Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/ KOKOUSAIKA Tiistai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/ KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupungintalo Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen Kallio Seppo, jäsen Kauranen Erkki, jäsen Kemppinen-Orpana Tiina jäsen Niiranen Marko, jäsen Suorsa Aimo, jäsen, paikalla Tallgren Anja, jäsen Päivi Määttä, kaupunginhallituksen edustaja Eija Komulainen, perusturvajohtaja, esittelijä, sihteeri Erkki Rytky, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouko Luukkonen, kunnanjohtaja, poistui Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Perusturvalautakunta valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Kaarina Forsströmin ja Veikko Heikkisen. PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Markku Laitila Eija Komulainen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tiistaina kokouksen jälkeen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaarina Forssröm Haapavedellä Veikko Heikkinen Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Eija Komulainen

2 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 85 Haapaveden kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet perusturvaosastolle Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset Sosiaali- ja terveyspiiri asiakasmaksuhinnasto vuonna Haapaveden työterveyshuollon asiakasmaksuhinnasto Lähihoitajan toimen vakinaistaminen Siikalatvalla / Piippolan kotihoito Lähihoitajan toimen vakinaistaminen Haapavedellä / kotihoito Määräaikaisen vastaanoton sairaanhoitajan (varahenkilö) vakinaistaminen Määräaikaisen lähihoitajan (varahenkilö) vakinaistaminen /Pulkkila Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna KYTKE-hanke Toimeentulotuen perusosien määrät lukien Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen ruokapalveluiden ateriasisällöt Muut asiat 151 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi HAAPAVEDEN KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET PERUSTURVAOSASTOLLE Haapaveden kaupunginvaltuusto on asettanut taloussuunnitelman toteuttamiseksi vuoden 2010 aikana toteutettavaksi tai valmistelun päätettäväksi seuraavat toimenpiteet: Valmistellaan Haapaveden terveyskeskuksen uusi toimintamalli, joka otetaan käyttöön terveyskeskusremontin valmistuttua. Otetaan käyttöön Kuntamaisema Oy:n ns. maisema-mallibenchmarking jolla perusturvaosaston palvelujen järjestämistapaa analysoidaan ja vertaillaan muiden kuntien järjestämistapoihin. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjaon työstäminen (sairaanhoitopiirin ja kuntien asettama viranhaltijatyöryhmä) sekä Oulaskankaan sairaalan roolin selvittäminen osana uuden terveydenhuoltolain mukaisia ratkaisuja. Kestilän ja Piippolan terveysasemien osalta toimintojen uudelleen järjestelyt. Röntgenin ja laboratorionäytteiden analysoinnin keskittäminen Helmen alueella. Lähijohdon kouluttaminen prosessijohtamiseen sekä prosessien tunnistaminen ja läpikäynti. Pulkkilan lääkekeskuksen lakkauttaminen. Vuodeosastojen määrän tarkastelu Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella. Tavoitteena on siirtyä kahden vuodeosaston malliin vuoden 2011 alusta. Samalla tarkastellaan henkilöstömitoitus ja rakenne ja tarvittaessa muutetaan vapautuvia hoitajien toimia esim. fysioterapeutin tai toimintaterapeutin viroiksi tai vastaaviksi ostopalveluiksi. Ruokapalveluiden tarkastelu osana kouluverkkoratkaisuja. Lähiruuan käyttöönoton selvittäminen. Päivätoiminnan tilat järjestetään joko Paakkilanhovissa olemassa oleviin tiloihin tai tilojen rakentaminen huomioidaan osana liikuntahallin peruskorjausta tai muuta hanketta. Vanhustenhuollon palvelurakenteen kokonaistarkastelu Helmen alueella. Virtuaalista kotihoitoa kokeillaan Helmen alueella.

4 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Otetaan käyttöön palveluseteli kotihoidossa. Terveydenhuollon vastaanottotoiminnan ulkoistamista harkitaan, mikäli omaa vastaanottotoimintaa ei saada toimimaan terveyskeskuksen peruskorjauksen jälkeen. Mielenterveyskuntoutujien kotiuttaminen ostopalveluista omaa avopalvelua/ mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa kehittämällä. Puhelinkokousten suosiminen Helmen kokouksissa matkakustannusten vähentämiseksi. Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen mm. Kaste-hankkeen ja Terve Haapavesi työryhmän avulla sekä tehostamalla ennaltaehkäisevää lastensuojelua Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen projektien avulla ja mahdollisesti sosiaalisella yrityksellä tai työllisyyssäätiöllä. Perhehoidon selvittäminen vaihtoehtona vanhuspalveluihin ja kehitysvammaisten palveluihin. Ympäristöpalvelujen siirtyminen kahden eläinlääkintäpisteen ja yhden valvontapisteen malliin omalla Helmen toiminta-alueellaan. Omaishoidon tuen mitoittaminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua. Lautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

5 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUKSET Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2007 ja 2009 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 7,21 prosenttia ja työeläkeindeksin 7,48 prosenttia. Uudet asiakasmaksut tulevat voimaan Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän vuosimaksun enimmäismäärä nousee 25,60 eurosta 27,40 euroon. Jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, häneltä voidaan periä enintään 13,70 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Vaihtoehtoisesti terveyskeskuksen ylläpitäjä voi päättää periä käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa, jolloin käyntimaksun suuruus on 13,70 euroa. Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakautuvat kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä erikseen veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin. Hoitokäynnin perusmaksu porrastetaan kolmeen maksuryhmään. Suuhygienistin vastaanotolla käynnin enimmäisperusmaksu on 7,50 euroa, hammaslääkärin vastaanottokäynnin perusmaksu nousee 9 eurosta 9,60 euroon ja erikoishammaslääkärin 13 eurosta 13,90 euroon. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sakkomaksun suuruus nousee 31,50 eurosta 33,80 euroon. Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 31,50 eurosta 33,80 euroon. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan periä enintään 40,70 euroa. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 15 euroa (aiemmin 14 euroa) hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 32,50 euroa (aiemmin 30,30 euroa) hoitopäivältä. Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 11,30 euroa (aiemmin 10,50 euroa) hoitopäivältä. Vuoden 2010 alusta terveydenhuoltomaksujen maksukatto nousee KELindeksin mukaisesti 590 eurosta 633 euroon kalenterivuotta kohti. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päivä-

6 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi kirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut. Lautakunta päättää hyväksyä seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksikorotukset alkaen. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävä vuosimaksu on 27,40 euroa. Jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, häneltä peritään 13,70 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut: - suuhygienistin vastaanotolla käynnin perusmaksu on 7,50 euroa, - hammaslääkärin vastaanottokäynnin perusmaksu on 9,60 euroa ja - erikoishammaslääkärin 13,90 euroa. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sakkomaksun suuruus on 33,80 euroa. Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävä maksu on 33,80 euroa. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta peritään 40,70 euroa. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään - hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä 15 euroa hoitopäivältä ja - muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa 32,50 euroa hoitopäivältä. Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään 11,30 euroa hoitopäivältä.

7 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI ASIAKASMAKSUHINNASTO VUONNA 2010 Liitteenä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asiakasmaksuhinnasto (liite 30/2009). Lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2010 sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asiakasmaksuhinnaston liitteen mukaisesti alkaen.

8 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi HAAPAVEDEN TYÖTERVEYSHUOLLON ASIKASMAKSUHINNASTO 2010 Haapaveden Työterveyshuollon asiakasmaksuhinnasto vuonna 2010 ( liite 31/2009). Lautakunta päättää hyväksyä Haapaveden työterveyshuollon asiakasmaksuhinnaston liitteen mukaisesti alkaen.

9 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi LÄHIHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN SIIKALATVALLA / PIIPPOLAN KOTIHOITO (valmistelija: vanhuspalvelupäällikkö) Siikalatvan Piippolan kotihoidossa on ollut tänä vuonna määräaikainen lähihoitajan toimi, joka esitetään vakinaistettavaksi. Perustelut: Piippolan kotihoidon asiakasmäärän hoidon toteuttamiseen ei riitä, jos työntekijöistä vähennetään yksi lähihoitaja. Kotihoidon tiimissä on vakituisia kahdeksan työntekijää, keski-ikä 52,5v (4 yli 56 vuotiasta) heistä seitsemän työntekijää tekee kaksivuorotyötä. Nykyisen henkilökunnan koulutus: kaksi lähi-/perushoitajaa ja kuusi kodinhoitajaa. Piippolassa kotihoidon työntekijät pyörittävät myös kahdessa vuorossa 1 työntekijä kerrallaan asumispalveluyksikön hoidon (Ainola). Ainola on Vanhustenkotiyhdistyksen omistava palvelutalo, jossa 11 hyvin paljon hoitoa vaativaa asukasta. Eli kaksi työntekijää päivässä kotihoidosta täysin asumispalvelutyössä ko. yksikössä. Piippolan kotihoidon asiakastehtävissä haastavia järjestelyjä, kun toteutetaan osin mm. vammaispalvelulain mukaista hyvin vaativaa yksilöllistä kotiin annettavaa hoitoa. Kun lähihoitajan toimi vakinaistetaan, pystytään paremmin osin yksittäisissä lyhyissä työntekijöiden poissaoloissa olemaan ottamatta sijaista ja järjestelemään yhteistyössä vanhusten asumispalveluiden henkilöstön kanssa. Lautakunta päättää vakinaistaa määräaikaisen lähihoitajan toimen numero KOT PI Siikalatvan Piippolan kotihoidossa. Lähihoitajan toimi sisältyy vuoden 2010 henkilöstösuunnitelmaan.

10 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi LÄHIHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN HAAPAVEDELLÄ / KOTIHOITO (valmistelija: vanhuspalvelupäällikkö) Haapaveden kotihoidossa on ollut tänä vuonna täytettynä määräaikaisesti lähihoitajan toimi, joka esitetään vakinaistettavaksi. Perustelut: Tavoitteena on tukea kotona asumista; kotihoidon asiakasmäärä kasvaa. Viikonloppuihin ja iltoihin ei voida järjestää tarvittavaa määrää tekijöitä, ellei ko. lähihoitajan toimea ole täytetty (vaikka esim. hoitotehtäviä viikonloppuisin ja iltaisin on vähemmän ja käynnit on minimoitu välttämättömiin). Haapaveden kotihoidossa toteutetaan asiakkaille annettavaa hoivaa ja hoitoa ympärivuorokautisesti ja käyntejä myös taajaman ulkopuolella runsaasti (ajokilometrejä tulee paljon). Turvapuhelinasiakkaita n. 83 henkilöä, joiden mahdollinen kutsutyö vaatii resursseja normaalista päivätyöstä. Kotihoito toteuttaa myös Paakkilanhovin ns. palvelupäivän (neljä palvelupäivää vuonna 2010) toteuttamisen kotihoidon muun työn ohessa niin, että tiimeistä 1-2 työntekijää ko. päivinä vastaavat kylvetyspalvelusta ja muusta päivään kuuluvasta. Ilman tätä lähihoitajan tointa työntekijöiden ylituntimäärä lisääntyy entisestään, vaikuttaa myös sairaus poissaoloihin lisäävästi. Kotihoidossa toteutetaan osin mm. maksutonta vammaispalvelulain mukaista asumispalvelua ympärivuorokautisen kotihoidon avulla (kolme asiakasta). Vuodeosaston pitkäaikaispaikkojen väheneminen kymmenellä paikalla vaikuttaa välillisesti kotihoitoon. Asiakkaat kotiutuvat nopeammin kotiin ja ovat hyvin hoidollisia toipumisvaiheessa, kun myös vanhusten asumispalveluissa on nyt ruuhkaa. Vuonna 2010 erityisesti kotihoitoa kuormittaa varmasti myös vuodeosaston remontin johdosta olevat järjestelyt. Lautakunta päättää vakinaistaa määräaikaisen lähihoitajan toimen numero KOT HA Lähihoitajan toimi sisältyy vuoden 2010 henkilöstösuunnitelmaan.

11 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi MÄÄRÄAIKAISEN VASTAANOTON SAIRAANHOITAJAN (VARAHENKILÖ) VAKINAISTAMINEN Vastaanoton varahenkilönä toimivan sairaanhoitajan määräaikainen toimi on sijoitettu Haapaveden terveyskeskukseen, josta hänet tarvittaessa siirretään alueen muiden vastaanottojen sairaanhoitajien sijaiseksi. Sairaanhoitajan varahenkilö helpottaa vastaanottojen vuosi- ja sairaus- yms. lomien sijaisuuksia, joita on paljon. Tavoitteena on turvata päivystävän sairaanhoitajan vastaanottojen pitäminen ja päivystyspuhelinneuvonnan /- ajanvarauksen hoitaminen kaikkina aikoina päivystyspotilaan hoitoprosessimallin mukaisesti. Riittävän osaavia sairaanhoitajan sijaisia ei ole ollut helposti saatavilla ja äkillisiin poissaoloihin palkatut sijaiset eivät pystyneet hoitamaan päivystyspotilaan hoitoprosessimallin mukaisia tehtäviä, jolloin potilaat eivät päässeet lääkärin eivätkä sairaanhoitajan vastaanotoille. Työpainetta vastaanottojen sairaanhoitajille on aiheutunut täyttämättömistä lääkärinviroista sekä tehtävien osittaisesta siirtymisestä lääkäreiltä sairaanhoitajille ja päivystyksen ruuhkautumisesta tavallisten lääkärinvastaanottoaikojen puuttuessa. Päivystävän sairaanhoitajan erikoistumisopintojen myötä vastaanottojen sairaanhoitajat voivat suorittaa joitakin lääkäreille aiemmin kuuluneita tehtäviä pienemmin toimenpide- ja palkkakustannuksin. Tämä edellyttää kuitenkin, että sairaanhoitajia on riittävästi pitämään päivystysvastaanottoja. Sairaanhoitajien vastaanotoilla on käynyt esim. Haapaveden terveyskeskuksessa vuoden 2008 syys-lokakuussa1597 potilasta ja vastaavana aikana lääkärin vastaanotoilla 1335 potilasta. Vuonna 2009 syys-lokakuussa Haapaveden terveyskeskuksessa sairaanhoitajan vastaanotoilla kävi 1411 potilasta ja lääkärin vastaanotoilla 416 potilasta. (Sairaanhoitajan vastaanottomäärässä ei näy Piippolan influenssavastaanotolla pidetyt vastaanotot. ) Sairaanhoitajan varahenkilön toimen vakinaistaminen on välttämätöntä sairaanhoitajien vastaanottojen turvaamiseksi ja päivystyspuhelinneuvonnan - /ajanvarauksen toiminnan ylläpitämiseksi päivystyspotilaan hoitoprosessimallin mukaisesti. Toimen palkkaraha on varattu Haapaveden vastaanotolle, mutta toimen kulut on jaettu käytön mukaan eri vastaanotoille. Lautakunta päättää vakinaistaa määräaikaisen sairaanhoitajan varahenkilön toimen nro VAS HA alkaen. Sairaanhoitajan varahenkilön toimi sisältyy 2010 henkilöstösuunnitelmaan.

12 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN (VARAHENKILÖ) VAKINAISTAMINEN /PULKKILA Pulkkilan vuodeosastolla on ollut vuonna 2009 määräinen lähihoitajan (varahenkilö) toimi. Varahenkilö sijaistaa vakituista henkilökuntaa. Esitetään 100 %:n varahenkilöstöön kuuluvan määräaikaisen lähihoitajan toimen vakinaistamista. Perustelut: Ilman lähihoitajan varahenkilöä, vuodeosastoille joudutaan rekrytoimaan sijainen joka tapauksessa. Varahenkilö toimii sisäisenä sijaisen ensisijaisesti Pulkkilan vuodeosastolla. Tarvittaessa hän voi olla sijaisena muissakin yksiköissä, ellei omassa yksikössä ole sijaistarvetta. Sisäinen sijainen täydentää omalla tehtävä alueellaan poissaolojen aiheuttamia erimittaisia henkilöstöresurssitarpeita esim. vuosilomat, koulutuspäivät, sairauslomat ja ylimääräiset vapaapäivät. Lisäksi Haapaveden vuodeosaston on poikkeuksellisesti suljettuna välisen ajan. Tänä aikana Haapaveden osaston henkilökunta sijoitetaan Pulkkilan vuodeosastolle, Paakkilanhovin palvelukeskukseen ja Haapaveden kotihoitoon. Pulkkilan vuodeosaston toimii tällöin 30- paikkaisena (normaalisti 20 paikkaa). Pulkkilan vuodeosastolle tarvitaan perusmiehityksen lisäksi ko. aikana Haapaveden osastolta olemassa olevan neljä perus-/lähihoitajaa sekä vuosilomien sijaisuuksiin kaksi perus-/lähihoitajaa. Haapaveden osaston perus/lähihoitajista siirretään tämän lisäksi kaksi henkilöä työskentelemään Paakkilanhoviin/ kotihoitoon. Näin ollen kaikki Haapaveden vuodeosaston perus/lähihoitajat sijoittuvat eri työpisteisiin remontin ajaksi. Haapaveden osastolta tulevien perus-/lähihoitajien lisäksi tarvitaan Pulkkilan vuodeosaston varahenkilöstöön kuuluva lähihoitaja, sijaistamaan vuosilomia, sairaslomia, koulutuspäivien ja ylimääräisten vapaapäivien sijaisuuksia. Kolmivuorotyö-osastolla, joka toimii 7 pv:nä viikossa, ei voi sisäisesti järjestää eri mittaisia sijaisuuksia, vaan lisäresurssointi on välttämätön. Lautakunta päättää vakinaistaa Pulkkilan vuodeosaston määräaikaisen (varahenkilö) lähihoitajan toimen numero VUOPU Lähihoitajan varahenkilö on mukana vuoden 2010 henkilöstösuunnitelmassa. Vakinaisen varahenkilön palkkakustannukset on huomioitu talousarviossa sijaismäärärahojen vähennyksenä.

13 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA 2010 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkastuksen johdosta lukien (liite 32/2009). Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2009 vahvistettu palkkakerroin on 1,192 ja vuodelle 2010 vahvistettu palkkakerroin on 1,231. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 347,41 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 694,83 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2010 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 3,72%:n nousua vuoteen 2009 verrattuna. Perusturvajohtajan päätös: Lautakunta merkitsee omaishoidon tuen vuoden 2010 hoitopalkkion korotuksen tietoonsa saatetuksi.

14 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi KYTKE-HANKE Kaste-ohjelmaan liittyvä KYTKE-hanketta on valmisteltu Pohjois- Pohjanmaalla. Tässä työssä on ollut mukana koko maakunta eri aluekeskusalueiden kunta / kuntayhtymäedustajien kautta. PPSHP on osallistunut vahvasti valmisteluun ja myös kolmannen sektorin edustajia on ollut mukana työryhmävalmistelussa. KYTKE- hanke perustuu keskeisesti PPSHP:n alueen kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sekä sairaanhoitopiirin v yhdessä valmistemaan sairaanhoitopiirin uuteen omistajastrategiaan, jonka keskeiset teemat ovat: Kuntalaisten omaehtoinen terveys ja hyvinvointi on kaiken toiminnan lähtökohta. Asiakkaiden osallistumista terveyspalvelujen toteuttamiseen vahvistetaan. Terveydenhuollon resurssien jakautumisessa painotus on jatkossa perusterveydenhuollon vahvistamisessa Hankkeen ideana on luoda mallinnus ja pohja asiakaslähtöisen, koko sosiaalija terveydenhuollon integroivan, monikanavaista mallia toteuttavaan palvelujärjestelmän kehittämiselle. Työ perustuu lisäksi paljon testattuun pitkäaikaissairauksien hoidon malliin Chronic Care Model (CCM) sekä uusimpaan ITteknologiaan. Hankkeen tavoitteena on: Muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä niin, että asiakkaan ja kotona tapahtuvan hoidon osuus toteutuksessa lisääntyy nykyisestä Vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa ja osaamista Lisätä eri organisaatioiden yhteistyötä ja osaamisen vaihtoa Hioa keskeisten, paljon resursseja vaativien prosessien toimivuutta niin, että saavutetaan selviä konkreettisia kustannussäästöjä, käyttäen pohjana CCM:a. Ottaa käyttöön uutta informaatioteknologiaa tiedonkulun parantamiseksi (suojattu sähköposti, videopuhelin, omahoitoalusta), tiiviissä yhteistyössä alueella toteutettavien muiden kehittämishankkeiden kanssa Mallintaa miten lähitulevaisuudessa toteutetaan ns. peruserikoissairaanhoidon organisointi PPSHP:n alueella Liitteenä (liite 33/2009) materiaalia liittyen KYTKE-hankkeeseen. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi päättää lähteä mukaan KASTE-ohjelmaan liittyvään KYTKE-hankkeeseen. Kuntaosuus koko Helmen alueella on vuonna 2010 yhteensä 5695,95 euroa: Haapavesi 2741,70 euroa, Siikalatva 2341,41 euroa ja Pyhäntä 612,85 euroa.kuntaosuudet on varattu vuoden 2010 budjettiin.

15 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN PERUSOSIEN MÄÄRÄT LUKIEN (Valmistelija: Sosiaalipalvelupäällikkö) Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille seuraavat ohjeet toimeentulotukiasioista alkaen. Perusosien määrät: Toimeentulotuesta annetun lain 9 a mukaan toimeentulotuen perusosien määrä on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen. Kansaneläkeindeksin pisteluvuksi on vuodelle 2010 on vahvistettu 1502, joka on sama kuin vuonna 2009 sovellettu. Tämän mukaisesti toimeentulotuen perusosien määrät pysyvät vuoden 2010 alusta lukien ennallaan. Etuoikeutetun tulon soveltaminen toimeentulotuessa jatkuu: Osa ansiotuloista jätetään edelleen tulona huomioon ottamatta toimeentulotukea myönnettäessä (toimeentulotukilain 11 3 mom). Kotitaloutta kohti huomioon ottamatta jätetään vähintään 20 % ansiotulosta. Etuoikeutetuksi tuloksi voidaan hyväksyä kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Asetettu euromääräinen raja ei siten estä lukemasta etuoikeutetuksi tuloksi yli 20 %:a ansiotuloista. Menettelyä jatketaan vuoden 2010 loppuun. Viivytyksetön käsittely: Toimeentulolaissa (14 a ) on kirjattu määräajat toimeentulotukiasioiden käsittelylle. Toimeentulotukipäätökset tulee saada kaikissa kunnissa viivytyksittä, kuitenkin hakemuksen tekemisestä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Vuosi 2010 on köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan teemavuosi, jonka tavoitteena on tunnustaa köyhien ja syrjäytyneiden oikeus ihmisarvoon ja täyteen yhteiskunnalliseen osallisuuteen sekä yhteisvastuun, yhteenkuuluvuuden ja osallistumisen vahvistaminen. Valmistelijan esitys: Haapaveden perusturvalautakunta merkitsee asian tiedokseen ja noudattaa toimeentulotuesta annettuja Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.

16 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN RUOKAPALVELUIDEN ATERIASISÄLLÖT (valmistelu: ruokapalvelupäällikkö) Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueen ruokapalveluyksiköiden toimintatavat poikkesivat toisistaan yhteistyön alussa. Vuoden 2009 aikana yhtenäistämistä on tapahtunut usealla eri tavalla. Yksi tärkeä yhtenäistämisen muoto on palvelukeskuksissa käyttöön otettu yhteinen, kuuden viikon, kiertävä ruokalista. Sen tarkoituksena on saada asiakkaille tasapuolinen palvelu. Tasapuoliseen palveluun kuuluu myös ateriasisältöjen yhtenäistäminen ja se auttaa myös talouden hallinnassa. Liitteellä on esitelty erilaisille asiakasryhmille tuotetut ateriat ja niiden sisällöt. Sisällöt on koottu siten, että päivittäinen ravinnonsaanti tulee tyydytettyä, mikäli asiakas pystyy voinniltaan ne nauttimaan. Esitettyjen ateriasisältöjen ulkopuolelta tulevista vaatimuksista laskutetaan osastoja tai asiakasta. Lisäksi toimintaamme kuuluu erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, joiden tilaajana on oma henkilöstö (esim. palaverit). Niiden järjestämiseen käytettävät hinnat ovat liitteellä ja ne laskutetaan sisäisesti verottomana. Mikäli tilaisuuden tarjoilupyyntö tulee oman toiminnan ulkopuolelta, hinta määräytyy tilaisuuden sisällön mukaisesti ja on verollista. Esitetään liitteellä nro 33/2009 olevien ateriasisältöjen hyväksymistä alusta alkaen ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Tilaisuuksien järjestämiseen käytettävä hinnasto on voimassa Lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.

17 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi MUUT ASIAT 1. Haapaveden vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman strategisissa erityiskysymyksissä tavoitteena on nykyistä laajempi sosiaali- ja terveyspiiri. 2. Sosioekonomisten terveyserojen ehkäisyyn pyritään löytämään vaikuttavia keinoja. 3. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen strategiaan tullaan palamaan vielä ensi keväänä, kun prosessikoulutus on ohi. Lautakunta päättää merkitä asiat tietoonsa saatetuksi. Asiat merkittiin tietoon saatetuksi.

18 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TIEDOKSI TULLEET KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET - Oulun lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto ; OLH /So-36; Haapavedenkaupungin Ympäristölaboratorio hyväksytty suorittamaan tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia saakka. - Oulun lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto OLH /So-35 ml; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/hakalääkärit /Pulkkila) - Haapaveden kaupunginhallitus ; Alkoholiohjelman Kumppanuussopimus. - Haapaveden Siikalatvan Omaishoitajat, kirjelmä pyykkimaksu, siivousmaksu ja vaatteiden katoaminen. - Oulun lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto OLH /So-35ml; lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta/pohjois-pohjanmaan terapiapalvelut Ay Haapavesi. Lautakunta merkitsee kirjelmät ja päätökset tietoon saatetuksi. Asiat merkittiin tietoon saatetuksi.

19 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 85,93,95,97,98 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 86,87,88,89,90,91,92,94,96 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden perusturvalautakunta, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI faksi Pykälä 86,87,88,89,90,91,92,94,96 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

20 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot