HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto AIKA klo 08:30-10:30 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 21 KYSYMYS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N JA CAREAN OMISTAMAN KASTEK OY:N YHTEIS- TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 22 HUS-KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUSYHTIÖT; YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN JA HÄNEN OHJEISTAMISENSA 23 HYVINKÄÄN RAVITSEMISPALVELUT OY:N YHTIÖ- KOKOUS POSIVIRE OY:N YHTIÖKOKOUS SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N YHTIÖKO- KOUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N VARSINAINEN YHTIÖ- KOKOUS TALOUS- JA KONSERNIJAOSTON VUODEN 2015 KOKOUSAJAT MUUT ASIAT 18

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heinimäki Heikki 08:30-10:30 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-10:30 vpj. Haahtela Tari 08:30-10:30 varajäsen Ikävalko Suzan 08:30-10:30 jäsen Långvik Berndt 08:30-10:30 jäsen Valpas Anti 08:30-10:30 varajäsen Lindén Aki 08:30-10:30 toimitusjohtaja, esittelijä Frostell Mari 08:30-10:30 talousjohtaja Kosonen Juha - USP:n toimitusjohtaja 21 Keijonen Pia - henkilöstöresurssipäällikkö :t Kauppinen Ilkka 08:30-10:30 hallintojohtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Heikki Heinimäki puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Leena Luhtanen pöytäkirjantarkastaja Suzan Ikävalko pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki NÄHTÄVÄNÄ

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Luhtanen ja Suzan Ikävalko.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto KYSYMYS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N JA CAREAN OMISTAMAN KASTEK OY:N YH- TEISTOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 402/02/05/05/00/2013 TAKO 21 Hallintojohtaja Ilkka Kauppinen ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimitusjohtaja Juha Kosonen selostavat asiaa kokouksessa suullisesti. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto ottaa kantaa asian jatkovalmisteluun. Päätös Talous- ja konsernijaosto päätti 1. merkitä tiedoksi tähän mennessä käydyt keskustelut Carean kanssa; ja 2. todeta, että neuvotteluja yhteistoiminnan kehittämisestä voidaan jatkaa pitäen lähtökohtana Uudenmaan Sairaalapesulan toiminnallisten ja taloudellisten edellytyksien turvaaminen. Ote: Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallitus Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto HUS-KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUSYHTIÖT; YHTIÖKOKOUSEDUSTA- JAN NIMEÄMINEN JA HÄNEN OHJEISTAMISENSA 199/00/02/00/03/2015 TAKO 22 HUS-konserni on kokonaisuus, jonka muodostavat 1. HUS-kuntayhtymänä (emoyhteisö), joka koostuu HUS:n organisaatioon kuuluvista sairaanhoitoalueista, muista tulosalueista ja liikelaitoksista. 2. juridisesti itsenäiset yhteisöt, joissa HUS-kuntayhtymällä on määräysvalta (tytäryhteisöt): 3. osakkuusyhteisöt, joissa HUS:lla on huomattava vaikutusvalta (20-50%) ja merkittävä omistusosuus (20%). HUS-konserniin kuuluvat seuraavat 9 tytäryhtiötä (HUS:n omistusosuus-%): HUS-Kiinteistöt Oy (100 %), Kiinteistö Oy HUS-Asunnot (93,90 %), Hyksin kliiniset palvelut Oy (70 %), Uudenmaan Sairaalapesula Oy (62,94 %), Kiinteistö Oy Laurinkatu 24 (100 %), Asunto Oy Pilvenmäki (100 %), FAB Jägarbacken (70,0 %), Kiinteistö Oy Joukahaisentie 5 (69,03 %) ja Kiinteistö Oy Tuusulan Kalliolinnnankuja 2 (66,67 %). Lisäksi HUS on osakkaana kahdessa yhteisyhteisöissä: Kiinteistö Oy Impilinna (50 %) ja FAB Trollet KOY (50 %) ja 8:ssä osakkuusyhteisössä: Asunto Oy Lohjan Rajakumpu (26,85 %), Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki (27,84 %), Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki (24,85 %), Asunto Oy Paciuksenkatu 4 (21.60 %), As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 (20,25 %), FinnHEMS Oy (20 %), Posivire Oy (34,44 %) ja Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy (40 %). Biomedicum Helsinki -säätiön hallituksen 7 jäsenestä HUS:n hallitus valitsee 3 jäsentä. Hallintosäännön mukaan hallituksen tehtävänä on "päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta ratkaisuvaltaa ei ole siirretty edelleen tässä säännössä tai muutoin".

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Valtuuston hyväksymän "HUS-konsernin johtamisen ja ohjaamisen periaatteet" -asiakirjan perusteella HUS:n puhevaltaa asunto- ja kiinteistöyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden osalta käyttää HUS:n toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja on käyttänyt HUS:n puhevaltaa myös niiden yhtiöiden osalta, joissa HUSin omistusosuus on alle 20 %. Mikäli yhtiöiden toimintaan liittyy merkittäviä taloudellisia tms. seikkoja, on asiasta päätetty HUS:n hallituksessa. Päätösesitys Päätös Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto HYVINKÄÄN RAVITSEMISPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS /00/04/00/2014 TAKO 23 Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n yhtiökokous pidetään klo 8:30. Yhtiökokouksen esityslistalla on tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, tilikauden tappio, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten valitseminen, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta. Hyvinkään kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 60 % ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 40 %. Yhtiön hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätösehdotuksen vuodelta 2014 ja päätti siirtää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä edelleen esittää tilinpäätöksen yhtiökokoukselle. Taseen loppusummaksi todettiin ,42 euroa ja yhtiön hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,73 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n tilinpäätös on esityslistan oheismateriaalina 1. Vuonna 2014 Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n toiminta keskittyi pääosin tilojen peruskorjaukseen Ravioli Hyvinkään sairaalan tiloihin. Rakentaminen vaiheistettiin kahteen rakennusvaiheeseen ja keittiö tuotti koko rakennusvaiheen ajan HUS:n ja Hyvinkään kaupungin potilaille sekä henkilökunnalle n ateriaa päivässä. Ensimmäisen rakennusvaiheen työmaa-alue valmistui ja se otettiin käyttöön , minkä jälkeen aloitettiin 2. rakennusvaihe. Tilojen luovutus siirtyi vuoden 2015 alkuun. Vuosien 2013 ja 2014 vaihteessa teetettiin henkilöstömitoitus. Mitoituksessa päädyttiin kokonaishenkilömäärään 36 henkilöä, mikä on 10 % vähemmän kuin mitä alkuvaiheessa oli arvioitu. Osakassopimusta muutettiin siten, että henkilöstön siirtyminen yhtiön palvelukseen tapahtui sisäisen hakumenettelyn kautta kesä-syyskuun aikana. Valituksi tulleet henkilöt siirtyivät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhtiö on hakeutunut Keva:n jäseneksi. Yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti yhtiö siirtyi pääosin käyttämään ruokapalveluihin liittyviä HUS:n atk- järjestelmiä sekä elintarvikkeiden hankintasopimuksia. Yhtiön talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ostetaan Aallon tilitoimisto Oy:ltä.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n nykyisessä hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet: Antti Rantalainen (Hyvinkää) Hannu Lähteenmäki (HUS) Annukka Lehtonen (Hyvinkää) Pirjo Kujanpää (Hyvinkää) Pirkko Kulmala (HUS) Leena Jalosuo (HUS) Eila Kukkonen (Hyvinkää) puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Päätösesitys Päätös Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto POSIVIRE OY:N YHTIÖKOKOUS /00/02/00/03/2015 TAKO 24 PosiViren Oy:n yhtiökokous pidetään klo Yhtiökokouksen esityslistalla on tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, tilikauden voitto, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten valitseminen, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta sekä Helsingin kaupungin ohjeistus tytäryhtiöille. HUS omistaa yhtiön osakkeista 34 %, Helsingin kaupunki 65,33% ja Kiinteistö Oy Kaapelitalo omistaa yhden osakkeen (n=150). PosiViren hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätösehdotuksen vuodelta 2014 ja päätti siirtää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä edelleen esittää tilinpäätöksen yhtiökokoukselle. Taseen loppusummaksi todettiin ,89 euroa ja yhtiön hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto , 25 euroa siirretään voittovaroihin ja, että osinkoa ei jaeta. PosiVire Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 on esityslistan oheismateriaalina 2. Yhtiön liikevaihto muodostuu omistajien palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Vuoden liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa, joka on 25,6 % pienempi kuin edellisenä vuotena (1,4 miljoonaa euroa). Vähentyneet tilaukset (9,17 % liikevaihdosta) sekä palveluhinnan alentaminen (22,92 % liikevaihdosta) näkyvät liikevaihdon pienentymisenä. Kokonaistuotot olivat noin 1,6 miljoonaa euroa, joka on 28 % pienempi kuin edellisenä vuotena (2,2 miljoonaa euroa). Kokonaistuottoihin vaikuttavat lisäksi valtion palkkatuki (43,3 %) ja Helsingin kaupungin oma palkkatuki ns. Helsinki-lisä (9,7 %), jotka ovat 53 % yrityksen tuloista. Helsinki-lisän myöntämisen edellytyksenä on valtion työnantajalle maksama palkkatuki. Palkkatuen määrä pienenee työsuhteen jatkuessa yli vuoden, oppisopimuksen alkaessa ja osa-aikaisessa työssä. Lisäksi Helsinki-lisää ei makseta oppisopimusopiskelijoista eikä osa-aikaisista työntekijöistä. Näistä johtuen yhtiön liikevoitto oli 84,5 % ( euroa) pienempi kuin edellisenä vuotena ( euroa). PosiViren toiminnan merkittävimmät riskit liittyvät tilauskannan ja toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaan vaikuttava palkkatukilainsäädännön muutos tulee pienentämään yhtiön saamaa palkkatukea. Tukea saavat henkilöt tulevat olemaan entistä huonokuntoisempia ja vaikeammin työllistyviä. Tarjottavan työn tulee olla osaamista parantavaa ja mikäli henkilö on jäämässä työttömäksi, hänelle on tarjottava vapautuvaa paikkaa myös ilman palkkatukea.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Vuoden 2014 lopussa yhtiössä oli henkilöstöä 53 työntekijää, joista 48 oli palkkatuettuja työllistettyjä. Yrityksen henkilöstön määrä vähenee tai kasvaa suhteessa palvelutilausten määrään. Vuoden henkiöstökulut olivat euroa, joka on 18 % pienempi kuin edellisenä vuotena (2013: euroa). Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä ja HUS 2 jäsentä yhtiön hallitukseen, Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja HUS varapuheenjohtajan. PosiVire Oy:n nykyisessä hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet: Tiina Mäki, puheenjohtaja (Helsingin kaupunki) Tuula Karhumäki, varapuheenjohtaja (HUS) Pia Halinen (Helsingin kaupunki) Pia Keijonen (HUS) Jussi Lind (Helsingin kaupunki) Helsingin kaupunki osakkeenomistajana on pyytänyt yhtiökokousta ottamaan käsittelyyn Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen seuraavilta osin: "Konsernijaosto päätti ehdottaa, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta; antaa yhtiön hallitukselle sitovan toimiohjeen: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava." Henkilöstöresurssipäällikkö Pia Keijonen on kutsuttu kokoukseen paikalle vastaamaan mahdollisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Päätösesitys Päätös Talous- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi PosiVire Oy:n tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen p

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS /00/02/00/03/2015 TAKO 25 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous pidetään klo Yhtiökokouksen esityslistalla on vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden voitto, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valitseminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, tilintarkastajan valitseminen, neuvottelukunnan jäsenet sekä yhteistyösopimuksen muuttaminen ja Helsingin kaupungin ohjeistus tytäryhtiöille. HUS omistaa yhtiön osakkeista 5 %, Helsingin kaupunki 56,4 %, Espoon kaupunki 18,8 % ja Vantaan kaupunki 18,8 %. Lisäksi omistajia ovat Kauniaisten kaupunki 1 %, Vantaan tilapalvelut Vantti Oy sekä Koulutuskuntayhtymä Omnia. Seuren hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätösehdotuksen vuodelta 2014 ja päätti edelleen esittää sen yhtiökokoukselle. Taseen loppusummaksi todettiin ,94 euroa ja hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä sekä ,08 euron voiton siirtämistä yhtiön oman pääoman tilille. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 sekä luonnos yhteistyösopimuksen muuttamisesta ovat esityslistan oheismateriaalina 3. Vuoden liikevaihto oli 68,4 miljoonaa euroa, joka on 0,9 miljoonaa pienempi kuin edellisenä vuonna (2013: 69,3 milj. euroa). Yleisestä työllisyystilanteesta johtuen työvoimaa oli saatavilla joitakin ammatteja lukuun ottamatta hyvin. Tilauksien täyttö on parantunut aikaisempiin vuosiin verrattuna ja on tällä hetkellä 91,53 %. Tulos oli euroa voitollinen. Muuttuvat kulut kasvoivat 0,39 prosenttia ja myyntikateprosentti laski 10,85 prosenttiin (2013: 11,58 %). Yhtiön kiinteät kulut laskivat edellisestä vuodesta n. 12 %. Kiinteiden kulujen alentamiseksi yhtiö mm. muutti uusiin edullisempiin toimitiloihin Sörnäisiin, luopui työsuhdeasunnoista ja otti vastaanoton asiakaspalvelun omaksi toiminnaksi. Liiketoiminnan merkittävät riskit liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän uusimisen onnistumiseen, uuden strategisen toimintamallin mukaiseen organisoitumiseen, tilauskannan riittävyyteen sekä välitettävän työvoiman saatavuuteen ja kilpailuasemaan muiden henkilöstövuokrausyritysten kanssa. Yhtiöön kiinteässä palvelussuhteessa oli 121 henkilöä (2013: 128) ja vuokrahenkilöstön lukumäärä vuoden lopussa oli 1321 (2013: 1354). Vuokrahenkilöstö on pääasiallisesti määräaikaisessa työsuhteessa.

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Kiinteän henkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 4,4 miljoonaa euroa (2013: 5 milj. euroa) ja vuokrahenkilöstön 48,8 miljoonaa euroa (2013: 49,4 milj. euroa). Henkilöstökulujen osuus yhtiön liikevaihdosta vuonna 2014 oli 96,53 % (2013: 96,74%). Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 10 jäsentä ja jokaisella varsinaisella jäsenellä on varajäsen. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n nykyisessä hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet varajäsenineen: Hietamäki Ari, Helsinki (varajäsen Rimpilä Katja) Huttunen Harri, Helsinki (varajäsen Lindén Timo) Järvenkallas Satu, Helsinki (varajäsen Pohjolainen Liisa) Lievonen Kirsi-Marja, Vantaa (varajäsen Askola-Vehviläinen Sole) Majuri Aulis, Espoo (varajäsen Sotala-Solovjew Marjo) Mäki Tiina, Helsinki (varajäsen Lind Jussi) Pohjaniemi Marja-Liisa, Helsinki, puheenjohtaja (varajäsen Hanni Eija) Salminen Jukka T., Vantaa (varajäsen Toiva Ari) Sarekoski Kimmo, Espoo (varajäsen Kunnas Jere) Sonkeri Outi, HUS (varajäsen Mäkinen Anne-Maria) Yhtiössä toimii lisäksi hallituksen apuna neuvottelukunta, jonka nykykokoonpano on seuraava: Pohjaniemi Marja-Liisa, Helsinki, puheenjohtaja Jyrkkä Maria, Espoo Keijonen Pia, HUS Lievonen Kirsi-Marja, Vantaa Sandelin Tuija, Kauniainen Sarjala Liisa, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy Yli-Suomu Riikka-Maria, Koulutuskuntayhtymä Omnia Yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan yhtiökokous päättää yhtiön ja omistajien välillä solmittavasta henkilöstövuokrauksen periaatteita koskevista yhteistyösopimuksista. Yhtiökokoukselle ehdotetaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Helsingin, Espoon, Vantaan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (= sopijaosapuolet) välisen yhteistyösopimuksen hyväksymistä sopimusluonnoksessa olevin muutosehdotuksin, oheismateriaali 4, salassa pidettävä. Helsingin kaupunki osakkeenomistajana on pyytänyt yhtiökokousta ottamaan käsittelyyn Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen seuraavilta osin: "Konsernijaosto päätti ehdottaa, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta; ja antaa yhtiön hallitukselle sitovan toimiohjeen: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava."

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Henkilöstöresurssipäällikkö Pia Keijonen on kutsuttu kokoukseen paikalle vastaamaan mahdollisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Päätösesitys Päätös Talous- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2014 sekä luonnoksen yhteistyösopimuksen muuttamiseksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto KILJAVAN SAIRAALA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS /02/07/00/2013 TAKO 26 Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään , oheismateriaali 5. Kiljavan sairaalarakennus valmistui vuonna 1938 ja sen kerrosala on noin m2. Rakennus sijaitsee Natura-alueella, Nurmijärven kunnassa Sääksjärven rannalla olevalla Kiljavanrinne-tilalla, jonka pinta-ala on 57,915 ha. Kiinteistöllä on päärakennuksen lisäksi erillinen lämpökeskus ja viisi asuinrakennusta ja mm. saunarakennuksia. HUS:n sairaalatoiminta päättyi Kiljavan sairaalassa vuonna 2001 ja sen jälkeen sairaala oli muutaman vuoden pääasiassa tyhjillään. KUUMA-kuntien Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan, sekä Hyvinkään valtuustot tekivät kevätkauden 2005 aikana päätöksen olla mukana Kiljava-hankkeessa, jota vuosina oli valmisteltu alueen yhteisenä terveydenhuollon kehittämisprojektina. Valtuustojen päätökset sisälsivät erilaisia ehtoja hankkeelle mm. HUS:n osallistumisen suhteen. Jatkotyön kannalta oleellinen merkitys oli sillä, myykö HUS Kiljavan kiinteistön esitetyllä yhden miljoonan euron hinnalla ja lähteekö HUS osakkaaksi suunniteltuun yhtiöön. HUS:n kannalta Kiljava-hankkeessa tärkeää oli löytää taloudelliseksi rasitteeksi tulleelle kiinteistölle ostaja ja tarkoituksenmukainen käyttö sekä samalla edistää Keski-Uudenmaan ja muunkin HUS-alueen kuntien mahdollisuuksia järjestää erikoissairaanhoidon jälkeiseen, kasvavaan hoidontarpeeseen alueen asukkaille uusi palveluntuottajataho. HUS:n osallistuminen KUUMA-kuntien Kiljava-hankkeeseen oli perusteltua hoitoketjujen kehittämiseksi ja niiden sujuvuuden turvaamiseksi, vaikka kaavailtu toiminta ei varsinaisesti ole sairaanhoitopiirin tehtäviin kuuluvaa. HUS:n valtuusto päätti , että HUS myy Kiljavanrinne-nimisen tilan Rn:o 33:0 (kiinteistötunnus ) rakennuksineen Hyvinkään ja Järvenpään kaupungeille ja Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sekä muille mahdollisille tahoille perustettavan yhtiön lukuun yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnat sekä HUS allekirjoittivat Kiljavan Sairaala Oy:n osakassopimuksen ja perustamissopimuksen. Samana päivänä pidettiin myös yhtiön perustamiskokous. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön osakepääoma on 4,2 milj. euroa ja se jakautuu osakaskuntien kesken asukaslukujen suhteessa. HUS merkitsi osakkeita eurolla ja sen omistusosuus on 11 %. Kauppakirja HUS:n ja Kiljava Sairaala Oy:n välillä allekirjoitettiin

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto Sairaalan saneeraus valmistui huhtikuussa 2009 ja sen kustannukset olivat noin 14 miljoonaa euroa. Peruskorjaus toteutettiin 4,9 miljoonan euron osalta omistajien takaamalla lainarahoituksella. HUS:n valtuusto päätti , että HUS antaa Kiljavan Sairaala Oy:n euron lainaosuuteen omavelkaisen takauksen. Loppulainan, n. 9 miljoonaa euroa, osakeyhtiö otti kiinteistöä vakuutena käyttäen. Kiljavan Sairaalan tuottama vaativa kuntoutus sijoittuu toiminnallisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välimaastoon, se ei kuulu kuntien kanssa sovitussa työnjaossa HUS:n/erikoissairaanhoidon vastuulle, mutta on toimintaa, jossa on katsottu olevan toiminnan vaativuuden ja volyymin vuoksi laadullista ja taloudellista hyötyä tuottaa palvelu keskitetysti. Sairaalan hoitopaikkojen määräksi muotoutui peruskorjaussuunnitelmassa n. 120 sairaansijaa, jota on mahdollista jonkin verran tarvitessa nostaa. Sairaalan kuntoutuspotilaista valtaosa on neurologista ja tules (ortopedia, fysiatria, reumatologia) -kuntoutusta tarvitsevia potilaita, joilla arvioidaan olevan edellytyksiä kuntoutua työelämään tai kotona toimeentuleviksi. Merkittävä potilasryhmä on traumakuntoutettavat ja kasvava ryhmä medisiinisgeriatriset (sisätaudit, keuhkosairaudet, geriatria)kuntoutujat. Sairaalaosakeyhtiö tuottaa kaikki palvelut kilpailuttamalla alan erityisosaajia. Alihankkijoiden tuottamista palveluista yhtiö kokoaa palvelupaketin, jota se tarjoaa kunta-asiakkaille. Kuntoutuspalvelut tuotetaan nykyisin ostopalveluperiaatteella kilpailutetun palveluntuottajan Attendo Oy:n (alihankkija Attendo Terveyspalvelut Oy) toimesta. Sopimus Attendo Oy:n kanssa on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka lisättynä kahden vuoden optiolla. Yhtiön vaikeassa taloudellisessa tilanteessa omistajat sitoutuivat vuonna 2010 rahoittamaan yhtiötä vuosina suorittamalla ns. yhtiövastiketta 1,5 M vuodessa omistusosuuksiensa suhteessa. Sittemmin järjestelyä on jatkettu vuoden 2016 loppuun saakka. Yhtiövastikkeet / / Omistusosuus Vastike/ vuosi Hyvinkää 22,9 % Järvenpää 19,7 % Nurmijärvi 19,1 % Tuusula 18,0 % HUS 11,0 % Mäntsälä 9,3 % Yhteensä 100,0 % Vastike sovittiin maksettavan Kiljavan Sairaala Oy:lle suorana pääomasijoituksena, jotta yhtiö selviytyisi lainanlyhennysvelvoitteistaan. Yhtiövastikkeet pelastivat yhtiön konkurssilta, mutta tavoiteltua potilasmäärää ei saavutettu vuosina Siksi vuonna 2013 omistajat sitoutuivat omistusosuuksiaan vastaavaan palvelusopimukseen HUS:ia lukuun ottamatta. Vuosina HUS oli ajoittain Kiljavan suurin käyttäjä, kun

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto HYKS:n operatiivinen tulosyksikkö lähetti HYKS-kuntien kuntoutukseen sopivia potilaita Kiljavalle. Myöhemmin nämä palvelut on hankittu pääkaupunkiseudulla olevista kuntoutuslaitoksista, eikä HYKS:n lähettämiä potilaita ole ollut Kiljavalla vuodesta 2013 alkaen kuin satunnaisesti Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueilta. Osakkaina olevien kuntien Kiljavan käyttö lisääntyi alkaen oleellisesti palvelusopimusten myötä. Samaan aikaan päästiin omistajien ohjausryhmässä yhteisymmärrykseen siitä, mihin palveluihin kunnat Kiljavaa jatkossa käyttävät ja mitkä ovat sairaalan kehittämislinjat lähivuosille. HUS:n valtuuston joulukuussa 2013 hyväksymässä Terveydenhuoltopalvelujen järjestämissuunnitelmassa omistajakunnat ovat linjanneet Kiljavan sairaalan roolin vaativan kuntoutuksen osaamiskeskukseksi ja sellaisena keskeiseksi toimijaksi alueellisessa palvelujärjestelmässä. Päällekkäisistä toiminnoista terveyskeskusten vuodeosastoilla luovutaan ja niitä uudelleen profiloidaan linjauksen mukaisesti lähivuosina. Omistajasopimuksen mukaisesti Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen puheenjohtajuus siirtyi HUSille kaksivuotiskaudeksi keväällä HUS:n edustaja hallituksessa, ja samalla sen puheenjohtaja, on Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saari. Päätösesitys Päätös Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Kiljava Sairaala Oy:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja asiassa annetun selostuksen. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto TALOUS- JA KONSERNIJAOSTON VUODEN 2015 KOKOUSAJAT TAKO 27 Edellisessä jaoston kokouksessaan talous- ja konsernijaosto päätti kokoontua 8.4. klo 8.30 ja pitää sen jälkeen seuraavan kokouksen 4.5. klo Muilta osin kokousajat ovat virallisesti päättämättä. Apotti Oy:n perustamista koskevan päätöksenteon kannalta olisi toivottavaa, että 4.5. kokous voitaisiin siirtää pidettäväksi klo Tarkistettu päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää, muuttaen päätöstään , kokoontua hallituksen kokoushuoneessa kokouksiinsa vuonna klo klo klo klo klo klo klo klo 8.30 ja ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta. Päätös Ote: Esitys hyväksyttiin. talous- ja konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet, hallituksen puheenjohtaja, kokouksessa läsnä olevat viranhaltijat, Ravioli, turvallisuuspäällikkö Toivonen, hallintokeskuksen vahtimestari. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Talous- ja konsernijaosto MUUT ASIAT TAKO 28 Periaatteet HUS:n edustajien nimeämisestä HUS:n tytäryhtiöihin sekä yhtiöiden toimintaa ja taloutta koskeva seuranta Selvitys tiedossa olevista talous- ja konsernijaoston päätettäväksi tulevista hankinnoista Päätös Talous- ja konsernijaosto päätti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan käsiteltäväksi 1. periaatteet hallituksen jäsenten nimeämisestä konsernin määräysvallassa oleviin yhtiöihin, poislukien asunto- ja kiinteistöyhtiöt; 2. minkä yhtiöiden toimintaa ja tilinpäätöstä käsitellään talous- ja konsernijaostossa; ja 3. listaus jaoston päätettäväksi tulevista tiedossa olevista hankinnoista.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) HELSINGIN JA UUDENMAAN MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä Pykälät Sivut 1-18 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölain 5 :n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimuskielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Talous-ja konsernijaoston päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan talous- ja konsernijaostolle. Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan talous- ja konsernijaoston päätökseen.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen hakijan puhevaltaa käyttää muu kuin muutoksenhakija itse, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Talous- ja konsernijaoston päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava talous- ja konsernijaostolle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. Sähköpostilla saapuneen oikaisuvaatimuksen katsotaan tulleen perille määräajassa, mikäli se on viranomaisen käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa ennen määräajan päättymistä. Tarvittaessa voidaan oikaisuvaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta oikaisuvaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003.) Yhteystiedot HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo Osoite: PL 200, HUS (Käyntiosoite: Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki) Puhelin: (vaihde) tai Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu klo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot