Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma / konserni...13 Tase / konserni...14 Liitetiedot...16 Tilintarkastuskertomus...21

3 Toimitusjohtajan katsaus Alueelliset puhelinyhtiöt, Laitilan Puhelin Osk yhtenä niistä, ovat toimineet Suomessa yli 100 vuoden ajan rakentamassa yhtä yhteiskuntamme toiminnan kannalta tärkeää infrastruktuuria. Tämä rakentaminen on pääosin tehty sellaisella telepalveluiden käyttäjien rahalla, jolle olennaisinta on ollut se, mitä sillä yhteisesti on saatu aikaan yksityisten ihmisten sekä yritysten tarvitsemien telepalveluiden toteuttamiseksi. Vaatimuslistan kärkipäässä ei siis ole ollut se, mitä tämä raha on tuottanut vuosittain osinkoina taikka muuna voitonjakona. Rahalla on siis ollut ns. pitkä tuotto-odotusluonne ja arvokkainta onkin ollut se alueellinen palvelutarjonta ja varallisuus, joka puhelinyhtiöihin on sen avulla kertynyt. Markkinoilla näyttäisi nyt kuitenkin olevan liikkeellä myös sellaisia toimijoita, joiden tavoitteena on puhelinosakkeiden ja -osuuksien ostajina pyrkiä lyhytjänteisesti realisoimaan puhelinyhtiöiden varallisuus. Tämä välittämättä jopa siitä, että sellainen toteutuessaan samalla vaikeuttaisi puhelinyhtiön itsensä liiketoimintaa jatkossa. Tällaisesta olemme kuluneen vuoden aikana saaneet esimerkkejä myös täällä Vakka-Suomen alueella. Kun haetaan joko suuruuden ekonomiaa keskittämällä kaikki puhelinyhtiön liiketoiminnat asiakaspalvelua ja paikallista toiminnan ohjausta myöden, tai puhelinyhtiöstä vuosittain saatavan voiton maksimoimista, lopputuloksena tahtoo useimmiten olla tilanne, jossa se yritykselle tärkein tulojen tuoja eli asiakas onkin unohtunut taikka jäänyt vähintään sivuosaan. Tulee siis helposti unohdetuksi se perusasia, jonka takia puhelinyhtiöt ylipäätään ovat aikanaan perustettuja ja olleet 100 vuotta olemassa. Osakeyhtiön ja osuuskunnan keskeisimmät erot ovat siinä, kuinka omistajavaltaa niissä käytetään. Tätä laitilalaisetkin ovat, jo osuuskunnan perustamiskokouksen pöytäkirjankin mukaan miettineet silloin, kun 100 vuotta sitten puhelinyhtiön juuri osuuskuntamuotoisena perustivat. On huomattava, että tämä osuuskunnan periaate toimii edelleen tänäkin päivänä, nykyisten jäsenomistajiemme etuja, palveluita sekä yhteistä varallisuutta turvaten. Myös osuuskunnan jäsenenä olemisen peruste on edelleen olemassa, sen muoto on vain muuttunut: puhelinverkon rakentamisen sijasta osuuskunta on nyt turvaamassa toiminta-alueensa kehittymistä tietoyhteiskunnan palveluiden tarjonnassa. Siten puhelinosuutensa myymisen suhteen ei kenelläkään pitäisi olla pakottavaa kiirettä juuri nyt. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia niitä osuuskuntamme asiakkaita ja omistajajäseniä, jotka ovat suhtautuneet maltillisesti osuuskunnan omistusta koskeviin spekulatiivisiin tarjouksiin, ja siten osoittaneet luottamusta osuuskunnan kasvavaan ja alueellisuutta korostavaan palvelutarjontaan. Näistä lähtökohdista Laitilan Puhelin tulee jatkossakin palkitsemaan sekä sille uskollisia asiakkaitaan monipuolisilla ja hinnoiltaan kilpailukykyisillä telepalveluilla, että omistajajäseniään erilaisilla vuosittaisilla hyvityksillä. Jouni Parkkonen toimitusjohtaja Laitilan Puhelimen tavoitteina on : a) paikallisuuden säilyttäminen puhelinyhtiöiden päätöksenteossa ja ohjauksessa, b) asiakkuuden ja asiakasta lähellä toimimisen pitäminen arvossaan teletoiminnassa, c) tilanteen rauhoittaminen näillä puhelinyhtiöiden omistuksen markkinoilla sekä d) ns. turvaavana ja paikallisuuteen asioita teletoiminnassa ankkuroivana omistajana toimiminen. 3

4 Hallinto puheenjohtaja Paavola Olli lehtori varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Perkkola Jussi erityisluokanopettaja Saarinen Raimo kauppias sihteeri, toim.joht. Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri Tilintarkastus KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tarkastajana Tapani Kulmala KHT Toimintovastuulliset henkilöt Tekniikka Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkostojärjestelmät Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, yritys- ja puhejärjestelmät Saarinen Jari palvelupäällikkö, tietoliikennejärjestelmät Asiakaspalvelu Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava, myymälä ja kotiasiakkaat Paavola Janne myyntineuvottelija, yritysasiakkaat Talous Lainio Raimo kirjanpito ja palkanlaskenta Vakinainen henkilöstö vuoden lopussa Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Jokinen Juuso teleasentaja Karhu Tuula siistijä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Lainio Raimo kirjanpitäjä Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Pertti verkkoasentaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava

5 Hallituksen toimintakertomus Laitilan Puhelin Osk:n toiminnasta vuonna 2007 Yleistä Laitilan Puhelin Osk:n toiminnassa tämä kertomusvuosi oli sen 98. toiminnan vuosi. Vuoden aikana jatkuivat Finnet -liikemerkin alla harjoitetun alueellisen puhelintoiminnan uudelleenjärjestelyt. Keskeisimpänä asiana oli Finnet-liitto ry:ssä toimivien puhelinyhtiöiden irtautuminen matkapuhelinoperaattori DNA Oy:n omistamisesta. Järjestely oli jatkoa jo edellisenä vuonna alkaneille tavoitteille saada teletoimintaa ensisijaisesti alueellisesta omistuksesta ja näkökulmista harjoittavien, sekä pörssitavoitteineen kapitalisaation tielle lähteneiden teleyhtiöiden väliset liiketoimintasuhteet normalisoitua. Tämä on ollut useiden kertomusvuonna osuuskunnan toiminnassakin toteutettujen liiketoimintajärjestelyiden perusteena. Tämän, julkisestikin kaikille puhelinyhtiöille avoinna kerrottuna olevan, pörssitavoitteisen konsolidaatiovaihtoehdon tarjoamat mahdollisuudet on arvioitu kertomusvuoden aikana myös osuuskunnan hallituksessa. Koska mukaan menemisen ehtona on ollut koko alueellisen liiketoiminnan luovuttaminen hankkeen hyväksi tavalla, jossa osuuskunnalle jäisi vain omistajan/holdingyhtiön rooli, ei näillä tarjotuilla mahdollisuuksilla ole katsottu olevan osuuskunnan omia toimintaperiaatteita tukevaa vaikutusta. Päinvastoin, mm. investointipäätösten tekemisen ja liiketoiminnan ohjauksen on katsottu tarjotussa mallissa keskittyvän liikaa pois paikallistasolta, kaikki hallintopäätökset hidastuisivat ja tilalle osuuskunnalle tulisi vain murto-osa omistusta DNA Oy:stä. Tämän tarjotun omistuksen roolina olisi osuuskunnalle esitettyjen suunnitelmien mukaan lähinnä pörssilistautumisen odottaminen, ei alueellisen teletoiminnan harjoittamisen tukeminen. Osuuskunnassa on katsottu, että parhaiten sen tarkoitusperiä pystytään toteuttamaan jatkamalla alueellisen teletoiminnan harjoittamista ja turvaamalla paikallisen teletoiminnan tarjonnan kehittymistä itsenäistä toimintaa jatkamalla, yhteistyössä toisten Finnet yhtiöiden kanssa. Myös osuuskunnan nykyinen taloudellinen tilanne, sekä tutkitustikin jatkuvaan telepalveluiden kilpailukykyiseen hinnoitteluun pystyminen tukee tätä mahdollisuutta. Näiden osuuskunnan omien tavoitteiden toteuttamiseen, sekä Finnet yhtiöiden valtakunnallisen yhteistoiminnan rakentamiseen liittyen osuuskunnalla oli jo kertomusvuonna käytössään keskeinen vaikutuskanava. Toimitusjohtaja on ollut edustajana sekä Finnet-liitto ry:n hallituksessa että Finnet verkoston johtoryhmässä, joista jälkimmäinen toimii samalla Finnet-liitto ry:n liiketoiminnan kehityksestä vastaavana ryhmänä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Osuuskunta tarjoaa toiminta-ajatuksena mukaisesti palveluitaan ensisijaisesti jäsenilleen. Osuuskunnan palveluita voivat käyttää myös muut kuin osuuskunnan jäsenet. Näistä lähtökohdista on osuuskunnan palveluiden tarjontaa kehitetty ensisijaisesti alueella, jossa sen jäsenet sijaitsevat. Toimintaa on kertomusvuoden aikana kuitenkin laajennettu myös sellaisiin palveluihin, joissa asiakkaan maantieteellisen sijainnin merkitys on vähentynyt. Toiminnan laajentaminen langattoman tekniikan palveluihin on tuonut mahdollisuuden tarjota osuuskunnan palveluita aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle. Kertomusvuonna avattiin uusina sekä omaa langatonta laajakaistaa että täydellistä ja maailmanlaajuista matkapuhelinliittymää tarjoavat palvelut. Tästä johtuen on osuuskunnan kaikkien käytössä olevien telepalveluliittymien kokonaismäärä kasvanut kertomusvuonna kaikkiaan 6449 liittymään (6266). Kasvua tässä on + 2,9 %. Liittymämäärä sisältää kaikkien lankapuhelin-, matkapuhelin-, sekä langattomien ja langallisten laajakaistaliittymien määrän. Kaapeli-TV liittymien määrä jatkoi myös kasvuaan + 1,5 %. Verkkoon kytkettyjä talouksia oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 3071 kappaletta (3025). Analogisten TV lähetysten loppuminen maanpäällisessä verkossa elokuussa 2007 vauhditti myös kaapeli-tv asiakkaiden halukkuutta siirtyä katsomaan pääsääntöisesti digitaalisia ohjelmalähetteitä. Tämä näkyi mm. verkkoon sopivien digi-tv vastaanottimien kysynnän kasvuna. Myös maksullisten ohjelmapalveluiden katsomisessa tarvittavan Kaapelikortin kysyntä kasvoi, kortteja oli vuoden lopussa aktiivisena 1053 kappaletta (682), missä kasvua tuli kertomusvuonna + 54,4 %. 5

6 Ns. WiMAX tekniikalla toteutetun langattoman laajakaistapalvelun myynti aloitettiin kertomusvuonna. Ensimmäisiä asiakkaita palveluun hankittiin ja saatiin kevään aikana toteutetulla, vapaa-ajan asukkaille suunnatuilla kampanjoilla. Palvelu kattaa tällä hetkellä koko Vakka-Suomen maantieteellisen alueen sekä sen edustalla olevan rannikkoseudun aina Pyhämaasta Lokalahteen saakka. Verkkoa on tarkoituksena laajentaa tästä edelleen kaksinkertaistamalla sen tukiasemien määrä tällä alueella. Lisäksi on myös haettu viranomaiselta lupia taajuuksien käyttämiselle myös uusilla lähialueilla. Samalla palvelun osalta valmistaudutaan tukemaan myös täysin liikuteltavissa olevia päätelaitteita, kuten kannettavia tietokoneita, matkapuhelimia, jne. Näitä on ennustettu tulevan markkinoille vuoden 2008 aikana. Kertomusvuonna tehtiin merkittävä yhteistyösopimus hämeenlinnalaisen AinaCom Oy:n kanssa. Sopimus koskee täydellisen ja maailmanlaajuisen matkapuhelinliittymän teknistä toteuttamista yhteistyössä. Liittymän rakentamisprojekti aloitettiin jo kesällä 2006 ja valmiiksi tuote tuli kertomusvuoden lokakuussa. Palvelu rakennettiin jatkamaan ja parantamaan jo vuodesta 1999 osuuskunnan asiakkaille tarjolla ollutta LPO City-DCS palvelua. Uusitun palvelun myynti näille asiakkaille aloitettiin lokakuussa ja varsinainen suurelle yleisölle suunnattu matkapuhelinpalvelun kampanjointi aloitettiin erillisellä teemapäivällä kertomusvuoden marraskuussa. Samassa yhteydessä tuotiin markkinoille myös uudet etupaketit, jotka kytkevät matkapuhelinliittymän osaksi kodin muiden tietoliikennepalveluiden tarjontaa. Näiden etupakettien myötä osuuskunta pystyy nyt olemaan toiminta-alueellaan sekä perheiden että yritysten kokonaisvaltainen telepalveluiden tarjoaja. Finnet ryhmän yhtiöiden ja tanskalaisomisteisen TDC Oy:n yhteistyötä laajennettiin edelleen kertomusvuonna, kun vuoden lopulla solmittiin varsin kattava TDC:n toteuttamien tukkupalveluiden jälleenmyyntisopimus. Tämän sopimuksen myötä osuuskunta sai tarjontaansa kattavan valikoiman uusia, kansainvälisen teleoperaattorin toteuttamia telepalvelutuotteita, joita se voi liittää osaksi omaa palvelutarjontaansa. Kertomusvuoden aikana lisättiin osuuskunnan omistusta valtakunnallisia valokuituverkkoja omistavassa FNE Finland Oy:ssä. Samassa yhteydessä, ja samansuuruisella osuudella yhtiön uusiksi omistajiksi tuli neljä muuta suurta Finnet -yhtiötä. Kertomusvuoden tammikuussa vahvistettiin sopimus, jolla DNA Verkot Oy lunasti osuuskunnalta omistukseensa loput sen matkapuhelinpalveluiden käytössä olleesta ja aiemman investointi- ja käyttöoikeussopimuksen tarkoittamasta, ja osuuskunnan rakentamasta matkapuhelinverkosta. Tästä osuuskunnalle syntynyt käyttöomaisuuden myyntivoitto on esitetty tilikauden tuloksessa kohdassa liiketoiminnan muut tuotot. Kertomusvuoden kesäkuussa toteutettiin kauppa, jolla osuuskunta myi pois kansainväliselle pääomasijoittajalle kaikki omistamansa silloisen Finnet Oy:n, nykyisen DNA Oy:n osakkeet. Osakkeiden kaupasta syntynyt myyntivoitto on esitetty tuloslaskelman kohdassa liiketoiminnan muut tuotot. Osuuskunnan kaapeli-tv palveluiden rakenteita järjesteltiin kertomusvuoden joulukuussa. Tällöin aiemmin DNA Oy:n hallinnassa olleet aluevastaanoton laitteet ovat siirtyneet Finnet -aluepuhelinyhtiöiden omistukseen, myös Laitila-Uusikaupunki kaapeli-tv verkon osalta. Kertomusvuonna tehtiin järjestelyjä myös Lounais- Suomen alueellisten puhelinyhtiöiden yhteisesti omistamassa telepalveluiden tuotantoyhtiössä, Länsilinkki Oy:ssä. Järjestelyt olivat seurausta niistä päätöksistä, joita tietyt lounaisen Suomen puhelinyhtiöt tekivät kaiken lankapuhelinliiketoimintansa liittämiseksi uudenmuotoisen DNA Oy:n rakentamiseen. Tästä seurasi se, että heidän toimintansa Länsilinkki Oy:ssä tuli mahdottomaksi ja siten tässä yhtiössä voimassa olleiden sopimusten mukaisesti heidän omistusosuutensa lunastettiin alueellista teletoimintaa jatkaville puhelinyhtiöille. Kertomusvuoden aikana on osuuskunnassa otettu käyttöön kustannuslaskentajärjestelmää. Järjestelmällä todennetaan mm. viranomaisten esittämät vaatimukset osuuskunnan toisille teleoperaattoreille tarjoamien palveluiden kustannussuuntautuneisuudesta. Ensimmäisen kerran järjestelmää tullaan soveltamaan vuodelta 2008 tehtävän tilinpäätöksen yhteydessä. Järjestelmä tuottaa myös osuuskunnan omaan käyttöön eriteltyä tietoa sen eri toiminnallisista osa-alueista. Kertomusvuoden aikana käynnistettiin palvelu, jonka avulla asiakas voi saada telepalvelulaskunsa myös sähköisessä muodossa. Osuuskunnan yritysasiakkailla on nyt halutessaan mahdollisuus saada laskut verkkolaskuna ja kuluttaja-asiakkailla heidän pankkipalveluunsa automaattisesti tulevana e-laskuna. Kertomusvuoden aikana käytiin läpi laaja osuuskunnan vakuutusturvan tarkastelu. Tällöin tarkistettiin niin turvan laajuus ja ajantasaisuus nykyiseen toimintaan nähden, kuin myös turvan kustannustaso ja kumppanit. 6

7 Kertomusvuoden aikana poistettiin verkosta viimeinenkin yleisöpuhelinlaite. Kyseessä oli Laitilan terveyskeskuksessa vielä toiminnassa ollut yksi automaattipuhelin. Kaikki muut yleisöpuhelimet poistettiin kannattamattomina verkosta jo vuonna Joulutervehdyksinä osuuskunta tarjosi perinteisesti kaikille lankapuhelinasiakkailleen ilmaiset lähi-, paikallis- ja kotimaan kaukopuhelut ajalla Henkilöstö Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön koko säilyi kertomusvuoden aikana entisellään, ollen suuruudeltaan 16 henkilöä. Koko henkilöstön kanssa käytiin kevään 2007 aikana läpi kehityskeskustelut. Nämä keskustelut toteutetaan osuuskunnan henkilöstön kanssa noin kerran vuodessa. Osuuskunnan organisaatiota järjesteltiin uudelleen kertomusvuoden lopulla. Osuuskunnan sisäiset toiminnot pidettiin edelleen jaettuna kahteen osioon, jotka ovat tekninen tuotanto ja palvelutoiminnot. Teknisen tuotannon toimintojen vastuut jaettiin uudelleen kolmelle tämän muutoksen yhteydessä nimitetylle palvelupäällikölle. Jokainen vastaa omasta osa-alueestaan toimitusjohtajalle. Palvelutoimintojen osalta, joihin kuuluvat mm. asiakaspalvelu ja myynti / markkinointitoiminnot, sekä osuuskunnasta ulospäin suuntautuva sidosryhmätoiminta, vetäjänä toimii osuuskunnan toimitusjohtaja oto. Organisaation järjestelyn yhteydessä tehtiin kaikkiaan seuraavanlaiset nimitykset uusittujen tehtävänimikkeiden osalta : Ala-Olla Sami Ala-Äijälä Kristiina Kulmala Henry Lehtiö Pertti Paavola Janne Saarinen Jari Saisaari Kari Virtanen Tuija data-asiantuntija asiakasneuvottelija järjestelmäasiantuntija palvelupäällikkö, yritys- ja puhejärjestelmät myyntineuvottelija, yritysasiakkaat palvelupäällikkö, tietoliikennejärjestelmät palvelupäällikkö, verkostojärjestelmät asiakaspalveluvastaava Henkilökunnan koulutukseen on käytetty kertomusvuonna euroa. Kertomusvuonna oli voimassa osuuskunnan hallituksen asettamien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen perustuva ja koko vakinaisen henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä. Henkilöstökulut olivat kaikkiaan euroa. Tilinpäätöksessä huomioitu kulujen jaksotuksia koskevana muutoksena se, että henkilöstökuluissa on nyt mukana sekä vuodelta 2006 vuoden 2007 maksettu tulospalkkion kustannus, sekä varauksena huomioituna vuodelta 2007 maksettavaksi tulossa oleva tulospalkkio. Hallinto Osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidettiin osuuskunnan toimitalolla. Kokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osuuspääomalle korkoa 20 euroa. Lisäksi kokous valitsi hallituksesta erovuorossa olleet jäsenet Jukka Alkion ja Raimo Saarisen Laitilasta uudelleen hallitukseen kolme vuotta kestävälle toimikaudelle, sekä päätti valita osuuskunnan tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Hallitus kokoontui kertomusvuonna varsinaiseen kokoukseensa kaikkiaan 12 kertaa. Lisäksi hallitus piti erillisen, osuuskunnan näkymiä ja perusteita luodanneen sekä sen liiketoiminnan strategian täsmentämistä valmistelleen sisäisen seminaarin. Hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Paavola ja varapuheenjohtajana Kari Huunonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Jukka Alkio, Vesa Ala-Äijälä, Jussi Perkkola ja Raimo Saarinen. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi Jouni Parkkonen, joka toimi myös hallituksen kokousten sihteerinä. Toimitusjohtajaa koskevana oli voimassa hallituksen asettama ja osuuskunnan tietyissä taloudellisissa sekä toiminnallisissa kriteereissä onnistumiseen perustuva tulospalkkiojärjestelmä. Osuuskunnan tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tarkastajanaan KHT Tapani Kulmala Raumalta. 7

8 Jäsenistö ja osuudet Osuuskunnalla on olemassa vain yksi osuuslaji. Lisäosuuslajeja ei osuuskunnan säännöissä ole määritetty eikä sen sääntöjen mahdollistamaa, jäsenlainana koottavaa ylimääräistä maksua jäseniltä ole kerättynä. Annettujen osuuksien kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa on 4659 kappaletta. Taloudelliset asiat ja voitonjakoesitys Osuuskunnan liikevaihto kertomusvuonna oli ( ) euroa, jossa on kasvua + 4,3 %. Liiketoiminnan kannattavuus säilyi edelleen korkealla tasolla, kun liikevoitto oli ( ) euroa ja tilikausi oli ( ) euroa voitollinen. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli ( ) euroa. Tilinpäätöshetken taseen mukainen omavaraisuusaste laski hieman, ollen 87,5 (93,1) %. Tuloslaskelman ryhmässä liiketoiminnan muut tuotot ovat esitettyinä gsm-tukiasemien omistusjärjestelyiden kautta saadut voitot sekä se myyntivoitto, joka osuuskunnalle syntyi, kun Finnet Oy:n (nyk. DNA Oy:n) osakkeet myytiin kertomusvuonna. Laitila-Uusikaupunki kaapeli-tv verkon järjestelyyn liittyvä, osuuskunnan tulokseen kertomusvuonna vaikuttava kertaluonteinen kulu oli euroa, joka on esitetty satunnaiserissä. Hallituksessa päätettiin kertomusvuonna muuttaa taseen rakennetta hieman ja sitä varten lisätä vieraan pääoman määrää osuuskunnan taseessa. Hallituksessa on päätetty toteuttaa aktiivista sijoitusstrategiaa ja sen myötä osuuskunnan varallisuudelle on telealan investointikohteiden lisäksi haettu myös pitkäaikaisia ja ns. pankkikorkoa paremmin tuottavia kohteita. Vieraan pääoman ollessa kustannustasoltaan varsin edullista verrattuna näiden em. sijoituskohteiden tuottoihin, on tätä taloudellista liikkumavaraa käytetty investoinneissa hyödyksi. Kertomusvuoden kokonaisinvestoinnit olivat konsernin osalta ( ) euroa ja niistä omarahoituksella on toteutettu 72,0 (100,0) %. Investoinnit kohdennettiin siten, että telelaitteisiin käytettiin ( ) euroa ja sijoituksina teleliiketoimintayhtiöihin ( ) euroa. Käyttöomaisuutta vähennettiin samana aikana yhteensä (76.811) euron arvosta. Poistoja on tehty tuloksessa ( ) euroa. Osuuskunnan maksuvalmius oli hyvällä tasolla, sitä kuvaavan Quick Ratio arvon ollessa 6,2 (6,9). Hallitus ehdottaa osuuskuntakokoukselle, että koska vararahasto kattaa sääntöjen 10 :n edellyttämän määrän, vuoden 2007 tuloksesta palautettaisiin osuuskunnan jäsenille osuuspääoman korkona 20 euroa osuudelta. Loput tilikauden 2007 voitosta, euroa, hallitus esittää jätettäväksi osuuskunnan taseeseen, kertyneiden voittovarojen tilille. Konserni Osuuskunta muodostaa tässä tilinpäätöksessä yhdessä 100%:sti omistamansa tytäryhtiön, Laitilan Seudun Puhelin Oy:n kanssa konsernin. Tytäryhtiö ei harjoittanut kertomusvuonna varsinaista teleliiketoimintaa, vaan se keskittyi toiminnoissaan lähinnä sijoitusvarallisuuden hallintaan. Tytäryhtiön toiminnan ensimmäisen jatketun tilikauden tulos ja tase on tässä yhdistetty emoyhtiön tilinpäätökseen konsernitilinpäätöksen laatimista koskevan ohjeistuksen mukaan. Arviot liiketoiminnan kehittymisestä jatkossa Osuuskunnan liiketoimintojen strategiaa on käyty läpi myös kertomusvuonna. Siinä yhteydessä tehtiin tarkennus, jonka mukaan toiminnan lähivuosien painopisteinä ovat valokaapeleiden rakentaminen aluetalouden tarpeita varten sekä langattoman laajakaista rakentaminen Vakka-Suomen alueelle, sekä kiinteätä käyttöä että täysin liikkuvaa käyttöä varten. Tällä tavoitellaan osuuskunnalle sellaista asemaa, että se pystyy tarjoamaan puheen ja datan siirtoon sellaiset ratkaisut, jotka kattavat niin kiinteästi tietyssä paikassa olevat kuin myös liikkuvat tarpeet, turvaten myös siirtoyhteydet riittävän nopeina. Toiminnassa pyritään lisäämään asiakasuskollisuutta mm. tuottamalla laajakaistan kautta hyödynnettäviksi uusia kiinnostavia, alkuvaiheessaan osin marginaalisiksi katsottavia palveluita, sekä paketoimalla nimellisnopeudeltaan suurimpien laajakaistaliittymien asiakkuuden osaksi muita osuuskunnan palveluita. Olemme jatkossa aktiivisesti sekä tavoitteellisesti suuremmalla panoksella, kuin suhteellinen yrityskokomme Finnet ryhmässä edustaisi, mukana investoijana ja omistuksia hallinnoivana tahona ryhmän yhteisissä, valtakunnallisia valokaapeliverkkoja koskevissa hankkeissa. Tähän osuuskunnalla katsotaan olevan riittävän hyvät edellytykset, niin taloudellisesti kuin kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen kannalta katsottuna. Laitilassa, 28. päivänä helmikuuta 2008 Hallitus 8

9 Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,65 Varastojen muutos -68, ,66 Ulkopuoliset palvelut , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut , , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 Liikevoitto , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,12 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,96 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,59 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,70 Satunnaiset kulut , ,48 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,11 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,44 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto Eur ,43 Eur ,29 Liikevaihto Investoinnit ja poistot milj. euroa 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 tuhatta euroa , Osakkeet ja muut sijoitukset Poistot (EVL) Palveluiden ja verkkojen kehittäminen 9

10 Konsernin tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,17 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,77 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,76 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,33 Valmiit tuotteet , ,13 Muu vaihto-omaisuus 4 065, , , ,69 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,34 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,51 Lainasaamiset , ,58 Maksamattomat osuudet 260, ,20 Siirtosaamiset , , , ,25 Rahoitusarvopaperit , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,58 Eur ,70 Tase vastaavaa Rahoitustuotot/sijoitusvarallisuus milj. euroa 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0, ,0 % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat 10

11 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,74 Liittymismaksurahastot , ,25 Muut rahastot , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Muut lainat 3 200, , ,47 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,23 Siirtovelat , , , , , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,58 Eur ,70 Tase vastattavaa Kokonaispääoman tuotto milj. euroa % 9,0 20 % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma, pitkäaikainen Oma pääoma ja tilinpäätössiirrot 11

12 10

13 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,65 Varastojen muutos -68, ,66 Ulkopuoliset palvelut , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut , , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 Liikevoitto , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,12 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,96 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,59 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,70 Satunnaiset kulut , , ,48 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,11 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,44 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto Eur ,90 Eur ,29 Nettotulos Liikevaihto / työntekijä tuhatta euroa 900 tuhatta euroa Nettotulos (kaiken toiminnan osalta) Nettotulos (varsinaisen toiminnan osalta) 13

14 Emoyhtiön tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,17 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,77 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,76 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,33 Valmiit tuotteet , ,13 Muu vaihto-omaisuus 4 065, , , ,69 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,34 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,51 Lainasaamiset , ,58 Maksamattomat osuudet 260, ,20 Siirtosaamiset , , , ,25 Rahoitusarvopaperit , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,05 Eur ,70 Maksuvalmiuden kehitys Telepalveluiden hintakorivertailu (keskimääräinen kustannus / vuosi / talous) Quick Ratio 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 euroa ,0 0 0,0 Edullisin yhtiö Laitilan Puhelin Osk Finnet -yhtiöt, kaikki Pienet puhelinyhtiöt Painotettu keskiarvo, Pörssissä olevat puhelin- Kallein yhtiö kaikki yhtiöt yhtiöt 14

15 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,74 Liittymismaksurahastot , ,25 Muut rahastot , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Muut velat 3 200, , ,47 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,23 Siirtovelat , , , , , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,05 Eur ,70 Kaapeli TV -liitynnät Telepalveluliitynnät Huoneistoa Liityntää kpl Puhe (kiinteä ja mobiili) Laajakaista 15

16 TILINPÄÄTÖS , liitetiedot Konserni Laitilan Puhelin Osk LIIKEVAIHTO , , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot Kiinteistötuotot 6 911, , ,58 Muut tuotot , , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , ,65 Varaston muutos 68,46 68, , , , ,99 Ulkopuolisilta ostetut palvelut , , ,50 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , ,49 Henkilöstökulut Palkat , , ,03 Eläkekulut , , ,03 Muut henkilösivukulut , , ,65 Henkilöstökulut yhteensä , , ,71 Osuuskunnan palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Poistoajat Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Rakennukset 25 vuotta 25 vuotta 25 vuotta Rakennelmat 25 vuotta 25 vuotta 25 vuotta Siirtoverkosto ja keskuslaitteet 10 vuotta 10 vuotta 10 vuotta Telelaitteet 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta Koneet ja kalustot 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta Poistot ja arvonalennukset Aineettomat hyödykkeet , , ,39 Aineelliset hyödykkeet , , ,52 Poistot ja arvonalennukset yhteensä , , ,91 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , , ,13 Muut kulut , , ,22 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , , ,35 16

17 Konserni Laitilan Puhelin Osk Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista , , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot , , ,12 Arvonalennukset vaiht. vast. sijoituksista , , ,48 Korkokulut ja muut rahoitusmenot , , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,96 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Aiempien tilik. laskuttamattomat tuotot , ,70 0,00 Satunnaiset kulut Aiempien tilik. laskuttamattomat kulut , ,06 0,00 Investointikorvausten takaisinmaksut , ,06 0,00 Muut satunnaiset kulut , , ,48 Satunnaiset kulut yhteensä , , ,48 Satunnaiset erät yhteensä , , ,48 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Aineettomat hyödykkeet -977,18-977, ,07 Aineelliset hyödykkeet , , ,37 Tilinpäätössiirrot yhteensä , , ,44 Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , ,65 Tuloverot muusta toiminnasta , , ,87 Laskennallisen verovelan muutos , , ,74 Verot yhteensä , , ,26 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (käyttöomaisuuskirjanpidosta) Aineettomat hyödykkeet Hankintamenot , , ,04 Lisäykset , , ,23 Vähennykset ,00 0,00-949,25 Hankintameno , , ,02 Kertyneet poistot , , ,37 Tilikauden poisto , , ,48 Kertyneet poistot , , ,85 Kirjanpitoarvo , , ,17 Aineelliset hyödykkeet Hankintamenot , , ,43 Lisäykset , , ,64 Vähennykset , , ,20 Hankintameno , , ,87 Kertyneet poistot , , ,73 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , , ,49 Tilikauden poisto , , ,87 Kertyneet poistot , , ,11 Kirjanpitoarvo , , ,76 17

18 Konserni Laitilan Puhelin Osk Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Hankintamenot , , ,91 Lisäykset , , ,60 Vähennykset , , ,00 Hankintameno , , ,51 Kirjanpitoarvo , , ,51 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,33 Valmiit tuotteet , , ,13 Muu vaihto-omaisuus 4 065, , , , , ,69 SAAMISET Vaihto-omaisuus arvostettu välittömään hankintamenoon. Pitkäaikaiset Lainasaamiset , , ,34 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , ,51 Lainasaamiset , , ,58 Maksamaton liittymispääoma 260,80 260, ,20 Siirtosaamiset , , ,96 Saamiset yhteensä , , ,59 RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet , , ,00 Lisäys / vähennys , , ,19 Tehdyt arvonalennukset , , ,48 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot , , ,28 Lisäys / vähennys , , ,80 Rahoitusarvopaperit yhteensä , , ,79 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuusmaksurahasto , , ,00 Vähennys , ,00-500, , , ,00 Vapaa oma pääoma Vararahasto , , ,02 Ylijäämän siirto , , , , , ,74 Sääntöjen mukaiset rahastot , , ,52 Lisäys 75,20 75,20 212,73 Vähennys ,00-600,00 0, , , ,25 18

19 Konserni Laitilan Puhelin Osk Muut rahastot , , ,60 Ylijäämät Edellisen tilikauden ylijäämä , , ,72 Ylijäämän jako , , ,00 Vararahastoon , , ,72 Tilikauden ylijäämä , , ,29 Ylijäämät yhteensä , , ,29 Oma pääoma yhteensä , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Aineettomat oikeudet , , ,33 Aineelliset oikeudet , , ,45 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitusslaitoksilta , ,00 0,00 Muut velat 3 200, , ,47 Pitkäaikainen yhteensä , , ,47 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 0,00 Ostovelat , , ,78 Muut velat , , ,23 Siirtovelat Palkkavelat , , ,14 Välittömät verot , , ,23 Muut 9 758, , ,19 Siirtovelat yhteensä , , ,56 Lyhytaikainen yhteensä , , ,57 Vieras pääoma yhteensä , , ,04 19

20 Konserni Laitilan Puhelin Osk VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Rahalaitoslainat , ,00 0,00 Annetut kiinnitykset , ,76 0,00 Muiden puolesta annetut vakuudet Euroopan Investointipankille 0,00 0, ,00 Finnet Oy/Sampo Pankki Oy:lle 0,00 0, ,66 Muiden puolesta annetut vakuudet yhteensä 0,00 0, ,66 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Tilikautta seuraavana vuonna erääntyvinä , ,00 0,00 Myöhemmin erääntyvinä , ,00 0,00 Leasing -sopimukset yhteensä , ,00 0,00 Laitila, 28. päivänä helmikuuta 2008 Olli Paavola Jukka Alkio Vesa Ala-Äijälä Kari Huunonen Jussi Perkkola Raimo Saarinen Jouni Parkkonen toimitusjohtaja Tilinpäätös ja toimintakertomus on laalittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Laitila, 4. päivänä maaliskuuta 2008 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapani Kulmala KHT 20

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LAITILAN PUHELIN. Vuosikertomus 2006

LAITILAN PUHELIN. Vuosikertomus 2006 LAITILAN PUHELIN Vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tulolaskelma 7 Tase 8 Liitetiedot 10 Rahoituslaskelma 14 Tilintarkastuskertomus 15 Tunnuslukuja

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot