Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8"

Transkriptio

1 Sisältö Esipuhe...7 Lukijalle...8 Osa 1 Viheralueiden suunnittelu Johdanto Suunnitelmapiirustukset ja piirustusmerkinnät Pihan yleissuunnitelma Pihan toteutusasiakirjat Suunnitelmapiirustusmerkit Pihasuunnitelman tekeminen Suunnittelutyön vaiheet Näkökohtia suunnitelman laadintaan Pihan toimintojen suunnittelu Pihan tilanjako ja tilojen rajaus Maaston muotojen suunnittelu Tuuli- ja näkösuojien suunnittelu Pihan päällysteiden valinta Kasvillisuuden valinta Osa 2 Viheralueiden rakentaminen Johdanto Viherrakentamistöiden yleiset asiakirjat Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT Talonrakennuksen maatöiden yleiset laatuvaatimukset MaaRYL Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset Hankekohtainen työselostus Viherrakentamistöiden suunnittelu Työjärjestyksen suunnittelu Kone- ja työntekijäresurssien suunnittelu Ajankäytön suunnittelu ja kustannuslaskenta Määrämittaus Työturvallisuuden varmistaminen Työmaan suunnittelu Mittaus- ja vaaitustyöt Mittakaava Pintamittaus Prismaus Vaaitustyöt Maarakennustyöt Maalajit viherrakentamisessa Maa-ainesten massalaskenta Maansiirtotyöt Kaapelointityöt Rakennekerrosten rakentaminen Maarakentamisen koneet Kuivatustyöt ja hulevesien ohjailu Hulevesien imeyttäminen Hulevesien ohjailu Kattovesien käsittely Salaojitus Päällystetyöt Sidotut päällysteet ja niiden asentaminen Reunakivien asennus Sitomattomat päällysteet ja niiden asentaminen Muurien ja portaiden rakennustyöt Muurit Portaat

2 10 Viherrakentamisen puutyöt Puumateriaali Puurakenteiden perustukset Kiinnikkeet, salvat ja saranat Puun pintakäsittely Erilaisia puurakenteita Vesirakenteiden perustaminen Vesirakenteiden pohjatyöt Vesialtaan rakentaminen muovi- tai kumikalvosta Vesialtaan rakentaminen valmisaltaasta Patoaminen Kasvualustatyöt Kasvualustan materiaalit Kasvualustojen mitoitus Kantavien kasvualustojen perustaminen Paikalla tehtävien kasvualustojen perustaminen Kasvualustojen varastointi rakennuspaikalla Katetyöt Katemateriaalin valinta Orgaanisten katteiden asentaminen Katekankaiden asentaminen Kivikatteiden asentaminen Kasvillisuusalueiden rakentaminen Kasvien tunnistaminen Taimilaatu Taimimateriaalin siirto, käsittely ja varastointi työmaalla Säilytettävien kasvillisuusalueiden suojaus Istutustiheyden määrittäminen Puiden istutus Muiden kasviryhmien istutus Paikkausistutukset Istutus- ja kasvatusleikkaukset Nurmikkoalueiden perustaminen Nurmikkotyypit Siemenseoksen valinta Kylvönurmikon perustaminen Siirtonurmikon asennus Niittyalueiden perustaminen ja hoito Niittytyyppejä Niityn perustaminen Niityn hoito Viherkattojen ja -seinien perustaminen ja hoito Viherkaton asentaminen Viherseinän asentaminen Koneet ja niiden huoltotyöt Viher- ja maarakentamisen koneita Viheralueiden hoidon koneita Päivittäishuollot Työkoneiden taloudellinen käyttö Viherrakentamistöiden takuuajan hoito 217 Osa 3 Viheralueiden ylläpito Johdanto Viheralueiden hoitoluokitus ja ylläpidon asiakirjat Viheralueiden hoitoluokitus Viheralueiden hoito VHT Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset KiinteistöRYL Alueurakoinnin ohjeet, asiakirjamallit ja... sopimusehdot Kohdekohtainen ylläpitosuunnitelma Kasvillisuusryhmien kevätkunnostus Kasvillisuuden leikkaaminen Leikkaamisen perusteet Puiden leikkaus Pensaiden ja köynnösten leikkaus Pensasaidan leikkaus Ryhmäruusujen leikkaus Perennojen leikkaus

3 23 Kasvillisuusryhmien lannoitus Lannoitustarpeen määrittäminen Lannoiteaineet Lannoitteiden levitysmenetelmät Lannoitustyön tekeminen Kasvillisuusryhmien kastelu Kastelumenetelmät Kastelutyön tekeminen Kasvinsuojelu viheralueilla Viheralueiden yleisimmät rikkakasvit ja niiden torjunta Viheralueiden yleisimmät kasvitaudit ja niiden torjunta Viheralueiden yleisimmät tuholaisten ja niiden torjunta Muut kasvillisuusalueiden hoitotoimet Köynnösten, perennojen ja ryhmäkasvien tuenta Kuihtuneiden kukkien poisto Kasvillisuusryhmien syyskunnostus Kasvillisuuden talvi- ja kevätsuojaus Nurmikkoalueiden ylläpito Nurmikon lannoitus Nurmikon kastelu Nurmikon leikkaus Nurmikon muut hoitotoimet Kasvualustojen kunnostaminen Kasvualustan pinnan hoito Olemassa olevan kasvualustan maanparannus Kasvualustan happamuuden säätely Puiden kasvualustasaneeraukset Päällystealueiden ylläpito Sidottujen päällysteiden ylläpito Sitomattomien päällysteiden ylläpito Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden ylläpito Puurakenteiden ylläpito Ulkokalusteiden ylläpito Leikkivälineiden ylläpito Vesi- ja kahluualtaiden ylläpito Valaisimien ylläpito Viheralueiden talvikunnossapito Lumityöt Liukkauden poisto Erityisviheralueiden ylläpito Hautausmaiden ylläpito Golf- ja urheilunurmikoiden ylläpito Urheilualueiden ylläpito Taajamametsien ylläpito Uimarantojen ylläpito Virkistys- ja ulkoilualueiden ylläpito Osa 4 Viheralan työturvallisuus- ja ympäristöasiat Johdanto Yleistä viheralan työturvallisuudesta Lait ja asetukset Työhön perehdyttäminen ja työnopastus Työturvallisuuspätevyydet ja -kortit Suojavaatteet ja -varusteet Ergonomia Henkinen hyvinvointi ja päihteet työpaikalla Viherrakentamisen ja viheralueiden ylläpitotöiden työturvallisuus Työmaan siisteys ja järjestys Työmaan rajaus Konetöiden työturvallisuus Päällystetöiden työturvallisuus

4 36.5 Puunhoitotöiden työturvallisuus Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö Viherrakentamisen ja viheralueiden ylläpidon jätehuolto Jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö Jätteiden synnyn vähentäminen Viheralan kestävä kehitys Kestävän kehityksen käsitteitä Viheralan kestävät toimintatavat Vaihtoehtoiset työtavat Materiaalien valinta Koneiden, laitteiden ja polttoaineiden valinta ja käyttö Esteettömyys ja osallistava suunnittelu Käsitteistö Sanasto Liitteet Kirjallisuus Hakemisto Kuvaluettelo Kiitokset

5 2 Näkökohtia suunnitelman laadintaan Pihat ovat kooltaan ja muodoltaan monenlaisia. Viheralueen koko ja muoto luovat suunnittelijalle haasteita, sillä tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja toimiva ulkoalue. Pienen pihan suunnittelussa keskitytään enemmän yksityiskohtiin, kun laajoissa viheralueissa suuret linjat määräävät alueen viihtyisyyden. Tietyille perustoiminnoille, kuten kulkuväylille ja paikoitusalueille, on pystyttävä järjestämään tilaa pihassa, olivatpa tontin korkeussuhteet millaiset tahansa. Tasaisen pihan ongelmana voi olla seisova vesi. Rinnetontin haasteena ovat korkeuden vaihtelut ja liikkumisen toteuttaminen helpoksi ja turvalliseksi. Toisaalta korkeuden vaihtelut antavat mahdollisuuden hyvinkin luoviin tilaratkaisuihin. Tässä luvussa käsittelemme yksityispihan suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja, kun pääpaino on kasvien käytön suunnittelussa. Samoja periaatteita voi soveltaa myös julkisten alueiden suunnittelussa. 2.1 Pihan toimintojen suunnittelu KUVA 2.1: Joskus viheralue on korkeussuhteiltaan hyvinkin vaativa. Kalliorinteen vihreyttäminen on mahdollista, jos osaa käyttää materiaaleja oikein. Pihasuunnitelman tärkein ominaisuus on selkeys ja toteutettavuus. Tavoitteena on suunnitella alue, jossa asukkaat ja käyttäjät tulevat viihtymään ja jota he tulevat käyttämään mahdollisesti jopa seuraavat 50 vuotta. Siksi pihasuunnitelma 24 Viheralueiden suunnittelu

6 laaditaan asiakkaan toiveita ja mieltymyksiä kuunnellen. Tätä kutsutaan asiakaslähtöisyydeksi. Seuraavissa luvuissa käsitellään muutamia tärkeitä seikkoja, jotka otetaan huomioon pihasuunnitelmaa tehtäessä. Oleskelualueen suunnittelu Oleskelualueella sijaitsevat yleensä oleskeluun tarkoitetut ulkokalusteet sekä usein myös ruokailutila. Oleskelualue on yleensä helpointa sijoittaa lähelle asuinrakennusta. Toinen sijoitusvaihtoehto on piha- tai rantasaunan läheisyys tai joskus myös tilan salliessa jokin erityisen kaunis paikka, kuten vesistön läheisyys. Oleskelualue sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan suojaiselle ja aurinkoiselle paikalle. Tuulensuojaistutuksilla hillitään tuulen jäähdyttävää vaikutusta. Varjostus tekee oleskelusta viihtyisän myös kuumalla ilmalla. Ruokailuryhmän yllä oleva katos tai pergola antaa varjoa ja mahdollistaa ruokailun ulkona myös sateisella säällä. Jos tilaa on riittävästi oleskelupaikan sijoitteluun, selvitetään, mihin vuorokaudenaikaan oleskelutilaa yleensä käytetään. Aamuisin käytössä oleva tila sijoitetaan rakennuksen itäpuolelle. Iltaisin käytössä oleva tila sijoitetaan rakennuksen länsipuolelle. Rakennuksen eteläpuoli sopii vain suorassa auringonpaisteessa viihtyvälle. Rakennuksen pohjoispuoli on pimeä ja kylmä. Se ei sovellu oleskeluun. Leikkitilan ja harrasteiden huomioinen Leikkialue ja pääsy sinne suunnitellaan turvallisiksi. Leikkialueelle on oltava suora näkymä ainakin keittiön, mieluiten myös olohuoneen ikkunasta. Perheen tarpeiden muuttuessa leikkialue muunnetaan esimerkiksi pelikentäksi tai istutusalueeksi. Hiekkalaatikon, leikkimökin ja keinujen asentaminen voi olla turha kustannus, jos aivan naapurissa on sopiva leikkialue. Toimintoja voisivat olla myös oma pajuluola tai peikkometsä tai oma vihannesmaa leikkimökin yhteyteen. Aktiiviset perheet saattavat toivoa pihalleen pelialuetta. Monet harrastukset, kuten melonta, veneily ja moottoripyöräily, vaativat runsaasti talvivarastointitilaa. Perheen lemmikit pidetään pois naapureiden pihoilta ja liikennealueilta rajaamalla piha tukevalla aidalla. Turvallisuus otetaan huomioon kaikkia pihoja suunnitellessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiperheiden, liikuntaesteisten ja vanhempien ihmisten pihoja suunnitellessa. Sisäänpääsyn taloon ja kaikkiin asumiseen liittyviin rakennuksiin on oltava turvallista ja helppoa. Jyrkät portaat ja luiskat ovat talvella liukkaat. Turvallisuutta lisää tukeva kaide ja riittävä valaistus. Lapsiperheiden pihoissa suositaan kasvilajeja, jotka eivät aiheuta lapsille myrkytysvaaraa. Monet hyötykasvitkin voivat olla myrkyllisiä (raparperi, perunan hedelmät, porkkanan siemenet), joten lapsia on syytä ohjata ja valvoa kasvien suhteen. Lisää myrkyllisistä kasveista luvussa 2.7. Kohopenkit vähentävät kyykistymisen tarvetta ja sopivat erityisen hyvin muun muassa pyörätuolissa istuville puutarhaharrastajille. Viheralueiden suunnittelu 25

7 Luonnonkivien katkaisu käsityökaluilla 1. Kiveen piirretään linja haluttuun katkaisukohtaan. 2. Kivi tuetaan tukevasti hiekkaan ja kivimeisseli asetetaan piirretyn katkaisulinjan päälle. 3. Laskuvasaralla kevyesti napauttaen uurretaan ura katkaisulinjaan. Ura jatkuu kiven päältä alaspäin kiven kumpaakin sivua noin 2/3 kiven syvyydestä. Uran tarkoitus on ohjata kiveä katkeamaan juuri oikeasta kohdasta. 4. Kivi tuetaan uudelleen hiekkaan niin, että kiven päällä oleva uurros jää näkyviin. 5. Kiveä työstettäessä iskukohtaa muutetaan aina kahden iskun jälkeen. Iskuja jatketaan niin kauan, että kivi lohkeaa kahteen kappaleeseen. Laskuvasaralla lyötäessä käden otekohta on lähellä vasaran kärkeä, jotta ranne kuormittuu vähemmän. Laskuvasaran iskut ovat tehokkaampia, kun ne ovat raskaita, ikään kuin kiven lävitse jatkuvia. 6. Noppakivi lohkeaa yleensä 4 6 iskun jälkeen tehtyä uraa pitkin ja paksumpi nupukivi noin 10 iskulla. Kookkaiden kivien katkaisu tehdään samoin kuin pienemmilläkin kivillä, mutta työtä tekeviä henkilöitä on oltava kaksi. Heistä toinen pitää katkaisulekaa kiveä vasten ja toinen lyö tähän lekaan omalla lekallaan. Tätä tehtäessä ovat silmät, kasvot ja koko vartalo suojattava erityisen hyvin, sillä voimakkaiden iskujen seurauksena kivenkappaleita lentää kauas ympäristöön. KUVA 8.12: Luonnonkiven katkaisu käsityökaluin. Seulanpääkivien, mukulakivien ja kenttäkivien asentaminen Seulanpääkiveyksen asentaminen vaihe vaiheelta: Kohdat kuten luvussa Asennushiekkakerros tasataan. Hiekkaa tulee olla niin paljon, että suurimmat kivet pystytään asentamaan siihen. Kivet kaivetaan niin syvään, että niiden yläpinnat ovat samalla tasolla. Kivet asennetaan kolmen kiven ryppäisiin. Asentamisessa käytetään apuna linjalankaa, vesivaakaa ja linjalautaa. Linjalanka ja linjalauta pitävät kiveyksen reunan suorassa. Vesivaaka ja linjalauta (tai paksuhko, suora laudanpätkä) auttavat kiveyksen kaatoa määritettäessä. 12. Kivelle kaivetaan paikka kivivasaran tai muurarinvasaran talttapuolella. 13. Kivi asetetaan kaivettuun kuoppaan ja napautetaan se vasaran hamarapuolella paikalleen. Iskua voi pehmentää ja iskun painetta tasata usealle kivelle käyttämällä vasaran ja kiven välissä laudanpätkää. Asennettavaan kiveen isketään terävästi, mutta ei liian kovaa. Isku mukauttaa kiven sitä varten tehtyyn kuoppaan. 14. Jos kivi ei 2 3 iskun jälkeen uppoa asennushiekkaan tarpeeksi syvälle, asennuskuoppaa syvennetään. Liian voimakkaat iskut nostavat viereisiä kiviä ylöspäin ja rasittavat kiviasentajan ranteiden ja kyynärpäiden nivelistöä. 15. Asennetun kivipinnan tasaisuus tarkistetaan silmämääräisesti ja kaato mittaamalla. Kiveyksen muoto ja mitat tarkistetaan vähintään 20 metrin välein. 16. Kivet saumataan samalla materiaalilla, johon ne on asennettu. Saumaushiekka harjataan kivien väleihin. Ylimääräinen saumaushiekka harjataan pois kiveykseltä. 100 Viheralueiden rakentaminen

8 17. Kaikki tarkistusmittaukset kirjataan ylös ja arkistoidaan työkohteen kelpoisuusasiakirjaan. Sinne arkistoidaan myös materiaalien mukana tulleet toimitusasiakirjat sekä tuoteselosteet. ohjauslanka Vesivaaka KUVA 8.17: Seulanpääkiveystä voidaan käyttää myös luiskien viimeistelyyn. Kuva: Mikko Salmi, KallioTaivas Oy KUVA 8.15: Kun kaikki kivet on asennettu paikoilleen, tarkistetaan, että kaikkien kivien yläpinta on samalla tasolla ja kaato on oikeaan suuntaan. Koholla olevat kivet lyödään paikalleen käyttämällä kivivasaraa ja lautaa pehmentämään iskua. Laudan avulla voi myös varmistaa, ettei kiveykseen jää kohoumia ja kuoppia. Tasauslauta Ohjauslauta KUVA 8.13: Asennushiekka tasataan ohjauslautojen ja tasauslaudan avulla. Vesivaaka varmistaa, että asennushiekkakerroksesta tulee tasainen. lauta iskua pehmentämässä KUVA 8.16: Kiveyksen kaato saadaan helpoimmin sopivaksi, kun toisen ohjauslaudan päälle kaatosuuntaan laitetaan noin cm:n paksuinen tikku (ympyröitynä kuvassa) vaa an alle. Näin saadaan helposti mitattua, että leveyssuunnan kaato. tulee samaksi kaikkien linjaseipäiden välille. Samaa menetelmää voi käyttää myös muun muassa portaiden sopivan kaadon varmistamiseksi. KUVA 8.14: Kivet ladotaan paikoilleen niin, että niiden yläpinta on samalla tasolla. Viheralueiden rakentaminen 101

9 Taimiväli Taimen keskipiste RIVI 3 RIVI 2 RIVI 1 Riveissä taimet istutetaan lomittain, jolloin ne muodostavat 45 kulmassa olevan rivin edestäpäin nähtynä. Istutusalue ylhäältä katsottuna Riviväli KUVA 14.13: Kaaviokuva istutusalueesta Puiden istutus Puut tarjoavat ympäristölleen ekosysteemipalveluita eli luonnon ihmiselle tuottamia palveluja. Puut parantavat paikallisilmastoa ja poistavat ilman epäpuhtauksia, kuten pienhiukkasia, pölyä ja nokea. Ne varjostavat helteellä ja suojaavat tuiskulta ja tuulelta talvisin. Puut sitovat hiilidioksidia ilmasta ja ehkäisevät näin ilmastonmuutosta. Puita arvostetaan ja niitä istutetaan vuosittain tuhansia pihoille, puistoihin ja liikennealueiden viherkaistoille. Onnistunut puun istutus alkaa laadukkaan taimimateriaalin valinnasta, josta on kerrottu luvussa Julkisilla viheralueilla käytetään hieman kookkaampia taimia kuin kotipihoilla. Puistopuiden vähimmäiskoko on lehtipuilla rym eli rungon ympärysmitta 4 6 cm havupuilla vähimmäiskorkeus on 0,60 m. Katupuiden vähimmäiskoko on lehtipuilla ajoradan välittömässä läheisyydessä rym cm havupuiden vähimmäiskorkeus on 1,75 2,0 m. Rungonympärysmitta Kokoluokkamääritelmä rym tarkoittaa rungon ympärysmittaa senttimetreinä. Taimistossa kasvavien ja taimina myytävien puiden rym määritetään yhden metrin korkeudelta juurenniskasta mitattuna. Lopullisella kasvupaikalla kasvavasta puuyksilöstä rym mitataan 1,3 metrin korkeudelta. Kokoluokkamääritelmänä rungon ympärysmittaa käytetään vain lehtipuiden taimien luokituksessa. Havupuiden taimet luokitellaan juurenniskasta latvan kärkeen mitatun korkeuden mukaan. Liikennealueiden reuna-alueilla voidaan soveltaa puistopuiden vähimmäiskokoja. Puiden istutustekniikka Puut istutetaan riittävän kauas putkilinjoista ja muista rakenteista. Katu- ja tiealueille istutettavat puut sijoitetaan ja hoidetaan niin, että ajoradan vapaakorkeudet toteutuvat. Ajoradan vapaakorkeus tarkoittaa oksattoman rungon korkeutta. Liian lähelle rakenteita tai katualueita istutetut puut aiheuttavat täysikokoisina haittaa ja vaaratilanteita. 174 Viheralueiden rakentaminen

10 TAULUKKO 14.2: Puiden tavoitteelliset vähimmäisetäisyydet putkilinjoihin ja muihin rakenteisiin (etäisyys puun rungosta). Rakenne Etäisyys, metriä (m) Liikennealueen päällyste, kun puu on päällysteen sivussa 1,5 Kadun päällyste, kun puu on päällysteen ympäröimä 1,0 Vesijohto- ja viemärikaivannon reunaan 2,5 Salaoja 2,5 Kaukolämpöjohto 2,5 Sähkö- ja puhelinkaapeli 2,5 Valaisinpylväs 2,5 Maakaasujohto ) 110 kv:n johtoalue kv:n johtoalue 42 Rakennukset 6 Taulukon merkintöjen selitykset 1) Etäisyys tarkistettava johdon omistajalta. Yksittäin istutettaville puille kasvualustaan kaivetaan noin 20 % juuriston halkaisijaa suurempi kuoppa. Ryhmässä tai rivissä olevat puut istutetaan yhtenäiseen istutuskaivantoon ja kasvualustaan. Riviin istutettaessa puiden rungot ovat suorassa linjassa toisiinsa nähden. Puun istuttaminen vaihe vaiheelta 1. Puiden kasvualusta valitaan ja rakennetaan huolella luvun 12 mukaan. 2. Istutuskuoppa kaivetaan joko lapiolla tai koneellisesti taimen koon mukaan. Istutuskuopan pohja muotoillaan ja tiivistetään niin, että se on kantava eikä se painu istutuksen jälkeen. 3. Puu istutetaan aina pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Istutuksen yhteydessä varmistetaan oikea istutussyvyys siten, että juurenniska on isoilla puilla (rym > 18) mm ja pienillä puilla mm kasvualustan pinnan yläpuolella. 4. Nurmikkoalueille istutettavien puiden ympärille levitetään kate luvun 13 ohjeiden mukaan. Näin vältytään nurmikkoalueen hoitokoneiden, kuten siimaleikkurien ja ajoleikkurien, aiheuttamilta kolhuilta. Katetun alueen halkaisija on vähintään metri. Kateaines ei ole kiinni puun rungossa. Tyvialue pidetään puhtaana rikkakasveista ja nurmikoista joko säännöllisesti kitkemällä tai katteiden avulla. 5. Vaurioituneet kasvinosat leikataan pois ja irrotetaan taimiston keräily- ja muut merkit. Muita puun runkoon kohdistuvia leikkauksia ei tehdä kuin erikoistapauksissa. Runkoon tehtävät haavat hidastavat puun juurtumista ja kasvuunlähtöä. 6. Puiden oikea sijainti, istutuksen muoto, istutussyvyys ja katteen paksuus tarkistetaan. Samalla varmistetaan, ettei kate ulotu puun runkoon kiinni. Tarkistuksessa tehdyt mittaukset merkitään kelpoisuusasiakirjaan. Tuenta, runkosuojaus ja maaritilöiden asentaminen Puuntaimien tuenta varmistaa taimen pysymisen pystyssä juurtumisen ajan. Tuennat poiste- Viheralueiden rakentaminen 175

11 Köynnösruusujen leikkaaminen Köynnösruusut jaetaan leikkaustavan mukaan kahteen ryhmään. Kerran kesässä, edellisvuoden versoilla kukkivat köynnösruusut leikataan säästeliäästi alkukeväällä, ennen silmujen puhkeamista. 1. Ruusuista poistetaan vahingoittuneet, paleltuneet ja ohuimmat pääversot. 2. Vahvoista pääversoista lähtevät sivuversot lyhennetään kolmen alimman kasvusilmun yläpuolelta. 3. Yli kolme vuotta vanhat pääversot leikataan kokonaan pois. Tiheästä kasvustosta voi harventaa myös nuoria versoja ja lyhentää niitä. Saman kesän versoilla kukkivista jatkuvakukintoisista köynnösruusuista 1. Poistetaan keväällä kuivat, heikot ja vahingoittuneet versot vuoden jälkeen istutuksesta poistetaan vuosittain vanhimpia versoja. 3. Ränsistyneet versot poistetaan kokonaan ja nuorimpia versoja lyhennetään haaroittumisen lisäämiseksi cm:n mittaisiksi. Verson iän selvittäminen Kuluvan vuoden ja vanhempien versojen erottaminen toisistaan on yleensä helppoa. Kuluvan vuoden versot ovat vielä taipuisia ja yleensä vihreitä, kun taas vanhat versot ovat ruskeita tai harmaita. Yli kaksivuotiset versot voi tunnistaa selvästi erottuvasta tummasta kaarnasta. Ne ovat voimakkaita ja puutuneita eli jäykkiä. Harvennusleikkaus Harvennusleikkaus vahvistaa ja kehittää oksistoa ja pitää yllä oksiston ilmavuutta. Se lisää kasvin kasvuvoimaa ja parantaa kukintaa. Harvennusleikkaus kohentaa pensaiden ja köynnösten ulkonäköä. Ilman leikkausta ne muuttuvat hoitamattoman ja risuisen näköisiksi. Harvennusleikkauksen tekeminen vaihe vaiheelta 1. Poistetaan vanhimmat ja ränsistyneimmät oksat maata myöten. 2. Poistetaan kokonaan tai lyhennetään toisiaan hankaavista versoista heikompi. Haaroja lyhennetään katkaisemalla verso ulospäin pensaasta suuntautuneen, elinvoimaisen silmun tai haaran kohdalta. 3. Poistetaan istutusalueen ulkopuolelle levinneet juurivesat. 4. Poistetaan vahingoittuneet, kuolleet ja sairaat versot terveeseen puuhun asti. Tämä tehdään viimeisenä, jolloin sairaissa oksissa mahdollisesti pesivät taudinaiheuttajat eivät pääse leviämään terveeseen kasvustoon työvälineiden mukana. Työvälineet puhdistetaan leikkuun jälkeen, ennen kuin siirrytään leikkaamaan seuraavaa kasviyksilöä. 5. Leikkauksen yhteydessä seurataan, että toimivasta lehvästöstä poistetaan enintään kolmannes. 6. Harvennusleikkauksen jälkeen köynnöksillä jäljellä olevat hyväkuntoiset versot taivutetaan haluttuun asentoon ja kiinnitetään tukiin. 7. Leikkuujälki tarkistetaan, työkohde siistitään ja tehdyt hoitotoimenpiteet kirjataan viheralueen hoitopäiväkirjaan tai kiinteistön huoltokirjaan. 250 Viheralueiden ylläpito

12 1. Liian tiheässä olevia versoja harvennetaan. 2. Heikot versot poistetaan Vanhimmista versoista poistetaan noin joka kolmas. Kuolleet ja vahingoittuneet versot poistetaan kokonaan. KUVA 22.15: Harvennusleikkauksessa poistetaan noin kolmannes vanhimmista versoista. Voimakas leikkaaminen saa kasvin kasvattamaan lisää elinvoimaisia, nuoria versoja. Samalla poistetaan kaikki kuolleet, heikot, vahingoittuneet ja risteävät versot (kuvat 1 ja 3). Köynnöksillä vanhat versot ovat toisinaan kiertyneinä toisiinsa. Ne leikataan tyvestä ja irtileikattu verso poistetaan pätkittäin vahingoittamatta muita versoja (kuvat 2 ja 4). Alasleikkaus Alasleikkaus on kasville radikaali toimenpide, eivätkä kaikki pensas- tai köynnöslajit siedä sitä. Turhan usein tehty alasleikkaus lisää työ-, kuljetus- ja jätekustannuksia. Alasleikkausta pyritäänkin välttämään mahdollisimman pitkään. Sen yhteydessä pensaskasvusto joutuu kamppailemaan myös rikkakasviongelman kanssa, jollei leikattujen oksien alta paljastuvaa kasvualustan pintaa kitketä ja kateta huolellisesti alasleikkuun yhteydessä. Alasleikkausta tehdäänkin yleensä vain silloin, kun kasvusto on erittäin ränsistynyt ja huonokuntoinen. Havukasveja ei voi lainkaan alasleikata, sillä ne eivät lähde versomaan alasleikatusta kasvustosta. Kovin huonokuntoista pensasta tai köynnöstä ei alasleikata, sillä se voi kuolla leikkauksen seurauksena. Tällaisessa tapauksessa uudistaminen tehdään vaiheittain 2 3 vuoden aikana yhdistettynä vuosittaisen hoitolannoitukseen. Alasleikkauksen tekeminen vaihe vaiheelta 1. Alasleikkauksen alue ja tarve varmistetaan ennen työhön ryhtymistä silmämääräisesti ja ylläpitosuunnitelmasta. Viheralueiden ylläpito 251

13 35.4 Suojavaatteet ja -varusteet Työnantaja arvioi työpaikalla tarvittavat suojaimet. Arvioinnissa otetaan huomioon työpaikan olot terveydelle tai turvallisuudelle vaaraa tai haittaa aiheuttavat tekijät ergonomian vaatimukset, työntekijän ominaisuudet ja terveydentila. Suojaimet täyttävät henkilönsuojaimista annetut rakenteelliset vaatimukset ja ovat CE-merkittyjä. Kypärät sekä kuulon- ja silmiensuojaimet ovat lisäksi tyyppitarkastettuja. Työnantaja hankkii, huoltaa, korjaa ja uusii henkilönsuojaimet valvoo, että suojaimia käytetään kertoo työntekijälle vaaroista, joilta henkilönsuojaimen käyttö suojaa. antaa opetusta ja ohjausta suojaimen käy-tössä. Työntekijä käyttää hänelle annettua henkilönsuojainta ja hoitaa sitä huolellisesti ilmoittaa välittömästi työnantajalle suojaimissa olevista vioista ja puutteista. Viherrakennustyömaalla käytettävät suojaimet työmaan koko keston ajan Suojakypärä Suojalasit Turvakengät, joissa on varvassuoja Heijastava, huomioväritetty vaatetus, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua työkoneeseen tai ympäristöön Pelastusliivit veden äärellä työskenneltäessä Muut suojaimet työtehtävän vaarojen tai työmaan ohjeiden mukaan Viherrakennustyömaalla käytettävät suojaimet vaarojen arvioinnin perusteella Valjaat putoamisvaarallisissa paikoissa ja henkilönostimissa lukuun ottamatta saxi-lavaa Hengityksensuojain, kun ilmassa on kaasuja tai pölyjä. Jos tarve on yli kaksi tuntia päivässä, käytetään moottoroitua maskia Kuulonsuojaimet, kun melutaso on yli 85 desibeliä Suojakäsineitä viiltoja ja kemikaaleja vastaan Polvisuojat polvillaan työskenneltäessä, kuten kivitöissä Hengityksensuojain ja suojakäsineet painekyllästettyä puutavaraa työstettäessä Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (2009/205) mukaan suojakypärää on käytettävä, kun kyseessä on viheralueiden, teiden tai pihojen rakentaminen. Viheralueiden ylläpitotöissä, kuten ruohonleikkuussa, kitkettäessä tai muussa vastaavassa hoitotyössä, ei kypäräpakkoa ole. Käyttöpakkoon ei vaikuta, onko kyseessä yhteinen työmaa vai yhden urakoitsijan työmaa. Kypärä suojaa päätä putoavilta esineiltä sekä silloin, jos työntekijä horjahtaa tai kaatuu ja lyö päänsä johonkin kovaan. Viherrakennus- KUVA 35.5: Viherrakennustyömaalla käytettävät suojaimet ja työvaatteet. 352 Viheralan työturvallisuus- ja ympäristöasiat

14 työssä kulkutiet ja työskentelyolot ovat yleensä sellaiset, että kompastumis- ja kaatumisvaara on erittäin suuri. Saman asetuksen mukaan rakennustyömaalla on aina käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä näkyy hyvin. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta, josta säädetään erikseen. Varoitusvaatetuksen eli heijastinliivin tai heijastavien työvaatteiden käyttö on tiellä tai muulla liikennealueella työskentelevän tärkein turvallisuutta parantava keino. Varoitusvaatetus parantaa työntekijän havaittavuutta niin päivällä kuin pimeässä ja hämärässä. Tiehallinnon vaatimuksen mukaisesti on käytettävä suojausluokan 2 mukaista CE-merkittyä varoitusvaatetusta. Liikenteenohjaustehtävissä toimivien on käytettävä luokan 3 mukaista varoitusvaatetusta. Luokan voi tarkastaa vaatteessa olevasta CE-merkintälipukkeesta Ergonomia Ergonomian avulla työ, työvälineet ja työympäristö sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomia parantaa ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa. Hankalat työasennot, voimaa vaativat työsuoritukset, taakkojen käsittely, toistuvat liikkeet, työkoneisiin nousu ja poistuminen sekä istumatyö kuormittavat viherammattilaisen fysiikkaa. Tauot, venyttely ja taukojumppa elvyttävät lihasten aineenvaihduntaa ja vetreyttävät yksipuolisen liikkeen tai raskaan taakan rasittamia käsiä ja jalkoja. Istuimen säätömahdollisuus, työkoneen puhtaat ikkunat ja esteetön näkyvyys sekä oikein KUVA 35.6: Viheralueiden ylläpidossa käytettävät suojaimet ja työvaatteet. Varusteet ovat pitkälti samat kuin viherrakennustöissäkin. Kypärän sijasta käytetään päähinettä, joka suojaa päätä auringon paahteelta. Heijastavaa vaatetusta käytetään ylläpitotöissä, kun työskennellään liikennealueilla. säädetyt peilit helpottavat konetyöntekijän ylävartalon rasituksia sekä alaraajojen verenkiertoa. Myös taukoliikunta on tärkeää vastapainoa istumatyölle. Työkoneeseen noustaan ja sieltä poistutaan käyttäen kolmipistekiinnitystä. Jalkaa siirrettäessä pidetään molemmin käsin kiinni sopivista kohdista. Kättä siirrettäessä vastaavasti molemmat jalat ovat tukevasti askelmilla. Koneesta ei koskaan hypätä pois! Taakan käsittelyssä oikea nostotekniikka on tärkeä. Painavampien taakkojen käsittelyssä käytetään apuvälineitä. Viheralan työturvallisuus- ja ympäristöasiat 353

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT (tarjouslomake 4a) Pihojen hoidon työkortit 2013 2(16) YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA

Lisätiedot

TAPIOLAN AU 2012-2017/19

TAPIOLAN AU 2012-2017/19 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 ESPOON KAUPUNKI TAPIOLAN AU 2012-2017/19 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA JA PUHTAANAPITO EI KUULU PIHOISSA URAKKAAN. KOHTEISSA

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

KÄRHÖJEN JA KÖYNNÖSTEN ISTUTUS JA HOITO

KÄRHÖJEN JA KÖYNNÖSTEN ISTUTUS JA HOITO Isokukkaiset kärhöt ovat monien mielestä kauneimpia meillä kasvatetuista köynnöksistä. Pelkäämme turhaan kärhöjen talvehtimista, sillä oikein istutettuina ja hoidettuina ne talvehtivat suojaisessa paikassa

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia.

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Acer rubrum / Punavaahterat Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Tällaisilta leikkausten tulisi näyttää Havainnot

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä.

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. Jättiputki Tunnistaminen Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. 2-3 vuotiaan kasvin lehtien lehdyköiden reunat ovat karkea- ja terävähampaisia, lehtiruodissa usein punaisia pilkkuja tai se

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Viherympäristöliiton hyväksymät

Viherympäristöliiton hyväksymät Viherympäristöliiton hyväksymät Taimitarhakasvien lajitteluohjeet viherrakentamiseen Nämä ovat Viherympäristöliitto ry:n suositus taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeiksi. Jos näitä ohjeita sovelletaan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Runko: Laho nousee runkoon. Isoja oksia poistettu kaksi kappaletta. Nämä leikkaukset ovat flush cut-leikkauksia.

Runko: Laho nousee runkoon. Isoja oksia poistettu kaksi kappaletta. Nämä leikkaukset ovat flush cut-leikkauksia. 112. Quercus robur 112. Quercus robur 75 cm syvä onkalo vähän alaviistoon, 54 cm maasta (sensori 1, pohjoinen) Läpimitta 70,7 cm keskimäärin 45 % Kaivettu juuristoalueella. Suuri onkalo sensorien 4 ja

Lisätiedot

Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät!

Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät! Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät! Sami Nieminen Schetelig Oy Kuvat Elina Vuori / Puutarha&Kauppa Mona Plant System Miten säästät vettä, aikaa ja rahaa? Ja mistä kustannustehokkuus

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Puunhoito kaupunkiympäristössä & töiden valvonta. Työnjohtaja, arboristi Sami Kiema Vihervalvojakurssi HAMK 01.12.2015

Puunhoito kaupunkiympäristössä & töiden valvonta. Työnjohtaja, arboristi Sami Kiema Vihervalvojakurssi HAMK 01.12.2015 Puunhoito kaupunkiympäristössä & töiden valvonta Työnjohtaja, arboristi Sami Kiema Miksi puita kannattaa hoitaa? Puut ovat merkityksellisiä niin maisemallisesti, kuin terveydellisesti. Puusto luonnottomassa

Lisätiedot

Kaaren kautta leikkiin

Kaaren kautta leikkiin Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu ehdotus: Kaaren kautta leikkiin havainnekuva leikkialueelle saapumisesta etelän suunnasta 1/5 nykyinen suunnitelma/ tilanne: suunnitelma: suunnitelma:

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU, KASVILLISUUDEN TILAVARAUKSET, OLEMASSA OLEVAN KASVILLISUUDEN SÄILYTTÄMINEN

BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU, KASVILLISUUDEN TILAVARAUKSET, OLEMASSA OLEVAN KASVILLISUUDEN SÄILYTTÄMINEN BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU, KASVILLISUUDEN TILAVARAUKSET, OLEMASSA OLEVAN KASVILLISUUDEN SÄILYTTÄMINEN VANTAAN KASVILLISUUDEN KÄYTÖN PERIAATTEET SEMINAARI 15.2.2016 AINO-KAISA NUOTIO SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

KOTIPIHAN PERENNAOHJE

KOTIPIHAN PERENNAOHJE KOTIPIHAN PERENNAOHJE Miten rakennetaan perennaryhmiä erilaisille kasvupaikoille: auringosta varjoon, kuivasta kosteaan? Tässä työohjeessa on monivuotisten kukkien istutusohjeita ja hoitoa helpottavia

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Työnjako Pelastuslaitos huolehtii terveyttä ja omaisuutta uhkaavan vaaran torjunnasta Yleisten

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 Asunto-osakeyhtiö Mäkärän tontin puut kuntoarvioitiin marraskuussa 2014. Kuntoarvioinnissa puista tutkittiin silmämääräisesti puun tyven, rungon ja latvuksen kunto. Lisäksi

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Rintamamiestalon puutarhan kunnostus. Anu Tarkia Opinnäytetyö 20.10.2015 Puutarhatalouden perustutkinto Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto

Rintamamiestalon puutarhan kunnostus. Anu Tarkia Opinnäytetyö 20.10.2015 Puutarhatalouden perustutkinto Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto Rintamamiestalon puutarhan kunnostus Anu Tarkia Opinnäytetyö 20.10.2015 Puutarhatalouden perustutkinto Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto Kohde Vuonna 1947 rakennetun rintamamiestalon puutarhan kunnostustyöt

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN TOT-RAPORTTI Metsuri jäi puun alle 10/03 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus 56-vuotias metsuri NN oli kaatamassa suurta kuusta, joka oli kaatuessaan osunut lahoon koivuun. Koivu oli katkennut noin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

KAUPUNKISUUNNITTELIJAN TARKISTUSLISTA MAANKÄYTÖN HIILINIELUJEN LISÄÄMISEEN

KAUPUNKISUUNNITTELIJAN TARKISTUSLISTA MAANKÄYTÖN HIILINIELUJEN LISÄÄMISEEN KAUPUNKISUUNNITTELIJAN TARKISTUSLISTA MAANKÄYTÖN HIILINIELUJEN LISÄÄMISEEN Tarkistuslista on kaavoittajan ja suunnittelijan työn tueksi muodostettu apuväline hiilinielut huomioonottavan maankäytön suunnitteluun.

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

OHJEITA METSANVIUELUALLE

OHJEITA METSANVIUELUALLE ~.. OHJEITA METSANVIUELUALLE Paljasjuuriset taimet PIDÄ TAIMET TUOREINA Paakkutaimet......... Pura säkit ja laita taiminiput löysättyinä valeistutukseen varjoisaan ja kosteaan maastokohtaan ei kuitenkaan

Lisätiedot

KOTIPIHAN ISTUTUSOHJE

KOTIPIHAN ISTUTUSOHJE KOTIPIHAN ISTUTUSOHJE Istutus on helppoa, kun opit perusasiat. Tästä työohjeesta saat tietoa, kuinka istutat puutarhan monivuotiset kasvit: pensaat, puut, perennat ja köynnökset. Sisältää: Ensin paikat

Lisätiedot

AMPPELITOMAATTI TUMBLER

AMPPELITOMAATTI TUMBLER AHKERALIISA o Monikäyttöinen, matala (20 30 cm) kesäkukka, joka viihtyy ruukussa, parvekelaatikossa, amppelissa ja kukkapenkissä. Menestyy sekä auringossa että varjossa. Kukkii ahkerasti koko kesän, jos

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

AMPPELITOMAATTI TUMBLER

AMPPELITOMAATTI TUMBLER AHKERALIISA o Monikäyttöinen, matala (20 30 cm) kesäkukka, joka viihtyy ruukussa, parvekelaatikossa, amppelissa ja kukkapenkissä. Menestyy sekä auringossa että varjossa. Kukkii ahkerasti koko kesän, jos

Lisätiedot

ESPOON ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO

ESPOON ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 1 ESPOON ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014 2015 VIHERHOIDON TYÖKORTIT 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 Yleistä huomioitavaa 4 1.1. Nurmikko A1 5 1.1.1 Vuosittaisten hoitotöiden

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET KAUPUNGIN OMISTAMILLE AO-TONTEILLE KORTTELEISSA 86009-86015. Kaupunkisuunnittelu / LTO, MBR 24.2.2009 Raja 24.2.2009 liite 12.1 Alueen yleiskuvaus Alue rajautuu

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus Puu on yksilö, lajinsa edustaja, eliöyhteisönsä jäsen, esteettinen näky ja paljon muuta. Tässä harjoituksessa lähestytään puuta monipuolisesti ja harjoitellaan

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Esteetön piha ja puutarha

Esteetön piha ja puutarha Esteetön piha ja puutarha 1 Kun puhutaan esteettömyydestä, niin on kysyttävä: MITÄ OVAT ESTEET? On pitänyt oppia itse syömään ja kävelemään Oppia lukemaan, ajamaan polkupyörällä, hiihtämään ja luistelemaan

Lisätiedot

KAIVOLAN PIENTALOALUEEN 1. OSA-ALUE

KAIVOLAN PIENTALOALUEEN 1. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN PIENTALOALUEEN 1. OSA-ALUE Sisällysluettelo Sivu Sijaintikartta 1 Yleistä 2 Rakennusten sijainti tontilla 3 Rakennustyypit 3 Perustaminen 3 Aidat, istutukset, pihat 4 Suunnittelu

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 9.3.2016 Viheralueiden puhtaanapito 9.3.2016 Nurmikoiden hoito 9.3.2016 Pensaiden ja puiden hoito 9.3.2016 Perennojen ja kevätkukkasipulien hoito 9.3.2016

Lisätiedot

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II Työkohtainen työselostus 11.3.2014 Versio1.0 päiväys: 11.4.2013 Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut YLEIS TÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 Rakennuskohde

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

KH 85-00420 PIHA-ALUEIDEN KASVILLISUUDEN HOITO SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 KÄSITTEITÄ

KH 85-00420 PIHA-ALUEIDEN KASVILLISUUDEN HOITO SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 KÄSITTEITÄ KH 85-00420 OHJEET maaliskuu 2009 1 (22) korvaa KH 85-00271 PIHA-ALUEIDEN KASVILLISUUDEN HOITO Tässä ohjekortissa esitettyjä ohjeita käytetään kiinteistöjen piha-alueiden kasvillisuuden hoidossa viherrakentamisen

Lisätiedot

PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS

PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS Pärepuiden valitseminen Pärepuiksi valitaan pitkiä, suoria, hitaasti kasvaneita tiheäsyisiä puita, joiden oksisto on karsiutunut mahdollisimman ylös. Varmuus rungon syiden

Lisätiedot

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet Näkyvyyttä vaativiin töihin HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet 1 Erinomainen näkyvyys päivänvalossa, hämärässä ja pimeässä Työympäristön olosuhteet asettavat työvaatteelle ja henkilönsuojaimille

Lisätiedot

ü)^ Taimet / . Käytetään 2-vuotisia avojuurisia . Ei istutusleikkausta Kasvatusmenetelmä Puun osat: ';a L7

ü)^ Taimet / . Käytetään 2-vuotisia avojuurisia . Ei istutusleikkausta Kasvatusmenetelmä Puun osat: ';a L7 22.1.20L7 Taimet /. Käytetään 2-vuotisia avojuurisia "knip"taimia jossa on 5-8 sivuversoa.. Ei istutusleikkausta Kasvatusmenetelmä Puun osat: ';a Latva/ohtoverso Tuotanto-oksat lkkuna I Alaoksat/pöytä

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

Metsänistutuksen omavalvontaohje

Metsänistutuksen omavalvontaohje Metsänistutuksen omavalvontaohje Omavalvonnalla laatua ja tehoa metsänhoitotöihin 1. Johdanto a) TAIMIEN VARASTOINTI Pakkasvarastoidut taimet Hyvä varastointipaikka on varjoinen Kun taimet tuodaan välivarastolle:

Lisätiedot

SIIRTOLAPUUTARHA LIEKSAAN LOPPUSEMINAARI 3.6.2009 LEENA PAAVILAINEN

SIIRTOLAPUUTARHA LIEKSAAN LOPPUSEMINAARI 3.6.2009 LEENA PAAVILAINEN SIIRTOLAPUUTARHA LIEKSAAN LOPPUSEMINAARI 3.6.2009 LEENA PAAVILAINEN ENSIMMÄINEN YHTEISOHJAUS Nauhat Ruudut Viuhkat Saaret ENSIMMÄINEN YHTEISOHJAUS Nauhat Ruudut Viuhkat Saaret TOINEN YHTEISOHJAUS SIIRTOLAPUUTARHA-ALUE

Lisätiedot

Jyväskylän asuntomessut 2014 Mallipiha, tontti 213 / 3

Jyväskylän asuntomessut 2014 Mallipiha, tontti 213 / 3 Jyväskylän asuntomessut Mallipiha, tontti / - Vihertehokkuus, - Piharakentamisen kustannusarvio - P- +,, +, (+.) +, (+.9) +, (+,) Korotetut istutusaltaat +, (+,), +, TI +,9 (+,) Grillikatos Kivituhka Tomutus-

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot