Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014 Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö

2 NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKI JÄT ARVIOINTIKRITE ERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Uudistuminen ja henkilöstö Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen (3.3.2) Johtamisessa ja kehityskeskusteluissa painopiste on yksilöllisen osaamistarpeen arvioinnissa Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön kehittämisessä Koututuksia seurantaan henkilökohtaisilla koulutuskorteilla. Toteutuvat Yhteistyötä eri yksiköiden välillä on tiivistetty esimerkiksi neuvolan ja lastensuojelun, perheneuvolan, perhetyön, nuorisopsykiatrian, suun terveydenhoidon ja vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä. Joissakin yksiköissä toiminta vasta käynnistymässä. Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen Terveyspalvelujen intranet sivujen kehittämiseen on suunnitelma tehty ja se voidaan toteuttaa nyt kun koko kunnan intra on uusittu. Palvelut ja vaikuttavuus Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut (1.1) Palveluprosessit on kuvattu/päivitetty ja niiden toimivuuden arviointia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä. Toimintayksiköitten palvelukartat valmiit ja internetissä Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu Palvelukuvaukset valmiit, mutta eivät vielä internetissä Kyselyt on päivitetty yhteisen rungon mukaisesti. Kysely suoritettu neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Muut toteutetaan ensi vuoden aikana. Sähköisistä asiointipalvelut toteutetaan suunnitelmien mukaan Omahoito ja OmaKanta otettu käyttöön ja kansalaisen ajanvarauksen käyttöa laajennettu esim kouluun tulokkaiden terveystarkastuksiin.

3 FYSIOTERAPIAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 FYSIOTERAPIAN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 1. Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut Palveluprosessit ovat valmiit ja internetissä - Palveluprosesseja ei ole muokattu nettiin sopiviksi. Asiakaskyselyt on tehty - Asiakaskyselyt siirrettiin seuraavalle vuodelle, sillä yhteinen pohja ei ole vielä valmis Sovitut sähköiset asiointipalvelut ovat käytössä - Fysioterapian ajan voi tarkistaa ja perua netin kautta. Fysioterapiapalvelu on toimiva saneeratuissa tiloissa - Olemme yhteisesti muokanneet toimintaamme siten että palvelu onnistuu joustavasti kahdesta kerroksesta huolimatta esim. ryhmiin tuovien taksilappujen leimaus ja kuittaus. Apuvälinepalvelutoiminnan kehittäminen. - Kehitetty toimintaa apuvälinehuollosta vastaavan huoltomiehen kanssa. Toiminta saatu laadukkaaksi asiakaspalveluksi. - Uudet saneeratut tilat ovat mahdollistaneet selkeämmän apuvälinepalvelutoiminnan kuin aikaisemmin. Asiakkailta hyvää palautetta toiminnasta 2. Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen Kehityskeskustelut - Kehityskeskustelut on käyty henkilökohtaisella ja osaamisen kartoitukset tehty. Kehityskeskustelut on käyty myös vastuualueittain. Täydennyskoulutus velvoitteet - Kaikki työntekijät ovat käyneet vähintään 3pv koulutuksissa. Koulutuksia on toteutunut niin ulkoisina kuin myös kunnan sisäisinä sekä yksikönsisäisinä koulutuksina. Ollaan myös ensimmäistä kertaa hyödynnetty halvempaa videokoulutus mahdollisuutta, jolloin saatiin useampi koulutukseen kerralla. GAS-toimintakykymittarin koulutukset on käyty. - Mittari osoittautui kovin raskasrakenteiseksi eikä sellaisenaan palvele perusterveydenhuollon puolella. Tarkoitus oli ehtiä tehdä siitä alueellinen kevyempi versio. Tavoitteesta jäätiin. Nyt kuitenkin syksyn opiskelemassa ollut osastofysioterapeutti on tehnyt opiskelutyönään kevyemmän version joka on tarkoitus opetella ja ottaa käyttöön Osaamista on myös jaettu fysioterapian sisällä - Jotta saadaan ammatillista osaamista mahdollisimman paljon, on osaamista jaettu etenkin olkapääkuntoutuksen osalla. Ensi vuonna keskitytään fysioterapian sisäisessä osaamisen jakamisessa alaraajaongelmiin sekä selkäongelmiin. Kuntouttava työote osastoille - Kuntouttavaa työotetta opiskelemassa ollut fysioterapeutti on tehnyt osastoille aiheesta ohjeistusta ja käynyt sitä osastojen kanssa läpi. KEVEÄMMÄKSI -painon hallintaprojekti - Projekti on saatettu loppuun - Projektin loppuvaiheessa kehitettiin lasten liikkumislähetettä - lasten ja aikuisten liikkumislähetteet esitellään jälleen lääkäripalaverissa tammikuussa 2015 Lääkinnällinen kuntoutus - huomioitu uusien apuvälineiden luovutusperusteiden 2015 voimaan tuleminen.

4 OLENNAISET TAPAHTUMAT Fysioterapian pitämät koulutukset: lastenfysioterapeutti Elina Vuoro pitää alueellisen koulutuksen vauvojen MFED tutkimisestas. Mukana esh + pth - ft lymfaterapeuttimme on pitänyt muutamia turvotukseen liittyviä luentoja terveyskeskus henkilökunnalle. - Ollaan oltu pitämässä esitystä vanhusneuvostolle kunnan vanhustyönfysioterapiapalveluista sekä apuvälineistä. RISKIENHALLINTA - Säästötoimet kohdistuivat tällä kertaa voimakkaasti fysioterapian osalle. Meillä oli kesän poissa toinen lastenfysioterapeutti, kesästä asti vuoden loppuun oli poissa toinen osastofysioterapeutti ja lokakuusta lähtien poissa toinen vanhustyönfysioterapeutti. Fysioterapian johtajan sairasloma-ajalle helmikuun lopusta heinäkuuhun ei myöskään otettu sijaista vaan tehtiin sisäisiä järjestelyjä. Toimintaa jouduttiin supistamaan ja henkilökunta joustamaan ja venymään. Esim. kaikki fysioterapiaa vuodeosastolla tarvinneet eivät sitä saaneet ja osan osastolla oloaika piteni kuntoutuksen puutteen vuoksi. Osa ryhmistä jouduttiin lopettamaan syksyn ajaksi. Turvallisuus: - Käyty yhteisesti uudenmaan alueviraston, Aleksian ja avoterveydenhuollon päällikön kanssa altaan turvallisuus asiakirjat läpi. - asiantuntija fysioterapeutti myös mukana terveyskeskuksen turvallisuustyöryhmässä. - Fysioterapian tiloihin saatu myös hälytyskartat kaikkien näkyville. - Ensiapukoulutuksissa ovat olleet ne työntekijät, joilla on 3 vuotta tullut edellisestä koulutuksesta täyteen. KOULUTUKSET Koulutukset toteutuivat suunnitellusti. - Kaikille on täyttynyt vähintäänkin kolme koulutuspäivää - Henkilökunta on osallistunut kunnan tarjoamiin yhteiskoulutuksiin ja on päästy myös johonkin fysioterapian ammatilliseen koulutukseen. - Lisäksi olemme pitäneet fysioterapian sisäisiä koulutuksia, joissa olemme jakaneet osaamista toisillemme. TÄKEIMMÄT HANKINNAT - NuStep kuntolaite - pienvarasto tukipohjallisnäytteitä - Apuvälineitä hankitaan apuvälinevarastoon tarpeen mukaan kuntalaisille lainattavaksi OPISKELIJATOIMINTA Opiskelijoita fysioterapiassa oli vuonna 2014 kaikkiaan kaksi.

5 TILASTOT Sairaspoissaolot: Fysioterapian henkilökunnan sairaspoissaolot: 146, joista 50 on äitiyslomaa edeltävää sairaspoissaoloa. Fysioterapian johtajan poissaolot: 91 päivää. Poissaolot johtuneet selkäleikkauksesta ja siitä aiheutuneista komplikaatioista. Vakanssien täyttöaste: - Fysioterapian johtaja sijaisuus toteutettu sisäisenä siirtona. Asiantuntija paikannut johtajaa. Asiantuntijan tilalle ei ole palkattu ketään vaan vanhustyön fysioterapeutti sijaisti asiantuntijaa. Vanhustyössä vajautta.. - Lastenfysioterapian puolella vajausta keväällä ja kesällä. - Osastofysioterapeutin opintovapaantilalle ei ole saatu palkata sijaista eli menty vajaalla - vanhustyönfysioterapeutti lopettanut lokakuussa eikä tilalle ole palkattu sijaista. - Säästöjä kertynyt siis aika paljon henkilöstön palkkojen osalta. Fysioterapian käyntitilasto avo vastaanottokäyntejä 2754 kotikäyntejä 268 osastokäyntejä 839 Käynnit yhteensä 9851 Ryhmäkäyntejä 4293 Apuvälinekäyntejä 1674 TALOUSTILANNE Fysioterapia on pysynyt budjetin sisällä. Leena Kukkonen Fysioterapian johtaja

6 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 AVOTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEISTA JOHDETUT TERVEYSNEUVONNAN SITOVAT TAVOITEET VUONNA Palvelut ja vaikuttavuus - Kunnan Internet- sivut ovat avoterveydenhuollon osalta ajantasaiset ja kuntalaiset saavat niistä hakemansa/tarvitsemansa tiedon -> Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon nettisivuja kehitetään edelleen ja niitä hyödynnetään sähköisten palvelujen kehittämisessä - Toimintayksiköitten palvelukuvaukset valmiit ja intranetissä -> Palvelut on tuotteistettu ja kuvattu 12/2014 mennessä - Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu -> Asiakaskyselyt on tehty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarpeita vastaavaksi 3/2014 ja kyselyt toteutetaan 11/ Sähköiset asiointipalvelut toteutetaan suunnitelman mukaan -> Kansalaisen ajanvaraus on otettu käyttöön koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 4/ Uudistuminen ja henkilöstö - Johtamisessa ja työn kehittämisessä hyödynnetään henkilökunnan erityisosaamista hyödyntäen konsultointia ja koulutusta -> Työyksikössä on kaikilla tietoa toistensa erityisosaamisalueista ja sitä osataan hyödyntää G-asemalla olevien listojen mukaisesti - Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) -> Terveysneuvonnan jokainen työntekijä kokoaa omaa koulutuskorttiaan ja huolehtii koulutusvelvoitteen täyttymisestä v Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön tekemisessä -> Valmiita palvelukuvauksia esitellään laajoissa VeVu-palavereissa kaikille yhteistyökumppaneille ja niitä hyödynnetään myös rajapintojen kehittämistyössä- - Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen -> Terveysneuvonnan Internet - vastaavat kehittävät ja päivittävät intranet-sivuja säännöllisesti yhdessä osastonjohtajan kanssa TERVEYSNEUVONNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Palvelut ja vaikuttavuus - koulu- ja opiskeluterveydenhuollon nettisivujen asiasisältöjä on tiivistetty, uudet ohjelmat, toimintatavat ja lomakkeet on sujuvasti asiakkaiden saatavilla. Nettisivujen asialinkkejä on lisätty tiedon monipuolistamiseksi ja asiakkaiden omahoidon lisäämiseksi - palvelukuvaukset ja prosessit kuvattiin terveydenhoitajan laajasta ja määräaikaisesta terveystarkastuksesta, ryhmätapaamisesta sekä kutsuntaterveystarkastuksesta - vuonna 2015 kuvataan tuotteeksi uuden oppilashuoltolain mukainen jalkautuva oppilashuoltotyö eli kotikäynnin prosessi ja tuotesisältö - ryhmäterveystapaamisia pilotoitiin parityönä useammilla kouluilla lukuvuoden aikana ja niiden systemaattinen käyttöönotto sekä sisältöjen määrittely tehtiin 11/2014. Ryhmätapaamisia pidetään 2. lk:n, 4. lk:n, 6. lk:n, 7. lk:n ja 9.lk:n oppilaille. - asiakaskysely toteutettiin marraskuun 2014 aikana - uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan ja sen myötä aloitettiin uudenlainen toiminta oppilashuollon yhteisöllisten ja monialaisten ryhmien muodossa. Uusi lain sisällön oppiminen vaati kouluttautumista ja uudenlaisten käytäntöjen järjestämistä. -

7 - Kansalaisen ajanvaraus otettiin käyttöön huhtikuussa 2014 kouluun tulokkaiden terveystarkastuksissa - yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa on tiivistetty edelleen vuoden 2014 aikana mm. lastensuojelun, perheneuvolan, perhetyön, nuorisopsykiatrian, suun terveydenhoidon ja vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä - koulu- ja opiskeluterveydenhoidon kehittämistyöryhmä jatkoi toimintaa mm. laajojen terveystarkastusten pohjalta koottavien luokkayhteenvetojen ja ryhmäterveystapaamisten sisältöjen tuottamisen sekä erilaisten lomakkeiden kehittämisen suhteen 2. Uudistuminen ja henkilöstö - erityisosaamisalueet on tunnistettu ja niiden hyödyntäminen joidenkin työntekijöiden osalta on aloitettu (mm. mielenterveys- ja kriisiosaaminen, seksuaaliterveys, lihavuus ja allergiat) - täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna jokainen työntekijä seurasi omaa kouluttautumistaan koulutusseurantakortin avulla - intranetin kehittämistyö käynnistettiin loppuvuodesta 2014 ja Internet vastaavat otetaan mukaan kehittämistyöhön työnohjaus aloitettiin koulu- ja opiskeluterveydenhoitajille syksyllä 2014 OLENNAISET TAPAHTUMAT - Terveysneuvonnan asiantuntijaterveydenhoitaja Terhi Seppälä jäi vuodeksi vuorotteluvapaalle alkaen ja hänen tilalleen valittiin kouluterveydenhoitaja Jaana Vaittinen. - Terveysneuvonta sai 11/2014 rahoituksen toisen asiantuntijaterveydenhoitajan vakanssiin alkaen ja vakanssille valittiin neuvolaterveydenhoitaja Hilpi Peltonen. - Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat pitivät kouluilla rokotuskampanjapäiviä antaen papilloomavirus- eli HPV-rokotteita vuotiaille työtöille. Lisäksi he osallistuivat marras-joulukuussa 2014 Nurmijärven kunnan kausi-influenssarokotusten toteuttamiseen. - Kesän 2014 aikana koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat toteuttivat laajoja terveystarkastuksia 1. lk:n, 5. lk:n, 8 lk:n oppilaille ja heidän perheille sekä 1. vuosikurssin opiskelijoille. - Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat osallistuivat koko toimialan yhteiseen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistyöhön, nk. NATO-mallien toiminnan työstämiseen. RISKIEN HALLINTA Käyttöikänsä päähän tulleita työpöytiä ja -tuoleja on kierrätetty ja vaihdettu vanhoihin ja työtuoleja on päällystetty uudelleen käyttökuntoon. Tutkimuslaitteita on huollettu, kalibroitu ja kierrätetty. Terveysneuvonnan budjetista on rahoitettu myös koululääkärin toiminnassa tarvittavat välineet. KOKOUKSET JA KOULUTUKSET Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnassa toteutuivat kuukausikokoukset 1x/kk, työpaikkakokoukset 1x/kk ja työnohjaukset syksyllä joka toinen kuukausi. Kehittämispäiviä pidettiin terveysneuvonnassa kaksi; ensimmäinen kesäkuussa ja toinen marraskuussa. Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna 2014 TÄRKEIMMÄT HANKINNAT Vuoden 2014 aikana on tilattu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 2 kpl audiometrejä, 1 henkilövaaka, yhden audiometrin huolto sekä 4 kpl Opiskeluterveys -kirjoja.

8 OPPILAITOSYHTEISTYÖ JA OPISKELIJATOIMINTA Terveysneuvonnassa tehtiin hyvää yhteistyötä terveydenhoitajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhoidossa oli kolme terveydenhoitajaopiskelijaa vuoden 2014 aikana. TILASTOINNIN KEHITTÄMISTYÖ JA TILASTOT Tilastointia tarkennettiin ja yhdenmukaistettiin ja työ jatkuu edelleen vuonna Terveysneuvonnan tilastointiohjeita päivitetään parhaillaan uusien ryhmien ja SPATluokitusten käyttöön oton vuoksi. Uusi raportointijärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa Vuoden 2014 aikana vakanssien täyttöaste oli koulu- ja opiskeluterveydenhoidossa 13,5/13,5. Äitiyslomalle jäi kaksi ja vuorotteluvapaalle kaksi terveydenhoitajaa. Viidellä terveydenhoitajalla oli osa-aikainen työaika ja osan vajaa työaika hyödynnettiin yhdistämällä osa-aikaisuudet yhden sijaisen täydeksi työajaksi. Käyntimäärät: Vastaanottokäynnit: Vuonna 2014 peruskoululaisia oli yhteensä Kouluterveydenhoitajien vastaanotoilla oli käyntiä vuonna 2014, joista terveydenhoidollisia oli 8856 ja sairaanhoidollisia 2079 käyntiä. Laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin 1.lk:n, 5. lk:n ja 8. lk:n oppilaille ja heidän perheille. Ryhmäkäyntejä oli yhteensä 54 käyntiä. Vuonna 2014 opiskelijoita oli yhteensä Opiskeluterveydenhoitajien vastaanotoilla oli 3578 käyntiä vuonna 2013 ja 2178 käyntiä vuonna 2014, joista terveydenhoidollisia oli 1683 ja sairaanhoidollisia 495 käyntiä. Laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin 1. vuosikurssin tytöille ja 2. vuosikurssin pojille. Nuorisoneuvolassa oli 583 käyntiä vuonna 2013 ja 858 käyntiä vuonna Ryhmäkäyntejä oli yhteensä 123 käyntiä. Kutsuntaterveystarkastuksissa kävi 357 kutsuntaikäistä nuorta. TALOUSTILANNE Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon menot pysyivät budjetin rajoissa koko vuoden 2014 ajan. Budjettiin kirjatut käyttömenot toteutuivat vuoden 2014 aikana 96,73 %:sti. Sanna Nieminen Terveysneuvonnan johtaja

9 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 AVOTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEISTA JOHDETUT TERVEYSNEUVONNAN SITOVAT TAVOITEET VUONNA Palvelut ja vaikuttavuus - Kunnan Internet- sivut ovat avoterveydenhuollon osalta ajantasaiset ja kuntalaiset saavat niistä hakemansa/tarvitsemansa tiedon -> Neuvolan nettisivuja kehitetään edelleen ja niitä hyödynnetään sähköisten palvelujen kehittämisessä - Toimintayksiköitten palvelukuvaukset valmiit ja intranetissä -> Palvelut on tuotteistettu ja kuvattu 12/2014 mennessä - Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu -> Asiakaskyselyt on tehty neuvolan tarpeita vastaavaksi 3/2014 ja kyselyt toteutetaan äitiys- ja lastenneuvolassa 10-11/ Sähköiset asiointipalvelut toteutetaan suunnitelman mukaan -> Kansalaisen ajanvaraus on otettu käyttöön neuvolassa 2/ Uudistuminen ja henkilöstö - Johtamisessa ja työn kehittämisessä hyödynnetään henkilökunnan erityisosaamista hyödyntäen konsultointia ja koulutusta -> Työyksikössä on kaikilla tietoa toistensa erityisosaamisalueista ja sitä osataan hyödyntää G-asemalla olevien listojen mukaisesti - Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) -> Terveysneuvonnan jokainen työntekijä kokoaa omaa koulutuskorttiaan ja huolehtii koulutusvelvoitteen täyttymisestä v Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön tekemisessä -> Valmiita palvelukuvauksia esitellään laajoissa VeVu-palavereissa kaikille yhteistyökumppaneille ja niitä hyödynnetään myös rajapintojen kehittämistyössä - Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen -> Terveysneuvonnan Internetvastaavat kehittävät ja päivittävät intranet-sivuja säännöllisesti yhdessä osastonjohtajan kanssa TERVEYSNEUVONNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Palvelut ja vaikuttavuus - äitiys- ja lastenneuvolan nettisivujen asiasisältöjä on tiivistetty, uudet ohjelmat, toimintatavat ja lomakkeet on sujuvasti asiakkaiden saatavilla. Nettisivujen asialinkkejä on lisätty tiedon monipuolistamiseksi ja asiakkaiden omahoidon lisäämiseksi - äitiysneuvolatoiminnassa kuvattiin palvelukuvaukset ja prosessit terveydenhoitajan määräaikaisesta ja laajasta terveystarkastuksesta, kotikäynnistä ja avoneuvolapalvelusta - lastenneuvolatoiminnassa kuvattiin palvelukuvaukset ja prosessit lastenneuvolan ryhmäterveystapaamisista sekä tarkennettiin laajojen ja määräaikaisten terveystarkastusten palvelukuvauksia ja prosesseja - kummikätilötoiminta aloitettiin perhevalmennuksissa yhteistyössä Hyvinkään sairaalan synnytysyksikön kanssa elokuussa Valmennusta tarjottiin kaikille ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Ne toteutettiin vuoden 2014 aikana 14 ryhmälle, jotka kokoontuivat ennen lapsen syntymää 2 kertaa/ryhmä. Ryhmät olivat kooltaan n. 20 henkilöä/ryhmä - ryhmäneuvolatoiminta 6 kk:n ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen aloitettiin yhteistyössä suun terveydenhuollon kanssa marraskuussa 2014

10 - neuvolan terveydenhoitajat osallistuivat myös seurakunnan monitoimijaiseen Eka-vauvaryhmätoimintaan - uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan tiivistäen neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä esiopetuksen yhteisöllisten ja monialaisten oppilashuoltoryhmien toiminnan myötä - avoneuvolatoiminta vakiintui osaksi normaalia neuvolatoimintaa maaliskuussa asiakaskysely toteutettiin yhteistyössä THL:n kanssa osana valtakunnallista neuvolakyselyä. Tulokset valmistuvat alkuvuodesta Kansalaisen sähköinen ajanvaraus otettiin käyttöön neuvolassa maaliskuussa neuvolan kehittämistyöryhmä on jatkanut toimintaansa vuoden 2014 aikana koostaen suunnitelman 6 kk:n ikäisten lasten ryhmäneuvolatoiminnasta ja pohtien mm. monitoimijaista perhevalmennusmallia 2. Uudistuminen ja henkilöstö - erityisosaamisalueet on tunnistettu ja niiden hyödyntäminen joidenkin työntekijöiden osalta on aloitettu (mm. vaikeiden asiakassuhteiden vuorovaikutusosaaminen) - täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna jokainen työntekijä seurasi omaa kouluttautumistaan koulutusseurantakortin avulla - neuvolan ja muiden toimijoiden yhteistyötä tiivistettiin vuoden 2014 aikana mm. perhetyön, neuvolan psykiatrisen sairaanhoitajan, lastensuojelun, perheneuvolan vauvatiimin, suun terveydenhoidon, puhe- ja toimintaterapian, varhaiskasvatuksen sekä vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä - intranetin kehittämistyö käynnistettiin loppuvuodesta 2014 ja osaston Internet vastaavat otetaan mukaan kehittämistyöhön työnohjaus jatkui neuvolahenkilöstölle vuonna 2014 OLENNAISET TAPAHTUMAT - Terveysneuvonnan asiantuntijaterveydenhoitaja Terhi Seppälä jäi vuodeksi vuorotteluvapaalle alkaen ja hänen tilalleen valittiin kouluterveydenhoitaja Jaana Vaittinen. - Terveysneuvonta sai 11/2014 rahoituksen toisen asiantuntijaterveydenhoitajan vakanssiin alkaen ja vakanssille valittiin neuvolaterveydenhoitaja Hilpi Peltonen. - Neuvolan uusina toimintamuotoina aloitettiin vuoden 2014 aikana: äitiysneuvolan uusi toimintaohjelma,sähköinen ajanvaraus, kummikätilötoiminta, 1,5 -vuotiaiden laajat terveystarkastukset, esiopetuksen oppilashuoltotoiminta ja ryhmäneuvolatoiminta. - Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta toteutettiin kesällä 2014 ilman lomasijaisia ja palvelut kohdennettiin raskaana olevien ja alle 1-vuotiaiden lasten perheisiin. - Loka-marraskuun aikana useita neuvolaterveydenhoitajia oli kahden päivän tutustumisjaksoilla Hyvinkään sairaalan synnytys- ja lapsivuodeosastoilla. - Marras- ja joulukuun aikana neuvolan terveydenhoitajat osallistuivat Nurmijärven kunnan kausi-influenssarokotustoiminnan toteuttamiseen. - Neuvolan terveydenhoitajat ovat osallistuneet koko toimialan yhteiseen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistyöhön, nk. NATO-mallien toiminnan työstämiseen. RISKIEN HALLINTA Käyttöikänsä päähän tulleita työpöytiä ja -tuoleja on kierrätetty ja vaihdettu vanhoihin ja työtuoleja on päällystetty uudelleen käyttökuntoon. Tutkimuslaitteita on huollettu, kalibroitu ja kierrätetty. Terveysneuvonnan budjetista on rahoitettu myös neuvolalääkärien toiminnassa tarvittavat välineet. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien asiakkaiden määrä on lisääntynyt neuvolassa merkittävästi vuoden 2014 aikana ja tästä syystä tulkin käyttöä on jouduttu lisäämään.

11 KOKOUKSET JA KOULUTUKSET Neuvolatoiminnassa toteutuivat kuukausikokoukset 1x/kk, työpaikkakokoukset 1x/vko/neuvola ja työnohjaukset 1x/kk keväällä ja joka toinen kuukausi syksyllä. Kehittämispäiviä pidettiin terveysneuvonnassa kaksi; ensimmäinen kesäkuussa ja toinen marraskuussa. Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna 2014 TÄRKEIMMÄT HANKINNAT Rajamäen neuvola: leasing-monitoimilaite, lattiavaaka, virtsatutkimuslaite, leluja. Klaukkalan neuvola: sydänääni-doppler 2 kpl, 3 Doppler-huoltoa, Hb-mittari, hoitopöytä, leluja, Laaja terveystarkastus -kirjoja Kirkonkylän neuvola: rokotejääkaappi, yksi Doppler-huolto, leluja, Lumiukko-testi ja Lenekuvia. OPPILAITOSYHTEISTYÖ JA OPISKELIJATOIMINTA Terveysneuvonnassa tehtiin hyvää yhteistyötä terveydenhoitajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Nurmijärven eri neuvoloissa oli seitsemän terveydenhoitajaopiskelijaa vuoden 2014 aikana. Keudan ammattioppilaitoksen lähihoitajaopiskelijat olivat tutustumiskäynnillä Klaukkalan neuvolassa tammikuussa TILASTOINNIN KEHITTÄMISTYÖ JA TILASTOT Tilastointia tarkennettiin ja yhdenmukaistettiin ja työ jatkuu edelleen vuonna Terveysneuvonnan tilastointiohjeita päivitetään parhaillaan uusien ryhmien ja SPATluokitusten käyttöön oton vuoksi. Uusi raportointijärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa Vuoden 2014 aikana vakanssien täyttöaste oli neuvolatoiminnassa 18,5/18,5. Yksi terveydenhoitaja jäi äitiyslomalle, yksi hoitovapaalle, yksi oli opintovapaalla koko vuoden ja yksi jäi vuorotteluvapaalle Yhdellä terveydenhoitajalla osa-aikainen työaika. Vuoden 2014 aikana 472 vauvaa. Käyntimäärät: Äitiysneuvolassa oli 5015 käyntiä vuonna 2014.Vuonna 2014 äitiysneuvolassa oli keksimäärin 290 asiakasta/kuukasi ja laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin raskausviikolla kaikille raskaana oleville ja heidän perheilleen. Lastenneuvolassa oli käyntiä vuonna 2014.Vuoden 2014 lopussa lastenneuvolan asiakkaana oli 4028 lasta. Laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin kaikille 3-4 kk:n, 18 kk:n ja 4- vuotiaille lapsille ja heidän perheille. Kotikäyntejä tehtiin 142 vuonna 2013 ja 171 vuonna Avoneuvolassa kävi vuoden 2014 aikana 610 asiakasta. Perhevalmennuksessa oli 14 ryhmää, joissa oli keskimäärin osallistujaa/ryhmä. Ryhmäneuvolassa pidettiin seitsemän 6:n kk:n ikäisen lapsen ryhmää, joissa oli keskimäärin 8 osallistujalasta vanhempineen. TALOUSTILANNE Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta ylitti budjetin henkilöstö- ja laboratoriokulujen osalta. Budjettiin kirjatut käyttömenot toteutuivat vuoden 2014 aikana 102,2%:sti. Sanna Nieminen Terveysneuvonnan johtaja

12 TERVEYSKESKUSSAIRAALAN OSASTON 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tavoitteissa painotettiin kuntouttavaa toimintaa ja osaamistarpeen arviointia. Osaston sisäistä koulutusta jatkettiin elvytyksen 4x/v ja haavahoidon 3x/v tahdilla. OLENNAISET TAPAHTUMAT Osasto siirtyi vanhus- ja laitoshoidon organisaatiosta avoterveydenhuollon organisaatioon. RISKIENHALLINTA HaiPro- ilmoitusten perusteella kehitettiin lääkehoitoa varsinkin infuusio- ja injektiolääkkeissä. Kotiutustilanteisiin suunniteltiin taas otettavaksi käyttöön kotiutuksen tarkistuslista. Työsuojeluilmoituksia tehtiin puolet vähemmän kuin vuonna 2013, 12 kpl. Uudet henkilöt tekivät turvakävelyn osastolla. Keväällä käytiin läpi potilassänkyjen turvalakanat ja hälytystilanteet. Osaston hälytystilanteen toimintakaavio uusittiin. Pääoven toimimattomuus aiheutti huolta yöaikaan. KOULUTUKSET Kaikilla ei täyttynyt lakisääteinen täydennyskoulutusvelvoite. Koulutustarjonta oli runsasta. TÄKEIMMÄT HANKINNAT Hankinnat olivat säästösyistä minimissä. Palliatiivisen hoitosopimuspotilaan sänky oli pakollinen hankinta. Käsihygienian parantamiseksi hankittiin käytäville automaattiset annostelijat.korkeanriskiluokan vuokrapatjoja jouduttiin hankkimaan enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka omiakin on 3 kpl. OPISKELIJATOIMINTA Opiskelijaohjaus oli vilkasta ja palaute siitä oli eriomaista. Sairaanhoitajaopiskelijoita oli 13 Lähihoitajaopiskelijoita oli 6 Osastonsihteeriopiskelijoita oli 1 Röntgenhoitajaopiskelijoita oli 1 Geronomiopiskelijoita oli 1 TILASTOT - Sairaus poissaolot 435 pv/vuosi. Avoimiin sairaanhoitajien toimiin 3 kpl oli runsaasti hakijoita. Vakansseja oli avoimena 1 lähihoitaja ja1 sairaanhoitaja vuoden lopussa - Täyttöaste 90,87 %. Hoitopäivät; lyhytaikaishoito 8561 ja pitkäaikaishoito Hoitojaksot; lyhytaikaishoito 790 ja pitkäaikaishoito 18 - Intervallihoitoon tulijat jäivät usein pitkäaikaishoitoon TALOUSTILANNE Kokonaistilanne kuluissa oli 100,25 % Toimintatuotot jäivät alle ennusteen. Henkilöstömenot pysyivät ennusteessa. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät. Kaikki muut ostot alittuivat. Muut sisäiset toimintakulut, joihin osastolla ei voi vaikuttaa, ylittyivät. Pirjo Karppinen Osasto 1 johtaja

13 TERVEYSKESKUSSAIRAALAN OSASTON 3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Palvelut ja vaikuttavuus Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut. Uudistuminen ja henkilöstö Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen. YKSIKÖN OMAT TAVOITTEET Yksikössä oli tavoitteena aloittaa palvelukartan kuvaus asiakkaan näkökulmasta. Tähän tavoitteeseen on päästy. Henkilöstöön liittyvät tavoitteet olivat osaamiskartoituksen tekeminen henkilöstölle sekä täydennyskoulutusvelvoitteen mukainen koulutus (3pvä/hlö). Osaamiskartoituslomake on tehty ja sen pohjalta käydään kehityskeskustelut. Täydennyskoulutusmäärä ei täyty jokaisen henkilökuntaan kuuluvan kohdalla. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIOINTI Pystyimme toimimaan kunnan toisen akuuttina perusterveydenhuollon osastona, joten näin ollen vaikutimme siihen, ettei HUS:in siirtoviivemaksuja juurikaan tullut. Palliatiivisen hoitoketjun asettamat vaateet pystyimme myös osaltamme hoitamaan. Näihin ennen kaikkea vaikutti se, ettei osastollamme pitkäaikaispäätöksen saaneet vanhuspotilaat juurikaan joutuneet odottamaan vaan suhteellisen nopeastikin pääsivät tarvitsemaansa jatkohoitopaikkaan. Kesällä osastolla oli jopa väljää potilaspaikkojen suhteen. HENKILÖSTÖ Henkilöstön suhteen osastojen yhteinen varasairaanhoitajan toimi avattiin ja siihen saatiin täyttölupa osasto 3:lle. Myös toinen sairaanhoitajan vakanssi saatiin täytettyä eläköitymisen jälkeen. Yksi sairaanhoitaja jäi perhevapaille. Perhevapaata jatkoivat kaksi sairaanhoitajaa ja yksi lähihoitaja. Kuntouttavan hoitajan vakanssi vakinaistettiin, hän toimii kummallakin akuutilla osastolla. Sairaala-apulaisen eläköidyttyä vakanssiin otettiin uusi henkilö. Sairauspoissaolojen määrä kysytty henkilöstösihteeriltä, mutta siihen ei ole saatu vastausta mennessä. Pisin sairaslomajakso oli n. 5 kk. Organisaation ylemmältä johdolta saadun ohjeistuksen mukaisesti poissaoloja seurattiin ja varsinkin niitä poissaoloja joihin ei otettu sijaisia. Osastolla 3 oli 46 sairauslomapäivää, 23 lomapäivää ja 5 päivän palkaton joihin ei otettu sijaista. Opiskelijoita (lähi- ja sairaanhoitaja, sosionomi, osastonsihteeri) osastolla oli vuoden 2014 aikana 17 henkilöä. Heistä 12 antoi sähköisen palautteen, jonka mukaisesti yksikkömme on hyvä paikka opiskelijoille. Asteikolla 1-5 yksikkömme sai lähes joka kohdassa vähintään 4.5. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUS TOIMINTAAN Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2014 aikana. HaiProilmoituksia tehtiin 24 kpl (potilasturvallisuus). Uhkatilannekaavaketta täytettiin n 10 kpl (henkilöstön turvallisuus). Kesällä lääkehuoneen lämpötila kävi liian kuumaksi lääkkeiden säilymistä ajatellen. Tähän on luvassa ilmalämpöpumppu 9/2014 pidetyn kokouksen jälkeen. Myös potilaille ja henkilöstölle kesähelteet aiheuttivat haasteensa. TALOUS Käyttöarviosuunnitelma ylitettiin n 8 %:lla. Tuotto jäi 15 % arvioitua pienemmäksi. Suurimmat ylitykset olivat elintarvikkeiden (yli 61 %), kuljetuspalveluiden (37% yli) sekä koneiden ja laitteiden vuokrauksessa (yli 400%). Ensin mainittu ylittyi koska osaston periaatteen mukaisesti pyrimme tarjoamaan potilaillemme myös hedelmiä, korppuja, ylimääräistä ruokaa mikä ei kuulu vuorokausihintaan. Tähän tiliöintikohtaan lasketaan myös erilaiset lisäravinteet, joita annamme huonosta ruokahalusta kärsiville tai haavahoitopotilaille, joiden energiansaantitarve on kasvanut. Kesällä tilasimme lisäksi

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2014 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2014... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 HOITOTYÖN OPETUS, TUTKIMUS JA KOULUTUS... 5 OPISKELIJAYHTEISTYÖ...

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia 1 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen muodostavat Hatanpään sairaalan toimintaan kuuluvat anestesian, kirurgian, ortopedian, sisätautien ja tartuntatautien yksiköt sekä näiden toimintoja

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta 17.03.2015 Omistajaohjausryhmä 25.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 rkastuslautakunta 27.04.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012)

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Kristiina Kuusi, sh Kirsi Koivisto, sh Anne Meriluoto, ayl

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2 1.1.2. Organisaatio 3 4 1.1.3.

Lisätiedot

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Perustiedot henkilöstöstä... 4 2.1 Henkilöstön määrä 31.12.2013... 4 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot