Puheenjohtajan tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1

2 Puheenjohtajan tervehdys Kolmas vuoteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana on pulkassa. On entistäkin haasteellisempaa löytää menneestä vuodesta positiivista sanottavaa toimintakertomuksen avaustekstiin. Sen verran raskas vuosi 2013 oli viestintäaloilla Jyvässeudulla erityisesti. Yhteistoimintaneuvotteluita käytiin niin siviili- kuin sanomalehtitaloissakin. Bookwell lopetti digipainotoimintansa Vaajakoskella. Iso työllistäjä Sisäsuomi hakeutui konkurssiin. Yt-neuvottelut koskettivat JKY:n jäseniä myös Lehtisepillä, Mediasepillä ja Printcenterillä. Kovia iskuja JKY:lle. Keskisuomalainen -konserni haki yt-neuvotteluissa seitsemän miljoonan euron säästöjä, vähensi henkilöstöään toistasataa henkilöä ja palkitsi omistajat kuuden miljoonan euron osingoilla. TEAM -liiton kannanotto aiheesta sai kiitettävästi näkyvyyttä mediassa. Omistajien ahneus ei ole oikea lääke graafisen alan murrokseen ja taloudelliseen taantumaan. Uuden liiketoiminnan luominen, investoiminen, työllistäminen ja työhyvinvointi ovat ja juuri niiden osalta viestintäalan työnantajat ovat strategiasuunnittelussaan epäonnistuneet surkeasti, vaikka muutos on ollut kaikkien nähtävissä jo vuosia. Työntekijäpuolella tähän muutokseen on haluttu reagoida, mutta työnantajat ovat yhteistyöstä laistaneet. Työnantajille annettiin miljardin euron vastikkeeton lahja yhteisöveroalen muodossa. Pääministeri Jyrki Kataisen lupaamat dynaamiset vaikutukset ovat työllistämisen ja investointien sijaan olleet vain irtisanomisia ja tuloksen ulosmittaamista osinkoina ja johdon palkkioina. Roolit ovat heittäneet häränpyllyä; nykyään omistajat eivät tingi saavuttamistaan eduista ja työntekijät joutuvat kantamaan sijoittajien riskit. Työnantajapuolelta on myös ahkerasti syyllistetty työntekijöitä ja ay-liikettä bruttokansantuotteen alenemasta ja ns. kestävyysvajeesta unohtaen, että työnantajat ovat nämä ihan itse ahneuksissaan aiheuttaneet. Merkittävillä teollisuudenaloilla on tuotantoa siirretty halpatyömaihin, joissa työ- ja ihmisoikeuksia voi vapaasti polkea, eikä ympäristötuhoista joudu vastuuseen. Ja eläkeiän alarajan nostosta tai ns. eläkeputken poistosta on Elinkeinoelämän keskusliiton turha meuhkata, jos yrityksissä irtisanomisaallot jatkuvat. Ilman työllistämistä ja työhyvinvoinnin parantamista työnantajat lyhentävät työuria niin alusta, keskeltä kuin lopustakin. Kahtiajaon aika ei ole ohi, tuottavan työn ja pääoman välinen ristiriita on erittäin ajankohtainen. Työtä tekevän ja omistavan luokan kuilu vain syvenee kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, mm. koulutuksessa, terveydenhuollossa, vaikuttamismahdollisuuksissa ja eliniänodotteessa. On harmillista, että samaan aikaan tietoisuus poliittisten puolueiden tarkoitusperistä hämärtyy kansalaisten keskuudessa. Yksi syy on yhteiskuntaopin tuntimäärien karsiminen perusopetuksessa, mitä erityisesti kokoomus on ollut ajamassa. Kun käsitys työväen- ja porvaripuolueiden välisestä erosta katoaa, on seurauksena äänestyskäyttäytymistä, jota ohjailevat ison rahan mainoskampanjat sekä oikeistopopulistinen suvaitsemattomuus. On myös paikkoja, joista toivoisi poliittisen kahtiajaon jo kadonneen. Ay-liike eli keskusjärjestöt, ammattiliitot, ammattiosastot ja työpaikat eivät tarvitse poliittista kahtiajakoa. Me ayvaikuttajat olemme kaikki samalla asialla: parantamassa työntekijöiden työehtoja ja -oikeuksia, puoluekannasta riippumatta. JKY:ssä on toimittu näin jo pitkään. Hallitusjäsenten puoluepoliittiset kannat eivät vaikuta ammattiosaston hallintoon, talouden hoitoon tai toiminnan järjestämiseen. Me emme kaipaa vanhakantaista ay-jyräämistä ja ryhmäjakoa. On ikävää, että vielä nykyäänkin ammattiosastojen asiallinen kritiikki liiton joitain toimintoja kohtaan kuitataan politikoinnilla. Tai että SAK:n paikallisjärjestön talous ja toiminta ajetaan alas vaali- ja ryhmärahakähminnän vuoksi. Vuodessa 2013 oli myös paljon positiivista. Vuosi oli JKY:lle erittäin tapahtumarikas; oli jäsentapahtumia, koulutusta, seminaareja, liittotapahtumia, yhteistyötä, talkoita ja monenlaisia kohtaamisia. Kiitos kaikista niistä jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille erityisesti Grafinet Keski-Suomen alueosastolle. Henkilökohtaiset kiitokset JAP:n eronneelle puheenjohtaja Kari Jääskeläiselle ja taloudenhoitaja Marja-Liisa Tuikkaselle, joilla oli oikea käsitys paikallisjärjestön toiminnan järjestämisestä ja taloudenhoidosta. Isot kiitokset myös JKY:n hallitukselle tuesta ja jaksamisesta vaikeina aikoina. Juha Ruotsalainen puheenjohtaja 2

3 JKY:n toimintakertomus vuodelta 2013 Yleistä Vuosi 2013 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 117. toimintavuosi. JKY on vuonna 1896 perus tettu TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n osasto numero TEAM kuuluu Suomen Ammattiliit tojen Keskusjärjestöön (SAK) ja Teollisuuden palkansaajiin (TP). Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on koota kaikki Jyvässeudun graafisen teollisuuden palkansaajat se kä alaan rinnastettavilla viestintäaloilla työskentelevät palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työolojaan, palkkaehtojaan ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan. Tarkoituksena on myös koota opiskelijajäseniksi ne, jotka opiskelevat graafisen alan ammattiin. Lisäksi ammattiosaston tarkoituksena on edistää työsuojelun kehittämistä ja yritysdemo kratiaa sekä alan ammatillista koulutusta ja kasvatusta. Työttömyys lisääntyi ja inflaatio taittui Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa työttömiä oli vuoden 2013 joulukuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka joulukuussa) työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 7,7 prosenttia. Keski-Suomessa työllisten määrä väheni 2,5 prosenttia ja työttömyysaste oli 10,0 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 1,6 prosenttia. Marraskuussa se oli 1,4 prosenttia. Inflaation lievän kiihtymisen aiheutti ennen kaikkea bensiinin ja matkaviestintäpalveluiden hintojen kääntyminen nousuun. Vuoden 2013 keskimääräinen inflaatio oli 1,5 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 2,8 prosenttia. Viestintäalojen palkankorotus Kirjatyöntekijöiden palkat nousivat alkaen 1,7 prosentin yleiskorotuksella. Liiton palauttama osuus JKY:n jäsenistön jäsenmaksuista ammattiosaston toiminnan järjestämiseen vuosina Liittofuusio tapahtui

4 Paikallisesti neuvoteltavaksi tuli myös yrityskohtainen erä, jonka suuruus oli 0,7 prosenttia. Ellei erän käytöstä saatu sovittua, maksettiin siitä 0,35 prosenttia yleiskorotuksena ja 0,35 prosentin käytöstä päätti työnantaja. Erä piti käyttää palkkojen korotuksiin, ei esimerkiksi koulutukseen. Lisiä ja taulukkopalkkoja korotettiin 2,4 prosenttia. Työehtosopimusneuvottelut Syksyllä 2013 syntyi keskusjärjestötasolla neuvottelutulos keskitetystä työmarkkinaratkaisusta. Työllisyys- ja kasvusopimus lupasi parannuksia työttömien asemaan, nuorten työllistymiseen ja turvaa nollasopimuslaisille. Kolmivuotinen sopimus kattoi noin 93 prosenttia palkansaajista. Sopimuksen pohjalta myös TEAM -liitto kävi kaikilla sopimusaloillaan työehtosopimusneuvottelut. Kirjatyöntekijöiden osalta neuvottelutulokseen päästiin Viestinnän keskusliiton VKL:n kanssa lokakuun lopulla voimaan astuva tes noudatteli keskusjärjestöjen välillä sovittua työllisyys- ja kasvusopimusta; vuonna 2015 palkkoja korotetaan 20 eurolla kuukaudessa ja seuraavana vuonna 0,4 prosentilla. Työaikakysymys oli jälleen neuvotteluissa esillä. Asian käsittelyn sovittiin jatkuvan TEAMin ja VKL:n välisessä työryhmässä. Ellei työaika-asioista päästäisi yksimielisyyteen mennessä, olisi työnantajaliitolla oikeus irtisanoa tes päättymään syyskuun lopussa vuonna Marja Halttunen ja Siru Satosaari kevättalkoissa. Vanha työehtosopimus on voimassa saakka. Uuden tes:n sopimuskausi on Se jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen kestää ja toinen Toisen jakson jatkamisesta neuvotellaan SAK:n ja EK:n välillä kesällä Elleivät keskusjärjestöt pääse asiasta so- JKY:n jäseniä eniten työllistävät työpaikat Jyvässeudulla vuoden 2013 lopussa. 4

5 pimukseen, on liitoilla mahdollisuus neuvotella toisen jakson palkkaratkaisusta keskenään. Mikäli palkantarkistuksia koskevissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen mennessä, päättyy sopimus ilman erillistä irtisanomista ensimmäisen jakson päättyessä Sisäsuomen konkurssi Suoramarkkinointitalo Sisäsuomi Oy hakeutui pitkään jatkuneiden vaikeuksien jälkeen konkurssiin. Konsernin emoyhtiö jätti konkurssihakemuksen Keski-Suomen käräjäoikeudelle Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Vesterinen kertoi sanomalehti Keskisuomalaisessa, että emoyhtiö kaatui taloudelliseen taantumaan ja raskaaseen kulurakenteeseen. Sillä ei myöskään ollut mahdollisuutta investoida tuotantotekniikkaan. Konsernin vuoden 2012 liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa ja tulos oli reilut euroa miinuksella. Tytäryhtiö Koliprint Oy Joensuussa jatkoi toimintaansa normaalisti. Henkilöstöä konsernissa oli vuonna 2013 yhteensä noin 90, joista reilut 50 työskenteli Vaajakoskella. Konkurssissa 45 JKY:n jäsentä menetti työpaikkansa, heidän joukossaan JKY:n hallituksen varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä Kivikirjan isäntä. Jyrki Honkonen ja Jukka Syvänen Eloriehassa. Keskisuomalaisen yt ja osingonjako Keskisuomalainen -konserni kävi useita yhteistoimintaneuvotteluita eri yhtiöissään vuonna 2013 ja ne kestivät usei- Kokonaisjäsenmäärän ja maksavien jäsenten määrän suhde vuosina

6 JKY:n hallitus vuonna 2013 Juha Ruotsalainen Osmo Ollila Puheenjohtaja Taloudenhoitaja Varapuheenjohtaja Jukka Syvänen Paula Toivonen Sihteeri Ari Liukkonen Tiedotus- ja merkkipäiväsihteeri, nuorisovastaava Opintosihteeri Heikki Salomaa Kivikirjan emäntä Aila Ylitalo Jyrki Honkonen ta kuukausia yhtiöstä riippuen. JKY:n jäsenistöön säästötoimet ja neuvottelut kohdistuivat Lehtisepät Oy:ssä ja Mediasepät Oy:ssä. Lisäksi neuvotteluita käytiin Sanomalehti Keskisuomalainen Oy:ssä, Keskisuomalainen Oyj:ssä, Maakunnan Sanomat Oy:ssä, Savon Aluemedia Oy:ssä, Savon Sanomat Oy:ssä sekä Keskisuomalaisen keväällä ostamassa Suomen Lehtiyhtymä -konsernin yhtiöissä mm. SLY-Paikallislehdet Oy:ssä, SLY-Lehtipainot Oy:ssä ja SLY-Sivunvalmistus Oy:ssä. Konserni haki seitsemän miljoonan euron säästöjä, vähensi henkilöstöään noin 130 henkilöllä ja jakoi kuuden Eläkeläistapahtuma Kivikirjalla elokuussa. miljoonan osingot. TEAM -liitto julkaisi aiheesta kannanoton , jolloin kaikki henkilöstövaikutukset eivät olleet vielä tiedossa. Kannanotto huomioitiin laajasti tiedotusvälineissä ja otettiin tyytyväisyydellä vastaan konsernin henkilöstön keskuudessa. TEAMin Vallittu: Keskisuomalaisen osingonjako harvinaisen härskiä touhua TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton puheenjohtaja Timo Vallittu tuomitsee mediakonserni Keskisuomalaisen tämän vuoden osingonjaon poikkeuksellisen jyrkästi. Tällä viikolla on käynyt ilmi, että yhtiö maksaa ylimääräistä osinkoa liki samanaikaisesti, kun se on ilmoittanut merkittävistä henkilöstövähennyksistä. Graafisen alan tuotannon työntekijät ja osa toimihenkilöistä ovat järjestäytyneet TEAMiin. Harvinaisen härskiä ja ajattelematonta touhua. Keskisuomalainen -konsernissa on tänä vuonna käyty viisi ytmenettelyä, jotka ovat johtamassa TEAMin laskelmien mukaan vähintään 60 henkilötyövuoden vähennyksiin. Yksi yt on vasta alkamassa ja sen lopputulosta ei vielä edes tiedetä. Yt-neuvotteluissa yhtiön tavoitteena on ollut seitsemän miljoonan euron säästöt vuoteen 2015 mennessä. Yhtiön osingot ovat tänä vuonna samaa suuruusluokkaa: noin kuusi miljoona euroa. Keväällä päätetty varsinainen osinko oli 0,40 euroa osaketta kohti. Hiljattain tehtiin uusi päätös 0,15 euron ylimääräisestä osingosta. Tulee väkisin mieleen, että vähentääkö Keskisuomalainen työvoimaansa palkitakseen omistajia, Vallittu sanoo. 6

7 Graafinen ala on historiansa pahimmassa kurimuksessa. Yt-neuvotteluja on käyty alan kaikissa keskeisissä yrityksissä. Viimeisen parin vuoden aikana on hävinnyt tuhansia työpaikkoja mediataloista sekä lehti-, kirja- ja mainospainoista. Kierre alaspäin jatkuu eikä saneerausten päättymisestä ole mitään merkkejä. Tällaisessa tilanteessa on erittäin epäviisasta, että alan yksi keskeisimmistä toimijoista kumartaa omistajille ja pyllistää henkilöstölle, Vallittu sanoo. Välimiesoikeusmenettely Syksyllä 2013 JKY:n hallituksessa herätti erityistä huolta Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen saama sakkotuomio välimiesoikeudessa. TKY sai tamperelaisessa graafisen alan yrityksessä tapahtuneesta ulosmarssista euron sakot. Työntekijät olivat protestoineet työnantajan kovia irtisanomissuunnitelmia vastaan. Tapausta puitiin runsaasti eri foorumeilla ja keskustelu herätti niin viestintätaustaiset ammattiosastot kuin TEAM -liitonkin tilanteeseen, jossa ammattiosaston ajautuminen konkurssiin ns. laittoman lakon aiheuttaman kohtuuttoman sakon vuoksi voisi olla mahdollista. Aiheesta ilmestyi työehtosihteeri Mirja Suhosen erinomainen kirjoitus Intiim -lehden numerossa 13/2013. Myös TEAMin liittovaltuusto otti kantaa julkilausumassaan marraskuussa 2013 viestintäalojen perustuslaillisen lakko-oikeuden puuttumiseen ja tarpeesta siirtyä välimiesoikeusmenettelystä työtuomioistuinmenettelyyn: TEAMin viestintäalat ovat työtaisteluoikeuden suhteen aivan erityisasemassa. Viestintäaloilla on voimassa ehdoton työrauhavelvoite. Tämä on johtanut mm. täysin kohtuuttomiin lakkosakkotuomioihin välimiesoikeudessa. Lakkooikeus on kuitenkin perus- ja ihmisoikeus, jonka käyttämisestä ei saa olla kohtuuttomia seurauksia. Valtuusto on Jäsenistön sukupuolijakauma vuonna vuosi sitten päättänyt selvittää, mihin välimiesmenettely itse asiassa perustuu ja mitkä ovat sen historialliset juuret. Päämääränä on, että myös TEAMin viestintäalat siirtyvät samankaltaiseen menettelyyn työriita-asioiden käsittelyssä kuin yleisesti työmarkkinoilla. Yhteistyö JAP:n kanssa Yhteistyö SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:n kanssa sujui hyvin syksyyn 2013 asti. Marraskuussa pidetyn JAP:n syyskokouksen myötä taloudellinen holtittomuus, ay-junttaus sekä nykymaailmalle vieras ryhmä- ja vaalirahojen jakaminen palasi JAP:n toimintaan. Jäsenjakauma vuonna 2004 ja vuonna

8 JKY joutui jälleen lähestymään JAP:n hallitusta kirjeellä, jossa toimintaa ja talouden hoitoa kyseenalaistettiin. Samoin teki moni muu JAP:n jäsenosasto. Ylimääräinen edustajistonkokous kutsuttiin koolle seuraavan vuoden puolelle. JKY seuraa JAP:n päätöksentekoa ja harkitsee vakavasti jäsenyyttään. JKY:n hallitus vuonna 2013 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Ruotsalainen. Hallituksen jäseninä olivat Ari Liukkonen, Heikki Salomaa, Jukka Syvänen, Osmo Ollila, Paula Toivonen, Jyrki Honkonen ja Aila Ylitalo. Hallitus piti vuoden 2013 aikana neljä kokousta sekä järjestäytymiskokouksen, joista syntyi 55 pöytäkirjapykälää. Esillä olivat mm. alueen yritysten työllisyystilanne ja ytneuvottelut, ajankohtaiset tilaisuudet, tes-neuvottelut sekä Kivikirja ja siellä pidettyjen jäsentapahtumien järjestelyt. Lisäksi pidettiin sääntömääräiset kaikille jäsenille avoimet kevätkokous, ehdokasasettelukokous ja syys kokous. Alatoimikunnat Huvilatoimikunta: Heikki Salomaa (isäntä), Aila Ylitalo (emäntä), Osmo Ollila, Pekka Hai makka, Juhani Rouhiainen ja Pentti Pasanen. Urheilu: Jukka Syvänen. Vapaa-aika ja kulttuuri: Paula Toivonen. Tiedotustoimikunta: Juha Ruotsalainen, Paula Toivonen, Ari Liukkonen ja Osmo Ollila. Fraktuura -kerho JKY:n eläkeläisten Fraktuura -kerhon toiminta oli pienimuotoista. Kerho kokoontui vuonna 2013 JKY:n toimistolla noin kaksi kertaa kuukaudessa pullakahvien äärelle puhumaan päivänpolitiikasta, muis telemaan menneitä ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa, huumoria unohtamatta. Kerho harrasti kulttuuria teatterikäyntien muodossa, muisti kerholaisten merkkipäiviä ja hautajaisia sekä järjesti kevät- ja syyskauden lopettajaiset yhteisen ruokailun merkeissä. Kerholaisia osallistui myös JKY:n eläkeläistapahtumaan Kivikirjalla elokuussa Ikäjakauma oli vuotta ja kerhosihteerinä toimi Maija Jaatinen. Osallistujamäärä pienenee luonnollisista syistä ja kerho toivookin toimintaan mukaan myös ns. nuoria eläkeläisiä. JKY avusti kerhon toimintaa 300 eurolla. Yhdistyksen toiminnantarkastajat Yhdistyksen toiminnantarkastajina 2013 toimi pankinjohtaja Lauri Vehniäinen ja kirjaltaja Jorma Roisko. Va- Timo Vallittu ja Ari Liukkonen ammattiosastojen tapaamisessa Laajavuoressa. 8

9 Jukka Syvänen (oik.) onnittelee Jorma Roiskoa pilkkikisoissa Kivikirjalla. Taustalla Heikki Salomaa. ralla oli SAK:n Keski-Suomen aluejohtaja Ahti Ruoppila ja kirjaltaja Markku Hyvönen. Edustukset 2013 TEAM-liiton hallinnossa: Teollisuusalojen ammattiliiton valtuusto, Juha Ruotsalainen. Teollisuusalojen työttömyyskassan hallitus, Ari Liukkonen. Työehtosopimusjaosto, Jyrki Honkonen. SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:ssa: Edustajakokous, Heikki Salomaa ja Juha Ruotsalainen. Hallituksen varajäsen, Juha Ruotsalainen. Muut edustukset ja osallistumiset: VKL:n, Pron, TEAMin, SJL:n ja MDU:n Puhutaan palkitsemisesta henkilökohtaisen työsuorituk sen arviointi -koulutus Helsingissä Keski-Suomen Op:n Tammikuun kihlaus -seminaari Jyväskylässä Minä ja työyhteiseni muutoksessa työpsykologian kurssi Kiljavalla TEAMin Puheenjohtajapäivät Kiljavalla TEAMin Edunvalvonnan perusteet ja mitä jos puhe ei riitä -kurssi Jyväskylässä TEAMin Talvipäivät Kuopiossa SAK Nuorten toimintaryhmän seminaari Tampereella FinnGraf -messut Jyväskylässä TEAMin työpaikkakierrokset Jyväskylässä TEAMin Jyväskylän alueen ammattiosastojen tapaaminen Jyväskylässä TEAMin Pääluottamusmiespäivät Jyväskylässä Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella ja TEAMin tapaaminen TSL:n Sosiaalinen media uusi tapa toimia -kurssi Helsingissä SAK:n, STTK:n, Akavan, Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien Nuorisotakuu vaatii asennetta ja vastuuta -seminaari Jyväskylässä SAK Nuorten seminaari Kuopiossa Eurooppaa rakentamassa valtakunnalliset SAK-päivät Kuopiossa ja TEAMin tapaaminen TEAMin Työsuojelupäivät Tuusulassa TEAMin tes-info Tampereella TEAMin Nuorten tes-päivät Seinäjoella 9

10 Graafiset toimihenkilöt ja kirjatyöntekijät edunvalvontakoulutuksessa helmikuussa Jyväskylässä. Edustukset Jyvässeudun graafisen alan yrityksissä: Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt vuonna Bookwell Oy: Jyväskylän Siirtopaino Oy: Esko Lahtinen (plm ja tsv) Tuula Tuukkanen (yhdyshlö) Jyvässeudun Paino Oy: Karto Oy: Keskisuomalainen Oyj: Keski-Suomen Sivu Oy: Kirjapaino Kari Ky: Kirjapaino Ässä Oy: Kari Kantola (yhdyshlö) Mika Määttä (plm) Juha Ruotsalainen (plm) Kalle Aarikka (yhdyshlö) Ari Liukkonen (plm) Paula Toivonen (tsv) Topi Keiskoski (plm) Risto Mattila (tsv) Lehtipiste Oy / Printcenter Oy: Jorma Joensuu / Juha Salonen (plm) Jaakko Riddar (tsv) Lehtisepät Oy: Mediasepät Oy: Serimedia Oy: Sisäsuomi Oy: Jyrki Honkonen (plm) Mika Honkanen (tsv) Juha Ruotsalainen (plm) Merja Haukka (tsv) Jarno Kauppinen (yhdyshlö) Jukka Syvänen (plm) Mika Nissinen (tsv) Irene Hämäläinen vetää edunvalvontakoulutusta. Jäsenmäärä Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2013 päättyessä (suluissa vuoden 2012 luvut) 732 henkilöä (760), naisia 404 (415) ja miehiä 328 (345). Maksavia jäseniä yhteensä 373 (400), heistä naisia 173 (186) ja mie hiä 200 (214). Työssäkäyviä vapaajäseniä 4 (7), joista 1 (2) naisia ja 3 (5) miehiä. Eläkkeellä olevia va paajäseniä oli yh teensä 212 (214), heistä 136 (139) naisia ja 76 (75) miehiä. Opiskelijajäseniä oli 143 (139), jois ta naisia 94 (88) ja miehiä 49 (51). 10

11 Vuoden vaihteessa jäsenmaksuvapautus oli kirjattuna 13 (18) jäsenel le, heistä naisia 8 (11) ja miehiä 5 (7). TEAMin Keski-Suomen ammattiosastoista JKY oli jäsenmäärältään selkeästi suurin. Toimintaa Vuonna 2013 JKY:n toiminnan painopisteitä olivat edunvalvonnan jatkuva kehittäminen ja aktiivien tuke minen, perehdyttäminen ammattiyhdistystoimintaan ja jäsenhankinta, ay-osaamisen parantaminen sekä suomalaisen työn vuosi. JKY:n tiedottaminen oli aktiivista nettisivujen ja ryhmäsähköpostien kautta. Lisäksi jaettiin JKY:n painet tua esitettä työpaikoille ja opiskelijoille. Tukea ja neuvontaa annettiin puhelimitse ja sähköisesti ongelma tilanteissa. Erityisesti järjestelyeristä ja henkilöstöedustajavalinnoista muistutettiin. Jyväskylässä järjestettiin edunvalvontakoulutusta ja jäsentapahtumia yhteistyössä Grafinet Keski-Suomen alueosaston kanssa. Henkilöstöedustajia houkuteltiin TEAMin tilaisuuksiin Laajavuoressa, koulutuksista ja JKY:n maksamasta kurssiapurahasta tiedotettiin. JKY:n aktiivisista yhteydenotoista huolimatta joistakin työpaikoista ei otettu minkäänlaista kontaktia ammattiosastoon, ei edes ilmoitettu luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettuvalinnoista. Näillä työpaikoilla henkilöstö ja sen mahdolliset edustajat jäivät vaille arvokasta vertaistukea keskellä graafisen alan murros ta. Juha Ruotsalainen ja Timo Vallittu Laajavuoressa. SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:ssa kannustettiin jäsenammattiosastoja ja paikallisjärjes töä käyttämään painotuotetarpeissaan paikallisia kirjatyöntekijöiden työehtosopimusta noudattavia yrityksiä. Puheenjohtaja Juha Ruotsalaisen laaja kirjoitus suomalaisten painojen ahdingosta ilmestyi TEAMspi rit -lehdessä. Työpaikoilla pidettiin keskusteluissa yllä kotimaisen työn tärkeyttä. Merja Haukka, Tanja Parkkonen ja Anne Suuntala Eloriehassa Kivikirjalla. 11

12 Tämä on sinun ammattiosastosi! -esite Tammikuussa 2013 JKY julkaisi painetun vihkosen ammattiosaston ja liiton toiminnasta sekä järjestäytymisen merkityksestä. Esitettä jaettiin mahdollisimman kattavasti Jyvässeudun graafisille työpaikoille luottamus- ja yhdyshenkilöiden kautta. Lisäksi esitettä postitettiin työpaikoille, joissa JKY:llä on jäseniä, mutta ei yhteyshenkilöä. Niin nykyisille kuin uusillekin jäsenille tarkoitettua esitettä jaettiin myös oppilaitoskäynneillä, alan messuilla sekä muissa tapahtumissa. Se oli myös luettavissa ja ladattavissa JKY:n nettisivuilla. Esite sai runsaasti hyvää palautetta ja sitä tilasivat niin TEAMin kuin muidenkin liittojen ammattiosastot oman tiedotustoimintansa pohjamateriaaliksi. Esite painettiin Kirjapaino Karissa suomalaiselle paperille. Lauri Lyly Pääluottamusmiespäivillä. Yhdistyksen taloudessa jatkettiin tiukkaa kulukuria. Myös kulurakenne kehittyi oikeaan suuntaan; järjestö- ja hallintokulut sekä Kivikirjan ja vapaa-aikatoiminnan kulut pienivät ja opinto-, nuoriso- ja tiedotustoiminnan kulut kasvoivat. Yhdistyksen tilikauden tulos jäi 470 euroa alijäämäiseksi, kun edellisvuoden alijäämä oli yli kolminkertainen. Verkkosivut JKY:n nettisivut kasvattivat kävijämääräänsä. Vuonna 2013 sivuille tehtiin 3288 käyntiä, joista yksittäisiä kävijöitä oli Eniten sivuilla vierailtiin TEAM -liiton Jyväskylän tapahtumien aikana huhtikuussa se kä Kivikirjalla järjestetyn Eloriehan aikaan. Hakukoneiden kautta sivuilta oli etsitty eniten tietoa palkalli sista vapaapäivistä ja arkipyhäkorvauksista. Ladatuista tiedostoista suosituimpia olivat toimintakertomuk set, Kivikirja -flaijeri, Keski-Suomen Juha Ruotsalainen, Jukka Syvänen ja Reijo Korhonen Pääluottamusmiespäivillä Jyväskylässä. 12

13 TEAMin Jyvässeudun ammattiosastojen tapaaminen huhtikuussa Laajavuoressa. Osuuspankin jäsenetuesite, JKY:n esite ja kirjatyöntekijöiden tes-muutosvihko. Suosituin osio sivuilla oli edelleen ylivoimaisesti valokuvagalleria. Seu raavaksi eniten oli tutkittu yhdis tyksen perustietoja, hallituksen yhteystietoja ja ajankohtaisia tiedotteita. JKY:n hallituksen ajankohtaiskommentteja julkaistiin viisi kertaa. Niissä käsiteltiin mm. työurien pidentä mistä ja eläkeiän alarajaa, yhteisöveroalea ja sopimusyhteiskuntaa, yrityskohtaisen palkankorotuserän ja kamista, luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettuvalintoja sekä graafisen alan tilaa Jyvässeudulla. Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta Sähköisen viestinnän lisäksi JKY otti kantaa printtimediassa perussuomalaisten kansanedustaja Kauko Tuupainen väitti sanomalehti Keskisuomalaisen kolumnissaan ammattiyhdistysliikkeen unohtaneen työntekijöiden asioiden hoitamisen. JKY:n puheenjohtajan Juha Ruotsalaisen vastine julkaistiin Keskisuomalaisessa Vastineessaan Ruotsalainen nosti esiin perussuomalaisten omista lähteistä ja lausunnoista löytyviä faktoja, joiden perusteella puolue ja sen työnantajataustaiset kansanedustajat ovat toistuvasti pyrkineet heikentämään niitä palkansaajien työehtoja ja -oikeuksia, joita ay-liike juuri puolustaa. Edustaja Tuupainen julkaisi puoluetoverinsa kera lähinnä asian vierestä vastineet Keskisuomalaisen mielipidepals- Muut kannanotot Aila Ylitalo Kivikirjan kevättalkoissa. 13

14 Merja Haukka ja Mikael Ojomaa hallituksen laajennetussa kokouksessa kesäkuussa Kivikirjalla. talla Näihin puheenjohtaja Ruotsalainen vastasi julkaistussa kirjoituksessaan tuoden esiin lisää tosiasioihin perustuvia esimerkkejä perussuomalaisten yrittäjäpuolueen todellisesta linjasta. Kirjoituksessa myös muistutettiin puolueen oikeistopopulistisesta luonteesta sekä sen sisällä toimivista äärioikeistolaisista aineksista. Yleisönosastokirjoittelun aikaan keskustelu Keskisuomalaisen verkkosivujen keskustelupalstalla kävi kuumana ja ääriaineksien kommentit saivat välillä varsin vihaisia sävyjä. JKY:n nettisivujen kävijämäärät moninkertaistuivat, kun puheenjohtajan osoitetietoja oli etsitty verkosta. Myös tuntemattomista numeroista tulleita äänettömiä ja uhkaavilta vaikuttavia puheluita puheenjohtajalle ilmeni. Edunvalvontakoulutus Jyväskylässä TEAM -liitto järjesti koulutustilaisuuden Jyväskylässä Hotelli Alexandrassa lauantaina Koulutuksen aiheena oli: Edunvalvonnan perusteet ja mitä jos puhe ei riitä. Vetäjänä toimi TEAMin neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen. Osallistujia oli 13. Suurin osa oli kirjatyöntekijöitä ja graafisia toimihenkilöitä, mutta mukaan saatiin myös kaksi kemiataustaisen ammattiosaston edustajaa. Ilahduttavaa oli myös JKY:n ja Grafinetin alueosaston jäsenten uusien osallistujien runsaus. Tilaisuus oli onnistunut, keskusteleva ja tarjosi kattavan infopaketin niin aktiiveille kuin muillekin edunvalvonnasta kiinnostuneille jäsenille. Ulkoilupäivä Kivikirjalla Sunnuntaina JKY järjesti ulkoilupäivän ja pilkkikisat Kivikirjalla. Aurinkoista päivää oli viettä mässä noin 25 osallistujaa. Tarjolla oli hernekeittoa, makkaran ja lettujen paistoa sekä pullakahvit. Kaikkien kävijöiden kesken arvot tiin S-ryhmän 50 euron lahjakortti. Onnetar suosi Jorma Roiskoa. Pilkkikisojen tulokset: Miehet: 1. Jari Hakanen 2680 g 2. Pasi Jämsen 2650 g 3. Jukka Syvänen 2480 g Juha Ruotsalainen (oik.) onnittelee tasavuosia täyttänyttä Jyrki Honkosta kokouksessa toimistolla. 14

15 Marja Korteoja, Ilkka Hallikainen, Olavi Vartiainen ja Taimi Takala eläkeläistapahtumassa. Naiset: 1. Sarita Harjunen 1510 g 2. Piia Enqvist 700 g Nuoret: 1. Ronja Jämsen 100 g Miesveteraanit: 1. Jorma Roisko 2240 g 2. Veikko Kuukkanen 2040 g 3. Seppo Linna 1370 g 4. Mikko Harjunen 1270 g 5. Pekka Haimakka 940 g 6. Harri Hakanen 500 g Naisveteraanit: 1. Laila Laitiolampi 4390 g 2. Sirpa Linna 1610 g 3. Anja Mustonen 1240 g TEAM Jyväskylässä TEAM -liitto oli mukana pidetyillä Finn- Graf -messuilla ja teki samaan aikaan työpaikkakäyntejä Jyvässeudulla. JKY toivoi myös omaa edustajaa mukaan yrityskäynneille, mutta kovasta yrityksestä huolimatta se ei lopulta järjestynyt. Edustamisen hoitivat siis JKY:n luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt työpaikoilla.team oli esillä myös Jyväskylän kävelykadulla. Perjantaina TEAM järjesti Jyväskylän alueen ammattiosastojen yhteisen tapaamisen Rantasipi Laajavuoressa. Rennon illanvieton ohessa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä osastotoiminnasta. JKY:tä edustivat Ari Liukkonen, Juha Ruotsalainen, Heikki Salomaa, Jukka Syvänen ja Paula Toivonen. Lauantaina ja sunnuntaina Rantasipi Laajavuoressa jatkettiin TEAMin Pääluottamusmiespäivien merkeissä. Viikonlopun aikana paneuduttiin jäsenhankintaan, tuleviin tes-neuvottelutavoitteisiin, työhyvinvointiin ja työttömyysturvan uudistuksiin. Paikalla oli noin 150 TEAMilaista luottamushenkilöä. Puhujina olivat TEAMin puheenjohtaja Timo Vallittu, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja tutkija Jari Hakanen Työterveyslaitokselta. Kirjatyöntekijät Intiim -lehdessä TEAM -liiton Intiim -lehdessä 6/2013 käsiteltiin sopimusalakohtaisessa juttusarjassa kirjatyöntekijöitä. Aiheesta kirjoitettiin kahdella aukeamalla, joista toinen keskittyi Keskisuomalainen -konsernin Aholaidan toimipisteen Lehtiseppien, Mediaseppien ja emoyhtiön kirjatyöntekijöihin. Artikkelissa haastateltiin monia JKY:n jäseniä ja lehden kansikuvassa poseerasi JKY:n jäsen Pentti Pasanen. Hallituksen laajennettu kokous JKY:n hallituksen laajennettu kokous pidettiin Kivikirjalla sateisena perjantaina Hallitusjäsenien lisäksi paikalla olivat kutsuttuina Mediasepiltä työsuojeluvaltuutettu Merja Haukka ja va ra- 15

16 pääluottamusmies Mervi Lampinen, Lehtisepiltä SAK Nuorten toiminnassa mukana oleva Mikael Ojo maa sekä yhteistyökumppani Grafinet Keski-Suomen alueosaston puheenjohtaja Mervi Kaistinen. Kokouksessa käytiin läpi JKY:n toimintasuunnitelman puoliväliarviointia, TEAMin valtuuston tyrmäämää liittofuusiota Puuliiton kanssa, suunniteltiin tulevia tapahtumia ja pohdittiin alueen työpaikkojen työllisyystilannetta. Kokous käsitteli myös liitossa valmistelussa ollutta kirjatyöntekijöiden työehtosopimuksen kevytversiota, joka oli herättänyt keskustelua liittovaltuuston kokouksessa sekä sosiaalisessa mediassa. Kokous totesi, että toteutuessaan kevyt-tes:n työehtoheikennykset siirtyisivät jossain vaiheessa myös varsinaiseen sopimukseen. Puoluekannasta riippumatta koko JKY:n hallitus piti sekä kevyt-tes:n sisältöä, että sen suunnittelutapaa TEAM -liiton toimistolla erittäin paheksuttavana ja ay-liikkeelle vieraana. JKY:n hallitus toivoi, ettei liitto ajaisi heikennyksiä ohi tesjaoston ja kentän mielipiteen. Elorieha JKY ja Grafinet Keski-Suomen alueosasto järjestivät yhteisen jäsentapahtuman Kivikirjalla sateisena lauantaina Puheenjohtaja Juha Ruotsalaisen avauspuheenvuoron mukaan sään harmaus sopi graafisen alan yleistilanteeseen ja varsinkin JKY:n jäsenistöä koskettaviin uutisiin erittäin kuvaavasti. Tästä kin huolimatta tai siitä johtuen ilta oli vauhdikas ja onnistunut. Tilaisuuden osallistujajoukko oli selkeästi pienempi kuin vuonna 2012; jäsenistöä oli paikalla 27, joista neljä toimihenkilöitä. Kirjatyöntekijöitä osallistui Lehtisepiltä, Mediasepiltä, Kirjapaino Karista, Sisäsuo mesta ja Printcenteriltä. Ammattiosaston tulevaisuuden toiminnan pohtimisen ohessa tarjolla oli ruokaa, juomaa, sauna ja Kalle Tynkkysen karaoke sekä bussikuljetus mennen tullen. Kalle Tynkkynen ja Paula Toivonen Eloriehassa. Eläkeläistapahtuma Lauantaina järjestetty JKY:n eläkeläistapahtuma keräsi noin 20 hengen osallistujajoukon Kivikirjalle. Auringonpaisteen, hyvän seuran, ruokailun ja saunomisen lisäksi tarjolla oli makkaran ja lettujen paistoa sekä kahvit näkäräisten kera. Tilaisuus oli avoin myös Grafinet Keski-Suomen alueosaston eläkeläisjäsenille. JKY:n hallitusta edustivat puheenjohtaja Juha Ruotsalainen sekä Kivikirjan emäntä Aila Ylitalo ja isäntä Heikki Salomaa. Kivikirja Tapio Ylitalo joutui luopumaan tammikuussa työtehtävämuutosten takia Kivikirjan isännyydestä. Heikki Salomaa siirtyi hoitamaan isännän tehtäviä ja Aila Ylitalo jatkoi emännän tehtävissä. Kevättalkoot järjestettiin lauantaina Lämmin ja aurinkoinen keli suosi paikalle saapuneita 13 talkoolaista. Paikat laitettiin jäsenistölle kesäkuntoon laituria lukuunottamatta. Tarjolla oli aamukahvit ja sämpylät sekä keittolounas ynnä talkoojuomat. Sauna lämpesi halukkaille. Syystalkoissa oli talkoolaisia paikalla vain seitsemän, mutta tontti laitettiin ruokatarjoilun kera talvikuntoon. Mikko Ikonen ja Merja Haukka Eloriehassa. Teksti: Ari Liukkonen ja Juha Ruotsalainen. Kuvat: Ari Liukkonen, Heikki Salomaa, Helena Tanaka ja Juha Ruotsalainen. Taitto ja graafit: Juha Ruotsalainen. Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa Painopaikka: Mediasepät Oy, Jyväskylä Painettu suomalaiselle paperille.

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi. Ilmoittautumiset - lomakkeella - sähköpostitse kurssit(at)puuliitto.fi - puhelimitse (09) 6151 6318 KOULUTUKSET 2017 Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Kuukausitiedote 1 Hallituksen kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Kuntokortti arvonnan voittajat 4 Palkankorotusratkaisut ja jaksotyömääräykset hyväksyttiin - Jytyliiton

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Keski-Suomen Osuuspankin Äänekosken aluekonttorin Osastomme mökki Tatula, Mämmellä Suolahden ja Äänekosken Uimahalleissa

Keski-Suomen Osuuspankin Äänekosken aluekonttorin Osastomme mökki Tatula, Mämmellä Suolahden ja Äänekosken Uimahalleissa Hyvä osastomme jäsen Lähetämme jälleen tämän jäsenkirjeen yhteistyökumppanimme Keski-Suomen Osuuspankin Äänekosken aluekonttorin kanssa. Yhteistyösopimus on toiminut hyvin ja se on uudistettu vuodelle

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Lupsakkaa Joulun aikaa!

Lupsakkaa Joulun aikaa! Jyty Varkaus Ry Joulukuu 2012 Kuukausitiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Jäsenmaksu 2013 5 Jyty Varkaus ry:n hallitus 2013 6 Jyty Varkaus

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

tammi helmi joulu marras maalis OPAS ammattiosastossa loka huhti touko syys elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi:

tammi helmi joulu marras maalis OPAS ammattiosastossa loka huhti touko syys elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi: tammi helmi joulu marras OPAS maalis loka syys Toimintavuosi ammattiosastossa huhti touko elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi: SISÄLTÖ Osaston vuosi TOIMINTA KUUKAUSITTAIN Tammikuu...4 Helmikuu...

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin tekijöiden yhteinen edunvalvoja. Raahen JHL 055 on perustettu joulukuussa vuonna 1940 (KTV).

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin tekijöiden yhteinen edunvalvoja. Raahen JHL 055 on perustettu joulukuussa vuonna 1940 (KTV). 22.3.2011 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin tekijöiden yhteinen edunvalvoja. Raahen JHL 055 on perustettu joulukuussa vuonna 1940 (KTV). Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015 JHL Sääntötiivistelmä 2015 1 (9 ) LIITON SÄÄNNÖT 2 Liiton tarkoitus 1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä.

Lisätiedot

Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Student Trainee Exchange Programme HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.12.2014 klo 8.00 Paikka: Vanha mikroluokka Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Läsnä: Jussi Raitanen Jenni Jalonen Antti Malmberg Johanna Mäkitalo Tuomas

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kuivaniemen Osakaskunta PÖYTÄKIRJA Kuivaniemen Osakaskunnan vuosikokous 2013 Aika: 20.4.2013 klo 12:00-15:24 Paikka: Kuivaniemen nuorisoseuran talo 1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S 2 0 1 2 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 47 mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 1 (5) STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 23.2.2016 STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot