MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013"

Transkriptio

1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN PROTEK: Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan Yrittäjyys työvoiman käyttötapana APAKE aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma Yrittäjyyskasvatuksella ja osaamisella muutosvoimaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana Tasa-arvoa työelämään yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan Terveenä ja osaavana työssä TOIMINTALINJA 2: TYÖLLISTYMISEN JA TYÖMARKKINOILLA PYSYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN Välityömarkkinat Työstä työhön -kehittämisohjelma Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) TOIMINTALINJA 3: TYÖMARKKINOIDEN TOIMINTAA EDISTÄVIEN OSAAMIS-, INNOVAATIO- JA PALVELUJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN Yritysharava eli Valtakunnallinen KOTTI-hanke Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Yritys-Suomi palvelujärjestelmän kehittämisohjelma Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen Osaajana työmarkkinoille Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma TOIMINTALINJA 4: JÄSENVALTIOIDEN JA ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ ESR- TOIMINNASSA Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperäistä maahanmuuttoa Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseksi ja levittämiseksi

3 JOHDANTO Valtakunnallinen kehittämisohjelma on kansallisista tavoitteista lähtevä kokonaisuus. Kehittämisohjelman sisältö pohjautuu kehittämisohjelmasta vastaavan ministeriön strategiaan ja kehittämisohjelman toteuttaminen tapahtuu yhtenä tai useampana Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamana hankkeena. Hankkeet rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisesta osiosta. Valtakunnallisen osion rahoitus on käytettävissä koko ohjelma-alueella Itä-Suomea lukuun ottamatta. Myös Manner-Suomen ESR-ohjelman alueosioiden rahoituksella voidaan käynnistää valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin liittyviä hankkeita. Kehittämisohjelmia on yhteensä 23 ja ne ovat kooltaan, sisällöltään ja toteutustavoiltaan erilaisia. Kehittämisohjelma voi olla jonkin toimintamallin kehittämistä, selvityksen tekemistä tai se voi olla luonteeltaan enemmänkin strateginen teema. Kehittämisohjelma voi koostua yhdestä tai useammasta hankkeesta. Hankkeita voidaan toteuttaa valtakunnallisesti tai alueellisesti. Kehittämisohjelma voi myös koostua pilottihankkeista, joissa kehitetyt toimintatavat pilotoinnin jälkeen levitetään muualle maahan. Kehittämisohjelman puitteissa voidaan levittää hyviä käytäntöjä ja pyrkiä varmistamaan, ettei yksittäisten hankkeitten tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Kehittämisohjelmaan voi sisältyä ns. tukirakenne, joka kokoaa näitä projektien tuloksia yhteen ja varmistaa projektien välisen yhteistyön. Oheisissa kehittämisohjelmien raporteissa on kuvattu kunkin kehittämisohjelman välituloksia sekä projektiesimerkkejä. Kunkin kehittämisohjelman rahoitustilannetta on kuvattu rahoittajaviranomaisittain ja indikaattoritiedoista on valittu keskeisimmät. Seuraavat hankkeiden hakuajat on ilmoitettu, mikäli ne ovat tiedossa. Kehittämisohjelmien kuvausten lopussa on kehittämisohjelmasta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto valtakunnallisten kehittämisohjelmien indikaattoreista. Hankkeissa on aloittanut lähes henkilöä ja hankkeilla on vaikutettu uuden työpaikan ja yli 800 yrityksen syntymiseen. Hankkeissa Uudet työpaikat Uudet yritykset Lyhytkestoisiin Koulutus- ja aloittaneet henkilöt toimenpiteisiin ja henkilötyöpäivät Yhteensä - naisia Yhteensä - naisten tiedotustilaisuuksiin yhteensä Yhteens - naisten osallistuneet ä Seuraavassa taulukossa on nähtävissä kunkin kehittämisohjelman EU- ja valtion rahoitusosuuden kehys koko ohjelmakaudella sekä varaukset, sidonnat ja maksut mennessä. 3

4 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT (EU+ valtio, euroa) Kehittämisohjelma Hallinnonala Kehys Varattu % kehyksestä Sidottu % kehyksestä % Maksettu % varauksesta kehyksestä % varauksesta % sidonnasta TOIMINTALINJA 1 PROTEK Osaamisella ja työelämän TEM % % 78 % ,4 % 31,1 % 39,9 % laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja TEM % % 62 % ,0 % 24,6 % 39,8 % työmarkkinoiden moottorina Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten TEM % % 73 % ,1 % 19,1 % 26,3 % liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma (APAKE) Yrittäjyyskasvatus OKM (OPH) % % 87 % ,7 % 27,8 % 31,8 % Luovat alat OKM (Hämeen ELY) % % 80 % ,4 % 32,0 % 39,8 % Kolmas sektori OKM (Lapin ELY) % % 73 % ,5 % 35,6 % 48,8 % Tasa-arvoa työelämään STM % % 76 % ,3 % 37,9 % 50,0 % yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan Terveenä ja osaavana työssä STM % % 61 % ,7 % 37,3 % 61,1 % Yhteensä % % 74 % ,7 % 28,1 % 38,0 % TOIMINTALINJA 2 Välityömarkkinat TEM & STM % % 59 % ,2 % 20,2 % 34,3 % TEM % % 59 % ,5 % 20,2 % 34,2 % STM % % 50 % ,0 % 19,2 % 38,4 % Työstä työhön TEM % % 76 % ,3 % 26,3 % 34,4 % Paremmat arjentaidot OKM % % 61 % ,6 % 22,7 % 37,2 % Maahanmuuttajien alkuvaiheen TEM(SM)&OKM % % 70 % ,9 % 17,1 % 24,5 % neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen TEM (SM) % % 71 % ,6 % 20,2 % 28,4 % OKM ( OPH) % % 64 % ,2 % 4,8 % 7,5 % Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja TEM % % 56 % ,0 % 19,5 % 34,6 % valtavirtaistaminen (Valtava) Yhteensä % % 61 % ,2 % 20,1 % 33,2 %

5 TOIMINTALINJA 3 TEM (Keski-Suomen % % 89 % ,3 % 43,0 % 48,5 % Yritysharava eli KOTTI-hanke ELY) Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä OKM&TEM % % 50 % ,9 % 22,2 % 43,9 % Yritys-Suomi palvelujärjestelmä TEM % % 45 % ,7 % 18,0 % 39,7 % Avoimissa oppimisympäristöissä OKM (Lapin ELY) % % 52 % ,5 % 16,6 % 32,0 % aktiivisiksi kansalaisiksi Koulutus- ja osaamistarpeiden OKM (OPH) % % 58 % ,1 % 16,6 % 28,5 % ennakointi Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien OKM (P-Pmaan ELY) % % 67 % ,5 % 30,4 % 45,1 % kehittäminen Osaajana työmarkkinoille OKM % % 62 % ,8 % 14,3 % 23,2 % Aluelähtöisten osaamisklustereiden % % 54 % ,4 % 6,2 % 11,6 % kasvu- ja kansainvälistymisohjelma TEM & OKM TEM ( U-maan ELY ) % % 56 % ,9 % 7,8 % 14,0 % OKM ( P-Pmaan % % 47 % ,1 % 1,6 % 3,3 % ELY ) Yhteensä % % 56 % ,3 % 19,1 % 34,0 % TOIMINTALINJA 4 Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen TEM (SM) % % 73 % ,6 % 23,7 % 32,5 % työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperäistä maahanmuuttoa MATTO Kansainvälinen yhteistyö hyvien TEM % % 36 % ,8 % 4,1 % 11,5 % käytäntöjen levittämiseksi Yhteensä % % 71 % ,5 % 22,7 % 31,9 % KAIKKI YHTEENSÄ % % 64 % ,1 % 22,1 % 34,8 % ESR-hankkeille tehdään pääsääntöisesti ns. vaiheistettu rahoituspäätös. Tällöin varoja ei sidota monivuotisen hankkeen koko kestolle, vaan hankkeen etenemistä tarkastellaan vuosittain. Varattu= Hyväksytyn projektisuunnitelman mukainen hankkeen rahoituskehys, joka varaudutaan maksamaan, mikäli hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Varaus sisältää myös jo sidotut varat. Sidottu= Hankkeelle sitovasti myönnetty rahoitus. Hankkeelle tehdään sen keston aikana 1-4 sidontapäätöstä. Maksettu= Hankkeelle maksettu rahoitus sekä maksatuspäätös, josta puuttuu vielä viimeinen tekninen maksun tilisiirto (maksatushakemukselle ei enää tehdä tukikelpoisuustarkastuksia) 5

6 PROTEK Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä. Yrittäjyys työvoiman käyttötapana APAKE Aloittavien yrittäjien ja pkyritysten Yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun. Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana Tasa-arvoa työelämään yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan Terveenä ja osaavana työssä Välityömarkkinat Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisten kehittämisohjelmien varaukset ja maksut (EU+valtio) suhteessa kehyksiin Työstä työhön Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ALPO Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja Valtava Sukupuolten välisen tasaarvon valtavirtaistaminen KOTTI Yritysharava Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuiskoulutukseen Yritys-Suomi palvelujärjestelmä Avoimissa oppimisympäristöissä aktiivisiksi kansalaisiksi Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen Osaajana työmarkkinoille Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma MATTO Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen Kv-yhteistyö hyvien käytäntöjen levittämiseksi KAIKKI YHTEENSÄ 3,4 % 0,8 % 10,0 % 10,5 % 13,1 % 9,8 % 14,6 % 14,9 % 10,6 % 16,0 % 16,1 % 16,7 % 21,4 % 20,9 % 17,7 % 21,5 % 17,1 % 23,4 % 22,5 % 24,3 % 23,2 % 20 % 26,3 % 26,3 % 33,7 % 45 % 51 % 54 % 60 % 63 % 64 % 64 % 61 % 65 % 63 % 67 % 71 % 68 % 75 % 79 % 77 % 84 % 90 % 87 % 94 % 100 % 99 % 115 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 120,0 % TL 1 TL 2 TL 3 TL 4 Varaukset Maksut

7 Alla olevassa taulukossa on kuvattu rahoitustilannetta rahoittajittain. Suurin osa kehittämisohjelmista koostuu useammasta hankkeesta. Se, rahoittaako kehittämisohjelmaa yksi vai useampi viranomainen selviää kunkin kehittämisohjelman lopussa olevasta taulukosta, jossa kehittämisohjelman rahoitustiedot on nähtävissä rahoittajittain. Hankkeitten lukumäärä kuvaa projektikoodien lukumäärää, vaikka joissain tapauksissa kaksi hanketta saattaakin liittyä kiinteästi yhteen kokonaisuuteen (esim. siten, että työvoimapoliittiset toimet ovat omalla projektikoodilla ja muut toimet toisella projektikoodilla). Viranomainen Valtuudet Varaukset Var/valt Maksut Maks/valt Maks/var Projektien lkm Etelä-Pohjanmaan ELY % % 7 % 15 Hämeen ELY % % 26 % 43 Kaakkois-Suomen ELY % % 33 % 36 Keski-Suomen ELY % % 33 % 13 Lapin ELY % % 22 % 36 OPH % % 17 % 66 Pirkanmaan ELY % % 31 % 28 Pohjanmaan ELY % % 10 % 14 Pohjois-Pohjanmaan ELY % % 29 % 53 Satakunnan ELY % % 10 % 5 STM % % 33 % 13 TEM (SM) % % 14 % 17 Uudenmaan ELY % % 17 % 48 Varsinais-Suomen ELY % % 27 % 13 Yhteensä % % 22 % 400 Kehittämisohjelmien kehys Kehittämisohjelmista on laadittu myös esite. Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmista löytyy osoitteesta 7

8 8

9 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN 9

10 1.1 PROTEK: Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan PROTEK-hankkeita on ELY-keskusalueilla 39 kpl ja jokaisella hankkeella on omat tavoitteensa, mutta kantavana ajatuksena kaikissa hankkeissa tulee olla pk-yritysten kannalta osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen yritysten kasvu- ja muutostilanteissa. Pk-yritysten henkilöstön kehittämisessä hyödynnetään erilaisia yritysverkostoja. Hankkeissa tulisi kiinnittää huomiota uusien toimintamallien kehittämiseksi ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun sekä edistää alueilla käytössä olevien osaamista edistävien palvelujen, koulutuksen ja rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti. Henkilöstön kehittämisessä työkaluina käytetään yhteishankintakoulutusta (Täsmä ja Rekry). Hankkeiden varsinaisia tuloksia on vielä vaikea sanoa lopullisesti, koska hankkeet ovat vielä käynnissä ja monet hakevat jatkorahoitusta. Esimerkiksi Uudellamaalla PROTEK-kehittämisohjelmassa on kehitetty ja kokeiltu uusia malleja ja tapoja pk-yrityksille soveltuvaan yhteishankintakoulutukseen (TäsmäKoulutus). Samalla on kehitetty verkostomalleja ja pyritty mahdollisimman joustavaan yhteishankintakoulutuksen toteuttamistapaan. Rohkaisevia kokemuksia on saatu liiketoimintaosaamisen ja yhteishankintakoulutuksen yhdistämisestä. Parhaat tulokset pk-yritysten palvelemisessa on saatu niissä projektissa, joissa pk-yritysten koulutus- ja kehittämistarpeita on kartoitettu kokonaisvaltaisesti. Projektit, jotka alueellaan tekevät verkostoyhteistyötä TE-toimistojen, koulutusorganisaatioiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa, ovat onnistuneet parhaiten asiakashankinnassa. Teemapohjaisissa hankkeissa on kehitetty erilaisia malleja, kuten mentorointimalli ja muutosvalmennus malli. Toimialapohjaisissa hankkeissa on tehty toimialaselvityksiä sekä kartoitettu koulutus- ja kehittämistarpeita. Esimerkkejä hankkeista HynäPro/ Pirkanmaa Kohderyhmänä ovat kone- ja metallituoteteollisuuden pienet yritykset. Toteuttajana Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehittämisyhtiö Tredea Oy, projektipäällikkö Jouni Myllymäki Tavoitteena kehittää yritystä kokonaisuutena ja sitä kautta luoda toimintaan jatkuvuutta, parempaa kannattavuutta ja kilpailukykyä eli kokonaisvaltaista hyvinvointia. Samalla tavoitteena on myös yritysverkoston kehittäminen ja laajentaminen oppivaksi ja tuottavaksi. Verkoston yrityksille luodaan pitkäjänteinen ja ennakoiva kehittämisen kulttuuri. Yrityksille tehdään liiketoimintasuunnitelman mukainen henkilöstöstrategia ja niihin pohjautuva kehittämis-, koulutus- ja rekrytointisuunnitelma. Verkostossa rakennetaan yhteisiä koulutuksia ja yritysryhmähankkeita. Lisätietoja: Tutka-hanke/ Uusimaa TUTKA-hankkeessa luodaan uudenlainen ja joustava koulutusmalli yritysten, viranomaisten ja koulutettavien käyttöön. Tavoitteena on lisätä joustavuutta ja jatkuvuutta yritysten koulutukseen, vastata yritysten koulutustarpeisiin sekä antaa konkreettista apua rekrytointiin yhdessä paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen työnantajapalveluiden, kouluttajien ja oppilaitosten kanssa. Yritysten koulutustarpeet kartoitetaan ja yrityksille tehdään koulutussuunnitelmat. Yhteystiedot: projektipäällikkö puh koulutuspäällikkö puh

11 Itsenäisten ammatinharjoittajien mentorointi/ Uusimaa Projektin kohderyhmänä ovat Akavan Erityisalat ry:n jäsenenä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat (pääsääntöisesti toiminimellä toimivia yksinyrittäjiä). Projekti aktivoi, tukee ja vahvistaa toimintansa aloittaneen ammatinharjoittajan eli aktorin yritystoimintaa. Tarkoituksena on myös luoda pysyviä yhteistyöverkostoja aktor- ja mentoriammatinharjoittajien välille. Projektin tuloksena laaditaan mentoroinnin toimintamalli ja mentorointiopas. Yhteystiedot: Kehittämisohjelman rahoitustilanne viranomaisittain PROTEK Viranomainen Valtuudet Varaukset Var/valt Maksut Maks/valt Maks/var Projektien lkm Etelä-Pohjanmaan ELY % % 5 % 2 Hämeen ELY % % 33 % 5 Kaakkois-Suomen ELY % % 68 % 2 Keski-Suomen ELY % % 28 % 3 Lapin ELY % % 24 % 2 Pirkanmaan ELY % % 61 % 2 Pohjanmaan ELY % % 1 % 2 Pohjois-Pohjanmaan ELY % % 52 % 5 Satakunnan ELY % % 25 % 2 TEM % % 4 % 1 Uudenmaan ELY % % 28 % 9 Varsinais-Suomen ELY % % 28 % 4 Yhteensä % % 31 % 39 Kehittämisohjelman kehys Indikaattorit mennessä Hankkeissa aloittaneet henkilöt Uudet työpaikat Uudet yritykset Yhteensä - naisia Yhteensä - naisten Yhteensä - naisten Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin ja tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Koulutus- ja henkilötyöpäivät yhteensä Seuraavat hakuajat: Tiedot ELY-keskusten ESR-koordinaattoreilta Lisätiedot Hallinnoiva ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö Yhteyshenkilö: Anna-Liisa Heikkinen Ohjausryhmä (Yhteinen APAKE-kehittämisohjelman kanssa) Akava ry Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Helsingin Uusyrityskeskus Maataloustuottajien keskusliitto MTK Opetusministeriö Lakimies Jaana Meklin Asiantuntija Marita Aho Toimitusjohtaja Timo Onnela Johtaja Juho Ruippo Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju 11

12 Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö Elinkeinopoliittinen asiantuntija (SAK ry) Pia Björkbacka Suomen Yrittäjät Johtaja Martti Pallari, ohjausryhmän puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Vastuualueen päällikkö Maire Mäki Uudenmaan ELY-keskus Ryhmäpäällikkö Olli Petramo Varsinais-Suomen TE-keskus Kehittämispäällikkö Martti Rantala Teknologiateollisuus ry Ryhmäpäällikkö Veikko Kajaste Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK ry) Ekonomisti Antti Aarnio Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto APAKE -projekti Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto PROTEK projekti Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Hankepäällikkö Anna-Liisa Heikkinen Työmarkkinaneuvos Teija Felt projektin vastuuhenkilö Ylitarkastaja Susanna Piepponen rahoittajaviranomaisen edustaja Projektiassistentti Riitta Güner ohjausryhmän sihteeri Erikoissuunnitelija Paula Heikkilä PROTEK -kehittämisohjelmalla ei ole vielä yhteisiä nettisivuja. 12

13 1.2 Yrittäjyys työvoiman käyttötapana Kehittämisohjelmalla on kaksi koordinaatioprojektia Yhdessä yrittämään! projektikokonaisuus ( ) Seudullisten yrityspalvelujen tuki ( ) Ohjelmalla on paitsi kaksi koordinaatioprojektia myös kaksi tavoitealuetta: - ohjelmassa kehitetään seudullisen yrityspalvelun prosesseja ja järjestelmiä - ohjelma vauhdittaa monimuotoisen uuden yrittäjyyden kehittymistä. Teemat ja iskulauseet Suomessa on paljon yrityspalveluorganisaatioita ja yksin yrittäminen on keskeisin yrittämisen tapa. Ohjelmassa painotetaan palveluorganisaatioiden erillisyyden ja yksin yrittämisen vastapainoksi yhteistoimintaa sekä yrityksiä palveltaessa että varsinaisessa yrittämisessä. Ohjelmakokonaisuuden toiminnallinen avainsana on siis yhteistoiminta, mistä myös seuraa osuustoiminnallisen yrittäjyyden iso paino ohjelmassa. Ohjelmalla ei ole yhtä omaa slogania. Ohjelmassa käytetään Yhdessä yrittämään! slogania. Ohjelma kuitenkin osallistuu Euroopan pk-yritysviikon koordinaatioon Suomessa ja vastaa viikon suomenkielisen kampanjan iskulauseesta. Vuonna 2010 viikon tunnuslause oli Tukea menestykseen. (Yhdessä yrittämään! on pk-yrityksille ja suurelle yleisölle suunnattu kehotus ja Tukea menestykseen puolestaan suunnattiin yrityspalveluorganisaatioille). Yrityspalveluorganisaatioiden toimintaa kehitetään osana Yritys-Suomi palvelujärjestelmää ja nimi Yritys-Suomi palvelee paitsi brändinä, sopivissa yhteyksissä myös yrittäjyysaktiivisuuteen viittaavana iskevänä ilmauksena. Konkreettiset tulokset / Vaikuttavuus Ohjelman konkreettisia tuloksia ja vaikuttavuutta on luontevin tarkastella sen valossa, miten yhteistoiminta on kehittynyt ja miten potentiaalinen yhteistoimintaetu on tarkoitus hyödyntää. Yhteistoimintaa seudullisissa yrityspalveluissa kehitetään siten, että Seudullisten yrityspalvelujen tukiprojektin vetämä arviointi- ja kehittämiskeskustelu avaa kehittämisprosessin. Päämääränä on kullakin seudulla sopimus yritysneuvonnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä nykyisestä edelleen parantavasta yhteistyöstä. Samalla tehdään määrämuotoinen toiminnan arviointi, kehittämistoimenpiteiden yksilöinti sekä kehittämispolkua käytännössä ohjaavan yhteistyösopimuksen solmiminen. Kehittämisprosessit on käynnistetty laajasti eri puolilla maata ja hankkeen rooli parhaiden käytäntöjen levittäjänä on vahvistunut toiminnan edetessä Seudullisissa neuvotteluprosesseissa tulee esiin tarpeita myös valtakunnallista kehittämistä silmällä pitäen. Kehittämisprosessi välittää tietoa valtakunnallisista kehittämistoimenpiteistä seututasolle ja aktivoi seutuja hyödyntämään valtakunnallisesti kehitettyjä instrumentteja sekä osallistumaan myös EU:n yrittäjyyskampanjointiin ja hyvien toimintatapojen levittämiseen. Ensimmäinen Yritys-Suomi palvelustandardit täyttävä seudullinen sopimus, Kotkan-Haminan seudun, on hyväksytty työ- ja elinkeinoministeriössä ja uusia sopimuksia tehdään koko ajan eri seuduilla. 13

14 Valtakunnallisen ohjelman ELY-keskusten rahoitusvastuulla olevat projektit tukevat osaltaan seudullista kehittämistyötä tarjoten rahoitukselliset puitteet seudun eri toimijoiden tarjoamien palvelujen kehittämiseen vastaamaan yhteistyön vaatimuksia. Yhteistoiminta monimuotoisen uuden yrittäjyyden kehittämiseksi painottuu ohjelman projekteissa monin eri tavoin. Yhdessä yrittämään! hankkeen aloitteesta uusittiin sivuston yrittäjyyspalveluosio paremmin tukemaan yrittäjäkumppanin tai yrityksen jatkajan hakua. Kumppania voi etsiä myös osuuskuntaan ja franchising ketjuun tai yrittäjää jo olemassa olevaan liikeideaan perustuvaan yritykseen. Mol.fi sivustolla onkin jatkuvasti yrittäjyysmahdollisuutta avoinna. Yhdessä yrittämään! -hanke on kouluttanut osuuskunnan perustamispalveluihin perehtyneen yritysneuvojaverkoston ja tuottanut monipuolisen internet-materiaalin neuvontatyön tueksi. Yhteistoiminnassa TEM:n strategisten LUOVA ja HYVÄ hankkeiden kanssa osoittanut osuuskuntamuotoiselle yrittämiselle monipuolisia sovellusmahdollisuuksia luovien ja hyvinvointialojen piirissä sekä mm. oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa. Monimuotoinen yrittäjyys korostuu myös mm. MASUUNI-hankkeessa (Uusimaa), jonka kehittämillä palveluilla pyritään tukemaan maahanmuuttajia suomalaisen yrittäjyyden voimavarana. Esimerkkejä hankkeista Aloittavien yritysten neuvontapalvelut Tampereen seudulla, Toteuttajaorganisaatio Tredea Oy, yhteyshenkilö Ari Tuulentie Projekti sisältää keskeisiä yritysten neuvonta- ja kehityspalveluja Tampereen seudulla (mukaan lukien Oriveden kaupunki). Projektilla tiivistetään näiden palvelujen tuottajien yhteistyötä keskenään ja muiden toimijoiden kanssa: - Tampereen seudun osuustoimintakeskus ry:n vetämä osuustoimintapalvelu neuvoo uuden osuuskunnan perustamista harkitsevia henkilöitä. - Pirkanmaan Yrittäjät ry:n vetämä viestinvaihtopalvelu auttaa omistajavaihdoksissa. Viestinvaihto myös ylläpitää luopuja- ja jatkajarekisteriä. - Pirkanmaan Yrityskummit ry tarjoavat kokemustaan lähinnä nuorille yrityksille yrityksen strategisessa johtamisessa. Yrityskummit ylläpitävät yrityskummirekisteriä. - Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikön proakatemian valmentajien koordinoima hanke, joka pyrkii edistämään nuorten yrittäjyyttä sekä synnyttämään aktiivisesti toimivan nuorten yrittäjien verkoston. Pirkanmaan hankekokonaisuus on edistynyt hyvin ja sen tavoitteita on osin korotettu. Kehittämisohjelman rahoitustilanne viranomaisittain Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina Viranomainen Valtuudet Varaukset Var/valt Maksut Maks/valt Maks/var Projektien lkm Etelä-Pohjanmaan ELY % 0 0 % 0 % 2 Hämeen ELY % % 20 % 3 Kaakkois-Suomen ELY % % 43 % 4 Keski-Suomen ELY % % 36 % 1 Lapin ELY % % 23 % 1 Pirkanmaan ELY % % 54 % 1 Pohjanmaan ELY % % 10 % 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY % % 66 % 1 Satakunnan ELY % 0 0 % 0 % 0 TEM % % 16 % 2 Uudenmaan ELY % % 22 % 3 Varsinais-Suomen ELY % % 34 % 3 Yhteensä % % 25 % 22 Kehittämisohjelman kehys

15 Indikaattorit mennessä Hankkeissa aloittaneet henkilöt Uudet työpaikat Uudet yritykset Yhteensä - naisia Yhteensä - naisten Yhteensä - naisten Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin ja tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Koulutus- ja henkilötyöpäivät yhteensä Seuraavat hakuajat: Tietoja ELY-keskusten ESR-koordinaattoreilta Lisätietoja - Hallinnoiva ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö - Yhteyshenkilöt : Yhdessä yrittämään projektikokonaisuus: Anne Kuoppala, Ohjausryhmä: Seudullisten yrityspalvelujen tuki: Pertti Linkola, , hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, puheenjohtaja ylitarkastaja Anne Kuoppala, TEM erikoissuunnittelija Pertti Linkola, TEM, projektipäällikkö toimitusjohtaja Pia Backman, Uusyrityskeskus ry johtaja Raimo Hokkanen, Vantaan TE-toimisto osuustoimintajohtaja Sami Karhu, Pellervo-Seura ry palvelupäällikkö Jukka Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus johtaja Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikkö yksikönjohtaja Sari Taukojärvi, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry tutkimus- ja kehityspäällikkö Jari Leskinen, PKT-säätiö ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät asiantuntija Pekka Ropponen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK projektijohtaja Niina Immonen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus ry, sihteeri 15

16 1.3 APAKE aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma APAKE-kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa sekä aloittavien yrittäjien että toimivien pkyritysten liiketoimintaosaamista kehittämällä uusia tai uudistamalla ja levittämällä edellisellä ESRohjelmakaudella kehitettyjä koulutusohjelmia ja räätälöityjä asiantuntijapalveluita aloittavien yritysten ja pk-yritysten tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja ja malleja pkyritysten palvelutarjontaan. Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämisohjelmalla pyritään synnyttämään uusia, innovatiivisia yrityksiä, lisäämään kasvukykyisten ja haluisten yritysten määrää sekä parantamaan yritysten kansainvälistymisosaamista. Ohjelman on tarkoitus lisätä myös onnistuneiden sukupolvenvaihdosten määrää sekä saada yritykset panostamaan aikaisempaa enemmän henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Kehittämisohjelman eri hankkeissa kehitettyjen uusien tai uudistettujen palvelujen ja toimintamallien seurauksena aloittavien yrittäjien sekä toimivien pk-yritysten liiketoimintaympäristö paranee. APAKE-kehittämisohjelman konkreettiset tulokset Alla on lueteltu yhteenvedonomaisesti APAKE-kehittämisohjelman neljän eri valtakunnallisen osahankkeen keskeisimmät tulokset ja aikaansaannokset. 1. Yritysten sukupolven- tai omistajanvaihdosten edistäminen Hankkeen tavoitteena on edistää ja varmistaa onnistuneiden ja hallittujen sukupolventai omistajanvaihdosten toteutuminen luomalla laadukas omistajanvaihdospalveluiden tarjooma ja palveluita tarjoavien toimijoiden verkosto koko Suomeen: Omistajanvaihdospalveluiden valtakunnallinen evaluointi Tilitoimisto omistajanvaihdoksen asiantuntijana valmennusohjelman kehittäminen Opas omistajanvaihdosten neuvontaan Aktivointipaketti ikääntyville yrittäjille (sis. Yritys myyntikuntoon opas) Esitutkimus yritysten ja palveluiden loppumisesta paikkakunnalla Projektipäälliköt: Hannele Heikkinen, Hämeen ELY-keskus, puh.: , sähköposti-osoite Tapani Kaskela, Pirkanmaan ELY-keskus, puh.: , sähköposti-osoite: 2. Luovien alojen kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on levittää ja juurruttaa luoville aloille kehitetty Jalostamo 16

17 palvelumalli osaksi ELY-keskusten muuta yrityspalvelutarjoomaa. Jalostamo palvelu kehitettiin, pilotoitiin ja evaluoitiin ESR-osarahoitteisessa SILE-hankkeessa vuosina Palvelumallin levittämistä hallinnoi ja koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus. Jalostamo palvelu on luovien alojen yrityksille ja yritysten perustamista suunnitteleville tarkoitettu joustava ja ratkaisukeskeinen neuvonta- ja konsultointipalvelu. Tavoitteena on auttaa luovien alojen yrityksiä, yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia parempaan ja kannattavampaan liiketoimintaan. Jalostamo-palvelua antavien asiantuntijoiden kilpailutus Jalostamo koulutustilaisuuden järjestäminen jalostamo-asiantuntijoille ja ELY-keskusten luovista aloista vastaaville Ohjeistus-aineiston laatiminen ELY-keskuksille, muille aluekehittäjille sekä Jalostamo-asiantuntijoille Jalostamo-palvelun nettisivut: Hankekoordinaattori: Saila Pulkkinen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh.: , sähköposti-osoite: 3. Tuotekehityshanke alle kolme vuotta toimineiden yritysten eloonjäämisasteen parantamiseksi (ns. kakkosvaihde hanke) Kontaktoitu runsaat 80 yritystä ja käyty läpi yritysten liiketoimintasuunnitelmat Verrattu liiketoimintasuunnitelmaan kirjattua toimintaa toteutuneeseen ja analysoitu poikkeamat Akuutin neuvonnan tarpeessa oleville annettu neuvontaa ja ohjausta sekä ohjattu yritykset tarvittaessa niiden tarpeita vastaaviin jatkopalveluihin, kuten ELY-keskuksen, Finnveran, Tekesin jne. palveluihin Hankkeen tulosten ja kokemusten pohjalta kehitetään palvelumalli, jolla voidaan auttaa yrityksiä niiden alkutaipaleella sekä kuolemanlaaksovaiheen ylittämisessä 4. Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja uudistaminen hanke Selvitetty alkaville yrittäjille sekä pk-yrityksille TEM:n hallinnonalalla tarjolla olevia palveluita Selvitetty tarjolla olevien palveluiden päällekkäisyyksiä sekä mahdollisia katvealueita Hahmoteltu ja mallinnettu tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden uuden palvelusalkun sisältöä Selvitetty tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden tuottamisen ja tarjoamisen malleja 17

18 Kehittämisohjelman rahoitustilanne viranomaisittain APAKE Viranomainen Valtuudet Varaukset Var/valt Maksut Maks/valt Maks/var Projektien lkm Etelä-Pohjanmaan ELY % % 15 % 1 Hämeen ELY % % 9 % 3 Kaakkois-Suomen ELY % % 5 % 1 Keski-Suomen ELY % % 16 % 1 Lapin ELY % % 22 % 1 Pirkanmaan ELY % % 40 % 1 Pohjanmaan ELY % % 13 % 2 Pohjois-Pohjanmaan ELY % % 45 % 1 Satakunnan ELY % 0 0 % 0 % 0 TEM % % 9 % 1 Uudenmaan ELY % % 12 % 1 Varsinais-Suomen ELY % % 23 % 1 Yhteensä % % 19 % 14 Kehittämisohjelman kehys Indikaattorit mennessä Hankkeissa aloittaneet henkilöt Uudet työpaikat Uudet yritykset Yhteensä - naisia Yhteensä - naisten Yhteensä - naisten Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin ja tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Koulutus- ja henkilötyöpäivät yhteensä Seuraavat hakuajat: ELY-keskusten seuraavista hakuajoista lisätietoa ELY-keskusten ESRkoordinaattoreilta Lisätietoja: - Hallinnoiva ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö - Yhteyshenkilö: Anna-Liisa Heikkinen, , Riitta Güner, Ohjausryhmä (Yhteinen PROTEK-kehittämisohjelman kanssa) Akava ry Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Helsingin Uusyrityskeskus Maataloustuottajien keskusliitto MTK Opetusministeriö Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK ry) Suomen Yrittäjät Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Uudenmaan ELY-keskus Varsinais-Suomen TE-keskus Lakimies Jaana Meklin Asiantuntija Marita Aho Toimitusjohtaja Timo Onnela Johtaja Juho Ruippo Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka Johtaja Martti Pallari, ohjausryhmän puheenjohtaja Vastuualueen päällikkö Maire Mäki Ryhmäpäällikkö Olli Petramo Kehittämispäällikkö Martti Rantala 18

19 Teknologiateollisuus ry Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK ry) Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto APAKE -projekti Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto PROTEK projekti Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ryhmäpäällikkö Veikko Kajaste Ekonomisti Antti Aarnio Hankepäällikkö Anna-Liisa Heikkinen Työmarkkinaneuvos Teija Felt projektin vastuuhenkilö Ylitarkastaja Susanna Piepponen rahoittajaviranomaisen edustaja Projektiassistentti Riitta Güner ohjausryhmän sihteeri Erikoissuunnitelija Paula Heikkilä 19

20 1.4 Yrittäjyyskasvatuksella ja osaamisella muutosvoimaa Konkreettiset tulokset ja vaikuttavuus Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutosvoimaa kehittämisohjelmassa hankkeet rakentavat yrittäjyysosaamista tukevia oppimispolkuja yli kouluasteiden ja luovat yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä. Hankkeissa kehitetään opettajien ja rehtoreiden yrittäjyyskasvatusosaamista vahvistavia malleja ja testataan yrittäjyyskasvatusta palvelevia oppimisympäristöjä ja opetusmateriaalia. Hankkeiden myötä syntyy verkostoja, joissa koulutuksen ja yrittäjyyden asiantuntijat sekä elinkeinoelämän edustajat kehittävät yhdessä yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyskasvatus ja -osaaminen antavat nuorille voimavaroja selvitä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa. Hankkeiden myötä koulutuksessa korostuvat luovuus, innovaatiokyky ja riskinotto, samoin kuin kyky suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeet lisäävät nuorten tietoisuutta työstä ja auttavat tarttumaan mahdollisuuksiin. Pitkällä tähtäimellä hankkeiden vaikutukset näkyvät kasvun, kilpailukyvyn sekä tuottavuuden ja työllisyyden vahvistumisena. Hyvinvointi-Suomelle on tärkeää, että nuoret näkevät yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona ja ovat luomassa maahan uutta yrittäjyyttä ja yritystoimintaa. Esimerkkejä hankkeista YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset (S10154) Toteuttajaorganisaatio: Suomen Yrittäjät ry Toteutusaika: Projektipäällikkö Virpi Utriainen Hankkeen aikana perustetaan YES-yrittäjyyskasvatuskeskuksia, jotka kokoavat ja tuottavat yrittäjyyskasvatuspolkua konkreettisesti tukevia palveluita maakunnan kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. YES-keskuksista on saatavilla yrittäjyyskasvatukseen ja -osaamiseen liittyen opetussuunnitelmien kehittämispalveluita sekä materiaalia opetuksen sisällön, menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opettajia koulutetaan, mentoroidaan koulu-yritysyhteistyötä ja oppilaiden yrittäjyyskasvatusprojekteja sekä tarjotaan Nuori Yrittäjyys aluetoimistopalvelut. Lähinnä seudullisten kehittämiskeskusten kautta hankkeeseen osallistuvat Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Uusimaa, Itä- Uusimaa ja Kuusamon sekä Kotkan ja Haminan seudut. Tarkoituksena on vakiinnuttaa YES-keskusten toimintamalli. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo (S10339) Toteuttajaorganisaatio: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Toteutusaika: Projektipäällikkö Elena Ruskovaara Hankkeessa luodaan yrittäjyyskasvatuksen mittaristo sekä opaskirja, joka avaa yrittäjyyskasvatusta sekä tukee mittariston käyttöönottoa. Mittaristo konkretisoi ja arvioi opettajien toimintaa yrittäjyyskasvattajina sekä ohjaa opetusta ja opetusjärjestelyjä. Työkaluna mittaristo on osa koulujen laadunhallinnan järjestelmää ja kehittämistä. Tutkimustietoon pohjautuvaa ja testattua mittaristoa voivat hyödyntää myös päätöksentekijät arvioidessaan yrittäjyyskasvatuksen tilaa. Mittaristolla pyritään pitkäntähtäimen ohjausvaikutukseen, joka näkyy mm. siinä, että koulujen toimintakulttuuri kehittyy yrittäjyydelle suotuisammaksi, kumppanuuksia hyödynnetään, yrittäjyyttä ymmärretään paremmin ja yrittäjyyskasvatus on opetuksessa sisältönä ja menetelmänä. Mittaristo tehdään perusasteen käyttöön ja soveltuvin osin sitä muokataan toisen asteen tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmää ovat opettajat ja hallintovirkamiehet perusasteelta, lukiosta, ammatilliselta toiselta asteelta, harjoittelukouluista ja opettajakoulutuslaitoksista myös opettajiksi opiskelevat sekä yrittäjyyskasvatustoimijat ja päättäjätahot kunnissa sekä valtiohallinnossa. Hankekumppaneina on joukko kuntia ja koulutusorganisaatioita eri puolilta Suomea. 20

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY:ssä nyt

Uudenmaan ELY:ssä nyt Uudenmaan ELY:ssä nyt Maakuntakirjastopalaveri, Hämeenlinna 25.3.2011 Kristiina Kontiainen Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 31.3.2011 1 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin yhdistämällä TE-keskuksen,

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 Paula Kuusipalo Tapani Kojonsaari 20.3.2009 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN KEHITTÄMISOHJELMAT Ohjelman valtakunnallinen osio toteutetaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE. 7.12.2011 Paasitorni

VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE. 7.12.2011 Paasitorni VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE 7.12.2011 Paasitorni Neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori Työ- ja elinkeinoministeriö Koordinointihankkeen toimikausi 1.9.2008-31.12.2011

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä. Arvokas työelämä Musiikkitalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä. Arvokas työelämä Musiikkitalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä Arvokas työelämä Musiikkitalo 11.3.2013 Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Uusi tuottavuus ja uusi työ Tuotannontekijät Työvoima Tuotantovälineet

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ESR toimintaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

ESR-hakuinfo Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3

ESR-hakuinfo Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3 ESR-hakuinfo 16.6.2015 Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku Länsi-Suomen alueen 3. alueellinen ESRhankehaku 12.6.-1.10.2015 Haku

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 12.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot