SAKSAN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUDET! CURSOR / KOTKA 18. Maaliskuuta 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAKSAN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUDET! CURSOR / KOTKA 18. Maaliskuuta 2015"

Transkriptio

1 SAKSAN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUDET! CURSOR / KOTKA 18. Maaliskuuta 2015

2 Nils Kantola! siirtynyt Nokian palvelukseen Saksaan 1993 johtamaan Nokian Keski- Euroopan myyn;ä ja hankkimaan uusia Key Accounts - asiakkuuksia rakentamaan Elcoteqin Keski- Euroopan toimintoja, Elcoteq Deutschalnad GmbH:n perustaminen ja toimiminen toimitusjohtajana. Toiminut useiden suomalaisten ict- alan yritysten neuvonantajana, etabloitumisprosessissa ja asiakkuuksien hankkimisessa Keski- Euroopassa. (autoteollisuus, telekomunikaa;o, paperikoneteollisuus), viimeksi rakentanut Vestel'in (Euroopan suurin Consumer- ja professional- eletroniikan valmistaja) Pohjois- Euroopan toimintoja ja toiminut neljän tytäryh;ön TJ:na.Yhteistyöprojekteja Saksan taloudenedistämislaitosten ja suomalaisten yritysten välillä.

3 Hannu Heinonen! Asunut pitkään Keski- Euroopassa, toiminut usean metsäalan sekä metsäkonealan yrityksen johtotehtävissä (Finnboard, Fiskars, LogliZ, Finnpellets).Toiminut kaupallisena neuvoksena Suomen suurlähetystössä Wienissä. Lisäksi asiantuntemusta ajoneuvojen päällerakentamisesta sekä tuulivoima- alalta.perustanut ja käynnistänyt LogliZin ja Keslan Saksan myyn;yh;ön.viimeksi toiminut Sveaskogin, Sisu- Auton ja Penz crane GmbH:n neuvonantajana.lisäksi treidannut teollisuuspelle]ejä Venäjältä Euroopan suurasiakkaille sekä raakapuuta Ranskasta Suomeen ja Saksaan.

4 Matti Honkanen! Asunut useita vuosia ulkomailla, lähinnä Itä- Euroopassa ja Saksassa. Toiminut vuodesta 1987 läh;en lakimiehenä ja neuvonantajana kansainvälisissä vaa;vissa projekteissa mm. pankkien ja suuryritysten palveluksessa. Ollut mukana lakimiehenä useiden pohjoismaisten yritysten etabloitumishankkeissa ulkomaille. Toiminut vuodesta 2011 asianajajana ja osakkaana asianajotoimistossa. Laaja kokemus kansainvälisistä sopimusasioista ja kaupasta sekä yh;öjuridiikasta. Hoitaa toimeksiantoja suomen, ruotsin ja englannin kielen lisäksi venäjän ja saksan kielillä. Toimii tällä hetkellä osakkaana Asianajotoimisto Reims & Co Oy:ssä.

5 International Business Consulting! Neuvontapalveluja tarjoava "Interna;onal Business Consul;ng" au]aa suomalaisia pkt- yrityksiä kansainvälistymään nopeammin ja tehokkaammin saksankielisessä Keski- Euroopassa, Puolassa ja Benelux- maissa tarjoamalla käytännönläheisiä neuvonta- ja kansainvälistymispalveluita. Tarjoamamme palvelut sisältävät myös näihin lii]yvien toimenpiteiden käytännön toteutuksen kohdealueella. Meillä on pitkä kokemus liiketoiminnasta toiminta- alueellamme Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Puolassa ja Benelux- maissa. Olemme asiantun;joita, ohjelmistojen, järjestelmien ja teknisten tuo]eiden myynnissä ja markkinoinnissa sekä yritysten etabloitumiseen ja kansäinväliseen yritystoimintaan lii]yvissä kysymyksissä. Tarjoamamme palvelut perustuvat pitkäaikaiseen omakohtaiseen käytännön kokemukseen. Pystymme au]amaan yritystäsi tehokkaas; Saksan Baden- Wür]embergin osaval;ossa sijaitsevasta toimipisteestämme käsin. Olemme yrityksesi paikallinen tuki- ja asiantun;jaorganisaa;o saksankielisellä toiminta- alueella, Puolassa ja Benelux- maissa.

6 Onnistu Saksassa Menestyt muuallakin! Miksi Saksaan: Saksa on ollut kau]a aikojen Suomelle tärkeimpiä kauppakumppaneita, niin viennin kuin tuonninkin osalta. Euroopan väkirikkaimpana ja vauraimpana val;ona Saksa ei ole mene]änyt huonoinakaan aikoina talousveturin roolia. Nyt maailmantalouden olessa heikko, Saksa on kuitenkin en;stä vahvempi.suomalaiset yritykset ovat ;etoisia, e]ä Saksa on vaa;va sekä luote]ava kauppakumppani. Tänne on tultu mones; innokkaina mu]a törmä]y käytännön ongelmiin niin tuo]eiden kuin toimintatapojenkin osalta. On toki esimerkkejä hyvin etabloituneista suomalaisista yrityksistä, niitä on kuitenkin lian vähän siihen nähden mitä suomalaisella osaamisella ja innova;ivisuudella voi saavu]aa.

7 Saksa! Tunnuslukuja: Saksan väestö ja kansantalous EU-maiden suurin, 81,1 miljoonaa asukasta Saksan Liittotasavalta koostuu 16:sta osavaltiosta Berliini suurin kaupunki, 3,5 miljoonaa asukasta (14 kaupunkia asukasluvultaan yli ) Saksa sijaitsee Euroopan maantieteellisessä keskustassa, 9 naapurimaata Saksa on viennin maailmanmestari, vuonna 2013 EUR 1093,9 miljardia, tuonti EUR 895 miljardia. BKT-kasvu ,6%

8 Saksan ja Suomen välinen Kauppa!

9 Saksan osuus Suomen viennistä v.2012 alimmillaan Saksojen yhdistymisen jälkeen!! Saksa nousi kuitenkin 2014 Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi Lähde: Suomen Tulli

10 Saksa on vaikea maa?! tämä on legenda Suomessa edelleen. Miksi näin on? Saksa mielletään edelleen vanhoilliseksi maaksi. Maailman ehkä järjestäytyneimpänä maana, siellä on normeja ja säädöksiä asiasta kun asiasta. Ihmiset ovat edelleenkin virallisempia kollegat jopa teitittelevät toisiaan edelleen. Järjestelmällinen, pikkutarkka toimintapa katsotaan heikkoudeksi. Kun on hyväksynyt tämän, loppujen lopuksi siitä löytyy ainesta, jota kannattaisi kopioida, ei ole sattuma, että Saksa on niin vahva talous kuin se on.

11 Tämän hetken Suomikuva Saksassa! Miten Suomi näkyy tiedotusvälineissä ja mikä kuva Suomesta välittyy: Suomi mielletään edelleen poliittisesti neutraaliseksi maaksi. Edistyksellinen maa monessa suhteessa. Suomi on osa rikasta Pohjois-Eurooppa. Suomessa esimerkillinen koululaitos Suomen PISA-tulokset näkyvät, kaunokirjoituksen lopettaminen kouluissa näkyvästi esillä. EU:n mallioppilas.

12 Nyt puhutaan! mm.seuraavat teemat ovat ajankohtaisia Saksassa: -Cyber Security -Industrie 4.0 -Clean Tech -Biotalous/Bioenergia -ARENA2036 active research environent for next generation of automobiles -Telemedizin

13 Miten aloittaa etabloituminen!! Yrittämällä löytää ensimmäinen asiakas, olettamalla, että kauppa syntyy heti? Tämä ei yleensä onnistu, johtuen siitä, että yrityksillä on oma rajoittunut käsitys tuotteesta ja osaamisesta! Myöskään pelkkä tekninen kuvaus tuotteesta ja hinta eivät johda onnistumiseen. Kun tuote tai palvelu on ensin todettu kilpailukykyiseksi kotimarkkinoilla, niin sen menestymismahdollisuudet pitää arvioida Saksassa kuten muillakin vientimarkkinoilla teettämällä: -markkinatutkimus -kilpailutilanneselvitys -mahdollinen koemarkkinointi

14 Miten sitten pitäisi aloittaa?! Identifioi potentiaalinen asiakas tai yhteistyökumppani: Pyri yhteistyöhön hänen kanssaan, ymmärrä hänen prosessit ja nykyinen toimintatapa Hänet pitää saada ymmärtämään miksi tämä tuote syrjäyttää vanhan, tehostaa toimintaa ja tuo säästöjä. Saksalaisten asiakkaiden vaatimukset ovat kovat. On oltava valmis reagoimaan nopeasti ja usein germanisoimaan omia tuotteita ja toimintatapoja. Saksalaiselta kumppanilta saat aina palautetta niin hyvää kuin kriittistäkin, Hän on kiinnostunut myös osallistumaan tuotteen kehittämiseen ja kun lopputuotteessa on huomioitu asioita mitä on yhdessä kehitetty se on jo hyvä myyntiargumentti.

15 Tuotteen hinnan merkitys!! kaikki tietävät, että Saksa on maailman hintakilpailluin maa, ehkä siksi sitä pidetään vaikeana lähestyä?! Tämä on totta, toimimalla saksalaisten yritysten myötävaikutuksella, olemalla yhteistyökumppaneita, saadaan kustannusrakenne tuotteen tai palveluiden osalta optimoitua. Jos saksalaisiin tuotevaatimuksiin on pystytty vastaamaan, niin on hyvät edellytykset onnistua muillakin markkinoilla, joilla voidaan vielä tinkiä spekseissä ja näin lisätä kannattavuutta. Tuomalla erityisosaamista ja uutta innovaatiota saadan focus pois hinnasta Hinta on merkittävä tekijä mutta vielä tärkeämpää on, että asiakas saadaan vakuuttuneeksi tuotteen ja palvelun teknillisistä ja laadullisista eduista, joista hän hyötyy ja joilla hänen kilpailutilanne paranee.

16 Laatu! uskon, että saksalaisella on jo syntyessään geeniperäinen laatutaju: Jokainen tuntee vanhan Made in Germany käsitteen, mikä on taas jonkin ajan hiljaiselon jälkeen tullut ajankohtaiseksi. Tästä seuraa myös, että tavarat ja tuotteet, jotka tuodaan maahan ovat laadukkaita. Yksityiset kuluttajatkin katsovat, että tuotteen hinta ja laatu vastaavat sitä mitä ostavat. Jos jälkikäteen todetaan, että näin ei ollut se palautetaan, ilman suurempaa hämminkiä. Yleisesti ottaen tuotteiden ja palveluiden teknillinen ja toiminnallinen laatu Ratkaisevat vientimarkkinoilla onnistumisen. Ne ovat tärkeimmät kilpailutekijät, joita suomalaisilla yrityksillä on globaalissa kilpailussa. Erityisen tärkeää tämä on Saksan markkinoilla, joilla asiakkaiden vaatimustaso on korkea. Tekninen laatu merkitsee alansa kärkipään, jopa ylivoimaista tuotetta ja samoin toiminnallinen laatu ratkaisevat asiakkaan luottamuksen voittamista oikealla kommunikaatiolla ja nopealla reagoimisella.

17 Mitä saksalainen yhteistyökumppani / asiakas arvostaa?! kun hinta ja laatu on kunnossa mitä sitten? Saksassa liikesuhteen luomiseen menee aikaa mutta kun on sen saavuttanut se kestää myös. Niin liikesuhteissa kun tavaroidenkin suhteessa ei tunneta poisheittomentaliteettia. Tämä on etu silloin kun tulee eteen kriittisiä tilanteita. Luotettavuus, niin toimituksissa kuin kaikkien sovitun pitämisessä on a ja o. Jatkuva yhteydenpito ja mahdollisesti kaikki suullisesti sovittu pitää vahvistaa kirjallisesti, pienemmätkin asiat.

18 Yhteistyö liitovaltioiden taloudenedistämislaitosten kanssa. (Wirtschaftsförderung)! Näiden laitosten tehtävänä on auttaa saksalaisten yritysten etabloituminen ulkomaille sekä auttaa ulkomaalaisia yrityksiä yhteistyöhön Saksassa olevien yritysten kanssa, sekä avustaa eri tavoin jos yritys on etabloitumassa tai investoimassa Saksaan. Nämä laitokset toimivat Liittovaltioiden ministeriöiden alla.

19 Millä tavoin näitä instituutioita voi hyödyntää?! Kun yritys on pyrkimässä Saksan markkinoille: Mahdollisuus järjestää kohdennettuja yritystapaamisia niin Saksassa kun Suomessakin Edesauttavat toimimisen eri clustereiden ja verkostojen kanssa sekä moninaisten tutkimuslaitosten kanssa. Avustavat Saksassa olevia yrityksiä niiden etabloituessa ulkomaille.

20 Kokemukset toimimisesta Liittovaltioiden taloudenedistämislaitosten kanssa! Vuosien kokemuksen perusteella voimme sanoa, että yhteistyö on ollut joustavaa, ei byrokraattista, etenkin hyödyllistä ja tuonut useita uusia optioita asioiden toteuttamisessa. Asenne siellä on kaiken kaikkiaan erittäin positiivinen ja auttamishaluinen.

21 Miten voimme auttaa! Emme ole kaikkien tekniikoiden ja tuotteiden syvällisiä asiantuntijoita: Toimimme käytännönläheisesti, hyödyntämällä vuosien mittaan rakentunutta verkostoamme. Avaamme yhteydet, pyrimme viemään yritykset sinne missä asiakkaat tai mahdolliset yhteistyöpartnerit ovat. Meidän ei tarvitse miettiä miten nyt tässä kulttuurissa olisi parasta toimia, tai mistä pitäisi nyt alkaa. Pääsemme suoraan asian ytimeen, paikan päällä olevana, kokemuksemme sekä verkostomme nopeuttavat ja helpottavat konkreettisten asioiden eteenpäin vientiä.

22 Palvelut! autamme yrityksiä etabloitumaan tarjoamalla seuraavia neuvontapalveluja: #yhteistyöhankkeet organisaatioiden ja instituutioiden kanssa #yhteistyö eri osavaltioiden taloudenedistämislaitosten kanssa #projektiyhteistyö Frauenhoferinstitut /SIT #asiakashaku ja kohderyhmäselvitys #markkinaselvitys #kilpailijaselvitys #tekniset selvitykset #kansainväliset sopimukset #yrityksen etabloituminen /yhteisvientihankkeet #partnereiden haku #yrityksen perustaminen

23 Saksassa on työvoimapula!! Suomessa vapautunutta insinöörikapasiteettia On hyvin mahdollista, että yhteistyön kautta voidaan saavuttaa tilanne, jossa osaprojektit toteutetaan suomalaisessa yrityksessä ja siitä poikii mahdollisesti suurempi kokonaisuus. Tämä ei ole harvinaista ict-alan yrityksissä, toimii muillakin alueilla. (Meyer Werft)

24 Yhteistyö Kotkan alueen yritysten kanssa! olen vakuuttunut, että voimme yhteistyön avulla edistää ja auttaa konkreettisesti suomalaisten yritysten mukaanpääsyä kansainvälisille markkinoille vuosikausien kokemuksella ja verkostolla. Sijaintimme markkinoiden keskipisteessä ja kokemuksellamme ja verkostollamme helpottaa konkreettisten asioiden eteenpäin vientiä ja nopeuttaa etabloitumistoimenpiteiden suorittamista kohdemaissa. Pyrimme myös saamaan ulkomaisia yrityksiä ja investoijia Suomeen. Nils Kantola International Business Consulting Beim Weissen Weg Baden-Baden Germany

25 KIITOS!! Nils Kantola Hannu Heinonen Matti Honkanen

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Päättäjä Tuula Teeri. Rahan hankkiminen onnistuu, kun on riittävän hyvä idea ja kyky kaupallistaa se. Vientikauppa Picote Oy

Päättäjä Tuula Teeri. Rahan hankkiminen onnistuu, kun on riittävän hyvä idea ja kyky kaupallistaa se. Vientikauppa Picote Oy 3 Cabforcen kilpailukyky perustuu nopeuteen, teknologiaosaamiseen, globaaliuteen ja ketteryyteen. 11 Finnvera rahoittaa yrityksiä myös matalasuhdanteessa. nro 1 2014 Päättäjä Tuula Teeri Rahan hankkiminen

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot