Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011. EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011 EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry

2 Osavuosikatsaus tammikuu huhtikuu 2011 Elämä On Parasta Huumetta ry, Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry ovat päättäneet selvittää onko yhdistysten toiminnat mahdollista yhdistää yhteen organisaatioon. Prosessi on edennyt päätöksentekoelimiin. Kunkin järjestön hallitus on päättänyt esittää yhdistymistä ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselleen. Alkuperäinen aikataulu tavoite ei toteutunut. Elämäntapaliiton ylimääräinen kokous on hyväksynyt yhdistymisen ja EOPH:n ylimääräinen kokous hyväksyi yhdistymisen Terveys-Hälsan ry käsittelee asiaa omassa yhdistyksen kokouksessaan. Tavoitteena on, että uusi järjestö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry aloittaisi toiminnan Valtioneuvosto vahvisti RAY avustukset vuodelle 2011 ja EOPH:n osalta päätös oli tyydyttävä. Yleisavustuksen korotusta ei saatu, joka oli tiukan avustusvuoden näkökulmasta ymmärrettävää. EOPH pystyy nyt kuitenkin laajentamaan toimintaansa ammattikouluissa yhdessä kumppaneidensa kanssa uuden AMIS hankkeen myötä ja jatkamaan yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa Walkers-Hubu projektia. EOPH RAY ja muut avustukset AY2 Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan v myönnetty Haettu 2011 Myönnetty 2011 Muutos 2010 (t ) v suunnitelma (t ) v suunnitelma (t ) v suunnitelma (t ) ATK investointi vuosi AK5 Ehkäisevä työ kouluissa AK6 Ehkäisevä työ telemaattisesti Mobiilipalvelun kehittämiseen ja laajentamiseen (Mobilehelptekstiviestiapu, ) Lasten ja nuorten pelaamisen ja pelihaittojen ehkäisyprojekti UUSI kohde, EOPH osuus AMIS -hanke , (Elämäntapaliitto koordinoi, myöntö (450/550/550/550/550=2650te) UUSI kohde, EOPH osuus Nuorten tavoittamisen, turvallisen kohtaamisen ja palveluohjaamisen sekä katusovittelutoiminnan kehittämiseen, Walkers-Hubu. (Aseman lapset koordinoi, myöntö 180/220/220) Peli Polvet (Eläkeliitto koordinoi) Ray yhteensä MUUT Neuvontapalvelu HDL Sohlberg WIHURI YHTEENSÄ Alkuvuoden toiminnasta voi lukea yksityiskohtaisempaa tietoa kunkin toiminnon kohdalta.

3 Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Jakson aikana työskenneltiin Hubu -menetelmällä oppilaan kanssa ja vanhempainilloissa kohdattiin vanhempaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa kohdattiin joko Päihdeilmiö koulutuksella tai Hubu -menetelmällä 975 opiskelijaa. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa -tiimin osalta jakson alku oli keskittymistä perustyöhön. Koulutiimissä työskentelevät päällikkö Tuomas Rouvila, vanhempi kouluttaja Kim Kannussaari, kouluttajat Sari Anjala, Anni Karell (ammattikouluissa tehtävä työ), Minna Lehtinen ja vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt (ruotsinkielinen toiminta. Kokonaisvahvuus tiimissä on siis 1+5 (6). Jakson lopulla Sari Anjala jäi äitiyslomalle ja Minna Lehtinen siirtyi Internet ja Mobiilityön yksikköön. Yhdistyminen Terveys ry:n ja Elämäntapaliiton kanssa Koulutiimin osalta yhdistyminen työllisti alkuvuodesta. Kim Kannussaari ja Anne Ahlefelt kuuluivat työryhmään, joka mietti kohtaavaa työtä uudessa järjestössä. Tuomas Rouvila ja Anni Karell kuuluivat ammattikouluhankkeen suunnittelutyöryhmään. Molemmat ryhmät saivat työnsä valmiiksi ja tuotokset esiteltiin Kihlajaisissa helmikuussa. Tapahtumat ja messut Osallistuimme tammikuussa Educa-messuille, jotka järjestettiin Helsingissä. Esittelimme toimintaamme ja opettajia kävi pisteellämme runsaasti. Messujen kautta saimme muutamia uusia yhteydenottoja sekä keikkoja. Next Step messuille Jyväskylään osallistuimme yhteistyössä Pelitaito-projektin kanssa, jossa esittelimme toimintojamme. Nuoret olivat kiinnostuneita toiminnastamme ja he saivat kokeilla Hubu-menetelmää käytännössä. Nuorisotyöpäivät 2011, Mikkeli EOPH:lla oli 2011 nuorisotyöpäivillä puheenvuoro aiheesta Ehkäisevä päihdetyö ammatillisissa oppilaitoksissa, voiko järjestötyöntekijä tai nuorisotyöntekijä olla sosiokulttuurinen innostaja? Sisältöinä oli mm. mitä on laadukas ehkäisevä päihdetyö? Miten ja miksi sitä on tehty, millaisia kokemuksia työstä on saatu? Miten nuorisotyöntekijä tai järjestötyöntekijä voi saada roolin oppilaitoksen työssä? Onko ulkopuolisen työntekijän työstä hyötyä opiskelijoille ja oppilaitokselle? Puheenvuoron piti kouluttaja Anni Karell.

4 Ruotsinkielinen toiminta Kauden aikana olemme voineet jatkaa työskentelyä kahdella ruotsinkielisellä kouluttajalla mikä on toiminut hyvin ja tehostanut toimintaa. Olemme kohdanneet yhteensä 1752 nuorta, joista 381 ovat olleet alakoulun oppilaita, 1106 yläkoulun oppilaita ja 265 lukio-opiskelijoita. Kevään aikana on järjestetty ainoastaan yksi opettajakoulutus, johon osallistui 30 opettajaa. Monessa koulussa opettajat ovat halunneet osallistua vanhempainiltaan eikä koulu silloin ole halunnut järjestää erillistä koulutustilaisuutta henkilökunnalleen. Tämän kauden aikana meillä on ollut ennätyssuuri osallistujamäärä järjestämissämme vanhempainilloissa. Illoissamme on ollut yhteensä 574 vanhempaa, joten tilaisuudet ovat todellakin hyvä kohtaamispaikka opettajille ja vanhemmille. Verkostotyötä on ensisijaisesti tehty osallistumalla ruotsinkieliseen verkostoon Svensk nätverksträff, jonka Luckan Helsingfors järjesti tammikuussa ja ruotsinkielisille EPT-päiville Tampereella maaliskuussa. Tapahtuman järjestivät Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Folkhälsans Förbund, Irti Huumeista ja Svenska Studiecentralen. Olemme myös aloittaneet yhteistyön Förbundet Hem och Skola i Finland rf:n kanssa. Liitto halusi tehdä yhteistyötä kanssamme koska molemmilla on tavoitteena tukea sekä kotia että koulua heidän kasvatustyössään. Yhteistyö on johtanut siihen että EOPH:n ruotsinkielistä toimintaa nyt suositellaan heidän internet sivuillaan ja että toiminnastamme on myös tehty artikkeli heidän lehteensä. Ajatuksena on ollut lisätä tietoisuutta EOPH:n ruotsinkielisestä toiminnasta suomenruotsalaisiin koteihin ja kouluihin. Tämän lisäksi molemmat organisaatiot kirjoittivat yhteisen tiedotteen, joka koski eroja ruotsin- ja suomenkielisten vanhempien eroja asenteissa. Tiedote sai valtakunnallista näkyvyyttä ja herätti paljon keskustelua sekä ruotsinettä suomenkielisten parissa. Den svenskspråkiga verksamhet Under denna period har vi kunnat fortsätta arbeta med två svenskspråkiga utbildare vilket har fungerat bra och gjort arbetet effektivare. Vi har sammanlagt bemött 1752 ungdomar varav 381 varit lågstadieelever, 1106 högstadieelever och 265 gymnasiestuderande. Under våren har endast ett lärarinfo ordnats, där 30 lärare deltog. Men i många skolor vill lärarna delta i föräldrakvällarna istället för att ordna enskilda fortbilningstillfällen för personalen. Under denna period har dessutom rekord många föräldrar, hela 574 föräldrar, deltagit i föräldrakvällarna, så det är verkligen ett bra tillfälle för lärare och föräldrar att komma samman. Nätverksarbete har gjorts främst genom medverkan i Svensk nätverksträff, som ordnades av Luckan Helsingfors i januari, och genom deltagande i de svenskspråkiga drogförebyggande

5 dagarna, som ordnades i Tammerfors i mars av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Folkhälsans Förbund, Fri från Narkotika och Svenska Studiecentralen. Vi har även infört ett samarbete med Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Förbundet önskade samarbeta med oss för att vi båda har som målsättning att arbeta för att stöda både hemmet och skolan i deras fostringsarbete. Samarbetet med Hem och Skola har lätt till att vår verksamhet nu rekommenderas på förbundets hemsida och att tidningen Hem och Skola gjorde en artikel om vårt arbete för att sprida kännedom om EOPH:s svenskspråkiga arbetet i Svenskfinland. Därtill skrev våra organisationer ett gemensamt pressmeddelande angående attitydskillnader mellan svensk- och finskspråkiga föräldrar. Pressmeddelandet fick nationell synlighet och väckte mycket diskussion både på svenskt och finskt håll. Päihdeilmiö-koulutus, ehkäisevä päihdetyö ammatillisissa oppilaitoksissa Tammikuusta Huhtikuu 2011 Päihdeilmiö ja ammatillisiin oppilaitoksiin suunnitellun Hubumenetelmällä on kohdattu 634 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevaa nuorta. HELTECH, Haagan yksikkö nuorten pajat HKI, OMNIA Lakelan toimipiste, Mäntän seudun koulutusyksikkö SAKKY, Haagan yksikön opiskelijoista sai Päihdeilmiö koulutuksen yhteensä viisitoista ryhmää viikkojen 2 ja 4 aikana. Koulutuksesta kerättiin myös tietoa päihteiden käytöstä oppilaitoksessa lyhyen Humu-koulutuksen avulla. Koulutuksia järjestettiin oppilaitoksessa jo kolmannen kerran. Omnian Lakelan yksikössä ryhmiä oli kymmenen. Kuopiossa ja Mäntässä pidettiin joulukuussa tehtyjen koulutusten tiimoilta vanhempainiltoja ja koulutuksia opettajille. Elämäntapaliiton, EOPH:n ja Terveys ry:n yhteistoimintahanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi Järjestöt käynnistävät vuonna 2011 RAY:n tukeman järjestöjen yhteisen sateenvarjohankkeen, jossa toteutetaan järjestölähtöistä toimintaa ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi. Kaikilla toimijoilla on ammattiin opiskeleville suunnattua toimintaa. Hanke yhdistää kolmen järjestöjen nykyiset toimintamenetelmät ja hyvät käytännöt yhteiseksi hankekokonaisuudeksi. Hankkeen suunnitteluun perustettiin työryhmä, jossa jäseniä on kaikista järjestöistä. EOPH:n edustajina toimi Tuomas Rouvila ja Anni Karell. Tammikuusta huhtikuuhun työryhmä tapasi 11 kertaa. Hankkeen suunnittelu on ammatillisissa oppilaitoksissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden kannalta erittäin merkityksellistä

6 Akselin otsikko EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry EOPH:n osahanke: Päihdeilmiö-menetelmän mallinnus, arviointi ja sovittaminen yhteiseen hankkeeseen Sosiaalisen median ja virtuaalityön menetelmien kehitys Kohtaavan työn toteutus ammatillista oppilaitoksissa opiskeleville, heidän sidosryhmilleen, sekä muille ammattilaisille. Koulutyön kohtaamiset Koulutyön kohtaamiset 01-04/ Peruskoulutyö 2. asteen oppilaitokset Vanhempainill at Opettajat Sarja Muut Tammi - huhtikuu koulutyön kohtaamiset 0 % 0 % 18 % 11 % Peruskoulutyö ala-aste Peruskoulutyö yläaste 2 % Ammattikoulut (Hubu) 5 % Ammattikoulut (Päihdeilmiö) 6 % Lukio Opettajien koulutus 4 % 54 % Leirit Vanhempainillat Muut (konsertit, messut, yms.)

7 Internet- ja mobiilityön yksikkö Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella yksikkö vei viisi eri itsenäistä toimintoa THL:n Hyviin käytäntöihin. Yksikön henkilöstössä tapahtui muutoksia. Neuvontapalveluiden vastaava työntekijä Kirsi Söderlund lopetti ja hänen tilalleen tuli Meri Marjamaa. Ensimmäisen Walkers-Hububussiprojektin työntekijä Hanna Ikonen ei jatkanut uudessa Walkers-Hubu-bussiprojektissa ja projektityöntekijäksi valittiin Liisa Heikinheimo. Verkkopedagogi Timo Mulari siirtyi Allianssiin ja tästä johtuen yksikköä organisoitiin uudelleen. Minna Lehtinen tuli verkkopedagogiksi ja Maarit Nyqvist otti vastuulleen yksikön päällikön sijaisen tuomat tehtävät. Sosiaalinen media Tammi-huhtikuun ajan on toimittu Habbossa, IRC-Galleriassa ja Demi.fi:ssä. Habbon puistossa sijaitsevassa Hubu-bussissa toimintaa on järjestetty joka arkipäivä, ja lisäksi kerran kuukaudessa vaihtuva teemapäivä. Hubussa tavoitetaan vuotiaita lapsia ja nuoria. Keskusteluun mahtuu kerrallaan 9 lasta ja nuorta ja yhden keskustelun kesto on noin 25 minuuttia. Keskustelujen aiheet vaihtelevat sosiaalisista suhteista harrastuksiin ja päihteisiin. Alkuvuoden aikana Laurea Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ovat ohjanneet Hubuvetoja osana projektiopintojaan. IRC-Galleriassa on pidetty kuukausittain teemaviikko, joka on sisältänyt 1-2 chat-iltaa, 1,5 tuntia kerrallaan. IRC-Galleriassa tavoitetaan yli 13-vuotiaita nuoria. Teemaviikot käsittelevät päihteiden lisäksi myös muita nuoren elämään ja valintoihin vaikuttavia tekijöitä. Demi.fi:ssä on järjestetty keskusteluiltoja joka toinen tiistai, 2 tuntia kerrallaan. Demi.fi:ssä tavoitetaan yli 13-vuotiaita nuoria. Demi.fi on nuorille tytöille ja naisille suunnattu foorumi. EOPH:n työntekijät keskustelevat Demi.fi:ssä lähinnä päihteistä sekä niihin liittyvistä ilmiöistä. EOPH toimii omilla keskustelualueillaan yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Lähes kaikissa teemakeskusteluissa oli mukana asiantuntijavieraita, aihealueesta riippuen. Vierailijat tulivat Humaania Päihdepolitiikka ry:stä, Ensi- ja turvakotien liitosta, Mielenterveysseurasta, HIV-tukikeskuksesta, Vetskari-projektista, Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Nuori Suomi ry:stä ja A-klinikkasäätiöstä. EOPH:n Hubu-työstä ja IRC-Galleriassa tehtävästä työstä julkaistiin alkuvuodesta THL:n Hyvän käytännön kuvaus.

8 Paikka Hubu IRC-Galleria Demi.fi tammikuu Aikuisten juominen Hyvä paha kannabis Turvattomuus helmikuu Kiusaaminen Kotiväkivalta Tupakka maaliskuu Liikunta Alkoholi ja masennus Alkoholi ja masennus huhtikuu Vanhempien ero Seksitaudit Miesten juominen Kuva 1. Aihealueet sosiaalisessa mediassa tammi-huhtikuussa. Helmikuun aikana käytiin neuvotteluja Sanoma Magazinesin kanssa, ja heidän ylläpitämällään sivustolla Vauva.fi aloitetaan toiminta toukokuussa. Tarkoituksena on järjestää päihdeaiheisia keskusteluja odottaville äideille ja nuorille perheille. Oppimispelit Mobihubu Osa kännykkäpeleistä päivitettiin vuoden alussa. Mobihubu-pelit liitettiin vuoden alussa THL:n Hyvä käytäntö -kuvaukseen. Yhteensä kännykkäpelejä jaettiin jakson aikana Pelikilpailu Metropolia Ammattikorkeakoulusta otettiin tammikuussa yhteyttä pelikilpailun tiimoilta. Metropoliassa käynnistettiin monialainen innovaatioprojekti, jonka yhdeksi projektiaiheeksi valittiin pelikilpailu. 20 opiskelijasta muodostettiin neljä ryhmää, jotka koostuivat sosionomi-, fysioterapia-, että mediatekniikanopiskelijoista. Kilpailun tarkoituksena oli antaa opiskelijoille mahdollisuus tehdä nuorille suunnattuja ehkäisevän päihdetyön materiaaleja. Kilpailun aiheena olivat päihteet aina alkoholista ja tupakasta nuuskaan ja huumeisiin. Tavoitteena oli tuottaa uudenlaisia näkökulmia omaava, nykyistä teknologiaa hyväkseen käyttävä ja ajankohtaisia päihdekasvatuksen aiheita yhteen liittävä ehkäisevän päihdetyön väline. Paras peli palkitaan 300 euron lahjasekillä. Alkuvuoden aikana opiskelijoita on tavattu kaksi kertaa. Ryhmät ovat tuottaneet oman projektisuunnitelman sekä alustavat suunnitelmat peleistä. Pelien on tarkoitus valmistua toukokuun aikana. Neuvontapalvelu Neuvontapuhelin Neuvontapalvelu tuotetaan yhdessä EOPH:n ja HDL:n huumevieroitusosaston yhteistyönä. EOPH vastaa neuvontapuheluihin arkisin kello 9-16, sekä vastaa nettiin tuleviin huumeneuvontakysymyksiin. Neuvontapalveluvastaavana on toiminut maaliskuusta alkaen Meri Marjamaa.

9 Osavuoden aikana vastausprosentti puheluihin oli 85,5%, tavoitevastausprosentin ollessa 70%. Paikka/aika Puhelut/vastausprosentti EOPH/ tammikuu / 76,3% EOPH/ helmikuu / 81,5% EOPH/ maaliskuu / 90,9% EOPH/ huhtikuu / 93,6% Suurin osa neuvontapuhelimeen tulleista puheluista koski kannabista, amfetamiinia, buprenorfiinia, lääkkeitä sekä sekakäyttöä. Soittajista 30 % oli päihteidenkäyttäjien läheisiä. Nettineuvonta Huumeneuvonnan nettipalvelu aloitti jälleen toiminnan järjestelmän uusimisen jälkeen huhtikuussa. Nettineuvonnassa kysyjällä on mahdollisuus esittää kysymyksiä anonyymisti kysymys-vastauspalstalla tai noutopostiperiaatteella, jossa vain kysymyksen esittäjä ja siihen vastaaja näkevät vastauksen. Neuvontapalvelun ohjausryhmä on kokoontunut sovitusti tämän osavuoden aikana yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa sekä sisäisesti EOPH:lla neuvontapalvelun työntekijöiden ja esimiehen kanssa. Mobiilivinkki Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelu hyväksyttiin osaksi THL:n hyviä käytäntöjä ja palvelun kuvaus julkaistiin Hyvä käytäntö -portaalissa helmikuussa Suosituimmat kategoriat Mobiilivinkissä (nro 18182) ovat olleet yhteystiedot, huumaus- ja lääkeaineet sekä aloitus- ja ohjeviestit. Mobiilivinkistä tietoa aineista haettiin eniten hakusanoilla amfetamiini, bentsodiatsepiini ja buprenorfiini. Erityisesti buprenorfiinin, amfetamiinin ja MDPV:n haut ovat vähentyneet edellisestä vuosikolmanneksesta. Vastaavasti GBL (lakka) hakusanalla on huomattavasti enemmän hakuja. Mobiilivinkin vastaanotettujen viestien määrä on pysynyt lähes identtisenä edelliseen vuosikolmannekseen verrattuna.

10 Kuva 1. Suosituimmat kategoriat numerossa tammi-huhtikuu 2011 Suosituimmat kategoriat Yhteystiedot Aloitus- ja ohjeviestit Huumaus- ja lääkeaineet Taudit ja sairaudet 295 Seksuaaliterveys 170 Pistäminen ja käyttäminen Komplikaatiot Mielenterveys Infektiotaudit Muut toiminnot EOPH:n Assarit Keväällä 2011 EOPH käynnisti oman verkkoyhteisönsä vapaaehtoistoimintaa varten. Vapaaehtoiset eli EOPH:n Assarit voivat omassa verkkoyhteisössään tehdä tehtäviä, osallistua kyselyihin ja jakaa ajatuksia ehkäisevästä päihdetyöstä. Assariksi voi hakea kuka tahansa yli 13-vuotias henkilö ja hakeminen tai toiminnasta eroaminen on mahdollista ympäri vuoden. Verkkoyhteisö luotiin Ning-verkkopalveluun. Haku käynnistyi maaliskuun aikana. Huhtikuun loppuun mennessä verkkoyhteisöön kuului 7 vapaaehtoista. Markkinointiin panostetaan toukokuussa.

11 Walkers-Hubu-bussiprojekti Elämä On Parasta Huumetta ry käynnisti vuoden 2011 alussa kolmivuotisen Walkers-Hububussiprojektin ( ) yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tukemana. Projekti on jatkoa toteutetulle Walkers-Hubu-bussiprojektille. Tarkoituksena on luoda uudentyyppinen nopean reagoinnin yksikkö oirehtiville alueille pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on kohdealueen tilanteen ja turvallisuuden kartoittaminen sekä alueen verkostotyön vahvistaminen siten että erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret pääsisivät palvelujen piiriin. Toiminnalla halutaan puuttua nuorten riskikäyttäytymiseen alueella ja näin lisätään alueen turvallisuutta. Projekti pyrkii vähentämään ja ehkäisemään nuorten päihteidenkäyttöä ja minimoimaan niistä aiheutuvia riskejä ja haittoja. Vuoden 2011 alussa projektiin rekrytoitiin neljä työntekijää: projektipäällikkö ja kaksi nuorisotyöntekijää, jotka työskentelevät Aseman Lapset ry:ssä sekä verkkopedagogi, joka työskentelee Elämä On Parasta Huumetta ry:ssä. Ainemaatio Ainemaatio on EOPH:n, MTV3:n ja Preventiimin yhteisesti järjestämä animaatiokilpailu nuorille ja nuorille aikuisille. Tarkoituksena on esittää ajatuksia päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä taiteen keinoin. Ainemaatioita vuodelle 2011 tuli kaiken kaikkiaan 51, joista valittiin jatkoon 13 työtä. Näistä 4kpl on yli 18-vuotiaiden ikäsarjassa ja 9 kappaletta alle 18-vuotiaiden sarjassa. Äänestysaika alkaa 3.5. ja päättyy Ainemaatiot ovat nähtävillä osoitteessa Ainemaatioista palkitaan parhaat työt molemmista ikäsarjoista. Arvioinnin perusteina on päihdekasvatusviestin onnistuneisuus ja selkeys sekä itse animaation toteutus.

12 Internet ja mobiilityön yksikön kontaktit tammi-huhtikuu 2011 Toimintakenttä Toiminta Tammi-huhtikuu SOSIAALINEN MEDIA Habbo (Hubu-bussi) Puisto Keskustelu 6161 IRC-Galleria (EOPH-yhteisö) Lataukset 4878 Kysely 2308 Demi (EOPH Demilä) Keskustelu 3329 Kävijät 987 OPPIMISPELIT Mobihubu Lataukset 1157 Pelimaailma Uudet pelaajat 220 NEUVONTAPALVELUT Neuvontapuhelin Vastattuja puheluita 329 Huumeneuvonta netissä* Kysymyksiä 0 Mobiilivinkki Vastaanotetut viestit 1405 Lähetetyt viestit 4301 MUUT TOIMINNOT Ainemaatio Työn määrät 51 Assarit Osallistujat 7 Walkers-Hubu bussi* Kävijät 0 *) toiminta ei ollut vielä alkanut Mobiiliapu-hanke Vuoden ensimmäinen kolmannes alkoi tiiviillä yhteistyöllä uuden tietojärjestelmän toimittajan Movila Oy:n edustajien kanssa. Alkuvuosi työstettiin heidän kanssaan säännöllisissä palavereissa järjestelmän käyttöliittymäkuvia. Movila sai valmiiksi tietojärjestelmän käyttöliittymän ja tietokantakuvauksen maalis-huhtikuun aikana. Huhtikuun lopulla saatiin testattavaksi myös tietojärjestelmän ensimmäinen palvelu nimeltään hakusanapalvelu. Hankeryhmään palkattiin EOPH:n sisältä verkkopedagogi Timo Mulari osa-aikaiseksi työntekijäksi väliseksi ajaksi. Hän oli mukana Movila- yhteistyössä ja vieraili kumppanien luona opastamassa ja rohkaisemassa ryhmäviestien käyttämiseen.

13 Arviointi Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelu hyväksyttiin osaksi THL:n hyviä käytäntöjä ja palvelun kuvaus julkaistiin Hyvä käytäntö -portaalissa helmikuussa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö keräsi Mobiiliapu-hankkeen dokumentteja kirjallisen ja tilastollisen aineiston päivittämistä ja analysointia varten. Hankkeen extranetoikeudet annettiin myös heidän käyttöönsä. Hankkeen sisäiseen arviointiin liittyen hankeryhmä tapasi Syfo Oy:n toimitusjohtaja Jaana Merenmiehen kanssa. Tapaamisessa pohdittiin hankkeen laatukriteereiden ja -mittariston toteutumista hankkeessa ja suunniteltiin alustavasti syksyn kehittämispäivien sisältöä. Verkostot ja kumppanuudet Yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n toimijoiden kanssa aloitettiin tammikuussa nopean huumeviestinnän ryhmä NOPSA. Ryhmän tavoitteena on jakaa luotettavaa tietoa huumeisiin ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä ovat huumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä, huumeongelmia kohtaavat ammattilaiset sekä suuri yleisö, joille viestitään riskin laajuudesta riippuen. Viestintä ja markkinointi Maaliskuussa osallistuttiin Sosiaalialan asiantuntijapäiville Helsingin Wanhassa Satamassa, jossa pidettiin puheenvuoro work shopissa Mobiilivinkki -palvelusta. Huhtikuussa koko hankeryhmä osallistui International Harm Reduction Associationin konferenssiin Beirutissa Libanonissa. Valtakunnallisilla Kuntoutuspäivillä hankkeelle oli standi. Standilla jaettiin hankeen tiedotteita, taskuesitteitä sekä EOPH:n kasseja ja pinssejä. Huumetyöläisten valtakunnallisilla neuvottelupäivillä hankkeella oli puheenvuoro Mobiilivinkki -palvelusta. Tesso lehden numerossa 2/2011 julkaistiin Meidän juttu palstalla artikkeli Mobiilivinkki palvelusta. Huhtikuussa vierailtiin Vantaan Laurean opinnäytetyömessuilla kertomassa hankkeesta ja tarjoamassa sitä opinnäytetyön aiheeksi. Erityisesti rikosseuraamusalan opiskelijoissa aihe herätti kiinnostusta. Valtakunnallistaminen Tammikuussa käytiin kertomassa hankkeesta ja Mobiilivinkki -palvelusta Kuopiossa Kasteohjelman Itä-Suomen hankkeiden hankepäälliköille. Tämän käynnin tuloksena hankkeen ja Mobiilivinkki -palvelun nettisivut saatiin linkitettyä hyvinvointipolku.fi portaaliin. Helmikuussa vierailtiin Pohjois-Suomen Kaste-aluejohtoryhmässä Kajaanissa kertomassa Mobiilivinkistä. Vierailun jälkeen aloitettiin alustavia yhteistyöneuvotteluja THL:n Oulun toimipisteen kanssa. Järvenpään sosiaalisairaalassa käytiin maaliskuussa kertomassa Mobiilivinkistä ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista omaisten ryhmissä ja potilaiden jälkiseurannassa. Huhtikuussa vierailtiin Vantaalaisen Hyvä Mieli -hankkeen Miepä-kioskissa Tikkurilan

14 kirjaston tiloissa. Kioski on osa Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalveluiden Mielen avain -kehittämishanketta, joka kuulu Kaste-hanke kokonaisuuteen. Valtakunnallistamisen kevääseen kuului Mobiilivinkin markkinointi A-klinikoille ja päihdeklinikoille ympäri Suomea. Palvelua käytiin esittelemässä Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa, Raahessa, Kokkolassa, Kokemäellä, Porissa ja Savonlinnassa. Myös pääkaupunkiseudun A-klinikoilla (4) käytiin kertomassa Mobiilivinkistä. Palvelu otettiin innostuneesti vastaan ja käynnit tuottivat erilaisia yhteistyösuunnitelmia mm. seminaariesiintymisiä. Maaliskuussa aloitettiin yhteistyö Apteekkariliiton omistaman Medifon Oy:n kanssa. Medifon Oy pakkaa apteekkimyyntiin ruiskujen ja neulojen päivystyspakkauksia. Näihin pakkauksiin saatiin mukaan Mobiilivinkin taskuesite. Pakkauksia pakataan kpl ja ne tulevat myyntiin syksyllä Kohtaamisluvut A-klinikat - Pääkaupunkiseutu 22, muu Suomi 36 Seminaarit ja muut tapahtumat n.80 Kaste-aluejohtoryhmät Kajaani 16, Kuopio 10 Tietojärjestelmän tilastot tammi-huhtikuu 2011 Mobiiliapu-hankkeen tietojärjestelmä sisältää kolme numeroa (18182, 18183, 18184). Numeroiden asiakaskäyttö on ollut vuoden 2011 ensimmäisen kolmanneksen aikana seuraavaa: Numero Yhteensä Vastaanotetut viestit Lähetetyt viestit Yhteensä Numero on ollut EOPH:n koulutiimin käytössä. Numeron käyttö on vielä kehitysvaiheessa ja se on tällä hetkellä Rikosuhripäivystyksen käytössä. Kokonaisviestimäärät kaikissa numeroissa ovat pysyneet samalla tasolla vuoden 2010 viimeiseen kolmannekseen verrattuna. Mobiilivinkki Numero Vastaanotetut viestit 1405 Lähetetyt viestit 4301 Yhteensä 5706

15 Suosituimmat kategoriat Mobiilivinkissä (nro 18182) ovat olleet yhteystiedot, huumaus- ja lääkeaineet sekä aloitus- ja ohjeviestit. Mobiilivinkistä tietoa aineista haettiin eniten hakusanoilla amfetamiini, bentsodiatsepiini ja buprenorfiini. Erityisesti buprenorfiinin, amfetamiinin ja MDPV:n haut ovat vähentyneet edellisestä vuosikolmanneksesta. Vastaavasti GBL (lakka) hakusanalla on huomattavasti enemmän hakuja. Mobiilivinkin vastaanotettujen viestien määrä on pysynyt lähes identtisenä edelliseen vuosikolmannekseen verrattuna. Pelitaito-projekti Vuoden ensimmäisen jakson aikana Pelitaito-projektin keskeisiä toimintoja on ollut kummikoulutyöskentelyn käynnistäminen sekä Nuoret pelissä -tukimateriaalin työstäminen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Nuoret pelissä -tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista ja rahapelaamista sekä niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille. Tavoitteena on lisätä kasvattajien tietoutta ja ymmärrystä lasten ja nuorten pelaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista, helpottaa peliongelmien tunnistamista ja niistä puhumista sekä edistää varhaista puuttumista. Tukimateriaalin teksti on Pelitaito-projektin projektiryhmän kirjoittama ja kirjoittamisen tukena on ollut asiantuntijoista koostuva tukiryhmä. Materiaalin julkaisee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toukokuussa Tukimateriaalin tueksi on jakson aikana työstetty myös vanhempainiltoihin tarkoitettua diasarjaa ja sen ohjeistusta. Jakson aikana projektiasiantuntijat Kaisa Luhtala ja Teresa Taskinen ovat suorittaneet loppuun Diakonia-ammattikorkeakoulun 6 opintopisteen Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -verkkokurssin. Projektipäällikkö Inka Silvennoinen on suorittanut loppuun Allianssi ry:n järjestämän Järjestöjohtajan valmennuskurssin. Pelitaito-projektin ohjausryhmä on kokoontunut jakson aikana kerran. Kouluissa tehtävä työ Pelitaito-projektin työ kouluissa on käynnistynyt vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana vilkkaana. Pelaamisteema on osoittautunut kiinnostavaksi ja tärkeäksi erityisesti alakouluissa, joissa aiheesta on keskusteltu aktiivisesti koulun henkilökunnan ja vanhempien keskuudessa. Projektin kokemuksen mukaan Hubu -menetelmällä pidettävät pelitietotunnit soveltuvat hyvin myös alakouluihin. Nuorimmat pelitietotunteihin osallistuneet ovat olleet 3- luokkalaisia.

16 Kummikoulutoiminta on aloitettu viiden kummikoulun kanssa ensimmäisillä suunnittelutapaamisilla tammi-helmikuun aikana. Pelitietotunnit ja niihin liittyvät vanhempainillat sekä opettajien koulutus on pidetty yhdellä kummikoululla. Suurimmassa osassa kummikouluja varsinainen toiminta käynnistetään syyslukukaudella Projektin työntekijät ovat pitäneet Hubu -menetelmällä pelitietotunteja ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Pelitietotunneilla on kohdattu yhteensä 154 alakoululaista, 74 yläkoululaista ja 209 lukiolaista. Pelaamista käsittelevissä vanhempainilloissa on kohdattu yhteensä 335 ala- ja yläkoululaisten vanhempaa. Pelaamista käsitteleviä luentoja on lisäksi pidetty lähihoitajaopiskelijoille ja työvoimapoliittisten koulutusten ryhmille Helsingin Diakoniaopistossa, jossa luentoihin on osallistunut yhteensä 43 opiskelijaa. Yhteensä vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana kouluissa on kohdattu 480 oppilasta Pelitaito-projektin kohtaamiset kouluissa tammi-huhtikuussa 2011 (n=480) Alakoulu Yläkoulu Lukio Ammattikoulu Vanhemmat Muut koulutukset Pelitaito-projekti on pitänyt jakson aikana useita koulutuksia lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaitoista. Koulutuksia on pidetty yhteensä 259 lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle ammattilaiselle ja vapaaehtoistoimijalle. Messut ja tapahtumat Pelitaito-projektin toimintaa on esitelty EOPH:n yhteisellä näyttelypisteellä Educa-messuilla ( ), Next Step messuilla (2.-3.2), Reaktori tapahtumassa ( ) sekä Nuorisotyöpäivillä ( ). Lisäksi Pelitaito-projekti on ollut mukana Assembly Winter tapahtumassa ( ), jossa on mukana yli tuhat tietokone- ja peliharrastajaa.

17 Internet- ja mobiilityö Kevään aikana Pelitaito-projektille on suunniteltu omia Facebookin fanisivuja, joiden kautta on mahdollista kohdata nuoria sekä saada näkyvyyttä projektille ja tiedottaa sen toiminnasta. Sivut on tarkoitus avata viimeistään syksyllä Pelitaito-projektin verkkosivuille on lisätty Vierailijablogi. Noin kerran kuussa julkaistavissa blogikirjoituksissa vierailevat kirjoittajat käsittelevät pelaamiseen liittyviä teemoja omasta näkökulmastaan. Edellisenä vuonna Facebookin Pelimaailmassa ja Mobihubu kännykkäpelisarjan osana julkaistujen peliaiheisten oppimispelien markkinointia on jatkettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Mobihubu Pelitaito -kännykkäpeliä on tammi-huhtikuussa ladattu yli 600 kertaa. Kaikkiaan peliä on ladattu sen ilmestymisen jälkeen 4860 kertaa.

Osavuosikatsaus toukokuu elokuu 2011. EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

Osavuosikatsaus toukokuu elokuu 2011. EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Osavuosikatsaus toukokuu elokuu 2011 EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Osavuosikatsaus touko-elokuu 2011 YHDISTYMISPROSESSI Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustamiskokous pidettiin kesäkuun ensimmäisenä

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry, Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry, Livet Är Det Bästa Ruset rf EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry, Livet Är Det Bästa Ruset rf Osavuosikatsaus syyskuusta joulukuuhun 2010 Osavuosikatsaus syyskuusta joulukuuhun 2010 Vuoden viimeinen kolmannes sujui perustyön ja yhdistymisselvittelyjen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 1 Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010 EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ LAPSEN EDUN JA SUOJELEMISEN NÄKÖKULMASTA Vuosituhannen toinen vuosikymmen alkoi Elämä On Parasta Huumetta ry:n uusien sääntöjen, toiminta-ajatuksen ja arvojen myötä. Kehittämisprosessi

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 1 Elämä On Parasta Huumetta ry - EOPH EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Toimintasuunnitelma 2011 LUONNOS

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Toimintasuunnitelma 2011 LUONNOS Toimintasuunnitelma 2011 LUONNOS Lopullinen versio hyväksytään hallituksessa joulukuussa. Toimintasuunnitelman pääkohdat on hyväksytty EOPH:n hallituksessa 20.9.2010 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 LAATUTYÖ JA

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media 2.3.2011 1 Sosiaalinen media = yhteisöllinen media Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään?

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Alueellinen ohjelmapäällikkö Eeva Etelä-Suomen Kaste Taustaa Tupakkatuotteiden käyttö on huomattavasti yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Nuorten tukeminen netissä

Nuorten tukeminen netissä Nuorten tukeminen netissä MIELI 2010 KUOPIO Marika Ketola E-mielenterveyshanke Nuorten tukeminen verkossa Nuoria voi tukea verkossa Hakeutumalla nuorten suosimiin verkkopalveluihin, kuten sosiaalisiin

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Kuntani ehkäisevän päihdetyön ilon ja huolen aiheita. Ehkäisevän päihdetyön työkokous

Kuntani ehkäisevän päihdetyön ilon ja huolen aiheita. Ehkäisevän päihdetyön työkokous Kuntani ehkäisevän päihdetyön ilon ja huolen aiheita Ehkäisevän päihdetyön työkokous 31.8.2016 1 Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille tehty kysely Kysely lähetettiin Lapin kuntiin kesäkuussa 2016 Vastauksia

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto 20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto Mikä Sober Truth? 13 17 vuotiallle suunnattu ehkäisevän päihdetyön hanke Alko Pohjanmaa hanke VAMK, SEAMK

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

Elämä On Parasta Huumetta ry VUOSIKERTOMUS

Elämä On Parasta Huumetta ry VUOSIKERTOMUS Elämä On Parasta Huumetta ry VUOSIKERTOMUS Kansalaistoiminnan valtakunnallinen tunnustuspalkinto myönnettiin EOPH ry:lle 3.11.2008. Palkinnon vastaanottivat Ilmo Jokinen ja Kari Vuorinen. (Kuva: STKL)

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä Komiasti opintiellä -hanke Pohojalaasta kyyditystä Nuorten Ystävät järjestökonserni Valtakunnallista järjestötoimintaa ja palveluliiketoimintaa Tehtävänä on toimia alan vaikuttajana ja asiantuntijana sekä

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Projektityöntekijä Timo Pulkkinen Move Monialainen verkkonuorisotyö 2011-2013 2 työntekijää 439200 Esr 60%, Oulun kaupunki 40% Hanke lisää nuorten parissa toimivien

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ KOULUELÄMÄST STÄ Sainio Pia-Christine Lähtökohdat projektin käytännön kehittymiselle: Uusi työntekijä, odotukset korkealla Tyttöjen raju päihteiden käyttö

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Ehkäisevän päihdetyön, terveyden edistämisen ja väkivallan kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä 27.10.2016 Tampere 1 Pakka-toimintamallin

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Huumetilanne Suomessa Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Aikuisväestön huumeiden käyttö 9.5.2014 Huumetilanne Suomessa / Karjalainen 2 Väestökyselyt

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli käytännössä

Pakka-toimintamalli käytännössä Pakka-toimintamalli käytännössä ROAD SHOW moniammatilliset toimintamallit tutuiksi 26.11.2014, Oulu Ylitarkastaja Raija Fors Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 Nuorisopalvelut - tuottaa palveluja lasten, nuorten, perheiden ja viranomaisten tarpeiden pohjalta - arvot oppiminen, osallisuus ja ennakointi

Lisätiedot

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta.

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta. TerveysInfo pelit Innosta urheilemaan : viesti 7 12 vuotiaiden urheilevien lasten vanhemmille maksuton, kuv. : vär. http:///files/ns2/urheiluseurat_pdf/ Innosta_urheilemaan_200612_www.pdf Kohderyhmät:

Lisätiedot

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Positiiviset vaikutukset Negatiiviset vaikutukset/ Liiallinen pelaaminen Negatiiviset vaikutukset/ Pelaamisen vaikutukset

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Pelitaito-projekti EHYT ry:n viisivuotinen projekti (2010 2014) Pelaamisella tarkoitetaan digitaalista

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA 2007 2011 VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA Valtakunnallinen PULINAPAJA -hanke kehittää ehkäisevää kriisityötä perusopetuksen 7. 9. luokkalaisten sekä lukiossa ja ammatillisissa

Lisätiedot