiin. Tavoitteena oli tuottaa uudenlaisia näkökulmia omaava, nykyistä teknologiaa hyväkseen käyttävä ja ajankohtaisia päihdekasvatuksen aiheita yhteen liittävä ehkäisevän päihdetyön väline. Paras peli palkitaan 300 euron lahjasekillä. Alkuvuoden aikana opiskelijoita on tavattu kaksi kertaa. Ryhmät ovat tuottaneet oman projektisuunnitelman sekä alustavat suunnitelmat peleistä. Pelien on tarkoitus valmistua toukokuun aikana. Neuvontapalvelu Neuvontapuhelin Neuvontapalvelu tuotetaan yhdessä EOPH:n ja HDL:n huumevieroitusosaston yhteistyönä. EOPH vastaa neuvontapuheluihin arkisin kello 9-16, sekä vastaa nettiin tuleviin huumeneuvontakysymyksiin. Neuvontapalveluvastaavana on toiminut maaliskuusta alkaen Meri Marjamaa.

9 Osavuoden aikana vastausprosentti puheluihin oli 85,5%, tavoitevastausprosentin ollessa 70%. Paikka/aika Puhelut/vastausprosentti EOPH/ tammikuu / 76,3% EOPH/ helmikuu / 81,5% EOPH/ maaliskuu / 90,9% EOPH/ huhtikuu / 93,6% Suurin osa neuvontapuhelimeen tulleista puheluista koski kannabista, amfetamiinia, buprenorfiinia, lääkkeitä sekä sekakäyttöä. Soittajista 30 % oli päihteidenkäyttäjien läheisiä. Nettineuvonta Huumeneuvonnan nettipalvelu aloitti jälleen toiminnan järjestelmän uusimisen jälkeen huhtikuussa. Nettineuvonnassa kysyjällä on mahdollisuus esittää kysymyksiä anonyymisti kysymys-vastauspalstalla tai noutopostiperiaatteella, jossa vain kysymyksen esittäjä ja siihen vastaaja näkevät vastauksen. Neuvontapalvelun ohjausryhmä on kokoontunut sovitusti tämän osavuoden aikana yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa sekä sisäisesti EOPH:lla neuvontapalvelun työntekijöiden ja esimiehen kanssa. Mobiilivinkki Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelu hyväksyttiin osaksi THL:n hyviä käytäntöjä ja palvelun kuvaus julkaistiin Hyvä käytäntö -portaalissa helmikuussa Suosituimmat kategoriat Mobiilivinkissä (nro 18182) ovat olleet yhteystiedot, huumaus- ja lääkeaineet sekä aloitus- ja ohjeviestit. Mobiilivinkistä tietoa aineista haettiin eniten hakusanoilla amfetamiini, bentsodiatsepiini ja buprenorfiini. Erityisesti buprenorfiinin, amfetamiinin ja MDPV:n haut ovat vähentyneet edellisestä vuosikolmanneksesta. Vastaavasti GBL (lakka) hakusanalla on huomattavasti enemmän hakuja. Mobiilivinkin vastaanotettujen viestien määrä on pysynyt lähes identtisenä edelliseen vuosikolmannekseen verrattuna.

10 Kuva 1. Suosituimmat kategoriat numerossa tammi-huhtikuu 2011 Suosituimmat kategoriat Yhteystiedot Aloitus- ja ohjeviestit Huumaus- ja lääkeaineet Taudit ja sairaudet 295 Seksuaaliterveys 170 Pistäminen ja käyttäminen Komplikaatiot Mielenterveys Infektiotaudit Muut toiminnot EOPH:n Assarit Keväällä 2011 EOPH käynnisti oman verkkoyhteisönsä vapaaehtoistoimintaa varten. Vapaaehtoiset eli EOPH:n Assarit voivat omassa verkkoyhteisössään tehdä tehtäviä, osallistua kyselyihin ja jakaa ajatuksia ehkäisevästä päihdetyöstä. Assariksi voi hakea kuka tahansa yli 13-vuotias henkilö ja hakeminen tai toiminnasta eroaminen on mahdollista ympäri vuoden. Verkkoyhteisö luotiin Ning-verkkopalveluun. Haku käynnistyi maaliskuun aikana. Huhtikuun loppuun mennessä verkkoyhteisöön kuului 7 vapaaehtoista. Markkinointiin panostetaan toukokuussa.

11 Walkers-Hubu-bussiprojekti Elämä On Parasta Huumetta ry käynnisti vuoden 2011 alussa kolmivuotisen Walkers-Hububussiprojektin ( ) yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tukemana. Projekti on jatkoa toteutetulle Walkers-Hubu-bussiprojektille. Tarkoituksena on luoda uudentyyppinen nopean reagoinnin yksikkö oirehtiville alueille pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on kohdealueen tilanteen ja turvallisuuden kartoittaminen sekä alueen verkostotyön vahvistaminen siten että erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret pääsisivät palvelujen piiriin. Toiminnalla halutaan puuttua nuorten riskikäyttäytymiseen alueella ja näin lisätään alueen turvallisuutta. Projekti pyrkii vähentämään ja ehkäisemään nuorten päihteidenkäyttöä ja minimoimaan niistä aiheutuvia riskejä ja haittoja. Vuoden 2011 alussa projektiin rekrytoitiin neljä työntekijää: projektipäällikkö ja kaksi nuorisotyöntekijää, jotka työskentelevät Aseman Lapset ry:ssä sekä verkkopedagogi, joka työskentelee Elämä On Parasta Huumetta ry:ssä. Ainemaatio Ainemaatio on EOPH:n, MTV3:n ja Preventiimin yhteisesti järjestämä animaatiokilpailu nuorille ja nuorille aikuisille. Tarkoituksena on esittää ajatuksia päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä taiteen keinoin. Ainemaatioita vuodelle 2011 tuli kaiken kaikkiaan 51, joista valittiin jatkoon 13 työtä. Näistä 4kpl on yli 18-vuotiaiden ikäsarjassa ja 9 kappaletta alle 18-vuotiaiden sarjassa. Äänestysaika alkaa 3.5. ja päättyy Ainemaatiot ovat nähtävillä osoitteessa Ainemaatioista palkitaan parhaat työt molemmista ikäsarjoista. Arvioinnin perusteina on päihdekasvatusviestin onnistuneisuus ja selkeys sekä itse animaation toteutus.

12 Internet ja mobiilityön yksikön kontaktit tammi-huhtikuu 2011 Toimintakenttä Toiminta Tammi-huhtikuu SOSIAALINEN MEDIA Habbo (Hubu-bussi) Puisto Keskustelu 6161 IRC-Galleria (EOPH-yhteisö) Lataukset 4878 Kysely 2308 Demi (EOPH Demilä) Keskustelu 3329 Kävijät 987 OPPIMISPELIT Mobihubu Lataukset 1157 Pelimaailma Uudet pelaajat 220 NEUVONTAPALVELUT Neuvontapuhelin Vastattuja puheluita 329 Huumeneuvonta netissä* Kysymyksiä 0 Mobiilivinkki Vastaanotetut viestit 1405 Lähetetyt viestit 4301 MUUT TOIMINNOT Ainemaatio Työn määrät 51 Assarit Osallistujat 7 Walkers-Hubu bussi* Kävijät 0 *) toiminta ei ollut vielä alkanut Mobiiliapu-hanke Vuoden ensimmäinen kolmannes alkoi tiiviillä yhteistyöllä uuden tietojärjestelmän toimittajan Movila Oy:n edustajien kanssa. Alkuvuosi työstettiin heidän kanssaan säännöllisissä palavereissa järjestelmän käyttöliittymäkuvia. Movila sai valmiiksi tietojärjestelmän käyttöliittymän ja tietokantakuvauksen maalis-huhtikuun aikana. Huhtikuun lopulla saatiin testattavaksi myös tietojärjestelmän ensimmäinen palvelu nimeltään hakusanapalvelu. Hankeryhmään palkattiin EOPH:n sisältä verkkopedagogi Timo Mulari osa-aikaiseksi työntekijäksi väliseksi ajaksi. Hän oli mukana Movila- yhteistyössä ja vieraili kumppanien luona opastamassa ja rohkaisemassa ryhmäviestien käyttämiseen.

13 Arviointi Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelu hyväksyttiin osaksi THL:n hyviä käytäntöjä ja palvelun kuvaus julkaistiin Hyvä käytäntö -portaalissa helmikuussa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö keräsi Mobiiliapu-hankkeen dokumentteja kirjallisen ja tilastollisen aineiston päivittämistä ja analysointia varten. Hankkeen extranetoikeudet annettiin myös heidän käyttöönsä. Hankkeen sisäiseen arviointiin liittyen hankeryhmä tapasi Syfo Oy:n toimitusjohtaja Jaana Merenmiehen kanssa. Tapaamisessa pohdittiin hankkeen laatukriteereiden ja -mittariston toteutumista hankkeessa ja suunniteltiin alustavasti syksyn kehittämispäivien sisältöä. Verkostot ja kumppanuudet Yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n toimijoiden kanssa aloitettiin tammikuussa nopean huumeviestinnän ryhmä NOPSA. Ryhmän tavoitteena on jakaa luotettavaa tietoa huumeisiin ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä ovat huumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä, huumeongelmia kohtaavat ammattilaiset sekä suuri yleisö, joille viestitään riskin laajuudesta riippuen. Viestintä ja markkinointi Maaliskuussa osallistuttiin Sosiaalialan asiantuntijapäiville Helsingin Wanhassa Satamassa, jossa pidettiin puheenvuoro work shopissa Mobiilivinkki -palvelusta. Huhtikuussa koko hankeryhmä osallistui International Harm Reduction Associationin konferenssiin Beirutissa Libanonissa. Valtakunnallisilla Kuntoutuspäivillä hankkeelle oli standi. Standilla jaettiin hankeen tiedotteita, taskuesitteitä sekä EOPH:n kasseja ja pinssejä. Huumetyöläisten valtakunnallisilla neuvottelupäivillä hankkeella oli puheenvuoro Mobiilivinkki -palvelusta. Tesso lehden numerossa 2/2011 julkaistiin Meidän juttu palstalla artikkeli Mobiilivinkki palvelusta. Huhtikuussa vierailtiin Vantaan Laurean opinnäytetyömessuilla kertomassa hankkeesta ja tarjoamassa sitä opinnäytetyön aiheeksi. Erityisesti rikosseuraamusalan opiskelijoissa aihe herätti kiinnostusta. Valtakunnallistaminen Tammikuussa käytiin kertomassa hankkeesta ja Mobiilivinkki -palvelusta Kuopiossa Kasteohjelman Itä-Suomen hankkeiden hankepäälliköille. Tämän käynnin tuloksena hankkeen ja Mobiilivinkki -palvelun nettisivut saatiin linkitettyä hyvinvointipolku.fi portaaliin. Helmikuussa vierailtiin Pohjois-Suomen Kaste-aluejohtoryhmässä Kajaanissa kertomassa Mobiilivinkistä. Vierailun jälkeen aloitettiin alustavia yhteistyöneuvotteluja THL:n Oulun toimipisteen kanssa. Järvenpään sosiaalisairaalassa käytiin maaliskuussa kertomassa Mobiilivinkistä ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista omaisten ryhmissä ja potilaiden jälkiseurannassa. Huhtikuussa vierailtiin Vantaalaisen Hyvä Mieli -hankkeen Miepä-kioskissa Tikkurilan

14 kirjaston tiloissa. Kioski on osa Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalveluiden Mielen avain -kehittämishanketta, joka kuulu Kaste-hanke kokonaisuuteen. Valtakunnallistamisen kevääseen kuului Mobiilivinkin markkinointi A-klinikoille ja päihdeklinikoille ympäri Suomea. Palvelua käytiin esittelemässä Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa, Raahessa, Kokkolassa, Kokemäellä, Porissa ja Savonlinnassa. Myös pääkaupunkiseudun A-klinikoilla (4) käytiin kertomassa Mobiilivinkistä. Palvelu otettiin innostuneesti vastaan ja käynnit tuottivat erilaisia yhteistyösuunnitelmia mm. seminaariesiintymisiä. Maaliskuussa aloitettiin yhteistyö Apteekkariliiton omistaman Medifon Oy:n kanssa. Medifon Oy pakkaa apteekkimyyntiin ruiskujen ja neulojen päivystyspakkauksia. Näihin pakkauksiin saatiin mukaan Mobiilivinkin taskuesite. Pakkauksia pakataan kpl ja ne tulevat myyntiin syksyllä Kohtaamisluvut A-klinikat - Pääkaupunkiseutu 22, muu Suomi 36 Seminaarit ja muut tapahtumat n.80 Kaste-aluejohtoryhmät Kajaani 16, Kuopio 10 Tietojärjestelmän tilastot tammi-huhtikuu 2011 Mobiiliapu-hankkeen tietojärjestelmä sisältää kolme numeroa (18182, 18183, 18184). Numeroiden asiakaskäyttö on ollut vuoden 2011 ensimmäisen kolmanneksen aikana seuraavaa: Numero Yhteensä Vastaanotetut viestit Lähetetyt viestit Yhteensä Numero on ollut EOPH:n koulutiimin käytössä. Numeron käyttö on vielä kehitysvaiheessa ja se on tällä hetkellä Rikosuhripäivystyksen käytössä. Kokonaisviestimäärät kaikissa numeroissa ovat pysyneet samalla tasolla vuoden 2010 viimeiseen kolmannekseen verrattuna. Mobiilivinkki Numero Vastaanotetut viestit 1405 Lähetetyt viestit 4301 Yhteensä 5706

15 Suosituimmat kategoriat Mobiilivinkissä (nro 18182) ovat olleet yhteystiedot, huumaus- ja lääkeaineet sekä aloitus- ja ohjeviestit. Mobiilivinkistä tietoa aineista haettiin eniten hakusanoilla amfetamiini, bentsodiatsepiini ja buprenorfiini. Erityisesti buprenorfiinin, amfetamiinin ja MDPV:n haut ovat vähentyneet edellisestä vuosikolmanneksesta. Vastaavasti GBL (lakka) hakusanalla on huomattavasti enemmän hakuja. Mobiilivinkin vastaanotettujen viestien määrä on pysynyt lähes identtisenä edelliseen vuosikolmannekseen verrattuna. Pelitaito-projekti Vuoden ensimmäisen jakson aikana Pelitaito-projektin keskeisiä toimintoja on ollut kummikoulutyöskentelyn käynnistäminen sekä Nuoret pelissä -tukimateriaalin työstäminen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Nuoret pelissä -tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista ja rahapelaamista sekä niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille. Tavoitteena on lisätä kasvattajien tietoutta ja ymmärrystä lasten ja nuorten pelaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista, helpottaa peliongelmien tunnistamista ja niistä puhumista sekä edistää varhaista puuttumista. Tukimateriaalin teksti on Pelitaito-projektin projektiryhmän kirjoittama ja kirjoittamisen tukena on ollut asiantuntijoista koostuva tukiryhmä. Materiaalin julkaisee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toukokuussa Tukimateriaalin tueksi on jakson aikana työstetty myös vanhempainiltoihin tarkoitettua diasarjaa ja sen ohjeistusta. Jakson aikana projektiasiantuntijat Kaisa Luhtala ja Teresa Taskinen ovat suorittaneet loppuun Diakonia-ammattikorkeakoulun 6 opintopisteen Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -verkkokurssin. Projektipäällikkö Inka Silvennoinen on suorittanut loppuun Allianssi ry:n järjestämän Järjestöjohtajan valmennuskurssin. Pelitaito-projektin ohjausryhmä on kokoontunut jakson aikana kerran. Kouluissa tehtävä työ Pelitaito-projektin työ kouluissa on käynnistynyt vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana vilkkaana. Pelaamisteema on osoittautunut kiinnostavaksi ja tärkeäksi erityisesti alakouluissa, joissa aiheesta on keskusteltu aktiivisesti koulun henkilökunnan ja vanhempien keskuudessa. Projektin kokemuksen mukaan Hubu -menetelmällä pidettävät pelitietotunnit soveltuvat hyvin myös alakouluihin. Nuorimmat pelitietotunteihin osallistuneet ovat olleet 3- luokkalaisia.

16 Kummikoulutoiminta on aloitettu viiden kummikoulun kanssa ensimmäisillä suunnittelutapaamisilla tammi-helmikuun aikana. Pelitietotunnit ja niihin liittyvät vanhempainillat sekä opettajien koulutus on pidetty yhdellä kummikoululla. Suurimmassa osassa kummikouluja varsinainen toiminta käynnistetään syyslukukaudella Projektin työntekijät ovat pitäneet Hubu -menetelmällä pelitietotunteja ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Pelitietotunneilla on kohdattu yhteensä 154 alakoululaista, 74 yläkoululaista ja 209 lukiolaista. Pelaamista käsittelevissä vanhempainilloissa on kohdattu yhteensä 335 ala- ja yläkoululaisten vanhempaa. Pelaamista käsitteleviä luentoja on lisäksi pidetty lähihoitajaopiskelijoille ja työvoimapoliittisten koulutusten ryhmille Helsingin Diakoniaopistossa, jossa luentoihin on osallistunut yhteensä 43 opiskelijaa. Yhteensä vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana kouluissa on kohdattu 480 oppilasta Pelitaito-projektin kohtaamiset kouluissa tammi-huhtikuussa 2011 (n=480) Alakoulu Yläkoulu Lukio Ammattikoulu Vanhemmat Muut koulutukset Pelitaito-projekti on pitänyt jakson aikana useita koulutuksia lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaitoista. Koulutuksia on pidetty yhteensä 259 lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle ammattilaiselle ja vapaaehtoistoimijalle. Messut ja tapahtumat Pelitaito-projektin toimintaa on esitelty EOPH:n yhteisellä näyttelypisteellä Educa-messuilla ( ), Next Step messuilla (2.-3.2), Reaktori tapahtumassa ( ) sekä Nuorisotyöpäivillä ( ). Lisäksi Pelitaito-projekti on ollut mukana Assembly Winter tapahtumassa ( ), jossa on mukana yli tuhat tietokone- ja peliharrastajaa.

17 Internet- ja mobiilityö Kevään aikana Pelitaito-projektille on suunniteltu omia Facebookin fanisivuja, joiden kautta on mahdollista kohdata nuoria sekä saada näkyvyyttä projektille ja tiedottaa sen toiminnasta. Sivut on tarkoitus avata viimeistään syksyllä Pelitaito-projektin verkkosivuille on lisätty Vierailijablogi. Noin kerran kuussa julkaistavissa blogikirjoituksissa vierailevat kirjoittajat käsittelevät pelaamiseen liittyviä teemoja omasta näkökulmastaan. Edellisenä vuonna Facebookin Pelimaailmassa ja Mobihubu kännykkäpelisarjan osana julkaistujen peliaiheisten oppimispelien markkinointia on jatkettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Mobihubu Pelitaito -kännykkäpeliä on tammi-huhtikuussa ladattu yli 600 kertaa. Kaikkiaan peliä on ladattu sen ilmestymisen jälkeen 4860 kertaa.

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010 EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ LAPSEN EDUN JA SUOJELEMISEN NÄKÖKULMASTA Vuosituhannen toinen vuosikymmen alkoi Elämä On Parasta Huumetta ry:n uusien sääntöjen, toiminta-ajatuksen ja arvojen myötä. Kehittämisprosessi

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013. Mari Pajula

Vuosiraportti 2013. Mari Pajula Vuosiraportti 2013 Mari Pajula Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Tiivistelmä 5 Sammanfattning 6 Peluurin toiminta 6 Toiminnan tavoite 6 Peluurin palveluiden esittely 8 Palvelun tuottaminen, hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Vuosiraportti 2011. Mari Pajula Henna Vuorento Annina Aaltonen

Vuosiraportti 2011. Mari Pajula Henna Vuorento Annina Aaltonen Vuosiraportti 2011 Mari Pajula Henna Vuorento Annina Aaltonen Graafinen suunnittelu: Jarkko Hyppönen Sisällysluettelo 4 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Sammanfattning 7 Peluurin toiminta 7 Toiminnan tavoite 7

Lisätiedot

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry Projektipäällikkö VTL Tuuli Salospohja SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Projektihakemus RAY:lle 2004 1 1.2 Projektin loppuselvitys

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008 Tapio Jaakkola Peluuri Vuosiraportti 2008 Peluuri Vuosiraportti 2008 Tiivistelmä Peluuri on valtakunnallinen auttava palvelu, joka tarjoaa peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja hoitoalan ammattilaisille

Lisätiedot

1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3. 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5. 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6

1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3. 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5. 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 Vuosikertomus 2014 1 SISÄLTÖ 1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 4. Työ nuorten reviireillä 7 5. Etsivä

Lisätiedot

2013 Toimintakertomus

2013 Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 1 Sisällys Peliklinikan toiminta-ajatus...2 Peliklinikan visio...2 Peliklinikka 2013...2 Yleistä...2 Peliklinikan palvelut...3 Avohoito...3 Peluuri...4

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

Meidän perhe menee kouluun 2007-2009 meidän perhe menee kouluun -projektin raportti Marjo Hakala, Elina Salo, Minna Voltti aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n julkaisusarjan raportti numero: 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen AikaEuro projekti tarja määttä - petri kylmänen Alkusanat Alkoholi on työikäisten miesten yleisin kuolinsyy tällä hetkellä. Näin otsikoi Helsingin Sanomat artikkelin 1.11.2006. Alkoholi on ohittanut sepelvaltimotaudin,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot