URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI"

Transkriptio

1 URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI Timo Manninen & Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU 2015

2 SISÄLLYS 1 TAUSTA JA TARKOITUS KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJAT KOULUTUS VALMENNUS URHEILUAKATEMIAN YDINKEHÄLLÄ VAI MUKANA VERKOSTOSSA LAJIT JA URHEILIJOIDEN TASO LAJIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ PALKKAUS JA URHEILUAKATEMIOIDEN ULKOPUOLISET TYÖTEHTÄVÄT YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET LIITTEET LIITE 1. JALKAPALLO LIITE 2. YLEISURHEILU LIITE 3. JÄÄKIEKKO LIITE 4. UINTI LIITE 5. SALIBANDY LIITE 6. LENTOPALLO LIITE 7. MAASTOHIIHTO LIITE 8. SUUNNISTUS LIITE 9. KORIPALLO LIITE 10 AKATEMIALAJIT LIITE 11. I & II TASON URHEILIJAT LIITE 12. I & II TASON URHEILIJAT YHTEENSÄ 50 ERI LAJISSA LIITE 13. KYSELYLOMAKE LÄHTEET

3 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) yhdessä Huippu-urheiluyksikön (HYU) urheiluakatemiaohjelman kanssa on työskennellyt tiiviisti viimeisen parin vuoden aikana urheiluakatemiaverkoston arviointi- ja kehitystyön parissa. Tämä selvitys on myös tämän työn tulosta. Urheiluakatemiaverkoston osaamisselvitys suunnattiin verkostossa työskenteleville valmentajille, asiantuntijoille sekä urheiluakatemioiden koordinoinnista vastaaville. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää: 1. minkälaisia toimijoita urheiluakatemiaverkostoon sijoittuu, 2. minkälaista osaamista heillä on, 3. miten he sijoittuvat ja ovat sitoutuneet urheiluakatemiaverkostoon sekä 4. mihin urheilun toimijoihin ja muille yhteiskunnan sektoreille toimijat linkittyvät. Selvityksen myötä saatiin arvokasta tietoa urheiluakatemiaverkoston henkilöstöstä, mitä ei ole aiemmin kerätty näin laajasti. Kerätyn taustatiedon perusteella päästään paremmin selville verkoston vahvuuksista ja kehityskohteista. Taustatieto urheiluakatemiaverkostosta mahdollistaa myös osaltaan oikean kehityssuunnan valitsemisen verkoston johtamisen näkökulmasta. Urheiluakatemiaverkostossa on valtavasti osaamista ja tietotaitoa. Selvityksen myötä tämä tulee myös paremmin esille ja näin osaamisen jakamisen edellytykset paranevat sekä toisilta oppiminen mahdollistuu entistä paremmin. Lisäksi muille yhteiskunnan toimijoille pystytään perustelemaan paremmin urheiluakatemiaverkoston osaamista sekä ammattimaisuutta. Tämän selvityksen perustana on vuonna 2012 valmennuskeskuksille tehty arviointihanke (ks. Lämsä & Nummela 2012). Selvityksen suunnittelu lähti liikkeelle kyseisen arviointihankkeen myötä ja siinä käytettyä kysymyspatteristoa on muokattu urheiluakatemioille sopivaksi. Selvityksen tuottaman tiedon lisäksi on hyödynnetty Urheiluakatemioiden valtionapuhakemuksia 2014 sekä urheiluakatemioiden nettisivuilla olevaa informaatiota (marraskuu 2014). Raportti alkaa kyselyn toteutuksen ja vastaajien taustojen läpikäymisellä. Tämän jälkeen syvennytään toimijoiden koulutustaustoihin. Valmennusosaamisessa paneudutaan erityisesti valmentajien kouluttautumiseen ja valmennuskokemukseen. Urheiluakatemioihin kiinnittymisessä kuvataan, millä tasolla (ydinkehä vs. verkosto) toimijat verkostossa työskentelevät sekä kuinka paljon työaikaa (%) he käyttävät akatemiatehtäviin kokonaistyöajastaan. Tämän jälkeen kuvataan urheiluakatemiaverkoston lajipainotukset, osaamisen sijoittuminen lajeihin sekä minkä tasoisten urheilijoiden kanssa verkostossa työskennellään. 2

4 Lisäksi käydään läpi lajien välistä yhteistyötä. Toimijoiden linkittyminen verkoston ulkopuolelle ilmenee palkanmaksajien ja urheiluakatemian ulkopuolisten työtehtävien muodossa. Lopun yhteenveto ja kehittämisehdotukset tiivistää selvityksen pääteemat kokoon. 3

5 2 KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJAT Kysely lähettiin syksyn 2014 aikana 21 urheiluakatemialle, jotka puolestaan toimittivat kyselyn verkostojensa toimijoille. Jokainen urheiluakatemia osallistui selvitykseen. Yhteensä kysely lähettiin 931 urheiluakatemiaverkoston toimijalle. Näin ollen yksittäisestä urheiluakatemiaverkostosta muodostui keskimäärin 45 toimijan kokoinen. Urheiluakatemiat lähettivät pari muistutusta verkostoilleen, mikä kasvatti vastaajien määrää. Lopulta kyselyyn vastasi 494 henkilöä. Vastausprosentiksi muodostui 53. Selvitys ei siis anna täydellistä kuvaa urheiluakatemiaverkoston tilasta, varsinkaan yksittäisten urheiluakatemioiden kohdalla. Kuitenkin joissakin akatemioissa yllettiin korkeisiin vastausprosentteihin (yli 70 %) ja näistä pystytään vetämään tarkempia johtopäätöksiä. Vastausprosentit ja kyselyn kohdejoukko löytyvät akatemiakohtaisesti kuviosta yksi. Kuviossa ja taulukoissa urheiluakatemiat on järjestetty siten, että aluksi esitetään olympiakomitean nimeämät seitsemän kärkiakatemiaa. Näiden jälkeen tulevat verkoston muut urheiluakatemiat. Kuvioissa akatemiat on laitettu järjestykseen tietyn muuttujan perusteella. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkosto on selkeästi suurin (178). Toisessa ääripäässä on puolestaan neljä akatemiaa, joissa kysely on lähetetty 5 11 verkoston toimijalle. Yli keskiarvon (45) suuruisia akatemioita on yhteensä kymmenen. Vastausmäärät sekä vastausprosentit vaihtelevat paljon akatemioittain niin kärki- kuin muidenkin akatemioiden kohdalla. 4

6 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Etelä-Karjalan urheiluakatemia Tampereen urheiluakatemia Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia Vuokatti-Ruka urheiluakatemia Joensuun urheiluakatemia Kouvolan urheiluakatemia Ouluseutu urheiluakatemia Pohjois-Savon urheiluakatemia Vaasan seudun urheiluakatemia - Vasa Keski-Suomen urheiluakatemia Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia Etelä-Savon urheiluakatemia Turun seudun urheiluakatemia Satakunta Sports Academy Lapin urheiluakatemia Päijät-Hämeen urheiluakatemia Tavastia urheiluakatemia Raasepori urheiluakatemia Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia Porvoon urheiluakatemia KESKIARVO Verkostom koko (kysely lähetetty, n) Vastausprosentti (%) KUVIO 1. Kyselyn kohdejoukko sekä vastausprosentit akatemioittain (N=931) Urheiluakatemiaverkoston koko (n) Vastausprosentti (%) 100% 96% 9 92% 80% 78% 7 74% 73% 70% 62% 61% 5 53% 54% 53% 49% % 32% 29% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 0% Kuviossa kaksi on esitetty valmentajien, asiantuntijoiden ja akatemioiden koordinaatioista vastaavien jakautuminen akatemioittain. Valmentajia kyselyyn vastasi yhteensä 281 (57 % vastaajista), asiantuntijoita 186 (38 %) ja urheiluakatemian johdosta / koordinaatioista vastaavia 27 (5 %). Keskimäärin valmentajia vastasi 13 per akatemia, asiantuntijoita kymmenen ja urheiluakatemian johtoa yksi. Kuudessa akatemiassa valmentajia vastasi yli 20. Puolestaan asiantuntijoita vastasi yli 14 viidessä akatemiassa. Suurella valmentajamäärällä joukosta erottuvat Vuokatti-Rukan (30 valmentajaa), Pääkaupunkiseudun (29) ja Pohjois-Savon urheiluakatemiat. Vahvoina asiantuntija keskittyminä esiin nousivat Pääkaupunkiseudun (27 asiantuntijaa), Tampereen (26) ja Vuokatti-Rukan (23) urheiluakatemiat. Yleisesti kärkiakatemioissa valmentajia ja asiantuntijoita vastasi enemmän kuin muissa akatemioissa. 5

7 KUVIO 2. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen tehtävittäin ja akatemioittain Valmentajat (N=281) Asiantuntijat (N=186) Urheiluakatemian johto (N=27) KESKIARVO Helsinki Vuokatti-Ruka Tampere Etelä-Pohjanmaa Turku Jyväskylä Lappi Pohjois-Savo Etelä-Kymenlaakso Vaasa Joensuu Ouluseutu Etelä-Karjala Etelä-Savo Kouvola Pori Päijät-Häme Raasepori Tavastia Keski-Pohjanmaa Porvoo Urheiluakatemiaverkoston toimijoiden keski-ikä oli 41 vuotta. Urheiluakatemioiden välillä ei esiintynyt merkittävää vaihtelua toimijoiden keski-iässä. Vastaajat Lapin urheiluakatemiassa (ka 38 vuotta) olivat nuorimpia. Korkein keski-ikä oli Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiassa (ka 46 vuotta). Urheiluakatemiaverkosto osoittautui hyvin miespainotteiseksi, sillä vastaajista peräti 77 prosenttia oli miehiä. Mies-/naissuhteessa (%) esiintyi enemmän vaihtelua akatemioiden välillä kuin ikäjakaumassa. Kuitenkaan missään akatemiassa naiset eivät olleet enemmistönä. Joensuun urheiluakatemiassa (46 %) oli suurin osuus (%) naisia (ks. kuvio 3). 6

8 Joensuu Etelä-Karjala Helsinki Tampere Etelä-Pohjanmaa Jyväskylä Turku Päijät-Häme Vuokatti-Ruka Etelä-Kymenlaakso Ouluseutu Kouvola Lappi Raasepori Vaasa Pohjois-Savo Etelä-Savo Pori Keski-Pohjanmaa Porvoo Tavastia KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden naisten %-osuus akatemioittain Naisten %-osuus Verkoston keskiarvo (23 %) 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 0% 46% 38% 3 33% 28% 2 23% 23% 22% 19% % 14% 14% 11% 11% 0% 0% 0% Taulukossa yksi on kuvattu asiantuntijoiden jakautuminen tehtävittäin sekä akatemioittain. Kyselyyn vastasi yhteensä 186 (38 % kaikista vastaajista) asiantuntijaa. Fysioterapeutteja vastasi 25 (13 % kaikista asiantuntijoista), lääkäreitä 23 (12 %), opinto-ohjaajia 15 (8 %), urheilupsykologeja 9 (5 %) ja ravitsemusterapeutteja 7 (4 %). Kuitenkin valtaosa (102; 55 %) asiantuntijoista luokitteli itsensä kohtaan muu. Asiantuntijoilla onkin monenlaisia ja useita rooleja. Ne myös vaihtelevat akatemioittain. Taulukossa 1 on tarkennettu, mihin tehtäviin/organisaatioon muu - kohdan osaaminen linkittyy. Kohdan muu osaaminen ja työtehtävät sijoittuivat suurimmaksi osaksi valmennukseen urheiluseuroissa ja lajiliitoissa. Tämän myötä heidän osaaminen oli enimmäkseen tätä myös urheiluakatemiassa tietyssä asiantuntijaroolissa. Toiseksi yleisin oli työskentely oppilaitoksissa. Nämä asiantuntijat olivat opettajia ja rehtoreita, jotka osallistuivat urheiluakatemiaverkoston toimintaan. Esimerkiksi he saattoivat olla vastuussa aamuvalmennuksen järjestämisestä koulullaan. Kolmantena ryhmänä korostui muunlainen erikoisosaaminen asiantuntijatyössä: esimerkiksi testauksessa, henkisessä valmennuksessa (papit), tutkimuksessa, terveydessä, ravitsemuksessa, fysiologiassa ja biomekaniikassa (ks. taulukko 1). 7

9 TAULUKKO 1. Kyselyyn vastanneiden asiantuntijoiden jakautuminen urheiluakatemioihin Hieroja Ravitsemusterapeutti Psykologi Muu Tarkennus mitä YHTEENSÄ N=186 Urheiluakatemia Lääkäri Fysioterapeutti Opintoohjaaja Etelä Pappi, Valmennus Pohjanmaa (N=14) Jyväskylä (N=11) Oppilaitokset, testaus, valmennus Lappi (N=5) Valmennus Helsinki (N=27) Oppilaitokset, psyykkinen valmennus, valmennus, fysiologia, olosuhteet Tampere (N=26) Oppilaitokset, valmennus, pappi, terveys Turku (N=8) Oppilaitokset, valmennus Vuokatti-Ruka (N=23) Oppilaitokset, valmennus, terveys, tutkimus, ravitsemus, psyykkinen valmennus, asuntola Etelä-Karjala Oppilaitos, seura (N=5) Etelä Oppilaitokset Kymenlaakso (N=14) Etelä-Savo (N=7) 7 Seura Joensuu (N=11) Oppilaitokset Keski- 2 Valmennus (SUL) Pohjanmaa (N=2) Kouvola (N=5) 5 Valmennus, terveys Pohjois-Savo Oppilaitokset, valmennus (N=10) Porvoo (N=2) 2 Valmennus Päijät-Häme Valmennus (N=5) Ouluseutu Oppilaitokset, valmennus, terveys, (N=13) olosuhteet, psyykkinen valmennus Raasepori (N=4) Valmennus Pori (N=11) Oppilaitokset, valmennus, testaus Tavastia (N=1) 1 Valmennus Vaasa (N=13) Oppilaitokset, valmennus, biomekaniikka 8

10 3 KOULUTUS Urheiluakatemiaverkoston jäsenet ovat korkeasti koulutettuja. Vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 69,2 % vastanneista. Alemmat koulutustasot olivat koko verkoston osalta selkeästi vähemmän edustettuina. Verkoston asiantuntijat olivat hieman korkeammin koulutettuja kuin valmentajat. Tämä ilmeni erityisesti tutkijakoulutuksen ja ylemmän korkea-asteen tutkintojen osalta. Keski-asteen tutkinto nousi esiin valmentajien (35,5 %) osalta. Koulutusmyönteisyys näkyi myös täydennyskoulutus aktiivisuutena. Vastanneista 55 % oli viimeisen 2 vuoden aikana ollut täydennyskoulutuksessa (ks. kuvio 4; taulukko 2). KUVIO 4. Urheiluakatemiaverkoston koulutustaso kyselyyn vastanneiden osalta Alempi perusaste (kansankoulu) Ylempi perusaste (peruskoulu tai aik. keskikoulu) Keskiaste (ylioppilastutkinto, ammatilliset tutkinnot) Alin korkea-aste (2-3 vuotta keskiasteen jälkeen kestänyt koulutus, mm. sairaanhoitaja, artenomi) Ylempi korkea-aste (ylemmät AMK-tutkinnot sekä maisteritutkinnot) Tutkijakoulutus (lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot) Yhteensä (N=490) 3,7 % 1,0 % 26,1 % 23,5 % 39,2 % 6,5 % Koordinaattorit (N=30) 23,3 % 23,3 % 50,0 % 3,3 % Asiantuntijat (N=281) 2,8 % 12,2 % 19,3 % 50,3 % 15,5 % 4,7 % Valmentajat (N=279) 1,8 % 35,5 % 26,2 % 30,8 % 1,1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuviossa viisi on kuvattu urheiluakatemiaverkoston koulutustaso akatemioittain. Urheiluakatemiat on järjestetty sen mukaan, kuinka moni (kpl) on suorittanut vähintään alemman korkea-asteen tutkinnon. Valtaosa akatemioiden toimijoista oli suorittanut vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon. Määrällisesti näitä tutkintoja on suoritettu eniten Pääkaupunkiseudun (43 kpl), Vuokatti-Rukan (40), Tampereen (34) ja 9

11 Etelä- Pohjanmaan (28) urheiluakatemioissa. Haasteena akatemioiden vertaamisessa on vastaajamäärän suuri vaihtelu. KUVIO 5. Kyselyyn vastanneiden koulutustasojen vertailu akatemioittain Alempi perusaste Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Ylempi korkea-aste Tutkijakoulutus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % YHTEENSÄ (N=490) 1% 4% 26% 23% 39% Helsinki (N=56) 2% 21% 14% 52% 11% Vuokatti-Ruka (N=55) 2 33% 36% 4% Tampere (N=43) 2% 19% 19% 49% 12% Etelä-Pohjanmaa (N=35) 3% 1 34% 34% 11% Turku (N=31) 3% 23% 19% 4 Jyväskylä (N=20) 1 70% Lappi (N=14) 21% 36% 21% 14% Pohjois-Savo (N=39) 31% 26% 38% Joensuu (N=28) 4% 21% 18% 50% Vaasa (N=28) 4% 21% 32% 32% 4% Etelä-Kymenlaakso (N=31) 32% 13% 4 Pori (N=20) 1 40% 40% Ouluseutu (N=24) 4% % 1 Etelä-Karjala (N=21) 38% 33% 24% Päijät-Häme (N=13) 1 54% 1 1 Etelä-Savo (N=19) 11% 3 42% 11% Kouvola (N=20) 1 40% 20% 20% Tavastia (N=7) 29% 43% 29% Raasepori (N=8) 13% 38% 2 2 Keski-Pohjanmaa (N=5) 40% 20% 40% Porvoo (N=4) 2 50% 2 Taulukko kaksi täydentää kuvioita neljä ja viisi. Jokaisessa (seitsemän yhteensä) olympiakomitean kärkiakatemiassa oli suoritettu verkoston keskiarvoa (69,2 %) enemmän alemman korkea-asteen tutkintoja tai korkeampia tutkintoja. Täydennyskoulutuksessa aktiivisimpia oltiin prosentuaalisesti Päijät-Hämeen, Tavastian ja Ouluseutu urheiluakatemioissa. 10

12 Urheiluakatemiaverkoston toimijat omasivat kokemusta työelämästä keskimäärin 17,3 vuotta. Työkokemus kuvaa tässä vastaajien yleistä työkokemusta muun muassa siviilitöistä, jotka voivat erota urheiluakatemiatehtävistä. Kuitenkin korkeasta työelämänkokemuksesta on hyötyä ja se antaa näkökulmaa myös akatemiaan kohdistuvissa työtehtävissä. Etelä-Kymenlaakson, Tavastian ja Porin urheiluakatemioissa oli suurimmat työkokemukset vuosina (ka). Akatemiakokemus kuvaa sitä, kuinka kauan toimijat ovat olleet mukana urheiluakatemioiden toiminnassa. Keskimäärin verkoston toimijoilla oli 4,4 vuotta akatemiakokemusta. Joukosta erottuivat selkeästi Pohjois- Savon, Ouluseutu, Pääkaupunkiseudun ja Lapin urheiluakatemiat (ks. taulukko 2). TAULUKKO 2. Koonti koulutuksesta ja työkokemuksesta OHJE: Keltaisella värillä on korostettu kyselyyn vastanneiden osalta koko urheiluakatemiaverkoston keskiarvo. Urheiluakatemioita on verrattu keskiarvoon ja vihreällä on korostettu keskiarvon ylittävät akatemiat ja punaisella keskiarvon alittavat akatemiat. URHEILUAKATEMIA KAIKKI Vähintään alin korkea-aste suoritettu (%) (N=490) KAIKKI Täydennyskoulutuksessa viimeisen 2 vuoden aikana (N=488) KAIKKI Työkokemus vuosina (ka) (N=494) KAIKKI Akatemiakokemus vuosina (ka) (N=494) KESKIARVO 69,2 % 55,5 % 17,3 4,4 Etelä-Pohjanmaa (N=35) 80 % 58,3 % 16,8 4,2 Jyväskylä (N=20) 90 % 50 % 17 3,7 Lappi (N=14) 71,4 % 61,5 % 14,7 5,4 Helsinki (N=56) 76,8 % 64,3 % 19,6 5,5 Tampere (N=43) 79,1 % 51,2 % 16,6 4,0 Turku (N=31) 74,2 % 51,6 % 15,7 4,3 Vuokatti-Ruka (N=55) 72,7 % 45,5 % 15,7 3,1 Etelä-Karjala (N=21) 57,1 % 47,6 % 15,4 2,9 Etelä-Kymenlaakso 58,1 % 53,3 % 22,0 4,0 (N=31) Etelä-Savo (N=19) 52,6 % 36,8 % 15,9 4,0 Joensuu (N=28) 75 % 42,9 % 12,5 3,2 Keski-Pohjanmaa (N=5) 60 % 60 % 19,6 7 Kouvola (N=20) 40 % 50 % 19,7 3,3 Pohjois-Savo (N=39) 64,1 % 74,4 % 19 6,4 Porvoo (N=4) 75 % 66,7 % 18,8 2,8 Päijät-Häme (=13) 84,6 % 100 % 13,1 3,1 Ouluseutu (N=24) 70,8 % 75 % 18 6,4 Raasepori (N=8) 50 % 62,5 % 16,8 2,3 Pori (N=20) 85 % 52,6 % 20,5 4,3 Tavastia (N=7) 71,4 % 100 % 21,4 2,4 Vaasa (N=28) 67,9 % 62,1 % 16,6 3 11

13 4 VALMENNUS Valmentajakoulutusta oli koordinaattoreilla, asiantuntijoilla sekä tietysti valmentajilla. Tämä kertoo siitä, että roolit akatemiaverkostossa voivat olla hyvin moninaisia. Esimerkiksi koordinaattorit ja asiantuntijat voivat olla mukana myös valmennuksessa. Valmentajakoulutuksen jakautuminen kaikkiin ryhmiin kertoo osaltaan tästä. Kuitenkin valmennusosiossa syvennytään tarkemmin valmentajien kouluttautumiseen. Valmentajista oli suorittanut V tason (8,6 %), IV tason (33,6 %) ja III tason (21,4 %). Valmentajista vähintään lajivalmentajatason (III taso) oli suorittanut yhteensä 63,3 %. Muuta valmentajakoulutusta (mm lajien kansainvälinen valmentajakoulutus ym.) oli suorittanut 15 % valmentajista. Valmentajista 7,9 % ei ollut valmentajakoulutusta (ks. kuvio 6). KUVIO 6. Valmentajakoulutuksen jakautuminen ryhmittäin kyselyyn vastanneiden osalta V taso (liikuntatieteen maisteri) IV taso (ammatillinen koulutus) III taso (lajivalmentajataso) II taso I taso Muu valmentajakoulutus Ei valmentajakoulutusta Yhteensä (N=486) 9,1 % 22,2 % 19,8 % 9,3 % 4,1 % 14,4 % 21,8 % Koordinaattorit (N=30) 13,3 % 23,3 % 26,7 % 10,0 % 10,0 % 16,7 % Asiantuntijat (N=179) 8,9 % 3,9 % 15,6 % 8,9 % 4,5 % 14,0 % 44,1 % Valmentajat (N=280) 8,6 % 33,6 % 21,4 % 9,3 % 4,3 % 15,0 % 7,9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuviossa seitsemän on kuvattu valmentajien valmentajakoulutuksen jakautuminen (%) akatemioittain. Urheiluakatemiat on järjestetty sen mukaan, kuinka moni (kpl) on suorittanut vähintään III tason valmentajakoulutuksen. Tällä jaottelulla esiin nousevat Pääkaupunkiseudun (19 kpl), Pohjois-Savon (17), Vuokatti-Rukan (16) ja Etelä-Pohjanmaan (15) urheiluakatemiat. Haasteena akatemioiden vertaamisessa suhteellisesti että määrällisesti on vastaajamäärien suuri vaihtelu. 12

14 KUVIO 7. Kyselyyn vastanneiden valmentajien valmentajakoulutus akatemioittain V taso IV taso III taso II taso I taso Muu valmentajakoulutus Ei valmentajakokemusta 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % YHTEENSÄ 9% 34% 21% 9% 4% 1 8% Helsinki (N=29) 34% 21% 3% 24% Vuokatti-Ruka (N=30) 20% 23% 3% 2 Etelä-Pohjanmaa (N=20) 40% 2 Turku (N=21) 38% 14% 29% Tampere (N=15) % Jyväskylä (N=8) 38% 38% 2 Lappi (N=8) Pohjois-Savo (N=27) 30% 26% 11% 1 11% Etelä-Karjala (N=15) 2 33% 13% 13% Joensuu (N=15) 40% 2 13% 20% Etelä-Kymenlaakso (N=16) 13% 38% 13% 6% 6% 13% 13% Etelä-Savo (N=12) 2 50% 8% 1 Vaasa (N=15) 40% 20% 2 Ouluseutu (N=10) 60% 20% 20% Pori (N=8) 13% 2 38% 13% 13% Päijät-Häme (N=7) 71% 14% 14% Tavastia (N=5) 80% 20% Kouvola (N=14) 14% 50% 14% Raasepori (N=3) 6 33% Keski-Pohjanmaa (N=2) 50% 50% Porvoo (N=1) 100% Valmentajat olivat suorittaneet lajivalmentajatason (III taso) paremmin (kuin valmentajien keskiarvo 63,6 %) yli puolessa (13/21) urheiluakatemioista. Puolestaan 11/21 urheiluakatemiassa jokaisella valmentajalla oli suoritettuna jonkin asteinen valmentajakoulutus. Valmentajilla oli keskimäärin valmennuskokemusta 14,6 vuotta. Jokaisessa urheiluakatemiassa valmennuskokemusta valmentajilla oli vähintään 10 vuotta (ka.). Valmentajista lajien välisessä yhteistyössä vähintään 3 kertaa viikossa oli keskimäärin 26,3 %. Lapin (75 %) ja Ouluseudun (60 %) urheiluakatemiat nousivat selkeästi esiin. Kuudessa urheiluakatemiassa 3 kertaa viikossa tapahtuvaan lajien väliseen yhteistyöhön ei päästy (0 %). Lajien väliseen yhteistyön palataan vielä omassa luvussa (ks. taulukko 3; 7 Lajien välinen yhteistyö). 13

15 TAULUKKO 3. Valmennuskoonti kyselyyn vastanneiden osalta OHJE: Keltasella värillä on korostettu valmentajien osalta verkoston keski-arvo. Urheiluakatemioita on verrattu keskiarvoon ja vihreällä on korostettu keskiarvon ylittävät, punaisella puolestaan keskiarvon alittavat akatemiat. Lajin/lajien perässä oleva (luku) kertoo valmentajien määrän lajissa/lajeissa. URHEILUAKATEMIA VALMENTAJAT Vähintään III- Taso suoritettu % (N=280) VALMENTAJAT Valmentajakoulutus (%) (N=280) VALMENTAJAT Valmennuskokemus vuosina (N=281) 14 VALMENTAJAT Lajien välinen yhteistyö vähintään 3 kertaa viikossa (%) (N=278) KESKIARVO 63,6 % 92,1 % 14,6 26,3 % Etelä-Pohjanmaa (N=21) VALMENTAJAT Kiinnittyminen lajeihin TOP3 LAJIT (N=281) PAINOPISTELAJI: tummalla fontilla Jalkapallo (51) Jääkiekko (50) Yleisurheilu (43) 75 % 90 % 11,7 52,4 % Lentopallo (6) Yleisurheilu (5) Jääkiekko, Paini, Pesäpallo(4) Jyväskylä (N=8) 75 % 75 % 14,5 14,3 % Yleisurheilu (4) Freestyle -hiihto, Voimistelu (2) Lappi (N=8) 50 % 100 % 11,3 75 % Lentopallo, Maastohiihto (3) Jalkapallo, Yleisurheilu (2) Helsinki (N=29) 65,5 % 100 % 18,2 24,1 % Jalkapallo, Jääkiekko (5) Salibandy (4) Tampere (N=15) 73,3 % 100 % 16,3 0 % Jalkapallo, Lentopallo (5) Judo (3) Turku (N=21) 57,1 % 100 % 15,7 42,9 % Jalkapallo, Jääkiekko, Ratsastus, Taitoluistelu, Tanssi (3) Vuokatti-Ruka (N=30) Etelä-Karjala (N=15) 53,3 % 90 % 10,5 50 % Maastohiihto (8) Alppihiihto, Ampumahiihto (5) 66,7 % 86,7 % 13,9 6,7 % Jääkiekko (4) Yleisurheilu (3) Ampumahiihto, Koripallo (2) 62,5 % 87,5 % 15,8 20 % Jalkapallo (7) Jääkiekko, Yleisurheilu (5) Etelä-Kymenlaakso (N=16) Etelä-Savo (N=12) 75 % 83,3 % 13,3 0 % Jääkiekko (4) Judo, Lentopallo, Salibandy, Yleisurheilu (1) Joensuu (N=15) 66,7 % 80 % 10 13,3 % Lentopallo (3) Jääkiekko, Salibandy, Taitoluistelu, Uinti (2) Keski-Pohjanmaa 50 % 50 % 12 0 % Jalkapallo ja Salibandy (1) (N=2) Kouvola (N=13) 21,4 % 85,7 % 16,4 14,3 % Yleisurheilu (3) Jalkapallo, Jääkiekko (2) Pohjois-Savo 63 % 88,9 % 16,7 11,1 % Jalkapallo (6) Alppihiihto, Jääkiekko (4) (N=27) Porvoo (N=1) 100 % 100 % 20 0 % Jalkapallo, Judo, Koripallo, Maastohiihto, Pyöräily, Salibandy, Suunnistus, Yleisurheilu (1) Päijät-Häme (N=7) 71,4 % 100 % 16,4 0 % Judo, Jääkiekko, Maastohiihto, Mäkihyppy (2) Ouluseutu (N=10) 80 % 100 % 12,6 60 % Jalkapallo, Jääkiekko (4) Lentopallo (3) Raasepori (N=3) 100 % 100 % 14,7 33,3 % Tennis, Yleisurheilu (1) Pori (N=8) 75 % 100 % 14,9 25 % Jalkapallo, Jääkiekko Uinti, Yleisurheilu (2) Tavastia (N=5) 80 % 100 % 18,8 0 % Jalkapallo (2) Golf, Jääkiekko, Yleisurheilu (1) Vaasa (N=15) 60 % 100 % 17,2 28,6 % Jalkapallo (4) Jousiammunta, Jääkiekko, Suunnistus, Yleisurheilu (2)

16 5 URHEILUAKATEMIAN YDINKEHÄLLÄ VAI MUKANA VERKOSTOSSA Urheiluakatemian ydinkehällä toimivat ovat keskeisessä roolissa akatemiassa ja pääosa heidän työajasta kuluu akatemiatyötehtäviin. Heitä ovat esimerkiksi valmentajat, jotka ovat mukana akatemian aamuvalmennuksessa ja osallistuvat urheilijoiden valmennuksen kokonaissuunnitteluun ja toteutukseen yhdessä henkilökohtaisten- ja joukkuevalmentajien kanssa. Valmentaja hyödyntää työssään akatemian osoittamia työtiloja osana monilajista valmentajayhteisöä ja osallistuu akatemian kokonaiskehittämiseen. Akatemiakoordinaattori on valmentajan lähin esimies. Yhteensä 30,4 % verkostosta arvioi kuuluvansa ydinkehälle. He arvioivat, että akatemiatyötehtäviin kului 55,1 % kokonaistyöajasta. Valmentajista 36,8 %, asiantuntijoista 13,1 % ja akatemiakoordinaattoreista 84,6 % kuului ydinkehälle. Akatemiaan kohdistuva työaika erosi selkeästi ydinkehällä verrattuna mukana urheiluakatemiaverkostossa (ks. kuvio 8, 9). KUVIO 8. Kyselyyn vastanneiden sijoittuminen ydinkehälle ja verkostoon Ydinkehällä (%) Mukana verkostossa (%) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 63% 70% % 8 30% Valmentajat (N=281) Asiantuntijat (N=186) Koordinaattorit (N=27) Yhteensä (N=494) Henkilöiden, jotka ovat mukana urheiluakatemiaverkostossa, pääosa työajasta kuluu muihin tehtäviin kuin akatemiatyötehtäviin. Heitä ovat esimerkiksi urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat ja osa-aikaiset, jotka ovat mukana akatemian päivittäisvalmennuksessa. Yhteensä 69,6 % arvioi kuuluvansa kategoriaan mukana urheiluakatemiaverkostossa. Heidän työaikansa akatemiatehtäviin oli 11,9 % kokonaistyöajasta. Kaikkiaan akatemiatyötehtäviin käytettiin työaikaa keskimäärin 24,3 % kokonaistyöajasta. Valmentajilla tämä oli 26,2 %, asiantuntijoilla 14,6 % ja koordinaattoreilla 77 % (ks. kuvio 8, 9). 15

17 Keski-Pohjanmaa Turku Porvoo Lappi Päijät-Häme Vuokatti-Ruka Ouluseutu Vaasa Helsinki Pohjois-Savo Tavastia Etelä-Pohjanmaa Kouvola Jyväskylä Etelä-Karjala Pori Tampere Joensuu Raasepori Etelä-Kymenlaakso Etelä-Savo Akatemiaan kohdistuva työaika (%) kokonaistyöajasta Akatemiaan kohdistuva työaika (%) kokonaistyöajasta KUVIO 9. Kyselyyn vastanneiden akatemiatyöaika (%) kokonaistyöajasta 100,0 % 90,0 % 80,0 % Urheiluakatemian ydinkehällä (työaika akatemiaan %) Mukana urheiluakatemiaverkostossa (työaika akatemiaan %) Keskiarvo (työaika akatemiaan %) 87,5 % 77,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 47,2 % 26,2 % 55,6 % 40,0 % 55,1 % 24,3 % 20,0 % 10,0 % 14,2 % 14,6 % 8,8 % 11,9 % 0,0 % Valmentajat (N=281) Asiantuntijat (N=186) Koordinaattorit (N=27) Yhteensä (N=494) KUVIO 10. Kyselyyn vastanneiden akatemiatyöaika (%) kokonaistyöajasta akatemioittain 70% Työaika akatemiaan ka. (%) Valmentajien työaika akatemiaan ka. (%) 60% 50% 40% 30% 20% 0% 4 44% 44% 5 59% 43% 42% 42% % 36% 13% 28% 26% 26% 2 23% 23% 28% 29% 19% 18% 18% 18% 18% 2 24% 16% 14% 14% 21% % 13% 14% 11% 11% 9% 16

18 TAULUKKO 4. Kyselyyn vastanneiden kiinnittyminen akatemiaan sekä työajat (%), vertailu akatemioittain OHJE: Keltasella värillä on korostettu urheiluakatemiaverkoston keskiarvo valmentajien sekä koko verkoston osalta. Urheiluakatemioita on verrattu keskiarvoon. Ydinkehällä vihreällä on korostettu keskiarvon ylittävät. Punaisella on puolestaan kuvattu keskiarvon alittavat akatemiat. Verkostossa vihreällä on korostettu keskiarvon ylittävät ja punaisella keskiarvon alittavat, akatemiat, kun tarkastellaan työaikaa. Puolestaan vaalean vihreällä keskiarvon alittavat ja tumman punaisella keskiarvon ylittävät, kun tarkastellaan määrää verkostossa. URHEILUAKATEMIA YDINKEHÄLLÄ VERKOSTOSSA KOKO AKATEMIA VALMENTAJAT KOKO AKATEMIA VALMENTAJAT MÄÄRÄ TYÖAIKA MÄÄRÄ TYÖAIKA MÄÄRÄ TYÖAIKA MÄÄRÄ TYÖAIKA YHTEENSÄ (N=494, Valmentajat 281) 30,4% 55,1% 36,8% 47,2% 69,6% 11,9% 63,2% 14,2% Etelä-Pohjanmaa (N=34, Valmentajat 20) 29,4% 50,5 % 35,0% 40 % 70,6% 11,5 % 65,0% 15,4 % Jyväskylä (N=20, Valmentajat 8) 20 % 56,3 % 25,0% 17,5 % 80,0% 9,1 % 75,0% 10,8 % Lappi (N=14, Valmentajat 8) 64,3% 58,3 % 75,0% 39,2 % 35, 14 % 25,0% 20 % Helsinki (N=55, Valmentajat 29) 32, 50,8 % 37,9% 48,6 % 67,3% 15 % 41,4% 16,9 % Tampere (N=42, Valmentajat 15) 11,9% 75 % 6,7 % 50 % 88,1% 10,3 % 93,3% 14,6 % Turku (N=31, Valmentajat 21) 48,4% 70 % 47,6% 57 % 51,6% 18,4 % 52,4% 18,6 % Vuokatti-Ruka (N=52, Valmentajat 30) 46,2% 71,3 % 63,3% 69,5 % 53,8% 21,3 % 36, 30 % Etelä-Karjala (N=20, Valmentajat 14) 15,0% 66,7 % 7,1 % 10 % 85,0% 10,6 % 92,9% 11,9 % Etelä-Kymenlaakso (N=28, Valmentajat 15) 25,0% 41,4 % 33,3% 20 % 75,0% 6,2 % 67, 7,5 % Etelä-Savo (N=20, Valmentajat 12) 20,0% 40 % 8,3 % 20 % 80,0% 6,9 % 91, 7,7 % Joensuu (N=25, Valmentajat 15) 20,0% 61 % 13,3% 40 % 80,0% 9,3 % 86, 10,4 % Keski-Pohjanmaa (N=5, Valmentajat 2) 80,0% 53,8 % 100,0% 12,5 % 20,0% 20 % 0,0 % - Kouvola (N=20, Valmentajat 14) 35,0% 43,6 % 35, 23 % 65,0% 11,2 % 64,3% 13,3 % Pohjois-Savo (N=39, Valmentajat 27) 35,9% 49,6 % 33,3% 37,8 % 64,1% 12 % 67, 12,8 % Porvoo (N=4, Valmentajat 1) 25,0% 90 % 0,0 % - 75,0% 28,3 % 100,0% 10 % Päijät-Häme (N=13, Valmentajat 7) 46,2% 78,3 % 42,9 % 65 % 53,8% 10 % 57,1 % 13,8 % Ouluseutu (N=23, Valmentajat 10) 43, 76 % 70,0 % 75,7 % 56, 9,6 % 30,0 % 18,3 % Raasepori (N=6, Valmentajat 3) 50,0% 35 % 67,7 % 7,5 % 50,0% 5 % 33,3 % 5 % Pori (N=20, Valmentajat 8) 15,0% 65 % 25,0 % 52,5 % 85,0% 9,4 % 75,0 % 14,2 % Tavastia (N=7, Valmentajat 5) 42,9% 40 % 40,0 % 15 % 57,1% 13,8 % 60,0 % 13,3 % Vaasa (N=27, Valmentajat 14) 37,0% 59,5 % 42,9 % 50,8 % 63,0% 9,1 % 57,1 % 11,3 % Taulukossa neljä on kuvattu akatemioittain jakautuminen ydinkehälle ja mukana urheiluakatemiaverkostossa prosentteina sekä vastaajien määrä yhteensä sekä vastanneiden valmentajien 17

19 määrä. Otsikoiden ydinkehällä ja verkostossa alle on eroteltu tilanne koko akatemian sekä valmentajien osalta. Näistä on kuvattu prosentteina se joukko, joka kuului ydinkehälle/mukana urheiluakatemiaverkostossa sekä kyseisten ryhmien akatemiatyötehtävien prosenttiosuus kokonaistyöajasta. Puolestaan kuviosta kymmenen nähdään akatemioittain työaika (ka) akatemiaan koko akatemian sekä valmentajien osalta. Urheiluakatemioihin kiinnittymisen sekä työajan perusteella esille nousevat Pääkaupunkiseudun, Turun, Vuokatti-Rukan, Lapin, Päijät-Hämeen, Ouluseudun ja Vaasan urheiluakatemiat. 18

20 Jääkiekko Jalkapallo Yleisurheilu Uinti Salibandy Lentopallo Maastohiihto Suunnistus Koripallo Pesäpallo Paini Taitoluistelu Voimistelu Golf Mäkihyppy Tennis Alppihiihto Ampumahiihto Judo Freestyle Jääpallo Pikaluistelu Taekwondo Yhdistetty Beach Volley Käsipallo Lumilautailu Muodostelmaluistelu Moottoriurheilu Purjehdus Soutu Squash Sulkapallo Tanssiurheilu Uimahypyt Monessa akatemiassa (N=21) "painopistelajina" Verkoston toimijoiden (N=460) kiinnittyminen lajeihin 6 LAJIT JA URHEILIJOIDEN TASO Urheiluakatemioiden suosituimmat lajit ovat jääkiekko (16/21 akatemiassa), jalkapallo (15), yleisurheilu (15), uinti (13) ja salibandy (12). Näihin lajeihin on myös kiinnittynyt (toimija ilmoittanut työskentelevänsä lajissa/lajeissa urheiluakatemiassa) muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta eniten osaamista. Osaamisen kiinnittymisen mukaan suosituimmat lajit ovat jalkapallo (140 kpl; 30 % toimijoista), yleisurheilu (137; 30 %), jääkiekko (136; 30 %), salibandy (106; 23 %), maastohiihto (100; 22 %) ja uinti (97; 21 %). Pääasiassa lajeissa, joissa on eniten toimijoita, on myös eniten maajoukkuetason urheilijoita (ks. kuvio 11; Liitteet). Kuviosta 11 erottuu lisäksi pienempiä lajeja, joihin on kiinnittynyt paljon osaamista suhteessa siihen, kuinka monessa akatemiassa laji on tarjolla. Tällaisia lajeja ovat muun muassa taitoluistelu, voimistelu, ampumahiihto, alppihiihto, freestyle, lumilautailu ja tanssiurheilu. KUVIO 11. Urheiluakatemioiden painopistelajit ja verkoston toimijoiden kiinnittyminen lajeihin (LÄHDE: Urheiluakatemioiden nettisivut marraskuu 2014 & urheiluakatemioiden osaamiskysely) Ohje: siniset palkit lajien määrä, punainen viiva toimijoiden kiinnittyminen lajiin HUOM! Voimistelun alle kuulu esimerkiksi joukkuevoimistelu, rytminen jne. Yleisvalmennus ja vastaavat jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle. 19

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY 2009

VALMENTAJAKYSELY 2009 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY 2009 kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisvalmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY. - kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisista valmentajista

VALMENTAJAKYSELY. - kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisista valmentajista Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY - kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisista valmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi Jari Lämsä 5.2.2014 Akatemioiden tunnusluvut 2012 LÄHDE: Valtionavustushakemukset 2012 URHEILIJAT KPL 1. TASO 221 2. TASO 1373 3. TASO

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Tietoyhteiskunta Viihdeurheilu Teollisuusyhteiskunta Ammattimainen joukkueurheilu Maatalousyhteiskunta Aatteellinen yksilöurheilu Kv. katto-organisaation

Lisätiedot

Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys

Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Innokkaat urheilijat, parhaassa valmennuksessa, parhaissa olosuhteissa Työversio / Kari Seppänen Termistö Urheiluyläkoulu Koulutuksenjärjestäjän

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista. Jari Lämsä KIHU

Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista. Jari Lämsä KIHU Akatemioiden asema ja rooli suomalaisessa urheilussa kaikuja auditoinnista Jari Lämsä KIHU Taustaa akatemiatoiminnalle 1. Suomalainen urheilujärjestelmä Koostuu monista itsenäisistä, perinteisistä, oman

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Toiminnanjohtajien aamiainen 14.6.2016, Valo -talo Valmentajan polku viitekehyksenä Monilajiset valmentajayhteisöt Suomen Valmentajat

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden tukemiseksi Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Asiantuntijatoiminnan perusajatukset Tavoitteen on osaamisen lisääminen

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiakiertue 2012 Kiertueaikataulu Kotka 25.1. Lappeenranta 26.1. Turku 30-31.1. Tampere 2-3.2. Savonlinna 7-8.2. Joensuu 8-9.2. Kuopio 9-10.2. Kouvola 15-16.2. Lahti 16-17.2. Helsinki 27-28.2.

Lisätiedot

Huippu-urheilun arviointi:

Huippu-urheilun arviointi: Huippu-urheilun arviointi: Urheilija- ja verkostokyselyt Jari Lämsä, Maija Puska, Kaisu Mononen & Jarmo Mäkinen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Sisäinen arviointi Arviointikysymys: Miten

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA

Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA Miksi selvitys tehdään? Lajiliittojen valtionavustuspolitiikan kehittäminen Liittojen toiminnan nykytilan kuvaus talouden, liiton toiminnan

Lisätiedot

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon!

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Edessä antoisat vuodet Millaisessa ympäristössä sinä haluat viettää elämäsi kolme tai neljä tärkeää vuotta? Sammon keskuslukio Hakukoodi ainevalintakortissa:

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Valmentajien seurantakysely 2013

Valmentajien seurantakysely 2013 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Valmentajien seurantakysely 2013 Minna Blomqvist, Kirsi Hämäläinen Aineiston kuvaus ja taustatiedot Valmentajien seurantakysely 2013 Valmentajakysely

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila Maastohiihdon ajankohtaiset Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Sisällys 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN URHEILUSEURAKYSELY 2011 OULU

POHJOIS-POHJANMAAN URHEILUSEURAKYSELY 2011 OULU POHJOIS-POHJANMAAN URHEILUSEURAKYSELY 2011 OULU VASTANNEIDEN SEUROJEN LAJIT (57 vastausta) Aikido Amerikkalainen jalkapallo Ammunta 4 Beach volley 2 Capoeira Cheerleading 2 Golf Hiihto 6 Iaido Laido, Jodo

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli

Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli Isännän Ääni Mikkeli 5.2.2016 Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli Pelaajakehitys Valmennuskeskukset K-S valmennuskeskuksen alue 5 piiriä (Vaasa, Keski- Pohjanmaa, Keski-Suomi, Itä- Suomi, Kaakko)

Lisätiedot

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Huippu- urheiluverkoston tapaaminen 5.- 6.10.2015 Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Tänään ja huomenna käymme yhdessä läpi/työstämme suomalaista mallia: 1. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen menestyssuunnitelma

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Jouko Laaksonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Iisalmi 5.5.2011 Raameja esitykselle: - haastava aihe; keskittyminen esityksessä erityisesti alueelle kiinnittymiseen,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Huippu-urheilun ajankohtaiset

Huippu-urheilun ajankohtaiset Huippu-urheilun ajankohtaiset Olympiakomitea VALO yhdistyminen ja yhdistymisen vaikutukset alueelliseen toimintaan Lajien kehittämisprosessit ja HUY:n huippuurheilutukijärjestelmän päivittäminen Lajiryhmävastaavatyö

Lisätiedot

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Huippu- urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa

Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa Keski-Suomen valmennuskeskus Suomen Palloliiton pelaajakehityskartta 2016 Talenttivalmennus pojat Pohjois-Suomen alueellinen

Lisätiedot

Joukkuelajit suurin liikuttaja?

Joukkuelajit suurin liikuttaja? Joukkuelajit suurin liikuttaja? Jari Lämsä KIHU Tavoite Esittää perustietoja joukkuelajien kansallisesta tilanteesta: Lajien kans. + kv. Laajuus Lisenssiurheilijat Talous Menestys Tietoja kerätty 6 joukkuelajilta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti Kävijäprofiili 01 Mediaprofiilit Kotiliesi TNS Atlas heinä joulukuu 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko

Lisätiedot

Työelämä. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Ylemmät korkeakoulututkinnot, yliopistot ja amk:t. Master s Degree in Sport Development and Management

Työelämä. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Ylemmät korkeakoulututkinnot, yliopistot ja amk:t. Master s Degree in Sport Development and Management Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Työelämä Ylemmät korkeakoulututkinnot, yliopistot ja amk:t Liikunnan ylempi amktutkinto, liikunnanohjaaja (YAMK) Master s Degree in Sport Development and Management Urheilujournalismin

Lisätiedot

Huippu-urheilupäivät Pajulahti Leena Paavolainen

Huippu-urheilupäivät Pajulahti Leena Paavolainen Huippu-urheilupäivät Pajulahti 10.10.2016 Leena Paavolainen En usko, että osaan oikein kuvailla sitä suunnatonta ylpeyttä, jota tunnen sijoittumalla kolmanneksi. Olemme kaikki urheilufaneja ja olemme pikkupoikana

Lisätiedot

Joukkuelajit suurin liikuttaja?

Joukkuelajit suurin liikuttaja? Joukkuelajit suurin liikuttaja? Jari Lämsä Jukka Rautakorpi KIHU / OK HUY Tavoite Esittää perustietoja joukkuelajien kansallisesta tilanteesta: Lajien kans. + kv. Laajuus Lisenssiurheilijat Talous Menestys

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti Kävijäprofiili 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1 6-vuotiaat (est. 3.6.000 henkeä, 6.8 vastaajaa)

Lisätiedot

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAN LAADUKAS ARKI PELAAJAKEHITYS ja VALMENTAJAKOULUTUS ORGANISAATION,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2015 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA URHEILUAKATEMIAOHJELMAN YLÄKOULUSEMINAARI 12.-13.3.2015 #urheiluakatemia #yläkoulu Torstai 12.3.2015 11:30 Lounas + ilmoittautuminen, Varalan Urheiluopisto Tampere

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu Tavoitteena terve ja menestyvä nuori urheilija Nuoren urheilijan voimaharjoittelu 20.10.2009 Varalan Urheiluopisto, Tampere TERVE URHEILIJA -ohjelma Taustalla: Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Draft 27.8.2015 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Rohkeasti yhdessä Ilo Kunnioitus

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa Urheiluakatemia- ja oppilaitospäivät 11.5.2016 / Kuopio Anu Korhonen, Joensuun Urheiluakatemia Tuija Pasanen, Itä-Suomen yliopisto Mistä

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Elämän hallinta Uni Ravinto Lepo

Elämän hallinta Uni Ravinto Lepo Elämän hallinta Uni Ravinto Lepo Opiskelujen suunnittelu Vastuu opinnoista Opiskelun tuki Valmistuminen Aamuharjoittelu Fyysinen harjoittelu Henkinen valmennus Urheilijan elämäntavat *Sitoutuu noudattamaan

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 22.9.2016 Avaus Suomen Palloliiton valmennuslinja/ Marko Viitanen (45 min) Varhaisvuosien liikuntasuositukset/ Nina Korhonen (45 min) Ajankohtaiset o Urheilun Pelisäännöt

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 VOK-arviointiseminaari 30.11.2010 Outi Aarresola www.kihu.fi

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2011 2016 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 5.8.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 Läsnä; Seppo Pitkänen, puheenjohtaja Timo Luopajärvi Jyrki Heliskoski Riitta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 127 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi HEL 2012-008331 T 00 01 06 Päätös

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Kehon hallinta lajitaitojen perustana

Kehon hallinta lajitaitojen perustana Tavoitteena terve ja menestyvä nuori urheilija Kehon hallinta lajitaitojen perustana 21.4.2009 UKK-instituutti, Tampere Kehon hallinta Ohjelma Johdantoa 17:30 Tavoitteena terve ja menestyvä urheilija:

Lisätiedot

Tampereen huippu-urheiluakatemian infolehti 2011-2012. www.tampereenurheiluakatemia.fi

Tampereen huippu-urheiluakatemian infolehti 2011-2012. www.tampereenurheiluakatemia.fi Tampereen huippu-urheiluakatemian infolehti 2011-2012 www.tampereenurheiluakatemia.fi 1 Tervetuloa Tampereen Urheiluakatemiaan Urheiluakatemia auttaa huipulle tähtääviä urheilijoita. 1. Toimii linkkinä

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi VAMMAISUUDEN KAKSI MALLIA/ FILOSOFIAA Medikaalinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47 TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014 Taustamuuttujat n % n % Sukupuoli (n=242) Sukupuoli (n=205) Nainen 133 55 109 53 Mies 109 45 96 47 Ikä (n=240) Ikä (n=205) 68-73-vuotiaat 92 38

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2013 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys lokakuussa 2013 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot