Puheenjohtajan tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1

2 Puheenjohtajan tervehdys Kolmas vuoteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana on pulkassa. On entistäkin haasteellisempaa löytää menneestä vuodesta positiivista sanottavaa toimintakertomuksen avaustekstiin. Sen verran raskas vuosi 2013 oli viestintäaloilla Jyvässeudulla erityisesti. Yhteistoimintaneuvotteluita käytiin niin siviili- kuin sanomalehtitaloissakin. Bookwell lopetti digipainotoimintansa Vaajakoskella. Iso työllistäjä Sisäsuomi hakeutui konkurssiin. Yt-neuvottelut koskettivat JKY:n jäseniä myös Lehtisepillä, Mediasepillä ja Printcenterillä. Kovia iskuja JKY:lle. Keskisuomalainen -konserni haki yt-neuvotteluissa seitsemän miljoonan euron säästöjä, vähensi henkilöstöään toistasataa henkilöä ja palkitsi omistajat kuuden miljoonan euron osingoilla. TEAM -liiton kannanotto aiheesta sai kiitettävästi näkyvyyttä mediassa. Omistajien ahneus ei ole oikea lääke graafisen alan murrokseen ja taloudelliseen taantumaan. Uuden liiketoiminnan luominen, investoiminen, työllistäminen ja työhyvinvointi ovat ja juuri niiden osalta viestintäalan työnantajat ovat strategiasuunnittelussaan epäonnistuneet surkeasti, vaikka muutos on ollut kaikkien nähtävissä jo vuosia. Työntekijäpuolella tähän muutokseen on haluttu reagoida, mutta työnantajat ovat yhteistyöstä laistaneet. Työnantajille annettiin miljardin euron vastikkeeton lahja yhteisöveroalen muodossa. Pääministeri Jyrki Kataisen lupaamat dynaamiset vaikutukset ovat työllistämisen ja investointien sijaan olleet vain irtisanomisia ja tuloksen ulosmittaamista osinkoina ja johdon palkkioina. Roolit ovat heittäneet häränpyllyä; nykyään omistajat eivät tingi saavuttamistaan eduista ja työntekijät joutuvat kantamaan sijoittajien riskit. Työnantajapuolelta on myös ahkerasti syyllistetty työntekijöitä ja ay-liikettä bruttokansantuotteen alenemasta ja ns. kestävyysvajeesta unohtaen, että työnantajat ovat nämä ihan itse ahneuksissaan aiheuttaneet. Merkittävillä teollisuudenaloilla on tuotantoa siirretty halpatyömaihin, joissa työ- ja ihmisoikeuksia voi vapaasti polkea, eikä ympäristötuhoista joudu vastuuseen. Ja eläkeiän alarajan nostosta tai ns. eläkeputken poistosta on Elinkeinoelämän keskusliiton turha meuhkata, jos yrityksissä irtisanomisaallot jatkuvat. Ilman työllistämistä ja työhyvinvoinnin parantamista työnantajat lyhentävät työuria niin alusta, keskeltä kuin lopustakin. Kahtiajaon aika ei ole ohi, tuottavan työn ja pääoman välinen ristiriita on erittäin ajankohtainen. Työtä tekevän ja omistavan luokan kuilu vain syvenee kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, mm. koulutuksessa, terveydenhuollossa, vaikuttamismahdollisuuksissa ja eliniänodotteessa. On harmillista, että samaan aikaan tietoisuus poliittisten puolueiden tarkoitusperistä hämärtyy kansalaisten keskuudessa. Yksi syy on yhteiskuntaopin tuntimäärien karsiminen perusopetuksessa, mitä erityisesti kokoomus on ollut ajamassa. Kun käsitys työväen- ja porvaripuolueiden välisestä erosta katoaa, on seurauksena äänestyskäyttäytymistä, jota ohjailevat ison rahan mainoskampanjat sekä oikeistopopulistinen suvaitsemattomuus. On myös paikkoja, joista toivoisi poliittisen kahtiajaon jo kadonneen. Ay-liike eli keskusjärjestöt, ammattiliitot, ammattiosastot ja työpaikat eivät tarvitse poliittista kahtiajakoa. Me ayvaikuttajat olemme kaikki samalla asialla: parantamassa työntekijöiden työehtoja ja -oikeuksia, puoluekannasta riippumatta. JKY:ssä on toimittu näin jo pitkään. Hallitusjäsenten puoluepoliittiset kannat eivät vaikuta ammattiosaston hallintoon, talouden hoitoon tai toiminnan järjestämiseen. Me emme kaipaa vanhakantaista ay-jyräämistä ja ryhmäjakoa. On ikävää, että vielä nykyäänkin ammattiosastojen asiallinen kritiikki liiton joitain toimintoja kohtaan kuitataan politikoinnilla. Tai että SAK:n paikallisjärjestön talous ja toiminta ajetaan alas vaali- ja ryhmärahakähminnän vuoksi. Vuodessa 2013 oli myös paljon positiivista. Vuosi oli JKY:lle erittäin tapahtumarikas; oli jäsentapahtumia, koulutusta, seminaareja, liittotapahtumia, yhteistyötä, talkoita ja monenlaisia kohtaamisia. Kiitos kaikista niistä jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille erityisesti Grafinet Keski-Suomen alueosastolle. Henkilökohtaiset kiitokset JAP:n eronneelle puheenjohtaja Kari Jääskeläiselle ja taloudenhoitaja Marja-Liisa Tuikkaselle, joilla oli oikea käsitys paikallisjärjestön toiminnan järjestämisestä ja taloudenhoidosta. Isot kiitokset myös JKY:n hallitukselle tuesta ja jaksamisesta vaikeina aikoina. Juha Ruotsalainen puheenjohtaja 2

3 JKY:n toimintakertomus vuodelta 2013 Yleistä Vuosi 2013 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 117. toimintavuosi. JKY on vuonna 1896 perus tettu TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n osasto numero TEAM kuuluu Suomen Ammattiliit tojen Keskusjärjestöön (SAK) ja Teollisuuden palkansaajiin (TP). Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on koota kaikki Jyvässeudun graafisen teollisuuden palkansaajat se kä alaan rinnastettavilla viestintäaloilla työskentelevät palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työolojaan, palkkaehtojaan ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan. Tarkoituksena on myös koota opiskelijajäseniksi ne, jotka opiskelevat graafisen alan ammattiin. Lisäksi ammattiosaston tarkoituksena on edistää työsuojelun kehittämistä ja yritysdemo kratiaa sekä alan ammatillista koulutusta ja kasvatusta. Työttömyys lisääntyi ja inflaatio taittui Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa työttömiä oli vuoden 2013 joulukuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka joulukuussa) työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 7,7 prosenttia. Keski-Suomessa työllisten määrä väheni 2,5 prosenttia ja työttömyysaste oli 10,0 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 1,6 prosenttia. Marraskuussa se oli 1,4 prosenttia. Inflaation lievän kiihtymisen aiheutti ennen kaikkea bensiinin ja matkaviestintäpalveluiden hintojen kääntyminen nousuun. Vuoden 2013 keskimääräinen inflaatio oli 1,5 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 2,8 prosenttia. Viestintäalojen palkankorotus Kirjatyöntekijöiden palkat nousivat alkaen 1,7 prosentin yleiskorotuksella. Liiton palauttama osuus JKY:n jäsenistön jäsenmaksuista ammattiosaston toiminnan järjestämiseen vuosina Liittofuusio tapahtui

4 Paikallisesti neuvoteltavaksi tuli myös yrityskohtainen erä, jonka suuruus oli 0,7 prosenttia. Ellei erän käytöstä saatu sovittua, maksettiin siitä 0,35 prosenttia yleiskorotuksena ja 0,35 prosentin käytöstä päätti työnantaja. Erä piti käyttää palkkojen korotuksiin, ei esimerkiksi koulutukseen. Lisiä ja taulukkopalkkoja korotettiin 2,4 prosenttia. Työehtosopimusneuvottelut Syksyllä 2013 syntyi keskusjärjestötasolla neuvottelutulos keskitetystä työmarkkinaratkaisusta. Työllisyys- ja kasvusopimus lupasi parannuksia työttömien asemaan, nuorten työllistymiseen ja turvaa nollasopimuslaisille. Kolmivuotinen sopimus kattoi noin 93 prosenttia palkansaajista. Sopimuksen pohjalta myös TEAM -liitto kävi kaikilla sopimusaloillaan työehtosopimusneuvottelut. Kirjatyöntekijöiden osalta neuvottelutulokseen päästiin Viestinnän keskusliiton VKL:n kanssa lokakuun lopulla voimaan astuva tes noudatteli keskusjärjestöjen välillä sovittua työllisyys- ja kasvusopimusta; vuonna 2015 palkkoja korotetaan 20 eurolla kuukaudessa ja seuraavana vuonna 0,4 prosentilla. Työaikakysymys oli jälleen neuvotteluissa esillä. Asian käsittelyn sovittiin jatkuvan TEAMin ja VKL:n välisessä työryhmässä. Ellei työaika-asioista päästäisi yksimielisyyteen mennessä, olisi työnantajaliitolla oikeus irtisanoa tes päättymään syyskuun lopussa vuonna Marja Halttunen ja Siru Satosaari kevättalkoissa. Vanha työehtosopimus on voimassa saakka. Uuden tes:n sopimuskausi on Se jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen kestää ja toinen Toisen jakson jatkamisesta neuvotellaan SAK:n ja EK:n välillä kesällä Elleivät keskusjärjestöt pääse asiasta so- JKY:n jäseniä eniten työllistävät työpaikat Jyvässeudulla vuoden 2013 lopussa. 4

5 pimukseen, on liitoilla mahdollisuus neuvotella toisen jakson palkkaratkaisusta keskenään. Mikäli palkantarkistuksia koskevissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen mennessä, päättyy sopimus ilman erillistä irtisanomista ensimmäisen jakson päättyessä Sisäsuomen konkurssi Suoramarkkinointitalo Sisäsuomi Oy hakeutui pitkään jatkuneiden vaikeuksien jälkeen konkurssiin. Konsernin emoyhtiö jätti konkurssihakemuksen Keski-Suomen käräjäoikeudelle Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Vesterinen kertoi sanomalehti Keskisuomalaisessa, että emoyhtiö kaatui taloudelliseen taantumaan ja raskaaseen kulurakenteeseen. Sillä ei myöskään ollut mahdollisuutta investoida tuotantotekniikkaan. Konsernin vuoden 2012 liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa ja tulos oli reilut euroa miinuksella. Tytäryhtiö Koliprint Oy Joensuussa jatkoi toimintaansa normaalisti. Henkilöstöä konsernissa oli vuonna 2013 yhteensä noin 90, joista reilut 50 työskenteli Vaajakoskella. Konkurssissa 45 JKY:n jäsentä menetti työpaikkansa, heidän joukossaan JKY:n hallituksen varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä Kivikirjan isäntä. Jyrki Honkonen ja Jukka Syvänen Eloriehassa. Keskisuomalaisen yt ja osingonjako Keskisuomalainen -konserni kävi useita yhteistoimintaneuvotteluita eri yhtiöissään vuonna 2013 ja ne kestivät usei- Kokonaisjäsenmäärän ja maksavien jäsenten määrän suhde vuosina

6 JKY:n hallitus vuonna 2013 Juha Ruotsalainen Osmo Ollila Puheenjohtaja Taloudenhoitaja Varapuheenjohtaja Jukka Syvänen Paula Toivonen Sihteeri Ari Liukkonen Tiedotus- ja merkkipäiväsihteeri, nuorisovastaava Opintosihteeri Heikki Salomaa Kivikirjan emäntä Aila Ylitalo Jyrki Honkonen ta kuukausia yhtiöstä riippuen. JKY:n jäsenistöön säästötoimet ja neuvottelut kohdistuivat Lehtisepät Oy:ssä ja Mediasepät Oy:ssä. Lisäksi neuvotteluita käytiin Sanomalehti Keskisuomalainen Oy:ssä, Keskisuomalainen Oyj:ssä, Maakunnan Sanomat Oy:ssä, Savon Aluemedia Oy:ssä, Savon Sanomat Oy:ssä sekä Keskisuomalaisen keväällä ostamassa Suomen Lehtiyhtymä -konsernin yhtiöissä mm. SLY-Paikallislehdet Oy:ssä, SLY-Lehtipainot Oy:ssä ja SLY-Sivunvalmistus Oy:ssä. Konserni haki seitsemän miljoonan euron säästöjä, vähensi henkilöstöään noin 130 henkilöllä ja jakoi kuuden Eläkeläistapahtuma Kivikirjalla elokuussa. miljoonan osingot. TEAM -liitto julkaisi aiheesta kannanoton , jolloin kaikki henkilöstövaikutukset eivät olleet vielä tiedossa. Kannanotto huomioitiin laajasti tiedotusvälineissä ja otettiin tyytyväisyydellä vastaan konsernin henkilöstön keskuudessa. TEAMin Vallittu: Keskisuomalaisen osingonjako harvinaisen härskiä touhua TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton puheenjohtaja Timo Vallittu tuomitsee mediakonserni Keskisuomalaisen tämän vuoden osingonjaon poikkeuksellisen jyrkästi. Tällä viikolla on käynyt ilmi, että yhtiö maksaa ylimääräistä osinkoa liki samanaikaisesti, kun se on ilmoittanut merkittävistä henkilöstövähennyksistä. Graafisen alan tuotannon työntekijät ja osa toimihenkilöistä ovat järjestäytyneet TEAMiin. Harvinaisen härskiä ja ajattelematonta touhua. Keskisuomalainen -konsernissa on tänä vuonna käyty viisi ytmenettelyä, jotka ovat johtamassa TEAMin laskelmien mukaan vähintään 60 henkilötyövuoden vähennyksiin. Yksi yt on vasta alkamassa ja sen lopputulosta ei vielä edes tiedetä. Yt-neuvotteluissa yhtiön tavoitteena on ollut seitsemän miljoonan euron säästöt vuoteen 2015 mennessä. Yhtiön osingot ovat tänä vuonna samaa suuruusluokkaa: noin kuusi miljoona euroa. Keväällä päätetty varsinainen osinko oli 0,40 euroa osaketta kohti. Hiljattain tehtiin uusi päätös 0,15 euron ylimääräisestä osingosta. Tulee väkisin mieleen, että vähentääkö Keskisuomalainen työvoimaansa palkitakseen omistajia, Vallittu sanoo. 6

7 Graafinen ala on historiansa pahimmassa kurimuksessa. Yt-neuvotteluja on käyty alan kaikissa keskeisissä yrityksissä. Viimeisen parin vuoden aikana on hävinnyt tuhansia työpaikkoja mediataloista sekä lehti-, kirja- ja mainospainoista. Kierre alaspäin jatkuu eikä saneerausten päättymisestä ole mitään merkkejä. Tällaisessa tilanteessa on erittäin epäviisasta, että alan yksi keskeisimmistä toimijoista kumartaa omistajille ja pyllistää henkilöstölle, Vallittu sanoo. Välimiesoikeusmenettely Syksyllä 2013 JKY:n hallituksessa herätti erityistä huolta Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen saama sakkotuomio välimiesoikeudessa. TKY sai tamperelaisessa graafisen alan yrityksessä tapahtuneesta ulosmarssista euron sakot. Työntekijät olivat protestoineet työnantajan kovia irtisanomissuunnitelmia vastaan. Tapausta puitiin runsaasti eri foorumeilla ja keskustelu herätti niin viestintätaustaiset ammattiosastot kuin TEAM -liitonkin tilanteeseen, jossa ammattiosaston ajautuminen konkurssiin ns. laittoman lakon aiheuttaman kohtuuttoman sakon vuoksi voisi olla mahdollista. Aiheesta ilmestyi työehtosihteeri Mirja Suhosen erinomainen kirjoitus Intiim -lehden numerossa 13/2013. Myös TEAMin liittovaltuusto otti kantaa julkilausumassaan marraskuussa 2013 viestintäalojen perustuslaillisen lakko-oikeuden puuttumiseen ja tarpeesta siirtyä välimiesoikeusmenettelystä työtuomioistuinmenettelyyn: TEAMin viestintäalat ovat työtaisteluoikeuden suhteen aivan erityisasemassa. Viestintäaloilla on voimassa ehdoton työrauhavelvoite. Tämä on johtanut mm. täysin kohtuuttomiin lakkosakkotuomioihin välimiesoikeudessa. Lakkooikeus on kuitenkin perus- ja ihmisoikeus, jonka käyttämisestä ei saa olla kohtuuttomia seurauksia. Valtuusto on Jäsenistön sukupuolijakauma vuonna vuosi sitten päättänyt selvittää, mihin välimiesmenettely itse asiassa perustuu ja mitkä ovat sen historialliset juuret. Päämääränä on, että myös TEAMin viestintäalat siirtyvät samankaltaiseen menettelyyn työriita-asioiden käsittelyssä kuin yleisesti työmarkkinoilla. Yhteistyö JAP:n kanssa Yhteistyö SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:n kanssa sujui hyvin syksyyn 2013 asti. Marraskuussa pidetyn JAP:n syyskokouksen myötä taloudellinen holtittomuus, ay-junttaus sekä nykymaailmalle vieras ryhmä- ja vaalirahojen jakaminen palasi JAP:n toimintaan. Jäsenjakauma vuonna 2004 ja vuonna

8 JKY joutui jälleen lähestymään JAP:n hallitusta kirjeellä, jossa toimintaa ja talouden hoitoa kyseenalaistettiin. Samoin teki moni muu JAP:n jäsenosasto. Ylimääräinen edustajistonkokous kutsuttiin koolle seuraavan vuoden puolelle. JKY seuraa JAP:n päätöksentekoa ja harkitsee vakavasti jäsenyyttään. JKY:n hallitus vuonna 2013 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Ruotsalainen. Hallituksen jäseninä olivat Ari Liukkonen, Heikki Salomaa, Jukka Syvänen, Osmo Ollila, Paula Toivonen, Jyrki Honkonen ja Aila Ylitalo. Hallitus piti vuoden 2013 aikana neljä kokousta sekä järjestäytymiskokouksen, joista syntyi 55 pöytäkirjapykälää. Esillä olivat mm. alueen yritysten työllisyystilanne ja ytneuvottelut, ajankohtaiset tilaisuudet, tes-neuvottelut sekä Kivikirja ja siellä pidettyjen jäsentapahtumien järjestelyt. Lisäksi pidettiin sääntömääräiset kaikille jäsenille avoimet kevätkokous, ehdokasasettelukokous ja syys kokous. Alatoimikunnat Huvilatoimikunta: Heikki Salomaa (isäntä), Aila Ylitalo (emäntä), Osmo Ollila, Pekka Hai makka, Juhani Rouhiainen ja Pentti Pasanen. Urheilu: Jukka Syvänen. Vapaa-aika ja kulttuuri: Paula Toivonen. Tiedotustoimikunta: Juha Ruotsalainen, Paula Toivonen, Ari Liukkonen ja Osmo Ollila. Fraktuura -kerho JKY:n eläkeläisten Fraktuura -kerhon toiminta oli pienimuotoista. Kerho kokoontui vuonna 2013 JKY:n toimistolla noin kaksi kertaa kuukaudessa pullakahvien äärelle puhumaan päivänpolitiikasta, muis telemaan menneitä ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa, huumoria unohtamatta. Kerho harrasti kulttuuria teatterikäyntien muodossa, muisti kerholaisten merkkipäiviä ja hautajaisia sekä järjesti kevät- ja syyskauden lopettajaiset yhteisen ruokailun merkeissä. Kerholaisia osallistui myös JKY:n eläkeläistapahtumaan Kivikirjalla elokuussa Ikäjakauma oli vuotta ja kerhosihteerinä toimi Maija Jaatinen. Osallistujamäärä pienenee luonnollisista syistä ja kerho toivookin toimintaan mukaan myös ns. nuoria eläkeläisiä. JKY avusti kerhon toimintaa 300 eurolla. Yhdistyksen toiminnantarkastajat Yhdistyksen toiminnantarkastajina 2013 toimi pankinjohtaja Lauri Vehniäinen ja kirjaltaja Jorma Roisko. Va- Timo Vallittu ja Ari Liukkonen ammattiosastojen tapaamisessa Laajavuoressa. 8

9 Jukka Syvänen (oik.) onnittelee Jorma Roiskoa pilkkikisoissa Kivikirjalla. Taustalla Heikki Salomaa. ralla oli SAK:n Keski-Suomen aluejohtaja Ahti Ruoppila ja kirjaltaja Markku Hyvönen. Edustukset 2013 TEAM-liiton hallinnossa: Teollisuusalojen ammattiliiton valtuusto, Juha Ruotsalainen. Teollisuusalojen työttömyyskassan hallitus, Ari Liukkonen. Työehtosopimusjaosto, Jyrki Honkonen. SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:ssa: Edustajakokous, Heikki Salomaa ja Juha Ruotsalainen. Hallituksen varajäsen, Juha Ruotsalainen. Muut edustukset ja osallistumiset: VKL:n, Pron, TEAMin, SJL:n ja MDU:n Puhutaan palkitsemisesta henkilökohtaisen työsuorituk sen arviointi -koulutus Helsingissä Keski-Suomen Op:n Tammikuun kihlaus -seminaari Jyväskylässä Minä ja työyhteiseni muutoksessa työpsykologian kurssi Kiljavalla TEAMin Puheenjohtajapäivät Kiljavalla TEAMin Edunvalvonnan perusteet ja mitä jos puhe ei riitä -kurssi Jyväskylässä TEAMin Talvipäivät Kuopiossa SAK Nuorten toimintaryhmän seminaari Tampereella FinnGraf -messut Jyväskylässä TEAMin työpaikkakierrokset Jyväskylässä TEAMin Jyväskylän alueen ammattiosastojen tapaaminen Jyväskylässä TEAMin Pääluottamusmiespäivät Jyväskylässä Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella ja TEAMin tapaaminen TSL:n Sosiaalinen media uusi tapa toimia -kurssi Helsingissä SAK:n, STTK:n, Akavan, Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien Nuorisotakuu vaatii asennetta ja vastuuta -seminaari Jyväskylässä SAK Nuorten seminaari Kuopiossa Eurooppaa rakentamassa valtakunnalliset SAK-päivät Kuopiossa ja TEAMin tapaaminen TEAMin Työsuojelupäivät Tuusulassa TEAMin tes-info Tampereella TEAMin Nuorten tes-päivät Seinäjoella 9

10 Graafiset toimihenkilöt ja kirjatyöntekijät edunvalvontakoulutuksessa helmikuussa Jyväskylässä. Edustukset Jyvässeudun graafisen alan yrityksissä: Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt vuonna Bookwell Oy: Jyväskylän Siirtopaino Oy: Esko Lahtinen (plm ja tsv) Tuula Tuukkanen (yhdyshlö) Jyvässeudun Paino Oy: Karto Oy: Keskisuomalainen Oyj: Keski-Suomen Sivu Oy: Kirjapaino Kari Ky: Kirjapaino Ässä Oy: Kari Kantola (yhdyshlö) Mika Määttä (plm) Juha Ruotsalainen (plm) Kalle Aarikka (yhdyshlö) Ari Liukkonen (plm) Paula Toivonen (tsv) Topi Keiskoski (plm) Risto Mattila (tsv) Lehtipiste Oy / Printcenter Oy: Jorma Joensuu / Juha Salonen (plm) Jaakko Riddar (tsv) Lehtisepät Oy: Mediasepät Oy: Serimedia Oy: Sisäsuomi Oy: Jyrki Honkonen (plm) Mika Honkanen (tsv) Juha Ruotsalainen (plm) Merja Haukka (tsv) Jarno Kauppinen (yhdyshlö) Jukka Syvänen (plm) Mika Nissinen (tsv) Irene Hämäläinen vetää edunvalvontakoulutusta. Jäsenmäärä Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2013 päättyessä (suluissa vuoden 2012 luvut) 732 henkilöä (760), naisia 404 (415) ja miehiä 328 (345). Maksavia jäseniä yhteensä 373 (400), heistä naisia 173 (186) ja mie hiä 200 (214). Työssäkäyviä vapaajäseniä 4 (7), joista 1 (2) naisia ja 3 (5) miehiä. Eläkkeellä olevia va paajäseniä oli yh teensä 212 (214), heistä 136 (139) naisia ja 76 (75) miehiä. Opiskelijajäseniä oli 143 (139), jois ta naisia 94 (88) ja miehiä 49 (51). 10

11 Vuoden vaihteessa jäsenmaksuvapautus oli kirjattuna 13 (18) jäsenel le, heistä naisia 8 (11) ja miehiä 5 (7). TEAMin Keski-Suomen ammattiosastoista JKY oli jäsenmäärältään selkeästi suurin. Toimintaa Vuonna 2013 JKY:n toiminnan painopisteitä olivat edunvalvonnan jatkuva kehittäminen ja aktiivien tuke minen, perehdyttäminen ammattiyhdistystoimintaan ja jäsenhankinta, ay-osaamisen parantaminen sekä suomalaisen työn vuosi. JKY:n tiedottaminen oli aktiivista nettisivujen ja ryhmäsähköpostien kautta. Lisäksi jaettiin JKY:n painet tua esitettä työpaikoille ja opiskelijoille. Tukea ja neuvontaa annettiin puhelimitse ja sähköisesti ongelma tilanteissa. Erityisesti järjestelyeristä ja henkilöstöedustajavalinnoista muistutettiin. Jyväskylässä järjestettiin edunvalvontakoulutusta ja jäsentapahtumia yhteistyössä Grafinet Keski-Suomen alueosaston kanssa. Henkilöstöedustajia houkuteltiin TEAMin tilaisuuksiin Laajavuoressa, koulutuksista ja JKY:n maksamasta kurssiapurahasta tiedotettiin. JKY:n aktiivisista yhteydenotoista huolimatta joistakin työpaikoista ei otettu minkäänlaista kontaktia ammattiosastoon, ei edes ilmoitettu luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettuvalinnoista. Näillä työpaikoilla henkilöstö ja sen mahdolliset edustajat jäivät vaille arvokasta vertaistukea keskellä graafisen alan murros ta. Juha Ruotsalainen ja Timo Vallittu Laajavuoressa. SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:ssa kannustettiin jäsenammattiosastoja ja paikallisjärjes töä käyttämään painotuotetarpeissaan paikallisia kirjatyöntekijöiden työehtosopimusta noudattavia yrityksiä. Puheenjohtaja Juha Ruotsalaisen laaja kirjoitus suomalaisten painojen ahdingosta ilmestyi TEAMspi rit -lehdessä. Työpaikoilla pidettiin keskusteluissa yllä kotimaisen työn tärkeyttä. Merja Haukka, Tanja Parkkonen ja Anne Suuntala Eloriehassa Kivikirjalla. 11

12 Tämä on sinun ammattiosastosi! -esite Tammikuussa 2013 JKY julkaisi painetun vihkosen ammattiosaston ja liiton toiminnasta sekä järjestäytymisen merkityksestä. Esitettä jaettiin mahdollisimman kattavasti Jyvässeudun graafisille työpaikoille luottamus- ja yhdyshenkilöiden kautta. Lisäksi esitettä postitettiin työpaikoille, joissa JKY:llä on jäseniä, mutta ei yhteyshenkilöä. Niin nykyisille kuin uusillekin jäsenille tarkoitettua esitettä jaettiin myös oppilaitoskäynneillä, alan messuilla sekä muissa tapahtumissa. Se oli myös luettavissa ja ladattavissa JKY:n nettisivuilla. Esite sai runsaasti hyvää palautetta ja sitä tilasivat niin TEAMin kuin muidenkin liittojen ammattiosastot oman tiedotustoimintansa pohjamateriaaliksi. Esite painettiin Kirjapaino Karissa suomalaiselle paperille. Lauri Lyly Pääluottamusmiespäivillä. Yhdistyksen taloudessa jatkettiin tiukkaa kulukuria. Myös kulurakenne kehittyi oikeaan suuntaan; järjestö- ja hallintokulut sekä Kivikirjan ja vapaa-aikatoiminnan kulut pienivät ja opinto-, nuoriso- ja tiedotustoiminnan kulut kasvoivat. Yhdistyksen tilikauden tulos jäi 470 euroa alijäämäiseksi, kun edellisvuoden alijäämä oli yli kolminkertainen. Verkkosivut JKY:n nettisivut kasvattivat kävijämääräänsä. Vuonna 2013 sivuille tehtiin 3288 käyntiä, joista yksittäisiä kävijöitä oli Eniten sivuilla vierailtiin TEAM -liiton Jyväskylän tapahtumien aikana huhtikuussa se kä Kivikirjalla järjestetyn Eloriehan aikaan. Hakukoneiden kautta sivuilta oli etsitty eniten tietoa palkalli sista vapaapäivistä ja arkipyhäkorvauksista. Ladatuista tiedostoista suosituimpia olivat toimintakertomuk set, Kivikirja -flaijeri, Keski-Suomen Juha Ruotsalainen, Jukka Syvänen ja Reijo Korhonen Pääluottamusmiespäivillä Jyväskylässä. 12

13 TEAMin Jyvässeudun ammattiosastojen tapaaminen huhtikuussa Laajavuoressa. Osuuspankin jäsenetuesite, JKY:n esite ja kirjatyöntekijöiden tes-muutosvihko. Suosituin osio sivuilla oli edelleen ylivoimaisesti valokuvagalleria. Seu raavaksi eniten oli tutkittu yhdis tyksen perustietoja, hallituksen yhteystietoja ja ajankohtaisia tiedotteita. JKY:n hallituksen ajankohtaiskommentteja julkaistiin viisi kertaa. Niissä käsiteltiin mm. työurien pidentä mistä ja eläkeiän alarajaa, yhteisöveroalea ja sopimusyhteiskuntaa, yrityskohtaisen palkankorotuserän ja kamista, luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettuvalintoja sekä graafisen alan tilaa Jyvässeudulla. Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta Sähköisen viestinnän lisäksi JKY otti kantaa printtimediassa perussuomalaisten kansanedustaja Kauko Tuupainen väitti sanomalehti Keskisuomalaisen kolumnissaan ammattiyhdistysliikkeen unohtaneen työntekijöiden asioiden hoitamisen. JKY:n puheenjohtajan Juha Ruotsalaisen vastine julkaistiin Keskisuomalaisessa Vastineessaan Ruotsalainen nosti esiin perussuomalaisten omista lähteistä ja lausunnoista löytyviä faktoja, joiden perusteella puolue ja sen työnantajataustaiset kansanedustajat ovat toistuvasti pyrkineet heikentämään niitä palkansaajien työehtoja ja -oikeuksia, joita ay-liike juuri puolustaa. Edustaja Tuupainen julkaisi puoluetoverinsa kera lähinnä asian vierestä vastineet Keskisuomalaisen mielipidepals- Muut kannanotot Aila Ylitalo Kivikirjan kevättalkoissa. 13

14 Merja Haukka ja Mikael Ojomaa hallituksen laajennetussa kokouksessa kesäkuussa Kivikirjalla. talla Näihin puheenjohtaja Ruotsalainen vastasi julkaistussa kirjoituksessaan tuoden esiin lisää tosiasioihin perustuvia esimerkkejä perussuomalaisten yrittäjäpuolueen todellisesta linjasta. Kirjoituksessa myös muistutettiin puolueen oikeistopopulistisesta luonteesta sekä sen sisällä toimivista äärioikeistolaisista aineksista. Yleisönosastokirjoittelun aikaan keskustelu Keskisuomalaisen verkkosivujen keskustelupalstalla kävi kuumana ja ääriaineksien kommentit saivat välillä varsin vihaisia sävyjä. JKY:n nettisivujen kävijämäärät moninkertaistuivat, kun puheenjohtajan osoitetietoja oli etsitty verkosta. Myös tuntemattomista numeroista tulleita äänettömiä ja uhkaavilta vaikuttavia puheluita puheenjohtajalle ilmeni. Edunvalvontakoulutus Jyväskylässä TEAM -liitto järjesti koulutustilaisuuden Jyväskylässä Hotelli Alexandrassa lauantaina Koulutuksen aiheena oli: Edunvalvonnan perusteet ja mitä jos puhe ei riitä. Vetäjänä toimi TEAMin neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen. Osallistujia oli 13. Suurin osa oli kirjatyöntekijöitä ja graafisia toimihenkilöitä, mutta mukaan saatiin myös kaksi kemiataustaisen ammattiosaston edustajaa. Ilahduttavaa oli myös JKY:n ja Grafinetin alueosaston jäsenten uusien osallistujien runsaus. Tilaisuus oli onnistunut, keskusteleva ja tarjosi kattavan infopaketin niin aktiiveille kuin muillekin edunvalvonnasta kiinnostuneille jäsenille. Ulkoilupäivä Kivikirjalla Sunnuntaina JKY järjesti ulkoilupäivän ja pilkkikisat Kivikirjalla. Aurinkoista päivää oli viettä mässä noin 25 osallistujaa. Tarjolla oli hernekeittoa, makkaran ja lettujen paistoa sekä pullakahvit. Kaikkien kävijöiden kesken arvot tiin S-ryhmän 50 euron lahjakortti. Onnetar suosi Jorma Roiskoa. Pilkkikisojen tulokset: Miehet: 1. Jari Hakanen 2680 g 2. Pasi Jämsen 2650 g 3. Jukka Syvänen 2480 g Juha Ruotsalainen (oik.) onnittelee tasavuosia täyttänyttä Jyrki Honkosta kokouksessa toimistolla. 14

15 Marja Korteoja, Ilkka Hallikainen, Olavi Vartiainen ja Taimi Takala eläkeläistapahtumassa. Naiset: 1. Sarita Harjunen 1510 g 2. Piia Enqvist 700 g Nuoret: 1. Ronja Jämsen 100 g Miesveteraanit: 1. Jorma Roisko 2240 g 2. Veikko Kuukkanen 2040 g 3. Seppo Linna 1370 g 4. Mikko Harjunen 1270 g 5. Pekka Haimakka 940 g 6. Harri Hakanen 500 g Naisveteraanit: 1. Laila Laitiolampi 4390 g 2. Sirpa Linna 1610 g 3. Anja Mustonen 1240 g TEAM Jyväskylässä TEAM -liitto oli mukana pidetyillä Finn- Graf -messuilla ja teki samaan aikaan työpaikkakäyntejä Jyvässeudulla. JKY toivoi myös omaa edustajaa mukaan yrityskäynneille, mutta kovasta yrityksestä huolimatta se ei lopulta järjestynyt. Edustamisen hoitivat siis JKY:n luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt työpaikoilla.team oli esillä myös Jyväskylän kävelykadulla. Perjantaina TEAM järjesti Jyväskylän alueen ammattiosastojen yhteisen tapaamisen Rantasipi Laajavuoressa. Rennon illanvieton ohessa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä osastotoiminnasta. JKY:tä edustivat Ari Liukkonen, Juha Ruotsalainen, Heikki Salomaa, Jukka Syvänen ja Paula Toivonen. Lauantaina ja sunnuntaina Rantasipi Laajavuoressa jatkettiin TEAMin Pääluottamusmiespäivien merkeissä. Viikonlopun aikana paneuduttiin jäsenhankintaan, tuleviin tes-neuvottelutavoitteisiin, työhyvinvointiin ja työttömyysturvan uudistuksiin. Paikalla oli noin 150 TEAMilaista luottamushenkilöä. Puhujina olivat TEAMin puheenjohtaja Timo Vallittu, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja tutkija Jari Hakanen Työterveyslaitokselta. Kirjatyöntekijät Intiim -lehdessä TEAM -liiton Intiim -lehdessä 6/2013 käsiteltiin sopimusalakohtaisessa juttusarjassa kirjatyöntekijöitä. Aiheesta kirjoitettiin kahdella aukeamalla, joista toinen keskittyi Keskisuomalainen -konsernin Aholaidan toimipisteen Lehtiseppien, Mediaseppien ja emoyhtiön kirjatyöntekijöihin. Artikkelissa haastateltiin monia JKY:n jäseniä ja lehden kansikuvassa poseerasi JKY:n jäsen Pentti Pasanen. Hallituksen laajennettu kokous JKY:n hallituksen laajennettu kokous pidettiin Kivikirjalla sateisena perjantaina Hallitusjäsenien lisäksi paikalla olivat kutsuttuina Mediasepiltä työsuojeluvaltuutettu Merja Haukka ja va ra- 15

16 pääluottamusmies Mervi Lampinen, Lehtisepiltä SAK Nuorten toiminnassa mukana oleva Mikael Ojo maa sekä yhteistyökumppani Grafinet Keski-Suomen alueosaston puheenjohtaja Mervi Kaistinen. Kokouksessa käytiin läpi JKY:n toimintasuunnitelman puoliväliarviointia, TEAMin valtuuston tyrmäämää liittofuusiota Puuliiton kanssa, suunniteltiin tulevia tapahtumia ja pohdittiin alueen työpaikkojen työllisyystilannetta. Kokous käsitteli myös liitossa valmistelussa ollutta kirjatyöntekijöiden työehtosopimuksen kevytversiota, joka oli herättänyt keskustelua liittovaltuuston kokouksessa sekä sosiaalisessa mediassa. Kokous totesi, että toteutuessaan kevyt-tes:n työehtoheikennykset siirtyisivät jossain vaiheessa myös varsinaiseen sopimukseen. Puoluekannasta riippumatta koko JKY:n hallitus piti sekä kevyt-tes:n sisältöä, että sen suunnittelutapaa TEAM -liiton toimistolla erittäin paheksuttavana ja ay-liikkeelle vieraana. JKY:n hallitus toivoi, ettei liitto ajaisi heikennyksiä ohi tesjaoston ja kentän mielipiteen. Elorieha JKY ja Grafinet Keski-Suomen alueosasto järjestivät yhteisen jäsentapahtuman Kivikirjalla sateisena lauantaina Puheenjohtaja Juha Ruotsalaisen avauspuheenvuoron mukaan sään harmaus sopi graafisen alan yleistilanteeseen ja varsinkin JKY:n jäsenistöä koskettaviin uutisiin erittäin kuvaavasti. Tästä kin huolimatta tai siitä johtuen ilta oli vauhdikas ja onnistunut. Tilaisuuden osallistujajoukko oli selkeästi pienempi kuin vuonna 2012; jäsenistöä oli paikalla 27, joista neljä toimihenkilöitä. Kirjatyöntekijöitä osallistui Lehtisepiltä, Mediasepiltä, Kirjapaino Karista, Sisäsuo mesta ja Printcenteriltä. Ammattiosaston tulevaisuuden toiminnan pohtimisen ohessa tarjolla oli ruokaa, juomaa, sauna ja Kalle Tynkkysen karaoke sekä bussikuljetus mennen tullen. Kalle Tynkkynen ja Paula Toivonen Eloriehassa. Eläkeläistapahtuma Lauantaina järjestetty JKY:n eläkeläistapahtuma keräsi noin 20 hengen osallistujajoukon Kivikirjalle. Auringonpaisteen, hyvän seuran, ruokailun ja saunomisen lisäksi tarjolla oli makkaran ja lettujen paistoa sekä kahvit näkäräisten kera. Tilaisuus oli avoin myös Grafinet Keski-Suomen alueosaston eläkeläisjäsenille. JKY:n hallitusta edustivat puheenjohtaja Juha Ruotsalainen sekä Kivikirjan emäntä Aila Ylitalo ja isäntä Heikki Salomaa. Kivikirja Tapio Ylitalo joutui luopumaan tammikuussa työtehtävämuutosten takia Kivikirjan isännyydestä. Heikki Salomaa siirtyi hoitamaan isännän tehtäviä ja Aila Ylitalo jatkoi emännän tehtävissä. Kevättalkoot järjestettiin lauantaina Lämmin ja aurinkoinen keli suosi paikalle saapuneita 13 talkoolaista. Paikat laitettiin jäsenistölle kesäkuntoon laituria lukuunottamatta. Tarjolla oli aamukahvit ja sämpylät sekä keittolounas ynnä talkoojuomat. Sauna lämpesi halukkaille. Syystalkoissa oli talkoolaisia paikalla vain seitsemän, mutta tontti laitettiin ruokatarjoilun kera talvikuntoon. Mikko Ikonen ja Merja Haukka Eloriehassa. Teksti: Ari Liukkonen ja Juha Ruotsalainen. Kuvat: Ari Liukkonen, Heikki Salomaa, Helena Tanaka ja Juha Ruotsalainen. Taitto ja graafit: Juha Ruotsalainen. Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa Painopaikka: Mediasepät Oy, Jyväskylä Painettu suomalaiselle paperille.

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Puheenjohtajan tervehdys Uuden ja täysin vihreän puheenjohtajan näkövinkkelistä vuosi 2011 oli sekä työntäyteinen että mie lenkiintoinen, sekä haastava että opettavainen. Vuoden 2011 kevättä sävyttivät

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2012 oli toinen kauteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana. JKY:n kokeneen hallituksen tuella pestiä on tullut otettua haltuun. Osaava hallitus on tarjonnut

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 NASTOLAN KIRJATYÖNTEKIJÄT ry. 1 / 5 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2014. Jyväskylän Kirjatyöntekijäin. Yhdistys ry

TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2014. Jyväskylän Kirjatyöntekijäin. Yhdistys ry TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2014 Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Puheenjohtajan tervehdys Kuva: Kirveellä oli töitä Kivikirjan kevättalkoissa. Kirjoitan JKY:n toimintakertomukseen tervehdystä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Nastolan Kirjatyöntekijät ry. 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintasuunnitelma

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintasuunnitelma Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2014 YLEISTÄ - puheenjohtajalta Arvoisat PKY:n jäsenet, on taas aika valmistella ensi vuoden tapahtumia sekä toimintaa. Mitähän mahtaa vuosi 2014

Lisätiedot

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yhdistyksen 74. toimintavuosi pyörähti käyntiin osaavien aktiivitoimijoiden johdolla. Hallitukseen on kuulunut puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä; Pyhäjoelta, Vihannista,

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 1(6) Aika 8.5.2007 Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 Läsnä Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja; toimi puheenjohtajana kohtaan 11 asti Olli Kärkkäinen, varapuheenjohtaja; kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTA-AJATUS TARKOITUSTAAN VARTEN AMMATTIOSASTO; Hoitaa sääntöjen määräämien asioiden lisäksi jäsenasioiden, vapaa-ajan ja

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Kuukausitiedote 1 Hallituksen kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Kuntokortti arvonnan voittajat 4 Palkankorotusratkaisut ja jaksotyömääräykset hyväksyttiin - Jytyliiton

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Suomen Osuuspankin Äänekosken aluekonttorin Osastomme mökki Tatula, Mämmellä Suolahden ja Äänekosken Uimahalleissa

Keski-Suomen Osuuspankin Äänekosken aluekonttorin Osastomme mökki Tatula, Mämmellä Suolahden ja Äänekosken Uimahalleissa Hyvä osastomme jäsen Lähetämme jälleen tämän jäsenkirjeen yhteistyökumppanimme Keski-Suomen Osuuspankin Äänekosken aluekonttorin kanssa. Yhteistyösopimus on toiminut hyvin ja se on uudistettu vuodelle

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 2( 5) SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2010 1. JOHDANTO Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota

Lisätiedot

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2( 5) SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 1. JOHDANTO Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Tavoite Talouden kääntäminen kasvu-uralle Työllisyyden lisääminen Kaikkien palkansaajien ostovoiman tukeminen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 877 henkilöä (12.11.14 tilanne) Jäsenten ammattialat Jäsenten työpaikat: toimisto, puhtauspalvelu, tekniikka, ravintohuolto, hoitotyö, Tikkamäki,

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

tammi helmi joulu marras maalis OPAS ammattiosastossa loka huhti touko syys elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi:

tammi helmi joulu marras maalis OPAS ammattiosastossa loka huhti touko syys elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi: tammi helmi joulu marras OPAS maalis loka syys Toimintavuosi ammattiosastossa huhti touko elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi: SISÄLTÖ Osaston vuosi TOIMINTA KUUKAUSITTAIN Tammikuu...4 Helmikuu...

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 19.3.2007. Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 19.3.2007. Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A 1(6) Aika 19.3.2007 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt,

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Lupsakkaa Joulun aikaa!

Lupsakkaa Joulun aikaa! Jyty Varkaus Ry Joulukuu 2012 Kuukausitiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Jäsenmaksu 2013 5 Jyty Varkaus ry:n hallitus 2013 6 Jyty Varkaus

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 YLEISTÄ - puheenjohtajalta Hyvät Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen jäsenet, on taas tullut aika suunnata katseet ensi vuoteen ja arvailla

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot