Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus Perustiedot Sukupuoli ja ikä Kuoromuoto ja asema kuorossa Kuoron koko Piiri Tapahtumat Tapahtumat joihin osallistunut Mitä tapahtumia haluaisi järjestettävän Mitä koulutusta kaipaa Piirin ja erikoisliiton tapahtumat Nuotit Onko kuoro hyödyntänyt nuottikauppaa Miten ostaa nuotit mieluiten Sähköpostitiedottaminen nuoteista Minkälaisia nuotteja toivoo Minkälaista ohjelmistopalvelua haluaisi Mitä muuta kaipaa nuottikaupalta Muut palvelut OK-opintokeskus Suomen Retkeilymajajärjestö Kulttuuriseteli-verkosto Mitä asiantuntija-apua haluaisi Mitä kaipaa omalta piiriltä Mitä kaipaa erikoisliitolta Mitä muita palveluita haluaisi Viestintä Tärkein tietolähde Sulasol-lehti Verkkosivut ja keskustelufoorumi Sähköpostitiedotteet Miten parantaisi Sulasolin tiedotusta Sulasolin kanavien hyödyntäminen Yleistä Sulasolin merkitys kuorolle Pysyminen Sulasolin jäsenenä Sulasolin toiminnan parantaminen Muita mieleen tulevia asioita Liite: Kysymykset, kuorot

2 1. Kyselyn toteutus Sulasolin jäsenkysely toteutettiin maaliskuussa 2009 nettilomakkeella. Kyselyssä oli erilliset lomakkeet kuoroille ja orkestereille, ja tässä raportissa käsitellään vain kuorojen vastauksia. Kysely oli suunnattu kuorojen aktiivisille toimijoille, esim. hallituksen jäsenille, mutta siihen saivat vastata muutkin aktiivisesti kuoron toiminnassa mukana olevat. Vastauksia kuoroille suunnattuun kyselyyn tuli yhteensä 349 kpl. Vastaajat on luokiteltu tarkemmin raportin seuraavassa luvussa. Kyselyssä kyseltiin tapahtumiin ja koulutuksiin, nuotteihin, Sulasolin palveluihin ja viestintään liittyviä kysymyksiä sekä pyydettiin yleisemmin kommentteja Sulasolin toiminnasta. 2. Perustiedot 2.1 Sukupuoli ja ikä Miehet vastasivat kyselyyn hieman naisia aktiivisemmin. Suuria eroja ei sukupuolten välillä kuitenkaan ollut. Lapsi- ja nuorisokuoroissa sekä sekakuoroissa naiset olivat aktiivisempia vastaajia kuin miehet, joita näiden erikoisliittojen vastaajista oli vain noin kolmasosa. Lähes 60 % kyselyyn vastanneista oli iältään vuotiaita. Nuoria, alle 24-vuotiaita oli vastanneissa vähän, vain 3 %. Iäkkäimmät vastaajat löytyivät mieskuoroista. Mieskuoroissa vastaajista vain 6 % oli alle 35- vuotiaita, kun nais- ja sekakuoroissa vastaava määrä oli 15 %. Yli 64-vuotiaita vastaajia oli mieskuoroissa 37 %, naiskuoroissa 3 % ja sekakuoroissa 13 %. Naiskuoroliitolla oli näin ollen erikoisliitoista kaikkein nuorin vastaajajoukko. Lapsi- ja nuorisokuoroista alle 15-vuotiaita vastaajia oli vain 3 kpl. Loput vastaajat olivat yli 35-vuotiaita eli joko taiteellisia johtajia tai huoltajia. 2

3 2.2 Kuoromuoto ja asema kuorossa Suurin osa vastauksista tuli mieskuorojen edustajilta (41 %), mitä voi pitää ihan luonnollisena, sillä Mieskuoroliitto on Sulasolin erikoisliitoista suurin. Tämä on todennäköisesti myös syy, miksi miesten määrä vastaajissa oli suurempi kuin naisten. Myös sekakuorolaisten (31 %) ja naiskuorolaisten (22 %) vastausmäärät olivat suunnilleen samassa suhteessa erikoisliittojen kokojen mukaan. Ainoastaan lapsikuoroilta tulleiden vastausten määrä (5 %) oli huomattavan pieni liiton kokoon suhteutettuna. Lapsi- ja nuorisokuorojen vastausmäärän pienuuteen voi vaikuttaa se, että Nuorten Kuoroliitto teki edellisenä vuonna oman kyselynsä. Liitto on myös luonteeltaan hyvin erilainen kuin muut erikoisliitot. 3

4 Kysymyksessä asemani kuorossa oli mahdollista valita useampikin vaihtoehto. Tämän mahdollisuuden takia vastauksia tuli peräti 497 kpl eli runsaasti enemmän kuin vastaajia oikeasti oli (349 kpl). Vastaajista (kun 497 kpl on 100 %) 67 % oli kuorolaisia, 60 % mukana hallituksessa, 5 % taiteellisia johtajia ja 9 % sanoi olevansa jotain muuta. Nuorten Kuoroliitolla oli vastaajissa keskimäärin enemmän taiteellisia johtajia ja vähemmän kuorolaisia kuin muilla erikoisliitoilla. Nais-, mies- ja sekakuoroilla prosentit eivät merkittävästi vaihdelleet kaikkiin vastanneisiin verrattaessa. 2.3 Kuoron koko Suurin osa vastaajien kuoroista oli kooltaan henkeä (37 %). Myös suurempia kuoroja, aina 50 henkeen asti, oli melko paljon. Alle 10 hengen lauluyhtyeitä oli vastaajissa vain 1 %. Naiskuorolaisista huomattava osa vastaajista oli juuri hengen kuoroista (55 %). Miesja sekakuoroissa mukana oli enemmän myös suurempia kokoonpanoja. Tasaisin jakauma löytyi lapsi- ja nuorisokuoroista, joissa kuoroja oli melko tasaisesti reilun 10 hengen kuoroista yli 60-henkisiin. 4

5 2.4 Piiri Jokaisesta piiristä tuli vastauksia kyselyyn, joten kyselyn voi sanoa kattavan koko Suomen. Eniten vastauksia tuli Helsingin piiristä (14 %), mikä ei ole ihme, sillä Helsingin piiri on piireistä ylivoimaisesti suurin. Seuraavaksi aktiivisimpia vastaajia olivat Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan piirit noin 9 %:lla. Vähiten, eli noin 2 %:n verran, vastauksia tuli Pohjois-Karjalan (5 kpl) ja Päijät-Hämeen (6 kpl) piireistä. 5

6 3. Tapahtumat 3.1 Tapahtumat joihin osallistunut Suosituimmat tapahtumamuodot, joihin kuorot olivat osallistuneet, olivat yhteiskonsertit, koulutukset ja laulujuhlat. Myös alueelliset tapahtumat olivat suosittuja, mutta ne todennäköisesti sisältävät muita tapahtumamuotoja, esim. juuri yhteiskonsertteja. 6

7 Jos tapahtumien osallistujamäärät jaetaan kyselyyn vastanneiden määrällä (349 kpl), saadaan laskettua, kuinka suuri prosenttiosuus vastaajista mihinkin tapahtumaan osallistui. Noin puolet vastaajista oli osallistunut yhteiskonsertteihin, koulutuksiin, laulujuhlille ja alueellisiin tapahtumiin. 14 % vastaajista ei ollut osallistunut mihinkään Sulasolin järjestämään tapahtumaan. Tapahtumalaji Osallistuneita (%) Yhteiskonsertit 55 % Alueelliset tapahtumat 48 % Koulutukset 44 % Laulujuhlat 44 % Kuorokatselmukset/kilpailut 28 % Yhteislaulutapahtumat 20 % Yhtyelaulutapahtumat 15 % Emme ole osallistuneet 14 % Festivaalit 8 % Muut 4 % Avoimeen kohtaan muiksi tapahtumiksi mainittiin piirin ja erikoisliittojen tapahtumia, laulun ja soiton päivä, mutta myös joitain muiden kuin Sulasolin järjestämiä tapahtumia, kuten Art Goes Kapakka ja Tampereen Sävel. 3.2 Mitä tapahtumia haluaisi järjestettävän Kysymykseen, mitä tapahtumia haluaisi Sulasolin järjestävän, olivat vastaukset hyvin samantyyppisiä kuin kysyttäessä, mihin on osallistunut. Tapahtumien suhteelliset osuudet pysyivät melko samanlaisina. 7

8 3.3 Mitä koulutusta kaipaa Kysymyksessä minkälaista koulutusta kaipaatte, vastausvaihtoehdot olivat yhdistysten toimintaan liittyvää, kuoronjohtaja-, lauluyhtye tai muuta koulutusta. Näistä ehdottomasti suosituin vaihtoehto oli lauluyhtyekoulutus, jota kaipasi noin puolet vastaajista. Yhdistystoiminta- ja kuoronjohtajakoulutusta toivoi noin 20 % vastanneista. Myös vaihtoehto muu keräsi paljon vastauksia. Avoimessa kentässä ehdotettiin ylivoimaisesti eniten äänenmuodostukseen liittyvää koulutusta. Myös musiikin teoriaan ja nuotinlukutaitoon kaivattiin opastusta. Lisäksi kaivattiin koulutusta mm. nuotinlukuohjelmien käytöstä, esiintymistaidoista, keikkamyynnistä, improvisaatiosta ja mikrofonin käytöstä. 8

9 Erikoisliitoittain katsottuna vastaukset oli suunnilleen samansuuntainen kuin yhteen lasketussa piirakassa lapsi- ja nuorisokuoroja lukuun ottamatta. Lapsi- ja nuorisokuoroilla kuoronjohtajakoulutusta toivoi peräti 40 % vastaajista, kun taas molempia lauluyhtye- ja järjestökoulutusta toivoi noin 30 %. Ero muihin johtuu todennäköisesti siitä, että lapsi- ja nuorisokuoroilla taiteellisten johtajien suhteellinen määrä vastaajista oli huomattavasti suurempi kuin muilla erikoisliitoilla. 3.4 Piirin ja erikoisliiton tapahtumat Vastanneista noin 70 % oli osallistunut piirin järjestämiin tapahtumiin viimeisen parin vuoden aikana. Erikoisliittojen tapahtumiin sen sijaan oli osallistunut vain vajaat puolet vastaajista. 9

10 Kun vastaukset erotteli erikoisliitoittain, selvisi naiskuoroliiton olevan kaikkein aktiivisin osallistuja sekä piirin (84 %) että erikoisliittonsa (57 %) tapahtumiin. Mies- ja sekakuorot olivat suunnilleen samoissa luvuissa kuin yhteenlasketut luvut. Sen sijaan lapsi- ja nuorisokuorojen osallistuminen oli muihin verrattuna vähäistä. Piirin tapahtumissa heistä oli käynyt 41 % ja erikoisliiton tapahtumissa 37 %. 4. Nuotit 4.1 Onko kuoro hyödyntänyt nuottikauppaa Kaikista vastaajista 29 % oli hyödyntänyt Sulasolin nuottikauppaa usein, 65 % silloin tällöin ja 6 % ei koskaan. Eniten nuottikauppaa käyttivät nais- ja sekakuorot (n. 40 % usein, 60 % silloin tällöin). Mieskuoroista 11 % ja lapsi- ja nuorisokuoroista 18 % ei ollut hyödyntänyt nuottikauppaa koskaan. 10

11 4.2 Miten ostaa nuotit mieluiten Vastaajista lähes 60 % ostaisi nuotteja mieluiten asioimalla verkkokaupassa. Noin 30 % tilaisi nuotit mieluummin puhelimella tai sähköpostilla ja 10 % asioisi mieluiten kaupassa paikan päällä. Mieluiten verkkokaupassa asioisivat sekakuorot (66 %) ja vähiten mieluiten lapsi- ja nuorisokuoro (50 %). Lapsi- ja nuorisokuorot olivat innokkaimpia vierailemaan kaupassa paikan päällä (25 %), kun muilla luku pyöri 10 %:n tuntumassa. 11

12 4.3 Sähköpostitiedottaminen nuoteista Vastaajista 65 % toivoisi saavansa tiedotusta nuoteista sähköpostilla. Erikoisliitoista eniten sähköpostitiedotusta kaipasivat naiskuorot (76 %) ja vähiten sekakuorot (56 %). 4.4 Minkälaisia nuotteja toivoo Kysymykseen nuottitoiveista tuli runsaasti vastauksia. Suuri osa vastaajista kaipasi kuorolleen kevyttä laulettavaa, esim. uusia sovituksia niin vanhoista iskelmistä kuin uusista popkappaleista. Useissa vastauksissa toivottiin myös, että sovitukset olisivat melko helppoja, 2 4-äänisiä. Ohjelmiston toivottiin myös sopivan pienyhtyeille. Lisäksi tuli toivomuksia mm. uudesta pohjoismaisesta musiikista, juonellisista konserttikokonaisuuksista, ylipäätään uudesta, mutta myös vanhasta musiikista, nuorille naisille soveltuvasta musiikista sekä myös kappaleista laajan äänialana omaaville naiskuoroille. Toivomuksia tuli myös, että nuotit painettaisiin yksittäin (ei kalliita ja painavia kokoelmia) keskiaukeamapainatuksesta, päivitetyistä nuottiluetteloista ja uutuuslistasta netissä, verkkokaupasta, välikäsien vähentämisestä tilaamisprosessissa sekä vaikeusasteen arviointijärjestelmään perustuvasta luokitusjärjestelmästä. Lisäksi eräs vastaaja painotti, että musiikin tulisi olla hyvin ja ammattimaisesti tehtyä järjestön arvon mukaan, oli se sitten hengellistä tai kevyttä. 4.5 Minkälaista ohjelmistopalvelua haluaisi Ohjelmistopalvelutoiveista kysyttäessä vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Vastausvaihtoehdot vaikeustasolta erilaisia ohjelmistopaketteja, ideoita ohjelmien suunnitteluun ja emme tarvitse ohjelmistopalvelua saivat kaikki noin kolmasosan kannatuksen. 12

13 Naiskuorot kaipasivat ohjelmistopalvelua eniten, vain 23 % katsoi pärjäävänsä aivan ilman. Lapsi- ja nuorisokuoroista sen sijaan peräti 43 % oli sitä mieltä, että he eivät tarvitse ohjelmistopalvelua. Mies- ja sekakuorot pysyivät suunnilleen kolmasosajaossa. Avoimeen kohtaan muuta tuli muutama kommentti. Kaivattiin mm. taustatietoja tekijöistä ja sävellyksistä, mahdollisuutta kuulla ääninäytteitä kappaleista sekä kokoonpanoltaan erilaisia ohjelmalistoja. 4.6 Mitä muuta kaipaa nuottikaupalta Avoimessa kentässä oli mahdollista esittää toivomuksia nuottikaupalle. Ylivoimaisesti eniten toivottiin aktiivisempaa tiedotusta. Tiedotuksen mainitsi yli puolet kohtaan vastanneista. Lisäksi monessa vastauksessa toivottiin, että stemmoja ja kappaleita olisi mahdollista kuulla sähköisten ohjelmien avulla ja että verkkokaupassa olisi mahdollista tutustua myös nuottikuvanäytteisiin ennen ostoa. Lisäksi toivottiin mm. hintoja paremmin näkyville, nuottien reittausta (käyttäjien omia arvioita) netissä, sähköisiä nuotteja, nopeampaa palvelua sekä äänitteiden välitysmyyntiä. 5. Muut palvelut 5.1 OK-opintokeskus Kaikista vastaajista 33 % oli hyödyntänyt opintokerhoja, 12 % opintojaksoja (aiemmin ja myös kyselyssä tilaisuus), 16 % oli hyödyntänyt molempia tukimuotoja, 28 % oli kuullut niistä, mutta ei ollut hyödyntänyt ja 12 % ei ollut kuullutkaan eduista. Vastaajista noin 60 % oli siis jotenkin hyödyntänyt OK:n tukia. 13

14 Eniten tukia (kerhoja, jaksoja tai molempia) hyödynsivät seka- ja naiskuorot (72 %). Mieskuoroissa vastaava luku oli 51 %. Opintokerhoja käyttivät aktiivisimmin seka- ja naiskuorot (54 55 %)). Opintojaksoja käyttivät eniten naiskuorot (38 %). Mieskuorot käyttivät opintojaksoja ihmeen vähän (20 %). Myös OK-edut ylipäätään olivat mieskuoroille aikuiskuoroista kaikkein tuntemattomimpia, 12 % ei ollut kuullutkaan eduista. Nais- ja sekakuoroilla vastaava luku oli 8 %. Lapsi- ja nuorisokuorojen alhainen tukien hyödyntäminen oli odotettua, sillä OK-tuki on tarkoitettu aikuisille, eikä siten kosketa kuin muutamia nuorisokuoroja. OK-tukien hyödyntäminen erikoisliitoittain: SMKL SNKL SKL NUKL Opintokerhoja 31 % 34 % 41 % 6 % Opintojaksoja 4 % 18 % 17 % 6 % Molempia 16 % 20 % 14 % 0 % Emme hyödynnä, 36 % 20 % 20 % 44 % mutta olemme kuulleet Emme ole kuulleet eduista 12 % 8 % 8 % 44 % 5.2 Suomen Retkeilymajajärjestö Suomen Retkeilymajajärjestön jäsenedun tunsivat yli puolet vastaajista, mutta vain 3 % oli hyödyntänyt etua. Etuja olivat hyödyntäneet melko tasaisesta pari-kolme kuoroa jokaisesta erikoisliitosta. Parhaiten tietoisia edusta olivat mieskuorot (42 % ei ollut kuullutkaan), ja vähiten asiasta tiesivät lapsi- ja nuorisokuorot (61 % ei ollut kuullutkaan). 14

15 5.3 Kulttuuriseteli-verkosto Kulttuuriseteli-verkosto oli tuntematon vielä yli puolille vastaajista (54 %). 5 % oli liittynyt verkostoon, 6 % oli suunnitellut liittyvänsä ja 35 % ei aikonut liittyä verkostoon, vaikka olikin siitä tietoinen. Ahkerimmin verkostoon olivat liittyneet tai aikoivat liittyä sekakuorot (yht. 19 %). Kaikkein vähiten verkostosta tiesivät lapsi- ja nuorisokuorot, joista 65 % ei ollut kuullutkaan verkostosta. Vastaava luku muilla erikoisliitoilla pyöri 50 %:n tuntumassa. 15

16 5.4 Mitä asiantuntija-apua haluaisi Vaihtoehdoista lakiasiat, yhdistystoiminta ja tapahtumien järjestäminen kuorot kaipasivat eniten asiantuntija-apua tapahtumien järjestämisessä (43 %). Yhdistystoiminnasta toivoivat apua 27 % vastaajista ja lakiasioista 22 % vastaajista. Huomattavaa on, että muilla paitsi mieskuoroilla kaikkien kolmen vaihtoehdon prosenttiosuudet olivat melko lähellä toisiaan. Mieskuoroilla peräti 60 % kaipasi apua tapahtumien järjestämisessä, kun lakiasioista ja yhdistystoiminnasta toivoi apua vain 15 %. Lisäksi kaivattiin neuvoja mm. äänitteiden teosta, sovitusten oikeuksista, esitysluvista, kuorolaisten rekrytoinnista ja innostamisesta, matkan järjestämisestä, apuraha-asioista sekä äänenhuoltajista ja heidän palkoistaan. 5.5 Mitä kaipaa omalta piiriltä Omalta piiriltä kaivattiin yhteiskonsertteja, yhteislaulutilaisuuksia, yhtyelaulukilpailuja, koulutusta ylipäätään erilaisia tapahtumia. Piirien toivottiin myös verkostoituvan niin, että tapahtumat eivät menisi päällekkäin. Lisäksi piiriltä kaivattiin enemmän tiedotusta: omia kotisivuja, ilmoituksia Sulasol-lehdessä, sähköpostitiedotteita sekä aktiivista yhteydenottoa kuoroihin. Myös koulutusta varainkeruusta kaivattiin sekä markkinointiapua ja tietoa konserttipaikoista. Piireiltä toivottiin myös profiilin nostoa sekä lisää nuoria ihmisiä toimintaan esim. kuorojen ja koulujen välisen yhteistyön avulla. 16

17 5.6 Mitä kaipaa erikoisliitolta Erikoisliitoilta haluttiin hyvin samanlaisia asioita kuin piireiltäkin. Tärkeäksi nousi tiedotus, aktiivisuus ja yhteistyöprojektit. Myös koulutusta kaivattiin: merkkilaulukoulutusta, varajohtajakursseja, nuotinnusohjelmakoulutusta, yhdistyskoulutusta. Lisäksi toivottiin nuotti- ja stemmaharjoittelupaketteja, koulutusapua (myös rahallista) ja vinkkejä ulkomaanmatkoja varten sekä apua avustusten hakemiseen. Toivelistalta löytyi myös hallinnon avoimuus sekä liiton näkyvyys ulospäin. 5.7 Mitä muita palveluita haluaisi Koko liitolta toivottiin aktiivisempaa yhteydenpitoa kuoroihin, keskusjärjestön jalkautumista maakuntiin sekä innostuksen levittämistä kuorotoimintaan. Mukana oli myös toive, että kaikille Sulasolin jäsenille lähetettäisiin sähköinen tiedote, ja että tiedotteen vastaanottamisesta voisi myös halutessaan kieltäytyä. Lisäksi toivottiin kanavaa, jolla voisi saada omat sävellykset ja sovitukset esiin sekä parempaa tiedottamista uusista sävellyksistä. 6. Viestintä 6.1 Tärkein tietolähde Tärkeimmäksi tietolähteeksi Sulasolin asioissa nousi Sulasol-lehti, jonka perässä hyvänä kakkosena tuli www-sivut. Muut tietolähteet (tiedotteet, oma yhteydenotto, erikoisliitto, oma piiri ja muu) saivat huomattavasti vähemmän ääniä. Kyselyn tulos oli vastaava kaikilla erikoisliitoilla. 17

18 6.2 Sulasol-lehti Sulasol-lehden luki joko huolella tai selaillen 94 % vastaajista. Vain 1 % ei lukenut lehteä koskaan. Vähiten lehteä lukivat lapsi- ja nuorisokuorojen edustajat. Heistä 79 % luki lehden joko huolella tai selaillen. Muilla erikoisliitoilla luku oli päälle 90 %. Sulasol-lehden ilmestymistä piti ehdottoman tärkeänä 47 %, melko tärkeänä 45 %, samantekevänä 7 % ja täysin turhana 1 % vastaajista. Tärkeimpänä lehden ilmestymistä 18

19 pitivät naiskuorot (ehdottoman tai melko tärkeää 98 %) ja vähiten tärkeänä lapsi- ja nuorisokuorot (ehdottoman tai melko tärkeää 84 %). Sulasol-lehteen moni vastaaja kaipasi lisää juttuja ihan tavallisista kuorolaisista ja kuoroista. Muita aiheita, joista juttuja toivottiin, olivat mm. yhdistystoiminta, kansainväliset asiat, juttuja ympäri Suomea, äänitystekniikka, konserttiarviot, nuottiarviot ja ohjelmistoideat. Lisäksi toivottiin fokusta itse musiikkiin, ei vain tekijöihin. Lehteen kaivattiin myös isompia juttukokonaisuuksia, kolumneja ja mielipiteitä sekä teemanumeroita. Lisäksi konserttitietojen toivottiin olevan kattavampia. Myös koulutuksista ja kilpailuista kaivattiin tietoa. Myös piirien toivottiin olevan enemmän esillä. Pari vastaajaa mainitsi lehden sisällön olevan kompromissi, joka yrittää palvella kaikkia siinä kuitenkaan kovin hyvin onnistumatta. Yksi lukija taasen toivoi taittoon väljyyttä; enemmän kuvia ja vähemmän tekstiä. 6.3 Verkkosivut ja keskustelufoorumi Vastaajista suurin osa kertoi käyvänsä Sulasolin sivuilla vain muutaman kerran vuodessa (35 %). Vielä harvemmin sivuilla kävi 20 % vastaajista. Näin ollen vain 45 % vastaajista kävi sivuilla kerran kuussa tai useammin. Vähiten sivuilla kävivät lapsi- ja nuorisokuorojen edustajat (85 % käy sivuilla muutaman kerran vuodessa tai harvemmin). Mies-, nais- ja sekakuorojen välillä ei ollut merkittäviä eroja. He myös kävivät sivuilla lapsi- ja nuorisokuoroja aktiivisemmin. 19

20 Suuri osa vastaajista piti Sulasolin uusia nettisivuja onnistuneina tai ainakin entisiä parempina. Monet pitivät sivuja entistä selkeämpinä, mutta osan mielestä entiset sivut olivat helpommat. Parannusehdotuksia sivuille tuli vain vähän, lähinnä pieniä ulkonäkökommentteja yksityiskohtiin. Eräs vastaaja toivoi kehittyneempää konserttikalenteria. Vastaajista 5 % oli rekisteröitynyt Sulasolin keskustelufoorumille, 30 % ei ollut vielä rekisteröitynyt mutta aikoi rekisteröityä ja 65 % ei aikonut rekisteröityä. Luvut eivät vaihdelleet suuresti erikoisliittojen välillä. 20

21 6.4 Sähköpostitiedotteet Puolet kaikista vastaajista olisi halukas saamaan tiedotteita sähköpostilla ja toinen puoli ei. Mieluiten sähköpostitiedotteita vastaanottaisivat mies- sekä lapsi- ja nuorisokuorot. Nais- ja sekakuoroilla kiinnostus oli hieman vähäisempää. Suuria eroja ei kuitenkaan ollut. Sähköpostitiedotteita kaivattiin lähinnä koulutuksista, tapahtumista, konserteista, kansainvälisistä vierailuista ja konserteista Suomessa sekä uusista nuoteista. 6.5 Miten parantaisi Sulasolin tiedotusta Lisää tietoa kaivattiin mm. kilpailuista, nuoteista, koulutuksista, kansainvälisistä tapahtumista ja kilpailuista, levynteosta ja siihen liittyvästä tekniikasta ja OK:n tuista. Myös Sulasolin hallinto ja raha-asiat kiinnostivat. Eräs toivoi kirjoitussarjaa musiikin teoriasta ja sovittamisesta, ja eräs neuvoja siitä, miten saada lisää miehiä kuoroon. Tiedotusta myös kritisoitiin siitä, että se on hidasta ja laahaa perässä. Yksi vastaaja myös toivoi kaiken tiedot tulevan sähköpostilla, mutta ehdottomasti lyhyessä ja ytimekkäässä muodossa. 6.6 Sulasolin kanavien hyödyntäminen Kysymyksessä Sulasolin kanavien hyödyntäminen oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, joten pylväät kertovat lähinnä suosituimmuusjärjestyksen. Ehdottomasti suosituimmat kuorojen käytössä olevat tiedotuskanavat olivat konserttikalenteri ja lehtijuttu kuoron toiminnasta. Laulaja- ja johtajapörssiä sekä maksullisia ilmoituksia käyttivät vain satunnaiset kuorot. 30 % vastaajista ei ollut hyödyntänyt kanavia, vaikka oli niistä tietoinen. 5 % ei ollut tietoinen näistä kanavista (vastausmäärät jaettu kyselyyn vastanneiden määrällä). 21

22 Parhaiten tiedotuskanavia hyödynsivät sekakuorot, seuraavaksi parhaiten naiskuorot ja vähiten mies- sekä lapsi- ja nuorisokuorot. 7. Yleistä 7.1 Sulasolin merkitys kuorolle Moni piti Sulasolin merkitystä kuorolle tärkeänä. Vastaajien mielestä oli hyvä olla olemassa kattojärjestö, jolta saa tarvittaessa apua ja tukea, ja joka toimii myös kulttuuripoliittisena vaikuttajana sekä harrastajamusiikin puolestapuhujana. Myös Sulasolin roolia kuoroja yhdistävänä tekijänä kiiteltiin. Lisäksi kuoroille olivat tärkeitä mm. laulujuhlat, OK-tuki, koulutus, Sulasol-lehti, nuotit, ansiomerkit, nettisivuilta löytyvä tieto ja asiantuntija-apu. Jotkut mainitsivat kuoronsa olevan aktiivisesti mukana Sulasolin tapahtumissa ja toiminnassa. Toisaalta Sulasolin merkitys oli monille myös vähäinen tai epäselvä. Jäsenmaksuja pidettiin suurina, eivätkä vastaajat tunteneet saavansa rahoilleen tarpeeksi vastiketta. OK-tuki ja Sulasol-lehti miellettiin monessa vastauksessa ainoiksi konkreettisiksi jäseneduiksi, eivätkä nekään riittäviksi. Varsinkin tavallisille kuorolaisille Sulasolin tunnettiin jäävän melko etäiseksi. Muutama vastaaja piti myös erikoisliittoaan kuorolleen tärkeämpänä kontaktina erikoisliittoa ei silloin aina tunnuttu miellettävän osaksi Sulasolia. Eräs kirjoittaja myös pohti Sulasolin merkityksen kuorolle vähenevän, mitä ammattimaisemmin kuoro toimi, ja toivoi Sulasolin segmentoivan tarjontaansa. 22

23 7.2 Pysyminen Sulasolin jäsenenä Vastaajien kuoroista 84 % aikoi pysyä jatkossakin Sulasolin jäseninä, 15 % aikoi ehkä jatkaa jäsenenä ja 1 % aikoi erota Sulasolista. Eniten epäilevällä kannalla olivat mieskuorot (ehkä tai ei vastasi 18 %), mutta ero muihin kuoromuotoihin ei ollut suuri. Ei tai ehkä vastanneilta kysyttiin syytä negatiiviseen vastaukseen. Monilla syynä olivat jäsenmaksun suuruus ja kuoron pienet rahavarat. Maksua vastaan ei myöskään koettu saatavan tarpeeksi etuja. Monissa kuoroissa jäsenyys oli jokavuotinen keskustelunaihe; osa laulajista haluaa pysyä jäseninä ja osa ei. Eräs kuoro myös totesi, että vaikka Sulasolin tarjonnan ei olisikaan mitään vikaa, heillä ei ole tarpeita, joihin he Sulasolia tarvitsisivat. Eräs kuoro taas kaipasi yhteydenottoa Sulasolilta, jotta kuoro saisi toimintaansa lisää aktiivisuutta. Yhdellä kuorolla oli pohdinnassa toiminnan jatkuminen ylipäätään. 7.3 Sulasolin toiminnan parantaminen Sulasolin toivottiin ottavan näkyvämmin kantaa musiikkipoliittiseen keskusteluun ja nostavan kuoromusiikin arvostusta. Lisäksi Sulasolin toivottiin tuovan esille enemmän musiikin hyvää tekevää vaikutusta ja tämän avulla nostavan profiiliaan. Lisäksi Sulasolin toivottiin järkeistävän organisaatiorakennettaan eräs vastaaja ehdotti piirien lopettamista. Yksi vastaaja toivoi myös jäsenyyden muuttamista henkilöjäsenyydeksi. Järjestön toivottiin myös vähentävän toimintansa konservatiivisuutta ja houkuttelevan nuoria tai ylipäätään uusia innokkaita mukaan toimintaan. Järjestön toivottiin myös tulevan lähemmäksi tavallisia rivikuorolaisia. Lisäksi Sulasolin kehotettiin etsimään toimintaansa yhteistyökumppaneita urheiluseurojen tapaan. Sulasolin toivottiin myös pitävän aktiivisesti yhteyttä kuoroihin, koordinoivan kuorojen välistä yhteistyötä ja näkyvän kentällä, muuallakin kuin Helsingissä. 23

24 Tapahtumista mainittiin toivelistalla yhden päivän kestävät koulutukset sekä paikalliset laulujuhlat. Lisäksi toivottiin tiedotuksen ja avun laajentamista. Nuoteista kaivattiin lisää tiedotusta, mutta myös sähköisiä nuotteja sekä uusia sovituksia. Palveluihin toivottiin myös segmentointia, jotta kaikentasoisille kuoroille löytyisi jotain tarjottavaa. 7.4 Muita mieleen tulevia asioita Vapaassa sanassa kommentoitiin vielä, että kuorojen ulkomaanmatkat ovat hyvää Suomipropagandaa, jonka merkitys olisi tuotava esiin. Toivottiin lisää ohjeita levyn tekoon, ja että merkkihierarkian ja merkinsuorittamistapahtumien sijaan kehitettäisiin enemmän yleismusikaalisuutta kehittävää koulutusta. Senioreille toivottiin neuvoja, miten saada tukea EU-kanavista, ja ylipäätään seniorit toivottiin huomioitavan paremmin toiminnassa. Toisaalta eräs toinen vastaaja muisti taas toivoa lisää nuoruutta kuorolaulun imagoon. Sulasolin organisaation kommentoitiin olevan vaikea ymmärtää sekä kaukainen tavalliselle kuorolaiselle. Piiritasolle toivottiinkin lisää aktiivisuutta. Lisäksi toivottiin lisää vaihtuvuutta Sulasolin toimielimiin. Yksi vastaaja taas olisi sitä mieltä, että STM ja SKML pitäisi yhdistää Sulasoliin. Eräs vastaaja oli kuitenkin sitä mieltä, että Sulasolista saamiin hyötyihin vaikuttaa oma aktiivisuus. Kyselyssä muutamia vastaajia oli hämmentänyt, pitikö heidän vastata omasta vai kuoronsa puolesta. Vastaajien mielestä heidän ei ollut joissain kysymyksissä mahdollista vastata koko kuoron puolesta, vaikka kysymys niin olettikin. Osa vastaajista myös mainitse olevansa uusia kuoron toiminnassa ja sen takia vastaaminen joihinkin kysymyksiin oli hieman vaikeaa. 8. Liite: Kysymykset, kuorot Perustiedot Sukupuoli Nainen Mies Ikä Asemani kuorossa (voit valita useammankin vaihtoehdon) Kuorolainen Hallituksen jäsen Taiteellinen johtaja Muu Edustamani kuoromuoto Naiskuoro Mieskuoro Sekakuoro Lapsi- tai nuorisokuoro Kuoron koko Sulasol-piiri, johon kuulumme Kuoron kotipaikkakunta Kuoron nimi (vapaaehtoinen) Tapahtumat Mihin Sulasolin järjestämiin (keskusjärjestö, erikoisliitto, piiri) tapahtumiin olette osallistuneet viimeisen kolmen vuoden aikana. yhteiskonsertteihin koulutuksiin kuorokatselmuksiin/kilpailuihin yhtyelaulutapahtumiin yhteislaulutilaisuuksiin laulujuhlille festivaaleihin 24

25 alueellisiin tapahtumiin muihin emme ole osallistuneet Jos vastasitte muihin, niin mihin? Minkälaisia tapahtumia haluaisitte Sulasolin, piirin tai erikoisliiton järjestävän? yhteiskonsertteja koulutuksia kuorokatselmuksia/kilpailuita yhtyelaulutapahtumia yhteislaulutilaisuuksia laulujuhlia festivaaleja alueellisia tapahtumia muuta Jos vastasitte muuta, niin mitä? Minkälaista koulutusta kaipaatte? kuoronjohtajakoulutusta lauluyhtyekoulutusta yhdistysten toimintaan liittyvää koulutusta muuta koulutusta Jos vastasitte muuta koulutusta, niin mitä? Oletteko osallistuneet piirin järjestämiin tapahtumiin viimeisen parin vuoden aikana? kyllä ei Oletteko osallistuneet erikoisliiton järjestämiin tapahtumiin viimeisen parin vuoden aikana? kyllä ei Nuotit Onko kuoronne hyödyntänyt Sulasolin nuottikauppaa? usein silloin tällöin ei koskaan Ostaisitteko nuotit mieluiten? kaupasta paikan päältä tilaamalla puhelimitse tai sähköpostitse asioimalla verkkokaupassa Haluaisitteko tietoa nuottiuutuuksista sähköpostilla? kyllä ei Minkälaisia nuotteja toivoisitte enemmän? Millaista ohjelmistopalvelua haluaisitte? vaikeustasoltaan erilaisia ohjelmistopaketteja ideoita ohjelmien suunniteluun muuta emme tarvitse ohjelmistopalvelua Jos vastasitte muuta, niin mitä? Mitä muuta kaipaisitte nuottikaupalta (esim. palveluita, tuotteita, tiedotusta)? Muut palvelut Hyödynnättekö OK-Opintokeskuksen etuja? opintokerhoja opintotilaisuuksia sekä opintokerhoja että opintotilaisuuksia emme hyödynnä etuja, mutta olemme kuulleet niistä emme ole kuulleetkaan eduista Oletteko hyödyntäneet Suomen Retkeilymajajärjestön jäsenetuja? kyllä olemme emme ole, mutta olemme kuulleet niistä emme ole koskaan kuulleetkaan jäseneduista Sulasolin jäsenillä on syksystä 2008 asti ollut mahdollista liittyä ilmaiseksi Kulttuuriseteliverkostoon. olemme liittyneet verkostoon olemme suunnitelleet liittyvämme verkostoon emme aio liittyä verkostoon, mutta olemme kuulleet asiasta emme ole kuulleetkaan verkostosta Tarvitseeko kuoronne asiantuntija-apua (esim. opasvihkosia)? yhdistystoiminnasta tapahtumien järjestämisestä lakiasioista 25

26 muusta Jos vastasitte muusta, niin mistä? Mitä erityistä kaipaisitte omalta piiriltänne? Mitä kaipaisitte erikoisliitoltanne? Mitä muita palveluita haluaisitte? Viestintä Mikä on tärkein tietolähteenne Sulasolin asioissa? (Rastittakaa 1-2 vaihtoehtoa.) Sulasol-lehti www-sivut tiedotteet oma yhteydenotto (esim. soitto toimistolle) erikoisliitto oma piiri muu Jos vastasitte muu, niin mikä? Kuinka usein luette Sulasol-lehteä? jokaisen lehden huolella jokaisen lehden selaillen aina välillä en koskaan Sulasol-lehden ilmestyminen on mielestäsi Ehdottoman tärkeää Melko tärkeää Samantekevää Täysin turhaa Mitä Sulasol-lehdestä puuttuu? Kuinka usein käytte Sulasolin verkkosivuilla? useamman kerran viikossa noin kerran viikossa pari kertaa kuussa kerran kuussa muutaman kerran vuodessa harvemmin en ole, mutta aion rekisteröirtyä en ole, enkä aio rekisteröityä Haluaisitteko Sulasolin tiedotteita sähköpostitse? kyllä ei Mistä aiheista olisitte erityisesti kiinnostuneita saamaan sähköpostitiedotteita? Miten parantaisitte Sulasolin tiedotusta / mistä asioista haluaisitte lisää tietoa? Oletteko tiedottaneet kuoronne asioista Sulasolin kanavia myöten? jättänyt ilmoituksen konserttikalenteriin (lehti ja netti) kirjoittaneet kuoron toiminnasta (esim. matkat) jutun Sulasol-lehteen jättäneet ilmoituksen laulaja- tai johtajapörssiin (keskustelufoorumilla) jättänyt maksullisen, mutta sulasolaisille alennetun hintaisen mainoksen Sulasol-lehteen emme ole hyödyntäneet kanavia, mutta olemme niistä tietoisia emme ole tienneet näistä mahdollisuuksista Yleistä Mikä on Sulasolin merkitys kuorollenne? Aikooko kuoronne jatkossa pysyä Sulasolin jäsenenä? kyllä ehkä ei Jos vastasitte ehkä tai ei, perustelkaa vastauksenne. Miten Sulasol voisi parantaa toimintaansa? Muita mieleen tulevia asioita. Mitä mieltä olet Sulasolin uusista nettisivuista (esim. ulkoasu, tietojen löytyminen, sisältö)? Oletteko rekisteröitynyt tai aiotteko rekisteröityä Sulasolin keskustelufoorumille olen rekisteröitynyt 26

Sulasol. Toiminta ja jäsenpalvelut

Sulasol. Toiminta ja jäsenpalvelut Sulasol Toiminta ja jäsenpalvelut Sisältö Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Tiedottaminen ja näkyvyys Laulu- ja soittojuhlat Muut tapahtumat ja koulutus Huomionosoitukset Edunvalvonta ja asiantuntemus

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Sähköinen jäsenkysely toteutettiin 20.10. 5.11.2016 välisenä aikana ja

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan historiatieteiden palautepalaveri

Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan historiatieteiden palautepalaveri MUISTIO Oulunyliopistonhumanistisentiedekunnanhistoriatieteidenpalautepalaveri 2.12.2009 Historiatieteiden syyslukukauden 2009 palautepäivätilaisuus pidettiin yliopiston tiloissa Linnanmaalla, salissa

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Siikajoki (N = 29) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Siikajoki (N = 29) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 29) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS Työntekijöille tarjottava henkinen ensiapu ja henkistä hyvinvointia tukevat toimenpiteet pelastustoimessa Jose Saarimaa Palopäällystön koulutusohjelma AmkN10 Tutkimuksen toteutus Maaliskuun

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot