NUORISOTILA ANTERO TOIMINTAKERTOMUS & Moision alueen kouluyhteistyö syksy. Vs. Nuoriso-ohjaaja Sanna Leino Ylöjärven Nuorisopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORISOTILA ANTERO TOIMINTAKERTOMUS & Moision alueen kouluyhteistyö. 2014 syksy. Vs. Nuoriso-ohjaaja Sanna Leino Ylöjärven Nuorisopalvelut"

Transkriptio

1 NUORISOTILA ANTERO TOIMINTAKERTOMUS & Moision alueen kouluyhteistyö 2014 syksy Vs. Nuoriso-ohjaaja Sanna Leino Ylöjärven Nuorisopalvelut 1

2 Sisällysluettelo 1. Sisällys 2. YLEISTIEDOT 3 3. HENKILÖKUNTA Nuorisotilan ohjaajat Työharjoittelijat 4 4. PALAVERIT Anteron ohjaajapalaveri Toimikunta Asuntilapalaveri 5 5. NUORISOTILAN AUKIOLOT JA KÄVIJÄT luokkalaiset vuotiaat Tapahtumat 7 6. KOULUYHTEISTYÖ Nivellykset Anteron esittely Harjaantumiskoulu NUORISOTILA TAKIS 11 2

3 2. YLEISTIEDOT Nuorisotila Antero sijaitsee Asuntilan kauppakiinteistössä Asuntilassa Suolaniityntie 4, Ylöjärvi. Nuorisotila Antero on avattu Asuntilan kauppakiinteistön omistaa Erkki Huhdanpää. Nuorisopalvelut ovat vuokralla kiinteistön tiloissa. Samoissa tiloissa nuorisotila Anteron kanssa toimii sekä kaupungin että seurakunnan järjestämä koululaisten iltapäivätoiminta. Seurakunnan työntekijät ovat tilalla töissä pääsääntöisesti arkisin klo ja kaupungin iltapäivätoiminnan ohjaajat klo Samoissa tiloissa toimii myös 4H yhdistyksen kokkikerho luokkalaisille maanantaisin. Myös Moision koulun joustavan perusopetuksen (JOPON) luokka ja pienluokka käyttävät tilaa satunnaisesti. Tilan keittiö on myös neuvolan työntekijöiden käytössä päivittäin ja toimisto-/taukotila (yksi tila) jaetaan kaikkien toimijoiden kesken. Nuorisotila Antero löytyy kaupungin nettisivuilta, Instagramista, WhatsAppista ja Facebookista. Myös kaikilla ohjaajilla on oma nuoriso-ohjaaja fb profiili. Sosiaalisen median käytöllä pyritään kehittämään ja parantamaan ohjaajien saatavuutta. Nuorisotila Anterolla tehdään nuorisotilatyötä, mikä tarkoittaa sitä, että tarjoamme nuorelle vapaa-ajanviettopaikan. Toiminta on nuorista lähtöisin, eli keskustelemme, teemme kyselyitä ja ideoimme yhdessä nuorten kanssa, millaista toimintaa he haluaisivat ja tarvitsisivat omalla vapaa-ajallaan. Suosituimmaksi Anterolla ovat tulleet biljardi, pingis, musiikin kuuntelu ja ruuan valmistus keittiössä. 3. 3

4 HENKILÖKUNTA 3.1. Nuorisotilan ohjaajat Nuorisotila Anteron ohjaajia olivat vastaava nuoriso-ohjaaja Sanna Leino, lasten- ja nuortenohjaaja Miia Smolander ja iltaojaaja Piia Virtanen. Vastaava ohjaaja teki pääsääntöisesti 3 iltaa viikossa. Hänen määräaikainen työsuhteensa alkoi Lastenja nuorten ohjaaja tekin n. 2 iltaa viikossa. Hänen työaikansa nuorisopalveluille oli noin 30% kokonaistyöajasta. Vajaiksi jäävillä kuukausitunneilla hän suunnitteli tapahtumiin ja toiminnallisiin kertoihin mm. askarteluja, sisustusta, muuta ohjattua toimintaa. Iltaohjaaja teki pääsääntöisesti 3 iltaa viikossa. Hänen määräaikainen työsuhteensa alkoi Asuntilan kaltaisessa monitoimitilassa, on lasten- ja nuorten ohjaajalla suuri merkitys koko tilan toimintaan. Hän siirtää arjen hiljaista tietoa iltapäivätoiminnan puolelta nuorisotilalle ja päinvastoin. Tämä ehkäisee ja vähentää sisäisten ristiriitojen syntyä ja synnyttää luonnollista yhteistyötä eri toimijoiden välille. Vaikka toiminnan ja työvuorojen suunnittelu on toisinaan haastavaa, on se pieni hinta siitä, että lasten- ja nuorten ohjaaja tulevaisuudessa korvattaisiin toisella iltaohjaajalla Työharjoittelijat Syksyllä 2014 Karolina Lepistö (Valo/ lähihoitaja) suoritti 4 viikon työharjoittelun Anterolla. Hänen ohjaajanaan toimi Sanna Leino. Kaikki Ylöjärven nuorisopalveluilla olevat harjoittelijoiden ohjaajat suunnittelivat harjoittelijoille yhteistyössä mahdollisimman monipuolisen kokonaisuuden mm. harjoittelijoilla mahdollisuus vierailla myös muilla tiloilla, tutustua teatteri jakkaran toimintaan, sekä kuulla sosiaalisen nuorisotyön edustajalta näkökulmaa heidän työnkuvastaan. Anteron harjoittelijalla oli mahdollisuus tutustua myös seurakunnan ja kaupungin iltapäiväkerhojen toimintaan, sekä iltapäiväkerhojen harjoittelijoilla nuorisotilan toimintaan. Harjoittelijat suunnittelivat yhteistyössä ohjattua toimintaa iltapäiväkerhoille, sekä 3-6-luokkalaisten nuorisotila iltaan. 4. PALAVERIT Palaverit olivat olennainen osa Anteron toiminnan suunnittelutyötä. Niiden pohjalta syntyi uusia ideoita toiminnalle, joita myös laitettiin käytäntöön. Anteron ohjaajapalaverien kautta muodostui runko ja linjaukset Anteron tilatoiminnalle, toimikunnan kanssa ideoitiin 3-6.luokkalaisten toimintaa 4

5 ja asuntilapalaverissa käsiteltiin kiinteistön toimivuutta kolmen siellä toimivan tahon näkökulmasta Anteron ohjaajapalaveri Anteron ohjaajapalavereja järjestettiin kerran kuussa. Palaverit koettiin tärkeiksi, sillä niiden pohjalta syntyi runko Anteron toiminnalle ja yhteiset linjaukset koskien käytänteitä, sääntöjä, toimintatapoja. Koska tilalle tuli kansi uutta ohjaajaa, oli tärkeää että Anteron tilatoiminta purettiin auki ja sitä kautta löydettiin yhteiset linjat toiminnalle. Ohjaajapalavereissa sovittiin myös vastuualueita koskien tapahtumia ja erityisiltoja sekä käsiteltiin yksittäisiä nuoria koskevia puuttumista vaativia asioita. Koska tilalla oli vain kolme ohjaajaa, suurin osa tiedosta kulki eteenpäin työvuorojen aikana Toimikunta Anterolla ei ollut valmista tilatoimikuntaa syyskauden alkaessa. Toimintakunta koottiin Anterossa käyvistä nuorista toiminnan lähtiessä liikkeelle. Toimikuntaan kuuluivat Nea Mäkinen, Niko Mäkinen, Tiina Kannisto ja Senja Lumpus. Toimikuntalaiset olivat 7-8-luokkalaisia. He jatkavat toimikunnassa myös kevätkauden. Toimikunnan toiminta-ajatuksena on kasvattaa nuoria vastuuseen ja aktiivisuuteen toimikuntaan kuuluvien henkilöiden kiinnostuksen ja osaamisen mukaisilla tavoilla. Toimikunta järjesti Anteron pienemmille kävijöille Zyyzdiskon yhdessä nuoriso-ohjaajien kanssa ja ideoi teemakertoja tulevalle keväälle. Toimikuntalaisilla oli mahdollisuus tulla 3-6-luokkalaisten kerroilla apuohjaajiksi. Toimikunta kokoontui syksyn aikana 5 kertaa. Tiedotuskanavana toimi Facebookiin perustettu tilatoimikunta ryhmä ja tekstiviestit Asuntilapalaveri Asuntilapalaveri pidettiin Koolla oli edustus seurakunnan ja kaupungin iltapäiväkerhoista, nuorisotilalta sekä jokaisen tahon esimiesedustus. Neuvolan työntekijät ja siistijät olivat lähettäneet myös terveisensä palaveriin. Pääaiheeksi nousi kiinteistön remontintarve sekä epäselvyys siitä kenelle kuuluu mikäkin remontti (kiinteistön omistaja, kiinteistöhuolto, kaupungin sisäinen huolto). Nuorisotila Anteron ja iltapäiväkerhojen työntekijät näkevät työssään lähes päivittäin, joten varta vasten järjestettyä asuntilapalaveria ei koettu tarpeelliseksi järjestää kuin enintään 2krt/vuosi. Seuraavaksi asuntilapalaveriksi sovittiin klo NUORISOTILAN AUKIOLOT JA KÄVIJÄT 5

6 Syksyn ensimmäisessä Anteron ohjaajien palaverissa aukioloaikoja nähtiin hyväksi selkeyttää, siten että 3-6-luokkalaisilla on yksi oma aukioloaika ja vuotiailla 3 aukioloiltaa. 3-6-luokkalaisten ja vuotiaiden päällekkäiset illat otettiin pois, sillä niissä oli tullut ristiriitatilanteita eri ikäisten kävijöiden välillä. Etukäteen sovitut teemat (mm askartalu, bingo, turnaus jne.) 3-6- luokkalaisten kerroilta otettiin pois. Edellisenä keväänä keskimääräinen kävijämäärä oli ollut n. 7 lasta/kerta, minkä takia ohjaajat näkivät hyväksi suunnitella ohjatun toiminnan vasta tietäessään paljonko illoissa alkaa käymään lapsia ja mitkä ovat tälle kohderyhmälle sopivinta ohjattua toimintaa. Syksyn aikana nuorisotilan viikon kävijäkerrat 3lk-17v nousivat tasaisesti n. 50stä reilusti yli sataan. Yhteensä nuorisotila Anterolla tavoitti n. 230 lasta ja nuorta. Kävijäkertoja syksyllä tuli luokkalaiset Anteron 3-6-luokkalaisten aukioloilta oli torstaisin klo. 15:30-20:00. Nuokkarikerrat alkoivat 3.9. ja ne saivat jo heti alussa suuren suosion. Alussa kävijämäärä oli n. 40 lasta/krt lasta. Vuoden loppua kohti kävijämäärä laski ja vakiintui n. 25 lasta/krt. Suuresta kävijämäärästä johtuen alussa kerrat menivät lähes kokonaan järjestyksen ylläpitämiseen. Lapsilla ja heidän vanhemmillaan oli alussa myös epäselvyyttä nuorisotilan käytänteistä. Tämä näkyi mm. epäselvyytenä nuorisotilan toiminta-alueesta, nuoriso-ohjaajien vastuusta lapsiin heidän ollessaan pihalla ja nuokkari illan luonteesta (osa lapsista ja vanhemmista luuli että nuokkarille tullessa siellä pitää olla paikalla koko aukioloaika). Epäselvyys oikaistiin puhumalla käytänteistä lasten kanssa ja lähettämällä vanhemmille wilman kautta yleinen infokirje nuorisotila Anterosta ja sen käytänteistä. Syksyn edetessä Anteron toimintatavat tulivat lapsille tutuiksi ja kävijäkunta vakiintui. Loppuvuosi sujui lasten kanssa ilman suurempia haasteita. Ohjaajat kokivat alakouluikäisten oman kerran hyväksi, sillä silloin oli paremmin mahdollisuus keskittyä heihin luokkalaisten kerroilla ohjaajat näkivät hyväksi järjestää lapille joka kerralle ohjattua tekemistä kävijöiden kiinnostuksen mukaisesti. Antero tavoitti syksyn aikana n luokkalaista. Aktiivikävijöitä oli n. 20. Kävijäkertoja oli vuotiaat vuotiaiden aukioloillat olivat tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo. 17:00-21:00. Syksyn alussa ei Anterolla käynyt juurikaan vuotiaita nuoria. Ensimmäisillä viikoilla nuoria kävi 0-7/krt. Tilanne kuitenkin korjaantui myöhemmin syksystä ja loppuvuoden tilalla kävi nuoria 20-50/krt. Suurin osa kävijöistä oli käynyt tilalla jo aikaisempina vuosina, mutta 6

7 joka viikko tilalle tuli myös uusia nuoria. Uusista nuorista 7.luokkalaisia oli 17. Anteron nuorille suosituinta tekemistä oli biljardi, pingis, musiikin kuuntelu, sohvilla hengailu ja ruuan laitto. Keittiön käytön kasvaessa, tuli ongelmaksi ympäri nuorisotilaa unohtuvat astiat ja keittiön siivoamisen jääminen puolitiehen. Tämän takia ohjaajat näkivät hyväksi tiukentaa keittiön käytänteitä. Uudeksi säännöksi tuli se, että astianpesukoneen ulkopuolelta löytyneiden 10 astian jälkeen keittiö on viikon poissa nuorten käytöstä. Myös keittiön siisteyteen kiinnitettiin erityistä huomiota loppusyksystä. Syksyn aikana Anterolla esiintyi myös usealla nuorella sähkötupakan polttamista salaa sisällä. Ohjaajat puhuttelivat asiasta jokaisen, jonka tiesivät omistavan sähkötupakan. Tämän jälkeen tilalla ei haissut sähkötupakka Anterolla oli pidennetty aukiolo 23 asti. Ilta oli onnistunut ja pidennettyjä aukioloja toivottiin lisää. Antero tavoitti syksyn aikana n vuotiasta nuorta. Aktiivikävijöitä oli n. 50. Kävijäkertoja oli Tapahtumat Syksyn tapahtumat Anterolla olivat avajaiset, joulupajaviikko ja Anteron joulu luokkalaisille ja vuotiaille sekä zyyzdisko luokkalaisille. Avajaiset toteutui tutustumisen merkeissä pelien ja rennon hengailun kautta. Tarjolla oli myös pientä purtavaa. Anteron avajaisissa oli luokkalaisten kerralla 41 lasta ja vuotiaiden kerralla 5 nuorta. Anteron ohjaajat järjestivät zyyzdiskon yhdessä tilatoimikunnan kanssa. Disko pyrittiin tekemään mahdollisimman hyvin kävijöidensä näköiseksi. Lapset saivat itse ehdottaa diskolle nimeä ja äänestää minkä nimen haluavat. Nimeksi tuli zyyzdisko. Tilatoimikuntalaiset tekivät diskoon mainokset, loivat lasten toiveidenpohjalta soittolistat, leipoivat diskon kioskiin tarjottavaa ja toimivat diskossa apuohjaajina. Diskossa oli kilpailuja, ohjattua yhteisöllistä toimintaa, kioski ja kolme toiminnallista pajaa: maskeeraus, pelkokerroin ja aavetalobilis. Pajojen pitäjät olivat tilatoimikuntalaisia, Anteron omia nuoria ja teatteri Jakkaran nuoria. Suosituimmaksi nousivat pelkokerroin ja maskeeraus. Diskoon tuli 64 lasta. Joulupajaviikko oli toteutettu normaalien aukiolojen sisällä. Normaalista viikosta pajaviikko erosi siten, että kävijöille oli järjestetty jouluisia pajoja, jossa pystyi tekemään joululahjoja, -koristeita ja kortteja. Joulupajoihin osallistui muutamia nuoria ja lapsia illan aikana. 7

8 Anteron joulu toteutettiin 3-6-luokkalaisille yhteisen kisailun, leivonnan ja jouluisen tarjottavan merkeissä. Lapsia ei ollut normaalikertaa enempää. Kaikki olivat mukana yhteisöllisessä tekemisessä ja näyttivät pitävän siitä. Illan lopuksi oli minidisko, joka sai paljon suosiota vuotiaiden Anteron joulu koostui leipomisesta, rennosta yhdessäolosta, yhteisestä ohjelmaosuudesta (sis. joukkueittain kisailua, palkintojen/diplomien jakoa, joulunäytelmän yms.) ja jouluisista herkuista. ANTERON KÄVIJÄTILASTOT, SYKSY 2014 Viikko 3-6lk 13-17v Yhteensä Huom ti, ke, pe tila kiinni (saikkuja) Moisiolla 7.luokissa Anteron mainostusta syysloma syysloma to disko 3-6lk pe IP-gaala, nuokkari kiinni Yhteensä ke+to Anteron joulu, pe nuokkari kiinni Anteron aukioloajat: 3-6lk 1krt/vk torstaisin klo 15: vuotiaille 3krt/vk ti, ke ja pe klo KOULUYHTEISTYÖ 8

9 Asuntilan vastaavan nuoriso-ohjaajan vastuulla on kouluyhteistyö Veittijärven koulun, Takamaankoulun, Vahannan koulun, Mutalan koulun ja Moision koulun kanssa. Hän toimii monialaisessa yhteistyössä koulun henkilökunnan ja seurakunnan kanssa. Syksyn kouluyhteistyö piti sisällään nivellykset Moision alueen alakouluissa. Asuntilan vastaava nuoriso-ohjaaja toimi myös yhteistyössä harjaantumiskoulun kanssa yhdessä nuorisokeskus Olkan vastaavan nuoriso-ohjaajan kanssa. 9

10 1.1. Nivellykset Nivellyksien tavoitteena on edistää kouluhyvinvointia ja madaltaa kynnystä siirtyä alakoulusta yläkouluun. Moision alueella nivellykset toteutetaan nuoriso-ohjaajan ja Moision koulun kuraattorin työparityöskentelynä. Jokainen Moision alueen 6lk tavataan kerran syksyllä ja kaksi kertaa keväällä. Tapaamisten tarkoituksena on yhteistoiminnallisesti, draaman keinoja käyttäen käsitellä yhteistyötaitoja, luokkahenkeä sekä ajatuksia yläkouluun siirtymisestä. Samalla oppilaat tutustuvat kuraattoriin ja oman alueen nuoriso-ohjaajaan. Tapaamiset on sopinut opettajien kanssa kuraattori, jolle nuoriso-ohjaaja on antanut listan sopivista ajoista. Aikataulujen sopiminen vaatii useimmiten monen yhteistyötahon joustoja. Nuoriso-ohjaaja ja kuraattori suunnittelevat tapaamiset yhdessä. Työtehtävät ovat karkeasti jakautuneet niin, että kuraattori nostaa esille sisältöjä ja nuoriso-ohjaaja ehdottaa erilaisia työtapoja käsitellä aihetta. Ryhmän ohjaajuus on ollut jaettua. Moisin koulun kuraattori Mikko Salmela ja Nuoriso-ohjaaja Sanna Leino toteuttivat työparina syksyn ensimmäiset nivellykset alakouluilla. Nivellykset toteutettiin soveltaen aikaisemmin tehtyä 6. luokkalaisten nivellysrunkoa. Työtehtävät jaettiin karkeasti kahtia ja niitä vaihdeltiin eri luokkien kohdilla. Ensimmäisen nivellyskerran tarkoituksena oli tutustuminen ja luokasta nousevien ongelmakohtien kartoittaminen. Esille nousevista teemoista keskusteltiin luokassa pintapuolisesti ja ne kirjattiin ylös seuraavaa kertaa varten. Nivellykset toteutettiin Veittijärven koululla, Takamaan koululla, Vahannan koululla ja Mutalan koululla. Luokkia oli yhteensä Anteron esittely Anteron pienestä kävijämäärästä johtuen vastaava ohjaaja kävi kiertämässä Moision koulun kaikki 7 luokat (yht 8). Käyntien tarkoituksena oli madaltaa kynnystä tulla nuorisotilalle. Tämän käynnin jälkeen tilalla ilmestyi jo samana iltana uusia 7. luokkalaisia, joista osa jäi vakiokävijöiksi Harjaantumiskoulu Anteron vastaava ohjaaja oli mukana Harjaantumiskoulun kanssa tehtävässä kouluyhteistyössä yhdessä Olkan vastaavan ohjaajan Anu Utterin kanssa. Lukuvuoden teemaksi valittiin vuodenajat, jotka muodostivat teemallisen rungon tapaamisille. Toiminta toteutettiin mm. kädentaitojen, draaman, musiikin, valokuvan ja seikkailukasvatuksen 10

11 1.4. menetelmiä käyttäen. Kouluyhteistyötunteja oli yhteensä 9 (Lue tarkemmin: toimintakertomus Nuorisokeskus Olka 2014) 11

12 NUORISOTILA TAKIS Anteron vastaava ohjaaja vastasi Takamaan koulun yhteydessä olevan nuorisotila Takiksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Hänen tehtävänsä oli käydä säännöllisin väliajoin vierailemassa tilalla ja pitää nuorisotilaa ajan tasalla Ylöjärven nuorisopalvelun asioista, mitkä koskettivat Takista tai siellä käyviä nuoria. Syksyn vastaava ohjaaja kävi tilalla kaksi kertaa. Takiksen toimintaa pyöritti Takamaalla toimiva kyläyhdistys. Alla Takiksen pitämä päiväkirja tilan toiminnasta: NUORISOTILA TAKIS PÄIVÄKIRJA kävijää kävijää Tiina Siren kävi. 20 nuorta nuorta. Pleikalla pelaamista sekä yläluokkalaiset pelasivat biljardia. Ilta sujui mukavasti kävijää illan aikana. Yläkoululaisia noin 15, myös ammattikoululaisia ja lukiolaisia Normaali kerta hiihtoloma 4.3. Normi meininki, noin 25 kävijää. Karkkia ostettiin vähemmän kuin aikaisempina kertoina kävijää illan aikana kävijää, naurun täyteinen ilta kävijää kävijää, ok ilta nuorta. Pleikan peluuta, sekä biljardia kävijää. Emilia komensi roskaamisesta kävijää. Ilta meni mukavasti kävijää, joukossa yläkoululaisia. 5- ja 6-luokkalaisia enemmän kävijää. Rauhallinen ilta kävijää. Rauhallinen ilta Noin 20 kävijää Syksyn aloituskerta, noin 20 kävijää Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana. 12

13 7.10. Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana Magneettien tekemistä. Noin 20 kävijää, joista 5-6 tekivät magneetteja kävijää. Roskaamista, muuten ok ilta kävijää. 7 yläkoululaista, loput alakouluikäisiä kävijää. Pelien pelaamista. Ok ilta kävijää. Glögiä, pipareita sekä joulutorttujen paistamista ja maistamista. Sanna Leino ja harjoittelija kävivät Joulutulet tapahtuma, Takis osallistui tähän Noin 15 nuorta paikalla. 13

Tuli ihan itseni mieleen. Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti

Tuli ihan itseni mieleen. Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti Tuli ihan itseni mieleen Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti Riitta Harilo projektikouluttaja Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry 31.5.2006 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Tiivistelmä 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 4 1.1 KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 4 1.2 KOHDERYHMÄT JA TOIMINNALLISET

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön TAITAVAT NUORET -PROJEKTI Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön LOPPURAPORTTI 2007 2009 Taitavat Nuoret projektin aloitusleiri 9/2007

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala sivistystoimiala - PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008 Sammonkatu 8 B PUH. (03) 814 4600 nuorisopalvelut@lahti.fi 15140 Lahti FAX (03) 814 4610 www.nuorilahti.net Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Projektin

Lisätiedot

Parasta osallisuutta. Nuorten Keski-Suomi ry

Parasta osallisuutta. Nuorten Keski-Suomi ry Kädessäsi on Parasta Osallisuutta -julkaisu, jonka sivuille on kerätty tarinoita ja kuvauksia erilaisista keskisuomalaisista toimintaympäristöistä, joissa toteutetaan esimerkillisesti lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa.

sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa. sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa. Toimintakertomus 2008 Sisältö Minun nuorisopalveluni Pysy mukana, kehity ja uudistu! Palveluita ja prosesseja Talous

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

Luovuus ja itse tekeminen palkitsevat: TurPo-hanke Oulussa

Luovuus ja itse tekeminen palkitsevat: TurPo-hanke Oulussa Esimerkkejä mediaopetuksen toteutumisesta Voimassa olevan vuoden 2004 perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman viestintä ja mediataito -aihekokonaisuuden toteuttamisesta löytyy lukuisia oivallisia

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto; Kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Erityislapsiperheet museoissa -pilottiprojekti. Loppuraportti

Erityislapsiperheet museoissa -pilottiprojekti. Loppuraportti Erityislapsiperheet museoissa -pilottiprojekti Loppuraportti 2014-2015 2 3 SISÄLLYS JOHDANTO Johdanto LiiKuTa Yhteistyössä Tavoitteet Työpajojen runko Kyselyt Oivalluksia Pohdinta Lähteet 3 4 5 6 7 9 11

Lisätiedot

Setlementtityön juurilla nykyajassa

Setlementtityön juurilla nykyajassa Setlementtityön juurilla nykyajassa Itä-Pasilan asukastalo -projektin (2008 2010) loppuraportti ja kuvaus asukastalon ensimmäisistä vuosista Maaliskuu 2011 Veikko Väisänen Tuula Immonen Anu Ojaksela 2

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE Anu Ukkonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry www.yeesi.fi LUMIKA -projekti 2013-2016 www.facebook.com/yeesaamaan Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana NUORTEN PALVELU RY Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti Hankkeen toiminta-aika 1.5.2012-31.3.2013 KIITOKSET Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille kauppakeskuksille,

Lisätiedot