-3, KH :00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 15/2014

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa. JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Raudaskoski Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Pirnes Satu Ahlholm Jani Kujala Helena Kangas Esko Pihlajaniemi Jarmo Uusitalo Tapio Valtanen Kari Karikumpu Päivi puheenjohtaja 1. vpj 2. vpj jäsen kv:n pj kv:n 1. vpj kv:n 2. vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 132, KH :00 Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit - ajankohtaiskatsaus Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakotien toimitusjohtaja Johanna Laitala antaa ajankohtaiskatsauksen Vuokrakotien toiminnasta sekä laaditusta strategiasta ja toimenpideohjelmasta. Vuokrakotien strategia on nähtävissä osoitteessa: Kaupunginhallitus päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tietoon saaduksi ja puoltaa Vuokrakotien hallituksen esittämiä toimenpiteitä.

5 133, KH :00 Nivalan kaupungin omavelkainen takaus - Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit hallituksen pöytäkirjanote Valmistelija kaupunginkamreeri Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakotien hallitus on esittänyt Nivalan kaupungille, että kaupunki myöntäisi Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodin kolmensadanviidenkymmenentuhannen ( ) euron lainalle omavelkaisen takauksen. Takaus kohdentuu Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodille tarjoamaan lainaan. Laina-aika 8 vuotta, joista kaksi ensimmäistä vuotta lyhennysvapaita. Korko sidotaan 6 kk euribor-viitekorkoon lisättynä Kuntarahoituksen 1,000 % marginaali. Otettavalla lainalla Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit rahoittaa Peltopuhto 10:een tehtävän piharemontin. Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit on 100 % kaupungin omistama tytäryhtiö, joka hoitaa kunnallista asunnonvuokraustoimintaa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Nivalan kaupungilla on myönnettyjä takauksia yhteensä 36,5 milj. euroa, joista Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodille myönnettyjä takauksia 5,9 milj. euroa. Nivalan kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen, että myönnetyistä takauksista peritään 1,0 % takausprovisio. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta edellä mainitulle Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodin euron lainalle. Takausprovisiota peritään 1,0 % vuosittain jäljellä olevan pääoman määrästä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. HALL: 90/2014

6 134, KH :00 Arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan esitys Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon- ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (Kuntalaki 71 ). Lautakunta aloittaa vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskevan arviointikertomuksen laadinnan. Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Asian käsittelyn alussa Asko Vanhatupa poistui kokouksesta. Asian käsittelyn päättyessä Sirkka Knuuti poistui kokouksesta ja hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi nimettiin kokouksen loppuajaksi Kalervo Mantila. Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan esitys Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan esitys Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että arviointikertomus saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tarvittavia toimenpiteitä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksytty arviointikertomus (liite 2.) liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

7 134, KH :00 Kaupunginvaltuusto Liite: Arviointikertomus vuodelta 2013 Yksimielisesti merkittiin tietoon saaduksi. OTE: Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Arviointikertomus. Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt arviointikertomusta. Kaupunginhallitus päättää käydä arviointikertomuksesta evästyskeskustelun ja merkitsee arviointikertomuksen tietoon saaduksi.

8 135, KH :00 Marja-Terttu Nuoliojan valtuustoaloite - Taloushallinnon siirtäminen takaisin kaupungille Oheismateriaali: Valtuustoaloite KESK varavaltuutettu Marja-Terttu Nuolioja on jättänyt valtuustoaloitteen Hän esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy valmistelemaan Nivalan Rätinki Oy:lle ulkoistetun taloushallinnon osan siirtämistä takaisin kaupungille. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi. Nivalan kaupunki on osakkaana Hetapalvelut Oy:ssä. Yhtiö aloittaa toimintansa HALL: 157/2013

9 136, KH :00 Heikki Häyrysen valtuustoaloite - Taloushallinnon siirtäminen takaisin kaupungille tai perustettavan kaupungin liikelaitoksen hoidettavaksi Oheismateriaali: Valtuustoaloite KD:n Heikki Häyrynen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen. Hän esittää, että kaupunginhallitus ryhtyisi valmistelemaan Nivalan Rätinki Oy:n hoidossa olevan taloushallinnon osan siirtämistä takaisin kaupungille joko suoraan kaupungin keskushallinnon alaisuuteen tai kaupungille perustettavan liikelaitoksen hoidettavaksi. Perustelut ja graafiset esitykset kustannuspaikan 130 kustannusten kehityksestä v ovat oheismateriaalina. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi. Nivalan kaupunki on osakkaana Hetapalvelut Oy:ssä. Yhtiö aloittaa toimintansa HALL: 135/2013

10 137, KH :00 Taimo Honkalan valtuustoaloite - Teiden kunnossapito HALL: 82/2014 Oheismateriaali: Valtuustoaloite. Valtuutettu Taimo Honkala (KESK) jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Nivalan kaupunki laatii Nivalan tiestön korjaus- ja kunnostustarpeet, joka luovutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneosastolle. Lisäksi esitetään kiireellistä korjausta tie nr:o 7930:lle (Makkaratie). Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

11 138, KH :00 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ja raamitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Tuloslaskelmaraami toimialoittain sekä rahoituslaskelmakehys vuosille Ohjeet v talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelman laadintaa varten sekä käytettävät sosiaalimaksuprosentit, sekä talousarvion käsittelyaikataulu Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on käytetty pohjana v hyväksyttyä talousarviota. Toimialakohtaiset raamit on laskettu 0 % korotuksella v luvuista vuodelle 2015 ja vuosille vuosittainen korotus on 1-2 % edellisvuodesta. Verotulot on arvioitu käyttäen pohjana Kuntaliiton veroennustekehikkoa, ja valtionosuudet on arvioitu valtiovarainministeriön kesäkuussa julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Talousarvioon ja seuraavien vuosien taloussuunnittelun laadintaan liittyy nyt poikkeuksellisen paljon isoja asioita, jotka aiheuttavat haasteita rahoittaa kuntien palveluja ja kehittämistoimenpiteitä sekä ylipäänsä järjestää palveluja tulevaisuudessa. Tällaisia asioita ovat mm. valtioneuvoston maaliskuun 2014 kehysriihessä tapahtuneet linjaukset, joita on esitetty Peruspalveluohjelmassa Lisäksi uusi valtionosuusjärjestelmä tulee voimaan 2015 ja valmistelussa oleva Sote-uudistus sekä muutoksia keskiasteen koulutukseen. Useiden edellä mainittujen asioiden taustalla vaikuttavat mm. julkisen talouden ja siten myös kuntatalouden sopeuttamistarpeet. Menojen kasvupainetta aiheuttaa lisäksi väestön ikääntyminen, kuntien vastuun lisääntyminen pitkäaikaistyöttömistä sekä taantumasta johtuva työttömyyden kasvu. Kuntatalouden kahden päätulolähteen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on todennäköisesti alhainen tulevina vuosina ja saattaa joinakin vuosina reaalisesti jopa laskea. Valtionosuuksien arvioidaan pysyvän keskimäärin vuoden 2013 tasolla tällä suunnittelukaudella. Edellä mainituista tekijöistä johtuen Nivalan kaupungissa on perusteltua tarkastella entistä tarkemmin palvelujen tuottamista ja järjestämistä sekä tulevien vuosien verotustasoa. Kaupunginhallitus hyväksyy v toimialoittaiset tuloslaskelmaraamit, rahoituslaskelmakehyksen sekä laadintaohjeet. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

12 139, KH :00 Tiedustelu pakolaisten vastaanottamisesta HALL: 86/2014 Oheismateriaali: Ely-keskuksen kirje ja tiedustelu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on esittänyt alueen kunnille neuvottelujen käynnistämistä koskien pakolaisten vastaanottamista. Elykeskus tiedustelee kuntien vastausta mennessä siitä, kuinka asiaa on käsitelty ko. kunnissa. Kaupunginhallitus päättää todeta, että Nivalan osalta asia ei ole tässä vaiheessa ajankohtainen.

13 140, KH :00 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet Nivalan Rätinki Oy käyttöoikeuksien lakkautus/pankkitilien käyttöoikeudet Rätingin tilitoimistolle Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Kaupungin talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottaminen siirtyy kilpailutuksen ja kaupungin tekemän palvelusopimuksen perusteella Nivalan Rätinki Oy:n toimesta tehtäväksi alkaen. Tässä yhteydessä kaupungin maksuliikenne siirtyy hoidettavaksi Nivalan Rätinki Oy:n toimesta ja sen palvelun tuottamiseksi kaupungin tulee valtuuttaa Nivalan Rätinki Oy käyttämään kaupungin pankkitilejä kaupungin maksuliikenteen hoitoon. Nivalan kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin pankkitilien: - Nivalan Järvikylän Osuuspankki Op-Pohjola Nordea Sampo-pankki Sampo-pankki käyttöoikeuden Nivalan Rätinki Oy:lle kaupungin maksuliikenteen hoitamiseksi alkaen. Nivalan Rätinki Oy vastaa kaupungille tuottamiensa palvelujen osalta, että maksuliikenteen hoitamisessa ei käytetä ns. vaarallisia työyhdistelmiä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginjohtaja tarkensi kokouksessa esitystä siten, että kaupunginhallitus pyytää luettelon niistä henkilöistä, joille tilien käyttöoikeus annetaan. Joulukuussa kaupunginhallitus hyväksyy ko. henkilöt. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Tilien käyttöoikeus annetaan Nivalan Rätinki Oy:ssä seuraaville henkilöille: - Eliisa Tölli - Liisa Ylikotila

14 140, KH :00 Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Kaupunginhallituksen on annettu kaupungin pankkitilien käyttöoikeus kaupungin maksuliikenteen hoitamiseksi Nivalan Rätinki Oy:n kahdelle työntekijälle. Nivalan Rätinki Oy on esittänyt että Nivalan kaupungin maksuliikenteen hoidon turvaamiseksi mm. vuosilomien aikana on tarpeen lisätä kaupungin tilien käyttöoikeuksia edellisten lisäksi vielä kahdelle Nivalan Rätinki Oy:n palveluksessa olevalle henkilölle. Nivalan kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin pankkitilien: -Nivalan Järvikylän Osuuspankki FI Op-Pohjola FI Nordea FI Sampo-pankki FI Sampo-pankki Sampo-pankki FI käyttöoikeuden Nivalan Rätinki Oy:lle kaupungin maksuliikenteen hoitamiseksi. Tilien käyttöoikeus annetaan Nivalan Rätinki Oy:ssä seuraaville henkilöille: - Eliisa Tölli - Liisa Ylikotila - Minna Heikkilä - Irma Laitinen Nivalan Rätinki Oy vastaa kaupungille tuottamiensa palvelujen osalta että maksuliikenteen hoitamisessa ei käytetä ns. vaarallisia työyhdistelmiä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus

15 140, KH :00 Nivalan kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin pankkitilien: -Nivalan Järvikylän Osuuspankki FI Op-Pohjola FI Nordea FI Danske Bank FI Danske Bank Danske Bank FI käyttöoikeuden Nivalan Rätinki Oy:lle kaupungin maksuliikenteen hoitamiseksi. Tilien käyttöoikeus annetaan Nivalan Rätinki Oy:ssä seuraaville henkilöille: - Eliisa Tölli - Tanja Järvikuona - Minna Heikkilä - Irma Laitinen Nivalan Rätinki Oy vastaa kaupungille tuottamiensa palvelujen osalta että maksuliikenteen hoitamisessa ei käytetä ns. vaarallisia työyhdistelmiä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Satu Pirnes poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Helena Kujala toimi pöytäkirjantarkastajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Kaupunginhallituksen päätöksessä on annettu kaupungin pankkitilien käyttöoikeus kaupungin maksuliikenteen hoitamiseksi Nivalan Rätinki Oy:n neljälle työntekijälle. Nivalan Rätinki Oy on esittänyt, että tilinkäyttöoikeuksia päivitetään siten, että Nivalan Rätinki Oy:n palveluksessa oleville Eliisa Töllille, Sini Laulumaalle ja Tanja Järvikuonalle hyväksyttäisiin kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet kaupungin maksuliikenneasioiden hoitoa varten. Nivalan kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin pankkitilien:

16 140, KH :00 - Nivalan Järvikylän Osuuspankki FI Op-Pohjola FI Nordea FI Danske Bank FI Danske Bank FI käyttöoikeuden Nivalan Rätinki Oy:lle kaupungin maksuliikenteen hoitamiseksi. Tilien käyttöoikeus annetaan Nivalan Rätinki Oy:ssä seuraaville henkilöille: - Eliisa Tölli - Sini Laulumaa - Tanja Järvikuona Nivalan Rätinki Oy vastaa kaupungille tuottamiensa palvelujen osalta, että maksuliikenteen hoitamisessa ei käytetä ns. vaarallisia työyhdistelmiä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Satu Pirnes poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Kaupungin maksuliikenteen hoitamiseksi on kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet annettu Nivalan Rätinki Oy:n työntekijöille Eliisa Töllille, Sini Laulumaalle ja Tanja Järvikuonalle kaupunginhallituksen kokouksessa :ssä 170. Nivalan Rätinki Oy on pyytänyt että kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet annettaisiin vielä Sisko Taanilalle, koska Sini Laulumaa ja Tanja Törmälehto (ent. Järvikuona) ovat molemmat vanhempainlomalla ja maksuliikenteen hoidon turvaamiseksi on syytä oikeudet olla vielä yhdellä lisähenkilöllä. Nivalan kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin pankkitilien: - Nivalan Järvikylän Osuuspankki FI Op-Pohjola FI

17 140, KH :00 - Nordea FI Danske Bank FI Danske Bank FI käyttöoikeudet Nivalan Rätinki Oy:lle kaupungin maksuliikenteen hoitamiseksi. Tilien käyttöoikeus annetaan Nivalan Rätinki Oy:ssä seuraaville henkilöille: - Eliisa Tölli - Sini Laulumaa - Tanja Törmälehto (ent.järvikuona) - Sisko Taanila Nivalan Rätinki Oy vastaa kaupungille tuottamiensa palvelujen osalta, että maksuliikenteen hoitamisessa ei käytetä ns. vaarallisia työyhdistelmiä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Satu Pirnes poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Eija-Riitta Niinikoski nimettiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Kaupungin maksuliikenteen hoitamiseksi kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet on annettu Nivalan Rätinki Oy:n työntekijöille Eliisa Töllille, Sini Laulumaalle, Tanja Törmälehdolle ja Sisko Taanilalle. Nivalan Rätinki Oy ja Ylivieskan kaupungin liikelaitos/talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Heta ovat sopineet, että alkaen Nivalan kaupungille tuotettavat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa palvelukeskus Heta toimien Nivalan Rätinki Oy:n alihankkijana. Tässä yhteydessä myös kaupungin maksuliikenteen hoito siirtyy alkaen Hetan hoidettavaksi. Nivalan kaupunginhallitus poistaa kaupungin pankkitilien: - Nivalan Järvikylän Osuuspankki FI Op-Pohjola FI Nordea FI

18 140, KH :00 - Danske Bank FI Danske Bank FI käyttöoikeudet Nivalan Rätinki Oy:n seuraavilta henkilöiltä: - Eliisa Tölli - Sini Laulumaa - Tanja Törmälehto (ent.järvikuona) - Sisko Taanila Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

19 141, KH :00 Nivalan kaupungin maksuliikenteen hoito alkaen Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Nivalan kaupungin maksuliikenteen hoito on hoidettu Nivalan Rätinki Oy:n toimesta alkaen. Voimassa olevan hankintasopimuksen mukaisesti Nivalan Rätinki Oy tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Nivalan kaupungille vuosien ajan. Nivalan Rätinki Oy ja Ylivieskan kaupunki/talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Heta ovat sopineet, että alkaen Nivalan Rätinki Oy ostaa alihankintana Ylivieskan kaupungin palvelukeskus Hetalta Nivalan kaupungille tuottamansa palvelut. Kaupungin v hyväksymän hankintasopimuksen mukaisesti Nivalan Rätinki Oy voi käyttää alihankkijaa kaupungille tuottamissa palveluissa alkaen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Nivalan kaupunki tulee ostamaan perustettavalta Hetapalvelut Oy:ltä, jonka osakkaaksi lähtemisestä Nivala on tehnyt päätöksen. Hetan kanssa tekemään alihankintasopimukseen liittyen Nivalan kaupungin maksuliikenteen hoito siirtyy alkaen Nivalan Rätinki Oy:stä Ylivieskan kaupungin liikelaitos/talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetan hoidettavaksi. Maksuliikenteen kautta lähtevät maksatukset hyväksyy Nivalan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin pankkitilien käyttöoikeuksien saanut viranhaltija: Kari Valtanen, Päivi Karikumpu tai Saara Mäenpää. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin maksuliikenteen hoitajaksi Ylivieskan kaupungin liikelaitos/talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetan alkaen. Maksuliikennettä hoitaviksi henkilöiksi Hetassa nimetään Satu Pirnes ja Anita Suotula. Varsinainen kaupungin pankkitilien käyttöoikeus on vain kaupungin viranhaltijoilla: Kari Valtanen, Päivi Karikumpu ja Saara Mäenpää kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

20 142, KH :00 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Oheismateriaali: STM:n lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnos. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta. Lausunto tulee antaa mennessä. Lausunto on oheismateriaalina ja löytyy myös seuraavasta osoitteesta Kaupunginhallitus päättää käydä asiasta evästyskeskustelun. HALL: 87/2014

21 143, KH :00 Vuokrasopimus - Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan kaupunki Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali: Vuokrasopimus. Nivalan Teollisuuskylä Oy vuokraa Nivalan kaupungille Nivalan kaupungin Nivalan kylässä Kaihdin nimisellä kiinteistöllä RN:o sijaitsevasta hallista tuotantotilaa 80,8 m² ja toimistotilaa 135,8 m², osoitteessa Pajatie 1. Vuokra-aika alkaa ja jatkuu toistaiseksi. Vuokrasopimus oheismateriaalina. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan vuokrasopimuksen ja valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

22 144, KH :00 Vuokrasopimus - Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan kaupunki Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali: Vuokrasopimus. Nivalan Teollisuuskylä Oy vuokraa Nivalan kaupungille Nivalan kaupungin Nivalan kylässä Ammattikurssikeskus nimisellä kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen ATK-siipi (n. 620 m²) oheisen vuokrasopimuksen karttaliitteen mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan vuokrasopimuksen ja valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

23 145, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 9 kpl Nivalan kaupunki Viranhaltijapäätökset - Kaupunginjohtaja nro 22: Virka- ja työmatkahakemus/koulutushakemus - kaupunginkamreeri - Kaupunginjohtaja nro 23: Virka- ja työmatkahakemus/koulutushakemus ulkomaille - Jussila ja Oja - Kaupunginkamreeri nro 13: Tilapäislaina Nivalan kaupungille - Maanmittausteknikko nro 3: Todistus, että Nivalan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeutta - Hallintojohtaja nro 8: Nivalan kaupungin hyväksyntä alihankkijasta (Rätinki-Heta) Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä - Yhtymähallituksen esityslista Keskipiste-Leader ry. - Leader-tuen kuntaosuuden maksatukset 4 kpl Keski-Pohjanmaan Matkailuyhdistys ry. - Toimintakertomus Matkailun GT-kartta, Parasta Pohjanmaata ja alueen 25 kunnan matkailutiedot Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT Kuntatyönantajat) - Yleiskirjeet 1 5/2014 Oulun Eteläisen EU-tietokeskus - Oulun Eteläisen väkilukutilastot Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - Yhtymähallituksen pöytäkirja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto - Hyvinvoinnin parantaminen ja SOTE-uudistuksen järjestämislaki aluekierros SOTE-uudistuksen järjestämislain aluekierros Oulussa HYTEpäivien yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - Kotouttamisasioiden työkokous Suomen Kotiseutuliitto - Hiljan Kotiseutupäivä extra Suomen Kuntaliitto - Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2014

24 145, KH :00 - Yleiskirje 9/80/2014: Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) julkaistu Taideyliopisto - Tiedonanto tutkimushankkeesta: Musiikin luova tuottaminen kouluissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL - Lausuntopyyntö tilapäisestä yksilöintitunnisteesta Työ- ja elinkeinoministeriö - XVI Kaupunkifoorumi Hämeenlinnassa Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015 -3, SIV 19.5.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.5.2015 Esityslista 5/2015 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot