Puheenjohtajan tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1

2 Puheenjohtajan tervehdys Kolmas vuoteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana on pulkassa. On entistäkin haasteellisempaa löytää menneestä vuodesta positiivista sanottavaa toimintakertomuksen avaustekstiin. Sen verran raskas vuosi 2013 oli viestintäaloilla Jyvässeudulla erityisesti. Yhteistoimintaneuvotteluita käytiin niin siviili- kuin sanomalehtitaloissakin. Bookwell lopetti digipainotoimintansa Vaajakoskella. Iso työllistäjä Sisäsuomi hakeutui konkurssiin. Yt-neuvottelut koskettivat JKY:n jäseniä myös Lehtisepillä, Mediasepillä ja Printcenterillä. Kovia iskuja JKY:lle. Keskisuomalainen -konserni haki yt-neuvotteluissa seitsemän miljoonan euron säästöjä, vähensi henkilöstöään toistasataa henkilöä ja palkitsi omistajat kuuden miljoonan euron osingoilla. TEAM -liiton kannanotto aiheesta sai kiitettävästi näkyvyyttä mediassa. Omistajien ahneus ei ole oikea lääke graafisen alan murrokseen ja taloudelliseen taantumaan. Uuden liiketoiminnan luominen, investoiminen, työllistäminen ja työhyvinvointi ovat ja juuri niiden osalta viestintäalan työnantajat ovat strategiasuunnittelussaan epäonnistuneet surkeasti, vaikka muutos on ollut kaikkien nähtävissä jo vuosia. Työntekijäpuolella tähän muutokseen on haluttu reagoida, mutta työnantajat ovat yhteistyöstä laistaneet. Työnantajille annettiin miljardin euron vastikkeeton lahja yhteisöveroalen muodossa. Pääministeri Jyrki Kataisen lupaamat dynaamiset vaikutukset ovat työllistämisen ja investointien sijaan olleet vain irtisanomisia ja tuloksen ulosmittaamista osinkoina ja johdon palkkioina. Roolit ovat heittäneet häränpyllyä; nykyään omistajat eivät tingi saavuttamistaan eduista ja työntekijät joutuvat kantamaan sijoittajien riskit. Työnantajapuolelta on myös ahkerasti syyllistetty työntekijöitä ja ay-liikettä bruttokansantuotteen alenemasta ja ns. kestävyysvajeesta unohtaen, että työnantajat ovat nämä ihan itse ahneuksissaan aiheuttaneet. Merkittävillä teollisuudenaloilla on tuotantoa siirretty halpatyömaihin, joissa työ- ja ihmisoikeuksia voi vapaasti polkea, eikä ympäristötuhoista joudu vastuuseen. Ja eläkeiän alarajan nostosta tai ns. eläkeputken poistosta on Elinkeinoelämän keskusliiton turha meuhkata, jos yrityksissä irtisanomisaallot jatkuvat. Ilman työllistämistä ja työhyvinvoinnin parantamista työnantajat lyhentävät työuria niin alusta, keskeltä kuin lopustakin. Kahtiajaon aika ei ole ohi, tuottavan työn ja pääoman välinen ristiriita on erittäin ajankohtainen. Työtä tekevän ja omistavan luokan kuilu vain syvenee kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, mm. koulutuksessa, terveydenhuollossa, vaikuttamismahdollisuuksissa ja eliniänodotteessa. On harmillista, että samaan aikaan tietoisuus poliittisten puolueiden tarkoitusperistä hämärtyy kansalaisten keskuudessa. Yksi syy on yhteiskuntaopin tuntimäärien karsiminen perusopetuksessa, mitä erityisesti kokoomus on ollut ajamassa. Kun käsitys työväen- ja porvaripuolueiden välisestä erosta katoaa, on seurauksena äänestyskäyttäytymistä, jota ohjailevat ison rahan mainoskampanjat sekä oikeistopopulistinen suvaitsemattomuus. On myös paikkoja, joista toivoisi poliittisen kahtiajaon jo kadonneen. Ay-liike eli keskusjärjestöt, ammattiliitot, ammattiosastot ja työpaikat eivät tarvitse poliittista kahtiajakoa. Me ayvaikuttajat olemme kaikki samalla asialla: parantamassa työntekijöiden työehtoja ja -oikeuksia, puoluekannasta riippumatta. JKY:ssä on toimittu näin jo pitkään. Hallitusjäsenten puoluepoliittiset kannat eivät vaikuta ammattiosaston hallintoon, talouden hoitoon tai toiminnan järjestämiseen. Me emme kaipaa vanhakantaista ay-jyräämistä ja ryhmäjakoa. On ikävää, että vielä nykyäänkin ammattiosastojen asiallinen kritiikki liiton joitain toimintoja kohtaan kuitataan politikoinnilla. Tai että SAK:n paikallisjärjestön talous ja toiminta ajetaan alas vaali- ja ryhmärahakähminnän vuoksi. Vuodessa 2013 oli myös paljon positiivista. Vuosi oli JKY:lle erittäin tapahtumarikas; oli jäsentapahtumia, koulutusta, seminaareja, liittotapahtumia, yhteistyötä, talkoita ja monenlaisia kohtaamisia. Kiitos kaikista niistä jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille erityisesti Grafinet Keski-Suomen alueosastolle. Henkilökohtaiset kiitokset JAP:n eronneelle puheenjohtaja Kari Jääskeläiselle ja taloudenhoitaja Marja-Liisa Tuikkaselle, joilla oli oikea käsitys paikallisjärjestön toiminnan järjestämisestä ja taloudenhoidosta. Isot kiitokset myös JKY:n hallitukselle tuesta ja jaksamisesta vaikeina aikoina. Juha Ruotsalainen puheenjohtaja 2

3 JKY:n toimintakertomus vuodelta 2013 Yleistä Vuosi 2013 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 117. toimintavuosi. JKY on vuonna 1896 perus tettu TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n osasto numero TEAM kuuluu Suomen Ammattiliit tojen Keskusjärjestöön (SAK) ja Teollisuuden palkansaajiin (TP). Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on koota kaikki Jyvässeudun graafisen teollisuuden palkansaajat se kä alaan rinnastettavilla viestintäaloilla työskentelevät palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työolojaan, palkkaehtojaan ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan. Tarkoituksena on myös koota opiskelijajäseniksi ne, jotka opiskelevat graafisen alan ammattiin. Lisäksi ammattiosaston tarkoituksena on edistää työsuojelun kehittämistä ja yritysdemo kratiaa sekä alan ammatillista koulutusta ja kasvatusta. Työttömyys lisääntyi ja inflaatio taittui Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa työttömiä oli vuoden 2013 joulukuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka joulukuussa) työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 7,7 prosenttia. Keski-Suomessa työllisten määrä väheni 2,5 prosenttia ja työttömyysaste oli 10,0 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 1,6 prosenttia. Marraskuussa se oli 1,4 prosenttia. Inflaation lievän kiihtymisen aiheutti ennen kaikkea bensiinin ja matkaviestintäpalveluiden hintojen kääntyminen nousuun. Vuoden 2013 keskimääräinen inflaatio oli 1,5 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 2,8 prosenttia. Viestintäalojen palkankorotus Kirjatyöntekijöiden palkat nousivat alkaen 1,7 prosentin yleiskorotuksella. Liiton palauttama osuus JKY:n jäsenistön jäsenmaksuista ammattiosaston toiminnan järjestämiseen vuosina Liittofuusio tapahtui

4 Paikallisesti neuvoteltavaksi tuli myös yrityskohtainen erä, jonka suuruus oli 0,7 prosenttia. Ellei erän käytöstä saatu sovittua, maksettiin siitä 0,35 prosenttia yleiskorotuksena ja 0,35 prosentin käytöstä päätti työnantaja. Erä piti käyttää palkkojen korotuksiin, ei esimerkiksi koulutukseen. Lisiä ja taulukkopalkkoja korotettiin 2,4 prosenttia. Työehtosopimusneuvottelut Syksyllä 2013 syntyi keskusjärjestötasolla neuvottelutulos keskitetystä työmarkkinaratkaisusta. Työllisyys- ja kasvusopimus lupasi parannuksia työttömien asemaan, nuorten työllistymiseen ja turvaa nollasopimuslaisille. Kolmivuotinen sopimus kattoi noin 93 prosenttia palkansaajista. Sopimuksen pohjalta myös TEAM -liitto kävi kaikilla sopimusaloillaan työehtosopimusneuvottelut. Kirjatyöntekijöiden osalta neuvottelutulokseen päästiin Viestinnän keskusliiton VKL:n kanssa lokakuun lopulla voimaan astuva tes noudatteli keskusjärjestöjen välillä sovittua työllisyys- ja kasvusopimusta; vuonna 2015 palkkoja korotetaan 20 eurolla kuukaudessa ja seuraavana vuonna 0,4 prosentilla. Työaikakysymys oli jälleen neuvotteluissa esillä. Asian käsittelyn sovittiin jatkuvan TEAMin ja VKL:n välisessä työryhmässä. Ellei työaika-asioista päästäisi yksimielisyyteen mennessä, olisi työnantajaliitolla oikeus irtisanoa tes päättymään syyskuun lopussa vuonna Marja Halttunen ja Siru Satosaari kevättalkoissa. Vanha työehtosopimus on voimassa saakka. Uuden tes:n sopimuskausi on Se jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen kestää ja toinen Toisen jakson jatkamisesta neuvotellaan SAK:n ja EK:n välillä kesällä Elleivät keskusjärjestöt pääse asiasta so- JKY:n jäseniä eniten työllistävät työpaikat Jyvässeudulla vuoden 2013 lopussa. 4

5 pimukseen, on liitoilla mahdollisuus neuvotella toisen jakson palkkaratkaisusta keskenään. Mikäli palkantarkistuksia koskevissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen mennessä, päättyy sopimus ilman erillistä irtisanomista ensimmäisen jakson päättyessä Sisäsuomen konkurssi Suoramarkkinointitalo Sisäsuomi Oy hakeutui pitkään jatkuneiden vaikeuksien jälkeen konkurssiin. Konsernin emoyhtiö jätti konkurssihakemuksen Keski-Suomen käräjäoikeudelle Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Vesterinen kertoi sanomalehti Keskisuomalaisessa, että emoyhtiö kaatui taloudelliseen taantumaan ja raskaaseen kulurakenteeseen. Sillä ei myöskään ollut mahdollisuutta investoida tuotantotekniikkaan. Konsernin vuoden 2012 liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa ja tulos oli reilut euroa miinuksella. Tytäryhtiö Koliprint Oy Joensuussa jatkoi toimintaansa normaalisti. Henkilöstöä konsernissa oli vuonna 2013 yhteensä noin 90, joista reilut 50 työskenteli Vaajakoskella. Konkurssissa 45 JKY:n jäsentä menetti työpaikkansa, heidän joukossaan JKY:n hallituksen varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä Kivikirjan isäntä. Jyrki Honkonen ja Jukka Syvänen Eloriehassa. Keskisuomalaisen yt ja osingonjako Keskisuomalainen -konserni kävi useita yhteistoimintaneuvotteluita eri yhtiöissään vuonna 2013 ja ne kestivät usei- Kokonaisjäsenmäärän ja maksavien jäsenten määrän suhde vuosina

6 JKY:n hallitus vuonna 2013 Juha Ruotsalainen Osmo Ollila Puheenjohtaja Taloudenhoitaja Varapuheenjohtaja Jukka Syvänen Paula Toivonen Sihteeri Ari Liukkonen Tiedotus- ja merkkipäiväsihteeri, nuorisovastaava Opintosihteeri Heikki Salomaa Kivikirjan emäntä Aila Ylitalo Jyrki Honkonen ta kuukausia yhtiöstä riippuen. JKY:n jäsenistöön säästötoimet ja neuvottelut kohdistuivat Lehtisepät Oy:ssä ja Mediasepät Oy:ssä. Lisäksi neuvotteluita käytiin Sanomalehti Keskisuomalainen Oy:ssä, Keskisuomalainen Oyj:ssä, Maakunnan Sanomat Oy:ssä, Savon Aluemedia Oy:ssä, Savon Sanomat Oy:ssä sekä Keskisuomalaisen keväällä ostamassa Suomen Lehtiyhtymä -konsernin yhtiöissä mm. SLY-Paikallislehdet Oy:ssä, SLY-Lehtipainot Oy:ssä ja SLY-Sivunvalmistus Oy:ssä. Konserni haki seitsemän miljoonan euron säästöjä, vähensi henkilöstöään noin 130 henkilöllä ja jakoi kuuden Eläkeläistapahtuma Kivikirjalla elokuussa. miljoonan osingot. TEAM -liitto julkaisi aiheesta kannanoton , jolloin kaikki henkilöstövaikutukset eivät olleet vielä tiedossa. Kannanotto huomioitiin laajasti tiedotusvälineissä ja otettiin tyytyväisyydellä vastaan konsernin henkilöstön keskuudessa. TEAMin Vallittu: Keskisuomalaisen osingonjako harvinaisen härskiä touhua TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton puheenjohtaja Timo Vallittu tuomitsee mediakonserni Keskisuomalaisen tämän vuoden osingonjaon poikkeuksellisen jyrkästi. Tällä viikolla on käynyt ilmi, että yhtiö maksaa ylimääräistä osinkoa liki samanaikaisesti, kun se on ilmoittanut merkittävistä henkilöstövähennyksistä. Graafisen alan tuotannon työntekijät ja osa toimihenkilöistä ovat järjestäytyneet TEAMiin. Harvinaisen härskiä ja ajattelematonta touhua. Keskisuomalainen -konsernissa on tänä vuonna käyty viisi ytmenettelyä, jotka ovat johtamassa TEAMin laskelmien mukaan vähintään 60 henkilötyövuoden vähennyksiin. Yksi yt on vasta alkamassa ja sen lopputulosta ei vielä edes tiedetä. Yt-neuvotteluissa yhtiön tavoitteena on ollut seitsemän miljoonan euron säästöt vuoteen 2015 mennessä. Yhtiön osingot ovat tänä vuonna samaa suuruusluokkaa: noin kuusi miljoona euroa. Keväällä päätetty varsinainen osinko oli 0,40 euroa osaketta kohti. Hiljattain tehtiin uusi päätös 0,15 euron ylimääräisestä osingosta. Tulee väkisin mieleen, että vähentääkö Keskisuomalainen työvoimaansa palkitakseen omistajia, Vallittu sanoo. 6

7 Graafinen ala on historiansa pahimmassa kurimuksessa. Yt-neuvotteluja on käyty alan kaikissa keskeisissä yrityksissä. Viimeisen parin vuoden aikana on hävinnyt tuhansia työpaikkoja mediataloista sekä lehti-, kirja- ja mainospainoista. Kierre alaspäin jatkuu eikä saneerausten päättymisestä ole mitään merkkejä. Tällaisessa tilanteessa on erittäin epäviisasta, että alan yksi keskeisimmistä toimijoista kumartaa omistajille ja pyllistää henkilöstölle, Vallittu sanoo. Välimiesoikeusmenettely Syksyllä 2013 JKY:n hallituksessa herätti erityistä huolta Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen saama sakkotuomio välimiesoikeudessa. TKY sai tamperelaisessa graafisen alan yrityksessä tapahtuneesta ulosmarssista euron sakot. Työntekijät olivat protestoineet työnantajan kovia irtisanomissuunnitelmia vastaan. Tapausta puitiin runsaasti eri foorumeilla ja keskustelu herätti niin viestintätaustaiset ammattiosastot kuin TEAM -liitonkin tilanteeseen, jossa ammattiosaston ajautuminen konkurssiin ns. laittoman lakon aiheuttaman kohtuuttoman sakon vuoksi voisi olla mahdollista. Aiheesta ilmestyi työehtosihteeri Mirja Suhosen erinomainen kirjoitus Intiim -lehden numerossa 13/2013. Myös TEAMin liittovaltuusto otti kantaa julkilausumassaan marraskuussa 2013 viestintäalojen perustuslaillisen lakko-oikeuden puuttumiseen ja tarpeesta siirtyä välimiesoikeusmenettelystä työtuomioistuinmenettelyyn: TEAMin viestintäalat ovat työtaisteluoikeuden suhteen aivan erityisasemassa. Viestintäaloilla on voimassa ehdoton työrauhavelvoite. Tämä on johtanut mm. täysin kohtuuttomiin lakkosakkotuomioihin välimiesoikeudessa. Lakkooikeus on kuitenkin perus- ja ihmisoikeus, jonka käyttämisestä ei saa olla kohtuuttomia seurauksia. Valtuusto on Jäsenistön sukupuolijakauma vuonna vuosi sitten päättänyt selvittää, mihin välimiesmenettely itse asiassa perustuu ja mitkä ovat sen historialliset juuret. Päämääränä on, että myös TEAMin viestintäalat siirtyvät samankaltaiseen menettelyyn työriita-asioiden käsittelyssä kuin yleisesti työmarkkinoilla. Yhteistyö JAP:n kanssa Yhteistyö SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:n kanssa sujui hyvin syksyyn 2013 asti. Marraskuussa pidetyn JAP:n syyskokouksen myötä taloudellinen holtittomuus, ay-junttaus sekä nykymaailmalle vieras ryhmä- ja vaalirahojen jakaminen palasi JAP:n toimintaan. Jäsenjakauma vuonna 2004 ja vuonna

8 JKY joutui jälleen lähestymään JAP:n hallitusta kirjeellä, jossa toimintaa ja talouden hoitoa kyseenalaistettiin. Samoin teki moni muu JAP:n jäsenosasto. Ylimääräinen edustajistonkokous kutsuttiin koolle seuraavan vuoden puolelle. JKY seuraa JAP:n päätöksentekoa ja harkitsee vakavasti jäsenyyttään. JKY:n hallitus vuonna 2013 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Ruotsalainen. Hallituksen jäseninä olivat Ari Liukkonen, Heikki Salomaa, Jukka Syvänen, Osmo Ollila, Paula Toivonen, Jyrki Honkonen ja Aila Ylitalo. Hallitus piti vuoden 2013 aikana neljä kokousta sekä järjestäytymiskokouksen, joista syntyi 55 pöytäkirjapykälää. Esillä olivat mm. alueen yritysten työllisyystilanne ja ytneuvottelut, ajankohtaiset tilaisuudet, tes-neuvottelut sekä Kivikirja ja siellä pidettyjen jäsentapahtumien järjestelyt. Lisäksi pidettiin sääntömääräiset kaikille jäsenille avoimet kevätkokous, ehdokasasettelukokous ja syys kokous. Alatoimikunnat Huvilatoimikunta: Heikki Salomaa (isäntä), Aila Ylitalo (emäntä), Osmo Ollila, Pekka Hai makka, Juhani Rouhiainen ja Pentti Pasanen. Urheilu: Jukka Syvänen. Vapaa-aika ja kulttuuri: Paula Toivonen. Tiedotustoimikunta: Juha Ruotsalainen, Paula Toivonen, Ari Liukkonen ja Osmo Ollila. Fraktuura -kerho JKY:n eläkeläisten Fraktuura -kerhon toiminta oli pienimuotoista. Kerho kokoontui vuonna 2013 JKY:n toimistolla noin kaksi kertaa kuukaudessa pullakahvien äärelle puhumaan päivänpolitiikasta, muis telemaan menneitä ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa, huumoria unohtamatta. Kerho harrasti kulttuuria teatterikäyntien muodossa, muisti kerholaisten merkkipäiviä ja hautajaisia sekä järjesti kevät- ja syyskauden lopettajaiset yhteisen ruokailun merkeissä. Kerholaisia osallistui myös JKY:n eläkeläistapahtumaan Kivikirjalla elokuussa Ikäjakauma oli vuotta ja kerhosihteerinä toimi Maija Jaatinen. Osallistujamäärä pienenee luonnollisista syistä ja kerho toivookin toimintaan mukaan myös ns. nuoria eläkeläisiä. JKY avusti kerhon toimintaa 300 eurolla. Yhdistyksen toiminnantarkastajat Yhdistyksen toiminnantarkastajina 2013 toimi pankinjohtaja Lauri Vehniäinen ja kirjaltaja Jorma Roisko. Va- Timo Vallittu ja Ari Liukkonen ammattiosastojen tapaamisessa Laajavuoressa. 8

9 Jukka Syvänen (oik.) onnittelee Jorma Roiskoa pilkkikisoissa Kivikirjalla. Taustalla Heikki Salomaa. ralla oli SAK:n Keski-Suomen aluejohtaja Ahti Ruoppila ja kirjaltaja Markku Hyvönen. Edustukset 2013 TEAM-liiton hallinnossa: Teollisuusalojen ammattiliiton valtuusto, Juha Ruotsalainen. Teollisuusalojen työttömyyskassan hallitus, Ari Liukkonen. Työehtosopimusjaosto, Jyrki Honkonen. SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:ssa: Edustajakokous, Heikki Salomaa ja Juha Ruotsalainen. Hallituksen varajäsen, Juha Ruotsalainen. Muut edustukset ja osallistumiset: VKL:n, Pron, TEAMin, SJL:n ja MDU:n Puhutaan palkitsemisesta henkilökohtaisen työsuorituk sen arviointi -koulutus Helsingissä Keski-Suomen Op:n Tammikuun kihlaus -seminaari Jyväskylässä Minä ja työyhteiseni muutoksessa työpsykologian kurssi Kiljavalla TEAMin Puheenjohtajapäivät Kiljavalla TEAMin Edunvalvonnan perusteet ja mitä jos puhe ei riitä -kurssi Jyväskylässä TEAMin Talvipäivät Kuopiossa SAK Nuorten toimintaryhmän seminaari Tampereella FinnGraf -messut Jyväskylässä TEAMin työpaikkakierrokset Jyväskylässä TEAMin Jyväskylän alueen ammattiosastojen tapaaminen Jyväskylässä TEAMin Pääluottamusmiespäivät Jyväskylässä Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella ja TEAMin tapaaminen TSL:n Sosiaalinen media uusi tapa toimia -kurssi Helsingissä SAK:n, STTK:n, Akavan, Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien Nuorisotakuu vaatii asennetta ja vastuuta -seminaari Jyväskylässä SAK Nuorten seminaari Kuopiossa Eurooppaa rakentamassa valtakunnalliset SAK-päivät Kuopiossa ja TEAMin tapaaminen TEAMin Työsuojelupäivät Tuusulassa TEAMin tes-info Tampereella TEAMin Nuorten tes-päivät Seinäjoella 9

10 Graafiset toimihenkilöt ja kirjatyöntekijät edunvalvontakoulutuksessa helmikuussa Jyväskylässä. Edustukset Jyvässeudun graafisen alan yrityksissä: Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt vuonna Bookwell Oy: Jyväskylän Siirtopaino Oy: Esko Lahtinen (plm ja tsv) Tuula Tuukkanen (yhdyshlö) Jyvässeudun Paino Oy: Karto Oy: Keskisuomalainen Oyj: Keski-Suomen Sivu Oy: Kirjapaino Kari Ky: Kirjapaino Ässä Oy: Kari Kantola (yhdyshlö) Mika Määttä (plm) Juha Ruotsalainen (plm) Kalle Aarikka (yhdyshlö) Ari Liukkonen (plm) Paula Toivonen (tsv) Topi Keiskoski (plm) Risto Mattila (tsv) Lehtipiste Oy / Printcenter Oy: Jorma Joensuu / Juha Salonen (plm) Jaakko Riddar (tsv) Lehtisepät Oy: Mediasepät Oy: Serimedia Oy: Sisäsuomi Oy: Jyrki Honkonen (plm) Mika Honkanen (tsv) Juha Ruotsalainen (plm) Merja Haukka (tsv) Jarno Kauppinen (yhdyshlö) Jukka Syvänen (plm) Mika Nissinen (tsv) Irene Hämäläinen vetää edunvalvontakoulutusta. Jäsenmäärä Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2013 päättyessä (suluissa vuoden 2012 luvut) 732 henkilöä (760), naisia 404 (415) ja miehiä 328 (345). Maksavia jäseniä yhteensä 373 (400), heistä naisia 173 (186) ja mie hiä 200 (214). Työssäkäyviä vapaajäseniä 4 (7), joista 1 (2) naisia ja 3 (5) miehiä. Eläkkeellä olevia va paajäseniä oli yh teensä 212 (214), heistä 136 (139) naisia ja 76 (75) miehiä. Opiskelijajäseniä oli 143 (139), jois ta naisia 94 (88) ja miehiä 49 (51). 10

11 Vuoden vaihteessa jäsenmaksuvapautus oli kirjattuna 13 (18) jäsenel le, heistä naisia 8 (11) ja miehiä 5 (7). TEAMin Keski-Suomen ammattiosastoista JKY oli jäsenmäärältään selkeästi suurin. Toimintaa Vuonna 2013 JKY:n toiminnan painopisteitä olivat edunvalvonnan jatkuva kehittäminen ja aktiivien tuke minen, perehdyttäminen ammattiyhdistystoimintaan ja jäsenhankinta, ay-osaamisen parantaminen sekä suomalaisen työn vuosi. JKY:n tiedottaminen oli aktiivista nettisivujen ja ryhmäsähköpostien kautta. Lisäksi jaettiin JKY:n painet tua esitettä työpaikoille ja opiskelijoille. Tukea ja neuvontaa annettiin puhelimitse ja sähköisesti ongelma tilanteissa. Erityisesti järjestelyeristä ja henkilöstöedustajavalinnoista muistutettiin. Jyväskylässä järjestettiin edunvalvontakoulutusta ja jäsentapahtumia yhteistyössä Grafinet Keski-Suomen alueosaston kanssa. Henkilöstöedustajia houkuteltiin TEAMin tilaisuuksiin Laajavuoressa, koulutuksista ja JKY:n maksamasta kurssiapurahasta tiedotettiin. JKY:n aktiivisista yhteydenotoista huolimatta joistakin työpaikoista ei otettu minkäänlaista kontaktia ammattiosastoon, ei edes ilmoitettu luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettuvalinnoista. Näillä työpaikoilla henkilöstö ja sen mahdolliset edustajat jäivät vaille arvokasta vertaistukea keskellä graafisen alan murros ta. Juha Ruotsalainen ja Timo Vallittu Laajavuoressa. SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:ssa kannustettiin jäsenammattiosastoja ja paikallisjärjes töä käyttämään painotuotetarpeissaan paikallisia kirjatyöntekijöiden työehtosopimusta noudattavia yrityksiä. Puheenjohtaja Juha Ruotsalaisen laaja kirjoitus suomalaisten painojen ahdingosta ilmestyi TEAMspi rit -lehdessä. Työpaikoilla pidettiin keskusteluissa yllä kotimaisen työn tärkeyttä. Merja Haukka, Tanja Parkkonen ja Anne Suuntala Eloriehassa Kivikirjalla. 11

12 Tämä on sinun ammattiosastosi! -esite Tammikuussa 2013 JKY julkaisi painetun vihkosen ammattiosaston ja liiton toiminnasta sekä järjestäytymisen merkityksestä. Esitettä jaettiin mahdollisimman kattavasti Jyvässeudun graafisille työpaikoille luottamus- ja yhdyshenkilöiden kautta. Lisäksi esitettä postitettiin työpaikoille, joissa JKY:llä on jäseniä, mutta ei yhteyshenkilöä. Niin nykyisille kuin uusillekin jäsenille tarkoitettua esitettä jaettiin myös oppilaitoskäynneillä, alan messuilla sekä muissa tapahtumissa. Se oli myös luettavissa ja ladattavissa JKY:n nettisivuilla. Esite sai runsaasti hyvää palautetta ja sitä tilasivat niin TEAMin kuin muidenkin liittojen ammattiosastot oman tiedotustoimintansa pohjamateriaaliksi. Esite painettiin Kirjapaino Karissa suomalaiselle paperille. Lauri Lyly Pääluottamusmiespäivillä. Yhdistyksen taloudessa jatkettiin tiukkaa kulukuria. Myös kulurakenne kehittyi oikeaan suuntaan; järjestö- ja hallintokulut sekä Kivikirjan ja vapaa-aikatoiminnan kulut pienivät ja opinto-, nuoriso- ja tiedotustoiminnan kulut kasvoivat. Yhdistyksen tilikauden tulos jäi 470 euroa alijäämäiseksi, kun edellisvuoden alijäämä oli yli kolminkertainen. Verkkosivut JKY:n nettisivut kasvattivat kävijämääräänsä. Vuonna 2013 sivuille tehtiin 3288 käyntiä, joista yksittäisiä kävijöitä oli Eniten sivuilla vierailtiin TEAM -liiton Jyväskylän tapahtumien aikana huhtikuussa se kä Kivikirjalla järjestetyn Eloriehan aikaan. Hakukoneiden kautta sivuilta oli etsitty eniten tietoa palkalli sista vapaapäivistä ja arkipyhäkorvauksista. Ladatuista tiedostoista suosituimpia olivat toimintakertomuk set, Kivikirja -flaijeri, Keski-Suomen Juha Ruotsalainen, Jukka Syvänen ja Reijo Korhonen Pääluottamusmiespäivillä Jyväskylässä. 12

13 TEAMin Jyvässeudun ammattiosastojen tapaaminen huhtikuussa Laajavuoressa. Osuuspankin jäsenetuesite, JKY:n esite ja kirjatyöntekijöiden tes-muutosvihko. Suosituin osio sivuilla oli edelleen ylivoimaisesti valokuvagalleria. Seu raavaksi eniten oli tutkittu yhdis tyksen perustietoja, hallituksen yhteystietoja ja ajankohtaisia tiedotteita. JKY:n hallituksen ajankohtaiskommentteja julkaistiin viisi kertaa. Niissä käsiteltiin mm. työurien pidentä mistä ja eläkeiän alarajaa, yhteisöveroalea ja sopimusyhteiskuntaa, yrityskohtaisen palkankorotuserän ja kamista, luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettuvalintoja sekä graafisen alan tilaa Jyvässeudulla. Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta Sähköisen viestinnän lisäksi JKY otti kantaa printtimediassa perussuomalaisten kansanedustaja Kauko Tuupainen väitti sanomalehti Keskisuomalaisen kolumnissaan ammattiyhdistysliikkeen unohtaneen työntekijöiden asioiden hoitamisen. JKY:n puheenjohtajan Juha Ruotsalaisen vastine julkaistiin Keskisuomalaisessa Vastineessaan Ruotsalainen nosti esiin perussuomalaisten omista lähteistä ja lausunnoista löytyviä faktoja, joiden perusteella puolue ja sen työnantajataustaiset kansanedustajat ovat toistuvasti pyrkineet heikentämään niitä palkansaajien työehtoja ja -oikeuksia, joita ay-liike juuri puolustaa. Edustaja Tuupainen julkaisi puoluetoverinsa kera lähinnä asian vierestä vastineet Keskisuomalaisen mielipidepals- Muut kannanotot Aila Ylitalo Kivikirjan kevättalkoissa. 13

14 Merja Haukka ja Mikael Ojomaa hallituksen laajennetussa kokouksessa kesäkuussa Kivikirjalla. talla Näihin puheenjohtaja Ruotsalainen vastasi julkaistussa kirjoituksessaan tuoden esiin lisää tosiasioihin perustuvia esimerkkejä perussuomalaisten yrittäjäpuolueen todellisesta linjasta. Kirjoituksessa myös muistutettiin puolueen oikeistopopulistisesta luonteesta sekä sen sisällä toimivista äärioikeistolaisista aineksista. Yleisönosastokirjoittelun aikaan keskustelu Keskisuomalaisen verkkosivujen keskustelupalstalla kävi kuumana ja ääriaineksien kommentit saivat välillä varsin vihaisia sävyjä. JKY:n nettisivujen kävijämäärät moninkertaistuivat, kun puheenjohtajan osoitetietoja oli etsitty verkosta. Myös tuntemattomista numeroista tulleita äänettömiä ja uhkaavilta vaikuttavia puheluita puheenjohtajalle ilmeni. Edunvalvontakoulutus Jyväskylässä TEAM -liitto järjesti koulutustilaisuuden Jyväskylässä Hotelli Alexandrassa lauantaina Koulutuksen aiheena oli: Edunvalvonnan perusteet ja mitä jos puhe ei riitä. Vetäjänä toimi TEAMin neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen. Osallistujia oli 13. Suurin osa oli kirjatyöntekijöitä ja graafisia toimihenkilöitä, mutta mukaan saatiin myös kaksi kemiataustaisen ammattiosaston edustajaa. Ilahduttavaa oli myös JKY:n ja Grafinetin alueosaston jäsenten uusien osallistujien runsaus. Tilaisuus oli onnistunut, keskusteleva ja tarjosi kattavan infopaketin niin aktiiveille kuin muillekin edunvalvonnasta kiinnostuneille jäsenille. Ulkoilupäivä Kivikirjalla Sunnuntaina JKY järjesti ulkoilupäivän ja pilkkikisat Kivikirjalla. Aurinkoista päivää oli viettä mässä noin 25 osallistujaa. Tarjolla oli hernekeittoa, makkaran ja lettujen paistoa sekä pullakahvit. Kaikkien kävijöiden kesken arvot tiin S-ryhmän 50 euron lahjakortti. Onnetar suosi Jorma Roiskoa. Pilkkikisojen tulokset: Miehet: 1. Jari Hakanen 2680 g 2. Pasi Jämsen 2650 g 3. Jukka Syvänen 2480 g Juha Ruotsalainen (oik.) onnittelee tasavuosia täyttänyttä Jyrki Honkosta kokouksessa toimistolla. 14

15 Marja Korteoja, Ilkka Hallikainen, Olavi Vartiainen ja Taimi Takala eläkeläistapahtumassa. Naiset: 1. Sarita Harjunen 1510 g 2. Piia Enqvist 700 g Nuoret: 1. Ronja Jämsen 100 g Miesveteraanit: 1. Jorma Roisko 2240 g 2. Veikko Kuukkanen 2040 g 3. Seppo Linna 1370 g 4. Mikko Harjunen 1270 g 5. Pekka Haimakka 940 g 6. Harri Hakanen 500 g Naisveteraanit: 1. Laila Laitiolampi 4390 g 2. Sirpa Linna 1610 g 3. Anja Mustonen 1240 g TEAM Jyväskylässä TEAM -liitto oli mukana pidetyillä Finn- Graf -messuilla ja teki samaan aikaan työpaikkakäyntejä Jyvässeudulla. JKY toivoi myös omaa edustajaa mukaan yrityskäynneille, mutta kovasta yrityksestä huolimatta se ei lopulta järjestynyt. Edustamisen hoitivat siis JKY:n luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt työpaikoilla.team oli esillä myös Jyväskylän kävelykadulla. Perjantaina TEAM järjesti Jyväskylän alueen ammattiosastojen yhteisen tapaamisen Rantasipi Laajavuoressa. Rennon illanvieton ohessa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä osastotoiminnasta. JKY:tä edustivat Ari Liukkonen, Juha Ruotsalainen, Heikki Salomaa, Jukka Syvänen ja Paula Toivonen. Lauantaina ja sunnuntaina Rantasipi Laajavuoressa jatkettiin TEAMin Pääluottamusmiespäivien merkeissä. Viikonlopun aikana paneuduttiin jäsenhankintaan, tuleviin tes-neuvottelutavoitteisiin, työhyvinvointiin ja työttömyysturvan uudistuksiin. Paikalla oli noin 150 TEAMilaista luottamushenkilöä. Puhujina olivat TEAMin puheenjohtaja Timo Vallittu, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja tutkija Jari Hakanen Työterveyslaitokselta. Kirjatyöntekijät Intiim -lehdessä TEAM -liiton Intiim -lehdessä 6/2013 käsiteltiin sopimusalakohtaisessa juttusarjassa kirjatyöntekijöitä. Aiheesta kirjoitettiin kahdella aukeamalla, joista toinen keskittyi Keskisuomalainen -konsernin Aholaidan toimipisteen Lehtiseppien, Mediaseppien ja emoyhtiön kirjatyöntekijöihin. Artikkelissa haastateltiin monia JKY:n jäseniä ja lehden kansikuvassa poseerasi JKY:n jäsen Pentti Pasanen. Hallituksen laajennettu kokous JKY:n hallituksen laajennettu kokous pidettiin Kivikirjalla sateisena perjantaina Hallitusjäsenien lisäksi paikalla olivat kutsuttuina Mediasepiltä työsuojeluvaltuutettu Merja Haukka ja va ra- 15

16 pääluottamusmies Mervi Lampinen, Lehtisepiltä SAK Nuorten toiminnassa mukana oleva Mikael Ojo maa sekä yhteistyökumppani Grafinet Keski-Suomen alueosaston puheenjohtaja Mervi Kaistinen. Kokouksessa käytiin läpi JKY:n toimintasuunnitelman puoliväliarviointia, TEAMin valtuuston tyrmäämää liittofuusiota Puuliiton kanssa, suunniteltiin tulevia tapahtumia ja pohdittiin alueen työpaikkojen työllisyystilannetta. Kokous käsitteli myös liitossa valmistelussa ollutta kirjatyöntekijöiden työehtosopimuksen kevytversiota, joka oli herättänyt keskustelua liittovaltuuston kokouksessa sekä sosiaalisessa mediassa. Kokous totesi, että toteutuessaan kevyt-tes:n työehtoheikennykset siirtyisivät jossain vaiheessa myös varsinaiseen sopimukseen. Puoluekannasta riippumatta koko JKY:n hallitus piti sekä kevyt-tes:n sisältöä, että sen suunnittelutapaa TEAM -liiton toimistolla erittäin paheksuttavana ja ay-liikkeelle vieraana. JKY:n hallitus toivoi, ettei liitto ajaisi heikennyksiä ohi tesjaoston ja kentän mielipiteen. Elorieha JKY ja Grafinet Keski-Suomen alueosasto järjestivät yhteisen jäsentapahtuman Kivikirjalla sateisena lauantaina Puheenjohtaja Juha Ruotsalaisen avauspuheenvuoron mukaan sään harmaus sopi graafisen alan yleistilanteeseen ja varsinkin JKY:n jäsenistöä koskettaviin uutisiin erittäin kuvaavasti. Tästä kin huolimatta tai siitä johtuen ilta oli vauhdikas ja onnistunut. Tilaisuuden osallistujajoukko oli selkeästi pienempi kuin vuonna 2012; jäsenistöä oli paikalla 27, joista neljä toimihenkilöitä. Kirjatyöntekijöitä osallistui Lehtisepiltä, Mediasepiltä, Kirjapaino Karista, Sisäsuo mesta ja Printcenteriltä. Ammattiosaston tulevaisuuden toiminnan pohtimisen ohessa tarjolla oli ruokaa, juomaa, sauna ja Kalle Tynkkysen karaoke sekä bussikuljetus mennen tullen. Kalle Tynkkynen ja Paula Toivonen Eloriehassa. Eläkeläistapahtuma Lauantaina järjestetty JKY:n eläkeläistapahtuma keräsi noin 20 hengen osallistujajoukon Kivikirjalle. Auringonpaisteen, hyvän seuran, ruokailun ja saunomisen lisäksi tarjolla oli makkaran ja lettujen paistoa sekä kahvit näkäräisten kera. Tilaisuus oli avoin myös Grafinet Keski-Suomen alueosaston eläkeläisjäsenille. JKY:n hallitusta edustivat puheenjohtaja Juha Ruotsalainen sekä Kivikirjan emäntä Aila Ylitalo ja isäntä Heikki Salomaa. Kivikirja Tapio Ylitalo joutui luopumaan tammikuussa työtehtävämuutosten takia Kivikirjan isännyydestä. Heikki Salomaa siirtyi hoitamaan isännän tehtäviä ja Aila Ylitalo jatkoi emännän tehtävissä. Kevättalkoot järjestettiin lauantaina Lämmin ja aurinkoinen keli suosi paikalle saapuneita 13 talkoolaista. Paikat laitettiin jäsenistölle kesäkuntoon laituria lukuunottamatta. Tarjolla oli aamukahvit ja sämpylät sekä keittolounas ynnä talkoojuomat. Sauna lämpesi halukkaille. Syystalkoissa oli talkoolaisia paikalla vain seitsemän, mutta tontti laitettiin ruokatarjoilun kera talvikuntoon. Mikko Ikonen ja Merja Haukka Eloriehassa. Teksti: Ari Liukkonen ja Juha Ruotsalainen. Kuvat: Ari Liukkonen, Heikki Salomaa, Helena Tanaka ja Juha Ruotsalainen. Taitto ja graafit: Juha Ruotsalainen. Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa Painopaikka: Mediasepät Oy, Jyväskylä Painettu suomalaiselle paperille.

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013. Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013. Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013 Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi Tammerprint Oy 2014 ALKUSANAT Vuosi 2013 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

Kansanedustajat tarvitsevat ay-aktiivien asian tuntemusta

Kansanedustajat tarvitsevat ay-aktiivien asian tuntemusta Numero 2 (2/2011) Kansanedustajat tarvitsevat ay-aktiivien asian tuntemusta Sivu 13 Ay-liikkeen voitot ovat yhteisiä, eivät yksityisiä Sivu 8 Lehtien ALV rapauttaa kansalaisyhteiskuntaa Sivu 10 Hannu Siltala

Lisätiedot

Aija Mölläri Kirsi Kuokkanen Piia Ylisaari Otavamedia Oy SLY Kaupunkilehdet Dagmar Oy

Aija Mölläri Kirsi Kuokkanen Piia Ylisaari Otavamedia Oy SLY Kaupunkilehdet Dagmar Oy TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä. Grafinet ja TEAM neuvottelevat

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

UUSI PAINOKONE >> 16 17

UUSI PAINOKONE >> 16 17 TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenten äänenkannattaja numero 1/2015 TEAM HAASTOI LOIMAAN KASSAN OIKEUTEEN >> 2, 6 7 HUNTSMAN VETÄÄ RAJUA YT-LINJAA >> 5 KARPRINTIN POMOILLE KOVAT RIKOSTUOMIOT >>

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. 2011 Vuosi 2011 oli suurten muutosten aikaa HKY:llä. Uuden puheenjohtajan kanssa aloitettiin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 RAKENNUSLIITTO 90 VUOTTA Toimintakertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 EDUNVALVONTAOSASTO (EVO) 8 Muu edunvalvonta 8 TYÖEHTOTOIMINTA 9 Talonrakennusala 9 Talotekniikka-ala

Lisätiedot

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7 NRO 1 /2013 31.1.2013 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja uusi ilme ajankohtaista työpaikalla tauolla Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4 Palkka-alelle

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 Rakennusteollisuus ja työllisyys notkahtivat 6 Tuotannon ja työllisyyden lukemia 6 Politiikkaa 7 Harmaan talouden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä. Grafinet ja TEAM neuvottelevat

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Painaminen katoaa Suomesta sivu 4

Painaminen katoaa Suomesta sivu 4 Numero 5 (1/2013) Painaminen katoaa Suomesta sivu 4 Tallin punainen perintö sivu 20 Äärioikeisto nousee sivu 27 Hannu Siltala Otetaan oppia kapitalistista Ammattiliitojen tärkeimpänä tehtävä pidetään työehtosopimusten

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2010 Pääkaupunkiseudulla toimivan ammattiosaston toimintavuosi 2010 oli ensimmäinen TEAM Teollisuusalojen

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Viisseiska Syksy 2011

Viisseiska Syksy 2011 Viisseiska Syksy 2011 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Työsuojeluvaltuutettu joka työpaikalle! Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Toimitsijan

Lisätiedot

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 sisältö 10 Perloksen Kannen kuva: Johanna Kokkola raunioille Pohjois-Karjalaan on syntymässä uutta osaamista metalli-, muovi- ja puuteollisuuden

Lisätiedot

Stairon Oy:llä tänä vuonna jo neljät yt-neuvottelut

Stairon Oy:llä tänä vuonna jo neljät yt-neuvottelut EDELLÄKÄVIJÄ METALLI 49 Metalli 49 Turun metallityöväen ammattiosasto ry. 49 jäsenlehti 2/2011. Työnantaja ei piittaa yt-laista www.metalli49turku.fi Stairon Oy:llä tänä vuonna jo neljät yt-neuvottelut

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2005 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta Puheenjohtajan palsta: Vuosikokouksen avauspuhe Arvon naiset, hyvät herrat, kaikki te ihanat ihmiset, tervetuloa viettämään

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot