Terveyden edistämisen alueellisen johtoryhmän kokousmuistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden edistämisen alueellisen johtoryhmän kokousmuistio"

Transkriptio

1 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 1 Terveyden edistämisen alueellisen johtoryhmän kokousmuistio Aika klo Paikka Kokoustila JUURAKKO, LPSHP:n hallinto Läsnä: Pirjo Leinonen, Marianne Junes-Leinonen, Helvi Hamari, Margit Ylimaunu, Markku Alatalo, Juha Kursu, Mervi Tikkanen, Tuula Sundman-Rautio, Jouni Petäjäniemi, Arja Prykäri, Teija Horsma, Tuula Kokkonen, Merja Haapakorva-Kallio Muut kutsutut: Sari Alakärppä Poissa: Virpi Tuomaala Tuula Huttunen-Koivumaa ilm. este Airi Paloste - ilm. este Arja Meinilä- ilm. este Mia Kurtti, Timo Haaraniemi, Paavo Belt, Eila Knuuti 1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Pj avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin. 3. Kuntien, shp:n, amk:n ja järjestöjen edustajien kuulumiset Tornio: Aika menee arkityössä, päätoiminen terveyden edistämisen henkilöresurssi puuttuu. Otona tehtävänä työnä ei onnistu. Arjen turvaa-hankkeesta saatu jkv työresurssia. Sähköinen hyvinvointikertomus kuitenkin etenee, tuloskorteissa tulisi jokaisella hallintoalalla näkyä hytepainotukset. Matalalla profiililla edetään. Imatran malliin käyty tutustumassa ja ko. perhetyönmallia olisi hyvä saada jalkautettua laajasti koko alueelle. Lapsiperheiden tukea rakennetaan yhdessä Lapin ensi- ja turvakodin kanssa. Ylitornio: Terveyden edistämisen työryhmä ei ole kokoontunut syksyllä. Hyvinvointikertomus käsitellään kuntastrategian kanssa yhdessä joulukuussa. Kohti Savutonta työelämääkoulutukseen osallistutaan laajasti. Kotipalvelun avustajakoulutus yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Väylän voiman tulevaisuus epävarma, kesän kiinniolo aiheutti asiakaskadon. Suunnitteilla työhönvalmentajan palkkaaminen pitkäaikaistyöttömien tueksi. Virikehoitaja toiminta jatkuu. Vanhemman neuvo: ei ole ilmoittautunut osallistujia.

2 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 2 Simo: Alueellista ravitsemusterapeuttia hyödynnetty. Suomi Mies seikkailee kävi 3. kerran syksyllä. Psyykkaritoiminta on käynnistynyt yläkouluilla. Hyte-ryhmä ei ole kokoontunut vielä tänä syksynä.. Kemi: Vuosittainen hyvinvointikertomus on työn alla eri hallintokunnissa. Kemiläinen työllistämishanke: kunnon syyni -toimintamallissa kartoitetaan työ ja toimintakyky. Hanke palkannut 0.5 th hankkeeseen. Ankkuri-toimintamalli käynnistynyt lokakuussa, moniviranomaisyhteistyö sosiaalitoimen, terveydenhuollon, nuorten päihdetyöntekijän, etsivän nuorisotyön ja poliisin kanssa.tarkoituksena alle 18-vuotiaiden rikoksen tekijöiden rikoskierteen ehkäiseminen.pilottina Rovaniemi ja Kemi. Ravitsemusterapeuttia on hyödynnetty. Lapset puheeksi- koulutus menossa. Isäryhmät käynnistyneet. Terveyden edistämisen työryhmä on kokoontunut ja seuraavaksi käydään kouluilla kouluterveyskyselyn tuloksia läpi. Vuoden 2015 te- päivän suunnittelu käynnistynyt. IKIHYVÄ-ryhmä toiminta käynnissä, diabetesriskipistekartoituksen perusteella voisi hakeutua ryhmään. Ihmiset hakeutuvat huonosti ryhmiin. Tervola: Vuodeosaston saneeraus menossa ja paikkoja siirtyy palveluasumiseen. Labra siirtyy NordLappiin. 4 tuntia lisätty psyykkarin työpanosta opiskeluterveydenhuoltoon, kuraattorin työpanos 1,5 pv/vko. INR-hoitaja toimintaan koulutus menossa, kotiseurantalaisia myös valmennettu. Omaishoitaja-päivä suunnitteilla yhdessä neuvolan, fysioterapian, ravitsemusterapeutin kanssa. Suomi Mies seikkailee tapahtuma on suunnitteilla vuodelle 2015 Kunta osallistuu vielä Siivet-projektiin. Meän Talo: Ryhmät käynnistyneet syyskuun alusta, vertaistukiryhmiä, toiminnallisia ryhmiä Vapaaehtoiskoulutuksia järjestetty, 5 uutta vapaaehtoistoimijaa saatu. Paljon on tukihenkilö- ja ystäväpyyntöjä jonossa. 160 vapaaehtoispyyntöä tullut jo tälle vuodelle. Kertaluonteisiin pyyntöihin voidaan vastata. Trio työryhmä (Perheiden talo, SenioriPiste ja Meän Talo) perustettu keväällä, mummoja ja vaareja lapsiperheille järjestetään iltapäivä seminaari aiheella Palvelut ja Arjen teot, tilaisuudessa pohditaan vapaaehtoistyön merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Palkkatukityöllistäminen takkuaa nyt uusien ohjeistusten vuoksi. Uusia pitkäaikaistyöttömiä ei voida osa-aikaisesti työllistää ennen kuin nykyiset osa-aikaiset ovat kokonaistyössä. SHP: kuntakierrokset tehty, talous- ja toimintasuunnitelmaa tehty. Shp:n hallitus tukee nyt vahvasti alueellista hyvinvointityötä ja kannustaa yhteistyöhön. Psykiatrian puolelta ollaan mukana Psyykkarit-toiminnassa. Alustavasti hyviä kokemuksia saatu, suhteellisen lyhyillä ja vähillä (1-3) tapaamiskerroilla/opiskelija päästy eteenpäin. Tietyt, sovitut päivät kouluilla vähentää tk.ssa asiointia ja yhteydenottoja. Lapset puheeksi- toimintamallille voidaan psyk. pkl:lta antaa tukea. Vanhemman neuvo-ryhmät: Asiakkaat ja myös ammattilaiset ovat ehkä ymmärtäneet kokoontumiset väärin. Vanhemmat voivat olla eri ryhmissä, pariskuntana ei ole pakko osallistua. Esitteen teksti ollut siltä osin harhaanjohtava, tekstiä muokattu nyt.

3 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 3 4. Lapin AVIn terveyden edistämisen koordinaatioryhmän (TEK) kokousterveiset Kokousmuistio 1.9 : teemana kouluterveyskyselyt. Liitteenä Reija Paanasen esitys kouluterveyskyselyistä. Ohessa myös FLEXI-malli miten kouluterveyskyselyjen tuloksia käsitellään Turussa. Seuraavassa kokouksessa käsitellään aikuisväestön terveys- ja hyvinvointitutkimusta (ATH). TEK:n olemassa olo herättänyt keskustelua, onko päällekkäisyyttä. Tarvetta yhteisille linjauksille ja painopistealueille, hakee vielä paikkaansa. Yhteistyönkysymyksiä on ratkottu Lapin AVIn johdolla 30.9 ja seuraavan kerran Lapin ja Länsi-Pohjan perusterveydenhuollon yksiköt, Lapin Liitto ja Lapin AVI pitävät yhteistyöpalaverin Tuolloin keskustellaan mm. hyvinvointikertomuksesta, olisiko toteutettavissa maakunnallisesti, onko tarvetta? Tai hyvinvointikertomus koko Sote-alueella? Tuotantoaluekohtaisestikin olisi hyvä saada tietoa. Millä tavalla, millä alueella tehdään jatkossa? 5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen muuttuvissa rakenteissa Lausunnolla olleessa sote-järjestämislakiluonnoksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asettuu vahvasti kuntien tehtäväksi. Sote-alueen ja palvelutuotannosta vastaavien tahojen kuntien ja kuntayhtymien on toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja annettava niille asiantuntija-apua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tornio lausunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä järjestämislakiluonnoksen yhteydessä. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään joka kunnassa mutta kokonaiskoordinaatio ja poikkihallinnollisen yhteistyön kokoaminen yhteen ontuu. Tulevan tuotantoalueen ja kunnan välille tarvitaan resurssi. AVI: ehkäisevän päihdetyön lakiluonnos lausunnolla Kunnan nimettävä ehk. päi v. yhdyshenkilö, resurssi minimissään 0,35 htv/ as. AVIn rooli muuttuu myös, ehkäisevän päihdetyön laissa AVIlle on asetettu vahva rooli alkoholiohjelman koordinaation myötä. Kansallisten ohjelmien koordinointi sote-alueen toimesta jää myös auki. Olisko hyte-työllä tarvetta ennakolliseen valvontaan? Kunnissa syytä keskustella miten toimintaympäristön muutos vaikuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön. Miten varmistetaan jatkuvuus ja TE- resurssit? 6. Hankeasiat THL:n terveyden edistämisen määrärahat: Hanke-ehdotuksia vastaanotettu kaiken kaikkiaan 164 kpl ja arviointia on tehty kesän ja syksyn ajan. Käyttösuunnitelman valmistelu on yhä käynnissä ja käyttösuunnitelmaehdotus sosiaali- ja terveysministeriölle lähetetään lokakuun lopulla. Tietoa oman hankkeen menestymisestä arvioinnissa on mahdollista saada aikaisintaan marraskuun puolivälissä. Tällöin käyttösuunnitelmaan ehdotetuilta hankkeilta tullaan myös pyytämään tarkennuksia hanke-ehdotuksiin.

4 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 4 Lopullinen käyttösuunnitelma vahvistetaan vuoden 2015 alkupäivinä, jonka jälkeen THL tekee valtionavustuspäätökset rahoitettaville hankkeille. Miehinen juttu- hanke jätetty yhdessä AMK:n kanssa ESR-hakuun jätettiin Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa hanke, hakijan Majakka ry, shp kumppanina. Rahoittaja on kiinnostunut hankkeesta ja hanketta on täydennettävä ja korjattava jkv. ennen kuin hakemus voidaan viedä eteenpäin rahoittajilla. Shp:n hallitus suhtautunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -hankkeeseen kannustavasti. Käytiin seuraavaa keskustelua hankkeen pilottiryhmästä - Pilottiryhmäksi nuoret alle 30-v, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, työttömät, pitkäaikaistyöttömät, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat? - Ne jotka eivät ole kiinnittyneet mihinkään, eivät ole minkään palvelun piirissä. Miten löydetään nämä möllöttäjät? - Ennaltaehkäisyn näkökulma vahvasti esiin. Mitkä interventiot olisivat riittäviä? Millä tavoin vaikutetaan myös nuoren elinympäristöön, koko elinympäristön huomioiminen? Alueelta puuttuu tähän puuttumisen malli. Syrjäytymisen ylisukupolvisen ketjun murtaminen. Miten ihmisiä sijoitetaan alueellisesti? Millaisille asuinalueille? Huomioitava myös kaavoituksessa ja rakentamisessa. - Mihin vähät panokset suunnataan? Onko löydettävissä sellaista ryhmää jonka luisuminen on ennaltaehkäistävissä? Vertaistukiryhmän toiminta, kaikille suunnattu vai onko poimittavissa joku tietty kohderyhmä? - Voidaanko rajat jollekin alueelle, tietty maantieteellinen pilottialue? Esim. yläkoululaiset,(n= 800??) perheiden ohjaus ja herättely ettei anneta möllöttää. - Nivelvaiheessa olevat, koulupudokkaat, 2. asteen opiskelijat - Mielenterveyden edistäminen agendalle, kuntien investoinnit tähän laskussa Vaikuttavat toimet: vanhemmuuden tuki, varhaisen puuttumisen mallit, Imatran malli, Toimiva Lapsi ja perhemalli,mielenterveyden edistäminen kouluissa, Uutena hankeaihiona nostettiin esiin PAKKA-mallin käyttöönotto - pyritään vahvasti vaikuttamaan alkoholin saatavuuteen - juhlaseminaari HKI - tupakka, nuuska, rahapelit uusi näkökulma - seudullisesti malli tulisi saada käyttöön - hankehakemuksen kautta mahdollista hakea resurssia tukea ehkäisevän päihdetyön koordinaatioon - nuuskan osalta tarvetta myös Eu- yhteistyölle (Haaparanta, Övertorneå) tutkaillaan mahdollisuuksia hankerahoitukselle 7. Koulutukset ja tapahtumat Kohti savutonta työelämää/ Lapin Avi 4.11 Päihdeasiat puheeksi Keminmaan valtuustosalissa 13.11Palvelut ja arjen teot- seminaari Torniossa

5 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Innokylä- koulutus Majakassa, ilmoittautumiset mennessä Pakka seminaari, Helsinki Yhdyshenkilöpäivät Lapin Avissa 6.11 Kansanterveyspäivät, Helsinki terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä, Helsinki Ehyt ry järjestää kouluttajakoulutusta Ehkäisevän Päihdetyönviikko Innomarkkinat, Helsinki Perusterveydenhuollon kehittäjien verkostopäivä, Helsinki 8. Muut asiat Ravitsemusterapeutti Sari Alakärppä - Aloittanut elokuussa LPSHP:ssä terveyden edistämistyössä. Kunnat on kierretty ja koottu yhteistyötarpeet. Koulutustarpeita runsaasti, esim. th:t, vastaanotot, ravitsemuspalvelu, kotihoito, palveluasuminen. Koulutusaiheita mm. uudet ravitsemussuositukset, ikääntyvien ravitsemus, Diabetes - Ryhmäohjauksiin tarvetta. - Pyydetty myös kouluille, yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Yleisöluentopyynnöt, päiväkoteihin ja vanhempainiltoihin. - Materiaalin päivitystarpeita joihin pyritään vastaamaan. - Monen toimijan kanssa yhteistyö käynnistynyt, yhdistykset ja vertaistukiryhmät ottavat mielellään vastaan. - Kunnissa on hyvin erilaisia tarpeita ja panostuksia hyte-työhön. Perheet ja lapset olisivat ensisijaisena kohderyhmänä ravitsemusterapeutin työssä. Ravitsemusterapeutin työpanos nyt 3 pv/viikossa ainakin vuoden loppuun asti. Alueellinen ravitsemusterapeutti nousssut vahavsti esille shp:n toiminnan ja talouden suunnittelussa, toiminnalle pyritään saamaan pysyvä ratkaisu. - Ensihoito on tarjonnut hyvää koulutusta akuuttihoidosta - Videotallenne opiskeluterveydenhuollosta vielä mahdollista katsoa. 9. Seuraava kokous klo 13. Tuolloin asiana HVK työn yhtenäistäminen: indikaattorityö + Lapin luotsin indikaattorit käydään läpi. Lapin Luotsin listaus jakoon seuraavaan kokoukseen. Muistion kirjasi Merja Haapakorva-Kallio

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mitä ONNI on? Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlainen oppimis- ja työympäristö. Arja Meinilä (toim.)

Mitä ONNI on? Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlainen oppimis- ja työympäristö. Arja Meinilä (toim.) Arja Meinilä (toim.) B Mitä ONNI on? Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlainen oppimis- ja työympäristö LAPIN AMK:N JULKAISUJA Sarja B. Raportit ja selvitykset 7/2014 Mitä ONNI on? Arja Meinilä (toim.)

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus MUISTIO JOHTORYHMÄN KOKOUS 8, 4/2007 Aika 20.11.2007 klo 14.00 16.00 Paikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Rovaniemi Ryhmän jäsenet Läsnä: Mervi Kestilä MLL:n Lapin piiri Ristenrauna Magga

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit Pasi Oksanen Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen lähtökohdat...2 1.1 Kehittämisen kohde...3 2. Osahankkeen toimintakokeilujen valmistelu...4 2.1 Työkokoukset...4

Lisätiedot

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä.

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä. Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014 Muistio työryhmätyöskentelystä. 2.12.2014 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Lasten ja nuorten voimavarojen vahvistaminen...

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot