b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta"

Transkriptio

1 5 L AADUNvARMISTUSjäR j ESTELMä N TUOTTAMAN TIEDON TARKOITUKSENMUKAISUUS ja SAATAv UUS a) korkeakoulun sisällä b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta

2 5A. Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuus ja saatavuus korkeakoulun sisällä SISÄLLYS 5a: 1 LAATULEIPURI-KONSEPTIN KÄYTTÖ OAMKIN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN JALKAUTTAMISESSA toimii näyttönä myös kohteeseen 2d ja 4 5a: 2 Oamkilaisen opas toimii näyttönä myös kohteisiin 2d ja 3 5a: 3 Laadunvarmistuksen keskeiset toimijat Oamkissa toimii näyttönä myös kohteeseen 1 5a: 4 DOKUMENTOITU TYÖRYHMÄTYÖSKENTELY KULTTUURIALAN YKSIKÖSSÄ toimii näyttönä myös kohteeseen 1 Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut: 2b:2 epooki Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3:3 Johdon tunnusluvut ja prosessien seurantatiedot 6: 3 Prosessien seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen 7: 1 Intrat Heimo, Oiva ja Aimo osana laadunvarmistusta Tässä kohdekokonaisuudessa on esitelty keinoja, miten laadunvarmistusjärjestelmästä ja sen tuottamasta tiedosta on viestitty korkeakouluyhteisön jäsenille (NÄYTÖT 5a:1, 5a: 2, 5a: 3 ja 2b: 2) sekä miten ja millä tavalla tietoa on sijoitettu osaksi järjestelmään saataville (NÄYTÖT 5a: 4, 3: 3 ja 6: 3) ja tarkoituksenmukaisesti mm. personointia ja profilointia hyödyntäen (NÄYTTÖ 7: 1).

3 NÄYTTÖ 5A: 1 Laatuleipuri-konseptin käyttö Oamkin laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttamisessa Yhteyshenkilöt Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, puh , Rehtorin toimisto Graafinen suunnittelija Heidi Tauriainen, puh , Rehtorin toimisto/viestintäpalvelut Suunnittelija/copywriter Anne Peltola, puh , Rehtorin toimisto/viestintäpalvelut Toimii näyttönä myös kohteeseen 2D. Korkeakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus, tuki- ja palvelutoiminnot, jossa todentaa viestinnän tukiprosessia ja 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen. Tiivistelmä Niin laatu kuin leipä ovat osa jokapäiväistä elämää. Laatuleipuri-konsepti suunniteltiin Oamkin laaduvarmistusjärjestelmän jalkauttamisen työkaluksi. Laatuleipä, laatuleipuri ja muut konseptiin suunnitellut tuotteet tekevät laadusta konkreettista ja arkipäiväistä, jokaiselle kuuluvaa. Näin laatutyö tulee tutuksi ja läheiseksi jokaiselle oamkilaiselle ja luo osallistumisen, onnistumisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Kuvaus Niin laatu kuin myös leipä ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Tämän ajatuksen pohjalta PDCA-sykliä (plan, do, check, act) todentava laatuympyrä kehitettiin Oamkissa Laatuleiväksi. Laatuleipä-ajatus sai rinnalleen Laatuleipurin. Laatuleipurikonseptin suunnittelu aloitettiin Oamkin Viestintäpalveluissa loppuvuodesta Konseptin suunnittelussa ovat olleet mukana Oamkin viestintäpäällikkö, laatukoordinaattorit ja Viestintäpalveluiden suunnittelijat. Konseptiin liittyvä sarjakuva on tilattu Esa Vengasaholta, joka on Oamkin viestinnän opiskelija. Laatuleipuri-konsepti on tällä hetkellä käytössä Oamkin koko organisaatiossa. Laatuleipuri-konsepti on ensisijaisesti organisaation sisäinen laatutyön jalkauttamisen ja kehittämisen työkalu. Laatuleivästä ja Laatuleipurista on tullut koko organisaation yhteinen laadun symboli. Konsepti toimii koko laatutyön arkipäiväistämisen kantavana teemana. Laatuleipuri-konseptin tavoitteena on tehdä laatua tutuksi oamkilaisille - niin opiskelijoille, opettajille kuin muullekin henkilökunnalle. Tarkoituksena on tuoda esille sitä ajatusta, että kaikki oamkilaiset ovat kukin tahollaan omassa työssään ja opinnoissaan laatuleipureita. Laatu ei ole jotain mitä valvotaan, vaan se tehdään yhdessä. Laatuajattelu havainnollistettiin ensin laatukoordinaattoreille konkreettisten laatutuotteiden muodossa, joita olivat esimerkiksi patakintaat, esiliinat ja aito, oikea laatuleipä. Laatuleipä tulee paikallisesta leipomosta. Laatukoordinaattorit ovat omalta osaltaan toimineet Laatuleipä- ja leipuriajattelun jalkauttamisessa oamkilaisille. Nykyään laatuleipää jaetaan esimerkiksi laatukoordinaattoreiden organisoimilla laatukiertuilla Laatuvisan palkintoina, samoin sitä on jaettu laatukoulutuksissa. Konseptin muita tuotteita ovat muun muassa erilaiset posterit, postikortit, haalarimerkit ja muistivihkot. Lisäksi Laatuleipuri näkyy myös koko Oamkin strategian ja kehittämissuunnitelman jalkauttamiseksi suunnitellussa Oamkilaisen oppaassa sekä henkilöstölle suunnatussa laatuoppaassa Laatuleipurin reseptit henkilöstölle. Opiskelijoille samantyyppinen laatuopas on Opiskelijan laatureseptikirjassa opiskelijaintrassa. Suuressa mittakaavassa toimintaa on suunniteltu yhteistyössä Oamkin johdon, viestintäpäällikön ja laatukoordinaattoreiden kanssa. Käytännön suunnittelu ja toteutus on tapahtunut asiakkaan eli Oamkin hallinnolta tulleiden tilausten perusteella. Työn toteutus on tapahtunut Oamkin Viestintäpalveluissa. Toteutuksen seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen ovat osallistuneet johto, viestintäpäällikkö ja laatukoordinaattorit.

4 Esimerkkejä Laatuleipuri-konseptista Kuva 1. Laadunvarmistusjärjestelmä eli leipomo ESA VENGASAHO Kuva 2. Laatuleipuri seikkailee sarjakuvassa, joka ilmestyy introissa kuukausittain

5 Kuva 3. Laatuleipuriblogiin voivat kirjoittaa kaikki henkilöstön jäsenet ja opiskelijat. Kirjoituksia on saatu myös ulkoisilta sidosryhmiltä. Osoite:

6 Kuva 4. Laatuleipuripalstalla yhteisölehti Oranssissa (ilmestynyt kesään 2010 asti, jolloin tehtiin uudistus) on käsitelty monia toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita. Laatuleipuri-konseptiin kuuluvia tuotteita on esitelty seuraavassa kuvakoosteessa. Kuvakooste: Viestintäpalvelut.

7 LAATULEIPURIKONSEPTIN TUOTTEITA Uunikinnas Esiliina Hyvä laatuleipuri oamk.fi Laatu on aina mukana arjessa niin kuin leipäkin. Jokainen meistä on arjen leipurimestari. Tähän reseptikirjaan voit kirjata ylös oivat laatureseptisi ja konstit, millä saat laatuleivän maistumaan vieläkin maukkaammalta. Sehän voi olla vaikka sipaisu Inno-voita. Maukkaita hetkiä toivottavat Jouko ja Risto Laatureseptejä Intran laatuleipä Laatureseptejä -muistivihko Laatukiertueen pop-up-seinä, esittelijöiden paidat, laatuleipiä

8 Laatuleipuri-konsepti on käytössä koko Oamkissa. Laatuleipurikiertueen, Laatuleipuri-blogin ja Oranssin Laatuleipuripalstan ja laatuleivän ansiosta Laatuleipurin tuntevat kaikki oamkilaiset. Yhteisölehti Oranssia ja Laatuleipuri-blogia luetaan myös Oamkin organisaation ulkopuolella. Konseptiin kuuluvia tuotteita ja palveluita on arvioitu ja kehitetty lisää olemassa olevan tarpeen ja asiakkaiden tilausten pohjalta. Syksyllä 2011 ilmestyivät Oamkilaisen opas ja Laatuleipurin reseptit henkilöstölle -kirjanen. Oamkilaisen oppaassa havainnollistetaan Oamkin strategian ja kehittämissuunnitelman tärkeimmät kohdat ja reseptikirjassa laatutyön perusasiat. Laatukiertueilla Laatuleipuri näkyy kaikissa kiertueen materiaaleissa (esimerkiksi pop-up-seinä, Laatuvisa, Laatuleipä, esittelijöiden vaatteet). Ensimmäisellä kerralla kerätyn palautteen perusteella kiertueen toimintoja on kehitetty. Laatukiertue vierailee jokaisessa Oamkin yksikössä ja se on tavoittanut ison osan henkilöstöä ja opiskelijoita. Laatuleipurikonseptilla on tuotu ansiokkaasti laatutyötä jokaista oamkilaista lähemmäksi ja samalla laadunvarmistusjärjestelmää helpommin ymmärrettäväksi. Laatuleipurikonsepti on saanut paljon kiitosta muun muassa viestinnän asiantuntijoilta ja kouluttajilta Oamkin ulkopuolellakin.

9 NÄYTTÖ 5A: 2 Oamkilaisen opas Yhteyshenkilöt Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, puh , Rehtorin toimisto Vararehtori Risto Kimari, puh , Rehtorin toimisto Suunnittelija/copywriter Anne Peltola, puh , Rehtorin toimisto/viestintäpalvelut Toimii näyttönä myös kohteisiin 3. Laadunvarmistusjärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen ja 2d. Korkeakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus, tuki- ja palvelutoiminnot, jossa todentaa viestinnän tukiprosessia. Tiivistelmä Oamkissa on strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa tehty tutuksi henkilöstölle Oamkilaisen oppaan avulla. Siinä niiden sisällöt on tiivistetysti esillä kevyellä ja helposti luettavalla tavalla. Kuvituksena hyödynnetään Laatuleipuria. Opasta on tarkoitus käyttää henkilökohtaisena työkirjana tai työryhmissä. Oppaat on jaettu henkilöstölle syksyllä Näytössä todennetaan, miten Oamkin toimintaa ohjaavaa strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa on viety eteenpäin henkilöstölle. Kuvaus Toimintaa Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ohjaavat Oamkin strategia 2015 Osaamisella hyvinvointiin ja Oamkin kehityssuunnitelma Paras vertaistensa joukossa. Strategiaa toteutetaan prosessien kautta ja se ohjaa jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen työtä. Strategian ja kehittämissuunnitelman sisältöjä haluttiin tuoda henkilöstölle tutuksi tiivistetysti ja helposti lähestyttävässä muodossa. Viestintäpäällikkö esitteli ajatuksen Oamkilaisen oppaasta (LIITE 1. Oamkilaisen opas) vararehtorille, minkä jälkeen oppaan kehittämisestä sovittiin johtotiimissä. Tavoitteena oli luoda työkirja, joka olisi korkeakouluyhteisön jäsenillä päivittäisessä käytössä ja opasta voi käyttää henkilökohtaisesti tai työryhmässä. Oppaaseen voi täydentää, miten strategian sisällöt tarkoittavat oman työn näkökulmasta. Oppaassa haluttiin esitellä Oamkin toimintaa ohjaavia asiakirjoja hauskassa hengessä, ja sisällössä pyrittiin pois virkamieskielestä. Oppaassa päätettiin hyödyntää Laatuleipuri-konseptia ja Oamkin oman opiskelijan Esa Vengasahon piirtämiä sarjakuvia. Oamkilaisen opas otettiin käyttöön syksyllä Yksiköt päättivät, miten ja missä tilaisuudessa he jakoivat sen henkilöstölleen. Useat yksiköt ovat ottaneet sen käyttöön kehittämispäivän yhteydessä. LIITE LIITE 1. Oamkilaisen opas

10 NÄYTTÖ 5A: 3 Laadunvarmistuksen keskeiset toimijat Oamkissa Yhteyshenkilöt Vararehtori Risto Kimari, puh , Rehtorin toimisto Laatukoordinaattori Sari Ahvenlampi, puh , Rehtorin toimisto Laatukoordinaattori Marianne Isola, puh , Rehtorin toimisto Laatukoordinaattori Matti Alila, puh , Tekniikan yksikkö Toimii näyttönä myös kohteeseen 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio. Tiivistelmä Oamkin laadunvarmistusjärjestelmässä keskeiset työryhmät ja toimijat ovat Oamkin laadunvarmistus-työryhmä, yksiköiden laadunvarmistustyöryhmät, laatukoordinaattoreiden työryhmä sekä laatukoordinaattorit hallinnossa ja yksiköissä. Ammattikorkeakoulun tasolla laadunvarmistuksesta vastaa rehtori ja operatiivista työtä johtaa vararehtori. Sen toteutumisesta yksiköissä vastaavat yksikönjohtajat. Prosesseittain vastuu laadunvarmistuksen linjausten toteutumisesta on prosessien omistajilla. Ydinprosesseille prosessinomistajat on nimetty sekä Oamkin hallinnon tasolla että kussakin yksikössä. Tukiprosesseille on nimetty omistajat, samoin kuin kaikkien prosessien osaprosesseille. Laadunvarmistusta ei ole haluttu erottaa jokapäiväisestä työstä pelkästään erillisille laatutoimijoille, vaan se kuuluu kaikille. Laadukas toiminta tarkoittaa Oamkissa hyvin tehtyä jokapäiväistä työtä. Johtajien ja koko muun ammattikorkeakouluyhteisön sitoutuminen ja osallistuminen ovat laadunvarmistuksen onnistumisen tärkein edellytys. Näytössä todennetaan, miten ammattikorkeakoulussa tiedon tarkoituksenmukaisuudessa ja saatavuudessa Oamkin sisällä keskeisiä kehittäjiä ovat laadunvarmistuksen toimijat, jotka osaltaan vastaavat myös siitä viestinnästä korkeakouluyhteisön jäsenille. Tausta Laadunvarmistustyö ja toiminnanohjauksen kehittäminen käynnistyi uuden mallin mukaisesti vuonna 2005 prosessien kuvaamisen muodossa. Laadunvarmistustyötä on tehty tätä aiemmin toimintaa suunnittelemalla, seuraamalla, arvioimalla ja kehittämällä. Ammattikorkeakoulujen kolmesta tehtävästä, opetus ja oppiminen, tutkimus- ja kehitystyö sekä alueellinen vaikuttaminen, johdettiin kaksi ydinprosessia. Ajateltiin, että alueellista vaikuttavuutta toteutetaan molemmissa ydinprosesseissa. Kävi pian selväksi, että laadunvarmistustyötä kehittämään ja koordinoimaan tarvittiin erikseen siihen kouluttautuvia ja erikoistuvia henkilöitä. Vuoden 2006 alussa rehtorin toimistoon nimettiin laatukoordinaattorit molempiin ydinprosesseihin (opetus ja oppiminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta). Työ eteni laadunportaiden (ks. PERUSMATERIAALI 0: 4) osoittamalla tavalla seuraavat pari vuotta rehtorin toimistoon perustetun Oamkin laadunvarmistus -työryhmän viitoittamana. Yksiköihin nimettiin laatukoordinaattorit vuonna 2009 tammikuussa, jolloin myös Laatukoordinaattorit-työryhmä aloitti toimintansa. Oamkissa todettiin, että laatukokonaisuutta koordinoimaan tarvitaan myös yksikössä henkilö, joka varmistaa laadunvarmistukseen liittyvien asioiden säännönmukaisen käsittelyn. Yksikön koosta riippuen laatukoordinaattori toimii tässä tehtävässä joko osa- tai kokoaikaisesti. Kuvaus Keskeiset toimielimet ja toimijat Oamkin laadunvarmistusjärjestelmässä ovat Oamkin laadunvarmistus -työryhmä, yksiköiden laadunvarmistustyöryhmät, laatukoordinaattorit hallinnossa ja yksiköissä ja laatukoordinaattoreiden työryhmä. Vararehtori vastaa laadunvarmistuskokonaisuuden kehittämistyöstä rehtorille. Työryhmät Oamkin laadunvarmistus -työryhmää johtaa rehtori, varapuheenjohtajana toimii vararehtori. Työryhmään kuuluu proses-

11 sinomistajat Oamk-tasolla eli toiminnanohjauksen prosessien omistaja, ydin- ja tukiprosessien omistajat sekä hallinnon laatukoordinaattorit. Työryhmä kehittää Oamkin laadunvarmistusjärjestelmää ja ohjaa laadunvarmistustyötä. Työryhmässä sovitaan laadun parantamiseen tähtäävistä toimenpiteitä sekä arvioidaan toimenpiteiden onnistumista. Työryhmä kokoontuu kuukausittain. (LIITE 1. Oamkin laadunvarmistus -työryhmän kokousmuistio ) Laatukoordinaattorit-työryhmää johtaa vararehtori. Työryhmään kuuluvat hallinnon, yksiköiden ja tukiprosessien laatukoordinaattorit sekä kaksi opiskelijaedustajaa. Työryhmän kautta Oamkin laadunvarmistustyö jalkautuu yksiköihin. Työryhmässä toimitaan laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden edistämiseksi sekä arvioidaan toimenpiteiden onnistumista. Työryhmä kokoontuu kuukausittain. (LIITE 2. Laatukoordinaattoreiden kokousmuistio ) Laadunvarmistystyöryhmiä toimii myös yksikkökohtaisesti. Työryhmiin kuuluvat pääsääntöisesti yksikönjohtaja (pj), yksikön laatukoordinaattori sekä ydin- ja tukiprosessien omistajat yksikkötasolla. Joissakin yksiköissä johtoryhmät toimivat laadunvarmistustyöryhminä. Työryhmissä kehitetään ja toteutetaan laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä yksikkötasolla Oamkin linjausten mukaisesti. Kirjasto-yksikössä laadunvarmistustyöryhmään kuuluvat kirjaston johtaja, kirjaston laatukoordinaattori ja 1-2 prosessinomistajaa. IT-palveluiden laadunvarmistustyöryhmään kuuluvat IT-johtaja, laatukoordinaattori sekä prosessinomistajat. Viestintäpalvelujen viikoittain kokoontuva johtotiimi toimii viestinnän laadunvarmistustyöryhmänä. Lisäksi Viestintäpalveluissa pidetään kuukausittain palaveri, jossa käsitellään palautteita. Viestinnän tukiprosessin asioita käsitellään kuukausittain viestintävastaavien työryhmässä. Laatukoordinaattorit Laatukoordinaattori suunnittelee, kehittää ja tukee ammattikorkeakoulun laadunvarmistustyötä. Rehtorin toimistossa toimii kaksi laatukoordinaattoria (opintoasioiden laatukoordinaattori ja tki-toiminnan laatukoordinaattori), jotka suunnittelevat koko Oamkin laadunvarmistustyötä vararehtorin alaisuudessa. Lisäksi jokaisessa yksikössä toimii oma laatukoordinaattori. Laatukoordinaattoreiden toimenkuva on muotoutunut Laatukoordinaattoreiden työryhmän yhteistoiminnallisen työskentelyn tuloksena. Yksiköstä ja osa-aikaisuudesta riippuen laatukoordinaattorin työtehtävät vaihtelevat jonkin verran, vaikka perustehtävä on sama. Hallinnossa laatukoordinaattorit ideoivat, suunnittelevat ja valmistelevat laatuun ja laatutyöhön liittyviä asioita. Laatukoordinaattorit koordinoivat Oamkin laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisen kokonaisuutta. Laatutyön kokonaisuudesta vastaa vararehtori. Opintoasioiden laatukoordinaattori tukee erityisesti opetus ja oppiminen -ydinprosessin ja sen osaprosessien toimintaa. Tki-toiminnan laatukoordinaattori tukee erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan -ydinprosessin ja sen osaprosessien toimintaa. Laatukoordinaattorit toimivat yhteistyössä kaikkien prosessinomistajien kanssa laadunvarmistuksen kehittämiseksi. Laatukoordinaattorit valmistelevat esityslistat Oamkin laatutyöryhmän ja laatukoordinaattorityöryhmän kokouksiin ja laativat muistiot. Laatukoordinaattorit huolehtivat laadunvarmistustyön dokumentoinnista yhdessä prosessinomistajien kanssa. Laatukoordinaattorit seuraavat kansainvälistä ja kansallista laatukeskustelua. Laatukoordinaattorit järjestävät laatukoulutuksia (neljästi lukuvuodessa) ja erilaisia laatuun liittyviä tapaamisia sekä yleisesti että yksikkökohtaisesti. Laatukoordinaattorit tukevat ja koordinoivat yksiköiden laatukoordinaattorien työtä. Yksiköissä laatukoordinaattorit ideoivat, suunnittelevat ja valmistelevat laatuun ja laatutyöhön liittyviä asioita omissa yksiköissään. Laatukoordinaattorit koordinoivat yksikön laadunvarmistuksen kokonaisuutta. Laatukoordinaattorit toimivat yhteistyössä yksikön johdon ja prosessinomistajien kanssa laadunvarmistuksen kehittämiseksi. Laatukoordinaattorit huolehtivat yksikön laadunvarmistustyön dokumentoinnista yhdessä yksikön prosessinomistajien kanssa. Yksiköiden laatukoordinaattorit kuuluvat pääsääntöisesti yksikön johtoryhmään ja tarpeen mukaan muihin erilaisiin työryhmiin. Laatukoordinaattorit osallistuvat aktiivisesti laatukoordinaattorityöryhmän kokouksiin ja tuovat esiin oman yksikkönsä ajankohtaisia asioita. Laatukoordinaattorit viestittävät laatuun liittyvistä asioista yksikössään ja toimeenpanevat kokouksissa päätettyjä asioita sekä toimivat niihin liittyen henkilöstön tukena. Laatukoordinaattorit seuraavat kansallista laatukeskustelua, osallistuvat Oamkin yleisiin laatukoulutuksiin ja järjestävät erilaisia laatuun liittyviä tapaamisia omissa yksiköissään. Laadunvarmistuksen työryhmät yksiköissä ja laatukoordinaattorit yhteisine kuukausittaisine kokoontumisineen on vaikuttanut myönteisesti ja yhtenäisiä käytäntöjä edistävästi toiminnanohjauksen ja laadunvarmistuksen toteutumiseen Oamkissa. LIITTEET LIITE 1. Oamkin laadunvarmistus -työryhmän kokouksen muistio LIITE 2. Laatukoordinaattoreiden kokouksen muistio

12 NÄYTTÖ 5A: 3, LIITE 1. Oamkin laadunvarmistus -työryhmän kokouksen muistio LAADUNVARMISTUSTYÖRYHMÄ Aika Keskiviikko klo Paikka Rehtorin toimisto, neuvotteluhuone 206 Jakelu anne Anttinen anne-maria Haapala Irene Isohanni Rauno Iinatti Marianne Isola Sari Järvinen Risto Kimari Pekka Koivukoski Jouko Paaso Pirkko Pietiläinen Käsitellyt asiat 1. Strategiset ohjaus- ja johtamisprosessit Valmistautuminen sisäiseen auditointiin Käytiin läpi rehtorin toimiston valmistautumista sisäiseen auditointiin (muistion liite 1). Sovittiin, että prosessinomistajat huolehtivat oman kokonaisuutensa kuntoon ja toimittavat näytöt Sari Järviselle ja Marianne Isolalle 3.3. mennessä koontia varten. Lisäksi he ehdottavat haastateltavia. Materiaali toimitetaan auditointiryhmälle 5.3. Prosessinomistajien ja laatukoordinaattoreiden roolit ja vastuut Marianne Isola esitteli luonnosta, jossa on hahmoteltu prosessinomistajien ja laatukoordinaattoreiden roolia ja vastuuta. Luonnosta on käsitelty laatukoordinaattoreiden ja opintoasioiden työryhmässä. Rehtorin toimiston prosessinomistajalla on kehittämisvastuu prosessistaan Oamk-tasolla, yksikössä prosessinomistajat vastaavat toimimisesta sovittujen linjausten mukaisesti oman yksikkönsä osalta. Yksikönjohtajat vastaavat, että prosessinomistajilla ja laatukoordinaattoreilla on tarvittavat resurssit toimia yksiköissä. Sovittiin, että palautteet luonnoksesta toimitetaan Mariannelle viimeistään perjantaina Johdonkatselmus-konseptin kehittäminen Päivämäärät yksiköille on sovittu ja johdonkatselmus on yksikössä 2-3 viikkoa auditoinnin jälkeen. Osallistujajoukkoa mietitään ja kokonaiskonseptia on valmistelu. Aikaa varataan 2-3 tuntia yksikköä kohti. Konsepti valmis viikolla 9. Strategiatyö Strategian sisältöjä on priorisoitu. Kehittämissuunnitelmaan on tarkoitus priorisoinnin avulla saada otsikkotaso. 2 Muut asiat KKA:n laatuyksikköpalautteet On käyty läpi saatuja palautteita. Erityisesti esille nousee tulokset ja niiden vertaaminen tavoitteisiin sekä palautteen hyödyntäminen ja näytöt. Koontia voi hyödyntää. Se viedään käsiteltäväksi tk-laatutiimiin, yksikönjohtajien ja viestintävastaavien kokouksiin. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen (Green Office ympäristöjärjestelmä) Rehtorin toimiston GO-tiimistä ympäristöjärjestelmän rakentamisesta on valmisteltu rehtorin päätöstä. Puheenjohtajana ja Oamkin ympäristötiimin edustajana toimii Ismo Kinnunen. Muut jäsenet ovat Sampo Kaikkonen, Seppo Pakanen, Samuli Malinen ja Virpi Kolehmainen. Tiimi on kokoontunut ensimmäisen kerran Seuraavaksi tehdään sopimus

13 WWF:n kanssa Green Office ympäristöjärjestelmän rakentamisesta. Harjoittelijana toimii 3 kk:n ajan Kati Juurikka. Laatuasioiden yksikkökierros Kaikki yksiköt käydään läpi ja keskustellaan ajankohtaisista laatuasioista, erityisesti asialistalla on ollut sisäinen auditointi. Laatuleipuri-blogi Blogi löytyy osoitteesta Kirjoittajia ja kirjoituksia voidaan pyytää eri henkilöiltä Oamkista ja sinne voi kirjoittaa hieman humoristisesti. Ensimmäiset kirjoitukset tulevat perjantaiksi Anne-Marialta, Sarilta, Mariannelta ja Nikolta.

14 NÄYTTÖ 5A: 3, LIITE 2. Laatukoordinaattoreiden kokouksen muistio LAATUKOORDINAATTORIT Aika Keskiviikko klo Paikka Rehtorin toimisto, neuvotteluhuone 110 Läsnä Poissa ahlholm Taina alila Matti Harju Teija Hedemäki Inkeri Herva Jonna Isola Marianne Kanniainen Jari-Pekka Kettunen Juhani Kimari Risto Lehisalo Johanna Melakari-Mustonen Paulina Syri Paula Tuisku Leena Ylilehto Mika Järvinen Sari Kajava Sanna Pieskä Timo Käsitellyt asiat 1 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio on luettavissa intrassa. 2 Laadunvarmistustyö yksiköissä Analyysi KKA:n laatuyksikköpalautteista (esityslistan liite 1) Marianne Isola esitteli analyysia KKA:n antamasta laatuyksikköpalautteesta Saatu palaute on luokiteltu KKA:n laatuyksikköarvioinnin arviointikohteiden mukaan. Palautetta on annettu Sosiaali- ja terveysalan yksikölle, viestinnän koulutusohjelmalle ja suun terveydenhuollon koulutusohjelmalle. Yksiköiden suositellaan hyödyntävän palautetta aktiivisesti oman yksikön / koulutusohjelman kehittämisessä. Prosessien täydentäminen yksiköissä Keskusteltiin prosessien täydentämisestä yksiköissä. Katsottiin yhdessä intraa ja pohdittiin mm. prosessikuvauksia ja työryhmien perustamista. Keskusteltiin opiskelijoiden roolista laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisessä ja koulutusohjelmatiimien toimivuudesta. Suunniteltiin, että syksyn ensimmäisessä laatukoulutuksessa käsitellään opiskelijoiden osallistumista ja roolia laatujärjestelmän kehittämisessä. Hyvien käytäntöjen osuudessa voidaan esitellä koulutusohjelmatiimien toimintaa. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Päätettiin, että hallinnon laatukoordinaattorit tapaavat web-suunnittelijan ja selvittävät työryhmien perustamisen ja näkyvyyden periaatteita sekä toimijoiden kirjaamista virkanimikkeiden avulla. 3 Strategiset ohjaus- ja johtamisprosessit Prosessin omistajien rooli ja vastuut (esityslistan liite 2) Keskusteltiin prosessinomistajien ja laatukoordinaattorien rooleista ja vastuista. Esille nostettiin mm. yksiköiden johdon sitoutuminen, yksiköiden laatukoordinaattorien tehtävien määräaikaisuus sekä tukiprosessien omistajien roolit hallinnossa ja yksiköissä. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Työryhmän kommentit otetaan huomioon jatkovalmistelussa.

15 Sisäinen auditointiin valmistautuminen (muistion liite 1) Keskusteltiin sisäisen auditoinnin näytöistä ja esiteltiin kulttuurialan yksikön laatimaa erinomaista pohjaa. Lisävinkkejä näytöistä saa muistion liitteenä olevasta Niko Peltokankaan laatimasta dokumentista Laadunvarmistusjärjestelmän näytöt. Myös auditoitujen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen nettisivuilta voi löytyä ideoita. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 4 Muut asiat KKA:n laadunvarmistuskoulutus, (esityslistan liite 3) Keskustelltiin koulutuksesta. Hakuaika kestää 26.2 asti. Todettiin, että koulutukseen hakevat Marianne Isola ja Inkeri Hedemäki. Yksiköiden toimintasuunnitelmat (muistion liitteet 2-11). Merkittiin yksiköiden toimintasuunnitelmat tiedoksi. KKA:n auditointiraportit Päätettiin, että hallinnon laatukoordinaattorit täydentävät syksyllä laadittua auditointianalyysivertailua uusimpien auditointiraporttien tuloksilla.

16 NÄYTTÖ 5A: 4 Dokumentoitu työryhmätyöskentely Kulttuurialan yksikössä Yhteyshenkilöt Yksikönjohtaja Riitta Tötterström, puh , Kulttuurialan yksikkö Laatukoordinaattori Paulina Melakari-Mustonen, puh , Kulttuurialan yksikkö Tiivistelmä Kulttuurialan yksikössä on kehitetty työryhmätyöskentelyä toiminnan tarpeita vastaavaksi kautta koko sen historian alkaen vuodesta Laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisen ja uuden strategian (Osaamisesta hyvinvointiin, Oamk ) työstämisen ja käyttöönoton myötä työryhmätyöskentelyä on kehitetty ydinprosessien, painoalojen ja kehittämiskohteiden näkökulmasta. Auditointiryhmä nosti sisäisessä auditoinnissa keväällä 2011 yksikön dokumentoidun työryhmätyöskentelyn esille hyvänä käytänteenä. Työryhmätyöskentely liittyy vahvasti toiminnanohjauksen prosessiin ja tiedon kulkuun ja koskettaa näin ollen koko yksikön henkilökuntaa. Kuvaus Kulttuurialan yksikössä toimii erilaisia työryhmiä, joiden toiminta dokumentoidaan henkilöstöintraan ja osin myös opiskelijaintraan (kuva 1). Neljä kertaa vuodessa järjestettävien yksikön kehittämispäivien ja työpaikkakokousten dokumentaatio on henkilöstöintrassa kulttuurialan henkilöstö -työryhmätilassa. Kehittämispäivien yhteydessä on ideoitu yhdessä muun muassa auditointimateriaaliin näyttöjä. Työpaikkakokous toimii myös yksikön henkilöstötoimikuntana. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/henkilöstö Kuva 1. Kulttuurialan yksikön työryhmät.

17 Johtoryhmään kuuluvat yksikönjohtajan lisäksi opintoasiainpäällikkö, tki-koordinaattori, osastonjohtajat, koulutusohjelmavastaavat, suunnittelija (henkilöstöasiat), taloussihteeri sekä tarvittaessa laatukoordinaattori. Johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän kokouksen asioita käydään läpi osastonkokouksissa tarpeen mukaan. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/johtoryhmä Yksikössä toimii tk-tiimi, johon kuuluu yksikönjohtaja, tkikoordinaattori, osastonjohtajat, yksikön taloussihteeri sekä laatukoordinaattori. Tk-tiimin kokousdokumentit ja muu aineisto on koottu intran työtilaan. Yksikössä on työstetty tutkimustai taiteellisen työn prosessikuvausta koko Oamkin tarpeisiin. Tk-tiimi toimii yhteistyössä Oamkin painoalakoordinaattoreiden kanssa. Tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/TK-tiimi Yksikön opintoasioita käsittelevään opintoasiaintyöryhmään kuuluvat opintoasiainpäällikön lisäksi yksikönjohtaja, osastonjohtajat, koulutusohjelmavastaavat, opintotoimiston työntekijät ja laatukoordinaattori. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Myös opintoasioiden työryhmässä käsiteltyjä asioita käsitellään tarvittaessa osastonkokouksissa ja opintoasiainpäällikkö vierailee osastonkokouksissa pari kolme kertaa vuodessa sekä tarpeen mukaan. Lisäksi opintotoimistolla on viikoittaiset palaverit. Työryhmätilat henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/opintoasiat ja Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/opintotoimisto Kulttuurialan yksikön tutkintokollegioon kuuluvat yksikönjohtaja, osastonjohtajat, koulutusohjelmavastaavat, opintoasiainpäällikkö ja opiskelijajäsen. Tutkintokollegio hyväksyy suoritetut tutkinnot ja se on aloittanut toimintansa tammikuussa Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/tutkintokollegio Yksikössä on toiminut vuoden 2009 syksystä lähtien ympäristötiimi, johon kuuluvat ympäristövastaavan lisäksi yksikönjohtaja, osastonjohtajat, viestintävastaava ja laatukoordinaattori sekä opiskelijajäsen. Ympäristöasioista on koottu materiaalia henkilöstöintraan ja aihetta on esitelty muun muassa kehittämispäivien yhteydessä. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/ympäristötiimi Osastonkokouksia järjestetään kahden viikon välein ja lisäksi informaatiota jaetaan intratiedotteiden ja erilaisten sähköpostilistojen (yksikön henkilöstö, koulutusohjelmat, opiskelijat) kautta. Osastonkokousten esityslistat ja muistiot tallennetaan intraan (musiikki, tanssi ja viestintä). Keväällä 2011 pidetyssä sisäisessä auditoinnissa nousi yhdeksi hyväksi käytänteeksi se, että yksikössä tiedotetaan intraan lisätyistä tärkeistä dokumenteista valikoiden myös sähköpostitse. Tällä tavalla pyritään motivoimaan henkilöstöä intran käyttöön. Työryhmätilat henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Mus-opettajat / Tan-opettajat / Vie-opettajat Yksikössä opiskelijoille ohjausta antavat henkilöt ovat toivoneet yhteistä keskustelufoorumia, jossa voidaan työnohjauksellisesti ja moniammatillisesti keskustella sekä kollegoiden että terveydenhuollon ammattilaisten kanssa erilaisista ohjaustilanteissa ilmenneistä asioista ja ongelmista sekä yleisellä tasolla että yksittäistapausten osalta. Hyvinvointityöryhmään kuuluvat opintoasiainpäällikkö, koulutusohjelmavastaavat, opinto-ohjaaja, opetushenkilöstöä, opintopsykologi, oppilaitospastori sekä opiskelijaterveydenhoitaja. Hyvinvointityöryhmä vastaa toiminnaltaan opiskelijahuoltotyöryhmää; hyvinvointityöryhmän nimivalinnalla halutaan kuitenkin viestiä kokonaisvaltaisesta opiskelijan hyvinvoinnin edistämisestä. Työryhmätila henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/hyvinvointityöryhmä Opintoasioita koordinoi ja kehittää opintoasiainpäällikkö. Jokaisessa koulutusohjelmassa on lisäksi oma opintoasioista vastaava suunnittelija tai sihteeri. Opintotoimisto vastaa keskitetysti opiskelijoiden asiakaspalvelusta ja neuvonnasta. Opintojen ohjausta antavat Kulttuurialan yksikössä kaikki opettajat sekä suuntautumisvaihtoehtojen vastuuopettajat, koulutusohjelmavastaavat ja tuutoropettajat. Lisäksi viestinnän koulutusohjelmassa on opinto-ohjaaja. Koulutusohjelmatiimit toimivat Oamkin laadunvarmistusjärjestelmän osana. Ne ovat opettajien, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyöelimiä. Koulutusohjelmatiimissä keskustellaan koulutusohjelman sisällöstä ja rakenteesta sekä kehitetään opetusta ja oppimista ammattikorkeakoulun pedagogisten linjausten mukaisesti. Koulutusohjelmatiimien kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille koulutusohjelman opiskelijoille ja henkilökunnalle ja ne dokumentoidaan opiskelijaintra Oivaan kaikkien nähtäville. Yksikön toiminnasta viestitään säännöllisesti ja aktiivisesti eri viestintäkanavia käyttäen. Yksikön viestintäsuunnitelmaa työstetään syksyllä 2011 viestintätiimissä. Opetus ja oppiminen -ydinprosessissa on kuvattu viestinnän tukiprosessi opiskelijarekrytoinnin osalta. Intraan on kuvattu yksikkökohtaisia tehtävänkuvauksia viestinnän tukiprosessin osalta. Työryhmätilat henkilöstöintrassa: Heimo > Valitse yläpalkista Kulttuurialan yksikkö > Työkalut > Työryhmät > Kultt/viestintätiimi Järjestyksessä toisen sisäisen auditoinnin yhteydessä päivitettiin työryhmien kuvaukset ajantasaiseksi työryhmien puheenjohtajien toimesta. Tämän asian toi hyvänä käytänteenä esille myös auditointiryhmä. Muita hyviä käytänteitä työryhmätyöskentelyyn liittyen olivat: Esimerkillinen ja tarkka työryhmien tarkoituksen ja tehtävien kuvaaminen sekä toiminnan dokumentointi intrassa. Työryhmien toiminnan terävöitys ja tarkoituksenmukainen toimivuus.

18 Osastokokoukset ja koulutusohjelmatiimit tärkeinä ja tunnustettuina vaikuttamiskanavina. Työryhmien dokumentaation hyödyntäminen monipuolisesti. Työryhmien dokumentaation aktiivinen käyttö, muun muassa osastokokouksissa käsitellään eri työryhmien muistioita. Tieto kulkee tätä kautta henkilöstölle. Tietyt tarpeelliset asiat nostetaan osastonkokouksista vastaavasti johtoryhmään. Työryhmätyöskentelyä suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja kehitetään työryhmän kokouksissa, erityisesti johtoryhmän kokouksissa. Koska Kulttuurialan yksikkö on pieni ja sillä on vähän henkilökuntaa, kokouskäytännöt ja työryhmien kokoonpanot on pyritty toteuttamaan mahdollisimman taloudellisesti. Toimintaa kehitetään käytännön asiat huomioiden. Tästä esimerkkinä on kaikkien johtoryhmän, tutkintokollegion, opintoasioiden, tk-tiimin, ympäristötiimin ja viestintätiimin kokoukset keskittäminen keskiviikkoaamupäiville lukuvuonna

19 5B Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuus ja saatavuus korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta SISÄLLYS 5b: 1 Sidosryhmäviestinnän kehittäminen Oamkissa 5b: 2 Erikoistumisopintojen vaikuttavuuskysely toimii näyttönä myös kohteisiin 2c ja 4 5b: 3 Oulun Eteläisen hyvinvointiverkoston koordinointi- ja työelämäyhteistyö toimii näyttönä myös kohteeseen 2c Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut: 2b:2 epooki Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2c:7 Terveyttä ja hyvinvointia moniammatillisesti. Oulun kaupungin lukioiden tutorkoulutus: ryhmässä toimiminen sekä hyvinvointi- ja terveyspäivä 2d:2 Konseptiuudistus: Rohkeasti aito 4:5 Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Oamkissa 5a:2 Laatuleipuri-konseptin käyttö Oamkin laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttamisessa 6:1 Sisäiset auditoinnit laadunvarmistusjärjestelmän kehittämismenetelmänä 7:1 Intrat Heimo, Oiva ja Aimo osana laadunvarmistusta Oamkissa ajatellaan, että sidosryhmille on olennaista kohdentaa heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Tässä kohdekokonaisuudessa on esitelty keinoja, miten laadunvarmistusjärjestelmästä ja sen tuottamasta tiedosta on viestitty ulkoisille sidosryhmille (NÄYTÖT 2b: 2, 2d: 2, 5a: 2 ja 7: 1) ja miten sidosryhmäviestintää on kehitetty (NÄYTTÖ 5b: 1). Erilaisten viestintävälineiden lisäksi työryhmätyöskentely on keskeinen tiedon välittämisen ja vaikuttamisen kanava (NÄYTÖT 5b: 3, 2c: 7, 4: 5 ja 6: 1). Toiminnan kehittämisessä sidosryhmien kannalta tarkoituksenmukaiseksi käytetään mm. kyselyitä (NÄYTTÖ 5b: 2).

20 NÄYTTÖ 5B: 1 Sidosryhmäviestinnän kehittäminen Oamkissa Yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, puh , Rehtorin toimisto Tiivistelmä Oamkissa viestintä on tarkoituksenmukaista ja kohdennettua. Sidosryhmäviestintä on tärkeä osa Oamkin alueellista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Sidosryhmäviestinnän kehityskohteita vuosina ovat olleet verkkoviestintä sekä sidosryhmälehden kehittäminen. Näytöllä todennetaan, että Oamkissa on haluttu selvittää sidosryhmäviestinnän toimivuutta ja kehittää sitä palvelemaan paremmin kohderyhmien tarpeita. Tausta Kuvaus Sisäisessä auditoinnissa keväällä 2011 havaittiin, että ulkoisten sidosryhmien tiedontarpeita ei ole selvitetty eikä analysoitu kattavasti. Tämän vuoksi viestintää ei ole myöskään voitu kohdistaa heille siinä määrin kuin se olisi tarpeen. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että sidosryhmän edustajat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja halusivat lisää informaatiota Oamkista. Oamkin viestinnän tarkoituksena on oikein ajoitettu, tarkoituksenmukaisilla välineillä oikein kohdennettu tiedottaminen, sitouttaminen ja motivointi sekä tiedon välittäminen Oamkin perustehtävästä ja tavoitteista sekä rakentaa ja ylläpitää yhtenäistä imagoa. Sidosryhmäviestinnän kehittäminen on yksi olennainen kohde sidosryhmäyhteistyössä. Sidosryhmille pyritään välittämään heille olennaisia asioita Oamkin laadunvarmistuksesta ja toiminnan kehittämisestä. Kuva 1. Oamkin www-sivut 6/ /2006.

Auditoijat Auditoitava alue / teema Haastateltavat

Auditoijat Auditoitava alue / teema Haastateltavat Sisäinen auditointi Raportti Auditoitava kohde: Pääauditoija: Muut auditoijat: Itä-Suomen yliopiston kirjasto Mari Ikonen Tarja Kvist Auditointiajankohta: 3.11.2009 Auditoinnin aikataulu / ohjelma/ käsitellyt

Lisätiedot

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja sidosryhmäyhteistyö

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja sidosryhmäyhteistyö Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja sidosryhmäyhteistyö Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja Korkeakoulujen arviointineuvosto Peda-forum Rovaniemi 26.8.2010 Sidosryhmäyhteistyö ja auditoinnit

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston päälaatukäsikirja. Tiivistelmä sidosryhmille

Itä-Suomen yliopiston päälaatukäsikirja. Tiivistelmä sidosryhmille Itä-Suomen yliopiston päälaatukäsikirja Tiivistelmä sidosryhmille Itä-Suomen yliopiston päälaatukäsikirja tiivistelmä sidosryhmille Plan - Suunnittele Act - Kehitä Do - Tee Check - Arvioi 1 1 Itä-Suomen

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Laadukas - ammatillinen oppilaitos pedagogisella johtamisella - laatustrategia Toiminnaksi

Laadukas - ammatillinen oppilaitos pedagogisella johtamisella - laatustrategia Toiminnaksi Laadukas - ammatillinen oppilaitos pedagogisella johtamisella - laatustrategia Toiminnaksi Tuotokset 1 Hyvät käytänteet 2. Sidosryhmät ja laatu- ja strategiatyö TAVOITE: Kerätään hyvät käytänteet toimivaksi

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta 3.12.2008 Mirja Iivonen Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta Johto ja keskushallinto Kansleri Hallitus Rehtori Vararehtorit (2) Hallintokeskus Hallintojohtaja Tiedekunnat (6) ja laitokset

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Kokemuksia auditointien ensimmäisestä kierroksesta

Kokemuksia auditointien ensimmäisestä kierroksesta Kokemuksia auditointien ensimmäisestä kierroksesta Puheenjohtaja Riitta Pyykkö Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Miksi juuri auditointi?

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs. 231105 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. OPO-ryhmä. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. OPO-ryhmä. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 OPO-ryhmä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Aloituspaikkamuutokset yhteishaussa 2013 4 3 Lukuvuoden 2013 2014 alustavaa suunnittelua 5 4 KPEDU- opot toimintokortin

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö 1(5) L A A T U T Y Ö 16.1.9 SUUNNITELMA n sisäiset auditoinnit toteutetaan tiedekunta ja erillislaitostasolla samaan tapaan kuin ensimmäisellä kierroksella 2008, mutta kevennetyllä mallilla. Pääauditoijina

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Marjo Nykänen

Marjo Nykänen MAMK laadunvarmistuksen kehittäjänä Yhteistyötä laadun vuoksi ammattikorkeakoulujen laatutoimijoiden tapaaminen 9.12.2010 Sisältö MAMK vuonna 2010 Laadunvarmistuksen pitkät perinteet Laatu MAMKissa MAMKin

Lisätiedot

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas. ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Laatuvastaavien tapaaminen

Laatuvastaavien tapaaminen Laatuvastaavien tapaaminen 24.10.2007 klo 10:15-12, A103 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 soile.vaananen@adm.jyu.fi 014 260 1085 050 443 2363 Asioita Laatulista Sisäinen auditointi Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Lark työpaja

Lark työpaja Lark työpaja 21.11.2016 Osallistaminen Palautejärjestelmän kehittäminen jaksopalaute Tuuli Ovaska Hanna-Liisa Ollila Kerätyn tiedon läpikäynti KEHITTÄMISKOHTA JA OSATAVOITTEET 3.3.2015 Mitä tietoa pitäisi

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

laadunvarmistusjärjestelmän

laadunvarmistusjärjestelmän Kajaanin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin i i tulokset t Kehitysjohtaja Mirja Toikka Auditointiryhmän puheenjohtaja Kajaani 30.1.2008 Korkeakoulujen arviointineuvosto Rådet för

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Aika: 13.3.2015 klo 09.30-15.00 Paikka: Helsingin yliopisto Läsnäolijat: yhteistyöryhmä: Kati Kettunen, Eva Raudasoja, Tapio Rimpioja, Marko Wilén, Tuomas

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot