28. JT]LIA NANNY SOFIA BERGROTH S. BAHR IVB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28. JT]LIA NANNY SOFIA BERGROTH S. BAHR IVB"

Transkriptio

1 28. JT]LIA NANNY SOFIA BERGROTH S. BAHR IVB t Karstula Miinttii Julia Biihr sai opetusta Vaasan 3-vuotisessa ruotsalaisessa tyttdkoulussa (Vasa fruntimmerskola). Hiin tuli kouluun Mytihemmin hiin kiivi jonkin aikaa Jyviiskyliin kansakoulunopettajaseminaaria. Lukuvuonna hiin opetti Helsingin ensimmiiisessii suomenkielisessii tytttikoulussa (perust. 1869) I luokalla kaikkia lukuaineita sekli kaunokirjoitusta ja kasitttita. Samanaikaisesti h:in kuunteli yliopistossa erikoista, naisille tarkoitettua luentosarjaa ("Naisakatemia"). Kauneutensa vuoksi nuori Julia sai lempinimen "Inhan ruusu". Hiintii pidettiin lahjakkaana. Hiin hanasti koko ikiinsii kirjallisuutta, osasi paljon runoja ulkoa, ja sepitteli itsekin kirjoitelmia ja runoja paikallislehtiin. Hiinen poikansa K.J.Kalliala muistelee hiintii seuraavasti : "Eniten iiitini nityryys ja rajaton hyvyys teki hiinestii pyhimyksen kaltaisen. Hiineltii riitti ilman rajaa kiirsiviillisyyttii ja apua hermosairaalle ja ylen raskasmieliselle isiillemme ja meille lapsille." Vetelin seurakunnan 30O-vuotisjuhlajulkaisussa Aukusti Oravala sanoo Julia Bergrothista mm.: "Hdn oli iilykiis, hienotunteinen nainen. Hiinessii yhtyi hienolla tavalla syviillinen kristitty ja kulttuuri-ihminen toisiinsa... Minun kiisitykseni mukaan Rovastinrouva Julia Bergroth oli ihanteellinen pappilan emiintii ja harvinaisen henkevii ja miellyttiivii nainen. Samalla hiin oli mydskin tytiteliiis ja kriytiinniillinen." Ollessaan Miintiin pappilassa poikansa Laurin luona Julia Bergroth kuoli munuaistautiin. 2. Ernst Julius BAtu, Seinijoki Veteli Inhan ruukin hoitaja ja osakas, is:innditsija ja asiamies. Anna Lovisa Oouise) s. Lindroth, Vaasa AtrUiri 3. Puoliso Julius Bergroth, Antari - o4.o2]9l4 Ah6ri Hiin k[vi vuodesta 1863 koulua Vaasassa (Vasa trivialskola). Tuli ylioppilaaksi 1868 ja liittyi Pohjalaiseen osakuntaan. H[n sai pappisvihkimyksen 1873 ja suoritti pastoraalitutkinnon Hiin toimi apulaisena ja kappalaisena AhtArin,Multian, Messukyliin ja Pihlajaveden seurakunnissa h?in oli Vimpelin v.t. kirkkoherra, 1885 Vetelin ja 1903 Ahtiirin kirkkoherra. Hiin sai rovastin arvonimen 1896 ja vuotta myiihemmin hiinestii tuli Kokkolan ldiininrovasti. Julius Bergroth oli keskimittaa viihiin lyhyempi, solakka ja kasvonpiirteiltiiiin kaunis. "Juliusta pidettiin aikansa kauneimpana ylioppilaana" (Ines Achre'n). Pappina hiin oli kovin tunnollinen, kansanomainen ja piti lapsista. Kaikki kunnioittivat ja rakastivat hiintii, mutta omassa eliimiissiiiin hiin ei itse ollut onnellinen. Syynii olivat jo varhain alkanut unettomuus, huonot hermot ja tavaton raskasmielisyys. Monissa hiinen jiilkeliiisissiiiin on esiintynyt taipumusta raskasmielisyyteen ja henkiseen tasapainottomuuteen, onpa kaksi heistii sairastunutkin mielitautiin. Valitettuaan pari viimeistii elinvuottaan sydiinvaivoja hiin menehtyi sydiinkohtaukseen. (iatkuu)

2 +. Karl ljdvard Bergroth, Ahtiirin kappalainen Carolina Amalia s. Stenbiick Carolina ja aiemmin mainittu asessori Josef Stenbiick olivat Laihian rovasti Johan Stenbiickin lapsia. Heillii oli eri iiiti Kaarlo Alfred, Vimpeli 2 Naemi (Naimi), Vimpeli Lappajiirvi 3. IltaEvelina, Pihlajavesi Helsinki 4. Helmi Maria, Pihlajavesi Helsinki 5. Erkki Iivari, Pihlajavesi Lauri Johannes, Veteli - 7. OivaErnesti, Veteli Veteli 8. Eino Ossian Veteli Afruirl 9. Kaarlo Julius Veteli Helsinki

3 29. ERNST CHRISTIAN ALT'RED BAIIR IVB 1 I Karstula Ahtiiri Vanhin (1l.-vuotias) neljiistii sisaruksesta, jotka kolmen viikon aikana menehtyiviit joko tulirokkoon tai kurl&umiitiiiin 2. Ernst Julius B:dht, Seinlijoki - 05.f Veteli Inhan rautaruukin hoitaja ja osakas, isiinnititsija ja asiamies Anna Lovisa (Louise) s. Lindroth, I2.W.1824 Vaasa f0, l t I i

4 30. KARLJOHAN BAHR IVB Karstula Ahfti Kuoli tulirokkoon tai kurkkumiitiiiin. 2. Ernst Julius BAtu, Seiniijol.r Veteli Inhan rautaruukin hoitaja ja osakas, isiinntiitsijii ja asiamies. Anna Lovisa (Louise) s. Lindroth, Vaasa f.

5 31. IIILMACATHARINA CIIARLOTTA SUOMALAII\EN S. BAHR TVB Atrfiiri Rauma Hilma kiivi Helsingin suomalaista tyttdkoulua vuosina Hiin on kiiiintiinyt vakavahenkistii ulkomaista kirjallisuutta. Hiin meni vain l8-vuotiaana naimisiin opettajansa Karl Gustaf Samuel Suomalaisen kanssa. Tiimii kiivtti nimestiiiiin suomalaista muotoa Kaarlo Kustaa Samuli. t ErnstJulius B:dtr, Sein?ijoki Vereli Inhan rautaruukin hoitaja ja osakas, isiinnititsija ja asiamies. Anna Lovisa (Louise) s. Lindroth, Vaasa Kaarlo Kustaa Samuli Suomalainen, Pietari Sortavala Yo 1868, virallisen lehden apulaistoiminaja , fil.maist. 1873, kielten ja matematiikan opettaja helsinkiliiisissii kouluissa. Tilastollisen piiiitoirniston altuaari , Matamatiikan lehtori Sorravalan seminaarissa i906. Perusti eriiiden virkatovereidensa kanssa Laatokkalehden, jonka piiiitoimittaja aluksi oli. Hiin julkaisi laskennon ja geometrian ym. oppialoilta oppi-, harjoitus- ja kertauskirjoja, sanastoja oppikirjain rrkr{arn suomennoksia. suomennoksla..uanet Hiinet tunnetaan part parhalten parhaiten kuitenkin alalta. Mainittakoon teokset Novelleja I 1876 ja II 1885, Keviiiin 1900, Andante, akordeja a iltah?imyssii sa 1903, Suljetui etuissa kammioissa, 4 painosta Lisiiksi hiin kiiiinsi suuret mriitiit ulkomaista kiiallisuutta veniijilr, ranskan, saksan, englannin, ja pohjoismaisista kielistii. 4. Aatami Suomalainen Juveliseppii Eva s. Backman l. Lauri Lemmitty Samuli, Helsinki l901Sortavala 2. LyyliAnni Kaarina, Loppi Mikkeli 3. Yrjtt Toivo Ilmari, L879'Janakkala Rauma 4. Eeva Hellii Helena, 24.11,I88L Sortavala f 963 Rauma 5. Jaakko Seppo Sakari, Sortavala Turku 6. Kaarlo Eino Ernesti, Sortavala Helsinki 7. Saara Hilma Maria, Sortavala Rauma 8. Saima Liisu Elina, Sortavala peltosalmi

6 32. HULDA LOTNSE AUGUSTA BAHR IVB Ahtiiri Ahtfi 2. Ernst Julius BAfu, Seiniijoki Veteli Inhan ruukin hoitaja ja osakas, isiinnititsija ja asiamies Anna Lovisa (Louise) s. Lindroth, l2.o9.l824vaasa Atrtliri

7 33. RICHARD EDVARD JULIUS BAHR IVB I t9.lz.rq6z Arrtari - z2.o6.rg6.s Arrtari Kuoli tulirokkoon tai kurkkumiitiiiin 2. Ernst Julius BAtu, 23.W.1831 Seiniijoki Veteli Inhan ruukin hoitaja ja osakas, isiinntiitsijii ja asiamies Anna Lovisa (Louise) s. Lindroth, l2.09.l824vaasa AtrUiri ).

8 PNNST I.UCUST EMIL BAIIR' 30.1fi864ffi- ls.ol'186s '12'1901Veteli ioiuo *,rtin hoitaja ja osakas' isiinn6itsijii ]i ltt:tl:' A^ t ffi ilfj il:ti:# ;:'%ffi, ^';;';6ii;; iaasa le 10 A'htiiri

9 35. AINA INES EMILIA SODERBERG v:sta 1906 SUVIRII\NE S. BAHR M I Ahtsri Helsinki Ines tuli Helsingin suomalaiseen tytttikouluun 1878 U luokalle ja sai 1874 piiiistdtodistuksen, jossa oli 10 arvosanaa 10. Kuoli keuhkotuberkuloosiin. 2. Enrst Julius B:dtu, 23.W.1831 Seiniijoki Veteli Inhan ruukin hoitaja ja osakas, islinntiitsijii ja asiamies Anna Lovisa (Louise) s. Lindroth, l2.o9.l824vaasa Atrtari 3. Puoliso KlasHaraldWilliam Sdderberg, Sakkola O.L939 Nokia Kadettikoulun piiiisttitodistus 1878, Nikolajevskin ratsastuskoulu 1879, kornetti henkikaartin ulaanirykrnentissiil8sl, luutnantti VII:ssii Hiimeenlinnan suomalaisessa tarkka-ampujapataljoonassa 1885, erosi 1886 esikuntakapteenin arvoisena. Viljeli Siuntiossa ostamaansa Inkoon tilaa. Alikapteeni Mielisairas vuodesta 1893 Pitkaniemen mielisairalassa kuolemaansa asti. Htinet on haudattu Viiouriin. 4. Fredrik Siiderberg Suomen Pankin Viipurin konttorin kasijijri Teresia Amalia s. Berner Armas Toivo Vilho, Siuntio Tilkka 2. Ana Salli Kaarina (Kaisu), Tilkka Helsinki 3. Hilja Tyyni Ilta, I 890 Tilkka

10 36. EDVIN OSSIAN BAHR VUODESTA 1906 VAAJAKALLIO IV B I 23.O8.l872Ahtari Jyviiskylii Yo jyviiskyliin lukiosta 1892, Polyteknillinen opisto , maanmittausauskultantti 1897, varamaanmiuari Oulun l?iiinissii 1900, nuorempi maanmittari 1916 ja vanhempi maanmittari Hiin on kartoittanut veronpanoa varten tiluksia Kemij2irvellii, tehden siellii mm. veronpanon 12 jakokunnalle. Hiin toimi Uudenmaan liiiinin maanmittauskonttorin arkistonhoitajana ja siirtyi sitten maanmittariksi Vaasan liiiiniin asuinpaikkanaan Jyviiskyl?i. Jiii eliikkeelle Ossi Vaajakallio oli varsinkin nuoruudessaan eittiiin kaunis, vilkas seuramies. Hiin klytteli kynti?i hyvin ja kidoitti mm. kuvauksia luonnosta ja eliimiistii Perii- Pohjolassa. Hiin viimeisteli Suomen maanmittarit teoksen ja toimitti sen painoon. JaaffAiin leskeksi hiin solmi avioliiton ensimmlisen vaimonsa sisaren kanssa. 2. Ernst Julius Batu, Seiniijoki Veteli Inhan ruukin hoitaja ja osakas, isiinnditsij?i ja asiamies Anna Lovisa (Louise) s. Lindroth, Vaasa li,htari? I puoliso 1898 i Gerda (Kerttu)p{nilia s. Kuosmanen Ilomantsi II puoliso Linda (Liina) Josefiina s. Kuosmanen, Ilomantsi Helsinki A -. Kaarlo Athanasius Kuosmanen Eno - 22.O Lukkari Puoliso Kaisa s. Louhelainen, Juuka r r, rr4ed, LL.v>.Lo>7 Jyv4D[yrar - vl.rt.t>jl rj'l'ijllitsi 2. Kaisu, $.emijiirvi Hollola II3. Jorma, Ahtiiri - 4. Erkki, !9W Antari t91t,/ihtari 5. Uoti, Atrairi - 6. Ilona, I0.W]912 Ahtari a?,3.26d9

SUKUPUU nykypäivästä taaksepäin; yhdessä kohtaa edetään jopa vuoteen 1560

SUKUPUU nykypäivästä taaksepäin; yhdessä kohtaa edetään jopa vuoteen 1560 1 SUKUPUU nykypäivästä taaksepäin; yhdessä kohtaa edetään jopa vuoteen 1560 tekijä: Saila Karvinen Tiedot löydetty kirkonkirjoista ja netistä sekä sukulaisilta Merkkien selitykset: * = sukukokoontuminen,

Lisätiedot

TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS

TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS Rikhard Orbinskin perheen kirjeenvaihtoa ja vaiheita vuosina 1904 1945 koonnut Katriina Orbinski Sisällys Muutama alkusana 5 Varkauden ruukin poika 7 Helsinkiläisneiti

Lisätiedot

Sukututkimus: Hannes Orelma 1

Sukututkimus: Hannes Orelma 1 Sukututkimus: Hannes Orelma 1 Päivitetty: taulua IV/1 (14.11.2008) taulua V/2 (18.02.2010) taulua VI/1 (23.06.2009) taulua VII/6 (18.02.2010) taulua X/12 (24.10.2008) taulua X/48 (31.12.2008) uusi taulu

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 Koulun rehtori: Jyrki Matila 0400-240 921 koulun vararehtori (lv. 13-14): Osmo Pohjola Koulun perustamisvuosi: 1956 Koulurakennuksen I vaihe valmistunut 1959, lisärakennus

Lisätiedot

Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1

Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1 Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1 (Jatta-siskon iltarukouksesta 1946 50) Oli kaunis kesäaamu ja "Isot Tytöt"3

Lisätiedot

SUKUSEURAN TOIMINTA VALINKAUHASSA SUKUSEURA TILIKAUDELLLA 2007-8

SUKUSEURAN TOIMINTA VALINKAUHASSA SUKUSEURA TILIKAUDELLLA 2007-8 30.5.2008 N:o 33 Sukuseuran kotiseutumatka 26.7.1994. Vaivasniemelle lahti par inky mmenen hengen ryhma. Umpeen kasvanutta tietd kulki ensimmdisend Toini Ampuja, sitten Pauli Vainikka, Kaija Manner, Riitta

Lisätiedot

Kuolemajarven. Inkisten. Suku~ seura. Nro 8 2002 8. vuosikerta

Kuolemajarven. Inkisten. Suku~ seura. Nro 8 2002 8. vuosikerta Kuolemajarven Inkisten Suku~ seura Nro 8 2002 8. vuosikerta Perheeseen kuului seitseman lasta; Sirkka, Mauri, Matti, Tarmo, Tellervo, Ritva ja Raija, seka hyva Helena-mummo. Alma os. Vartiala s. 1.5.1899

Lisätiedot

K o t i t e o l l i s u u s a l a n k e h i t t ä j ä j a R a u h a n i e m e n l u o j a

K o t i t e o l l i s u u s a l a n k e h i t t ä j ä j a R a u h a n i e m e n l u o j a Frans Jokela K o t i t e o l l i s u u s a l a n k e h i t t ä j ä j a R a u h a n i e m e n l u o j a Frans Jokela k o t i t e o l l i s u u s t a r k a s t a j a Kuvissa 35- ja 75-vuotias Frans Jokela

Lisätiedot

50 A. O. VAIsANnN MATJOI PLATTOS B STA. Ruja-karjalainen runolaulaja Matjoi Plattonen oli minun ra,- kas vanha ystivdni. Hin

50 A. O. VAIsANnN MATJOI PLATTOS B STA. Ruja-karjalainen runolaulaja Matjoi Plattonen oli minun ra,- kas vanha ystivdni. Hin 50 A. O. VAIsANnN MATJOI PLATTOS B STA Ruja-karjalainen runolaulaja Matjoi Plattonen oli minun ra,- kas vanha ystivdni. Hin esiintyi itkettiij dnd, eli "itettaj artir", niinkuin Kurjalassa sanotavt, mm.

Lisätiedot

Syyrin Sanomat 2013. Näkymä Neljän Tuulen Tuvasta. (Kuva: Matti Äärilä)

Syyrin Sanomat 2013. Näkymä Neljän Tuulen Tuvasta. (Kuva: Matti Äärilä) Syyrin Sanomat 2013 Näkymä Neljän Tuulen Tuvasta. (Kuva: Matti Äärilä) SISÄLLYS TOIMITTAJALTA...3 HYVÄT SUKULAISET...4 SIHTEERIN PALLILTA...5 SUKUSEURA ESITTÄYTYY: SIRKKA VAINIO...6 ANTTI PAKULA...8 JANNE

Lisätiedot

From: Markku Summa/Vantaa 16.11.2005 puh/fax 09-533121 email: markku.summa@kolumbus.fi KARJALA-lehti

From: Markku Summa/Vantaa 16.11.2005 puh/fax 09-533121 email: markku.summa@kolumbus.fi KARJALA-lehti From: Markku Summa/Vantaa 16.11.2005 puh/fax 09-533121 email: markku.summa@kolumbus.fi KARJALA-lehti 1 Karjalaistaustainen Suomen sotilasedustajana Brysselissä palvellut eversti evp Lauri Ovaska: - Palovakuutusta

Lisätiedot

Tutustu Nivalan Stenrotheihin

Tutustu Nivalan Stenrotheihin Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti N :o 14 Tiistaina 1. kesäkuuta 2004 Irtonumero 8 e http: 1 / www.stcnroth.net Tutustu Nivalan Stenrotheihin Kivenjuuret on Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti Julkaisija

Lisätiedot

RAKEITA. Varsinainen sukukokouksemme pidettiin viime. Seuramme on ollut jo toista vuotta Sukuseurojen. Puheenjohtajan pöydältä joulu 2003

RAKEITA. Varsinainen sukukokouksemme pidettiin viime. Seuramme on ollut jo toista vuotta Sukuseurojen. Puheenjohtajan pöydältä joulu 2003 RAKEITA 2 HAGELBERG - RAEKALLION SUKUSEURA Joulu 2003 Puheenjohtajan pöydältä joulu 2003 Varsinainen sukukokouksemme pidettiin viime kesänä Jyväskylässä. Kiitän erityisesti Osmo Tuomea, joka toimi ohjelmatoimikunnan

Lisätiedot

lapsenlasta on aina ikävä Kaukana asuvaa Sivut 8 9 Uskonnot voivat elää rinnakkain Sivu 3 Paavolan koulu jatkaa virsivisassa Sivu 7

lapsenlasta on aina ikävä Kaukana asuvaa Sivut 8 9 Uskonnot voivat elää rinnakkain Sivu 3 Paavolan koulu jatkaa virsivisassa Sivu 7 s e u r a k u n t a l e h t i 1 0 0. v u o s i k e r t a 2 2. 3. 2 0 0 7 n r o 1 2 Uskonnot voivat elää rinnakkain Sivu 3 Paavolan koulu jatkaa virsivisassa Sivu 7 Mihin ruoan arvostus on kadonnut? Sivu

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE Petter Mattsinpk. Voutilainen s. 04.05.1835 Leppävirta Halola 3

SUKUSELVITYKSEN KOHDE Petter Mattsinpk. Voutilainen s. 04.05.1835 Leppävirta Halola 3 SUKUSELVITYKSEN KOHDE Petter Mattsinpk. Voutilainen s. 04.05.1835 Leppävirta Halola 3 Tekijä: Kirjailija, rantaneuvos Eero Seppänen Kiannanniementie 128 a 89740 Kianta Puhelin 040-5944053 rantaneuvos@luukku.com

Lisätiedot

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 N:o 6/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 11. päivänä 2013 Naisjärjestön historiallinen kokous sivu 10 Uudet hallituksen jäsenet sivu 11 Kuntien

Lisätiedot

Tunkelon säätiö 50 vuotta

Tunkelon säätiö 50 vuotta 1(9) Tunkelon säätiö 50 vuotta Hyvät ystävät Tervetuloa tähän juhlaan, jossa muistelemme Viivi ja Eemil Tunkelon perustaman Tunkelon säätiön 50 vuotista taipaletta. On hienoa, että näin suurella joukolla

Lisätiedot

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Säätytalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun alussa alkoi yhä useammin kuulua kannanottoja, etteivät tieteelliset seurat sopisikaan enää entistä ehompaan

Lisätiedot

Kaks' vain valveill' on puolisoa lapsen herttaisen nukkuessa seimi kätkyessään.

Kaks' vain valveill' on puolisoa lapsen herttaisen nukkuessa seimi kätkyessään. VAMMALAN SEURAKUNTALEHTI 4 2007 www.vammalanseurakunta.fi Kaks' vain valveill' on puolisoa lapsen herttaisen nukkuessa seimi kätkyessään. Pyhä perhe on saapunut Vammalaan, Jeesus-lapsi, Maria ja Joosef

Lisätiedot

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT 1 Graafinen suunnittelu ja taitto: Piirroskuvitus: Kansi: Takakannen teksti: Antti Kouvo (vävypoika) Esa Hämäläinen (poika) Nora Forsman

Lisätiedot

Sukuneuvosto. Sisällys. Sukuseuran kotisivu

Sukuneuvosto. Sisällys. Sukuseuran kotisivu Sisällys Puheenjohtajan palsta 3 Vihta-Paavon kolme hengellistä virttä 4 Hää-Weisu 8 Sukuseuran tuotteita 9 Korhosista kirjoitettua 10 Kerkonjoensuu verkossa 11 Posliininmaalaus harrastuksena 12 Tervetuloa

Lisätiedot

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 15 2007 Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti Julkaisija Väänästen Sukuseura ry Kotikatu 6 E 11 33710 Tampere Perustettu Helsingissä 14. 11. 1937 www.vaanastensukuseura.fi Toimitus Päätoimittaja: Pentti

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

Syksy saapuu. Näytökset Su 31.10.- Ti 2.11. klo 19

Syksy saapuu. Näytökset Su 31.10.- Ti 2.11. klo 19 Syksy saapuu Kesä loppui ja syksy saapui. Ensimmäisiä syksyn merkkejä ovat puimurit pellolla, ainakin näin maaseudulla. Tuleentunut vilja on aika kerätä talteen talven varalle. Kun syksy etenee, niin puista

Lisätiedot

www.lomalinja.fi 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia

www.lomalinja.fi 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia Maalaus- ja valokuvausmatkat Balaton, Lyons-la-Fôret, Sorrento, Peratallada Kulttuurimatkat

Lisätiedot

Kotimaansivut. Emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa?

Kotimaansivut. Emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa? Kotimaansivut Euroopan vyöhykkeen johtohenkilön sanoma Emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa? Vanhin Timothy J. Dyches toinen neuvonantaja Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa H erra on pyytänyt meitä

Lisätiedot