b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta"

Transkriptio

1 5 L AADUNvARMISTUSjäR j ESTELMä N TUOTTAMAN TIEDON TARKOITUKSENMUKAISUUS ja SAATAv UUS a) korkeakoulun sisällä b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta

2 5A. Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuus ja saatavuus korkeakoulun sisällä SISÄLLYS 5a: 1 LAATULEIPURI-KONSEPTIN KÄYTTÖ OAMKIN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN JALKAUTTAMISESSA toimii näyttönä myös kohteeseen 2d ja 4 5a: 2 Oamkilaisen opas toimii näyttönä myös kohteisiin 2d ja 3 5a: 3 Laadunvarmistuksen keskeiset toimijat Oamkissa toimii näyttönä myös kohteeseen 1 5a: 4 DOKUMENTOITU TYÖRYHMÄTYÖSKENTELY KULTTUURIALAN YKSIKÖSSÄ toimii näyttönä myös kohteeseen 1 Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut: 2b:2 epooki Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3:3 Johdon tunnusluvut ja prosessien seurantatiedot 6: 3 Prosessien seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen 7: 1 Intrat Heimo, Oiva ja Aimo osana laadunvarmistusta Tässä kohdekokonaisuudessa on esitelty keinoja, miten laadunvarmistusjärjestelmästä ja sen tuottamasta tiedosta on viestitty korkeakouluyhteisön jäsenille (NÄYTÖT 5a:1, 5a: 2, 5a: 3 ja 2b: 2) sekä miten ja millä tavalla tietoa on sijoitettu osaksi järjestelmään saataville (NÄYTÖT 5a: 4, 3: 3 ja 6: 3) ja tarkoituksenmukaisesti mm. personointia ja profilointia hyödyntäen (NÄYTTÖ 7: 1).

3 NÄYTTÖ 5A: 1 Laatuleipuri-konseptin käyttö Oamkin laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttamisessa Yhteyshenkilöt Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, puh , Rehtorin toimisto Graafinen suunnittelija Heidi Tauriainen, puh , Rehtorin toimisto/viestintäpalvelut Suunnittelija/copywriter Anne Peltola, puh , Rehtorin toimisto/viestintäpalvelut Toimii näyttönä myös kohteeseen 2D. Korkeakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus, tuki- ja palvelutoiminnot, jossa todentaa viestinnän tukiprosessia ja 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen. Tiivistelmä Niin laatu kuin leipä ovat osa jokapäiväistä elämää. Laatuleipuri-konsepti suunniteltiin Oamkin laaduvarmistusjärjestelmän jalkauttamisen työkaluksi. Laatuleipä, laatuleipuri ja muut konseptiin suunnitellut tuotteet tekevät laadusta konkreettista ja arkipäiväistä, jokaiselle kuuluvaa. Näin laatutyö tulee tutuksi ja läheiseksi jokaiselle oamkilaiselle ja luo osallistumisen, onnistumisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Kuvaus Niin laatu kuin myös leipä ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Tämän ajatuksen pohjalta PDCA-sykliä (plan, do, check, act) todentava laatuympyrä kehitettiin Oamkissa Laatuleiväksi. Laatuleipä-ajatus sai rinnalleen Laatuleipurin. Laatuleipurikonseptin suunnittelu aloitettiin Oamkin Viestintäpalveluissa loppuvuodesta Konseptin suunnittelussa ovat olleet mukana Oamkin viestintäpäällikkö, laatukoordinaattorit ja Viestintäpalveluiden suunnittelijat. Konseptiin liittyvä sarjakuva on tilattu Esa Vengasaholta, joka on Oamkin viestinnän opiskelija. Laatuleipuri-konsepti on tällä hetkellä käytössä Oamkin koko organisaatiossa. Laatuleipuri-konsepti on ensisijaisesti organisaation sisäinen laatutyön jalkauttamisen ja kehittämisen työkalu. Laatuleivästä ja Laatuleipurista on tullut koko organisaation yhteinen laadun symboli. Konsepti toimii koko laatutyön arkipäiväistämisen kantavana teemana. Laatuleipuri-konseptin tavoitteena on tehdä laatua tutuksi oamkilaisille - niin opiskelijoille, opettajille kuin muullekin henkilökunnalle. Tarkoituksena on tuoda esille sitä ajatusta, että kaikki oamkilaiset ovat kukin tahollaan omassa työssään ja opinnoissaan laatuleipureita. Laatu ei ole jotain mitä valvotaan, vaan se tehdään yhdessä. Laatuajattelu havainnollistettiin ensin laatukoordinaattoreille konkreettisten laatutuotteiden muodossa, joita olivat esimerkiksi patakintaat, esiliinat ja aito, oikea laatuleipä. Laatuleipä tulee paikallisesta leipomosta. Laatukoordinaattorit ovat omalta osaltaan toimineet Laatuleipä- ja leipuriajattelun jalkauttamisessa oamkilaisille. Nykyään laatuleipää jaetaan esimerkiksi laatukoordinaattoreiden organisoimilla laatukiertuilla Laatuvisan palkintoina, samoin sitä on jaettu laatukoulutuksissa. Konseptin muita tuotteita ovat muun muassa erilaiset posterit, postikortit, haalarimerkit ja muistivihkot. Lisäksi Laatuleipuri näkyy myös koko Oamkin strategian ja kehittämissuunnitelman jalkauttamiseksi suunnitellussa Oamkilaisen oppaassa sekä henkilöstölle suunnatussa laatuoppaassa Laatuleipurin reseptit henkilöstölle. Opiskelijoille samantyyppinen laatuopas on Opiskelijan laatureseptikirjassa opiskelijaintrassa. Suuressa mittakaavassa toimintaa on suunniteltu yhteistyössä Oamkin johdon, viestintäpäällikön ja laatukoordinaattoreiden kanssa. Käytännön suunnittelu ja toteutus on tapahtunut asiakkaan eli Oamkin hallinnolta tulleiden tilausten perusteella. Työn toteutus on tapahtunut Oamkin Viestintäpalveluissa. Toteutuksen seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen ovat osallistuneet johto, viestintäpäällikkö ja laatukoordinaattorit.

4 Esimerkkejä Laatuleipuri-konseptista Kuva 1. Laadunvarmistusjärjestelmä eli leipomo ESA VENGASAHO Kuva 2. Laatuleipuri seikkailee sarjakuvassa, joka ilmestyy introissa kuukausittain

5 Kuva 3. Laatuleipuriblogiin voivat kirjoittaa kaikki henkilöstön jäsenet ja opiskelijat. Kirjoituksia on saatu myös ulkoisilta sidosryhmiltä. Osoite:

6 Kuva 4. Laatuleipuripalstalla yhteisölehti Oranssissa (ilmestynyt kesään 2010 asti, jolloin tehtiin uudistus) on käsitelty monia toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita. Laatuleipuri-konseptiin kuuluvia tuotteita on esitelty seuraavassa kuvakoosteessa. Kuvakooste: Viestintäpalvelut.

7 LAATULEIPURIKONSEPTIN TUOTTEITA Uunikinnas Esiliina Hyvä laatuleipuri oamk.fi Laatu on aina mukana arjessa niin kuin leipäkin. Jokainen meistä on arjen leipurimestari. Tähän reseptikirjaan voit kirjata ylös oivat laatureseptisi ja konstit, millä saat laatuleivän maistumaan vieläkin maukkaammalta. Sehän voi olla vaikka sipaisu Inno-voita. Maukkaita hetkiä toivottavat Jouko ja Risto Laatureseptejä Intran laatuleipä Laatureseptejä -muistivihko Laatukiertueen pop-up-seinä, esittelijöiden paidat, laatuleipiä

8 Laatuleipuri-konsepti on käytössä koko Oamkissa. Laatuleipurikiertueen, Laatuleipuri-blogin ja Oranssin Laatuleipuripalstan ja laatuleivän ansiosta Laatuleipurin tuntevat kaikki oamkilaiset. Yhteisölehti Oranssia ja Laatuleipuri-blogia luetaan myös Oamkin organisaation ulkopuolella. Konseptiin kuuluvia tuotteita ja palveluita on arvioitu ja kehitetty lisää olemassa olevan tarpeen ja asiakkaiden tilausten pohjalta. Syksyllä 2011 ilmestyivät Oamkilaisen opas ja Laatuleipurin reseptit henkilöstölle -kirjanen. Oamkilaisen oppaassa havainnollistetaan Oamkin strategian ja kehittämissuunnitelman tärkeimmät kohdat ja reseptikirjassa laatutyön perusasiat. Laatukiertueilla Laatuleipuri näkyy kaikissa kiertueen materiaaleissa (esimerkiksi pop-up-seinä, Laatuvisa, Laatuleipä, esittelijöiden vaatteet). Ensimmäisellä kerralla kerätyn palautteen perusteella kiertueen toimintoja on kehitetty. Laatukiertue vierailee jokaisessa Oamkin yksikössä ja se on tavoittanut ison osan henkilöstöä ja opiskelijoita. Laatuleipurikonseptilla on tuotu ansiokkaasti laatutyötä jokaista oamkilaista lähemmäksi ja samalla laadunvarmistusjärjestelmää helpommin ymmärrettäväksi. Laatuleipurikonsepti on saanut paljon kiitosta muun muassa viestinnän asiantuntijoilta ja kouluttajilta Oamkin ulkopuolellakin.

9 NÄYTTÖ 5A: 2 Oamkilaisen opas Yhteyshenkilöt Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, puh , Rehtorin toimisto Vararehtori Risto Kimari, puh , Rehtorin toimisto Suunnittelija/copywriter Anne Peltola, puh , Rehtorin toimisto/viestintäpalvelut Toimii näyttönä myös kohteisiin 3. Laadunvarmistusjärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen ja 2d. Korkeakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus, tuki- ja palvelutoiminnot, jossa todentaa viestinnän tukiprosessia. Tiivistelmä Oamkissa on strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa tehty tutuksi henkilöstölle Oamkilaisen oppaan avulla. Siinä niiden sisällöt on tiivistetysti esillä kevyellä ja helposti luettavalla tavalla. Kuvituksena hyödynnetään Laatuleipuria. Opasta on tarkoitus käyttää henkilökohtaisena työkirjana tai työryhmissä. Oppaat on jaettu henkilöstölle syksyllä Näytössä todennetaan, miten Oamkin toimintaa ohjaavaa strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa on viety eteenpäin henkilöstölle. Kuvaus Toimintaa Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ohjaavat Oamkin strategia 2015 Osaamisella hyvinvointiin ja Oamkin kehityssuunnitelma Paras vertaistensa joukossa. Strategiaa toteutetaan prosessien kautta ja se ohjaa jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen työtä. Strategian ja kehittämissuunnitelman sisältöjä haluttiin tuoda henkilöstölle tutuksi tiivistetysti ja helposti lähestyttävässä muodossa. Viestintäpäällikkö esitteli ajatuksen Oamkilaisen oppaasta (LIITE 1. Oamkilaisen opas) vararehtorille, minkä jälkeen oppaan kehittämisestä sovittiin johtotiimissä. Tavoitteena oli luoda työkirja, joka olisi korkeakouluyhteisön jäsenillä päivittäisessä käytössä ja opasta voi käyttää henkilökohtaisesti tai työryhmässä. Oppaaseen voi täydentää, miten strategian sisällöt tarkoittavat oman työn näkökulmasta. Oppaassa haluttiin esitellä Oamkin toimintaa ohjaavia asiakirjoja hauskassa hengessä, ja sisällössä pyrittiin pois virkamieskielestä. Oppaassa päätettiin hyödyntää Laatuleipuri-konseptia ja Oamkin oman opiskelijan Esa Vengasahon piirtämiä sarjakuvia. Oamkilaisen opas otettiin käyttöön syksyllä Yksiköt päättivät, miten ja missä tilaisuudessa he jakoivat sen henkilöstölleen. Useat yksiköt ovat ottaneet sen käyttöön kehittämispäivän yhteydessä. LIITE LIITE 1. Oamkilaisen opas

10 NÄYTTÖ 5A: 3 Laadunvarmistuksen keskeiset toimijat Oamkissa Yhteyshenkilöt Vararehtori Risto Kimari, puh , Rehtorin toimisto Laatukoordinaattori Sari Ahvenlampi, puh , Rehtorin toimisto Laatukoordinaattori Marianne Isola, puh , Rehtorin toimisto Laatukoordinaattori Matti Alila, puh , Tekniikan yksikkö Toimii näyttönä myös kohteeseen 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio. Tiivistelmä Oamkin laadunvarmistusjärjestelmässä keskeiset työryhmät ja toimijat ovat Oamkin laadunvarmistus-työryhmä, yksiköiden laadunvarmistustyöryhmät, laatukoordinaattoreiden työryhmä sekä laatukoordinaattorit hallinnossa ja yksiköissä. Ammattikorkeakoulun tasolla laadunvarmistuksesta vastaa rehtori ja operatiivista työtä johtaa vararehtori. Sen toteutumisesta yksiköissä vastaavat yksikönjohtajat. Prosesseittain vastuu laadunvarmistuksen linjausten toteutumisesta on prosessien omistajilla. Ydinprosesseille prosessinomistajat on nimetty sekä Oamkin hallinnon tasolla että kussakin yksikössä. Tukiprosesseille on nimetty omistajat, samoin kuin kaikkien prosessien osaprosesseille. Laadunvarmistusta ei ole haluttu erottaa jokapäiväisestä työstä pelkästään erillisille laatutoimijoille, vaan se kuuluu kaikille. Laadukas toiminta tarkoittaa Oamkissa hyvin tehtyä jokapäiväistä työtä. Johtajien ja koko muun ammattikorkeakouluyhteisön sitoutuminen ja osallistuminen ovat laadunvarmistuksen onnistumisen tärkein edellytys. Näytössä todennetaan, miten ammattikorkeakoulussa tiedon tarkoituksenmukaisuudessa ja saatavuudessa Oamkin sisällä keskeisiä kehittäjiä ovat laadunvarmistuksen toimijat, jotka osaltaan vastaavat myös siitä viestinnästä korkeakouluyhteisön jäsenille. Tausta Laadunvarmistustyö ja toiminnanohjauksen kehittäminen käynnistyi uuden mallin mukaisesti vuonna 2005 prosessien kuvaamisen muodossa. Laadunvarmistustyötä on tehty tätä aiemmin toimintaa suunnittelemalla, seuraamalla, arvioimalla ja kehittämällä. Ammattikorkeakoulujen kolmesta tehtävästä, opetus ja oppiminen, tutkimus- ja kehitystyö sekä alueellinen vaikuttaminen, johdettiin kaksi ydinprosessia. Ajateltiin, että alueellista vaikuttavuutta toteutetaan molemmissa ydinprosesseissa. Kävi pian selväksi, että laadunvarmistustyötä kehittämään ja koordinoimaan tarvittiin erikseen siihen kouluttautuvia ja erikoistuvia henkilöitä. Vuoden 2006 alussa rehtorin toimistoon nimettiin laatukoordinaattorit molempiin ydinprosesseihin (opetus ja oppiminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta). Työ eteni laadunportaiden (ks. PERUSMATERIAALI 0: 4) osoittamalla tavalla seuraavat pari vuotta rehtorin toimistoon perustetun Oamkin laadunvarmistus -työryhmän viitoittamana. Yksiköihin nimettiin laatukoordinaattorit vuonna 2009 tammikuussa, jolloin myös Laatukoordinaattorit-työryhmä aloitti toimintansa. Oamkissa todettiin, että laatukokonaisuutta koordinoimaan tarvitaan myös yksikössä henkilö, joka varmistaa laadunvarmistukseen liittyvien asioiden säännönmukaisen käsittelyn. Yksikön koosta riippuen laatukoordinaattori toimii tässä tehtävässä joko osa- tai kokoaikaisesti. Kuvaus Keskeiset toimielimet ja toimijat Oamkin laadunvarmistusjärjestelmässä ovat Oamkin laadunvarmistus -työryhmä, yksiköiden laadunvarmistustyöryhmät, laatukoordinaattorit hallinnossa ja yksiköissä ja laatukoordinaattoreiden työryhmä. Vararehtori vastaa laadunvarmistuskokonaisuuden kehittämistyöstä rehtorille. Työryhmät Oamkin laadunvarmistus -työryhmää johtaa rehtori, varapuheenjohtajana toimii vararehtori. Työryhmään kuuluu proses-

11 sinomistajat Oamk-tasolla eli toiminnanohjauksen prosessien omistaja, ydin- ja tukiprosessien omistajat sekä hallinnon laatukoordinaattorit. Työryhmä kehittää Oamkin laadunvarmistusjärjestelmää ja ohjaa laadunvarmistustyötä. Työryhmässä sovitaan laadun parantamiseen tähtäävistä toimenpiteitä sekä arvioidaan toimenpiteiden onnistumista. Työryhmä kokoontuu kuukausittain. (LIITE 1. Oamkin laadunvarmistus -työryhmän kokousmuistio ) Laatukoordinaattorit-työryhmää johtaa vararehtori. Työryhmään kuuluvat hallinnon, yksiköiden ja tukiprosessien laatukoordinaattorit sekä kaksi opiskelijaedustajaa. Työryhmän kautta Oamkin laadunvarmistustyö jalkautuu yksiköihin. Työryhmässä toimitaan laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden edistämiseksi sekä arvioidaan toimenpiteiden onnistumista. Työryhmä kokoontuu kuukausittain. (LIITE 2. Laatukoordinaattoreiden kokousmuistio ) Laadunvarmistystyöryhmiä toimii myös yksikkökohtaisesti. Työryhmiin kuuluvat pääsääntöisesti yksikönjohtaja (pj), yksikön laatukoordinaattori sekä ydin- ja tukiprosessien omistajat yksikkötasolla. Joissakin yksiköissä johtoryhmät toimivat laadunvarmistustyöryhminä. Työryhmissä kehitetään ja toteutetaan laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä yksikkötasolla Oamkin linjausten mukaisesti. Kirjasto-yksikössä laadunvarmistustyöryhmään kuuluvat kirjaston johtaja, kirjaston laatukoordinaattori ja 1-2 prosessinomistajaa. IT-palveluiden laadunvarmistustyöryhmään kuuluvat IT-johtaja, laatukoordinaattori sekä prosessinomistajat. Viestintäpalvelujen viikoittain kokoontuva johtotiimi toimii viestinnän laadunvarmistustyöryhmänä. Lisäksi Viestintäpalveluissa pidetään kuukausittain palaveri, jossa käsitellään palautteita. Viestinnän tukiprosessin asioita käsitellään kuukausittain viestintävastaavien työryhmässä. Laatukoordinaattorit Laatukoordinaattori suunnittelee, kehittää ja tukee ammattikorkeakoulun laadunvarmistustyötä. Rehtorin toimistossa toimii kaksi laatukoordinaattoria (opintoasioiden laatukoordinaattori ja tki-toiminnan laatukoordinaattori), jotka suunnittelevat koko Oamkin laadunvarmistustyötä vararehtorin alaisuudessa. Lisäksi jokaisessa yksikössä toimii oma laatukoordinaattori. Laatukoordinaattoreiden toimenkuva on muotoutunut Laatukoordinaattoreiden työryhmän yhteistoiminnallisen työskentelyn tuloksena. Yksiköstä ja osa-aikaisuudesta riippuen laatukoordinaattorin työtehtävät vaihtelevat jonkin verran, vaikka perustehtävä on sama. Hallinnossa laatukoordinaattorit ideoivat, suunnittelevat ja valmistelevat laatuun ja laatutyöhön liittyviä asioita. Laatukoordinaattorit koordinoivat Oamkin laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisen kokonaisuutta. Laatutyön kokonaisuudesta vastaa vararehtori. Opintoasioiden laatukoordinaattori tukee erityisesti opetus ja oppiminen -ydinprosessin ja sen osaprosessien toimintaa. Tki-toiminnan laatukoordinaattori tukee erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan -ydinprosessin ja sen osaprosessien toimintaa. Laatukoordinaattorit toimivat yhteistyössä kaikkien prosessinomistajien kanssa laadunvarmistuksen kehittämiseksi. Laatukoordinaattorit valmistelevat esityslistat Oamkin laatutyöryhmän ja laatukoordinaattorityöryhmän kokouksiin ja laativat muistiot. Laatukoordinaattorit huolehtivat laadunvarmistustyön dokumentoinnista yhdessä prosessinomistajien kanssa. Laatukoordinaattorit seuraavat kansainvälistä ja kansallista laatukeskustelua. Laatukoordinaattorit järjestävät laatukoulutuksia (neljästi lukuvuodessa) ja erilaisia laatuun liittyviä tapaamisia sekä yleisesti että yksikkökohtaisesti. Laatukoordinaattorit tukevat ja koordinoivat yksiköiden laatukoordinaattorien työtä. Yksiköissä laatukoordinaattorit ideoivat, suunnittelevat ja valmistelevat laatuun ja laatutyöhön liittyviä asioita omissa yksiköissään. Laatukoordinaattorit koordinoivat yksikön laadunvarmistuksen kokonaisuutta. Laatukoordinaattorit toimivat yhteistyössä yksikön johdon ja prosessinomistajien kanssa laadunvarmistuksen kehittämiseksi. Laatukoordinaattorit huolehtivat yksikön laadunvarmistustyön dokumentoinnista yhdessä yksikön prosessinomistajien kanssa. Yksiköiden laatukoordinaattorit kuuluvat pääsääntöisesti yksikön johtoryhmään ja tarpeen mukaan muihin erilaisiin työryhmiin. Laatukoordinaattorit osallistuvat aktiivisesti laatukoordinaattorityöryhmän kokouksiin ja tuovat esiin oman yksikkönsä ajankohtaisia asioita. Laatukoordinaattorit viestittävät laatuun liittyvistä asioista yksikössään ja toimeenpanevat kokouksissa päätettyjä asioita sekä toimivat niihin liittyen henkilöstön tukena. Laatukoordinaattorit seuraavat kansallista laatukeskustelua, osallistuvat Oamkin yleisiin laatukoulutuksiin ja järjestävät erilaisia laatuun liittyviä tapaamisia omissa yksiköissään. Laadunvarmistuksen työryhmät yksiköissä ja laatukoordinaattorit yhteisine kuukausittaisine kokoontumisineen on vaikuttanut myönteisesti ja yhtenäisiä käytäntöjä edistävästi toiminnanohjauksen ja laadunvarmistuksen toteutumiseen Oamkissa. LIITTEET LIITE 1. Oamkin laadunvarmistus -työryhmän kokouksen muistio LIITE 2. Laatukoordinaattoreiden kokouksen muistio

12 NÄYTTÖ 5A: 3, LIITE 1. Oamkin laadunvarmistus -työryhmän kokouksen muistio LAADUNVARMISTUSTYÖRYHMÄ Aika Keskiviikko klo Paikka Rehtorin toimisto, neuvotteluhuone 206 Jakelu anne Anttinen anne-maria Haapala Irene Isohanni Rauno Iinatti Marianne Isola Sari Järvinen Risto Kimari Pekka Koivukoski Jouko Paaso Pirkko Pietiläinen Käsitellyt asiat 1. Strategiset ohjaus- ja johtamisprosessit Valmistautuminen sisäiseen auditointiin Käytiin läpi rehtorin toimiston valmistautumista sisäiseen auditointiin (muistion liite 1). Sovittiin, että prosessinomistajat huolehtivat oman kokonaisuutensa kuntoon ja toimittavat näytöt Sari Järviselle ja Marianne Isolalle 3.3. mennessä koontia varten. Lisäksi he ehdottavat haastateltavia. Materiaali toimitetaan auditointiryhmälle 5.3. Prosessinomistajien ja laatukoordinaattoreiden roolit ja vastuut Marianne Isola esitteli luonnosta, jossa on hahmoteltu prosessinomistajien ja laatukoordinaattoreiden roolia ja vastuuta. Luonnosta on käsitelty laatukoordinaattoreiden ja opintoasioiden työryhmässä. Rehtorin toimiston prosessinomistajalla on kehittämisvastuu prosessistaan Oamk-tasolla, yksikössä prosessinomistajat vastaavat toimimisesta sovittujen linjausten mukaisesti oman yksikkönsä osalta. Yksikönjohtajat vastaavat, että prosessinomistajilla ja laatukoordinaattoreilla on tarvittavat resurssit toimia yksiköissä. Sovittiin, että palautteet luonnoksesta toimitetaan Mariannelle viimeistään perjantaina Johdonkatselmus-konseptin kehittäminen Päivämäärät yksiköille on sovittu ja johdonkatselmus on yksikössä 2-3 viikkoa auditoinnin jälkeen. Osallistujajoukkoa mietitään ja kokonaiskonseptia on valmistelu. Aikaa varataan 2-3 tuntia yksikköä kohti. Konsepti valmis viikolla 9. Strategiatyö Strategian sisältöjä on priorisoitu. Kehittämissuunnitelmaan on tarkoitus priorisoinnin avulla saada otsikkotaso. 2 Muut asiat KKA:n laatuyksikköpalautteet On käyty läpi saatuja palautteita. Erityisesti esille nousee tulokset ja niiden vertaaminen tavoitteisiin sekä palautteen hyödyntäminen ja näytöt. Koontia voi hyödyntää. Se viedään käsiteltäväksi tk-laatutiimiin, yksikönjohtajien ja viestintävastaavien kokouksiin. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen (Green Office ympäristöjärjestelmä) Rehtorin toimiston GO-tiimistä ympäristöjärjestelmän rakentamisesta on valmisteltu rehtorin päätöstä. Puheenjohtajana ja Oamkin ympäristötiimin edustajana toimii Ismo Kinnunen. Muut jäsenet ovat Sampo Kaikkonen, Seppo Pakanen, Samuli Malinen ja Virpi Kolehmainen. Tiimi on kokoontunut ensimmäisen kerran Seuraavaksi tehdään sopimus

13 WWF:n kanssa Green Office ympäristöjärjestelmän rakentamisesta. Harjoittelijana toimii 3 kk:n ajan Kati Juurikka. Laatuasioiden yksikkökierros Kaikki yksiköt käydään läpi ja keskustellaan ajankohtaisista laatuasioista, erityisesti asialistalla on ollut sisäinen auditointi. Laatuleipuri-blogi Blogi löytyy osoitteesta Kirjoittajia ja kirjoituksia voidaan pyytää eri henkilöiltä Oamkista ja sinne voi kirjoittaa hieman humoristisesti. Ensimmäiset kirjoitukset tulevat perjantaiksi Anne-Marialta, Sarilta, Mariannelta ja Nikolta.

14 NÄYTTÖ 5A: 3, LIITE 2. Laatukoordinaattoreiden kokouksen muistio LAATUKOORDINAATTORIT Aika Keskiviikko klo Paikka Rehtorin toimisto, neuvotteluhuone 110 Läsnä Poissa ahlholm Taina alila Matti Harju Teija Hedemäki Inkeri Herva Jonna Isola Marianne Kanniainen Jari-Pekka Kettunen Juhani Kimari Risto Lehisalo Johanna Melakari-Mustonen Paulina Syri Paula Tuisku Leena Ylilehto Mika Järvinen Sari Kajava Sanna Pieskä Timo Käsitellyt asiat 1 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio on luettavissa intrassa. 2 Laadunvarmistustyö yksiköissä Analyysi KKA:n laatuyksikköpalautteista (esityslistan liite 1) Marianne Isola esitteli analyysia KKA:n antamasta laatuyksikköpalautteesta Saatu palaute on luokiteltu KKA:n laatuyksikköarvioinnin arviointikohteiden mukaan. Palautetta on annettu Sosiaali- ja terveysalan yksikölle, viestinnän koulutusohjelmalle ja suun terveydenhuollon koulutusohjelmalle. Yksiköiden suositellaan hyödyntävän palautetta aktiivisesti oman yksikön / koulutusohjelman kehittämisessä. Prosessien täydentäminen yksiköissä Keskusteltiin prosessien täydentämisestä yksiköissä. Katsottiin yhdessä intraa ja pohdittiin mm. prosessikuvauksia ja työryhmien perustamista. Keskusteltiin opiskelijoiden roolista laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisessä ja koulutusohjelmatiimien toimivuudesta. Suunniteltiin, että syksyn ensimmäisessä laatukoulutuksessa käsitellään opiskelijoiden osallistumista ja roolia laatujärjestelmän kehittämisessä. Hyvien käytäntöjen osuudessa voidaan esitellä koulutusohjelmatiimien toimintaa. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Päätettiin, että hallinnon laatukoordinaattorit tapaavat web-suunnittelijan ja selvittävät työryhmien perustamisen ja näkyvyyden periaatteita sekä toimijoiden kirjaamista virkanimikkeiden avulla. 3 Strategiset ohjaus- ja johtamisprosessit Prosessin omistajien rooli ja vastuut (esityslistan liite 2) Keskusteltiin prosessinomistajien ja laatukoordinaattorien rooleista ja vastuista. Esille nostettiin mm. yksiköiden johdon sitoutuminen, yksiköiden laatukoordinaattorien tehtävien määräaikaisuus sekä tukiprosessien omistajien roolit hallinnossa ja yksiköissä. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Työryhmän kommentit otetaan huomioon jatkovalmistelussa.

15 Sisäinen auditointiin valmistautuminen (muistion liite 1) Keskusteltiin sisäisen auditoinnin näytöistä ja esiteltiin kulttuurialan yksikön laatimaa erinomaista pohjaa. Lisävinkkejä näytöistä saa muistion liitteenä olevasta Niko Peltokankaan laatimasta dokumentista Laadunvarmistusjärjestelmän näytöt. Myös auditoitujen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen nettisivuilta voi löytyä ideoita. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 4 Muut asiat KKA:n laadunvarmistuskoulutus, (esityslistan liite 3) Keskustelltiin koulutuksesta. Hakuaika kestää 26.2 asti. Todettiin, että koulutukseen hakevat Marianne Isola ja Inkeri Hedemäki. Yksiköiden toimintasuunnitelmat (muistion liitteet 2-11). Merkittiin yksiköiden toimintasuunnitelmat tiedoksi. KKA:n auditointiraportit Päätettiin, että hallinnon laatukoordinaattorit täydentävät syksyllä laadittua auditointianalyysivertailua uusimpien auditointiraporttien tuloksilla.

16 NÄYTTÖ 5A: 4 Dokumentoitu työryhmätyöskentely Kulttuurialan yksikössä Yhteyshenkilöt Yksikönjohtaja Riitta Tötterström, puh , Kulttuurialan yksikkö Laatukoordinaattori Paulina Melakari-Mustonen, puh , Kulttuurialan yksikkö Tiivistelmä Kulttuurialan yksikössä on kehitetty työryhmätyöskentelyä toiminnan tarpeita vastaavaksi kautta koko sen historian alkaen vuodesta Laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisen ja uuden strategian (Osaamisesta hyvinvointiin, Oamk ) työstämisen ja käyttöönoton myötä työryhmätyöskentelyä on kehitetty ydinprosessien, painoalojen ja kehittämiskohteiden näkökulmasta. Auditointiryhmä nosti sisäisessä auditoinnissa keväällä 2011 yksikön dokumentoidun työryhmätyöskentelyn esille hyvänä käytänteenä. Työryhmätyöskentely liittyy vahvasti toiminnanohjauksen prosessiin ja tiedon kulkuun ja koskettaa näin ollen koko yksikön henkilökuntaa. Kuvaus Kulttuurialan yksikössä toimii erilaisia työryhmiä, joiden toiminta dokumentoidaan henkilöstöintraan ja osin myös opiskelijaintraan (kuva 1). Neljä kertaa vuodessa järjestettävien yksikön kehittämispäivien ja työpaikkakokousten dokumentaatio on henkilöstöintrassa kulttuurialan henkilöstö -työryhmätilassa. Kehittämispäivien yhteydessä on ideoitu yhdessä muun muassa auditointimateriaaliin näyttöjä. Työpaikkakokous toimii myös yksikön henkilöstötoimikuntana. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/henkilöstö Kuva 1. Kulttuurialan yksikön työryhmät.

17 Johtoryhmään kuuluvat yksikönjohtajan lisäksi opintoasiainpäällikkö, tki-koordinaattori, osastonjohtajat, koulutusohjelmavastaavat, suunnittelija (henkilöstöasiat), taloussihteeri sekä tarvittaessa laatukoordinaattori. Johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän kokouksen asioita käydään läpi osastonkokouksissa tarpeen mukaan. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/johtoryhmä Yksikössä toimii tk-tiimi, johon kuuluu yksikönjohtaja, tkikoordinaattori, osastonjohtajat, yksikön taloussihteeri sekä laatukoordinaattori. Tk-tiimin kokousdokumentit ja muu aineisto on koottu intran työtilaan. Yksikössä on työstetty tutkimustai taiteellisen työn prosessikuvausta koko Oamkin tarpeisiin. Tk-tiimi toimii yhteistyössä Oamkin painoalakoordinaattoreiden kanssa. Tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/TK-tiimi Yksikön opintoasioita käsittelevään opintoasiaintyöryhmään kuuluvat opintoasiainpäällikön lisäksi yksikönjohtaja, osastonjohtajat, koulutusohjelmavastaavat, opintotoimiston työntekijät ja laatukoordinaattori. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Myös opintoasioiden työryhmässä käsiteltyjä asioita käsitellään tarvittaessa osastonkokouksissa ja opintoasiainpäällikkö vierailee osastonkokouksissa pari kolme kertaa vuodessa sekä tarpeen mukaan. Lisäksi opintotoimistolla on viikoittaiset palaverit. Työryhmätilat henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/opintoasiat ja Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/opintotoimisto Kulttuurialan yksikön tutkintokollegioon kuuluvat yksikönjohtaja, osastonjohtajat, koulutusohjelmavastaavat, opintoasiainpäällikkö ja opiskelijajäsen. Tutkintokollegio hyväksyy suoritetut tutkinnot ja se on aloittanut toimintansa tammikuussa Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/tutkintokollegio Yksikössä on toiminut vuoden 2009 syksystä lähtien ympäristötiimi, johon kuuluvat ympäristövastaavan lisäksi yksikönjohtaja, osastonjohtajat, viestintävastaava ja laatukoordinaattori sekä opiskelijajäsen. Ympäristöasioista on koottu materiaalia henkilöstöintraan ja aihetta on esitelty muun muassa kehittämispäivien yhteydessä. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/ympäristötiimi Osastonkokouksia järjestetään kahden viikon välein ja lisäksi informaatiota jaetaan intratiedotteiden ja erilaisten sähköpostilistojen (yksikön henkilöstö, koulutusohjelmat, opiskelijat) kautta. Osastonkokousten esityslistat ja muistiot tallennetaan intraan (musiikki, tanssi ja viestintä). Keväällä 2011 pidetyssä sisäisessä auditoinnissa nousi yhdeksi hyväksi käytänteeksi se, että yksikössä tiedotetaan intraan lisätyistä tärkeistä dokumenteista valikoiden myös sähköpostitse. Tällä tavalla pyritään motivoimaan henkilöstöä intran käyttöön. Työryhmätilat henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Mus-opettajat / Tan-opettajat / Vie-opettajat Yksikössä opiskelijoille ohjausta antavat henkilöt ovat toivoneet yhteistä keskustelufoorumia, jossa voidaan työnohjauksellisesti ja moniammatillisesti keskustella sekä kollegoiden että terveydenhuollon ammattilaisten kanssa erilaisista ohjaustilanteissa ilmenneistä asioista ja ongelmista sekä yleisellä tasolla että yksittäistapausten osalta. Hyvinvointityöryhmään kuuluvat opintoasiainpäällikkö, koulutusohjelmavastaavat, opinto-ohjaaja, opetushenkilöstöä, opintopsykologi, oppilaitospastori sekä opiskelijaterveydenhoitaja. Hyvinvointityöryhmä vastaa toiminnaltaan opiskelijahuoltotyöryhmää; hyvinvointityöryhmän nimivalinnalla halutaan kuitenkin viestiä kokonaisvaltaisesta opiskelijan hyvinvoinnin edistämisestä. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/hyvinvointityöryhmä Opintoasioita koordinoi ja kehittää opintoasiainpäällikkö. Jokaisessa koulutusohjelmassa on lisäksi oma opintoasioista vastaava suunnittelija tai sihteeri. Opintotoimisto vastaa keskitetysti opiskelijoiden asiakaspalvelusta ja neuvonnasta. Opintojen ohjausta antavat Kulttuurialan yksikössä kaikki opettajat sekä suuntautumisvaihtoehtojen vastuuopettajat, koulutusohjelmavastaavat ja tuutoropettajat. Lisäksi viestinnän koulutusohjelmassa on opinto-ohjaaja. Koulutusohjelmatiimit toimivat Oamkin laadunvarmistusjärjestelmän osana. Ne ovat opettajien, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyöelimiä. Koulutusohjelmatiimissä keskustellaan koulutusohjelman sisällöstä ja rakenteesta sekä kehitetään opetusta ja oppimista ammattikorkeakoulun pedagogisten linjausten mukaisesti. Koulutusohjelmatiimien kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille koulutusohjelman opiskelijoille ja henkilökunnalle ja ne dokumentoidaan opiskelijaintra Oivaan kaikkien nähtäville. Yksikön toiminnasta viestitään säännöllisesti ja aktiivisesti eri viestintäkanavia käyttäen. Yksikön viestintäsuunnitelmaa työstetään syksyllä 2011 viestintätiimissä. Opetus ja oppiminen -ydinprosessissa on kuvattu viestinnän tukiprosessi opiskelijarekrytoinnin osalta. Intraan on kuvattu yksikkökohtaisia tehtävänkuvauksia viestinnän tukiprosessin osalta. Työryhmätilat henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/viestintätiimi Järjestyksessä toisen sisäisen auditoinnin yhteydessä päivitettiin työryhmien kuvaukset ajantasaiseksi työryhmien puheenjohtajien toimesta. Tämän asian toi hyvänä käytänteenä esille myös auditointiryhmä. Muita hyviä käytänteitä työryhmätyöskentelyyn liittyen olivat: Esimerkillinen ja tarkka työryhmien tarkoituksen ja tehtävien kuvaaminen sekä toiminnan dokumentointi intrassa. Työryhmien toiminnan terävöitys ja tarkoituksenmukainen toimivuus.

18 Osastokokoukset ja koulutusohjelmatiimit tärkeinä ja tunnustettuina vaikuttamiskanavina. Työryhmien dokumentaation hyödyntäminen monipuolisesti. Työryhmien dokumentaation aktiivinen käyttö, muun muassa osastokokouksissa käsitellään eri työryhmien muistioita. Tieto kulkee tätä kautta henkilöstölle. Tietyt tarpeelliset asiat nostetaan osastonkokouksista vastaavasti johtoryhmään. Työryhmätyöskentelyä suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja kehitetään työryhmän kokouksissa, erityisesti johtoryhmän kokouksissa. Koska Kulttuurialan yksikkö on pieni ja sillä on vähän henkilökuntaa, kokouskäytännöt ja työryhmien kokoonpanot on pyritty toteuttamaan mahdollisimman taloudellisesti. Toimintaa kehitetään käytännön asiat huomioiden. Tästä esimerkkinä on kaikkien johtoryhmän, tutkintokollegion, opintoasioiden, tk-tiimin, ympäristötiimin ja viestintätiimin kokoukset keskittäminen keskiviikkoaamupäiville lukuvuonna

19 5B Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuus ja saatavuus korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta SISÄLLYS 5b: 1 Sidosryhmäviestinnän kehittäminen Oamkissa 5b: 2 Erikoistumisopintojen vaikuttavuuskysely toimii näyttönä myös kohteisiin 2c ja 4 5b: 3 Oulun Eteläisen hyvinvointiverkoston koordinointi- ja työelämäyhteistyö toimii näyttönä myös kohteeseen 2c Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut: 2b:2 epooki Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2c:7 Terveyttä ja hyvinvointia moniammatillisesti. Oulun kaupungin lukioiden tutorkoulutus: ryhmässä toimiminen sekä hyvinvointi- ja terveyspäivä 2d:2 Konseptiuudistus: Rohkeasti aito 4:5 Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Oamkissa 5a:2 Laatuleipuri-konseptin käyttö Oamkin laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttamisessa 6:1 Sisäiset auditoinnit laadunvarmistusjärjestelmän kehittämismenetelmänä 7:1 Intrat Heimo, Oiva ja Aimo osana laadunvarmistusta Oamkissa ajatellaan, että sidosryhmille on olennaista kohdentaa heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Tässä kohdekokonaisuudessa on esitelty keinoja, miten laadunvarmistusjärjestelmästä ja sen tuottamasta tiedosta on viestitty ulkoisille sidosryhmille (NÄYTÖT 2b: 2, 2d: 2, 5a: 2 ja 7: 1) ja miten sidosryhmäviestintää on kehitetty (NÄYTTÖ 5b: 1). Erilaisten viestintävälineiden lisäksi työryhmätyöskentely on keskeinen tiedon välittämisen ja vaikuttamisen kanava (NÄYTÖT 5b: 3, 2c: 7, 4: 5 ja 6: 1). Toiminnan kehittämisessä sidosryhmien kannalta tarkoituksenmukaiseksi käytetään mm. kyselyitä (NÄYTTÖ 5b: 2).

20 NÄYTTÖ 5B: 1 Sidosryhmäviestinnän kehittäminen Oamkissa Yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, puh , Rehtorin toimisto Tiivistelmä Oamkissa viestintä on tarkoituksenmukaista ja kohdennettua. Sidosryhmäviestintä on tärkeä osa Oamkin alueellista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Sidosryhmäviestinnän kehityskohteita vuosina ovat olleet verkkoviestintä sekä sidosryhmälehden kehittäminen. Näytöllä todennetaan, että Oamkissa on haluttu selvittää sidosryhmäviestinnän toimivuutta ja kehittää sitä palvelemaan paremmin kohderyhmien tarpeita. Tausta Kuvaus Sisäisessä auditoinnissa keväällä 2011 havaittiin, että ulkoisten sidosryhmien tiedontarpeita ei ole selvitetty eikä analysoitu kattavasti. Tämän vuoksi viestintää ei ole myöskään voitu kohdistaa heille siinä määrin kuin se olisi tarpeen. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että sidosryhmän edustajat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja halusivat lisää informaatiota Oamkista. Oamkin viestinnän tarkoituksena on oikein ajoitettu, tarkoituksenmukaisilla välineillä oikein kohdennettu tiedottaminen, sitouttaminen ja motivointi sekä tiedon välittäminen Oamkin perustehtävästä ja tavoitteista sekä rakentaa ja ylläpitää yhtenäistä imagoa. Sidosryhmäviestinnän kehittäminen on yksi olennainen kohde sidosryhmäyhteistyössä. Sidosryhmille pyritään välittämään heille olennaisia asioita Oamkin laadunvarmistuksesta ja toiminnan kehittämisestä. Kuva 1. Oamkin www-sivut 6/ /2006.

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 emeritusprofessori Paavo Okko Auditointiryhmän

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

Auditoijat Auditoitava alue / teema Haastateltavat

Auditoijat Auditoitava alue / teema Haastateltavat Sisäinen auditointi Raportti Auditoitava kohde: Pääauditoija: Muut auditoijat: Itä-Suomen yliopiston kirjasto Mari Ikonen Tarja Kvist Auditointiajankohta: 3.11.2009 Auditoinnin aikataulu / ohjelma/ käsitellyt

Lisätiedot

LAATULEIPURIN RESEPTIT HENKILÖSTÖLLE :: oamk.fi. oamk.fi

LAATULEIPURIN RESEPTIT HENKILÖSTÖLLE :: oamk.fi. oamk.fi LAATULEIPURIN RESEPTIT HENKILÖSTÖLLE :: oamk.fi oamk.fi 1 2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN HENKILÖSTÖN LAATUOPAS SISÄLLYS 1 REHTORIN ALOITUSSANAT 4 2 KAIKKI OVAT LAATULEIPUREITA 5 3 LAATUKÄSIKIRJA 6

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opiskelijoita 4500 henkilöstöä 300 2 kampusta 4 koulutusalaa 18 tiimiä Kyamkin laatupolitiikka Laadusta viestitään ymmärrettävästi Vastuu laadusta ja kehittämisestä on kaikilla

Lisätiedot

L AADUNvARMISTUSjäR j ESTELMä N TOIMINNAN SEURANTA, ARv IOINTI ja jatkuva KEHITTä MINEN

L AADUNvARMISTUSjäR j ESTELMä N TOIMINNAN SEURANTA, ARv IOINTI ja jatkuva KEHITTä MINEN 6 L AADUNvARMISTUSjäR j ESTELMä N TOIMINNAN SEURANTA, ARv IOINTI ja jatkuva KEHITTä MINEN 6 Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen SISÄLLYS 6:1 Sisäiset auditoinnit

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston päälaatukäsikirja. Tiivistelmä sidosryhmille

Itä-Suomen yliopiston päälaatukäsikirja. Tiivistelmä sidosryhmille Itä-Suomen yliopiston päälaatukäsikirja Tiivistelmä sidosryhmille Itä-Suomen yliopiston päälaatukäsikirja tiivistelmä sidosryhmille Plan - Suunnittele Act - Kehitä Do - Tee Check - Arvioi 1 1 Itä-Suomen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Auditointitulosten analyysia johtamisen näkökulmasta

Auditointitulosten analyysia johtamisen näkökulmasta Auditointitulosten analyysia johtamisen näkökulmasta Ammattikorkeakoulujen rehtorien seminaari 15.2.2007 Projektisuunnittelija Sirpa Moitus Korkeakoulujen arviointineuvosto www.kka.fi Auditointien kokonaisaikataulu

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi Laadunvarmistuksesta 7.1.2009 Ismo Kantola Laatu Käsitykset laadusta on jäsennetty usein seuraavasti: laatu erinomaisuutena (excellence) itsestään selvää erinomaisuutta, tavanomaisesta poikkeavaa ja elitististä:

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Marjo Nykänen

Marjo Nykänen MAMK laadunvarmistuksen kehittäjänä Yhteistyötä laadun vuoksi ammattikorkeakoulujen laatutoimijoiden tapaaminen 9.12.2010 Sisältö MAMK vuonna 2010 Laadunvarmistuksen pitkät perinteet Laatu MAMKissa MAMKin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs. 231105 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 18.6.2013 klo 14.00-17.15 Paikka Honkapirtti, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. OPO-ryhmä. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. OPO-ryhmä. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 OPO-ryhmä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Aloituspaikkamuutokset yhteishaussa 2013 4 3 Lukuvuoden 2013 2014 alustavaa suunnittelua 5 4 KPEDU- opot toimintokortin

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Heke-tiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Edellisen kokouksen muistio 3 9 Työnohjaus 4 10 Opettajien työssäjaksaminen 5 11 Savuton työyhteisö -toimenpideohjelma 6 12 Rekrytoinnin kehittämisen

Lisätiedot

Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö Polamkissa

Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö Polamkissa Auditoinnin jälkeinen kehittämistyö Polamkissa Korkeakoulujen laatujärjestelmien seurantaja kehittämisseminaari 14.10.2015 Aatos Juurijoki Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmä muodostuu kolmesta

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8) 1 (8) Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Juhaninkuja 1 21200 Raisio Raision aikuiskoulutuskeskus Timali aloittaa laadunhallintajärjestelmän systemaattista rakentamista

Lisätiedot

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä 9.5.2012 Sakari Heikkilä, Aalto yliopisto Annikka Nurkka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Taustaa Aallossa Käytänteet

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta

Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta KOKOA seminaari 10.10.2013 Kuopio Pääsuunnittelija Sirpa Moitus & erikoissuunnittelija Touko Apajalahti KKA:n auditointimallin

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas. ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Välittämisen ilmapiiri (VIP) toiminta osana opiskelijoiden hyvinvointia

Välittämisen ilmapiiri (VIP) toiminta osana opiskelijoiden hyvinvointia Välittämisen ilmapiiri (VIP) toiminta osana opiskelijoiden hyvinvointia INSSI foorumi 17.3.2010 Joni Ranta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Tausta ja tavoitteet Suomessa tapahtuneet traagiset ampumatapaukset

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Hyvät tyypit laadun takeena!

Hyvät tyypit laadun takeena! Hyvät tyypit laadun takeena! Mikkelin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän kuvaus Toimenpide Päivämäärä Tekijä Hyväksyjä Hyväksytty 08.11.2004 H. Malinen Johtoryhmä Päivitetty 15.08.2005 H. Malinen Johtoryhmä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella kehittämishankkeiden metatason arviointi

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella kehittämishankkeiden metatason arviointi Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella kehittämishankkeiden metatason arviointi 12.3.2012 Tilannekatsaus Arja Häggman-Laitila 25/4/12 Helsinki

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

laadunvarmistusjärjestelmän

laadunvarmistusjärjestelmän Kajaanin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin i i tulokset t Kehitysjohtaja Mirja Toikka Auditointiryhmän puheenjohtaja Kajaani 30.1.2008 Korkeakoulujen arviointineuvosto Rådet för

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Hyvinvointia opiskelijoille

Hyvinvointia opiskelijoille Hyvinvointia opiskelijoille Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointisivuston uudistaminen Jaana Tolonen Päivi Isojärvi Jenny Selesniemi Jenni Iinatti Opiskelijoiden hyvinvointi ja koulutusteknologia

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot