Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma / konserni...13 Tase / konserni...14 Liitetiedot...16 Tilintarkastuskertomus...21

3 Toimitusjohtajan katsaus Alueelliset puhelinyhtiöt, Laitilan Puhelin Osk yhtenä niistä, ovat toimineet Suomessa yli 100 vuoden ajan rakentamassa yhtä yhteiskuntamme toiminnan kannalta tärkeää infrastruktuuria. Tämä rakentaminen on pääosin tehty sellaisella telepalveluiden käyttäjien rahalla, jolle olennaisinta on ollut se, mitä sillä yhteisesti on saatu aikaan yksityisten ihmisten sekä yritysten tarvitsemien telepalveluiden toteuttamiseksi. Vaatimuslistan kärkipäässä ei siis ole ollut se, mitä tämä raha on tuottanut vuosittain osinkoina taikka muuna voitonjakona. Rahalla on siis ollut ns. pitkä tuotto-odotusluonne ja arvokkainta onkin ollut se alueellinen palvelutarjonta ja varallisuus, joka puhelinyhtiöihin on sen avulla kertynyt. Markkinoilla näyttäisi nyt kuitenkin olevan liikkeellä myös sellaisia toimijoita, joiden tavoitteena on puhelinosakkeiden ja -osuuksien ostajina pyrkiä lyhytjänteisesti realisoimaan puhelinyhtiöiden varallisuus. Tämä välittämättä jopa siitä, että sellainen toteutuessaan samalla vaikeuttaisi puhelinyhtiön itsensä liiketoimintaa jatkossa. Tällaisesta olemme kuluneen vuoden aikana saaneet esimerkkejä myös täällä Vakka-Suomen alueella. Kun haetaan joko suuruuden ekonomiaa keskittämällä kaikki puhelinyhtiön liiketoiminnat asiakaspalvelua ja paikallista toiminnan ohjausta myöden, tai puhelinyhtiöstä vuosittain saatavan voiton maksimoimista, lopputuloksena tahtoo useimmiten olla tilanne, jossa se yritykselle tärkein tulojen tuoja eli asiakas onkin unohtunut taikka jäänyt vähintään sivuosaan. Tulee siis helposti unohdetuksi se perusasia, jonka takia puhelinyhtiöt ylipäätään ovat aikanaan perustettuja ja olleet 100 vuotta olemassa. Osakeyhtiön ja osuuskunnan keskeisimmät erot ovat siinä, kuinka omistajavaltaa niissä käytetään. Tätä laitilalaisetkin ovat, jo osuuskunnan perustamiskokouksen pöytäkirjankin mukaan miettineet silloin, kun 100 vuotta sitten puhelinyhtiön juuri osuuskuntamuotoisena perustivat. On huomattava, että tämä osuuskunnan periaate toimii edelleen tänäkin päivänä, nykyisten jäsenomistajiemme etuja, palveluita sekä yhteistä varallisuutta turvaten. Myös osuuskunnan jäsenenä olemisen peruste on edelleen olemassa, sen muoto on vain muuttunut: puhelinverkon rakentamisen sijasta osuuskunta on nyt turvaamassa toiminta-alueensa kehittymistä tietoyhteiskunnan palveluiden tarjonnassa. Siten puhelinosuutensa myymisen suhteen ei kenelläkään pitäisi olla pakottavaa kiirettä juuri nyt. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia niitä osuuskuntamme asiakkaita ja omistajajäseniä, jotka ovat suhtautuneet maltillisesti osuuskunnan omistusta koskeviin spekulatiivisiin tarjouksiin, ja siten osoittaneet luottamusta osuuskunnan kasvavaan ja alueellisuutta korostavaan palvelutarjontaan. Näistä lähtökohdista Laitilan Puhelin tulee jatkossakin palkitsemaan sekä sille uskollisia asiakkaitaan monipuolisilla ja hinnoiltaan kilpailukykyisillä telepalveluilla, että omistajajäseniään erilaisilla vuosittaisilla hyvityksillä. Jouni Parkkonen toimitusjohtaja Laitilan Puhelimen tavoitteina on : a) paikallisuuden säilyttäminen puhelinyhtiöiden päätöksenteossa ja ohjauksessa, b) asiakkuuden ja asiakasta lähellä toimimisen pitäminen arvossaan teletoiminnassa, c) tilanteen rauhoittaminen näillä puhelinyhtiöiden omistuksen markkinoilla sekä d) ns. turvaavana ja paikallisuuteen asioita teletoiminnassa ankkuroivana omistajana toimiminen. 3

4 Hallinto puheenjohtaja Paavola Olli lehtori varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Perkkola Jussi erityisluokanopettaja Saarinen Raimo kauppias sihteeri, toim.joht. Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri Tilintarkastus KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tarkastajana Tapani Kulmala KHT Toimintovastuulliset henkilöt Tekniikka Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkostojärjestelmät Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, yritys- ja puhejärjestelmät Saarinen Jari palvelupäällikkö, tietoliikennejärjestelmät Asiakaspalvelu Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava, myymälä ja kotiasiakkaat Paavola Janne myyntineuvottelija, yritysasiakkaat Talous Lainio Raimo kirjanpito ja palkanlaskenta Vakinainen henkilöstö vuoden lopussa Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Jokinen Juuso teleasentaja Karhu Tuula siistijä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Lainio Raimo kirjanpitäjä Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Pertti verkkoasentaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava

5 Hallituksen toimintakertomus Laitilan Puhelin Osk:n toiminnasta vuonna 2007 Yleistä Laitilan Puhelin Osk:n toiminnassa tämä kertomusvuosi oli sen 98. toiminnan vuosi. Vuoden aikana jatkuivat Finnet -liikemerkin alla harjoitetun alueellisen puhelintoiminnan uudelleenjärjestelyt. Keskeisimpänä asiana oli Finnet-liitto ry:ssä toimivien puhelinyhtiöiden irtautuminen matkapuhelinoperaattori DNA Oy:n omistamisesta. Järjestely oli jatkoa jo edellisenä vuonna alkaneille tavoitteille saada teletoimintaa ensisijaisesti alueellisesta omistuksesta ja näkökulmista harjoittavien, sekä pörssitavoitteineen kapitalisaation tielle lähteneiden teleyhtiöiden väliset liiketoimintasuhteet normalisoitua. Tämä on ollut useiden kertomusvuonna osuuskunnan toiminnassakin toteutettujen liiketoimintajärjestelyiden perusteena. Tämän, julkisestikin kaikille puhelinyhtiöille avoinna kerrottuna olevan, pörssitavoitteisen konsolidaatiovaihtoehdon tarjoamat mahdollisuudet on arvioitu kertomusvuoden aikana myös osuuskunnan hallituksessa. Koska mukaan menemisen ehtona on ollut koko alueellisen liiketoiminnan luovuttaminen hankkeen hyväksi tavalla, jossa osuuskunnalle jäisi vain omistajan/holdingyhtiön rooli, ei näillä tarjotuilla mahdollisuuksilla ole katsottu olevan osuuskunnan omia toimintaperiaatteita tukevaa vaikutusta. Päinvastoin, mm. investointipäätösten tekemisen ja liiketoiminnan ohjauksen on katsottu tarjotussa mallissa keskittyvän liikaa pois paikallistasolta, kaikki hallintopäätökset hidastuisivat ja tilalle osuuskunnalle tulisi vain murto-osa omistusta DNA Oy:stä. Tämän tarjotun omistuksen roolina olisi osuuskunnalle esitettyjen suunnitelmien mukaan lähinnä pörssilistautumisen odottaminen, ei alueellisen teletoiminnan harjoittamisen tukeminen. Osuuskunnassa on katsottu, että parhaiten sen tarkoitusperiä pystytään toteuttamaan jatkamalla alueellisen teletoiminnan harjoittamista ja turvaamalla paikallisen teletoiminnan tarjonnan kehittymistä itsenäistä toimintaa jatkamalla, yhteistyössä toisten Finnet yhtiöiden kanssa. Myös osuuskunnan nykyinen taloudellinen tilanne, sekä tutkitustikin jatkuvaan telepalveluiden kilpailukykyiseen hinnoitteluun pystyminen tukee tätä mahdollisuutta. Näiden osuuskunnan omien tavoitteiden toteuttamiseen, sekä Finnet yhtiöiden valtakunnallisen yhteistoiminnan rakentamiseen liittyen osuuskunnalla oli jo kertomusvuonna käytössään keskeinen vaikutuskanava. Toimitusjohtaja on ollut edustajana sekä Finnet-liitto ry:n hallituksessa että Finnet verkoston johtoryhmässä, joista jälkimmäinen toimii samalla Finnet-liitto ry:n liiketoiminnan kehityksestä vastaavana ryhmänä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Osuuskunta tarjoaa toiminta-ajatuksena mukaisesti palveluitaan ensisijaisesti jäsenilleen. Osuuskunnan palveluita voivat käyttää myös muut kuin osuuskunnan jäsenet. Näistä lähtökohdista on osuuskunnan palveluiden tarjontaa kehitetty ensisijaisesti alueella, jossa sen jäsenet sijaitsevat. Toimintaa on kertomusvuoden aikana kuitenkin laajennettu myös sellaisiin palveluihin, joissa asiakkaan maantieteellisen sijainnin merkitys on vähentynyt. Toiminnan laajentaminen langattoman tekniikan palveluihin on tuonut mahdollisuuden tarjota osuuskunnan palveluita aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle. Kertomusvuonna avattiin uusina sekä omaa langatonta laajakaistaa että täydellistä ja maailmanlaajuista matkapuhelinliittymää tarjoavat palvelut. Tästä johtuen on osuuskunnan kaikkien käytössä olevien telepalveluliittymien kokonaismäärä kasvanut kertomusvuonna kaikkiaan 6449 liittymään (6266). Kasvua tässä on + 2,9 %. Liittymämäärä sisältää kaikkien lankapuhelin-, matkapuhelin-, sekä langattomien ja langallisten laajakaistaliittymien määrän. Kaapeli-TV liittymien määrä jatkoi myös kasvuaan + 1,5 %. Verkkoon kytkettyjä talouksia oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 3071 kappaletta (3025). Analogisten TV lähetysten loppuminen maanpäällisessä verkossa elokuussa 2007 vauhditti myös kaapeli-tv asiakkaiden halukkuutta siirtyä katsomaan pääsääntöisesti digitaalisia ohjelmalähetteitä. Tämä näkyi mm. verkkoon sopivien digi-tv vastaanottimien kysynnän kasvuna. Myös maksullisten ohjelmapalveluiden katsomisessa tarvittavan Kaapelikortin kysyntä kasvoi, kortteja oli vuoden lopussa aktiivisena 1053 kappaletta (682), missä kasvua tuli kertomusvuonna + 54,4 %. 5

6 Ns. WiMAX tekniikalla toteutetun langattoman laajakaistapalvelun myynti aloitettiin kertomusvuonna. Ensimmäisiä asiakkaita palveluun hankittiin ja saatiin kevään aikana toteutetulla, vapaa-ajan asukkaille suunnatuilla kampanjoilla. Palvelu kattaa tällä hetkellä koko Vakka-Suomen maantieteellisen alueen sekä sen edustalla olevan rannikkoseudun aina Pyhämaasta Lokalahteen saakka. Verkkoa on tarkoituksena laajentaa tästä edelleen kaksinkertaistamalla sen tukiasemien määrä tällä alueella. Lisäksi on myös haettu viranomaiselta lupia taajuuksien käyttämiselle myös uusilla lähialueilla. Samalla palvelun osalta valmistaudutaan tukemaan myös täysin liikuteltavissa olevia päätelaitteita, kuten kannettavia tietokoneita, matkapuhelimia, jne. Näitä on ennustettu tulevan markkinoille vuoden 2008 aikana. Kertomusvuonna tehtiin merkittävä yhteistyösopimus hämeenlinnalaisen AinaCom Oy:n kanssa. Sopimus koskee täydellisen ja maailmanlaajuisen matkapuhelinliittymän teknistä toteuttamista yhteistyössä. Liittymän rakentamisprojekti aloitettiin jo kesällä 2006 ja valmiiksi tuote tuli kertomusvuoden lokakuussa. Palvelu rakennettiin jatkamaan ja parantamaan jo vuodesta 1999 osuuskunnan asiakkaille tarjolla ollutta LPO City-DCS palvelua. Uusitun palvelun myynti näille asiakkaille aloitettiin lokakuussa ja varsinainen suurelle yleisölle suunnattu matkapuhelinpalvelun kampanjointi aloitettiin erillisellä teemapäivällä kertomusvuoden marraskuussa. Samassa yhteydessä tuotiin markkinoille myös uudet etupaketit, jotka kytkevät matkapuhelinliittymän osaksi kodin muiden tietoliikennepalveluiden tarjontaa. Näiden etupakettien myötä osuuskunta pystyy nyt olemaan toiminta-alueellaan sekä perheiden että yritysten kokonaisvaltainen telepalveluiden tarjoaja. Finnet ryhmän yhtiöiden ja tanskalaisomisteisen TDC Oy:n yhteistyötä laajennettiin edelleen kertomusvuonna, kun vuoden lopulla solmittiin varsin kattava TDC:n toteuttamien tukkupalveluiden jälleenmyyntisopimus. Tämän sopimuksen myötä osuuskunta sai tarjontaansa kattavan valikoiman uusia, kansainvälisen teleoperaattorin toteuttamia telepalvelutuotteita, joita se voi liittää osaksi omaa palvelutarjontaansa. Kertomusvuoden aikana lisättiin osuuskunnan omistusta valtakunnallisia valokuituverkkoja omistavassa FNE Finland Oy:ssä. Samassa yhteydessä, ja samansuuruisella osuudella yhtiön uusiksi omistajiksi tuli neljä muuta suurta Finnet -yhtiötä. Kertomusvuoden tammikuussa vahvistettiin sopimus, jolla DNA Verkot Oy lunasti osuuskunnalta omistukseensa loput sen matkapuhelinpalveluiden käytössä olleesta ja aiemman investointi- ja käyttöoikeussopimuksen tarkoittamasta, ja osuuskunnan rakentamasta matkapuhelinverkosta. Tästä osuuskunnalle syntynyt käyttöomaisuuden myyntivoitto on esitetty tilikauden tuloksessa kohdassa liiketoiminnan muut tuotot. Kertomusvuoden kesäkuussa toteutettiin kauppa, jolla osuuskunta myi pois kansainväliselle pääomasijoittajalle kaikki omistamansa silloisen Finnet Oy:n, nykyisen DNA Oy:n osakkeet. Osakkeiden kaupasta syntynyt myyntivoitto on esitetty tuloslaskelman kohdassa liiketoiminnan muut tuotot. Osuuskunnan kaapeli-tv palveluiden rakenteita järjesteltiin kertomusvuoden joulukuussa. Tällöin aiemmin DNA Oy:n hallinnassa olleet aluevastaanoton laitteet ovat siirtyneet Finnet -aluepuhelinyhtiöiden omistukseen, myös Laitila-Uusikaupunki kaapeli-tv verkon osalta. Kertomusvuonna tehtiin järjestelyjä myös Lounais- Suomen alueellisten puhelinyhtiöiden yhteisesti omistamassa telepalveluiden tuotantoyhtiössä, Länsilinkki Oy:ssä. Järjestelyt olivat seurausta niistä päätöksistä, joita tietyt lounaisen Suomen puhelinyhtiöt tekivät kaiken lankapuhelinliiketoimintansa liittämiseksi uudenmuotoisen DNA Oy:n rakentamiseen. Tästä seurasi se, että heidän toimintansa Länsilinkki Oy:ssä tuli mahdottomaksi ja siten tässä yhtiössä voimassa olleiden sopimusten mukaisesti heidän omistusosuutensa lunastettiin alueellista teletoimintaa jatkaville puhelinyhtiöille. Kertomusvuoden aikana on osuuskunnassa otettu käyttöön kustannuslaskentajärjestelmää. Järjestelmällä todennetaan mm. viranomaisten esittämät vaatimukset osuuskunnan toisille teleoperaattoreille tarjoamien palveluiden kustannussuuntautuneisuudesta. Ensimmäisen kerran järjestelmää tullaan soveltamaan vuodelta 2008 tehtävän tilinpäätöksen yhteydessä. Järjestelmä tuottaa myös osuuskunnan omaan käyttöön eriteltyä tietoa sen eri toiminnallisista osa-alueista. Kertomusvuoden aikana käynnistettiin palvelu, jonka avulla asiakas voi saada telepalvelulaskunsa myös sähköisessä muodossa. Osuuskunnan yritysasiakkailla on nyt halutessaan mahdollisuus saada laskut verkkolaskuna ja kuluttaja-asiakkailla heidän pankkipalveluunsa automaattisesti tulevana e-laskuna. Kertomusvuoden aikana käytiin läpi laaja osuuskunnan vakuutusturvan tarkastelu. Tällöin tarkistettiin niin turvan laajuus ja ajantasaisuus nykyiseen toimintaan nähden, kuin myös turvan kustannustaso ja kumppanit. 6

7 Kertomusvuoden aikana poistettiin verkosta viimeinenkin yleisöpuhelinlaite. Kyseessä oli Laitilan terveyskeskuksessa vielä toiminnassa ollut yksi automaattipuhelin. Kaikki muut yleisöpuhelimet poistettiin kannattamattomina verkosta jo vuonna Joulutervehdyksinä osuuskunta tarjosi perinteisesti kaikille lankapuhelinasiakkailleen ilmaiset lähi-, paikallis- ja kotimaan kaukopuhelut ajalla Henkilöstö Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön koko säilyi kertomusvuoden aikana entisellään, ollen suuruudeltaan 16 henkilöä. Koko henkilöstön kanssa käytiin kevään 2007 aikana läpi kehityskeskustelut. Nämä keskustelut toteutetaan osuuskunnan henkilöstön kanssa noin kerran vuodessa. Osuuskunnan organisaatiota järjesteltiin uudelleen kertomusvuoden lopulla. Osuuskunnan sisäiset toiminnot pidettiin edelleen jaettuna kahteen osioon, jotka ovat tekninen tuotanto ja palvelutoiminnot. Teknisen tuotannon toimintojen vastuut jaettiin uudelleen kolmelle tämän muutoksen yhteydessä nimitetylle palvelupäällikölle. Jokainen vastaa omasta osa-alueestaan toimitusjohtajalle. Palvelutoimintojen osalta, joihin kuuluvat mm. asiakaspalvelu ja myynti / markkinointitoiminnot, sekä osuuskunnasta ulospäin suuntautuva sidosryhmätoiminta, vetäjänä toimii osuuskunnan toimitusjohtaja oto. Organisaation järjestelyn yhteydessä tehtiin kaikkiaan seuraavanlaiset nimitykset uusittujen tehtävänimikkeiden osalta : Ala-Olla Sami Ala-Äijälä Kristiina Kulmala Henry Lehtiö Pertti Paavola Janne Saarinen Jari Saisaari Kari Virtanen Tuija data-asiantuntija asiakasneuvottelija järjestelmäasiantuntija palvelupäällikkö, yritys- ja puhejärjestelmät myyntineuvottelija, yritysasiakkaat palvelupäällikkö, tietoliikennejärjestelmät palvelupäällikkö, verkostojärjestelmät asiakaspalveluvastaava Henkilökunnan koulutukseen on käytetty kertomusvuonna euroa. Kertomusvuonna oli voimassa osuuskunnan hallituksen asettamien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen perustuva ja koko vakinaisen henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä. Henkilöstökulut olivat kaikkiaan euroa. Tilinpäätöksessä huomioitu kulujen jaksotuksia koskevana muutoksena se, että henkilöstökuluissa on nyt mukana sekä vuodelta 2006 vuoden 2007 maksettu tulospalkkion kustannus, sekä varauksena huomioituna vuodelta 2007 maksettavaksi tulossa oleva tulospalkkio. Hallinto Osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidettiin osuuskunnan toimitalolla. Kokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osuuspääomalle korkoa 20 euroa. Lisäksi kokous valitsi hallituksesta erovuorossa olleet jäsenet Jukka Alkion ja Raimo Saarisen Laitilasta uudelleen hallitukseen kolme vuotta kestävälle toimikaudelle, sekä päätti valita osuuskunnan tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Hallitus kokoontui kertomusvuonna varsinaiseen kokoukseensa kaikkiaan 12 kertaa. Lisäksi hallitus piti erillisen, osuuskunnan näkymiä ja perusteita luodanneen sekä sen liiketoiminnan strategian täsmentämistä valmistelleen sisäisen seminaarin. Hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Paavola ja varapuheenjohtajana Kari Huunonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Jukka Alkio, Vesa Ala-Äijälä, Jussi Perkkola ja Raimo Saarinen. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi Jouni Parkkonen, joka toimi myös hallituksen kokousten sihteerinä. Toimitusjohtajaa koskevana oli voimassa hallituksen asettama ja osuuskunnan tietyissä taloudellisissa sekä toiminnallisissa kriteereissä onnistumiseen perustuva tulospalkkiojärjestelmä. Osuuskunnan tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tarkastajanaan KHT Tapani Kulmala Raumalta. 7

8 Jäsenistö ja osuudet Osuuskunnalla on olemassa vain yksi osuuslaji. Lisäosuuslajeja ei osuuskunnan säännöissä ole määritetty eikä sen sääntöjen mahdollistamaa, jäsenlainana koottavaa ylimääräistä maksua jäseniltä ole kerättynä. Annettujen osuuksien kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa on 4659 kappaletta. Taloudelliset asiat ja voitonjakoesitys Osuuskunnan liikevaihto kertomusvuonna oli ( ) euroa, jossa on kasvua + 4,3 %. Liiketoiminnan kannattavuus säilyi edelleen korkealla tasolla, kun liikevoitto oli ( ) euroa ja tilikausi oli ( ) euroa voitollinen. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli ( ) euroa. Tilinpäätöshetken taseen mukainen omavaraisuusaste laski hieman, ollen 87,5 (93,1) %. Tuloslaskelman ryhmässä liiketoiminnan muut tuotot ovat esitettyinä gsm-tukiasemien omistusjärjestelyiden kautta saadut voitot sekä se myyntivoitto, joka osuuskunnalle syntyi, kun Finnet Oy:n (nyk. DNA Oy:n) osakkeet myytiin kertomusvuonna. Laitila-Uusikaupunki kaapeli-tv verkon järjestelyyn liittyvä, osuuskunnan tulokseen kertomusvuonna vaikuttava kertaluonteinen kulu oli euroa, joka on esitetty satunnaiserissä. Hallituksessa päätettiin kertomusvuonna muuttaa taseen rakennetta hieman ja sitä varten lisätä vieraan pääoman määrää osuuskunnan taseessa. Hallituksessa on päätetty toteuttaa aktiivista sijoitusstrategiaa ja sen myötä osuuskunnan varallisuudelle on telealan investointikohteiden lisäksi haettu myös pitkäaikaisia ja ns. pankkikorkoa paremmin tuottavia kohteita. Vieraan pääoman ollessa kustannustasoltaan varsin edullista verrattuna näiden em. sijoituskohteiden tuottoihin, on tätä taloudellista liikkumavaraa käytetty investoinneissa hyödyksi. Kertomusvuoden kokonaisinvestoinnit olivat konsernin osalta ( ) euroa ja niistä omarahoituksella on toteutettu 72,0 (100,0) %. Investoinnit kohdennettiin siten, että telelaitteisiin käytettiin ( ) euroa ja sijoituksina teleliiketoimintayhtiöihin ( ) euroa. Käyttöomaisuutta vähennettiin samana aikana yhteensä (76.811) euron arvosta. Poistoja on tehty tuloksessa ( ) euroa. Osuuskunnan maksuvalmius oli hyvällä tasolla, sitä kuvaavan Quick Ratio arvon ollessa 6,2 (6,9). Hallitus ehdottaa osuuskuntakokoukselle, että koska vararahasto kattaa sääntöjen 10 :n edellyttämän määrän, vuoden 2007 tuloksesta palautettaisiin osuuskunnan jäsenille osuuspääoman korkona 20 euroa osuudelta. Loput tilikauden 2007 voitosta, euroa, hallitus esittää jätettäväksi osuuskunnan taseeseen, kertyneiden voittovarojen tilille. Konserni Osuuskunta muodostaa tässä tilinpäätöksessä yhdessä 100%:sti omistamansa tytäryhtiön, Laitilan Seudun Puhelin Oy:n kanssa konsernin. Tytäryhtiö ei harjoittanut kertomusvuonna varsinaista teleliiketoimintaa, vaan se keskittyi toiminnoissaan lähinnä sijoitusvarallisuuden hallintaan. Tytäryhtiön toiminnan ensimmäisen jatketun tilikauden tulos ja tase on tässä yhdistetty emoyhtiön tilinpäätökseen konsernitilinpäätöksen laatimista koskevan ohjeistuksen mukaan. Arviot liiketoiminnan kehittymisestä jatkossa Osuuskunnan liiketoimintojen strategiaa on käyty läpi myös kertomusvuonna. Siinä yhteydessä tehtiin tarkennus, jonka mukaan toiminnan lähivuosien painopisteinä ovat valokaapeleiden rakentaminen aluetalouden tarpeita varten sekä langattoman laajakaista rakentaminen Vakka-Suomen alueelle, sekä kiinteätä käyttöä että täysin liikkuvaa käyttöä varten. Tällä tavoitellaan osuuskunnalle sellaista asemaa, että se pystyy tarjoamaan puheen ja datan siirtoon sellaiset ratkaisut, jotka kattavat niin kiinteästi tietyssä paikassa olevat kuin myös liikkuvat tarpeet, turvaten myös siirtoyhteydet riittävän nopeina. Toiminnassa pyritään lisäämään asiakasuskollisuutta mm. tuottamalla laajakaistan kautta hyödynnettäviksi uusia kiinnostavia, alkuvaiheessaan osin marginaalisiksi katsottavia palveluita, sekä paketoimalla nimellisnopeudeltaan suurimpien laajakaistaliittymien asiakkuuden osaksi muita osuuskunnan palveluita. Olemme jatkossa aktiivisesti sekä tavoitteellisesti suuremmalla panoksella, kuin suhteellinen yrityskokomme Finnet ryhmässä edustaisi, mukana investoijana ja omistuksia hallinnoivana tahona ryhmän yhteisissä, valtakunnallisia valokaapeliverkkoja koskevissa hankkeissa. Tähän osuuskunnalla katsotaan olevan riittävän hyvät edellytykset, niin taloudellisesti kuin kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen kannalta katsottuna. Laitilassa, 28. päivänä helmikuuta 2008 Hallitus 8

9 Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,65 Varastojen muutos -68, ,66 Ulkopuoliset palvelut , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut , , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 Liikevoitto , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,12 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,96 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,59 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,70 Satunnaiset kulut , ,48 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,11 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,44 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto Eur ,43 Eur ,29 Liikevaihto Investoinnit ja poistot milj. euroa 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 tuhatta euroa , Osakkeet ja muut sijoitukset Poistot (EVL) Palveluiden ja verkkojen kehittäminen 9

10 Konsernin tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,17 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,77 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,76 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,33 Valmiit tuotteet , ,13 Muu vaihto-omaisuus 4 065, , , ,69 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,34 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,51 Lainasaamiset , ,58 Maksamattomat osuudet 260, ,20 Siirtosaamiset , , , ,25 Rahoitusarvopaperit , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,58 Eur ,70 Tase vastaavaa Rahoitustuotot/sijoitusvarallisuus milj. euroa 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0, ,0 % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat 10

11 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,74 Liittymismaksurahastot , ,25 Muut rahastot , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Muut lainat 3 200, , ,47 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,23 Siirtovelat , , , , , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,58 Eur ,70 Tase vastattavaa Kokonaispääoman tuotto milj. euroa % 9,0 20 % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma, pitkäaikainen Oma pääoma ja tilinpäätössiirrot 11

12 10

13 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,65 Varastojen muutos -68, ,66 Ulkopuoliset palvelut , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut , , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 Liikevoitto , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,12 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,96 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,59 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,70 Satunnaiset kulut , , ,48 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,11 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,44 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto Eur ,90 Eur ,29 Nettotulos Liikevaihto / työntekijä tuhatta euroa 900 tuhatta euroa Nettotulos (kaiken toiminnan osalta) Nettotulos (varsinaisen toiminnan osalta) 13

14 Emoyhtiön tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,17 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,77 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,76 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,33 Valmiit tuotteet , ,13 Muu vaihto-omaisuus 4 065, , , ,69 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,34 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,51 Lainasaamiset , ,58 Maksamattomat osuudet 260, ,20 Siirtosaamiset , , , ,25 Rahoitusarvopaperit , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,05 Eur ,70 Maksuvalmiuden kehitys Telepalveluiden hintakorivertailu (keskimääräinen kustannus / vuosi / talous) Quick Ratio 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 euroa ,0 0 0,0 Edullisin yhtiö Laitilan Puhelin Osk Finnet -yhtiöt, kaikki Pienet puhelinyhtiöt Painotettu keskiarvo, Pörssissä olevat puhelin- Kallein yhtiö kaikki yhtiöt yhtiöt 14

15 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,74 Liittymismaksurahastot , ,25 Muut rahastot , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Muut velat 3 200, , ,47 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,23 Siirtovelat , , , , , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,05 Eur ,70 Kaapeli TV -liitynnät Telepalveluliitynnät Huoneistoa Liityntää kpl Puhe (kiinteä ja mobiili) Laajakaista 15

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005 LAITILAN PUHELIN Vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Tunnuslukuja Hallinto Liikevaihto 2,301 milj. euroa Liikevoitto 0,934 milj. euroa Investoinnit 0,429 milj. euroa Puhelinliittymät 4454 kpl Laajakaistaliittymät

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katson näin vuoden 2014 alussa hetken tulevaisuuteen. Siellä teleoperaattoritoiminta näyttäisi olevan muuttunut kahdenlaiseksi: Toisaalta jatkossa on tilaa kansallisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys...

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys... Sisällysluettelo KSP lyhyesti....... 2 Toimitusjohtajan katsaus....... 4 Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet....... 6 KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys....... 9 KSP:n kotiasiakaspalvelut.......

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot