KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai kello Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki Jari Annala Tarmo Koivistoinen Hannu Mäkinen Heikki Niemenmaa Nina Silvennoinen Erja Korkiakoski Mika puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri Mäkipää Lea Liukku Petri kvalt pj. kvalt ll varapj. esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 1-13 Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Nina Niemenmaa ja Hannu Koivistoinen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Nina Niemenmaa Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kihniön kunnanvirasto Hannu Koivistoinen Toimistosihteeri Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 1 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA 2 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE ILMOITUSASIAT 4 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 5 SALOMAAN PERINNÖN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE VIRKAVAPAUS / TAINA LAHTI 7 VIRKAVAPAA-ANOMUS / SIMO KAUKONEN 8 TYÖVAPAA-ANOMUS / KATI ALA-RISTANIEMI 9 LAUSUNTO ERIKOISSAIRAANHOIDON ALUEELLISESTA PALVELUTUOTANNOSTA / TALVIKKI -HANKE 10 LÄMPÖRAKENTEEN PIKKUHALLIN VUOKRAAMINEN TMI JARI KAJUUTILLE 11 PITKÄAIKAISEN LAINAN TARJOUSPYYNNÖT 12 TALOUSKATSAUS KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT

3 Kunnanhallitus TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA 1 Kunnanvaltuuston vuonna 1996 hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaasetelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän hoitamista varten. Käyttösuunnitelmassa asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan edelleen kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella. Liitteenä nro 1 on meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi kunnanhallituksen osalta. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2014.

4 Kunnanhallitus VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE Valtiovarainministeriö on tehnyt päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta sekä päätöksen perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosista. Päätöksen mukainen valtionosuus on noin euroa pienempi kuin talousarviossa on ennakoitu ja noin euroa pienempi kuin vuoden 2013 talousarviossa ennakoitu valtionosuus. Liitteenä nro 2 on laskelma päätösten mukaisista valtionosuuksista vuodelle Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei muutoksenhakuun ole tarvetta.

5 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 3 - Työllisyyskatsaus 11 /12 vuodelta Kihniö 10,6 % (edell. 10,1 %). Luoteis- Pirkanmaan seutukunta 10,6 %. Pirkanmaan maakunta 13,1 % ja koko maa 11,2 %. Alhaisin prosentti Punkalaitumella 8,7 % ja korkein Tampereella 15,8 %. - Työllisyyskatsaus 12 /12 vuodelta Kihniö 12,3 % (edell. 10,6 %). Luoteis- Pirkanmaan seutukunta 13,4 %. Pirkanmaan maakunta 14,8 % ja koko maa 12,6 %. Alhaisin prosentti Punkalaitumella 10,2 % ja korkein Tampereella 17,1 %. Kiinteistönluovutusilmoituksia: - Niemelä Laura kp, Niemelä Matti, Niemelä Seppo, Niemelä Anneli, Niemelä Harri, Nuutinen Maarit, Helperi Erja, Ketola Sari, Viinamäki Ilpo, Sokka Seija ja Niemelä Kalevi / Niemelä Jorma ja Niemelä Sirkka, Pirtti 16:23, Nerko - Ahonen Armas ja Ahonen Hilkka kp / Järvimäki Jouni ja Järvimäki Lea, Salo 18:3, Kankari - Pesämaa Terttu ja Pesämaa Väinö / Pesämaa Ilkka ja Pesämaa Tuija, Tuhkuri 76:1, Nerkko - Suomen valtio, metsähallitus / Haveri Marko, Rantala 37:4, Kankari - Koivisto Elli / Koivisto Markus, Kumpulainen 26:5, Lammi 14:13, Mutkala 12:12, Niskosperä - Koivisto Jouni / Koivisto Markus, Lamminmäki 14:16, Niskosperä - Pyymäki Ulla ja Pyymäki Raimo / Kujanpää Tuula, Lauranta 1:70, Kankari - Lähteenmäki Marko / Lähteenmäki Etta-Liisa ja Lähteenmäki Mika, Lauttasora 4:14, Niskosperä - Vapo Oy / Lielahti Mauri, Aitoneva 53:10, Niskosperä - Koivisto Ritva ja Koivisto Eero / Koivisto Sami, Lahtinen 21:5, Linnankylä Lautakuntien pöytäkirjoja: - Sivistyslautakunta : Vuoden 2013 liikuntatoimen palkittavien valinta 44 : Ilmoitus- ja muut asiat 45 : Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle : Kirjaston käyttäjäkysely : Lisämäärärahat vuoden 2013 talousarvioon - Perusturvalautakunta : Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille : Sosiaalityöntekijän viran aukijulistaminen 92 : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuma : Ilmoitusasiat 94 : Suun terveydenhuollon vastaanottopalvelujen järjestäminen

6 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta : Lastensuojelun sosiaalityöntekijän palveluiden osto 96 : Sosiaaliasiamiespalveluiden ostaminen Hämeenkyrön kunnalta 97 : Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen 98 : Vanhus- ja kotihoitopalvelujen tukipalvelumaksut alkaen 99 : Työterveyshuollon taksojen tarkistus 100 : Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna : Sosiaalityöntekijän viran täyttö 102 : Talousarvion toteutumaraportti per : Perusturvaosaston viranhaltijapäätökset 104 : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuma : Ilmoitusasiat 106 : Kihniön ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma : Erityishuollon johtoryhmän nimeäminen 108 : Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan ja avopalveluihin varatun määrärahan käyttöpäätökset saakka 109 : Valtuustoaloite: Lapsi- ja perheasiainneuvoston perustaminen Kihniöön / perusturvalautakunnan lausunto 110 : Kihniön kunnan ja Fimlab Laboratoriot Oy:n väliset palvelusopimukset 111 : Lausuntopyyntö rakennusjärjestyksen uusimisesta 112 : Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen - Perusturvalautakunta : Perusturvalautakunnan kokousajat vuonna : Perusturvalautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävänä pitäminen vuonna : Perusturvalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle : Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät korvaukset terveydenhuollon palvelujen käytöstä 5 : Vauvarahan myöntämisperusteet ja hakemismenettely 6 : Sopimus kehitysvammahuollon avopalveluista vuodelle : Kihniön kunnan ja Fimlab Laboratoriot Oy:n välinen palvelusopimus 8 : Salomaan perinnön käyttösuunnitelma vuodelle : Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset 10 : Kihniön kunnan vanhustyön strategia vuosille : Perusturvaosaston viranhaltijoiden päätösvalta hankinnoissa 12 : Ilmoitusasiat Saapuneet kirjeet: - Valtionvarainministeriö, ohje VM/2588/ /2013: Henkilöstön tietoturvaohje - Kuntaliitto, yleiskirje 20/80/2013: Musiikin esityskorvaukset Teostolle 2014 ja Teosto ry: Musiikinkäyttölupien hinnat vuonna Kuntaliitto, yleiskirje 22/80/2013: Muutoksia lasten päivähoidon asiakasmaksuihin alkaen - Kansaneläkelaitos, päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudella Pirkanmaan ELY-keskus, PIRELY/247/07.02/2010: Vesihuoltoavustuksen maksatuspäätös - Pirkanmaan ELY-keskus, PIRELY/1415/ /2013: Taksilupien enimmäismäärän vahvistaminen Pirkanmaan alueella

7 Kunnanhallitus Valtionvarainministeriö, päätös VM/2018/ /2013: Valtionvarainministeriön päätös kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen myöntämisestä - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, päätös , LSSAVI/5214/ /2013: Perustoimeentulotukeen maksettavat valtionosuusennakot vuonna KEVA, virkakirje 2/2013: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille - Satakunnan ELY-keskus, päätös 1943/ : Päätös hanketyön maksamisesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen ((Keihäsranta) - Kuntaliitto, yleiskirje 27/80/2013: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Kuntaliitto, yleiskirje 28/80/2013: Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttaminen alkaen - Kuntatyönantajat, kirje 20/2013: Virka- ja työehtosopimus ryhmävakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta - Valtionvarainministeriö, päätös VM/2758/ /2013: Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä Vahti - Kuntatyönantajat, kirje 21/2013: Matkakustannusten korvaukset alkaen - Kuntatyönantajat, kirje 22/2013: Vuoden 2013 yleiskirjeluettelo - Sisäasianministeriö, lausuntopyyntö SM050:00/2013: Pelastustoimen aluejako - Väestörekisterikeskus, ohje : Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidon aloittaminen - Kuntaliitto, yleiskirje 1/80/2014: Vuoden 2013 yleiskirjeluettelo - Väestörekisterikeskus, kirje 17/330/14: Vuoden 2014 europarlamenttivaalit: äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen - Valtionvarainministeriö, päätös VM/2970/ /2013: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Valtionvarainministeriö, päätös VM/2969/ /2013: Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle Valtionvarainministeriö, maksuerittely: kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2014 Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

8 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 56 ). Kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: - Talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset Lisämäärärahat vuoden 2013 talousarvioon - Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen hyväksyminen sekä yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta - Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimusluonnoksen hyväksyminen - vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 :n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. :

9 Kunnanhallitus SALOMAAN PERINNÖN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kunta sai valtionperinnön (Salomaa), jonka vastaanottamisesta kunnanhallitus teki päätöksen vuonna Perintö luovutettiin kunnalle käytettäväksi vanhustenhuoltoon, lastensuojeluun sekä sotaveteraanien ja -invalidien kuntoutusja tukipalveluihin. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan varojen käyttösuunnitelman esittää sosiaali- ja terveyslautakunta / perusturvalautakunta kunnanhallitukselle. Salomaan perinnön käyttösuunnitelma 2014 on liitteenä numero 8. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi liitteen numero 8 mukaisen Salomaan perinnön käyttösuunnitelman vuodelle Perusturvaltk 8 Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. 5 Salomaan perinnön käyttösuunnitelma 2014 on liitteenä numero 3. : Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 3 mukaisen Salomaan perinnön käyttösuunnitelman vuodelle 2014.

10 Kunnanhallitus VIRKAVAPAUS / TAINA LAHTI 6 Terveyskeskuslääkäri Taina Lahti on ollut kunnanhallituksen päätöksen mukaan virkavapaana Tänä aikana hän on kuitenkin hoitanut osa-aikaisesti neuvola- ja koululääkärin työtä. Perusturvajohtaja on esittänyt Taina Lahdelle virkavapauden jatkamista siten, että hän hoitaa tuona aikana osa-aikaisesti neuvola- ja koululääkärin tehtävät. Taina Lahti on suostunut em. esitykseen. Menettelyn tavoitteena on turvata kaikkien osa-alueiden toimintojen jatkuvuus terveydenhuollossa. Voimassa olevan hallintosäännön 15 :n mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Kunnanhallitus myöntää Taina Lahdelle virkavapaata ajalle Virkavapaa on niiltä osin palkaton, jolla hän ei työskentele neuvola- ja koululääkärin työssä.

11 Kunnanhallitus VIRKAVAPAA-ANOMUS / SIMO KAUKONEN 7 Hammaslääkäri Simo Kaukonen pyytää päivätyllä anomuksella palkatonta virkavapaata Kihniön kunnan palveluksesta ajalle Voimassaolevan hallintosäännön 15 mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Kunnanhallitus myöntää hammaslääkäri Simo Kaukoselle anomuksen mukaisesti virkavapaata ajalle Virkavapaa on palkaton. Perusteena Kaukosen virkavapaalle on: - Kaukonen työskentelee virkavapautensa ajan Attendo Terveyspalvelut Oy - nimisen yhtiön palveluksessa, jolle Kihniön kunnan hammashoito on ulkoistettu. Kaukonen jatkaa kihniöläisten hammaslääkärinä.

12 Kunnanhallitus TYÖVAPAA-ANOMUS / KATI ALA-RISTANIEMI 8 Suuhygienisti Kati Ala-Ristaniemi anoo työvapaata toisen tehtävän hoitamista varten ajalle Voimassaolevan hallintosäännön 15 mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Kunnanhallitus myöntää suuhygienisti Kati Ala-Ristaniemelle anomuksen mukaisesti työvapaata toisen tehtävän hoitamista varten ajalle Työvapaa on palkaton. Perusteena Ala-Ristaniemen työvapaalle on: -Ala-Ristaniemi työskentelee virkavapautensa ajan saman yhtiön palveluksessa jolle Kihniön kunnan hammashoito on ulkoistettu. :

13 Kunnanhallitus LAUSUNTO ERIKOISSAIRAANHOIDON ALUEELLISESTA PALVELUTUOTANNOSTA / TALVIKKI -HANKE 9 Sastamalan ja Kiikoisten yhdistymishallitus pyysi joulukuussa 2012 Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä (PSHP) laatimaan analyysin Vammalan aluesairaalan kilpailukyvystä ja tekemään sen perusteella kehittämissuunnitelman perustason erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta. Erikoissairaanhoidon alueellinen palvelutuotannon kehittämishanke eli Talvikki liittyy osaltaan meneillään olevaan palvelurakenneuudistukseen, jossa pyritään turvaamaan kuntalaisten palvelutarve pitkälle tulevaisuuteen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aiempaa tiiviimpi yhteistyö on nykyisen terveydenhuoltolain ja sote- uudistuksen keskeinen tavoite. Kevään 2013 aikana tehtiin esiselvitys Vammalan aluesairaalan toiminnasta ja taloudesta kuluneen viiden vuoden ajalta. Kuluneiden vuosien aikana on sairaalan toimintaan tehty useita merkittäviä muutoksia. Psykiatriseen toimintaan tehtiin vuonna 2009 merkittävä kiinteistöinvestointi ja toiminnallinen, avohoitoon painottuva uudistus. Leikkaustoiminnassa otettiin käyttöön leikkaukseen kotoa (LEIKO) - toimintamalli vuonna Keväällä 2013 tehdyn esiselvityksen pohjalta laadittiin suunnitelma Vammalan aluesairaalan toiminnan strategisesta suunnasta alueellisena palveluiden tuottajana. Suunnitelman lähtökohtana on Sastamalan hyvinvointikampus, missä palveluiden alueellisina tuottajina ovat sekä PSHP/ Vammalan aluesairaala että Sastamalan kaupunki. Sairaanhoitopiirin hallitus linjasi seminaarissaan ja kokouksessaan että Talvikki hankkeessa suunniteltuja toiminnallisia uudistuksia ryhdytään toteuttamaan. Talvikki-hankkeen linjausten toimeenpanovaihe on tarkoitus toteuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Sastamalan kaupungin tiiviinä yhteistyönä. Hyvinvointikampuksella tuotettavista potilashoidon, sairaanhoidollisten tukipalveluiden ja muiden tukipalveluiden uudistusten tarkemmasta sisällöstä ja käytäntöön viemisestä laaditaan erilliset, koko kampusaluetta koskevat suunnitelmat asiantuntijatyöryhmissä vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on kampusalueen vetovoimaisuuden lisääminen, asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudellisesti kestävällä pohjalla olevat palvelut ja osaamisen säilyminen Sastamalassa. Yhteistyötä aluesairaalan ja Taysi:n toimialueiden lääkäriresurssien osalta lisätään osana hankkeen linjausten käytäntöön viemistä. Vuoden 2014 aikana laaditaan suunnitelma myös kiinteistöjen käytöstä ja hallinnoinnista.

14 Kunnanhallitus Talvikki-hankkeessa esitetään, että Vammalan aluesairaala muuttuisi alkaen yhdeksi Taysin toimialueeksi. Hankkeessa esitettyjen uudistamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi käynnistetään vielä kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2014 alusta voimaan tuleva laki oikeuttaa jokaisen kansalaisen valitsemaan vapaasti julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa. Julkinen terveydenhuolto, Tays ja VAS mukaan lukien, siirtyy aiempaa enemmän markkinaehtoiseen toimintaan, jossa palveluiden laadulla, sisällöllä, hinnalla ja potilasturvallisuudella on keskeinen roolivalintoja tehtäessä. Tähän liittyen kampusalueen yhteinen kehittäminen hyvin toimivaksi ja laadukkaita palveluja tuottavaksi alueelliseksi toimintayksiköksi on perusteltua. Talvikki-hankkeen loppuraportti on liitteenä nro 4. : Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lausunnon: Kihniön kunta tilaa Vammalan aluesairaalasta erityisesti psykiatrisen sairaanhoidon palveluita. Pääosin Kihniön kunta nojaa Tays: in erikoissairaanhoidon palveluihin. Osa erikoissairaanhoidosta ostetaan yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Kihniön kunta on pitänyt käytäntöä varsin toimivana ja jatkaa käytäntöä myös tulevaisuudessa. Kihniön kuntaa pitää Talvikki hankkeen loppuraportissa esitettyjä toimenpideehdotuksia ja linjauksia varsin hyvinä. Raportin mukaan Vammalan aluesairaala aloittaa vuoden 2015 alusta toimintansa Tays: in toimialueena. Lisäarvoa toiminnalle tulee sairaanhoitopiirin sisäisen työnjaon keinoin tapahtuvan aluesairaalassa olevan osaamisen hyödyntämisen ja Taysista tulevan lääkäriresurssien lisääminen aluesairaalan toiminnassa. Vammalan aluesairaalan toimintaa tullaan sopeuttamaan tulevaisuudessa kysyntää vastaavaksi, mikä on välttämätöntä toiminnan jatkumiselle taloudellisesti kannattavana. Tays:in lisäksi Sotesi ja Sastamalan kaupunki sekä kuntatilaajat muodostavat perustan aluesairaalan jatkolle. Tärkeätä olisi selvittää myös yksityisen toimijan mahdollisuus osana aluesairaalan erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa. Kihniön kunta katsoo, että Vammalan aluesairaalan kiinteistökapasiteettia tulee voida hyödyntää Tays: in toiminnassa siten, että osa suunnitelluista rakennusinvestoinneista voidaan korvata sijoittamalla toimintaa Vammalan aluesairaalaan. Valinnanvapauden lisääntymisen myötä Vammalan aluesairaalan on pidettävä huolta siitä, että sen palvelutarjonta on kiinnostava. Tulevaisuudessa kuntoutuksella ja eritoten erikoissairaanhoidon jälkeisellä kuntoutuksella, johon terveyskeskuksilla

15 Kunnanhallitus ei ole osaamista voidaan nähdä olevan kysyntää. Potilaiden nopeaa kuntoutumista voidaan pitää merkittävänä kustannussäästönä.

16 Kunnanhallitus LÄMPÖRAKENTEEN PIKKUHALLIN VUOKRAAMINEN TMI JARI KAJUUTILLE 10 Jari Kajuutti haluaa jatkaa Lämpörakenteen pikkuhallin vuokralaisena toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella. Vuokraa on korotettu edellisestä sopimuksesta 3 % ja vuokrankorotus on vuosittain maaliskuun alusta lukien 3 %. : Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 5 mukaisen vuokrasopimuksen. :

17 Kunnanhallitus PITKÄAIKAISEN LAINAN TARJOUSPYYNNÖT 11 Kuluvana vuonna toteutettavien investointien rahoittamiseen tarvitaan pitkäaikaista lainaa. Talousarviossa 2014 on merkitty investointien rahoitukseen euroa. Talousarviolainaa tarvitaan euroa vuonna 2014 eli yhteensä lainatarve on euroa. Lainatarjoukset on pyydetty liitteenä nro 6 olevalla tarjouspyynnöllä Kuntarahoitus Oy:ltä, Kuntien Eläkevakuutukselta, Kihniön Osuuspankilta / Tampereen Seudun Osuuspankilta ja Parkanon Säästöpankilta. Määräaikaan kello mennessä pitkäaikaisen lainan tarjoukset jättivät Kuntarahoitus Oyj, Keva ja Tampereen Seudun Osuuspankki. Liitteenä nro 7 on saaduista tarjouksista tehty vertailu. Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen sekä valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan tämän pohjalta yksityiskohtaisen lainatarjouksen.

18 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

19 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 13 Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.. Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.08.2011 kello 17.00 19.27 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 01.09.2014 kello 18.00 - Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti l

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 18.00 18.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot