HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto AIKA klo 08:30-10:30 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 21 KYSYMYS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N JA CAREAN OMISTAMAN KASTEK OY:N YHTEIS- TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 22 HUS-KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUSYHTIÖT; YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN JA HÄNEN OHJEISTAMISENSA 23 HYVINKÄÄN RAVITSEMISPALVELUT OY:N YHTIÖ- KOKOUS POSIVIRE OY:N YHTIÖKOKOUS SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N YHTIÖKO- KOUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N VARSINAINEN YHTIÖ- KOKOUS TALOUS- JA KONSERNIJAOSTON VUODEN 2015 KOKOUSAJAT MUUT ASIAT 18

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heinimäki Heikki 08:30-10:30 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-10:30 vpj. Haahtela Tari 08:30-10:30 varajäsen Ikävalko Suzan 08:30-10:30 jäsen Långvik Berndt 08:30-10:30 jäsen Valpas Anti 08:30-10:30 varajäsen Lindén Aki 08:30-10:30 toimitusjohtaja, esittelijä Frostell Mari 08:30-10:30 talousjohtaja Kosonen Juha - USP:n toimitusjohtaja 21 Keijonen Pia - henkilöstöresurssipäällikkö :t Kauppinen Ilkka 08:30-10:30 hallintojohtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Heikki Heinimäki puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Leena Luhtanen pöytäkirjantarkastaja Suzan Ikävalko pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki NÄHTÄVÄNÄ

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Luhtanen ja Suzan Ikävalko.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto KYSYMYS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N JA CAREAN OMISTAMAN KASTEK OY:N YH- TEISTOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 402/02/05/05/00/2013 TAKO 21 Hallintojohtaja Ilkka Kauppinen ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimitusjohtaja Juha Kosonen selostavat asiaa kokouksessa suullisesti. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto ottaa kantaa asian jatkovalmisteluun. Päätös Talous- ja konsernijaosto päätti 1. merkitä tiedoksi tähän mennessä käydyt keskustelut Carean kanssa; ja 2. todeta, että neuvotteluja yhteistoiminnan kehittämisestä voidaan jatkaa pitäen lähtökohtana Uudenmaan Sairaalapesulan toiminnallisten ja taloudellisten edellytyksien turvaaminen. Ote: Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallitus Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto HUS-KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUSYHTIÖT; YHTIÖKOKOUSEDUSTA- JAN NIMEÄMINEN JA HÄNEN OHJEISTAMISENSA 199/00/02/00/03/2015 TAKO 22 HUS-konserni on kokonaisuus, jonka muodostavat 1. HUS-kuntayhtymänä (emoyhteisö), joka koostuu HUS:n organisaatioon kuuluvista sairaanhoitoalueista, muista tulosalueista ja liikelaitoksista. 2. juridisesti itsenäiset yhteisöt, joissa HUS-kuntayhtymällä on määräysvalta (tytäryhteisöt): 3. osakkuusyhteisöt, joissa HUS:lla on huomattava vaikutusvalta (20-50%) ja merkittävä omistusosuus (20%). HUS-konserniin kuuluvat seuraavat 9 tytäryhtiötä (HUS:n omistusosuus-%): HUS-Kiinteistöt Oy (100 %), Kiinteistö Oy HUS-Asunnot (93,90 %), Hyksin kliiniset palvelut Oy (70 %), Uudenmaan Sairaalapesula Oy (62,94 %), Kiinteistö Oy Laurinkatu 24 (100 %), Asunto Oy Pilvenmäki (100 %), FAB Jägarbacken (70,0 %), Kiinteistö Oy Joukahaisentie 5 (69,03 %) ja Kiinteistö Oy Tuusulan Kalliolinnnankuja 2 (66,67 %). Lisäksi HUS on osakkaana kahdessa yhteisyhteisöissä: Kiinteistö Oy Impilinna (50 %) ja FAB Trollet KOY (50 %) ja 8:ssä osakkuusyhteisössä: Asunto Oy Lohjan Rajakumpu (26,85 %), Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki (27,84 %), Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki (24,85 %), Asunto Oy Paciuksenkatu 4 (21.60 %), As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 (20,25 %), FinnHEMS Oy (20 %), Posivire Oy (34,44 %) ja Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy (40 %). Biomedicum Helsinki -säätiön hallituksen 7 jäsenestä HUS:n hallitus valitsee 3 jäsentä. Hallintosäännön mukaan hallituksen tehtävänä on "päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta ratkaisuvaltaa ei ole siirretty edelleen tässä säännössä tai muutoin".

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Valtuuston hyväksymän "HUS-konsernin johtamisen ja ohjaamisen periaatteet" -asiakirjan perusteella HUS:n puhevaltaa asunto- ja kiinteistöyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden osalta käyttää HUS:n toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja on käyttänyt HUS:n puhevaltaa myös niiden yhtiöiden osalta, joissa HUSin omistusosuus on alle 20 %. Mikäli yhtiöiden toimintaan liittyy merkittäviä taloudellisia tms. seikkoja, on asiasta päätetty HUS:n hallituksessa. Päätösesitys Päätös Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto HYVINKÄÄN RAVITSEMISPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS /00/04/00/2014 TAKO 23 Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n yhtiökokous pidetään klo 8:30. Yhtiökokouksen esityslistalla on tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, tilikauden tappio, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten valitseminen, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta. Hyvinkään kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 60 % ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 40 %. Yhtiön hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätösehdotuksen vuodelta 2014 ja päätti siirtää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä edelleen esittää tilinpäätöksen yhtiökokoukselle. Taseen loppusummaksi todettiin ,42 euroa ja yhtiön hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,73 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n tilinpäätös on esityslistan oheismateriaalina 1. Vuonna 2014 Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n toiminta keskittyi pääosin tilojen peruskorjaukseen Ravioli Hyvinkään sairaalan tiloihin. Rakentaminen vaiheistettiin kahteen rakennusvaiheeseen ja keittiö tuotti koko rakennusvaiheen ajan HUS:n ja Hyvinkään kaupungin potilaille sekä henkilökunnalle n ateriaa päivässä. Ensimmäisen rakennusvaiheen työmaa-alue valmistui ja se otettiin käyttöön , minkä jälkeen aloitettiin 2. rakennusvaihe. Tilojen luovutus siirtyi vuoden 2015 alkuun. Vuosien 2013 ja 2014 vaihteessa teetettiin henkilöstömitoitus. Mitoituksessa päädyttiin kokonaishenkilömäärään 36 henkilöä, mikä on 10 % vähemmän kuin mitä alkuvaiheessa oli arvioitu. Osakassopimusta muutettiin siten, että henkilöstön siirtyminen yhtiön palvelukseen tapahtui sisäisen hakumenettelyn kautta kesä-syyskuun aikana. Valituksi tulleet henkilöt siirtyivät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhtiö on hakeutunut Keva:n jäseneksi. Yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti yhtiö siirtyi pääosin käyttämään ruokapalveluihin liittyviä HUS:n atk- järjestelmiä sekä elintarvikkeiden hankintasopimuksia. Yhtiön talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ostetaan Aallon tilitoimisto Oy:ltä.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n nykyisessä hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet: Antti Rantalainen (Hyvinkää) Hannu Lähteenmäki (HUS) Annukka Lehtonen (Hyvinkää) Pirjo Kujanpää (Hyvinkää) Pirkko Kulmala (HUS) Leena Jalosuo (HUS) Eila Kukkonen (Hyvinkää) puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Päätösesitys Päätös Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto POSIVIRE OY:N YHTIÖKOKOUS /00/02/00/03/2015 TAKO 24 PosiViren Oy:n yhtiökokous pidetään klo Yhtiökokouksen esityslistalla on tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, tilikauden voitto, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten valitseminen, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta sekä Helsingin kaupungin ohjeistus tytäryhtiöille. HUS omistaa yhtiön osakkeista 34 %, Helsingin kaupunki 65,33% ja Kiinteistö Oy Kaapelitalo omistaa yhden osakkeen (n=150). PosiViren hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätösehdotuksen vuodelta 2014 ja päätti siirtää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä edelleen esittää tilinpäätöksen yhtiökokoukselle. Taseen loppusummaksi todettiin ,89 euroa ja yhtiön hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto , 25 euroa siirretään voittovaroihin ja, että osinkoa ei jaeta. PosiVire Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 on esityslistan oheismateriaalina 2. Yhtiön liikevaihto muodostuu omistajien palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Vuoden liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa, joka on 25,6 % pienempi kuin edellisenä vuotena (1,4 miljoonaa euroa). Vähentyneet tilaukset (9,17 % liikevaihdosta) sekä palveluhinnan alentaminen (22,92 % liikevaihdosta) näkyvät liikevaihdon pienentymisenä. Kokonaistuotot olivat noin 1,6 miljoonaa euroa, joka on 28 % pienempi kuin edellisenä vuotena (2,2 miljoonaa euroa). Kokonaistuottoihin vaikuttavat lisäksi valtion palkkatuki (43,3 %) ja Helsingin kaupungin oma palkkatuki ns. Helsinki-lisä (9,7 %), jotka ovat 53 % yrityksen tuloista. Helsinki-lisän myöntämisen edellytyksenä on valtion työnantajalle maksama palkkatuki. Palkkatuen määrä pienenee työsuhteen jatkuessa yli vuoden, oppisopimuksen alkaessa ja osa-aikaisessa työssä. Lisäksi Helsinki-lisää ei makseta oppisopimusopiskelijoista eikä osa-aikaisista työntekijöistä. Näistä johtuen yhtiön liikevoitto oli 84,5 % ( euroa) pienempi kuin edellisenä vuotena ( euroa). PosiViren toiminnan merkittävimmät riskit liittyvät tilauskannan ja toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaan vaikuttava palkkatukilainsäädännön muutos tulee pienentämään yhtiön saamaa palkkatukea. Tukea saavat henkilöt tulevat olemaan entistä huonokuntoisempia ja vaikeammin työllistyviä. Tarjottavan työn tulee olla osaamista parantavaa ja mikäli henkilö on jäämässä työttömäksi, hänelle on tarjottava vapautuvaa paikkaa myös ilman palkkatukea.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Vuoden 2014 lopussa yhtiössä oli henkilöstöä 53 työntekijää, joista 48 oli palkkatuettuja työllistettyjä. Yrityksen henkilöstön määrä vähenee tai kasvaa suhteessa palvelutilausten määrään. Vuoden henkiöstökulut olivat euroa, joka on 18 % pienempi kuin edellisenä vuotena (2013: euroa). Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä ja HUS 2 jäsentä yhtiön hallitukseen, Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja HUS varapuheenjohtajan. PosiVire Oy:n nykyisessä hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet: Tiina Mäki, puheenjohtaja (Helsingin kaupunki) Tuula Karhumäki, varapuheenjohtaja (HUS) Pia Halinen (Helsingin kaupunki) Pia Keijonen (HUS) Jussi Lind (Helsingin kaupunki) Helsingin kaupunki osakkeenomistajana on pyytänyt yhtiökokousta ottamaan käsittelyyn Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen seuraavilta osin: "Konsernijaosto päätti ehdottaa, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta; antaa yhtiön hallitukselle sitovan toimiohjeen: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava." Henkilöstöresurssipäällikkö Pia Keijonen on kutsuttu kokoukseen paikalle vastaamaan mahdollisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Päätösesitys Päätös Talous- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi PosiVire Oy:n tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen p

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS /00/02/00/03/2015 TAKO 25 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous pidetään klo Yhtiökokouksen esityslistalla on vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden voitto, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valitseminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, tilintarkastajan valitseminen, neuvottelukunnan jäsenet sekä yhteistyösopimuksen muuttaminen ja Helsingin kaupungin ohjeistus tytäryhtiöille. HUS omistaa yhtiön osakkeista 5 %, Helsingin kaupunki 56,4 %, Espoon kaupunki 18,8 % ja Vantaan kaupunki 18,8 %. Lisäksi omistajia ovat Kauniaisten kaupunki 1 %, Vantaan tilapalvelut Vantti Oy sekä Koulutuskuntayhtymä Omnia. Seuren hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätösehdotuksen vuodelta 2014 ja päätti edelleen esittää sen yhtiökokoukselle. Taseen loppusummaksi todettiin ,94 euroa ja hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä sekä ,08 euron voiton siirtämistä yhtiön oman pääoman tilille. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 sekä luonnos yhteistyösopimuksen muuttamisesta ovat esityslistan oheismateriaalina 3. Vuoden liikevaihto oli 68,4 miljoonaa euroa, joka on 0,9 miljoonaa pienempi kuin edellisenä vuonna (2013: 69,3 milj. euroa). Yleisestä työllisyystilanteesta johtuen työvoimaa oli saatavilla joitakin ammatteja lukuun ottamatta hyvin. Tilauksien täyttö on parantunut aikaisempiin vuosiin verrattuna ja on tällä hetkellä 91,53 %. Tulos oli euroa voitollinen. Muuttuvat kulut kasvoivat 0,39 prosenttia ja myyntikateprosentti laski 10,85 prosenttiin (2013: 11,58 %). Yhtiön kiinteät kulut laskivat edellisestä vuodesta n. 12 %. Kiinteiden kulujen alentamiseksi yhtiö mm. muutti uusiin edullisempiin toimitiloihin Sörnäisiin, luopui työsuhdeasunnoista ja otti vastaanoton asiakaspalvelun omaksi toiminnaksi. Liiketoiminnan merkittävät riskit liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän uusimisen onnistumiseen, uuden strategisen toimintamallin mukaiseen organisoitumiseen, tilauskannan riittävyyteen sekä välitettävän työvoiman saatavuuteen ja kilpailuasemaan muiden henkilöstövuokrausyritysten kanssa. Yhtiöön kiinteässä palvelussuhteessa oli 121 henkilöä (2013: 128) ja vuokrahenkilöstön lukumäärä vuoden lopussa oli 1321 (2013: 1354). Vuokrahenkilöstö on pääasiallisesti määräaikaisessa työsuhteessa.

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Kiinteän henkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 4,4 miljoonaa euroa (2013: 5 milj. euroa) ja vuokrahenkilöstön 48,8 miljoonaa euroa (2013: 49,4 milj. euroa). Henkilöstökulujen osuus yhtiön liikevaihdosta vuonna 2014 oli 96,53 % (2013: 96,74%). Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 10 jäsentä ja jokaisella varsinaisella jäsenellä on varajäsen. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n nykyisessä hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet varajäsenineen: Hietamäki Ari, Helsinki (varajäsen Rimpilä Katja) Huttunen Harri, Helsinki (varajäsen Lindén Timo) Järvenkallas Satu, Helsinki (varajäsen Pohjolainen Liisa) Lievonen Kirsi-Marja, Vantaa (varajäsen Askola-Vehviläinen Sole) Majuri Aulis, Espoo (varajäsen Sotala-Solovjew Marjo) Mäki Tiina, Helsinki (varajäsen Lind Jussi) Pohjaniemi Marja-Liisa, Helsinki, puheenjohtaja (varajäsen Hanni Eija) Salminen Jukka T., Vantaa (varajäsen Toiva Ari) Sarekoski Kimmo, Espoo (varajäsen Kunnas Jere) Sonkeri Outi, HUS (varajäsen Mäkinen Anne-Maria) Yhtiössä toimii lisäksi hallituksen apuna neuvottelukunta, jonka nykykokoonpano on seuraava: Pohjaniemi Marja-Liisa, Helsinki, puheenjohtaja Jyrkkä Maria, Espoo Keijonen Pia, HUS Lievonen Kirsi-Marja, Vantaa Sandelin Tuija, Kauniainen Sarjala Liisa, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy Yli-Suomu Riikka-Maria, Koulutuskuntayhtymä Omnia Yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan yhtiökokous päättää yhtiön ja omistajien välillä solmittavasta henkilöstövuokrauksen periaatteita koskevista yhteistyösopimuksista. Yhtiökokoukselle ehdotetaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Helsingin, Espoon, Vantaan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (= sopijaosapuolet) välisen yhteistyösopimuksen hyväksymistä sopimusluonnoksessa olevin muutosehdotuksin, oheismateriaali 4, salassa pidettävä. Helsingin kaupunki osakkeenomistajana on pyytänyt yhtiökokousta ottamaan käsittelyyn Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen seuraavilta osin: "Konsernijaosto päätti ehdottaa, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta; ja antaa yhtiön hallitukselle sitovan toimiohjeen: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava."

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Henkilöstöresurssipäällikkö Pia Keijonen on kutsuttu kokoukseen paikalle vastaamaan mahdollisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Päätösesitys Päätös Talous- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2014 sekä luonnoksen yhteistyösopimuksen muuttamiseksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto KILJAVAN SAIRAALA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS /02/07/00/2013 TAKO 26 Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään , oheismateriaali 5. Kiljavan sairaalarakennus valmistui vuonna 1938 ja sen kerrosala on noin m2. Rakennus sijaitsee Natura-alueella, Nurmijärven kunnassa Sääksjärven rannalla olevalla Kiljavanrinne-tilalla, jonka pinta-ala on 57,915 ha. Kiinteistöllä on päärakennuksen lisäksi erillinen lämpökeskus ja viisi asuinrakennusta ja mm. saunarakennuksia. HUS:n sairaalatoiminta päättyi Kiljavan sairaalassa vuonna 2001 ja sen jälkeen sairaala oli muutaman vuoden pääasiassa tyhjillään. KUUMA-kuntien Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan, sekä Hyvinkään valtuustot tekivät kevätkauden 2005 aikana päätöksen olla mukana Kiljava-hankkeessa, jota vuosina oli valmisteltu alueen yhteisenä terveydenhuollon kehittämisprojektina. Valtuustojen päätökset sisälsivät erilaisia ehtoja hankkeelle mm. HUS:n osallistumisen suhteen. Jatkotyön kannalta oleellinen merkitys oli sillä, myykö HUS Kiljavan kiinteistön esitetyllä yhden miljoonan euron hinnalla ja lähteekö HUS osakkaaksi suunniteltuun yhtiöön. HUS:n kannalta Kiljava-hankkeessa tärkeää oli löytää taloudelliseksi rasitteeksi tulleelle kiinteistölle ostaja ja tarkoituksenmukainen käyttö sekä samalla edistää Keski-Uudenmaan ja muunkin HUS-alueen kuntien mahdollisuuksia järjestää erikoissairaanhoidon jälkeiseen, kasvavaan hoidontarpeeseen alueen asukkaille uusi palveluntuottajataho. HUS:n osallistuminen KUUMA-kuntien Kiljava-hankkeeseen oli perusteltua hoitoketjujen kehittämiseksi ja niiden sujuvuuden turvaamiseksi, vaikka kaavailtu toiminta ei varsinaisesti ole sairaanhoitopiirin tehtäviin kuuluvaa. HUS:n valtuusto päätti , että HUS myy Kiljavanrinne-nimisen tilan Rn:o 33:0 (kiinteistötunnus ) rakennuksineen Hyvinkään ja Järvenpään kaupungeille ja Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sekä muille mahdollisille tahoille perustettavan yhtiön lukuun yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnat sekä HUS allekirjoittivat Kiljavan Sairaala Oy:n osakassopimuksen ja perustamissopimuksen. Samana päivänä pidettiin myös yhtiön perustamiskokous. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön osakepääoma on 4,2 milj. euroa ja se jakautuu osakaskuntien kesken asukaslukujen suhteessa. HUS merkitsi osakkeita eurolla ja sen omistusosuus on 11 %. Kauppakirja HUS:n ja Kiljava Sairaala Oy:n välillä allekirjoitettiin

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Sairaalan saneeraus valmistui huhtikuussa 2009 ja sen kustannukset olivat noin 14 miljoonaa euroa. Peruskorjaus toteutettiin 4,9 miljoonan euron osalta omistajien takaamalla lainarahoituksella. HUS:n valtuusto päätti , että HUS antaa Kiljavan Sairaala Oy:n euron lainaosuuteen omavelkaisen takauksen. Loppulainan, n. 9 miljoonaa euroa, osakeyhtiö otti kiinteistöä vakuutena käyttäen. Kiljavan Sairaalan tuottama vaativa kuntoutus sijoittuu toiminnallisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välimaastoon, se ei kuulu kuntien kanssa sovitussa työnjaossa HUS:n/erikoissairaanhoidon vastuulle, mutta on toimintaa, jossa on katsottu olevan toiminnan vaativuuden ja volyymin vuoksi laadullista ja taloudellista hyötyä tuottaa palvelu keskitetysti. Sairaalan hoitopaikkojen määräksi muotoutui peruskorjaussuunnitelmassa n. 120 sairaansijaa, jota on mahdollista jonkin verran tarvitessa nostaa. Sairaalan kuntoutuspotilaista valtaosa on neurologista ja tules (ortopedia, fysiatria, reumatologia) -kuntoutusta tarvitsevia potilaita, joilla arvioidaan olevan edellytyksiä kuntoutua työelämään tai kotona toimeentuleviksi. Merkittävä potilasryhmä on traumakuntoutettavat ja kasvava ryhmä medisiinisgeriatriset (sisätaudit, keuhkosairaudet, geriatria)kuntoutujat. Sairaalaosakeyhtiö tuottaa kaikki palvelut kilpailuttamalla alan erityisosaajia. Alihankkijoiden tuottamista palveluista yhtiö kokoaa palvelupaketin, jota se tarjoaa kunta-asiakkaille. Kuntoutuspalvelut tuotetaan nykyisin ostopalveluperiaatteella kilpailutetun palveluntuottajan Attendo Oy:n (alihankkija Attendo Terveyspalvelut Oy) toimesta. Sopimus Attendo Oy:n kanssa on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka lisättynä kahden vuoden optiolla. Yhtiön vaikeassa taloudellisessa tilanteessa omistajat sitoutuivat vuonna 2010 rahoittamaan yhtiötä vuosina suorittamalla ns. yhtiövastiketta 1,5 M vuodessa omistusosuuksiensa suhteessa. Sittemmin järjestelyä on jatkettu vuoden 2016 loppuun saakka. Yhtiövastikkeet / / Omistusosuus Vastike/ vuosi Hyvinkää 22,9 % Järvenpää 19,7 % Nurmijärvi 19,1 % Tuusula 18,0 % HUS 11,0 % Mäntsälä 9,3 % Yhteensä 100,0 % Vastike sovittiin maksettavan Kiljavan Sairaala Oy:lle suorana pääomasijoituksena, jotta yhtiö selviytyisi lainanlyhennysvelvoitteistaan. Yhtiövastikkeet pelastivat yhtiön konkurssilta, mutta tavoiteltua potilasmäärää ei saavutettu vuosina Siksi vuonna 2013 omistajat sitoutuivat omistusosuuksiaan vastaavaan palvelusopimukseen HUS:ia lukuun ottamatta. Vuosina HUS oli ajoittain Kiljavan suurin käyttäjä, kun

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto HYKS:n operatiivinen tulosyksikkö lähetti HYKS-kuntien kuntoutukseen sopivia potilaita Kiljavalle. Myöhemmin nämä palvelut on hankittu pääkaupunkiseudulla olevista kuntoutuslaitoksista, eikä HYKS:n lähettämiä potilaita ole ollut Kiljavalla vuodesta 2013 alkaen kuin satunnaisesti Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueilta. Osakkaina olevien kuntien Kiljavan käyttö lisääntyi alkaen oleellisesti palvelusopimusten myötä. Samaan aikaan päästiin omistajien ohjausryhmässä yhteisymmärrykseen siitä, mihin palveluihin kunnat Kiljavaa jatkossa käyttävät ja mitkä ovat sairaalan kehittämislinjat lähivuosille. HUS:n valtuuston joulukuussa 2013 hyväksymässä Terveydenhuoltopalvelujen järjestämissuunnitelmassa omistajakunnat ovat linjanneet Kiljavan sairaalan roolin vaativan kuntoutuksen osaamiskeskukseksi ja sellaisena keskeiseksi toimijaksi alueellisessa palvelujärjestelmässä. Päällekkäisistä toiminnoista terveyskeskusten vuodeosastoilla luovutaan ja niitä uudelleen profiloidaan linjauksen mukaisesti lähivuosina. Omistajasopimuksen mukaisesti Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen puheenjohtajuus siirtyi HUSille kaksivuotiskaudeksi keväällä HUS:n edustaja hallituksessa, ja samalla sen puheenjohtaja, on Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saari. Päätösesitys Päätös Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Kiljava Sairaala Oy:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja asiassa annetun selostuksen. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto TALOUS- JA KONSERNIJAOSTON VUODEN 2015 KOKOUSAJAT TAKO 27 Edellisessä jaoston kokouksessaan talous- ja konsernijaosto päätti kokoontua 8.4. klo 8.30 ja pitää sen jälkeen seuraavan kokouksen 4.5. klo Muilta osin kokousajat ovat virallisesti päättämättä. Apotti Oy:n perustamista koskevan päätöksenteon kannalta olisi toivottavaa, että 4.5. kokous voitaisiin siirtää pidettäväksi klo Tarkistettu päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää, muuttaen päätöstään , kokoontua hallituksen kokoushuoneessa kokouksiinsa vuonna klo klo klo klo klo klo klo klo 8.30 ja ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta. Päätös Ote: Esitys hyväksyttiin. talous- ja konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet, hallituksen puheenjohtaja, kokouksessa läsnä olevat viranhaltijat, Ravioli, turvallisuuspäällikkö Toivonen, hallintokeskuksen vahtimestari. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto MUUT ASIAT TAKO 28 Periaatteet HUS:n edustajien nimeämisestä HUS:n tytäryhtiöihin sekä yhtiöiden toimintaa ja taloutta koskeva seuranta Selvitys tiedossa olevista talous- ja konsernijaoston päätettäväksi tulevista hankinnoista Päätös Talous- ja konsernijaosto päätti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan käsiteltäväksi 1. periaatteet hallituksen jäsenten nimeämisestä konsernin määräysvallassa oleviin yhtiöihin, poislukien asunto- ja kiinteistöyhtiöt; 2. minkä yhtiöiden toimintaa ja tilinpäätöstä käsitellään talous- ja konsernijaostossa; ja 3. listaus jaoston päätettäväksi tulevista tiedossa olevista hankinnoista.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) HELSINGIN JA UUDENMAAN MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä Pykälät Sivut 1-18 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölain 5 :n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimuskielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Talous-ja konsernijaoston päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan talous- ja konsernijaostolle. Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan talous- ja konsernijaoston päätökseen.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen hakijan puhevaltaa käyttää muu kuin muutoksenhakija itse, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Talous- ja konsernijaoston päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava talous- ja konsernijaostolle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. Sähköpostilla saapuneen oikaisuvaatimuksen katsotaan tulleen perille määräajassa, mikäli se on viranomaisen käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa ennen määräajan päättymistä. Tarvittaessa voidaan oikaisuvaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta oikaisuvaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003.) Yhteystiedot HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo Osoite: PL 200, HUS (Käyntiosoite: Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki) Puhelin: (vaihde) tai Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu klo

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

Ravintola Obelix, Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää. Asia Otsikko Sivu

Ravintola Obelix, Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää. Asia Otsikko Sivu HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2015 1 (16) Aika 17.06.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Ravintola Obelix, Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 40 KEHITTÄMISHANKKEIDEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 19 SSV:n Teknonet -yhteyksien kahdennus, tilauksen korotus HEL 2015-003671 T 08 00 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti korottaa Netcontrol Oy:n aiempaa tilausta, SSV:n

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 180 Globe Hope Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Mannerheimintie 22-24 HEL 2016-008073 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 30 Månsas Productions Oy, liiketilan vuokraus osoitteesta Metsäpurontie 25 HEL 2016-000895 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 92 E-Fa La Oy, uusi vuokrasopimus osoitteessa Kanavakatu 6, Tulli- ja pakkahuone HEL 2016-003438 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2011 Aika Tiistai 1.3.2011 klo 16.30-17.30 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 49 Liikennelaitos -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2016 HEL 2016-003455 T 01 02 03 01 Päätös päätti ottaa liitteessä 1 olevan tulospalkkiojärjestelmän

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 204 Christmas Granny T:mi, liiketilan vuokraus osoitteesta Äyripolku 1 HEL 2015-013919 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 126 Kansallinen Lastenliitto Helsingin piirijärjestö ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 syyslukukaudelle

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Tutkimuslupahakemus Tutkimussuunnitelma 3 Muut liitteet

1 Tutkimuslupahakemus Tutkimussuunnitelma 3 Muut liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 68 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-010304 HEL 2016-010304 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 63 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-011167 HEL 2015-011167 T 13 02 01 Päätös Tutkimusluvan ehdot Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäällikkö Juha

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 44 Kotihoito Saga Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Soittajantie 1 HEL 2016-001583 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 86 Suomalais-Venäläiselle koululle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2016-2017 HEL 2016-005485

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 51/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 51/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 157 Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmän nimeäminen HEL 2015-010540 T 00 00 02 Päätös päätti, kumoten asiasta 5.6.2015 114 tekemänsä päätöksen, nimetä sosiaali-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 35 HKL-Raitioliikenteen tasonmittalaitteen uudelleenrakentaminen HEL 2014-014011 T 02 08 01 01 Päätös päätti, että HKL-Raitioliikenteen tasomittauslaitteen uudelleenrakentaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 53 Edustus: 16th International Conference on Organized Molecular Films Helsingissä 25. - 29.7.2016 HEL 2016-004114 T 00 04 03 Päätös Päätöksen perustelut Vs.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 200 UMP-Kymmene Oyj, liiketilan vuokraus osoitteesta Tukholmankatu 8, Haartamaninkatu 8, Biomedicum HEL 2015-013855 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE VP4 RAKENNUSLAUTAKUNTA LJ 5.8.2014 242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI 1.10.2014 31.1.2015 PÄÄTÖSEHDOTUS päättää, että 1.10.2014 31.1.2015

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (14) SAIRAANHOITOPIIRI. Asia Otsikko Sivu 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI - MAALISKUU 2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (14) SAIRAANHOITOPIIRI. Asia Otsikko Sivu 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI - MAALISKUU 2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA AIKA 23.04.2015 klo 17:30-18:15 PAIKKA Lohjan sairaala, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 7 TOIMINNAN JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot