Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus Perustiedot Sukupuoli ja ikä Kuoromuoto ja asema kuorossa Kuoron koko Piiri Tapahtumat Tapahtumat joihin osallistunut Mitä tapahtumia haluaisi järjestettävän Mitä koulutusta kaipaa Piirin ja erikoisliiton tapahtumat Nuotit Onko kuoro hyödyntänyt nuottikauppaa Miten ostaa nuotit mieluiten Sähköpostitiedottaminen nuoteista Minkälaisia nuotteja toivoo Minkälaista ohjelmistopalvelua haluaisi Mitä muuta kaipaa nuottikaupalta Muut palvelut OK-opintokeskus Suomen Retkeilymajajärjestö Kulttuuriseteli-verkosto Mitä asiantuntija-apua haluaisi Mitä kaipaa omalta piiriltä Mitä kaipaa erikoisliitolta Mitä muita palveluita haluaisi Viestintä Tärkein tietolähde Sulasol-lehti Verkkosivut ja keskustelufoorumi Sähköpostitiedotteet Miten parantaisi Sulasolin tiedotusta Sulasolin kanavien hyödyntäminen Yleistä Sulasolin merkitys kuorolle Pysyminen Sulasolin jäsenenä Sulasolin toiminnan parantaminen Muita mieleen tulevia asioita Liite: Kysymykset, kuorot

2 1. Kyselyn toteutus Sulasolin jäsenkysely toteutettiin maaliskuussa 2009 nettilomakkeella. Kyselyssä oli erilliset lomakkeet kuoroille ja orkestereille, ja tässä raportissa käsitellään vain kuorojen vastauksia. Kysely oli suunnattu kuorojen aktiivisille toimijoille, esim. hallituksen jäsenille, mutta siihen saivat vastata muutkin aktiivisesti kuoron toiminnassa mukana olevat. Vastauksia kuoroille suunnattuun kyselyyn tuli yhteensä 349 kpl. Vastaajat on luokiteltu tarkemmin raportin seuraavassa luvussa. Kyselyssä kyseltiin tapahtumiin ja koulutuksiin, nuotteihin, Sulasolin palveluihin ja viestintään liittyviä kysymyksiä sekä pyydettiin yleisemmin kommentteja Sulasolin toiminnasta. 2. Perustiedot 2.1 Sukupuoli ja ikä Miehet vastasivat kyselyyn hieman naisia aktiivisemmin. Suuria eroja ei sukupuolten välillä kuitenkaan ollut. Lapsi- ja nuorisokuoroissa sekä sekakuoroissa naiset olivat aktiivisempia vastaajia kuin miehet, joita näiden erikoisliittojen vastaajista oli vain noin kolmasosa. Lähes 60 % kyselyyn vastanneista oli iältään vuotiaita. Nuoria, alle 24-vuotiaita oli vastanneissa vähän, vain 3 %. Iäkkäimmät vastaajat löytyivät mieskuoroista. Mieskuoroissa vastaajista vain 6 % oli alle 35- vuotiaita, kun nais- ja sekakuoroissa vastaava määrä oli 15 %. Yli 64-vuotiaita vastaajia oli mieskuoroissa 37 %, naiskuoroissa 3 % ja sekakuoroissa 13 %. Naiskuoroliitolla oli näin ollen erikoisliitoista kaikkein nuorin vastaajajoukko. Lapsi- ja nuorisokuoroista alle 15-vuotiaita vastaajia oli vain 3 kpl. Loput vastaajat olivat yli 35-vuotiaita eli joko taiteellisia johtajia tai huoltajia. 2

3 2.2 Kuoromuoto ja asema kuorossa Suurin osa vastauksista tuli mieskuorojen edustajilta (41 %), mitä voi pitää ihan luonnollisena, sillä Mieskuoroliitto on Sulasolin erikoisliitoista suurin. Tämä on todennäköisesti myös syy, miksi miesten määrä vastaajissa oli suurempi kuin naisten. Myös sekakuorolaisten (31 %) ja naiskuorolaisten (22 %) vastausmäärät olivat suunnilleen samassa suhteessa erikoisliittojen kokojen mukaan. Ainoastaan lapsikuoroilta tulleiden vastausten määrä (5 %) oli huomattavan pieni liiton kokoon suhteutettuna. Lapsi- ja nuorisokuorojen vastausmäärän pienuuteen voi vaikuttaa se, että Nuorten Kuoroliitto teki edellisenä vuonna oman kyselynsä. Liitto on myös luonteeltaan hyvin erilainen kuin muut erikoisliitot. 3

4 Kysymyksessä asemani kuorossa oli mahdollista valita useampikin vaihtoehto. Tämän mahdollisuuden takia vastauksia tuli peräti 497 kpl eli runsaasti enemmän kuin vastaajia oikeasti oli (349 kpl). Vastaajista (kun 497 kpl on 100 %) 67 % oli kuorolaisia, 60 % mukana hallituksessa, 5 % taiteellisia johtajia ja 9 % sanoi olevansa jotain muuta. Nuorten Kuoroliitolla oli vastaajissa keskimäärin enemmän taiteellisia johtajia ja vähemmän kuorolaisia kuin muilla erikoisliitoilla. Nais-, mies- ja sekakuoroilla prosentit eivät merkittävästi vaihdelleet kaikkiin vastanneisiin verrattaessa. 2.3 Kuoron koko Suurin osa vastaajien kuoroista oli kooltaan henkeä (37 %). Myös suurempia kuoroja, aina 50 henkeen asti, oli melko paljon. Alle 10 hengen lauluyhtyeitä oli vastaajissa vain 1 %. Naiskuorolaisista huomattava osa vastaajista oli juuri hengen kuoroista (55 %). Miesja sekakuoroissa mukana oli enemmän myös suurempia kokoonpanoja. Tasaisin jakauma löytyi lapsi- ja nuorisokuoroista, joissa kuoroja oli melko tasaisesti reilun 10 hengen kuoroista yli 60-henkisiin. 4

5 2.4 Piiri Jokaisesta piiristä tuli vastauksia kyselyyn, joten kyselyn voi sanoa kattavan koko Suomen. Eniten vastauksia tuli Helsingin piiristä (14 %), mikä ei ole ihme, sillä Helsingin piiri on piireistä ylivoimaisesti suurin. Seuraavaksi aktiivisimpia vastaajia olivat Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan piirit noin 9 %:lla. Vähiten, eli noin 2 %:n verran, vastauksia tuli Pohjois-Karjalan (5 kpl) ja Päijät-Hämeen (6 kpl) piireistä. 5

6 3. Tapahtumat 3.1 Tapahtumat joihin osallistunut Suosituimmat tapahtumamuodot, joihin kuorot olivat osallistuneet, olivat yhteiskonsertit, koulutukset ja laulujuhlat. Myös alueelliset tapahtumat olivat suosittuja, mutta ne todennäköisesti sisältävät muita tapahtumamuotoja, esim. juuri yhteiskonsertteja. 6

7 Jos tapahtumien osallistujamäärät jaetaan kyselyyn vastanneiden määrällä (349 kpl), saadaan laskettua, kuinka suuri prosenttiosuus vastaajista mihinkin tapahtumaan osallistui. Noin puolet vastaajista oli osallistunut yhteiskonsertteihin, koulutuksiin, laulujuhlille ja alueellisiin tapahtumiin. 14 % vastaajista ei ollut osallistunut mihinkään Sulasolin järjestämään tapahtumaan. Tapahtumalaji Osallistuneita (%) Yhteiskonsertit 55 % Alueelliset tapahtumat 48 % Koulutukset 44 % Laulujuhlat 44 % Kuorokatselmukset/kilpailut 28 % Yhteislaulutapahtumat 20 % Yhtyelaulutapahtumat 15 % Emme ole osallistuneet 14 % Festivaalit 8 % Muut 4 % Avoimeen kohtaan muiksi tapahtumiksi mainittiin piirin ja erikoisliittojen tapahtumia, laulun ja soiton päivä, mutta myös joitain muiden kuin Sulasolin järjestämiä tapahtumia, kuten Art Goes Kapakka ja Tampereen Sävel. 3.2 Mitä tapahtumia haluaisi järjestettävän Kysymykseen, mitä tapahtumia haluaisi Sulasolin järjestävän, olivat vastaukset hyvin samantyyppisiä kuin kysyttäessä, mihin on osallistunut. Tapahtumien suhteelliset osuudet pysyivät melko samanlaisina. 7

8 3.3 Mitä koulutusta kaipaa Kysymyksessä minkälaista koulutusta kaipaatte, vastausvaihtoehdot olivat yhdistysten toimintaan liittyvää, kuoronjohtaja-, lauluyhtye tai muuta koulutusta. Näistä ehdottomasti suosituin vaihtoehto oli lauluyhtyekoulutus, jota kaipasi noin puolet vastaajista. Yhdistystoiminta- ja kuoronjohtajakoulutusta toivoi noin 20 % vastanneista. Myös vaihtoehto muu keräsi paljon vastauksia. Avoimessa kentässä ehdotettiin ylivoimaisesti eniten äänenmuodostukseen liittyvää koulutusta. Myös musiikin teoriaan ja nuotinlukutaitoon kaivattiin opastusta. Lisäksi kaivattiin koulutusta mm. nuotinlukuohjelmien käytöstä, esiintymistaidoista, keikkamyynnistä, improvisaatiosta ja mikrofonin käytöstä. 8

9 Erikoisliitoittain katsottuna vastaukset oli suunnilleen samansuuntainen kuin yhteen lasketussa piirakassa lapsi- ja nuorisokuoroja lukuun ottamatta. Lapsi- ja nuorisokuoroilla kuoronjohtajakoulutusta toivoi peräti 40 % vastaajista, kun taas molempia lauluyhtye- ja järjestökoulutusta toivoi noin 30 %. Ero muihin johtuu todennäköisesti siitä, että lapsi- ja nuorisokuoroilla taiteellisten johtajien suhteellinen määrä vastaajista oli huomattavasti suurempi kuin muilla erikoisliitoilla. 3.4 Piirin ja erikoisliiton tapahtumat Vastanneista noin 70 % oli osallistunut piirin järjestämiin tapahtumiin viimeisen parin vuoden aikana. Erikoisliittojen tapahtumiin sen sijaan oli osallistunut vain vajaat puolet vastaajista. 9

10 Kun vastaukset erotteli erikoisliitoittain, selvisi naiskuoroliiton olevan kaikkein aktiivisin osallistuja sekä piirin (84 %) että erikoisliittonsa (57 %) tapahtumiin. Mies- ja sekakuorot olivat suunnilleen samoissa luvuissa kuin yhteenlasketut luvut. Sen sijaan lapsi- ja nuorisokuorojen osallistuminen oli muihin verrattuna vähäistä. Piirin tapahtumissa heistä oli käynyt 41 % ja erikoisliiton tapahtumissa 37 %. 4. Nuotit 4.1 Onko kuoro hyödyntänyt nuottikauppaa Kaikista vastaajista 29 % oli hyödyntänyt Sulasolin nuottikauppaa usein, 65 % silloin tällöin ja 6 % ei koskaan. Eniten nuottikauppaa käyttivät nais- ja sekakuorot (n. 40 % usein, 60 % silloin tällöin). Mieskuoroista 11 % ja lapsi- ja nuorisokuoroista 18 % ei ollut hyödyntänyt nuottikauppaa koskaan. 10

11 4.2 Miten ostaa nuotit mieluiten Vastaajista lähes 60 % ostaisi nuotteja mieluiten asioimalla verkkokaupassa. Noin 30 % tilaisi nuotit mieluummin puhelimella tai sähköpostilla ja 10 % asioisi mieluiten kaupassa paikan päällä. Mieluiten verkkokaupassa asioisivat sekakuorot (66 %) ja vähiten mieluiten lapsi- ja nuorisokuoro (50 %). Lapsi- ja nuorisokuorot olivat innokkaimpia vierailemaan kaupassa paikan päällä (25 %), kun muilla luku pyöri 10 %:n tuntumassa. 11

12 4.3 Sähköpostitiedottaminen nuoteista Vastaajista 65 % toivoisi saavansa tiedotusta nuoteista sähköpostilla. Erikoisliitoista eniten sähköpostitiedotusta kaipasivat naiskuorot (76 %) ja vähiten sekakuorot (56 %). 4.4 Minkälaisia nuotteja toivoo Kysymykseen nuottitoiveista tuli runsaasti vastauksia. Suuri osa vastaajista kaipasi kuorolleen kevyttä laulettavaa, esim. uusia sovituksia niin vanhoista iskelmistä kuin uusista popkappaleista. Useissa vastauksissa toivottiin myös, että sovitukset olisivat melko helppoja, 2 4-äänisiä. Ohjelmiston toivottiin myös sopivan pienyhtyeille. Lisäksi tuli toivomuksia mm. uudesta pohjoismaisesta musiikista, juonellisista konserttikokonaisuuksista, ylipäätään uudesta, mutta myös vanhasta musiikista, nuorille naisille soveltuvasta musiikista sekä myös kappaleista laajan äänialana omaaville naiskuoroille. Toivomuksia tuli myös, että nuotit painettaisiin yksittäin (ei kalliita ja painavia kokoelmia) keskiaukeamapainatuksesta, päivitetyistä nuottiluetteloista ja uutuuslistasta netissä, verkkokaupasta, välikäsien vähentämisestä tilaamisprosessissa sekä vaikeusasteen arviointijärjestelmään perustuvasta luokitusjärjestelmästä. Lisäksi eräs vastaaja painotti, että musiikin tulisi olla hyvin ja ammattimaisesti tehtyä järjestön arvon mukaan, oli se sitten hengellistä tai kevyttä. 4.5 Minkälaista ohjelmistopalvelua haluaisi Ohjelmistopalvelutoiveista kysyttäessä vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Vastausvaihtoehdot vaikeustasolta erilaisia ohjelmistopaketteja, ideoita ohjelmien suunnitteluun ja emme tarvitse ohjelmistopalvelua saivat kaikki noin kolmasosan kannatuksen. 12

13 Naiskuorot kaipasivat ohjelmistopalvelua eniten, vain 23 % katsoi pärjäävänsä aivan ilman. Lapsi- ja nuorisokuoroista sen sijaan peräti 43 % oli sitä mieltä, että he eivät tarvitse ohjelmistopalvelua. Mies- ja sekakuorot pysyivät suunnilleen kolmasosajaossa. Avoimeen kohtaan muuta tuli muutama kommentti. Kaivattiin mm. taustatietoja tekijöistä ja sävellyksistä, mahdollisuutta kuulla ääninäytteitä kappaleista sekä kokoonpanoltaan erilaisia ohjelmalistoja. 4.6 Mitä muuta kaipaa nuottikaupalta Avoimessa kentässä oli mahdollista esittää toivomuksia nuottikaupalle. Ylivoimaisesti eniten toivottiin aktiivisempaa tiedotusta. Tiedotuksen mainitsi yli puolet kohtaan vastanneista. Lisäksi monessa vastauksessa toivottiin, että stemmoja ja kappaleita olisi mahdollista kuulla sähköisten ohjelmien avulla ja että verkkokaupassa olisi mahdollista tutustua myös nuottikuvanäytteisiin ennen ostoa. Lisäksi toivottiin mm. hintoja paremmin näkyville, nuottien reittausta (käyttäjien omia arvioita) netissä, sähköisiä nuotteja, nopeampaa palvelua sekä äänitteiden välitysmyyntiä. 5. Muut palvelut 5.1 OK-opintokeskus Kaikista vastaajista 33 % oli hyödyntänyt opintokerhoja, 12 % opintojaksoja (aiemmin ja myös kyselyssä tilaisuus), 16 % oli hyödyntänyt molempia tukimuotoja, 28 % oli kuullut niistä, mutta ei ollut hyödyntänyt ja 12 % ei ollut kuullutkaan eduista. Vastaajista noin 60 % oli siis jotenkin hyödyntänyt OK:n tukia. 13

14 Eniten tukia (kerhoja, jaksoja tai molempia) hyödynsivät seka- ja naiskuorot (72 %). Mieskuoroissa vastaava luku oli 51 %. Opintokerhoja käyttivät aktiivisimmin seka- ja naiskuorot (54 55 %)). Opintojaksoja käyttivät eniten naiskuorot (38 %). Mieskuorot käyttivät opintojaksoja ihmeen vähän (20 %). Myös OK-edut ylipäätään olivat mieskuoroille aikuiskuoroista kaikkein tuntemattomimpia, 12 % ei ollut kuullutkaan eduista. Nais- ja sekakuoroilla vastaava luku oli 8 %. Lapsi- ja nuorisokuorojen alhainen tukien hyödyntäminen oli odotettua, sillä OK-tuki on tarkoitettu aikuisille, eikä siten kosketa kuin muutamia nuorisokuoroja. OK-tukien hyödyntäminen erikoisliitoittain: SMKL SNKL SKL NUKL Opintokerhoja 31 % 34 % 41 % 6 % Opintojaksoja 4 % 18 % 17 % 6 % Molempia 16 % 20 % 14 % 0 % Emme hyödynnä, 36 % 20 % 20 % 44 % mutta olemme kuulleet Emme ole kuulleet eduista 12 % 8 % 8 % 44 % 5.2 Suomen Retkeilymajajärjestö Suomen Retkeilymajajärjestön jäsenedun tunsivat yli puolet vastaajista, mutta vain 3 % oli hyödyntänyt etua. Etuja olivat hyödyntäneet melko tasaisesta pari-kolme kuoroa jokaisesta erikoisliitosta. Parhaiten tietoisia edusta olivat mieskuorot (42 % ei ollut kuullutkaan), ja vähiten asiasta tiesivät lapsi- ja nuorisokuorot (61 % ei ollut kuullutkaan). 14

15 5.3 Kulttuuriseteli-verkosto Kulttuuriseteli-verkosto oli tuntematon vielä yli puolille vastaajista (54 %). 5 % oli liittynyt verkostoon, 6 % oli suunnitellut liittyvänsä ja 35 % ei aikonut liittyä verkostoon, vaikka olikin siitä tietoinen. Ahkerimmin verkostoon olivat liittyneet tai aikoivat liittyä sekakuorot (yht. 19 %). Kaikkein vähiten verkostosta tiesivät lapsi- ja nuorisokuorot, joista 65 % ei ollut kuullutkaan verkostosta. Vastaava luku muilla erikoisliitoilla pyöri 50 %:n tuntumassa. 15

16 5.4 Mitä asiantuntija-apua haluaisi Vaihtoehdoista lakiasiat, yhdistystoiminta ja tapahtumien järjestäminen kuorot kaipasivat eniten asiantuntija-apua tapahtumien järjestämisessä (43 %). Yhdistystoiminnasta toivoivat apua 27 % vastaajista ja lakiasioista 22 % vastaajista. Huomattavaa on, että muilla paitsi mieskuoroilla kaikkien kolmen vaihtoehdon prosenttiosuudet olivat melko lähellä toisiaan. Mieskuoroilla peräti 60 % kaipasi apua tapahtumien järjestämisessä, kun lakiasioista ja yhdistystoiminnasta toivoi apua vain 15 %. Lisäksi kaivattiin neuvoja mm. äänitteiden teosta, sovitusten oikeuksista, esitysluvista, kuorolaisten rekrytoinnista ja innostamisesta, matkan järjestämisestä, apuraha-asioista sekä äänenhuoltajista ja heidän palkoistaan. 5.5 Mitä kaipaa omalta piiriltä Omalta piiriltä kaivattiin yhteiskonsertteja, yhteislaulutilaisuuksia, yhtyelaulukilpailuja, koulutusta ylipäätään erilaisia tapahtumia. Piirien toivottiin myös verkostoituvan niin, että tapahtumat eivät menisi päällekkäin. Lisäksi piiriltä kaivattiin enemmän tiedotusta: omia kotisivuja, ilmoituksia Sulasol-lehdessä, sähköpostitiedotteita sekä aktiivista yhteydenottoa kuoroihin. Myös koulutusta varainkeruusta kaivattiin sekä markkinointiapua ja tietoa konserttipaikoista. Piireiltä toivottiin myös profiilin nostoa sekä lisää nuoria ihmisiä toimintaan esim. kuorojen ja koulujen välisen yhteistyön avulla. 16

17 5.6 Mitä kaipaa erikoisliitolta Erikoisliitoilta haluttiin hyvin samanlaisia asioita kuin piireiltäkin. Tärkeäksi nousi tiedotus, aktiivisuus ja yhteistyöprojektit. Myös koulutusta kaivattiin: merkkilaulukoulutusta, varajohtajakursseja, nuotinnusohjelmakoulutusta, yhdistyskoulutusta. Lisäksi toivottiin nuotti- ja stemmaharjoittelupaketteja, koulutusapua (myös rahallista) ja vinkkejä ulkomaanmatkoja varten sekä apua avustusten hakemiseen. Toivelistalta löytyi myös hallinnon avoimuus sekä liiton näkyvyys ulospäin. 5.7 Mitä muita palveluita haluaisi Koko liitolta toivottiin aktiivisempaa yhteydenpitoa kuoroihin, keskusjärjestön jalkautumista maakuntiin sekä innostuksen levittämistä kuorotoimintaan. Mukana oli myös toive, että kaikille Sulasolin jäsenille lähetettäisiin sähköinen tiedote, ja että tiedotteen vastaanottamisesta voisi myös halutessaan kieltäytyä. Lisäksi toivottiin kanavaa, jolla voisi saada omat sävellykset ja sovitukset esiin sekä parempaa tiedottamista uusista sävellyksistä. 6. Viestintä 6.1 Tärkein tietolähde Tärkeimmäksi tietolähteeksi Sulasolin asioissa nousi Sulasol-lehti, jonka perässä hyvänä kakkosena tuli www-sivut. Muut tietolähteet (tiedotteet, oma yhteydenotto, erikoisliitto, oma piiri ja muu) saivat huomattavasti vähemmän ääniä. Kyselyn tulos oli vastaava kaikilla erikoisliitoilla. 17

18 6.2 Sulasol-lehti Sulasol-lehden luki joko huolella tai selaillen 94 % vastaajista. Vain 1 % ei lukenut lehteä koskaan. Vähiten lehteä lukivat lapsi- ja nuorisokuorojen edustajat. Heistä 79 % luki lehden joko huolella tai selaillen. Muilla erikoisliitoilla luku oli päälle 90 %. Sulasol-lehden ilmestymistä piti ehdottoman tärkeänä 47 %, melko tärkeänä 45 %, samantekevänä 7 % ja täysin turhana 1 % vastaajista. Tärkeimpänä lehden ilmestymistä 18

19 pitivät naiskuorot (ehdottoman tai melko tärkeää 98 %) ja vähiten tärkeänä lapsi- ja nuorisokuorot (ehdottoman tai melko tärkeää 84 %). Sulasol-lehteen moni vastaaja kaipasi lisää juttuja ihan tavallisista kuorolaisista ja kuoroista. Muita aiheita, joista juttuja toivottiin, olivat mm. yhdistystoiminta, kansainväliset asiat, juttuja ympäri Suomea, äänitystekniikka, konserttiarviot, nuottiarviot ja ohjelmistoideat. Lisäksi toivottiin fokusta itse musiikkiin, ei vain tekijöihin. Lehteen kaivattiin myös isompia juttukokonaisuuksia, kolumneja ja mielipiteitä sekä teemanumeroita. Lisäksi konserttitietojen toivottiin olevan kattavampia. Myös koulutuksista ja kilpailuista kaivattiin tietoa. Myös piirien toivottiin olevan enemmän esillä. Pari vastaajaa mainitsi lehden sisällön olevan kompromissi, joka yrittää palvella kaikkia siinä kuitenkaan kovin hyvin onnistumatta. Yksi lukija taasen toivoi taittoon väljyyttä; enemmän kuvia ja vähemmän tekstiä. 6.3 Verkkosivut ja keskustelufoorumi Vastaajista suurin osa kertoi käyvänsä Sulasolin sivuilla vain muutaman kerran vuodessa (35 %). Vielä harvemmin sivuilla kävi 20 % vastaajista. Näin ollen vain 45 % vastaajista kävi sivuilla kerran kuussa tai useammin. Vähiten sivuilla kävivät lapsi- ja nuorisokuorojen edustajat (85 % käy sivuilla muutaman kerran vuodessa tai harvemmin). Mies-, nais- ja sekakuorojen välillä ei ollut merkittäviä eroja. He myös kävivät sivuilla lapsi- ja nuorisokuoroja aktiivisemmin. 19

20 Suuri osa vastaajista piti Sulasolin uusia nettisivuja onnistuneina tai ainakin entisiä parempina. Monet pitivät sivuja entistä selkeämpinä, mutta osan mielestä entiset sivut olivat helpommat. Parannusehdotuksia sivuille tuli vain vähän, lähinnä pieniä ulkonäkökommentteja yksityiskohtiin. Eräs vastaaja toivoi kehittyneempää konserttikalenteria. Vastaajista 5 % oli rekisteröitynyt Sulasolin keskustelufoorumille, 30 % ei ollut vielä rekisteröitynyt mutta aikoi rekisteröityä ja 65 % ei aikonut rekisteröityä. Luvut eivät vaihdelleet suuresti erikoisliittojen välillä. 20

21 6.4 Sähköpostitiedotteet Puolet kaikista vastaajista olisi halukas saamaan tiedotteita sähköpostilla ja toinen puoli ei. Mieluiten sähköpostitiedotteita vastaanottaisivat mies- sekä lapsi- ja nuorisokuorot. Nais- ja sekakuoroilla kiinnostus oli hieman vähäisempää. Suuria eroja ei kuitenkaan ollut. Sähköpostitiedotteita kaivattiin lähinnä koulutuksista, tapahtumista, konserteista, kansainvälisistä vierailuista ja konserteista Suomessa sekä uusista nuoteista. 6.5 Miten parantaisi Sulasolin tiedotusta Lisää tietoa kaivattiin mm. kilpailuista, nuoteista, koulutuksista, kansainvälisistä tapahtumista ja kilpailuista, levynteosta ja siihen liittyvästä tekniikasta ja OK:n tuista. Myös Sulasolin hallinto ja raha-asiat kiinnostivat. Eräs toivoi kirjoitussarjaa musiikin teoriasta ja sovittamisesta, ja eräs neuvoja siitä, miten saada lisää miehiä kuoroon. Tiedotusta myös kritisoitiin siitä, että se on hidasta ja laahaa perässä. Yksi vastaaja myös toivoi kaiken tiedot tulevan sähköpostilla, mutta ehdottomasti lyhyessä ja ytimekkäässä muodossa. 6.6 Sulasolin kanavien hyödyntäminen Kysymyksessä Sulasolin kanavien hyödyntäminen oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, joten pylväät kertovat lähinnä suosituimmuusjärjestyksen. Ehdottomasti suosituimmat kuorojen käytössä olevat tiedotuskanavat olivat konserttikalenteri ja lehtijuttu kuoron toiminnasta. Laulaja- ja johtajapörssiä sekä maksullisia ilmoituksia käyttivät vain satunnaiset kuorot. 30 % vastaajista ei ollut hyödyntänyt kanavia, vaikka oli niistä tietoinen. 5 % ei ollut tietoinen näistä kanavista (vastausmäärät jaettu kyselyyn vastanneiden määrällä). 21

22 Parhaiten tiedotuskanavia hyödynsivät sekakuorot, seuraavaksi parhaiten naiskuorot ja vähiten mies- sekä lapsi- ja nuorisokuorot. 7. Yleistä 7.1 Sulasolin merkitys kuorolle Moni piti Sulasolin merkitystä kuorolle tärkeänä. Vastaajien mielestä oli hyvä olla olemassa kattojärjestö, jolta saa tarvittaessa apua ja tukea, ja joka toimii myös kulttuuripoliittisena vaikuttajana sekä harrastajamusiikin puolestapuhujana. Myös Sulasolin roolia kuoroja yhdistävänä tekijänä kiiteltiin. Lisäksi kuoroille olivat tärkeitä mm. laulujuhlat, OK-tuki, koulutus, Sulasol-lehti, nuotit, ansiomerkit, nettisivuilta löytyvä tieto ja asiantuntija-apu. Jotkut mainitsivat kuoronsa olevan aktiivisesti mukana Sulasolin tapahtumissa ja toiminnassa. Toisaalta Sulasolin merkitys oli monille myös vähäinen tai epäselvä. Jäsenmaksuja pidettiin suurina, eivätkä vastaajat tunteneet saavansa rahoilleen tarpeeksi vastiketta. OK-tuki ja Sulasol-lehti miellettiin monessa vastauksessa ainoiksi konkreettisiksi jäseneduiksi, eivätkä nekään riittäviksi. Varsinkin tavallisille kuorolaisille Sulasolin tunnettiin jäävän melko etäiseksi. Muutama vastaaja piti myös erikoisliittoaan kuorolleen tärkeämpänä kontaktina erikoisliittoa ei silloin aina tunnuttu miellettävän osaksi Sulasolia. Eräs kirjoittaja myös pohti Sulasolin merkityksen kuorolle vähenevän, mitä ammattimaisemmin kuoro toimi, ja toivoi Sulasolin segmentoivan tarjontaansa. 22

23 7.2 Pysyminen Sulasolin jäsenenä Vastaajien kuoroista 84 % aikoi pysyä jatkossakin Sulasolin jäseninä, 15 % aikoi ehkä jatkaa jäsenenä ja 1 % aikoi erota Sulasolista. Eniten epäilevällä kannalla olivat mieskuorot (ehkä tai ei vastasi 18 %), mutta ero muihin kuoromuotoihin ei ollut suuri. Ei tai ehkä vastanneilta kysyttiin syytä negatiiviseen vastaukseen. Monilla syynä olivat jäsenmaksun suuruus ja kuoron pienet rahavarat. Maksua vastaan ei myöskään koettu saatavan tarpeeksi etuja. Monissa kuoroissa jäsenyys oli jokavuotinen keskustelunaihe; osa laulajista haluaa pysyä jäseninä ja osa ei. Eräs kuoro myös totesi, että vaikka Sulasolin tarjonnan ei olisikaan mitään vikaa, heillä ei ole tarpeita, joihin he Sulasolia tarvitsisivat. Eräs kuoro taas kaipasi yhteydenottoa Sulasolilta, jotta kuoro saisi toimintaansa lisää aktiivisuutta. Yhdellä kuorolla oli pohdinnassa toiminnan jatkuminen ylipäätään. 7.3 Sulasolin toiminnan parantaminen Sulasolin toivottiin ottavan näkyvämmin kantaa musiikkipoliittiseen keskusteluun ja nostavan kuoromusiikin arvostusta. Lisäksi Sulasolin toivottiin tuovan esille enemmän musiikin hyvää tekevää vaikutusta ja tämän avulla nostavan profiiliaan. Lisäksi Sulasolin toivottiin järkeistävän organisaatiorakennettaan eräs vastaaja ehdotti piirien lopettamista. Yksi vastaaja toivoi myös jäsenyyden muuttamista henkilöjäsenyydeksi. Järjestön toivottiin myös vähentävän toimintansa konservatiivisuutta ja houkuttelevan nuoria tai ylipäätään uusia innokkaita mukaan toimintaan. Järjestön toivottiin myös tulevan lähemmäksi tavallisia rivikuorolaisia. Lisäksi Sulasolin kehotettiin etsimään toimintaansa yhteistyökumppaneita urheiluseurojen tapaan. Sulasolin toivottiin myös pitävän aktiivisesti yhteyttä kuoroihin, koordinoivan kuorojen välistä yhteistyötä ja näkyvän kentällä, muuallakin kuin Helsingissä. 23

24 Tapahtumista mainittiin toivelistalla yhden päivän kestävät koulutukset sekä paikalliset laulujuhlat. Lisäksi toivottiin tiedotuksen ja avun laajentamista. Nuoteista kaivattiin lisää tiedotusta, mutta myös sähköisiä nuotteja sekä uusia sovituksia. Palveluihin toivottiin myös segmentointia, jotta kaikentasoisille kuoroille löytyisi jotain tarjottavaa. 7.4 Muita mieleen tulevia asioita Vapaassa sanassa kommentoitiin vielä, että kuorojen ulkomaanmatkat ovat hyvää Suomipropagandaa, jonka merkitys olisi tuotava esiin. Toivottiin lisää ohjeita levyn tekoon, ja että merkkihierarkian ja merkinsuorittamistapahtumien sijaan kehitettäisiin enemmän yleismusikaalisuutta kehittävää koulutusta. Senioreille toivottiin neuvoja, miten saada tukea EU-kanavista, ja ylipäätään seniorit toivottiin huomioitavan paremmin toiminnassa. Toisaalta eräs toinen vastaaja muisti taas toivoa lisää nuoruutta kuorolaulun imagoon. Sulasolin organisaation kommentoitiin olevan vaikea ymmärtää sekä kaukainen tavalliselle kuorolaiselle. Piiritasolle toivottiinkin lisää aktiivisuutta. Lisäksi toivottiin lisää vaihtuvuutta Sulasolin toimielimiin. Yksi vastaaja taas olisi sitä mieltä, että STM ja SKML pitäisi yhdistää Sulasoliin. Eräs vastaaja oli kuitenkin sitä mieltä, että Sulasolista saamiin hyötyihin vaikuttaa oma aktiivisuus. Kyselyssä muutamia vastaajia oli hämmentänyt, pitikö heidän vastata omasta vai kuoronsa puolesta. Vastaajien mielestä heidän ei ollut joissain kysymyksissä mahdollista vastata koko kuoron puolesta, vaikka kysymys niin olettikin. Osa vastaajista myös mainitse olevansa uusia kuoron toiminnassa ja sen takia vastaaminen joihinkin kysymyksiin oli hieman vaikeaa. 8. Liite: Kysymykset, kuorot Perustiedot Sukupuoli Nainen Mies Ikä Asemani kuorossa (voit valita useammankin vaihtoehdon) Kuorolainen Hallituksen jäsen Taiteellinen johtaja Muu Edustamani kuoromuoto Naiskuoro Mieskuoro Sekakuoro Lapsi- tai nuorisokuoro Kuoron koko Sulasol-piiri, johon kuulumme Kuoron kotipaikkakunta Kuoron nimi (vapaaehtoinen) Tapahtumat Mihin Sulasolin järjestämiin (keskusjärjestö, erikoisliitto, piiri) tapahtumiin olette osallistuneet viimeisen kolmen vuoden aikana. yhteiskonsertteihin koulutuksiin kuorokatselmuksiin/kilpailuihin yhtyelaulutapahtumiin yhteislaulutilaisuuksiin laulujuhlille festivaaleihin 24

25 alueellisiin tapahtumiin muihin emme ole osallistuneet Jos vastasitte muihin, niin mihin? Minkälaisia tapahtumia haluaisitte Sulasolin, piirin tai erikoisliiton järjestävän? yhteiskonsertteja koulutuksia kuorokatselmuksia/kilpailuita yhtyelaulutapahtumia yhteislaulutilaisuuksia laulujuhlia festivaaleja alueellisia tapahtumia muuta Jos vastasitte muuta, niin mitä? Minkälaista koulutusta kaipaatte? kuoronjohtajakoulutusta lauluyhtyekoulutusta yhdistysten toimintaan liittyvää koulutusta muuta koulutusta Jos vastasitte muuta koulutusta, niin mitä? Oletteko osallistuneet piirin järjestämiin tapahtumiin viimeisen parin vuoden aikana? kyllä ei Oletteko osallistuneet erikoisliiton järjestämiin tapahtumiin viimeisen parin vuoden aikana? kyllä ei Nuotit Onko kuoronne hyödyntänyt Sulasolin nuottikauppaa? usein silloin tällöin ei koskaan Ostaisitteko nuotit mieluiten? kaupasta paikan päältä tilaamalla puhelimitse tai sähköpostitse asioimalla verkkokaupassa Haluaisitteko tietoa nuottiuutuuksista sähköpostilla? kyllä ei Minkälaisia nuotteja toivoisitte enemmän? Millaista ohjelmistopalvelua haluaisitte? vaikeustasoltaan erilaisia ohjelmistopaketteja ideoita ohjelmien suunniteluun muuta emme tarvitse ohjelmistopalvelua Jos vastasitte muuta, niin mitä? Mitä muuta kaipaisitte nuottikaupalta (esim. palveluita, tuotteita, tiedotusta)? Muut palvelut Hyödynnättekö OK-Opintokeskuksen etuja? opintokerhoja opintotilaisuuksia sekä opintokerhoja että opintotilaisuuksia emme hyödynnä etuja, mutta olemme kuulleet niistä emme ole kuulleetkaan eduista Oletteko hyödyntäneet Suomen Retkeilymajajärjestön jäsenetuja? kyllä olemme emme ole, mutta olemme kuulleet niistä emme ole koskaan kuulleetkaan jäseneduista Sulasolin jäsenillä on syksystä 2008 asti ollut mahdollista liittyä ilmaiseksi Kulttuuriseteliverkostoon. olemme liittyneet verkostoon olemme suunnitelleet liittyvämme verkostoon emme aio liittyä verkostoon, mutta olemme kuulleet asiasta emme ole kuulleetkaan verkostosta Tarvitseeko kuoronne asiantuntija-apua (esim. opasvihkosia)? yhdistystoiminnasta tapahtumien järjestämisestä lakiasioista 25

26 muusta Jos vastasitte muusta, niin mistä? Mitä erityistä kaipaisitte omalta piiriltänne? Mitä kaipaisitte erikoisliitoltanne? Mitä muita palveluita haluaisitte? Viestintä Mikä on tärkein tietolähteenne Sulasolin asioissa? (Rastittakaa 1-2 vaihtoehtoa.) Sulasol-lehti www-sivut tiedotteet oma yhteydenotto (esim. soitto toimistolle) erikoisliitto oma piiri muu Jos vastasitte muu, niin mikä? Kuinka usein luette Sulasol-lehteä? jokaisen lehden huolella jokaisen lehden selaillen aina välillä en koskaan Sulasol-lehden ilmestyminen on mielestäsi Ehdottoman tärkeää Melko tärkeää Samantekevää Täysin turhaa Mitä Sulasol-lehdestä puuttuu? Kuinka usein käytte Sulasolin verkkosivuilla? useamman kerran viikossa noin kerran viikossa pari kertaa kuussa kerran kuussa muutaman kerran vuodessa harvemmin en ole, mutta aion rekisteröirtyä en ole, enkä aio rekisteröityä Haluaisitteko Sulasolin tiedotteita sähköpostitse? kyllä ei Mistä aiheista olisitte erityisesti kiinnostuneita saamaan sähköpostitiedotteita? Miten parantaisitte Sulasolin tiedotusta / mistä asioista haluaisitte lisää tietoa? Oletteko tiedottaneet kuoronne asioista Sulasolin kanavia myöten? jättänyt ilmoituksen konserttikalenteriin (lehti ja netti) kirjoittaneet kuoron toiminnasta (esim. matkat) jutun Sulasol-lehteen jättäneet ilmoituksen laulaja- tai johtajapörssiin (keskustelufoorumilla) jättänyt maksullisen, mutta sulasolaisille alennetun hintaisen mainoksen Sulasol-lehteen emme ole hyödyntäneet kanavia, mutta olemme niistä tietoisia emme ole tienneet näistä mahdollisuuksista Yleistä Mikä on Sulasolin merkitys kuorollenne? Aikooko kuoronne jatkossa pysyä Sulasolin jäsenenä? kyllä ehkä ei Jos vastasitte ehkä tai ei, perustelkaa vastauksenne. Miten Sulasol voisi parantaa toimintaansa? Muita mieleen tulevia asioita. Mitä mieltä olet Sulasolin uusista nettisivuista (esim. ulkoasu, tietojen löytyminen, sisältö)? Oletteko rekisteröitynyt tai aiotteko rekisteröityä Sulasolin keskustelufoorumille olen rekisteröitynyt 26

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä Kyselyyn ja haastatteluihin perustuva selvitys vuonna 2011 17.4.2012 sivu 2 / 63 Sisällys 1. Selvityksen tausta... 3 2. Yhteenveto kysely- ja haastattelutuloksista...

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Cultura-säätiön toteuttaman verkkokyselyn tulokset Maaliskuu 2015 Tuija Korpela Irma Kettunen Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot