MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013"

Transkriptio

1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN PROTEK: Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan Yrittäjyys työvoiman käyttötapana APAKE aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma Yrittäjyyskasvatuksella ja osaamisella muutosvoimaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana Tasa-arvoa työelämään yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan Terveenä ja osaavana työssä TOIMINTALINJA 2: TYÖLLISTYMISEN JA TYÖMARKKINOILLA PYSYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN Välityömarkkinat Työstä työhön -kehittämisohjelma Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) TOIMINTALINJA 3: TYÖMARKKINOIDEN TOIMINTAA EDISTÄVIEN OSAAMIS-, INNOVAATIO- JA PALVELUJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN Yritysharava eli Valtakunnallinen KOTTI-hanke Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Yritys-Suomi palvelujärjestelmän kehittämisohjelma Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen Osaajana työmarkkinoille Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma TOIMINTALINJA 4: JÄSENVALTIOIDEN JA ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ ESR- TOIMINNASSA Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperäistä maahanmuuttoa Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseksi ja levittämiseksi

3 JOHDANTO Valtakunnallinen kehittämisohjelma on kansallisista tavoitteista lähtevä kokonaisuus. Kehittämisohjelman sisältö pohjautuu kehittämisohjelmasta vastaavan ministeriön strategiaan ja kehittämisohjelman toteuttaminen tapahtuu yhtenä tai useampana Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamana hankkeena. Hankkeet rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisesta osiosta. Valtakunnallisen osion rahoitus on käytettävissä koko ohjelma-alueella Itä-Suomea lukuun ottamatta. Myös Manner-Suomen ESR-ohjelman alueosioiden rahoituksella voidaan käynnistää valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin liittyviä hankkeita. Kehittämisohjelmia on yhteensä 23 ja ne ovat kooltaan, sisällöltään ja toteutustavoiltaan erilaisia. Kehittämisohjelma voi olla jonkin toimintamallin kehittämistä, selvityksen tekemistä tai se voi olla luonteeltaan enemmänkin strateginen teema. Kehittämisohjelma voi koostua yhdestä tai useammasta hankkeesta. Hankkeita voidaan toteuttaa valtakunnallisesti tai alueellisesti. Kehittämisohjelma voi myös koostua pilottihankkeista, joissa kehitetyt toimintatavat pilotoinnin jälkeen levitetään muualle maahan. Kehittämisohjelman puitteissa voidaan levittää hyviä käytäntöjä ja pyrkiä varmistamaan, ettei yksittäisten hankkeitten tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Kehittämisohjelmaan voi sisältyä ns. tukirakenne, joka kokoaa näitä projektien tuloksia yhteen ja varmistaa projektien välisen yhteistyön. Oheisissa kehittämisohjelmien raporteissa on kuvattu kunkin kehittämisohjelman välituloksia sekä projektiesimerkkejä. Kunkin kehittämisohjelman rahoitustilannetta on kuvattu rahoittajaviranomaisittain ja indikaattoritiedoista on valittu keskeisimmät. Seuraavat hankkeiden hakuajat on ilmoitettu, mikäli ne ovat tiedossa. Kehittämisohjelmien kuvausten lopussa on kehittämisohjelmasta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto valtakunnallisten kehittämisohjelmien indikaattoreista. Hankkeissa on aloittanut lähes henkilöä ja hankkeilla on vaikutettu uuden työpaikan ja yli 800 yrityksen syntymiseen. Hankkeissa Uudet työpaikat Uudet yritykset Lyhytkestoisiin Koulutus- ja aloittaneet henkilöt toimenpiteisiin ja henkilötyöpäivät Yhteensä - naisia Yhteensä - naisten tiedotustilaisuuksiin yhteensä Yhteens - naisten osallistuneet ä Seuraavassa taulukossa on nähtävissä kunkin kehittämisohjelman EU- ja valtion rahoitusosuuden kehys koko ohjelmakaudella sekä varaukset, sidonnat ja maksut mennessä. 3

4 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT (EU+ valtio, euroa) Kehittämisohjelma Hallinnonala Kehys Varattu % kehyksestä Sidottu % kehyksestä % Maksettu % varauksesta kehyksestä % varauksesta % sidonnasta TOIMINTALINJA 1 PROTEK Osaamisella ja työelämän TEM % % 78 % ,4 % 31,1 % 39,9 % laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja TEM % % 62 % ,0 % 24,6 % 39,8 % työmarkkinoiden moottorina Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten TEM % % 73 % ,1 % 19,1 % 26,3 % liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma (APAKE) Yrittäjyyskasvatus OKM (OPH) % % 87 % ,7 % 27,8 % 31,8 % Luovat alat OKM (Hämeen ELY) % % 80 % ,4 % 32,0 % 39,8 % Kolmas sektori OKM (Lapin ELY) % % 73 % ,5 % 35,6 % 48,8 % Tasa-arvoa työelämään STM % % 76 % ,3 % 37,9 % 50,0 % yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan Terveenä ja osaavana työssä STM % % 61 % ,7 % 37,3 % 61,1 % Yhteensä % % 74 % ,7 % 28,1 % 38,0 % TOIMINTALINJA 2 Välityömarkkinat TEM & STM % % 59 % ,2 % 20,2 % 34,3 % TEM % % 59 % ,5 % 20,2 % 34,2 % STM % % 50 % ,0 % 19,2 % 38,4 % Työstä työhön TEM % % 76 % ,3 % 26,3 % 34,4 % Paremmat arjentaidot OKM % % 61 % ,6 % 22,7 % 37,2 % Maahanmuuttajien alkuvaiheen TEM(SM)&OKM % % 70 % ,9 % 17,1 % 24,5 % neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen TEM (SM) % % 71 % ,6 % 20,2 % 28,4 % OKM ( OPH) % % 64 % ,2 % 4,8 % 7,5 % Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja TEM % % 56 % ,0 % 19,5 % 34,6 % valtavirtaistaminen (Valtava) Yhteensä % % 61 % ,2 % 20,1 % 33,2 %

5 TOIMINTALINJA 3 TEM (Keski-Suomen % % 89 % ,3 % 43,0 % 48,5 % Yritysharava eli KOTTI-hanke ELY) Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä OKM&TEM % % 50 % ,9 % 22,2 % 43,9 % Yritys-Suomi palvelujärjestelmä TEM % % 45 % ,7 % 18,0 % 39,7 % Avoimissa oppimisympäristöissä OKM (Lapin ELY) % % 52 % ,5 % 16,6 % 32,0 % aktiivisiksi kansalaisiksi Koulutus- ja osaamistarpeiden OKM (OPH) % % 58 % ,1 % 16,6 % 28,5 % ennakointi Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien OKM (P-Pmaan ELY) % % 67 % ,5 % 30,4 % 45,1 % kehittäminen Osaajana työmarkkinoille OKM % % 62 % ,8 % 14,3 % 23,2 % Aluelähtöisten osaamisklustereiden % % 54 % ,4 % 6,2 % 11,6 % kasvu- ja kansainvälistymisohjelma TEM & OKM TEM ( U-maan ELY ) % % 56 % ,9 % 7,8 % 14,0 % OKM ( P-Pmaan % % 47 % ,1 % 1,6 % 3,3 % ELY ) Yhteensä % % 56 % ,3 % 19,1 % 34,0 % TOIMINTALINJA 4 Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen TEM (SM) % % 73 % ,6 % 23,7 % 32,5 % työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperäistä maahanmuuttoa MATTO Kansainvälinen yhteistyö hyvien TEM % % 36 % ,8 % 4,1 % 11,5 % käytäntöjen levittämiseksi Yhteensä % % 71 % ,5 % 22,7 % 31,9 % KAIKKI YHTEENSÄ % % 64 % ,1 % 22,1 % 34,8 % ESR-hankkeille tehdään pääsääntöisesti ns. vaiheistettu rahoituspäätös. Tällöin varoja ei sidota monivuotisen hankkeen koko kestolle, vaan hankkeen etenemistä tarkastellaan vuosittain. Varattu= Hyväksytyn projektisuunnitelman mukainen hankkeen rahoituskehys, joka varaudutaan maksamaan, mikäli hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Varaus sisältää myös jo sidotut varat. Sidottu= Hankkeelle sitovasti myönnetty rahoitus. Hankkeelle tehdään sen keston aikana 1-4 sidontapäätöstä. Maksettu= Hankkeelle maksettu rahoitus sekä maksatuspäätös, josta puuttuu vielä viimeinen tekninen maksun tilisiirto (maksatushakemukselle ei enää tehdä tukikelpoisuustarkastuksia) 5

6 PROTEK Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä. Yrittäjyys työvoiman käyttötapana APAKE Aloittavien yrittäjien ja pkyritysten Yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun. Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana Tasa-arvoa työelämään yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan Terveenä ja osaavana työssä Välityömarkkinat Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisten kehittämisohjelmien varaukset ja maksut (EU+valtio) suhteessa kehyksiin Työstä työhön Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ALPO Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja Valtava Sukupuolten välisen tasaarvon valtavirtaistaminen KOTTI Yritysharava Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuiskoulutukseen Yritys-Suomi palvelujärjestelmä Avoimissa oppimisympäristöissä aktiivisiksi kansalaisiksi Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen Osaajana työmarkkinoille Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma MATTO Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen Kv-yhteistyö hyvien käytäntöjen levittämiseksi KAIKKI YHTEENSÄ 3,4 % 0,8 % 10,0 % 10,5 % 13,1 % 9,8 % 14,6 % 14,9 % 10,6 % 16,0 % 16,1 % 16,7 % 21,4 % 20,9 % 17,7 % 21,5 % 17,1 % 23,4 % 22,5 % 24,3 % 23,2 % 20 % 26,3 % 26,3 % 33,7 % 45 % 51 % 54 % 60 % 63 % 64 % 64 % 61 % 65 % 63 % 67 % 71 % 68 % 75 % 79 % 77 % 84 % 90 % 87 % 94 % 100 % 99 % 115 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 120,0 % TL 1 TL 2 TL 3 TL 4 Varaukset Maksut

7 Alla olevassa taulukossa on kuvattu rahoitustilannetta rahoittajittain. Suurin osa kehittämisohjelmista koostuu useammasta hankkeesta. Se, rahoittaako kehittämisohjelmaa yksi vai useampi viranomainen selviää kunkin kehittämisohjelman lopussa olevasta taulukosta, jossa kehittämisohjelman rahoitustiedot on nähtävissä rahoittajittain. Hankkeitten lukumäärä kuvaa projektikoodien lukumäärää, vaikka joissain tapauksissa kaksi hanketta saattaakin liittyä kiinteästi yhteen kokonaisuuteen (esim. siten, että työvoimapoliittiset toimet ovat omalla projektikoodilla ja muut toimet toisella projektikoodilla). Viranomainen Valtuudet Varaukset Var/valt Maksut Maks/valt Maks/var Projektien lkm Etelä-Pohjanmaan ELY % % 7 % 15 Hämeen ELY % % 26 % 43 Kaakkois-Suomen ELY % % 33 % 36 Keski-Suomen ELY % % 33 % 13 Lapin ELY % % 22 % 36 OPH % % 17 % 66 Pirkanmaan ELY % % 31 % 28 Pohjanmaan ELY % % 10 % 14 Pohjois-Pohjanmaan ELY % % 29 % 53 Satakunnan ELY % % 10 % 5 STM % % 33 % 13 TEM (SM) % % 14 % 17 Uudenmaan ELY % % 17 % 48 Varsinais-Suomen ELY % % 27 % 13 Yhteensä % % 22 % 400 Kehittämisohjelmien kehys Kehittämisohjelmista on laadittu myös esite. Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmista löytyy osoitteesta 7

8 8

9 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN 9

10 1.1 PROTEK: Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan PROTEK-hankkeita on ELY-keskusalueilla 39 kpl ja jokaisella hankkeella on omat tavoitteensa, mutta kantavana ajatuksena kaikissa hankkeissa tulee olla pk-yritysten kannalta osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen yritysten kasvu- ja muutostilanteissa. Pk-yritysten henkilöstön kehittämisessä hyödynnetään erilaisia yritysverkostoja. Hankkeissa tulisi kiinnittää huomiota uusien toimintamallien kehittämiseksi ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun sekä edistää alueilla käytössä olevien osaamista edistävien palvelujen, koulutuksen ja rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti. Henkilöstön kehittämisessä työkaluina käytetään yhteishankintakoulutusta (Täsmä ja Rekry). Hankkeiden varsinaisia tuloksia on vielä vaikea sanoa lopullisesti, koska hankkeet ovat vielä käynnissä ja monet hakevat jatkorahoitusta. Esimerkiksi Uudellamaalla PROTEK-kehittämisohjelmassa on kehitetty ja kokeiltu uusia malleja ja tapoja pk-yrityksille soveltuvaan yhteishankintakoulutukseen (TäsmäKoulutus). Samalla on kehitetty verkostomalleja ja pyritty mahdollisimman joustavaan yhteishankintakoulutuksen toteuttamistapaan. Rohkaisevia kokemuksia on saatu liiketoimintaosaamisen ja yhteishankintakoulutuksen yhdistämisestä. Parhaat tulokset pk-yritysten palvelemisessa on saatu niissä projektissa, joissa pk-yritysten koulutus- ja kehittämistarpeita on kartoitettu kokonaisvaltaisesti. Projektit, jotka alueellaan tekevät verkostoyhteistyötä TE-toimistojen, koulutusorganisaatioiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa, ovat onnistuneet parhaiten asiakashankinnassa. Teemapohjaisissa hankkeissa on kehitetty erilaisia malleja, kuten mentorointimalli ja muutosvalmennus malli. Toimialapohjaisissa hankkeissa on tehty toimialaselvityksiä sekä kartoitettu koulutus- ja kehittämistarpeita. Esimerkkejä hankkeista HynäPro/ Pirkanmaa Kohderyhmänä ovat kone- ja metallituoteteollisuuden pienet yritykset. Toteuttajana Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehittämisyhtiö Tredea Oy, projektipäällikkö Jouni Myllymäki Tavoitteena kehittää yritystä kokonaisuutena ja sitä kautta luoda toimintaan jatkuvuutta, parempaa kannattavuutta ja kilpailukykyä eli kokonaisvaltaista hyvinvointia. Samalla tavoitteena on myös yritysverkoston kehittäminen ja laajentaminen oppivaksi ja tuottavaksi. Verkoston yrityksille luodaan pitkäjänteinen ja ennakoiva kehittämisen kulttuuri. Yrityksille tehdään liiketoimintasuunnitelman mukainen henkilöstöstrategia ja niihin pohjautuva kehittämis-, koulutus- ja rekrytointisuunnitelma. Verkostossa rakennetaan yhteisiä koulutuksia ja yritysryhmähankkeita. Lisätietoja: Tutka-hanke/ Uusimaa TUTKA-hankkeessa luodaan uudenlainen ja joustava koulutusmalli yritysten, viranomaisten ja koulutettavien käyttöön. Tavoitteena on lisätä joustavuutta ja jatkuvuutta yritysten koulutukseen, vastata yritysten koulutustarpeisiin sekä antaa konkreettista apua rekrytointiin yhdessä paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen työnantajapalveluiden, kouluttajien ja oppilaitosten kanssa. Yritysten koulutustarpeet kartoitetaan ja yrityksille tehdään koulutussuunnitelmat. Yhteystiedot: projektipäällikkö puh koulutuspäällikkö puh

11 Itsenäisten ammatinharjoittajien mentorointi/ Uusimaa Projektin kohderyhmänä ovat Akavan Erityisalat ry:n jäsenenä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat (pääsääntöisesti toiminimellä toimivia yksinyrittäjiä). Projekti aktivoi, tukee ja vahvistaa toimintansa aloittaneen ammatinharjoittajan eli aktorin yritystoimintaa. Tarkoituksena on myös luoda pysyviä yhteistyöverkostoja aktor- ja mentoriammatinharjoittajien välille. Projektin tuloksena laaditaan mentoroinnin toimintamalli ja mentorointiopas. Yhteystiedot: Kehittämisohjelman rahoitustilanne viranomaisittain PROTEK Viranomainen Valtuudet Varaukset Var/valt Maksut Maks/valt Maks/var Projektien lkm Etelä-Pohjanmaan ELY % % 5 % 2 Hämeen ELY % % 33 % 5 Kaakkois-Suomen ELY % % 68 % 2 Keski-Suomen ELY % % 28 % 3 Lapin ELY % % 24 % 2 Pirkanmaan ELY % % 61 % 2 Pohjanmaan ELY % % 1 % 2 Pohjois-Pohjanmaan ELY % % 52 % 5 Satakunnan ELY % % 25 % 2 TEM % % 4 % 1 Uudenmaan ELY % % 28 % 9 Varsinais-Suomen ELY % % 28 % 4 Yhteensä % % 31 % 39 Kehittämisohjelman kehys Indikaattorit mennessä Hankkeissa aloittaneet henkilöt Uudet työpaikat Uudet yritykset Yhteensä - naisia Yhteensä - naisten Yhteensä - naisten Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin ja tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Koulutus- ja henkilötyöpäivät yhteensä Seuraavat hakuajat: Tiedot ELY-keskusten ESR-koordinaattoreilta Lisätiedot Hallinnoiva ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö Yhteyshenkilö: Anna-Liisa Heikkinen Ohjausryhmä (Yhteinen APAKE-kehittämisohjelman kanssa) Akava ry Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Helsingin Uusyrityskeskus Maataloustuottajien keskusliitto MTK Opetusministeriö Lakimies Jaana Meklin Asiantuntija Marita Aho Toimitusjohtaja Timo Onnela Johtaja Juho Ruippo Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju 11

12 Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö Elinkeinopoliittinen asiantuntija (SAK ry) Pia Björkbacka Suomen Yrittäjät Johtaja Martti Pallari, ohjausryhmän puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Vastuualueen päällikkö Maire Mäki Uudenmaan ELY-keskus Ryhmäpäällikkö Olli Petramo Varsinais-Suomen TE-keskus Kehittämispäällikkö Martti Rantala Teknologiateollisuus ry Ryhmäpäällikkö Veikko Kajaste Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK ry) Ekonomisti Antti Aarnio Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto APAKE -projekti Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto PROTEK projekti Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Hankepäällikkö Anna-Liisa Heikkinen Työmarkkinaneuvos Teija Felt projektin vastuuhenkilö Ylitarkastaja Susanna Piepponen rahoittajaviranomaisen edustaja Projektiassistentti Riitta Güner ohjausryhmän sihteeri Erikoissuunnitelija Paula Heikkilä PROTEK -kehittämisohjelmalla ei ole vielä yhteisiä nettisivuja. 12

13 1.2 Yrittäjyys työvoiman käyttötapana Kehittämisohjelmalla on kaksi koordinaatioprojektia Yhdessä yrittämään! projektikokonaisuus ( ) Seudullisten yrityspalvelujen tuki ( ) Ohjelmalla on paitsi kaksi koordinaatioprojektia myös kaksi tavoitealuetta: - ohjelmassa kehitetään seudullisen yrityspalvelun prosesseja ja järjestelmiä - ohjelma vauhdittaa monimuotoisen uuden yrittäjyyden kehittymistä. Teemat ja iskulauseet Suomessa on paljon yrityspalveluorganisaatioita ja yksin yrittäminen on keskeisin yrittämisen tapa. Ohjelmassa painotetaan palveluorganisaatioiden erillisyyden ja yksin yrittämisen vastapainoksi yhteistoimintaa sekä yrityksiä palveltaessa että varsinaisessa yrittämisessä. Ohjelmakokonaisuuden toiminnallinen avainsana on siis yhteistoiminta, mistä myös seuraa osuustoiminnallisen yrittäjyyden iso paino ohjelmassa. Ohjelmalla ei ole yhtä omaa slogania. Ohjelmassa käytetään Yhdessä yrittämään! slogania. Ohjelma kuitenkin osallistuu Euroopan pk-yritysviikon koordinaatioon Suomessa ja vastaa viikon suomenkielisen kampanjan iskulauseesta. Vuonna 2010 viikon tunnuslause oli Tukea menestykseen. (Yhdessä yrittämään! on pk-yrityksille ja suurelle yleisölle suunnattu kehotus ja Tukea menestykseen puolestaan suunnattiin yrityspalveluorganisaatioille). Yrityspalveluorganisaatioiden toimintaa kehitetään osana Yritys-Suomi palvelujärjestelmää ja nimi Yritys-Suomi palvelee paitsi brändinä, sopivissa yhteyksissä myös yrittäjyysaktiivisuuteen viittaavana iskevänä ilmauksena. Konkreettiset tulokset / Vaikuttavuus Ohjelman konkreettisia tuloksia ja vaikuttavuutta on luontevin tarkastella sen valossa, miten yhteistoiminta on kehittynyt ja miten potentiaalinen yhteistoimintaetu on tarkoitus hyödyntää. Yhteistoimintaa seudullisissa yrityspalveluissa kehitetään siten, että Seudullisten yrityspalvelujen tukiprojektin vetämä arviointi- ja kehittämiskeskustelu avaa kehittämisprosessin. Päämääränä on kullakin seudulla sopimus yritysneuvonnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä nykyisestä edelleen parantavasta yhteistyöstä. Samalla tehdään määrämuotoinen toiminnan arviointi, kehittämistoimenpiteiden yksilöinti sekä kehittämispolkua käytännössä ohjaavan yhteistyösopimuksen solmiminen. Kehittämisprosessit on käynnistetty laajasti eri puolilla maata ja hankkeen rooli parhaiden käytäntöjen levittäjänä on vahvistunut toiminnan edetessä Seudullisissa neuvotteluprosesseissa tulee esiin tarpeita myös valtakunnallista kehittämistä silmällä pitäen. Kehittämisprosessi välittää tietoa valtakunnallisista kehittämistoimenpiteistä seututasolle ja aktivoi seutuja hyödyntämään valtakunnallisesti kehitettyjä instrumentteja sekä osallistumaan myös EU:n yrittäjyyskampanjointiin ja hyvien toimintatapojen levittämiseen. Ensimmäinen Yritys-Suomi palvelustandardit täyttävä seudullinen sopimus, Kotkan-Haminan seudun, on hyväksytty työ- ja elinkeinoministeriössä ja uusia sopimuksia tehdään koko ajan eri seuduilla. 13

14 Valtakunnallisen ohjelman ELY-keskusten rahoitusvastuulla olevat projektit tukevat osaltaan seudullista kehittämistyötä tarjoten rahoitukselliset puitteet seudun eri toimijoiden tarjoamien palvelujen kehittämiseen vastaamaan yhteistyön vaatimuksia. Yhteistoiminta monimuotoisen uuden yrittäjyyden kehittämiseksi painottuu ohjelman projekteissa monin eri tavoin. Yhdessä yrittämään! hankkeen aloitteesta uusittiin sivuston yrittäjyyspalveluosio paremmin tukemaan yrittäjäkumppanin tai yrityksen jatkajan hakua. Kumppania voi etsiä myös osuuskuntaan ja franchising ketjuun tai yrittäjää jo olemassa olevaan liikeideaan perustuvaan yritykseen. Mol.fi sivustolla onkin jatkuvasti yrittäjyysmahdollisuutta avoinna. Yhdessä yrittämään! -hanke on kouluttanut osuuskunnan perustamispalveluihin perehtyneen yritysneuvojaverkoston ja tuottanut monipuolisen internet-materiaalin neuvontatyön tueksi. Yhteistoiminnassa TEM:n strategisten LUOVA ja HYVÄ hankkeiden kanssa osoittanut osuuskuntamuotoiselle yrittämiselle monipuolisia sovellusmahdollisuuksia luovien ja hyvinvointialojen piirissä sekä mm. oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa. Monimuotoinen yrittäjyys korostuu myös mm. MASUUNI-hankkeessa (Uusimaa), jonka kehittämillä palveluilla pyritään tukemaan maahanmuuttajia suomalaisen yrittäjyyden voimavarana. Esimerkkejä hankkeista Aloittavien yritysten neuvontapalvelut Tampereen seudulla, Toteuttajaorganisaatio Tredea Oy, yhteyshenkilö Ari Tuulentie Projekti sisältää keskeisiä yritysten neuvonta- ja kehityspalveluja Tampereen seudulla (mukaan lukien Oriveden kaupunki). Projektilla tiivistetään näiden palvelujen tuottajien yhteistyötä keskenään ja muiden toimijoiden kanssa: - Tampereen seudun osuustoimintakeskus ry:n vetämä osuustoimintapalvelu neuvoo uuden osuuskunnan perustamista harkitsevia henkilöitä. - Pirkanmaan Yrittäjät ry:n vetämä viestinvaihtopalvelu auttaa omistajavaihdoksissa. Viestinvaihto myös ylläpitää luopuja- ja jatkajarekisteriä. - Pirkanmaan Yrityskummit ry tarjoavat kokemustaan lähinnä nuorille yrityksille yrityksen strategisessa johtamisessa. Yrityskummit ylläpitävät yrityskummirekisteriä. - Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikön proakatemian valmentajien koordinoima hanke, joka pyrkii edistämään nuorten yrittäjyyttä sekä synnyttämään aktiivisesti toimivan nuorten yrittäjien verkoston. Pirkanmaan hankekokonaisuus on edistynyt hyvin ja sen tavoitteita on osin korotettu. Kehittämisohjelman rahoitustilanne viranomaisittain Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina Viranomainen Valtuudet Varaukset Var/valt Maksut Maks/valt Maks/var Projektien lkm Etelä-Pohjanmaan ELY % 0 0 % 0 % 2 Hämeen ELY % % 20 % 3 Kaakkois-Suomen ELY % % 43 % 4 Keski-Suomen ELY % % 36 % 1 Lapin ELY % % 23 % 1 Pirkanmaan ELY % % 54 % 1 Pohjanmaan ELY % % 10 % 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY % % 66 % 1 Satakunnan ELY % 0 0 % 0 % 0 TEM % % 16 % 2 Uudenmaan ELY % % 22 % 3 Varsinais-Suomen ELY % % 34 % 3 Yhteensä % % 25 % 22 Kehittämisohjelman kehys

15 Indikaattorit mennessä Hankkeissa aloittaneet henkilöt Uudet työpaikat Uudet yritykset Yhteensä - naisia Yhteensä - naisten Yhteensä - naisten Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin ja tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Koulutus- ja henkilötyöpäivät yhteensä Seuraavat hakuajat: Tietoja ELY-keskusten ESR-koordinaattoreilta Lisätietoja - Hallinnoiva ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö - Yhteyshenkilöt : Yhdessä yrittämään projektikokonaisuus: Anne Kuoppala, Ohjausryhmä: Seudullisten yrityspalvelujen tuki: Pertti Linkola, , hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, puheenjohtaja ylitarkastaja Anne Kuoppala, TEM erikoissuunnittelija Pertti Linkola, TEM, projektipäällikkö toimitusjohtaja Pia Backman, Uusyrityskeskus ry johtaja Raimo Hokkanen, Vantaan TE-toimisto osuustoimintajohtaja Sami Karhu, Pellervo-Seura ry palvelupäällikkö Jukka Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus johtaja Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikkö yksikönjohtaja Sari Taukojärvi, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry tutkimus- ja kehityspäällikkö Jari Leskinen, PKT-säätiö ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät asiantuntija Pekka Ropponen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK projektijohtaja Niina Immonen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus ry, sihteeri 15

16 1.3 APAKE aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma APAKE-kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa sekä aloittavien yrittäjien että toimivien pkyritysten liiketoimintaosaamista kehittämällä uusia tai uudistamalla ja levittämällä edellisellä ESRohjelmakaudella kehitettyjä koulutusohjelmia ja räätälöityjä asiantuntijapalveluita aloittavien yritysten ja pk-yritysten tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja ja malleja pkyritysten palvelutarjontaan. Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämisohjelmalla pyritään synnyttämään uusia, innovatiivisia yrityksiä, lisäämään kasvukykyisten ja haluisten yritysten määrää sekä parantamaan yritysten kansainvälistymisosaamista. Ohjelman on tarkoitus lisätä myös onnistuneiden sukupolvenvaihdosten määrää sekä saada yritykset panostamaan aikaisempaa enemmän henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Kehittämisohjelman eri hankkeissa kehitettyjen uusien tai uudistettujen palvelujen ja toimintamallien seurauksena aloittavien yrittäjien sekä toimivien pk-yritysten liiketoimintaympäristö paranee. APAKE-kehittämisohjelman konkreettiset tulokset Alla on lueteltu yhteenvedonomaisesti APAKE-kehittämisohjelman neljän eri valtakunnallisen osahankkeen keskeisimmät tulokset ja aikaansaannokset. 1. Yritysten sukupolven- tai omistajanvaihdosten edistäminen Hankkeen tavoitteena on edistää ja varmistaa onnistuneiden ja hallittujen sukupolventai omistajanvaihdosten toteutuminen luomalla laadukas omistajanvaihdospalveluiden tarjooma ja palveluita tarjoavien toimijoiden verkosto koko Suomeen: Omistajanvaihdospalveluiden valtakunnallinen evaluointi Tilitoimisto omistajanvaihdoksen asiantuntijana valmennusohjelman kehittäminen Opas omistajanvaihdosten neuvontaan Aktivointipaketti ikääntyville yrittäjille (sis. Yritys myyntikuntoon opas) Esitutkimus yritysten ja palveluiden loppumisesta paikkakunnalla Projektipäälliköt: Hannele Heikkinen, Hämeen ELY-keskus, puh.: , sähköposti-osoite Tapani Kaskela, Pirkanmaan ELY-keskus, puh.: , sähköposti-osoite: 2. Luovien alojen kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on levittää ja juurruttaa luoville aloille kehitetty Jalostamo 16

17 palvelumalli osaksi ELY-keskusten muuta yrityspalvelutarjoomaa. Jalostamo palvelu kehitettiin, pilotoitiin ja evaluoitiin ESR-osarahoitteisessa SILE-hankkeessa vuosina Palvelumallin levittämistä hallinnoi ja koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus. Jalostamo palvelu on luovien alojen yrityksille ja yritysten perustamista suunnitteleville tarkoitettu joustava ja ratkaisukeskeinen neuvonta- ja konsultointipalvelu. Tavoitteena on auttaa luovien alojen yrityksiä, yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia parempaan ja kannattavampaan liiketoimintaan. Jalostamo-palvelua antavien asiantuntijoiden kilpailutus Jalostamo koulutustilaisuuden järjestäminen jalostamo-asiantuntijoille ja ELY-keskusten luovista aloista vastaaville Ohjeistus-aineiston laatiminen ELY-keskuksille, muille aluekehittäjille sekä Jalostamo-asiantuntijoille Jalostamo-palvelun nettisivut: Hankekoordinaattori: Saila Pulkkinen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh.: , sähköposti-osoite: 3. Tuotekehityshanke alle kolme vuotta toimineiden yritysten eloonjäämisasteen parantamiseksi (ns. kakkosvaihde hanke) Kontaktoitu runsaat 80 yritystä ja käyty läpi yritysten liiketoimintasuunnitelmat Verrattu liiketoimintasuunnitelmaan kirjattua toimintaa toteutuneeseen ja analysoitu poikkeamat Akuutin neuvonnan tarpeessa oleville annettu neuvontaa ja ohjausta sekä ohjattu yritykset tarvittaessa niiden tarpeita vastaaviin jatkopalveluihin, kuten ELY-keskuksen, Finnveran, Tekesin jne. palveluihin Hankkeen tulosten ja kokemusten pohjalta kehitetään palvelumalli, jolla voidaan auttaa yrityksiä niiden alkutaipaleella sekä kuolemanlaaksovaiheen ylittämisessä 4. Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja uudistaminen hanke Selvitetty alkaville yrittäjille sekä pk-yrityksille TEM:n hallinnonalalla tarjolla olevia palveluita Selvitetty tarjolla olevien palveluiden päällekkäisyyksiä sekä mahdollisia katvealueita Hahmoteltu ja mallinnettu tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden uuden palvelusalkun sisältöä Selvitetty tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden tuottamisen ja tarjoamisen malleja 17

18 Kehittämisohjelman rahoitustilanne viranomaisittain APAKE Viranomainen Valtuudet Varaukset Var/valt Maksut Maks/valt Maks/var Projektien lkm Etelä-Pohjanmaan ELY % % 15 % 1 Hämeen ELY % % 9 % 3 Kaakkois-Suomen ELY % % 5 % 1 Keski-Suomen ELY % % 16 % 1 Lapin ELY % % 22 % 1 Pirkanmaan ELY % % 40 % 1 Pohjanmaan ELY % % 13 % 2 Pohjois-Pohjanmaan ELY % % 45 % 1 Satakunnan ELY % 0 0 % 0 % 0 TEM % % 9 % 1 Uudenmaan ELY % % 12 % 1 Varsinais-Suomen ELY % % 23 % 1 Yhteensä % % 19 % 14 Kehittämisohjelman kehys Indikaattorit mennessä Hankkeissa aloittaneet henkilöt Uudet työpaikat Uudet yritykset Yhteensä - naisia Yhteensä - naisten Yhteensä - naisten Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin ja tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Koulutus- ja henkilötyöpäivät yhteensä Seuraavat hakuajat: ELY-keskusten seuraavista hakuajoista lisätietoa ELY-keskusten ESRkoordinaattoreilta Lisätietoja: - Hallinnoiva ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö - Yhteyshenkilö: Anna-Liisa Heikkinen, , Riitta Güner, Ohjausryhmä (Yhteinen PROTEK-kehittämisohjelman kanssa) Akava ry Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Helsingin Uusyrityskeskus Maataloustuottajien keskusliitto MTK Opetusministeriö Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK ry) Suomen Yrittäjät Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Uudenmaan ELY-keskus Varsinais-Suomen TE-keskus Lakimies Jaana Meklin Asiantuntija Marita Aho Toimitusjohtaja Timo Onnela Johtaja Juho Ruippo Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka Johtaja Martti Pallari, ohjausryhmän puheenjohtaja Vastuualueen päällikkö Maire Mäki Ryhmäpäällikkö Olli Petramo Kehittämispäällikkö Martti Rantala 18

19 Teknologiateollisuus ry Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK ry) Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto APAKE -projekti Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto PROTEK projekti Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ryhmäpäällikkö Veikko Kajaste Ekonomisti Antti Aarnio Hankepäällikkö Anna-Liisa Heikkinen Työmarkkinaneuvos Teija Felt projektin vastuuhenkilö Ylitarkastaja Susanna Piepponen rahoittajaviranomaisen edustaja Projektiassistentti Riitta Güner ohjausryhmän sihteeri Erikoissuunnitelija Paula Heikkilä 19

20 1.4 Yrittäjyyskasvatuksella ja osaamisella muutosvoimaa Konkreettiset tulokset ja vaikuttavuus Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutosvoimaa kehittämisohjelmassa hankkeet rakentavat yrittäjyysosaamista tukevia oppimispolkuja yli kouluasteiden ja luovat yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä. Hankkeissa kehitetään opettajien ja rehtoreiden yrittäjyyskasvatusosaamista vahvistavia malleja ja testataan yrittäjyyskasvatusta palvelevia oppimisympäristöjä ja opetusmateriaalia. Hankkeiden myötä syntyy verkostoja, joissa koulutuksen ja yrittäjyyden asiantuntijat sekä elinkeinoelämän edustajat kehittävät yhdessä yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyskasvatus ja -osaaminen antavat nuorille voimavaroja selvitä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa. Hankkeiden myötä koulutuksessa korostuvat luovuus, innovaatiokyky ja riskinotto, samoin kuin kyky suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeet lisäävät nuorten tietoisuutta työstä ja auttavat tarttumaan mahdollisuuksiin. Pitkällä tähtäimellä hankkeiden vaikutukset näkyvät kasvun, kilpailukyvyn sekä tuottavuuden ja työllisyyden vahvistumisena. Hyvinvointi-Suomelle on tärkeää, että nuoret näkevät yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona ja ovat luomassa maahan uutta yrittäjyyttä ja yritystoimintaa. Esimerkkejä hankkeista YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset (S10154) Toteuttajaorganisaatio: Suomen Yrittäjät ry Toteutusaika: Projektipäällikkö Virpi Utriainen Hankkeen aikana perustetaan YES-yrittäjyyskasvatuskeskuksia, jotka kokoavat ja tuottavat yrittäjyyskasvatuspolkua konkreettisesti tukevia palveluita maakunnan kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. YES-keskuksista on saatavilla yrittäjyyskasvatukseen ja -osaamiseen liittyen opetussuunnitelmien kehittämispalveluita sekä materiaalia opetuksen sisällön, menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opettajia koulutetaan, mentoroidaan koulu-yritysyhteistyötä ja oppilaiden yrittäjyyskasvatusprojekteja sekä tarjotaan Nuori Yrittäjyys aluetoimistopalvelut. Lähinnä seudullisten kehittämiskeskusten kautta hankkeeseen osallistuvat Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Uusimaa, Itä- Uusimaa ja Kuusamon sekä Kotkan ja Haminan seudut. Tarkoituksena on vakiinnuttaa YES-keskusten toimintamalli. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo (S10339) Toteuttajaorganisaatio: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Toteutusaika: Projektipäällikkö Elena Ruskovaara Hankkeessa luodaan yrittäjyyskasvatuksen mittaristo sekä opaskirja, joka avaa yrittäjyyskasvatusta sekä tukee mittariston käyttöönottoa. Mittaristo konkretisoi ja arvioi opettajien toimintaa yrittäjyyskasvattajina sekä ohjaa opetusta ja opetusjärjestelyjä. Työkaluna mittaristo on osa koulujen laadunhallinnan järjestelmää ja kehittämistä. Tutkimustietoon pohjautuvaa ja testattua mittaristoa voivat hyödyntää myös päätöksentekijät arvioidessaan yrittäjyyskasvatuksen tilaa. Mittaristolla pyritään pitkäntähtäimen ohjausvaikutukseen, joka näkyy mm. siinä, että koulujen toimintakulttuuri kehittyy yrittäjyydelle suotuisammaksi, kumppanuuksia hyödynnetään, yrittäjyyttä ymmärretään paremmin ja yrittäjyyskasvatus on opetuksessa sisältönä ja menetelmänä. Mittaristo tehdään perusasteen käyttöön ja soveltuvin osin sitä muokataan toisen asteen tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmää ovat opettajat ja hallintovirkamiehet perusasteelta, lukiosta, ammatilliselta toiselta asteelta, harjoittelukouluista ja opettajakoulutuslaitoksista myös opettajiksi opiskelevat sekä yrittäjyyskasvatustoimijat ja päättäjätahot kunnissa sekä valtiohallinnossa. Hankekumppaneina on joukko kuntia ja koulutusorganisaatioita eri puolilta Suomea. 20

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

ESR ohjelman mahdollisuudet

ESR ohjelman mahdollisuudet ESR ohjelman mahdollisuudet Osastopäällikkö Tuija Johansson Lapin TE keskus Alustus seminaarissa Maaseudun yrittäjyyden edistäminen ohjelmatyön avulla 20.11.2008 Teemat: 1. ESR ohjelman esittely 2. Lapin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Työvoimapoliittisina toimenpiteinä toteutettavat hankkeet Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus

Työvoimapoliittisina toimenpiteinä toteutettavat hankkeet Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työvoimapoliittisina toimenpiteinä toteutettavat hankkeet Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Neuvotteleva virkamies Markku Virtanen TEM/TYO/TOKI 31.08.2010 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Valmentava

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - hankkeen loppuseminaari TERVETULOA!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - hankkeen loppuseminaari TERVETULOA! Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - hankkeen loppuseminaari TERVETULOA! Elena Ruskovaara Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kehittämishankkeen 3 tavoitetta 1. Luodaan yrittäjyyskasvatukselle mittaristo

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto CREATIVE INDUSTRIES FINLAND Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto Luovien alojen valtakunnallinen kehigäjä 1. Tietoa luovista aloista ja taloudesta 2. Yhteiskunnallisen keskustelun

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Luovien alojen valtakunnallinen Jalostamo-palvelu. Yhteistyöllä voimaa 2.6.2010

Luovien alojen valtakunnallinen Jalostamo-palvelu. Yhteistyöllä voimaa 2.6.2010 Luovien alojen valtakunnallinen Jalostamo-palvelu Yhteistyöllä voimaa 2.6.2010 Taustaa Pohjautuu Uudenmaan TE-keskuksen hallinnoiman TEM/ESR-rahoitteisen SILEprojektin (v. 2004 2008) toimintatapaan Jalostamo-tapaamisia

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR)

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013 ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) Sisällysluettelo Lyhenteet ProTeK-hankkeet ProTeK2000 ProTeK3000 Lyhenteet EU ProTeK2000 ProTeK3000 Euroopan Unioni ESR/ELY, EKAMI

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

6Aika-strategian johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmä 6Aika-strategian johtoryhmä Sähköpostikokous 20.1.2017 klo 9-15 Pöytäkirja 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN SEUDULLISEN YRITYSPALVELUN MENESTYKSEN AVA MET TASAVERTAINEN VERKOSTO KUMPPANIEN TUNTEMUS SITOUTTAVA SOPIMUS LUOTTAMUS TOISEN OSAAMISEEN YHTEINEN VIESTINTÄ 1 HAASTE Seudulliset yrityspalvelut -konseptin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2010 rakennerahasto-ohjelma Ohjaamoa tukevien valtakunnallisten ja alueellisten hakujen hakuajat Pia Pirskanen 4.11.2014 Valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus: Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013. Valtakunnalliset. kehittämisohjelmat

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013. Valtakunnalliset. kehittämisohjelmat MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 Valtakunnalliset kehittämisohjelmat 2 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013 Valtakunnalliset kehittämisohjelmat Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö, julkaisu on toteutettu

Lisätiedot

Uudenmaan ELY:ssä nyt

Uudenmaan ELY:ssä nyt Uudenmaan ELY:ssä nyt Maakuntakirjastopalaveri, Hämeenlinna 25.3.2011 Kristiina Kontiainen Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 31.3.2011 1 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin yhdistämällä TE-keskuksen,

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedepolitiikan (KTPO) sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan (KUPO) sisällölliset linjaukset

Koulutus- ja tiedepolitiikan (KTPO) sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan (KUPO) sisällölliset linjaukset Koulutus- ja tiedepolitiikan (KTPO) sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan (KUPO) sisällölliset linjaukset Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rakennerahastopäivät Helsinki to 9.9.2010

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot