Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 33 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 34 Tilannekatsaus 6 35 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja 7 kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 36 Kunnan edustajien nimeäminen eräiden yhtiöiden ja 8 yhteisöjen toimielimiin ajalle Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Kunnanhallituksen kokousajankohdat Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä , Tontin ostotarjous Osmo Pakanen 41 Kiinteistö Oy Ringinvatron ostovelkojen korvertointi Kiinteistö Oy Ringinvatron tertiäärilainojen ja 17 pääomalainan korko 43 Kiinteistö Oy Seitakodin pääomalainan korko Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä 20 muutokset hallintosääntöön 45 Saamelaiskäräjien esitys riittävän saamen kielen taidon 22 varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa 46 Kjell Aallon kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n hanke Kärkihankkeet 2015 alkavaan hallitusohjelmaan Osallistuminen Lapin yhteisen markkinointi- ja 27 viestintätalo House of Laplandin rahoitukseen 50 Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden 29 kehittäminen hankkeen käynnistäminen 51 Lisämääräraha Saamen kielikeskushankkeelle vuodelle Lääkärin osa-aikainen (50%) virka Täyttölupahakemus, vuodeosasto Työterveyshuollon järjestäminen Toimielimien päätökset Talouden katsaus Tiedoksi saatettavat asiat Kuntosalihintojen muutos

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tapiola Ilmari 10:00-14:30 Hallituksen puheenjohtaja Aikio Mika 10:00-14:30 Jäsen Länsman Maija 10:00-14:30 Varajäsen Somby Uula-Petteri 10:00-14:30 Varajäsen Parkkonen Anne 10:00-14:30 Varajäsen Järvensivu Asla 10:00-14:30 Varajäsen Nordberg Aulis 10:00-12:40 Valtuuston pj. Poissa Valle Henry Kunnanhallituksen vpj. Porsanger Veikko Jäsen Vuolab Marketta Jäsen Kordelin Marjatta Jäsen Lukkari Maritta Jäsen Länsman Vesa Varajäsen Guttorm Rauna Varajäsen Aikio Elle Kaaren Varajäsen Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00-14:30 Kunnanjohtaja, esittelijä Länsman Marja 10:00-14:30 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Esko 10:00-14:30 Tulkki Allekirjoitukset Ilmari Tapiola puheenjohtaja Marja Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Mika Aikio Anne Parkkonen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanvirasto, keskustoimisto Minna Lukkari ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 31 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 32 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Aikio ja Anne Parkkonen.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 33 Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunnanjohtaja esitti, että mikäli kohdassa 55 Toimielimien päätökset päätetään käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan tekemään päätökseen 13 Kuntosalihintojen muutos 2015, käsitellään ko. asia lisäasiana tässä kokouksessa. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin kunnanjohtajan esittämällä lisäyksellä täydennettynä.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tilannekatsaus Kh 34 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 35 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Jakobsson Pekka Suutari Heimo/ Utsjoki Suutari Pasi Kirkonkylä (sukulaisluovutus, lahja Käpälämäki määräosa ½) RN:o 16:11 Lauerma Jussi Guttorm Marja/ Utsjoki Kiimalainen Jarmo ja Outakoski Läsman-Kiimalainen Soarvi Pirjo RN:o 88:00 (määräala 5000 m2) Lauerma Jussi Aurala Ahti ja Elli/ Utsjoki Aurala Arto ja Paula Nuorgam (koko kiinteistö, Niittyjoensuu sukulaisluovutus) RN:o 11:22 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnan edustajien nimeäminen eräiden yhtiöiden ja yhteisöjen toimielimiin ajalle Kh 36 Kunta on osakkaana ja siten puhevallan käyttäjänä eräissä yhtiöissä ja yhteisöissä. Tämän johdosta kunnanhallitus nimeää edustajansa alla olevien yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokoukseen / osakaskokoukseen vuosille Kunnanhallitus valitsee: 1. kaksi edustajaa Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen, 2. yhden edustajan Asunto Oy Rievanradnun yhtiökokoukseen, 3. kaksi edustajaa Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon yhtiökokoukseen, 4. yhden edustajan Utsjoen Sähköosuuskunnan osakaskokoukseen, 5. yhden edustajan Kiinteistö Oy Gálgogárdinin yhtiökokoukseen, 6. yhden edustajan Taitoa Oy:n yhtiökokoukseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että edustajat valitaan saakka, mikäli kuntalain muutos kuntavaalien siirtämisestä lokakuulta huhtikuulle hyväksytään. Tällöin seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017, ja uuden valtuuston toimikausi alkaa Ilmari Tapiola esitti, että Mika Aikio valitaan Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen. Asla Järvensivu esitti, että Mika Aikio ja Maritta Lukkari valitaan Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen. Ilmari Tapiolan ja Asla Järvenvivun esitykset hyväksyttiin. Maija Länsman esitti, että Asla Järvensivu nimetään Asunto Oy Rievanradnun yhtiökokoukseen. Maija Länsmanin esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus valitsi Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon yhtiökokoukseen Aulis Nordbergin ja Uula-Petteri Sombyn. Kunnanhallitus valitsi Utsjoen Sähköosuuskunnan osakaskokoukseen Marjatta Kordelinin. Kunnanhallitus valitsi Kiinteistö Oy Gálgogárdinin yhtiökokoukseen Henry Vallen. Mika Aikio esitti, että Asla Järvensivu valitaan Taitoa Oy:n yhtiöko-

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus koukseen. Mika Aikion esitys hyväksyttiin. Jakelu Nimetyt henkilöt Yhtiöt ja yhteisöt

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Kh 37 Hallintosäännön 2 :n mukaan kunnanhallitus nimeää kuhunkin lautakuntaan edustajansa. Kunnanhallituksen edustajalla on lautakunnan kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta. Edustajaa ei kuitenkaan nimetä tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan eikä vaalilautakuntiin. Kunnanhallitus nimeää edustajan perusturvalautakuntaan, sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja elinkeinolautakuntaan vuosille Merkittiin pöytäkirjaan, että edustajat valitaan saakka, mikäli kuntalain muutos kuntavaalien siirtämisestä lokakuulta huhtikuulle hyväksytään. Tällöin seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017, ja uuden valtuuston toimikausi alkaa Mika Aikio esitti, että Rauna Guttorm nimetään edustajaksi perusturvalautakuntaan. Mika Aikion esitys hyväksyttiin. Maija Länsman esitti, että Marjatta Kordelin nimetään edustajaksi sivistyslautakuntaan. Maija Länsmanin esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi Mika Aikion edustajaksi tekniseen lautakuntaan. Maija Länsman esitti, että Henry Valle nimetään edustajaksi elinkeinolautakuntaan. Maija Länsmanin esitys hyväksyttiin. Jakelu Nimetyt henkilöt Lautakunnat

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousajankohdat Kh 38 Utsjoen kunnan hallintosäännön 24 :n mukaan toimielin päättää kunkin vuoden alussa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, josta ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokoukset ovat alkaneet pääsääntöisesti klo ja kokouspaikkana on ollut kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone. Esityslista on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. Pöytäkirja on ollut nähtävillä seuraavan viikon tiistaina. Kunnanhallitus päättää kevään 2015 kokouspäivistä. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 10.00, kokouspaikka on kunnanhallituksen kokoushuone. Pöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina. Kunnanhallitus päätti kevään 2015 kokouspäivät seuraavasti: , ja Jakelu Ilmoitustaulunhoitaja

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Kh 39 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee valvoa valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat olleet nähtävillä Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Valtuuston kokouskutsu

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä , Tontin ostotarjous Osmo Pakanen 143/ /2014 Kh 25 Osmo Pakanen / Eräkontio (aputoiminimi) on tehnyt kunnalle ostotarjouksen määräalasta, joka käsittää Utsjoen kylä-alueella vahvistetulla asemakaava-alueella kiinteistöllä Teädnu Rn:o pyykeillä 35, 99, rajatun alueen voimassa oleva kaavamerkintä VL. Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennus on vireillä. Kaavaluonnoksessa alue on merkitty asuin- ja liiketilojen alueeksi kaavamerkintä AL. Hakijalla on alueella Fly Fronties Oy:n nimellä tehty voimassa oleva vuokrasopimus ja alueella on kevytrakenteinen pressuhalli. Kunnassa on tehty aikaisemmin periaatepäätös kunnan omistamien maiden asemakaavoituksen aloittamisesta. Asemakaavan käsittely on tällä hetkellä kesken. Kunnanhallitus on päätösvaltainen asiassa. Valmisteli: kiinteistöpäällikkö Kiinteistöpäällikön ehdotus: Kyseessä olevalla alueella asemakaavan käsittely on kesken ja siten alueen lopullinen käyttötarkoitus on vielä epävarma. Utsjoen kunnan omistamien tonttien myyntiperusteet ja hinnoittelu ovat tällä hetkellä myös teknisen toimen / teknisen lautakunnan valmistelussa. Utsjoen kunta ei myy muita tontteja kuin ainoastaan AP ja AO kaavamerkinnällä olevia sekä kaava-alueen ulkopuolella asuinkäyttöön tulevia maa-alueita ennen kuin kokonaisvaltainen myynti - ja hinnoitteluperusteet ovat valmistuneet ja kaavamuutos on saanut lainvoiman. Vuokrasopimus pysyy voimassa alkuperäisenä. Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Henry Valle esitti, että kunnanhallitus myy tontin ostotarjouksen perusteella valtuuston päättämällä hinnalla 2,90 /m2. Perusteluksi tekemälleen esitykselle Henry Valle pyysi merkitsemään pöytäkirjaan kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun. Marjatta Kordelin kannatti Henry Vallen esitystä. Rauna Guttorm esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan ko-

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus koukseen. Ilmari Tapiola ja Mika Aikio kannattivat Rauna Guttormin esitystä. Koska kokouksessa oli tehty kannatettu esitys asian pöydälle panosta, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli, että asian käsittelyä jatketaan ja EI, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 3 kpl (Henry Valle, Marjatta Kordelin, Veikko Porsanger) ja EI ääniä 3 kpl (Ilmari Tapiola, Rauna Guttorm, Mika Aikio). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksen, eli äänestyksen perusteella asian käsittelyä päätettiin jatkaa. Koska kokouksessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli esittelijän esitys ja EI Henry Vallen kannatettu esitys. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 2 kpl (Ilmari Tapiola, Rauna Guttorm), EI ääniä 3 kpl (Henry Valle, Marjatta Kordelin, Veikko Porsanger) ja 1 kpl TYHJÄÄ (Mika Aikio). Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli Henry Vallen tekemä esitys. Rauna Guttorm ja Mika Aikio jättivät eriävän mielipiteen päätöksestä, kokouksessa olisi pitänyt kuulla valmistelijaa ennen päätöksen tekemistä. Kh 40 Kunnanhallitukselle on tehty edellä olevaan päätökseen liittyvä oikaisuvaatimus. Rauna Guttorm on vaatinut, että kunnanhallituksen päätös / 25 kumotaan ja hänen asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan, 300 euroa. Oikaisuvaatimus on nähtävillä kokouksessa. Utsjoen kunnan päätöksissä (kh ja valtuusto ) on päätetty tonttien myynnistä. Muiden maa-alueiden myynnistä ei ole mainintaa. Tonteilla tarkoitetaan yleensä asema-kaavan tai yleiskaavan alueella olevia rakennuspaikkoja. Utsjoen kunnan hallintosäännössä (1.6.09) on määrätty kiinteän omaisuuden myynnistä niin, että ratkaisuvalta on kunnanhallituksella valtuuston vahvistaman euromääräisten rajojen ja periaatteiden mukaisesti. Oikaisuvaatimuksessa mainittu määräala ei ole kaavanmukainen tontti vaan se käsittää ainoastaan lähivirkistysaluetta. Rakentaminen alueelle ei ole voimassa olevan kaavan mukaan mahdollista. Vireillä olevassa Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa alue on merkitty asuin- ja liiketilojen alueeksi. Mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu VL alueesta AL alueeksi kaavamuu-

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus toksen suunnitelmien mukaisesti alueen arvo nousee huomattavasti ja sen myyminen tällä hetkellä on kunnalle erittäin epäedullista. Kiinteistöpäällikkö on esittänyt kunnanhallitukselle tonttien myyntihintojen tarkastamista. Kunnanhallitus on kokouksessaan palauttanut kunnan omistamien tonttien myyntiehtojen tarkentamisen tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Teknisen lautakunnan kokouksessa lautakunta on käsitellyt asian: Asemakaavan käsittely on kesken ja siten alueiden lopullinen käyttötarkoitus on vielä epävarma. Kaavojen käsittelyn ollessa kesken Utsjoen kunta voi myydä kaava-alueen ulkopuolella asuinkäyttöön vuokratut maa-alueet sekä kaava-alueella omakotitalotontit (kaavamerkintä AO tai AP), joiden vuokrasopimus on voimassa ja niissä on olemassa oleva asuinrakennus. Muiden tonttien osalta asemakaavan laajennuksen / muutostyön ollessa kesken kunta ei niitä myy. Asuinomakotitalotonttien hinnoittelu pidetään nykyisellään 2,9 /m2. Muiden tonttien osalta jatketaan vuokrausta. Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja kumoaa päätöksensä , ja korvaa valittajan vaatimuksen mukaiset oikeudenkäyntikulut. Muilta osin asia siirretään teknisen lautakunnan valmisteluun. Kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen esitteli asiaa kunnanhallituksen jäsenille. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Tekninen lautakunta

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Ringinvatron ostovelkojen korvertointi Kh 41 Kiinteistö Oy Ringinvatron taloudellinen tilanne on viime vuosina ajautunut heikoksi, minkä johdosta kunta on joutunut rahoittamaan yhtiön toimintaa. Rahoitus on viime vuosien aikana tapahtunut käytännössä siten, että kiinteistöyhtiö ei ole kyennyt maksamaan lyhytaikaisia osto- ja muita velkojaan kunnalle, jotka ovat näin ollen kumuloituneet yhtiön velkoihin sekä vastaavasti kunnan saataviin. Koska on ilmeistä että tilanteen jatkuessa nykyisen kaltaisena Kiinteistö Oy Ringinvatro ei kykene ainakaan lähitulevaisuudessa maksamaan lyhytaikaisia velkoja kunnalle. Kiinteistö Oy Ringinvatron taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Utsjoen kunta konvertoi Kiinteistö Oy Ringinvatrolta olevat lyhytaikaiset saamiset, kirjanpidon osoittamalta määrältään ,29 euroa, oman pääoman ehtoiseksi pitkäaikaiseksi pääomalainasaamiseksi, jonka Kiinteistö Oy Ringinvatro maksaa takaisin yhtiön taloudellisen tilanteen niin salliessa. Pääomalainasta laaditaan erillinen velkakirja. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja laatii suunnitelman pääomalainojen lyhennystavasta. Jakelu Valtuusto

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Ringinvatron tertiäärilainojen ja pääomalainan korko Kh Kh 5 Kunnanvaltuusto hyväksyi :n suuruisen pääomalainan myöntämisen Kiinteistö Oy Ringinvatrolle (Kv ja Kv ). Valtuuston päätöksen täytäntöön paneminen ja avustusehdot edellyttävät, että kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen pääomalainasta. Sopimus liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy :n pääomalainasta tehdyn sopimuksen Utsjoen kunnan ja Kiinteistö Oy Ringinvatron välillä. Ehdotus hyväksyttiin Valtionkonttori on muuttanut Kiinteistö oy Ringinvatrolle myöntämänsä lainan ehtoja, mm. laina-aikaa on pidennetty ja korkoa laskettu. Lainaehtojen muuttamisen lisäksi yhtiölle varattiin avustusmäärärahaa. Lainaehtojen muuttamisen ja avustuksen ehtona oli, että omistaja (Utsjoen kunta) ei peri korkoa omille varoille vuosina Utsjoen kunnan Kiinteistö Oy Ringinvatrolle myöntämän pääomalaina korottomuutta koskeva sopimus on tehty vuosille Kiinteistö oy Ringinvatron taloudellisen tervehdyttämisen kannalta on pääomalainan euroa ja tertiäärilainan ,87 euroa korottomuutta edelleen syytä jatkaa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan em. lainoja koskevat uudet, aiempien sopimusten sisältöiset sopimukset Kiinteistö Oy Ringinvatron kanssa. Aiempi sopimus on nähtävillä kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Valtuusto

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Seitakodin pääomalainan korko Kh Kh 316 Kiinteistö Oy Seitakoti on joutunut vaikeuksiin aiempien vuosien ai kana tapahtuneiden taloudenhoidon laiminlyöntien vuoksi. Yhtiö on sopinut velkojien kanssa erääntyneiden maksujen hoito-ohjelmasta sekä jäljellä olevien lainojen uudelleen järjestelystä. Valtiokonttori on päätöksellään varautunut avustamaan yhtiötä eurolla. Avustuksen maksamisen ehtona on, että omistaja (Vanhustentaloyhdistys) ja kunta sijoittavat yhtiöön euroa joko osakepääoman korotuksena, avustuksena tai pääomalainana. Vanhustentaloyhdistys on antanut Kiinteistö Oy Seitakodille euron avustuksen. Sampo pankki edellyttää lainojen uudelleenjärjestelyille kunnan takausta. Pankin kanssa on myös neuvoteltu, että Sampo pankista otettavalla uudella lainalla maksetaan myös muut lainat pois. Lainan suuruus olisi ,55 euroa. Lainaa yhtiöllä on tällä hetkellä seuraavasti: Valtionkonttori ,38, Nordea 4330,84, Ilmarinen K- laina 1850,06, Ilmarinen D-laina 3784,26 ja Sampo 17443,39 euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle: 1. Kiinteistö Oy Seitakodille myönnetään pääomalainaa euroa Valtionkonttorin ehdot huomioiden. 2. Kunta antaa takauksen Sampo pankin koko lainalle. Kuultiin Kiinteistö Oy Seitakodin taloudenhoitaja Anne Forsellia asiasta. Johannes Helander saapui kokoukseen klo Ehdotus hyväksyttiin Valtuusto 46 Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Tämän pykälän osalta valtuusto päättää tarkistaa pöytäkirjan heti kokouksessa. Puheenjohtaja Aulis Nordberg ilmoitti olevansa jäävi Kiinteistö Oy Seitakodin hallituksen puheenjohtajana ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuusto kutsui varajäsen Helvi Nuorgam-Poutasuon Nordbergin tilalle. Puheenjohtajana tässä pykälässä toimi valtuuston I varapuheenjohtaja Antti Katekeetta. Ehdotus hyväksyttiin.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan uuden, aiemman sopimuksen sisältöisen sopimuksen, jonka mukaan Utsjoen kunta ei peri korkoa Kiinteistö Oy Seitakodille myöntämästään pääomalainasta (9.000 euroa). Aiempi sopimus on nähtävillä kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Aulis Nordberg ilmoitti olevansa esteellinen, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Valtuusto

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä muutokset hallintosääntöön 30/ /2015 Kh 44 Kuntalakiin (325/2012) kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulivat voimaan vuonna Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (KL13 ). Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Esityslistan liitteenä on esitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, joka pohjautuu Kuntaliiton suositukseen. Perusteisiin sisältyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteita, käsitteitä ja menettelytapoja, jotka on tarkoitettu noudatettavaksi Utsjoen kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Suomen kuntaliiton mallin mukaisena sekä tarpeelliset lisäykset ja muutokset hallintosääntöön. Perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa hyvää hallintoa ja johtamista ja varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminta on laillista. Perusteet koskevat kaikkia kunnan toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa. Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia. Muutokset hallintosääntöön: Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskien

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus hallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen alaiset toimielimet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta vastuualueellaan ja raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja ja osastojen päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan ja raportoivat niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle. Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijohdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Jakelu Valtuusto

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Saamelaiskäräjien esitys riittävän saamen kielen taidon varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa 29/ /2015 Kh 45 Saamelaiskäräjät on toimittanut mm. saamelaisalueen kuntiin esityksen riittävän saamen kielen taidon varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa. Saamelaiskäräjät esittää, että rekrytointivaiheessa työntekijän riittävä kielitaito varmistetaan heidän esittämällään todistus- ja haastattelumenetelmällä. Saamelaiskäräjien esitys on oheismateriaalina. Kunnan henkilöstöohjeen mukaan kielilisän näytöksi vaaditaan joko virallinen kielitodistus tai todistus kielitutkinnosta tai saamen kielen opinnoista (peruskoulu suoritettu saamenkielisenä tai yo-kirjoituksissa kirjoitettu saamen kieli äidinkielenä). Riittävän suullisen kielitaidon osoittamiseksi saamelaiskäräjät esittää esim. haastattelumenettelyä, jossa mukana olisivat virkaan/tehtävään valitsijoiden lisäksi saamen kielen virallinen kielenkääntäjä, opettaja tai saamen kieltä erinomaisesti hallitseva työpaikan viranhaltija. Esityksessä todetaan, että saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto voi olla tarvittaessa apuna saamen kielen taidon selvittämisessä. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saamelaiskäräjien esityksen, ja päättää suositella ym. haastattelumenettelyä sovellettavaksi silloin kun virallista saamen kielen tutkintoa ei ole saatavilla. Ehdotus hyväksyttiin. Tauko klo Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa olivat läsnä samat osallistujat kuin kokouksen alussakin lukuun ottamatta valtuuston puheenjohtaja Aulis Nordbergia. Jakelu Hallintokunnat

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kjell Aallon kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle 37/ /2014 Teknltk Teknltk Eduskunnan oikeusasiamies pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Utsjoen sähköosuuskunnan toimitilojen kunnostusta, Utsjoen kunnan Karigasniemen koulun käyttövesipumpun uusimista sekä Utsjoen kunnan LVI-töiden kilpailuttamista koskevissa asioissa. Asian kulku esitellään kokouksessa. Markku Porsanger poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 12:45-13:24. Lautakunta valtuuttaa kiinteistöpäällikön valmistelemaan lausunnon seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen. Teknisen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen selvityksen eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 46 Kjell Aalto on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee Utsjoen sähköosuuskunnan toimitilojen kunnostusta, Karigasniemen koulun käyttövesipumpun uusimista ja Utsjoen kunnan kiinteistöjen Lvi-töiden kilpailutusta. Lisäksi Kjell Aalto on hakenut muutosta valittamalla Markkinaoikeuteen Utsjoen kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon ja huoltoon liittyvien Lvi-töiden hankintamenettelystä ja kilpailutuksesta. Kantelun johdosta on apulaisoikeusasiamies Maija Sakselin pyytänyt

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Utsjoen kunnanhallitusta hankkimaan Veikko Porsangerin, Markku Porsangerin selvitykset sekä teknisen lautakunnan lausunnon asiassa ja lisäksi pyytänyt kunnanhallitusta antamaan oman lausuntonsa asiassa. Kunnanhallitus on saanut edellä pyydetyt selvitykset ja teknisen lautakunnan lausunnon asiassa. Materiaali on nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus toimittaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle pyydetyt selvitykset, teknisen lautakunnan lausunnon liitteineen ja kunnan vastineen Markkinaoikeuteen tehtyyn valitukseen, selvityksenä tässä asiassa. Kunnanhallitus toteaa, että saatujen selvitysten perusteella kantelussa mainitut asiat on hoidettu lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämän vuoksi kunnanhallituksen mielestä kantelut eivät anna aihetta toimenpiteisiin. Koska kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvä hankintapäätös on vielä tuomioistuimen käsiteltävänä, ei kantelun johdosta ole aihetta puuttua asiaan tältäkään osin. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n hanke Kh 47 Ohcejoga Utsjoen Ursa ry on toimittanut Utsjoen kunnalle Andaras Kitti - hankeen hanke- ja toimintasuunnitelman. Hankeen tarkoitus on Andaras Kitin ja Samuli Paulaharjun yhteistyön sekä Utsjoen alueen kansa - ja tähtiperinteen tunnetuksi tekeminen. Hankkeen alkutapahtumana on Utsjoen pimennys ja pilkki tapahtuma Vuoden 2015 aikana toteutetaan mm. historiikin laatiminen Andaras Kitin ja Samuli Paulaharjun välisestä yhteistyöstä. Tarkoituksena on hankkia Brita Turusen maalaama Plejadit - taideteos ja sijoittaa se mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kunnan tiloihin Ailikastalolle. Utsjoen koulujen tähti- ja/tai luonnontieteissä kiitettävästi menestyneitä oppilaita huomioidaan kirjapalkinnoin. Hankkeelle on haettu rahoitusta Suomen kulttuurirahaston Lapin rahastosta. Yhdistys on pyytänyt Utsjoen kuntaa hankeen suojelijaksi ja taloudellista tukea hankkeen toteuttamiseksi. Esitetty hanke tapahtumineen kasvattaa Utsjoen tunnettuisuutta positiivisella tavalla, lisää paikallishistorian tuntemusta alueellisesti ja laajemminkin ja lisäksi tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä sekä historian että luonnontieteiden opetuksessa. Hankkeen toteuttajana on paikallinen yhdistys, jonka voi uskoa selviytyvän hankkeen toteuttamisesta. Utsjoen kunta suostuu hankkeen ja Utsjoen pimennys ja pilkki- tapahtuman suojelijaksi. Lisäksi kunta varautuu tukemaan Andaras Kitti -hanketta taloudellisesti 700 euron summalla valtuuston käyttötalouden menoista edellyttäen, että hankittava taideteos sijoitetaan kunnan toimitiloihin. Ilmari Tapiola esitti, että kunta ei myönnä määrärahaa hankkeelle. Kunnalla ei ole varattuna määrärahaa ko. tarkoitukseen. Ilmari Tapiolan esitystä ei kannatettu. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Ohcejoga Utsjoen Ursa ry.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot