KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Nro 9/ Kokousaika Perjantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla ( 60) = läsnä - = poissa Pelkonen Esko, pj Toikkanen Markku 1. vpj. Tuikkanen Olavi 2. vpj. Hakkarainen Anitta 3. vpj. Ihanti Mikko Kinnunen Kalevi Kinnunen Marko Kinnunen Rauno Laitala Sampo Laulumaa Jonna Pekkarinen Tapio Piispanen Virpi Rekonen Arja Salonpää Pauli Toikkanen Manu** Urpilainen Kari-Pekka Urpilainen Leo - :00 Kinnunen Joonas Kröger Lasse Hämäläinen Aulis Koivukoski Marjatta Kinnunen Raimo Villman Ari Kuivaniemi Tiina Harjula Elina Pasanen Tapani Tenhunen Aulis Niemi Jari Rouvinen Marketta Tainio Elma Virtala Harri Urpilainen Anita Häkkinen Kirsti Ripatti Anneli - Pekka Kanervio* Marja Lehtonen* Ossi Kinnunen Kirsi Alonen-Kinnunen Kari Kinnunen Sinikka Linnakallio - kunnanjohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä kunnanrakennusmestari, sosiaalijohtaja henkilöstön edustaja maaseutusihteeri * Poissa kokouksesta 58 klo ** Poissa kokouksesta 60 klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari-Pekka Urpilainen ja Leo Urpilainen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anitta Hakkarainen ja Leo Urpilainen. Tarkastus toimitetaan Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Esko Pelkonen Tarkastusaika Kinnula Marja Lehtonen Sinikka Linnakallio ( 58) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Anitta Hakkarainen Leo Urpilainen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Allekirjoitus kunnanjohtaja Pekka Kanervio

2 Kunnanvaltuusto Nro 9/ Asialista 57 KINNULAN KUNNAN KESKUSTIEN, JÄÄJOENTIEN JA SILKKIPERÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN HYVÄKSYMINEN, KAAVAPÄÄTÖKSEN UUSIMINEN KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMINEN TAI SIIRTÄMINEN MUIHIN TEHTÄ- VIIN KUNTALAIN 25 :n MUKAISESTI, IRTISANOMISPÄÄTÖKSEN UUSIMINEN MIDINVEST FUND KSV KY:N TOIMIKAUDEN JATKAMINEN, JATKO- PÄÄTÖKSEN UUSIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISRAHASTON LAINAHAKEMUS MUUT ASIAT

3 Kunnanvaltuusto Nro 9/ KINNULAN KUNNAN KESKUSTIEN, JÄÄJOENTIEN JA SILKKIPERÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN JA LAA- JENNUKSEN HYVÄKSYMINEN, KAAVAPÄÄTÖKSEN UUSIMINEN Kunnanhallitus , 332 Liite 1, Kunnanvaltuusto Liite 2, Kunnanvaltuusto , 50 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen pykälän Perusteena oli, että kokoukseen oli kutsuttu henkilö, jota ei kunnallisvaaleissa ole valittu varavaltuutetuksi. Kunnanvaltuuston päätökset kumotaan edellä mainitulla perusteella virheellisessä järjestyksessä syntyneitä. Kuntalaki 15, 54 3 ja 4 mom, 90 ja 91. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan kumonnut liitteessä yksi tehdyn päätöksen, koska päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kunnanvaltuusto on palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Koska kunnanhallitus on tehnyt asiasta jo päätöksen, joka on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eivätkä kaava-asiaan liittyvät seikat ole muuttuneet, kunnanhallitus voi tehdä asiasta uuden päätöksen liitteen yksi mukaisin perustein. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kinnulan kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä Keski-Suomen ELY-keskuksen viranomaislausunnon vastineen sekä lausunnon perusteella kaavakartalle ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehty vähäinen tarkistus. 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Keskustien, Jääjoentien ja Silkkiperäntien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen MRL 52 tarkoittamalla tavalla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Kunnanvaltuusto Seuraavaan kunnanvaltuustoon Oikaisuvaatimus Liite 1, Kunnanvaltuusto Liite 2, Kunnanvaltuusto , 50

4 Kunnanvaltuusto Nro 9/ Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Kunnanhallituksen päätösehdotus tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi, koska Kinnulan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää kaava-asioista. Kyseessä on aiemman päätöksen uusiminen Kunnanhallituksen päätösehdotus: Päätös: Kinnulan kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä Keski-Suomen ELY-keskuksen viranomaislausunnon vastineen sekä lausunnon perusteella kaavakartalle ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehty vähäinen tarkistus. 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Keskustien, Jääjoentien ja Silkkiperäntien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen MRL 52 tarkoittamalla tavalla. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Valitusosoitus

5 Kunnanvaltuusto Nro 9/ KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMINEN TAI SIIRTÄMINEN MUIHIN TEHTÄ- VIIN KUNTALAIN 25 :n MUKAISESTI, IRTISANOMISPÄÄTÖKSEN UUSIMINEN Kunnanhallitus , 333 Liite 1, Kunnanvaltuusto Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä numero 14/0783/3 kumonnut Kinnulan kunnan kunnanvaltuuston päätökset, jotka on tehty kunnanvaltuuston kokouksessa pykäliin kirjatun sisältöisinä. Hallinto-oikeuden perustelut ovat seuraavat: Kirsti Häkkistä ei voitu kutsua estyneen valtuutetun tilalle, koska häntä ei ollut kunnallisvaaleissa valittu tai keskusvaalilautakunnan vaalilain 93 :n 2 momentin nojalla antamalla päätöksellä määrätty varavaltuutetuksi. Mainituissa pykälissä kirjatut päätökset on todettu kunnanvaltuuston päätöksin hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kumotuiksi virheellisessä järjestyksessä syntyneinä. Kuntalaki 15, 54 3 ja 4, 90 ja 91. Kunnanvaltuusto on mainitulla päätöksellään palauttanut asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanvaltuuston päätöksestä 60, jolla kunnanjohtaja Juha Urpilainen on irtisanottu kuntalain 25 :n mukaisen luottamuspulan perusteella, on valitettu ainoastaan menettelyllisen virheen perusteella. Alkuperäisestä päätöksestä ei ole valitettu lainkaan siltä osin, että olisi väitetty, että kunnalla ei ole ollut kuntalain 25 :n mukaisia perusteita kunnanjohtaja Juha Urpilaisen irtisanomiselle. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen ainoastaan menettelyvirheen perusteella, ja aineelliset edellytykset Juha Urpilaisen irtisanomiselle näin ollen ovat olleet alkuperäisen päätöksen mukaan olemassa. Lain kunnallisesta viranhaltijasta 44 :n 1 momentin mukaan viranhaltijan virkasuhde jatkuu katkeamattomana, jos virkasuhteen irtisanominen tai purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman laissa säädettyä irtisanomis- tai purkamisperustetta. Edelleen lain kunnallisesta viranhaltijasta 44 :n 2 momentin mukaan, jos irtisanomista tai purkamista koskeva päätös on kumottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla perusteella ja työnantaja on uudella päätöksellä päättänyt virkasuhteen ja tämä päätös on saanut lainvoiman, katsotaan virkasuhde päättyneeksi asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaisesti, jollei irtisanomisajasta muuta johdu. Edellä esitetty tarkoittaa, että virkasuhteen niin sanottu jatkuvuusperiaate ei koske tilanteita, joissa päätöksenteossa on tapahtunut ainoastaan menettelyvirhe, jos toimenpiteen materiaaliset perusteet ovat olemassa (ks.

6 Kunnanvaltuusto Nro 9/ lain kunnallisesta viranhaltijasta esityöt HE 196/2002, sivu 60). Kunnanjohtaja Urpilaisen irtisanomiselle on ollut materiaaliset perusteet. Kun uudella päätöksellä korjataan irtisanomispäätöstä rasittanut menettelyvirhe ja kun tämä uusi päätös saa lainvoiman, kunnanjohtaja Juha Urpilaisen virkasuhde katsotaan päättyneen alkuperäisen päätöksen mukaisesti. Materiaaliset perusteet kunnanjohtaja Juha Urpilaisen irtisanomiselle ovat edelleen olemassa samansisältöisinä. Kunnanhallitus voi näin ollen esittää valtuustolle, että valtuusto tekee uuden irtisanomispäätöksen samoilla perusteilla kuin alkuperäisen irtisanomispäätöksen. Päätöksentekomenettelyssä ainoastaan korjataan aikaisempaa päätöstä rasittanut menettelyvirhe. Valtuusto on alkuperäisen päätöksensä kohdassa 2 ottanut kantaa mahdollisiin muihin oikeusprosesseihin, joita kunta olisi harkitessaan voinut käynnistää kunnanjohtaja Juha Urpilaista kohtaan. Ottaen huomioon Kinnulan kunnan ja kunnanjohtaja Juha Urpilaisen välinen yksityisoikeudellinen sopimus, uudessa päätöksessä ei voi olla mainittua kohtaa 2. Mainittu kohta ei ole liittynyt millään tavalla kunnanjohtaja Juha Urpilaisen irtisanomisen perusteisiin tai siihen liittyvään menettelyyn, joten sen poistamisella ei ole vaikutusta Juha Urpilaisen virkasuhteen irtisanomista koskevan uuden päätöksen edellä esitettyihin vaikutuksiin. Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostus: Kinnulan kunnan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kinnulan kunta irtisanoo kunnanjohtaja Juha Urpilaisen Kinnulan kunnanjohtajan virasta tehdyn päätöksen mukaisesti ja tuona päivänä kunnanvaltuuston 60:een kirjattujen perusteiden vuoksi. Sittemmin tehdyn sopimuksen vuoksi nyt tehtävä päätös käsittää vain irtisanomisen sekä sen mainitussa kohdassa kirjatut irtisanomisen perusteet. Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 44 2 momentin mukaan virkasuhteen katsotaan päättyneen irtisanomista koskevassa asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaan, kun uusi päätös saa lainvoiman. Päätös: Pöytäkirjaan merkitään, että Pekka Kanervio jääväsi itsensä (intressijääviys). Marja Lehtonen jääväsi itsensä (yleislausekejääviys). Pekka Kanervio ja Marja Lehtonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän ajaksi Jonna Laulumaan. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan selostuksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Kinnulan kunta irtisanoo kunnanjohtaja Juha Urpilaisen Kinnulan kunnanjohtajan virasta tehdyn päätöksen mukaisesti ja tuona päivänä kunnanvaltuuston 60:een kirjattujen perusteiden vuoksi. Sittemmin tehdyn sopimuksen vuoksi nyt tehtävä päätös

7 Kunnanvaltuusto Nro 9/ käsittää vain irtisanomisen sekä sen mainitussa kohdassa kirjatut irtisanomisen perusteet. Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 44 2 momentin mukaan virkasuhteen katsotaan päättyneen irtisanomista koskevassa asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaan, kun uusi päätös saa lainvoiman. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Kunnanvaltuusto OTE Juha Urpilainen, seuraavaan kunnanvaltuustoon. Muutoksenhakukielto (valmistelua) Liite 1, Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen. Kunnanhallituksen päätösehdotus tuodaan kunnanvaltuustolle päätettäväksi, koska Kinnulan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan erottamisasiasta. Kyseessä on aiemman päätöksen uusiminen. Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan selostuksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Kinnulan kunta irtisanoo kunnanjohtaja Juha Urpilaisen Kinnulan kunnanjohtajan virasta tehdyn päätöksen mukaisesti ja tuona päivänä kunnanvaltuuston 60:een kirjattujen perusteiden vuoksi. Sittemmin tehdyn sopimuksen vuoksi nyt tehtävä päätös käsittää vain irtisanomisen sekä sen mainitussa kohdassa kirjatut irtisanomisen perusteet. Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 44 2 momentin mukaan virkasuhteen katsotaan päättyneen irtisanomista koskevassa asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaan, kun uusi päätös saa lainvoiman. Päätös: Pöytäkirjaan merkitään, että Pekka Kanervio (intressijäävi) ja Marja Lehtonen (yleislausekejäävi) ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta klo tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, sopiiko valtuutetuille, että pöytäkirjanpitäjänä toimi Sinikka Linnakallio. Valtuustolle asia sopi ja tämän asian kohdalla pöytäkirjaa piti Sinikka Linnakallio klo Merkitään pöytäkirjaan, että Rauno Kinnunen luki kirjallisen esityksen, jonka hän pyysi liitettäväksi pöytäkirjaan. Rauno Kinnunen esittää, että Juha Urpilaista ei irtisanota kunnanjohtajan virasta vaan noudatetaan kunnanvaltuustossa päätettyä sovintosopimusta. Marketta Rouvinen kannatti Rauno Kinnusen esitystä.

8 Kunnanvaltuusto Nro 9/ Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys puheenjohtajan ehdottamalla tavalla siten, että kunnanhallituksen ehdotus on JAA ja Rauno Kinnusen esitys EI. Äänestyksessä annettiin yhteensä 17 ääntä, joista 14 JAA ääntä ja 3 EI ääntä. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Tähän päätökseen jättivät eriävän mielipiteen suullisena Olavi Tuikkanen, Rauno Kinnunen (myös kirjallisena) ja Marketta Rouvinen. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: OTE + valitusosoitus Juha Urpilainen Valitusosoitus

9 Kunnanvaltuusto Nro 9/ MIDINVEST FUND KSV KY:N TOIMIKAUDEN JATKAMINEN, JATKO-PÄÄTÖKSEN UUSIMINEN Kunnanhallitus , 334 Liite 1, Kunnanvaltuusto Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen pykälän Perusteena oli, että kokoukseen oli kutsuttu henkilö, jota ei kunnallisvaaleissa ole valittu varavaltuutetuksi. Kunnanvaltuuston päätökset kumotaan edellä mainitulla perusteella virheellisessä järjestyksessä syntyneitä. Kuntalaki 15, 54 3 ja 4 mom, 90 ja 91. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan kumonnut liitteessä neljä tehdyn päätöksen, koska päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kunnanvaltuusto on palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Koska kunnanhallitus on tehnyt asiasta jo päätöksen, joka on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eivätkä toimikauden jatkamiseen liittyvät seikat ole muuttuneet, kunnanhallitus voi tehdä asiasta uuden päätöksen liitteen neljä mukaisin perustein. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se: 1) hyväksyy että Midinvest Fund KSV Ky:n toimikautta jatketaan yhdellä vuodella saakka 2) hyväksyy vuodelta 2014 maksettavan hallinnointipalkkion määrän euroa 3) hyväksyy esitetyt lisäykset Midinvest Fund KSV Ky:n yhtiösopimukseen ja Midinvest Fund I Ky:n osakassopimukseen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Seuraavaan kunnanvaltuustoon Muutoksenhakukielto Kunnanvaltuusto , 59 Liite 1, Kunnanvaltuusto Hallinto-oikeus on kumonnut kunnanvaltuuston pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen pykälät Perusteena oli, että kokoukseen oli kutsuttu henkilö, jota ei kunnallisvaaleissa ole valittu varavaltuutetuksi.

10 Kunnanvaltuusto Nro 9/ Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Kunnanhallituksen päätösehdotus tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi, koska aikaisempikin päätös oli kunnanvaltuuston tekemä. Kyseessä on aiemman päätöksen uusiminen Kunnanhallituksen päätösehdotus: Päätös: Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se: 1) hyväksyy että Midinvest Fund KSV Ky:n toimikautta jatketaan yhdellä vuodella saakka 2) hyväksyy vuodelta 2014 maksettavan hallinnointipalkkion määrän euroa 3) hyväksyy esitetyt lisäykset Midinvest Fund KSV Ky:n yhtiösopimukseen ja Midinvest Fund I Ky:n osakassopimukseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. OTE Midinvest Fund KSV KY Valitusosoitus

11 Kunnanvaltuusto Nro 9/ ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISRAHASTON LAINAHAKEMUS Elinkeinolautakunta KVL-Pipe Oy hakee Kinnulan kunnalta elinkeinoelämän kehittämisrahaston lainaa euroa. Yritys on kinnulalainen ja aloittanut toimintansa paikkakunnalla keväällä Yrityksen omistaa KVL-Tekniikka Oy/Jukka ja Ilona Pykäläinen. KVL-Pipe Oy on käynnistänyt tuotantoaan keväästä saakka, ja tällä hetkellä yritykseen koulutetaan työntekijöitä. Yrityksessä työskentelee nyt 10 henkilöä, ja jatkossa on tarkoitus palkata 20 henkilöä lisää. Kehittämisrahaston lainaa haetaan yrityksen kehittämiseen ja tietotaidon lisäämiseen. Hankkeen aikana on tarkoitus tehdä loppuun tuotantolinjojen automatisointi ja muu kehitystyö, sekä sertifioida tuotteet. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa Kehittämisrahaston sääntöjen mukaan elinkeinolautakunnalla on valtuudet myöntää lainaa enintään euroa. KVL-Pipe Oy hakee lainaa euroa, minkä vuoksi laina on vietävä kunnanvaltuuston ratkaistavaksi. Lainahakemus LIITE 3 Elinkeinoelämän kehittämisrahaston säännöt LIITE 4 Maaseutusihteerin päätösehdotus Elinkeinolautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että se myöntää KVL-Pipe Oy:lle euron lainan elinkeinoelämän kehittämisrahaston varoista seuraavin ehdoin: - laina-aika on kuusi (6) vuotta, josta kolme (3) vuotta korotonta ja lyhennyksetöntä - lainan vakuudeksi edellytetään pankin tai Finnveran takausta - muut ehdot kehittämisrahaston sääntöjen mukaan - mikäli lainan ensimmäistä erää ei nosteta 6 kk:n kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman, päätös raukeaa Päätös Toimenpiteet Kunnanhallitus , 317 Elinkeinolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen Hallitukseen Liite 1, Elinkeinoelämän kehittämisrahaston lainahakemus (luottamuksellinen) Liite 2 Elinkeinoelämän kehittämisrahaston sääntö

12 Kunnanvaltuusto Nro 9/ Kehittämisrahaston sääntöjen mukaan elinkeinolautakunnalla on valtuudet myöntää lainaa enintään euroa. KVL-Pipe Oy hakee lainaa euroa, minkä vuoksi laina on vietävä kunnanvaltuuston ratkaistavaksi. Lainan takauksena pitää kehittämisrahaston sääntöjen mukaan olla pankin tai Finnveran takaus. KVL-Pipe Oy on pyytänyt hyväksyntää mahdolliselle eläkerahaston antamalle takaukselle. Jos eläkerahaston antama takaus on kattavuudeltaan pankin tai Finnveran takausta vastaava, voitaisiin eläkevakuutuslaitoksen antama takaus rinnastaa pankin tai Finnveran antamaan takaukseen Kunnanjohtajan päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää KVL-Pipe Oy:lle euron lainan elinkeinoelämän kehittämisrahaston varoista seuraavin ehdoin: - laina-aika on kuusi (6) vuotta, josta kolme (3) vuotta korotonta ja lyhennyksetöntä - lainan vakuudeksi edellytetään pankin, Finnveran takausta tai eläkevakuutusyhtiön takausta - jos takaus on eläkevakuutusyhtiön antama, sen tulee olla yhtä kattava kuin pankin tai Finnveran antama takaus (riskitön) - muut ehdot kehittämisrahaston sääntöjen mukaan - mikäli lainan ensimmäistä erää ei nosteta 6 kk:n kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman, päätös raukeaa Päätös Pöytäkirjaan merkittiin, että Manu Toikkanen jääväsi itsensä (intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn kaikkien vaiheiden ajaksi ja poistui kokouksesta klo väliseksi ajaksi. Koska kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Mikko Ihanti oli estynyt saapumasta kokoukseen, valittiin tämän pykälän ajaksi kokouksen vanhimman kunnanhallituksen jäsenen, Arja Rekosen johdolla puheenjohtaja. Kunnanhallitus valitsi puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi Arja Rekosen. Leo Urpilainen esitti, että muilta osin kunnanjohtajan esitys hyväksytään sellaisenaan, mutta laina-aika on kehittämisrahaston sääntöjen mukaisesti 10 vuotta, josta 5 vuotta on korotonta ja lyhennyksetöntä. Leo Urpilaisen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana eli kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa välittömästi Toimenpiteet Muutoksenhaku Seuraavaan valtuustoon Oikaisuvaatimus

13 Kunnanvaltuusto Nro 9/ Kunnanvaltuusto , 60 Liite 3, Elinkeinoelämän kehittämisrahaston lainahakemus (luottamuksellinen) Liite 4, Elinkeinoelämän kehittämisrahaston sääntö Kunnanvaltuusto on vahvistanut elinkeinoelämän kehittämisrahaston säännön, jonka mukaan elinkeinolautakunnalla on valtuudet myöntää lainaa enintään euroa. Säännöissä ei ole määritelty miten paljon kehittämisrahastosta voidaan antaa lainaa kunnanvaltuuston päätöksellä., vaikka näin on aikaisemmissa sääntöversioissa ollut. Kinnulan kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja talousarviosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää KVL-Pipe Oy:lle euron lainan elinkeinoelämän kehittämisrahaston varoista seuraavin ehdoin: - laina-aika on kuusi (6) vuotta, josta kolme (3) vuotta korotonta ja lyhennyksetöntä - lainan vakuudeksi edellytetään pankin, Finnveran takausta tai eläkevakuutusyhtiön takausta - jos takaus on eläkevakuutusyhtiön antama, sen tulee olla yhtä kattava kuin pankin tai Finnveran antama takaus (riskitön) - muut ehdot kehittämisrahaston sääntöjen mukaan - mikäli lainan ensimmäistä erää ei nosteta 6 kk:n kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman, päätös raukeaa Päätös: Pöytäkirjaan merkittiin, että Manu Toikkanen jääväsi (intressijääviys) itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo Paikalle saapui vastaavaksi ajaksi varavaltuutettu Joonas Kinnunen. Rauno Kinnunen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Markku Toikkanen esitti keskustan ryhmän yksimielisenä esityksenä että hyväksytään kunnanhallituksen päätösehdotus kokonaisuudessaan seuraavalla lisäyksellä: 1. Todetaan, että kunnanhallituksen esityspäivämääränä oleva , 317 on kirjattu virheellisesti. Kokouspäivämäärä oli todellisuudessa Tällä päätöksellä kunnanvaltuusto poikkeaa tietoisesti

14 Kunnanvaltuusto Nro 9/ hyväksymistään elinkeinorahaston säännöistä ja hyväksyy lisäksi että määräraha katetaan rahaston pääomasta, jota on jäljellä ,67 euroa. Perusteluna poikkeamiselle on yrityksen todella suurimyönteinen merkitys paikka 3. Lainan ehtona on turvaava vakuus. Anitta Hakkarainen kannatti Rauno Kinnusen esitystä. Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti että puheenvuoroja käytetään vain asian uudelleen käsittelyyn palauttamisesta. Koska asiassa tehtiin päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, suoritettiin asiasta äänestys. Puheenjohtaja selvensi äänestystavan: Suoritetaan nimenhuutoäänestys seuraavasti: Asian käsittelyä jatketaan; JAA, asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi; EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17) ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: JAA-ääniä yksitoista (11), EI-ääniä kuusi (6). Kunnanvaltuusto jatkoi asian käsittelyä äänin Leo Urpilainen esitti kokoomuksen ryhmän puolesta että se yhtyy Markku Toikkasen esittämään keskustan ryhmäesitykseen. Olavi Tuikkanen yhtyi keskustan esitykseen. Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen esityksen keskustan täydennyksellä lisättynä. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: OTE KVL-Pipe Valitusosoitus

15 Kunnanvaltuusto Nro 9/ MUUT ASIAT Kunnanvaltuusto , 61 Päätös: Rauno Kinnunen tiedusteli tukialueratkaisuista. Tapio Pekkarinen tiedotti päiväkodin rakentamisen/saneerauksen suunnittelun eri vaihtoehdoista. Toimenpiteet: Muutoksenhaku:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot