LIIKENNE-TAITOMERKKI. Kertaan jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevat liikennesäännöt. Tutustun turvavarusteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE-TAITOMERKKI. Kertaan jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevat liikennesäännöt. Tutustun turvavarusteisiin"

Transkriptio

1 LIIKENNE-TAITOMERKKI Kertaan jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevat liikennesäännöt Aktiviteetin tavoite: Seikkailija noudattaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennesääntöjä. Aktiviteetin kuvaus: Seikkailija kertaa jalankulkijoita ja pyöräilijöitä koskevat liikennesäännöt sekä liikennemerkit. Tarvikkeet: liikennemerkkejä Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on ohjata harjoituksia ja ohjata vartionjohtajia johtamaan toimintaa. Valmistautumisaika: 30 minuuttia Lähtekää pienelle pyöräretkelle kolon lähiympäristöön. Koettakaa ajaa pyörillä mahdollisimman monenlaisia teitä pitkin (yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain, maantien reuna). Jos kolon lähistöltä löytyy vain yhdentyyppisiä teitä, tehkää esimerkiksi katuliiduilla lisämerkintöjä asfaltille vähäliikenteisessä ympäristössä. Harjoitelkaa kääntymistä sekä suojatien käyttöä ja tien ylittämistä ilman suojatietä. Jos kolon ympäristössä ei pysty harjoittelemaan eri tilanteita, löytyy Youtubesta osoitteesta https://www.youtube.com/playlist?list=pl0mcfvjkhj-d9yg11unf_30rqwciygf9j Liikenneturvan tekemät animaatiot erilaisista liikennetilanteista jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Jos jokaiselle seikkailijalle löytyy pyörä tai potkulauta, opetelkaa kolon läheisellä kentällä toimimaan oikein kääntymistilanteissa. Muistakaa suuntamerkki, suorakulmakäännös ja ryhmittyminen. Jos lähistöltä löytyy alikulkutunneli, harjoitelkaa myös siinä toimimista. Toteuttamisvinkki 4 Kerratkaa väistämissäännöt. Liikenneturvan nettisivuilta löytyy kuvamateriaalia harjoittelun tueksi. Tehkää julisteita, jotka ohjeistavat muistamaan väistämissäännöt. Toteuttamisvinkki 5 Jakakaa vartiot ryhmiin. Vartioiden tehtävänä on etsiä Google Streetview-palvelun avulla liikenteessä vaarallisia paikkoja seikkailijoiden lähiympäristöstä. Ryhmät esittelevät kyseiset paikat muille kertomalla, miksi kyseinen paikka on vaarallinen ja opastamalla, miten kyseisen vaaranpaikan voi kiertää tai miten siinä voi toimia mahdollisimman turvallisesti. Tutustun turvavarusteisiin Aktiviteetin tavoite: Seikkailija ymmärtää turvavarusteiden merkityksen liikenteessä. Aktiviteetin kuvaus: Seikkailija kertaa ja tutustuu erilaisiin liikenteen turvavälineisiin. Seikkailija ymmärtää, mitä seurauksia on turvavälineen käyttämättä jättämisellä. Tarvikkeet: Johtajan tehtävä: Aikuisen tehtävänä on vastata siitä, että koloilta sujuu turvallisesti. Hän ohjaa vertaisjohtajia johtamaan toimintaa., lähikaupunki

2 Esittäkää pantomiimien avulla erilaisia liikenteen turvavarusteita. Pantomiimien avulla voi myös havainnollistaa, mitä seurauksia turvavälineen käyttämättä jättämisellä on. Turvavälineitä ovat muun muassa jarrut, pyöräilykypärä, vilkut ja heijastin. Samalla voidaan tarkastella esimerkiksi suojatietä ja liikennevaloja. Menkää kololta kauemmaksi vilkasliikenteiseen paikkaan. Jakautukaa vartioihin tai pienempiin ryhmiin ja suorittakaa liikenteen havainnointia turvallisuuden näkökulmasta. Tarkailla voi esimerkiksi turvavyön tai pyöräilykypärän käyttöä sekä autoilijoiden ja pyöräilijöiden toimintaa suojatiellä tai liikennevaloissa. Raportoikaa tarkkailunne tuloksista esimerkiksi lippukuntalehdessä. Pitäkää pyöräilykypäräilta. Etsikää internetistä uutisia pyöräilyonnettomuuksista. Säätäkää omat kypäränne sopiviksi. Tutustukaa pään anatomiaan ja kallovammoihin. Liikenneturvalta ostettava tai piiritoimistolta lainattava pyöräilykypärätesti kananmunan kanssa sopii hyvin myös seikkailijoille. Käytän heijastinta ja ymmärrän heijastimen käytön merkityksen. Aktiviteetin tavoite: Seikkailija ymmärtää heijastimen merkityksen. Aktiviteetin kuvaus: Seikkailija näkee käytännössä, miten heijastin toimii liikenteessä. Hän osaa tunnistaa laadukkaan heijastimen. Tarvikkeet: heijastimia, pimeä ympäristö, auto Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on vastata siitä, että koloilta sujuu turvallisesti. Johtaja auttaa harjoitusten toteuttamisessa., sudenpentujen koulun ympäristö, muu sudenpennun liikkumisympäristö Valmistautumisaika: 30 minuuttia Lähtekää kololta kauemmaksi pimeän tien varten. Huolehtikaa sekä omasta että muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta. Rakentakaa tien varteen erilaisia havainnoitavia asioita, esimerkiksi hahmo ilman heijastinta, hahmo yhdellä heijastimella tai hahmo kunnollisilla heijastimilla. Myös pyöräilijä lampulla ja ilman on hyvä testata. Aikuinen sampo tai mukaan pyydetty seikkailijan vanhempi ottaa autonsa kyytiin seikkailijaryhmän. Havainnoikaa autosta, miten eri asiat näkyvät eri etäisyyksiltä. Mielenkiintoista on kokeilla myös sateen vaikutusta havainnointiin. Tämä voidaan testata ruiskuttamalla auton ikkunaan vettä ja näin heikentämällä näkyvyyttä. Tuokaa kololle mukananne mahdollisimman monenlaisia heijastimia. Tutkikaa netistä, millaiset heijastimet ovat oikeanlaisia. Tarkistakaa, täyttävätkö mukananne tuomat heijastimet nämä kriteerit. Testatkaa kolon pimeydessä tai kolon pihamaalla heijastimien toimivuutta taskulamppujen, pyöränvalojen ja mahdollisesti myös auton valojen kanssa. Osaan toimia onnettomuuspaikalla Aktiviteetin tavoite: Seikkailija oppii hälyttämään apua. Aktiviteetin kuvaus: Seikkailija harjoittelee hätäilmoituksen tekoa sekä harjoittelee kasaamaan varoituskolmion. Tarvikkeet: varoituskolmio Johtajan tehtävä: Aikuinen ohjaa harjoituksia.

3 Paikka: kolo Muistelkaa, millaisia liikenneonnettomuuksia olette nähneet tai millaisista liikenneonnettomuuksista olette lukeneet lehdistä. Sampo voi esitellä muutamia lehtileikkeitä liikenneonnettomuusuutisista. Miettikää, mitä te olisitte voineet tehdä saapuessanne ensimmäisenä kyseiselle onnettomuuspaikalle. Kerratkaa ohjeet hätäpuhelun soittamiselle. Miettikää, milloin hätäpuhelu kannattaa soittaa ja milloin taas ei. Tärkeää on myös muistaa harjoitella, miten kuvata hätäkeskukselle onnettomuuspaikan sijainti. Harjoitelkaa soittamaan hätäpuheluita erilaisista liikenneonnettomuuksista. Osoitteesta löytyy paljon erilaista materiaalia hälytyskeskukseen liittyen. Harjoitelkaa kokoamaan ja pakkaamaan varoituskolmio sekä sijoittamaan se oikealle paikalle. Testaan jarrutusmatkoja Aktiviteetin tavoite: Seikkailija osaa huomioida olosuhteet liikkumisessaan. Aktiviteetin kuvaus: Seikkailija testaa jarrutusmatkoja eri nopeuksilla ja tiepinnoilla (hiekka, asfaltti, nurmikko). Hän saa kokemuksen siitä, miten eri tekijät vaikuttavat liikenteessä. Aktiviteetin kesto: 30 minuttia Tarvikkeet: polkupyörä, rullalauta, potkulauta Johtajan tehtävä: Aikuisen tehtävänä on vastata siitä, että koloilta sujuu turvallisesti. Sampo opastaa testiratojen rakentamisessa ja huomioiden tekemisessä. Toteuttakaa jarrutusrata. Suunnitelkaa rata erilaisiin maastoihin: asfaltille, hiekkaiselle asfaltille, hiekalle ja nurmikolle sekä mahdollisuuksien mukaan samoihin ympäristöihin märällä maalla. Kokeilkaa jarrutuksia erilaisista vauhdeista ja erilaisilla reaktionopeuksilla. Testatkaa jarruttamista erilaisilla kulkuneuvoilla. Kootkaa havaintonne yhteen ja pohtikaa, mitkä asiat vaikuttavat jarrutusmatkoihin. Jarrutustestauksen voi helposti yhdistää myös pyöräilijän taitorataan. Hyviä vinkkejä taitoradan tekemiseen löytyy muun muassa sivustolta Liikenneturva on julkaissut autojen jarrutusmatkaa havainnollistavan animaatiosivun osoitteessa Sivustoa voi käyttää hyvin myös seikkailijoiden kanssa aikuisen avustuksella. Aikuisen tehtävänä on hahmottaa aika- ja mittasuhteita seikkailijalle. Esittelen oman koulu- tai partiomatkani muille. Aktiviteetin tavoite: Seikkailija harjoittelee ennakoimaan liikenteen vaaranpaikkoja. Aktiviteetin kuvaus: Seikkailija esittelee itselleen tutun reitin kouluun tai partioon muille partiokavereille. Esittelyn aikana seikkailija kertoo, mitä vaaranpaikkoja matkan varrella on.

4 Aktiviteetin kesto: 30 minuuttia Tarvikkeet: Johtajan tehtävä: Sampo ohjeistaa vartionjohtajat ohjeistamaan muut seikkailijat sekä ohjaa seikkailijat havainnoimaan liikenteen vaaranpaikkoja ja turvallisia reittejä. Paikka: kolo Piirtäkää kartalle tai kirjoittakaa paperille jokaisen oma reitti kouluun tai kololle. Esitelkää reitti muille. Kertokaa muun muassa, millä keinoin yleensä taitatte matkan, mitä vaaranpaikkoja reitin varrella on ja miten ne voi välttää sekä onko matkan taittamiseen muita vaihtoehtoja. Arvioikaa omaa matkantekoanne turvallisuuden näkökulmasta. Kuvatkaa valokuvin tai videoin jokaisen oma reitti kololle tai kouluun. Reittiä esiteltäessä pyytäkää muita seikkailijoita kertomaan oikeat ja turvalliset tavat toimia reitin eri vaiheissa. Toteuttakaa koloiltareittien tarkastelu Googlen Streetview-palvelun avulla. Esitelkää palvelun avulla omia koloiltareittejä ja poimikaa erilaisia vaaranpaikkoja matkan varrelta. Miettikää yhdessä, miten kyseiset vaaranpaikat on mahdollista välttää tai miten niissä toimitaan mahdollisimman turvallisesti. Toteuttamisvinkki 4 Sampo tekee erilaisia väittämiä liikenneturvallisuuteen liittyen. Seikkailija vastaa väittämiin ja arvioi niiden perusteella omaa liikennekäyttäytymistään. Lopuksi sampo ohjaa jokaista seikkailijaa tekemään oman realistisen liikenneturvallisuustavoitteen. Tavoitteen tulisi olla jotakin sellaista, joka ohjaa seikkailijaa toimimaan tulevaisuudessa liikenteessä entistä turvallisemmin. Näihin tavoitteisiin on hyvä palata aika ajoin. Pohdin omaa liikkumistani Aktiviteetin tavoite: Seikkailija ymmärtää viisaan liikkumisen merkityksen. Aktiviteetin kuvaus: Seikkailija havainnoi eri liikkumismuotojen etuja ja haittoja. Tarvikkeet: polkupyörä, auto Johtajan tehtävä: Aikuisen tehtävänä on vastata siitä, että koloilta sujuu turvallisesti. Hän ohjaa seikkailijat tekemään havaintoja harjoituksista. Testatkaa käytännössä eri liikkumismuotojen edut ja haitat erilaisissa ympäristöissä. Matkatkaa vaikkapa lähikauppaan kololta. Todetkaa yhdessä autoilun, pyöräilyn ja kävelyn edut ja haitat liikkumisessa. Esimerkiksi auto ei välttämättä ole kaupunkiliikenteessä nopein vaihtoehto. Kävelyssä ja pyöräilyssä puolestaan edut terveyden kannalta ovat huomattavat. Sivustolta löytyy aiheeseen liittyvää tietoa. Laskekaa oma ekologinen jalanjälkenne liikkumisen kannalta. Internetistä löytyy useita laskureita, joiden avulla liikkumisesta syntyvän jalanjäljen voi laskea. Ottakaa laskuissa huomioon tarpeelliset matkat ja ne matkat, jotka liikuntaan kulkuneuvoilla laiskuuden vuoksi.

5 Pitäkää liikennepäiväkirjaa viikon ajan. Merkitkää muistiin päivittäin, mihin liikuitte ja millä kulkuneuvolla. Tarkastelkaa viikon jälkeen yhdessä, mitä kulkuneuvoja viikon aikana käytitte. Pohtikaa, olivatko kaikki matkat tarpeellisia. Olisiko jossakin kohdassa voinut matkustaa julkisilla kulkuneuvoilla tai kimppakyydillä yksityisautoilun sijaa?

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille

RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille Äidinkieli ja kirjallisuus - Minut tekee onnelliseksi - Kulutus tuo onnea? - Käytänkö aikani niin kuin haluan? - Elämä on rajallinen - Maapallo

Lisätiedot

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi Avaimia arkeen Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Teksti Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi, 2015. Ulkoasu Juho Paavola Kirjoittajat ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,

Lisätiedot

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-päivä on valtakunnallinen tempaus, jonka tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. 112-päivää vietetään

Lisätiedot

Oma asuinympäristö paremmaksi!

Oma asuinympäristö paremmaksi! Oma asuinympäristö paremmaksi! Miten parantaisin omaa asuinympäristöäni? Projektityössä otetaan haltuun oma asuinympäristö ja lähdetään kehittämään sitä entistä paremmaksi. Tavoitteena on tutkia ja tehdä

Lisätiedot

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

Av A aimet aimet Av A oimuuteen

Av A aimet aimet Av A oimuuteen Avaimet Avoimuuteen Avaimet avoimuuteen Julkaisija: Avaus-monikulttuurisuushanke, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Julkaisun rahoitus: Hankkeen rahoittaja EU:n kotouttamisrahasto Tekijät: Aktiviteetit

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

Mediapuuhaa perheille

Mediapuuhaa perheille Mediapuuhaa perheille Vinkkejä ja toimintaideoita vanhemmille Anniina Lundvall 0 M e d i a k a s v a t u s s e u r a 2 0 1 3 Sisällys Iloa medioista koko perheelle! 2 Ulkoleikkejä ja -tekemistä 2 Lemppariohjelmahippa

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

50 vinkkiä. sanomalehti esiopetuksessa

50 vinkkiä. sanomalehti esiopetuksessa 50 vinkkiä sanomalehti esiopetuksessa Kieli- ja vuorovaikutus SANOMALEHTI SOPII ESIOPETUKSEEN Sanomalehti tarjoaa esiopetukseen sekä monipuolista sisältöä että kierrätettävää materiaalia. Tämä opas on

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Teorian oppitunnit Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

MAAILMA. Kisälli Tavoitteena on, että vartiolainen tutustuu eri maiden kulttuureihin ja tapoihin sekä partiotoimintaan eri maissa.

MAAILMA. Kisälli Tavoitteena on, että vartiolainen tutustuu eri maiden kulttuureihin ja tapoihin sekä partiotoimintaan eri maissa. MAAILMA Kisälli Tavoitteena on, että vartiolainen tutustuu eri maiden kulttuureihin ja tapoihin sekä partiotoimintaan eri maissa. Pertustaidot 1. Tutustu Partiotyttöjen Maailmanjärjestöön (WAGGGS) ja Partiopoikien

Lisätiedot

Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8. Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s.

Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8. Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s. 3 2014 Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s. 26 Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8 Vapaasti kohkaaminen vähenee tien päällä. Sampo Hietanen, ITS

Lisätiedot

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka:

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka: MOPOILIJAN OPAS MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen Piirrokset: Marianne Valotie Ulkoasu: Kuvittelua Ky Painopaikka:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko INTO -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Kirjoittaja: Ilona Kokko Työryhmä: Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön

Lisätiedot

SA N O M A L EH T I - O P S

SA N O M A L EH T I - O P S SANOMALEHTI- OPS 1 JOHDANTO...2 1. PERUSKOULU...3 OPETUSOHJELMAN AIHEKOKONAISUUDET... 3 1.1. IHMISENÄ KASVAMINEN... 3 1.2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS... 0 1.3. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO...

Lisätiedot

Noin kymmenen askelta mainontaan Materiaali on tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta se on sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali on suunnattu lasten kasvattajille

Lisätiedot

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Tehtävä: Arvaa kuva! Piirrä kuva. Kaveri yrittää arvata

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Ajamisen opetus opetusluvalla

Ajamisen opetus opetusluvalla Ajamisen opetus opetusluvalla Henkilöauton ajokorttia varten Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 / tekstipäivitys 2011 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen,

Lisätiedot

Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit

Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten

Lisätiedot