Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 33 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 34 Tilannekatsaus 6 35 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja 7 kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 36 Kunnan edustajien nimeäminen eräiden yhtiöiden ja 8 yhteisöjen toimielimiin ajalle Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Kunnanhallituksen kokousajankohdat Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä , Tontin ostotarjous Osmo Pakanen 41 Kiinteistö Oy Ringinvatron ostovelkojen korvertointi Kiinteistö Oy Ringinvatron tertiäärilainojen ja 17 pääomalainan korko 43 Kiinteistö Oy Seitakodin pääomalainan korko Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä 20 muutokset hallintosääntöön 45 Saamelaiskäräjien esitys riittävän saamen kielen taidon 22 varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa 46 Kjell Aallon kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n hanke Kärkihankkeet 2015 alkavaan hallitusohjelmaan Osallistuminen Lapin yhteisen markkinointi- ja 27 viestintätalo House of Laplandin rahoitukseen 50 Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden 29 kehittäminen hankkeen käynnistäminen 51 Lisämääräraha Saamen kielikeskushankkeelle vuodelle Lääkärin osa-aikainen (50%) virka Täyttölupahakemus, vuodeosasto Työterveyshuollon järjestäminen Toimielimien päätökset Talouden katsaus Tiedoksi saatettavat asiat Kuntosalihintojen muutos

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tapiola Ilmari 10:00-14:30 Hallituksen puheenjohtaja Aikio Mika 10:00-14:30 Jäsen Länsman Maija 10:00-14:30 Varajäsen Somby Uula-Petteri 10:00-14:30 Varajäsen Parkkonen Anne 10:00-14:30 Varajäsen Järvensivu Asla 10:00-14:30 Varajäsen Nordberg Aulis 10:00-12:40 Valtuuston pj. Poissa Valle Henry Kunnanhallituksen vpj. Porsanger Veikko Jäsen Vuolab Marketta Jäsen Kordelin Marjatta Jäsen Lukkari Maritta Jäsen Länsman Vesa Varajäsen Guttorm Rauna Varajäsen Aikio Elle Kaaren Varajäsen Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00-14:30 Kunnanjohtaja, esittelijä Länsman Marja 10:00-14:30 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Esko 10:00-14:30 Tulkki Allekirjoitukset Ilmari Tapiola puheenjohtaja Marja Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Mika Aikio Anne Parkkonen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanvirasto, keskustoimisto Minna Lukkari ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 31 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 32 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Aikio ja Anne Parkkonen.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 33 Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunnanjohtaja esitti, että mikäli kohdassa 55 Toimielimien päätökset päätetään käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan tekemään päätökseen 13 Kuntosalihintojen muutos 2015, käsitellään ko. asia lisäasiana tässä kokouksessa. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin kunnanjohtajan esittämällä lisäyksellä täydennettynä.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tilannekatsaus Kh 34 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 35 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Jakobsson Pekka Suutari Heimo/ Utsjoki Suutari Pasi Kirkonkylä (sukulaisluovutus, lahja Käpälämäki määräosa ½) RN:o 16:11 Lauerma Jussi Guttorm Marja/ Utsjoki Kiimalainen Jarmo ja Outakoski Läsman-Kiimalainen Soarvi Pirjo RN:o 88:00 (määräala 5000 m2) Lauerma Jussi Aurala Ahti ja Elli/ Utsjoki Aurala Arto ja Paula Nuorgam (koko kiinteistö, Niittyjoensuu sukulaisluovutus) RN:o 11:22 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnan edustajien nimeäminen eräiden yhtiöiden ja yhteisöjen toimielimiin ajalle Kh 36 Kunta on osakkaana ja siten puhevallan käyttäjänä eräissä yhtiöissä ja yhteisöissä. Tämän johdosta kunnanhallitus nimeää edustajansa alla olevien yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokoukseen / osakaskokoukseen vuosille Kunnanhallitus valitsee: 1. kaksi edustajaa Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen, 2. yhden edustajan Asunto Oy Rievanradnun yhtiökokoukseen, 3. kaksi edustajaa Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon yhtiökokoukseen, 4. yhden edustajan Utsjoen Sähköosuuskunnan osakaskokoukseen, 5. yhden edustajan Kiinteistö Oy Gálgogárdinin yhtiökokoukseen, 6. yhden edustajan Taitoa Oy:n yhtiökokoukseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että edustajat valitaan saakka, mikäli kuntalain muutos kuntavaalien siirtämisestä lokakuulta huhtikuulle hyväksytään. Tällöin seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017, ja uuden valtuuston toimikausi alkaa Ilmari Tapiola esitti, että Mika Aikio valitaan Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen. Asla Järvensivu esitti, että Mika Aikio ja Maritta Lukkari valitaan Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen. Ilmari Tapiolan ja Asla Järvenvivun esitykset hyväksyttiin. Maija Länsman esitti, että Asla Järvensivu nimetään Asunto Oy Rievanradnun yhtiökokoukseen. Maija Länsmanin esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus valitsi Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon yhtiökokoukseen Aulis Nordbergin ja Uula-Petteri Sombyn. Kunnanhallitus valitsi Utsjoen Sähköosuuskunnan osakaskokoukseen Marjatta Kordelinin. Kunnanhallitus valitsi Kiinteistö Oy Gálgogárdinin yhtiökokoukseen Henry Vallen. Mika Aikio esitti, että Asla Järvensivu valitaan Taitoa Oy:n yhtiöko-

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus koukseen. Mika Aikion esitys hyväksyttiin. Jakelu Nimetyt henkilöt Yhtiöt ja yhteisöt

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Kh 37 Hallintosäännön 2 :n mukaan kunnanhallitus nimeää kuhunkin lautakuntaan edustajansa. Kunnanhallituksen edustajalla on lautakunnan kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta. Edustajaa ei kuitenkaan nimetä tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan eikä vaalilautakuntiin. Kunnanhallitus nimeää edustajan perusturvalautakuntaan, sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja elinkeinolautakuntaan vuosille Merkittiin pöytäkirjaan, että edustajat valitaan saakka, mikäli kuntalain muutos kuntavaalien siirtämisestä lokakuulta huhtikuulle hyväksytään. Tällöin seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017, ja uuden valtuuston toimikausi alkaa Mika Aikio esitti, että Rauna Guttorm nimetään edustajaksi perusturvalautakuntaan. Mika Aikion esitys hyväksyttiin. Maija Länsman esitti, että Marjatta Kordelin nimetään edustajaksi sivistyslautakuntaan. Maija Länsmanin esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi Mika Aikion edustajaksi tekniseen lautakuntaan. Maija Länsman esitti, että Henry Valle nimetään edustajaksi elinkeinolautakuntaan. Maija Länsmanin esitys hyväksyttiin. Jakelu Nimetyt henkilöt Lautakunnat

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousajankohdat Kh 38 Utsjoen kunnan hallintosäännön 24 :n mukaan toimielin päättää kunkin vuoden alussa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, josta ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokoukset ovat alkaneet pääsääntöisesti klo ja kokouspaikkana on ollut kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone. Esityslista on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. Pöytäkirja on ollut nähtävillä seuraavan viikon tiistaina. Kunnanhallitus päättää kevään 2015 kokouspäivistä. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 10.00, kokouspaikka on kunnanhallituksen kokoushuone. Pöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina. Kunnanhallitus päätti kevään 2015 kokouspäivät seuraavasti: , ja Jakelu Ilmoitustaulunhoitaja

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Kh 39 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee valvoa valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat olleet nähtävillä Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Valtuuston kokouskutsu

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä , Tontin ostotarjous Osmo Pakanen 143/ /2014 Kh 25 Osmo Pakanen / Eräkontio (aputoiminimi) on tehnyt kunnalle ostotarjouksen määräalasta, joka käsittää Utsjoen kylä-alueella vahvistetulla asemakaava-alueella kiinteistöllä Teädnu Rn:o pyykeillä 35, 99, rajatun alueen voimassa oleva kaavamerkintä VL. Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennus on vireillä. Kaavaluonnoksessa alue on merkitty asuin- ja liiketilojen alueeksi kaavamerkintä AL. Hakijalla on alueella Fly Fronties Oy:n nimellä tehty voimassa oleva vuokrasopimus ja alueella on kevytrakenteinen pressuhalli. Kunnassa on tehty aikaisemmin periaatepäätös kunnan omistamien maiden asemakaavoituksen aloittamisesta. Asemakaavan käsittely on tällä hetkellä kesken. Kunnanhallitus on päätösvaltainen asiassa. Valmisteli: kiinteistöpäällikkö Kiinteistöpäällikön ehdotus: Kyseessä olevalla alueella asemakaavan käsittely on kesken ja siten alueen lopullinen käyttötarkoitus on vielä epävarma. Utsjoen kunnan omistamien tonttien myyntiperusteet ja hinnoittelu ovat tällä hetkellä myös teknisen toimen / teknisen lautakunnan valmistelussa. Utsjoen kunta ei myy muita tontteja kuin ainoastaan AP ja AO kaavamerkinnällä olevia sekä kaava-alueen ulkopuolella asuinkäyttöön tulevia maa-alueita ennen kuin kokonaisvaltainen myynti - ja hinnoitteluperusteet ovat valmistuneet ja kaavamuutos on saanut lainvoiman. Vuokrasopimus pysyy voimassa alkuperäisenä. Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Henry Valle esitti, että kunnanhallitus myy tontin ostotarjouksen perusteella valtuuston päättämällä hinnalla 2,90 /m2. Perusteluksi tekemälleen esitykselle Henry Valle pyysi merkitsemään pöytäkirjaan kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun. Marjatta Kordelin kannatti Henry Vallen esitystä. Rauna Guttorm esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan ko-

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus koukseen. Ilmari Tapiola ja Mika Aikio kannattivat Rauna Guttormin esitystä. Koska kokouksessa oli tehty kannatettu esitys asian pöydälle panosta, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli, että asian käsittelyä jatketaan ja EI, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 3 kpl (Henry Valle, Marjatta Kordelin, Veikko Porsanger) ja EI ääniä 3 kpl (Ilmari Tapiola, Rauna Guttorm, Mika Aikio). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksen, eli äänestyksen perusteella asian käsittelyä päätettiin jatkaa. Koska kokouksessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli esittelijän esitys ja EI Henry Vallen kannatettu esitys. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 2 kpl (Ilmari Tapiola, Rauna Guttorm), EI ääniä 3 kpl (Henry Valle, Marjatta Kordelin, Veikko Porsanger) ja 1 kpl TYHJÄÄ (Mika Aikio). Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli Henry Vallen tekemä esitys. Rauna Guttorm ja Mika Aikio jättivät eriävän mielipiteen päätöksestä, kokouksessa olisi pitänyt kuulla valmistelijaa ennen päätöksen tekemistä. Kh 40 Kunnanhallitukselle on tehty edellä olevaan päätökseen liittyvä oikaisuvaatimus. Rauna Guttorm on vaatinut, että kunnanhallituksen päätös / 25 kumotaan ja hänen asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan, 300 euroa. Oikaisuvaatimus on nähtävillä kokouksessa. Utsjoen kunnan päätöksissä (kh ja valtuusto ) on päätetty tonttien myynnistä. Muiden maa-alueiden myynnistä ei ole mainintaa. Tonteilla tarkoitetaan yleensä asema-kaavan tai yleiskaavan alueella olevia rakennuspaikkoja. Utsjoen kunnan hallintosäännössä (1.6.09) on määrätty kiinteän omaisuuden myynnistä niin, että ratkaisuvalta on kunnanhallituksella valtuuston vahvistaman euromääräisten rajojen ja periaatteiden mukaisesti. Oikaisuvaatimuksessa mainittu määräala ei ole kaavanmukainen tontti vaan se käsittää ainoastaan lähivirkistysaluetta. Rakentaminen alueelle ei ole voimassa olevan kaavan mukaan mahdollista. Vireillä olevassa Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa alue on merkitty asuin- ja liiketilojen alueeksi. Mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu VL alueesta AL alueeksi kaavamuu-

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus toksen suunnitelmien mukaisesti alueen arvo nousee huomattavasti ja sen myyminen tällä hetkellä on kunnalle erittäin epäedullista. Kiinteistöpäällikkö on esittänyt kunnanhallitukselle tonttien myyntihintojen tarkastamista. Kunnanhallitus on kokouksessaan palauttanut kunnan omistamien tonttien myyntiehtojen tarkentamisen tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Teknisen lautakunnan kokouksessa lautakunta on käsitellyt asian: Asemakaavan käsittely on kesken ja siten alueiden lopullinen käyttötarkoitus on vielä epävarma. Kaavojen käsittelyn ollessa kesken Utsjoen kunta voi myydä kaava-alueen ulkopuolella asuinkäyttöön vuokratut maa-alueet sekä kaava-alueella omakotitalotontit (kaavamerkintä AO tai AP), joiden vuokrasopimus on voimassa ja niissä on olemassa oleva asuinrakennus. Muiden tonttien osalta asemakaavan laajennuksen / muutostyön ollessa kesken kunta ei niitä myy. Asuinomakotitalotonttien hinnoittelu pidetään nykyisellään 2,9 /m2. Muiden tonttien osalta jatketaan vuokrausta. Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja kumoaa päätöksensä , ja korvaa valittajan vaatimuksen mukaiset oikeudenkäyntikulut. Muilta osin asia siirretään teknisen lautakunnan valmisteluun. Kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen esitteli asiaa kunnanhallituksen jäsenille. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Tekninen lautakunta

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Ringinvatron ostovelkojen korvertointi Kh 41 Kiinteistö Oy Ringinvatron taloudellinen tilanne on viime vuosina ajautunut heikoksi, minkä johdosta kunta on joutunut rahoittamaan yhtiön toimintaa. Rahoitus on viime vuosien aikana tapahtunut käytännössä siten, että kiinteistöyhtiö ei ole kyennyt maksamaan lyhytaikaisia osto- ja muita velkojaan kunnalle, jotka ovat näin ollen kumuloituneet yhtiön velkoihin sekä vastaavasti kunnan saataviin. Koska on ilmeistä että tilanteen jatkuessa nykyisen kaltaisena Kiinteistö Oy Ringinvatro ei kykene ainakaan lähitulevaisuudessa maksamaan lyhytaikaisia velkoja kunnalle. Kiinteistö Oy Ringinvatron taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Utsjoen kunta konvertoi Kiinteistö Oy Ringinvatrolta olevat lyhytaikaiset saamiset, kirjanpidon osoittamalta määrältään ,29 euroa, oman pääoman ehtoiseksi pitkäaikaiseksi pääomalainasaamiseksi, jonka Kiinteistö Oy Ringinvatro maksaa takaisin yhtiön taloudellisen tilanteen niin salliessa. Pääomalainasta laaditaan erillinen velkakirja. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja laatii suunnitelman pääomalainojen lyhennystavasta. Jakelu Valtuusto

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Ringinvatron tertiäärilainojen ja pääomalainan korko Kh Kh 5 Kunnanvaltuusto hyväksyi :n suuruisen pääomalainan myöntämisen Kiinteistö Oy Ringinvatrolle (Kv ja Kv ). Valtuuston päätöksen täytäntöön paneminen ja avustusehdot edellyttävät, että kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen pääomalainasta. Sopimus liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy :n pääomalainasta tehdyn sopimuksen Utsjoen kunnan ja Kiinteistö Oy Ringinvatron välillä. Ehdotus hyväksyttiin Valtionkonttori on muuttanut Kiinteistö oy Ringinvatrolle myöntämänsä lainan ehtoja, mm. laina-aikaa on pidennetty ja korkoa laskettu. Lainaehtojen muuttamisen lisäksi yhtiölle varattiin avustusmäärärahaa. Lainaehtojen muuttamisen ja avustuksen ehtona oli, että omistaja (Utsjoen kunta) ei peri korkoa omille varoille vuosina Utsjoen kunnan Kiinteistö Oy Ringinvatrolle myöntämän pääomalaina korottomuutta koskeva sopimus on tehty vuosille Kiinteistö oy Ringinvatron taloudellisen tervehdyttämisen kannalta on pääomalainan euroa ja tertiäärilainan ,87 euroa korottomuutta edelleen syytä jatkaa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan em. lainoja koskevat uudet, aiempien sopimusten sisältöiset sopimukset Kiinteistö Oy Ringinvatron kanssa. Aiempi sopimus on nähtävillä kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Valtuusto

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Seitakodin pääomalainan korko Kh Kh 316 Kiinteistö Oy Seitakoti on joutunut vaikeuksiin aiempien vuosien ai kana tapahtuneiden taloudenhoidon laiminlyöntien vuoksi. Yhtiö on sopinut velkojien kanssa erääntyneiden maksujen hoito-ohjelmasta sekä jäljellä olevien lainojen uudelleen järjestelystä. Valtiokonttori on päätöksellään varautunut avustamaan yhtiötä eurolla. Avustuksen maksamisen ehtona on, että omistaja (Vanhustentaloyhdistys) ja kunta sijoittavat yhtiöön euroa joko osakepääoman korotuksena, avustuksena tai pääomalainana. Vanhustentaloyhdistys on antanut Kiinteistö Oy Seitakodille euron avustuksen. Sampo pankki edellyttää lainojen uudelleenjärjestelyille kunnan takausta. Pankin kanssa on myös neuvoteltu, että Sampo pankista otettavalla uudella lainalla maksetaan myös muut lainat pois. Lainan suuruus olisi ,55 euroa. Lainaa yhtiöllä on tällä hetkellä seuraavasti: Valtionkonttori ,38, Nordea 4330,84, Ilmarinen K- laina 1850,06, Ilmarinen D-laina 3784,26 ja Sampo 17443,39 euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle: 1. Kiinteistö Oy Seitakodille myönnetään pääomalainaa euroa Valtionkonttorin ehdot huomioiden. 2. Kunta antaa takauksen Sampo pankin koko lainalle. Kuultiin Kiinteistö Oy Seitakodin taloudenhoitaja Anne Forsellia asiasta. Johannes Helander saapui kokoukseen klo Ehdotus hyväksyttiin Valtuusto 46 Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Tämän pykälän osalta valtuusto päättää tarkistaa pöytäkirjan heti kokouksessa. Puheenjohtaja Aulis Nordberg ilmoitti olevansa jäävi Kiinteistö Oy Seitakodin hallituksen puheenjohtajana ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuusto kutsui varajäsen Helvi Nuorgam-Poutasuon Nordbergin tilalle. Puheenjohtajana tässä pykälässä toimi valtuuston I varapuheenjohtaja Antti Katekeetta. Ehdotus hyväksyttiin.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan uuden, aiemman sopimuksen sisältöisen sopimuksen, jonka mukaan Utsjoen kunta ei peri korkoa Kiinteistö Oy Seitakodille myöntämästään pääomalainasta (9.000 euroa). Aiempi sopimus on nähtävillä kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Aulis Nordberg ilmoitti olevansa esteellinen, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Valtuusto

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä muutokset hallintosääntöön 30/ /2015 Kh 44 Kuntalakiin (325/2012) kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulivat voimaan vuonna Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (KL13 ). Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Esityslistan liitteenä on esitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, joka pohjautuu Kuntaliiton suositukseen. Perusteisiin sisältyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteita, käsitteitä ja menettelytapoja, jotka on tarkoitettu noudatettavaksi Utsjoen kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Suomen kuntaliiton mallin mukaisena sekä tarpeelliset lisäykset ja muutokset hallintosääntöön. Perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa hyvää hallintoa ja johtamista ja varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminta on laillista. Perusteet koskevat kaikkia kunnan toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa. Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia. Muutokset hallintosääntöön: Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskien

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus hallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen alaiset toimielimet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta vastuualueellaan ja raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja ja osastojen päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan ja raportoivat niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle. Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijohdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Jakelu Valtuusto

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Saamelaiskäräjien esitys riittävän saamen kielen taidon varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa 29/ /2015 Kh 45 Saamelaiskäräjät on toimittanut mm. saamelaisalueen kuntiin esityksen riittävän saamen kielen taidon varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa. Saamelaiskäräjät esittää, että rekrytointivaiheessa työntekijän riittävä kielitaito varmistetaan heidän esittämällään todistus- ja haastattelumenetelmällä. Saamelaiskäräjien esitys on oheismateriaalina. Kunnan henkilöstöohjeen mukaan kielilisän näytöksi vaaditaan joko virallinen kielitodistus tai todistus kielitutkinnosta tai saamen kielen opinnoista (peruskoulu suoritettu saamenkielisenä tai yo-kirjoituksissa kirjoitettu saamen kieli äidinkielenä). Riittävän suullisen kielitaidon osoittamiseksi saamelaiskäräjät esittää esim. haastattelumenettelyä, jossa mukana olisivat virkaan/tehtävään valitsijoiden lisäksi saamen kielen virallinen kielenkääntäjä, opettaja tai saamen kieltä erinomaisesti hallitseva työpaikan viranhaltija. Esityksessä todetaan, että saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto voi olla tarvittaessa apuna saamen kielen taidon selvittämisessä. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saamelaiskäräjien esityksen, ja päättää suositella ym. haastattelumenettelyä sovellettavaksi silloin kun virallista saamen kielen tutkintoa ei ole saatavilla. Ehdotus hyväksyttiin. Tauko klo Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa olivat läsnä samat osallistujat kuin kokouksen alussakin lukuun ottamatta valtuuston puheenjohtaja Aulis Nordbergia. Jakelu Hallintokunnat

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kjell Aallon kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle 37/ /2014 Teknltk Teknltk Eduskunnan oikeusasiamies pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Utsjoen sähköosuuskunnan toimitilojen kunnostusta, Utsjoen kunnan Karigasniemen koulun käyttövesipumpun uusimista sekä Utsjoen kunnan LVI-töiden kilpailuttamista koskevissa asioissa. Asian kulku esitellään kokouksessa. Markku Porsanger poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 12:45-13:24. Lautakunta valtuuttaa kiinteistöpäällikön valmistelemaan lausunnon seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen. Teknisen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen selvityksen eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 46 Kjell Aalto on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee Utsjoen sähköosuuskunnan toimitilojen kunnostusta, Karigasniemen koulun käyttövesipumpun uusimista ja Utsjoen kunnan kiinteistöjen Lvi-töiden kilpailutusta. Lisäksi Kjell Aalto on hakenut muutosta valittamalla Markkinaoikeuteen Utsjoen kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon ja huoltoon liittyvien Lvi-töiden hankintamenettelystä ja kilpailutuksesta. Kantelun johdosta on apulaisoikeusasiamies Maija Sakselin pyytänyt

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Utsjoen kunnanhallitusta hankkimaan Veikko Porsangerin, Markku Porsangerin selvitykset sekä teknisen lautakunnan lausunnon asiassa ja lisäksi pyytänyt kunnanhallitusta antamaan oman lausuntonsa asiassa. Kunnanhallitus on saanut edellä pyydetyt selvitykset ja teknisen lautakunnan lausunnon asiassa. Materiaali on nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus toimittaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle pyydetyt selvitykset, teknisen lautakunnan lausunnon liitteineen ja kunnan vastineen Markkinaoikeuteen tehtyyn valitukseen, selvityksenä tässä asiassa. Kunnanhallitus toteaa, että saatujen selvitysten perusteella kantelussa mainitut asiat on hoidettu lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämän vuoksi kunnanhallituksen mielestä kantelut eivät anna aihetta toimenpiteisiin. Koska kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvä hankintapäätös on vielä tuomioistuimen käsiteltävänä, ei kantelun johdosta ole aihetta puuttua asiaan tältäkään osin. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n hanke Kh 47 Ohcejoga Utsjoen Ursa ry on toimittanut Utsjoen kunnalle Andaras Kitti - hankeen hanke- ja toimintasuunnitelman. Hankeen tarkoitus on Andaras Kitin ja Samuli Paulaharjun yhteistyön sekä Utsjoen alueen kansa - ja tähtiperinteen tunnetuksi tekeminen. Hankkeen alkutapahtumana on Utsjoen pimennys ja pilkki tapahtuma Vuoden 2015 aikana toteutetaan mm. historiikin laatiminen Andaras Kitin ja Samuli Paulaharjun välisestä yhteistyöstä. Tarkoituksena on hankkia Brita Turusen maalaama Plejadit - taideteos ja sijoittaa se mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kunnan tiloihin Ailikastalolle. Utsjoen koulujen tähti- ja/tai luonnontieteissä kiitettävästi menestyneitä oppilaita huomioidaan kirjapalkinnoin. Hankkeelle on haettu rahoitusta Suomen kulttuurirahaston Lapin rahastosta. Yhdistys on pyytänyt Utsjoen kuntaa hankeen suojelijaksi ja taloudellista tukea hankkeen toteuttamiseksi. Esitetty hanke tapahtumineen kasvattaa Utsjoen tunnettuisuutta positiivisella tavalla, lisää paikallishistorian tuntemusta alueellisesti ja laajemminkin ja lisäksi tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä sekä historian että luonnontieteiden opetuksessa. Hankkeen toteuttajana on paikallinen yhdistys, jonka voi uskoa selviytyvän hankkeen toteuttamisesta. Utsjoen kunta suostuu hankkeen ja Utsjoen pimennys ja pilkki- tapahtuman suojelijaksi. Lisäksi kunta varautuu tukemaan Andaras Kitti -hanketta taloudellisesti 700 euron summalla valtuuston käyttötalouden menoista edellyttäen, että hankittava taideteos sijoitetaan kunnan toimitiloihin. Ilmari Tapiola esitti, että kunta ei myönnä määrärahaa hankkeelle. Kunnalla ei ole varattuna määrärahaa ko. tarkoitukseen. Ilmari Tapiolan esitystä ei kannatettu. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Ohcejoga Utsjoen Ursa ry.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 128 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.3.2010 klo 10.00-14.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 128 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.3.2010 klo 10.00-14.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 128 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Valtuusto Aika 19.02.2015 klo 12:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Valtuusto Aika 12.12.2016 klo 14:00-16:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika 06.06.2014 klo 12:00-14:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Kunnanhallitus Aika 05.03.2013 klo 9:00-10:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 04.10.2013 klo 9:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Kunnanhallitus Aika 09.02.2016 klo 08:30-16:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2010 1 Kunnanhallitus Aika 13.12.2010 klo 10:00-11:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 344 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 345 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2011 1 Kunnanhallitus Aika 19.12.2011 klo 9:00-10:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 301 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot