Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014 Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö

2 NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKI JÄT ARVIOINTIKRITE ERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Uudistuminen ja henkilöstö Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen (3.3.2) Johtamisessa ja kehityskeskusteluissa painopiste on yksilöllisen osaamistarpeen arvioinnissa Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön kehittämisessä Koututuksia seurantaan henkilökohtaisilla koulutuskorteilla. Toteutuvat Yhteistyötä eri yksiköiden välillä on tiivistetty esimerkiksi neuvolan ja lastensuojelun, perheneuvolan, perhetyön, nuorisopsykiatrian, suun terveydenhoidon ja vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä. Joissakin yksiköissä toiminta vasta käynnistymässä. Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen Terveyspalvelujen intranet sivujen kehittämiseen on suunnitelma tehty ja se voidaan toteuttaa nyt kun koko kunnan intra on uusittu. Palvelut ja vaikuttavuus Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut (1.1) Palveluprosessit on kuvattu/päivitetty ja niiden toimivuuden arviointia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä. Toimintayksiköitten palvelukartat valmiit ja internetissä Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu Palvelukuvaukset valmiit, mutta eivät vielä internetissä Kyselyt on päivitetty yhteisen rungon mukaisesti. Kysely suoritettu neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Muut toteutetaan ensi vuoden aikana. Sähköisistä asiointipalvelut toteutetaan suunnitelmien mukaan Omahoito ja OmaKanta otettu käyttöön ja kansalaisen ajanvarauksen käyttöa laajennettu esim kouluun tulokkaiden terveystarkastuksiin.

3 FYSIOTERAPIAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 FYSIOTERAPIAN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 1. Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut Palveluprosessit ovat valmiit ja internetissä - Palveluprosesseja ei ole muokattu nettiin sopiviksi. Asiakaskyselyt on tehty - Asiakaskyselyt siirrettiin seuraavalle vuodelle, sillä yhteinen pohja ei ole vielä valmis Sovitut sähköiset asiointipalvelut ovat käytössä - Fysioterapian ajan voi tarkistaa ja perua netin kautta. Fysioterapiapalvelu on toimiva saneeratuissa tiloissa - Olemme yhteisesti muokanneet toimintaamme siten että palvelu onnistuu joustavasti kahdesta kerroksesta huolimatta esim. ryhmiin tuovien taksilappujen leimaus ja kuittaus. Apuvälinepalvelutoiminnan kehittäminen. - Kehitetty toimintaa apuvälinehuollosta vastaavan huoltomiehen kanssa. Toiminta saatu laadukkaaksi asiakaspalveluksi. - Uudet saneeratut tilat ovat mahdollistaneet selkeämmän apuvälinepalvelutoiminnan kuin aikaisemmin. Asiakkailta hyvää palautetta toiminnasta 2. Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen Kehityskeskustelut - Kehityskeskustelut on käyty henkilökohtaisella ja osaamisen kartoitukset tehty. Kehityskeskustelut on käyty myös vastuualueittain. Täydennyskoulutus velvoitteet - Kaikki työntekijät ovat käyneet vähintään 3pv koulutuksissa. Koulutuksia on toteutunut niin ulkoisina kuin myös kunnan sisäisinä sekä yksikönsisäisinä koulutuksina. Ollaan myös ensimmäistä kertaa hyödynnetty halvempaa videokoulutus mahdollisuutta, jolloin saatiin useampi koulutukseen kerralla. GAS-toimintakykymittarin koulutukset on käyty. - Mittari osoittautui kovin raskasrakenteiseksi eikä sellaisenaan palvele perusterveydenhuollon puolella. Tarkoitus oli ehtiä tehdä siitä alueellinen kevyempi versio. Tavoitteesta jäätiin. Nyt kuitenkin syksyn opiskelemassa ollut osastofysioterapeutti on tehnyt opiskelutyönään kevyemmän version joka on tarkoitus opetella ja ottaa käyttöön Osaamista on myös jaettu fysioterapian sisällä - Jotta saadaan ammatillista osaamista mahdollisimman paljon, on osaamista jaettu etenkin olkapääkuntoutuksen osalla. Ensi vuonna keskitytään fysioterapian sisäisessä osaamisen jakamisessa alaraajaongelmiin sekä selkäongelmiin. Kuntouttava työote osastoille - Kuntouttavaa työotetta opiskelemassa ollut fysioterapeutti on tehnyt osastoille aiheesta ohjeistusta ja käynyt sitä osastojen kanssa läpi. KEVEÄMMÄKSI -painon hallintaprojekti - Projekti on saatettu loppuun - Projektin loppuvaiheessa kehitettiin lasten liikkumislähetettä - lasten ja aikuisten liikkumislähetteet esitellään jälleen lääkäripalaverissa tammikuussa 2015 Lääkinnällinen kuntoutus - huomioitu uusien apuvälineiden luovutusperusteiden 2015 voimaan tuleminen.

4 OLENNAISET TAPAHTUMAT Fysioterapian pitämät koulutukset: lastenfysioterapeutti Elina Vuoro pitää alueellisen koulutuksen vauvojen MFED tutkimisestas. Mukana esh + pth - ft lymfaterapeuttimme on pitänyt muutamia turvotukseen liittyviä luentoja terveyskeskus henkilökunnalle. - Ollaan oltu pitämässä esitystä vanhusneuvostolle kunnan vanhustyönfysioterapiapalveluista sekä apuvälineistä. RISKIENHALLINTA - Säästötoimet kohdistuivat tällä kertaa voimakkaasti fysioterapian osalle. Meillä oli kesän poissa toinen lastenfysioterapeutti, kesästä asti vuoden loppuun oli poissa toinen osastofysioterapeutti ja lokakuusta lähtien poissa toinen vanhustyönfysioterapeutti. Fysioterapian johtajan sairasloma-ajalle helmikuun lopusta heinäkuuhun ei myöskään otettu sijaista vaan tehtiin sisäisiä järjestelyjä. Toimintaa jouduttiin supistamaan ja henkilökunta joustamaan ja venymään. Esim. kaikki fysioterapiaa vuodeosastolla tarvinneet eivät sitä saaneet ja osan osastolla oloaika piteni kuntoutuksen puutteen vuoksi. Osa ryhmistä jouduttiin lopettamaan syksyn ajaksi. Turvallisuus: - Käyty yhteisesti uudenmaan alueviraston, Aleksian ja avoterveydenhuollon päällikön kanssa altaan turvallisuus asiakirjat läpi. - asiantuntija fysioterapeutti myös mukana terveyskeskuksen turvallisuustyöryhmässä. - Fysioterapian tiloihin saatu myös hälytyskartat kaikkien näkyville. - Ensiapukoulutuksissa ovat olleet ne työntekijät, joilla on 3 vuotta tullut edellisestä koulutuksesta täyteen. KOULUTUKSET Koulutukset toteutuivat suunnitellusti. - Kaikille on täyttynyt vähintäänkin kolme koulutuspäivää - Henkilökunta on osallistunut kunnan tarjoamiin yhteiskoulutuksiin ja on päästy myös johonkin fysioterapian ammatilliseen koulutukseen. - Lisäksi olemme pitäneet fysioterapian sisäisiä koulutuksia, joissa olemme jakaneet osaamista toisillemme. TÄKEIMMÄT HANKINNAT - NuStep kuntolaite - pienvarasto tukipohjallisnäytteitä - Apuvälineitä hankitaan apuvälinevarastoon tarpeen mukaan kuntalaisille lainattavaksi OPISKELIJATOIMINTA Opiskelijoita fysioterapiassa oli vuonna 2014 kaikkiaan kaksi.

5 TILASTOT Sairaspoissaolot: Fysioterapian henkilökunnan sairaspoissaolot: 146, joista 50 on äitiyslomaa edeltävää sairaspoissaoloa. Fysioterapian johtajan poissaolot: 91 päivää. Poissaolot johtuneet selkäleikkauksesta ja siitä aiheutuneista komplikaatioista. Vakanssien täyttöaste: - Fysioterapian johtaja sijaisuus toteutettu sisäisenä siirtona. Asiantuntija paikannut johtajaa. Asiantuntijan tilalle ei ole palkattu ketään vaan vanhustyön fysioterapeutti sijaisti asiantuntijaa. Vanhustyössä vajautta.. - Lastenfysioterapian puolella vajausta keväällä ja kesällä. - Osastofysioterapeutin opintovapaantilalle ei ole saatu palkata sijaista eli menty vajaalla - vanhustyönfysioterapeutti lopettanut lokakuussa eikä tilalle ole palkattu sijaista. - Säästöjä kertynyt siis aika paljon henkilöstön palkkojen osalta. Fysioterapian käyntitilasto avo vastaanottokäyntejä 2754 kotikäyntejä 268 osastokäyntejä 839 Käynnit yhteensä 9851 Ryhmäkäyntejä 4293 Apuvälinekäyntejä 1674 TALOUSTILANNE Fysioterapia on pysynyt budjetin sisällä. Leena Kukkonen Fysioterapian johtaja

6 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 AVOTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEISTA JOHDETUT TERVEYSNEUVONNAN SITOVAT TAVOITEET VUONNA Palvelut ja vaikuttavuus - Kunnan Internet- sivut ovat avoterveydenhuollon osalta ajantasaiset ja kuntalaiset saavat niistä hakemansa/tarvitsemansa tiedon -> Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon nettisivuja kehitetään edelleen ja niitä hyödynnetään sähköisten palvelujen kehittämisessä - Toimintayksiköitten palvelukuvaukset valmiit ja intranetissä -> Palvelut on tuotteistettu ja kuvattu 12/2014 mennessä - Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu -> Asiakaskyselyt on tehty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarpeita vastaavaksi 3/2014 ja kyselyt toteutetaan 11/ Sähköiset asiointipalvelut toteutetaan suunnitelman mukaan -> Kansalaisen ajanvaraus on otettu käyttöön koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 4/ Uudistuminen ja henkilöstö - Johtamisessa ja työn kehittämisessä hyödynnetään henkilökunnan erityisosaamista hyödyntäen konsultointia ja koulutusta -> Työyksikössä on kaikilla tietoa toistensa erityisosaamisalueista ja sitä osataan hyödyntää G-asemalla olevien listojen mukaisesti - Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) -> Terveysneuvonnan jokainen työntekijä kokoaa omaa koulutuskorttiaan ja huolehtii koulutusvelvoitteen täyttymisestä v Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön tekemisessä -> Valmiita palvelukuvauksia esitellään laajoissa VeVu-palavereissa kaikille yhteistyökumppaneille ja niitä hyödynnetään myös rajapintojen kehittämistyössä- - Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen -> Terveysneuvonnan Internet - vastaavat kehittävät ja päivittävät intranet-sivuja säännöllisesti yhdessä osastonjohtajan kanssa TERVEYSNEUVONNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Palvelut ja vaikuttavuus - koulu- ja opiskeluterveydenhuollon nettisivujen asiasisältöjä on tiivistetty, uudet ohjelmat, toimintatavat ja lomakkeet on sujuvasti asiakkaiden saatavilla. Nettisivujen asialinkkejä on lisätty tiedon monipuolistamiseksi ja asiakkaiden omahoidon lisäämiseksi - palvelukuvaukset ja prosessit kuvattiin terveydenhoitajan laajasta ja määräaikaisesta terveystarkastuksesta, ryhmätapaamisesta sekä kutsuntaterveystarkastuksesta - vuonna 2015 kuvataan tuotteeksi uuden oppilashuoltolain mukainen jalkautuva oppilashuoltotyö eli kotikäynnin prosessi ja tuotesisältö - ryhmäterveystapaamisia pilotoitiin parityönä useammilla kouluilla lukuvuoden aikana ja niiden systemaattinen käyttöönotto sekä sisältöjen määrittely tehtiin 11/2014. Ryhmätapaamisia pidetään 2. lk:n, 4. lk:n, 6. lk:n, 7. lk:n ja 9.lk:n oppilaille. - asiakaskysely toteutettiin marraskuun 2014 aikana - uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan ja sen myötä aloitettiin uudenlainen toiminta oppilashuollon yhteisöllisten ja monialaisten ryhmien muodossa. Uusi lain sisällön oppiminen vaati kouluttautumista ja uudenlaisten käytäntöjen järjestämistä. -

7 - Kansalaisen ajanvaraus otettiin käyttöön huhtikuussa 2014 kouluun tulokkaiden terveystarkastuksissa - yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa on tiivistetty edelleen vuoden 2014 aikana mm. lastensuojelun, perheneuvolan, perhetyön, nuorisopsykiatrian, suun terveydenhoidon ja vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä - koulu- ja opiskeluterveydenhoidon kehittämistyöryhmä jatkoi toimintaa mm. laajojen terveystarkastusten pohjalta koottavien luokkayhteenvetojen ja ryhmäterveystapaamisten sisältöjen tuottamisen sekä erilaisten lomakkeiden kehittämisen suhteen 2. Uudistuminen ja henkilöstö - erityisosaamisalueet on tunnistettu ja niiden hyödyntäminen joidenkin työntekijöiden osalta on aloitettu (mm. mielenterveys- ja kriisiosaaminen, seksuaaliterveys, lihavuus ja allergiat) - täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna jokainen työntekijä seurasi omaa kouluttautumistaan koulutusseurantakortin avulla - intranetin kehittämistyö käynnistettiin loppuvuodesta 2014 ja Internet vastaavat otetaan mukaan kehittämistyöhön työnohjaus aloitettiin koulu- ja opiskeluterveydenhoitajille syksyllä 2014 OLENNAISET TAPAHTUMAT - Terveysneuvonnan asiantuntijaterveydenhoitaja Terhi Seppälä jäi vuodeksi vuorotteluvapaalle alkaen ja hänen tilalleen valittiin kouluterveydenhoitaja Jaana Vaittinen. - Terveysneuvonta sai 11/2014 rahoituksen toisen asiantuntijaterveydenhoitajan vakanssiin alkaen ja vakanssille valittiin neuvolaterveydenhoitaja Hilpi Peltonen. - Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat pitivät kouluilla rokotuskampanjapäiviä antaen papilloomavirus- eli HPV-rokotteita vuotiaille työtöille. Lisäksi he osallistuivat marras-joulukuussa 2014 Nurmijärven kunnan kausi-influenssarokotusten toteuttamiseen. - Kesän 2014 aikana koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat toteuttivat laajoja terveystarkastuksia 1. lk:n, 5. lk:n, 8 lk:n oppilaille ja heidän perheille sekä 1. vuosikurssin opiskelijoille. - Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat osallistuivat koko toimialan yhteiseen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistyöhön, nk. NATO-mallien toiminnan työstämiseen. RISKIEN HALLINTA Käyttöikänsä päähän tulleita työpöytiä ja -tuoleja on kierrätetty ja vaihdettu vanhoihin ja työtuoleja on päällystetty uudelleen käyttökuntoon. Tutkimuslaitteita on huollettu, kalibroitu ja kierrätetty. Terveysneuvonnan budjetista on rahoitettu myös koululääkärin toiminnassa tarvittavat välineet. KOKOUKSET JA KOULUTUKSET Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnassa toteutuivat kuukausikokoukset 1x/kk, työpaikkakokoukset 1x/kk ja työnohjaukset syksyllä joka toinen kuukausi. Kehittämispäiviä pidettiin terveysneuvonnassa kaksi; ensimmäinen kesäkuussa ja toinen marraskuussa. Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna 2014 TÄRKEIMMÄT HANKINNAT Vuoden 2014 aikana on tilattu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 2 kpl audiometrejä, 1 henkilövaaka, yhden audiometrin huolto sekä 4 kpl Opiskeluterveys -kirjoja.

8 OPPILAITOSYHTEISTYÖ JA OPISKELIJATOIMINTA Terveysneuvonnassa tehtiin hyvää yhteistyötä terveydenhoitajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhoidossa oli kolme terveydenhoitajaopiskelijaa vuoden 2014 aikana. TILASTOINNIN KEHITTÄMISTYÖ JA TILASTOT Tilastointia tarkennettiin ja yhdenmukaistettiin ja työ jatkuu edelleen vuonna Terveysneuvonnan tilastointiohjeita päivitetään parhaillaan uusien ryhmien ja SPATluokitusten käyttöön oton vuoksi. Uusi raportointijärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa Vuoden 2014 aikana vakanssien täyttöaste oli koulu- ja opiskeluterveydenhoidossa 13,5/13,5. Äitiyslomalle jäi kaksi ja vuorotteluvapaalle kaksi terveydenhoitajaa. Viidellä terveydenhoitajalla oli osa-aikainen työaika ja osan vajaa työaika hyödynnettiin yhdistämällä osa-aikaisuudet yhden sijaisen täydeksi työajaksi. Käyntimäärät: Vastaanottokäynnit: Vuonna 2014 peruskoululaisia oli yhteensä Kouluterveydenhoitajien vastaanotoilla oli käyntiä vuonna 2014, joista terveydenhoidollisia oli 8856 ja sairaanhoidollisia 2079 käyntiä. Laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin 1.lk:n, 5. lk:n ja 8. lk:n oppilaille ja heidän perheille. Ryhmäkäyntejä oli yhteensä 54 käyntiä. Vuonna 2014 opiskelijoita oli yhteensä Opiskeluterveydenhoitajien vastaanotoilla oli 3578 käyntiä vuonna 2013 ja 2178 käyntiä vuonna 2014, joista terveydenhoidollisia oli 1683 ja sairaanhoidollisia 495 käyntiä. Laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin 1. vuosikurssin tytöille ja 2. vuosikurssin pojille. Nuorisoneuvolassa oli 583 käyntiä vuonna 2013 ja 858 käyntiä vuonna Ryhmäkäyntejä oli yhteensä 123 käyntiä. Kutsuntaterveystarkastuksissa kävi 357 kutsuntaikäistä nuorta. TALOUSTILANNE Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon menot pysyivät budjetin rajoissa koko vuoden 2014 ajan. Budjettiin kirjatut käyttömenot toteutuivat vuoden 2014 aikana 96,73 %:sti. Sanna Nieminen Terveysneuvonnan johtaja

9 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 AVOTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEISTA JOHDETUT TERVEYSNEUVONNAN SITOVAT TAVOITEET VUONNA Palvelut ja vaikuttavuus - Kunnan Internet- sivut ovat avoterveydenhuollon osalta ajantasaiset ja kuntalaiset saavat niistä hakemansa/tarvitsemansa tiedon -> Neuvolan nettisivuja kehitetään edelleen ja niitä hyödynnetään sähköisten palvelujen kehittämisessä - Toimintayksiköitten palvelukuvaukset valmiit ja intranetissä -> Palvelut on tuotteistettu ja kuvattu 12/2014 mennessä - Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu -> Asiakaskyselyt on tehty neuvolan tarpeita vastaavaksi 3/2014 ja kyselyt toteutetaan äitiys- ja lastenneuvolassa 10-11/ Sähköiset asiointipalvelut toteutetaan suunnitelman mukaan -> Kansalaisen ajanvaraus on otettu käyttöön neuvolassa 2/ Uudistuminen ja henkilöstö - Johtamisessa ja työn kehittämisessä hyödynnetään henkilökunnan erityisosaamista hyödyntäen konsultointia ja koulutusta -> Työyksikössä on kaikilla tietoa toistensa erityisosaamisalueista ja sitä osataan hyödyntää G-asemalla olevien listojen mukaisesti - Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) -> Terveysneuvonnan jokainen työntekijä kokoaa omaa koulutuskorttiaan ja huolehtii koulutusvelvoitteen täyttymisestä v Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön tekemisessä -> Valmiita palvelukuvauksia esitellään laajoissa VeVu-palavereissa kaikille yhteistyökumppaneille ja niitä hyödynnetään myös rajapintojen kehittämistyössä - Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen -> Terveysneuvonnan Internetvastaavat kehittävät ja päivittävät intranet-sivuja säännöllisesti yhdessä osastonjohtajan kanssa TERVEYSNEUVONNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Palvelut ja vaikuttavuus - äitiys- ja lastenneuvolan nettisivujen asiasisältöjä on tiivistetty, uudet ohjelmat, toimintatavat ja lomakkeet on sujuvasti asiakkaiden saatavilla. Nettisivujen asialinkkejä on lisätty tiedon monipuolistamiseksi ja asiakkaiden omahoidon lisäämiseksi - äitiysneuvolatoiminnassa kuvattiin palvelukuvaukset ja prosessit terveydenhoitajan määräaikaisesta ja laajasta terveystarkastuksesta, kotikäynnistä ja avoneuvolapalvelusta - lastenneuvolatoiminnassa kuvattiin palvelukuvaukset ja prosessit lastenneuvolan ryhmäterveystapaamisista sekä tarkennettiin laajojen ja määräaikaisten terveystarkastusten palvelukuvauksia ja prosesseja - kummikätilötoiminta aloitettiin perhevalmennuksissa yhteistyössä Hyvinkään sairaalan synnytysyksikön kanssa elokuussa Valmennusta tarjottiin kaikille ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Ne toteutettiin vuoden 2014 aikana 14 ryhmälle, jotka kokoontuivat ennen lapsen syntymää 2 kertaa/ryhmä. Ryhmät olivat kooltaan n. 20 henkilöä/ryhmä - ryhmäneuvolatoiminta 6 kk:n ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen aloitettiin yhteistyössä suun terveydenhuollon kanssa marraskuussa 2014

10 - neuvolan terveydenhoitajat osallistuivat myös seurakunnan monitoimijaiseen Eka-vauvaryhmätoimintaan - uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan tiivistäen neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä esiopetuksen yhteisöllisten ja monialaisten oppilashuoltoryhmien toiminnan myötä - avoneuvolatoiminta vakiintui osaksi normaalia neuvolatoimintaa maaliskuussa asiakaskysely toteutettiin yhteistyössä THL:n kanssa osana valtakunnallista neuvolakyselyä. Tulokset valmistuvat alkuvuodesta Kansalaisen sähköinen ajanvaraus otettiin käyttöön neuvolassa maaliskuussa neuvolan kehittämistyöryhmä on jatkanut toimintaansa vuoden 2014 aikana koostaen suunnitelman 6 kk:n ikäisten lasten ryhmäneuvolatoiminnasta ja pohtien mm. monitoimijaista perhevalmennusmallia 2. Uudistuminen ja henkilöstö - erityisosaamisalueet on tunnistettu ja niiden hyödyntäminen joidenkin työntekijöiden osalta on aloitettu (mm. vaikeiden asiakassuhteiden vuorovaikutusosaaminen) - täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna jokainen työntekijä seurasi omaa kouluttautumistaan koulutusseurantakortin avulla - neuvolan ja muiden toimijoiden yhteistyötä tiivistettiin vuoden 2014 aikana mm. perhetyön, neuvolan psykiatrisen sairaanhoitajan, lastensuojelun, perheneuvolan vauvatiimin, suun terveydenhoidon, puhe- ja toimintaterapian, varhaiskasvatuksen sekä vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä - intranetin kehittämistyö käynnistettiin loppuvuodesta 2014 ja osaston Internet vastaavat otetaan mukaan kehittämistyöhön työnohjaus jatkui neuvolahenkilöstölle vuonna 2014 OLENNAISET TAPAHTUMAT - Terveysneuvonnan asiantuntijaterveydenhoitaja Terhi Seppälä jäi vuodeksi vuorotteluvapaalle alkaen ja hänen tilalleen valittiin kouluterveydenhoitaja Jaana Vaittinen. - Terveysneuvonta sai 11/2014 rahoituksen toisen asiantuntijaterveydenhoitajan vakanssiin alkaen ja vakanssille valittiin neuvolaterveydenhoitaja Hilpi Peltonen. - Neuvolan uusina toimintamuotoina aloitettiin vuoden 2014 aikana: äitiysneuvolan uusi toimintaohjelma,sähköinen ajanvaraus, kummikätilötoiminta, 1,5 -vuotiaiden laajat terveystarkastukset, esiopetuksen oppilashuoltotoiminta ja ryhmäneuvolatoiminta. - Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta toteutettiin kesällä 2014 ilman lomasijaisia ja palvelut kohdennettiin raskaana olevien ja alle 1-vuotiaiden lasten perheisiin. - Loka-marraskuun aikana useita neuvolaterveydenhoitajia oli kahden päivän tutustumisjaksoilla Hyvinkään sairaalan synnytys- ja lapsivuodeosastoilla. - Marras- ja joulukuun aikana neuvolan terveydenhoitajat osallistuivat Nurmijärven kunnan kausi-influenssarokotustoiminnan toteuttamiseen. - Neuvolan terveydenhoitajat ovat osallistuneet koko toimialan yhteiseen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistyöhön, nk. NATO-mallien toiminnan työstämiseen. RISKIEN HALLINTA Käyttöikänsä päähän tulleita työpöytiä ja -tuoleja on kierrätetty ja vaihdettu vanhoihin ja työtuoleja on päällystetty uudelleen käyttökuntoon. Tutkimuslaitteita on huollettu, kalibroitu ja kierrätetty. Terveysneuvonnan budjetista on rahoitettu myös neuvolalääkärien toiminnassa tarvittavat välineet. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien asiakkaiden määrä on lisääntynyt neuvolassa merkittävästi vuoden 2014 aikana ja tästä syystä tulkin käyttöä on jouduttu lisäämään.

11 KOKOUKSET JA KOULUTUKSET Neuvolatoiminnassa toteutuivat kuukausikokoukset 1x/kk, työpaikkakokoukset 1x/vko/neuvola ja työnohjaukset 1x/kk keväällä ja joka toinen kuukausi syksyllä. Kehittämispäiviä pidettiin terveysneuvonnassa kaksi; ensimmäinen kesäkuussa ja toinen marraskuussa. Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna 2014 TÄRKEIMMÄT HANKINNAT Rajamäen neuvola: leasing-monitoimilaite, lattiavaaka, virtsatutkimuslaite, leluja. Klaukkalan neuvola: sydänääni-doppler 2 kpl, 3 Doppler-huoltoa, Hb-mittari, hoitopöytä, leluja, Laaja terveystarkastus -kirjoja Kirkonkylän neuvola: rokotejääkaappi, yksi Doppler-huolto, leluja, Lumiukko-testi ja Lenekuvia. OPPILAITOSYHTEISTYÖ JA OPISKELIJATOIMINTA Terveysneuvonnassa tehtiin hyvää yhteistyötä terveydenhoitajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Nurmijärven eri neuvoloissa oli seitsemän terveydenhoitajaopiskelijaa vuoden 2014 aikana. Keudan ammattioppilaitoksen lähihoitajaopiskelijat olivat tutustumiskäynnillä Klaukkalan neuvolassa tammikuussa TILASTOINNIN KEHITTÄMISTYÖ JA TILASTOT Tilastointia tarkennettiin ja yhdenmukaistettiin ja työ jatkuu edelleen vuonna Terveysneuvonnan tilastointiohjeita päivitetään parhaillaan uusien ryhmien ja SPATluokitusten käyttöön oton vuoksi. Uusi raportointijärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa Vuoden 2014 aikana vakanssien täyttöaste oli neuvolatoiminnassa 18,5/18,5. Yksi terveydenhoitaja jäi äitiyslomalle, yksi hoitovapaalle, yksi oli opintovapaalla koko vuoden ja yksi jäi vuorotteluvapaalle Yhdellä terveydenhoitajalla osa-aikainen työaika. Vuoden 2014 aikana 472 vauvaa. Käyntimäärät: Äitiysneuvolassa oli 5015 käyntiä vuonna 2014.Vuonna 2014 äitiysneuvolassa oli keksimäärin 290 asiakasta/kuukasi ja laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin raskausviikolla kaikille raskaana oleville ja heidän perheilleen. Lastenneuvolassa oli käyntiä vuonna 2014.Vuoden 2014 lopussa lastenneuvolan asiakkaana oli 4028 lasta. Laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin kaikille 3-4 kk:n, 18 kk:n ja 4- vuotiaille lapsille ja heidän perheille. Kotikäyntejä tehtiin 142 vuonna 2013 ja 171 vuonna Avoneuvolassa kävi vuoden 2014 aikana 610 asiakasta. Perhevalmennuksessa oli 14 ryhmää, joissa oli keskimäärin osallistujaa/ryhmä. Ryhmäneuvolassa pidettiin seitsemän 6:n kk:n ikäisen lapsen ryhmää, joissa oli keskimäärin 8 osallistujalasta vanhempineen. TALOUSTILANNE Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta ylitti budjetin henkilöstö- ja laboratoriokulujen osalta. Budjettiin kirjatut käyttömenot toteutuivat vuoden 2014 aikana 102,2%:sti. Sanna Nieminen Terveysneuvonnan johtaja

12 TERVEYSKESKUSSAIRAALAN OSASTON 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tavoitteissa painotettiin kuntouttavaa toimintaa ja osaamistarpeen arviointia. Osaston sisäistä koulutusta jatkettiin elvytyksen 4x/v ja haavahoidon 3x/v tahdilla. OLENNAISET TAPAHTUMAT Osasto siirtyi vanhus- ja laitoshoidon organisaatiosta avoterveydenhuollon organisaatioon. RISKIENHALLINTA HaiPro- ilmoitusten perusteella kehitettiin lääkehoitoa varsinkin infuusio- ja injektiolääkkeissä. Kotiutustilanteisiin suunniteltiin taas otettavaksi käyttöön kotiutuksen tarkistuslista. Työsuojeluilmoituksia tehtiin puolet vähemmän kuin vuonna 2013, 12 kpl. Uudet henkilöt tekivät turvakävelyn osastolla. Keväällä käytiin läpi potilassänkyjen turvalakanat ja hälytystilanteet. Osaston hälytystilanteen toimintakaavio uusittiin. Pääoven toimimattomuus aiheutti huolta yöaikaan. KOULUTUKSET Kaikilla ei täyttynyt lakisääteinen täydennyskoulutusvelvoite. Koulutustarjonta oli runsasta. TÄKEIMMÄT HANKINNAT Hankinnat olivat säästösyistä minimissä. Palliatiivisen hoitosopimuspotilaan sänky oli pakollinen hankinta. Käsihygienian parantamiseksi hankittiin käytäville automaattiset annostelijat.korkeanriskiluokan vuokrapatjoja jouduttiin hankkimaan enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka omiakin on 3 kpl. OPISKELIJATOIMINTA Opiskelijaohjaus oli vilkasta ja palaute siitä oli eriomaista. Sairaanhoitajaopiskelijoita oli 13 Lähihoitajaopiskelijoita oli 6 Osastonsihteeriopiskelijoita oli 1 Röntgenhoitajaopiskelijoita oli 1 Geronomiopiskelijoita oli 1 TILASTOT - Sairaus poissaolot 435 pv/vuosi. Avoimiin sairaanhoitajien toimiin 3 kpl oli runsaasti hakijoita. Vakansseja oli avoimena 1 lähihoitaja ja1 sairaanhoitaja vuoden lopussa - Täyttöaste 90,87 %. Hoitopäivät; lyhytaikaishoito 8561 ja pitkäaikaishoito Hoitojaksot; lyhytaikaishoito 790 ja pitkäaikaishoito 18 - Intervallihoitoon tulijat jäivät usein pitkäaikaishoitoon TALOUSTILANNE Kokonaistilanne kuluissa oli 100,25 % Toimintatuotot jäivät alle ennusteen. Henkilöstömenot pysyivät ennusteessa. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät. Kaikki muut ostot alittuivat. Muut sisäiset toimintakulut, joihin osastolla ei voi vaikuttaa, ylittyivät. Pirjo Karppinen Osasto 1 johtaja

13 TERVEYSKESKUSSAIRAALAN OSASTON 3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Palvelut ja vaikuttavuus Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut. Uudistuminen ja henkilöstö Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen. YKSIKÖN OMAT TAVOITTEET Yksikössä oli tavoitteena aloittaa palvelukartan kuvaus asiakkaan näkökulmasta. Tähän tavoitteeseen on päästy. Henkilöstöön liittyvät tavoitteet olivat osaamiskartoituksen tekeminen henkilöstölle sekä täydennyskoulutusvelvoitteen mukainen koulutus (3pvä/hlö). Osaamiskartoituslomake on tehty ja sen pohjalta käydään kehityskeskustelut. Täydennyskoulutusmäärä ei täyty jokaisen henkilökuntaan kuuluvan kohdalla. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIOINTI Pystyimme toimimaan kunnan toisen akuuttina perusterveydenhuollon osastona, joten näin ollen vaikutimme siihen, ettei HUS:in siirtoviivemaksuja juurikaan tullut. Palliatiivisen hoitoketjun asettamat vaateet pystyimme myös osaltamme hoitamaan. Näihin ennen kaikkea vaikutti se, ettei osastollamme pitkäaikaispäätöksen saaneet vanhuspotilaat juurikaan joutuneet odottamaan vaan suhteellisen nopeastikin pääsivät tarvitsemaansa jatkohoitopaikkaan. Kesällä osastolla oli jopa väljää potilaspaikkojen suhteen. HENKILÖSTÖ Henkilöstön suhteen osastojen yhteinen varasairaanhoitajan toimi avattiin ja siihen saatiin täyttölupa osasto 3:lle. Myös toinen sairaanhoitajan vakanssi saatiin täytettyä eläköitymisen jälkeen. Yksi sairaanhoitaja jäi perhevapaille. Perhevapaata jatkoivat kaksi sairaanhoitajaa ja yksi lähihoitaja. Kuntouttavan hoitajan vakanssi vakinaistettiin, hän toimii kummallakin akuutilla osastolla. Sairaala-apulaisen eläköidyttyä vakanssiin otettiin uusi henkilö. Sairauspoissaolojen määrä kysytty henkilöstösihteeriltä, mutta siihen ei ole saatu vastausta mennessä. Pisin sairaslomajakso oli n. 5 kk. Organisaation ylemmältä johdolta saadun ohjeistuksen mukaisesti poissaoloja seurattiin ja varsinkin niitä poissaoloja joihin ei otettu sijaisia. Osastolla 3 oli 46 sairauslomapäivää, 23 lomapäivää ja 5 päivän palkaton joihin ei otettu sijaista. Opiskelijoita (lähi- ja sairaanhoitaja, sosionomi, osastonsihteeri) osastolla oli vuoden 2014 aikana 17 henkilöä. Heistä 12 antoi sähköisen palautteen, jonka mukaisesti yksikkömme on hyvä paikka opiskelijoille. Asteikolla 1-5 yksikkömme sai lähes joka kohdassa vähintään 4.5. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUS TOIMINTAAN Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2014 aikana. HaiProilmoituksia tehtiin 24 kpl (potilasturvallisuus). Uhkatilannekaavaketta täytettiin n 10 kpl (henkilöstön turvallisuus). Kesällä lääkehuoneen lämpötila kävi liian kuumaksi lääkkeiden säilymistä ajatellen. Tähän on luvassa ilmalämpöpumppu 9/2014 pidetyn kokouksen jälkeen. Myös potilaille ja henkilöstölle kesähelteet aiheuttivat haasteensa. TALOUS Käyttöarviosuunnitelma ylitettiin n 8 %:lla. Tuotto jäi 15 % arvioitua pienemmäksi. Suurimmat ylitykset olivat elintarvikkeiden (yli 61 %), kuljetuspalveluiden (37% yli) sekä koneiden ja laitteiden vuokrauksessa (yli 400%). Ensin mainittu ylittyi koska osaston periaatteen mukaisesti pyrimme tarjoamaan potilaillemme myös hedelmiä, korppuja, ylimääräistä ruokaa mikä ei kuulu vuorokausihintaan. Tähän tiliöintikohtaan lasketaan myös erilaiset lisäravinteet, joita annamme huonosta ruokahalusta kärsiville tai haavahoitopotilaille, joiden energiansaantitarve on kasvanut. Kesällä tilasimme lisäksi

14 suolallista kivennäisvettä. Viimeksi mainittu eli koneiden ja laitteiden vuokraus johtui potilasaineksesta, joille hyvän hoidon turvaamiseksi oli vuokrattava konepatja tai haavaimuja. Minna Aittakallio Osasto 3 johtaja

15 RÖNTGENOSASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET - Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut - Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen RÖNTGENOSASTON TAVOITTEET JA - Toimintayksiköiden palvelukartat valmiit - Uuden kuvantamislaitteen hankintaprosessi ja sen yhteydessä pientä remontointia. Kuvaustoimintaan. 4-6 viikon katkos, toiminnan turvaaminen sen aika ; ohjeistus ja informointi. - Asiakastyytyväisyyskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu - Sähköisistä asiointipalveluista on tehty suunnitelmat ja niiden käyttöönotto aikataulutettu - Yhteistyö eri yksiköiden välillä. - Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3pv) huomioiden säteilylain s.t 1.7 mukaiset koulutusvelvoitteet TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Palveluprosessien kuvausta on jatkettu ja päivitetty. - Kuvantamislaitteeksi valittiin OneMedin suoradigitaalinen kuvauslaite kahdella detektorilla. Laitteen asennuksen ajan röntgen oli suljettu. Tauko kesti 4 viikkoa ja sinä aika kaikki elektiiviset kuvaukset hoidettiin Vantaalla Terveystalolla ja osastokuvakset Hyvinkäällä. Toiminta sujui suunnitelman mukaan. Lisäksi pystyimme nyt siirtämään otetut Cd meidän sähköiseen kuva-arkistoon ja Terveystalo lähetti ne lisäksi Hus kuvajärjestelmään. Ultraäänitutkimukset hoidettiin normaalisti. - Asiakastyytyväisyyskyselyt päätettiin uuden laitteen ja remontin myötä siirtää vuoteen OLENNAISET TAPAHTUMAT - Fyysikkosopimus loppui ja se päivitetään fyysikko Olavi Pukkilan kanssa vuodeksi Lisäksi vuoden optio liittyen toimintaympäristömuutoksiin. - Kuvauslaitteiden huolto, tekniset mittaukset ja ohjelmistopäivitykset tehtiin laitteen asennuksen aikana ja käytiin asioita läpi vastaanottotarkastuksessa. - Sähköisen arkiston päivitys ja radiologien työaseman laaduntarkkailu tehty. Pöytäkirja löytyy teknisestä laadunvalvontakansiosta. - Lokakuussa oli koko päivän kestänyt kehittämispäivä, jolloin käytiin läpi uuden laitteen tuomia haasteita, toimintatapoja, toimintaympäristön muutoksia. Samoin keskusteltiin yksikön työilmapiiristä, mitä asiat hyvin ja mitä voisi mahdollisesti muuttaa. - Röntgenhoitajan irtisanoutuminen toi lisähaastetta pieneen työyhteisöön ja varsinkin kun laiteprojekti käynnistyi. Keväällä saatiin toimi täytätettyä. RISKENHALLINTA - Valmissuunnitelmaan liittyvät, toimintayksikköön kohdentuvat suurimmat riskit toimenpiteineen päivitetty samoin riskipistearviot. - Saneerauksen tuomat uudet toimintatavat palo- ja pelastussuunnitelmaan ovat päivitytetty. - Talossa on otettu käyttöön henkilö/huonekohtainen hälytysjärjestelmä. - Pelastussuunnitelma (talokohtainen) on päivitetty. - Uuden laitteen detektorit vaativat tietyn lämpötilan ja ne eivät kestä isoja lämpötilan vaihteluita. Näihin varaudutaan hankkimalla ilmalämpöpumppu, joka on tarkoitus asentaa keväällä Käytössä henkilökohtaiset säteilymittarit, mutta niiden käytöstä luovutaan v Detektoreille otettiin laitetoimittajalta putoamisturvavakuutus (230 /detektori /vuosi). - Henkilöhälyttimet ovat käytössä, samoin kulkuluvat. Ne ovat hiukan muuttaneet toimintaa, mutta samalla ovat osa sekä potilas- että henkilöstöturvallisuutta.

16 KOULUTUKSET - Koulutusten toteutumista seurataan henkilökohtaisten koulutuskorttien avulla. Niissä määritellään koulutuksen sisältö ja eritellään onko kyseessä sisäinen vai ulkoinen koulutus. Röntgenhoitajien osalta seurataan lakisääteistä säteilykoulutusta. Tavoitteet koulutuksen osalta ovat toteutuneet hyvin. - Uuteen laitteeseen liittyvät hankinta, koulutus ja laadunvalvontaohjelmiston hallinta olivat iso osa tämän vuoden sekä ulkopuolista että sisäistä koulutusta. TÄRKEIMMÄT HANKINNAT - Suoradigitaalinen kuvauslaite ja siihen liittyvät asiat. Hankintahinta alv 0. - Aputeline irtodetektorille (Kenex) hita Tarvitaan kuvauksissa, joissa asiakas joutuu itse pitämään kiinni detektoria. Detektorin hinta Ultraäänilaitteen konveksi ja pinta-anturi, jotka hankittiin yhteishintaan alv 0 %. OPISKELIJATOIMINTA - Röntgenosastolla on käynyt tutustumassa useita eri terveydenhuoltoalan koulutuslinjan opiskelijoita - Uudett lääkärit käyvät perehtymässä 1,5 h röntgen toimintaa ja toimintaohjeisiin. Tämä on koettu erittäin hyödylliseksi molemmin puolin. - Keväällä oli röntgenhoitaja-opiskelija 8 viikkoa TILASTOT Vuoden aikana oli lyhyitä yksittäisiä poissaoloja aloitti uusi röntgenhoitaja toimessa ja loppuvuodesta jäi lähihoitaja vuosilomien jälkeen eläkkeelle. Hänen toimi jäädytettiin puoleksi vuodeksi. Tämä aiheuttaa lisähaastetta ja muutoksia työnkuvaan. selite v.2013/kpl v käynnit röntgenkuvaukset 8150/Vantaa /Vantaa ultraäänitutkimukset toimenpiteet kuvien lausuntoprosentti työterveyshuollolle 834/Vantaa /Vantaa myydyt röntgenkuvaukset työterveyshuollolle myydyt ultraäänitutkimukset työterveyshuollolle myydyt toimenpiteet säderasittavat tutkimukset Kuvaustoiminnan tauko vaikutus omaan toimintaan suhteessa käynteihin verrattuna edelliseen vuoteen oli vähäinen. Ultraäänitutkimukset lisääntyivät hiukan, tosin tutkimuksen yhteydessä tehtävien toimenpiteiden määrä laski. Lausuntoprosentti laski 4 %. Työterveyshuollolle myytyjen sisäisten suoritteiden määrä laski sekä ultraäänien että kuvasten suhteen. Säderasittavien tutkimusten määrässä oli havaittavissa pientä nousua. TALOUSTILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suunnitellussa budjetissa ei aivan pysytty. Tämä johtuu kuvausten ostamista yksityiseltä kuvaussulun aikana, koska Hys ei pystynytkään hoitamaan kuvauksia. Henkilökunta on sitoutunut osaston toimintaan ja taloudelliseen työotteeseen todella hyvin. Tuula Rintanen röntgenin johtaja

17 VASTAANOTTOTOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET/SUUNNITELMA 1. Palvelut ja vaikuttavuus a. Toimintayksiköiden palvelukuvaukset valmiit ja internetissä Palvelukuvausten mukaisen toiminnan toteuttaminen osana toimintaa työyhteisössä b. Asiakastyytyväisyyskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu Lomakkeet valmiit ja aikataulutus 6/2013 c. Sähköiset asiointipalvelut toteutetaan suunnitelman mukaisesti Kansalaisen ajanvarauksen ja Effica-omahoidon käyttöönotto 2. Uudistuminen ja henkilöstö a. Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön tekemisessä Yhteistyön kehittäminen terveyspalveluiden toimijoiden kesken b. Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3pv) Jokaisella vakinaisella työntekijällä on mahdollistettu täydennyskoulutus c. Internetinkäytön kehittäminen ja sen päivittäminen Työntekijät tuntevat käytössä olevat tiedonhakujärjestelmät TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vastaanottotoiminnassa vuonna 2014 jatkettiin tiimityömallin mukaisten toimintatapojen ja yhtenevien toimintaprosessin luomista. Yhteneviä käytänteitä oli työyksikön kokous- ja kehittämispäivien rakenteiden tarkastelu ja kehittäminen. Päätavoitteena laatutoiminnan kehittäminen jonka eteenpäin viemiseksi perustettiin laatutyöryhmä loppu vuodesta, joka varsinainen työskentely jatkuu vuoden 2015 puolella. Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutua siirrettiin vuodelle 2015 saneerausten vuoksi. Sähköisistä palveluista käyttöönotettu kansalaisen ajanvaraus antaa asiakkaille mahdollisuuden tarkistaa ja perua vastaanottoaikansa. Ajanvarausta ei lääkärin vastaanotolle voida toteuttaa sähköisesti koska hoitotakuulaki velvoittaa tekemään hoidontarpeen arvion kiireettömässä hoidossa. Vuoden aikana liityimme OmaKanta palveluun, jonka kautta asiakas voi tarkastella omia terveys- ja sairauskertomuksen tietojaan. Vaanoton hoitohenkilöstölle vastuualueiden mukaista toiminnan kuvaaminen aloitettiin esim. reumayhdyshenkilön tehtävät ja sitä jatketaan vuoden 2015 aikana. Täydennyskoulutuksiin osallistuminen mahdollistettiin ja henkilöillä, jotka olivat koko kalenteri vuoden työsuhteessa, kolmen päivän täydennyskoulutus tavoite täyttyi. Näyttöön perustuvan hoitotyön ideologiaa alettiin korostaa vastaanottotoiminnassa mm. kehittämällä meidän asiakasvastaavatoimintaa, jonka kehittäminen jatkuu vuoden 2015 aikana. OLENNAISET TAPAHTUMAT Vastaanoton olennaisena muutoksena oli välinehuollon siirtyminen HUS-Desikolle, joka vaati uusien käyttöintrumenttien hankintaa. Lisäksi jalkahoidon ostopalvelu terveyskeskuksen tiloissa päättyi ja osa palvelusta päätettiin toteuttaa omana toimintana ja se lisättiin haavahoitajan tehtäviin. Osa jalkahoidosta toteutetaan ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen päädyssä aloitettiin saneeraus, joka vaikutti työskentelytiloihin.

18 Vastaanottotoiminnassa terveydenhoitajat, diabeteshoitajat ja muistikoordinaattori ovat toteuttaneet ryhmätoimintaa: - Painonhallintaryhmä ENE-menetelmällä yksi ryhmä keväällä ja yksi syksyllä, kokoontuivat 7 kertaa ja osallistujia yhteensä 16 hlöä - Marevan hoidon asiakkaiden ryhmäohjaus keväällä 6 hlöä - Nuorten diabeetikoiden ryhmä syksyllä 22 hlöä - Muistikahvila on kokoontunut 9 kertaa, osallistujia noin hlöä - Vertaistukiryhmä muistisairaiden omaisille 9 kertaa, osallistujia hlöä - Muistisairaiden kuntoutusryhmä: Muikku, 4 kertaa Vastaanotolta ovat terveydenhoitajat, diabeteshoitajat ja muistikoordinaattori osallistuneet asiantuntijoina henkilöstölle, omaisille tai yhteisöille pidettäviin tilaisuuksiin. Esimerkiksi diabetesopetusta koulunkäyntiavustajille ja päivähoidon henkilöstölle, diabetesluentoa eläkeläisryhmälle, muistiluentoa päiväkeskuksessa ja aivoviikon yleisötilaisuudessa kirjastossa sekä omaisten illassa tai eri eläkeläisjärjestöissä. Vastaanoton laatutoimintaan kuuluvat vuosittain laatumittaukseen osallistumien. Laatupäiville ja laatuverkostopäiville osallistuivat tänä vuonna sekä työntekijä edustajat että johdon edustajat KOULUTUKSET Vastaanotolla on pidetty hoitohenkilöstön ja lääkäreiden yhteinen kehittämispäivä keväällä ja syksyllä. Vastaanotolta on osallistuttu kunnan ja toimialan järjestämiin koulutuksiin kuten Laatu-purku, sekä aiheenmukaisesti lääkärimeetingeihin. Jokainen suoritti tietosuojakoulutuksen Navisecin vuoden aikana. Ulkoisiin koulutuksiin ja työryhmiin osallistuttiin vastuualueiden mukaisesti. Asiakasvastaava koulutukseen meillä osallistui 4 kpl ja he valmistuivat alku kesästä. Haavahoitaja aloitti jalkahoidon ammattitutkinnon suorittamisen syksyllä TILASTOT Henkilöstöresursseissa on ollut vajausta säästötoimien johdosta. Osittaisiin perhevapaisiin tai sairauslomiin ei ole palkattu sijaisia. - Sairaanhoitajien tilastot vuoden aikana Hoitajien vastaanottokäynnit kpl - Kirkonkylän vastaanotolla 3372 kpl - Klaukkalan vastaanotolla 4348 kpl - Rajamäen vastaanotolla 1556 kpl - Haava- ja jalkahoitokäynnit 1152 kpl - Terveydenhoitajien ja diabeteshoitajien tilastot vuoden aikana - Terveydenhoitajien vastaanottokäynnit 5038 kpl - Työttömien terveystapaamisia terveydenhoitajalla 43 kpl - Diabeteshoitajien vastaanottokäynnit 3187 kpl - Muistikoordinaattorin käynnit 308 kpl, joista kotikäyntejä 79 kpl Kausi-influenssa joukkorokotuspäivissä rokotettuja 2883 kpl. Määrä kasvoi viime vuoteen 800 kpl. TÄRKEIMMÄT HANKINNAT Vastaanoton tärkeimmät hankinnat olivat pika-crp laitteiden hankinta Kirkonkylän ja Klaukkalan terveysasemille. Muut hankinnat olivat uusien käyttöintrumenttien hankintaa. Arja Puputti-Rantsi Vastaanotonhoitotyön johtaja

19 YHTEISTEN TOIMINTOJEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 päivystys, tähystys, erikoislääkäripalvelut, välinehuolto TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 1. Palvelut ja vaikuttavuus - Päivystyksen palvelukuvaukset on päivitetty ja tähystystoiminnan palvelut on kuvattu ja tuotteistettu. - Asiakastyytyväisyyskysely on päivitetty päivystystoiminnan palveluita vastaavaksi. - Kansalaisen ajanvaraus otetaan käyttöön tähystys- ja erikoislääkäritoiminnassa. Palvelukuvaukset ja palveluprosessit päivystävän sairaanhoitajan vastaanotosta ja terveysneuvontapuhelimesta tarkistettiin ja päivitettiin toukokuussa Tähystystoiminnan ja erikoislääkäripalveluiden palveluprosesseja ja tuotteita ei kuvattu, koska tuotteistamisprosessi ei edennyt SOTELI:ssa näiden palveluiden osalta. Asiakastyytyväisyyskysely päivitettiin vastaamaan päivystystoiminnan palveluita marraskuussa 2014 ja kysely päätettiin suorittaa kevään 2015 aikana. Kansalaisen ajanvarauksen kautta tuli mahdolliseksi tarkistaa tähystys- ja erikoislääkäritoiminnan ajanvaraukset. 2. Uudistuminen ja henkilöstö - Yksikkökohtainen vuodelle 2014 tehty koulutussuunnitelma toimii pohjana täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumiselle. - Jokaisella työntekijällä on koulutusten seurantakortti käytössä. - Avoterveydenhuollon palvelukuvauksia ja palvelukarttoja hyödynnetään tietolähteenä eri yksiköiden osaamisesta. Palvelukuvausten perusteella järjestetään yhteistyöpalavereita rajapintatoimijoiden kanssa. - Internet- ja intranet sivuja kehitetään informatiivisemmiksi ja käyttäjälähtöisemmiksi. Tukena käytetään palvelukuvauksia. Täydennyskoulutusvelvoite toteutui koulutussuunnitelman mukaisesti. Kehityskeskusteluissa tarkistettiin jokaisen työntekijän koulutusten seurantakortti. Yhteistyöpalavereita järjestettiin Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatriseen tulosyksikköön kuuluvan tehostetun avohoidon yksikön sekä Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoidon kanssa. Palvelukuvausten hyödyntäminen ja kunnan sisäisten toimijoiden yhteistyöpalaverit eivät toteutuneet suunnitellusti. Internet- ja intranet sivujen kehittämistä varten perustettiin henkilökunnasta kolmen hengen työryhmä, jota johtaa asiantuntijasairaanhoitaja. Uusien internet sivujen lähtökohtana on asiakkaan tarvitsema palvelu, ei organisaatiorakenne. Sivuja ei ole vielä julkaistu. Intranet sivujen suunnittelua toteuttaa sama työryhmä kuin internet sivuja. Intranet sivut uudistetaan, kun Intranet Myllystä saadaan toimialoille uusi päivitetty versio. OLENNAISET TAPAHTUMAT - Toimintayksikön esimies tuli vuorotteluvapaalta 5/2014 ja siirtyi tekemään asiantuntijasairaanhoitajan tehtäviä 2/2015 asti. Tämän ajan yksikön esimiehenä jatkoi hallinnollisen koulutuksen suorittanut päivystyksen sairaanhoitaja. - Avoterveydenhuollon varasairaanhoitajien kanssa käytiin työnkuvaan liittyvät yt-neuvottelut huhtikuussa. Toukokuun alusta varasairaanhoitajien työnkuvaan liitettiin päivystyksen ja vastaanoton lisäksi osasto 1 ja osasto 3 äkillisten poissaolojen sijaistaminen. - Kansallisen terveysarkiston käyttöönotto tapahtui toukokuussa. Käyttöönottoon liittyivät henkilökunnan koulutus ja asiakkaiden informointi. - Hyvinkään sairaanhoitopiirin alueella päivitettiin nilkka- ja rannemurtumapotilaiden hoitoketjut. Tarkoituksena oli yhtenäistää alueen hoitokäytäntöjä ja selventää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoa. Päivitetyt hoitoketjut otettiin käyttöön joulukuussa. Hoitoketjujen päivitykseen liittyen päivystyksessä aloitettiin syyskuussa kaksi kertaa viikossa murtumapoliklinikka. Tavoitteena on keskittää

20 murtumapotilaiden kontrollit näille poliklinikkapäiville, jolloin potilaiden hoitoon ja ohjaukseen on varattu nimetty lääkäri ja hoitaja. Hoitoketjujen päivityksen yhteydessä uusittiin myös murtumapotilaille tarkoitetut hoito-ohjeet yhdessä fysioterapian kanssa. Päivystyksen triage-luokitus ja hoidon tarpeen arviointi ohjeet päivitettiin marraskuussa. - Tähystystoiminnassa hoitotakuu saatiin turvattua purkamalla kiireettömien tutkimusten jonoa ostopalvelusopimuksella lääkärikeskus Aava Oy:n kanssa. Sopimus päättyi kesäkuussa. Jonojen lyhentymisen ja resurssipulan vuoksi tähystyspäiviä vähennettiin joulukuussa, jonka jälkeen tähystyksiä tehtiin kahtena päivänä viikossa. Tähystystoiminnan siirtämistä Hyvinkään sairaalaan ryhdyttiin suunnittelemaan joulukuussa. Ensimmäinen palaveri Hyvinkään sairaalan kanssa sovittiin tammikuulle Välinehuolto ulkoistettiin helmikuussa 2014 Hus Desikolle. Välinehuollon kuljetukset toimivat arkipäivisin kaksi kertaa päivässä siten, että likaiset välineet viedään iltapäivällä ja puhtaat välineet toimitetaan aamulla. Välineiden kiertoaika on kaksi vuorokautta. RISKIENHALLINTA - Päivystyksen tiloihin tehtiin työterveyshuollon suorittama perusselvitys tammikuussa. Esille nousivat ennen kaikkea ergonomiaan ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Ergonomiaan vaikuttavat työpisteiden päivittäinen vaihtuminen ja työpöytien sähkösäätöjen puuttuminen. Turvallisuuteen vaikuttavat aggressiiviset ja/tai päihtyneet asiakkaat ja vartijan/vahtimestarin puuttuminen. Turvallisuusnäkökulma tuli myös esille tunnistimilla toimivien liukuovien käytössä, tunnistimien ollessa vain toisella puolella ovea ja oven sulkemismekanismin ollessa voimakas ja nopea. Terveyskeskuksen laajennusosan takuutarkastus suoritettiin kesäkuussa. Tarkastuksessa tuotiin esille mm. liukuovien sulkemismekanismin vaimennus. - Päivystyksessä otettiin käyttöön työaika-autonomia joulukuussa. Työaika-autonomian tarkoituksena on antaa henkilökunnalle mahdollisuus paremmin vaikuttaa omiin työvuoroihinsa samalla, kun he ottavat vastuuta yksikön toiminnan sujuvuudesta. Ennen käyttöönottoa henkilökunnalle järjestettiin KVTES -koulutusta ja syksyn kehittämispäivässä sovittiin yhteiset pelisäännöt työvuorosuunnittelulle. Työaika-autonomian toimivuutta arvioidaan ensimmäisen kerran huhtikuussa Päivystyksen henkilökunnalle järjestettiin keväällä turvallisuuskävelyjä ja samalla kerrattiin yksikön palo- ja pelastussuunnitelma. Koko terveyskeskuksen palo- ja pelastussuunnitelma valmistui joulukuussa, jonka perusteella päivitetään myös päivystyksen suunnitelma ja järjestetään henkilökunnalle uusi koulutus asiasta. KOULUTUKSET - Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut kunnan, sairaanhoitopiirin ja ulkoisten toimijoiden järjestämiin koulutuksiin, joiden aiheina on ollut mm. tietotekniikka, ekg:n otto ja tulkinta, infektiosairaudet, päihdehuoltolaki, potilaan kliininen tutkiminen sekä avanne- ja katetrointipotilaan hoito.. Tämän lisäksi poliklinikkasairaanhoitajapäiville osallistui neljä sairaanhoitajaa ja päivystys 2014 koulutukseen kaksi sairaanhoitaja. Kipsaustaitoa on laajennettu ja ylläpidetty koulutuksilla ja elvytysvastaavat ovat osallistuneet elvytyssimulaatiokoulutukseen. Päivystyksessä järjestettettiin hoitohenkilökunnalle ja lääkäreille case -tyyppisiä elvytyskoulutuksia joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. - Kansallisesta terveysarkistosta, Effica-ohjelman muutoksista ja lasten tetanus-rokotteen tehostamisesta järjestettiin sisäistä koulutusta koko henkilökunnalle. Kehittämispäivät järjestettiin sekä keväällä että syksyllä. Aiheina olivat infektiosairaudet, hygieniaohjeet ja työaika-autonomia. TÄKEIMMÄT HANKINNAT

Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2013

Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2013 Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2013 RÖNTGENOSASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 AVOTERVEYDENHUOLLON STRATEGISET VALINNAT - Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskus Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Shp:n talousarvio 2018 Shp:n talousarviossa on Äänekosken osuus 22,425 miljoonaa euroa ( + 2,2 % verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen) Kaupungin raami

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla

Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla Tuovi Hakulinen Tutkimuspäällikkö, Dosentti (Terveyden edistäminen) 9.11.2017 Tuovi Hakulinen 1 Laajat terveystarkastukset

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 KOKKOLA... 1 KRUUNUPYY... 3 2 HYVÄ POTKU -HANKE KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN TERVEYSASEMILLA 5 LÄHTÖTILANNE...

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa 9.10.2014 Hannele Poutiainen Lahti: lapsiystävällinen, ympäristökaupunki Lahdessa on yli 100 000 asukasta Päijät-Häme on yli 200 000 asukkaan maakunta

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen hoitotyön prosessin kuvaamisessa perusterveydenhuollossa VeTeHH-raportti PPT_12B taina.pitkaaho@kuh.fi

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Ammatilliset koulutuspäivät Ammattikuntamme ajankohtaiset kuulumiset SuPerin vastaanottotyöryhmä Elina Ottela & Anja Törmä

Ammatilliset koulutuspäivät Ammattikuntamme ajankohtaiset kuulumiset SuPerin vastaanottotyöryhmä Elina Ottela & Anja Törmä Ammatilliset koulutuspäivät 23. 24.3.2017 Ammattikuntamme ajankohtaiset kuulumiset SuPerin vastaanottotyöryhmä Elina Ottela & Anja Törmä SuPerin Hallituksen nimeämä Vastaanottotyöryhmä Aloitti toimintansa

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 2013 Markku Oinaala 7.2.2013 Terveydenhuollon palvelut, palvelusopimus 2013 Terveydenhuollon palvelut sisältävät: lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Terveydenhoitaja Päivi Muhonen ja lääkäri Satu Kotiaho /Saarikka 16.5.2017 Historiaa Ensimmäiset koulutarkastukset

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA Työnjakohankkeen päätösseminaari Levi 16.10.2009 Tuula Ylisaukko oja Taustaa Pellon kunnassa on käynnistetty vuonna

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 64 Terveyskeskuksen tilinpäätös 2012 HEL 2013-002843 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi terveyskeskuksen vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lisätiedot virastopäällikkö

Lisätiedot

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat:

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat: NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 18 Sosiaali - ja terveysjohtaja 12.10.2015 Asia n toimintayksiköiden tarkentaminen Selostus Sosiaali - ja terveysjohtaja on päätöksellään 3115.1.2014 tarkentanut toimialan tulosyksiköiden

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys

Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys 10.3.2015 0 Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys Valinnanvapaus terveydenhuollossa Vuoden 2014 alussa tuli voimaan terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 14.3.2017 tilanne Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 20.3.2017 Mielenterveyspalvelujen järjestelyt/ PPSHP eteläinen alue Avo-osasto Oulaskankaan sairaalaan Nuorten tukitalo (Ylivieska)

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 Perusturvalautakunta 14 25.02.2015 Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 PETUR 14 Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

- f f i - Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2015 N U R M I J Ä R V I. Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö

- f f i - Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2015 N U R M I J Ä R V I. Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö - f f i - N U R M I J Ä R V I Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2015 Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö SISÄLTÖ Avoterveydenhuollon toimintayksiköt 3 Avoterveydenhuollon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Vanhusneuvosto 29.05.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Klaukkalan terveysaseman toiminnan esittely / asiantuntijasairaanhoitaja Merja Tuominen 11 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

Tanja Tiainen Aluepäällikkö 11.2.2014

Tanja Tiainen Aluepäällikkö 11.2.2014 Tanja Tiainen Aluepäällikkö 11.2.2014 Hoidon haasteet Alueelliset erot hoidon määrässä ja laadussa suuria Tiukat diagnoosikriteerit >hoitoon pääsyn kriteerit Diagnoosien eriarvoisuus Aikuisten hoitoon

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Kuntouttava työote Rovaniemellä

Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntoutumista edistäviä elementtejä Moniammatillinen tiimityöskentely Koko henkilöstö on sitoutunut moniammatilliseen, tavoitteelliseen toimintamalliin Ikäihmisen kuntoutumismahdollisuus

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta. Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015. NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot