Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 33 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 34 Tilannekatsaus 6 35 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja 7 kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 36 Kunnan edustajien nimeäminen eräiden yhtiöiden ja 8 yhteisöjen toimielimiin ajalle Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Kunnanhallituksen kokousajankohdat Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä , Tontin ostotarjous Osmo Pakanen 41 Kiinteistö Oy Ringinvatron ostovelkojen korvertointi Kiinteistö Oy Ringinvatron tertiäärilainojen ja 17 pääomalainan korko 43 Kiinteistö Oy Seitakodin pääomalainan korko Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä 20 muutokset hallintosääntöön 45 Saamelaiskäräjien esitys riittävän saamen kielen taidon 22 varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa 46 Kjell Aallon kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n hanke Kärkihankkeet 2015 alkavaan hallitusohjelmaan Osallistuminen Lapin yhteisen markkinointi- ja 27 viestintätalo House of Laplandin rahoitukseen 50 Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden 29 kehittäminen hankkeen käynnistäminen 51 Lisämääräraha Saamen kielikeskushankkeelle vuodelle Lääkärin osa-aikainen (50%) virka Täyttölupahakemus, vuodeosasto Työterveyshuollon järjestäminen Toimielimien päätökset Talouden katsaus Tiedoksi saatettavat asiat Kuntosalihintojen muutos

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tapiola Ilmari 10:00-14:30 Hallituksen puheenjohtaja Aikio Mika 10:00-14:30 Jäsen Länsman Maija 10:00-14:30 Varajäsen Somby Uula-Petteri 10:00-14:30 Varajäsen Parkkonen Anne 10:00-14:30 Varajäsen Järvensivu Asla 10:00-14:30 Varajäsen Nordberg Aulis 10:00-12:40 Valtuuston pj. Poissa Valle Henry Kunnanhallituksen vpj. Porsanger Veikko Jäsen Vuolab Marketta Jäsen Kordelin Marjatta Jäsen Lukkari Maritta Jäsen Länsman Vesa Varajäsen Guttorm Rauna Varajäsen Aikio Elle Kaaren Varajäsen Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00-14:30 Kunnanjohtaja, esittelijä Länsman Marja 10:00-14:30 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Esko 10:00-14:30 Tulkki Allekirjoitukset Ilmari Tapiola puheenjohtaja Marja Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Mika Aikio Anne Parkkonen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanvirasto, keskustoimisto Minna Lukkari ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 31 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 32 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Aikio ja Anne Parkkonen.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 33 Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunnanjohtaja esitti, että mikäli kohdassa 55 Toimielimien päätökset päätetään käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan tekemään päätökseen 13 Kuntosalihintojen muutos 2015, käsitellään ko. asia lisäasiana tässä kokouksessa. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin kunnanjohtajan esittämällä lisäyksellä täydennettynä.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tilannekatsaus Kh 34 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 35 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Jakobsson Pekka Suutari Heimo/ Utsjoki Suutari Pasi Kirkonkylä (sukulaisluovutus, lahja Käpälämäki määräosa ½) RN:o 16:11 Lauerma Jussi Guttorm Marja/ Utsjoki Kiimalainen Jarmo ja Outakoski Läsman-Kiimalainen Soarvi Pirjo RN:o 88:00 (määräala 5000 m2) Lauerma Jussi Aurala Ahti ja Elli/ Utsjoki Aurala Arto ja Paula Nuorgam (koko kiinteistö, Niittyjoensuu sukulaisluovutus) RN:o 11:22 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnan edustajien nimeäminen eräiden yhtiöiden ja yhteisöjen toimielimiin ajalle Kh 36 Kunta on osakkaana ja siten puhevallan käyttäjänä eräissä yhtiöissä ja yhteisöissä. Tämän johdosta kunnanhallitus nimeää edustajansa alla olevien yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokoukseen / osakaskokoukseen vuosille Kunnanhallitus valitsee: 1. kaksi edustajaa Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen, 2. yhden edustajan Asunto Oy Rievanradnun yhtiökokoukseen, 3. kaksi edustajaa Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon yhtiökokoukseen, 4. yhden edustajan Utsjoen Sähköosuuskunnan osakaskokoukseen, 5. yhden edustajan Kiinteistö Oy Gálgogárdinin yhtiökokoukseen, 6. yhden edustajan Taitoa Oy:n yhtiökokoukseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että edustajat valitaan saakka, mikäli kuntalain muutos kuntavaalien siirtämisestä lokakuulta huhtikuulle hyväksytään. Tällöin seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017, ja uuden valtuuston toimikausi alkaa Ilmari Tapiola esitti, että Mika Aikio valitaan Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen. Asla Järvensivu esitti, että Mika Aikio ja Maritta Lukkari valitaan Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen. Ilmari Tapiolan ja Asla Järvenvivun esitykset hyväksyttiin. Maija Länsman esitti, että Asla Järvensivu nimetään Asunto Oy Rievanradnun yhtiökokoukseen. Maija Länsmanin esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus valitsi Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon yhtiökokoukseen Aulis Nordbergin ja Uula-Petteri Sombyn. Kunnanhallitus valitsi Utsjoen Sähköosuuskunnan osakaskokoukseen Marjatta Kordelinin. Kunnanhallitus valitsi Kiinteistö Oy Gálgogárdinin yhtiökokoukseen Henry Vallen. Mika Aikio esitti, että Asla Järvensivu valitaan Taitoa Oy:n yhtiöko-

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus koukseen. Mika Aikion esitys hyväksyttiin. Jakelu Nimetyt henkilöt Yhtiöt ja yhteisöt

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Kh 37 Hallintosäännön 2 :n mukaan kunnanhallitus nimeää kuhunkin lautakuntaan edustajansa. Kunnanhallituksen edustajalla on lautakunnan kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta. Edustajaa ei kuitenkaan nimetä tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan eikä vaalilautakuntiin. Kunnanhallitus nimeää edustajan perusturvalautakuntaan, sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja elinkeinolautakuntaan vuosille Merkittiin pöytäkirjaan, että edustajat valitaan saakka, mikäli kuntalain muutos kuntavaalien siirtämisestä lokakuulta huhtikuulle hyväksytään. Tällöin seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017, ja uuden valtuuston toimikausi alkaa Mika Aikio esitti, että Rauna Guttorm nimetään edustajaksi perusturvalautakuntaan. Mika Aikion esitys hyväksyttiin. Maija Länsman esitti, että Marjatta Kordelin nimetään edustajaksi sivistyslautakuntaan. Maija Länsmanin esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi Mika Aikion edustajaksi tekniseen lautakuntaan. Maija Länsman esitti, että Henry Valle nimetään edustajaksi elinkeinolautakuntaan. Maija Länsmanin esitys hyväksyttiin. Jakelu Nimetyt henkilöt Lautakunnat

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousajankohdat Kh 38 Utsjoen kunnan hallintosäännön 24 :n mukaan toimielin päättää kunkin vuoden alussa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, josta ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokoukset ovat alkaneet pääsääntöisesti klo ja kokouspaikkana on ollut kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone. Esityslista on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. Pöytäkirja on ollut nähtävillä seuraavan viikon tiistaina. Kunnanhallitus päättää kevään 2015 kokouspäivistä. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 10.00, kokouspaikka on kunnanhallituksen kokoushuone. Pöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina. Kunnanhallitus päätti kevään 2015 kokouspäivät seuraavasti: , ja Jakelu Ilmoitustaulunhoitaja

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Kh 39 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee valvoa valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat olleet nähtävillä Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Valtuuston kokouskutsu

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä , Tontin ostotarjous Osmo Pakanen 143/ /2014 Kh 25 Osmo Pakanen / Eräkontio (aputoiminimi) on tehnyt kunnalle ostotarjouksen määräalasta, joka käsittää Utsjoen kylä-alueella vahvistetulla asemakaava-alueella kiinteistöllä Teädnu Rn:o pyykeillä 35, 99, rajatun alueen voimassa oleva kaavamerkintä VL. Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennus on vireillä. Kaavaluonnoksessa alue on merkitty asuin- ja liiketilojen alueeksi kaavamerkintä AL. Hakijalla on alueella Fly Fronties Oy:n nimellä tehty voimassa oleva vuokrasopimus ja alueella on kevytrakenteinen pressuhalli. Kunnassa on tehty aikaisemmin periaatepäätös kunnan omistamien maiden asemakaavoituksen aloittamisesta. Asemakaavan käsittely on tällä hetkellä kesken. Kunnanhallitus on päätösvaltainen asiassa. Valmisteli: kiinteistöpäällikkö Kiinteistöpäällikön ehdotus: Kyseessä olevalla alueella asemakaavan käsittely on kesken ja siten alueen lopullinen käyttötarkoitus on vielä epävarma. Utsjoen kunnan omistamien tonttien myyntiperusteet ja hinnoittelu ovat tällä hetkellä myös teknisen toimen / teknisen lautakunnan valmistelussa. Utsjoen kunta ei myy muita tontteja kuin ainoastaan AP ja AO kaavamerkinnällä olevia sekä kaava-alueen ulkopuolella asuinkäyttöön tulevia maa-alueita ennen kuin kokonaisvaltainen myynti - ja hinnoitteluperusteet ovat valmistuneet ja kaavamuutos on saanut lainvoiman. Vuokrasopimus pysyy voimassa alkuperäisenä. Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Henry Valle esitti, että kunnanhallitus myy tontin ostotarjouksen perusteella valtuuston päättämällä hinnalla 2,90 /m2. Perusteluksi tekemälleen esitykselle Henry Valle pyysi merkitsemään pöytäkirjaan kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun. Marjatta Kordelin kannatti Henry Vallen esitystä. Rauna Guttorm esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan ko-

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus koukseen. Ilmari Tapiola ja Mika Aikio kannattivat Rauna Guttormin esitystä. Koska kokouksessa oli tehty kannatettu esitys asian pöydälle panosta, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli, että asian käsittelyä jatketaan ja EI, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 3 kpl (Henry Valle, Marjatta Kordelin, Veikko Porsanger) ja EI ääniä 3 kpl (Ilmari Tapiola, Rauna Guttorm, Mika Aikio). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksen, eli äänestyksen perusteella asian käsittelyä päätettiin jatkaa. Koska kokouksessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli esittelijän esitys ja EI Henry Vallen kannatettu esitys. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 2 kpl (Ilmari Tapiola, Rauna Guttorm), EI ääniä 3 kpl (Henry Valle, Marjatta Kordelin, Veikko Porsanger) ja 1 kpl TYHJÄÄ (Mika Aikio). Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli Henry Vallen tekemä esitys. Rauna Guttorm ja Mika Aikio jättivät eriävän mielipiteen päätöksestä, kokouksessa olisi pitänyt kuulla valmistelijaa ennen päätöksen tekemistä. Kh 40 Kunnanhallitukselle on tehty edellä olevaan päätökseen liittyvä oikaisuvaatimus. Rauna Guttorm on vaatinut, että kunnanhallituksen päätös / 25 kumotaan ja hänen asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan, 300 euroa. Oikaisuvaatimus on nähtävillä kokouksessa. Utsjoen kunnan päätöksissä (kh ja valtuusto ) on päätetty tonttien myynnistä. Muiden maa-alueiden myynnistä ei ole mainintaa. Tonteilla tarkoitetaan yleensä asema-kaavan tai yleiskaavan alueella olevia rakennuspaikkoja. Utsjoen kunnan hallintosäännössä (1.6.09) on määrätty kiinteän omaisuuden myynnistä niin, että ratkaisuvalta on kunnanhallituksella valtuuston vahvistaman euromääräisten rajojen ja periaatteiden mukaisesti. Oikaisuvaatimuksessa mainittu määräala ei ole kaavanmukainen tontti vaan se käsittää ainoastaan lähivirkistysaluetta. Rakentaminen alueelle ei ole voimassa olevan kaavan mukaan mahdollista. Vireillä olevassa Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa alue on merkitty asuin- ja liiketilojen alueeksi. Mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu VL alueesta AL alueeksi kaavamuu-

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus toksen suunnitelmien mukaisesti alueen arvo nousee huomattavasti ja sen myyminen tällä hetkellä on kunnalle erittäin epäedullista. Kiinteistöpäällikkö on esittänyt kunnanhallitukselle tonttien myyntihintojen tarkastamista. Kunnanhallitus on kokouksessaan palauttanut kunnan omistamien tonttien myyntiehtojen tarkentamisen tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Teknisen lautakunnan kokouksessa lautakunta on käsitellyt asian: Asemakaavan käsittely on kesken ja siten alueiden lopullinen käyttötarkoitus on vielä epävarma. Kaavojen käsittelyn ollessa kesken Utsjoen kunta voi myydä kaava-alueen ulkopuolella asuinkäyttöön vuokratut maa-alueet sekä kaava-alueella omakotitalotontit (kaavamerkintä AO tai AP), joiden vuokrasopimus on voimassa ja niissä on olemassa oleva asuinrakennus. Muiden tonttien osalta asemakaavan laajennuksen / muutostyön ollessa kesken kunta ei niitä myy. Asuinomakotitalotonttien hinnoittelu pidetään nykyisellään 2,9 /m2. Muiden tonttien osalta jatketaan vuokrausta. Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja kumoaa päätöksensä , ja korvaa valittajan vaatimuksen mukaiset oikeudenkäyntikulut. Muilta osin asia siirretään teknisen lautakunnan valmisteluun. Kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen esitteli asiaa kunnanhallituksen jäsenille. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Tekninen lautakunta

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Ringinvatron ostovelkojen korvertointi Kh 41 Kiinteistö Oy Ringinvatron taloudellinen tilanne on viime vuosina ajautunut heikoksi, minkä johdosta kunta on joutunut rahoittamaan yhtiön toimintaa. Rahoitus on viime vuosien aikana tapahtunut käytännössä siten, että kiinteistöyhtiö ei ole kyennyt maksamaan lyhytaikaisia osto- ja muita velkojaan kunnalle, jotka ovat näin ollen kumuloituneet yhtiön velkoihin sekä vastaavasti kunnan saataviin. Koska on ilmeistä että tilanteen jatkuessa nykyisen kaltaisena Kiinteistö Oy Ringinvatro ei kykene ainakaan lähitulevaisuudessa maksamaan lyhytaikaisia velkoja kunnalle. Kiinteistö Oy Ringinvatron taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Utsjoen kunta konvertoi Kiinteistö Oy Ringinvatrolta olevat lyhytaikaiset saamiset, kirjanpidon osoittamalta määrältään ,29 euroa, oman pääoman ehtoiseksi pitkäaikaiseksi pääomalainasaamiseksi, jonka Kiinteistö Oy Ringinvatro maksaa takaisin yhtiön taloudellisen tilanteen niin salliessa. Pääomalainasta laaditaan erillinen velkakirja. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja laatii suunnitelman pääomalainojen lyhennystavasta. Jakelu Valtuusto

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Ringinvatron tertiäärilainojen ja pääomalainan korko Kh Kh 5 Kunnanvaltuusto hyväksyi :n suuruisen pääomalainan myöntämisen Kiinteistö Oy Ringinvatrolle (Kv ja Kv ). Valtuuston päätöksen täytäntöön paneminen ja avustusehdot edellyttävät, että kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen pääomalainasta. Sopimus liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy :n pääomalainasta tehdyn sopimuksen Utsjoen kunnan ja Kiinteistö Oy Ringinvatron välillä. Ehdotus hyväksyttiin Valtionkonttori on muuttanut Kiinteistö oy Ringinvatrolle myöntämänsä lainan ehtoja, mm. laina-aikaa on pidennetty ja korkoa laskettu. Lainaehtojen muuttamisen lisäksi yhtiölle varattiin avustusmäärärahaa. Lainaehtojen muuttamisen ja avustuksen ehtona oli, että omistaja (Utsjoen kunta) ei peri korkoa omille varoille vuosina Utsjoen kunnan Kiinteistö Oy Ringinvatrolle myöntämän pääomalaina korottomuutta koskeva sopimus on tehty vuosille Kiinteistö oy Ringinvatron taloudellisen tervehdyttämisen kannalta on pääomalainan euroa ja tertiäärilainan ,87 euroa korottomuutta edelleen syytä jatkaa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan em. lainoja koskevat uudet, aiempien sopimusten sisältöiset sopimukset Kiinteistö Oy Ringinvatron kanssa. Aiempi sopimus on nähtävillä kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Valtuusto

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Seitakodin pääomalainan korko Kh Kh 316 Kiinteistö Oy Seitakoti on joutunut vaikeuksiin aiempien vuosien ai kana tapahtuneiden taloudenhoidon laiminlyöntien vuoksi. Yhtiö on sopinut velkojien kanssa erääntyneiden maksujen hoito-ohjelmasta sekä jäljellä olevien lainojen uudelleen järjestelystä. Valtiokonttori on päätöksellään varautunut avustamaan yhtiötä eurolla. Avustuksen maksamisen ehtona on, että omistaja (Vanhustentaloyhdistys) ja kunta sijoittavat yhtiöön euroa joko osakepääoman korotuksena, avustuksena tai pääomalainana. Vanhustentaloyhdistys on antanut Kiinteistö Oy Seitakodille euron avustuksen. Sampo pankki edellyttää lainojen uudelleenjärjestelyille kunnan takausta. Pankin kanssa on myös neuvoteltu, että Sampo pankista otettavalla uudella lainalla maksetaan myös muut lainat pois. Lainan suuruus olisi ,55 euroa. Lainaa yhtiöllä on tällä hetkellä seuraavasti: Valtionkonttori ,38, Nordea 4330,84, Ilmarinen K- laina 1850,06, Ilmarinen D-laina 3784,26 ja Sampo 17443,39 euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle: 1. Kiinteistö Oy Seitakodille myönnetään pääomalainaa euroa Valtionkonttorin ehdot huomioiden. 2. Kunta antaa takauksen Sampo pankin koko lainalle. Kuultiin Kiinteistö Oy Seitakodin taloudenhoitaja Anne Forsellia asiasta. Johannes Helander saapui kokoukseen klo Ehdotus hyväksyttiin Valtuusto 46 Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Tämän pykälän osalta valtuusto päättää tarkistaa pöytäkirjan heti kokouksessa. Puheenjohtaja Aulis Nordberg ilmoitti olevansa jäävi Kiinteistö Oy Seitakodin hallituksen puheenjohtajana ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuusto kutsui varajäsen Helvi Nuorgam-Poutasuon Nordbergin tilalle. Puheenjohtajana tässä pykälässä toimi valtuuston I varapuheenjohtaja Antti Katekeetta. Ehdotus hyväksyttiin.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan uuden, aiemman sopimuksen sisältöisen sopimuksen, jonka mukaan Utsjoen kunta ei peri korkoa Kiinteistö Oy Seitakodille myöntämästään pääomalainasta (9.000 euroa). Aiempi sopimus on nähtävillä kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Aulis Nordberg ilmoitti olevansa esteellinen, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Valtuusto

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä muutokset hallintosääntöön 30/ /2015 Kh 44 Kuntalakiin (325/2012) kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulivat voimaan vuonna Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (KL13 ). Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Esityslistan liitteenä on esitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, joka pohjautuu Kuntaliiton suositukseen. Perusteisiin sisältyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteita, käsitteitä ja menettelytapoja, jotka on tarkoitettu noudatettavaksi Utsjoen kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Suomen kuntaliiton mallin mukaisena sekä tarpeelliset lisäykset ja muutokset hallintosääntöön. Perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa hyvää hallintoa ja johtamista ja varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminta on laillista. Perusteet koskevat kaikkia kunnan toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa. Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia. Muutokset hallintosääntöön: Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskien

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus hallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen alaiset toimielimet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta vastuualueellaan ja raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja ja osastojen päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan ja raportoivat niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle. Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijohdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Jakelu Valtuusto

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Saamelaiskäräjien esitys riittävän saamen kielen taidon varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa 29/ /2015 Kh 45 Saamelaiskäräjät on toimittanut mm. saamelaisalueen kuntiin esityksen riittävän saamen kielen taidon varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa. Saamelaiskäräjät esittää, että rekrytointivaiheessa työntekijän riittävä kielitaito varmistetaan heidän esittämällään todistus- ja haastattelumenetelmällä. Saamelaiskäräjien esitys on oheismateriaalina. Kunnan henkilöstöohjeen mukaan kielilisän näytöksi vaaditaan joko virallinen kielitodistus tai todistus kielitutkinnosta tai saamen kielen opinnoista (peruskoulu suoritettu saamenkielisenä tai yo-kirjoituksissa kirjoitettu saamen kieli äidinkielenä). Riittävän suullisen kielitaidon osoittamiseksi saamelaiskäräjät esittää esim. haastattelumenettelyä, jossa mukana olisivat virkaan/tehtävään valitsijoiden lisäksi saamen kielen virallinen kielenkääntäjä, opettaja tai saamen kieltä erinomaisesti hallitseva työpaikan viranhaltija. Esityksessä todetaan, että saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto voi olla tarvittaessa apuna saamen kielen taidon selvittämisessä. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saamelaiskäräjien esityksen, ja päättää suositella ym. haastattelumenettelyä sovellettavaksi silloin kun virallista saamen kielen tutkintoa ei ole saatavilla. Ehdotus hyväksyttiin. Tauko klo Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa olivat läsnä samat osallistujat kuin kokouksen alussakin lukuun ottamatta valtuuston puheenjohtaja Aulis Nordbergia. Jakelu Hallintokunnat

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kjell Aallon kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle 37/ /2014 Teknltk Teknltk Eduskunnan oikeusasiamies pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Utsjoen sähköosuuskunnan toimitilojen kunnostusta, Utsjoen kunnan Karigasniemen koulun käyttövesipumpun uusimista sekä Utsjoen kunnan LVI-töiden kilpailuttamista koskevissa asioissa. Asian kulku esitellään kokouksessa. Markku Porsanger poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 12:45-13:24. Lautakunta valtuuttaa kiinteistöpäällikön valmistelemaan lausunnon seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen. Teknisen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen selvityksen eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 46 Kjell Aalto on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee Utsjoen sähköosuuskunnan toimitilojen kunnostusta, Karigasniemen koulun käyttövesipumpun uusimista ja Utsjoen kunnan kiinteistöjen Lvi-töiden kilpailutusta. Lisäksi Kjell Aalto on hakenut muutosta valittamalla Markkinaoikeuteen Utsjoen kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon ja huoltoon liittyvien Lvi-töiden hankintamenettelystä ja kilpailutuksesta. Kantelun johdosta on apulaisoikeusasiamies Maija Sakselin pyytänyt

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Utsjoen kunnanhallitusta hankkimaan Veikko Porsangerin, Markku Porsangerin selvitykset sekä teknisen lautakunnan lausunnon asiassa ja lisäksi pyytänyt kunnanhallitusta antamaan oman lausuntonsa asiassa. Kunnanhallitus on saanut edellä pyydetyt selvitykset ja teknisen lautakunnan lausunnon asiassa. Materiaali on nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus toimittaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle pyydetyt selvitykset, teknisen lautakunnan lausunnon liitteineen ja kunnan vastineen Markkinaoikeuteen tehtyyn valitukseen, selvityksenä tässä asiassa. Kunnanhallitus toteaa, että saatujen selvitysten perusteella kantelussa mainitut asiat on hoidettu lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämän vuoksi kunnanhallituksen mielestä kantelut eivät anna aihetta toimenpiteisiin. Koska kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvä hankintapäätös on vielä tuomioistuimen käsiteltävänä, ei kantelun johdosta ole aihetta puuttua asiaan tältäkään osin. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n hanke Kh 47 Ohcejoga Utsjoen Ursa ry on toimittanut Utsjoen kunnalle Andaras Kitti - hankeen hanke- ja toimintasuunnitelman. Hankeen tarkoitus on Andaras Kitin ja Samuli Paulaharjun yhteistyön sekä Utsjoen alueen kansa - ja tähtiperinteen tunnetuksi tekeminen. Hankkeen alkutapahtumana on Utsjoen pimennys ja pilkki tapahtuma Vuoden 2015 aikana toteutetaan mm. historiikin laatiminen Andaras Kitin ja Samuli Paulaharjun välisestä yhteistyöstä. Tarkoituksena on hankkia Brita Turusen maalaama Plejadit - taideteos ja sijoittaa se mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kunnan tiloihin Ailikastalolle. Utsjoen koulujen tähti- ja/tai luonnontieteissä kiitettävästi menestyneitä oppilaita huomioidaan kirjapalkinnoin. Hankkeelle on haettu rahoitusta Suomen kulttuurirahaston Lapin rahastosta. Yhdistys on pyytänyt Utsjoen kuntaa hankeen suojelijaksi ja taloudellista tukea hankkeen toteuttamiseksi. Esitetty hanke tapahtumineen kasvattaa Utsjoen tunnettuisuutta positiivisella tavalla, lisää paikallishistorian tuntemusta alueellisesti ja laajemminkin ja lisäksi tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä sekä historian että luonnontieteiden opetuksessa. Hankkeen toteuttajana on paikallinen yhdistys, jonka voi uskoa selviytyvän hankkeen toteuttamisesta. Utsjoen kunta suostuu hankkeen ja Utsjoen pimennys ja pilkki- tapahtuman suojelijaksi. Lisäksi kunta varautuu tukemaan Andaras Kitti -hanketta taloudellisesti 700 euron summalla valtuuston käyttötalouden menoista edellyttäen, että hankittava taideteos sijoitetaan kunnan toimitiloihin. Ilmari Tapiola esitti, että kunta ei myönnä määrärahaa hankkeelle. Kunnalla ei ole varattuna määrärahaa ko. tarkoitukseen. Ilmari Tapiolan esitystä ei kannatettu. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Ohcejoga Utsjoen Ursa ry.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.01.2015 klo 10:12 11:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 128 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.3.2010 klo 10.00-14.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 128 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.3.2010 klo 10.00-14.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 128 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Kunnanhallitus Aika 25.06.2012 klo 9:00-9:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2013 klo 17:00 19.30 Paikka Valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 112 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 113 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Valtuusto Aika 11.05.2015 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 16.12.2014 klo 10:30-11:05. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 16.12.2014 klo 10:30-11:05. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 16.12.2014 klo 10:30-11:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 93 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 94 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Valtuusto Aika 19.02.2015 klo 12:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Valtuusto Aika 12.12.2016 klo 14:00-16:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika 06.06.2014 klo 12:00-14:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 04.10.2013 klo 9:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 12.12.2013 klo 14:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Kunnanhallitus Aika 05.03.2013 klo 9:00-10:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Kunnanhallitus Aika 09.02.2016 klo 08:30-16:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2014. KOKOUSAIKA 26.2.2013 kello 19.00-20.15

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2014. KOKOUSAIKA 26.2.2013 kello 19.00-20.15 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2014 KOKOUSAIKA 26.2.2013 kello 19.00-20.15 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.11.2015 klo 09:00-10:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2010 1 Kunnanhallitus Aika 13.12.2010 klo 10:00-11:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 344 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 345 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2011 1 Kunnanhallitus Aika 19.12.2011 klo 9:00-10:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 301 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 09.12.2014 klo 10:00-12:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 197 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.02.2015 klo 13:00-13:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot