s. 2 Vappu Pääkirjoitus Uimahalli Karhupatsaan pesu ja lakitus Raatihuoneenpuistossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s. 2 Vappu Pääkirjoitus Uimahalli Karhupatsaan pesu ja lakitus Raatihuoneenpuistossa."

Transkriptio

1 Pääkirjoitus Perusturvan organisaatiouudistusta ei tehty sen itsensä takia, vaan kuntalaisten palvelemiseksi, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen. s. 2 Uimahalli Opetusministeriö myönsi Porin uudelle uimahallille maksimimäärän euroa valtionapua. s. 13 Vappu Karhupatsaan pesu ja lakitus Raatihuoneenpuistossa. Mitä muuta tapahtuu Porissa vappuna 2009? s. 19

2 2 Pääkirjoitus Perusturva uudistuu Perusturvan organisaatiouudistus on ollut vaativa ja työläs prosessi. Työhön on konkreettisesti osallistunut iso joukko palvelutehtävissä olevia työntekijöitä ja asiantuntijoita, hallinnon toimijoita ja luottamushenkilöitä. Arvion mukaan valmisteluun osallistui aktiivisesti reippaasti yli henkilöä. Valmistelun organisointi ja sen toteutus arkisen palvelutuotannon rinnalla oli, paitsi vaativa ponnistus, myös osoitus halusta uudistaa toimintatapoja. kun uusi kurssi yhdessä ja yksituumaisesti on otettu, voidaan muutoksia tavoitella luottavaisena. Muutosta ei tehty sen itsensä takia, vaan kuntalaisten palveluiden parantamiseksi. Perusturvassa palvelu on pääosin ihmisten työtä. Tärkeätä on parantaa työntekijöiden edellytyksiä suoriutua kasvavista odotuksista laadukkaasti ja taloudellisesti omaa parasta osaamista hyödyntäen. Suuria odotuksia aiempaa merkittävästi vahvemman panoksen. Asiakaslähtöinen ja ennaltaehkäisyä korostava toimintamalli edellyttää uutta otetta lähipalveluihin. Tavoitteena on, että lähipalvelualueilla olisi edellytykset moniammatilliseen toimintamalliin. Henkilöstön toimintaedellytysten turvaaminen on koko uudistuksen kulmakivi ja onnistumisen tärkein mittari. Näin jatketaan Tähänastisen valmistelun tärkein työ on tehty valmisteluryhmissä. Niissä henkilöstöllä laajasti kahden yhdistettävän organisaation eri tasoilta on ollut mahdollisuus osallistua oman työnsä kehittämiseen. Sitä työtä ei kannata hukata. Valmistelusta on nyt siirrytty uuden organisaation ensi askeleille. Todellinen muutos saadaan aikaan vasta, kun myös toimintatavat ovat hioutuneet uudeksi toiminta- ja organisaatiokulttuuriksi. Siihen on syytä varata sekä aikaa että resursseja. Organisaatiomuutokseen on ladattu erilaisia odotuksia. Iso laiva kääntyy hitaasti, mutta Palvelutarve kasvaa. Miten siihen vastataan. Muutokselle on asetettu tavoitteita, joissa on tärkeätä onnistua. Kaikissa kotiin annettavissa ja kotona asumista tukevissa palveluissa luodaan edellytyksiä laitosvaltaisen palvelujärjestelmän keventämiseen. Väestön ikääntyminen ja ikääntyvien palvelutarpeen lisääntyminen edellyttävät, että varsin laitosvaltaisessa sairaanhoidossa tehdään palveluprofiilin uudelleenarviointia. Panoksia tulisi suunnata erityisesti suurten kansanterveydellisesti merkittävien sairausryhmien hoitoon. Psykososiaalisen palvelukokonaisuuden rakenteen ja resurssien kokoamisen ja kehittämisen sekä tarvittavan lisäresursoinnin voi odottaa antavan Perusturva hioo vielä monessa kohtaa yhteisiä toimintamalleja. Uudet menettelyt vaativat myös tiloilta erilaisia ratkaisuja kuin tähänastisilla malleilla tuotetut palvelut. Tilojen kustannus suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin on varsin pieni, mutta onnistuneen tilaratkaisun merkitys palveluprosesseille ja resurssien kulutukselle on suuri. Porin vireillä oleva perusturvan tilojen saneerausohjelman uudelleenarviointi tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet palvelurakenteen ja tilojen samanaikaiseen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Samalla kun palvelujärjestelmä uudistuu, voidaan suunnitella sille parhaiten soveltuvat tilat. On tärkeätä, että työlle annetaan aikaa ja tilaa sekä vähän resurssejakin. Uudistus vaatii toteutuakseen monien palvelumallien ja toimintatapojen uudelleenarviointia ja jostakin luopumistakin. Ennaltaehkäisevään toimintaan ja lähipalveluiden moniammatilliseen toimintamalliin panostaminen on yksi niistä keinoista, joilla tulevaisuuden haasteista saadaan pitävä ote koko Porin ja vuoden 2010 alusta yhteistoimintaalueen asukkaiden palveluiden turvaamiseksi. Teksti Aulis Laaksonen Pori Jazz -konsepti maailmalla Korean Gapyeongissa olevan padon alla virtaa hiljaa joki, jonka saaret on muotoiltu Porin keskustan jokihaaran saarten mukaan. Saarten nimi on Jarasum. Siellä järjestetään vuosittain lokakuussa festivaali, joka on rakenteeltaan Pori Jazzin tyylinen. Siellä on jazzkatu-alue, pieniä klubeja yöohjelmineen, konserttisaleja, workshoppeja ja iso ulkoilma-areena. Ihan niin kuin Porissakin. Kaukoidän kulttuuriin liittyy oleellisena osana luonteva tapa tehdä niin kuin jossakin muualla on jo hyväksi koettu. Me kutsumme sitä plagioinniksi. He ehkä ajattelevat sitä benchmarkkaamisena tai kehityk- sen nopeuttamisena. Pori Jazz oli asia, joka kannatti kopioida, eikä keksiä uudelleen. Siis järjestää ei-jazzmaa Koreassa kansainväliset jazzfestivaalit. Ensimmäinen juhla syyskuussa 2003, jolloin Koreassa ei koskaan sada, oli unohtumaton. Ulkoilma-areenalle oli rakennettu hieno estradi, hienompi kuin Kirjurinluodossa on nähty, mutta ilman kattoa. Penkkien sijaan istuimina olivat selkänojalliset putkijalkatuolit. Kuten Porissakin, talous varmennettiin ennakkomyynnillä. Avajaisten aattopäivänä alkoi sataa hillittömästi. Vettä kertyi kentälle ja rakennelmiin nilkkaan asti ja kaikki muuttui mutavelliksi. Kos-saari oli kadonnut näkyvistä padon aukaisemisen johdosta. Festivaalin johtaja ilmoitti, että festivaali on peruutettu. Puhuimme hänet ympäri ostamaan 5000 sinistä sadetakkia ja jakamaan ne ennakkolipun ostajille sekä hommaamaan jotakin katok- Ilmatieteen laitoksen mukaan Porissa on heinäkuussa keskimäärin yhdeksän yli millimetrin sadepäivää. Yksi niistä osui näille jazzeille. sia estradille. Festivaali jatkui seuraavana päivänä. Yleisö istui kentälle levitetyn sinisen muovin päälle kertyneessä järvessä nilkkoja myöten vedessä siniset sadetakit päällä. Ja heti juhlien jälkeen paistoi aurinko. Oppia ikä kaikki. Kopiointi päättyi ja soveltaminen alkoi. Paikallinen hallinto ja festivaaliyrittäjä havaitsivat paremmaksi vaihtoehdoksi imeä vaikutteita muualta, mutta käyttää hieman maalais- tai kaupunkilaisjärkeä itse toteuttamisessa. Porin Kirjurinluodon festivaalialue laajenee. Gapyeongin maakuntadelegaatio tulee taas kesällä Pori Jazziin. Tulee olemaan kiintoisaa havaita, minkä näköiseksi Jarasum sen jälkeen muuttuu, kun meidän aluelaajennuksemme sovelletaan sikäläisiin vuoristoolosuhteisiin. Israelista tulee 25 hengen vaikuttajadelegaatio tutustumaan Pori Jazziin aikomuksenaan perustaa maahan suuri jazzfestivaali. Minkähänlaisen version he tulevat tekemään? Pori on nyt The Festival City. Teksti Jyrki Kangas Kuva seppo Purhonen

3 3 Henkilöstöasioita Kaupunki on yksi työnantaja Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto käsittelee kaupungille työnantajana kuuluvat asiat Henkilöstöjaostoon kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta kaupunginhallituksen keskuudestaan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä. Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puheenjohtajaksi valittiin edelleen Eija Hakala (varalla Pekka Träskelin) ja jäseniksi Viveka Lanne (varalla Aila Korkeaoja), Rauno Vesivalo (varalla Martti Lundén) sekä Juha Wasama (varalla Bia Kaski). Uusi henkilöstöjaosto on kokoontunut kerran ja käynnistää toimintaansa 4. toukokuuta pidettävässä seminaarissa. Henkilöstöjaoston, kuten kaikkien toimielinten toimivalta on määritelty johtosäännössä. Tässä tapauksessa kaupunginhallituksen johtosäännössä. Henkilöstöjaoston tehtävät: 1. Vastata henkilöstöä koskevasta strategisesta suunnittelusta, 2. Vastata kaupungin yhteistoimintamenettelystä, 3. Vastata työhyvinvoinnista ja henkilöstöpalveluista, 4. Hoitaa kaupunginhallituksen antamat muut henkilöstöhallinnon tehtävät. Henkilöstöjaosto päättää: 1. Virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta ellei tehtävää ole annettu muulle viranomaiselle, 2. Henkilöstöä koskevien suositussopimusten ja toimintaohjeiden hyväksymisestä, 3. Palkkausjärjestelmistä ja Henkilöstöjaosto aloittamassa vuoden 2009 ensimmäisestä kokoustaan 9. maaliskuuta kaupungintalolla. Vasemmalta varajäsen Aila Korkeaoja, puheenjohtaja Eija Hakala, jäsen Juha Wasama ja varajäsen Martti Lundén. niiden soveltamisesta, ellei päätösvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle, 4. Viranhaltijan ja työntekijän määrittelemisestä johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevaksi. Henkilöstöjaostossa esittelijänä toimii kaupunginjohtaja (varalla henkilöstöpäällikkö). Jaoston asiat valmistelee hallintokeskuksen henkilöstöpalvelut. Yhden työnantajan periaatteen on katsottu edellyttävän yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa, mm. palkkojen, muiden henkilöstöetuuksien ja erilaisten käytäntöjen suhteen. Samoin on katsottu, että on tarkoituksenmukaista järjestää yhtenäisellä tavalla muun muassa työterveyshuolto, työsuojelu ja kaikkia tai suuria henkilöstöryhmiä koskeva sisäinen koulutus. Aina silloin tällöin kuuluu erilaisia mielipiteitä siitä, että kenen kuuluisi saada päättää mistäkin henkilöstöön liittyvästä asiakokonaisuudesta. Asiat voidaan järjestää monella tavalla, kunhan vain päätetään millä tavalla. Kunnallisessa toimintaympäristössä päätösvaltaa säädellään kaupunginvaltuuston päättämillä johtosäännöillä. Jos johtosääntö mahdollistaa päätösvallan delegoinnin, niin se tehdään edelleen lautakuntien hyväksymillä toimintasäännöillä tai yksittäisillä päätöksillä. Jos joku on sitä mieltä, että mitään muutoksia ei tapahdu, niin muistutettakoon viime valtuustokauden päätteeksi hy- väksytystä merkittävästä periaatteellisesta toimintatavan muutoksesta. Uusiin ja uusittuihin johtosääntöihin kirjattiin viranhaltijoille oikeus valita alaisensa työntekijät. Kaupungin strategian ja sen mukana henkilöstöstrategian päivittäminen käynnistyy lähiaikoina. Teksti Helena Metsälä Kuva Pentti Pere Loman tarpeessa? Mistä tiedät olevasi loman tarpeessa. Vastaus löytyy peilistä. Kun alat muistuttaa passikuvaasi, on syytä suunnata ajatukset vapaalle. Tutkimusten mukaan loman tulisi olla riittävän pitkä, vähintään kolme viikkoa, jotta pääsee irti arkirutiineista. Toisaalta jo niin sanottu pidennetty viikonloppu, nelisen päivää, riittää katkaisemaan arjen. Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, jos eivät työnantaja ja työntekijä sovi loman pitämisestä. Useilla työpaikoilla on mahdollisuus esittää lomatoivomus. Päätös vuosiloman antamisesta tulisi tehdä ennen lomakauden alkua. Loma tuli tarpeeseen. Kärrynpyöriä Kirjurinluodossa. Lue lisää vuosilomasta Rummusta: Henkilöstöpalvelut / Vuosiloma. Teksti Helena Metsälä Kuva Porin kaupunki Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi, jolloin työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää tai ns. työssäolon veroista päivää. Lomaoikeus Työntekijällä on oikeus saada lomaa 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on kuitenkin oikeus saada lomaa 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Loman antaminen Pääsääntö on, että lomavuoden lomakauteen, on sijoitettava vuosilomasta 20 lomapäivää, kuitenkin vähintään 65 % ansaitun loman kokonaismäärästä. Tätä loman osaa nimitetään kesälomaksi. Muuhun kuin lomakauteen sijoittuvaa lomaa nimitetään talvilomaksi.

4 4 Henkilöstöasioita Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella allekirjoitettiin Porin kaupungintalolla Mikä ihmeen yhteistoiminta-alue? Helmikuussa 2007 voimaan astunut laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta edellyttää, että palveluja tuotetaan taloudellisesti riittävän laajoissa kokonaisuuksissa. Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne, jolla taataan laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Laissa on määritelty erilaisia keinoja uudistuksen toteuttamiseksi, joista yksi muoto kuntaliitosten lisäksi on yhteistoimintaalueen perustaminen tiettyjen palvelujen tuottamista varten. Yhteistoiminta-alueen tehtävät voidaan antaa kuntalain mukaisesti isäntäkunnan eli yhden kunnan hoidettavaksi. Tehtävien hoitamista varten perustetaan alueen kuntien yhteinen toimielin, joka voi olla lautakunta, johtokunta tai toimikunta. Isäntäkuntamallin lisäksi nimityksenä voidaan käyttää vastuukuntamallia, jota Porissakin käytetään. Vastuukuntamallissa sopijakuntien tehtäviä hoitava henkilöstö siirretään vastuukunnan palvelukseen. Yhteistoiminta-alueeseen osallistuvat kunnat laativat puitesopimuksen, joka sisältää yhdessä sovitut pelisäännöt yhteistoiminta-alueen toiminnasta. Kuntien valtuustot hyväksyvät tämän sopimuksen. Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen valmistelu Pori ja siihen rajoittuvat kunnat käynnistivät PARAS-lain tarkoittaman yhteisen suunnittelun syksyllä Maaliskuussa 2007 esitettiin perustettavaksi perusturvan yhteistoiminta-alue, jota hallinnoidaan isäntäkuntamallilla ja jossa vastuukuntana on Pori. Eri vaiheiden jälkeen valmistelu käynnistyi yhdessä Merikarvian, Pomarkun, Noormarkun, Luvian ja Ulvilan kanssa. Porin ja Noormarkun kunnanvaltuustot tekivät marraskuussa 2008 historiallisen päätöksen kuntien yhdistämisestä vuoden 2010 alusta. Ulvila on sittemmin jättäytynyt yhteistoimintaneuvotteluista sivuun. Yhteistoiminta-alueen laajaalaisen valmistelun jälkeen rakennettiin ehdotus puitesopimukseksi, joka hyväksyttiin Porin, Merikarvian, Pomarkun ja Luvian kunnanvaltuustoissa maaliskuun 2009 aikana. Yhteistoimintavalmistelun rinnalla kulki Porin oma hanke, sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen, jonka tuloksena aloitti toimintansa uusi perusturvaorganisaatio. Porin perusturvan yhteistoiminta-alue käsittää kaikki kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paitsi sopijakuntien päivähoidon palvelut, jotka jäävät kuntien omaksi toiminnaksi. Yhteistoiminta-alueen palveluiden järjestämisestä vastaa Porin kaupungin perusturvalautakunta, jossa on sopijakuntien valtuustojen nimeämä edustus. Asiakaslähtöisyys ja osaamisen arvostaminen toiminnan pohjana Yhteinen perusturvaorganisaatio ja sen toimintamalli ovat Porin perusturvan toimintasäännön mukaiset. Palvelut jaotellaan lähi- ja yhteisiin palveluihin. Merikarvia, Pomarkku ja Porin pohjoiset kaupunginosat (Ahlainen ja Noormarkku) muo- dostavat uuden Luoteisen lähipalvelualueen. Lisäksi Länsi- Pori ja Luvia muodostavat laajentuvan lähipalvelualueen. Porissa on keskustan, Itä-Porin ja Pohjois-Porin lähipalvelualueet edellisten lisäksi. Tavoitteena on turvata asiakaslähtöiset ja yhdenmukaisin perustein tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut alueen asukkaille. Henkilöstön näkökulmasta yhteistoiminta-alueen käynnistyminen tarkoittaa sitä, että sopijakuntien henkilöstö siirtyy vastuukunnan työntekijöiksi. Kyseessä on liikkeen luovutus, jossa henkilöstö siirtyy palvelussuhteen katkeamatta uuden työnantajan palvelukseen. Valmistelun alusta lähtien mukana on ollut laaja henkilöstön edustus YT-lainsäädännön hengen mukaisesti. Yhteistoiminta-alue tarjoaa mahdollisuuden henkilöstön osaamisen täysipainoiseen hyödyntämiseen, työ- ja urakiertoon sekä ammatilliseen kehittymiseen. Porin perusturvaorganisaatioon siirtyy sopimuskunnista noin 400 työntekijää, jolloin henkilöstömääräksi tulee yhteensä noin Työ jatkuu edelleen Yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa Sopijakuntien valtuustojen myönteisten päätösten myötä on ryhdytty uuden organisaation käynnistämiseen liittyviin toimiin. Porin perusturvan yhteistoimintaalueen valmistelun ja käynnistymisen etenemisestä raportoidaan Karhunpalveluksessa jatkossa. Teksti Kristiina Strandman ja Sirkka-Liisa Varjus Kuva Ulla Keskinen

5 5 Henkilöstökassa Tuottoisa ja turvallinen vaihtoehto talletuksille Porin kaupungin henkilöstökassan tehtävänä on edistää säästäväisyyttä jäsentensä keskuudessa sekä auttaa jäseniään saamaan taloutensa säännölliselle kannalle ja järkiperäisesti hoidetuksi mahdollisimman vähäistä ajan- ja rahanhukkaa vaativalla tavalla. Näin juhlallisen toimintaohjeen kaupunginhallitus on jo vuonna 1943 perustetulle henkilöstökassalle hyväksynyt ja uudelleen vahvistanut vuonna Tällä hetkellä kassassa on tiliä, joista eläkeläisillä on 500 ja tytäryhtiöillä 30. Maa liskuun lopussa talletuksia oli 28 miljoonan euron edestä, mutta lisää mahtuu! Nimittäin vielä viikoittain tulee kassanhoitaja Eija Salmelle asiakkaita, joille henkilöstökassa on edelleen uusi asia. Varsinkaan kaupungin palveluksesta eläkkeelle jääneet eivät tiedä, että heillä on mahdollisuus jatkaa kassassa tallettajina. Pääsääntöisesti henkilöstökassan jäseneksi voi liittyä jokainen Porin kaupungin vakinaisessa palveluksessa oleva tai eläkkeelle jäänyt työntekijä. Talletukset ovat sataprosenttisesti turvassa, sillä kaupunki vastaa kassaan talletetuista varoista, toteaa kaupunginkamreeri Martti Kataja. Tilin käyttäminen Kun haluaa avata tilin henkilöstökassaan, siitä tehdään kirjal- linen sopimus palvelupiste PO- RINAssa. Sen jälkeen tiliään voi käyttää kuin mitä tahansa pankkitiliä. Tililtä voi muun muassa maksaa Porin kaupungille tulevat maksut sekä muille yrityksille osoitetut maksut, joiden loppusumma on 400 euroa tai yli. Helpointa talletus on tehdä suoraan palkasta pidätyksenä. Näin omalle tilille kertyy säästöjä ikään kuin huomaamatta. Kerran vuodessa asiakkaalle lähetettävä tiliote voi siis olla mukava yllätys. Henkilöstökassasta voi myös lainata rahaa enintään nettokuukausipalkan verran kuukauden ajaksi. Korko on tällä hetkellä noin 9,25 %. Hyvä korko Satakunnan pelastuslaitokselta nelisen vuotta sitten eläkkeelle jääneellä Simo Mäkisellä on ollut tili henkilöstökassassa jo 1980-luvulta saakka. Hän käyttää kassan tiliä nimenomaan säästötilinä sen hyvän koron vuoksi. Kaikki henkilöstökassan palvelut ovat toimineet aina tosi hienosti, Simo Mäkinen kehuu. Simo Mäkinen hoitaa talletukset henkilöstökassaan suoraveloituksena. Sen vuoksi hänellä on melko harvoin tarvetta asioida henkilökohtaisesti PORINAssa. Kassanhoitaja Eija Salmi toivoo asiakkaiden muistavan ilmoittaa osoitteenmuutoksista ja työpisteen vaihdoksista. Kaupunginhallitus päättää kaupunginkamreerin esityksestä koron suuruudesta. Se lasketaan päiväkorkona ja on valtiovarainministeriön vahvistama peruskorko 0,75 %. Ajalla koron suuruudeksi on vahvistettu 3,25 %. Korkotulosta peritään lähdevero, joka tällä hetkellä on 28 %. Hallintokeskuksen talouspalvelut hoitaa lähdeveron tilityksen ja ilmoituksen verottajalle asiakkaan puolesta. Teksti ja kuva Ulla Keskinen Henkilöstökassa palvelee palvelupiste PORINAssa, osoite Yrjönkatu 6 B. Yhteydenotot: Kassanhoitajat Eija Salmi ja Irma Ahlgren, puhelin Tiimisähköpostilla: henkilöstökassa Netin kautta lähetettynä: Lisätietoja Rummusta: Sisäiset palvelut / Rahatoimisto / Henkilöstökassa Uusi Palveluliikelaitos tuottaa hyvää ruokaa, puhtautta ja kiinteistönhoitoa Liikelaitoksen nimestä järjestettiin henkilöstölle nimikilpailu Kaupunginvaltuusto perusti marraskuussa 2008 Porin kaupungin sisäisen palveluliikelaitoksen. Liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoitopalveluja Porin kaupunkikonsernille. Liikelaitoksen virallinen nimi on Porin Palveluliikelaitos. Nimi on valmisteltu yhteistyössä tulevan henkilöstön kanssa ja liikelaitoksen johtokunta päätti nimivalinnasta maaliskuussa pidetyssä kokouksessaan. Liikelaitoksen toiminnan valmistelua varten on perustettu ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoitomuutostyöryhmät. Työryhmien puheenjohtajina toimivat Outi Kunnas, Tuula Mikola ja Pasi Salo. - Valmistelutyö on edennyt aikataulussa. Kullekin osa-alueelle muodostetut laaja-alaiset valmistelutyöryhmät ovat käytännön työssä osoittautuneet erinomaiseksi ratkaisuksi. Oman lisänsä työhön tuo Noormarkun mukaantulo, kertoo liikelaitoksen johtaja Kaj Kainulainen. Hallinto- ja taloustiimin ohella Porin Palveluliikelaitoksessa on kaksi tulosyksikköä: ateria- ja puhtauspalvelut sekä kiinteistönhoitopalvelut. Ateria- ja puhtauspalvelut jakaantuu puolestaan neljään palvelualueeseen, jotka ovat nimeltään Rinkeli, Servia, Maakari ja Puhuri. Näistä kukin vastaa omasta maantieteellisestä toimintaalueestaan. Liikelaitos perustettiin tämän vuoden alusta ja varsinainen toiminta alkaa , jol- loin henkilöstöä Perusturvasta, koulutoimesta, Teknisestä palvelukeskuksesta ja Vapaa-aikavirastosta siirtyy liikelaitoksen palvelukseen. Kuntaliitoksen myötä Noormarkun kunnan ja nykyisen Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän ateria-, puhtaus- ja kiinteistöhoidon henkilöstö siirtyy liikelaitoksen palvelukseen. Porin Palveluliikelaitoksessa tulee työskentelemään 700 työntekijää. Teksti Milja Minttumäki joulukuussa Nimikilpailuun osallistui 30 kaupungin työntekijää ja erilaisia nimiehdotuksia heiltä saatiin yhteensä 46. Nimikilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin 10 kpl lahjakortteja. 50 euron arvoisen lahjakortin saivat seuraavat henkilöt: Falin Taru, Itä-Porin yhtenäiskoulu Harhaluoma Leena, Työllisyysyksikkö Henriksson Eila, Kaupunginsairaala Nummikari Tarja, Enäjärven koulu Plaami Päivi, Kaupunginsairaala Rakkolainen Tarja, Kaupunginsairaala Rosnell Riitta, Viikkarin neuvola Salminen Sinikka, TPK Venho Taina, Kaupunginsairaala Yli-Anttila Marita, Mäntyluodon koulu.

6 6 Ekologinen jalanjälki pienemmäksi Kaupungin toimitilojen lajitellut jätteet kuljetetaan keskitetysti. Näin Porin kaupunki pienentää ekologista jalanjälkeään. Jätteiden lajittelulla vähennetään kaatopaikalle päätyvän sekajätteen määrää ja keskitetyllä jätteenkuljetuksella on saatu huomattavaa säästöä jätehuoltokustannuksiin, toteaa kiinteistöasiamies Oili Heino Teknisestä palvelukeskuksesta. Toisaalta Heino korostaa, että hallintokunnat voivat myös hankinnoillaan vaikuttaa oleellisesti syntyvän jätteen määrään. Keskitetty jätteenkuljetus kilpailutettiin uudelleen alkuvuodesta. Kilpailutuksessa oli mukana 210 kaupungin omistamaa toimitilaa. Sopimus koskee jäteastioiden tyhjennystä ja jätteiden kuljetusta ympäristöluvat omaavaan vastaanottopaikkaan. Uusi sopimus on nelivuotinen ja kilpailutuksen tuloksena jätteiden kuljettaja vaihtui. Veikko Lehti Oy:stä kerrotaan, että jäteastioiden vaihto on parhaillaan käynnissä. Toimitilojen sekajäteastiat on vaihdettu, mutta hyötyjäteastioiden vaihto jatkuu. Tekninen palvelukeskus ostaa jätteenkuljetuspalvelut yksityiseltä yritykseltä ja valvoo sopimuksen noudattamista. Jätteiden lajittelusta määrää kaupungin jätehuoltomääräykset. Jätelain mukaan jätteen lajittelu on jätteen tuottajan, esimerkiksi päiväkodin tai koulun vastuulla. Energiajätteen lajittelu on uutta ja sitä on harjoiteltu reilun vuoden verran lähinnä kouluilla ja nyt se laajenee yli puoleen sopimuskohteista. Lisäksi on hyvä tietää, että Nuorten työpaja huolehtii kierrätyspaperin ja -pahvin kuljetuksista niissä kohteissa, joissa keräilyastiat ovat sisätiloissa. Sopimuksen piiriin ei kuulu rakennus- ja ongelmajätteiden kuljetus. Rakennustyömaiden jätehuolto sisältyy urakoiden hinnoitteluun ja niiden kuljetus työmailta kaatopaikalle on rakentajien vastuulla. Ongelmajätteen kuljetuksesta taas huolehtii jätteen tuottaja itse. Muista: tietokone ei kuulu sekajäteastiaan! Jätämme jälkeemme ekologisia jalanjälkiä, joita voimme pienentää opettelemalla lajittelemaan jätteet myös työpaikalla. Teksti ja kuva Outi Vainikka-Majuri Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan sekä ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää, haitallisuutta sekä varmistaa asuinalueilla ympäristön kannalta paras mahdollinen jätteiden keräily. Jätteiden kuljetussopimus on voimassa Jätehuollon piiriin kuuluu: - TPK:n kiinteistövarallisuuden vastuualueen isännöimien toimitilojen ja asuntojen - satamarakennuksen vastuualueen hallinnoimien tilojen, venelaitureiden ja matonpesupaikkojen - vapaa-aikaviraston ja Yyterin rakennusten jätehuolto. Porin kaupungin kiinteistöissä lajitellaan: - sekajäte - energiajäte - biojäte - kierrätyspaperi ja pahvi - metalli - lasi Jätehuoltoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kiinteistöasiamies Oili Heinoon puh Jätteiden lajitteluohjeet ja kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset löytyvät Porin Jätehuollon nettisivuilta. Putki poikki satoja ihmisiä jäämässä vedettömiksi? Tiedottaminen tällaisissa tapauksissa on yksi tärkeimmistä tehtävistä korjaustoimien ohella. Otsikossa mainittu tapahtuma on kauhukuva kaikille, niin vedenkuluttajille kuin vesihuoltolaitoksillekin. Tilanteeseen on varauduttava ennakolta monella tavalla. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on tiedottaminen. Porin Vedessä tällaisiin tilanteisiin on varauduttu henkilökunnan koulutuksella ja koulutukseen liittyvillä harjoituksilla. Harjoituksia järjestetään vuosittain ja erilaisia tilanteita pohditaan yhdessä. Erilaisia kriisitilanteita on monenlaisia. Putkivuodot, häiriöt vedenpuhdistusprosessissa tai viemäriverkostossa voivat yllättää ilman varoitusaikaa. Ääriesimerkkeinä nousevat ensimmäisenä mieleen Nokian vesikatastrofi marraskuussa 2007 tai Porin sadevesitulvat elokuussa Onneksi useimmiten seuraukset eivät ole niin laaja-alaisia. Kaikissa tapauksissa pitää saada nopeasti tieto ihmisille, mitä on tapahtunut tai tapahtumassa. Tilanne ei ole koskaan niin paha, ettei sitä voi huonolla tiedottamisella vielä pahentaa. Ilman kunnollista suunnitelmaa homma tökkii varmasti. Etukäteen pitää olla sovittu, kuka missäkin tilanteessa tiedottaa, mitkä ovat avainasiakkaat, joiden toimintaan häiriö vaikuttaa, mitkä ovat tiedotuskanavat, milloin tiedotusvastuu siirtyy muulle viranomaiselle, kuka hoitaa henkilökunnalle tiedottamisen. Porin Vedessä on päivitetty valmiussuunnitelma sekä kriisiviestintäohje, jotka ovat koko henkilökunnan saatavilla. Kaikin mahdollisin keinoin pyritään siihen, että tiedottaminen kriisitilanteissa tavoittaa vedenkuluttajat nopeasti ja mahdollisimman ajantasaisella tiedolla. Teksti Sirpa Mannila Kuva Jussi Lymy Verkostokorjausten yhteydessä häiriöistä vedenjakelussa ilmoitetaan kuluttajille aina etukäteen. Äkillisissä vuototapauksissa vesi joudutaan joskus katkaisemaan välittömästi suurempien vahinkojen välttämiseksi.

7 7 Kuntaliitos Porin ja Noormarkun yhdistämissopimusta odotellessa Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen valmisteluryhmä hyväksyi kokouksessaan maaliskuun alussa henkilöstöön liittyvät sisäisen tiedottamisen periaatteet. Sisäisen viestinnän tavoitteena Porin ja Noormarkun kuntaliitoksessa on varmistaa kuntaliitoksen toteutuminen. Toisena tavoitteena on varmistaa se, että jokainen Noormarkun kunnan palveluksesta Porin kaupungin palvelukseen siirtyvä henkilö saa vastauksen kysymykseen Miten minulle käy?. Sisäisen viestinnän ohjeen tavoitteena on varmistaa, että kaikki saavat hyvissä ajoin vastauksen tuohon kysymykseen. Ohjeessa on varsin yksityiskohtaisesti käyty läpi, mitä ja miten henkilöstölle tulee muutosvaiheisissa tiedottaa. Aktiivisella sisäisellä viestinnällä halutaan vähentää henkilöstön muutosvastarintaa. Sillä motivoidaan henkilöstöä, tuetaan sitoutumista ja työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän tulee olla: aktiivista ja avointa luotettavaa ja ajantasaista siinä tulee käyttää useita välineitä samanaikaisesti. Tärkeimmäksi on todettu henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitys. Niinpä porilaisia virastopäälliköitä on kehotettu toimimaan aktiivisesti noormarkkulaisten suuntaan Sisäisen viestinnän ohje on saatavissa sekä Noormarkun että Porin hallintokuntien johdolta ja esimiehiltä. Teksti Helena Metsälä Noormarkun kevättä. A. Ahlström Osakeyhtiön voimalaitos ja Makkarakoski. Kuva Markku Mäkelä Potilaan oikeus Potilasasiamiehen tehtävänä on potilaan tai hänen omaisensa neuvonta ja avustaminen tyytymättömyyden ilmaisussa. Hän avustaa potilasta muistutuksen tai muiden hoitoa koskevien valitusten, potilas- tai lääkevahinkoa koskevan kor- Päiville kiitos työstä tulee asiakkaalta, jota hän on kuunnellut ja auttanut. vaushakemuksen vireillepanossa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Päivi Apajasalo kokee työnsä potilasasiamiehenä kiinnostavaksi ja vaihtelevaksi, vaikka asiat ovatkin useimmiten kielteisiä ja henkisesti raskaitakin. Potilaat ovat nykyään entistä valveutuneempia ja tietoisempia oikeuksistaan. Lähtökohtana potilasasiamiehen työssä on, että ongelmatilanteet selvitetään ensisijaisesti keskustelemalla hoitopaikassa. Usein auttaa jo se, että potilas saa puhua asiastaan. Päivi on toiminut tehtävässään vuodesta 1998 lähtien. Puolueetonta palvelua Potilasasiamiehen antama palvelu on lain edellyttämää, asiakkaalle maksutonta ja ehdottoman puolueetonta. Vaikka Päivin toimialueeseen kuuluukin Perusturvakeskus, niin myös yksityisten hoitolaitosten potilasvahinkoasioissa häneen otetaan yhteyttä. Niissäkin tapauksissa hän kuuntelee asiakkaan ongelman ja antaa ohjausta eteenpäin. Yhteystiedot: Päivi Apajasalo puh vastaanotto klo 9-15 Pääterveysaseman ent. poliklinikka Teksti ja kuva Pirjo Tuomi Oikeussuojaa tarvitaan Yhteydenottoja potilasasiamiehelle Porissa tulee noin 500 vuodessa. Syitä ovat epätietoisuus tai tyytymättömyys hoitokäytäntöihin, muistutukset, potilasvahingot, kantelut, lääkevahingot, tietosuoja-asiat sekä erilaiset lausuntopyynnöt. Muistutukset ja potilasvahinkoasiat sekä niiden vuoksi lähetettävät vastineet ja Kaikille voi sattua työssään virheitä, mutta silloin pitäisi osata pyytää anteeksi. selvitykset, joita oli noin 200 viime vuonna, työllistävät eniten. Potilasvakuutuksesta voi hakea korvausta henkilövahingosta, jolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä tai kuolemaa. Korvausta maksetaan noin 30 %:ssa tapauksista.

8 8 Lähikirjastona koko Satakunta Satakunnan kirjastot numeroina (2007) 4,8 miljoonaa lainaa vuodessa 2,3 miljoonaa kirjastokäyntiä 1,1 miljoonaa verkkokäyntiä 1,9 miljoonaa kirjaa 5000 lehtivuosikertaa lainaajaa 197 henkilötyövuotta 50 kirjastotoimipistettä Satakunnan kirjastonjohtajat odottavat yhteisjärjestelmän tuovan mukanaan huomattavia etuja. Kuvassa mukana myös kirjastojärjestelmätoimittaja Axiell Oy:n väkeä. Tänä päivänä ei ole vaikea löytää uutisia kuntien lisääntyvästä yhteistyöstä, kuntaliitoksista ja palvelurakenneuudistuksista. Jo ennen nykyistä buumia on kirjastoala ollut edelläkävijänä kuntien rajat ylittävässä yhteistoiminnassa. Suomessa on lukuisia kirjastojen yhteisjärjestelmiä, joissa kirjastot tarjoavat palvelujaan yhdessä. Tuleva Satakunnan kirjastojen yhteisjärjestelmä on maan suurin yhdellä kertaa luotava yhteisjärjestelmä. Kirjastojen yhteisjärjestelmässä Satakunnan kuntien kirjastojen aineisto- ja asiakastietokannat yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhteisjärjestelmään on liittymässä tänä vuonna 19 satakuntalaista kuntaa. Ulkopuolelle ovat toistaiseksi jäämässä vain Eurajoki, Köyliö ja Säkylä. Jo tämän vuoden lopulla voivat siis raumalaiset olla Porin kirjastossa niingon gotonas ja huittislaiset hoitaa kirjastoasiointinsa vaikka Nakkilan kirkon vaiheilla. Asiakaspalvelu paranee Porin kaupunginkirjaston Satakunnan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti, mitä hyötyä on Satakunnan kirjastojen yhteisjärjestelmästä ja miksi on hyvä aika perustaa se juuri nyt? Kirjastojen syvenevälle yhteistyölle on selkeät syyt. Yhteistyön tärkein tavoite on parempi asiakaspalvelu. Asiakkaalle voidaan tarjota yhden kirjaston kokoelmien sijasta koko maakunnan kirjastojen aineisto, ja hän voi asioida aina siinä kirjastossa mikä hänelle parhaiten sopii. Monet käyvät töissä, opiskelevat tai käyvät ostoksilla oman asuinkuntansa ulkopuolella ja yhteisjärjestelmän ansiosta myös kirjastoasioinnin voi hoitaa missä kunnassa tahansa. Myös kirjastojen yhä tärkeämmäksi tullut verkkoasiointi helpottuu entisestään. Yhteisjärjestelmän ansiosta voimme lisäksi parantaa yhteistyötä aineiston hankinnassa ja luetteloinnissa. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että vaikka kirjastojärjestelmä on strategisesti keskeinen työkalu kirjastoissa, kysymys ei kuitenkaan ole yhteisestä kirjastolaitoksesta, koska kirjastojen hallintoa ei yhdistetä. Mittava projekti Yhteisjärjestelmän luomiseen on saatu opetusministeriöltä tukea, jolla on voitu palkata projektityöntekijä hanketta vetämään. Tämän urakan lankoja pitää käsissään Leena Palonen. Mitä kaikkea sinun työtehtäviisi kuuluu? Tällainen projekti vaatii paljon yhteydenpitoa eri tahojen välillä. Meillä on säännöllisesti kokouksia, joihin osallistuvat kaikki yhteisjärjestelmään tulevat kirjastot. Sen lisäksi on pienempiä työryhmiä, jotka pohtivat kirjastojen käyttösääntöjen ja maksujen yhtenäistämistä sekä aineiston luettelointikysymyksiä. Usein tarvitaan myös kirjastojärjestelmän toimittajan asiantuntemusta tietokantojen yhdistämiseen liittyvissä asioissa. Tämän projektin mittavuutta kuvaa se, että muut suuret kirjastojen yhteisjärjestelmät on luotu useiden vuosien aikana ja kirjastoilla on ollut välillä aikaa sopeutua uuteen toimintaympäristöön. Satakunnassa luotetaan siihen, että kerta rytinä on tässäkin asiassa paras strategia. Kaikki valmista marraskuussa Satakunnan kirjastojen aineisto- ja asiakastietokantojen yhdistäminen ei käy yhdessä yössä, vaan prosessi vie kaikkine vaiheineen koko tulevan syksyn. Asiakkaille tämä näkyy siten, että kirjastot ovat joitain viikkoja joko suljettuina tai niitä voi käyttää vain rajoitetusti. Esimerkiksi Porin ja Rauman kirjastojen tietokantojen yhdistäminen lokakuussa tarkoittaa sitä, että näistä kirjastoista ei tällöin voi lainata aineistoa eikä myöskään kirjastomaksujen maksaminen ole mahdollista. Vaikka aineistoa ei tuolloin voikaan lainata, niin asiakkaat voisivat kuitenkin lukea lehtiä ja kirjoja kirjastossa tai käyttää Internetiä. Toistaiseksi meillä ei ole päätöstä siitä pitävätkö Porin kirjastot tuolloin ovensa auki vai ei, kertoo kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti. Ja muut Satakunnan kirjastot tekevät tässä asiassa omat päätöksensä. Esimerkiksi Luvialle valmistuu juuri syksyksi uusi kirjastotalo ja he haluavat ehdottomasti pitää kirjastoa avoinna mahdollisimman paljon. Jotta kaikkien Satakunnan kirjastojen aineisto todella olisi asiakkaiden ulottuvilla, niin myös aineiston kuljetus kirjastosta toiseen pitää järjestää. Satakunnassa tähän on olemassa hyvä pohja, sillä jo nyt kulkevat säännölliset aineistokuljetukset maakunnan kirjastojen välillä. Uusi kortti ja nimi Uuden yhteisjärjestelmän myötä asiakas voi saada myös uuden satakuntalaisen kirjastokortin. Nykyisetkin kortit pysyvät voimassa ja niitä voi pian käyttää melkein koko Satakunnan alueella, mutta maakuntahenkeään voi osoittaa käyttämällä Satakunnan kirjastojen yhteistä korttia. Kortin ulkonäköä ei ole vielä päätetty, mutta poissuljettuja kuva-aiheita ovat ainakin ässäpelaaja taklaamassa lukkopelaajaa tai Porin palo Onneksi maakunnassa on kuitenkin paljon myönteistäkin yhteistä kulttuuriperintöä, josta on hyvä ammentaa. Toinen vielä avoin asia on uuden yhteisjärjestelmän nimi. Käytännössä kaikilla kirjastojen yhteisjärjestelmillä on oma nimi. Pirkanmaalla on Pikikirjastot, Varsinais-Suomessa Vaski-kirjastot ja pääkaupunkiseudulla Helmet-kirjastot. Satakunnan kirjastoilta kerättiin nimiehdotuksia, joita saatiinkin lähes sata kappaletta. Ehdotusten joukosta valitaan osuvin nimi Satakunnan kirjastojen yhteisjärjestelmälle. Teksti ja kuvat Vesa Taimi Kuntien omat kirjastokortit saavat pian rinnalleen Satakunnan yhteisen kirjastokortin.

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 www.pori.fi/karhunpalvelus Pori haluaa työllistää s. 4-5 Sijaiset tekstiviesteillä! s. 7 Toiminnalliset muutokset etenevät s. 8 2 Pääkirjoitus Lisää työpaikkoja Poriin!

Lisätiedot

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita.

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita. 1 2008 Henkilöstöasioita Ylös, ulos ja lenkille Porin kaupungin Terve!- hyvinvointikampanja haastaa kaikki työntekijät liikkumaan ja huolehtimaan itsestään. Hyvä fyysinen kunto ja työkaverit auttavat jaksamaan

Lisätiedot

Tilaussävellyksen kimpussa

Tilaussävellyksen kimpussa 2 2008 Pori edelläkävijä Karjaranta näyttää mallia palveluasumisessa Rakenteilla olevat modernit palveluasunnot tarjoavat turvallisia ja viihtyisiä koteja vanhuksille ja liikuntarajoitteisille. s. 6 7

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2012

Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2012 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2012 Työhyvinvointi Työn ääniä Juuret Porissa Työhyvinvointi on puhtaasti joukkuelaji, jossa vain hyvällä yhteistyöllä on mahdollisuus saavuttaa tuloksia. s. 3-4 Neuvolakäynti

Lisätiedot

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ?

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? 2/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? Tunnetko vuosilomaan liittyvät oikeutesi? OSAATKO LOMAILLA LOMALLA? www.liiketaloudenliitto.fi 2/2015 MITEN SOVITAT

Lisätiedot

Turhat lääkkeet pois

Turhat lääkkeet pois 15 29.11.2011 Muisto piinaa kidutettua Jyväskylän kotihoidossa Turhat lääkkeet pois Tapasimme ministeri Risikon n Hallitse empatiaa Hoida osaamistasi PÄIHDErIIPPUvUUDESTA ELÄmÄnHALLInTAAn Kirjassa käsitellään

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Piepellä reilut 40 lasissa. Siivoustuotanto palkittiin s. 6 Vapaaehtoistyötä tarjolla s. 9

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Piepellä reilut 40 lasissa. Siivoustuotanto palkittiin s. 6 Vapaaehtoistyötä tarjolla s. 9 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 7 2008 Piepellä reilut 40 lasissa Siivoustuotanto palkittiin s. 6 Vapaaehtoistyötä tarjolla s. 9 PÄÄKIRJOITUS MARRASKUU 2008 Hyvinvoinnista kannetaan yhdessä vastuuta

Lisätiedot

Sähköasentajien matkassa

Sähköasentajien matkassa 4 Henkilöstöasioita Eläkeasiamies avuksi Eläkkeelle lähtevien neuvonta ja eläkehakemusten täyttämisen avustaminen keskittyy henkilöstöpalveluissa työskentelevälle Armi Heinikakankaalle. s. 4 Hankekuulumisia

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2006 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus 3 Ratkaiseeko asenne nuorten tulevaisuudessa? 4 Keskiaika ei ole pimeää! 6 Työ kiertää 7 Lukijakysymys 7 Kortti vai kahvit

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2005 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus Tori viihtyisämmäksi 2 Lukijakysely netissä 3 Uusi tori kaupungin viihtyisäksi olohuoneeksi 4 Ajoharjoittelua jäällä 5 Työ

Lisätiedot

52 Kotkan superilaiset tekivät retken Ulko-Nuokolle.

52 Kotkan superilaiset tekivät retken Ulko-Nuokolle. 8 2011 Sisältö 8 / 2011 40 Testaajien mielestä melonta on silkkaa nautintoa! 26 Kahden ja kuuden välillä yöllä on vaikeinta valvoa. 14 Elina Lehtovaara tekee erilaista työpäivää. 52 Kotkan superilaiset

Lisätiedot

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää KantAviisiKesä 2015 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TIEDOTUSLEHTI JYRKI SUKULA - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina

Lisätiedot

Haastattelussa Jussi Perttola Sivu 6. Kesävinkkejä. Vaasasta. Sivu 9. uudet toimintamallit kunnissa

Haastattelussa Jussi Perttola Sivu 6. Kesävinkkejä. Vaasasta. Sivu 9. uudet toimintamallit kunnissa 2 2008 Haastattelussa Jussi Perttola Sivu 6 Kesävinkkejä Vaasasta Sivu 9 uudet toimintamallit kunnissa Tiltu ja aurinko Kuminan kesänumero paneutuu tänä vuonna kahteen teemaan. Ensimmäinen, vakavampi,

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s.

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s. No 12 25.9.2012 ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen kahden maan hoitaja rajaseutu s. 14 ongelmana mustasukkaisuus? hyvinvointi s. 28 alzheimer terveys s. 24 6sääntöä pätkätyöstä elämyksiä ja liikunnan

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1/2009 Etevasta vammaispalvelujen edelläkävijä Tuotteistus ja sopimusohjaus tilaajapäivän teemoina Asumispalveluihin linjaksi yksilölliset ratkaisut Aktiivisia omaisia

Lisätiedot