Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus Perustiedot Sukupuoli ja ikä Kuoromuoto ja asema kuorossa Kuoron koko Piiri Tapahtumat Tapahtumat joihin osallistunut Mitä tapahtumia haluaisi järjestettävän Mitä koulutusta kaipaa Piirin ja erikoisliiton tapahtumat Nuotit Onko kuoro hyödyntänyt nuottikauppaa Miten ostaa nuotit mieluiten Sähköpostitiedottaminen nuoteista Minkälaisia nuotteja toivoo Minkälaista ohjelmistopalvelua haluaisi Mitä muuta kaipaa nuottikaupalta Muut palvelut OK-opintokeskus Suomen Retkeilymajajärjestö Kulttuuriseteli-verkosto Mitä asiantuntija-apua haluaisi Mitä kaipaa omalta piiriltä Mitä kaipaa erikoisliitolta Mitä muita palveluita haluaisi Viestintä Tärkein tietolähde Sulasol-lehti Verkkosivut ja keskustelufoorumi Sähköpostitiedotteet Miten parantaisi Sulasolin tiedotusta Sulasolin kanavien hyödyntäminen Yleistä Sulasolin merkitys kuorolle Pysyminen Sulasolin jäsenenä Sulasolin toiminnan parantaminen Muita mieleen tulevia asioita Liite: Kysymykset, kuorot

2 1. Kyselyn toteutus Sulasolin jäsenkysely toteutettiin maaliskuussa 2009 nettilomakkeella. Kyselyssä oli erilliset lomakkeet kuoroille ja orkestereille, ja tässä raportissa käsitellään vain kuorojen vastauksia. Kysely oli suunnattu kuorojen aktiivisille toimijoille, esim. hallituksen jäsenille, mutta siihen saivat vastata muutkin aktiivisesti kuoron toiminnassa mukana olevat. Vastauksia kuoroille suunnattuun kyselyyn tuli yhteensä 349 kpl. Vastaajat on luokiteltu tarkemmin raportin seuraavassa luvussa. Kyselyssä kyseltiin tapahtumiin ja koulutuksiin, nuotteihin, Sulasolin palveluihin ja viestintään liittyviä kysymyksiä sekä pyydettiin yleisemmin kommentteja Sulasolin toiminnasta. 2. Perustiedot 2.1 Sukupuoli ja ikä Miehet vastasivat kyselyyn hieman naisia aktiivisemmin. Suuria eroja ei sukupuolten välillä kuitenkaan ollut. Lapsi- ja nuorisokuoroissa sekä sekakuoroissa naiset olivat aktiivisempia vastaajia kuin miehet, joita näiden erikoisliittojen vastaajista oli vain noin kolmasosa. Lähes 60 % kyselyyn vastanneista oli iältään vuotiaita. Nuoria, alle 24-vuotiaita oli vastanneissa vähän, vain 3 %. Iäkkäimmät vastaajat löytyivät mieskuoroista. Mieskuoroissa vastaajista vain 6 % oli alle 35- vuotiaita, kun nais- ja sekakuoroissa vastaava määrä oli 15 %. Yli 64-vuotiaita vastaajia oli mieskuoroissa 37 %, naiskuoroissa 3 % ja sekakuoroissa 13 %. Naiskuoroliitolla oli näin ollen erikoisliitoista kaikkein nuorin vastaajajoukko. Lapsi- ja nuorisokuoroista alle 15-vuotiaita vastaajia oli vain 3 kpl. Loput vastaajat olivat yli 35-vuotiaita eli joko taiteellisia johtajia tai huoltajia. 2

3 2.2 Kuoromuoto ja asema kuorossa Suurin osa vastauksista tuli mieskuorojen edustajilta (41 %), mitä voi pitää ihan luonnollisena, sillä Mieskuoroliitto on Sulasolin erikoisliitoista suurin. Tämä on todennäköisesti myös syy, miksi miesten määrä vastaajissa oli suurempi kuin naisten. Myös sekakuorolaisten (31 %) ja naiskuorolaisten (22 %) vastausmäärät olivat suunnilleen samassa suhteessa erikoisliittojen kokojen mukaan. Ainoastaan lapsikuoroilta tulleiden vastausten määrä (5 %) oli huomattavan pieni liiton kokoon suhteutettuna. Lapsi- ja nuorisokuorojen vastausmäärän pienuuteen voi vaikuttaa se, että Nuorten Kuoroliitto teki edellisenä vuonna oman kyselynsä. Liitto on myös luonteeltaan hyvin erilainen kuin muut erikoisliitot. 3

4 Kysymyksessä asemani kuorossa oli mahdollista valita useampikin vaihtoehto. Tämän mahdollisuuden takia vastauksia tuli peräti 497 kpl eli runsaasti enemmän kuin vastaajia oikeasti oli (349 kpl). Vastaajista (kun 497 kpl on 100 %) 67 % oli kuorolaisia, 60 % mukana hallituksessa, 5 % taiteellisia johtajia ja 9 % sanoi olevansa jotain muuta. Nuorten Kuoroliitolla oli vastaajissa keskimäärin enemmän taiteellisia johtajia ja vähemmän kuorolaisia kuin muilla erikoisliitoilla. Nais-, mies- ja sekakuoroilla prosentit eivät merkittävästi vaihdelleet kaikkiin vastanneisiin verrattaessa. 2.3 Kuoron koko Suurin osa vastaajien kuoroista oli kooltaan henkeä (37 %). Myös suurempia kuoroja, aina 50 henkeen asti, oli melko paljon. Alle 10 hengen lauluyhtyeitä oli vastaajissa vain 1 %. Naiskuorolaisista huomattava osa vastaajista oli juuri hengen kuoroista (55 %). Miesja sekakuoroissa mukana oli enemmän myös suurempia kokoonpanoja. Tasaisin jakauma löytyi lapsi- ja nuorisokuoroista, joissa kuoroja oli melko tasaisesti reilun 10 hengen kuoroista yli 60-henkisiin. 4

5 2.4 Piiri Jokaisesta piiristä tuli vastauksia kyselyyn, joten kyselyn voi sanoa kattavan koko Suomen. Eniten vastauksia tuli Helsingin piiristä (14 %), mikä ei ole ihme, sillä Helsingin piiri on piireistä ylivoimaisesti suurin. Seuraavaksi aktiivisimpia vastaajia olivat Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan piirit noin 9 %:lla. Vähiten, eli noin 2 %:n verran, vastauksia tuli Pohjois-Karjalan (5 kpl) ja Päijät-Hämeen (6 kpl) piireistä. 5

6 3. Tapahtumat 3.1 Tapahtumat joihin osallistunut Suosituimmat tapahtumamuodot, joihin kuorot olivat osallistuneet, olivat yhteiskonsertit, koulutukset ja laulujuhlat. Myös alueelliset tapahtumat olivat suosittuja, mutta ne todennäköisesti sisältävät muita tapahtumamuotoja, esim. juuri yhteiskonsertteja. 6

7 Jos tapahtumien osallistujamäärät jaetaan kyselyyn vastanneiden määrällä (349 kpl), saadaan laskettua, kuinka suuri prosenttiosuus vastaajista mihinkin tapahtumaan osallistui. Noin puolet vastaajista oli osallistunut yhteiskonsertteihin, koulutuksiin, laulujuhlille ja alueellisiin tapahtumiin. 14 % vastaajista ei ollut osallistunut mihinkään Sulasolin järjestämään tapahtumaan. Tapahtumalaji Osallistuneita (%) Yhteiskonsertit 55 % Alueelliset tapahtumat 48 % Koulutukset 44 % Laulujuhlat 44 % Kuorokatselmukset/kilpailut 28 % Yhteislaulutapahtumat 20 % Yhtyelaulutapahtumat 15 % Emme ole osallistuneet 14 % Festivaalit 8 % Muut 4 % Avoimeen kohtaan muiksi tapahtumiksi mainittiin piirin ja erikoisliittojen tapahtumia, laulun ja soiton päivä, mutta myös joitain muiden kuin Sulasolin järjestämiä tapahtumia, kuten Art Goes Kapakka ja Tampereen Sävel. 3.2 Mitä tapahtumia haluaisi järjestettävän Kysymykseen, mitä tapahtumia haluaisi Sulasolin järjestävän, olivat vastaukset hyvin samantyyppisiä kuin kysyttäessä, mihin on osallistunut. Tapahtumien suhteelliset osuudet pysyivät melko samanlaisina. 7

8 3.3 Mitä koulutusta kaipaa Kysymyksessä minkälaista koulutusta kaipaatte, vastausvaihtoehdot olivat yhdistysten toimintaan liittyvää, kuoronjohtaja-, lauluyhtye tai muuta koulutusta. Näistä ehdottomasti suosituin vaihtoehto oli lauluyhtyekoulutus, jota kaipasi noin puolet vastaajista. Yhdistystoiminta- ja kuoronjohtajakoulutusta toivoi noin 20 % vastanneista. Myös vaihtoehto muu keräsi paljon vastauksia. Avoimessa kentässä ehdotettiin ylivoimaisesti eniten äänenmuodostukseen liittyvää koulutusta. Myös musiikin teoriaan ja nuotinlukutaitoon kaivattiin opastusta. Lisäksi kaivattiin koulutusta mm. nuotinlukuohjelmien käytöstä, esiintymistaidoista, keikkamyynnistä, improvisaatiosta ja mikrofonin käytöstä. 8

9 Erikoisliitoittain katsottuna vastaukset oli suunnilleen samansuuntainen kuin yhteen lasketussa piirakassa lapsi- ja nuorisokuoroja lukuun ottamatta. Lapsi- ja nuorisokuoroilla kuoronjohtajakoulutusta toivoi peräti 40 % vastaajista, kun taas molempia lauluyhtye- ja järjestökoulutusta toivoi noin 30 %. Ero muihin johtuu todennäköisesti siitä, että lapsi- ja nuorisokuoroilla taiteellisten johtajien suhteellinen määrä vastaajista oli huomattavasti suurempi kuin muilla erikoisliitoilla. 3.4 Piirin ja erikoisliiton tapahtumat Vastanneista noin 70 % oli osallistunut piirin järjestämiin tapahtumiin viimeisen parin vuoden aikana. Erikoisliittojen tapahtumiin sen sijaan oli osallistunut vain vajaat puolet vastaajista. 9

10 Kun vastaukset erotteli erikoisliitoittain, selvisi naiskuoroliiton olevan kaikkein aktiivisin osallistuja sekä piirin (84 %) että erikoisliittonsa (57 %) tapahtumiin. Mies- ja sekakuorot olivat suunnilleen samoissa luvuissa kuin yhteenlasketut luvut. Sen sijaan lapsi- ja nuorisokuorojen osallistuminen oli muihin verrattuna vähäistä. Piirin tapahtumissa heistä oli käynyt 41 % ja erikoisliiton tapahtumissa 37 %. 4. Nuotit 4.1 Onko kuoro hyödyntänyt nuottikauppaa Kaikista vastaajista 29 % oli hyödyntänyt Sulasolin nuottikauppaa usein, 65 % silloin tällöin ja 6 % ei koskaan. Eniten nuottikauppaa käyttivät nais- ja sekakuorot (n. 40 % usein, 60 % silloin tällöin). Mieskuoroista 11 % ja lapsi- ja nuorisokuoroista 18 % ei ollut hyödyntänyt nuottikauppaa koskaan. 10

11 4.2 Miten ostaa nuotit mieluiten Vastaajista lähes 60 % ostaisi nuotteja mieluiten asioimalla verkkokaupassa. Noin 30 % tilaisi nuotit mieluummin puhelimella tai sähköpostilla ja 10 % asioisi mieluiten kaupassa paikan päällä. Mieluiten verkkokaupassa asioisivat sekakuorot (66 %) ja vähiten mieluiten lapsi- ja nuorisokuoro (50 %). Lapsi- ja nuorisokuorot olivat innokkaimpia vierailemaan kaupassa paikan päällä (25 %), kun muilla luku pyöri 10 %:n tuntumassa. 11

12 4.3 Sähköpostitiedottaminen nuoteista Vastaajista 65 % toivoisi saavansa tiedotusta nuoteista sähköpostilla. Erikoisliitoista eniten sähköpostitiedotusta kaipasivat naiskuorot (76 %) ja vähiten sekakuorot (56 %). 4.4 Minkälaisia nuotteja toivoo Kysymykseen nuottitoiveista tuli runsaasti vastauksia. Suuri osa vastaajista kaipasi kuorolleen kevyttä laulettavaa, esim. uusia sovituksia niin vanhoista iskelmistä kuin uusista popkappaleista. Useissa vastauksissa toivottiin myös, että sovitukset olisivat melko helppoja, 2 4-äänisiä. Ohjelmiston toivottiin myös sopivan pienyhtyeille. Lisäksi tuli toivomuksia mm. uudesta pohjoismaisesta musiikista, juonellisista konserttikokonaisuuksista, ylipäätään uudesta, mutta myös vanhasta musiikista, nuorille naisille soveltuvasta musiikista sekä myös kappaleista laajan äänialana omaaville naiskuoroille. Toivomuksia tuli myös, että nuotit painettaisiin yksittäin (ei kalliita ja painavia kokoelmia) keskiaukeamapainatuksesta, päivitetyistä nuottiluetteloista ja uutuuslistasta netissä, verkkokaupasta, välikäsien vähentämisestä tilaamisprosessissa sekä vaikeusasteen arviointijärjestelmään perustuvasta luokitusjärjestelmästä. Lisäksi eräs vastaaja painotti, että musiikin tulisi olla hyvin ja ammattimaisesti tehtyä järjestön arvon mukaan, oli se sitten hengellistä tai kevyttä. 4.5 Minkälaista ohjelmistopalvelua haluaisi Ohjelmistopalvelutoiveista kysyttäessä vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Vastausvaihtoehdot vaikeustasolta erilaisia ohjelmistopaketteja, ideoita ohjelmien suunnitteluun ja emme tarvitse ohjelmistopalvelua saivat kaikki noin kolmasosan kannatuksen. 12

13 Naiskuorot kaipasivat ohjelmistopalvelua eniten, vain 23 % katsoi pärjäävänsä aivan ilman. Lapsi- ja nuorisokuoroista sen sijaan peräti 43 % oli sitä mieltä, että he eivät tarvitse ohjelmistopalvelua. Mies- ja sekakuorot pysyivät suunnilleen kolmasosajaossa. Avoimeen kohtaan muuta tuli muutama kommentti. Kaivattiin mm. taustatietoja tekijöistä ja sävellyksistä, mahdollisuutta kuulla ääninäytteitä kappaleista sekä kokoonpanoltaan erilaisia ohjelmalistoja. 4.6 Mitä muuta kaipaa nuottikaupalta Avoimessa kentässä oli mahdollista esittää toivomuksia nuottikaupalle. Ylivoimaisesti eniten toivottiin aktiivisempaa tiedotusta. Tiedotuksen mainitsi yli puolet kohtaan vastanneista. Lisäksi monessa vastauksessa toivottiin, että stemmoja ja kappaleita olisi mahdollista kuulla sähköisten ohjelmien avulla ja että verkkokaupassa olisi mahdollista tutustua myös nuottikuvanäytteisiin ennen ostoa. Lisäksi toivottiin mm. hintoja paremmin näkyville, nuottien reittausta (käyttäjien omia arvioita) netissä, sähköisiä nuotteja, nopeampaa palvelua sekä äänitteiden välitysmyyntiä. 5. Muut palvelut 5.1 OK-opintokeskus Kaikista vastaajista 33 % oli hyödyntänyt opintokerhoja, 12 % opintojaksoja (aiemmin ja myös kyselyssä tilaisuus), 16 % oli hyödyntänyt molempia tukimuotoja, 28 % oli kuullut niistä, mutta ei ollut hyödyntänyt ja 12 % ei ollut kuullutkaan eduista. Vastaajista noin 60 % oli siis jotenkin hyödyntänyt OK:n tukia. 13

14 Eniten tukia (kerhoja, jaksoja tai molempia) hyödynsivät seka- ja naiskuorot (72 %). Mieskuoroissa vastaava luku oli 51 %. Opintokerhoja käyttivät aktiivisimmin seka- ja naiskuorot (54 55 %)). Opintojaksoja käyttivät eniten naiskuorot (38 %). Mieskuorot käyttivät opintojaksoja ihmeen vähän (20 %). Myös OK-edut ylipäätään olivat mieskuoroille aikuiskuoroista kaikkein tuntemattomimpia, 12 % ei ollut kuullutkaan eduista. Nais- ja sekakuoroilla vastaava luku oli 8 %. Lapsi- ja nuorisokuorojen alhainen tukien hyödyntäminen oli odotettua, sillä OK-tuki on tarkoitettu aikuisille, eikä siten kosketa kuin muutamia nuorisokuoroja. OK-tukien hyödyntäminen erikoisliitoittain: SMKL SNKL SKL NUKL Opintokerhoja 31 % 34 % 41 % 6 % Opintojaksoja 4 % 18 % 17 % 6 % Molempia 16 % 20 % 14 % 0 % Emme hyödynnä, 36 % 20 % 20 % 44 % mutta olemme kuulleet Emme ole kuulleet eduista 12 % 8 % 8 % 44 % 5.2 Suomen Retkeilymajajärjestö Suomen Retkeilymajajärjestön jäsenedun tunsivat yli puolet vastaajista, mutta vain 3 % oli hyödyntänyt etua. Etuja olivat hyödyntäneet melko tasaisesta pari-kolme kuoroa jokaisesta erikoisliitosta. Parhaiten tietoisia edusta olivat mieskuorot (42 % ei ollut kuullutkaan), ja vähiten asiasta tiesivät lapsi- ja nuorisokuorot (61 % ei ollut kuullutkaan). 14

15 5.3 Kulttuuriseteli-verkosto Kulttuuriseteli-verkosto oli tuntematon vielä yli puolille vastaajista (54 %). 5 % oli liittynyt verkostoon, 6 % oli suunnitellut liittyvänsä ja 35 % ei aikonut liittyä verkostoon, vaikka olikin siitä tietoinen. Ahkerimmin verkostoon olivat liittyneet tai aikoivat liittyä sekakuorot (yht. 19 %). Kaikkein vähiten verkostosta tiesivät lapsi- ja nuorisokuorot, joista 65 % ei ollut kuullutkaan verkostosta. Vastaava luku muilla erikoisliitoilla pyöri 50 %:n tuntumassa. 15

16 5.4 Mitä asiantuntija-apua haluaisi Vaihtoehdoista lakiasiat, yhdistystoiminta ja tapahtumien järjestäminen kuorot kaipasivat eniten asiantuntija-apua tapahtumien järjestämisessä (43 %). Yhdistystoiminnasta toivoivat apua 27 % vastaajista ja lakiasioista 22 % vastaajista. Huomattavaa on, että muilla paitsi mieskuoroilla kaikkien kolmen vaihtoehdon prosenttiosuudet olivat melko lähellä toisiaan. Mieskuoroilla peräti 60 % kaipasi apua tapahtumien järjestämisessä, kun lakiasioista ja yhdistystoiminnasta toivoi apua vain 15 %. Lisäksi kaivattiin neuvoja mm. äänitteiden teosta, sovitusten oikeuksista, esitysluvista, kuorolaisten rekrytoinnista ja innostamisesta, matkan järjestämisestä, apuraha-asioista sekä äänenhuoltajista ja heidän palkoistaan. 5.5 Mitä kaipaa omalta piiriltä Omalta piiriltä kaivattiin yhteiskonsertteja, yhteislaulutilaisuuksia, yhtyelaulukilpailuja, koulutusta ylipäätään erilaisia tapahtumia. Piirien toivottiin myös verkostoituvan niin, että tapahtumat eivät menisi päällekkäin. Lisäksi piiriltä kaivattiin enemmän tiedotusta: omia kotisivuja, ilmoituksia Sulasol-lehdessä, sähköpostitiedotteita sekä aktiivista yhteydenottoa kuoroihin. Myös koulutusta varainkeruusta kaivattiin sekä markkinointiapua ja tietoa konserttipaikoista. Piireiltä toivottiin myös profiilin nostoa sekä lisää nuoria ihmisiä toimintaan esim. kuorojen ja koulujen välisen yhteistyön avulla. 16

17 5.6 Mitä kaipaa erikoisliitolta Erikoisliitoilta haluttiin hyvin samanlaisia asioita kuin piireiltäkin. Tärkeäksi nousi tiedotus, aktiivisuus ja yhteistyöprojektit. Myös koulutusta kaivattiin: merkkilaulukoulutusta, varajohtajakursseja, nuotinnusohjelmakoulutusta, yhdistyskoulutusta. Lisäksi toivottiin nuotti- ja stemmaharjoittelupaketteja, koulutusapua (myös rahallista) ja vinkkejä ulkomaanmatkoja varten sekä apua avustusten hakemiseen. Toivelistalta löytyi myös hallinnon avoimuus sekä liiton näkyvyys ulospäin. 5.7 Mitä muita palveluita haluaisi Koko liitolta toivottiin aktiivisempaa yhteydenpitoa kuoroihin, keskusjärjestön jalkautumista maakuntiin sekä innostuksen levittämistä kuorotoimintaan. Mukana oli myös toive, että kaikille Sulasolin jäsenille lähetettäisiin sähköinen tiedote, ja että tiedotteen vastaanottamisesta voisi myös halutessaan kieltäytyä. Lisäksi toivottiin kanavaa, jolla voisi saada omat sävellykset ja sovitukset esiin sekä parempaa tiedottamista uusista sävellyksistä. 6. Viestintä 6.1 Tärkein tietolähde Tärkeimmäksi tietolähteeksi Sulasolin asioissa nousi Sulasol-lehti, jonka perässä hyvänä kakkosena tuli www-sivut. Muut tietolähteet (tiedotteet, oma yhteydenotto, erikoisliitto, oma piiri ja muu) saivat huomattavasti vähemmän ääniä. Kyselyn tulos oli vastaava kaikilla erikoisliitoilla. 17

18 6.2 Sulasol-lehti Sulasol-lehden luki joko huolella tai selaillen 94 % vastaajista. Vain 1 % ei lukenut lehteä koskaan. Vähiten lehteä lukivat lapsi- ja nuorisokuorojen edustajat. Heistä 79 % luki lehden joko huolella tai selaillen. Muilla erikoisliitoilla luku oli päälle 90 %. Sulasol-lehden ilmestymistä piti ehdottoman tärkeänä 47 %, melko tärkeänä 45 %, samantekevänä 7 % ja täysin turhana 1 % vastaajista. Tärkeimpänä lehden ilmestymistä 18

19 pitivät naiskuorot (ehdottoman tai melko tärkeää 98 %) ja vähiten tärkeänä lapsi- ja nuorisokuorot (ehdottoman tai melko tärkeää 84 %). Sulasol-lehteen moni vastaaja kaipasi lisää juttuja ihan tavallisista kuorolaisista ja kuoroista. Muita aiheita, joista juttuja toivottiin, olivat mm. yhdistystoiminta, kansainväliset asiat, juttuja ympäri Suomea, äänitystekniikka, konserttiarviot, nuottiarviot ja ohjelmistoideat. Lisäksi toivottiin fokusta itse musiikkiin, ei vain tekijöihin. Lehteen kaivattiin myös isompia juttukokonaisuuksia, kolumneja ja mielipiteitä sekä teemanumeroita. Lisäksi konserttitietojen toivottiin olevan kattavampia. Myös koulutuksista ja kilpailuista kaivattiin tietoa. Myös piirien toivottiin olevan enemmän esillä. Pari vastaajaa mainitsi lehden sisällön olevan kompromissi, joka yrittää palvella kaikkia siinä kuitenkaan kovin hyvin onnistumatta. Yksi lukija taasen toivoi taittoon väljyyttä; enemmän kuvia ja vähemmän tekstiä. 6.3 Verkkosivut ja keskustelufoorumi Vastaajista suurin osa kertoi käyvänsä Sulasolin sivuilla vain muutaman kerran vuodessa (35 %). Vielä harvemmin sivuilla kävi 20 % vastaajista. Näin ollen vain 45 % vastaajista kävi sivuilla kerran kuussa tai useammin. Vähiten sivuilla kävivät lapsi- ja nuorisokuorojen edustajat (85 % käy sivuilla muutaman kerran vuodessa tai harvemmin). Mies-, nais- ja sekakuorojen välillä ei ollut merkittäviä eroja. He myös kävivät sivuilla lapsi- ja nuorisokuoroja aktiivisemmin. 19

20 Suuri osa vastaajista piti Sulasolin uusia nettisivuja onnistuneina tai ainakin entisiä parempina. Monet pitivät sivuja entistä selkeämpinä, mutta osan mielestä entiset sivut olivat helpommat. Parannusehdotuksia sivuille tuli vain vähän, lähinnä pieniä ulkonäkökommentteja yksityiskohtiin. Eräs vastaaja toivoi kehittyneempää konserttikalenteria. Vastaajista 5 % oli rekisteröitynyt Sulasolin keskustelufoorumille, 30 % ei ollut vielä rekisteröitynyt mutta aikoi rekisteröityä ja 65 % ei aikonut rekisteröityä. Luvut eivät vaihdelleet suuresti erikoisliittojen välillä. 20

21 6.4 Sähköpostitiedotteet Puolet kaikista vastaajista olisi halukas saamaan tiedotteita sähköpostilla ja toinen puoli ei. Mieluiten sähköpostitiedotteita vastaanottaisivat mies- sekä lapsi- ja nuorisokuorot. Nais- ja sekakuoroilla kiinnostus oli hieman vähäisempää. Suuria eroja ei kuitenkaan ollut. Sähköpostitiedotteita kaivattiin lähinnä koulutuksista, tapahtumista, konserteista, kansainvälisistä vierailuista ja konserteista Suomessa sekä uusista nuoteista. 6.5 Miten parantaisi Sulasolin tiedotusta Lisää tietoa kaivattiin mm. kilpailuista, nuoteista, koulutuksista, kansainvälisistä tapahtumista ja kilpailuista, levynteosta ja siihen liittyvästä tekniikasta ja OK:n tuista. Myös Sulasolin hallinto ja raha-asiat kiinnostivat. Eräs toivoi kirjoitussarjaa musiikin teoriasta ja sovittamisesta, ja eräs neuvoja siitä, miten saada lisää miehiä kuoroon. Tiedotusta myös kritisoitiin siitä, että se on hidasta ja laahaa perässä. Yksi vastaaja myös toivoi kaiken tiedot tulevan sähköpostilla, mutta ehdottomasti lyhyessä ja ytimekkäässä muodossa. 6.6 Sulasolin kanavien hyödyntäminen Kysymyksessä Sulasolin kanavien hyödyntäminen oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, joten pylväät kertovat lähinnä suosituimmuusjärjestyksen. Ehdottomasti suosituimmat kuorojen käytössä olevat tiedotuskanavat olivat konserttikalenteri ja lehtijuttu kuoron toiminnasta. Laulaja- ja johtajapörssiä sekä maksullisia ilmoituksia käyttivät vain satunnaiset kuorot. 30 % vastaajista ei ollut hyödyntänyt kanavia, vaikka oli niistä tietoinen. 5 % ei ollut tietoinen näistä kanavista (vastausmäärät jaettu kyselyyn vastanneiden määrällä). 21

22 Parhaiten tiedotuskanavia hyödynsivät sekakuorot, seuraavaksi parhaiten naiskuorot ja vähiten mies- sekä lapsi- ja nuorisokuorot. 7. Yleistä 7.1 Sulasolin merkitys kuorolle Moni piti Sulasolin merkitystä kuorolle tärkeänä. Vastaajien mielestä oli hyvä olla olemassa kattojärjestö, jolta saa tarvittaessa apua ja tukea, ja joka toimii myös kulttuuripoliittisena vaikuttajana sekä harrastajamusiikin puolestapuhujana. Myös Sulasolin roolia kuoroja yhdistävänä tekijänä kiiteltiin. Lisäksi kuoroille olivat tärkeitä mm. laulujuhlat, OK-tuki, koulutus, Sulasol-lehti, nuotit, ansiomerkit, nettisivuilta löytyvä tieto ja asiantuntija-apu. Jotkut mainitsivat kuoronsa olevan aktiivisesti mukana Sulasolin tapahtumissa ja toiminnassa. Toisaalta Sulasolin merkitys oli monille myös vähäinen tai epäselvä. Jäsenmaksuja pidettiin suurina, eivätkä vastaajat tunteneet saavansa rahoilleen tarpeeksi vastiketta. OK-tuki ja Sulasol-lehti miellettiin monessa vastauksessa ainoiksi konkreettisiksi jäseneduiksi, eivätkä nekään riittäviksi. Varsinkin tavallisille kuorolaisille Sulasolin tunnettiin jäävän melko etäiseksi. Muutama vastaaja piti myös erikoisliittoaan kuorolleen tärkeämpänä kontaktina erikoisliittoa ei silloin aina tunnuttu miellettävän osaksi Sulasolia. Eräs kirjoittaja myös pohti Sulasolin merkityksen kuorolle vähenevän, mitä ammattimaisemmin kuoro toimi, ja toivoi Sulasolin segmentoivan tarjontaansa. 22

23 7.2 Pysyminen Sulasolin jäsenenä Vastaajien kuoroista 84 % aikoi pysyä jatkossakin Sulasolin jäseninä, 15 % aikoi ehkä jatkaa jäsenenä ja 1 % aikoi erota Sulasolista. Eniten epäilevällä kannalla olivat mieskuorot (ehkä tai ei vastasi 18 %), mutta ero muihin kuoromuotoihin ei ollut suuri. Ei tai ehkä vastanneilta kysyttiin syytä negatiiviseen vastaukseen. Monilla syynä olivat jäsenmaksun suuruus ja kuoron pienet rahavarat. Maksua vastaan ei myöskään koettu saatavan tarpeeksi etuja. Monissa kuoroissa jäsenyys oli jokavuotinen keskustelunaihe; osa laulajista haluaa pysyä jäseninä ja osa ei. Eräs kuoro myös totesi, että vaikka Sulasolin tarjonnan ei olisikaan mitään vikaa, heillä ei ole tarpeita, joihin he Sulasolia tarvitsisivat. Eräs kuoro taas kaipasi yhteydenottoa Sulasolilta, jotta kuoro saisi toimintaansa lisää aktiivisuutta. Yhdellä kuorolla oli pohdinnassa toiminnan jatkuminen ylipäätään. 7.3 Sulasolin toiminnan parantaminen Sulasolin toivottiin ottavan näkyvämmin kantaa musiikkipoliittiseen keskusteluun ja nostavan kuoromusiikin arvostusta. Lisäksi Sulasolin toivottiin tuovan esille enemmän musiikin hyvää tekevää vaikutusta ja tämän avulla nostavan profiiliaan. Lisäksi Sulasolin toivottiin järkeistävän organisaatiorakennettaan eräs vastaaja ehdotti piirien lopettamista. Yksi vastaaja toivoi myös jäsenyyden muuttamista henkilöjäsenyydeksi. Järjestön toivottiin myös vähentävän toimintansa konservatiivisuutta ja houkuttelevan nuoria tai ylipäätään uusia innokkaita mukaan toimintaan. Järjestön toivottiin myös tulevan lähemmäksi tavallisia rivikuorolaisia. Lisäksi Sulasolin kehotettiin etsimään toimintaansa yhteistyökumppaneita urheiluseurojen tapaan. Sulasolin toivottiin myös pitävän aktiivisesti yhteyttä kuoroihin, koordinoivan kuorojen välistä yhteistyötä ja näkyvän kentällä, muuallakin kuin Helsingissä. 23

24 Tapahtumista mainittiin toivelistalla yhden päivän kestävät koulutukset sekä paikalliset laulujuhlat. Lisäksi toivottiin tiedotuksen ja avun laajentamista. Nuoteista kaivattiin lisää tiedotusta, mutta myös sähköisiä nuotteja sekä uusia sovituksia. Palveluihin toivottiin myös segmentointia, jotta kaikentasoisille kuoroille löytyisi jotain tarjottavaa. 7.4 Muita mieleen tulevia asioita Vapaassa sanassa kommentoitiin vielä, että kuorojen ulkomaanmatkat ovat hyvää Suomipropagandaa, jonka merkitys olisi tuotava esiin. Toivottiin lisää ohjeita levyn tekoon, ja että merkkihierarkian ja merkinsuorittamistapahtumien sijaan kehitettäisiin enemmän yleismusikaalisuutta kehittävää koulutusta. Senioreille toivottiin neuvoja, miten saada tukea EU-kanavista, ja ylipäätään seniorit toivottiin huomioitavan paremmin toiminnassa. Toisaalta eräs toinen vastaaja muisti taas toivoa lisää nuoruutta kuorolaulun imagoon. Sulasolin organisaation kommentoitiin olevan vaikea ymmärtää sekä kaukainen tavalliselle kuorolaiselle. Piiritasolle toivottiinkin lisää aktiivisuutta. Lisäksi toivottiin lisää vaihtuvuutta Sulasolin toimielimiin. Yksi vastaaja taas olisi sitä mieltä, että STM ja SKML pitäisi yhdistää Sulasoliin. Eräs vastaaja oli kuitenkin sitä mieltä, että Sulasolista saamiin hyötyihin vaikuttaa oma aktiivisuus. Kyselyssä muutamia vastaajia oli hämmentänyt, pitikö heidän vastata omasta vai kuoronsa puolesta. Vastaajien mielestä heidän ei ollut joissain kysymyksissä mahdollista vastata koko kuoron puolesta, vaikka kysymys niin olettikin. Osa vastaajista myös mainitse olevansa uusia kuoron toiminnassa ja sen takia vastaaminen joihinkin kysymyksiin oli hieman vaikeaa. 8. Liite: Kysymykset, kuorot Perustiedot Sukupuoli Nainen Mies Ikä Asemani kuorossa (voit valita useammankin vaihtoehdon) Kuorolainen Hallituksen jäsen Taiteellinen johtaja Muu Edustamani kuoromuoto Naiskuoro Mieskuoro Sekakuoro Lapsi- tai nuorisokuoro Kuoron koko Sulasol-piiri, johon kuulumme Kuoron kotipaikkakunta Kuoron nimi (vapaaehtoinen) Tapahtumat Mihin Sulasolin järjestämiin (keskusjärjestö, erikoisliitto, piiri) tapahtumiin olette osallistuneet viimeisen kolmen vuoden aikana. yhteiskonsertteihin koulutuksiin kuorokatselmuksiin/kilpailuihin yhtyelaulutapahtumiin yhteislaulutilaisuuksiin laulujuhlille festivaaleihin 24

25 alueellisiin tapahtumiin muihin emme ole osallistuneet Jos vastasitte muihin, niin mihin? Minkälaisia tapahtumia haluaisitte Sulasolin, piirin tai erikoisliiton järjestävän? yhteiskonsertteja koulutuksia kuorokatselmuksia/kilpailuita yhtyelaulutapahtumia yhteislaulutilaisuuksia laulujuhlia festivaaleja alueellisia tapahtumia muuta Jos vastasitte muuta, niin mitä? Minkälaista koulutusta kaipaatte? kuoronjohtajakoulutusta lauluyhtyekoulutusta yhdistysten toimintaan liittyvää koulutusta muuta koulutusta Jos vastasitte muuta koulutusta, niin mitä? Oletteko osallistuneet piirin järjestämiin tapahtumiin viimeisen parin vuoden aikana? kyllä ei Oletteko osallistuneet erikoisliiton järjestämiin tapahtumiin viimeisen parin vuoden aikana? kyllä ei Nuotit Onko kuoronne hyödyntänyt Sulasolin nuottikauppaa? usein silloin tällöin ei koskaan Ostaisitteko nuotit mieluiten? kaupasta paikan päältä tilaamalla puhelimitse tai sähköpostitse asioimalla verkkokaupassa Haluaisitteko tietoa nuottiuutuuksista sähköpostilla? kyllä ei Minkälaisia nuotteja toivoisitte enemmän? Millaista ohjelmistopalvelua haluaisitte? vaikeustasoltaan erilaisia ohjelmistopaketteja ideoita ohjelmien suunniteluun muuta emme tarvitse ohjelmistopalvelua Jos vastasitte muuta, niin mitä? Mitä muuta kaipaisitte nuottikaupalta (esim. palveluita, tuotteita, tiedotusta)? Muut palvelut Hyödynnättekö OK-Opintokeskuksen etuja? opintokerhoja opintotilaisuuksia sekä opintokerhoja että opintotilaisuuksia emme hyödynnä etuja, mutta olemme kuulleet niistä emme ole kuulleetkaan eduista Oletteko hyödyntäneet Suomen Retkeilymajajärjestön jäsenetuja? kyllä olemme emme ole, mutta olemme kuulleet niistä emme ole koskaan kuulleetkaan jäseneduista Sulasolin jäsenillä on syksystä 2008 asti ollut mahdollista liittyä ilmaiseksi Kulttuuriseteliverkostoon. olemme liittyneet verkostoon olemme suunnitelleet liittyvämme verkostoon emme aio liittyä verkostoon, mutta olemme kuulleet asiasta emme ole kuulleetkaan verkostosta Tarvitseeko kuoronne asiantuntija-apua (esim. opasvihkosia)? yhdistystoiminnasta tapahtumien järjestämisestä lakiasioista 25

26 muusta Jos vastasitte muusta, niin mistä? Mitä erityistä kaipaisitte omalta piiriltänne? Mitä kaipaisitte erikoisliitoltanne? Mitä muita palveluita haluaisitte? Viestintä Mikä on tärkein tietolähteenne Sulasolin asioissa? (Rastittakaa 1-2 vaihtoehtoa.) Sulasol-lehti www-sivut tiedotteet oma yhteydenotto (esim. soitto toimistolle) erikoisliitto oma piiri muu Jos vastasitte muu, niin mikä? Kuinka usein luette Sulasol-lehteä? jokaisen lehden huolella jokaisen lehden selaillen aina välillä en koskaan Sulasol-lehden ilmestyminen on mielestäsi Ehdottoman tärkeää Melko tärkeää Samantekevää Täysin turhaa Mitä Sulasol-lehdestä puuttuu? Kuinka usein käytte Sulasolin verkkosivuilla? useamman kerran viikossa noin kerran viikossa pari kertaa kuussa kerran kuussa muutaman kerran vuodessa harvemmin en ole, mutta aion rekisteröirtyä en ole, enkä aio rekisteröityä Haluaisitteko Sulasolin tiedotteita sähköpostitse? kyllä ei Mistä aiheista olisitte erityisesti kiinnostuneita saamaan sähköpostitiedotteita? Miten parantaisitte Sulasolin tiedotusta / mistä asioista haluaisitte lisää tietoa? Oletteko tiedottaneet kuoronne asioista Sulasolin kanavia myöten? jättänyt ilmoituksen konserttikalenteriin (lehti ja netti) kirjoittaneet kuoron toiminnasta (esim. matkat) jutun Sulasol-lehteen jättäneet ilmoituksen laulaja- tai johtajapörssiin (keskustelufoorumilla) jättänyt maksullisen, mutta sulasolaisille alennetun hintaisen mainoksen Sulasol-lehteen emme ole hyödyntäneet kanavia, mutta olemme niistä tietoisia emme ole tienneet näistä mahdollisuuksista Yleistä Mikä on Sulasolin merkitys kuorollenne? Aikooko kuoronne jatkossa pysyä Sulasolin jäsenenä? kyllä ehkä ei Jos vastasitte ehkä tai ei, perustelkaa vastauksenne. Miten Sulasol voisi parantaa toimintaansa? Muita mieleen tulevia asioita. Mitä mieltä olet Sulasolin uusista nettisivuista (esim. ulkoasu, tietojen löytyminen, sisältö)? Oletteko rekisteröitynyt tai aiotteko rekisteröityä Sulasolin keskustelufoorumille olen rekisteröitynyt 26

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Sulasol. Toiminta ja jäsenpalvelut

Sulasol. Toiminta ja jäsenpalvelut Sulasol Toiminta ja jäsenpalvelut Sisältö Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Tiedottaminen ja näkyvyys Laulu- ja soittojuhlat Muut tapahtumat ja koulutus Huomionosoitukset Edunvalvonta ja asiantuntemus

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017

YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 1. Jäsenyyden tyyppi: * Osallistujamäärä: 67 9 (13.4%): Henkilöjäsen Henkilöjäsen: 13.43% 56 (83.6%): KTL1E jäsen Kannatusjäsen: 2.99% 2 (3.0%): Kannatusjäsen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Tutkimus etäkuntoutuksesta

Tutkimus etäkuntoutuksesta Tutkimus etäkuntoutuksesta Pihla Vilén Raportti Toukokuu Sosiaali- ja terveysala Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 1 Sisältö Johdanto... 2 1 Pohdintaa ennen kyselyä... 3 2 Tulokset... 3 2.1 Kuntoutujien kommentteja...

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Järjestötutkimus 2009. Olli Kärkkäinen

Järjestötutkimus 2009. Olli Kärkkäinen Järjestötutkimus 2009 Olli Kärkkäinen SISÄLLYS 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TOTEUTUS... 3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 3 3. TIEDONSAANTI YHDISTYKSESTÄ JA JÄSENYYS... 5 4. EDUNVALVONTA... 7 5. ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY 2015 1 (7) YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 Hyvä jäsen, Yhdistyksen hallitus on päättänyt toteuttaa jäsenkyselyn toiminnan kehittämiseksi, jäsenten tarpeita ja toiveita

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

SKR. Suomen Kulttuurirahasto. - eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen inen kulttuurin tukija

SKR. Suomen Kulttuurirahasto. - eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen inen kulttuurin tukija SKR Suomen Kulttuurirahasto - eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen inen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääs ääntömääräinen tarkoitus on suomalaiskansallisen

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Netraudan asiakaskysely Yhteenvetoraportti, N=594, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Netraudan asiakaskysely Yhteenvetoraportti, N=594, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Netraudan asiakaskysely Yhteenvetoraportti, N=594, Julkaistu: 12014 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Myymälä Ideapark 191 32,15% Tammisto 403 67,85% 594 Myyjä Marjut / Idea 91 17,50% Nikolai / Idea 67 12,88%

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenten odotuksista

Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenten odotuksista Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenten odotuksista Kaisa Björn Syksy 2013 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. HLU yhteistyökumppanina... 4 2.1. Millainen on HLU yhteistyökumppanina... 4

Lisätiedot

KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE. Hei!

KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE. Hei! 1 KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE Hei! Teen Humanistisen ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogi (YAMK)-opinnäytetyönä pinskutoiminnan

Lisätiedot

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 20.9.- 20.10.2013 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 119

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Toteutus Tiedonkeruu 15.12.2017 9.1.2017 Vastaajia 405 (2015: 196) Uutiskirjerekisteri + tilaajarekisteri Suosittelu Kotitalo-lehden jokaisessa numerossa on paljon

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot