SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 2013 SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS

2 2 Puheenjohtajan terveiset 1. Yhdistyksen varsinainen toiminta 1.1 Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n toiminta-ajatus 1.2 Jäsenet 1.3 Koulutus Valtakunnalliset Haavapäivät Alueelliset haavakoulutukset Auktorisoitujen haavahoitajien koulutus 1.4 Haavahoitajien auktorisointi 1.5 Haava-lehti 1.6 Tutkimus- ja kehittämistyö 1.7 Kansainvälinen toiminta Kongressit STOP Painehaavoille - päivä 1.8 Apurahat 1.9 Facebook-sivut 2. Hallinto ja talous 2.1 Vuosikokous 2.2 Hallitus ja toimikunnat 2.3 Kannatusjäsenet 2.4 Talouden toteutuminen

3 3 Heidin kuva puhujanpöntön takana Puheenjohtajan terveiset Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n mennyt vuosi 2013 on ollut aktiivinen. Yhdistykset ja niiden toiminta, ovat sidoksissa hallitukseen ja hallitusten jäsenten aktiivisuuteen. Tänä vuonna hallitus vaihtui laajalla rintamalla ja saimme kolme uutta jäsentä hallitukseen. Tämä toi omat haasteensa yhdistyksen toimintaan, varsinkin kun samassa yhteydessä vaihtuivat myös hallituksen varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja. Mennyt vuosi oli siis tavallaan monelle hallituksen jäsenelle perehtymisen vuosi yhdistyksen varsinaiseen toimintaan ja itse hallitustyöskentelyyn. Näkisin, että hallitus hitsautui tämän vuoden aikana hyvin yhteen. Omalta osaltani haluaisin kiittää koko hallitusta menneen vuoden panostuksesta ja vastuunkannosta yhdistyksen ideologian eteenpäin viemisessä. Yhdistyksen vuosi oli vilkas koulutuksien saralla. XVI Valtakunnalliset Haavapäivät olivat Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä tammikuun lopulla. Järjestimme jo toisen vuoden peräkkäin auktorisoiduille haavahoitajille oman koulutuksensa, tällä kertaa koko päivän kestoisena. Tämäkin koulutus on tullut jäädäkseen, ainakin saadun palautteen perusteella. Alueellisia koulutuksia oli jälleen kaksi eri puolilla Suomea. Kaiken kaikkiaan Suomen Haavanhoitoyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin osallistui viime vuonna yli 1100 terveydenhuollon ammattilaista. Kysyntää koulutuksille olisi paljon enemmänkin, mutta hallitustyön ollessa vapaaehtoisuuteen perustuvaa, on vuosittain neljänkin koulutuksen järjestäminen mielestäni erittäin hyvä saavutus.

4 4 Haava-lehti on ilmestynyt tavanomaisesti neljästi uudessa, muokatussa ulkoasussaan. Taitto- ja painopaikka vaihtuivat kilpailutuksien perusteella ja samalla lehti sai uuden, entistä raikkaamman ilmeen. Lehden sisältö on pysynyt korkealaatuisena ja toimitusneuvosto on päätoimittajan johdolla tehnyt mahtavaa työtä - Kiitos. Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneille ja erityisesti Haava-lehdessä mainostaneille yrityksille. llman tätä yritysmaailman arvokasta panostusta, Haava-lehteä ei samassa laajuudessa pystyttäisi julkaisemaan. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on saanut tänäkin vuonna kansainvälistä näkyvyyttä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Salla Seppänen on tuonut Suomea "maailman haavakartalle" toimimalla Euroopan Haavaneuvoston, EWMA:n, presidenttinä. Toivotan Sallalle onnea ja menestystä tehtävässään. Lisäksi yhdistyksen jäsenistä osa on esitellyt kehittämisprojektejaan ja tutkimuksiaan kansainvälisissä kongresseissa. Haavatutkimusta tulisi mielestäni Suomessa tehdä enemmän; suomalaiset tutkimukset ovat korkealaatuisia ja korkeasti arvostettuja maailmalla. Yhdistys toimii suurelta osaltaan jäseniään varten ja jakamalla apurahoja annetaan jäsenille mahdollisuus haavatutkimuksen tekoon. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana toimiminen on ollut haasteellista, opettavaista ja ennen kaikkea hauskaa. Yhdistyksessä on mukana aivan uskomattoman aktiivisia ja haava-asialle vihkiytyneitä jäseniä, joiden avulla ja tuella hallituksen on ollut helppo toimia. Yritysjäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana koulutuksissa ja omalta osaltaan tuovat tärkeää tietoa kehittyvän teknologian puolelta jäsenistöllemme. Haluan kiittää kaikkia yhdistyksen jäseniä ja yhteistyötahoja aktiivisen haavavuoden 2013 mahdollistamisesta. Kirkkonummella tammikuussa 2014 Heidi Castrén

5 5 1. Yhdistyksen varsinainen toiminta 1.1 Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n toiminta-ajatus Suomen Haavanhoitoyhdistys ry, Föreningen för Sårvård i Finland rf, on perustettu vuonna 1995 ja sen tavoitteena on edistää vuorovaikutusta kaikkien sellaisten ammattiryhmien välillä, jotka ovat vastuussa haavapotilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja haavojen ennaltaehkäisystä. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry pyrkii myös edistämään haavanhoidon kehittämis-, tutkimus- ja opetustyötä, tekee yhteistyötä kansainvälisten haavayhdistysten kanssa (EWMA, EPUAP, ETRS) sekä haavanhoitoon liittyvien yritysten kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa. Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistys järjestää opintopäiviä, joiden yhteydessä on ammattialaan liittyvä näyttely. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja järjestää arpajaisia, kerätä mainosilmoituksilla rahaa sekä antaa maksullista neuvontaa jäsenilleen ja välittää jäsenilleen luennoitsijoita sekä luentomateriaalia. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat haavanhoidosta kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia sekä muita hallituksen sopiviksi katsomia henkilöitä. Yhdistyksen kunniajäsenet tai kunniapuheenjohtajat ovat hallituksen päätöksellä yhdistyksen toiminnassa ansioituneita tai muuten haavanhoidossa ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta ja jäsenyys on heille elinikäinen. Varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni. Haavanhoidon kehittämisestä kiinnostuneita, oikeuskelpoisia yhteisöjä voidaan ottaa yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenten edustajilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenyyttä yhdistykseen anotaan kirjallisesti. Jäsenyydestä päättää hallitus.

6 6 1.2 Jäsenet Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on moniammatillinen yhdistys ja sen jäseneksi voi hakemuksesta liittyä sellainen henkilö, joka ammatissaan toimii haava-asian tiimoilla. Jäsenmäärä on viime vuosina pysynyt noin jäsenessä ja olemme väkilukuun suhteutettuna edelleen maailman suurin haavanhoitoyhdistys. Vuonna 2013 yhdistyksestä erosi/poistettiin 160 jäsentä ja liittyi 237 jäsentä. Vuoden 2013 lopussa yhdistyksessä oli 2796 jäsentä. 1.3 Koulutus Valtakunnalliset haavapäivät 2013 Suomen Haavanhoitoyhdistys ry järjesti XVI Valtakunnalliset Haavapäivät jo perinteiseen tapaan Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä. Osallistujia oli torstaina 421 henkilöä ja 1.2. perjantaina 519 henkeä. Luennoitsijoita Valtakunnallisilla Haavapäivillä oli 16, eri erikoisaloilta ja eri ammattiryhmistä. Näytteilleasettajia koulutuspäivillä oli yhteensä 32. XVI Valtakunnallisten Haavapäivien teemana oli HAAVAT- TÄNÄÄN, TÄÄLLÄ JA TUTKIMUKSESSA. Päivien avajaispuheen puheenjohtaja Hjerppe. Torstaina Anna piti kuultiin yhdistyksen luentoja pitkäaikainen diabeteksesta ja haavatutkimuksesta. Perjantaina aamupäivän luennot painottuivat kotihoidon ongelmiin sekä ratkaisuihin ja iltapäivällä kuultiin luentoja valtimo- ja laskimoperäisten alaraajahaavojen erityispiirteistä. Haavapäivien osallistujille lähetettiin jälleen etukäteen koulutuspäiville oikeuttava viivakoodikortti, jonka käytöstä aiemmilta vuosilta oltiin saatu hyvää kokemusta ja kiitosta osallistujilta.

7 7 Salinäkymä koulutuspäiviltä Valtakunnallisten Haavapäivien rinnalla järjestettiin jo neljännen kerran rinnakkaissessio. Tänä vuonna koulutus järjestettiin luentotyyppisenä tietoiskuja sisältävänä haavanhoidon perusopetuksena lähinnä apteekkihenkilöstölle sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Osallistujia torstaina järjestetyssä rinnakkaissessiossa oli 100 henkilöä. Tuttuun tapaan Haavapäivillä äänestettiin myös parhaat posterit ja näytteilleasettajat. Palkitut posterit olivat asiantuntijaraadin arvioimana Painehaavariskiin vaikuttavia tekijöitä (Esa Soppi, Ansa Iivanainen ja Pasi Korhonen ) ja yleisöäänestyksenä Hunaja paleltuman hoidossa (Arja Korhonen ja Eija Rytilahti). Parhaaksi näytteilleasettajaksi yleisö äänesti Steripolar Oy:n. Osallistujien palautetta Haavapäivistä kerättiin tänä vuonna ainoastaan Haavapaivat.finettisivujen kautta. Palautteen antaneiden kesken arvottiin yksi ilmainen osallistuminen XVII Valtakunnallisille Haavapäiville, jonka sai Marjo Palkamo Orivedeltä. Iltajuhla pidettiin Messukeskuksen Talvipuutarhassa ja osallistujia oli koko salin täydeltä, lähes 400 henkilöä. Iltajuhlassa esiintyi stand up koomikko Marko Kämäräinen ja musiikillisesta puolesta vastasi Sami Hintsanen bändeineen.

8 8 Sami Hintsanen bändeineen Alueelliset haavakoulutukset Vuonna 2013 alueellisia koulutuksia järjestettiin teemalla Haavanhoidon perusteet Kuopiossa ja Tampereella. Kuopiossa koulutus pidettiin Hotelli IsoValkeisessa. Yhteyshenkilönä toimivat sh, auktorisoitu haavahoitaja Päivi Mäntyvaara ja sh Jaana Pasanen. Koulutuspäivän puheenjohtajana toimi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heidi Castrén ja viestiseinän moderaattorina yhdistyksen hallituksen jäsen Heli Kavola. Osallistujia Kuopiossa oli 190 henkilöä ja yrityksiä, jotka pitivät näyttelyä oli 19 kpl. Samansisältöinen koulutus oli Tampereella Komediateatterissa, osallistujia 180 henkilöä ja yrityksiä 21 kpl. Tampereen päivien yhteyshenkilöinä toimivat auktorisoidut haavahoitajat Mari Meskanen ja Tiia Repo. Koulutuspäivän puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Castrén ja viestiseinän moderaattorina yhdistyksen hallituksen jäsen Heli Kavola. Jäseniltä koulutus maksoi 40 ja ei-jäseniltä 90. Koulutukseen osallistuneiden maksamalla hinnalla pystyttiin osittain kattamaan osallistujille kustannetut lounaat ja kahvitarjoilut sekä luentolyhennelmät. Yhdistyksen teettämillä tuotteilla on ollut kysyntää ja koulutustapahtumissa oli myynnissä H-logollisia T-paitoja teksteillä Paineet pois! ja Parantaako aika haavat?. Lisäksi koulutustapahtumissa myytiin yhdistyksen H-logolla painettuja mukeja tekstillä Paineet pois! sekä haavanhoidon helppereitä.

9 Auktorisoitujen haavahoitajien koulutus Huhtikuussa 2012 yhdistys järjesti ensimmäistä kertaa auktorisoiduille haavahoitajille suunnatun koulutuspäivän hotelli Vantaalla, jossa oli osallistujia 35 henkilöä. Päivästä saatiin hyvää palautetta ja toivomus jatkaa kyseisten koulutuspäivien järjestämistä. Niinpä järjestettiin toinen auktorisoiduille haavahoitajille suunnattu koulutus Helsingissä hotelli Scandic Marskissa. Osallistujia koulutuspäivässä tällä kerralla oli yhteensä 32 henkilöä. Aamupäivällä esh, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija Marita Ritmala-Castrén piti esityksen aiheesta Miten laadin hyvän abstrktin/posterin?, jonka jälkeen sh, auktorisoitu haavahoitaja Tiina Pukki kertoi kuulijoille aiheesta Miten laadin hyvän artikkelin lehteen?. Iltapäivän sessiossa aiheena olivat painehaavat ja niiden ennaltaehkäisy, jonka aloitti sh, auktorisoitu haavahoitaja Maarit Ahtiala tuomalla terveiset EPUAP-konferenssista. Tämän jälkeen auktorisoidut haavahoitajat Eija Luotola, Päivi Mäntyvaara ja Tiina Pukki kertoivat omissa sairaanhoitopiireissään meneillään olevista painehaavojen ennaltaehkäisyyn liittyvistä projekteista.

10 10 Edelleen haasteena on miettiä toimiva yhteistyöfoorumi, johon osallistuisivat vain auktorisoidut haavahoitajat. Edellisen koulutuspäivän 2012 jälkeen sosiaaliseen mediaan perustetut Facebook-sivut Hellä Vulnukselle olivat alku toiminnalle, mutta ei ole tavoittanut kaikkia auktorisoituja haavahoitajia. Verkostoitumisen tarpeesta ja tilanteesta koulutuspäivässä puhui sh, auktorisoitu haavahoitaja Heli Kallio, joka toi esille uudenlaisen verkostoitumisen muodon Innokylän verkkopalvelun avulla. Kyseinen palvelu on maksuton ja tarjoaa työskentely- ja yhteistyöalustan erikokoisille verkostoille. Palvelu ei ollut vielä käytössä koulutuksen aikaan, mutta se päätettiin ottaa käyttöön palvelun aloittaessa toimintansa. Koulutus sai jälleen hyvää palautetta osallistujilta ja sen yhteydessä jaettiin materiaalia Stop -painehaavoille päivää varten. 1.4 Haavahoitajien auktorisointi Haavahoitaja nimike myönnetään hakemuksen perusteella. Nimikkeen käyttöoikeuden hakijalle myöntää Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n asettama työryhmä ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus. Vuoden 2012 aikana arviointityöryhmä kehitti hakuprosessia entistä läpinäkyvämmäksi ja kehittämistyö jatkui myös vuoden 2013 aikana, jolloin hakemus saatiin yhdistyksen internet-sivuille verkkoportfoliona sähköisessä muodossa. Esitykset vuoden uusiksi auktorisoiduiksi haavahoitajiksi ja haavahoitajan päivityksiin on tehty auktorisointityöryhmän toimesta kokouksessa Helsingissä. Auktorisoinnin myöntämisessä käytettiin ensimmäistä kertaa uudelleen laadittuja ohjeita ja kriteerejä. Hakemukset käsiteltiin kuitenkin vielä paperisena versiona. Arviointityöryhmän jäseniä vuonna 2013 olivat: Lehtori, TtL Ansa Iivanainen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja Heli Kallio, TYKS, traumaosasto Neuvotteleva virkamies, THM Maire Kolimaa, Sosiaali- ja terveysministeriö Osastonhoitaja, TtM, Sirpa Paananen, PSHP, Vammalan aluesairaala

11 11 Osastonylilääkäri, plastiikkakirurgian erikoislääkäri, Päivi Salminen-Peltola, HUS Hyvinkään sairaala Osaamisaluejohtaja, THM, SHHY kunniapuheenjohtaja, Salla Seppänen, Savoniaammattikorkeakoulu Auktorisoidut haavahoitajat (voimassa v ) Häkli Tuula, Kotka Järvenpää Anni, Jämsänkoski Laurila Seija, Tuusula Niskanen Mervi, Lahti Palkamo Marjo, Orivesi Repo Tiia-Marjaana, Tampere Auktorisoinnin päivityksen saivat (voimassa v ) Appelgren Johanna, Kouvola Korhonen Sari, Savonlinna Laine Susanna, Pori Nevalainen Maria, Heinola Ojala Anne, Jyväskylä Suonoja Satu, Rajamäki Tähtivaara Tuulikki, Hiltulanlahti 1.5 Haava-lehti Yhdistyksen julkaisema Haava-lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa vuodesta 1998 lähtien. Haava-lehti lähetetään jäsenille jäsenmaksuun sisältyen. Lehteä voi myös tilata vuosikertana. Vuosikertatilaajia ovat erilaiset terveydenhuollon organisaatiot, oppilaitokset, kirjastot ja yritykset. Lehden vuosikerran hinta oli 60 euroa vuonna Lehden painosmäärä on 3400 kappaletta/numero. Vuonna 2013 Haava-lehden teemoina olivat: 1. Haava diabeetikolla 2. Valtakunnalliset Haavapäivät 3. Akuutit haavat 4. Painehaava

12 12 Lehden päätoimittaja on Ansa Iivanainen ja toimitusneuvoston puheenjohtaja on Tiina Pukki. Toimitusneuvosto 2013: Mikko Tuuliranta, Heli Kallio, Heli Kavola, Sari Ilmarinen, Arja Korhonen ja Piia Grek-Stjernberg. Haava-lehden taitto ja paino kilpailutettiin vuonna Vuoden 2013 alusta lehden taitosta on vastannut Katriina Iho Wirbel Oy:stä. Painopaikkana on toiminut Kirjapaino Libris Oy. Ilmoitustilan myynnistä on vastannut hallituksen jäsen Sari Korhonen. 1.6 Tutkimus- ja kehittämistyö Hallituksen osalta tutkimustyössä on hiljainen vaihe. Vuonna 2011 on tehty valtakunnallinen selvitys perusterveydenhuollon kotihoidon piirissä olevista haavapotilaista. Tutkimuksen raportointi on edelleen kesken, vaikka tuloksia on esitetty useammassa eri kongressissa. Metropolia AMK:sta kaksi opiskelijaa valmistelee puhtaan leikkaushaavan potilashoitoohjetta kirjallisuuskatsaukseen perustuen. Hoito-ohje saadaan verkkosivuille kaikkien käytettäväksi vuoden 2014 aikana. Hallituksen jäsen Maarit Ahtiala on ollut kutsuttuna HOTUS- työryhmään, jossa valmistellaan hoitotyön suositus painehaavojen ehkäisystä ja tunnistamisesta. Auktorisointiprosessin verkkoportfolio saatiin valmiiksi vuonna Yhdistyksen verkkosivujen muokkaus ja uudistaminen on ollut käynnissä. Johtava ravitsemussuunnittelija Ulla Siljamäki-Ojansuu ja asiantuntijahoitaja Sirpa Paananen Tays:sta ovat tehneet haavapotilaan ravitsemusseulontaan ja neuvontaan liittyviä ohjeita. Ohjeet on saatu verkkosivuille vuoden 2013 alussa. Vuonna 2011 aloitettu Kansallinen painehaavahanke ei ole toistaiseksi edennyt Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksessa, joka on hidastanut projektin etenemistä.

13 Kansainvälinen toiminta Kongressit EWMA-kongressi järjestettiin Kööpenhaminassa, Tanskassa. Kongressiin osallistuivat Heidi Castrén, Heli Kallio, Sari Korhonen, Arja Korhonen, Sari Ilmarinen, Maarit Ahtiala, Raili Oikkonen-Heikkuri, Tiina Pukki sekä Ansa Iivanainen. Kongressissa oli Suomesta sekä suullisia että posteri-esityksiä. Kuva EWMA-kongressista EPUAP-kongressi järjestettiin Wienissä, Itävallassa. Suomesta sinne osallistuivat Heidi Castrén, Heli Kallio ja Maarit Ahtiala. Myös EPUAP:ssa suomalaisilla oli sekä suullisia että posteri-esityksiä. Salla Seppänen (Savonia) on solminut Pietarin haavayhteistyöhenkilöiden kanssa yhteistyösopimuksen. SHHY ry on tarvittaessa mukana kannustusajatuksella esim. koulutuksissa asiantuntija-avun välittämisessä.

14 STOP Painehaavoille päivä Toista maailmanlaajuista STOP Painehaavoille -päivää vietettiin Jatkossa vuosittain marraskuun 3. torstaina vietettävän päivän tarkoituksena on herättää laajempaa huomiota painehaavojen esiintymisestä ja ennaltaehkäisyn tärkeydestä sekä tukea näyttöön perustuvaa painehaavojen ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus toi tänä vuonna tätä päivää esille muun muassa tekemällä aiheesta lehdistötiedotteen sekä painattamalla aiheeseen liittyvää koulutusmateriaalia. Koulutusmateriaalin avulla toivottiin herätettävän keskustelua aiheen vakavuudesta ja tärkeydestä. Lisäksi päivä huomioitiin niin auktorisoitujen haavahoitajien koulutuksessa kuin alueellisissakin koulutuksissa sekä Haava-lehdessä.

15 Apurahat Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitus on päättänyt vuonna 2011, että ollakseen oikeutettu jäsenetuihin ja esimerkiksi hakemaan apurahoja, tulee jäsenen olla ollut yhdistyksen jäsen vähintään yhden kalenterivuoden ajan. Apurahoja saivat vuoden 2013 jaossa seuraavat henkilöt: Osallistumismaksu Valtakunnallisille Haavapäiville 2014: Elfvengrén Pirjo, Heinola, Heinonen Maarit, Vihtavuori, Honkanen Riikka, Punkaharju, Kantola Marja-Leena, Enonkoski, Lehto Titta, Kuusankoski, Luukkanen Sirpa, Lohja, Nevalainen Maria, Heinola (siirretty apuraha vuodelta 2013), Ojala Sari, Turku, Oksala Kirsi, Tesjoki, Palosaari Anu, Oulu, Pekkanen Riitta, Järvenpää, Suonoja Satu, Rajamäki, Ylänkö Karita, Tampere. Osallistumismaksu alueelliseen koulutukseen 2014: Mikkonen Anu, Oulunsalo Osallistumismaksu EWMA 2014 konferenssiin: Isoherranen Kirsi, Veikkola, Kuokkanen Opri, Espoo, Tikkanen Minna, Helsinki Osallistumismaksu konferenssiin 2014 ID Week (Society for Healthcare Epidemiology of America, SHEA, IDSA), USA: Tiina Kurvinen, Lieto Haavanhoidon toteuttaminen ja opettaminen Keniassa Kendy Bay sairaalassa, 2013: Kielo Turtiainen, Joensuu Haavanhoidon tutkimus- ja kehittämisrahasto on perustettu Siitä voidaan hakemusta vastaan myöntää apurahaa laajoja haavanhoidon alaa koskevia kehittämishankkeita varten, tieteelliseen työhön ja julkaisuihin. Vuonna 2013 tutkimusja kehittämisrahastosta myönnettiin rahaston johtoryhmän puoltamana apuraha Maarit Ahtialalle Turusta, joka on tutkinut vuosien aikana modifioidun Jackson/Cubbin painehaavariskin arviointimittarin toimimista tehohoitopotilaiden painehaavariskin arvioinnissa ja painehaavojen syntymisen ennustamisessa. Apuraha myönnettiin vuoden 2012 tutkimuksen tulosten analysointiin sekä tulosten meta-analyysien suorittamiseen.

16 16 Rahaston johtoryhmään oli kutsuttu professori, kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara, tutkija Timo Hujanen STAKES:in terveystaloustieteen yksiköstä Helsingistä, johtaja Elina Eriksson Metropolia ammattikorkeakoulusta Helsingistä ja professori Helvi Kyngäs Oulun yliopistosta. 1.9 Facebook -sivut Vuoden 2013 aikana Suomen Haavanhoitoyhdistys ry löysi tiensä myös sosiaaliseen mediaan ja perusti itselleen julkisen facebook-sivuston. Sivuilla tiedotetaan muun muassa yhdistyksen järjestämistä koulutustapahtumista. Sivuja ylläpitää yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Heli Kallio. 2. Hallinto ja talous 2.1 Vuosikokous Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n ylin päätäntävalta on vuosikokouksella, joka pidettiin Messukeskuksessa. Paikalla oli 44 äänivaltaista jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Marja Niskasaari. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja käsitteli vuosikertomuksen vuodelta Vuosikokous käsitteli myös toimintasuunnitelman vuodelle 2013 ja valitsi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittiin. 2.2 Hallitus ja toimikunnat Vuoden 2013 hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin välittömästi vuosikokouksen jälkeen Helsingin Messukeskuksessa. Puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi sh, TtK Heidi Castrénin ja varapuheenjohtajaksi sh, auktorisoidun haavahoitajan Heli Kallion. Hallitus järjestäytyi siten, että sihteeriksi valittiin Arja Korhonen, rahastonhoitajaksi Sari Korhonen ja nettivastaavaksi Maarit Ahtiala. Muina hallituksen jäseninä olivat Heli Kavola, Sari Ilmarinen, Piia Grek-Stjernberg ja Raili Oikkonen-Heikkuri.

17 17 Yhdistyksen nimenkirjoittajina jatkoivat uudeksi puheenjohtajaksi valittu Heidi Castrén ja rahastonhoitaja Sari Korhonen. Varapuheenjohtajaksi valittu Heli Kallio sai myös nimenkirjoitusoikeuden. Hallitus 2013 Hallituksen kokouksia pidettiin kymmenen, joista kaksi oli sähköpostikokousta. Osallistumiset vuonna 2013 valitun hallituksen kokouksiin: Heidi Castrén pj, 10 kokousta Heli Kallio vpj, 10 kokousta Sari Korhonen, 10 kokousta Arja Korhonen, 10 kokousta Heli Kavola, 8 kokousta Sari Ilmarinen, 10 kokousta Piia Grek-Stjernberg, 10 kokousta Maarit Ahtiala, 10 kokousta Raili Oikkonen-Heikkuri, 10 kokousta Vuoden 2013 aikana hallitus on jakautunut eri toimikuntiin, joissa tapahtuivat kokousten ja suunnitelmien valmistelutyöt. Nimetyn puheenjohtajan vastuulla on toimikunnan koolle kutsuminen ja huolehtia asioiden eteenpäin viemisestä. Tutkimus- ja kehittämistoimikunta: Heli Kavola (pj), Heidi Castren ja Maarit Ahtiala. Valtakunnallisten haavapäivien toimikunta: Heli Kallio (pj), Heidi Castrén, Sari Ilmarinen, Sari Korhonen, Heli Kavola ja Piia Grek-Stjernberg Alueellisten koulutusten toimikunta: Arja Korhonen (pj), Maarit Ahtiala ja Raili Oikkonen-Heikkuri.

18 18 Kansainvälinen toimikunta: Heidi Castrén (pj), Heli Kavola, Sari Korhonen ja Maarit Ahtiala. Kutsuttuna jäsenenä Salla Seppänen. Tiedottamis- ja julkaisutoimikunta: Heli Kallio ja Maarit Ahtiala Heli Kallio vastasi Haava-lehteen tulevista yhdistyksen ilmoituksista. Sari Korhonen huolehti lehden mainostilan myynnistä. Tuotemyyntiä toteutettiin yhdistyksen koulutuspäivillä. Vastuuhenkilöinä toimivat Arja Korhonen ja Raili Oikkonen-Heikkuri. Yhdistyksen jäsensihteeri Merja Lausmaa huolehti netin kautta tilattujen helppereiden postitukset ja laskutuksen tilitoimistoon. Sari Ilmarinen toimi varastovastaavana. 2.3 Kannatusjäsenet Suomen Haavanhoitoyhdistyksellä oli yhteensä 41 kannatusjäsenyritystä. Jäsenmaksu oli 150 /vuosi ja se oikeutti näyttelyn pitämiseen yhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa edullisemmalla hinnalla. Mediq Oy Oy Verman Ab Smith&Nephew Oy Mölnlycke Health Care Oy Terttu Lilja Oy Steripolar Oy Lymed Oy OneMed Oy EMed Oy Suomen 3M Oy Innovamedical Oy Fennomedical Oy Bitelab Oy Nutricia Medical Oy Oy Vestek Ab Convatec Oy Covidien Oy B Braun Medical Oy Sydis International Oy Repolar Oy D-Control Oy MediMattress Oy Suomen Terveysmaailma Oy KCI Medical ICF Woundcare Oy Mediteam Oy Dremed Oy Napra-Rehab Oy Ossano Scandinavia Oy Soleusproteor Oy Pinto Oy Apuvälinekeskus Oy Oy Ferrosan Ab Rehamed Oy Tempur Suomi Oy Respecta Oy Mediplast Oy Riihimäen seudun Terveyskeskuksen KY Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Kontulan Vanhustenkeskus Vantaan Kaupunki/Metsokoti

19 Talouden toteutuminen Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on rahoittanut toimintaansa järjestämällä koulutuksia, joista kertynyt tuotto käytetään jäsenetuihin; Haava-lehteen ja jäsenten edullisempiin koulutuksiin. Kertyneillä tuotoilla kustannetaan myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa, liittyvistä kustannuksista. Yhdistyksen varsinainen toiminta on sitä toimintaa, jota varten yhdistys on perustettu. Yleensä varsinainen toiminta aiheuttaa yhdistykselle menoja. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n talouden toteuma noudatti pääosin talousarviota. Yhdistyksen varsinainen toiminta on jaoteltu osa-alueisiin: KOULUTUS Tuotot ,03 Kulut ,67 Tulos 49284,36 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Tuotot 1204,23 Kulut 18117,89 Tulos ,66 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tuotot 28006,00 Kulut 20653,73 Tulos 7352,27

20 20 JÄSENTOIMINTA Tuotot 0,00 Kulut 70170,09 Tulos ,09 MUU VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 996,80 Kulut ,98 Tulos ,18 eli varsinainen toiminta on vuonna 2013 aiheuttanut nettokuluja ,30. VARAINHANKINNALLA yhdistys on hankkinut edellä mainittujen menojen rahoitusta vuonna 2013 yhteensä ,81. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNALLA on hankittu rahoitusta vuonna 2013 yhteensä 254,87 TILIKAUSI on 20390,38 ylijäämäinen. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry Föreningen för Sårvård i Finland fr PL 255, 00101 Helsinki www.shhy.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry Föreningen för Sårvård i Finland fr PL 255, 00101 Helsinki www.shhy. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen Haavanhoitoyhdistys ry Föreningen för Sårvård i Finland fr PL 255, 00101 Helsinki www.shhy.fi 2 Puheenjohtajan terveiset 1. Yhdistyksen varsinainen

Lisätiedot

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. VARSINAINEN TOIMINTA Vuonna 2014 yhdistyksen toiminnassa tulevat edelleen keskeisiä olemaan Haava-lehti, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY

SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. VARSINAINEN TOIMINTA Vuonna 2015 yhdistyksen toiminnassa tulevat keskeisiä olemaan Haava-lehti, koulutus-, ja kehittämistoiminta, kansainvälinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry

VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry Vanhustyö osaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 Vanhustyön osaajat ry on 9.11.2006 perustettu moniammatillinen yhdistys, jonka toimintaa ohjaa yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

GKS 10 vuotta. Juha Mäkinen, Prof. Synnytys- ja naistentautioppi Turun yliopisto

GKS 10 vuotta. Juha Mäkinen, Prof. Synnytys- ja naistentautioppi Turun yliopisto GKS 10 vuotta Biomedicum 23.9.2010 Juha Mäkinen, Prof. Synnytys- ja naistentautioppi Turun yliopisto SGY:n julkaisu, Sykli 6 / 2000 Gynekologisen kirurgian seura ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. TARKOITUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Suomen Soodakattilayhdistys YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Suomen Soodakattilayhdistys ja kotipaikka Helsinki.

Suomen Soodakattilayhdistys YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Suomen Soodakattilayhdistys ja kotipaikka Helsinki. 1(6) Suomen Soodakattilayhdistys YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Soodakattilayhdistys ja kotipaikka Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallisia

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 22.11.2014 klo. 17.00 Paikka: Oulun Remonttimylly Oy, Riihitie 13 Läsnä: Helena Jokikokko, Marjo Meriruoko, Mervi Meriruoko, Mari Meriruoko, Riikka Hyrkäs,

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2013 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2013 Diabeteshoitajat ry S i v u 1 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1. YHDISTYS... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2. VUOSIKOKOUS... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2006 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 07 Kahdeksannet ympäristötieteen päivät Mikkelissä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2005 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Mallisäännöt (1 vuosikokous)

Mallisäännöt (1 vuosikokous) Mallisäännöt (1 vuosikokous) AVH-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SLI-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ry, ruotsiksi rf. Yhdistyksen kotipaikkana on ja toiminta-alueena.

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt 2 8 Etelän-SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Etelän- SYLI ry, ruotsiksi Etelän- SYLI ry, Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot