Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus...3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Yh 62 : Pöytäkirjantarkastajien valinta...3 Yh 63 : Työjärjestyksen hyväksyminen...4 Yh 64 : Raportointi...4 Yh 65 : AKKL ry:n ja KJY ry:n lakkauttaminen, jäsenyys uudessa Ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen keskusjärjestössä sekä yhdistysten varallisuuden siirto uuteen keskusjärjestöön...5 Yh 66 : Talous- ja toimintasuunnitelma investointiosa...7 Yh 67 : Askolan Kaukolämpö Oy:n lainan vakuus...8 Yh 68 Kuntayhtymän intra- ja internet-sivustojen uudistaminen...9 Yh 69 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan ylitys...10 Yh 70 : Ammatillisen lisäkoulutuksen lisäpaikkojen haku opetusministeriöltä11 Yh 71 : * Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohje...12 Yh 72 Amiston kosmetologiosaston perustaminen...13 Yh 73 Kuntayhtymän päätösluettelot...14 Yh 74 : Ilmoitusasiat...15 Yh 75 : Seuraava kokous...16 Yh 76 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus...17 OHJELMA: Ruokailu klo Kokous klo *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Antti Mattila Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo

2 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET klo AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo Rainer Busk Mervi Heljanko Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Keijo Koistinen Anna-Kaarina Kippola Bodil Lund Antti Mattila, puheenjohtaja Tapio Patrakka Taisto Uutinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pekka Heikkilä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ulf Backman, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori Kimmo Orava, hallintopäällikkö ASIAT ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Antti Mattila Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä Taisto Uutinen Pöytäkirjantarkastaja Rainer Busk Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

3 Yh 60 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 62 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Bodil Lund ja Tapio Patrakka. Esitys: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taisto Uutinen ja Rainer Busk.

4 Yh 63 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (AM): Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Yhtymähallitus päätti käsitellä ylimääräisinä asioina Ammatillisen lisäkoulutuksen lisäpaikkojen haku opetusministeriöltä ( 70), Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohje ( 71) ja Määrärahan muutos: hanke 80/Amiston kosmetologiosaston perustaminen ( 72). Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Yh 64 : Raportointi -kuntayhtymän talous 03/2010 -opiskelijatilanne Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

5 Yh 65 : Liite 2 AKKL ry:n ja KJY ry:n lakkauttaminen, jäsenyys uudessa Ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen keskusjärjestössä sekä yhdistysten varallisuuden siirto uuteen keskusjärjestöön Maassamme toimii tällä hetkellä kaksi ammatillisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjien yhdistystä eli Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry ja Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto AKKL ry. Kuntayhtymämme on jäsenenä sekä KJY:ssä että AKKL:ssä. Uusi järjestö on tarkoitus perustaa nykyisten KJY:n ja AKKL:n tilalle siten, että uuden yhdistyksen perustaminen tapahtuu kuluvan vuoden aikana ja sen varsinainen toiminta alkaa Asiallisesti kysymyksessä on siis jäsenyyden siirtäminen nykyisistä yhdistyksistä uudelle yhdistykselle eli ammatillisen koulutuksen järjestäjien valtakunnan tason järjestökenttää kehitetään. Jäsenkentän tahdon mukaisesti tarkoituksena on koota koko ammatillisen koulutuksen järjestäjäkentän ääni yhteiseen järjestöön ja vahvistaa jäsenten vaikutusmahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen asioissa. Lähtökohtana on, että uuden järjestön jäsenmaksukertymä ei ylitä nykyisten järjestöjen yhteenlaskettua jäsenmaksukertymää. Uuden yhdistyksen perustamiskokous pidetään tiistaina klo 12 Helsingissä. Uuden yhdistyksen työnimenä on käytetty nimeä Ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen keskusjärjestö ry. Sääntöluonnos uuden yhdistyksen säännöiksi on liitteenä. 1. Yhtymähallitus päättää liittyä perustajajäsenenä Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto ry:n ja Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry:n toimintaa jatkamaan perustettavaan ja toimintansa aloittavaan työnimeltään Ammatillisen Koulutuksen ja Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Keskusjärjestöön. 2. Yhtymähallitus päättää hyväksyä, että Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto ry:n purkamis- ja muiden kustannusten suorittamisen jälkeen jäljelle jäävä nettovarallisuus siirretään täysimääräisesti perustettavalle Ammatillisen Koulutuksen ja Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Keskusjärjestölle. 3. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry:n purkamis- ja muiden kustannusten suorittamisen jälkeen jäljelle jäävä nettovarallisuus siirretään täysimääräisesti perustettavalle Ammatillisen Koulutuksen ja Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Keskusjärjestölle.

6 Yhtymähallitus valtuuttaa hallintojohtaja Maija Penttilän toimimaan edustajanamme Ammatillisen Koulutuksen ja Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Keskusjärjestön perustamiskokouksessa

7 Yh 58 ( ): Talous- ja toimintasuunnitelma investointiosa Kuntayhtymän taloussuunnitelman investointiosa vuosille esitellään jäsenkunnille pidettävässä kuntakokouksessa. Investointiosa liitetään aikanaan taloussuunnitelma-asiakirjaan, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy marraskuussa Yhtymähallitus keskustelee alustavasti taloussuunnitelman investointiosan sisällöstä. Yh 66 : Täydennetty, eri vaihtoehtoja sisältävä taloussuunnitelman investointiosa esitellään yhtymähallituksen jäsenille kokouksessa. Yhtymähallitus keskustelee taloussuunnitelman investointiosan sisällöstä.

8 Yhtymähallitus Yh 120 : Askolan Kaukolämpö Oy:n lainan vakuus Askolan Kaukolämpö Oy on pyytänyt osakkeenomistajilta hakemalleen 4,5 Mmk:n lainalle vakuutta siten, että jokaisen osakkaan osuutena on 1,5 miljoonan markan vakuus. Esitys (SS): Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymä antaa Askolan Kaukolämpö Oy:lle lainan vakuuden osuuttaan vastaavalle osalle 4,5 Mmk:n lainasta. Kuntayhtymän vakuuksien osuus on 1,5 Mmk. Yh 67 Pohjola Pankki Oyj ilmoittaa, että kuntayhtymän antama yllämainittu takaus on vanhenemassa yleisen 10 vuoden vanhenemisajan perusteella Kuntayhtymän takaussitoumus on edelleen voimassa. Jäljellä oleva pääoma on ,61, josta kuntayhtymän takausosuus on 33,33 %. Lainan viimeinen takaisinmaksupäivä on Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää jatkaa Askolan Kaukolämmön lainan nro takausta lainan loppumispäivään saakka.

9 Yh 68 Kuntayhtymän intra- ja internet-sivustojen uudistaminen Kuntayhtymällä on tällä hetkellä seitsemän sivustoa: neljä ulkoista internet-sivustoa ja kolme intranet-sivustoa. Lisäksi Edupolilla on projektisivustoja. Saadun palautteen perusteella useaan sivustoon kohdistuu merkittäviä kehitystoiveita: Edupolin sivustojen hallittavuus on sivustojen laajentumisen vuoksi heikentynyt eikä käytetty asp-tekniikka mahdollista kaikkia haluttuja toiminnallisuuksia, Amiston ja ky:n intranet-sivustojen Base+ -alusta halutaan vaihtaa teknisesti helpompaan sekä toimivampaan järjestelmään ja Amiston intranet-sivuston sisältö kaipaa pikaista uudistusta. Uudistamishanke toteuttamiseen kuluu 2-3 vuotta. Hankkeen kustannukset kokonaisuudessaan ylittävät euroa, joten hankkeen toteuttaminen vaatii yhtymähallituksen päätöksen. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. 1. Yhtymähallitus hylkää Avenla Oy:n tarjouksen tilaajavastuulain mukaisten selvitysten sisältämien tietojen perusteella. 2. Yhtymähallitus hyväksyy uudistamishankkeen toteuttamisen ja hyväksyy ensimmäisen vaiheen toteuttajaksi Tietotalo Oy:n

10 Yh 69 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan ylitys Kuntayhtymän nykyinen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa sisältää 1330 opiskelijapaikkaa. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan hakea 120 lisäpaikkaa. Lisäpaikkoja ei ole kuitenkaan saatu. Kuntayhtymän opiskelijamäärä ylittää em opiskelijapaikan. Järjestämisluvan ylittäville opiskelijapaikoille ei saada valtionosuutta, joka vuoden 2010 talousarviossa on laskettu Amistossa olevan keskimäärin euroa/opiskelijapaikka. Edupolin saama valtionosuus on keskimäärin euroa/opiskelijapaikka. Yhtymähallitus hyväksyy ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan ylityksen 70 paikalla eli 1400 paikkaan vuoden 2010 osalta.

11 Yh 70 : Ammatillisen lisäkoulutuksen lisäpaikkojen haku opetusministeriöltä Yhtymähallitus päättää hakea 150 ammatillisen lisäkoulutuksen paikkaa opetusministeriöltä.

12 Yh 71 : * Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohje Yhtymävaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kuntayhtymän konserniohjeen. Ohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ohjauksessa. Kuntalain 71 pykälän mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava kuntakonsernia koskevaa tavoiteasettelua ja tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin perusteena käytetään kunnan tai kuntayhtymän talousarvioon ja suunnitelmaan sekä muihin asiakirjoihin merkittyjä tavoitteita ja toteutumisseurantaa. Vuodelta 2009 antamassaan arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymävaltuustolle ei ole saatettu hyväksyttäväksi konserniyhteisöjä koskevia erillisiä tavoitteita. Kuntayhtymän konserniohjetta on päivitetty lisäämällä siihen konserniyhteisöjä koskevia tavoitteita. Tarvittaessa yhtymävaltuusto voi edelleen asettaa konserniin kulloinkin kuuluville yhteisöille talousarviossa ja suunnitelmassa lisätavoitteita. Samalla konserniohjetta on päivitetty kuvaamalla vuoden kuluessa toteutettavaa tavoitteiden valvonnan nykykäytäntöä. Kuntayhtymän päivitetty konserniohje esityslistan ohessa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeen hyväksymistä.

13 Yh 72 Määrärahan muutos: hanke 80/Amiston kosmetologiosaston perustaminen Kuntayhtymän talousarviossa on euron määräraha kosmetologiosaston perustamisen II-vaihetta varten. Muutostyöt Pomotalossa tehdään kesän 2010 aikana. Urakoitsijoilta on pyydetty tarjouksia hankkeen toteuttamisesta. Alustavien laskelmien mukaan hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin euroa. Esitys (MP): 1. Yhtymähallitus valtuuttaa Pentti Suursalmen hyväksymään Amiston kosmetologiosaston perustamisen sähkö-, lvi- ja rakennusurakoitsijat. 2. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2010 talousarvion muutoksena hankkeen 80/Amisto kosmetologiosaston perustamisen määrärahan korottamista eurolla yhteensä euroon. Määrärahan ylitys katetaan hanke 3/Amiston kalustohankinnoista säästyvästä määrärahasta

14 Yh 73 Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johtava rehtori Konsernipalvelut Hallintojohtaja Amisto Rehtori Laalo-Hokkanen Päivi Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon päätoimiseksi tuntiopettajaksi on valittu VTM Leena Lähteenmäki Jämsen Merja Elintarvikealan päätoimiseksi tuntiopettajaksi on valittu Petri Jaakola ajalle Jämsen Merja Logistiikan päätoimiseksi tuntiopettajaksi on valittu Pekka Hirvonen ajalle Jämsen Merja Autoalan päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle on valittu Sampo Vesterinen Suursalmi Pentti Kosmetologialan päätoimiseksi tuntiopettajaksi on valittu alkaen Marika Vihervuori Suursalmi Pentti Anneli Sarvikkaan irtisanoutuminen alkaen hyväksytty Suursalmi Pentti Pauli Aaltonen on valittu kokonaistyöajassa olevaan opinto-ohjaajan tehtävään alkaen. Pauli Aaltosen sijoituspaikka on Askola. Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.

15 Yh 74 : Ilmoitusasiat Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky. 1. Itä-Uudenmaan koulutuskunta hakee valtionavustusta seuraaviin hankkeisiin: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 2010 Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki 2010 Työkykypassin käyttöönottaminen ja sen käytön edistäminen 2. Kuntakokous klo 9.00 Amisto Perämiehentiellä. 3. Yhteistyösopimus allekirjoitettu Grimsby Institute of Further and Higher Educationin kanssa. Oppilaitoksen edustajia vierailee kuntayhtymässä Yhtymävaltuuston kokous pidetään klo Amisto 1. Amiston opiskelijat menestyivät Taitaja 2010 kilpailuissa: Sara Kuivisto (Ravintolakokki) 1. sija, Kultaa Milja Mäkinen (Painopinnan tuottaja) 3. sija, Pronssia Suvi Lepistö (Hiusmuotoilu) 5. sija, hyvä pistesija 2. Talotekniikka-alan koulutustoimikunta on valinnut vuoden 2009 talotekniikan oppilaitokseksi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Amiston. 3. Amiston kevätlukukausi päättyy Edupoli 1. Inspecta Sertifiointi Oy suoritti Edupolin auditoinnin

16 Yh 75 : Seuraava kokous klo EDUPOLI 2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Esitys (AM): Merkitään tietoon saaduksi.

17 Yh 76 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

18 LIITE OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 64,66,71-73 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 65,67,68-70 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie PORVOO Pykälät: 65,68-70 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

19 LIITE VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa 17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 9.11.2010, kello 15.00- KOKOUSPAIKKA POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 15 : Kokouksen avaus... 3 YV 16 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) 03.05.2011 AIKA 03.05.2011 Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot