MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA"

Transkriptio

1 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA Pohjois-Savon TE- keskus Kuopio Yliarkkitehti Raija Seppänen Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto / Maaseudun kehittämisyksikkö

2 RAKENTAMISEN SUHDANTEISTA V Korot ennätyksellisen matalalla, inflaatio esim. raaka-aineiden hintojen laskun myötä hidastunut merkittävästi Investoinnit supistuvat edelleen Valtiovallan elvytystoimet kohdistuvat tuettuun asuntotuotantoon, korjausrakentamiseen ja maa- ja vesirakentamiseen Rakentamisen suhdannehuippu oli v ( 51,7 milj m3) V jyrkkä väheneminen kaikilla rakentamisen sektoreilla; uusia talonrakennustöitä aloitetaan yht. 30 milj. m3 eli 1/3 vähemmän kuin 2008 Työvoiman vähentäminen jatkuu v rakentamisen arvioidaan vähenevän vielä 3% Maatalousrakennusten rakentaminen supistui 16% uudisrakent. volyymi-indeksillä mitaten v rakennuslupien määrä lisääntyi 1/5 v:sta 2008 (tukien avautuminen), mutta hankkeiden aloitukset ovat lykkääntyneet Maatalouden investoinnit tuotantorakennuksiin, koneisiin ja salaojitukseen olleet viime vuosina n. 700 milj.

3 RAKENTAMISEN KESKEISIÄ SUHDANNEKUVAAJIA lokakuu 2009 / Rakennusteollisuus ry:n suhdannekatsaus Rakentaminen*, määrän muutos % ,3 7,1 0,3-12,0-3,0 Talonrakentaminen* 4,8 7,0-0,2-15,0-4,0 Korjausrakentaminen** 3,5 3,5 3,7 1,0 2,0 Maa- ja vesirakentaminen* 2,5 7,7 2,0-2,0 0,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 43,3 51,7 41,9 30,0 29,5 Asuinrakennukset 15,1 13,5 10,6 8,2 9,0 Liike- ja toimistorakennukset 8,2 12,2 8,5 4,5 4,0 Julkiset palvelurakennukset 1,9 2,4 3,1 3,0 3,0 Teollisuus- ja varastorakennukset 10,0 15,2 12,5 7,0 6,0 Maatalousrakennukset 4,2 4,5 3,5 4,0 4,0 Muut rakennukset 3,9 3,9 3,7 3,3 3,5 *Kansantalouden tilinpito **Rakentamisen vuosikirja

4 MIKSI MAASEUTUA KEHITETÄÄN EU:ssa? Maaseudun kehittäminen on tärkeä toiminta-alue, sillä: EU:n pinta-alasta 91 prosenttia on maaseutua Yli 56 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltion väestöstä asuu maaseudulla Maatalous ja metsätalous vaikuttavat ratkaisevasti maankäyttöön ja luonnonvarojen hoitoon EU:n maaseutualueilla, ja näiden peruselinkeinojen pohjalta maaseutuyhteisöjen elinkeinoelämää voidaan edelleen monipuolistaa Maaseudun kehittämispolitiikan tehostaminen on yksi EU:n keskeistä tavoitteista

5 MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TOIMIALAAN KUULUVAT VALTIONEUVOSTON ASETTAMAT TEHTÄVÄT maaseudun kehittäminen maatalous metsätalous kala-, riista- ja porotalous vesitalous uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, hoito ja suojelu elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden turvallisuus ja laatu eläinten terveys ja hyvinvointi kasvinterveys maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö

6 UUSIUTUVIA LUONNONVAROJA ovat esimerkiksi PELTOEKOSYSTEEMIT MAA- JA PUUTARHATALOUDEN TUOTANTOKASVIT METSÄT METSIEN PUUTAVARAT JA KERÄILYTUOTTEET VESIVARAT MAASEUTUMAISEMA MAATALOUDEN TUOTANTOELÄIMET MUUT KOTIELÄIMET RIISTAELÄIMET POROT KALAT 6

7 Maa- ja elintarviketalouden hallinto MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN MAATALOUSOSASTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ELINTARVIKE- JA TERVEYSOSASTO MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS (MTT) MAASEUTUVIRASTO (MAVI) ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO (EVIRA) TYÖ- JA ELINKEINO- KESKUKSET LÄÄNINHALLITUKSET KUNNAT KUNNAT

8 Maaseutupolitiikan hallinto MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ (YTR) Muut hallinnonalat ja maaseudun kehittäjätahot MAASEUTUVIRASTO TYÖ- JA ELINKEINOKESKUKSET Maaseudun kehittäjät Yrittäjät Maaseudun asukkaat Kyläyhdistykset Tutkijat PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT

9 MMM:n hallinnonalan organisaatiot ja niiden työvoima (htv) Maa- ja metsätalousministeriö (n. 300 htv) Elintarviketurvallisuusvirasto (n. 760) Geodeettinen laitos (n. 50) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (n. 870) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (n. 220) Maanmittauslaitos (n. 1800) Maaseutuvirasto (n. 210) Metsästäjäin Keskusjärjestö (n riistanhoitopiirit n. 45) Metsähallitus (n. 2000) Metsäkeskukset (n. 1200) Metsäntutkimuslaitos (n. 770) Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (n. 90) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (n. 320) Työ- ja elinkeinokeskukset (MMM:n hallinnonalan tehtävissä n. 830) Suomen ympäristökeskus (MMM:n vesivaratehtävissä n. 35) Alueelliset ympäristökeskukset (MMM:n vesivaratehtävissä n. 200) Lääninhallitukset (MMM:n hallinnonalan tehtävissä n. 35)

10 VALTIOVALLAN RAKENTAMISELLE ASETTAMIA YLEISLINJAUKSIA Julkista tukea saavien investointien esimerkillisyys Rakennuspoliittinen ohjelma parempaan laatuun parempaan elinkaari- ja ympäristöosaamiseen rakenteellisen turvallisuuden parantamiseen korjausrakentamisen kehittämiseen maatilarakentamisen kehittäminen Korjausrakentamisen strategia Eurokoodien käyttöönottoa valmistellaan Energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset

11 ESIMERKKEJÄ MINISTERIÖN TALOUDELLISISTA VÄLINEISTÄ MAASEUDUN KEHITTÄMISEEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA EU- maaseudun kehittämisen maatalousrahasto EU- säädösten ja ohjelman puitteissa laaditut lait ja asetukset ohjelman kokonaisrahoitus ( EU ja kans.) n. 7,4 mrd / julkisia varoja 6,62 mrd (1/3 EU:sta) (1) maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen mm. maa- ja puutarhatalouden sekä bioenergiainvestoinnit (2) ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen mm. ympäristötuet, luonnonhaittakorvaus, ei-tuotannolliset investoinnit (3) maaseutualueiden elämänlaadun ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen mm. yritysinvestoinnit, yhteisölliset hankkeet ja investoinnit, maaseutuperinnön säilyttäminen ja kehittäminen, (4) Leader- toimintatapa läpi ohjelman 55 toimintaryhmää; paikalliset kehittämissuunnitelmat, joita toteutetaan kehittämis- ja yrityshankkeilla Ohjataan laeilla /säädöksillä Rahoitus painottuu harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle

12 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN STRATEGIAN TAVOITTEITA TUETUN RAKENTAMISEN LAADULLE UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELU JA LAATU ELINTARVIKKEIDEN JA MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS JA LAATU ELÄINTEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ, MONIPUOLINEN, TEHOKAS JA INNOVATIIVINEN HYÖDYNTÄMINEN TALOUDELLISET, EKOLOGISET, SOSIAALISET JA KULTTUURISET NÄKÖKOHDAT TASAPUOLISESTI HUOMIOON MAASEUDUN TOIMIVUUS, ELINVOIMAISUUS JA VIIHTYISYYS MAASEUTUMAISEMAN JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDON PARANTAMINEN

13 MMM:n TUKEMAA MAASEUTURAKENTAMISTA 2000-luvulla Suomessa 2000-luvulla n rakennuslupaa / vuosi, josta MMM:n hallinnon tukemina MAATALOUDEN RAKENNUSINVESTOINTEJA n kpl /v MAASEUDUN YRITYS- JA HANKEINVESTOINTEJA n kpl / v MUITA RAKENNUSINVESTOINTEJA n kpl /v yhteensä n. 10% Suomen rakennusluvista useissa maaseutukunnissa merkittävä osa vuotuisesta rakentamisesta UUDISRAKENNUS -, KORJAUS-, LAAJENNUS ja MUUTOSHANKKEITA myös muita investointeja tuetaan (vesihuolto, tulvasuojaus, kosteikot ja laskeutusaltaat ym) lisäksi tukea esim. koulutus- ja kehittämishankkeisiin ja kylien suunnitteluun rahoitusta myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan - > MAASEUDULLA TARVITAAN ASIANTUNTEVAA SUUNNITTELUA ja SUUNNITTELIJOITA

14 MILLAISIA RAKENNUSHANKKEITA, esimerkkejä maatalous -kasvinviljely -kotieläintuotanto puutarhatalous turkistalous mehiläistalous lämpökeskukset kuivurit bioenergia (asuminen) maaseutuyritykset jalostuslaitokset matkailu majoitus hoivapalvelut elämyspalvelut käsityöyritykset lämpöyritykset koneyritykset yhteisölliset hankkeet kylätalot lintutornit retkeilyreitit rakenteiden korjaus kalanjalostuslaitokset satmarakennelmat kylmävarastot poro- ja luontaiselinkeinotalous asuminen teurastamot ympäristön hoito ja kehittäminen, perinneympäristöt, maisema- ja kyläsuunnitelmat

15 KAIKESSA RAKENTAMISESSA NOUDATETTAVA KANSALLISIA SÄÄDÖKSIÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) Lain nojalla annettu asetus Suomen rakentamismääräyskokoelma A Yleinen osa, jakautuu esim. A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat B Rakenteiden lujuus C Eritykset D LVI ja energiatalous E Rakenteellinen paloturvallisuus F Yleinen rakennussuunnittelu G Asuntorakentaminen LISÄKSI USEITA MUITA RAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ SÄÄDÖKSIÄ, KUTEN ELÄINSUOJELUSÄÄDÖKSET

16 TUETTUJA RAKENNUSINVESTOINTEJA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ / 1 Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 VNa maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 299/2008, VNa muutos 496/2008 VNa maatalouden investointituen kohdentamisesta 649/2009 VNa vuonna 2010 myönnettävän maatalouden investointituen kohdentamisesta 735/2009 Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 1443/2006, muutos 1478/2007 VNa maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 623/2007, muutos 217/2008 VNa maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 829/ 2007, muutos 617/2008 jatkuu

17 TUETTUJA RAKENNUSINVESTOINTEJA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ / 2 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki 329/1999, muutos 1479/2007 VNa maatilan asunto-olojen parantamisen tukemisesta 302/2009 arvokkaat rakennukset ja perinneympäristöt / ei vielä VNa Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki 45/ 2000 Kolttalaki 253/ 1995 Lisäksi rakennusinvestoinneissa noudatettava säädetyllä tavalla 1. MMMa tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräysten ja suositusten soveltaminen / (sis. myös palo 391/2004, sikalat 848/2005 ja niiden muutokset) / kumoaa 657/2008 Asetuksissa säädetään tuettavan rakennusinvestoinnin teknisistä, taloudellisista, toiminnallisista sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä seikoista 2. MMMa rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista 727/ 2009

18 RAKENNUSSUUNNITELMA / koskee rakenne-, yritys- ja hanketukia Rakentamista koskevaan investointitukihakemukseen on liitettävä suunnitelma, jossa on oltava: 1) pääpiirustukset; 2) rakennusselostus; 3) rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai -laskelma Rakentamista koskevassa investointitukihakemuksessa on lisäksi oltava rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, jos niitä tarvitaan arvioitaessa rakennuksen toimivuutta ja hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. -> TE- keskus määrittää tarpeen Rakennetuessa lisäksi Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin. Suunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys toiminnan laajentamismahdollisuuksista sekä uudisrakentamisen osalta selvitys korvattavan rakennuksen jatkokäytöstä. jäljennökset tarvittavista luvista urakkasopimukset, hintatason selvitykset, asiantuntijan arviot

19 MAATALOUDEN RAKENNUSINVESTOINTI / rakennetuki Hakukierrokset rakennusinvestoinneissa määräaikoina määrärahojen puitteissa Tuen harkinnanvaraisuus; valintamenettely tarvittaessa (huom. 141-hankkeet) Ehtoja mm. yksikkökokovaatimus, yrittäjätulon määrä, tilalta saatava kassajäämä eräissä kohteissa Rakentamisen hyväksyttävät yksikkökustannukset MMMa: enimmäisrajat tuettavalle osalle rakennuksen tiloista sekä tilojen enimmäiskustannukset Jos yksikkökustannusta ei annettu, tarjousten perusteella Tuen vähimmäis- ja maksimimäärät Rahoitus: Avustus ja korkotukilaina; vaihtelee investointikohteesta riippuen Kilpailutus Tukia haetaan alueelliselta TE-keskukselta Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä Investointi toteutettava 2 v kuluessa tukipäätöksestä / max 2 v jatkoaika

20 MAATALOUDEN RAKENNUSINVESTOINNIN YLEISIÄ EDELLYTYKSIÄ /rakennetuki toteutetaan investointikohde huomioon ottaen energiaa ja muita luonnonvaroja tarkoituksenmukaisella tavalla säästäen käyttöön otettuna ei tarpeettomasti lisää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä toteutetaan taloudellisella tavalla ottaen huomioon käyttötarkoitus / taloudellisuuden arviointi: toteuttamisen laadusta aiheutuvat kustannukset, investoinnin laatu, käyttöaika ja investoinnista aiheutuneet muut kustannukset hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole toteuttamiskustannukset, jotka eivät tavanomaisia ja välttämättömiä tuettavassa tuotantotoiminnassa luvat, liittymämaksut, vastaavat kustannukset

21 MAASEUDUN HANKKEIDEN RAHOITUSTA Tuettava toiminta Elinkeinojen kehittämishankkeet mm. maaseudun mikroyritysten toimintaympäristön kehittäminen Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet maaseudun asumisviihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Mm. ammattiosaamisen jatkuva ylläpitäminen, uudet menetelmät, kilpailukyvyn parantaminen Yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset Tukia haetaan alueelliselta TE-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä

22 MAASEUDUN HANKETUET Tukimuoto / Tukitaso maksimissaan* Yleishyödyllinen ja elinkeinollinen kehittämishanke 90 % 100 %: laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kv-hankkeet sekä toteutettavuusselvitykset; yleiset toimiala- ja tuotantosuuntakohtaiset selvitys-, arviointi- ja yhteensovitushankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshanke 90 % 100 %: tiedonvälityshankkeet, ympäristötukeen liittyvät koulutushankkeet ja hankkeet, jotka eivät sisällä valtiontukea Yleishyödyllinen investointihanke 75 % 100 %, jos hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö ( muun julkisen rahoituksen osuus oltava 30 %) * HUOM! Tukitaso riippuu myös TE-keskusten ja Leader-toimintaryhmien kehittämissuunnitelmissaan tekemistä alueellisista painotuksista

23 Hanketoiminta toimintalinjalla 3: MAASEUTUALUEIDEN ELÄMÄNLAATU JA MAASEUDUN ELINKEINOELÄMÄN MONIPUOLISTAMINEN Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut Elinkeinojen kehittämishankkeet Toimenpide 322 Kylien kunnostus ja kehittäminen Toimenpide 323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset kehittämishankkeet Toimintaryhmien koordinointihankkeet

24 YRITYSTOIMINNAN TUET Tuettava toiminta Avustusta maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen Investoinnit Yritysten kehittäminen Ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannukset. Tuen saamisen edellytykset Tukea voidaan myöntää maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, jolla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. Elintarvikkeiden ensiasteen jalostajista tuen piiriin kuuluvat myös alle 250 hengen pk-yritykset. Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys sijaitsee ja yrittäjä asuu maaseutumaisella alueella. Tuen saaja voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö

25 Hanketoiminta toimintalinjalla 3: MAASEUTUALUEIDEN ELÄMÄNLAATU JA MAASEUDUN ELINKEINOELÄMÄN MONIPUOLISTAMINEN Toimenpide 311: Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle Toimenpide 312 Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen Toimenpide 313 Matkailuelinkeinojen edistäminen Elinkeinojen kehittämishankkeet hyöty viljelijäperheille Elinkeinojen kehittämishankkeet Elinkeinojen kehittämishankkeet Yleishyödyllinen investointihanke Toimintaryhmän koordinointihanke Sivu 25

26

27 RAHOITUSMUODOT TOIMENPITEISSÄ 311 & 312

28 TIETOA BIOENERGIASTA Bioenergia-verkkopalvelusta tietoa, innovaatioita ja uusia toimintamalleja Bioenergiaverkkopalvelusta löytyvät mm. kaikki maaseudun kehittämisohjelman bioenergiaa koskevat hankkeet Suomessa käynnissä olevat bioenergiaan liittyvät tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeet.

29 ESIMERKKEJÄ SELVITYKSISTÄ ohjelmakautta ja säädösvalmistelua varten Selvitys arkkitehtuurin tasosta / TTYO + DI-työ Pääsuunnittelijaselvitys / Arkk. tsto Heikkilä-Kauppinen Maatalousrakennusten rakenteellinen turvallisuus / VTT+ muut Pihattotutkimus (LYTO- hanke) / MTT-Vakola, HY, TTS+ muut Selvitys TE- keskusten rakentamisen prosessien kehittämisestä / Päivi Niiles + DI-työ Rakennuskustannukset / Haahtela-kehitys OY ja PTT Yksikkökustannusten tarkistus / Haahtela-kehitys OY Yhteistyö järjestöjen kanssa tuetun maaseuturakentamisen kehittämiseksi / MMM haastattelut MMM:n omat selvitystyöt (rakentaminen, maisema, alueidenkäyttö ym) Maatalouden tuotantorakennusten ilmanvaihtotutkimus /VTT+ muut Aktiivitilojen rakennuskannan määrä / OY

30 SELVITYS SUURTEN MAATILARAKENNUSTEN RAKENTEELLISESTA TURVALLISUUDESTA (VTT&muut ) Selvityksen havaintoja: eriasteisia virheitä tuotantorakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa rakenteellisia riskejä puutteita osapuolten tiedonkulussa ja osatehtävien koordinoinnissa puutteita koko ketjussa puutteita suunnitelmissa, rakenteissa, toteutuksessa pääsuunnittelijan puuttuminen puutteet suunnittelijoiden ammattitaidossa A2 ei täyty puutteita toteutuksessa ei noudatettu hyviäkään suunnitelmia Kysymys: kuka hyötyy puutteellisesta suunnittelusta, valvonnasta, toteutuksesta? kuka lopulta kantaa riskin heikosta suunnittelusta ja toteutuksesta?

31 MIHIN SUUNTAAN TUETTU RAKENTAMINEN ON MENOSSA? Johtopäätöksiä selvitysten ja asiakirjojen valossa kertasuunnittelun ongelmat maaseudun erityisolosuhteita ei tunneta maaseuturakentamisen erityisolosuhteita ei tunneta toiminnan luonne tekniikka, automaatio yritystoiminta ja koti usein samassa pihapiirissä rakennuskoon kasvaessa riskit kasvavat eläinmäärät / yksikkö kasvavat taloudelliset riskit ympäristöriskit tuotekehitystä tarvitaan lisää osaamisen puutteet voivat kertautua suunnittelu, valvonta, toteutus, käyttö tilaajan tietämystä lisättävä sitä saat mitä tilaat? hinta-laatusuhteessa runsaasti parannettavaa

32 SELVITYKSET OSOITTAVAT- TUETUSSA SUUNNITTELUSSA PARANNETTAVAA Suunnittelijan ammattitaito Tilaaja ei tiedä / osaa vaatia? Hintaa laadun sijaan? Vaikka suunnittelua tuetaan? Suunnittelijoiden osaaminen ei useinkaan riitä tehtävään. Eri alojen suunnittelijoiden verkottumisen vaikeus? Uusien yrittäjien vaikea päästä markkinoille? Viranomaisvastuu Miten rakennusvalvonta huolehtii tehtävästään suunnittelijoiden pätevyyksien arvioimiseksi? LAKI ON VOIMASSA MYÖS MAASEUDULLA? Suunnitelma-asiakirjat EI POIKKEUKSIA; JULKISEN RAHOITUKSEN EHDOT Jokaisesta tuettavasta investoinnista laadittava vähintään pääpiirustukset, rakennusselostus ja kustannusarvio, vaikka rakennusvalvonta ei vaatisi- Rakennusselostus ja kustannusarvio Hakijan tehtävä on ilmoittaa, mitä, miten ja millä hinnalla aikoo rakentaa Toteutus suunnitelmien / lupapäätöksen mukaan

33 *MRL: RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN JA SUUNNITTELIJOIDEN VASTUUT Kukin suunnittelija vastaa oman osasuunnitelmansa sisällöstä allekirjoituksellaan kunta EI tarkasta/ vastaa suunnitelmien sisällöstä Tästä syystä suunnittelijoiden ja vastaavan työnjohdon on täytettävä hankekohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset pätevyydet ja kelpoisuudet pääsuunnittelija: vastaa kokonaisuudesta ja yhteensovittamisesta rakennussuunnittelija: vastaa omasta osuudestaan erikoissuunnittelijat: vastaavat omasta osuudestaan vastaava työnjohtaja, erikoistöiden työnjohtajat: vastaavat omasta osuudestaan * Maankäyttö- ja rakennuslaki

34 SUUNNITTELIJA VAATIMUS / KELPOISUUS MRL 120, 123,MRA 48, RAK.MÄÄRÄYSKOKOELMA A2 HANKE rakennushankkeen laatu, tehtävän vaativuus ratkaisee millä kelpoisuudella voi suunnitella säädetyt suunnittelutehtävien vaativuusluokat: AA ja A lähtökohta, (B, C pienehköt, vähäiset) kelpoisuus= säädetty koulutus JA kokemus PÄÄSUUNNITTELIJA kokonaisuuden ja laadun yhteensovitus vähintään vaativimman osasuunnitelman tasoinen kelpoisuus = hankkeesta riippuen tavallisesti joku ARK- tai RAK- suunnittelijoista ARK RAKENNUSSUUNNITTELIJA AA / ARKKITEHTI A / RAK.ARKKIT. / AIK.TUTK. (B / EI USEIN TUETUSSA RAK) (C/ EI TUETUSSA RAK.) RAK RAKENNESUUNNITTELIJA AA / DI A / INS AMK B / RKM / 300m2, 6m jänneväli (C/ EI TUETUSSA RAK.) pohja runko lvis jne

35 KUNNAN JA TE-KESKUKSEN TEHTÄVIÄ TUETUSSA RAKENTAMISESSA KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN MRL neuvonta vastuu: suunnittelijoiden pätevyys ym muut MRL ja kansalliset säädökset MMM:n säädökset lupa-asiakirjoihin (rakentaminen, eläinten hyvinvointi jne) vrt. MRL lopputarkastus tarkastus ennen viimeisen tukierän maksatusta TE- KESKUS tukiehtojen neuvonta, mm. aloitus / ei aloitusta ennen tukipäätöstä vastuu: tukisäädökset, MMM:n asetukset kustannusten arvioinnissa tarvittavien erikoissuunnitelmien merkitys yhteistyö kunnan, pääsuunnittelijan/hakijan edustajan kanssa tärkeää ehdollinen rakennuslupa tai puutteellinen rakennuslupa tukihakemuksessa?

36 MAASEUTURAKENTAMISEN HAASTEITA MISTÄ PÄTEVIÄ SUUNNITTELIJOITA, RAKENTAJIA, MAASEUTUOSAAJIA? RAKENTAMISPROSESSIN HALLINTA - LAATU VAIHTELEE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN ROOLI TALKOOTEKEMISEN PERINNE- HOUKUTUS VÄÄRÄÄN SÄÄSTÄMISEEN TEOLLISET TYYPPIRATKAISUT JA MUODIT? ILMASTONMUUTOS-, ENERGIA-, YMPÄRISTÖKYSYMYKSET ALUEIDEN OMALEIMAISUUS, YMPÄRISTÖÖN SOVITTAMINEN OLEVAN RAKENNUSKANNAN ARVOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN SAAKO MAASEUDULLE JATKOSSA RAKENTAA? ONKO A2 VOIMASSA MYÖS MAASEUTUKUNNASSA?

37 MITÄ UUTTA, MITÄ TULOSSA / 1 Byrokratian purkutyöryhmältä esitys 12 / säädöstarkistuksia? Opasmateriaalia valmisteilla ( kyläsuunnittelu, maatalousinvestoinnit, yritys-ja hanketuet) Viitekustannuksista selvitys? Tulossa VN periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä Rakennetuen hakuajat Sokerialan monipuolistamistuki /määräajassa toteutettavat investoinnit Komissiossa käsittelyssä Suomen hakemus sika- ja siipikarjatalouden uudisrakentamisen ja laajentamisen investointien avaamisesta

38 MITÄ UUTTA, MITÄ TULOSSA / 2 Maatilojen energiaohjelma käyntiin: suunnitelma tai katselmus ehdotuksia toimenpiteistä energiankäytön tehostamiseksi (laitteet, järjestelmät, rakennukset, toimintatavat jne) MMMa uusi asetus ( hevoset), valmisteilla MMMa ( voimaan ) tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suositusten soveltamisesta (kumoaa 657/2008) MMM uusimassa muista rakentamisen asetuksia Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje uudistettu mm. lannan levitys laajemmalle alueelle, ohjeet jätehuoltoon, eläinruhojen polttoon ei koske turkistarhausta, hevostalleja, liitännäiselinkeinoja ( juustolat ym) ei sido viranomaisia, sovelletaan tapauskohtaisesti

39 RAKENTAMISEN OHJAUKSEN TARPEITA JA TAVOITTEITA UUSITUVIA LUONNONVAROJA HYÖDYNTÄVÄ YRITYSTOIMINTA USEIN PAIKKASIDONNAISTA PINTA-ALAA VAATIVAA ALUEEN OMINAISLAATUA HYÖDYNTÄVÄÄ PÄÄOMASIDONNAISTA

40 MONENLAISTA MAASEUTUA - MONENLAISTA MAANKÄYTTÖÄ

41 UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ JA HOITOA OHJAAVAT OMAT SÄÄDÖKSET VAIKUTTAVAT PÄÄOSAAN SUOMEN PINTA-ALASTA SÄÄDÖKSET SITOVAT JOKAISTA ALAN TOIMIJAA OHJAAVAT MYÖS LV- ELINKEINOTOIMINNAN HARJOITTAMISTA OIKEUSVAIKUTUKSET VALVONTA, SANKTIOT lisäksi tarkentavaa opastusta hyviin käytäntöihin

42 MAASEUTU POIKKEAA TAAJAMASTA MAASEUTUALUEET KESKENÄÄN ERILAISIA MAA- JA METSÄTALOUSELINKEINOT PAIKKASIDONNAISIA USEAT MUUT MAASEUTUELINKEINOT LIIKKUVIA, MUUTTUVIA, SUHDANNEHERKKIÄ vrt. koneurakointi, pitopalvelu, hoivapalvelut, tuotejalostus, bioenergia KYLÄT PÄÄOSIN METSÄÄ JA PELTOA KAAVASÄÄDÖSTEN JA OHJAUKSEN PÄÄTARKOITUS RAKENTAMISEN OHJAUS KAAVALLA EI VOI OHJATA TALOUSMETSÄN TAI PELLON HOITOA, vrt. ERITYISSÄÄDÖKSET, TUKIEHDOT OIKEUSVAIKUTUKSET VIRANOMAISVAIKUTUS

43 TUETULLA RAKENTAMISELLA LISÄARVOA SUOMALAISELLE MAASEUDULLE KIITOS

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Varsinais-Suomen maaseudun rahoitus- ja kehittämispäivä Janne Gröndahl 9.6.2015 Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus.

Lisätiedot

Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot

Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot 2015-2020 Frami B 19.5.2015 Seinäjoki 19.5.2015 Tapani Kaipio Tuetulla rakentamisinvestoinnilla tarkoitetaan maatalouden tuotantotoimintaan käytettävän rakennuksen,

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015

MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015 1 MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015 Rakennetuen rahoitus EU- osarahoitteista avustusta ja korkotukea budjettivaroista, kansallinen avustus Makerasta Tukea voidaan myöntää avustuksena,

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Sivu 1 Kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti,

Lisätiedot

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointituet Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Maatalouden Investointituki Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Sivu 1 23.02.2016 Maatalouden rakennetukijärjestelmä Kansallinen säädösperusta; - Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa virallisesti joulukuun 12. päivänä 2014. Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

1. Hakija Hakija / hakijat Y-tunnus Henkilötunnus

1. Hakija Hakija / hakijat Y-tunnus Henkilötunnus Lomake 3314 1(5) MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI- HAKEMUS maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaisen investointituen ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) mukaisen asuntorakentamisen investointituen

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla Hyväksytty Maakunnan yhteistyöryhmässä 18.12.2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020, maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla Yleistä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2015. 695/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2015. 695/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2015 695/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2014

Maaseudun rahoitustilastot 2014 Maaseudun rahoitustilastot 2014 Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Ohjelmakauden suunnittelu Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maaseutu- ja energiayksikkö

Lisätiedot

Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely

Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely Frami 19.5.2015 Marianne Muotio Hyrrän kautta haettavat tuet Maatilojen investointituet Nuorten viljelijöiden aloitustuet Maaseudun kehittämistuet

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Oulu 25.2.2015 Sivu 1 26.2.2015 Toiminnan visio Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan, viihtyisän

Lisätiedot

MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020. Helmikuu 2016

MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020. Helmikuu 2016 MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020 Helmikuu 2016 Sivu 1 19.2.2016 MANNER-SUOMEN MAASEUTUOHJELMA 2014-2020 Maatilojen investointituet rahoitetaan osittain ohjelmasta 1) Ns. EU-osarahoitteisia tukia 2)

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun Ohjelman tavoitteet, tuettava toiminta ja rahoitusmahdollisuudet Vipuvoimaa EU:lta 04.12.2007, Jyväskylä Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Ohjelmat ja strategiat EU:ssa ja Suomessa TYÖL-

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Maatalouden investointituki - salaojitus osana kokonaisuutta. Sanna Koivumäki MMM/RO Maaseudun kehittämisyksikkö sanna.koivumaki@mmm.

Maatalouden investointituki - salaojitus osana kokonaisuutta. Sanna Koivumäki MMM/RO Maaseudun kehittämisyksikkö sanna.koivumaki@mmm. Maatalouden investointituki - salaojitus osana kokonaisuutta Sanna Koivumäki MMM/RO Maaseudun kehittämisyksikkö sanna.koivumaki@mmm.fi Sivu 1 10.2.2016 Investointitukijärjestelmän tavoitteet Alkutuotanto

Lisätiedot

MAATILOJEN RAKENNETUKI Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MAATILOJEN RAKENNETUKI Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAATILOJEN RAKENNETUKI 2016 Tuen haku: Hae sähköisesti! Jatkuva hakuaika! Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat maatilan investointituessa: a) 16 päivästä lokakuuta 15 päivään tammikuuta b)

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Maatalouden investointituet ohjelmakaudella 2014-2020. TUKIPUHVETTI 14.4.2016 Kuopio ja 19.4.2016 Iisalmi

Maatalouden investointituet ohjelmakaudella 2014-2020. TUKIPUHVETTI 14.4.2016 Kuopio ja 19.4.2016 Iisalmi Maatalouden investointituet ohjelmakaudella 2014-2020 TUKIPUHVETTI 14.4.2016 Kuopio ja 19.4.2016 Iisalmi Sivu 1 25.4.2016 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Investointituet ovat

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS MAASEUTUYKSIKKÖ Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki Puh. 0295 027 500 LAILA LUOMA 7.2.2017 PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- TYÖTÄ EI

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Maatalouden investointituki ja aloitustuki 2014-2020. Yritysasiantuntija Tapio Leinonen

Maatalouden investointituki ja aloitustuki 2014-2020. Yritysasiantuntija Tapio Leinonen Yritysasiantuntija Tapio Leinonen Sähköinen tukihaku (Hyrrä) (haku jatkuva/ päätökset valintajaksoittain 4 /vuosi) nuoren viljelijän aloitustuki; 1.11-31.1, 1.2 30.4, 1.5 31.7, 1.8 31.10 Investointituki

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet ja Satakunnan alueelliset painopisteet

Maaseuturahaston toimenpiteet ja Satakunnan alueelliset painopisteet Maaseuturahaston toimenpiteet ja Satakunnan alueelliset painopisteet 2014-2020 Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Anna Schulman 2.10.2013, Tampere Neuvonta (art. 16) 1/2 Uusi toimenpide maaseutuohjelmassa Tällä kaudella hyviä kokemuksia

Lisätiedot

Rahoitustuet ja ympäristö

Rahoitustuet ja ympäristö Rahoitustuet ja ympäristö Ympäristökorvauksen koulutustilaisuudet 2016 Antti Jaatinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Jarmo Saukkola, Varsinais-Suomen ELY-keskus Rahoitustuet maatalouden investointeihin Tukea

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Maankuivatustoiminta ja sen kehittämistarpeet

Maankuivatustoiminta ja sen kehittämistarpeet Maankuivatustoiminta ja sen kehittämistarpeet Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 4-5.12.2008, Eerikkilä Ville Keskisarja, maa- ja metsätalousministeriö Peruskuivatusavustukset Peruskuivatuslainat 1,4

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet kiertoon. Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015

Maatalouden ravinteet kiertoon. Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015 Maatalouden ravinteet kiertoon Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015 Sivu 1 12.10.2015 Sivu 2 12.10.2015 Ympäristön hoitoa edistäviä toimenpiteitä ohjelmassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla

Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 9.4.2015 MAASEUTUOHJELMAN KOLME STRATEGISTA PAINOPISTETTÄ Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ü Suomen monipuolisin maatalouden ja muiden maaseutuun

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Toiminnan arvopohja Kehitysmyönteisyys - Asiakas- ja kuluttajalähtöisyys

Lisätiedot

Uusi ohjelmakausi

Uusi ohjelmakausi Uusi ohjelmakausi 2014-2020 Maaseutufoorumi 21.2.2012 Rovaniemi Sivu 1 22.2.2012 Eurooppa 2020-strategia = talous- ja työllisyysstrategia, joka perustuu kolmeen toisiaan täydentävään prioriteettiin 1.

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

Maatalouden investointituki 2007-2013 Hakuajat 2011

Maatalouden investointituki 2007-2013 Hakuajat 2011 Hakuajat 2011 Hakuja 4 ; 1.12.2010-.1.2011,.2-31.3, 15.4-15.8, 1.9 15.10 jatkuva haku - nuoren viljelijän aloitustuki Päätöksenteko - rakennetun kiinteistön hankinta - asuntorakentaminen Päätökset; + 2

Lisätiedot

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 14.04.2016 Tapani Hoppu MRL:n muutos 41/2014 Säädöskatsaus Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan PÄÄTÖSESITYS Jakelun mukaan KORKOTUKILAINOJEN JA VALTIONTAKAUSTEN MYÖNTÄMISVALTUUDEN SEKÄ AVUSTUSVAROJEN OSOITTAMINEN MAATALOUDEN RAKENNETUKIEN, NUOREN ELINKEINONHARJOITTAJAN ALOITUSTUEN JA MAATILOJEN

Lisätiedot

MAATILOJEN INVESTOINTITUET Syksy 2016

MAATILOJEN INVESTOINTITUET Syksy 2016 MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020 Syksy 2016 Sivu 1 19.12.2016 MANNER-SUOMEN MAASEUTUOHJELMA 2014-2020 Maatilojen investointituet rahoitetaan osittain ohjelmasta 1) Ns. EU-osarahoitteisia tukia 2) Osa

Lisätiedot

Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta. ProNavetta-koulutus Iisalmi Siilinjärvi

Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta. ProNavetta-koulutus Iisalmi Siilinjärvi Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta ProNavetta-koulutus 2.12.2016 Iisalmi 8.12.2016 Siilinjärvi Sivu 1 10.2.2017 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Aloittava

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot