-3, KH :00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 10/2014

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Raudaskoski Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Pirnes Satu Ahlholm Jani Kujala Helena Kangas Esko Pihlajaniemi Jarmo Uusitalo Tapio Valtanen Kari Karikumpu Päivi puheenjohtaja 1. vpj 2. vpj jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t kv:n pj kv:n 1. vpj kv:n 2. vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 87, KH :00 Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: PROKON Wind Energy Finland Oy, Mutkalammin tuulivoimapuisto, Kannus, Kalajoki ja Kokkola Karttaliitteet ym.: Valmistelija ympäristösihteeri HALL: 47/2014 Asia: Etelä-Pohjanmaan Ely-Keskus on pyytänyt Nivalan kaupungin lausuntoa Mutkalammin tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Hankealue sijaitsee Kannuksen kaupungin pohjoisosassa, Kalajoen kaupungin eteläosassa sekä Kokkolan kaupunkiin kuuluvalla erillisalueella. Tuulipuistoon on suunniteltu tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho olisi hankevaihtoehdosta riippuen MW. Tuulipuisto on tarkoitus liittää valtakunnan sähköverkkoon Kotonevan sähköasemalta Uusnivalan sähköasemalle rakennettavalla 42 kilometrin pituisella 110 kv:n ilmajohdolla. Sähkönsiirtoreitin osalta arviointiselostuksessa vertaillaan kolmea eri vaihtoehtoa, jotka ovat samat reitin puoliväliin saakka ja eroavat toisistaan reitin loppuosan suhteen. Johtolinjan loppuosan reittivaihtoehdoista pohjoisempi vaihtoehto, eli ROUTE 6 VE2 kulkisi Nivalan kaupungin alueella, Jaakolanrannassa n. 650 metrin matkalla ennen kuin se palaisi taas takaisin Ylivieskan puolella radan pohjoispuolelle. Radan varressa johtolinja sijoittuisi Nivalan puolelle n. 950 metrin matkalla. Vaihtoehtoinen eteläisempi reitti ROUTE 6 VE1 ja ROUTE 6 VE3 sijoittuisi Nivalan kaupungin alueelle Padingissa ja Vuolteella n metrin matkalla ja edelleen radan varressa n. 950 metrin matkalla. Eteläisempi reittivaihtoehto ROUTE 6 VE1 ja VE3 sijoittuisi Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle n. 9 kilometrin matkalla, josta 1,5 kilometriä radan varressa ja pohjoisempi vaihtoehto ROUTE 6 VE2 noin 7 kilometrin matkalla, josta 4 kilometriä radan varressa. Lausunto: Nivalan kaupunginhallitus katsoo, että ilmajohtojen sijoittaminen Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle heikentäisi alueen maisema-arvoja ja aiheuttaisi merkittävää lisähaittaa johtoalueen viljelylle. Tästä syystä sähkönsiirto tulee avoimien peltoalueiden osalla toteuttaa maakaapelointina. Ylivieska - Iisalmi radan tuleva sähköistys ja ratajohdon kannatusrakenteista aiheutuva maisemahaitta huomioiden, ei radan varteen sijoittuva ilmajohto merkittävästi muuta alueen maisemakuvaa, joten niillä osin maisema-aluetta sähkönsiirto voidaan toteuttaa myös ilma-

5 87, KH :00 HALL: 47/2014 johtona. Myös viljelyhaitan voidaan näiltä osin katsoa olevan kohtuullinen, koska pylväsalueet sijoittuvat olemassa olevan ratakäytävän reunalle. Valmistelijan ehdotus Alueen asutukselle ja viljelysalueiden käytölle aiheutuvan haitan sekä maisemavaikutusten perusteella Nivalan kaupunginhallitus katsoo, että sähkönsiirtoreitin loppuosalla linjaus tulee toteuttaa pohjoisemman reitin, eli vaihtoehdon ROUTE 6 VE2 mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää antaa em. lausunnon Prokon Wind Energy Finland Oy, Mutkalammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hyväksytään valmistelijan esitys muutoin, mutta sähkönsiirto Iisalmi Ylivieskan radan varressa tulee toteuttaa maakaapelointina.

6 88, KH :00 Lyhytaikaisen lainan maksuajan jatkaminen/nivalan Ravirata Oy:n hakemus lyhytaikaisesta lainasta Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Nivalan Ravirata Oy:n yhtiökokouksen päätös , ja hakemus lyhtyaikaisesta lainasta sekä Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös nro 30971, sekä velkakirjaluonnos. Vuoden 2013 talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuusto hyväksynyt kaupunginhallitukselle valtuudet myöntää rekisteröidylle yleishyödylliselle yhteisölle lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuodeksi kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankkeen vuosikustannusarvion tulee olla yli Lainasta peritään nostohetken mukainen Euribor 6 kk (tod/360) korko lisättynä kaupungin perimällä 1,0 % marginaalilla. Vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hankkeen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin kokonaisuudessaan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mukaiset maksatukset on saatu. Nivalan Ravirata Oy:n yhtiökokous on kokoontunut ja päättänyt puskurirahoituksen hakemisesta kaupungilta. Nivalan Ravirata Oy:n Hilipan potku-hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ravirataa ja ratsastuskenttää. Lisäksi kunnostetaan tuomaritornia ja katsomoa, valjastuskatosta ja rakennetaan uusi välinevarasto ratsastustarvikkeille sekä alueen ympäristöä siistitään. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on , josta julkisen rahoituksen osuus on yhteensä ,50 ja yksityisen rahoituksen osuus 8 611,50. Talkootyön osuudeksi on arvioitu 6 450,00 ja omarahoituksen rahalliseksi osuudeksi 2 161,50. Hankkeen toteutusaika on Keskipiste Liederin hallitus on puoltanut hankkeen rahoitusta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen (päätösnumero 30971) ja myöntänyt rahoitusta Hilipan potku-hankkeelle ,60 (Eu+valtio). ELY-keskuksen kautta saatavan rahoituksen lisäksi Keskipiste Liederin kautta saatavaa kuntaosuutta on 5 166,90. Kaupunginhallitus päättää myöntää Nivalan Ravirata Oy:lle lyhytaikaista tilapäisrahoitusta ,50 velkakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin. HALL: 28/2013

7 88, KH :00 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. HALL: 28/2013 Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Alkuperäinen velkakirja ja Nivalan Ravirata Oy:n hallituksen pöytäkirjaote. Kaupunginhallitus on myöntänyt Nivalan Ravirata Oy:lle tilapäislainaa ,50 Leader-/Ely-hankkeen toteuttamisen väliaikarahoitukseksi. Nivalan Ravirata Oy on nostanut lainan kaupungilta ja lainan takaisinmaksun eräpäivä on velkakirjassa sovittu Elykeskuksen loppumaksatuksen viivästyessä on Nivalan Ravirata Oy:n hallitus pyytänyt yhden vuoden jatkoaikaa ,50 lainalle. Kaupunginhallitus päättää jatkaa lainan maksuaikaa vuodella. Muut velkakirjan ehdot pysyvät allekirjoitetun velkakirjan mukaisena. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

8 89, KH :00 Yhdistyskokous Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry HALL: 55/2014 Oheismateriaali: Kokouskutsu liitteineen Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen yhdistyskokous pidetään keskiviikkona kello alkaen Mattilan Palvelutalolla (Vapaudentie 35, Nivala). Nivalan kaupunginhallitus on valinnut yhdistyskokousedustajiksi Leena Vähäsöyringin, Eeva-Leena Ainasojan, Jouko Saarenpään ja Untamo Hissan. Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhdistyskokousedustajia.

9 90, KH :00 Kuntalaisaloite Nivalan kaupungin maa- ja metsävarallisuuden, rahoitusomaisuuden ja muun soveliaaksi katsotun varallisuuden säätiöittämiseksi Oheismateriaali: Kuntalaisaloite Kaupungille on jätetty kuntalaisaloite koskien Nivalan kaupungin maa- ja metsävarallisuuden, rahoitusomaisuuden ja muun soveliaaksi katsotun varallisuuden säätiöittämistä. HALL: 114/2013 Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi. Tässä vaiheessa aloite ei aiheuta jatkotoimenpiteitä.

10 91, KH :00 Valtuustoaloite koskien omaishoitoon varattujen määrärahojen lisäämistä HALL: 57/2014 Oheismateriaali: Valtuustoaloite Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin valtuustoaloite, jossa esitetään, että yhteistyössä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa selvitetään omaishoitoon varattujen määrärahojen lisäämisen mahdollisuus vuodelle Tulevaisuudessa omaishoitajien tarve kasvaa, mikä pitää ottaa huomioon seuraavien toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laadinnassa. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi antaa aloitteen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion valmisteltavaksi.

11 92, KH :00 Kansalaisaloite kouluuntuloalueiden uudelleen järjestämiseksi HALL: 58/2014 Oheismateriaali: Kansalaisaloite Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin kansalaisaloite, jossa esitetään, että Nivalan kaupunki miettisi uudelleen kouluuntuloalueet eri kouluille. Kyläkouluja on lakkautettu ja se on osaltaan aiheuttanut sen, että koululaisia voisi käydä muuallakin kuin lähikoulussa. Lisäksi se, että osa kouluista täyttyy oppilaista ja osa kouluista on ns. vajaakäytöllä, olisi hyvä peruste ohjata oppilaita uudelleen. Nivalassa osa kouluista sijaitsee suhteellisen lähellä toisiaan, tällöin rajanveto näiden kouluuntuloalueiden kohdalla voisi olla muukin kuin lähikouluperiaate. Lisäksi se, että osa vanhemmista haluaisi laittaa lapsensa eri kouluun kuin lähikouluun, pitäisi myös olla huomion arvoinen seikka. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa asian sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.

12 93, KH :00 Valtuustoaloite koskien Nivalan nuorisotilan kalusteiden ja tarvikkeiden hankkimista Oheismateriaali: Valtuustoaloite Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin valtuustoaloite, jossa esitetään, että Nivalan kaupunki/sivistystoimi osoittaisi euron määrärahan nuorisotilan viihtyvyyden ja harrastusvälineiden parantamiseen ja hankintaa. Näin edistettäisiin myös niiden nuorten sosiaalista elämää ja yhteisöllisyyttä, jotka eivät viihdy liikunnan parissa. Viihtyisä tila houkuttelee enemmän nuoria käyttämään tilaa. Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja antaa asian sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. HALL: 59/2014

13 94, KH :00 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Liite: Kaupunginvaltuuston kokousasialista Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika on päätöksestä kulunut. (Kuntalaki 56 ). voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. (Kuntalaki 98 ). Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset ( :t 8-12) 1) eivät ole syntyneet laista poikkeavassa järjestyksessä. 2) eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi 3) eivät ole lainvastaisia 4) pannaan täytäntöön.

14 94, KH :00 / Pykälän liite: Asialista

15 95, KH :00 Kaupunginhallituksen kokoukset syksyllä 2014 Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. Kaupunginhallitus on pitänyt kokouksensa ennakkoon sovittujen päivämäärien mukaisesti maanantaisin klo Ylimääräisiä kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Kokouskutsu asialistoineen on julkaistu pääsääntöisesti extranetissä kaupunginhallituksen jäsenille ja niille muille henkilöille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus taikka velvollisuus. Esityslista on julkaistu myös kaupungin internet -sivuilla. Kaupunginhallitus päättää kokoontua syksyllä 2014 seuraavina päivinä kello alkaen Tarpeen vaatiessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.

16 96, KH :00 Luottamushenkilön nimeäminen sote-neuvottelukuntaan/eroanomus soteneuvottelukunnasta ja Kallio yhtymäkokouksesta HALL: 48/2014 Oheismateriaali: Eropyyntö sote-neuvottelukunnan ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokousedustajan luottamustehtävistä. Maarit Leppimaa pyytää eroa sote neuvottelukunnan ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokousedustajan luottamustehtävistä. Kaupunginhallitus on nimennyt hänet Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokousedustajaksi Kaupunginhallitus on nimennyt sote-neuvottelukunnan , johon kuuluvat seuraavat henkilöt: -pj. Jarmo Kivioja -1 vpj. Maarit Leppimaa -2 vpj. Merja Pajukoski -jäsen Irja Junttila -jäsen Vesa Jaakola -jäsen Kaarina Pyykkönen -jäsen Pekka Pääkkö -jäsen Eero Raudaskoski Sosiaali- ja terveystoimen neuvottelukunnan sihteerinä toimii Saara Mäenpää. Lisäksi osallistumisoikeus neuvottelukunnan kokouksiin on kaupunginhallituksen, -valtuuston puheenjohtajistolla sekä - peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallituksen (Nivalan jäsenet) sekä heidän henkilökohtaisilla varajäsenillä ja kaupunginjohtajalla. Kaupunginhallitus päättää myöntää eron Maarit Leppimaalle soteneuvottelukunnan luottamustoimesta ja nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen. Kaupunginhallitus päättää myöntää eron Maarit Leppimaalle Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokousedustajan luottamustoimesta. Kaupunginhallitus päätti myöntää eron sote neuvottelukunnasta ja yhtymäkokouksen yhtymäkokousedustajuudesta. Uusi jäsen nimetään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenen sote neuvottelukuntaan.

17 97, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 12 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat/pöytäkirjat -Sivistyslautakunnan pöytäkirja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän muistiot 1-2/2014. Viranhaltijapäätökset -Sivistysjohtaja nro 76: Toimivallan delegointi peruskoulujen tehtäväalueella/lomautuspäätökset. Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Etävanhempien liitto ry -Aiesopimus allekirjoitettavaksi kunnille. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä -Yhtymähallituksen kokouksen esityslista. Keskipiste-Leader ry:n jäsentiedote 1/14. Kevätkokouskutsu Opetushallitus -Valtionavustuspäätös 177/517/2014 koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö - OKM 369/627/20131 Etsivän nuorisotyön valtionavustushakemukseen. -Valtionavustuksen hakeminen opettajien pedagogiseen ICT-käytön ohjaukseen, jolla kehitettään perusopetuksen laatua. Osuuskunta PPO -Kutsu osuuskuntakokoukseen Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti -Harri Jokelan, Eija-Riitta Niinikosken ja Matti Muhoksen julkaisu: Oulun Eteläisen alueen yrityskuva. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio -Yhtymähallituksen pöytäkirja Pirkanmaan ELY-keskus -Tuottajavastuun uutiskirje 1/2014. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus -Vesihuollon kehittämisohjelman laatiminen käynnistyi Pohjois- Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan liitto

18 97, KH :00 -Maakuntahallituksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri -Pohjanpiiri 2/2014. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto -Kyösti Kallion koulun työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 2014/ Uutiskirje 1/2014. Sosiaali- ja terveysministeriö -Sote-uudistus kuulemistilaisuus Helsingissä. Suomen Kuntaliitto -Kansalliskielistrategia opas kunnille. Valtiovarainministeriö -Kysely kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuustoimenpiteistä. Kurssi- ja seminaariesitteitä. Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015 -3, SIV 19.5.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.5.2015 Esityslista 5/2015 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 21.1.2015 kello 18.30-20.30 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot