Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8"

Transkriptio

1 Sisältö Esipuhe...7 Lukijalle...8 Osa 1 Viheralueiden suunnittelu Johdanto Suunnitelmapiirustukset ja piirustusmerkinnät Pihan yleissuunnitelma Pihan toteutusasiakirjat Suunnitelmapiirustusmerkit Pihasuunnitelman tekeminen Suunnittelutyön vaiheet Näkökohtia suunnitelman laadintaan Pihan toimintojen suunnittelu Pihan tilanjako ja tilojen rajaus Maaston muotojen suunnittelu Tuuli- ja näkösuojien suunnittelu Pihan päällysteiden valinta Kasvillisuuden valinta Osa 2 Viheralueiden rakentaminen Johdanto Viherrakentamistöiden yleiset asiakirjat Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT Talonrakennuksen maatöiden yleiset laatuvaatimukset MaaRYL Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset Hankekohtainen työselostus Viherrakentamistöiden suunnittelu Työjärjestyksen suunnittelu Kone- ja työntekijäresurssien suunnittelu Ajankäytön suunnittelu ja kustannuslaskenta Määrämittaus Työturvallisuuden varmistaminen Työmaan suunnittelu Mittaus- ja vaaitustyöt Mittakaava Pintamittaus Prismaus Vaaitustyöt Maarakennustyöt Maalajit viherrakentamisessa Maa-ainesten massalaskenta Maansiirtotyöt Kaapelointityöt Rakennekerrosten rakentaminen Maarakentamisen koneet Kuivatustyöt ja hulevesien ohjailu Hulevesien imeyttäminen Hulevesien ohjailu Kattovesien käsittely Salaojitus Päällystetyöt Sidotut päällysteet ja niiden asentaminen Reunakivien asennus Sitomattomat päällysteet ja niiden asentaminen Muurien ja portaiden rakennustyöt Muurit Portaat

2 10 Viherrakentamisen puutyöt Puumateriaali Puurakenteiden perustukset Kiinnikkeet, salvat ja saranat Puun pintakäsittely Erilaisia puurakenteita Vesirakenteiden perustaminen Vesirakenteiden pohjatyöt Vesialtaan rakentaminen muovi- tai kumikalvosta Vesialtaan rakentaminen valmisaltaasta Patoaminen Kasvualustatyöt Kasvualustan materiaalit Kasvualustojen mitoitus Kantavien kasvualustojen perustaminen Paikalla tehtävien kasvualustojen perustaminen Kasvualustojen varastointi rakennuspaikalla Katetyöt Katemateriaalin valinta Orgaanisten katteiden asentaminen Katekankaiden asentaminen Kivikatteiden asentaminen Kasvillisuusalueiden rakentaminen Kasvien tunnistaminen Taimilaatu Taimimateriaalin siirto, käsittely ja varastointi työmaalla Säilytettävien kasvillisuusalueiden suojaus Istutustiheyden määrittäminen Puiden istutus Muiden kasviryhmien istutus Paikkausistutukset Istutus- ja kasvatusleikkaukset Nurmikkoalueiden perustaminen Nurmikkotyypit Siemenseoksen valinta Kylvönurmikon perustaminen Siirtonurmikon asennus Niittyalueiden perustaminen ja hoito Niittytyyppejä Niityn perustaminen Niityn hoito Viherkattojen ja -seinien perustaminen ja hoito Viherkaton asentaminen Viherseinän asentaminen Koneet ja niiden huoltotyöt Viher- ja maarakentamisen koneita Viheralueiden hoidon koneita Päivittäishuollot Työkoneiden taloudellinen käyttö Viherrakentamistöiden takuuajan hoito 217 Osa 3 Viheralueiden ylläpito Johdanto Viheralueiden hoitoluokitus ja ylläpidon asiakirjat Viheralueiden hoitoluokitus Viheralueiden hoito VHT Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset KiinteistöRYL Alueurakoinnin ohjeet, asiakirjamallit ja... sopimusehdot Kohdekohtainen ylläpitosuunnitelma Kasvillisuusryhmien kevätkunnostus Kasvillisuuden leikkaaminen Leikkaamisen perusteet Puiden leikkaus Pensaiden ja köynnösten leikkaus Pensasaidan leikkaus Ryhmäruusujen leikkaus Perennojen leikkaus

3 23 Kasvillisuusryhmien lannoitus Lannoitustarpeen määrittäminen Lannoiteaineet Lannoitteiden levitysmenetelmät Lannoitustyön tekeminen Kasvillisuusryhmien kastelu Kastelumenetelmät Kastelutyön tekeminen Kasvinsuojelu viheralueilla Viheralueiden yleisimmät rikkakasvit ja niiden torjunta Viheralueiden yleisimmät kasvitaudit ja niiden torjunta Viheralueiden yleisimmät tuholaisten ja niiden torjunta Muut kasvillisuusalueiden hoitotoimet Köynnösten, perennojen ja ryhmäkasvien tuenta Kuihtuneiden kukkien poisto Kasvillisuusryhmien syyskunnostus Kasvillisuuden talvi- ja kevätsuojaus Nurmikkoalueiden ylläpito Nurmikon lannoitus Nurmikon kastelu Nurmikon leikkaus Nurmikon muut hoitotoimet Kasvualustojen kunnostaminen Kasvualustan pinnan hoito Olemassa olevan kasvualustan maanparannus Kasvualustan happamuuden säätely Puiden kasvualustasaneeraukset Päällystealueiden ylläpito Sidottujen päällysteiden ylläpito Sitomattomien päällysteiden ylläpito Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden ylläpito Puurakenteiden ylläpito Ulkokalusteiden ylläpito Leikkivälineiden ylläpito Vesi- ja kahluualtaiden ylläpito Valaisimien ylläpito Viheralueiden talvikunnossapito Lumityöt Liukkauden poisto Erityisviheralueiden ylläpito Hautausmaiden ylläpito Golf- ja urheilunurmikoiden ylläpito Urheilualueiden ylläpito Taajamametsien ylläpito Uimarantojen ylläpito Virkistys- ja ulkoilualueiden ylläpito Osa 4 Viheralan työturvallisuus- ja ympäristöasiat Johdanto Yleistä viheralan työturvallisuudesta Lait ja asetukset Työhön perehdyttäminen ja työnopastus Työturvallisuuspätevyydet ja -kortit Suojavaatteet ja -varusteet Ergonomia Henkinen hyvinvointi ja päihteet työpaikalla Viherrakentamisen ja viheralueiden ylläpitotöiden työturvallisuus Työmaan siisteys ja järjestys Työmaan rajaus Konetöiden työturvallisuus Päällystetöiden työturvallisuus

4 36.5 Puunhoitotöiden työturvallisuus Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö Viherrakentamisen ja viheralueiden ylläpidon jätehuolto Jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö Jätteiden synnyn vähentäminen Viheralan kestävä kehitys Kestävän kehityksen käsitteitä Viheralan kestävät toimintatavat Vaihtoehtoiset työtavat Materiaalien valinta Koneiden, laitteiden ja polttoaineiden valinta ja käyttö Esteettömyys ja osallistava suunnittelu Käsitteistö Sanasto Liitteet Kirjallisuus Hakemisto Kuvaluettelo Kiitokset

5 2 Näkökohtia suunnitelman laadintaan Pihat ovat kooltaan ja muodoltaan monenlaisia. Viheralueen koko ja muoto luovat suunnittelijalle haasteita, sillä tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja toimiva ulkoalue. Pienen pihan suunnittelussa keskitytään enemmän yksityiskohtiin, kun laajoissa viheralueissa suuret linjat määräävät alueen viihtyisyyden. Tietyille perustoiminnoille, kuten kulkuväylille ja paikoitusalueille, on pystyttävä järjestämään tilaa pihassa, olivatpa tontin korkeussuhteet millaiset tahansa. Tasaisen pihan ongelmana voi olla seisova vesi. Rinnetontin haasteena ovat korkeuden vaihtelut ja liikkumisen toteuttaminen helpoksi ja turvalliseksi. Toisaalta korkeuden vaihtelut antavat mahdollisuuden hyvinkin luoviin tilaratkaisuihin. Tässä luvussa käsittelemme yksityispihan suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja, kun pääpaino on kasvien käytön suunnittelussa. Samoja periaatteita voi soveltaa myös julkisten alueiden suunnittelussa. 2.1 Pihan toimintojen suunnittelu KUVA 2.1: Joskus viheralue on korkeussuhteiltaan hyvinkin vaativa. Kalliorinteen vihreyttäminen on mahdollista, jos osaa käyttää materiaaleja oikein. Pihasuunnitelman tärkein ominaisuus on selkeys ja toteutettavuus. Tavoitteena on suunnitella alue, jossa asukkaat ja käyttäjät tulevat viihtymään ja jota he tulevat käyttämään mahdollisesti jopa seuraavat 50 vuotta. Siksi pihasuunnitelma 24 Viheralueiden suunnittelu

6 laaditaan asiakkaan toiveita ja mieltymyksiä kuunnellen. Tätä kutsutaan asiakaslähtöisyydeksi. Seuraavissa luvuissa käsitellään muutamia tärkeitä seikkoja, jotka otetaan huomioon pihasuunnitelmaa tehtäessä. Oleskelualueen suunnittelu Oleskelualueella sijaitsevat yleensä oleskeluun tarkoitetut ulkokalusteet sekä usein myös ruokailutila. Oleskelualue on yleensä helpointa sijoittaa lähelle asuinrakennusta. Toinen sijoitusvaihtoehto on piha- tai rantasaunan läheisyys tai joskus myös tilan salliessa jokin erityisen kaunis paikka, kuten vesistön läheisyys. Oleskelualue sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan suojaiselle ja aurinkoiselle paikalle. Tuulensuojaistutuksilla hillitään tuulen jäähdyttävää vaikutusta. Varjostus tekee oleskelusta viihtyisän myös kuumalla ilmalla. Ruokailuryhmän yllä oleva katos tai pergola antaa varjoa ja mahdollistaa ruokailun ulkona myös sateisella säällä. Jos tilaa on riittävästi oleskelupaikan sijoitteluun, selvitetään, mihin vuorokaudenaikaan oleskelutilaa yleensä käytetään. Aamuisin käytössä oleva tila sijoitetaan rakennuksen itäpuolelle. Iltaisin käytössä oleva tila sijoitetaan rakennuksen länsipuolelle. Rakennuksen eteläpuoli sopii vain suorassa auringonpaisteessa viihtyvälle. Rakennuksen pohjoispuoli on pimeä ja kylmä. Se ei sovellu oleskeluun. Leikkitilan ja harrasteiden huomioinen Leikkialue ja pääsy sinne suunnitellaan turvallisiksi. Leikkialueelle on oltava suora näkymä ainakin keittiön, mieluiten myös olohuoneen ikkunasta. Perheen tarpeiden muuttuessa leikkialue muunnetaan esimerkiksi pelikentäksi tai istutusalueeksi. Hiekkalaatikon, leikkimökin ja keinujen asentaminen voi olla turha kustannus, jos aivan naapurissa on sopiva leikkialue. Toimintoja voisivat olla myös oma pajuluola tai peikkometsä tai oma vihannesmaa leikkimökin yhteyteen. Aktiiviset perheet saattavat toivoa pihalleen pelialuetta. Monet harrastukset, kuten melonta, veneily ja moottoripyöräily, vaativat runsaasti talvivarastointitilaa. Perheen lemmikit pidetään pois naapureiden pihoilta ja liikennealueilta rajaamalla piha tukevalla aidalla. Turvallisuus otetaan huomioon kaikkia pihoja suunnitellessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiperheiden, liikuntaesteisten ja vanhempien ihmisten pihoja suunnitellessa. Sisäänpääsyn taloon ja kaikkiin asumiseen liittyviin rakennuksiin on oltava turvallista ja helppoa. Jyrkät portaat ja luiskat ovat talvella liukkaat. Turvallisuutta lisää tukeva kaide ja riittävä valaistus. Lapsiperheiden pihoissa suositaan kasvilajeja, jotka eivät aiheuta lapsille myrkytysvaaraa. Monet hyötykasvitkin voivat olla myrkyllisiä (raparperi, perunan hedelmät, porkkanan siemenet), joten lapsia on syytä ohjata ja valvoa kasvien suhteen. Lisää myrkyllisistä kasveista luvussa 2.7. Kohopenkit vähentävät kyykistymisen tarvetta ja sopivat erityisen hyvin muun muassa pyörätuolissa istuville puutarhaharrastajille. Viheralueiden suunnittelu 25

7 Luonnonkivien katkaisu käsityökaluilla 1. Kiveen piirretään linja haluttuun katkaisukohtaan. 2. Kivi tuetaan tukevasti hiekkaan ja kivimeisseli asetetaan piirretyn katkaisulinjan päälle. 3. Laskuvasaralla kevyesti napauttaen uurretaan ura katkaisulinjaan. Ura jatkuu kiven päältä alaspäin kiven kumpaakin sivua noin 2/3 kiven syvyydestä. Uran tarkoitus on ohjata kiveä katkeamaan juuri oikeasta kohdasta. 4. Kivi tuetaan uudelleen hiekkaan niin, että kiven päällä oleva uurros jää näkyviin. 5. Kiveä työstettäessä iskukohtaa muutetaan aina kahden iskun jälkeen. Iskuja jatketaan niin kauan, että kivi lohkeaa kahteen kappaleeseen. Laskuvasaralla lyötäessä käden otekohta on lähellä vasaran kärkeä, jotta ranne kuormittuu vähemmän. Laskuvasaran iskut ovat tehokkaampia, kun ne ovat raskaita, ikään kuin kiven lävitse jatkuvia. 6. Noppakivi lohkeaa yleensä 4 6 iskun jälkeen tehtyä uraa pitkin ja paksumpi nupukivi noin 10 iskulla. Kookkaiden kivien katkaisu tehdään samoin kuin pienemmilläkin kivillä, mutta työtä tekeviä henkilöitä on oltava kaksi. Heistä toinen pitää katkaisulekaa kiveä vasten ja toinen lyö tähän lekaan omalla lekallaan. Tätä tehtäessä ovat silmät, kasvot ja koko vartalo suojattava erityisen hyvin, sillä voimakkaiden iskujen seurauksena kivenkappaleita lentää kauas ympäristöön. KUVA 8.12: Luonnonkiven katkaisu käsityökaluin. Seulanpääkivien, mukulakivien ja kenttäkivien asentaminen Seulanpääkiveyksen asentaminen vaihe vaiheelta: Kohdat kuten luvussa Asennushiekkakerros tasataan. Hiekkaa tulee olla niin paljon, että suurimmat kivet pystytään asentamaan siihen. Kivet kaivetaan niin syvään, että niiden yläpinnat ovat samalla tasolla. Kivet asennetaan kolmen kiven ryppäisiin. Asentamisessa käytetään apuna linjalankaa, vesivaakaa ja linjalautaa. Linjalanka ja linjalauta pitävät kiveyksen reunan suorassa. Vesivaaka ja linjalauta (tai paksuhko, suora laudanpätkä) auttavat kiveyksen kaatoa määritettäessä. 12. Kivelle kaivetaan paikka kivivasaran tai muurarinvasaran talttapuolella. 13. Kivi asetetaan kaivettuun kuoppaan ja napautetaan se vasaran hamarapuolella paikalleen. Iskua voi pehmentää ja iskun painetta tasata usealle kivelle käyttämällä vasaran ja kiven välissä laudanpätkää. Asennettavaan kiveen isketään terävästi, mutta ei liian kovaa. Isku mukauttaa kiven sitä varten tehtyyn kuoppaan. 14. Jos kivi ei 2 3 iskun jälkeen uppoa asennushiekkaan tarpeeksi syvälle, asennuskuoppaa syvennetään. Liian voimakkaat iskut nostavat viereisiä kiviä ylöspäin ja rasittavat kiviasentajan ranteiden ja kyynärpäiden nivelistöä. 15. Asennetun kivipinnan tasaisuus tarkistetaan silmämääräisesti ja kaato mittaamalla. Kiveyksen muoto ja mitat tarkistetaan vähintään 20 metrin välein. 16. Kivet saumataan samalla materiaalilla, johon ne on asennettu. Saumaushiekka harjataan kivien väleihin. Ylimääräinen saumaushiekka harjataan pois kiveykseltä. 100 Viheralueiden rakentaminen

8 17. Kaikki tarkistusmittaukset kirjataan ylös ja arkistoidaan työkohteen kelpoisuusasiakirjaan. Sinne arkistoidaan myös materiaalien mukana tulleet toimitusasiakirjat sekä tuoteselosteet. ohjauslanka Vesivaaka KUVA 8.17: Seulanpääkiveystä voidaan käyttää myös luiskien viimeistelyyn. Kuva: Mikko Salmi, KallioTaivas Oy KUVA 8.15: Kun kaikki kivet on asennettu paikoilleen, tarkistetaan, että kaikkien kivien yläpinta on samalla tasolla ja kaato on oikeaan suuntaan. Koholla olevat kivet lyödään paikalleen käyttämällä kivivasaraa ja lautaa pehmentämään iskua. Laudan avulla voi myös varmistaa, ettei kiveykseen jää kohoumia ja kuoppia. Tasauslauta Ohjauslauta KUVA 8.13: Asennushiekka tasataan ohjauslautojen ja tasauslaudan avulla. Vesivaaka varmistaa, että asennushiekkakerroksesta tulee tasainen. lauta iskua pehmentämässä KUVA 8.16: Kiveyksen kaato saadaan helpoimmin sopivaksi, kun toisen ohjauslaudan päälle kaatosuuntaan laitetaan noin cm:n paksuinen tikku (ympyröitynä kuvassa) vaa an alle. Näin saadaan helposti mitattua, että leveyssuunnan kaato. tulee samaksi kaikkien linjaseipäiden välille. Samaa menetelmää voi käyttää myös muun muassa portaiden sopivan kaadon varmistamiseksi. KUVA 8.14: Kivet ladotaan paikoilleen niin, että niiden yläpinta on samalla tasolla. Viheralueiden rakentaminen 101

9 Taimiväli Taimen keskipiste RIVI 3 RIVI 2 RIVI 1 Riveissä taimet istutetaan lomittain, jolloin ne muodostavat 45 kulmassa olevan rivin edestäpäin nähtynä. Istutusalue ylhäältä katsottuna Riviväli KUVA 14.13: Kaaviokuva istutusalueesta Puiden istutus Puut tarjoavat ympäristölleen ekosysteemipalveluita eli luonnon ihmiselle tuottamia palveluja. Puut parantavat paikallisilmastoa ja poistavat ilman epäpuhtauksia, kuten pienhiukkasia, pölyä ja nokea. Ne varjostavat helteellä ja suojaavat tuiskulta ja tuulelta talvisin. Puut sitovat hiilidioksidia ilmasta ja ehkäisevät näin ilmastonmuutosta. Puita arvostetaan ja niitä istutetaan vuosittain tuhansia pihoille, puistoihin ja liikennealueiden viherkaistoille. Onnistunut puun istutus alkaa laadukkaan taimimateriaalin valinnasta, josta on kerrottu luvussa Julkisilla viheralueilla käytetään hieman kookkaampia taimia kuin kotipihoilla. Puistopuiden vähimmäiskoko on lehtipuilla rym eli rungon ympärysmitta 4 6 cm havupuilla vähimmäiskorkeus on 0,60 m. Katupuiden vähimmäiskoko on lehtipuilla ajoradan välittömässä läheisyydessä rym cm havupuiden vähimmäiskorkeus on 1,75 2,0 m. Rungonympärysmitta Kokoluokkamääritelmä rym tarkoittaa rungon ympärysmittaa senttimetreinä. Taimistossa kasvavien ja taimina myytävien puiden rym määritetään yhden metrin korkeudelta juurenniskasta mitattuna. Lopullisella kasvupaikalla kasvavasta puuyksilöstä rym mitataan 1,3 metrin korkeudelta. Kokoluokkamääritelmänä rungon ympärysmittaa käytetään vain lehtipuiden taimien luokituksessa. Havupuiden taimet luokitellaan juurenniskasta latvan kärkeen mitatun korkeuden mukaan. Liikennealueiden reuna-alueilla voidaan soveltaa puistopuiden vähimmäiskokoja. Puiden istutustekniikka Puut istutetaan riittävän kauas putkilinjoista ja muista rakenteista. Katu- ja tiealueille istutettavat puut sijoitetaan ja hoidetaan niin, että ajoradan vapaakorkeudet toteutuvat. Ajoradan vapaakorkeus tarkoittaa oksattoman rungon korkeutta. Liian lähelle rakenteita tai katualueita istutetut puut aiheuttavat täysikokoisina haittaa ja vaaratilanteita. 174 Viheralueiden rakentaminen

10 TAULUKKO 14.2: Puiden tavoitteelliset vähimmäisetäisyydet putkilinjoihin ja muihin rakenteisiin (etäisyys puun rungosta). Rakenne Etäisyys, metriä (m) Liikennealueen päällyste, kun puu on päällysteen sivussa 1,5 Kadun päällyste, kun puu on päällysteen ympäröimä 1,0 Vesijohto- ja viemärikaivannon reunaan 2,5 Salaoja 2,5 Kaukolämpöjohto 2,5 Sähkö- ja puhelinkaapeli 2,5 Valaisinpylväs 2,5 Maakaasujohto ) 110 kv:n johtoalue kv:n johtoalue 42 Rakennukset 6 Taulukon merkintöjen selitykset 1) Etäisyys tarkistettava johdon omistajalta. Yksittäin istutettaville puille kasvualustaan kaivetaan noin 20 % juuriston halkaisijaa suurempi kuoppa. Ryhmässä tai rivissä olevat puut istutetaan yhtenäiseen istutuskaivantoon ja kasvualustaan. Riviin istutettaessa puiden rungot ovat suorassa linjassa toisiinsa nähden. Puun istuttaminen vaihe vaiheelta 1. Puiden kasvualusta valitaan ja rakennetaan huolella luvun 12 mukaan. 2. Istutuskuoppa kaivetaan joko lapiolla tai koneellisesti taimen koon mukaan. Istutuskuopan pohja muotoillaan ja tiivistetään niin, että se on kantava eikä se painu istutuksen jälkeen. 3. Puu istutetaan aina pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Istutuksen yhteydessä varmistetaan oikea istutussyvyys siten, että juurenniska on isoilla puilla (rym > 18) mm ja pienillä puilla mm kasvualustan pinnan yläpuolella. 4. Nurmikkoalueille istutettavien puiden ympärille levitetään kate luvun 13 ohjeiden mukaan. Näin vältytään nurmikkoalueen hoitokoneiden, kuten siimaleikkurien ja ajoleikkurien, aiheuttamilta kolhuilta. Katetun alueen halkaisija on vähintään metri. Kateaines ei ole kiinni puun rungossa. Tyvialue pidetään puhtaana rikkakasveista ja nurmikoista joko säännöllisesti kitkemällä tai katteiden avulla. 5. Vaurioituneet kasvinosat leikataan pois ja irrotetaan taimiston keräily- ja muut merkit. Muita puun runkoon kohdistuvia leikkauksia ei tehdä kuin erikoistapauksissa. Runkoon tehtävät haavat hidastavat puun juurtumista ja kasvuunlähtöä. 6. Puiden oikea sijainti, istutuksen muoto, istutussyvyys ja katteen paksuus tarkistetaan. Samalla varmistetaan, ettei kate ulotu puun runkoon kiinni. Tarkistuksessa tehdyt mittaukset merkitään kelpoisuusasiakirjaan. Tuenta, runkosuojaus ja maaritilöiden asentaminen Puuntaimien tuenta varmistaa taimen pysymisen pystyssä juurtumisen ajan. Tuennat poiste- Viheralueiden rakentaminen 175

11 Köynnösruusujen leikkaaminen Köynnösruusut jaetaan leikkaustavan mukaan kahteen ryhmään. Kerran kesässä, edellisvuoden versoilla kukkivat köynnösruusut leikataan säästeliäästi alkukeväällä, ennen silmujen puhkeamista. 1. Ruusuista poistetaan vahingoittuneet, paleltuneet ja ohuimmat pääversot. 2. Vahvoista pääversoista lähtevät sivuversot lyhennetään kolmen alimman kasvusilmun yläpuolelta. 3. Yli kolme vuotta vanhat pääversot leikataan kokonaan pois. Tiheästä kasvustosta voi harventaa myös nuoria versoja ja lyhentää niitä. Saman kesän versoilla kukkivista jatkuvakukintoisista köynnösruusuista 1. Poistetaan keväällä kuivat, heikot ja vahingoittuneet versot vuoden jälkeen istutuksesta poistetaan vuosittain vanhimpia versoja. 3. Ränsistyneet versot poistetaan kokonaan ja nuorimpia versoja lyhennetään haaroittumisen lisäämiseksi cm:n mittaisiksi. Verson iän selvittäminen Kuluvan vuoden ja vanhempien versojen erottaminen toisistaan on yleensä helppoa. Kuluvan vuoden versot ovat vielä taipuisia ja yleensä vihreitä, kun taas vanhat versot ovat ruskeita tai harmaita. Yli kaksivuotiset versot voi tunnistaa selvästi erottuvasta tummasta kaarnasta. Ne ovat voimakkaita ja puutuneita eli jäykkiä. Harvennusleikkaus Harvennusleikkaus vahvistaa ja kehittää oksistoa ja pitää yllä oksiston ilmavuutta. Se lisää kasvin kasvuvoimaa ja parantaa kukintaa. Harvennusleikkaus kohentaa pensaiden ja köynnösten ulkonäköä. Ilman leikkausta ne muuttuvat hoitamattoman ja risuisen näköisiksi. Harvennusleikkauksen tekeminen vaihe vaiheelta 1. Poistetaan vanhimmat ja ränsistyneimmät oksat maata myöten. 2. Poistetaan kokonaan tai lyhennetään toisiaan hankaavista versoista heikompi. Haaroja lyhennetään katkaisemalla verso ulospäin pensaasta suuntautuneen, elinvoimaisen silmun tai haaran kohdalta. 3. Poistetaan istutusalueen ulkopuolelle levinneet juurivesat. 4. Poistetaan vahingoittuneet, kuolleet ja sairaat versot terveeseen puuhun asti. Tämä tehdään viimeisenä, jolloin sairaissa oksissa mahdollisesti pesivät taudinaiheuttajat eivät pääse leviämään terveeseen kasvustoon työvälineiden mukana. Työvälineet puhdistetaan leikkuun jälkeen, ennen kuin siirrytään leikkaamaan seuraavaa kasviyksilöä. 5. Leikkauksen yhteydessä seurataan, että toimivasta lehvästöstä poistetaan enintään kolmannes. 6. Harvennusleikkauksen jälkeen köynnöksillä jäljellä olevat hyväkuntoiset versot taivutetaan haluttuun asentoon ja kiinnitetään tukiin. 7. Leikkuujälki tarkistetaan, työkohde siistitään ja tehdyt hoitotoimenpiteet kirjataan viheralueen hoitopäiväkirjaan tai kiinteistön huoltokirjaan. 250 Viheralueiden ylläpito

12 1. Liian tiheässä olevia versoja harvennetaan. 2. Heikot versot poistetaan Vanhimmista versoista poistetaan noin joka kolmas. Kuolleet ja vahingoittuneet versot poistetaan kokonaan. KUVA 22.15: Harvennusleikkauksessa poistetaan noin kolmannes vanhimmista versoista. Voimakas leikkaaminen saa kasvin kasvattamaan lisää elinvoimaisia, nuoria versoja. Samalla poistetaan kaikki kuolleet, heikot, vahingoittuneet ja risteävät versot (kuvat 1 ja 3). Köynnöksillä vanhat versot ovat toisinaan kiertyneinä toisiinsa. Ne leikataan tyvestä ja irtileikattu verso poistetaan pätkittäin vahingoittamatta muita versoja (kuvat 2 ja 4). Alasleikkaus Alasleikkaus on kasville radikaali toimenpide, eivätkä kaikki pensas- tai köynnöslajit siedä sitä. Turhan usein tehty alasleikkaus lisää työ-, kuljetus- ja jätekustannuksia. Alasleikkausta pyritäänkin välttämään mahdollisimman pitkään. Sen yhteydessä pensaskasvusto joutuu kamppailemaan myös rikkakasviongelman kanssa, jollei leikattujen oksien alta paljastuvaa kasvualustan pintaa kitketä ja kateta huolellisesti alasleikkuun yhteydessä. Alasleikkausta tehdäänkin yleensä vain silloin, kun kasvusto on erittäin ränsistynyt ja huonokuntoinen. Havukasveja ei voi lainkaan alasleikata, sillä ne eivät lähde versomaan alasleikatusta kasvustosta. Kovin huonokuntoista pensasta tai köynnöstä ei alasleikata, sillä se voi kuolla leikkauksen seurauksena. Tällaisessa tapauksessa uudistaminen tehdään vaiheittain 2 3 vuoden aikana yhdistettynä vuosittaisen hoitolannoitukseen. Alasleikkauksen tekeminen vaihe vaiheelta 1. Alasleikkauksen alue ja tarve varmistetaan ennen työhön ryhtymistä silmämääräisesti ja ylläpitosuunnitelmasta. Viheralueiden ylläpito 251

13 35.4 Suojavaatteet ja -varusteet Työnantaja arvioi työpaikalla tarvittavat suojaimet. Arvioinnissa otetaan huomioon työpaikan olot terveydelle tai turvallisuudelle vaaraa tai haittaa aiheuttavat tekijät ergonomian vaatimukset, työntekijän ominaisuudet ja terveydentila. Suojaimet täyttävät henkilönsuojaimista annetut rakenteelliset vaatimukset ja ovat CE-merkittyjä. Kypärät sekä kuulon- ja silmiensuojaimet ovat lisäksi tyyppitarkastettuja. Työnantaja hankkii, huoltaa, korjaa ja uusii henkilönsuojaimet valvoo, että suojaimia käytetään kertoo työntekijälle vaaroista, joilta henkilönsuojaimen käyttö suojaa. antaa opetusta ja ohjausta suojaimen käy-tössä. Työntekijä käyttää hänelle annettua henkilönsuojainta ja hoitaa sitä huolellisesti ilmoittaa välittömästi työnantajalle suojaimissa olevista vioista ja puutteista. Viherrakennustyömaalla käytettävät suojaimet työmaan koko keston ajan Suojakypärä Suojalasit Turvakengät, joissa on varvassuoja Heijastava, huomioväritetty vaatetus, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua työkoneeseen tai ympäristöön Pelastusliivit veden äärellä työskenneltäessä Muut suojaimet työtehtävän vaarojen tai työmaan ohjeiden mukaan Viherrakennustyömaalla käytettävät suojaimet vaarojen arvioinnin perusteella Valjaat putoamisvaarallisissa paikoissa ja henkilönostimissa lukuun ottamatta saxi-lavaa Hengityksensuojain, kun ilmassa on kaasuja tai pölyjä. Jos tarve on yli kaksi tuntia päivässä, käytetään moottoroitua maskia Kuulonsuojaimet, kun melutaso on yli 85 desibeliä Suojakäsineitä viiltoja ja kemikaaleja vastaan Polvisuojat polvillaan työskenneltäessä, kuten kivitöissä Hengityksensuojain ja suojakäsineet painekyllästettyä puutavaraa työstettäessä Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (2009/205) mukaan suojakypärää on käytettävä, kun kyseessä on viheralueiden, teiden tai pihojen rakentaminen. Viheralueiden ylläpitotöissä, kuten ruohonleikkuussa, kitkettäessä tai muussa vastaavassa hoitotyössä, ei kypäräpakkoa ole. Käyttöpakkoon ei vaikuta, onko kyseessä yhteinen työmaa vai yhden urakoitsijan työmaa. Kypärä suojaa päätä putoavilta esineiltä sekä silloin, jos työntekijä horjahtaa tai kaatuu ja lyö päänsä johonkin kovaan. Viherrakennus- KUVA 35.5: Viherrakennustyömaalla käytettävät suojaimet ja työvaatteet. 352 Viheralan työturvallisuus- ja ympäristöasiat

14 työssä kulkutiet ja työskentelyolot ovat yleensä sellaiset, että kompastumis- ja kaatumisvaara on erittäin suuri. Saman asetuksen mukaan rakennustyömaalla on aina käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä näkyy hyvin. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta, josta säädetään erikseen. Varoitusvaatetuksen eli heijastinliivin tai heijastavien työvaatteiden käyttö on tiellä tai muulla liikennealueella työskentelevän tärkein turvallisuutta parantava keino. Varoitusvaatetus parantaa työntekijän havaittavuutta niin päivällä kuin pimeässä ja hämärässä. Tiehallinnon vaatimuksen mukaisesti on käytettävä suojausluokan 2 mukaista CE-merkittyä varoitusvaatetusta. Liikenteenohjaustehtävissä toimivien on käytettävä luokan 3 mukaista varoitusvaatetusta. Luokan voi tarkastaa vaatteessa olevasta CE-merkintälipukkeesta Ergonomia Ergonomian avulla työ, työvälineet ja työympäristö sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomia parantaa ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa. Hankalat työasennot, voimaa vaativat työsuoritukset, taakkojen käsittely, toistuvat liikkeet, työkoneisiin nousu ja poistuminen sekä istumatyö kuormittavat viherammattilaisen fysiikkaa. Tauot, venyttely ja taukojumppa elvyttävät lihasten aineenvaihduntaa ja vetreyttävät yksipuolisen liikkeen tai raskaan taakan rasittamia käsiä ja jalkoja. Istuimen säätömahdollisuus, työkoneen puhtaat ikkunat ja esteetön näkyvyys sekä oikein KUVA 35.6: Viheralueiden ylläpidossa käytettävät suojaimet ja työvaatteet. Varusteet ovat pitkälti samat kuin viherrakennustöissäkin. Kypärän sijasta käytetään päähinettä, joka suojaa päätä auringon paahteelta. Heijastavaa vaatetusta käytetään ylläpitotöissä, kun työskennellään liikennealueilla. säädetyt peilit helpottavat konetyöntekijän ylävartalon rasituksia sekä alaraajojen verenkiertoa. Myös taukoliikunta on tärkeää vastapainoa istumatyölle. Työkoneeseen noustaan ja sieltä poistutaan käyttäen kolmipistekiinnitystä. Jalkaa siirrettäessä pidetään molemmin käsin kiinni sopivista kohdista. Kättä siirrettäessä vastaavasti molemmat jalat ovat tukevasti askelmilla. Koneesta ei koskaan hypätä pois! Taakan käsittelyssä oikea nostotekniikka on tärkeä. Painavampien taakkojen käsittelyssä käytetään apuvälineitä. Viheralan työturvallisuus- ja ympäristöasiat 353

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

23330 Pensaat ja köynnökset

23330 Pensaat ja köynnökset InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 23330 Pensaat ja köynnökset Infra 2015 Määrämittausohje 2333. 23330.1 Pensas- ja köynnösistutusten materiaalit Taimien toimittaja kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS n isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 27.12.2012 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS :n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 18.11.2014 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

3541 Puuistutusten tekeminen

3541 Puuistutusten tekeminen 1 3541 Puuistutusten tekeminen 3541.1 Puuistutusten materiaalit 3541.1.1 Puut Taimien toimittaja kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ylläpitämään taimiaineistorekisteriin. Taimet täyttävät taimiaineistosta

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka 7.11.2016 Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka Taloyhtiön pihan pensaat ovat osittain varsin hyväkuntoisia, mutta osa alueista on pahoin rikkaruohottuneita, jolloin pensaat kasvavat kituliaasti.

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

Taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/94 ja laki sen muuttamisesta 727/00) ja sen perusteella annetuissa säädöksissä määrätyt vaatimukset.

Taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/94 ja laki sen muuttamisesta 727/00) ja sen perusteella annetuissa säädöksissä määrätyt vaatimukset. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 23311 Puistopuut Puistopuulla tarkoitetaan puisto- tai muille viheralueille tai pihoille istutettavia puita, joiden rungonkorkeudelle ei aseteta erityisiä vaatimuksia.

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT (tarjouslomake 4a) Pihojen hoidon työkortit 2013 2(16) YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA

Lisätiedot

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS 24.2.2015 Sivu 2/11 Sisällysluettelo sivu no Käsitteistä.. 3 Yleistä.. 4 4.1 Yleiset tehtävät.. 4 4.2 Viherrakenteet.. 4 4.2.1 Nurmikot

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Sivu 1 / 5 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Tämän työselostuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt käsittävät rakennusurakkaan kuuluvien viheralueiden hoitotyöt. Takuuajan hoito alkaa vastaanottokatselmuksessa

Lisätiedot

TAPIOLAN AU 2012-2017/19

TAPIOLAN AU 2012-2017/19 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 ESPOON KAUPUNKI TAPIOLAN AU 2012-2017/19 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA JA PUHTAANAPITO EI KUULU PIHOISSA URAKKAAN. KOHTEISSA

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

Marjaomenapensas kasvaa noin kaksi metriä korkeaksi ja saman verran leveäksi.

Marjaomenapensas kasvaa noin kaksi metriä korkeaksi ja saman verran leveäksi. Marjaomenapensas Marjaomenapensas kasvaa noin kaksi metriä korkeaksi ja saman verran leveäksi. Marjaomenapensasta leikataan ainoastaan harventamalla, jotta se saadaan kukkimaan täydessä loistossaan. Vanhoista

Lisätiedot

KÄRHÖJEN JA KÖYNNÖSTEN ISTUTUS JA HOITO

KÄRHÖJEN JA KÖYNNÖSTEN ISTUTUS JA HOITO Isokukkaiset kärhöt ovat monien mielestä kauneimpia meillä kasvatetuista köynnöksistä. Pelkäämme turhaan kärhöjen talvehtimista, sillä oikein istutettuina ja hoidettuina ne talvehtivat suojaisessa paikassa

Lisätiedot

3521.1 Nurmikoiden materiaalit Vaatimukset Kukin siemenseos täyttää siemenseosluokkansa itävyys-, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset.

3521.1 Nurmikoiden materiaalit Vaatimukset Kukin siemenseos täyttää siemenseosluokkansa itävyys-, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset. 1 35 Viherrakentaminen 3521 Kylvönurmikon tekeminen 3521.1 Nurmikoiden materiaalit Kukin siemenseos täyttää siemenseosluokkansa itävyys-, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset. Siemenkauppiaiden liiton siemenseosluokituksen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Runko: Tomografiassa halkeamien takia lahoa sensoreitten 3-4 ja 6-7 välissä. Kaksi isoa pintaruhjetta ja lahoa sensori 4-5 alapuolella.

Runko: Tomografiassa halkeamien takia lahoa sensoreitten 3-4 ja 6-7 välissä. Kaksi isoa pintaruhjetta ja lahoa sensori 4-5 alapuolella. Pintaruhjeita, lahoa 290. Tilia cordata 290. Tilia cordata 126 cm maasta (sensori 1, pohjoinen) Läpimitta 48,7 cm keskimäärin 48 % Kaivettu juuristoalueella. Pintaruhjeita ja lahoa. Iso, kuollut oksa Asfaltti

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Kasvillisuusalueiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Kasvillisuusalueiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Työkohteeseen liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen noudattaminen noudattaa

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Hyvä piha kestää elämää

Hyvä piha kestää elämää Hyvä piha kestää elämää RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY RAKENNA ITSELLESI TOIMIVA PIHA Kuvassa Wanha Hollola -80 väri ruskea ja musta RB-päällystetuotteilla rakennat itsellesi toimivan pihan Pihakivistä

Lisätiedot

PUIDEN JA PENSAIDEN LEIKKAUKSET

PUIDEN JA PENSAIDEN LEIKKAUKSET Matti Lahtinen 7.3.2013 PUIDEN JA PENSAIDEN LEIKKAUKSET Osa puuvartisista kasveista kukkii vasta toisen vuoden versoille. Esimerkki; jos norjanangervo ja syreeni leikataan lyhyeksi keväällä, ne eivät kuki

Lisätiedot

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia.

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Acer rubrum / Punavaahterat Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Tällaisilta leikkausten tulisi näyttää Havainnot

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITO-OHJEET

VIHERALUEIDEN HOITO-OHJEET 1 (7) VIHERALUEIDEN HOITO-OHJEET KEVÄT HOITO Lannoita puut ja pensaat kevätlannoitteella (Kemiran puutarhan yleislannos 1 dl / pensas (5-10 kg / aari) tai Biolanin lannoiteaineet 20 30 l/ aari) annosteluohjeet

Lisätiedot

VIHERALAN AMMATTITUTKINTO 2015

VIHERALAN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet VIHERALAN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 46/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:40 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:40 ISBN 978-952-13-6139-5 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN

Lisätiedot

ULKOALUEIDEN HOIDON TYÖSELOSTUS

ULKOALUEIDEN HOIDON TYÖSELOSTUS AS. OY TINAKARTANO Parivaljakonkuja 2, 00410 Helsinki ULKOALUEIDEN HOIDON TYÖSELOSTUS 19.6.2014 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Heta Seppälä Sivu 2/11 SISÄLLYSLUETTELO Käsitteistä... 3

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Viheralueiden puurakenteiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Viheralueiden puurakenteiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Viheralueiden puurakenteisiin liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen noudattaminen

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 410 Skill Viherrakentaminen. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 410 Skill Viherrakentaminen. Competitor Name Summary Form Skill Number 410 Skill Viherrakentaminen ing Scheme Lock 23-04-2012 16:27:41 Final Lock 26-04-2012 13:18:12 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C 1 Päivä;

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Myytäessä taimia vähittäin ei ruukkukokoa tai silmulukua tarvitse ilmoittaa. Tukkumyynnissä nämä tiedot on kuitenkin aina ilmoitettava.

Myytäessä taimia vähittäin ei ruukkukokoa tai silmulukua tarvitse ilmoittaa. Tukkumyynnissä nämä tiedot on kuitenkin aina ilmoitettava. PERENNAT Taimien tulee olla voimakkaita, ja niiden juuristojen tulee olla hyvin kehittyneitä. Juuripaakun on oltava läpijuurtunut. Heikkojuuriset lajit on myytävä astia- tai paakkutaimina. Myytäessä myös

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Kompostin käyttö maanparannuksessa aktivoi maaeliöstön kehittymistä. (Huom. jätevesilietekompostin raskasmetallipitoisuudet).

Kompostin käyttö maanparannuksessa aktivoi maaeliöstön kehittymistä. (Huom. jätevesilietekompostin raskasmetallipitoisuudet). Helsingin kaupunkitilaohje Kasvualustat http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kasvualustojen-laatuvaatimukset-2/ Kasvillisuusalueelle kannattaa suunnitella joko alueelle tyypillistä tai kasvuolosuhteiltaan

Lisätiedot

Kurtturuusun torjuntaohje

Kurtturuusun torjuntaohje Kurtturuusun torjuntaohje 1 Kurtturuusun tunnistaminen Monivuotinen pensas, kasvaa 0,5 1,5 m korkeaksi Lehdet kiiltävät, tumman vihreät ja uurteiset Syksyllä lehdet kellastuvat Varressa ja oksissa tiheästi

Lisätiedot

Taloyhtiön piha- ja viheralueet & Vihervuosi 2008. Timo Tossavainen Taloyhtio.netin päätoimittaja Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö

Taloyhtiön piha- ja viheralueet & Vihervuosi 2008. Timo Tossavainen Taloyhtio.netin päätoimittaja Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtiön piha- ja viheralueet & Vihervuosi 2008 Timo Tossavainen Taloyhtio.netin päätoimittaja Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Vihervuoden 2008 teemat 1. Viheralueet ja pihat viihtyisiksi kaikille

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Pystypuusta lattialankuksi

Pystypuusta lattialankuksi Pystypuusta lattialankuksi Naapuripalstallamme tehtiin eräänä talvena avohakkuu, jonka seurauksena seuraavan kesän puhurituulet kaatoivat useita suuria kuusia oman metsäpalstamme suojattomasta reunasta.

Lisätiedot

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen.

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen. KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI Näkymä Lusikkatieltä, korttelien 45094 ja 45116 välistä pohjoiseen. Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo, tiivistelmä 2.-3. Asemakaava, määräykset 4.-5 Korttelisuunnitelman

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Vapaa-ajan asunnon pihapiiri kuntoon Messukeskus, Helsinki 2013 Marko Pesu Suunnittelu- ja rakentamisvaihe Helppohoitoisesta ja luonnonmukaisesta mökkipihasta

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Viherympäristöliiton hyväksymät

Viherympäristöliiton hyväksymät Viherympäristöliiton hyväksymät Taimitarhakasvien lajitteluohjeet viherrakentamiseen Nämä ovat Viherympäristöliitto ry:n suositus taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeiksi. Jos näitä ohjeita sovelletaan

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 410 Skill Viherrakentaminen Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C 1 Päivä, Istutusallas ja ruukkuistutukset 2 Päivä, Puurakenteet ja Istutusaltaiden

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä.

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. Jättiputki Tunnistaminen Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. 2-3 vuotiaan kasvin lehtien lehdyköiden reunat ovat karkea- ja terävähampaisia, lehtiruodissa usein punaisia pilkkuja tai se

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

Puunhoito kaupunkiympäristössä & töiden valvonta. Työnjohtaja, arboristi Sami Kiema Vihervalvojakurssi HAMK 01.12.2015

Puunhoito kaupunkiympäristössä & töiden valvonta. Työnjohtaja, arboristi Sami Kiema Vihervalvojakurssi HAMK 01.12.2015 Puunhoito kaupunkiympäristössä & töiden valvonta Työnjohtaja, arboristi Sami Kiema Miksi puita kannattaa hoitaa? Puut ovat merkityksellisiä niin maisemallisesti, kuin terveydellisesti. Puusto luonnottomassa

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Hautausmaiden ylläpitäminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Hautausmaiden ylläpitäminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Hautausmaiden ylläpitoon liittyvien säädöksien, suunnitelmien ja asiakirjojen

Lisätiedot

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

OULUN ASEMATALOT - RAUTATIENKADUN YMPÄRISTÖTARKASTELU

OULUN ASEMATALOT - RAUTATIENKADUN YMPÄRISTÖTARKASTELU Devecon Group Oy OULUN ASEMATALOT - RAUTATIENKADUN YMPÄRISTÖTARKASTELU 1/8 OULUN ASEMATALOT - RAUTATIENKADUN YMPÄRISTÖTARKASTELU Muutosalue ja kohde Oulun Asematalot sijoittuvat pohjoisen alikulun/rautatiesillan

Lisätiedot

Sami Kiema puunhoidon työnjohtaja Helsingin kaupungin Stara, Läntinen kaupunkitekniikka Viikki 16.10.2012

Sami Kiema puunhoidon työnjohtaja Helsingin kaupungin Stara, Läntinen kaupunkitekniikka Viikki 16.10.2012 Sami Kiema puunhoidon työnjohtaja Helsingin kaupungin Stara, Läntinen kaupunkitekniikka Viikki 16.10.2012 Nykyään: Mikä kääpä, mitä aiheuttaa puulle, tarvitaanko mittauksia, onko puu jo riskitekijä ympäristölle,

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Viheralueiden kivirakenteiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Viheralueiden kivirakenteiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Viheralueiden kivirakenteisiin liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät!

Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät! Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät! Sami Nieminen Schetelig Oy Kuvat Elina Vuori / Puutarha&Kauppa Mona Plant System Miten säästät vettä, aikaa ja rahaa? Ja mistä kustannustehokkuus

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Maanalaisten rakenteiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Maanalaisten rakenteiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Maanalaisen rakenteen rakentamiseen liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

7.5. Finnsbacka. uusi porras. istuttava. betonimuuri. 19 Asematie pintavedet. johdetaan viheralueelle. nykyinen yhteys. puistoon vahvistetaan

7.5. Finnsbacka. uusi porras. istuttava. betonimuuri. 19 Asematie pintavedet. johdetaan viheralueelle. nykyinen yhteys. puistoon vahvistetaan 7.5 6 7 0 7 0 158 9 8 6 7 7 0 7 3 7 6 6 9 7 3 0 7 4 154 156 7 1 16 7 6 12 15 166 14 167 7 4 7 5 4 3 2 Asema Station 8 3 Alikulun ympäristö laatoitetaan harmaalla betonilaatalla. 7 9 5 Alikulun sokkelin

Lisätiedot

BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU, KASVILLISUUDEN TILAVARAUKSET, OLEMASSA OLEVAN KASVILLISUUDEN SÄILYTTÄMINEN

BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU, KASVILLISUUDEN TILAVARAUKSET, OLEMASSA OLEVAN KASVILLISUUDEN SÄILYTTÄMINEN BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU, KASVILLISUUDEN TILAVARAUKSET, OLEMASSA OLEVAN KASVILLISUUDEN SÄILYTTÄMINEN VANTAAN KASVILLISUUDEN KÄYTÖN PERIAATTEET SEMINAARI 15.2.2016 AINO-KAISA NUOTIO SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ,

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Ulkovarustealueiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Ulkovarustealueiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Ulkovarustealueeseen liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen noudattaminen

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Taimien istutusohjeet

Taimien istutusohjeet Taimien istutusohjeet Kärhöjen istutus Kasvupaikka: Aurinkoinen Kasvualusta: Tasaisen hikevä, runsasravinteinen, kalkittu ja salaojitettu kasvualusta. Kasvin tyvellä maan tulisi olla hiekkapitoista, mikä

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Piharakentamisen opas peltotontille

Piharakentamisen opas peltotontille Piharakentamisen opas peltotontille Sisältö Sisältö...2 1 Yleistä...2 2 Kasvillisuus...3 Kasvillisuuden merkitys pihapiirissä...3 Puut...4 Pensaat...6 Pensasaidat...7 Perennat...7 Nurmialueet...8 Suositeltavia

Lisätiedot

KOTIPIHAN PERENNAOHJE

KOTIPIHAN PERENNAOHJE KOTIPIHAN PERENNAOHJE Miten rakennetaan perennaryhmiä erilaisille kasvupaikoille: auringosta varjoon, kuivasta kosteaan? Tässä työohjeessa on monivuotisten kukkien istutusohjeita ja hoitoa helpottavia

Lisätiedot

Hienon asuinalueen muodostuminen

Hienon asuinalueen muodostuminen Hienon asuinalueen muodostuminen Kaikki yhdessä Alueen luonne, yhtenäisyys, yhteinen vaikutelma Luonteva maaston muotoilu maiseman luontaisen muodon mukaan Pihapuuston suhde maisemaan Kukin omalla tontillaan

Lisätiedot

11110 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus

11110 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus InfraRYL / TK242 TR7 Päivitys 1 11110 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus Tässä luvussa käsitellään työnaikaista kasvillisuuden poistoa, siirtoa ja suojausta. Pysyvät suojaukset

Lisätiedot

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi megawall GARDEN Bender Megawall Kaunis muuri, jolla voidaan rakentaa 1,05 m korkea tukimuuri. Sen mahdollistaa ainutlaatuinen rakenne ja geoverkkojärjestelmä. Muurikivet toimitetaan valmiiksi lohkottuina,

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

Herukkaviljelmän perustaminen

Herukkaviljelmän perustaminen Herukkaviljelmän perustaminen Vanhempi tutkija, asiakaspäällikkö Kalle Hoppula Tutkija Kati Hoppula Suonenjoki 15.11.2013 Herukkaviljelmän sijainti Ei hallanaralle paikalle. Itärinne vähiten hallanarka,

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

Runko: Laho nousee runkoon. Isoja oksia poistettu kaksi kappaletta. Nämä leikkaukset ovat flush cut-leikkauksia.

Runko: Laho nousee runkoon. Isoja oksia poistettu kaksi kappaletta. Nämä leikkaukset ovat flush cut-leikkauksia. 112. Quercus robur 112. Quercus robur 75 cm syvä onkalo vähän alaviistoon, 54 cm maasta (sensori 1, pohjoinen) Läpimitta 70,7 cm keskimäärin 45 % Kaivettu juuristoalueella. Suuri onkalo sensorien 4 ja

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 Asunto-osakeyhtiö Mäkärän tontin puut kuntoarvioitiin marraskuussa 2014. Kuntoarvioinnissa puista tutkittiin silmämääräisesti puun tyven, rungon ja latvuksen kunto. Lisäksi

Lisätiedot

GREEN FACTOR Jyväskylän pilottiprojekti

GREEN FACTOR Jyväskylän pilottiprojekti GREEN FACTOR Jyväskylän pilottiprojekti viherpolitiikan toimenpide periaatteen osana 12/2012 valmistui maisema-arkkitehtuurin diplomityö (Marja Pelo): Vihertehokkuus rakennetussa ympäristössä diplomityössä

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet.

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet. 1 Tässä luvussa esitetään betonikouruista, luonnonkivistä ja linjakuivatuselementeistä rakennetut hulevesikourut. Muovikourut esitetään julkaisussa InfraRYL. 221292 Muovikourut, InfraRYL. Asfalttikourut

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

Renne Sänisalmi. Maa-ainesseminaari 6.5.2010 Kajaani

Renne Sänisalmi. Maa-ainesseminaari 6.5.2010 Kajaani Renne Sänisalmi Kouluttaja, Kainuun ammattiopisto KIVIAINEKSET JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Maa-ainesseminaari 6.5.2010 Kajaani AIKUISOPISTO Esityksen sisältöä: viher- ja ympäristörakentaminen kiviainesten

Lisätiedot

KOTIPIHAN ISTUTUSOHJE

KOTIPIHAN ISTUTUSOHJE KOTIPIHAN ISTUTUSOHJE Istutus on helppoa, kun opit perusasiat. Tästä työohjeesta saat tietoa, kuinka istutat puutarhan monivuotiset kasvit: pensaat, puut, perennat ja köynnökset. Sisältää: Ensin paikat

Lisätiedot

Kaaren kautta leikkiin

Kaaren kautta leikkiin Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu ehdotus: Kaaren kautta leikkiin havainnekuva leikkialueelle saapumisesta etelän suunnasta 1/5 nykyinen suunnitelma/ tilanne: suunnitelma: suunnitelma:

Lisätiedot