Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014 Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö

2 NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKI JÄT ARVIOINTIKRITE ERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Uudistuminen ja henkilöstö Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen (3.3.2) Johtamisessa ja kehityskeskusteluissa painopiste on yksilöllisen osaamistarpeen arvioinnissa Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön kehittämisessä Koututuksia seurantaan henkilökohtaisilla koulutuskorteilla. Toteutuvat Yhteistyötä eri yksiköiden välillä on tiivistetty esimerkiksi neuvolan ja lastensuojelun, perheneuvolan, perhetyön, nuorisopsykiatrian, suun terveydenhoidon ja vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä. Joissakin yksiköissä toiminta vasta käynnistymässä. Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen Terveyspalvelujen intranet sivujen kehittämiseen on suunnitelma tehty ja se voidaan toteuttaa nyt kun koko kunnan intra on uusittu. Palvelut ja vaikuttavuus Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut (1.1) Palveluprosessit on kuvattu/päivitetty ja niiden toimivuuden arviointia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä. Toimintayksiköitten palvelukartat valmiit ja internetissä Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu Palvelukuvaukset valmiit, mutta eivät vielä internetissä Kyselyt on päivitetty yhteisen rungon mukaisesti. Kysely suoritettu neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Muut toteutetaan ensi vuoden aikana. Sähköisistä asiointipalvelut toteutetaan suunnitelmien mukaan Omahoito ja OmaKanta otettu käyttöön ja kansalaisen ajanvarauksen käyttöa laajennettu esim kouluun tulokkaiden terveystarkastuksiin.

3 FYSIOTERAPIAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 FYSIOTERAPIAN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 1. Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut Palveluprosessit ovat valmiit ja internetissä - Palveluprosesseja ei ole muokattu nettiin sopiviksi. Asiakaskyselyt on tehty - Asiakaskyselyt siirrettiin seuraavalle vuodelle, sillä yhteinen pohja ei ole vielä valmis Sovitut sähköiset asiointipalvelut ovat käytössä - Fysioterapian ajan voi tarkistaa ja perua netin kautta. Fysioterapiapalvelu on toimiva saneeratuissa tiloissa - Olemme yhteisesti muokanneet toimintaamme siten että palvelu onnistuu joustavasti kahdesta kerroksesta huolimatta esim. ryhmiin tuovien taksilappujen leimaus ja kuittaus. Apuvälinepalvelutoiminnan kehittäminen. - Kehitetty toimintaa apuvälinehuollosta vastaavan huoltomiehen kanssa. Toiminta saatu laadukkaaksi asiakaspalveluksi. - Uudet saneeratut tilat ovat mahdollistaneet selkeämmän apuvälinepalvelutoiminnan kuin aikaisemmin. Asiakkailta hyvää palautetta toiminnasta 2. Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen Kehityskeskustelut - Kehityskeskustelut on käyty henkilökohtaisella ja osaamisen kartoitukset tehty. Kehityskeskustelut on käyty myös vastuualueittain. Täydennyskoulutus velvoitteet - Kaikki työntekijät ovat käyneet vähintään 3pv koulutuksissa. Koulutuksia on toteutunut niin ulkoisina kuin myös kunnan sisäisinä sekä yksikönsisäisinä koulutuksina. Ollaan myös ensimmäistä kertaa hyödynnetty halvempaa videokoulutus mahdollisuutta, jolloin saatiin useampi koulutukseen kerralla. GAS-toimintakykymittarin koulutukset on käyty. - Mittari osoittautui kovin raskasrakenteiseksi eikä sellaisenaan palvele perusterveydenhuollon puolella. Tarkoitus oli ehtiä tehdä siitä alueellinen kevyempi versio. Tavoitteesta jäätiin. Nyt kuitenkin syksyn opiskelemassa ollut osastofysioterapeutti on tehnyt opiskelutyönään kevyemmän version joka on tarkoitus opetella ja ottaa käyttöön Osaamista on myös jaettu fysioterapian sisällä - Jotta saadaan ammatillista osaamista mahdollisimman paljon, on osaamista jaettu etenkin olkapääkuntoutuksen osalla. Ensi vuonna keskitytään fysioterapian sisäisessä osaamisen jakamisessa alaraajaongelmiin sekä selkäongelmiin. Kuntouttava työote osastoille - Kuntouttavaa työotetta opiskelemassa ollut fysioterapeutti on tehnyt osastoille aiheesta ohjeistusta ja käynyt sitä osastojen kanssa läpi. KEVEÄMMÄKSI -painon hallintaprojekti - Projekti on saatettu loppuun - Projektin loppuvaiheessa kehitettiin lasten liikkumislähetettä - lasten ja aikuisten liikkumislähetteet esitellään jälleen lääkäripalaverissa tammikuussa 2015 Lääkinnällinen kuntoutus - huomioitu uusien apuvälineiden luovutusperusteiden 2015 voimaan tuleminen.

4 OLENNAISET TAPAHTUMAT Fysioterapian pitämät koulutukset: lastenfysioterapeutti Elina Vuoro pitää alueellisen koulutuksen vauvojen MFED tutkimisestas. Mukana esh + pth - ft lymfaterapeuttimme on pitänyt muutamia turvotukseen liittyviä luentoja terveyskeskus henkilökunnalle. - Ollaan oltu pitämässä esitystä vanhusneuvostolle kunnan vanhustyönfysioterapiapalveluista sekä apuvälineistä. RISKIENHALLINTA - Säästötoimet kohdistuivat tällä kertaa voimakkaasti fysioterapian osalle. Meillä oli kesän poissa toinen lastenfysioterapeutti, kesästä asti vuoden loppuun oli poissa toinen osastofysioterapeutti ja lokakuusta lähtien poissa toinen vanhustyönfysioterapeutti. Fysioterapian johtajan sairasloma-ajalle helmikuun lopusta heinäkuuhun ei myöskään otettu sijaista vaan tehtiin sisäisiä järjestelyjä. Toimintaa jouduttiin supistamaan ja henkilökunta joustamaan ja venymään. Esim. kaikki fysioterapiaa vuodeosastolla tarvinneet eivät sitä saaneet ja osan osastolla oloaika piteni kuntoutuksen puutteen vuoksi. Osa ryhmistä jouduttiin lopettamaan syksyn ajaksi. Turvallisuus: - Käyty yhteisesti uudenmaan alueviraston, Aleksian ja avoterveydenhuollon päällikön kanssa altaan turvallisuus asiakirjat läpi. - asiantuntija fysioterapeutti myös mukana terveyskeskuksen turvallisuustyöryhmässä. - Fysioterapian tiloihin saatu myös hälytyskartat kaikkien näkyville. - Ensiapukoulutuksissa ovat olleet ne työntekijät, joilla on 3 vuotta tullut edellisestä koulutuksesta täyteen. KOULUTUKSET Koulutukset toteutuivat suunnitellusti. - Kaikille on täyttynyt vähintäänkin kolme koulutuspäivää - Henkilökunta on osallistunut kunnan tarjoamiin yhteiskoulutuksiin ja on päästy myös johonkin fysioterapian ammatilliseen koulutukseen. - Lisäksi olemme pitäneet fysioterapian sisäisiä koulutuksia, joissa olemme jakaneet osaamista toisillemme. TÄKEIMMÄT HANKINNAT - NuStep kuntolaite - pienvarasto tukipohjallisnäytteitä - Apuvälineitä hankitaan apuvälinevarastoon tarpeen mukaan kuntalaisille lainattavaksi OPISKELIJATOIMINTA Opiskelijoita fysioterapiassa oli vuonna 2014 kaikkiaan kaksi.

5 TILASTOT Sairaspoissaolot: Fysioterapian henkilökunnan sairaspoissaolot: 146, joista 50 on äitiyslomaa edeltävää sairaspoissaoloa. Fysioterapian johtajan poissaolot: 91 päivää. Poissaolot johtuneet selkäleikkauksesta ja siitä aiheutuneista komplikaatioista. Vakanssien täyttöaste: - Fysioterapian johtaja sijaisuus toteutettu sisäisenä siirtona. Asiantuntija paikannut johtajaa. Asiantuntijan tilalle ei ole palkattu ketään vaan vanhustyön fysioterapeutti sijaisti asiantuntijaa. Vanhustyössä vajautta.. - Lastenfysioterapian puolella vajausta keväällä ja kesällä. - Osastofysioterapeutin opintovapaantilalle ei ole saatu palkata sijaista eli menty vajaalla - vanhustyönfysioterapeutti lopettanut lokakuussa eikä tilalle ole palkattu sijaista. - Säästöjä kertynyt siis aika paljon henkilöstön palkkojen osalta. Fysioterapian käyntitilasto avo vastaanottokäyntejä 2754 kotikäyntejä 268 osastokäyntejä 839 Käynnit yhteensä 9851 Ryhmäkäyntejä 4293 Apuvälinekäyntejä 1674 TALOUSTILANNE Fysioterapia on pysynyt budjetin sisällä. Leena Kukkonen Fysioterapian johtaja

6 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 AVOTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEISTA JOHDETUT TERVEYSNEUVONNAN SITOVAT TAVOITEET VUONNA Palvelut ja vaikuttavuus - Kunnan Internet- sivut ovat avoterveydenhuollon osalta ajantasaiset ja kuntalaiset saavat niistä hakemansa/tarvitsemansa tiedon -> Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon nettisivuja kehitetään edelleen ja niitä hyödynnetään sähköisten palvelujen kehittämisessä - Toimintayksiköitten palvelukuvaukset valmiit ja intranetissä -> Palvelut on tuotteistettu ja kuvattu 12/2014 mennessä - Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu -> Asiakaskyselyt on tehty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarpeita vastaavaksi 3/2014 ja kyselyt toteutetaan 11/ Sähköiset asiointipalvelut toteutetaan suunnitelman mukaan -> Kansalaisen ajanvaraus on otettu käyttöön koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 4/ Uudistuminen ja henkilöstö - Johtamisessa ja työn kehittämisessä hyödynnetään henkilökunnan erityisosaamista hyödyntäen konsultointia ja koulutusta -> Työyksikössä on kaikilla tietoa toistensa erityisosaamisalueista ja sitä osataan hyödyntää G-asemalla olevien listojen mukaisesti - Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) -> Terveysneuvonnan jokainen työntekijä kokoaa omaa koulutuskorttiaan ja huolehtii koulutusvelvoitteen täyttymisestä v Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön tekemisessä -> Valmiita palvelukuvauksia esitellään laajoissa VeVu-palavereissa kaikille yhteistyökumppaneille ja niitä hyödynnetään myös rajapintojen kehittämistyössä- - Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen -> Terveysneuvonnan Internet - vastaavat kehittävät ja päivittävät intranet-sivuja säännöllisesti yhdessä osastonjohtajan kanssa TERVEYSNEUVONNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Palvelut ja vaikuttavuus - koulu- ja opiskeluterveydenhuollon nettisivujen asiasisältöjä on tiivistetty, uudet ohjelmat, toimintatavat ja lomakkeet on sujuvasti asiakkaiden saatavilla. Nettisivujen asialinkkejä on lisätty tiedon monipuolistamiseksi ja asiakkaiden omahoidon lisäämiseksi - palvelukuvaukset ja prosessit kuvattiin terveydenhoitajan laajasta ja määräaikaisesta terveystarkastuksesta, ryhmätapaamisesta sekä kutsuntaterveystarkastuksesta - vuonna 2015 kuvataan tuotteeksi uuden oppilashuoltolain mukainen jalkautuva oppilashuoltotyö eli kotikäynnin prosessi ja tuotesisältö - ryhmäterveystapaamisia pilotoitiin parityönä useammilla kouluilla lukuvuoden aikana ja niiden systemaattinen käyttöönotto sekä sisältöjen määrittely tehtiin 11/2014. Ryhmätapaamisia pidetään 2. lk:n, 4. lk:n, 6. lk:n, 7. lk:n ja 9.lk:n oppilaille. - asiakaskysely toteutettiin marraskuun 2014 aikana - uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan ja sen myötä aloitettiin uudenlainen toiminta oppilashuollon yhteisöllisten ja monialaisten ryhmien muodossa. Uusi lain sisällön oppiminen vaati kouluttautumista ja uudenlaisten käytäntöjen järjestämistä. -

7 - Kansalaisen ajanvaraus otettiin käyttöön huhtikuussa 2014 kouluun tulokkaiden terveystarkastuksissa - yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa on tiivistetty edelleen vuoden 2014 aikana mm. lastensuojelun, perheneuvolan, perhetyön, nuorisopsykiatrian, suun terveydenhoidon ja vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä - koulu- ja opiskeluterveydenhoidon kehittämistyöryhmä jatkoi toimintaa mm. laajojen terveystarkastusten pohjalta koottavien luokkayhteenvetojen ja ryhmäterveystapaamisten sisältöjen tuottamisen sekä erilaisten lomakkeiden kehittämisen suhteen 2. Uudistuminen ja henkilöstö - erityisosaamisalueet on tunnistettu ja niiden hyödyntäminen joidenkin työntekijöiden osalta on aloitettu (mm. mielenterveys- ja kriisiosaaminen, seksuaaliterveys, lihavuus ja allergiat) - täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna jokainen työntekijä seurasi omaa kouluttautumistaan koulutusseurantakortin avulla - intranetin kehittämistyö käynnistettiin loppuvuodesta 2014 ja Internet vastaavat otetaan mukaan kehittämistyöhön työnohjaus aloitettiin koulu- ja opiskeluterveydenhoitajille syksyllä 2014 OLENNAISET TAPAHTUMAT - Terveysneuvonnan asiantuntijaterveydenhoitaja Terhi Seppälä jäi vuodeksi vuorotteluvapaalle alkaen ja hänen tilalleen valittiin kouluterveydenhoitaja Jaana Vaittinen. - Terveysneuvonta sai 11/2014 rahoituksen toisen asiantuntijaterveydenhoitajan vakanssiin alkaen ja vakanssille valittiin neuvolaterveydenhoitaja Hilpi Peltonen. - Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat pitivät kouluilla rokotuskampanjapäiviä antaen papilloomavirus- eli HPV-rokotteita vuotiaille työtöille. Lisäksi he osallistuivat marras-joulukuussa 2014 Nurmijärven kunnan kausi-influenssarokotusten toteuttamiseen. - Kesän 2014 aikana koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat toteuttivat laajoja terveystarkastuksia 1. lk:n, 5. lk:n, 8 lk:n oppilaille ja heidän perheille sekä 1. vuosikurssin opiskelijoille. - Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat osallistuivat koko toimialan yhteiseen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistyöhön, nk. NATO-mallien toiminnan työstämiseen. RISKIEN HALLINTA Käyttöikänsä päähän tulleita työpöytiä ja -tuoleja on kierrätetty ja vaihdettu vanhoihin ja työtuoleja on päällystetty uudelleen käyttökuntoon. Tutkimuslaitteita on huollettu, kalibroitu ja kierrätetty. Terveysneuvonnan budjetista on rahoitettu myös koululääkärin toiminnassa tarvittavat välineet. KOKOUKSET JA KOULUTUKSET Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnassa toteutuivat kuukausikokoukset 1x/kk, työpaikkakokoukset 1x/kk ja työnohjaukset syksyllä joka toinen kuukausi. Kehittämispäiviä pidettiin terveysneuvonnassa kaksi; ensimmäinen kesäkuussa ja toinen marraskuussa. Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna 2014 TÄRKEIMMÄT HANKINNAT Vuoden 2014 aikana on tilattu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 2 kpl audiometrejä, 1 henkilövaaka, yhden audiometrin huolto sekä 4 kpl Opiskeluterveys -kirjoja.

8 OPPILAITOSYHTEISTYÖ JA OPISKELIJATOIMINTA Terveysneuvonnassa tehtiin hyvää yhteistyötä terveydenhoitajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhoidossa oli kolme terveydenhoitajaopiskelijaa vuoden 2014 aikana. TILASTOINNIN KEHITTÄMISTYÖ JA TILASTOT Tilastointia tarkennettiin ja yhdenmukaistettiin ja työ jatkuu edelleen vuonna Terveysneuvonnan tilastointiohjeita päivitetään parhaillaan uusien ryhmien ja SPATluokitusten käyttöön oton vuoksi. Uusi raportointijärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa Vuoden 2014 aikana vakanssien täyttöaste oli koulu- ja opiskeluterveydenhoidossa 13,5/13,5. Äitiyslomalle jäi kaksi ja vuorotteluvapaalle kaksi terveydenhoitajaa. Viidellä terveydenhoitajalla oli osa-aikainen työaika ja osan vajaa työaika hyödynnettiin yhdistämällä osa-aikaisuudet yhden sijaisen täydeksi työajaksi. Käyntimäärät: Vastaanottokäynnit: Vuonna 2014 peruskoululaisia oli yhteensä Kouluterveydenhoitajien vastaanotoilla oli käyntiä vuonna 2014, joista terveydenhoidollisia oli 8856 ja sairaanhoidollisia 2079 käyntiä. Laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin 1.lk:n, 5. lk:n ja 8. lk:n oppilaille ja heidän perheille. Ryhmäkäyntejä oli yhteensä 54 käyntiä. Vuonna 2014 opiskelijoita oli yhteensä Opiskeluterveydenhoitajien vastaanotoilla oli 3578 käyntiä vuonna 2013 ja 2178 käyntiä vuonna 2014, joista terveydenhoidollisia oli 1683 ja sairaanhoidollisia 495 käyntiä. Laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin 1. vuosikurssin tytöille ja 2. vuosikurssin pojille. Nuorisoneuvolassa oli 583 käyntiä vuonna 2013 ja 858 käyntiä vuonna Ryhmäkäyntejä oli yhteensä 123 käyntiä. Kutsuntaterveystarkastuksissa kävi 357 kutsuntaikäistä nuorta. TALOUSTILANNE Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon menot pysyivät budjetin rajoissa koko vuoden 2014 ajan. Budjettiin kirjatut käyttömenot toteutuivat vuoden 2014 aikana 96,73 %:sti. Sanna Nieminen Terveysneuvonnan johtaja

9 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 AVOTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEISTA JOHDETUT TERVEYSNEUVONNAN SITOVAT TAVOITEET VUONNA Palvelut ja vaikuttavuus - Kunnan Internet- sivut ovat avoterveydenhuollon osalta ajantasaiset ja kuntalaiset saavat niistä hakemansa/tarvitsemansa tiedon -> Neuvolan nettisivuja kehitetään edelleen ja niitä hyödynnetään sähköisten palvelujen kehittämisessä - Toimintayksiköitten palvelukuvaukset valmiit ja intranetissä -> Palvelut on tuotteistettu ja kuvattu 12/2014 mennessä - Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu -> Asiakaskyselyt on tehty neuvolan tarpeita vastaavaksi 3/2014 ja kyselyt toteutetaan äitiys- ja lastenneuvolassa 10-11/ Sähköiset asiointipalvelut toteutetaan suunnitelman mukaan -> Kansalaisen ajanvaraus on otettu käyttöön neuvolassa 2/ Uudistuminen ja henkilöstö - Johtamisessa ja työn kehittämisessä hyödynnetään henkilökunnan erityisosaamista hyödyntäen konsultointia ja koulutusta -> Työyksikössä on kaikilla tietoa toistensa erityisosaamisalueista ja sitä osataan hyödyntää G-asemalla olevien listojen mukaisesti - Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) -> Terveysneuvonnan jokainen työntekijä kokoaa omaa koulutuskorttiaan ja huolehtii koulutusvelvoitteen täyttymisestä v Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön tekemisessä -> Valmiita palvelukuvauksia esitellään laajoissa VeVu-palavereissa kaikille yhteistyökumppaneille ja niitä hyödynnetään myös rajapintojen kehittämistyössä - Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen -> Terveysneuvonnan Internetvastaavat kehittävät ja päivittävät intranet-sivuja säännöllisesti yhdessä osastonjohtajan kanssa TERVEYSNEUVONNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Palvelut ja vaikuttavuus - äitiys- ja lastenneuvolan nettisivujen asiasisältöjä on tiivistetty, uudet ohjelmat, toimintatavat ja lomakkeet on sujuvasti asiakkaiden saatavilla. Nettisivujen asialinkkejä on lisätty tiedon monipuolistamiseksi ja asiakkaiden omahoidon lisäämiseksi - äitiysneuvolatoiminnassa kuvattiin palvelukuvaukset ja prosessit terveydenhoitajan määräaikaisesta ja laajasta terveystarkastuksesta, kotikäynnistä ja avoneuvolapalvelusta - lastenneuvolatoiminnassa kuvattiin palvelukuvaukset ja prosessit lastenneuvolan ryhmäterveystapaamisista sekä tarkennettiin laajojen ja määräaikaisten terveystarkastusten palvelukuvauksia ja prosesseja - kummikätilötoiminta aloitettiin perhevalmennuksissa yhteistyössä Hyvinkään sairaalan synnytysyksikön kanssa elokuussa Valmennusta tarjottiin kaikille ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Ne toteutettiin vuoden 2014 aikana 14 ryhmälle, jotka kokoontuivat ennen lapsen syntymää 2 kertaa/ryhmä. Ryhmät olivat kooltaan n. 20 henkilöä/ryhmä - ryhmäneuvolatoiminta 6 kk:n ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen aloitettiin yhteistyössä suun terveydenhuollon kanssa marraskuussa 2014

10 - neuvolan terveydenhoitajat osallistuivat myös seurakunnan monitoimijaiseen Eka-vauvaryhmätoimintaan - uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan tiivistäen neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä esiopetuksen yhteisöllisten ja monialaisten oppilashuoltoryhmien toiminnan myötä - avoneuvolatoiminta vakiintui osaksi normaalia neuvolatoimintaa maaliskuussa asiakaskysely toteutettiin yhteistyössä THL:n kanssa osana valtakunnallista neuvolakyselyä. Tulokset valmistuvat alkuvuodesta Kansalaisen sähköinen ajanvaraus otettiin käyttöön neuvolassa maaliskuussa neuvolan kehittämistyöryhmä on jatkanut toimintaansa vuoden 2014 aikana koostaen suunnitelman 6 kk:n ikäisten lasten ryhmäneuvolatoiminnasta ja pohtien mm. monitoimijaista perhevalmennusmallia 2. Uudistuminen ja henkilöstö - erityisosaamisalueet on tunnistettu ja niiden hyödyntäminen joidenkin työntekijöiden osalta on aloitettu (mm. vaikeiden asiakassuhteiden vuorovaikutusosaaminen) - täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna jokainen työntekijä seurasi omaa kouluttautumistaan koulutusseurantakortin avulla - neuvolan ja muiden toimijoiden yhteistyötä tiivistettiin vuoden 2014 aikana mm. perhetyön, neuvolan psykiatrisen sairaanhoitajan, lastensuojelun, perheneuvolan vauvatiimin, suun terveydenhoidon, puhe- ja toimintaterapian, varhaiskasvatuksen sekä vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä - intranetin kehittämistyö käynnistettiin loppuvuodesta 2014 ja osaston Internet vastaavat otetaan mukaan kehittämistyöhön työnohjaus jatkui neuvolahenkilöstölle vuonna 2014 OLENNAISET TAPAHTUMAT - Terveysneuvonnan asiantuntijaterveydenhoitaja Terhi Seppälä jäi vuodeksi vuorotteluvapaalle alkaen ja hänen tilalleen valittiin kouluterveydenhoitaja Jaana Vaittinen. - Terveysneuvonta sai 11/2014 rahoituksen toisen asiantuntijaterveydenhoitajan vakanssiin alkaen ja vakanssille valittiin neuvolaterveydenhoitaja Hilpi Peltonen. - Neuvolan uusina toimintamuotoina aloitettiin vuoden 2014 aikana: äitiysneuvolan uusi toimintaohjelma,sähköinen ajanvaraus, kummikätilötoiminta, 1,5 -vuotiaiden laajat terveystarkastukset, esiopetuksen oppilashuoltotoiminta ja ryhmäneuvolatoiminta. - Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta toteutettiin kesällä 2014 ilman lomasijaisia ja palvelut kohdennettiin raskaana olevien ja alle 1-vuotiaiden lasten perheisiin. - Loka-marraskuun aikana useita neuvolaterveydenhoitajia oli kahden päivän tutustumisjaksoilla Hyvinkään sairaalan synnytys- ja lapsivuodeosastoilla. - Marras- ja joulukuun aikana neuvolan terveydenhoitajat osallistuivat Nurmijärven kunnan kausi-influenssarokotustoiminnan toteuttamiseen. - Neuvolan terveydenhoitajat ovat osallistuneet koko toimialan yhteiseen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistyöhön, nk. NATO-mallien toiminnan työstämiseen. RISKIEN HALLINTA Käyttöikänsä päähän tulleita työpöytiä ja -tuoleja on kierrätetty ja vaihdettu vanhoihin ja työtuoleja on päällystetty uudelleen käyttökuntoon. Tutkimuslaitteita on huollettu, kalibroitu ja kierrätetty. Terveysneuvonnan budjetista on rahoitettu myös neuvolalääkärien toiminnassa tarvittavat välineet. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien asiakkaiden määrä on lisääntynyt neuvolassa merkittävästi vuoden 2014 aikana ja tästä syystä tulkin käyttöä on jouduttu lisäämään.

11 KOKOUKSET JA KOULUTUKSET Neuvolatoiminnassa toteutuivat kuukausikokoukset 1x/kk, työpaikkakokoukset 1x/vko/neuvola ja työnohjaukset 1x/kk keväällä ja joka toinen kuukausi syksyllä. Kehittämispäiviä pidettiin terveysneuvonnassa kaksi; ensimmäinen kesäkuussa ja toinen marraskuussa. Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutusvelvoitteet (min. 3 pv) toteutuivat jokaisen työntekijän osalta vuonna 2014 TÄRKEIMMÄT HANKINNAT Rajamäen neuvola: leasing-monitoimilaite, lattiavaaka, virtsatutkimuslaite, leluja. Klaukkalan neuvola: sydänääni-doppler 2 kpl, 3 Doppler-huoltoa, Hb-mittari, hoitopöytä, leluja, Laaja terveystarkastus -kirjoja Kirkonkylän neuvola: rokotejääkaappi, yksi Doppler-huolto, leluja, Lumiukko-testi ja Lenekuvia. OPPILAITOSYHTEISTYÖ JA OPISKELIJATOIMINTA Terveysneuvonnassa tehtiin hyvää yhteistyötä terveydenhoitajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Nurmijärven eri neuvoloissa oli seitsemän terveydenhoitajaopiskelijaa vuoden 2014 aikana. Keudan ammattioppilaitoksen lähihoitajaopiskelijat olivat tutustumiskäynnillä Klaukkalan neuvolassa tammikuussa TILASTOINNIN KEHITTÄMISTYÖ JA TILASTOT Tilastointia tarkennettiin ja yhdenmukaistettiin ja työ jatkuu edelleen vuonna Terveysneuvonnan tilastointiohjeita päivitetään parhaillaan uusien ryhmien ja SPATluokitusten käyttöön oton vuoksi. Uusi raportointijärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa Vuoden 2014 aikana vakanssien täyttöaste oli neuvolatoiminnassa 18,5/18,5. Yksi terveydenhoitaja jäi äitiyslomalle, yksi hoitovapaalle, yksi oli opintovapaalla koko vuoden ja yksi jäi vuorotteluvapaalle Yhdellä terveydenhoitajalla osa-aikainen työaika. Vuoden 2014 aikana 472 vauvaa. Käyntimäärät: Äitiysneuvolassa oli 5015 käyntiä vuonna 2014.Vuonna 2014 äitiysneuvolassa oli keksimäärin 290 asiakasta/kuukasi ja laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin raskausviikolla kaikille raskaana oleville ja heidän perheilleen. Lastenneuvolassa oli käyntiä vuonna 2014.Vuoden 2014 lopussa lastenneuvolan asiakkaana oli 4028 lasta. Laajoja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoittavia terveystarkastuksia tehtiin kaikille 3-4 kk:n, 18 kk:n ja 4- vuotiaille lapsille ja heidän perheille. Kotikäyntejä tehtiin 142 vuonna 2013 ja 171 vuonna Avoneuvolassa kävi vuoden 2014 aikana 610 asiakasta. Perhevalmennuksessa oli 14 ryhmää, joissa oli keskimäärin osallistujaa/ryhmä. Ryhmäneuvolassa pidettiin seitsemän 6:n kk:n ikäisen lapsen ryhmää, joissa oli keskimäärin 8 osallistujalasta vanhempineen. TALOUSTILANNE Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta ylitti budjetin henkilöstö- ja laboratoriokulujen osalta. Budjettiin kirjatut käyttömenot toteutuivat vuoden 2014 aikana 102,2%:sti. Sanna Nieminen Terveysneuvonnan johtaja

12 TERVEYSKESKUSSAIRAALAN OSASTON 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tavoitteissa painotettiin kuntouttavaa toimintaa ja osaamistarpeen arviointia. Osaston sisäistä koulutusta jatkettiin elvytyksen 4x/v ja haavahoidon 3x/v tahdilla. OLENNAISET TAPAHTUMAT Osasto siirtyi vanhus- ja laitoshoidon organisaatiosta avoterveydenhuollon organisaatioon. RISKIENHALLINTA HaiPro- ilmoitusten perusteella kehitettiin lääkehoitoa varsinkin infuusio- ja injektiolääkkeissä. Kotiutustilanteisiin suunniteltiin taas otettavaksi käyttöön kotiutuksen tarkistuslista. Työsuojeluilmoituksia tehtiin puolet vähemmän kuin vuonna 2013, 12 kpl. Uudet henkilöt tekivät turvakävelyn osastolla. Keväällä käytiin läpi potilassänkyjen turvalakanat ja hälytystilanteet. Osaston hälytystilanteen toimintakaavio uusittiin. Pääoven toimimattomuus aiheutti huolta yöaikaan. KOULUTUKSET Kaikilla ei täyttynyt lakisääteinen täydennyskoulutusvelvoite. Koulutustarjonta oli runsasta. TÄKEIMMÄT HANKINNAT Hankinnat olivat säästösyistä minimissä. Palliatiivisen hoitosopimuspotilaan sänky oli pakollinen hankinta. Käsihygienian parantamiseksi hankittiin käytäville automaattiset annostelijat.korkeanriskiluokan vuokrapatjoja jouduttiin hankkimaan enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka omiakin on 3 kpl. OPISKELIJATOIMINTA Opiskelijaohjaus oli vilkasta ja palaute siitä oli eriomaista. Sairaanhoitajaopiskelijoita oli 13 Lähihoitajaopiskelijoita oli 6 Osastonsihteeriopiskelijoita oli 1 Röntgenhoitajaopiskelijoita oli 1 Geronomiopiskelijoita oli 1 TILASTOT - Sairaus poissaolot 435 pv/vuosi. Avoimiin sairaanhoitajien toimiin 3 kpl oli runsaasti hakijoita. Vakansseja oli avoimena 1 lähihoitaja ja1 sairaanhoitaja vuoden lopussa - Täyttöaste 90,87 %. Hoitopäivät; lyhytaikaishoito 8561 ja pitkäaikaishoito Hoitojaksot; lyhytaikaishoito 790 ja pitkäaikaishoito 18 - Intervallihoitoon tulijat jäivät usein pitkäaikaishoitoon TALOUSTILANNE Kokonaistilanne kuluissa oli 100,25 % Toimintatuotot jäivät alle ennusteen. Henkilöstömenot pysyivät ennusteessa. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät. Kaikki muut ostot alittuivat. Muut sisäiset toimintakulut, joihin osastolla ei voi vaikuttaa, ylittyivät. Pirjo Karppinen Osasto 1 johtaja

13 TERVEYSKESKUSSAIRAALAN OSASTON 3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Palvelut ja vaikuttavuus Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut. Uudistuminen ja henkilöstö Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen. YKSIKÖN OMAT TAVOITTEET Yksikössä oli tavoitteena aloittaa palvelukartan kuvaus asiakkaan näkökulmasta. Tähän tavoitteeseen on päästy. Henkilöstöön liittyvät tavoitteet olivat osaamiskartoituksen tekeminen henkilöstölle sekä täydennyskoulutusvelvoitteen mukainen koulutus (3pvä/hlö). Osaamiskartoituslomake on tehty ja sen pohjalta käydään kehityskeskustelut. Täydennyskoulutusmäärä ei täyty jokaisen henkilökuntaan kuuluvan kohdalla. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIOINTI Pystyimme toimimaan kunnan toisen akuuttina perusterveydenhuollon osastona, joten näin ollen vaikutimme siihen, ettei HUS:in siirtoviivemaksuja juurikaan tullut. Palliatiivisen hoitoketjun asettamat vaateet pystyimme myös osaltamme hoitamaan. Näihin ennen kaikkea vaikutti se, ettei osastollamme pitkäaikaispäätöksen saaneet vanhuspotilaat juurikaan joutuneet odottamaan vaan suhteellisen nopeastikin pääsivät tarvitsemaansa jatkohoitopaikkaan. Kesällä osastolla oli jopa väljää potilaspaikkojen suhteen. HENKILÖSTÖ Henkilöstön suhteen osastojen yhteinen varasairaanhoitajan toimi avattiin ja siihen saatiin täyttölupa osasto 3:lle. Myös toinen sairaanhoitajan vakanssi saatiin täytettyä eläköitymisen jälkeen. Yksi sairaanhoitaja jäi perhevapaille. Perhevapaata jatkoivat kaksi sairaanhoitajaa ja yksi lähihoitaja. Kuntouttavan hoitajan vakanssi vakinaistettiin, hän toimii kummallakin akuutilla osastolla. Sairaala-apulaisen eläköidyttyä vakanssiin otettiin uusi henkilö. Sairauspoissaolojen määrä kysytty henkilöstösihteeriltä, mutta siihen ei ole saatu vastausta mennessä. Pisin sairaslomajakso oli n. 5 kk. Organisaation ylemmältä johdolta saadun ohjeistuksen mukaisesti poissaoloja seurattiin ja varsinkin niitä poissaoloja joihin ei otettu sijaisia. Osastolla 3 oli 46 sairauslomapäivää, 23 lomapäivää ja 5 päivän palkaton joihin ei otettu sijaista. Opiskelijoita (lähi- ja sairaanhoitaja, sosionomi, osastonsihteeri) osastolla oli vuoden 2014 aikana 17 henkilöä. Heistä 12 antoi sähköisen palautteen, jonka mukaisesti yksikkömme on hyvä paikka opiskelijoille. Asteikolla 1-5 yksikkömme sai lähes joka kohdassa vähintään 4.5. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUS TOIMINTAAN Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2014 aikana. HaiProilmoituksia tehtiin 24 kpl (potilasturvallisuus). Uhkatilannekaavaketta täytettiin n 10 kpl (henkilöstön turvallisuus). Kesällä lääkehuoneen lämpötila kävi liian kuumaksi lääkkeiden säilymistä ajatellen. Tähän on luvassa ilmalämpöpumppu 9/2014 pidetyn kokouksen jälkeen. Myös potilaille ja henkilöstölle kesähelteet aiheuttivat haasteensa. TALOUS Käyttöarviosuunnitelma ylitettiin n 8 %:lla. Tuotto jäi 15 % arvioitua pienemmäksi. Suurimmat ylitykset olivat elintarvikkeiden (yli 61 %), kuljetuspalveluiden (37% yli) sekä koneiden ja laitteiden vuokrauksessa (yli 400%). Ensin mainittu ylittyi koska osaston periaatteen mukaisesti pyrimme tarjoamaan potilaillemme myös hedelmiä, korppuja, ylimääräistä ruokaa mikä ei kuulu vuorokausihintaan. Tähän tiliöintikohtaan lasketaan myös erilaiset lisäravinteet, joita annamme huonosta ruokahalusta kärsiville tai haavahoitopotilaille, joiden energiansaantitarve on kasvanut. Kesällä tilasimme lisäksi

14 suolallista kivennäisvettä. Viimeksi mainittu eli koneiden ja laitteiden vuokraus johtui potilasaineksesta, joille hyvän hoidon turvaamiseksi oli vuokrattava konepatja tai haavaimuja. Minna Aittakallio Osasto 3 johtaja

15 RÖNTGENOSASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET - Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut - Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen RÖNTGENOSASTON TAVOITTEET JA - Toimintayksiköiden palvelukartat valmiit - Uuden kuvantamislaitteen hankintaprosessi ja sen yhteydessä pientä remontointia. Kuvaustoimintaan. 4-6 viikon katkos, toiminnan turvaaminen sen aika ; ohjeistus ja informointi. - Asiakastyytyväisyyskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu - Sähköisistä asiointipalveluista on tehty suunnitelmat ja niiden käyttöönotto aikataulutettu - Yhteistyö eri yksiköiden välillä. - Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3pv) huomioiden säteilylain s.t 1.7 mukaiset koulutusvelvoitteet TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Palveluprosessien kuvausta on jatkettu ja päivitetty. - Kuvantamislaitteeksi valittiin OneMedin suoradigitaalinen kuvauslaite kahdella detektorilla. Laitteen asennuksen ajan röntgen oli suljettu. Tauko kesti 4 viikkoa ja sinä aika kaikki elektiiviset kuvaukset hoidettiin Vantaalla Terveystalolla ja osastokuvakset Hyvinkäällä. Toiminta sujui suunnitelman mukaan. Lisäksi pystyimme nyt siirtämään otetut Cd meidän sähköiseen kuva-arkistoon ja Terveystalo lähetti ne lisäksi Hus kuvajärjestelmään. Ultraäänitutkimukset hoidettiin normaalisti. - Asiakastyytyväisyyskyselyt päätettiin uuden laitteen ja remontin myötä siirtää vuoteen OLENNAISET TAPAHTUMAT - Fyysikkosopimus loppui ja se päivitetään fyysikko Olavi Pukkilan kanssa vuodeksi Lisäksi vuoden optio liittyen toimintaympäristömuutoksiin. - Kuvauslaitteiden huolto, tekniset mittaukset ja ohjelmistopäivitykset tehtiin laitteen asennuksen aikana ja käytiin asioita läpi vastaanottotarkastuksessa. - Sähköisen arkiston päivitys ja radiologien työaseman laaduntarkkailu tehty. Pöytäkirja löytyy teknisestä laadunvalvontakansiosta. - Lokakuussa oli koko päivän kestänyt kehittämispäivä, jolloin käytiin läpi uuden laitteen tuomia haasteita, toimintatapoja, toimintaympäristön muutoksia. Samoin keskusteltiin yksikön työilmapiiristä, mitä asiat hyvin ja mitä voisi mahdollisesti muuttaa. - Röntgenhoitajan irtisanoutuminen toi lisähaastetta pieneen työyhteisöön ja varsinkin kun laiteprojekti käynnistyi. Keväällä saatiin toimi täytätettyä. RISKENHALLINTA - Valmissuunnitelmaan liittyvät, toimintayksikköön kohdentuvat suurimmat riskit toimenpiteineen päivitetty samoin riskipistearviot. - Saneerauksen tuomat uudet toimintatavat palo- ja pelastussuunnitelmaan ovat päivitytetty. - Talossa on otettu käyttöön henkilö/huonekohtainen hälytysjärjestelmä. - Pelastussuunnitelma (talokohtainen) on päivitetty. - Uuden laitteen detektorit vaativat tietyn lämpötilan ja ne eivät kestä isoja lämpötilan vaihteluita. Näihin varaudutaan hankkimalla ilmalämpöpumppu, joka on tarkoitus asentaa keväällä Käytössä henkilökohtaiset säteilymittarit, mutta niiden käytöstä luovutaan v Detektoreille otettiin laitetoimittajalta putoamisturvavakuutus (230 /detektori /vuosi). - Henkilöhälyttimet ovat käytössä, samoin kulkuluvat. Ne ovat hiukan muuttaneet toimintaa, mutta samalla ovat osa sekä potilas- että henkilöstöturvallisuutta.

16 KOULUTUKSET - Koulutusten toteutumista seurataan henkilökohtaisten koulutuskorttien avulla. Niissä määritellään koulutuksen sisältö ja eritellään onko kyseessä sisäinen vai ulkoinen koulutus. Röntgenhoitajien osalta seurataan lakisääteistä säteilykoulutusta. Tavoitteet koulutuksen osalta ovat toteutuneet hyvin. - Uuteen laitteeseen liittyvät hankinta, koulutus ja laadunvalvontaohjelmiston hallinta olivat iso osa tämän vuoden sekä ulkopuolista että sisäistä koulutusta. TÄRKEIMMÄT HANKINNAT - Suoradigitaalinen kuvauslaite ja siihen liittyvät asiat. Hankintahinta alv 0. - Aputeline irtodetektorille (Kenex) hita Tarvitaan kuvauksissa, joissa asiakas joutuu itse pitämään kiinni detektoria. Detektorin hinta Ultraäänilaitteen konveksi ja pinta-anturi, jotka hankittiin yhteishintaan alv 0 %. OPISKELIJATOIMINTA - Röntgenosastolla on käynyt tutustumassa useita eri terveydenhuoltoalan koulutuslinjan opiskelijoita - Uudett lääkärit käyvät perehtymässä 1,5 h röntgen toimintaa ja toimintaohjeisiin. Tämä on koettu erittäin hyödylliseksi molemmin puolin. - Keväällä oli röntgenhoitaja-opiskelija 8 viikkoa TILASTOT Vuoden aikana oli lyhyitä yksittäisiä poissaoloja aloitti uusi röntgenhoitaja toimessa ja loppuvuodesta jäi lähihoitaja vuosilomien jälkeen eläkkeelle. Hänen toimi jäädytettiin puoleksi vuodeksi. Tämä aiheuttaa lisähaastetta ja muutoksia työnkuvaan. selite v.2013/kpl v käynnit röntgenkuvaukset 8150/Vantaa /Vantaa ultraäänitutkimukset toimenpiteet kuvien lausuntoprosentti työterveyshuollolle 834/Vantaa /Vantaa myydyt röntgenkuvaukset työterveyshuollolle myydyt ultraäänitutkimukset työterveyshuollolle myydyt toimenpiteet säderasittavat tutkimukset Kuvaustoiminnan tauko vaikutus omaan toimintaan suhteessa käynteihin verrattuna edelliseen vuoteen oli vähäinen. Ultraäänitutkimukset lisääntyivät hiukan, tosin tutkimuksen yhteydessä tehtävien toimenpiteiden määrä laski. Lausuntoprosentti laski 4 %. Työterveyshuollolle myytyjen sisäisten suoritteiden määrä laski sekä ultraäänien että kuvasten suhteen. Säderasittavien tutkimusten määrässä oli havaittavissa pientä nousua. TALOUSTILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suunnitellussa budjetissa ei aivan pysytty. Tämä johtuu kuvausten ostamista yksityiseltä kuvaussulun aikana, koska Hys ei pystynytkään hoitamaan kuvauksia. Henkilökunta on sitoutunut osaston toimintaan ja taloudelliseen työotteeseen todella hyvin. Tuula Rintanen röntgenin johtaja

17 VASTAANOTTOTOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET/SUUNNITELMA 1. Palvelut ja vaikuttavuus a. Toimintayksiköiden palvelukuvaukset valmiit ja internetissä Palvelukuvausten mukaisen toiminnan toteuttaminen osana toimintaa työyhteisössä b. Asiakastyytyväisyyskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu Lomakkeet valmiit ja aikataulutus 6/2013 c. Sähköiset asiointipalvelut toteutetaan suunnitelman mukaisesti Kansalaisen ajanvarauksen ja Effica-omahoidon käyttöönotto 2. Uudistuminen ja henkilöstö a. Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön tekemisessä Yhteistyön kehittäminen terveyspalveluiden toimijoiden kesken b. Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3pv) Jokaisella vakinaisella työntekijällä on mahdollistettu täydennyskoulutus c. Internetinkäytön kehittäminen ja sen päivittäminen Työntekijät tuntevat käytössä olevat tiedonhakujärjestelmät TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vastaanottotoiminnassa vuonna 2014 jatkettiin tiimityömallin mukaisten toimintatapojen ja yhtenevien toimintaprosessin luomista. Yhteneviä käytänteitä oli työyksikön kokous- ja kehittämispäivien rakenteiden tarkastelu ja kehittäminen. Päätavoitteena laatutoiminnan kehittäminen jonka eteenpäin viemiseksi perustettiin laatutyöryhmä loppu vuodesta, joka varsinainen työskentely jatkuu vuoden 2015 puolella. Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutua siirrettiin vuodelle 2015 saneerausten vuoksi. Sähköisistä palveluista käyttöönotettu kansalaisen ajanvaraus antaa asiakkaille mahdollisuuden tarkistaa ja perua vastaanottoaikansa. Ajanvarausta ei lääkärin vastaanotolle voida toteuttaa sähköisesti koska hoitotakuulaki velvoittaa tekemään hoidontarpeen arvion kiireettömässä hoidossa. Vuoden aikana liityimme OmaKanta palveluun, jonka kautta asiakas voi tarkastella omia terveys- ja sairauskertomuksen tietojaan. Vaanoton hoitohenkilöstölle vastuualueiden mukaista toiminnan kuvaaminen aloitettiin esim. reumayhdyshenkilön tehtävät ja sitä jatketaan vuoden 2015 aikana. Täydennyskoulutuksiin osallistuminen mahdollistettiin ja henkilöillä, jotka olivat koko kalenteri vuoden työsuhteessa, kolmen päivän täydennyskoulutus tavoite täyttyi. Näyttöön perustuvan hoitotyön ideologiaa alettiin korostaa vastaanottotoiminnassa mm. kehittämällä meidän asiakasvastaavatoimintaa, jonka kehittäminen jatkuu vuoden 2015 aikana. OLENNAISET TAPAHTUMAT Vastaanoton olennaisena muutoksena oli välinehuollon siirtyminen HUS-Desikolle, joka vaati uusien käyttöintrumenttien hankintaa. Lisäksi jalkahoidon ostopalvelu terveyskeskuksen tiloissa päättyi ja osa palvelusta päätettiin toteuttaa omana toimintana ja se lisättiin haavahoitajan tehtäviin. Osa jalkahoidosta toteutetaan ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen päädyssä aloitettiin saneeraus, joka vaikutti työskentelytiloihin.

18 Vastaanottotoiminnassa terveydenhoitajat, diabeteshoitajat ja muistikoordinaattori ovat toteuttaneet ryhmätoimintaa: - Painonhallintaryhmä ENE-menetelmällä yksi ryhmä keväällä ja yksi syksyllä, kokoontuivat 7 kertaa ja osallistujia yhteensä 16 hlöä - Marevan hoidon asiakkaiden ryhmäohjaus keväällä 6 hlöä - Nuorten diabeetikoiden ryhmä syksyllä 22 hlöä - Muistikahvila on kokoontunut 9 kertaa, osallistujia noin hlöä - Vertaistukiryhmä muistisairaiden omaisille 9 kertaa, osallistujia hlöä - Muistisairaiden kuntoutusryhmä: Muikku, 4 kertaa Vastaanotolta ovat terveydenhoitajat, diabeteshoitajat ja muistikoordinaattori osallistuneet asiantuntijoina henkilöstölle, omaisille tai yhteisöille pidettäviin tilaisuuksiin. Esimerkiksi diabetesopetusta koulunkäyntiavustajille ja päivähoidon henkilöstölle, diabetesluentoa eläkeläisryhmälle, muistiluentoa päiväkeskuksessa ja aivoviikon yleisötilaisuudessa kirjastossa sekä omaisten illassa tai eri eläkeläisjärjestöissä. Vastaanoton laatutoimintaan kuuluvat vuosittain laatumittaukseen osallistumien. Laatupäiville ja laatuverkostopäiville osallistuivat tänä vuonna sekä työntekijä edustajat että johdon edustajat KOULUTUKSET Vastaanotolla on pidetty hoitohenkilöstön ja lääkäreiden yhteinen kehittämispäivä keväällä ja syksyllä. Vastaanotolta on osallistuttu kunnan ja toimialan järjestämiin koulutuksiin kuten Laatu-purku, sekä aiheenmukaisesti lääkärimeetingeihin. Jokainen suoritti tietosuojakoulutuksen Navisecin vuoden aikana. Ulkoisiin koulutuksiin ja työryhmiin osallistuttiin vastuualueiden mukaisesti. Asiakasvastaava koulutukseen meillä osallistui 4 kpl ja he valmistuivat alku kesästä. Haavahoitaja aloitti jalkahoidon ammattitutkinnon suorittamisen syksyllä TILASTOT Henkilöstöresursseissa on ollut vajausta säästötoimien johdosta. Osittaisiin perhevapaisiin tai sairauslomiin ei ole palkattu sijaisia. - Sairaanhoitajien tilastot vuoden aikana Hoitajien vastaanottokäynnit kpl - Kirkonkylän vastaanotolla 3372 kpl - Klaukkalan vastaanotolla 4348 kpl - Rajamäen vastaanotolla 1556 kpl - Haava- ja jalkahoitokäynnit 1152 kpl - Terveydenhoitajien ja diabeteshoitajien tilastot vuoden aikana - Terveydenhoitajien vastaanottokäynnit 5038 kpl - Työttömien terveystapaamisia terveydenhoitajalla 43 kpl - Diabeteshoitajien vastaanottokäynnit 3187 kpl - Muistikoordinaattorin käynnit 308 kpl, joista kotikäyntejä 79 kpl Kausi-influenssa joukkorokotuspäivissä rokotettuja 2883 kpl. Määrä kasvoi viime vuoteen 800 kpl. TÄRKEIMMÄT HANKINNAT Vastaanoton tärkeimmät hankinnat olivat pika-crp laitteiden hankinta Kirkonkylän ja Klaukkalan terveysasemille. Muut hankinnat olivat uusien käyttöintrumenttien hankintaa. Arja Puputti-Rantsi Vastaanotonhoitotyön johtaja

19 YHTEISTEN TOIMINTOJEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 päivystys, tähystys, erikoislääkäripalvelut, välinehuolto TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 1. Palvelut ja vaikuttavuus - Päivystyksen palvelukuvaukset on päivitetty ja tähystystoiminnan palvelut on kuvattu ja tuotteistettu. - Asiakastyytyväisyyskysely on päivitetty päivystystoiminnan palveluita vastaavaksi. - Kansalaisen ajanvaraus otetaan käyttöön tähystys- ja erikoislääkäritoiminnassa. Palvelukuvaukset ja palveluprosessit päivystävän sairaanhoitajan vastaanotosta ja terveysneuvontapuhelimesta tarkistettiin ja päivitettiin toukokuussa Tähystystoiminnan ja erikoislääkäripalveluiden palveluprosesseja ja tuotteita ei kuvattu, koska tuotteistamisprosessi ei edennyt SOTELI:ssa näiden palveluiden osalta. Asiakastyytyväisyyskysely päivitettiin vastaamaan päivystystoiminnan palveluita marraskuussa 2014 ja kysely päätettiin suorittaa kevään 2015 aikana. Kansalaisen ajanvarauksen kautta tuli mahdolliseksi tarkistaa tähystys- ja erikoislääkäritoiminnan ajanvaraukset. 2. Uudistuminen ja henkilöstö - Yksikkökohtainen vuodelle 2014 tehty koulutussuunnitelma toimii pohjana täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumiselle. - Jokaisella työntekijällä on koulutusten seurantakortti käytössä. - Avoterveydenhuollon palvelukuvauksia ja palvelukarttoja hyödynnetään tietolähteenä eri yksiköiden osaamisesta. Palvelukuvausten perusteella järjestetään yhteistyöpalavereita rajapintatoimijoiden kanssa. - Internet- ja intranet sivuja kehitetään informatiivisemmiksi ja käyttäjälähtöisemmiksi. Tukena käytetään palvelukuvauksia. Täydennyskoulutusvelvoite toteutui koulutussuunnitelman mukaisesti. Kehityskeskusteluissa tarkistettiin jokaisen työntekijän koulutusten seurantakortti. Yhteistyöpalavereita järjestettiin Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatriseen tulosyksikköön kuuluvan tehostetun avohoidon yksikön sekä Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoidon kanssa. Palvelukuvausten hyödyntäminen ja kunnan sisäisten toimijoiden yhteistyöpalaverit eivät toteutuneet suunnitellusti. Internet- ja intranet sivujen kehittämistä varten perustettiin henkilökunnasta kolmen hengen työryhmä, jota johtaa asiantuntijasairaanhoitaja. Uusien internet sivujen lähtökohtana on asiakkaan tarvitsema palvelu, ei organisaatiorakenne. Sivuja ei ole vielä julkaistu. Intranet sivujen suunnittelua toteuttaa sama työryhmä kuin internet sivuja. Intranet sivut uudistetaan, kun Intranet Myllystä saadaan toimialoille uusi päivitetty versio. OLENNAISET TAPAHTUMAT - Toimintayksikön esimies tuli vuorotteluvapaalta 5/2014 ja siirtyi tekemään asiantuntijasairaanhoitajan tehtäviä 2/2015 asti. Tämän ajan yksikön esimiehenä jatkoi hallinnollisen koulutuksen suorittanut päivystyksen sairaanhoitaja. - Avoterveydenhuollon varasairaanhoitajien kanssa käytiin työnkuvaan liittyvät yt-neuvottelut huhtikuussa. Toukokuun alusta varasairaanhoitajien työnkuvaan liitettiin päivystyksen ja vastaanoton lisäksi osasto 1 ja osasto 3 äkillisten poissaolojen sijaistaminen. - Kansallisen terveysarkiston käyttöönotto tapahtui toukokuussa. Käyttöönottoon liittyivät henkilökunnan koulutus ja asiakkaiden informointi. - Hyvinkään sairaanhoitopiirin alueella päivitettiin nilkka- ja rannemurtumapotilaiden hoitoketjut. Tarkoituksena oli yhtenäistää alueen hoitokäytäntöjä ja selventää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoa. Päivitetyt hoitoketjut otettiin käyttöön joulukuussa. Hoitoketjujen päivitykseen liittyen päivystyksessä aloitettiin syyskuussa kaksi kertaa viikossa murtumapoliklinikka. Tavoitteena on keskittää

20 murtumapotilaiden kontrollit näille poliklinikkapäiville, jolloin potilaiden hoitoon ja ohjaukseen on varattu nimetty lääkäri ja hoitaja. Hoitoketjujen päivityksen yhteydessä uusittiin myös murtumapotilaille tarkoitetut hoito-ohjeet yhdessä fysioterapian kanssa. Päivystyksen triage-luokitus ja hoidon tarpeen arviointi ohjeet päivitettiin marraskuussa. - Tähystystoiminnassa hoitotakuu saatiin turvattua purkamalla kiireettömien tutkimusten jonoa ostopalvelusopimuksella lääkärikeskus Aava Oy:n kanssa. Sopimus päättyi kesäkuussa. Jonojen lyhentymisen ja resurssipulan vuoksi tähystyspäiviä vähennettiin joulukuussa, jonka jälkeen tähystyksiä tehtiin kahtena päivänä viikossa. Tähystystoiminnan siirtämistä Hyvinkään sairaalaan ryhdyttiin suunnittelemaan joulukuussa. Ensimmäinen palaveri Hyvinkään sairaalan kanssa sovittiin tammikuulle Välinehuolto ulkoistettiin helmikuussa 2014 Hus Desikolle. Välinehuollon kuljetukset toimivat arkipäivisin kaksi kertaa päivässä siten, että likaiset välineet viedään iltapäivällä ja puhtaat välineet toimitetaan aamulla. Välineiden kiertoaika on kaksi vuorokautta. RISKIENHALLINTA - Päivystyksen tiloihin tehtiin työterveyshuollon suorittama perusselvitys tammikuussa. Esille nousivat ennen kaikkea ergonomiaan ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Ergonomiaan vaikuttavat työpisteiden päivittäinen vaihtuminen ja työpöytien sähkösäätöjen puuttuminen. Turvallisuuteen vaikuttavat aggressiiviset ja/tai päihtyneet asiakkaat ja vartijan/vahtimestarin puuttuminen. Turvallisuusnäkökulma tuli myös esille tunnistimilla toimivien liukuovien käytössä, tunnistimien ollessa vain toisella puolella ovea ja oven sulkemismekanismin ollessa voimakas ja nopea. Terveyskeskuksen laajennusosan takuutarkastus suoritettiin kesäkuussa. Tarkastuksessa tuotiin esille mm. liukuovien sulkemismekanismin vaimennus. - Päivystyksessä otettiin käyttöön työaika-autonomia joulukuussa. Työaika-autonomian tarkoituksena on antaa henkilökunnalle mahdollisuus paremmin vaikuttaa omiin työvuoroihinsa samalla, kun he ottavat vastuuta yksikön toiminnan sujuvuudesta. Ennen käyttöönottoa henkilökunnalle järjestettiin KVTES -koulutusta ja syksyn kehittämispäivässä sovittiin yhteiset pelisäännöt työvuorosuunnittelulle. Työaika-autonomian toimivuutta arvioidaan ensimmäisen kerran huhtikuussa Päivystyksen henkilökunnalle järjestettiin keväällä turvallisuuskävelyjä ja samalla kerrattiin yksikön palo- ja pelastussuunnitelma. Koko terveyskeskuksen palo- ja pelastussuunnitelma valmistui joulukuussa, jonka perusteella päivitetään myös päivystyksen suunnitelma ja järjestetään henkilökunnalle uusi koulutus asiasta. KOULUTUKSET - Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut kunnan, sairaanhoitopiirin ja ulkoisten toimijoiden järjestämiin koulutuksiin, joiden aiheina on ollut mm. tietotekniikka, ekg:n otto ja tulkinta, infektiosairaudet, päihdehuoltolaki, potilaan kliininen tutkiminen sekä avanne- ja katetrointipotilaan hoito.. Tämän lisäksi poliklinikkasairaanhoitajapäiville osallistui neljä sairaanhoitajaa ja päivystys 2014 koulutukseen kaksi sairaanhoitaja. Kipsaustaitoa on laajennettu ja ylläpidetty koulutuksilla ja elvytysvastaavat ovat osallistuneet elvytyssimulaatiokoulutukseen. Päivystyksessä järjestettettiin hoitohenkilökunnalle ja lääkäreille case -tyyppisiä elvytyskoulutuksia joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. - Kansallisesta terveysarkistosta, Effica-ohjelman muutoksista ja lasten tetanus-rokotteen tehostamisesta järjestettiin sisäistä koulutusta koko henkilökunnalle. Kehittämispäivät järjestettiin sekä keväällä että syksyllä. Aiheina olivat infektiosairaudet, hygieniaohjeet ja työaika-autonomia. TÄKEIMMÄT HANKINNAT

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat:

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat: NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 18 Sosiaali - ja terveysjohtaja 12.10.2015 Asia n toimintayksiköiden tarkentaminen Selostus Sosiaali - ja terveysjohtaja on päätöksellään 3115.1.2014 tarkentanut toimialan tulosyksiköiden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002)

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002) LOPEN KUNNAN TERVEYSPALVELUT Kunnanhallitus 25.4.2016 ( 78): Lopen kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 30.3.2016 kohdassa muut asiat Lopen kunnan terveyspalveluista. Keskustelun pohjana oli kuntalaiskeskustelu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE 1.9.2005-31.10.2007 Hankkeen vastaava Leena Penttinen Projektityöntekijä Irja Suhonen HANKKEEN TAUSTAA Porvoon hallinnoima

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

Kokousaika 12.3.2013 klo 17.00 18.50. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 12.3.2013 klo 17.00 18.50. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 12.3.2013 25 Kokousaika 12.3.2013 klo 17.00 18.50 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTA HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE SAMARIAN TERVEYSASEMALLA 9.2.2010-30.11.2010

ESPOON KESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTA HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE SAMARIAN TERVEYSASEMALLA 9.2.2010-30.11.2010 LOPPURAPORTTI 5.11.2010 /JL, HMT, HL ESPOON KESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTA HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE SAMARIAN TERVEYSASEMALLA 9.2.2010-30.11.2010 Osallistujat: Helena Lappalainen, apulaisylilääkäri Liselott

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

- f f i - Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2015 N U R M I J Ä R V I. Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö

- f f i - Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2015 N U R M I J Ä R V I. Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö - f f i - N U R M I J Ä R V I Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2015 Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö SISÄLTÖ Avoterveydenhuollon toimintayksiköt 3 Avoterveydenhuollon

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot