URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI"

Transkriptio

1 URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI Timo Manninen & Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU 2015

2 SISÄLLYS 1 TAUSTA JA TARKOITUS KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJAT KOULUTUS VALMENNUS URHEILUAKATEMIAN YDINKEHÄLLÄ VAI MUKANA VERKOSTOSSA LAJIT JA URHEILIJOIDEN TASO LAJIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ PALKKAUS JA URHEILUAKATEMIOIDEN ULKOPUOLISET TYÖTEHTÄVÄT YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET LIITTEET LIITE 1. JALKAPALLO LIITE 2. YLEISURHEILU LIITE 3. JÄÄKIEKKO LIITE 4. UINTI LIITE 5. SALIBANDY LIITE 6. LENTOPALLO LIITE 7. MAASTOHIIHTO LIITE 8. SUUNNISTUS LIITE 9. KORIPALLO LIITE 10 AKATEMIALAJIT LIITE 11. I & II TASON URHEILIJAT LIITE 12. I & II TASON URHEILIJAT YHTEENSÄ 50 ERI LAJISSA LIITE 13. KYSELYLOMAKE LÄHTEET

3 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) yhdessä Huippu-urheiluyksikön (HYU) urheiluakatemiaohjelman kanssa on työskennellyt tiiviisti viimeisen parin vuoden aikana urheiluakatemiaverkoston arviointi- ja kehitystyön parissa. Tämä selvitys on myös tämän työn tulosta. Urheiluakatemiaverkoston osaamisselvitys suunnattiin verkostossa työskenteleville valmentajille, asiantuntijoille sekä urheiluakatemioiden koordinoinnista vastaaville. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää: 1. minkälaisia toimijoita urheiluakatemiaverkostoon sijoittuu, 2. minkälaista osaamista heillä on, 3. miten he sijoittuvat ja ovat sitoutuneet urheiluakatemiaverkostoon sekä 4. mihin urheilun toimijoihin ja muille yhteiskunnan sektoreille toimijat linkittyvät. Selvityksen myötä saatiin arvokasta tietoa urheiluakatemiaverkoston henkilöstöstä, mitä ei ole aiemmin kerätty näin laajasti. Kerätyn taustatiedon perusteella päästään paremmin selville verkoston vahvuuksista ja kehityskohteista. Taustatieto urheiluakatemiaverkostosta mahdollistaa myös osaltaan oikean kehityssuunnan valitsemisen verkoston johtamisen näkökulmasta. Urheiluakatemiaverkostossa on valtavasti osaamista ja tietotaitoa. Selvityksen myötä tämä tulee myös paremmin esille ja näin osaamisen jakamisen edellytykset paranevat sekä toisilta oppiminen mahdollistuu entistä paremmin. Lisäksi muille yhteiskunnan toimijoille pystytään perustelemaan paremmin urheiluakatemiaverkoston osaamista sekä ammattimaisuutta. Tämän selvityksen perustana on vuonna 2012 valmennuskeskuksille tehty arviointihanke (ks. Lämsä & Nummela 2012). Selvityksen suunnittelu lähti liikkeelle kyseisen arviointihankkeen myötä ja siinä käytettyä kysymyspatteristoa on muokattu urheiluakatemioille sopivaksi. Selvityksen tuottaman tiedon lisäksi on hyödynnetty Urheiluakatemioiden valtionapuhakemuksia 2014 sekä urheiluakatemioiden nettisivuilla olevaa informaatiota (marraskuu 2014). Raportti alkaa kyselyn toteutuksen ja vastaajien taustojen läpikäymisellä. Tämän jälkeen syvennytään toimijoiden koulutustaustoihin. Valmennusosaamisessa paneudutaan erityisesti valmentajien kouluttautumiseen ja valmennuskokemukseen. Urheiluakatemioihin kiinnittymisessä kuvataan, millä tasolla (ydinkehä vs. verkosto) toimijat verkostossa työskentelevät sekä kuinka paljon työaikaa (%) he käyttävät akatemiatehtäviin kokonaistyöajastaan. Tämän jälkeen kuvataan urheiluakatemiaverkoston lajipainotukset, osaamisen sijoittuminen lajeihin sekä minkä tasoisten urheilijoiden kanssa verkostossa työskennellään. 2

4 Lisäksi käydään läpi lajien välistä yhteistyötä. Toimijoiden linkittyminen verkoston ulkopuolelle ilmenee palkanmaksajien ja urheiluakatemian ulkopuolisten työtehtävien muodossa. Lopun yhteenveto ja kehittämisehdotukset tiivistää selvityksen pääteemat kokoon. 3

5 2 KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJAT Kysely lähettiin syksyn 2014 aikana 21 urheiluakatemialle, jotka puolestaan toimittivat kyselyn verkostojensa toimijoille. Jokainen urheiluakatemia osallistui selvitykseen. Yhteensä kysely lähettiin 931 urheiluakatemiaverkoston toimijalle. Näin ollen yksittäisestä urheiluakatemiaverkostosta muodostui keskimäärin 45 toimijan kokoinen. Urheiluakatemiat lähettivät pari muistutusta verkostoilleen, mikä kasvatti vastaajien määrää. Lopulta kyselyyn vastasi 494 henkilöä. Vastausprosentiksi muodostui 53. Selvitys ei siis anna täydellistä kuvaa urheiluakatemiaverkoston tilasta, varsinkaan yksittäisten urheiluakatemioiden kohdalla. Kuitenkin joissakin akatemioissa yllettiin korkeisiin vastausprosentteihin (yli 70 %) ja näistä pystytään vetämään tarkempia johtopäätöksiä. Vastausprosentit ja kyselyn kohdejoukko löytyvät akatemiakohtaisesti kuviosta yksi. Kuviossa ja taulukoissa urheiluakatemiat on järjestetty siten, että aluksi esitetään olympiakomitean nimeämät seitsemän kärkiakatemiaa. Näiden jälkeen tulevat verkoston muut urheiluakatemiat. Kuvioissa akatemiat on laitettu järjestykseen tietyn muuttujan perusteella. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkosto on selkeästi suurin (178). Toisessa ääripäässä on puolestaan neljä akatemiaa, joissa kysely on lähetetty 5 11 verkoston toimijalle. Yli keskiarvon (45) suuruisia akatemioita on yhteensä kymmenen. Vastausmäärät sekä vastausprosentit vaihtelevat paljon akatemioittain niin kärki- kuin muidenkin akatemioiden kohdalla. 4

6 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Etelä-Karjalan urheiluakatemia Tampereen urheiluakatemia Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia Vuokatti-Ruka urheiluakatemia Joensuun urheiluakatemia Kouvolan urheiluakatemia Ouluseutu urheiluakatemia Pohjois-Savon urheiluakatemia Vaasan seudun urheiluakatemia - Vasa Keski-Suomen urheiluakatemia Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia Etelä-Savon urheiluakatemia Turun seudun urheiluakatemia Satakunta Sports Academy Lapin urheiluakatemia Päijät-Hämeen urheiluakatemia Tavastia urheiluakatemia Raasepori urheiluakatemia Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia Porvoon urheiluakatemia KESKIARVO Verkostom koko (kysely lähetetty, n) Vastausprosentti (%) KUVIO 1. Kyselyn kohdejoukko sekä vastausprosentit akatemioittain (N=931) Urheiluakatemiaverkoston koko (n) Vastausprosentti (%) 100% 96% 9 92% 80% 78% 7 74% 73% 70% 62% 61% 5 53% 54% 53% 49% % 32% 29% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 0% Kuviossa kaksi on esitetty valmentajien, asiantuntijoiden ja akatemioiden koordinaatioista vastaavien jakautuminen akatemioittain. Valmentajia kyselyyn vastasi yhteensä 281 (57 % vastaajista), asiantuntijoita 186 (38 %) ja urheiluakatemian johdosta / koordinaatioista vastaavia 27 (5 %). Keskimäärin valmentajia vastasi 13 per akatemia, asiantuntijoita kymmenen ja urheiluakatemian johtoa yksi. Kuudessa akatemiassa valmentajia vastasi yli 20. Puolestaan asiantuntijoita vastasi yli 14 viidessä akatemiassa. Suurella valmentajamäärällä joukosta erottuvat Vuokatti-Rukan (30 valmentajaa), Pääkaupunkiseudun (29) ja Pohjois-Savon urheiluakatemiat. Vahvoina asiantuntija keskittyminä esiin nousivat Pääkaupunkiseudun (27 asiantuntijaa), Tampereen (26) ja Vuokatti-Rukan (23) urheiluakatemiat. Yleisesti kärkiakatemioissa valmentajia ja asiantuntijoita vastasi enemmän kuin muissa akatemioissa. 5

7 KUVIO 2. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen tehtävittäin ja akatemioittain Valmentajat (N=281) Asiantuntijat (N=186) Urheiluakatemian johto (N=27) KESKIARVO Helsinki Vuokatti-Ruka Tampere Etelä-Pohjanmaa Turku Jyväskylä Lappi Pohjois-Savo Etelä-Kymenlaakso Vaasa Joensuu Ouluseutu Etelä-Karjala Etelä-Savo Kouvola Pori Päijät-Häme Raasepori Tavastia Keski-Pohjanmaa Porvoo Urheiluakatemiaverkoston toimijoiden keski-ikä oli 41 vuotta. Urheiluakatemioiden välillä ei esiintynyt merkittävää vaihtelua toimijoiden keski-iässä. Vastaajat Lapin urheiluakatemiassa (ka 38 vuotta) olivat nuorimpia. Korkein keski-ikä oli Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiassa (ka 46 vuotta). Urheiluakatemiaverkosto osoittautui hyvin miespainotteiseksi, sillä vastaajista peräti 77 prosenttia oli miehiä. Mies-/naissuhteessa (%) esiintyi enemmän vaihtelua akatemioiden välillä kuin ikäjakaumassa. Kuitenkaan missään akatemiassa naiset eivät olleet enemmistönä. Joensuun urheiluakatemiassa (46 %) oli suurin osuus (%) naisia (ks. kuvio 3). 6

8 Joensuu Etelä-Karjala Helsinki Tampere Etelä-Pohjanmaa Jyväskylä Turku Päijät-Häme Vuokatti-Ruka Etelä-Kymenlaakso Ouluseutu Kouvola Lappi Raasepori Vaasa Pohjois-Savo Etelä-Savo Pori Keski-Pohjanmaa Porvoo Tavastia KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden naisten %-osuus akatemioittain Naisten %-osuus Verkoston keskiarvo (23 %) 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 0% 46% 38% 3 33% 28% 2 23% 23% 22% 19% % 14% 14% 11% 11% 0% 0% 0% Taulukossa yksi on kuvattu asiantuntijoiden jakautuminen tehtävittäin sekä akatemioittain. Kyselyyn vastasi yhteensä 186 (38 % kaikista vastaajista) asiantuntijaa. Fysioterapeutteja vastasi 25 (13 % kaikista asiantuntijoista), lääkäreitä 23 (12 %), opinto-ohjaajia 15 (8 %), urheilupsykologeja 9 (5 %) ja ravitsemusterapeutteja 7 (4 %). Kuitenkin valtaosa (102; 55 %) asiantuntijoista luokitteli itsensä kohtaan muu. Asiantuntijoilla onkin monenlaisia ja useita rooleja. Ne myös vaihtelevat akatemioittain. Taulukossa 1 on tarkennettu, mihin tehtäviin/organisaatioon muu - kohdan osaaminen linkittyy. Kohdan muu osaaminen ja työtehtävät sijoittuivat suurimmaksi osaksi valmennukseen urheiluseuroissa ja lajiliitoissa. Tämän myötä heidän osaaminen oli enimmäkseen tätä myös urheiluakatemiassa tietyssä asiantuntijaroolissa. Toiseksi yleisin oli työskentely oppilaitoksissa. Nämä asiantuntijat olivat opettajia ja rehtoreita, jotka osallistuivat urheiluakatemiaverkoston toimintaan. Esimerkiksi he saattoivat olla vastuussa aamuvalmennuksen järjestämisestä koulullaan. Kolmantena ryhmänä korostui muunlainen erikoisosaaminen asiantuntijatyössä: esimerkiksi testauksessa, henkisessä valmennuksessa (papit), tutkimuksessa, terveydessä, ravitsemuksessa, fysiologiassa ja biomekaniikassa (ks. taulukko 1). 7

9 TAULUKKO 1. Kyselyyn vastanneiden asiantuntijoiden jakautuminen urheiluakatemioihin Hieroja Ravitsemusterapeutti Psykologi Muu Tarkennus mitä YHTEENSÄ N=186 Urheiluakatemia Lääkäri Fysioterapeutti Opintoohjaaja Etelä Pappi, Valmennus Pohjanmaa (N=14) Jyväskylä (N=11) Oppilaitokset, testaus, valmennus Lappi (N=5) Valmennus Helsinki (N=27) Oppilaitokset, psyykkinen valmennus, valmennus, fysiologia, olosuhteet Tampere (N=26) Oppilaitokset, valmennus, pappi, terveys Turku (N=8) Oppilaitokset, valmennus Vuokatti-Ruka (N=23) Oppilaitokset, valmennus, terveys, tutkimus, ravitsemus, psyykkinen valmennus, asuntola Etelä-Karjala Oppilaitos, seura (N=5) Etelä Oppilaitokset Kymenlaakso (N=14) Etelä-Savo (N=7) 7 Seura Joensuu (N=11) Oppilaitokset Keski- 2 Valmennus (SUL) Pohjanmaa (N=2) Kouvola (N=5) 5 Valmennus, terveys Pohjois-Savo Oppilaitokset, valmennus (N=10) Porvoo (N=2) 2 Valmennus Päijät-Häme Valmennus (N=5) Ouluseutu Oppilaitokset, valmennus, terveys, (N=13) olosuhteet, psyykkinen valmennus Raasepori (N=4) Valmennus Pori (N=11) Oppilaitokset, valmennus, testaus Tavastia (N=1) 1 Valmennus Vaasa (N=13) Oppilaitokset, valmennus, biomekaniikka 8

10 3 KOULUTUS Urheiluakatemiaverkoston jäsenet ovat korkeasti koulutettuja. Vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 69,2 % vastanneista. Alemmat koulutustasot olivat koko verkoston osalta selkeästi vähemmän edustettuina. Verkoston asiantuntijat olivat hieman korkeammin koulutettuja kuin valmentajat. Tämä ilmeni erityisesti tutkijakoulutuksen ja ylemmän korkea-asteen tutkintojen osalta. Keski-asteen tutkinto nousi esiin valmentajien (35,5 %) osalta. Koulutusmyönteisyys näkyi myös täydennyskoulutus aktiivisuutena. Vastanneista 55 % oli viimeisen 2 vuoden aikana ollut täydennyskoulutuksessa (ks. kuvio 4; taulukko 2). KUVIO 4. Urheiluakatemiaverkoston koulutustaso kyselyyn vastanneiden osalta Alempi perusaste (kansankoulu) Ylempi perusaste (peruskoulu tai aik. keskikoulu) Keskiaste (ylioppilastutkinto, ammatilliset tutkinnot) Alin korkea-aste (2-3 vuotta keskiasteen jälkeen kestänyt koulutus, mm. sairaanhoitaja, artenomi) Ylempi korkea-aste (ylemmät AMK-tutkinnot sekä maisteritutkinnot) Tutkijakoulutus (lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot) Yhteensä (N=490) 3,7 % 1,0 % 26,1 % 23,5 % 39,2 % 6,5 % Koordinaattorit (N=30) 23,3 % 23,3 % 50,0 % 3,3 % Asiantuntijat (N=281) 2,8 % 12,2 % 19,3 % 50,3 % 15,5 % 4,7 % Valmentajat (N=279) 1,8 % 35,5 % 26,2 % 30,8 % 1,1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuviossa viisi on kuvattu urheiluakatemiaverkoston koulutustaso akatemioittain. Urheiluakatemiat on järjestetty sen mukaan, kuinka moni (kpl) on suorittanut vähintään alemman korkea-asteen tutkinnon. Valtaosa akatemioiden toimijoista oli suorittanut vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon. Määrällisesti näitä tutkintoja on suoritettu eniten Pääkaupunkiseudun (43 kpl), Vuokatti-Rukan (40), Tampereen (34) ja 9

11 Etelä- Pohjanmaan (28) urheiluakatemioissa. Haasteena akatemioiden vertaamisessa on vastaajamäärän suuri vaihtelu. KUVIO 5. Kyselyyn vastanneiden koulutustasojen vertailu akatemioittain Alempi perusaste Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Ylempi korkea-aste Tutkijakoulutus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % YHTEENSÄ (N=490) 1% 4% 26% 23% 39% Helsinki (N=56) 2% 21% 14% 52% 11% Vuokatti-Ruka (N=55) 2 33% 36% 4% Tampere (N=43) 2% 19% 19% 49% 12% Etelä-Pohjanmaa (N=35) 3% 1 34% 34% 11% Turku (N=31) 3% 23% 19% 4 Jyväskylä (N=20) 1 70% Lappi (N=14) 21% 36% 21% 14% Pohjois-Savo (N=39) 31% 26% 38% Joensuu (N=28) 4% 21% 18% 50% Vaasa (N=28) 4% 21% 32% 32% 4% Etelä-Kymenlaakso (N=31) 32% 13% 4 Pori (N=20) 1 40% 40% Ouluseutu (N=24) 4% % 1 Etelä-Karjala (N=21) 38% 33% 24% Päijät-Häme (N=13) 1 54% 1 1 Etelä-Savo (N=19) 11% 3 42% 11% Kouvola (N=20) 1 40% 20% 20% Tavastia (N=7) 29% 43% 29% Raasepori (N=8) 13% 38% 2 2 Keski-Pohjanmaa (N=5) 40% 20% 40% Porvoo (N=4) 2 50% 2 Taulukko kaksi täydentää kuvioita neljä ja viisi. Jokaisessa (seitsemän yhteensä) olympiakomitean kärkiakatemiassa oli suoritettu verkoston keskiarvoa (69,2 %) enemmän alemman korkea-asteen tutkintoja tai korkeampia tutkintoja. Täydennyskoulutuksessa aktiivisimpia oltiin prosentuaalisesti Päijät-Hämeen, Tavastian ja Ouluseutu urheiluakatemioissa. 10

12 Urheiluakatemiaverkoston toimijat omasivat kokemusta työelämästä keskimäärin 17,3 vuotta. Työkokemus kuvaa tässä vastaajien yleistä työkokemusta muun muassa siviilitöistä, jotka voivat erota urheiluakatemiatehtävistä. Kuitenkin korkeasta työelämänkokemuksesta on hyötyä ja se antaa näkökulmaa myös akatemiaan kohdistuvissa työtehtävissä. Etelä-Kymenlaakson, Tavastian ja Porin urheiluakatemioissa oli suurimmat työkokemukset vuosina (ka). Akatemiakokemus kuvaa sitä, kuinka kauan toimijat ovat olleet mukana urheiluakatemioiden toiminnassa. Keskimäärin verkoston toimijoilla oli 4,4 vuotta akatemiakokemusta. Joukosta erottuivat selkeästi Pohjois- Savon, Ouluseutu, Pääkaupunkiseudun ja Lapin urheiluakatemiat (ks. taulukko 2). TAULUKKO 2. Koonti koulutuksesta ja työkokemuksesta OHJE: Keltaisella värillä on korostettu kyselyyn vastanneiden osalta koko urheiluakatemiaverkoston keskiarvo. Urheiluakatemioita on verrattu keskiarvoon ja vihreällä on korostettu keskiarvon ylittävät akatemiat ja punaisella keskiarvon alittavat akatemiat. URHEILUAKATEMIA KAIKKI Vähintään alin korkea-aste suoritettu (%) (N=490) KAIKKI Täydennyskoulutuksessa viimeisen 2 vuoden aikana (N=488) KAIKKI Työkokemus vuosina (ka) (N=494) KAIKKI Akatemiakokemus vuosina (ka) (N=494) KESKIARVO 69,2 % 55,5 % 17,3 4,4 Etelä-Pohjanmaa (N=35) 80 % 58,3 % 16,8 4,2 Jyväskylä (N=20) 90 % 50 % 17 3,7 Lappi (N=14) 71,4 % 61,5 % 14,7 5,4 Helsinki (N=56) 76,8 % 64,3 % 19,6 5,5 Tampere (N=43) 79,1 % 51,2 % 16,6 4,0 Turku (N=31) 74,2 % 51,6 % 15,7 4,3 Vuokatti-Ruka (N=55) 72,7 % 45,5 % 15,7 3,1 Etelä-Karjala (N=21) 57,1 % 47,6 % 15,4 2,9 Etelä-Kymenlaakso 58,1 % 53,3 % 22,0 4,0 (N=31) Etelä-Savo (N=19) 52,6 % 36,8 % 15,9 4,0 Joensuu (N=28) 75 % 42,9 % 12,5 3,2 Keski-Pohjanmaa (N=5) 60 % 60 % 19,6 7 Kouvola (N=20) 40 % 50 % 19,7 3,3 Pohjois-Savo (N=39) 64,1 % 74,4 % 19 6,4 Porvoo (N=4) 75 % 66,7 % 18,8 2,8 Päijät-Häme (=13) 84,6 % 100 % 13,1 3,1 Ouluseutu (N=24) 70,8 % 75 % 18 6,4 Raasepori (N=8) 50 % 62,5 % 16,8 2,3 Pori (N=20) 85 % 52,6 % 20,5 4,3 Tavastia (N=7) 71,4 % 100 % 21,4 2,4 Vaasa (N=28) 67,9 % 62,1 % 16,6 3 11

13 4 VALMENNUS Valmentajakoulutusta oli koordinaattoreilla, asiantuntijoilla sekä tietysti valmentajilla. Tämä kertoo siitä, että roolit akatemiaverkostossa voivat olla hyvin moninaisia. Esimerkiksi koordinaattorit ja asiantuntijat voivat olla mukana myös valmennuksessa. Valmentajakoulutuksen jakautuminen kaikkiin ryhmiin kertoo osaltaan tästä. Kuitenkin valmennusosiossa syvennytään tarkemmin valmentajien kouluttautumiseen. Valmentajista oli suorittanut V tason (8,6 %), IV tason (33,6 %) ja III tason (21,4 %). Valmentajista vähintään lajivalmentajatason (III taso) oli suorittanut yhteensä 63,3 %. Muuta valmentajakoulutusta (mm lajien kansainvälinen valmentajakoulutus ym.) oli suorittanut 15 % valmentajista. Valmentajista 7,9 % ei ollut valmentajakoulutusta (ks. kuvio 6). KUVIO 6. Valmentajakoulutuksen jakautuminen ryhmittäin kyselyyn vastanneiden osalta V taso (liikuntatieteen maisteri) IV taso (ammatillinen koulutus) III taso (lajivalmentajataso) II taso I taso Muu valmentajakoulutus Ei valmentajakoulutusta Yhteensä (N=486) 9,1 % 22,2 % 19,8 % 9,3 % 4,1 % 14,4 % 21,8 % Koordinaattorit (N=30) 13,3 % 23,3 % 26,7 % 10,0 % 10,0 % 16,7 % Asiantuntijat (N=179) 8,9 % 3,9 % 15,6 % 8,9 % 4,5 % 14,0 % 44,1 % Valmentajat (N=280) 8,6 % 33,6 % 21,4 % 9,3 % 4,3 % 15,0 % 7,9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuviossa seitsemän on kuvattu valmentajien valmentajakoulutuksen jakautuminen (%) akatemioittain. Urheiluakatemiat on järjestetty sen mukaan, kuinka moni (kpl) on suorittanut vähintään III tason valmentajakoulutuksen. Tällä jaottelulla esiin nousevat Pääkaupunkiseudun (19 kpl), Pohjois-Savon (17), Vuokatti-Rukan (16) ja Etelä-Pohjanmaan (15) urheiluakatemiat. Haasteena akatemioiden vertaamisessa suhteellisesti että määrällisesti on vastaajamäärien suuri vaihtelu. 12

14 KUVIO 7. Kyselyyn vastanneiden valmentajien valmentajakoulutus akatemioittain V taso IV taso III taso II taso I taso Muu valmentajakoulutus Ei valmentajakokemusta 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % YHTEENSÄ 9% 34% 21% 9% 4% 1 8% Helsinki (N=29) 34% 21% 3% 24% Vuokatti-Ruka (N=30) 20% 23% 3% 2 Etelä-Pohjanmaa (N=20) 40% 2 Turku (N=21) 38% 14% 29% Tampere (N=15) % Jyväskylä (N=8) 38% 38% 2 Lappi (N=8) Pohjois-Savo (N=27) 30% 26% 11% 1 11% Etelä-Karjala (N=15) 2 33% 13% 13% Joensuu (N=15) 40% 2 13% 20% Etelä-Kymenlaakso (N=16) 13% 38% 13% 6% 6% 13% 13% Etelä-Savo (N=12) 2 50% 8% 1 Vaasa (N=15) 40% 20% 2 Ouluseutu (N=10) 60% 20% 20% Pori (N=8) 13% 2 38% 13% 13% Päijät-Häme (N=7) 71% 14% 14% Tavastia (N=5) 80% 20% Kouvola (N=14) 14% 50% 14% Raasepori (N=3) 6 33% Keski-Pohjanmaa (N=2) 50% 50% Porvoo (N=1) 100% Valmentajat olivat suorittaneet lajivalmentajatason (III taso) paremmin (kuin valmentajien keskiarvo 63,6 %) yli puolessa (13/21) urheiluakatemioista. Puolestaan 11/21 urheiluakatemiassa jokaisella valmentajalla oli suoritettuna jonkin asteinen valmentajakoulutus. Valmentajilla oli keskimäärin valmennuskokemusta 14,6 vuotta. Jokaisessa urheiluakatemiassa valmennuskokemusta valmentajilla oli vähintään 10 vuotta (ka.). Valmentajista lajien välisessä yhteistyössä vähintään 3 kertaa viikossa oli keskimäärin 26,3 %. Lapin (75 %) ja Ouluseudun (60 %) urheiluakatemiat nousivat selkeästi esiin. Kuudessa urheiluakatemiassa 3 kertaa viikossa tapahtuvaan lajien väliseen yhteistyöhön ei päästy (0 %). Lajien väliseen yhteistyön palataan vielä omassa luvussa (ks. taulukko 3; 7 Lajien välinen yhteistyö). 13

15 TAULUKKO 3. Valmennuskoonti kyselyyn vastanneiden osalta OHJE: Keltasella värillä on korostettu valmentajien osalta verkoston keski-arvo. Urheiluakatemioita on verrattu keskiarvoon ja vihreällä on korostettu keskiarvon ylittävät, punaisella puolestaan keskiarvon alittavat akatemiat. Lajin/lajien perässä oleva (luku) kertoo valmentajien määrän lajissa/lajeissa. URHEILUAKATEMIA VALMENTAJAT Vähintään III- Taso suoritettu % (N=280) VALMENTAJAT Valmentajakoulutus (%) (N=280) VALMENTAJAT Valmennuskokemus vuosina (N=281) 14 VALMENTAJAT Lajien välinen yhteistyö vähintään 3 kertaa viikossa (%) (N=278) KESKIARVO 63,6 % 92,1 % 14,6 26,3 % Etelä-Pohjanmaa (N=21) VALMENTAJAT Kiinnittyminen lajeihin TOP3 LAJIT (N=281) PAINOPISTELAJI: tummalla fontilla Jalkapallo (51) Jääkiekko (50) Yleisurheilu (43) 75 % 90 % 11,7 52,4 % Lentopallo (6) Yleisurheilu (5) Jääkiekko, Paini, Pesäpallo(4) Jyväskylä (N=8) 75 % 75 % 14,5 14,3 % Yleisurheilu (4) Freestyle -hiihto, Voimistelu (2) Lappi (N=8) 50 % 100 % 11,3 75 % Lentopallo, Maastohiihto (3) Jalkapallo, Yleisurheilu (2) Helsinki (N=29) 65,5 % 100 % 18,2 24,1 % Jalkapallo, Jääkiekko (5) Salibandy (4) Tampere (N=15) 73,3 % 100 % 16,3 0 % Jalkapallo, Lentopallo (5) Judo (3) Turku (N=21) 57,1 % 100 % 15,7 42,9 % Jalkapallo, Jääkiekko, Ratsastus, Taitoluistelu, Tanssi (3) Vuokatti-Ruka (N=30) Etelä-Karjala (N=15) 53,3 % 90 % 10,5 50 % Maastohiihto (8) Alppihiihto, Ampumahiihto (5) 66,7 % 86,7 % 13,9 6,7 % Jääkiekko (4) Yleisurheilu (3) Ampumahiihto, Koripallo (2) 62,5 % 87,5 % 15,8 20 % Jalkapallo (7) Jääkiekko, Yleisurheilu (5) Etelä-Kymenlaakso (N=16) Etelä-Savo (N=12) 75 % 83,3 % 13,3 0 % Jääkiekko (4) Judo, Lentopallo, Salibandy, Yleisurheilu (1) Joensuu (N=15) 66,7 % 80 % 10 13,3 % Lentopallo (3) Jääkiekko, Salibandy, Taitoluistelu, Uinti (2) Keski-Pohjanmaa 50 % 50 % 12 0 % Jalkapallo ja Salibandy (1) (N=2) Kouvola (N=13) 21,4 % 85,7 % 16,4 14,3 % Yleisurheilu (3) Jalkapallo, Jääkiekko (2) Pohjois-Savo 63 % 88,9 % 16,7 11,1 % Jalkapallo (6) Alppihiihto, Jääkiekko (4) (N=27) Porvoo (N=1) 100 % 100 % 20 0 % Jalkapallo, Judo, Koripallo, Maastohiihto, Pyöräily, Salibandy, Suunnistus, Yleisurheilu (1) Päijät-Häme (N=7) 71,4 % 100 % 16,4 0 % Judo, Jääkiekko, Maastohiihto, Mäkihyppy (2) Ouluseutu (N=10) 80 % 100 % 12,6 60 % Jalkapallo, Jääkiekko (4) Lentopallo (3) Raasepori (N=3) 100 % 100 % 14,7 33,3 % Tennis, Yleisurheilu (1) Pori (N=8) 75 % 100 % 14,9 25 % Jalkapallo, Jääkiekko Uinti, Yleisurheilu (2) Tavastia (N=5) 80 % 100 % 18,8 0 % Jalkapallo (2) Golf, Jääkiekko, Yleisurheilu (1) Vaasa (N=15) 60 % 100 % 17,2 28,6 % Jalkapallo (4) Jousiammunta, Jääkiekko, Suunnistus, Yleisurheilu (2)

16 5 URHEILUAKATEMIAN YDINKEHÄLLÄ VAI MUKANA VERKOSTOSSA Urheiluakatemian ydinkehällä toimivat ovat keskeisessä roolissa akatemiassa ja pääosa heidän työajasta kuluu akatemiatyötehtäviin. Heitä ovat esimerkiksi valmentajat, jotka ovat mukana akatemian aamuvalmennuksessa ja osallistuvat urheilijoiden valmennuksen kokonaissuunnitteluun ja toteutukseen yhdessä henkilökohtaisten- ja joukkuevalmentajien kanssa. Valmentaja hyödyntää työssään akatemian osoittamia työtiloja osana monilajista valmentajayhteisöä ja osallistuu akatemian kokonaiskehittämiseen. Akatemiakoordinaattori on valmentajan lähin esimies. Yhteensä 30,4 % verkostosta arvioi kuuluvansa ydinkehälle. He arvioivat, että akatemiatyötehtäviin kului 55,1 % kokonaistyöajasta. Valmentajista 36,8 %, asiantuntijoista 13,1 % ja akatemiakoordinaattoreista 84,6 % kuului ydinkehälle. Akatemiaan kohdistuva työaika erosi selkeästi ydinkehällä verrattuna mukana urheiluakatemiaverkostossa (ks. kuvio 8, 9). KUVIO 8. Kyselyyn vastanneiden sijoittuminen ydinkehälle ja verkostoon Ydinkehällä (%) Mukana verkostossa (%) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 63% 70% % 8 30% Valmentajat (N=281) Asiantuntijat (N=186) Koordinaattorit (N=27) Yhteensä (N=494) Henkilöiden, jotka ovat mukana urheiluakatemiaverkostossa, pääosa työajasta kuluu muihin tehtäviin kuin akatemiatyötehtäviin. Heitä ovat esimerkiksi urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat ja osa-aikaiset, jotka ovat mukana akatemian päivittäisvalmennuksessa. Yhteensä 69,6 % arvioi kuuluvansa kategoriaan mukana urheiluakatemiaverkostossa. Heidän työaikansa akatemiatehtäviin oli 11,9 % kokonaistyöajasta. Kaikkiaan akatemiatyötehtäviin käytettiin työaikaa keskimäärin 24,3 % kokonaistyöajasta. Valmentajilla tämä oli 26,2 %, asiantuntijoilla 14,6 % ja koordinaattoreilla 77 % (ks. kuvio 8, 9). 15

17 Keski-Pohjanmaa Turku Porvoo Lappi Päijät-Häme Vuokatti-Ruka Ouluseutu Vaasa Helsinki Pohjois-Savo Tavastia Etelä-Pohjanmaa Kouvola Jyväskylä Etelä-Karjala Pori Tampere Joensuu Raasepori Etelä-Kymenlaakso Etelä-Savo Akatemiaan kohdistuva työaika (%) kokonaistyöajasta Akatemiaan kohdistuva työaika (%) kokonaistyöajasta KUVIO 9. Kyselyyn vastanneiden akatemiatyöaika (%) kokonaistyöajasta 100,0 % 90,0 % 80,0 % Urheiluakatemian ydinkehällä (työaika akatemiaan %) Mukana urheiluakatemiaverkostossa (työaika akatemiaan %) Keskiarvo (työaika akatemiaan %) 87,5 % 77,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 47,2 % 26,2 % 55,6 % 40,0 % 55,1 % 24,3 % 20,0 % 10,0 % 14,2 % 14,6 % 8,8 % 11,9 % 0,0 % Valmentajat (N=281) Asiantuntijat (N=186) Koordinaattorit (N=27) Yhteensä (N=494) KUVIO 10. Kyselyyn vastanneiden akatemiatyöaika (%) kokonaistyöajasta akatemioittain 70% Työaika akatemiaan ka. (%) Valmentajien työaika akatemiaan ka. (%) 60% 50% 40% 30% 20% 0% 4 44% 44% 5 59% 43% 42% 42% % 36% 13% 28% 26% 26% 2 23% 23% 28% 29% 19% 18% 18% 18% 18% 2 24% 16% 14% 14% 21% % 13% 14% 11% 11% 9% 16

18 TAULUKKO 4. Kyselyyn vastanneiden kiinnittyminen akatemiaan sekä työajat (%), vertailu akatemioittain OHJE: Keltasella värillä on korostettu urheiluakatemiaverkoston keskiarvo valmentajien sekä koko verkoston osalta. Urheiluakatemioita on verrattu keskiarvoon. Ydinkehällä vihreällä on korostettu keskiarvon ylittävät. Punaisella on puolestaan kuvattu keskiarvon alittavat akatemiat. Verkostossa vihreällä on korostettu keskiarvon ylittävät ja punaisella keskiarvon alittavat, akatemiat, kun tarkastellaan työaikaa. Puolestaan vaalean vihreällä keskiarvon alittavat ja tumman punaisella keskiarvon ylittävät, kun tarkastellaan määrää verkostossa. URHEILUAKATEMIA YDINKEHÄLLÄ VERKOSTOSSA KOKO AKATEMIA VALMENTAJAT KOKO AKATEMIA VALMENTAJAT MÄÄRÄ TYÖAIKA MÄÄRÄ TYÖAIKA MÄÄRÄ TYÖAIKA MÄÄRÄ TYÖAIKA YHTEENSÄ (N=494, Valmentajat 281) 30,4% 55,1% 36,8% 47,2% 69,6% 11,9% 63,2% 14,2% Etelä-Pohjanmaa (N=34, Valmentajat 20) 29,4% 50,5 % 35,0% 40 % 70,6% 11,5 % 65,0% 15,4 % Jyväskylä (N=20, Valmentajat 8) 20 % 56,3 % 25,0% 17,5 % 80,0% 9,1 % 75,0% 10,8 % Lappi (N=14, Valmentajat 8) 64,3% 58,3 % 75,0% 39,2 % 35, 14 % 25,0% 20 % Helsinki (N=55, Valmentajat 29) 32, 50,8 % 37,9% 48,6 % 67,3% 15 % 41,4% 16,9 % Tampere (N=42, Valmentajat 15) 11,9% 75 % 6,7 % 50 % 88,1% 10,3 % 93,3% 14,6 % Turku (N=31, Valmentajat 21) 48,4% 70 % 47,6% 57 % 51,6% 18,4 % 52,4% 18,6 % Vuokatti-Ruka (N=52, Valmentajat 30) 46,2% 71,3 % 63,3% 69,5 % 53,8% 21,3 % 36, 30 % Etelä-Karjala (N=20, Valmentajat 14) 15,0% 66,7 % 7,1 % 10 % 85,0% 10,6 % 92,9% 11,9 % Etelä-Kymenlaakso (N=28, Valmentajat 15) 25,0% 41,4 % 33,3% 20 % 75,0% 6,2 % 67, 7,5 % Etelä-Savo (N=20, Valmentajat 12) 20,0% 40 % 8,3 % 20 % 80,0% 6,9 % 91, 7,7 % Joensuu (N=25, Valmentajat 15) 20,0% 61 % 13,3% 40 % 80,0% 9,3 % 86, 10,4 % Keski-Pohjanmaa (N=5, Valmentajat 2) 80,0% 53,8 % 100,0% 12,5 % 20,0% 20 % 0,0 % - Kouvola (N=20, Valmentajat 14) 35,0% 43,6 % 35, 23 % 65,0% 11,2 % 64,3% 13,3 % Pohjois-Savo (N=39, Valmentajat 27) 35,9% 49,6 % 33,3% 37,8 % 64,1% 12 % 67, 12,8 % Porvoo (N=4, Valmentajat 1) 25,0% 90 % 0,0 % - 75,0% 28,3 % 100,0% 10 % Päijät-Häme (N=13, Valmentajat 7) 46,2% 78,3 % 42,9 % 65 % 53,8% 10 % 57,1 % 13,8 % Ouluseutu (N=23, Valmentajat 10) 43, 76 % 70,0 % 75,7 % 56, 9,6 % 30,0 % 18,3 % Raasepori (N=6, Valmentajat 3) 50,0% 35 % 67,7 % 7,5 % 50,0% 5 % 33,3 % 5 % Pori (N=20, Valmentajat 8) 15,0% 65 % 25,0 % 52,5 % 85,0% 9,4 % 75,0 % 14,2 % Tavastia (N=7, Valmentajat 5) 42,9% 40 % 40,0 % 15 % 57,1% 13,8 % 60,0 % 13,3 % Vaasa (N=27, Valmentajat 14) 37,0% 59,5 % 42,9 % 50,8 % 63,0% 9,1 % 57,1 % 11,3 % Taulukossa neljä on kuvattu akatemioittain jakautuminen ydinkehälle ja mukana urheiluakatemiaverkostossa prosentteina sekä vastaajien määrä yhteensä sekä vastanneiden valmentajien 17

19 määrä. Otsikoiden ydinkehällä ja verkostossa alle on eroteltu tilanne koko akatemian sekä valmentajien osalta. Näistä on kuvattu prosentteina se joukko, joka kuului ydinkehälle/mukana urheiluakatemiaverkostossa sekä kyseisten ryhmien akatemiatyötehtävien prosenttiosuus kokonaistyöajasta. Puolestaan kuviosta kymmenen nähdään akatemioittain työaika (ka) akatemiaan koko akatemian sekä valmentajien osalta. Urheiluakatemioihin kiinnittymisen sekä työajan perusteella esille nousevat Pääkaupunkiseudun, Turun, Vuokatti-Rukan, Lapin, Päijät-Hämeen, Ouluseudun ja Vaasan urheiluakatemiat. 18

20 Jääkiekko Jalkapallo Yleisurheilu Uinti Salibandy Lentopallo Maastohiihto Suunnistus Koripallo Pesäpallo Paini Taitoluistelu Voimistelu Golf Mäkihyppy Tennis Alppihiihto Ampumahiihto Judo Freestyle Jääpallo Pikaluistelu Taekwondo Yhdistetty Beach Volley Käsipallo Lumilautailu Muodostelmaluistelu Moottoriurheilu Purjehdus Soutu Squash Sulkapallo Tanssiurheilu Uimahypyt Monessa akatemiassa (N=21) "painopistelajina" Verkoston toimijoiden (N=460) kiinnittyminen lajeihin 6 LAJIT JA URHEILIJOIDEN TASO Urheiluakatemioiden suosituimmat lajit ovat jääkiekko (16/21 akatemiassa), jalkapallo (15), yleisurheilu (15), uinti (13) ja salibandy (12). Näihin lajeihin on myös kiinnittynyt (toimija ilmoittanut työskentelevänsä lajissa/lajeissa urheiluakatemiassa) muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta eniten osaamista. Osaamisen kiinnittymisen mukaan suosituimmat lajit ovat jalkapallo (140 kpl; 30 % toimijoista), yleisurheilu (137; 30 %), jääkiekko (136; 30 %), salibandy (106; 23 %), maastohiihto (100; 22 %) ja uinti (97; 21 %). Pääasiassa lajeissa, joissa on eniten toimijoita, on myös eniten maajoukkuetason urheilijoita (ks. kuvio 11; Liitteet). Kuviosta 11 erottuu lisäksi pienempiä lajeja, joihin on kiinnittynyt paljon osaamista suhteessa siihen, kuinka monessa akatemiassa laji on tarjolla. Tällaisia lajeja ovat muun muassa taitoluistelu, voimistelu, ampumahiihto, alppihiihto, freestyle, lumilautailu ja tanssiurheilu. KUVIO 11. Urheiluakatemioiden painopistelajit ja verkoston toimijoiden kiinnittyminen lajeihin (LÄHDE: Urheiluakatemioiden nettisivut marraskuu 2014 & urheiluakatemioiden osaamiskysely) Ohje: siniset palkit lajien määrä, punainen viiva toimijoiden kiinnittyminen lajiin HUOM! Voimistelun alle kuulu esimerkiksi joukkuevoimistelu, rytminen jne. Yleisvalmennus ja vastaavat jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle. 19

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN Urheiluakatemiatapaaminen 20..204 Mäkelänrinteen uintikeskus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Timo Manninen SISÄLTÖ. Tarkoitus ja tavoitteet 2. Vastaajat akatemioittain

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ. Urheiluakatemiaohjelma. Markus Kalmari Antti Paananen

HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ. Urheiluakatemiaohjelma. Markus Kalmari Antti Paananen HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ Urheiluakatemiaohjelma Markus Kalmari Antti Paananen Urheiluakatemiat 2015 Etela -Karjalan urheiluakatemia Etela -Kymenlaakson urheiluakatemia Etela -Pohjanmaan urheiluakatemia Etela

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY 2009

VALMENTAJAKYSELY 2009 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY 2009 kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisvalmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY. - kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisista valmentajista

VALMENTAJAKYSELY. - kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisista valmentajista Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY - kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisista valmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi Jari Lämsä 5.2.2014 Akatemioiden tunnusluvut 2012 LÄHDE: Valtionavustushakemukset 2012 URHEILIJAT KPL 1. TASO 221 2. TASO 1373 3. TASO

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia 27.2.2012 Simo Tarvonen Mikä urheiluakatemia? Urheilijan opinto- ja elämänura Päivittäisvalmennus Tuki- ja asiantuntijapalvelut Urheilijan polku 16 -v 566 urheilijaa 73

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys

Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Innokkaat urheilijat, parhaassa valmennuksessa, parhaissa olosuhteissa Työversio / Kari Seppänen Termistö Urheiluyläkoulu Koulutuksenjärjestäjän

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö: uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle. Helsingin AmKesu-tilaisuus 26.11.2014 Opetushallitus

Alueellinen yhteistyö: uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle. Helsingin AmKesu-tilaisuus 26.11.2014 Opetushallitus Alueellinen yhteistyö: uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle Helsingin AmKesu-tilaisuus 26.11.2014 Opetushallitus kommenttipuheenvuoro rehtori Juha Ojajärvi Haasteet alussa Perusajatus AmKesussa

Lisätiedot

Olympiakomitea. Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys. Yläkouluseminaari Jyväskylä

Olympiakomitea. Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys. Yläkouluseminaari Jyväskylä Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Yläkouluseminaari 17.-18.3.2016 Jyväskylä Urheiluakatemia leiritysmallin yleisohjeisto Valtakunnallisesti hyväksyttyjen urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten

Lisätiedot

Huippu-urheilutoiminta Suomessa

Huippu-urheilutoiminta Suomessa Huippu-urheilutoiminta Suomessa Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan

Lisätiedot

Nuorten Olympiavalmentajat. Kisakallio 19.5.2015

Nuorten Olympiavalmentajat. Kisakallio 19.5.2015 Nuorten Olympiavalmentajat Kisakallio 19.5.2015 Valmentajayhteisöt urheiluakatemioissa, valmentajien osaamisen jakaminen ja kasvu Asiantuntijat (KIHU, valmennuskeskukset, verkostot) NOV akatemiavalmentajat

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Tietoyhteiskunta Viihdeurheilu Teollisuusyhteiskunta Ammattimainen joukkueurheilu Maatalousyhteiskunta Aatteellinen yksilöurheilu Kv. katto-organisaation

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

277. Pelisääntökysely 26.3.2013

277. Pelisääntökysely 26.3.2013 277. Pelisääntökysely 26.3.2013 Kysely urheilevan lapsen vanhemmalle 1. Laji? Aikido Ammunta Autourheilu Hiihto ITF taekwondo Jääpallo Jousiammunta Karate Kaukalopallo Koripallo Lentopallo Lumilautailu

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Hyvä lajiliiton huippu-urheilusta vastaava! 1. Huippuvaiheen ohjelma 15.1.2013

Hyvä lajiliiton huippu-urheilusta vastaava! 1. Huippuvaiheen ohjelma 15.1.2013 Hyvä lajiliiton huippu-urheilusta vastaava! 15.1.2013 Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa hyvällä vauhdilla. Tässä viestissä saat luvattua tietoa yksikön

Lisätiedot

Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista. Jari Lämsä KIHU

Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista. Jari Lämsä KIHU Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista Jari Lämsä KIHU Taustaa akatemiatoiminnalle 1. Suomalainen urheilujärjestelmä Koostuu monista itsenäisistä, perinteisistä, oman

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä. Valmentajien seurantakysely 2013 Minna Blomqvist

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä. Valmentajien seurantakysely 2013 Minna Blomqvist Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Valmentajien seurantakysely 2013 Minna Blomqvist Valmentajien seurantakysely 2013 Valmentajakysely 2009 (N=2331) Seurantakysely 2013 (N=712) Webropol

Lisätiedot

Haukilahden lukion urheiluvalmennus

Haukilahden lukion urheiluvalmennus Haukilahden lukion urheiluvalmennus Urheilulinjalle haku Urheilijastatus Heikki Taskinen / 22.11.2015 Urheiluvalmennuksen koordinaattori Haukilahden lukio Suunnitelmallista ja joustavaa lukio-opiskelun

Lisätiedot

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden tukemiseksi Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Asiantuntijatoiminnan perusajatukset Tavoitteen on osaamisen lisääminen

Lisätiedot

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa Simo Tarvonen 01.09.16 HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Turun Seudun Urheiluakatemia. YLEISESITTELY joulukuu 2013

Turun Seudun Urheiluakatemia. YLEISESITTELY joulukuu 2013 Turun Seudun Urheiluakatemia YLEISESITTELY joulukuu 2013 Urheiluakatemiaohjelma Tiivistelmä 21 urheiluakatemiaa Suomessa, Turku 2. suurin kaikilla mittareilla (valm. ja urh, määrä, budjetti jne) TSUA kovassa

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiakiertue 2012 Kiertueaikataulu Kotka 25.1. Lappeenranta 26.1. Turku 30-31.1. Tampere 2-3.2. Savonlinna 7-8.2. Joensuu 8-9.2. Kuopio 9-10.2. Kouvola 15-16.2. Lahti 16-17.2. Helsinki 27-28.2.

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Toiminnanjohtajien aamiainen 14.6.2016, Valo -talo Valmentajan polku viitekehyksenä Monilajiset valmentajayhteisöt Suomen Valmentajat

Lisätiedot

Nuori urheilija - tutkimus

Nuori urheilija - tutkimus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuori urheilija - tutkimus Nuorisourheilun verkostotapaaminen 24.5.2012 Helsinki Outi Aarresola www.kihu.fi Esityksen kulku Tutkimusprojektin tausta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 YHTEISTYÖTAHOT Talous- ja osaamis- ja olosuhderesurssin kasvua toteutetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa, yhteisenä toimintaympäristönä Campus Kupittaa. AMK-KAMPUS - Fysioterapia

Lisätiedot

Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA

Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA Miksi selvitys tehdään? Lajiliittojen valtionavustuspolitiikan kehittäminen Liittojen toiminnan nykytilan kuvaus talouden, liiton toiminnan

Lisätiedot

Mitalistit 2011-2012. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 10 kultaa / 9 hopeaa / 6 pronssia

Mitalistit 2011-2012. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 10 kultaa / 9 hopeaa / 6 pronssia Mitalistit 2011-2012 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä mnia 10 kultaa / 9 hopeaa / 6 pronssia SAKU-maraton: hopea, pronssi Golf: 2 kultaa, hopea Jalkapallo: kulta Nyrkkeily: kulta, hopea Futsal: hopea,

Lisätiedot

Lajien huippu-urheilujärjestelmät yhteisten haasteiden ja miinakenttien keskellä Ratsastajainliiton Urheilufoorumi 23.11.

Lajien huippu-urheilujärjestelmät yhteisten haasteiden ja miinakenttien keskellä Ratsastajainliiton Urheilufoorumi 23.11. Bench Marking Lajien huippu-urheilujärjestelmät yhteisten haasteiden ja miinakenttien keskellä Ratsastajainliiton Urheilufoorumi 23.11. Jorma Vertainen Mitä ja ketä varten lajiliitto on olemassa? Kuinka

Lisätiedot

Suomen Valmentajat ry. Kotka 1.12.2014

Suomen Valmentajat ry. Kotka 1.12.2014 Suomen Valmentajat ry Kotka 1.12.2014 Suomen Valmentajat ry Valmentajien asialla vuodesta 1975 Aatteellinen yhdistys n. 4500 jäsentä 26 jäsenyhdistystä: suunnistus, hiihto, koripallo, taitoluistelu, golf,

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

VALMENTAMINEN AMMATTINA

VALMENTAMINEN AMMATTINA VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA 2016 Maija Puska, Jari Lämsä & Pekka Potinkara KIHUn julkaisusarja, nro 53 ISBN 978-952-5676-85-3 (PDF) Maija Puska, Jari Lämsä & Pekka Potinkara VALMENTAMINEN AMMATTINA

Lisätiedot

Huippu-urheilun arviointi:

Huippu-urheilun arviointi: Huippu-urheilun arviointi: Urheilija- ja verkostokyselyt Jari Lämsä, Maija Puska, Kaisu Mononen & Jarmo Mäkinen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Sisäinen arviointi Arviointikysymys: Miten

Lisätiedot

Valmentajien seurantakysely 2013

Valmentajien seurantakysely 2013 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Valmentajien seurantakysely 2013 Minna Blomqvist, Kirsi Hämäläinen Aineiston kuvaus ja taustatiedot Valmentajien seurantakysely 2013 Valmentajakysely

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN URHEILUSEURAKYSELY 2011 OULU

POHJOIS-POHJANMAAN URHEILUSEURAKYSELY 2011 OULU POHJOIS-POHJANMAAN URHEILUSEURAKYSELY 2011 OULU VASTANNEIDEN SEUROJEN LAJIT (57 vastausta) Aikido Amerikkalainen jalkapallo Ammunta 4 Beach volley 2 Capoeira Cheerleading 2 Golf Hiihto 6 Iaido Laido, Jodo

Lisätiedot

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Yhteiset toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä

Lisätiedot

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon!

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Edessä antoisat vuodet Millaisessa ympäristössä sinä haluat viettää elämäsi kolme tai neljä tärkeää vuotta? Sammon keskuslukio Hakukoodi ainevalintakortissa:

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila Maastohiihdon ajankohtaiset Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Sisällys 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Lisätiedot

Lajiliitto INFO 8.5.2014 Valotalo

Lajiliitto INFO 8.5.2014 Valotalo Puolustusvoimien Urheilukoulu Lajiliitto INFO 8.5.2014 Valotalo TOIMINTA-AJATUS Puolustusvoimien Urheilukoulu on nuorten huippuurheilijoiden ja sotilasurheilijoiden valtakunnallinen valmennuskeskus, joka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUYKSIKÖN TUKIURHEILIJAKYSELY 2013

HUIPPU-URHEILUYKSIKÖN TUKIURHEILIJAKYSELY 2013 1 HUIPPU-URHEILUYKSIKÖN TUKIURHEILIJAKYSELY 2013 Kaisu Mononen & Jari Lämsä KIHU - Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 2 Sisältö Yksin urheiluako? (Tiivistelmä)... 3 Taustaa... 6 Kyselyn toteutus...

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Huippu- urheiluverkoston tapaaminen 5.- 6.10.2015 Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Tänään ja huomenna käymme yhdessä läpi/työstämme suomalaista mallia: 1. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen menestyssuunnitelma

Lisätiedot

URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO. Tavoitteellista kilpaurheilua päämäärätietoista opiskelua

URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO. Tavoitteellista kilpaurheilua päämäärätietoista opiskelua URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO Urheilulinja Opiskelijoille, joilla on tavoitteellinen kilpaurheiluharrastus Aloituspaikkoja 36 Päälajit jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, salibandy, golf, yleisurheilu, uinti

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Valmennuskeskusarviointi

Valmennuskeskusarviointi Valmennuskeskusarviointi Jari Lämsä & Ari Nummela 16.3.2012 Arviointitehtävä Urheiluopistojen valmennuskeskusten arviointihankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisesta valmennuskeskustoiminnasta

Lisätiedot

URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO. Tavoitteellista kilpaurheilua päämäärätietoista opiskelua

URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO. Tavoitteellista kilpaurheilua päämäärätietoista opiskelua URHEILULINJA TAVASTIAN LUKIO Urheilulinja Opiskelijoille, joilla on tavoitteellinen kilpaurheiluharrastus Aloituspaikkoja 36 Päälajit jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, salibandy, golf, yleisurheilu, uinti

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Kainuun liikuntakysely

Kainuun liikuntakysely Kainuun liikuntakysely Kainuun liikuntakysely Liikuntakysely Kainuun koululaisille. Liikuntakyselyllä kartoitetaan lasten ja nuorten liikunnan harrastamista ja toiveita harrastamisen suhteen. Vastaajat

Lisätiedot

Mukana yli 60 lajia!

Mukana yli 60 lajia! YOUR MOVE 2011 SUURTAPAHTUMA Mukana yli 60 lajia! aikido, amerikkalainen jalkapallo, ampumahiihto, ammunta, autourheilu, bmx, biljardi cheerleading, darts, geokätköily, golf, ITF taekwondo, hengenpelastus,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitea 2017

Suomen Olympiakomitea 2017 Suomen Olympiakomitea 2017 Huippu-urheilu Huippuvaiheen ohjelma Akatemiaohjelma Osaamisohjelma Kisat Elinvoimainen seuratoiminta Osaaminen Tukitoiminnot (resurssit, viestintä, yhteisön palvelut, vaikuttaminen,vastuullisuus)

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

VIESTINTÄ Henna Malmberg

VIESTINTÄ Henna Malmberg VIESTINTÄ Henna Malmberg JÄÄKIEKKO KIINNOSTAA - Suomen suosituin laji - Suuret katsojaluvut - Suuret tunteet ei jätä ketään kylmäksi - Jääkiekkoilijat = idoleita 6.9.2014 Finnish Ice Hockey Association

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski. Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke

KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski. Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke Asukkaita hiukan yli 15 000 9 alakoulua ja n. 1400 oppilasta 1 yläkoulu ja n. 600

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

lukion ja urheilun yhdistäminen urheilulinja

lukion ja urheilun yhdistäminen urheilulinja haukilahden lukio lukion ja urheilun yhdistäminen urheilulinja Lukio-opiskelun ja urheiluvalmennuksen yhdistäminen Haukilahden lukiossa Urheilulinja muodostuu pääosin painopistelajeista (golf, jalkapallo,

Lisätiedot

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke 2016-2018 Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM 30.5.2017 Hallitusohjelman kärkihanke:

Lisätiedot

Huippu-urheilun ajankohtaiset

Huippu-urheilun ajankohtaiset Huippu-urheilun ajankohtaiset Olympiakomitea VALO yhdistyminen ja yhdistymisen vaikutukset alueelliseen toimintaan Lajien kehittämisprosessit ja HUY:n huippuurheilutukijärjestelmän päivittäminen Lajiryhmävastaavatyö

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Nuorten olympiavalmentajan toimenkuva: sisältö Taustaa Suunnistuksen nuorten olympiavalmentaja NO-valmennus: tehtäväkenttä NO-valmennus: raportointi Case

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Joukkuelajit suurin liikuttaja?

Joukkuelajit suurin liikuttaja? Joukkuelajit suurin liikuttaja? Jari Lämsä KIHU Tavoite Esittää perustietoja joukkuelajien kansallisesta tilanteesta: Lajien kans. + kv. Laajuus Lisenssiurheilijat Talous Menestys Tietoja kerätty 6 joukkuelajilta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

LIIKUNTATUTKIMUS VAPAAEHTOISTYÖ

LIIKUNTATUTKIMUS VAPAAEHTOISTYÖ Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2005-2006 VAPAAEHTOISTYÖ Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Suomen Liikunta ja Urheilu Suomen Kuntoliikuntaliitto Nuori

Lisätiedot

Huippu-urheilijoiden näkemyksiä psyykkisestä valmennuksesta

Huippu-urheilijoiden näkemyksiä psyykkisestä valmennuksesta Huippu-urheilijoiden näkemyksiä psyykkisestä valmennuksesta Suomen psykologiliiton psyykkisen valmennuksen toimikunnan selvitys keväällä 2010 Psykologia 2010 - Tuumasta toimeen! 18-20.8.2010 Jyväskylän

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

PALKITSIJAN OPAS 2014

PALKITSIJAN OPAS 2014 PALKITSIJAN OPAS2014 PALKITSIJAN OPAS2014 Kädessäsi on vuoden 2014 palkintomallistomme. Mallistoomme kuuluu satoja tyylikkäitä palkintoja, joiden suunnittelussa on huomioitu erilaisten palkitsijoiden ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

YOUR MOVE -KAMPANJA. Nuori Suomi ry ja Suomen Liikunta- ja Urheilu SLU ry taustayhteisöinä, mukana kaikki lajit

YOUR MOVE -KAMPANJA. Nuori Suomi ry ja Suomen Liikunta- ja Urheilu SLU ry taustayhteisöinä, mukana kaikki lajit YOUR MOVE YOUR MOVE -KAMPANJA Nuori Suomi ry ja Suomen Liikunta- ja Urheilu SLU ry taustayhteisöinä, mukana kaikki lajit Nuori Suomi vastaa operatiivisesta toiminnasta Yhteistyössä: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot