Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa"

Transkriptio

1 umero 30, maaliskuu 2002 irtoumerohita 1 euro tilaukset ks. sivu 7 Aleksaterikadu silta vielä torjuttavissa Hallito-oikeude päätös ratkaiseva tärkeä erävoitto Porvoo kaupuki toimiut silta-asiassa virheellisesti Siltapäätökse lopullie kumoamie vaatii aktiivista kasalaistoimitaa Kute hyvi tiedämme, porvarilliselta oikeuslaitokselta o yleesä turha odottaa oikeudemukaista päätöstä silloi, ku käsiteltävää o juttuja, joihi liittyy suuria taloudellisia itressejä. Tällöi oikeude päätös o yleesä suurelle rahalle suotuisa. Mutta silloi, ku oikeus tekee päätökse, joka o suure raha etuja vastaa, täytyy käsiteltävää olevassa tapauksessa olla jotai todella pahasti oikeustaju ja lakie vastaista ii, että oikeude o taivuttava oikeudemukaisee ratkaisuu. Tähä harviaiste tapauste ryhmää o laskettava Helsigi hallito-oikeude tekemä päätös kumota Porvoo kaupugi rakeustarkastaja ja kaavoitus- ja rakeuslautakua Aleksaterikadu sillalle myötämä toimepidelupa. Hallito-oikeude mukaa toimepidelupa kumottii siksi, että sitä ei tarvita, sillä silla tarve o huomioitu jo asemakaavassa. Se sijaa silla raketamista ei voida aloittaa ee, kui kaupuki o laatiut katusuuitelma, josta ilmeevät siltaa kuuluvat pysyvät raketeet. Tällaista katusuuitelmaa kaupugilla ei ole, jote kaupuki yritti aloittaa silla raketamise toisi kui laimukaie järjestys edellyttää. O tämä lai edellyttämästä järjestyksestä poikkeamie tapahtuut sitte tarkoituksella tai vahigossa, kuvastaa se kuiteki hyvi sitä aseetta, jolla Porvoo kaupugi siltakiihkoiset virkamiehet haketta ovat ajamassa: tärkeitä o saada silta mahdollisimma äkkiä pystyy, toissijaista o, tehdääkö asiat laimukaisesti vai ei. Kaupuki olisi voiut edetä oikeassaki järjestyksessä, mikäli se jatkuu sivulla 5 Täysi tuki Nordea pakkitoimihekilöille Mitä tarkoitamme liikepakkie kasallistamisella? sivu 3 Sosiaalifoorumit uusi liike, sama vaha reformismi. Marxilaise Työväeliito kaaotto sivut 4 5 Kasaivälisiltä taisteluketiltä. Lyhyesti ulkomailta. sivut 5 6 Tuteet ravitsevat systeemit. sivu 6 Vapputervehdyksiä Å-sikteii. Kerää tervehdyksiä, lista sivulla 8. takasivu Tärkeä työläiste ja työttömie kokous pidettii helmikuuta Työläiste mukaatulo välttämätötä Argetiia vallakumoukselle Argetiia joulukuie kasaousu mursi padot ja käyisti vallakumouksellise prosessi, joka luo toivoa sorretuille kasoille kaikkialla maailmassa. O paitsi erittäi mielekiitoista myös äärimmäise tärkeää seurata tilatee kehittymistä Argetiiassa, maassa, jossa kasaivälie luokkataistelu ilmeee tällä hetkellä korkeimmillaa. O vai aja kysymys, milloi vallakumouksellie prosessi leviää muihi maihi, jote Argetiia kokemuksista saamme paljo tärkeää opittavaa. Å-sikte o tiettävästi aiut suomalaislehti, joka sääöllisesti seuraa Argetiia tapahtumia ja pyrkii valottamaa myös taustoja. Helmikuu umerossamme kerroimme Bueos Airesi keskustassa pidetystä, kaikkia Bueos Airesi yksittäisiä kasa korttelikokouksia yhdistävästä koordioitikokouksesta, joka pidettii suutaia Tähä tietoo o lisättävä se verra, että tätä ykyä tällaie koordioitikokous pidetää joka suutai, ja tähä kokouksee osallistuvat korttelikokouksissa valitut edustajat. Bueos Airesissa kokootuu sääöllisesti oi 60 korttelikokousta, jotka kattavat jo lähes koko kaupugi, ja suutaisissa edustajakokouksissa o kerralla kolmesta viitee tuhatta edustajaa. Korttelikokouste osaottajamäärät lasketaa siis jo useissa kymmeissä tuhasissa. Tämä Bueos Airesista alkaut korttelikokouste pitämie o leviämässä myös muualle maaha. Korttelikokouste voi hyvi saoa oleva euvostoje esiasteita, ja iistä o hyvää vauhtia kehittymässä varsiaisia euvostoja (kriittistä tässä o se, että työläiset jatkuu takasivulla

2 2 Itä-Uudemaa mielipidelehti Å-sikte maaliskuu 2002 Rauo Litue Porvoossa Pääkirjoitus Yksikää lakko ei ole laito Lakkoase o eräs tärkeimmistä työläiste hallussa olevista aseista. Lakkoje merkitys luokkataistelu kaalta o ratkaiseva. Esimerkiksi Veäjällä vuode 1905 vallakumous alkoi vasta, ku lakkoliike oli laajetuut yleislakoksi. Vuode 1917 helmikuussa vallakumousta ii ikää edelsi yleislakko Pietarissa. Argetiia kasaousu joulukuussa 2001 alkoi seki yleislakosta. Kyseessä oli tällöi jo kahdeksas yleislakko muutama vuode sisällä. Kaikki lakot eivät olleet laajuudeltaa ja vaikutuksiltaa samalaisia, myös vaatimuste osalta lakot erosivat toisistaa. Joulukuu 13. päivä lakossa Argetiiassa ei kuitekaa virallisesti vaadittu kui joitai pieiä parauksia. Työläiset eivät tyytyeet äihi vaatimuksii, vaa lakot laajeivat supermarkettie takavarikoitii, keskiluoka yhtymisee kasaousuu ja lopulta presideti ja hallitukse kaatumisee. Nyt, helmi maaliskuussa 2002, yleislako aikaasaamie olisi keskeise tärkeää Argetiia vallakumoukse eteemiselle. Toki lakoilla o merkitystä muuteki kui vai vallakumousaseia. Suuri osa lakoista alkaa ja päättyy taloudelliste vaatimuste ympärillä, yleislakkoihi ryhdytää vai harvoi. Kuiteki myös yksittäisistä taloudellisista lakoista voi kehittyä poliittie yleislakko, mikäli luokkataistelutilatee kärjistymie siihe johtaa. Suome työmarkkiajärjestelmä o sikäli omalaatuie, että täällä osa taloudellisista lakoista o laittomia ja osa laillisia oko missää yhtä mielivaltaista järjestelmää? Laillisiksi lasketaa vai e lakot, jotka käydää silloi, ku voimassa oleva työehtosopimus o päättymässä. Edes taloudellisia vaatimuksia ei saisi ajaa lakolla muulloi. Tällä hetkellä useimmilla aloilla o työehtosopimus voimassa vielä aiaki esi vuotee asti. Kuiteki viime kuukausia o ollut havaittavissa lakkoilu (ja ime omaa "laittoma") lisäätymistä. Usei kyseessä o ollut ulosmarssi tai parhaassa tapauksessa pari päivä mittaie työseisaus protestia irtisaomisia vastaa. Nämä irtisaomiset ja iistä johtuvat lakot ovat seurausta kapitalismi maailmalaajuisesta kriisistä, joka o viemässä maailmaa kohti syvää lamaa. Pahita irtisaomisaaltoa emme ole vielä edes äheet, mutta yt orastava lakkomieliala ataa hyvä eustee siitä, että työläiset eivät tällä kertaa hyväksy irtisaomisaaltoa yhtä helpolla kui kymmekuta vuotta sitte. Toistaiseksi merkittävi viimeaikaisista "laittomista" lakoista oli Nordea pakkitoimihekilöide lakko, joka alkoi vakuutusmyyi palkkioide kiistasta. Työtekijöide mukaa se, että paki tiskeillä myydää ykyää myös vakuutuksia, o lisäyt heidä työtaakkaasa ja työ vaativuuttaa siiä määri, että he ovat oikeutettuja saamaa vakuutusmyyistä lisää palkkaa. Työatajapuoli haki porvarillise valtio työtuomioistuita avuksee, ja lopputulos oli odotettavissa: Nordea lakko oli muka "laito". Ammattiyhdistys SuoRa määrättii maksamaa kohtuuttoma korkeat sakot. Ku otamme huomioo, mite ratkaiseva tärkeä ase lakkoliike o vallakumoukse kaalta, ei ole yhtää ihme, että porvaristo etistä herkemmi julistaa lako jos toiseki laittomaksi. Heki ovat huomaeet, että lakkoje määrä Suomessa o viime kuukausia käätyyt ousuu, ja he tekevät kaikkesa, että lakkoliike saataisii kurii ee kui se pääsee pilaamaa porvaristo päiväuia yhtää eempää. Nordea lako jälkee Koroma ja muut kokarit vaativat jällee kerra hyvi potevasti laittomie lakkoje etistä kovempaa rakaisemista ja myös tukilakkoje kieltämistä. Uutta tällä kertaa oli se, että he vaativat sakottamaa yksittäisiä työtekijöitä liittoje lisäksi. Toisi saoe työatajapuoli kieltäytyy tuustamasta liittoja olemassaoleviksi muulloi kui työsopimuste ollessa katkolla. Koromaa ja muita kiihkoilijoita vastaa meidä o työläisiä ostettava omat iskulauseemme: Yksikää lakko ei ole laito. Lakko ei ole vai työläiste oikeus, vaa ykyise kapitalismi kriisi aikaa myös velvollisuus, sillä me emme jällee kerra aio olla porvaristo sijaiskärsijöiä. Helsigi Saomie kolumisti miisteri Max Jakobso o ärsyytyyt Suome ulkopolitiika ykytilasta. Häe mielestää Suomi ei ole tuustaut riittävä selvästi USA: sotilaallista ja taloudellista ylivaltaa ykymaailmassa. Jakobso haluaisi meidät pysyvästi rähmällee jekkie jalkovälii. Hesari halulla ohjailla Suome ulkopolitiikkaa o toki historialliset periteet. Lehti o paimetaut suomalaisia Saksa ja läe sylii jo lähes sata vuotta. Suome EU-jäseyys ja Emu-kytketä olivat Hesari riemuvoittoja. Nyt lehti muokkaa maaperää Suome liittämiseksi Natoo. Jakobso oli jo Kekkose aikaa Suome äärioikeisto likki lätee ja Yhdysvaltoihi. Nyt häe harteillee o sovitettu "oikeamma" ulkopolitiika mestari mattelia. Puolustusmiisteri Ja-Erik Eestam ja joukko Ulkopoliittise istituuti tutkijoita ja muita uoria leijoia, myös aaraspuolisia, pökittää mestaria Natomyöteisillä kaaotoilla. Mitä o tehtävä? Kirjoita siäki Å-sikteii! Itä-Uudemaa mielipidelehti Å- siktei pyrkimykset ovat seuraavat: edistää demokraattista keskustelua Itä-Uudellamaalla, edistää työväeluoka edu toteuttamista ja toteutumista sekä ympäristö, luoo ja luoovaroje säästämistä ja säästymistä. Lehtemme perustuu keskustelulle, olemme mielipidelehti. Totta kai uutisoimme ii paikallisista, valtakuallisista kui kasaivälisistäki asioista, mutta kirjoituksissamme kerrotaa myös mielipiteitä. Siksi emme kutsu itseämme uutislehdeksi. Tieteki porvarillisissaki saomalehdissä kerrotaa mielipiteitä uutiste muodossa, mutta mokomat yrittävätki verhota mielipiteet "objektiivise uutisoii" valheellisella kulissilla. Puolueetota uutista ei ole! Å-sikteia julkaisee Osuuskuta Luokkatieto yllä lueteltuje pyrkimyste pohjalta. Demokraattise keskustelu, joho osallistuvat imeomaa lukijamme, kautta pyrimme pidemmä aikaväli päämääräämme, luokattomaa, kommuistisee yhteiskutaa. Sitä ei Eglai päämiisteri Toy Blair o Yhdysvaltai presidetti George W. Bushi postilaatikko ja kasettisoiti. Saksa liittokasleri Gerhard Schröder o Bushi kirjeekataja ja leimauskoe. Nyt Jakobso haluaisi tehdä Suome presidetti Tarja Halosesta etistäki kuuliaisemma kopiokoee käyttäjä. Hesari ja Jakobsoi päämäärä o Suome Nato-jäseyys ja kiiteä liittolaissuhde Yhdysvaltoihi. Mitä tämä merkitsisi käytäössä? No sitä, että olisimme ehdoitta mukaa USA: likaisissa sodissa, ryöstökapitalismissa ja lisäämässä maailma ihmiste eemmistö köyhtymistä ja sortoa. Kaadassa sijaitseva Ottawa yliopisto kasataloustietee professori Michel Chossudovsky o kirjoittaut maiio kirja Köyhyyde globalisoiti, jossa ruoditaa maailma ykytilaa seuraavasti: "Ihmiskuta käy yt kylmä soda jälkeiseä aikaa läpi eeäkemättömä laajaa taloudellista ja sosiaalista kriisiä, joka köyhdyttää opeasti saavuteta, ee kui työväeluokka o ottaut yhteiskuallise valla omii käsiisä. Kuitekaa työväeluokka ei kykee suoriutumaa yhteiskuallisesta velvollisuudestaa, elleivät yksittäiset työläiset tule mukaa keskusteluu. Siksi Å-sikte pyrkii kehittämää demokraattista keskustelua Itä-Uudellamaalla. Palstamme ovat siis avoimet kaikille myös muille kui työväeluoka jäseille. Emme sesuroi kirjoituksiamme, sillä Å- siktei tarkoituksea o jouduttaa vallakumousta työväeluoka etuje ilmetymää, eikä vallakumous oistu, mikäli mielipiteitä sesuroidaa. Tuomme siis palstoillamme julki myös muita kui omia mielipiteitämme. Muutoiha kyse ei edes olisi keskustelusta. Odotamme siu mielipidekirjoitustasi. Kirjoita mistä aiheesta vai, kuha se käsittelee yhteiskutaa ja yhteiskua tilaa (valitettavasti emme uutisoi kissoista, jotka osaavat jäiä temppuja). Kirjoitukset voivat olla pitkiäki, ja voit kirjoittaa suome ja Pakia Rähmällää suurta osaa maailma väestöstä. Kasallisia talouksia romahtaa, ja työttömyys rehottaa Tämä maailmalaajuie kriisi o tuhoisampi kui luvu suuri pulakausi." Ja sitte äi: "Kolmae vuosituhae alussa sota ja 'vapaat markkiat' kulkevat käsi kädessä Sota tuhoaa kokreettisesti se, mitä ei ole vielä purettu luopumalla säätelystä, yksityistämällä ja 'vapaita markkioita' edistävillä uudistuksilla." Ja vielä äi: "Meidä tulee ymmärtää, että läsimaie sotilas- ja turvallisuuskoeisto hyväksyy ja kaattaa valtaapitäviä talous- ja rahoituspiirejä eli sotilasvoima kasaamie ja käyttö saattaa 'vapaakaupa' voimaa. Petago o Wall Streeti 'lai koura'; Nato sovittaa sotilasoperaatiosa yhtee Maailmapaki ja IMF: toimia kassa, joka avulla sekaautaa joki maa politiikkaa, ja päivastoi." Suosittele aosta Chossudovskya myös Hesari toimitukselle Jakobsoille kaikki o jo liia myöhäistä. ruotsi lisäksi muillaki kielillä. Mikäli et eriksee kiellä, pidättää toimitus itsellää oikeude havaittuje kieli- ja lyötivirheide korjaamisee. Emme kuitekaa puutu asiasisältöö, vai tekisee ulkoasuu. Otamme vastaa muutaki materiaalia kui tekstiä, esim. kuvia, sarjakuvia, ilmoituksia, pakioita, ruoja tai ovelleja. Julkaisemme materiaali saapumisjärjestyksessä, ja jos materiaalia tulee paljo, kaikki eivät ehkä ehdi seuraavaa umeroo. Etusijalla o toimitukse oma aieisto. Liitä kirjoituksii mukaa yhteystietosi, jotta voimme epäselvissä tapauksissa ottaa siuu yhteyttä ja äi varmistaa materiaalisi julkaisu. Voit halutessasi kirjoittaa myös imimerkillä tai aoyymiä, mutta oletuksea kirjoituksii liitetää kirjoittaja oikea imi. Yhteystietomme löydät tältä sivulta. Muista, että kasavalta perustuu laajaa mielipiteide vaihtoo. Kerro siäki muille omasi. Siulla iitä kuiteki o. Itä-Uudemaa mielipidelehti Å-sikte ISSN Julkaisija: Osuuskuta Luokkatieto Numero 30 (maaliskuu 2002), 4. vuosikerta Päätoimittaja: Teemu Luojola Tähä lehtee kirjoittaeet: Rauo Litue, Teemu Luojola, Dimitris Mizaras, Petti Törmälä. Nimikirjaimet artikkelie perässä viittaavat äihi hekilöihi Osoite: Itä-Uudemaa mielipidelehti Å-sikte, PL 236, PORVOO Sähköpostiosoite: Puheli (019) (iltaisi ja viikoloppuisi), faksit sopimukse mukaa Iteret: Tiliumero: Porvoo OP Vuositilaus: 12 umeroa / 11 euroa, ks. sivu 7 Å-sikte o luettavissa seuraavissa kirjastoissa: Gammelbacka kirjasto, Kevätkummu kirjasto, Loviisa kirjasto, Porvoo kaupugikirjasto, Sipoo kirjasto Paiopaikka: Lehtisepät Oy, Pieksämäki Aieisto seuraavaa umeroo viimeistää: Yksityishekilöide omalla imellä tai imimerkillä kirjoittamat kirjoitukset ovat kirjoittajie mielipiteitä, järjestöje kaaotot ovat julkaisijoidesa mielipiteitä. Pääkirjoitukset ovat päätoimittaja mielipiteitä. Ilmoitushiasto ei-jäseet jäseet yhtiöt 0,30 e/pmm 0,15 e/pmm ammatiharjoittajat 0,25 e/pmm 0,13 e/pmm järjestöt, yhdistykset ja yksityishekilöt 0,20 e/pmm 0,10 e/pmm rivi-ilmoitukset 0,60 e/rivi 0,30 e/rivi Lisävärit kaikkii ilmoituksii 42 e/väri (puaie, keltaie, siie). Yhtiöt, järjestöt ja yhdistykset ovat oikeutettuja jäsealeuksee, jos osuuskua jäse toimii ko. yhtiössä, järjestössä tai yhdistyksessä, ja jos ilmoitusasiaa hoitaa jäse. Ota yhteyttä toimituksee tai Kalevi Wahrmaii, puh

3 Itä-Uudemaa mielipidelehti Å-sikte maaliskuu Täysi tuki Nordea pakkitoimihekilöille Mitä tarkoitamme liikepakkie kasallistamisella? Tammi-helmikuu vaihteessa oikeudemukaisempaa, alati vaativammaksi käyvie työtehtävie mukaista palkkaa rohkeasti lakkoilemalla vaatieita Nordea toimihekilöitä syytellää porvarilehdistössä häikäilemättömästä aheudesta. Lakko tuomittii oitis laittomaksi ja rahoitusala ammattiliitto SuoRa määrättii maksamaa hävyttömä korkeat sakot. Siksi o syytä tarkastella hiema pakkiala liiketoimitaa kuvaavia lukuja, jotta huomaamme, ketkä pakkialalla todella ovat aheita eivät suikaa matalapalkkaiset toimihekilöt, vaa ee muuta pakkie omistajat. Tämä tarkastelu, joho seuraavassa paeudumme, vahvistaa, että iskulause yksikää lakko ei ole laito o erityise oikeutettu Nordea lako kohdalla. Nordea julkaisi tilipäätöstiedotteesa , ja tämä tiedottee mukaa Nordea liikevoitto vuoa 2001 oli yhteesä 1928 miljooaa euroa eli miljooaa markkaa (yhteesä kaikissa maissa, joissa Nordea toimii, ei siis vai Suomessa). Yhde aioa paki voitto vastaa siis yli viittä prosettia Suome valtio budjetista. Mikäli Nordea kasallistettaisii, Suome, Ruotsi, Norja ja Taska valtiot saisivat jaettavaksee yli yhdeksä miljardia markkaa ykyistä eemmä. Voitosta 680 miljooaa euroa eli yli eljä miljardia markkaa kotiutetaa osikoia osakkeeomistajille. Palkakorotuksii riittäisi rahaa Hekilökutaa (hekilötyövuosissa ilmoitettua) Nordealla oli viime vuoa Hekilöstökuluihi pakki käytti 2188 miljooaa euroa, eli hiema eemmä kui tuotti voittoa. Yhtiö voisi siis aiva hyvi maksaa työtekijöillee periaatteessa lähes tuplate palkkaa ilma, että talletus- tai laiaehtoja tarvitsisi huootaa. Mutta pakkitoimihekilöide palka ostamie myös ilma hekilöstökuluje lisäämistä o täysi mahdollista. Hekilöstökulut yhtä työtekijää kohde ovat vuodessa euroa. Tilipäätöstiedotteessa ei kerrota, mikä osa tästä o palkkameoja, mutta voimme käyttää apua yrkkisäätöä, joka mukaa Suomessa hekilöstökulut ovat oi 1,7 kertaa palkkakulut. Karkeasti voimme siis arvioida, että yhde työtekijä palkkakulut ovat keskimääri euroa vuodessa, siis oi mk (täsmällisempi laskemie o vaikeaa lisäksi siksi, että emme ole tietoisia palkkakuluje suhteesta hekilöstökuluihi muissa Pohjoismaissa). Tämä lasketakaava mukaa yhde Nordea työtekijä palkka o keskimääri markkaa kuussa. Luvussa ovat mukaa kaikki työtekijät juoksupojasta toimitusjohtajaa, jote keskiarvo o äärimmäise harhaajohtava. Toimihekilöide ammattiliitto SuoRa tilasto mukaa aispakkitoimihekilöide keskiasiot vuode 2000 lokakuussa olivat markkaa ja mieste markkaa. Suuri osa pakkitoimihekilöistä o aisia, jote pakkiala asiot ovat paiottueet skaala alapäähä, marka tieoille. Jakamalla Nordea palkkapotti tasaisemmi kaikille työtekijöille mikä siis tarkoittaisi johtajie palkkoje pudottamista, sillä kasallistetussa, työläiste hallioimassa pakissa ei tarvittaisi huippupalkkaisia johtajia olisi lakkoo meeide Nordea työläiste vaatimukset voitu täyttää moikertaisesti ilma, että hekilöstökuluja olisi tarviut ostaa. Talletuskorot ylös, laiakorot alas Nyt olemme saaeet työtekijöide palkkoja ylös, ja meillä o vielä käytettäväämme koko 1928 miljooa euro liikevoitto. Mikäli liikepakit kasallistetaa, iide ei tarvitse tuottaa voittoa. Näi olle liikevoitto voidaa käyttää talletuskorkoje ostamisee ja laiakorkoje aletamisee. Nordealla o talletuksia 83 miljardi euro edestä ja myöettyje laioje määrä o 138 miljardia euroa. Näistä vähittäispaki (eli yksityishekilöide ja pieyrityste) osuus o talletuksista 60 miljardia ja laioista 101 miljardia. Liikevoito suuruus vähittäispaki talletuksii ja laioihi verrattua (jaettua iide keskiäise suhtee 0,375 : 0,625 mukaisesti) o oi 1,2 prosettia. Toisi saoe kaikille talletuksille voitaisii vuodessa maksaa 1,2 %- yksikköä ylimääräistä korkoa ja kaikkie laioje korkoja voitaisii aletaa 1,2 %-yksikköä. Voittosummaa voitaisii käyttää toki myös vakuutusmaksuje aletamisee, sillä ykyää pakit ja Tarkasteluumme liittyy myös toie äkökulma. Vaadimme liikepakkie kasallistamista ja sitä, että o rakeettava yhteäie, ihmiste tarpeet huomioo ottava ivestoitie ja luotoao järjestelmä; tämä ei oistu, mikäli liikepakit ovat kapitalistie omistuksessa. Pakkie sosialisoiti ei tarkoita kasalaiste pakkitilie tai säästöje sosialisoitia. Päi vastoi: pakkie kasallistamise jälkee tallettajille ja laiaottajille voidaa tarjota huomattavasti parempia ehtoja, korkeampia talletuskorkoja ja edullisempia laioja. Seuraavassa osoitamme, mite tämä o mahdollista. Artikkelissa o paljo umerotietoja, mutta o huomattava, että esitykset korkotasoje muutoksista ovat tieteki vai esimerkiomaisia, eivät täsmällisiä. vakuutusyhtiöt kuuluvat samoihi kosereihi, eikä Nordea ole tästä poikkeus, mutta tällä kertaa talletus- ja laiakorkoje käsittely riittää havaiollistamaa pakkie kasallistamisesta saatavat hyödyt. Liikevoitto vaihtelee tieteki vuosittai, mutta kaikkei syvimpiä lamavuosia lukuuottamatta pakit tuottavat aia voittoa. Vuoa 2000 Nordea tuotti vieläki eemmä voittoa, 2435 miljooaa euroa, eikä vuoa 2001 alkaut taatuma vielä syöyt paki voittoja kui 22 prosettia. Sama pätee muihi pakkeihi Mite o tilae muide pakkie osalta, oko Nordea tulos vai myöteie poikkeus? Päi vastoi, se äyttää oleva täysi tavaomaie. Esimerkiksi Sampokoseri voitto vuoa 2000 (Sampo ei ole vielä julkistaut vuode 2001 tulostietojaa) oli 1411 miljooaa euroa, siis 58 % Nordea liikevoitosta, vaikka Sammo talletuste ja laioje määrä o vai oi 10 % Nordea talletusja laiamäärii verrattua. Siiä, missä Nordeassa tyydyttii kotiuttamaa osikoia "vai" 35 % liikevoitosta, Sammo osakkaat saavat 63 % liikevoitosta eli muhkea 889 miljooa euro (yli viide miljardi marka) poti. Mikäli Sammo vuode 2000 liikevoitto olisi käytetty laiakorkoje ja vakuutusmaksuje aletamisee, olisivat palvelut olleet asiakkaille lähes ilmaisia ja talletuskorkoja olisi voitu ostaa usealla prosettiyksiköllä, sillä suuri osa liikevoitosta tuli sijoitustoimiasta eli keiottelusta. Sammo voitto työtekijää kohde laskettua vuoa 2000 oli markkaa! Osuuspakkiryhmä liikevoitto vuodelle 2001 oli ii ikää varsi hyvä, 504 miljooaa euroa eli lähes kolme miljardia markkaa. Hekilökutaa Osuuspakeilla oli 8802, eli työtekijää kohde voittoa tuli markkaa, suuillee sama verra kui Nordealla. Osuuspakeilla o talletuksia 22,2 miljardia euroa ja laiaa se o myötäyt 21,9 miljardia euroa. Mikäli liikevoitto käytettäisii talletuskorkoje ostamisee ja laiakorkoje aletamisee, vaikutus kumpaaki olisi 1,14 %- yksikköä. Eivät vai suuret pakkikoserit ole pärjäeet, vaa myös pieemmillä pakeilla o meyt hyvi. Aktia-paki vuode 2000 liikevoitto oli 42,2 miljooaa euroa, työtekijää kohde laskettua yli markkaa. Aktia voittopoti käyttämie talletuskorkoje ostamisee ja laiakorkoje aletamisee vaikuttaisi kumpaaki yhdellä prosettiyksiköllä. Kasallistamise edut selkeät Yhteevetoa voidaa todeta, että Suomessa kolme suurta pakkikoseria (Nordea, Sampo ja Osuuspakit) tuottavat vuosittai miljardia markkaa liikevoittoa, josta valtiolle veroje muodossa tulee vai piei osa. Mikäli liikepakit kasallistettaisii ja saatettaisii työläiste hallitaa, koko voittopotti voitaisii käyttää työtekijöide palkkoje ja työehtoje paratamisee, talletuskorkoje ostamisee, laiakorkoje aletamisee, vakuutusmaksuje laskemisee ja muuhu yhteiskuallise hyvivoii raketamisee, sillä pakkie ei eää tarvitsisi tuottaa voittoa. Moasti kasallistamispyrkimyksiä ja työväevaltaa o vastustettu sillä perusteella, että tällöi pakkie toimita ei muka olisi mahdollista. Aiva kui työläiset olisivat liiketoimiassa leväperäisempiä kui kapitalistit. Todellisuudessa toimia oistumisessa kyse ei ole siitä, kuka omistaa, vaa siitä, millaisia päätöksiä liiketoimia suhtee tehdää. Se, että pakit ovat yhteiskuallisessa omistuksessa ja työläiste halliassa ei tarkoita, etteivätkö työläiset voisi käyttää apuaa asiatutijoita, jotka hallitsevat rahoitusala toimia. Pakkeja ei tällöi käytettäisi voito tuottamisee kapitalisteille vaa hyvivoii tuottamisee yhteiskualle, eikä voittosumma käyttämisellä tarvitse olla mitää yhteyttä siihe, mite arkipäivä liiketoimiallisia operaatioita hoidetaa. Nykyie globalisoituut imperialismi o osoittaut, että keskitetty liiketoimita ei ole yhtää se hakalampaa, vaikka yhtiöide koko oki kasvaut suuattoma suureksi päi vastoi, mitä suurempi yritys, se tehokkaampi voitotuottaja jote keskeie setralismi vastustajie vasta-argumetti o äi käytäössä kumoutuut. Nordeassa aheita eivät siis ole lakkoo meeet toimihekilöt, vaa e kapitalistit, jotka repivät kasalaiste selkäahasta julmetut voittosummasa, kotiuttavat e osikoia ja ajavat työtekijöitä lakkoo kiristämällä alituisesti työtahtia ilma, että palkka ousisi. Tällaisessa tilateessa pakkitoimihekilöide lakko ei ole vai oikeutettu, vaa myös välttämätö. Siihe o liitettävä vaatimus kaikkie liikepakkie kasallistamisesta, ja tämä vaatimukse taakse o myös pakkie asiakkaide asetuttava. Kasallistamie ei kuitekaa oistu kapitalismi oloissa, ei edes parlametaarisi keioi, sillä kapitalistit eivät siihe suostu, ja he käytäössä määräävät yhteiskualliste päätöste luotee. Liikepakkie kasallistamie oki siirtymävaatimus, joka toteutumie tää päivää o täysi välttämätötä, mutta joka o mahdollista toteuttaa vai toteuttamalla sosialistie vallakumous. TL Tue Å-siktei toimitaa! Lahjoita haluamasi summa tilillemme Porvoo OP Edullisesti * kauppakirjoja * testametteja * avioehtosopimuksia * oikeusedustamista * viraomais- ja kutavalituksia Kiwa Oy puh

4 4 Itä-Uudemaa mielipidelehti Å-sikte maaliskuu 2002 Marxilaise Työväeliito kaaotto : Sosiaalifoorumit uusi liike, sama vaha reformismi Suurista kapitalistise globalisaatio vastaisista mieleosoituksista o jällee kirjoitettu uusi sivu luokkataistelu historiaa. Samaa aikaa, ku New Yorkissa kokootui kapitalistie Maailma talousfoorumi ja Mücheissä Nato piti turvallisuuskoferessiaa, keskustavasemmistolaiset kokootuivat Brasilia Porto Alegree sosiaalifoorumiisa. New Yorki talousfoorumi alkoi mieleosoituksilla ja 130 aktivisti pidättämisellä, Mücheissä mieleosoittajat ottivat yhtee poliisi kassa ja 7000 mieleosoittajasta pidätettii 700. Porto Alegressa, joka sosiaalifoorumii osallistui yli ihmistä 130 maasta ja 5000 järjestöstä, mieleosoittajaa huusi iskulauseita Amerika vapaakauppasopimusta (FTAA/ALCA) vastaa, osoitti solidaarisuuttaa Argetiia kasaousulle ja lisäsi iskulauseesee "toiselaie maailma o mahdollie" saat "sosialistie maailma". Porto Alegre Maailma sosiaalifoorumia olivat järjestämässä mm. Attac sekä työatajie järjestöt, kute brasilialaie CIVES, ja sitä rahoittivat Ford Foudatioi kaltaiset tahot. Jopa Maailmapakki maiosti tapahtumaa iteretsivuillaa. Mukaa oli kutsuttu lukuisia porvaristo edustajia aia miistereistä lähtie, ja sellaiset "kuuluisuudet" kui Soros ja Cardoso atoivat sille tukesa. Paitsi että ähtävillä oli jyrkkä ristiriita radikaaliaktivistie (eteki eteläamerikkalaiste) ja järjestäjie välillä, myös järjestäjie omat sukset olivat ristissä. Italia Attac syytti raskalaisia siitä, että ämä eivät vastustaeet Afgaistai sotaa, kute eivät teheet ruotsalaiset tai saksalaisetkaa attakistit. Terrorismi vastaiseksi sodaksi kutsuttu ristiretki oli keskeisi hajottava tekijä Porto Alegressa, ii oikeisto ja vasemmisto välillä kui äärivasemmisto keskuudessaki. Foorumi järjestäjät eivät saaeet aikaa yhtää kokreettista päätöstä; aioastaa se, että satelliiti kautta luotii keskusteluyhteys New Yorki kapitalistie ja Porto Alegre reformistie välille. Mm. kätesä veree tahriut YK: pääsihteeri Kofi Aa ylisti tätä siltaa. Järjestäjie vasemmistosiive tekemä ehdotus soda ja terrorismi tuomitsemisesta ei meyt läpi. Nämä epämääräiset "demokratia ystävät" ovat sage kekseliäitä luodessaa taatumuksellisia utopioita, kute se, että toiselaie maailma globalisoituee mutta ihimillistety ja kotrolloidu kapitalismi puitteissa olisi mahdollie, mutta he ummistavat silmäsä ja korvasa Bushi ja tämä kumppaeide barbarialta. Tobii vero ja muide säätelymekaismie ohella Attac (mm. Susa George suulla) äkee, että kasallisvaltio vahvistumie olisi suotavaa. Järjestäjie valitsema symboli valkoie paperipala, jota osaottajat heiluttivat samalla ku huusivat iskulauseita toiselaisesta maailmasta, rauha ja solidaarisuude symboli muistutti eemmä valkoista atautumise lippua. Yksi ero vuodetakaisee foorumii verrattua rusaamma osallistujamäärä lisäksi oli foorumia vastustavie vasemmistolaiste koostumus. Toisi kui viime vuoa, jolloi protesteja järjestivät aarkistit, oli aloite tää vuoa järjestäytyeellä marxilaisella vasemmistolla, varsiki moreolaisilla sekä argetiialaisella Partido Obrerolla. Toie kysymys, jota järjestäjät tietoisesti yrittivät välttää, oli Argetiia tapahtumie vallakumouksellie luoe. Tästä kuumasta asiasta ja se vaikutuksista Brasiliaa ja koko Etelä-Amerikkaa keskusteltii tästä huolimatta laajasti, eikä sattumalta. Jopa New Yorki talousfoorumi järjestäjät olivat huolissaa Argetiia tilateesta ja pitivät vaaraa poliittista ja ideologista tartutaa. Tämä vallakumouksellie prosessi o tie, joka ohjaa globalisaatiovastaise liikehdiä ohittamaa sosiaalifoorumi virittämät asat. Reformismi Suome sosiaalifoorumissa Reformismi keiot eivät ole uusia, mutta se kuori o. Ku periteiset byrokratiat eivät eää ole uskottavia, keksii porvaristo uusia keioja estääksee joukkoja eteemästä. Attacia ei poliittisea suutaa ole olemassakaa, vaa se o olemassa vai iide järjestöje kautta, joista se koostuu. Mukaa toiselaista maailmaa toteuttamaa o lähteyt myös "äärivasemmistolaisia" järjestöjä, vaikka tämä toiselaie maailma olisi seki kapitalistie. Yritys reformismi pökittämiseksi ei jää vai yhde vuosittaise foorumi tasolle, vaa kaikkialla maailmassa, moessa maassa ja kaupugissa pyritää matkimaa Porto Alegre mallia. Kaike tämä tarkoituksea o maipuloida joukkoja ja riisua e ideologisista aseista. Ei kuluut viikkoakaa Porto Alegre foorumista, ku Suome attakilaiset aia SKP:tä ja Sosialistiliittoa myöte paivat töpiäksi. Esimmäie suomalaie foorumi järjestettii Oulussa perjataia , jossa päätähteä oli sosiaalimiisteriö virkailija. Foorumissa todettii, että ku kerra periteiset alat eivät kasvusta huolimatta työllistä, pitäisi työttömie joita virkailija imitti sosiaaliseksi pääomaksi keskittyä palvelualoje kehittämisee ja perustaa osuuskutia; jos me kaikki kävisimme useammi ravitolassa syömässä, ii raketeellie työttömyys väheisi. Porvarillie yhteiskutatiede esittää kapitalismi tauteihi lievetäviä lääkkeitä käsittelemällä ogelmia vai siellä, missä e esiityvät, ilma, että käsittelisi ogelmie syitä tai kokoaisuuksia, kapitalismi raketeita. Vihreät vakuuttelivat, että hyvivoitivaltio o tullut tiesä päähä, mutta se sijaa hyvivoitiyhteiskuta o mahdollista raketaa. Heidä hyvivoitimallisa perustuu Soiivaara kegäkiillottajamallii, jolla Suomessa ei kaike lisäksi ole mitää periteitä. Koko Oulu foorumi oli reformismi ja Blairi haaksirikkoutuee kolmae tie ylistys, jokilaie sekoitus keyesiläisyyttä ja uusliberalismia. Suuri ja merkittävi foorumi järjestettii Helsigissä helmikuu 9. ja 10. päivää. Tällöi äyttämö oli huolellisemmi järjestetty. Paeeleihi oli kutsuttu valtiovalla edustajia miisteri, kasaedustaja, europarlametaarikko, upseeri, miisteriöide virkamiehiä, tutkijoita sekä korporatiivise ammattiyhdistysliikkee edustajia ja yksityishekilöiä esiityeitä "vasemmistolaisia", Attaci edustajia. Tilaisuude avaeessa Porto Alegre kävijöide raportissa ei kerrottu halaistua saaa äärivasemmistolaiste äkyvästä roolista, ikää kui Attaci vasemmalla puolella ei olisi ketää. Asiatutijoia esiityeet tutkijat hourailivat, että hyvivoitivaltiota ei romuttaut globalisaatio, vaa poliittiset valiat, ja jos löytyisi poliittista tahtoa, ii hyvivoitivaltio voitaisii saada takaisi. Muutki alustukset oudattivat samaa hekeä: Kaikki o kiii tahdosta. Natoo ei ole pakko päätyä. Veroparatiiseihi pakeeva pääoma voidaa pysäyttää, jos kasaivälisellä tasolla päätetää äi tehdä. Attaci ratkaisua o tiedottaa yrityste toimiasta, paheksua iide pahoja tekoja ja vedota yrityste moraalii. Näillä maailma pelastuu. Attaci edustaja paeelissa totesi suoraa, että he tavoittelevat markkiataloutta, vaikkaki jokilaista Adam Smithi mallia, joka kuiteki tiedämme täydeksi utopiaksi, josta ei ykyise imperialismi oloissa kaata edes uelmoida. Tällaisella harhalla "hyvästä" markkiataloudesta Attac sumuttaa työläisiä ja uoria. Sokea usko väkivallattoma toimia voittoo tuli seki tilaisuudessa hyvi esille. Tämä tyypillise pasifistise käsitykse mukaa sodat eivät ole mitää muuta kui presidettie ja miisterie tyhmyyttä. Näi väittävät atavat ymmärtää, että joko miistereiksi pääsee vai luoostaa tyhmiä ihmisiä, tai että ihmisestä tulee tyhmä heti, ku häet imitetää miisteriksi. Sodat ähdää siis päättäjie tahallise pahuude seurauksea, eikä huomioo oteta laikaa sitä, mikä vaikutus taloudessa vallitsevilla kehityssuuilla o sotie syttymiselle. Sosiaalifoorumissa ei käsitelty tätä kysymystä laikaa, vaa aettii ymmärtää, että jokilaie valtatyhjiö olisi mahdollie. Gadhi opit olivat arvossaa, ja rauhaomaista tietä ehdotettii ratkaisuksi kaikkialla, ii Argetiiassa kui Balkaillaki. Vastavallakumoukselliset pilkkovat liikettä Asetelmat Suome sosiaalifoorumissa olivat samalaiset kui Porto Alegressa, ja reformismi äytti toimiva hyvi oopiumia kasalle. Keskusteluille aettii hyvi vähä aikaa, joskus ei ollekaa. Reformistie tavoitteea oli viedä foorumi opeasti loppuu ja perustaa Pro demokratia -verkosto ilma mitää vastalauseita tai kritiikkiä. Työryhmie yhteevedossa esitettii vai paelistie mielipiteitä (muistakaamme, että paelistit olivat etupäässä valtiovalla edustajia, joide mielipiteitä saamme kuulla joka tuutista muuteki liiaksi asti), ja ämä yhteevedot asetettii foorumi yleise mielipitee asemaa. Mihi uohtuivat pluralismi ja demokratia, mihi yleisö mielipiteet? Foorumissa ei esitetty mikäälaista kokoaisäkemystä maailma tilasta. Ogelmia käsiteltii selvästi rajattuia yksittäistapauksia, syy- ja seuraussuhteet hämärrytettii. Eri tavoitteita ajamaa perustettii mitä erilaisimpia "pro jotai" -liikkeitä. Jokaie sai itsellee yhde vastuualuee, jotka jaettii sopuisasti: työläiset vaativat palkkaa ja kutapalveluja, Sosialistiliitto vastustaa rasismia, Attac iskee veroparatiiseja vastaa je. Liike pilkotaa, ja aiva tarkoituksellisesti. Se sijaa, että toimitaa johtamaa (tai edes koordioimaa) olisi valittu ketää, Pro demokratia -verkosto pelkistettii vai tietotoimistoksi. Pluralismi iskulauseella torjutaa vähäisiki setralismi mitä suurimpaa kammotuksea. Pro demokratia -verkosto perustamistilaisuudessa suutaia lopulta äimme, mite demokraattisia ämä pluralismi kaattajat ovat. Pluralismi pätee vai oikeisto suhtee. Attacii kuuluu jopa kokoomuslaisia. SKP: puheejohtaja Yrjö Hakae teki selväksi, että jos haluaa osallistua yhteisritamaa, pitää osallistua yksityishekilöä ja allekirjoittaa Maailma sosiaalifoorumi peruskirja. Sosialistiliitto o valmis allekirjoittamaa ämä ehdot; puheejohtaja Juhai Lohikoske mukaa "yt ei ole teoria aika, yt o toimia aika", jote oko se yt ii tarkkaa, jos allekirjoittaa vastavallakumouksellisia asiakirjoja. Tämä peruskirja mukaa imittäi "mikää puolue tai sotilaallie orgaisaatio ei voi osallistua foorumii". Näeäisesti tämä o tarkoitettu porvarillisia hallituspuolueita ja armeijaa vastaa, mutta todellisuudessa tämä koskee myös kaikkia piepuolueita, olkoot e sitte vallakumouksellisia tai eivät siis myös SKP:tä ja Sosialistiliittoa sekä esim. työväemiliisiä tai kasallista vapautustaistelua käyvää kasaarmeijaa. Näi muodoi vaatimus vahvistaa imperialismia. Edellee: "Maailma sosiaalifoorumi vastustaa kaikkia totalitaarisia ja reduktioistisia äkemyksiä taloudesta, kehityksestä ja historiasta." Tämä tarkoittaee, että jos joku päätyy ajattelussaa yhteäisee maailmakuvaa ja äkee yhteyksiä erilaiste ogelmie välillä, hä ei voi olla sosiaalifoorumi jäse. "Se [sosiaalifoorumi] vastustaa väkivalla käyttöä sosiaalise kotrolli muotoa valtioide taholta." Siis myös työväevaltioide puolustautumista väkivalla keioi. "Sosiaalifoorumi tuomitsee kaikki ihmiste toisiaa kohtaa harjoittama ylivalla ja alistamise muodot." Tämä osoittaa, että sosiaalifoorumi ei tue aiuttakaa vallakumousta, sillä silloi harjoitetaa ylivaltaa: proletariaat-

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua numero 35, elokuu 2002 irtonumero 1 euro, tilaukset ks. sivu 7 USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan nterrorisminvastainen toiminta on uhka kansalaisoikeuksille sivut 4 5 Argentiina matkalla

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Kunnat leikkaavat rajusti kuntalaisten vastarinta kasvaa

Kunnat leikkaavat rajusti kuntalaisten vastarinta kasvaa numero 33, kesäkuu 2002 irtonumero 1 euro, tilaukset ks. sivu 7 Kunnat leikkaavat rajusti kuntalaisten vastarinta kasvaa Rajut peruspalveluiden leikkaukset eivät ole vain helsinkiläinen ilmiö. Helsinki

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

mekö maksamme pankkiirien kriisin?

mekö maksamme pankkiirien kriisin? Nro. 114 Sosialistiliiton lehti 1,5 e Tukihinta 2 e Nro 114 www.murros.net Tässä numerossa myös: Terveydenhuollon yksityistäminen s. 2 Miten Palestiina vapaaksi s. 6 Kattilavallankumous s. 3 Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Työväen mielipide #29 - syyskuu 2010-1 70 vuotta Trotskin murhasta 1940 2010, 10 vuotta Marxilaisen Työväenliiton perustamisesta 2000 2010

Työväen mielipide #29 - syyskuu 2010-1 70 vuotta Trotskin murhasta 1940 2010, 10 vuotta Marxilaisen Työväenliiton perustamisesta 2000 2010 Työväen mielipide #29 - syyskuu 2010-1 70 vuotta Trotskin murhasta 1940 2010, 10 vuotta Marxilaisen Työväenliiton perustamisesta 2000 2010 Syyskuun 11. ja 12. päivänä Marxilainen Työväenliitto järjestää

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Kapitalismin painajaiset, demokratian toiveunet

Kapitalismin painajaiset, demokratian toiveunet CrimethInc. Kapitalismin painajaiset, demokratian toiveunet Maailma taistelee herätäkseen, 2010-2011 1.1.2012 Sisältö Karikkoja ja paradokseja: Opiskelijamielenosoitukset 4. maaliskuuta 2010......................................

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

K ansanääni. Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta. Nro 1/14, helmikuu 2014-huhtikuu 2014, 13. vuosikerta, irtonumero 1,7

K ansanääni. Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta. Nro 1/14, helmikuu 2014-huhtikuu 2014, 13. vuosikerta, irtonumero 1,7 Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta Nro 1/14, helmikuu 2014-huhtikuu 2014, 13. vuosikerta, irtonumero 1,7 Kuva: Heikki Männikkö Voittoja leikattava kuntapalvelujen hyväksi

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen tilanteessa mahdollisimman laajan jälkeen, pohtia vaihtoehtoisia itsemääräämisoikeuden

Lisätiedot

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT SKP:n Tampereen piirijärjestö r y :n julkaisu 2/06 Eliitin ja kansan välinen kuilu on kasvanut, mutta myös TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT HAASTATTELU JA KUVA: Järjestäjien, osanottajien ja tapahtumien

Lisätiedot

2/2008 AMMATTI - SOTILAS

2/2008 AMMATTI - SOTILAS 2/2008 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 2/2008 Aliupseeriliitto ry 21.vuosikerta. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman Menneinä aikoina, kun ihmiset olivat jonkun tyrannin orjina tsaarin tai muun itsevaltiaan kirkko (jokaisen uskontokunnan ja lahkon) opetti orjuuden olevan olemassa Jumalan tahdosta, siksi että se oli hyvää

Lisätiedot

5/2010 AMMATTI - SOTILAS

5/2010 AMMATTI - SOTILAS 5/2010 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 5/2010 Aliupseeriliitto ry 23.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

ASUKKAIDEN VANTAA. Terveyskeskuksia puolustava. Kansanliike asukkaiden terveydeksi. Vantaan sosiaali- ja terveysasemat

ASUKKAIDEN VANTAA. Terveyskeskuksia puolustava. Kansanliike asukkaiden terveydeksi. Vantaan sosiaali- ja terveysasemat ASUKKAIDEN VANTAA MARRASKUU 2009 SKP:N VANTAAN KAUPUNKIJÄRJESTÖN LEHTI WWW.SKP-VANTAA.FI JUHA KOVANEN Katriinan Martinlaakson Myyrmäen Vantaan t Marja-rata Uhanalaiset Korson Koivukylän Tikkurilan Hakunilan

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Tukholman 11.12. tapahtuneen

Tukholman 11.12. tapahtuneen 4/2010 Sisältö Kotimaa s. 3-4: - Presidentti armahti totaalikieltäytyjänä vangitun - Satakuntalaiselle totaalille kova tuomio - Suomalainen militarismi vastatuulessa Ulkomaat s. 5-6: - Venezuelan hallitus

Lisätiedot

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 Suomen poliittinen järjestelmä PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2 Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 ISBN-13: 978-952-99453-4-4 (nid.) ISBN-10: 952-99453-4-5 (nid.) ISBN-13: 978-952-99453-5-1

Lisätiedot

KOLMANNESTA MAAILMANSODASTA

KOLMANNESTA MAAILMANSODASTA Teemu Luojola KOLMANNESTA MAAILMANSODASTA Lyhyesti kolmanteen maailmansotaan johtavasta kehityksestä, Suomen asemasta sodassa ja sodan estämisen edellytyksistä Marxilainen Työväenliitto 2001 Teemu Luojola

Lisätiedot

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 tammikuu 5 Nicolas Walter Anarkismista Nicolas Walter Anarkismista 1969 Suomennos (2012) perustuu Freedom Pressin painokseen vuodelta 2002 Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

K ansanääni. Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta. Nro 2/12, toukokuu - kesäkuu 2012, 11. vuosikerta, irtonumero 1,7

K ansanääni. Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta. Nro 2/12, toukokuu - kesäkuu 2012, 11. vuosikerta, irtonumero 1,7 Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta, toukokuu - kesäkuu 2012, 11. vuosikerta, irtonumero 1,7 Kansan kurittamiselle tultava loppu Kuva: Olavi Tirronen Demokraattinen Osuustoiminta,

Lisätiedot