MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA"

Transkriptio

1 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA Pohjois-Savon TE- keskus Kuopio Yliarkkitehti Raija Seppänen Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto / Maaseudun kehittämisyksikkö

2 RAKENTAMISEN SUHDANTEISTA V Korot ennätyksellisen matalalla, inflaatio esim. raaka-aineiden hintojen laskun myötä hidastunut merkittävästi Investoinnit supistuvat edelleen Valtiovallan elvytystoimet kohdistuvat tuettuun asuntotuotantoon, korjausrakentamiseen ja maa- ja vesirakentamiseen Rakentamisen suhdannehuippu oli v ( 51,7 milj m3) V jyrkkä väheneminen kaikilla rakentamisen sektoreilla; uusia talonrakennustöitä aloitetaan yht. 30 milj. m3 eli 1/3 vähemmän kuin 2008 Työvoiman vähentäminen jatkuu v rakentamisen arvioidaan vähenevän vielä 3% Maatalousrakennusten rakentaminen supistui 16% uudisrakent. volyymi-indeksillä mitaten v rakennuslupien määrä lisääntyi 1/5 v:sta 2008 (tukien avautuminen), mutta hankkeiden aloitukset ovat lykkääntyneet Maatalouden investoinnit tuotantorakennuksiin, koneisiin ja salaojitukseen olleet viime vuosina n. 700 milj.

3 RAKENTAMISEN KESKEISIÄ SUHDANNEKUVAAJIA lokakuu 2009 / Rakennusteollisuus ry:n suhdannekatsaus Rakentaminen*, määrän muutos % ,3 7,1 0,3-12,0-3,0 Talonrakentaminen* 4,8 7,0-0,2-15,0-4,0 Korjausrakentaminen** 3,5 3,5 3,7 1,0 2,0 Maa- ja vesirakentaminen* 2,5 7,7 2,0-2,0 0,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 43,3 51,7 41,9 30,0 29,5 Asuinrakennukset 15,1 13,5 10,6 8,2 9,0 Liike- ja toimistorakennukset 8,2 12,2 8,5 4,5 4,0 Julkiset palvelurakennukset 1,9 2,4 3,1 3,0 3,0 Teollisuus- ja varastorakennukset 10,0 15,2 12,5 7,0 6,0 Maatalousrakennukset 4,2 4,5 3,5 4,0 4,0 Muut rakennukset 3,9 3,9 3,7 3,3 3,5 *Kansantalouden tilinpito **Rakentamisen vuosikirja

4 MIKSI MAASEUTUA KEHITETÄÄN EU:ssa? Maaseudun kehittäminen on tärkeä toiminta-alue, sillä: EU:n pinta-alasta 91 prosenttia on maaseutua Yli 56 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltion väestöstä asuu maaseudulla Maatalous ja metsätalous vaikuttavat ratkaisevasti maankäyttöön ja luonnonvarojen hoitoon EU:n maaseutualueilla, ja näiden peruselinkeinojen pohjalta maaseutuyhteisöjen elinkeinoelämää voidaan edelleen monipuolistaa Maaseudun kehittämispolitiikan tehostaminen on yksi EU:n keskeistä tavoitteista

5 MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TOIMIALAAN KUULUVAT VALTIONEUVOSTON ASETTAMAT TEHTÄVÄT maaseudun kehittäminen maatalous metsätalous kala-, riista- ja porotalous vesitalous uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, hoito ja suojelu elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden turvallisuus ja laatu eläinten terveys ja hyvinvointi kasvinterveys maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö

6 UUSIUTUVIA LUONNONVAROJA ovat esimerkiksi PELTOEKOSYSTEEMIT MAA- JA PUUTARHATALOUDEN TUOTANTOKASVIT METSÄT METSIEN PUUTAVARAT JA KERÄILYTUOTTEET VESIVARAT MAASEUTUMAISEMA MAATALOUDEN TUOTANTOELÄIMET MUUT KOTIELÄIMET RIISTAELÄIMET POROT KALAT 6

7 Maa- ja elintarviketalouden hallinto MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN MAATALOUSOSASTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ELINTARVIKE- JA TERVEYSOSASTO MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS (MTT) MAASEUTUVIRASTO (MAVI) ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO (EVIRA) TYÖ- JA ELINKEINO- KESKUKSET LÄÄNINHALLITUKSET KUNNAT KUNNAT

8 Maaseutupolitiikan hallinto MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ (YTR) Muut hallinnonalat ja maaseudun kehittäjätahot MAASEUTUVIRASTO TYÖ- JA ELINKEINOKESKUKSET Maaseudun kehittäjät Yrittäjät Maaseudun asukkaat Kyläyhdistykset Tutkijat PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT

9 MMM:n hallinnonalan organisaatiot ja niiden työvoima (htv) Maa- ja metsätalousministeriö (n. 300 htv) Elintarviketurvallisuusvirasto (n. 760) Geodeettinen laitos (n. 50) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (n. 870) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (n. 220) Maanmittauslaitos (n. 1800) Maaseutuvirasto (n. 210) Metsästäjäin Keskusjärjestö (n riistanhoitopiirit n. 45) Metsähallitus (n. 2000) Metsäkeskukset (n. 1200) Metsäntutkimuslaitos (n. 770) Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (n. 90) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (n. 320) Työ- ja elinkeinokeskukset (MMM:n hallinnonalan tehtävissä n. 830) Suomen ympäristökeskus (MMM:n vesivaratehtävissä n. 35) Alueelliset ympäristökeskukset (MMM:n vesivaratehtävissä n. 200) Lääninhallitukset (MMM:n hallinnonalan tehtävissä n. 35)

10 VALTIOVALLAN RAKENTAMISELLE ASETTAMIA YLEISLINJAUKSIA Julkista tukea saavien investointien esimerkillisyys Rakennuspoliittinen ohjelma parempaan laatuun parempaan elinkaari- ja ympäristöosaamiseen rakenteellisen turvallisuuden parantamiseen korjausrakentamisen kehittämiseen maatilarakentamisen kehittäminen Korjausrakentamisen strategia Eurokoodien käyttöönottoa valmistellaan Energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset

11 ESIMERKKEJÄ MINISTERIÖN TALOUDELLISISTA VÄLINEISTÄ MAASEUDUN KEHITTÄMISEEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA EU- maaseudun kehittämisen maatalousrahasto EU- säädösten ja ohjelman puitteissa laaditut lait ja asetukset ohjelman kokonaisrahoitus ( EU ja kans.) n. 7,4 mrd / julkisia varoja 6,62 mrd (1/3 EU:sta) (1) maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen mm. maa- ja puutarhatalouden sekä bioenergiainvestoinnit (2) ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen mm. ympäristötuet, luonnonhaittakorvaus, ei-tuotannolliset investoinnit (3) maaseutualueiden elämänlaadun ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen mm. yritysinvestoinnit, yhteisölliset hankkeet ja investoinnit, maaseutuperinnön säilyttäminen ja kehittäminen, (4) Leader- toimintatapa läpi ohjelman 55 toimintaryhmää; paikalliset kehittämissuunnitelmat, joita toteutetaan kehittämis- ja yrityshankkeilla Ohjataan laeilla /säädöksillä Rahoitus painottuu harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle

12 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN STRATEGIAN TAVOITTEITA TUETUN RAKENTAMISEN LAADULLE UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELU JA LAATU ELINTARVIKKEIDEN JA MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS JA LAATU ELÄINTEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ, MONIPUOLINEN, TEHOKAS JA INNOVATIIVINEN HYÖDYNTÄMINEN TALOUDELLISET, EKOLOGISET, SOSIAALISET JA KULTTUURISET NÄKÖKOHDAT TASAPUOLISESTI HUOMIOON MAASEUDUN TOIMIVUUS, ELINVOIMAISUUS JA VIIHTYISYYS MAASEUTUMAISEMAN JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDON PARANTAMINEN

13 MMM:n TUKEMAA MAASEUTURAKENTAMISTA 2000-luvulla Suomessa 2000-luvulla n rakennuslupaa / vuosi, josta MMM:n hallinnon tukemina MAATALOUDEN RAKENNUSINVESTOINTEJA n kpl /v MAASEUDUN YRITYS- JA HANKEINVESTOINTEJA n kpl / v MUITA RAKENNUSINVESTOINTEJA n kpl /v yhteensä n. 10% Suomen rakennusluvista useissa maaseutukunnissa merkittävä osa vuotuisesta rakentamisesta UUDISRAKENNUS -, KORJAUS-, LAAJENNUS ja MUUTOSHANKKEITA myös muita investointeja tuetaan (vesihuolto, tulvasuojaus, kosteikot ja laskeutusaltaat ym) lisäksi tukea esim. koulutus- ja kehittämishankkeisiin ja kylien suunnitteluun rahoitusta myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan - > MAASEUDULLA TARVITAAN ASIANTUNTEVAA SUUNNITTELUA ja SUUNNITTELIJOITA

14 MILLAISIA RAKENNUSHANKKEITA, esimerkkejä maatalous -kasvinviljely -kotieläintuotanto puutarhatalous turkistalous mehiläistalous lämpökeskukset kuivurit bioenergia (asuminen) maaseutuyritykset jalostuslaitokset matkailu majoitus hoivapalvelut elämyspalvelut käsityöyritykset lämpöyritykset koneyritykset yhteisölliset hankkeet kylätalot lintutornit retkeilyreitit rakenteiden korjaus kalanjalostuslaitokset satmarakennelmat kylmävarastot poro- ja luontaiselinkeinotalous asuminen teurastamot ympäristön hoito ja kehittäminen, perinneympäristöt, maisema- ja kyläsuunnitelmat

15 KAIKESSA RAKENTAMISESSA NOUDATETTAVA KANSALLISIA SÄÄDÖKSIÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) Lain nojalla annettu asetus Suomen rakentamismääräyskokoelma A Yleinen osa, jakautuu esim. A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat B Rakenteiden lujuus C Eritykset D LVI ja energiatalous E Rakenteellinen paloturvallisuus F Yleinen rakennussuunnittelu G Asuntorakentaminen LISÄKSI USEITA MUITA RAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ SÄÄDÖKSIÄ, KUTEN ELÄINSUOJELUSÄÄDÖKSET

16 TUETTUJA RAKENNUSINVESTOINTEJA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ / 1 Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 VNa maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 299/2008, VNa muutos 496/2008 VNa maatalouden investointituen kohdentamisesta 649/2009 VNa vuonna 2010 myönnettävän maatalouden investointituen kohdentamisesta 735/2009 Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 1443/2006, muutos 1478/2007 VNa maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 623/2007, muutos 217/2008 VNa maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 829/ 2007, muutos 617/2008 jatkuu

17 TUETTUJA RAKENNUSINVESTOINTEJA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ / 2 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki 329/1999, muutos 1479/2007 VNa maatilan asunto-olojen parantamisen tukemisesta 302/2009 arvokkaat rakennukset ja perinneympäristöt / ei vielä VNa Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki 45/ 2000 Kolttalaki 253/ 1995 Lisäksi rakennusinvestoinneissa noudatettava säädetyllä tavalla 1. MMMa tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräysten ja suositusten soveltaminen / (sis. myös palo 391/2004, sikalat 848/2005 ja niiden muutokset) / kumoaa 657/2008 Asetuksissa säädetään tuettavan rakennusinvestoinnin teknisistä, taloudellisista, toiminnallisista sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä seikoista 2. MMMa rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista 727/ 2009

18 RAKENNUSSUUNNITELMA / koskee rakenne-, yritys- ja hanketukia Rakentamista koskevaan investointitukihakemukseen on liitettävä suunnitelma, jossa on oltava: 1) pääpiirustukset; 2) rakennusselostus; 3) rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai -laskelma Rakentamista koskevassa investointitukihakemuksessa on lisäksi oltava rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, jos niitä tarvitaan arvioitaessa rakennuksen toimivuutta ja hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. -> TE- keskus määrittää tarpeen Rakennetuessa lisäksi Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin. Suunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys toiminnan laajentamismahdollisuuksista sekä uudisrakentamisen osalta selvitys korvattavan rakennuksen jatkokäytöstä. jäljennökset tarvittavista luvista urakkasopimukset, hintatason selvitykset, asiantuntijan arviot

19 MAATALOUDEN RAKENNUSINVESTOINTI / rakennetuki Hakukierrokset rakennusinvestoinneissa määräaikoina määrärahojen puitteissa Tuen harkinnanvaraisuus; valintamenettely tarvittaessa (huom. 141-hankkeet) Ehtoja mm. yksikkökokovaatimus, yrittäjätulon määrä, tilalta saatava kassajäämä eräissä kohteissa Rakentamisen hyväksyttävät yksikkökustannukset MMMa: enimmäisrajat tuettavalle osalle rakennuksen tiloista sekä tilojen enimmäiskustannukset Jos yksikkökustannusta ei annettu, tarjousten perusteella Tuen vähimmäis- ja maksimimäärät Rahoitus: Avustus ja korkotukilaina; vaihtelee investointikohteesta riippuen Kilpailutus Tukia haetaan alueelliselta TE-keskukselta Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä Investointi toteutettava 2 v kuluessa tukipäätöksestä / max 2 v jatkoaika

20 MAATALOUDEN RAKENNUSINVESTOINNIN YLEISIÄ EDELLYTYKSIÄ /rakennetuki toteutetaan investointikohde huomioon ottaen energiaa ja muita luonnonvaroja tarkoituksenmukaisella tavalla säästäen käyttöön otettuna ei tarpeettomasti lisää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä toteutetaan taloudellisella tavalla ottaen huomioon käyttötarkoitus / taloudellisuuden arviointi: toteuttamisen laadusta aiheutuvat kustannukset, investoinnin laatu, käyttöaika ja investoinnista aiheutuneet muut kustannukset hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole toteuttamiskustannukset, jotka eivät tavanomaisia ja välttämättömiä tuettavassa tuotantotoiminnassa luvat, liittymämaksut, vastaavat kustannukset

21 MAASEUDUN HANKKEIDEN RAHOITUSTA Tuettava toiminta Elinkeinojen kehittämishankkeet mm. maaseudun mikroyritysten toimintaympäristön kehittäminen Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet maaseudun asumisviihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Mm. ammattiosaamisen jatkuva ylläpitäminen, uudet menetelmät, kilpailukyvyn parantaminen Yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset Tukia haetaan alueelliselta TE-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä

22 MAASEUDUN HANKETUET Tukimuoto / Tukitaso maksimissaan* Yleishyödyllinen ja elinkeinollinen kehittämishanke 90 % 100 %: laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kv-hankkeet sekä toteutettavuusselvitykset; yleiset toimiala- ja tuotantosuuntakohtaiset selvitys-, arviointi- ja yhteensovitushankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshanke 90 % 100 %: tiedonvälityshankkeet, ympäristötukeen liittyvät koulutushankkeet ja hankkeet, jotka eivät sisällä valtiontukea Yleishyödyllinen investointihanke 75 % 100 %, jos hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö ( muun julkisen rahoituksen osuus oltava 30 %) * HUOM! Tukitaso riippuu myös TE-keskusten ja Leader-toimintaryhmien kehittämissuunnitelmissaan tekemistä alueellisista painotuksista

23 Hanketoiminta toimintalinjalla 3: MAASEUTUALUEIDEN ELÄMÄNLAATU JA MAASEUDUN ELINKEINOELÄMÄN MONIPUOLISTAMINEN Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut Elinkeinojen kehittämishankkeet Toimenpide 322 Kylien kunnostus ja kehittäminen Toimenpide 323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset kehittämishankkeet Toimintaryhmien koordinointihankkeet

24 YRITYSTOIMINNAN TUET Tuettava toiminta Avustusta maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen Investoinnit Yritysten kehittäminen Ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannukset. Tuen saamisen edellytykset Tukea voidaan myöntää maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, jolla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. Elintarvikkeiden ensiasteen jalostajista tuen piiriin kuuluvat myös alle 250 hengen pk-yritykset. Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys sijaitsee ja yrittäjä asuu maaseutumaisella alueella. Tuen saaja voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö

25 Hanketoiminta toimintalinjalla 3: MAASEUTUALUEIDEN ELÄMÄNLAATU JA MAASEUDUN ELINKEINOELÄMÄN MONIPUOLISTAMINEN Toimenpide 311: Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle Toimenpide 312 Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen Toimenpide 313 Matkailuelinkeinojen edistäminen Elinkeinojen kehittämishankkeet hyöty viljelijäperheille Elinkeinojen kehittämishankkeet Elinkeinojen kehittämishankkeet Yleishyödyllinen investointihanke Toimintaryhmän koordinointihanke Sivu 25

26

27 RAHOITUSMUODOT TOIMENPITEISSÄ 311 & 312

28 TIETOA BIOENERGIASTA Bioenergia-verkkopalvelusta tietoa, innovaatioita ja uusia toimintamalleja Bioenergiaverkkopalvelusta löytyvät mm. kaikki maaseudun kehittämisohjelman bioenergiaa koskevat hankkeet Suomessa käynnissä olevat bioenergiaan liittyvät tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeet.

29 ESIMERKKEJÄ SELVITYKSISTÄ ohjelmakautta ja säädösvalmistelua varten Selvitys arkkitehtuurin tasosta / TTYO + DI-työ Pääsuunnittelijaselvitys / Arkk. tsto Heikkilä-Kauppinen Maatalousrakennusten rakenteellinen turvallisuus / VTT+ muut Pihattotutkimus (LYTO- hanke) / MTT-Vakola, HY, TTS+ muut Selvitys TE- keskusten rakentamisen prosessien kehittämisestä / Päivi Niiles + DI-työ Rakennuskustannukset / Haahtela-kehitys OY ja PTT Yksikkökustannusten tarkistus / Haahtela-kehitys OY Yhteistyö järjestöjen kanssa tuetun maaseuturakentamisen kehittämiseksi / MMM haastattelut MMM:n omat selvitystyöt (rakentaminen, maisema, alueidenkäyttö ym) Maatalouden tuotantorakennusten ilmanvaihtotutkimus /VTT+ muut Aktiivitilojen rakennuskannan määrä / OY

30 SELVITYS SUURTEN MAATILARAKENNUSTEN RAKENTEELLISESTA TURVALLISUUDESTA (VTT&muut ) Selvityksen havaintoja: eriasteisia virheitä tuotantorakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa rakenteellisia riskejä puutteita osapuolten tiedonkulussa ja osatehtävien koordinoinnissa puutteita koko ketjussa puutteita suunnitelmissa, rakenteissa, toteutuksessa pääsuunnittelijan puuttuminen puutteet suunnittelijoiden ammattitaidossa A2 ei täyty puutteita toteutuksessa ei noudatettu hyviäkään suunnitelmia Kysymys: kuka hyötyy puutteellisesta suunnittelusta, valvonnasta, toteutuksesta? kuka lopulta kantaa riskin heikosta suunnittelusta ja toteutuksesta?

31 MIHIN SUUNTAAN TUETTU RAKENTAMINEN ON MENOSSA? Johtopäätöksiä selvitysten ja asiakirjojen valossa kertasuunnittelun ongelmat maaseudun erityisolosuhteita ei tunneta maaseuturakentamisen erityisolosuhteita ei tunneta toiminnan luonne tekniikka, automaatio yritystoiminta ja koti usein samassa pihapiirissä rakennuskoon kasvaessa riskit kasvavat eläinmäärät / yksikkö kasvavat taloudelliset riskit ympäristöriskit tuotekehitystä tarvitaan lisää osaamisen puutteet voivat kertautua suunnittelu, valvonta, toteutus, käyttö tilaajan tietämystä lisättävä sitä saat mitä tilaat? hinta-laatusuhteessa runsaasti parannettavaa

32 SELVITYKSET OSOITTAVAT- TUETUSSA SUUNNITTELUSSA PARANNETTAVAA Suunnittelijan ammattitaito Tilaaja ei tiedä / osaa vaatia? Hintaa laadun sijaan? Vaikka suunnittelua tuetaan? Suunnittelijoiden osaaminen ei useinkaan riitä tehtävään. Eri alojen suunnittelijoiden verkottumisen vaikeus? Uusien yrittäjien vaikea päästä markkinoille? Viranomaisvastuu Miten rakennusvalvonta huolehtii tehtävästään suunnittelijoiden pätevyyksien arvioimiseksi? LAKI ON VOIMASSA MYÖS MAASEUDULLA? Suunnitelma-asiakirjat EI POIKKEUKSIA; JULKISEN RAHOITUKSEN EHDOT Jokaisesta tuettavasta investoinnista laadittava vähintään pääpiirustukset, rakennusselostus ja kustannusarvio, vaikka rakennusvalvonta ei vaatisi- Rakennusselostus ja kustannusarvio Hakijan tehtävä on ilmoittaa, mitä, miten ja millä hinnalla aikoo rakentaa Toteutus suunnitelmien / lupapäätöksen mukaan

33 *MRL: RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN JA SUUNNITTELIJOIDEN VASTUUT Kukin suunnittelija vastaa oman osasuunnitelmansa sisällöstä allekirjoituksellaan kunta EI tarkasta/ vastaa suunnitelmien sisällöstä Tästä syystä suunnittelijoiden ja vastaavan työnjohdon on täytettävä hankekohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset pätevyydet ja kelpoisuudet pääsuunnittelija: vastaa kokonaisuudesta ja yhteensovittamisesta rakennussuunnittelija: vastaa omasta osuudestaan erikoissuunnittelijat: vastaavat omasta osuudestaan vastaava työnjohtaja, erikoistöiden työnjohtajat: vastaavat omasta osuudestaan * Maankäyttö- ja rakennuslaki

34 SUUNNITTELIJA VAATIMUS / KELPOISUUS MRL 120, 123,MRA 48, RAK.MÄÄRÄYSKOKOELMA A2 HANKE rakennushankkeen laatu, tehtävän vaativuus ratkaisee millä kelpoisuudella voi suunnitella säädetyt suunnittelutehtävien vaativuusluokat: AA ja A lähtökohta, (B, C pienehköt, vähäiset) kelpoisuus= säädetty koulutus JA kokemus PÄÄSUUNNITTELIJA kokonaisuuden ja laadun yhteensovitus vähintään vaativimman osasuunnitelman tasoinen kelpoisuus = hankkeesta riippuen tavallisesti joku ARK- tai RAK- suunnittelijoista ARK RAKENNUSSUUNNITTELIJA AA / ARKKITEHTI A / RAK.ARKKIT. / AIK.TUTK. (B / EI USEIN TUETUSSA RAK) (C/ EI TUETUSSA RAK.) RAK RAKENNESUUNNITTELIJA AA / DI A / INS AMK B / RKM / 300m2, 6m jänneväli (C/ EI TUETUSSA RAK.) pohja runko lvis jne

35 KUNNAN JA TE-KESKUKSEN TEHTÄVIÄ TUETUSSA RAKENTAMISESSA KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN MRL neuvonta vastuu: suunnittelijoiden pätevyys ym muut MRL ja kansalliset säädökset MMM:n säädökset lupa-asiakirjoihin (rakentaminen, eläinten hyvinvointi jne) vrt. MRL lopputarkastus tarkastus ennen viimeisen tukierän maksatusta TE- KESKUS tukiehtojen neuvonta, mm. aloitus / ei aloitusta ennen tukipäätöstä vastuu: tukisäädökset, MMM:n asetukset kustannusten arvioinnissa tarvittavien erikoissuunnitelmien merkitys yhteistyö kunnan, pääsuunnittelijan/hakijan edustajan kanssa tärkeää ehdollinen rakennuslupa tai puutteellinen rakennuslupa tukihakemuksessa?

36 MAASEUTURAKENTAMISEN HAASTEITA MISTÄ PÄTEVIÄ SUUNNITTELIJOITA, RAKENTAJIA, MAASEUTUOSAAJIA? RAKENTAMISPROSESSIN HALLINTA - LAATU VAIHTELEE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN ROOLI TALKOOTEKEMISEN PERINNE- HOUKUTUS VÄÄRÄÄN SÄÄSTÄMISEEN TEOLLISET TYYPPIRATKAISUT JA MUODIT? ILMASTONMUUTOS-, ENERGIA-, YMPÄRISTÖKYSYMYKSET ALUEIDEN OMALEIMAISUUS, YMPÄRISTÖÖN SOVITTAMINEN OLEVAN RAKENNUSKANNAN ARVOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN SAAKO MAASEUDULLE JATKOSSA RAKENTAA? ONKO A2 VOIMASSA MYÖS MAASEUTUKUNNASSA?

37 MITÄ UUTTA, MITÄ TULOSSA / 1 Byrokratian purkutyöryhmältä esitys 12 / säädöstarkistuksia? Opasmateriaalia valmisteilla ( kyläsuunnittelu, maatalousinvestoinnit, yritys-ja hanketuet) Viitekustannuksista selvitys? Tulossa VN periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä Rakennetuen hakuajat Sokerialan monipuolistamistuki /määräajassa toteutettavat investoinnit Komissiossa käsittelyssä Suomen hakemus sika- ja siipikarjatalouden uudisrakentamisen ja laajentamisen investointien avaamisesta

38 MITÄ UUTTA, MITÄ TULOSSA / 2 Maatilojen energiaohjelma käyntiin: suunnitelma tai katselmus ehdotuksia toimenpiteistä energiankäytön tehostamiseksi (laitteet, järjestelmät, rakennukset, toimintatavat jne) MMMa uusi asetus ( hevoset), valmisteilla MMMa ( voimaan ) tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suositusten soveltamisesta (kumoaa 657/2008) MMM uusimassa muista rakentamisen asetuksia Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje uudistettu mm. lannan levitys laajemmalle alueelle, ohjeet jätehuoltoon, eläinruhojen polttoon ei koske turkistarhausta, hevostalleja, liitännäiselinkeinoja ( juustolat ym) ei sido viranomaisia, sovelletaan tapauskohtaisesti

39 RAKENTAMISEN OHJAUKSEN TARPEITA JA TAVOITTEITA UUSITUVIA LUONNONVAROJA HYÖDYNTÄVÄ YRITYSTOIMINTA USEIN PAIKKASIDONNAISTA PINTA-ALAA VAATIVAA ALUEEN OMINAISLAATUA HYÖDYNTÄVÄÄ PÄÄOMASIDONNAISTA

40 MONENLAISTA MAASEUTUA - MONENLAISTA MAANKÄYTTÖÄ

41 UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ JA HOITOA OHJAAVAT OMAT SÄÄDÖKSET VAIKUTTAVAT PÄÄOSAAN SUOMEN PINTA-ALASTA SÄÄDÖKSET SITOVAT JOKAISTA ALAN TOIMIJAA OHJAAVAT MYÖS LV- ELINKEINOTOIMINNAN HARJOITTAMISTA OIKEUSVAIKUTUKSET VALVONTA, SANKTIOT lisäksi tarkentavaa opastusta hyviin käytäntöihin

42 MAASEUTU POIKKEAA TAAJAMASTA MAASEUTUALUEET KESKENÄÄN ERILAISIA MAA- JA METSÄTALOUSELINKEINOT PAIKKASIDONNAISIA USEAT MUUT MAASEUTUELINKEINOT LIIKKUVIA, MUUTTUVIA, SUHDANNEHERKKIÄ vrt. koneurakointi, pitopalvelu, hoivapalvelut, tuotejalostus, bioenergia KYLÄT PÄÄOSIN METSÄÄ JA PELTOA KAAVASÄÄDÖSTEN JA OHJAUKSEN PÄÄTARKOITUS RAKENTAMISEN OHJAUS KAAVALLA EI VOI OHJATA TALOUSMETSÄN TAI PELLON HOITOA, vrt. ERITYISSÄÄDÖKSET, TUKIEHDOT OIKEUSVAIKUTUKSET VIRANOMAISVAIKUTUS

43 TUETULLA RAKENTAMISELLA LISÄARVOA SUOMALAISELLE MAASEUDULLE KIITOS

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA 12.2.2013.Heureka Yliarkkitehti RAIJA SEPPÄNEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ruokaosasto Maaseudun kehittämisyksikkö raija.seppanen@mmm.fi +358

Lisätiedot

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Kuopio 7.10.2014 Sanna Koivumäki Ruokaosasto/ Maaseudun kehittämisyksikkö Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 9.10.2014 Ruokaosaston tehtäväalueen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa #91949 Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä Heureka, Vantaa 12.2.2013 Seija Oikarinen ylitarkastaja, rakentaminen Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa #99622 Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä Oulu 20.2.2013 Seija Oikarinen ylitarkastaja, rakentaminen Maaseutuvirasto seija.oikarinen@mavi.fi

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasutuotannon tuet Maa- ja metsätalousministeriö MMM Biokaasutuotannon tuet Maatilainvestoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Bioenergiatuotannon avustus TEM Syöttötariffi Energiatuki

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Varsinais-Suomen maaseudun rahoitus- ja kehittämispäivä Janne Gröndahl 9.6.2015 Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus.

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot

Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot 2015-2020 Frami B 19.5.2015 Seinäjoki 19.5.2015 Tapani Kaipio Tuetulla rakentamisinvestoinnilla tarkoitetaan maatalouden tuotantotoimintaan käytettävän rakennuksen,

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA 20.2.2013. Oulu Yliarkkitehti RAIJA SEPPÄNEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ruokaosasto Maaseudun kehittämisyksikkö raija.seppanen@mmm.fi +358

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 Sivu 1 20.6.2011 Kehittämisen lähtökohdat Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 toteutetaan koko maassa Ahvenanmaata

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa INVESTOINTITUET LÄMPÖKESKUKSIIN Maatilat Maatalouden investointituki Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maatiloille suunnattu

Lisätiedot

RAKENNETUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 MAATILAINVESTOINNIT. Tampere 30.9.2014. Kjell Brännäs MMM, RO, MAKE

RAKENNETUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 MAATILAINVESTOINNIT. Tampere 30.9.2014. Kjell Brännäs MMM, RO, MAKE RAKENNETUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 MAATILAINVESTOINNIT Tampere 30.9.2014 Kjell Brännäs MMM, RO, MAKE Maatilainvestointien rahoitus 2015-2020 Investointituella tavoitellaan: Alkutuotannon säilyttämistä

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 1.1.2017 Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta 2014-2020 Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 mahdollistaa yritysten tukemista maaseudulla.

Lisätiedot

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraviestinnän periaatteet Maa- ja metsätalousministeriö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen periaatteista? Sisältö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasuasioiden vastuutahoja MMM:ssä MMM Maatalousosasto (MAO) - Bioenergiatuotannon edistämistoimet (investointi-

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Uusi maaseutuohjelma ja maatilainvestoinnit. Eläinten hyvinvointiin liittyviä t&k- hankkeita

Uusi maaseutuohjelma ja maatilainvestoinnit. Eläinten hyvinvointiin liittyviä t&k- hankkeita Uusi maaseutuohjelma ja maatilainvestoinnit Eläinten hyvinvointiin liittyviä t&k- hankkeita Pohjois-Suomen tilaisuus Rukahovi 24.9.2014 Raija Seppänen Yliarkkitehti Ruokaosasto/ Maaseudun kehittämisyksikkö

Lisätiedot

MAASEUTUOHJELMAN JA UUSIEN SÄÄDÖSTEN EDELLYTYKSET RAKENTAMISINVESTOINNEILLE

MAASEUTUOHJELMAN JA UUSIEN SÄÄDÖSTEN EDELLYTYKSET RAKENTAMISINVESTOINNEILLE Tampere 5.5.2015. Oulu 6.5.2015. Kuopio 7.5.2015. Maatalouden investointitukien alueelliset ajankohtaispäivät MAASEUTUOHJELMAN JA UUSIEN SÄÄDÖSTEN EDELLYTYKSET RAKENTAMISINVESTOINNEILLE yliarkkitehti /

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastot ja ohjelmat ohjelmakaudella 2007 2013

EU:n rakennerahastot ja ohjelmat ohjelmakaudella 2007 2013 EU:n rakennerahastot ja ohjelmat ohjelmakaudella 2007 2013 ylitarkastaja Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriö Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 24.11.2005 Hki, Messukeskus EU

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015

MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015 1 MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015 Rakennetuen rahoitus EU- osarahoitteista avustusta ja korkotukea budjettivaroista, kansallinen avustus Makerasta Tukea voidaan myöntää avustuksena,

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA RAKENTAMISINVESTOINNEISTA

AJANKOHTAISTA RAKENTAMISINVESTOINNEISTA RAKENNETUEN KESÄPÄIVÄT Oulu 3.6.2015. AJANKOHTAISTA RAKENTAMISINVESTOINNEISTA yliarkkitehti Maa- ja metsätalousministeriö Maaseudun kehittämisyksikkö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Mob. +358295162483 INVESTOINNIN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Vuoden 2017 rahoitus Maaseutuohjelman rahoituskiintiö vuodelle 2017 on yhteensä

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 8 :n 3 momentti ja 67, muutetaan 5

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä

MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä Happamat sulfaattimaat seminaari, Vaasa 10.9.2008 Tiina Pääsky Maa- ja metsätalousministeriö MMM Turvataan maa- ja metsätalouden harjoittamisen

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Sivu 1 Kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti,

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointituet Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

1. Hakija Hakija / hakijat Y-tunnus Henkilötunnus

1. Hakija Hakija / hakijat Y-tunnus Henkilötunnus Lomake 3314 1(5) MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI- HAKEMUS maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaisen investointituen ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) mukaisen asuntorakentamisen investointituen

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Mikä maaseutuohjelma? Osaksi EU:n rahoittama kehittämisohjelma, EU osuus tulee maaseuturahastosta - On toteutettu

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

MAASEUTURAHASTOSTA. Etelä-Savon kalastusaluepäivä Kaija Siikavirta. Sivu

MAASEUTURAHASTOSTA. Etelä-Savon kalastusaluepäivä Kaija Siikavirta. Sivu MAASEUTURAHASTOSTA Etelä-Savon kalastusaluepäivä 3.12.2015 Kaija Siikavirta Sivu 1 7.12.2015 MAASEUTUOHJELMAN 2014-2020 STRATEGISET PAINOPISTEET OVAT: 1. Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta

Lisätiedot

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011 Biopolttoaineet maatalouden työkoneissa Hajautetun tuotannon veroratkaisut Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso Säätytalo 01.02.2011 Toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Maatalouden Investointituki Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Sivu 1 23.02.2016 Maatalouden rakennetukijärjestelmä Kansallinen säädösperusta; - Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007,

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla Hyväksytty Maakunnan yhteistyöryhmässä 18.12.2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020, maaseuturahaston hanketuet Etelä-Pohjanmaalla Yleistä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014

Lisätiedot

Katsaus maaseuturahastoon sihteeristö 27.5.2014. Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katsaus maaseuturahastoon sihteeristö 27.5.2014. Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Katsaus maaseuturahastoon sihteeristö 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 10.6.2014 Kehittämishankkeet alueellisen ohjelman teemoittain 2007-2013 Teemoittain hanke kpl investointi

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 30.3.2015 LUONNOS Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä huhtikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely

Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely Frami 19.5.2015 Marianne Muotio Hyrrän kautta haettavat tuet Maatilojen investointituet Nuorten viljelijöiden aloitustuet Maaseudun kehittämistuet

Lisätiedot

Ajankohtaista tukien myöntämisestä

Ajankohtaista tukien myöntämisestä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaista tukien myöntämisestä Maksatuskoulutus Joensuu 25.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto/MELO/MaRa Manner-Suomen maaseutuohjelman alueellisen osion

Lisätiedot

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö 1 Loppukauden 2007-2013 kuulumisia POPELYn maaseuturahaston rahoituskiintiöstä ei ole jäämässä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma: Rakentaminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma: Rakentaminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma: Rakentaminen 15.11.2011 Jarmo Kallio Elinkeino-, Työvoima- liikenne- ja elinkeinokeskus Rakentaminen, Yleistä Rakennusinvestointeja tuetaan yrityshankkeissa ja

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2014

Maaseudun rahoitustilastot 2014 Maaseudun rahoitustilastot 2014 Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Ohjelmakauden suunnittelu Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maaseutu- ja energiayksikkö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 241/2015 Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2015. 695/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2015. 695/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2015 695/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto LINJA 1 Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn kehittäminen osaaminen (koulutus)

Lisätiedot

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013 Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille 2013 Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 EAKR-hankehaun infotilaisuus 20.1.2015 Lappeenranta Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Esityksen sisältö Yleistä

Lisätiedot

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Maatalouden investointien i i ja sukupolvenvaihdosten rahoitus ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Sivu 2 Maatalouden tulevaisuuden näkymät Vuoden 2012 noin 57 000 tilasta jatkaisi vuonna 2020 noin 43 000

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa virallisesti joulukuun 12. päivänä 2014. Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun Ohjelman tavoitteet, tuettava toiminta ja rahoitusmahdollisuudet Vipuvoimaa EU:lta 04.12.2007, Jyväskylä Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Ohjelmat ja strategiat EU:ssa ja Suomessa TYÖL-

Lisätiedot

Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet osakeyhtiöillä. Kuopio

Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet osakeyhtiöillä. Kuopio Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet osakeyhtiöillä Kuopio 23.3.2017 Sivu 1 29.3.2017 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Aloittava viljelijä voi hakea

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 EU-tulotukikoulutus Kuopio 25.3.2015 Sivu 1 27.3.2015 Investoinnit viime ohjelmakaudella Pohjois-Savossa on rahoitettu viime ohjelmakauden aikana

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

MAATILOJEN RAKENNETUKI Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MAATILOJEN RAKENNETUKI Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAATILOJEN RAKENNETUKI 2016 Tuen haku: Hae sähköisesti! Jatkuva hakuaika! Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat maatilan investointituessa: a) 16 päivästä lokakuuta 15 päivään tammikuuta b)

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Maaseuturyhmien, ohjaus- ja seurantaryhmien yhteistoimintapäivä 23.9.2009

Maaseuturyhmien, ohjaus- ja seurantaryhmien yhteistoimintapäivä 23.9.2009 Maaseuturyhmien, ohjaus- ja seurantaryhmien yhteistoimintapäivä 23.9.2009 Nvm Sirpa Karjalainen maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 29.9.20097.3.2009 Tavoitteet Sivu 2 29.9.20097.3.2009 MMM hallinnonalan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot