Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämisessä"

Transkriptio

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia EDUSKUNTA Puh. (09) 4321 / Faksi: (09) Sähköposti: Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämisessä Asia koskee seuraavia tahoja ja henkilöitä: - Pohjois-Savon ELY-keskus (ent. ympäristökeskus), projektipäällikkö Hannu Koponen - Juankosken kaupunki, kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Lösönen - Kaavin kunta ja Juankosken kaupunki, ympäristösihteeri Leena Karppinen - Juankosken ja Kaavin ympäristölautakunta, pj. Toivo Laitinen - Nilsiän kunta, kunnanjohtaja ja ympäristölautakunta - ympäristöministeriö, ylitarkastaja Pekka Tuunanen Koillis-Savon ulkoilureitin täydentämishankkeessa on noussut esille useita maastoliikennelain soveltamiseen liittyviä epäkohtia, joiden suhteen pyytäisin Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanottoa ja toimia. 1) Ulkoilureitistö onkin moottorikelkkareitistö Ko. ulkoilureitistön täydentämishanke on tosiasiassa moottorikelkkareitistön rakentamishanke, koska 97% hankkeen rahoituksesta käytetään moottorikelkkareitteihin (ks. liite 1. Koponen 2006, 14). Ulkoilureitistöihin saatujen julkisten varojen käyttö pelkästään moottorikelkkareitteihin on kyseenalaista ja ulkoilureittitermin käyttö tässä yhteydessä on harhaanjohtavaa. Tätä termiä ovat käyttäneet niin ELY-keskus kuin Koillis-Savon kunnatkin (ks. liite 2. Kuntien ja ELYkeskuksen välinen sopimus) 2) Reittitoimitusmenettely ensisijaisena reitin perustamismenettelynä Moottorikelkkareittien perustamisesta on säädetty maastoliikennelain kolmannessa luvussa, jossa sanotaan sanatarkasti seuraavaa: Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa. Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa. (Maastoliikennelaki /1710, 16 ) 1

2 Moottorikelkkareitti voidaan perustaa lainvoimaisen suunnitelman perusteella reitin pitäjän ja maanomistajan välisellä sopimuksella (jolloin maanomistaja ilmaisee suostumuksensa) tai reittitoimitusmenetellyllä, joka on käytännössä pakkokeino, sillä se voidaan panna täytäntöön ilman maanomistajan suostumusta (liite 1. Koponen 2006, s.10). Lainsäätäjän lähtökohtana on kuitenkin ollut epäilemättä se, että moottorikelkkareitin perustaminen edellyttää yleensä maanomistajan suostumusta ja vastoin maanomistajan suostumusta reitti voidaan perustaa vain poikkeustapauksissa. Juankoskella ja Kaavilla maanomistajille ei kuitenkaan ole esitetty ollenkaan sitä mahdollisuutta, että virallinen moottorikelkkareitti voitaisiin perustaa sopimuksin. Päinvastoin Pohjois-Savon ympäristökeskus suositti jo vuonna 2006 reittitoimitusmenettelyn käyttöä (liite 1. s ). Samana vuonna tehdyssä kuntien ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen välisessä sopimuksessa (ks. liite 2. s. 1 kohta Juankosken kaupunki pykälä 7) sopimusmenettely on vielä esillä siinä mielessä, että mikäli maanomistajan kanssa ei päästä sopimukseen, hakee kaupunki ulkoilureittitoimitusta. Lain edellyttämää maanomistajien suostumusta (sopimusmahdollisuutta) ei ole missään vaiheessa kysytty kunnan tai ELY-keskuksen taholta. Haluaisinkin kuulla Eduskunnan oikeusasiamiehen kannan siihen, toimivatko kunnat virheellisesti, kun tekivät ELY-keskuksen kanssa sopimuksen reitin suunnittelusta ja rakentamisesta selvittämättä ensin sitä, onko olemassa lain mukaisia perusteita sille, että reitti voidaan perustaa myös vastoin maanomistajan suostumusta. Tämä nimittäin antoi Pohjois- Savon ympäristökeskukselle mahdollisuuden lähteä toteuttamaan reittiä muutoin kuin sopimusmenettelyä käyttäen. Vuonna 2006 tehdyssä sopimuksessa (liite 2) todetaan, että mikäli sopimuksiin ei päästä, käytetään reittitoimitusmenetelmää. Sopimuksiin ei ole kuitenkaan edes pyritty. Lain edellyttämä peruste (yleinen kulkuyhteyden tarve) on keksitty ottaa käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun maanomistajat ovat alkaneet vastustaa reitin rakentamista, tai sitten taustalla on Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös ( ), jonka ratkaisun kohdassa 3.6 sanotaan seuraavaa: Olisi kuitenkin huolehdittava siitä, että sopimukset on tehty koko reitille ennen reitin rakentamista ja erityisesti siitä, että keskelle reittiä ei jää osuuksia, joista sopimusta ei ole ( ) Ympäristökeskuksen mukaan Nilsiän kaupunki päättää reittitoimituksen hakemisesta mikäli teidän kanssanne ei päästä sopimukseen reitin rakentamisesta maillenne. Reittitoimitus ei kuitenkaan korvaa puuttuvaa sopimusta. Jotta ulkoilureittitoimitus voidaan perustaa reittitoimituksessa sen pohjaksi tarvitaan joko vahvistettu ulkoilureittisuunnitelma, kaavavaraus tai asianosaisten sopimus alueen luovuttamisesta reittiä varten. Ilmeisesti Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on päätelty, että koska sopimusten tekeminen kaikkien maanomistajien kanssa on vaikeaa, niin on parasta lähteä valmistelemaan vahvistettavaa ulkoilureittisuunnitelmaa ja reittitoimitusta, eikä edes yrittää sopimuksia. Haluaisinkin kuulla, voidaanko virallisten moottorikelkkareittien perustamisessa käyttää ensisijaisena menettelytapana reittitoimitusmenettelyä ja onko Pohjois-Savon ELY-keskus ja alueen kunnat toimineet virheellisesti näin toimiessaan? Eikö ensisijaisena keinona tulisi olla maanomistajien suostumuksen kysyminen ja tämän pohjalta tehtävät sopimukset, ei pakkokeino? 2

3 Näihin kysymyksiin liittyen toivoisin, että Eduskunnan oikeusasiamies kiinnittäisi huomiota meneillään olevaan maastoliikennelain osittaisuudistukseen ja esittäisi kantansa siihen, missä vaiheessa, kenen toimesta ja millä perusteella voidaan sopimusten sijaan soveltaa reittitoimitusmenettelyä moottorikelkka- ja mönkijäreittejä perustettaessa. 3) Moottorikelkkareitistö itse yleisen kulkuyhteyden tarpeen perusteena Lain mukaan moottorikelkkareitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta. Kaavin kunnan ympäristölautakunta (joka on yhteinen Juankosken kunnan kanssa) on tuoreessa päätöksessään (13.10) päättänyt perustaa Juankoski-Poutilanmäki-reitin vastoin maanomistajien suostumusta ja todennut seuraavasti: Suunnitelmassa on perusteet sille, että reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi. Reitti on osa Koillis-Savon urheilureittien täydennyshanketta, jossa viiden kunnan alueella virallistetaan moottorikelkkareittejä. Suunniteltavalta Koillis-Savon reitistöltä on yhteydet myös viereisiin seutukuntiin. Suunnitelma käsittää reitin Juankoskelta Kaavin ja Tuusniemen rajalle, Poutilanmäelle. (liite 3, s. 16). Yleisen kulkuyhteyden tarpeen katsotaan siis syntyvän siitä, että viiden kunnan alueella (joista kahden kunnan alueella asiasta päättää sama ympäristölautakunta) on menossa urheilureittien täydennyshanke, josta kunnat sopivat vuonna 2006 (ks. liite 2). Tältä reitistöltä olisi puolestaan yhteydet läheisiin seutukuntiin. Kyseinen perustelu on kuitenkin kehäpäätelmä ja siksi kestämätön: reittien rakentamista perustellaan yleisen kulkuyhteyden tarpeella, jonka väitetään muodostuvan siitä, että rakennetaan reittejä. Lainsäätäjä on kuitenkin mitä ilmeisimmin viitannut yleisen kulkuyhteyden luomisen tarpeella Lappiin, missä moottorikelkat ovat yleinen liikkumisväline toisin kuin Savossa, missä ne ovat käytännössä kokonaan matkailuteollisuuden ja harvojen harrastajien vapaa-ajan välineitä. Savon metsäisessä luonnossa moottorikelkka ei voi olla yleinen liikenneväline ja autoliikenteen edellyttämä tieverkosto on olemassa. Yleisen kulkuyhteyden tarvetta käytetäänkin siis keksittynä perusteluna sille, että reitit voidaan perustaa vastoin maanomistajien suostumusta reittitoimitusmenettelyllä. Koska aitoa yleisen kulkuyhteyden tarvetta ei ole, on tarpeen väitetty muodostuvan reitistöstä itsestään, mikä on järjetön kehäpäätelmä. Mikäli käytetty perustelu hyväksytään, on asialla valtakunnallista merkitystä. Yleisen kulkuyhteyden tarpeen nojalla maahan voidaan vastoin maanomistajien suostumusta perustaa koko maan kattava moottorikelkkaväylästö (jota voi viime kädessä perustella esim. yleisen kulkuyhteyden tarpeella muihin pohjoismaihin ja Venäjälle). Tällaisen valtakunnallisen väylästön perustaminen on vireillä ympäristöministeriössä (ks. liite 4), josta käsin yhtäältä ohjeistetaan ELYkeskuksien kautta paikallisia hankkeita ja toisaalta pyritään muokkaamaan lainsäädäntöä. Ylitarkastaja Pekka Tuunanen on tilannut selvityksen valtakunnallisesta väylästöstä ja vetää maastoliikennelain osittaisuudistusta, jolla tähdätään siihen, että maanomistajilla olisi yhä vähemmän keinoja estää reittien rakentaminen mailleen. 3

4 Haluaisinkin kuulla Eduskunnan oikeusasiamiehen kannan siihen, miltä perustalta voi muodostua se yleisen kulkuyhteyden tarve, jonka nojalla moottorikelkkareittejä voi perustaa vastoin maanomistajan suostumusta? Voiko kyseeseen tulla reittirakentamisen ketjuttaminen, jolloin reitit perustelevat itse itsensä? Tällä kannalla on merkitystä sekä meneillään olevan maastoliikennelain osittaisuudistuksen että ympäristöministeriössä ajetun valtakunnallisen väylästön perustamisen suhteen. 4) Puuttuvat ja/tai raportoimattomat vaikutusten arvioinnit Maastoliikennelain mukaan moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa. Laki siis yksiselitteisesti kieltää reitin perustamisen, mikäli tästä on laissa määritetyille tahoille huomattavaa haittaa. Toisaalta kyseisessä lainkohdassa ei säädetä siitä, kuinka mahdolliset haitat tulisi selvittää ja merkittävyytensä suhteen arvioida. Laissa todetaan kuitenkin, että haittojen ehkäisemiseksi ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi on noudatettava myös, mitä muualla laissa säädetään. (Maastoliikennelaki /1710, 1 ) Ympäristöministeriön julkaisemassa raportissa onkin todettu (liite 4. Päivänen et al. 2009), että moottorikelkkareitin perustaminen on katsottava viranomaistoiminnaksi, jota koskee Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista eli ns. SOVA-laki ( /200). Lain mukaan lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen perustuvasta viranomaisen suunnitelmasta ja ohjelmasta on tehtävä ympäristöarviointi, jos ( ) kyse on maa-, metsä- tai kalataloutta, energiahuoltoa, teollisuutta, liikennettä, jätehuoltoa, vesitaloutta, televiestintää, matkailua, aluekehitystä, alueidenkäyttöä, ympäristönsuojelua taikka luonnonsuojelua varten laadittavasta suunnitelmasta tai ohjelmasta, joka luo puitteet hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille. (SOVA 4 ) Tämän perustalta voidaan yksiselitteisesti todeta, että maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, (luonto)matkailuun, aluekehitykseen, ympäristönsuojeluun ja luonnonsuojeluun liittyvän moottorikelkkailureittisuunnitelman valmistelu edellyttää ympäristövaikutusten selvittämistä. Laissa todetaan myös, että suunnitelman ympäristövaikutusten selvittäminen on reittisuunnitelman hyväksymisestä päätöksen tekevän ympäristölautakunnan vastuulla: Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävässä määrin valmistelun kuluessa, jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. (Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista /200, 3 ) Ympäristövaikutus on edellä mainitun SOVA-lain kohdassa 2 säädetty tarkoittamaan suunnitelman tai ohjelman välitöntä ja välillistä vaikutusta Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: 4

5 a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; e) a d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin Ympäristöarviointi on säädetty kohdassa 2 tarkoittamaan 8 11 :n mukaista suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutusten arviointia ja siihen sisältyvää ympäristöselostuksen laatimista, kuulemisten järjestämistä, ympäristöselostuksen ja kuulemisten tulosten huomioon ottamista päätöksenteossa sekä päätöksestä tiedottamista Kohdissa 8-11 on laissa säädetty yksityiskohtaisesti ympäristöselostuksen valmistelusta, tiedottamisesta ja suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta sekä ympäristöselostuksesta kuulemisesta. Ympäristöselostuksen valmistelusta todetaan muun muassa seuraavaa: Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen selvittää ja arvioi suunnitelman tai ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja laatii ympäristöselostuksen. Ympäristöselostus laaditaan osana muuta valmistelua ennen suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä. (SOVA 8 ) Koillis-Savossa moottorikelkkareittisuunnitelmien valmistelun yhteydessä ei ole riittävissä määrin selvitetty reitin perustamisesta koituvia ympäristövaikutuksia. Ympäristöarviointia ei ole toteutettu SOVA-lain säädetyllä tavalla eikä ympäristöselostusta ole laadittu ja julkaistu esimerkiksi reittisuunnitelmatekstin (esim. P-S:n ympäristökeskuksen kirjoittama Juankosken moottorikelkkareitti. Reittisuunnitelma Juankoski-Pieksäntaipale 2009) yhteydessä. Kun kysyin P-S:n ympäristökeskuksen Hannu Koposelta puhelimitse sitä, kuinka ja kenen toimesta vaikutusten arvioinnit on tehty, vastasi hän, että arvioinnit on tehty ympäristökeskuksessa. Toisin sanoen, sama taho joka ohjeistaa kuntia reittien rakentamisesta ja suunnittelee reitit, myös arvioi näiden reittien vaikutukset. Kun ELY-keskuksen sisälle rakennettu projektiorganisaatio elää ja kuolee projektiensa myötä, niin on syytä epäillä, ettei tämä organisaatio tuo esille sellaisia vaikutuksia, jotka saattaisivat estää reittien rakentamisen, koska tämä johtaisi organisaation itsensä tuhoon. Huoli on vakava, sillä maastoliikennelain osittaisuudistuksen valmistelumateriaalissa on esitetty, että jatkossa ELY-keskus tekisi myös reittejä koskevat päätökset! Reittisuunnitelmia vielä toistaiseksi hyväksyvät ympäristölautakunnat ovat täysin sen varassa, mitä ELY-keskus vaikutuksista sanoo. Esimerkiksi Kaavin ympäristösihteeri on kirjoittamissaan lautakunnan vastauksissa toistuvasti vedonnut siihen, että heillä ei ole tiedossaan huomattavia haittoja. Kuinka voisi ollakaan, kun vaikutuksia ei ole tutkittu? Esimerkiksi Juankoski- Poutilanmäki-reittiä koskevassa päätöksessään lautakunta nojaa kokonaan ELY-keskukseen 5

6 vaikka ELY-keskus ei ole vastoin SOVA-lakia osoittanut suunnitelman yhteydessä (ulkopuolisen) tekemiä vaikutustenarviointi-raportteja: Reittisuunnitelmasta saatavien tietojen ja suunnitelmaa käsiteltäessä saatujen tietojen nojalla on arvioitavissa, että edellä mainittuja haittoja ei aiheudu. Reitti on suunniteltu huolellisesti ja suunnitelmassa on otettu huomioon mm. ympäristölle ja yksityiselle edulle mahdollisesti tulevat haitat. ELY-keskuksella on laaja monialainen asiantuntemus ympäristöasioista ja sitä on käytetty hyväksi reittisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Lisäksi asioita on selvitelty suunnitelmavaiheessa esim. Metsäkeskus Pohjois-Savon ja Pohjois- Savon riistanhoitopiirin kanssa. (liite 3. s.16) Haluaisinkin tietää Eduskunnan oikeusasiamiehen kannan ensinnä siihen, ovatko Juankosken ja Kaavin kunnat ja Pohjois-Savon ELY-keskus toimineet maastoliikennelain ja SOVA-lain vastaisesti, kun vaikutusten arviointeja ei ole raportoitu julkisesti, jolloin syntyy epäilys siitä, onko niitä edes tehty. Toiseksi haluaisin kuulla oikeusasiamiehen kannan siitä, onko vaikutuksia arvioitu riittävästi ja kolmanneksi, mitä on laissa määritelty huomattava haitta: usean valittajan mukaan reiteistä on huomattavaa haittaa, ELY-keskuksen mielestä ei. Oma näkemykseni on, että maastoliikennelaissa säädetyt edellytykset moottorikelkkareitin perustamiselle eivät toteudu: Ei ole tietoa siitä, aiheutuuko sen käyttämisestä ( ) luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa. (Maastoliikennelaki /1710, 16 ) Tällä kannalla on myös merkitystä meneillään olevan maastoliikennelain osittaisuudistuksen suhteen: lakiin on saatava selkeät vaikutusten arviointeja koskevat määräykset. Lain osittaisuudistuksen suhteen toivoisin, että oikeusasiamies tutustuisi Kansalaisten maastoliikennelain osittaisuudistusta koskevaan lausuntoon (liite 5). Helsingissä Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin Kunnioittavasti, Timo Heikkinen maanomistaja (Juankoski) Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry:n puheenjohtaja (yhdistyksen kotipaikka Juankoski) 6

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus Hannu Joona Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus 1. Johdanto Arvopaperimarkkinarikoksia koskeva rikoslain 51 luvun 1 :n mukainen sisäpiirintiedon väärinkäyttösäännös sisältää seuraavat keskeiset

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD HT, OTL, VT, dosentti (UNNL0HQQROD 10.10.2007 Valtioneuvoston päätös 28.6.2007 kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä +XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/561/1/2012 1/9 ASIA Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Metsälehti_Moottorikelkoille oma tieverkosto maanomistajien tahdosta riippumatta Näytettävät viestit: 1 39/39 Sivu: 1/1 1 Päivitetty: 17.2.

Metsälehti_Moottorikelkoille oma tieverkosto maanomistajien tahdosta riippumatta Näytettävät viestit: 1 39/39 Sivu: 1/1 1 Päivitetty: 17.2. 1 Metsälehti_ Näytettävät viestit: 1 39/39 Sivu: 1/1 1 Päivitetty: 17.2.2011 22:25 http://www.xn--metslehti-y2a.fi/fi-fi/forum/thread.aspx?threadid=6cb9e3b4-4bac-4f38-913c-e0843164c6ab 14.4.2010 18:38,

Lisätiedot