MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA"

Transkriptio

1 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA Pohjois-Savon TE- keskus Kuopio Yliarkkitehti Raija Seppänen Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto / Maaseudun kehittämisyksikkö

2 RAKENTAMISEN SUHDANTEISTA V Korot ennätyksellisen matalalla, inflaatio esim. raaka-aineiden hintojen laskun myötä hidastunut merkittävästi Investoinnit supistuvat edelleen Valtiovallan elvytystoimet kohdistuvat tuettuun asuntotuotantoon, korjausrakentamiseen ja maa- ja vesirakentamiseen Rakentamisen suhdannehuippu oli v ( 51,7 milj m3) V jyrkkä väheneminen kaikilla rakentamisen sektoreilla; uusia talonrakennustöitä aloitetaan yht. 30 milj. m3 eli 1/3 vähemmän kuin 2008 Työvoiman vähentäminen jatkuu v rakentamisen arvioidaan vähenevän vielä 3% Maatalousrakennusten rakentaminen supistui 16% uudisrakent. volyymi-indeksillä mitaten v rakennuslupien määrä lisääntyi 1/5 v:sta 2008 (tukien avautuminen), mutta hankkeiden aloitukset ovat lykkääntyneet Maatalouden investoinnit tuotantorakennuksiin, koneisiin ja salaojitukseen olleet viime vuosina n. 700 milj.

3 RAKENTAMISEN KESKEISIÄ SUHDANNEKUVAAJIA lokakuu 2009 / Rakennusteollisuus ry:n suhdannekatsaus Rakentaminen*, määrän muutos % ,3 7,1 0,3-12,0-3,0 Talonrakentaminen* 4,8 7,0-0,2-15,0-4,0 Korjausrakentaminen** 3,5 3,5 3,7 1,0 2,0 Maa- ja vesirakentaminen* 2,5 7,7 2,0-2,0 0,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 43,3 51,7 41,9 30,0 29,5 Asuinrakennukset 15,1 13,5 10,6 8,2 9,0 Liike- ja toimistorakennukset 8,2 12,2 8,5 4,5 4,0 Julkiset palvelurakennukset 1,9 2,4 3,1 3,0 3,0 Teollisuus- ja varastorakennukset 10,0 15,2 12,5 7,0 6,0 Maatalousrakennukset 4,2 4,5 3,5 4,0 4,0 Muut rakennukset 3,9 3,9 3,7 3,3 3,5 *Kansantalouden tilinpito **Rakentamisen vuosikirja

4 MIKSI MAASEUTUA KEHITETÄÄN EU:ssa? Maaseudun kehittäminen on tärkeä toiminta-alue, sillä: EU:n pinta-alasta 91 prosenttia on maaseutua Yli 56 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltion väestöstä asuu maaseudulla Maatalous ja metsätalous vaikuttavat ratkaisevasti maankäyttöön ja luonnonvarojen hoitoon EU:n maaseutualueilla, ja näiden peruselinkeinojen pohjalta maaseutuyhteisöjen elinkeinoelämää voidaan edelleen monipuolistaa Maaseudun kehittämispolitiikan tehostaminen on yksi EU:n keskeistä tavoitteista

5 MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TOIMIALAAN KUULUVAT VALTIONEUVOSTON ASETTAMAT TEHTÄVÄT maaseudun kehittäminen maatalous metsätalous kala-, riista- ja porotalous vesitalous uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, hoito ja suojelu elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden turvallisuus ja laatu eläinten terveys ja hyvinvointi kasvinterveys maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö

6 UUSIUTUVIA LUONNONVAROJA ovat esimerkiksi PELTOEKOSYSTEEMIT MAA- JA PUUTARHATALOUDEN TUOTANTOKASVIT METSÄT METSIEN PUUTAVARAT JA KERÄILYTUOTTEET VESIVARAT MAASEUTUMAISEMA MAATALOUDEN TUOTANTOELÄIMET MUUT KOTIELÄIMET RIISTAELÄIMET POROT KALAT 6

7 Maa- ja elintarviketalouden hallinto MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN MAATALOUSOSASTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ELINTARVIKE- JA TERVEYSOSASTO MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS (MTT) MAASEUTUVIRASTO (MAVI) ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO (EVIRA) TYÖ- JA ELINKEINO- KESKUKSET LÄÄNINHALLITUKSET KUNNAT KUNNAT

8 Maaseutupolitiikan hallinto MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ (YTR) Muut hallinnonalat ja maaseudun kehittäjätahot MAASEUTUVIRASTO TYÖ- JA ELINKEINOKESKUKSET Maaseudun kehittäjät Yrittäjät Maaseudun asukkaat Kyläyhdistykset Tutkijat PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT

9 MMM:n hallinnonalan organisaatiot ja niiden työvoima (htv) Maa- ja metsätalousministeriö (n. 300 htv) Elintarviketurvallisuusvirasto (n. 760) Geodeettinen laitos (n. 50) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (n. 870) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (n. 220) Maanmittauslaitos (n. 1800) Maaseutuvirasto (n. 210) Metsästäjäin Keskusjärjestö (n riistanhoitopiirit n. 45) Metsähallitus (n. 2000) Metsäkeskukset (n. 1200) Metsäntutkimuslaitos (n. 770) Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (n. 90) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (n. 320) Työ- ja elinkeinokeskukset (MMM:n hallinnonalan tehtävissä n. 830) Suomen ympäristökeskus (MMM:n vesivaratehtävissä n. 35) Alueelliset ympäristökeskukset (MMM:n vesivaratehtävissä n. 200) Lääninhallitukset (MMM:n hallinnonalan tehtävissä n. 35)

10 VALTIOVALLAN RAKENTAMISELLE ASETTAMIA YLEISLINJAUKSIA Julkista tukea saavien investointien esimerkillisyys Rakennuspoliittinen ohjelma parempaan laatuun parempaan elinkaari- ja ympäristöosaamiseen rakenteellisen turvallisuuden parantamiseen korjausrakentamisen kehittämiseen maatilarakentamisen kehittäminen Korjausrakentamisen strategia Eurokoodien käyttöönottoa valmistellaan Energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset

11 ESIMERKKEJÄ MINISTERIÖN TALOUDELLISISTA VÄLINEISTÄ MAASEUDUN KEHITTÄMISEEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA EU- maaseudun kehittämisen maatalousrahasto EU- säädösten ja ohjelman puitteissa laaditut lait ja asetukset ohjelman kokonaisrahoitus ( EU ja kans.) n. 7,4 mrd / julkisia varoja 6,62 mrd (1/3 EU:sta) (1) maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen mm. maa- ja puutarhatalouden sekä bioenergiainvestoinnit (2) ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen mm. ympäristötuet, luonnonhaittakorvaus, ei-tuotannolliset investoinnit (3) maaseutualueiden elämänlaadun ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen mm. yritysinvestoinnit, yhteisölliset hankkeet ja investoinnit, maaseutuperinnön säilyttäminen ja kehittäminen, (4) Leader- toimintatapa läpi ohjelman 55 toimintaryhmää; paikalliset kehittämissuunnitelmat, joita toteutetaan kehittämis- ja yrityshankkeilla Ohjataan laeilla /säädöksillä Rahoitus painottuu harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle

12 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN STRATEGIAN TAVOITTEITA TUETUN RAKENTAMISEN LAADULLE UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELU JA LAATU ELINTARVIKKEIDEN JA MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS JA LAATU ELÄINTEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ, MONIPUOLINEN, TEHOKAS JA INNOVATIIVINEN HYÖDYNTÄMINEN TALOUDELLISET, EKOLOGISET, SOSIAALISET JA KULTTUURISET NÄKÖKOHDAT TASAPUOLISESTI HUOMIOON MAASEUDUN TOIMIVUUS, ELINVOIMAISUUS JA VIIHTYISYYS MAASEUTUMAISEMAN JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDON PARANTAMINEN

13 MMM:n TUKEMAA MAASEUTURAKENTAMISTA 2000-luvulla Suomessa 2000-luvulla n rakennuslupaa / vuosi, josta MMM:n hallinnon tukemina MAATALOUDEN RAKENNUSINVESTOINTEJA n kpl /v MAASEUDUN YRITYS- JA HANKEINVESTOINTEJA n kpl / v MUITA RAKENNUSINVESTOINTEJA n kpl /v yhteensä n. 10% Suomen rakennusluvista useissa maaseutukunnissa merkittävä osa vuotuisesta rakentamisesta UUDISRAKENNUS -, KORJAUS-, LAAJENNUS ja MUUTOSHANKKEITA myös muita investointeja tuetaan (vesihuolto, tulvasuojaus, kosteikot ja laskeutusaltaat ym) lisäksi tukea esim. koulutus- ja kehittämishankkeisiin ja kylien suunnitteluun rahoitusta myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan - > MAASEUDULLA TARVITAAN ASIANTUNTEVAA SUUNNITTELUA ja SUUNNITTELIJOITA

14 MILLAISIA RAKENNUSHANKKEITA, esimerkkejä maatalous -kasvinviljely -kotieläintuotanto puutarhatalous turkistalous mehiläistalous lämpökeskukset kuivurit bioenergia (asuminen) maaseutuyritykset jalostuslaitokset matkailu majoitus hoivapalvelut elämyspalvelut käsityöyritykset lämpöyritykset koneyritykset yhteisölliset hankkeet kylätalot lintutornit retkeilyreitit rakenteiden korjaus kalanjalostuslaitokset satmarakennelmat kylmävarastot poro- ja luontaiselinkeinotalous asuminen teurastamot ympäristön hoito ja kehittäminen, perinneympäristöt, maisema- ja kyläsuunnitelmat

15 KAIKESSA RAKENTAMISESSA NOUDATETTAVA KANSALLISIA SÄÄDÖKSIÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) Lain nojalla annettu asetus Suomen rakentamismääräyskokoelma A Yleinen osa, jakautuu esim. A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat B Rakenteiden lujuus C Eritykset D LVI ja energiatalous E Rakenteellinen paloturvallisuus F Yleinen rakennussuunnittelu G Asuntorakentaminen LISÄKSI USEITA MUITA RAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ SÄÄDÖKSIÄ, KUTEN ELÄINSUOJELUSÄÄDÖKSET

16 TUETTUJA RAKENNUSINVESTOINTEJA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ / 1 Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 VNa maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 299/2008, VNa muutos 496/2008 VNa maatalouden investointituen kohdentamisesta 649/2009 VNa vuonna 2010 myönnettävän maatalouden investointituen kohdentamisesta 735/2009 Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 1443/2006, muutos 1478/2007 VNa maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 623/2007, muutos 217/2008 VNa maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 829/ 2007, muutos 617/2008 jatkuu

17 TUETTUJA RAKENNUSINVESTOINTEJA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ / 2 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki 329/1999, muutos 1479/2007 VNa maatilan asunto-olojen parantamisen tukemisesta 302/2009 arvokkaat rakennukset ja perinneympäristöt / ei vielä VNa Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki 45/ 2000 Kolttalaki 253/ 1995 Lisäksi rakennusinvestoinneissa noudatettava säädetyllä tavalla 1. MMMa tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräysten ja suositusten soveltaminen / (sis. myös palo 391/2004, sikalat 848/2005 ja niiden muutokset) / kumoaa 657/2008 Asetuksissa säädetään tuettavan rakennusinvestoinnin teknisistä, taloudellisista, toiminnallisista sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä seikoista 2. MMMa rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista 727/ 2009

18 RAKENNUSSUUNNITELMA / koskee rakenne-, yritys- ja hanketukia Rakentamista koskevaan investointitukihakemukseen on liitettävä suunnitelma, jossa on oltava: 1) pääpiirustukset; 2) rakennusselostus; 3) rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai -laskelma Rakentamista koskevassa investointitukihakemuksessa on lisäksi oltava rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, jos niitä tarvitaan arvioitaessa rakennuksen toimivuutta ja hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. -> TE- keskus määrittää tarpeen Rakennetuessa lisäksi Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin. Suunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys toiminnan laajentamismahdollisuuksista sekä uudisrakentamisen osalta selvitys korvattavan rakennuksen jatkokäytöstä. jäljennökset tarvittavista luvista urakkasopimukset, hintatason selvitykset, asiantuntijan arviot

19 MAATALOUDEN RAKENNUSINVESTOINTI / rakennetuki Hakukierrokset rakennusinvestoinneissa määräaikoina määrärahojen puitteissa Tuen harkinnanvaraisuus; valintamenettely tarvittaessa (huom. 141-hankkeet) Ehtoja mm. yksikkökokovaatimus, yrittäjätulon määrä, tilalta saatava kassajäämä eräissä kohteissa Rakentamisen hyväksyttävät yksikkökustannukset MMMa: enimmäisrajat tuettavalle osalle rakennuksen tiloista sekä tilojen enimmäiskustannukset Jos yksikkökustannusta ei annettu, tarjousten perusteella Tuen vähimmäis- ja maksimimäärät Rahoitus: Avustus ja korkotukilaina; vaihtelee investointikohteesta riippuen Kilpailutus Tukia haetaan alueelliselta TE-keskukselta Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä Investointi toteutettava 2 v kuluessa tukipäätöksestä / max 2 v jatkoaika

20 MAATALOUDEN RAKENNUSINVESTOINNIN YLEISIÄ EDELLYTYKSIÄ /rakennetuki toteutetaan investointikohde huomioon ottaen energiaa ja muita luonnonvaroja tarkoituksenmukaisella tavalla säästäen käyttöön otettuna ei tarpeettomasti lisää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä toteutetaan taloudellisella tavalla ottaen huomioon käyttötarkoitus / taloudellisuuden arviointi: toteuttamisen laadusta aiheutuvat kustannukset, investoinnin laatu, käyttöaika ja investoinnista aiheutuneet muut kustannukset hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole toteuttamiskustannukset, jotka eivät tavanomaisia ja välttämättömiä tuettavassa tuotantotoiminnassa luvat, liittymämaksut, vastaavat kustannukset

21 MAASEUDUN HANKKEIDEN RAHOITUSTA Tuettava toiminta Elinkeinojen kehittämishankkeet mm. maaseudun mikroyritysten toimintaympäristön kehittäminen Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet maaseudun asumisviihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Mm. ammattiosaamisen jatkuva ylläpitäminen, uudet menetelmät, kilpailukyvyn parantaminen Yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset Tukia haetaan alueelliselta TE-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä

22 MAASEUDUN HANKETUET Tukimuoto / Tukitaso maksimissaan* Yleishyödyllinen ja elinkeinollinen kehittämishanke 90 % 100 %: laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kv-hankkeet sekä toteutettavuusselvitykset; yleiset toimiala- ja tuotantosuuntakohtaiset selvitys-, arviointi- ja yhteensovitushankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshanke 90 % 100 %: tiedonvälityshankkeet, ympäristötukeen liittyvät koulutushankkeet ja hankkeet, jotka eivät sisällä valtiontukea Yleishyödyllinen investointihanke 75 % 100 %, jos hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö ( muun julkisen rahoituksen osuus oltava 30 %) * HUOM! Tukitaso riippuu myös TE-keskusten ja Leader-toimintaryhmien kehittämissuunnitelmissaan tekemistä alueellisista painotuksista

23 Hanketoiminta toimintalinjalla 3: MAASEUTUALUEIDEN ELÄMÄNLAATU JA MAASEUDUN ELINKEINOELÄMÄN MONIPUOLISTAMINEN Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut Elinkeinojen kehittämishankkeet Toimenpide 322 Kylien kunnostus ja kehittäminen Toimenpide 323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset kehittämishankkeet Toimintaryhmien koordinointihankkeet

24 YRITYSTOIMINNAN TUET Tuettava toiminta Avustusta maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen Investoinnit Yritysten kehittäminen Ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannukset. Tuen saamisen edellytykset Tukea voidaan myöntää maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, jolla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. Elintarvikkeiden ensiasteen jalostajista tuen piiriin kuuluvat myös alle 250 hengen pk-yritykset. Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys sijaitsee ja yrittäjä asuu maaseutumaisella alueella. Tuen saaja voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö

25 Hanketoiminta toimintalinjalla 3: MAASEUTUALUEIDEN ELÄMÄNLAATU JA MAASEUDUN ELINKEINOELÄMÄN MONIPUOLISTAMINEN Toimenpide 311: Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle Toimenpide 312 Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen Toimenpide 313 Matkailuelinkeinojen edistäminen Elinkeinojen kehittämishankkeet hyöty viljelijäperheille Elinkeinojen kehittämishankkeet Elinkeinojen kehittämishankkeet Yleishyödyllinen investointihanke Toimintaryhmän koordinointihanke Sivu 25

26

27 RAHOITUSMUODOT TOIMENPITEISSÄ 311 & 312

28 TIETOA BIOENERGIASTA Bioenergia-verkkopalvelusta tietoa, innovaatioita ja uusia toimintamalleja Bioenergiaverkkopalvelusta löytyvät mm. kaikki maaseudun kehittämisohjelman bioenergiaa koskevat hankkeet Suomessa käynnissä olevat bioenergiaan liittyvät tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeet.

29 ESIMERKKEJÄ SELVITYKSISTÄ ohjelmakautta ja säädösvalmistelua varten Selvitys arkkitehtuurin tasosta / TTYO + DI-työ Pääsuunnittelijaselvitys / Arkk. tsto Heikkilä-Kauppinen Maatalousrakennusten rakenteellinen turvallisuus / VTT+ muut Pihattotutkimus (LYTO- hanke) / MTT-Vakola, HY, TTS+ muut Selvitys TE- keskusten rakentamisen prosessien kehittämisestä / Päivi Niiles + DI-työ Rakennuskustannukset / Haahtela-kehitys OY ja PTT Yksikkökustannusten tarkistus / Haahtela-kehitys OY Yhteistyö järjestöjen kanssa tuetun maaseuturakentamisen kehittämiseksi / MMM haastattelut MMM:n omat selvitystyöt (rakentaminen, maisema, alueidenkäyttö ym) Maatalouden tuotantorakennusten ilmanvaihtotutkimus /VTT+ muut Aktiivitilojen rakennuskannan määrä / OY

30 SELVITYS SUURTEN MAATILARAKENNUSTEN RAKENTEELLISESTA TURVALLISUUDESTA (VTT&muut ) Selvityksen havaintoja: eriasteisia virheitä tuotantorakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa rakenteellisia riskejä puutteita osapuolten tiedonkulussa ja osatehtävien koordinoinnissa puutteita koko ketjussa puutteita suunnitelmissa, rakenteissa, toteutuksessa pääsuunnittelijan puuttuminen puutteet suunnittelijoiden ammattitaidossa A2 ei täyty puutteita toteutuksessa ei noudatettu hyviäkään suunnitelmia Kysymys: kuka hyötyy puutteellisesta suunnittelusta, valvonnasta, toteutuksesta? kuka lopulta kantaa riskin heikosta suunnittelusta ja toteutuksesta?

31 MIHIN SUUNTAAN TUETTU RAKENTAMINEN ON MENOSSA? Johtopäätöksiä selvitysten ja asiakirjojen valossa kertasuunnittelun ongelmat maaseudun erityisolosuhteita ei tunneta maaseuturakentamisen erityisolosuhteita ei tunneta toiminnan luonne tekniikka, automaatio yritystoiminta ja koti usein samassa pihapiirissä rakennuskoon kasvaessa riskit kasvavat eläinmäärät / yksikkö kasvavat taloudelliset riskit ympäristöriskit tuotekehitystä tarvitaan lisää osaamisen puutteet voivat kertautua suunnittelu, valvonta, toteutus, käyttö tilaajan tietämystä lisättävä sitä saat mitä tilaat? hinta-laatusuhteessa runsaasti parannettavaa

32 SELVITYKSET OSOITTAVAT- TUETUSSA SUUNNITTELUSSA PARANNETTAVAA Suunnittelijan ammattitaito Tilaaja ei tiedä / osaa vaatia? Hintaa laadun sijaan? Vaikka suunnittelua tuetaan? Suunnittelijoiden osaaminen ei useinkaan riitä tehtävään. Eri alojen suunnittelijoiden verkottumisen vaikeus? Uusien yrittäjien vaikea päästä markkinoille? Viranomaisvastuu Miten rakennusvalvonta huolehtii tehtävästään suunnittelijoiden pätevyyksien arvioimiseksi? LAKI ON VOIMASSA MYÖS MAASEUDULLA? Suunnitelma-asiakirjat EI POIKKEUKSIA; JULKISEN RAHOITUKSEN EHDOT Jokaisesta tuettavasta investoinnista laadittava vähintään pääpiirustukset, rakennusselostus ja kustannusarvio, vaikka rakennusvalvonta ei vaatisi- Rakennusselostus ja kustannusarvio Hakijan tehtävä on ilmoittaa, mitä, miten ja millä hinnalla aikoo rakentaa Toteutus suunnitelmien / lupapäätöksen mukaan

33 *MRL: RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN JA SUUNNITTELIJOIDEN VASTUUT Kukin suunnittelija vastaa oman osasuunnitelmansa sisällöstä allekirjoituksellaan kunta EI tarkasta/ vastaa suunnitelmien sisällöstä Tästä syystä suunnittelijoiden ja vastaavan työnjohdon on täytettävä hankekohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset pätevyydet ja kelpoisuudet pääsuunnittelija: vastaa kokonaisuudesta ja yhteensovittamisesta rakennussuunnittelija: vastaa omasta osuudestaan erikoissuunnittelijat: vastaavat omasta osuudestaan vastaava työnjohtaja, erikoistöiden työnjohtajat: vastaavat omasta osuudestaan * Maankäyttö- ja rakennuslaki

34 SUUNNITTELIJA VAATIMUS / KELPOISUUS MRL 120, 123,MRA 48, RAK.MÄÄRÄYSKOKOELMA A2 HANKE rakennushankkeen laatu, tehtävän vaativuus ratkaisee millä kelpoisuudella voi suunnitella säädetyt suunnittelutehtävien vaativuusluokat: AA ja A lähtökohta, (B, C pienehköt, vähäiset) kelpoisuus= säädetty koulutus JA kokemus PÄÄSUUNNITTELIJA kokonaisuuden ja laadun yhteensovitus vähintään vaativimman osasuunnitelman tasoinen kelpoisuus = hankkeesta riippuen tavallisesti joku ARK- tai RAK- suunnittelijoista ARK RAKENNUSSUUNNITTELIJA AA / ARKKITEHTI A / RAK.ARKKIT. / AIK.TUTK. (B / EI USEIN TUETUSSA RAK) (C/ EI TUETUSSA RAK.) RAK RAKENNESUUNNITTELIJA AA / DI A / INS AMK B / RKM / 300m2, 6m jänneväli (C/ EI TUETUSSA RAK.) pohja runko lvis jne

35 KUNNAN JA TE-KESKUKSEN TEHTÄVIÄ TUETUSSA RAKENTAMISESSA KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN MRL neuvonta vastuu: suunnittelijoiden pätevyys ym muut MRL ja kansalliset säädökset MMM:n säädökset lupa-asiakirjoihin (rakentaminen, eläinten hyvinvointi jne) vrt. MRL lopputarkastus tarkastus ennen viimeisen tukierän maksatusta TE- KESKUS tukiehtojen neuvonta, mm. aloitus / ei aloitusta ennen tukipäätöstä vastuu: tukisäädökset, MMM:n asetukset kustannusten arvioinnissa tarvittavien erikoissuunnitelmien merkitys yhteistyö kunnan, pääsuunnittelijan/hakijan edustajan kanssa tärkeää ehdollinen rakennuslupa tai puutteellinen rakennuslupa tukihakemuksessa?

36 MAASEUTURAKENTAMISEN HAASTEITA MISTÄ PÄTEVIÄ SUUNNITTELIJOITA, RAKENTAJIA, MAASEUTUOSAAJIA? RAKENTAMISPROSESSIN HALLINTA - LAATU VAIHTELEE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN ROOLI TALKOOTEKEMISEN PERINNE- HOUKUTUS VÄÄRÄÄN SÄÄSTÄMISEEN TEOLLISET TYYPPIRATKAISUT JA MUODIT? ILMASTONMUUTOS-, ENERGIA-, YMPÄRISTÖKYSYMYKSET ALUEIDEN OMALEIMAISUUS, YMPÄRISTÖÖN SOVITTAMINEN OLEVAN RAKENNUSKANNAN ARVOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN SAAKO MAASEUDULLE JATKOSSA RAKENTAA? ONKO A2 VOIMASSA MYÖS MAASEUTUKUNNASSA?

37 MITÄ UUTTA, MITÄ TULOSSA / 1 Byrokratian purkutyöryhmältä esitys 12 / säädöstarkistuksia? Opasmateriaalia valmisteilla ( kyläsuunnittelu, maatalousinvestoinnit, yritys-ja hanketuet) Viitekustannuksista selvitys? Tulossa VN periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä Rakennetuen hakuajat Sokerialan monipuolistamistuki /määräajassa toteutettavat investoinnit Komissiossa käsittelyssä Suomen hakemus sika- ja siipikarjatalouden uudisrakentamisen ja laajentamisen investointien avaamisesta

38 MITÄ UUTTA, MITÄ TULOSSA / 2 Maatilojen energiaohjelma käyntiin: suunnitelma tai katselmus ehdotuksia toimenpiteistä energiankäytön tehostamiseksi (laitteet, järjestelmät, rakennukset, toimintatavat jne) MMMa uusi asetus ( hevoset), valmisteilla MMMa ( voimaan ) tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suositusten soveltamisesta (kumoaa 657/2008) MMM uusimassa muista rakentamisen asetuksia Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje uudistettu mm. lannan levitys laajemmalle alueelle, ohjeet jätehuoltoon, eläinruhojen polttoon ei koske turkistarhausta, hevostalleja, liitännäiselinkeinoja ( juustolat ym) ei sido viranomaisia, sovelletaan tapauskohtaisesti

39 RAKENTAMISEN OHJAUKSEN TARPEITA JA TAVOITTEITA UUSITUVIA LUONNONVAROJA HYÖDYNTÄVÄ YRITYSTOIMINTA USEIN PAIKKASIDONNAISTA PINTA-ALAA VAATIVAA ALUEEN OMINAISLAATUA HYÖDYNTÄVÄÄ PÄÄOMASIDONNAISTA

40 MONENLAISTA MAASEUTUA - MONENLAISTA MAANKÄYTTÖÄ

41 UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ JA HOITOA OHJAAVAT OMAT SÄÄDÖKSET VAIKUTTAVAT PÄÄOSAAN SUOMEN PINTA-ALASTA SÄÄDÖKSET SITOVAT JOKAISTA ALAN TOIMIJAA OHJAAVAT MYÖS LV- ELINKEINOTOIMINNAN HARJOITTAMISTA OIKEUSVAIKUTUKSET VALVONTA, SANKTIOT lisäksi tarkentavaa opastusta hyviin käytäntöihin

42 MAASEUTU POIKKEAA TAAJAMASTA MAASEUTUALUEET KESKENÄÄN ERILAISIA MAA- JA METSÄTALOUSELINKEINOT PAIKKASIDONNAISIA USEAT MUUT MAASEUTUELINKEINOT LIIKKUVIA, MUUTTUVIA, SUHDANNEHERKKIÄ vrt. koneurakointi, pitopalvelu, hoivapalvelut, tuotejalostus, bioenergia KYLÄT PÄÄOSIN METSÄÄ JA PELTOA KAAVASÄÄDÖSTEN JA OHJAUKSEN PÄÄTARKOITUS RAKENTAMISEN OHJAUS KAAVALLA EI VOI OHJATA TALOUSMETSÄN TAI PELLON HOITOA, vrt. ERITYISSÄÄDÖKSET, TUKIEHDOT OIKEUSVAIKUTUKSET VIRANOMAISVAIKUTUS

43 TUETULLA RAKENTAMISELLA LISÄARVOA SUOMALAISELLE MAASEUDULLE KIITOS

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti Työryhmämuistio MMM 2005:4 Kattavat palvelut maaseudun mikroyrityksille Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA 4 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT 5 3.1 Yleishyödyllinen kehittämishanke... 6 3.2 Yleishyödyllinen investointihanke...

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot