NUORISOTILA ANTERO TOIMINTAKERTOMUS & Moision alueen kouluyhteistyö syksy. Vs. Nuoriso-ohjaaja Sanna Leino Ylöjärven Nuorisopalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORISOTILA ANTERO TOIMINTAKERTOMUS & Moision alueen kouluyhteistyö. 2014 syksy. Vs. Nuoriso-ohjaaja Sanna Leino Ylöjärven Nuorisopalvelut"

Transkriptio

1 NUORISOTILA ANTERO TOIMINTAKERTOMUS & Moision alueen kouluyhteistyö 2014 syksy Vs. Nuoriso-ohjaaja Sanna Leino Ylöjärven Nuorisopalvelut 1

2 Sisällysluettelo 1. Sisällys 2. YLEISTIEDOT 3 3. HENKILÖKUNTA Nuorisotilan ohjaajat Työharjoittelijat 4 4. PALAVERIT Anteron ohjaajapalaveri Toimikunta Asuntilapalaveri 5 5. NUORISOTILAN AUKIOLOT JA KÄVIJÄT luokkalaiset vuotiaat Tapahtumat 7 6. KOULUYHTEISTYÖ Nivellykset Anteron esittely Harjaantumiskoulu NUORISOTILA TAKIS 11 2

3 2. YLEISTIEDOT Nuorisotila Antero sijaitsee Asuntilan kauppakiinteistössä Asuntilassa Suolaniityntie 4, Ylöjärvi. Nuorisotila Antero on avattu Asuntilan kauppakiinteistön omistaa Erkki Huhdanpää. Nuorisopalvelut ovat vuokralla kiinteistön tiloissa. Samoissa tiloissa nuorisotila Anteron kanssa toimii sekä kaupungin että seurakunnan järjestämä koululaisten iltapäivätoiminta. Seurakunnan työntekijät ovat tilalla töissä pääsääntöisesti arkisin klo ja kaupungin iltapäivätoiminnan ohjaajat klo Samoissa tiloissa toimii myös 4H yhdistyksen kokkikerho luokkalaisille maanantaisin. Myös Moision koulun joustavan perusopetuksen (JOPON) luokka ja pienluokka käyttävät tilaa satunnaisesti. Tilan keittiö on myös neuvolan työntekijöiden käytössä päivittäin ja toimisto-/taukotila (yksi tila) jaetaan kaikkien toimijoiden kesken. Nuorisotila Antero löytyy kaupungin nettisivuilta, Instagramista, WhatsAppista ja Facebookista. Myös kaikilla ohjaajilla on oma nuoriso-ohjaaja fb profiili. Sosiaalisen median käytöllä pyritään kehittämään ja parantamaan ohjaajien saatavuutta. Nuorisotila Anterolla tehdään nuorisotilatyötä, mikä tarkoittaa sitä, että tarjoamme nuorelle vapaa-ajanviettopaikan. Toiminta on nuorista lähtöisin, eli keskustelemme, teemme kyselyitä ja ideoimme yhdessä nuorten kanssa, millaista toimintaa he haluaisivat ja tarvitsisivat omalla vapaa-ajallaan. Suosituimmaksi Anterolla ovat tulleet biljardi, pingis, musiikin kuuntelu ja ruuan valmistus keittiössä. 3. 3

4 HENKILÖKUNTA 3.1. Nuorisotilan ohjaajat Nuorisotila Anteron ohjaajia olivat vastaava nuoriso-ohjaaja Sanna Leino, lasten- ja nuortenohjaaja Miia Smolander ja iltaojaaja Piia Virtanen. Vastaava ohjaaja teki pääsääntöisesti 3 iltaa viikossa. Hänen määräaikainen työsuhteensa alkoi Lastenja nuorten ohjaaja tekin n. 2 iltaa viikossa. Hänen työaikansa nuorisopalveluille oli noin 30% kokonaistyöajasta. Vajaiksi jäävillä kuukausitunneilla hän suunnitteli tapahtumiin ja toiminnallisiin kertoihin mm. askarteluja, sisustusta, muuta ohjattua toimintaa. Iltaohjaaja teki pääsääntöisesti 3 iltaa viikossa. Hänen määräaikainen työsuhteensa alkoi Asuntilan kaltaisessa monitoimitilassa, on lasten- ja nuorten ohjaajalla suuri merkitys koko tilan toimintaan. Hän siirtää arjen hiljaista tietoa iltapäivätoiminnan puolelta nuorisotilalle ja päinvastoin. Tämä ehkäisee ja vähentää sisäisten ristiriitojen syntyä ja synnyttää luonnollista yhteistyötä eri toimijoiden välille. Vaikka toiminnan ja työvuorojen suunnittelu on toisinaan haastavaa, on se pieni hinta siitä, että lasten- ja nuorten ohjaaja tulevaisuudessa korvattaisiin toisella iltaohjaajalla Työharjoittelijat Syksyllä 2014 Karolina Lepistö (Valo/ lähihoitaja) suoritti 4 viikon työharjoittelun Anterolla. Hänen ohjaajanaan toimi Sanna Leino. Kaikki Ylöjärven nuorisopalveluilla olevat harjoittelijoiden ohjaajat suunnittelivat harjoittelijoille yhteistyössä mahdollisimman monipuolisen kokonaisuuden mm. harjoittelijoilla mahdollisuus vierailla myös muilla tiloilla, tutustua teatteri jakkaran toimintaan, sekä kuulla sosiaalisen nuorisotyön edustajalta näkökulmaa heidän työnkuvastaan. Anteron harjoittelijalla oli mahdollisuus tutustua myös seurakunnan ja kaupungin iltapäiväkerhojen toimintaan, sekä iltapäiväkerhojen harjoittelijoilla nuorisotilan toimintaan. Harjoittelijat suunnittelivat yhteistyössä ohjattua toimintaa iltapäiväkerhoille, sekä 3-6-luokkalaisten nuorisotila iltaan. 4. PALAVERIT Palaverit olivat olennainen osa Anteron toiminnan suunnittelutyötä. Niiden pohjalta syntyi uusia ideoita toiminnalle, joita myös laitettiin käytäntöön. Anteron ohjaajapalaverien kautta muodostui runko ja linjaukset Anteron tilatoiminnalle, toimikunnan kanssa ideoitiin 3-6.luokkalaisten toimintaa 4

5 ja asuntilapalaverissa käsiteltiin kiinteistön toimivuutta kolmen siellä toimivan tahon näkökulmasta Anteron ohjaajapalaveri Anteron ohjaajapalavereja järjestettiin kerran kuussa. Palaverit koettiin tärkeiksi, sillä niiden pohjalta syntyi runko Anteron toiminnalle ja yhteiset linjaukset koskien käytänteitä, sääntöjä, toimintatapoja. Koska tilalle tuli kansi uutta ohjaajaa, oli tärkeää että Anteron tilatoiminta purettiin auki ja sitä kautta löydettiin yhteiset linjat toiminnalle. Ohjaajapalavereissa sovittiin myös vastuualueita koskien tapahtumia ja erityisiltoja sekä käsiteltiin yksittäisiä nuoria koskevia puuttumista vaativia asioita. Koska tilalla oli vain kolme ohjaajaa, suurin osa tiedosta kulki eteenpäin työvuorojen aikana Toimikunta Anterolla ei ollut valmista tilatoimikuntaa syyskauden alkaessa. Toimintakunta koottiin Anterossa käyvistä nuorista toiminnan lähtiessä liikkeelle. Toimikuntaan kuuluivat Nea Mäkinen, Niko Mäkinen, Tiina Kannisto ja Senja Lumpus. Toimikuntalaiset olivat 7-8-luokkalaisia. He jatkavat toimikunnassa myös kevätkauden. Toimikunnan toiminta-ajatuksena on kasvattaa nuoria vastuuseen ja aktiivisuuteen toimikuntaan kuuluvien henkilöiden kiinnostuksen ja osaamisen mukaisilla tavoilla. Toimikunta järjesti Anteron pienemmille kävijöille Zyyzdiskon yhdessä nuoriso-ohjaajien kanssa ja ideoi teemakertoja tulevalle keväälle. Toimikuntalaisilla oli mahdollisuus tulla 3-6-luokkalaisten kerroilla apuohjaajiksi. Toimikunta kokoontui syksyn aikana 5 kertaa. Tiedotuskanavana toimi Facebookiin perustettu tilatoimikunta ryhmä ja tekstiviestit Asuntilapalaveri Asuntilapalaveri pidettiin Koolla oli edustus seurakunnan ja kaupungin iltapäiväkerhoista, nuorisotilalta sekä jokaisen tahon esimiesedustus. Neuvolan työntekijät ja siistijät olivat lähettäneet myös terveisensä palaveriin. Pääaiheeksi nousi kiinteistön remontintarve sekä epäselvyys siitä kenelle kuuluu mikäkin remontti (kiinteistön omistaja, kiinteistöhuolto, kaupungin sisäinen huolto). Nuorisotila Anteron ja iltapäiväkerhojen työntekijät näkevät työssään lähes päivittäin, joten varta vasten järjestettyä asuntilapalaveria ei koettu tarpeelliseksi järjestää kuin enintään 2krt/vuosi. Seuraavaksi asuntilapalaveriksi sovittiin klo NUORISOTILAN AUKIOLOT JA KÄVIJÄT 5

6 Syksyn ensimmäisessä Anteron ohjaajien palaverissa aukioloaikoja nähtiin hyväksi selkeyttää, siten että 3-6-luokkalaisilla on yksi oma aukioloaika ja vuotiailla 3 aukioloiltaa. 3-6-luokkalaisten ja vuotiaiden päällekkäiset illat otettiin pois, sillä niissä oli tullut ristiriitatilanteita eri ikäisten kävijöiden välillä. Etukäteen sovitut teemat (mm askartalu, bingo, turnaus jne.) 3-6- luokkalaisten kerroilta otettiin pois. Edellisenä keväänä keskimääräinen kävijämäärä oli ollut n. 7 lasta/kerta, minkä takia ohjaajat näkivät hyväksi suunnitella ohjatun toiminnan vasta tietäessään paljonko illoissa alkaa käymään lapsia ja mitkä ovat tälle kohderyhmälle sopivinta ohjattua toimintaa. Syksyn aikana nuorisotilan viikon kävijäkerrat 3lk-17v nousivat tasaisesti n. 50stä reilusti yli sataan. Yhteensä nuorisotila Anterolla tavoitti n. 230 lasta ja nuorta. Kävijäkertoja syksyllä tuli luokkalaiset Anteron 3-6-luokkalaisten aukioloilta oli torstaisin klo. 15:30-20:00. Nuokkarikerrat alkoivat 3.9. ja ne saivat jo heti alussa suuren suosion. Alussa kävijämäärä oli n. 40 lasta/krt lasta. Vuoden loppua kohti kävijämäärä laski ja vakiintui n. 25 lasta/krt. Suuresta kävijämäärästä johtuen alussa kerrat menivät lähes kokonaan järjestyksen ylläpitämiseen. Lapsilla ja heidän vanhemmillaan oli alussa myös epäselvyyttä nuorisotilan käytänteistä. Tämä näkyi mm. epäselvyytenä nuorisotilan toiminta-alueesta, nuoriso-ohjaajien vastuusta lapsiin heidän ollessaan pihalla ja nuokkari illan luonteesta (osa lapsista ja vanhemmista luuli että nuokkarille tullessa siellä pitää olla paikalla koko aukioloaika). Epäselvyys oikaistiin puhumalla käytänteistä lasten kanssa ja lähettämällä vanhemmille wilman kautta yleinen infokirje nuorisotila Anterosta ja sen käytänteistä. Syksyn edetessä Anteron toimintatavat tulivat lapsille tutuiksi ja kävijäkunta vakiintui. Loppuvuosi sujui lasten kanssa ilman suurempia haasteita. Ohjaajat kokivat alakouluikäisten oman kerran hyväksi, sillä silloin oli paremmin mahdollisuus keskittyä heihin luokkalaisten kerroilla ohjaajat näkivät hyväksi järjestää lapille joka kerralle ohjattua tekemistä kävijöiden kiinnostuksen mukaisesti. Antero tavoitti syksyn aikana n luokkalaista. Aktiivikävijöitä oli n. 20. Kävijäkertoja oli vuotiaat vuotiaiden aukioloillat olivat tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo. 17:00-21:00. Syksyn alussa ei Anterolla käynyt juurikaan vuotiaita nuoria. Ensimmäisillä viikoilla nuoria kävi 0-7/krt. Tilanne kuitenkin korjaantui myöhemmin syksystä ja loppuvuoden tilalla kävi nuoria 20-50/krt. Suurin osa kävijöistä oli käynyt tilalla jo aikaisempina vuosina, mutta 6

7 joka viikko tilalle tuli myös uusia nuoria. Uusista nuorista 7.luokkalaisia oli 17. Anteron nuorille suosituinta tekemistä oli biljardi, pingis, musiikin kuuntelu, sohvilla hengailu ja ruuan laitto. Keittiön käytön kasvaessa, tuli ongelmaksi ympäri nuorisotilaa unohtuvat astiat ja keittiön siivoamisen jääminen puolitiehen. Tämän takia ohjaajat näkivät hyväksi tiukentaa keittiön käytänteitä. Uudeksi säännöksi tuli se, että astianpesukoneen ulkopuolelta löytyneiden 10 astian jälkeen keittiö on viikon poissa nuorten käytöstä. Myös keittiön siisteyteen kiinnitettiin erityistä huomiota loppusyksystä. Syksyn aikana Anterolla esiintyi myös usealla nuorella sähkötupakan polttamista salaa sisällä. Ohjaajat puhuttelivat asiasta jokaisen, jonka tiesivät omistavan sähkötupakan. Tämän jälkeen tilalla ei haissut sähkötupakka Anterolla oli pidennetty aukiolo 23 asti. Ilta oli onnistunut ja pidennettyjä aukioloja toivottiin lisää. Antero tavoitti syksyn aikana n vuotiasta nuorta. Aktiivikävijöitä oli n. 50. Kävijäkertoja oli Tapahtumat Syksyn tapahtumat Anterolla olivat avajaiset, joulupajaviikko ja Anteron joulu luokkalaisille ja vuotiaille sekä zyyzdisko luokkalaisille. Avajaiset toteutui tutustumisen merkeissä pelien ja rennon hengailun kautta. Tarjolla oli myös pientä purtavaa. Anteron avajaisissa oli luokkalaisten kerralla 41 lasta ja vuotiaiden kerralla 5 nuorta. Anteron ohjaajat järjestivät zyyzdiskon yhdessä tilatoimikunnan kanssa. Disko pyrittiin tekemään mahdollisimman hyvin kävijöidensä näköiseksi. Lapset saivat itse ehdottaa diskolle nimeä ja äänestää minkä nimen haluavat. Nimeksi tuli zyyzdisko. Tilatoimikuntalaiset tekivät diskoon mainokset, loivat lasten toiveidenpohjalta soittolistat, leipoivat diskon kioskiin tarjottavaa ja toimivat diskossa apuohjaajina. Diskossa oli kilpailuja, ohjattua yhteisöllistä toimintaa, kioski ja kolme toiminnallista pajaa: maskeeraus, pelkokerroin ja aavetalobilis. Pajojen pitäjät olivat tilatoimikuntalaisia, Anteron omia nuoria ja teatteri Jakkaran nuoria. Suosituimmaksi nousivat pelkokerroin ja maskeeraus. Diskoon tuli 64 lasta. Joulupajaviikko oli toteutettu normaalien aukiolojen sisällä. Normaalista viikosta pajaviikko erosi siten, että kävijöille oli järjestetty jouluisia pajoja, jossa pystyi tekemään joululahjoja, -koristeita ja kortteja. Joulupajoihin osallistui muutamia nuoria ja lapsia illan aikana. 7

8 Anteron joulu toteutettiin 3-6-luokkalaisille yhteisen kisailun, leivonnan ja jouluisen tarjottavan merkeissä. Lapsia ei ollut normaalikertaa enempää. Kaikki olivat mukana yhteisöllisessä tekemisessä ja näyttivät pitävän siitä. Illan lopuksi oli minidisko, joka sai paljon suosiota vuotiaiden Anteron joulu koostui leipomisesta, rennosta yhdessäolosta, yhteisestä ohjelmaosuudesta (sis. joukkueittain kisailua, palkintojen/diplomien jakoa, joulunäytelmän yms.) ja jouluisista herkuista. ANTERON KÄVIJÄTILASTOT, SYKSY 2014 Viikko 3-6lk 13-17v Yhteensä Huom ti, ke, pe tila kiinni (saikkuja) Moisiolla 7.luokissa Anteron mainostusta syysloma syysloma to disko 3-6lk pe IP-gaala, nuokkari kiinni Yhteensä ke+to Anteron joulu, pe nuokkari kiinni Anteron aukioloajat: 3-6lk 1krt/vk torstaisin klo 15: vuotiaille 3krt/vk ti, ke ja pe klo KOULUYHTEISTYÖ 8

9 Asuntilan vastaavan nuoriso-ohjaajan vastuulla on kouluyhteistyö Veittijärven koulun, Takamaankoulun, Vahannan koulun, Mutalan koulun ja Moision koulun kanssa. Hän toimii monialaisessa yhteistyössä koulun henkilökunnan ja seurakunnan kanssa. Syksyn kouluyhteistyö piti sisällään nivellykset Moision alueen alakouluissa. Asuntilan vastaava nuoriso-ohjaaja toimi myös yhteistyössä harjaantumiskoulun kanssa yhdessä nuorisokeskus Olkan vastaavan nuoriso-ohjaajan kanssa. 9

10 1.1. Nivellykset Nivellyksien tavoitteena on edistää kouluhyvinvointia ja madaltaa kynnystä siirtyä alakoulusta yläkouluun. Moision alueella nivellykset toteutetaan nuoriso-ohjaajan ja Moision koulun kuraattorin työparityöskentelynä. Jokainen Moision alueen 6lk tavataan kerran syksyllä ja kaksi kertaa keväällä. Tapaamisten tarkoituksena on yhteistoiminnallisesti, draaman keinoja käyttäen käsitellä yhteistyötaitoja, luokkahenkeä sekä ajatuksia yläkouluun siirtymisestä. Samalla oppilaat tutustuvat kuraattoriin ja oman alueen nuoriso-ohjaajaan. Tapaamiset on sopinut opettajien kanssa kuraattori, jolle nuoriso-ohjaaja on antanut listan sopivista ajoista. Aikataulujen sopiminen vaatii useimmiten monen yhteistyötahon joustoja. Nuoriso-ohjaaja ja kuraattori suunnittelevat tapaamiset yhdessä. Työtehtävät ovat karkeasti jakautuneet niin, että kuraattori nostaa esille sisältöjä ja nuoriso-ohjaaja ehdottaa erilaisia työtapoja käsitellä aihetta. Ryhmän ohjaajuus on ollut jaettua. Moisin koulun kuraattori Mikko Salmela ja Nuoriso-ohjaaja Sanna Leino toteuttivat työparina syksyn ensimmäiset nivellykset alakouluilla. Nivellykset toteutettiin soveltaen aikaisemmin tehtyä 6. luokkalaisten nivellysrunkoa. Työtehtävät jaettiin karkeasti kahtia ja niitä vaihdeltiin eri luokkien kohdilla. Ensimmäisen nivellyskerran tarkoituksena oli tutustuminen ja luokasta nousevien ongelmakohtien kartoittaminen. Esille nousevista teemoista keskusteltiin luokassa pintapuolisesti ja ne kirjattiin ylös seuraavaa kertaa varten. Nivellykset toteutettiin Veittijärven koululla, Takamaan koululla, Vahannan koululla ja Mutalan koululla. Luokkia oli yhteensä Anteron esittely Anteron pienestä kävijämäärästä johtuen vastaava ohjaaja kävi kiertämässä Moision koulun kaikki 7 luokat (yht 8). Käyntien tarkoituksena oli madaltaa kynnystä tulla nuorisotilalle. Tämän käynnin jälkeen tilalla ilmestyi jo samana iltana uusia 7. luokkalaisia, joista osa jäi vakiokävijöiksi Harjaantumiskoulu Anteron vastaava ohjaaja oli mukana Harjaantumiskoulun kanssa tehtävässä kouluyhteistyössä yhdessä Olkan vastaavan ohjaajan Anu Utterin kanssa. Lukuvuoden teemaksi valittiin vuodenajat, jotka muodostivat teemallisen rungon tapaamisille. Toiminta toteutettiin mm. kädentaitojen, draaman, musiikin, valokuvan ja seikkailukasvatuksen 10

11 1.4. menetelmiä käyttäen. Kouluyhteistyötunteja oli yhteensä 9 (Lue tarkemmin: toimintakertomus Nuorisokeskus Olka 2014) 11

12 NUORISOTILA TAKIS Anteron vastaava ohjaaja vastasi Takamaan koulun yhteydessä olevan nuorisotila Takiksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Hänen tehtävänsä oli käydä säännöllisin väliajoin vierailemassa tilalla ja pitää nuorisotilaa ajan tasalla Ylöjärven nuorisopalvelun asioista, mitkä koskettivat Takista tai siellä käyviä nuoria. Syksyn vastaava ohjaaja kävi tilalla kaksi kertaa. Takiksen toimintaa pyöritti Takamaalla toimiva kyläyhdistys. Alla Takiksen pitämä päiväkirja tilan toiminnasta: NUORISOTILA TAKIS PÄIVÄKIRJA kävijää kävijää Tiina Siren kävi. 20 nuorta nuorta. Pleikalla pelaamista sekä yläluokkalaiset pelasivat biljardia. Ilta sujui mukavasti kävijää illan aikana. Yläkoululaisia noin 15, myös ammattikoululaisia ja lukiolaisia Normaali kerta hiihtoloma 4.3. Normi meininki, noin 25 kävijää. Karkkia ostettiin vähemmän kuin aikaisempina kertoina kävijää illan aikana kävijää, naurun täyteinen ilta kävijää kävijää, ok ilta nuorta. Pleikan peluuta, sekä biljardia kävijää. Emilia komensi roskaamisesta kävijää. Ilta meni mukavasti kävijää, joukossa yläkoululaisia. 5- ja 6-luokkalaisia enemmän kävijää. Rauhallinen ilta kävijää. Rauhallinen ilta Noin 20 kävijää Syksyn aloituskerta, noin 20 kävijää Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana. 12

13 7.10. Noin kävijää illan aikana Noin kävijää illan aikana Magneettien tekemistä. Noin 20 kävijää, joista 5-6 tekivät magneetteja kävijää. Roskaamista, muuten ok ilta kävijää. 7 yläkoululaista, loput alakouluikäisiä kävijää. Pelien pelaamista. Ok ilta kävijää. Glögiä, pipareita sekä joulutorttujen paistamista ja maistamista. Sanna Leino ja harjoittelija kävivät Joulutulet tapahtuma, Takis osallistui tähän Noin 15 nuorta paikalla. 13

Toimintasuunnitelma v. 2015/ Nuorisopalvelut

Toimintasuunnitelma v. 2015/ Nuorisopalvelut Toimintasuunnitelma v. 2015/ Nuorisopalvelut Tehtävä, työmuodot, arvot ja henkilöstö Ylöjärven nuorisopalveluiden tehtävä on suunnitella, kehittää ja tuottaa ylöjärveläisille nuorille matalan kynnyksen

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

LASTEN- JA NUORTEN SYYSLOMATIEDOTE 2015

LASTEN- JA NUORTEN SYYSLOMATIEDOTE 2015 LASTEN- JA NUORTEN SYYSLOMATIEDOTE 2015 Raahen teatteri esittää Komppakujan Cityjänis ja Lehmä-Ammuu Ohjaus: Toni Kettukangas ke 28.10. kello 13.00 Pyhäjoen kirjastossa Esitys on suunnattu päiväkoti- ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2016/ Nuorisopalvelut

Toimintasuunnitelma v. 2016/ Nuorisopalvelut Toimintasuunnitelma v. 2016/ Nuorisopalvelut Tehtävä, työmuodot, arvot ja henkilöstö Ylöjärven nuorisopalveluiden tehtävä on suunnitella, kehittää ja tuottaa ylöjärveläisille nuorille matalan kynnyksen

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73 KOKOUSAIKA 13.10.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Metsämäki Herkko Säilä Rita Rantala

Lisätiedot

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Oulunsalon kesänuokkari Oulunsalon nuorisotalolla järjestettiin 6. - 23.6.2016 klo 11-19 nuorisotalon avoimen toiminnan lisäksi kursseja ja kerhoja yhteistyössä

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa

Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa 30.-31.8.2018 Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa Lasten ja nuorten harrastemessut järjestetään 3. kertaa Lahdessa Tavoite järjestää joka 2. vuosi. Järjestetty 2014 ja 2016. Tuottajana Lahden kaupunki,

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 Sivu 23

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 Sivu 23 l KOKOUSAIKA 27.4.2015 klo 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Matintalo Janita Metsämäki Ilari Saastamoinen

Lisätiedot

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2017-2018 Tähän lehtiseen on kerätty kaikkien koulujen kerhojen sisällöt ja aikataulut. Kerhot on ensisijaisesti tarkoitettu oman koulun oppilaille, mutta mahdollisuuksien

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: EMOK

Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: EMOK Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria EMOK Opiskeluhuollon koulutuskierros 14.-15.11.2017 Katja Norvapalo, Kaisa Thessler, Miia Välimaa

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16 Sivistyslautakunta 16.6.2016 70, oheismateriaali Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16 Ohjaajat Anne Laukkanen Mirja Malinen (tiistaisin) Merja Miettinen Annika Niskanen

Lisätiedot

3 ESITYSLISTA Jaettua listaa muutettiin lisäämällä kohta 18. Hyväksyttiin muokattu lista työjärjestykseksi.

3 ESITYSLISTA Jaettua listaa muutettiin lisäämällä kohta 18. Hyväksyttiin muokattu lista työjärjestykseksi. Heinolan Nuorisovaltuusto Pöytäkirja 10/2017 Aika 30.10.2017 klo 16.01 Paikka Nuorisokeskus Pleissi, Heinola Läsnä: Varpu Lietzén Sera Gariorska Viivi Tuovinen puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Art Pro

Etkot & Jatkot. Art Pro Etkot & Jatkot Art Pro Sisällys 1. Tervetuloa Kiasmaan 2. Taidetestaajien Kiasma-käynti 3. Etkot ja jatkot 4. Tutustu Kiasmaan 5. Yhteystiedot 1. Tervetuloa Kiasmaan Art Pro-käynnillä taidetestaajat tutustuvat

Lisätiedot

Nuorisotyön toimintakertomus 2013

Nuorisotyön toimintakertomus 2013 Nuorisotyön toimintakertomus 2013 Hyvärilän Matkailu- ja Nuorisokeskus tuottaa Nurmeksen kaupungin nuorisopalvelut ostopalvelusopimuksella. Nuorisotyön tarkoitus on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisotoimi Sirpa Räikkönen, nuorisotoimenjohtaja Mitä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä päihteetöntä perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen nuoren

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

PELISÄÄNNÖT - työpaja. Lasten ja nuorten osallisuus eri elämänvaiheissa Mikkeli / Katri Pesonen

PELISÄÄNNÖT - työpaja. Lasten ja nuorten osallisuus eri elämänvaiheissa Mikkeli / Katri Pesonen PELISÄÄNNÖT - työpaja Lasten ja nuorten osallisuus eri elämänvaiheissa Mikkeli 26.4.2017 / Katri Pesonen Kuka? Katri Pesonen informaatikko/joensuun lähikirjastot vastuualue: lasten- ja nuortenkirjastotyö

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 Sivu 17

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 Sivu 17 l KOKOUSAIKA 23.3.2015 klo 17.30 18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Metsämäki Herkko Saastamoinen Linda Koivuniemi

Lisätiedot

Viikkotiedote 5.12.2014 vko 49

Viikkotiedote 5.12.2014 vko 49 Sivu 1 Viikkotiedote 5.12.2014 vko 49 Loppuvuoden aikatauluja: Tirlittan-näytelmä Viides luokka esittää Tirlittan-näytelmän Wiljamissa. Koulun oma näytös on tiistaina 16.12. klo 12.00. Muut näytökset ovat

Lisätiedot

Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS

Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi Ilpoisten koulu OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN RAKENNE JA TOIMINTA Hallitusvaalit Miten koulunne oppilaskunnan hallitusvaalit toteutettiin ja

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on Sivu 1/44 Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille 2012 1. Lapsemme on Sivu 2/44 2. Koulu on onnistunut kasvatustehtävässään Sivu 3/44 3. Koulu on opettanut käytöstapoja Sivu 4/44 4. Koulu on lapsellemme

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Projektityöntekijä Timo Pulkkinen Move Monialainen verkkonuorisotyö 2011-2013 2 työntekijää 439200 Esr 60%, Oulun kaupunki 40% Hanke lisää nuorten parissa toimivien

Lisätiedot

6-16-vuotiaat tytöt voivat aloittaa toiminnan. Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoimintaan tulee tyttöjä mukaan:

6-16-vuotiaat tytöt voivat aloittaa toiminnan. Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoimintaan tulee tyttöjä mukaan: 6-16-vuotiaat tytöt voivat aloittaa toiminnan Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoimintaan tulee tyttöjä mukaan: kavereiden kautta n. 30-40% jonkin tahon ohjaamana (terveydenhoitaja, kuraattori, opettaja, sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Koulut vastaajaryhmittäin Yleistä Kysely toteutettiin syysloman jälkeisillä kolmella viikolla.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 3 Vuosisuunnittelu Yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosi suunnitelma: 1. Visio: Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa -Yhteisen ymmärryksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Kysely opetushenkilöstölle syksy 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Koulun työyhteisö ja ilmapiiri-

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ti 21.10.2014 Retki Kärppäotteluun Kärppäottelu & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Kesänriemut -leiri. Kesätarjotin

Kesänriemut -leiri. Kesätarjotin Kesätarjotin Kesätarjotin on Lahden seudun nuorisopalveluiden ja -toimien kesälomaesite. Vihkosessa esitellään 7 17-vuotiaille järjestettävät lomatoiminnat. Tarjolla on kursseja ja leirejä. Kaikkiin toimintoihin

Lisätiedot

FIILISTÄ ASUMISEEN SYKSY 2012 SASKY Vammalan ammattikoulu

FIILISTÄ ASUMISEEN SYKSY 2012 SASKY Vammalan ammattikoulu FIILISTÄ ASUMISEEN SYKSY 2012 SASKY Vammalan ammattikoulu FIILISTÄ ASUMISEEN KONKREETTISET TEOT SYKSY 2012 - koulun alkamispäivänä tutorit olivat asuntolanohjaajan kanssa huolehtimassa uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

ensimmäisen kuukauden aikana 5 7 kävijä/krt. Asiakkaat mukana toiminnansisältöjen

ensimmäisen kuukauden aikana 5 7 kävijä/krt. Asiakkaat mukana toiminnansisältöjen AIKUISTEN OLOHUONE; 10.9.2013 Pellon kunnassa aloitettu kaikille avoin päivätoiminta, jossa mukana sosiaalitoimi, mtt, nuorisotoimi, sivistystoimi, srk ja paikallinen mielenterveysyhdistys. Pellon kunta

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa Perusopetukseen valmistava opetus -opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa 23.9.2016 1. Kokkola/Hollihaan koulu Väestö ja kielisyys

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry

Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry Raportti Darts- esitttelyillasta Tuusulan Riihikallion nuorisotalolla 4.11.2015 Suomen Dartsliitto Eteläinen Piiri ry on aloittanut yhteistyön eteläisen Suomen nuorisotalojen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisoneuvoston jäseniltä pyydettiin edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti:

Lapsi- ja nuorisoneuvoston jäseniltä pyydettiin edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti: Lapsi- ja nuorisoneuvosto 8 05.05.2015 Lapsi- ja nuorisoneuvosto 9 12.04.2016 Lapsi- ja nuorisoneuvosto 20 01.11.2016 Lapsi- ja nuorisoneuvosto 10 04.04.2017 Lapsi- ja nuorisoneuvoston jäsenten palautteiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013

Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013 Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013 Kimppa keskustelee Kiskontien aluetoimikunnan työn jatkaja Kiskon ja Muurlan alueella vuoden 2013 alusta Tärkein tehtävä ylläpitää keskustelua lähipalveluista ja

Lisätiedot

Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle. Ahvenanmaalle!

Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle. Ahvenanmaalle! Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle Ahvenanmaalle! Nyt kutsuu sua Kyrkogårdsö! Olet saanut paikan Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kesärippikoulusta, joka pidetään Ahvenanmaalla, Havsgårdenin matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 19.3.2007. Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 19.3.2007. Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A 1(6) Aika 19.3.2007 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Takahuhdin koulu lv. 2016-2017 MA TI KE TO PE BÄNDIKERHO 4.-6.- luokkalaisille Klo 15.15 16.45 A-talo lk 118 Pelikerho 1.-2.lk. Klo 15.00 15.45. Pelikerho 3.-4.lk. Klo 15.45

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN syksy 2015

KOULUIKÄISTEN syksy 2015 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN syksy 2015 KERHOT LEIRI PARTIO ILLAT TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Nuorten Noste Osallisuus Tuo Elinvoimaa

Nuorten Noste Osallisuus Tuo Elinvoimaa Nuorten Noste Osallisuus Tuo Elinvoimaa Anne Haavisto/ Nuorten Noste hanke Mommilantie 7 16900 Lammi Tilaa ilmainen malli ohjelmasta (vihko 36s.) anne-marie.haavisto@lammi.fi puh. 050 402 6903 www.nuortennoste.fi

Lisätiedot

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10.

PERJANTAI 18.10. MAANANTAI 21.10. PERJANTAI 18.10. YÖKAHVILA, Aika: klo 18.00 23.30, 8lk 18v Paikka: Nuorisotalo Wanha Vesilaitos (Kauppakatu 1b) Hinta: Maksuton, 0-promillea Lisätietoja: nuoriso-ohjaaja Teemu Eskelinen p. 044-7100380

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Leinolan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2016-2017 Setlementti Puijola ry Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda kerhojen lapsille virikkeellinen, turvallinen

Lisätiedot

Luokanopettaja. Luokanopettaja. Ortodoksiuskonnon tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja / iltapäiväkerhonohjaaja

Luokanopettaja. Luokanopettaja. Ortodoksiuskonnon tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja / iltapäiväkerhonohjaaja Oppilaat Luokka Oppilasmäärä Opettaja 1-2 Pihlaja 9 Nina 1-Koivu 18 Riikka 1-Kuusi 19 Tiina 2-Mänty 21 Iina 2-Vaahtera 20 Hanna 3A 21 Kristiina 3B 22 Pauliina 4. lk 22 Saara 5. lk 17 Marjo 6. lk 24 Peter

Lisätiedot

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006)

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) Projektityö on ollut osa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista 2005-2007 Projektin

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40 l KOKOUSAIKA 21.9.2015 klo 17.30 18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Malmi Opri Metsämäki Ilari Saastamoinen Linda

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla. Simo Kivari Etsivä nuorisotyö

Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla. Simo Kivari Etsivä nuorisotyö Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla. Simo Kivari Etsivä nuorisotyö Simo Kivari Yhteisöpedagogi Vapaa-ajan ohjaaja Uimaopettaja

Lisätiedot

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA Menthal Capital Care tarjosi Hämeenlinnalle mahdollisuutta kehittää sähköistä palveluaan psykososiaalisten palveluiden

Lisätiedot

Tilat toimimaan - hanke

Tilat toimimaan - hanke Tilat toimimaan - hanke Uudenlaiset kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyömallit 1.8.2015-31.12.2016 /Joensuun seutukirjasto & nuorisopalvelut 3.10.2016 YLEISTÄ HANKKEESTA Resurssit: puolikas kirjastotyöntekijä

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot