Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma / konserni...13 Tase / konserni...14 Liitetiedot...16 Tilintarkastuskertomus...21

3 Toimitusjohtajan katsaus Alueelliset puhelinyhtiöt, Laitilan Puhelin Osk yhtenä niistä, ovat toimineet Suomessa yli 100 vuoden ajan rakentamassa yhtä yhteiskuntamme toiminnan kannalta tärkeää infrastruktuuria. Tämä rakentaminen on pääosin tehty sellaisella telepalveluiden käyttäjien rahalla, jolle olennaisinta on ollut se, mitä sillä yhteisesti on saatu aikaan yksityisten ihmisten sekä yritysten tarvitsemien telepalveluiden toteuttamiseksi. Vaatimuslistan kärkipäässä ei siis ole ollut se, mitä tämä raha on tuottanut vuosittain osinkoina taikka muuna voitonjakona. Rahalla on siis ollut ns. pitkä tuotto-odotusluonne ja arvokkainta onkin ollut se alueellinen palvelutarjonta ja varallisuus, joka puhelinyhtiöihin on sen avulla kertynyt. Markkinoilla näyttäisi nyt kuitenkin olevan liikkeellä myös sellaisia toimijoita, joiden tavoitteena on puhelinosakkeiden ja -osuuksien ostajina pyrkiä lyhytjänteisesti realisoimaan puhelinyhtiöiden varallisuus. Tämä välittämättä jopa siitä, että sellainen toteutuessaan samalla vaikeuttaisi puhelinyhtiön itsensä liiketoimintaa jatkossa. Tällaisesta olemme kuluneen vuoden aikana saaneet esimerkkejä myös täällä Vakka-Suomen alueella. Kun haetaan joko suuruuden ekonomiaa keskittämällä kaikki puhelinyhtiön liiketoiminnat asiakaspalvelua ja paikallista toiminnan ohjausta myöden, tai puhelinyhtiöstä vuosittain saatavan voiton maksimoimista, lopputuloksena tahtoo useimmiten olla tilanne, jossa se yritykselle tärkein tulojen tuoja eli asiakas onkin unohtunut taikka jäänyt vähintään sivuosaan. Tulee siis helposti unohdetuksi se perusasia, jonka takia puhelinyhtiöt ylipäätään ovat aikanaan perustettuja ja olleet 100 vuotta olemassa. Osakeyhtiön ja osuuskunnan keskeisimmät erot ovat siinä, kuinka omistajavaltaa niissä käytetään. Tätä laitilalaisetkin ovat, jo osuuskunnan perustamiskokouksen pöytäkirjankin mukaan miettineet silloin, kun 100 vuotta sitten puhelinyhtiön juuri osuuskuntamuotoisena perustivat. On huomattava, että tämä osuuskunnan periaate toimii edelleen tänäkin päivänä, nykyisten jäsenomistajiemme etuja, palveluita sekä yhteistä varallisuutta turvaten. Myös osuuskunnan jäsenenä olemisen peruste on edelleen olemassa, sen muoto on vain muuttunut: puhelinverkon rakentamisen sijasta osuuskunta on nyt turvaamassa toiminta-alueensa kehittymistä tietoyhteiskunnan palveluiden tarjonnassa. Siten puhelinosuutensa myymisen suhteen ei kenelläkään pitäisi olla pakottavaa kiirettä juuri nyt. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia niitä osuuskuntamme asiakkaita ja omistajajäseniä, jotka ovat suhtautuneet maltillisesti osuuskunnan omistusta koskeviin spekulatiivisiin tarjouksiin, ja siten osoittaneet luottamusta osuuskunnan kasvavaan ja alueellisuutta korostavaan palvelutarjontaan. Näistä lähtökohdista Laitilan Puhelin tulee jatkossakin palkitsemaan sekä sille uskollisia asiakkaitaan monipuolisilla ja hinnoiltaan kilpailukykyisillä telepalveluilla, että omistajajäseniään erilaisilla vuosittaisilla hyvityksillä. Jouni Parkkonen toimitusjohtaja Laitilan Puhelimen tavoitteina on : a) paikallisuuden säilyttäminen puhelinyhtiöiden päätöksenteossa ja ohjauksessa, b) asiakkuuden ja asiakasta lähellä toimimisen pitäminen arvossaan teletoiminnassa, c) tilanteen rauhoittaminen näillä puhelinyhtiöiden omistuksen markkinoilla sekä d) ns. turvaavana ja paikallisuuteen asioita teletoiminnassa ankkuroivana omistajana toimiminen. 3

4 Hallinto puheenjohtaja Paavola Olli lehtori varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Perkkola Jussi erityisluokanopettaja Saarinen Raimo kauppias sihteeri, toim.joht. Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri Tilintarkastus KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tarkastajana Tapani Kulmala KHT Toimintovastuulliset henkilöt Tekniikka Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkostojärjestelmät Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, yritys- ja puhejärjestelmät Saarinen Jari palvelupäällikkö, tietoliikennejärjestelmät Asiakaspalvelu Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava, myymälä ja kotiasiakkaat Paavola Janne myyntineuvottelija, yritysasiakkaat Talous Lainio Raimo kirjanpito ja palkanlaskenta Vakinainen henkilöstö vuoden lopussa Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Jokinen Juuso teleasentaja Karhu Tuula siistijä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Lainio Raimo kirjanpitäjä Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Pertti verkkoasentaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava

5 Hallituksen toimintakertomus Laitilan Puhelin Osk:n toiminnasta vuonna 2007 Yleistä Laitilan Puhelin Osk:n toiminnassa tämä kertomusvuosi oli sen 98. toiminnan vuosi. Vuoden aikana jatkuivat Finnet -liikemerkin alla harjoitetun alueellisen puhelintoiminnan uudelleenjärjestelyt. Keskeisimpänä asiana oli Finnet-liitto ry:ssä toimivien puhelinyhtiöiden irtautuminen matkapuhelinoperaattori DNA Oy:n omistamisesta. Järjestely oli jatkoa jo edellisenä vuonna alkaneille tavoitteille saada teletoimintaa ensisijaisesti alueellisesta omistuksesta ja näkökulmista harjoittavien, sekä pörssitavoitteineen kapitalisaation tielle lähteneiden teleyhtiöiden väliset liiketoimintasuhteet normalisoitua. Tämä on ollut useiden kertomusvuonna osuuskunnan toiminnassakin toteutettujen liiketoimintajärjestelyiden perusteena. Tämän, julkisestikin kaikille puhelinyhtiöille avoinna kerrottuna olevan, pörssitavoitteisen konsolidaatiovaihtoehdon tarjoamat mahdollisuudet on arvioitu kertomusvuoden aikana myös osuuskunnan hallituksessa. Koska mukaan menemisen ehtona on ollut koko alueellisen liiketoiminnan luovuttaminen hankkeen hyväksi tavalla, jossa osuuskunnalle jäisi vain omistajan/holdingyhtiön rooli, ei näillä tarjotuilla mahdollisuuksilla ole katsottu olevan osuuskunnan omia toimintaperiaatteita tukevaa vaikutusta. Päinvastoin, mm. investointipäätösten tekemisen ja liiketoiminnan ohjauksen on katsottu tarjotussa mallissa keskittyvän liikaa pois paikallistasolta, kaikki hallintopäätökset hidastuisivat ja tilalle osuuskunnalle tulisi vain murto-osa omistusta DNA Oy:stä. Tämän tarjotun omistuksen roolina olisi osuuskunnalle esitettyjen suunnitelmien mukaan lähinnä pörssilistautumisen odottaminen, ei alueellisen teletoiminnan harjoittamisen tukeminen. Osuuskunnassa on katsottu, että parhaiten sen tarkoitusperiä pystytään toteuttamaan jatkamalla alueellisen teletoiminnan harjoittamista ja turvaamalla paikallisen teletoiminnan tarjonnan kehittymistä itsenäistä toimintaa jatkamalla, yhteistyössä toisten Finnet yhtiöiden kanssa. Myös osuuskunnan nykyinen taloudellinen tilanne, sekä tutkitustikin jatkuvaan telepalveluiden kilpailukykyiseen hinnoitteluun pystyminen tukee tätä mahdollisuutta. Näiden osuuskunnan omien tavoitteiden toteuttamiseen, sekä Finnet yhtiöiden valtakunnallisen yhteistoiminnan rakentamiseen liittyen osuuskunnalla oli jo kertomusvuonna käytössään keskeinen vaikutuskanava. Toimitusjohtaja on ollut edustajana sekä Finnet-liitto ry:n hallituksessa että Finnet verkoston johtoryhmässä, joista jälkimmäinen toimii samalla Finnet-liitto ry:n liiketoiminnan kehityksestä vastaavana ryhmänä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Osuuskunta tarjoaa toiminta-ajatuksena mukaisesti palveluitaan ensisijaisesti jäsenilleen. Osuuskunnan palveluita voivat käyttää myös muut kuin osuuskunnan jäsenet. Näistä lähtökohdista on osuuskunnan palveluiden tarjontaa kehitetty ensisijaisesti alueella, jossa sen jäsenet sijaitsevat. Toimintaa on kertomusvuoden aikana kuitenkin laajennettu myös sellaisiin palveluihin, joissa asiakkaan maantieteellisen sijainnin merkitys on vähentynyt. Toiminnan laajentaminen langattoman tekniikan palveluihin on tuonut mahdollisuuden tarjota osuuskunnan palveluita aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle. Kertomusvuonna avattiin uusina sekä omaa langatonta laajakaistaa että täydellistä ja maailmanlaajuista matkapuhelinliittymää tarjoavat palvelut. Tästä johtuen on osuuskunnan kaikkien käytössä olevien telepalveluliittymien kokonaismäärä kasvanut kertomusvuonna kaikkiaan 6449 liittymään (6266). Kasvua tässä on + 2,9 %. Liittymämäärä sisältää kaikkien lankapuhelin-, matkapuhelin-, sekä langattomien ja langallisten laajakaistaliittymien määrän. Kaapeli-TV liittymien määrä jatkoi myös kasvuaan + 1,5 %. Verkkoon kytkettyjä talouksia oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 3071 kappaletta (3025). Analogisten TV lähetysten loppuminen maanpäällisessä verkossa elokuussa 2007 vauhditti myös kaapeli-tv asiakkaiden halukkuutta siirtyä katsomaan pääsääntöisesti digitaalisia ohjelmalähetteitä. Tämä näkyi mm. verkkoon sopivien digi-tv vastaanottimien kysynnän kasvuna. Myös maksullisten ohjelmapalveluiden katsomisessa tarvittavan Kaapelikortin kysyntä kasvoi, kortteja oli vuoden lopussa aktiivisena 1053 kappaletta (682), missä kasvua tuli kertomusvuonna + 54,4 %. 5

6 Ns. WiMAX tekniikalla toteutetun langattoman laajakaistapalvelun myynti aloitettiin kertomusvuonna. Ensimmäisiä asiakkaita palveluun hankittiin ja saatiin kevään aikana toteutetulla, vapaa-ajan asukkaille suunnatuilla kampanjoilla. Palvelu kattaa tällä hetkellä koko Vakka-Suomen maantieteellisen alueen sekä sen edustalla olevan rannikkoseudun aina Pyhämaasta Lokalahteen saakka. Verkkoa on tarkoituksena laajentaa tästä edelleen kaksinkertaistamalla sen tukiasemien määrä tällä alueella. Lisäksi on myös haettu viranomaiselta lupia taajuuksien käyttämiselle myös uusilla lähialueilla. Samalla palvelun osalta valmistaudutaan tukemaan myös täysin liikuteltavissa olevia päätelaitteita, kuten kannettavia tietokoneita, matkapuhelimia, jne. Näitä on ennustettu tulevan markkinoille vuoden 2008 aikana. Kertomusvuonna tehtiin merkittävä yhteistyösopimus hämeenlinnalaisen AinaCom Oy:n kanssa. Sopimus koskee täydellisen ja maailmanlaajuisen matkapuhelinliittymän teknistä toteuttamista yhteistyössä. Liittymän rakentamisprojekti aloitettiin jo kesällä 2006 ja valmiiksi tuote tuli kertomusvuoden lokakuussa. Palvelu rakennettiin jatkamaan ja parantamaan jo vuodesta 1999 osuuskunnan asiakkaille tarjolla ollutta LPO City-DCS palvelua. Uusitun palvelun myynti näille asiakkaille aloitettiin lokakuussa ja varsinainen suurelle yleisölle suunnattu matkapuhelinpalvelun kampanjointi aloitettiin erillisellä teemapäivällä kertomusvuoden marraskuussa. Samassa yhteydessä tuotiin markkinoille myös uudet etupaketit, jotka kytkevät matkapuhelinliittymän osaksi kodin muiden tietoliikennepalveluiden tarjontaa. Näiden etupakettien myötä osuuskunta pystyy nyt olemaan toiminta-alueellaan sekä perheiden että yritysten kokonaisvaltainen telepalveluiden tarjoaja. Finnet ryhmän yhtiöiden ja tanskalaisomisteisen TDC Oy:n yhteistyötä laajennettiin edelleen kertomusvuonna, kun vuoden lopulla solmittiin varsin kattava TDC:n toteuttamien tukkupalveluiden jälleenmyyntisopimus. Tämän sopimuksen myötä osuuskunta sai tarjontaansa kattavan valikoiman uusia, kansainvälisen teleoperaattorin toteuttamia telepalvelutuotteita, joita se voi liittää osaksi omaa palvelutarjontaansa. Kertomusvuoden aikana lisättiin osuuskunnan omistusta valtakunnallisia valokuituverkkoja omistavassa FNE Finland Oy:ssä. Samassa yhteydessä, ja samansuuruisella osuudella yhtiön uusiksi omistajiksi tuli neljä muuta suurta Finnet -yhtiötä. Kertomusvuoden tammikuussa vahvistettiin sopimus, jolla DNA Verkot Oy lunasti osuuskunnalta omistukseensa loput sen matkapuhelinpalveluiden käytössä olleesta ja aiemman investointi- ja käyttöoikeussopimuksen tarkoittamasta, ja osuuskunnan rakentamasta matkapuhelinverkosta. Tästä osuuskunnalle syntynyt käyttöomaisuuden myyntivoitto on esitetty tilikauden tuloksessa kohdassa liiketoiminnan muut tuotot. Kertomusvuoden kesäkuussa toteutettiin kauppa, jolla osuuskunta myi pois kansainväliselle pääomasijoittajalle kaikki omistamansa silloisen Finnet Oy:n, nykyisen DNA Oy:n osakkeet. Osakkeiden kaupasta syntynyt myyntivoitto on esitetty tuloslaskelman kohdassa liiketoiminnan muut tuotot. Osuuskunnan kaapeli-tv palveluiden rakenteita järjesteltiin kertomusvuoden joulukuussa. Tällöin aiemmin DNA Oy:n hallinnassa olleet aluevastaanoton laitteet ovat siirtyneet Finnet -aluepuhelinyhtiöiden omistukseen, myös Laitila-Uusikaupunki kaapeli-tv verkon osalta. Kertomusvuonna tehtiin järjestelyjä myös Lounais- Suomen alueellisten puhelinyhtiöiden yhteisesti omistamassa telepalveluiden tuotantoyhtiössä, Länsilinkki Oy:ssä. Järjestelyt olivat seurausta niistä päätöksistä, joita tietyt lounaisen Suomen puhelinyhtiöt tekivät kaiken lankapuhelinliiketoimintansa liittämiseksi uudenmuotoisen DNA Oy:n rakentamiseen. Tästä seurasi se, että heidän toimintansa Länsilinkki Oy:ssä tuli mahdottomaksi ja siten tässä yhtiössä voimassa olleiden sopimusten mukaisesti heidän omistusosuutensa lunastettiin alueellista teletoimintaa jatkaville puhelinyhtiöille. Kertomusvuoden aikana on osuuskunnassa otettu käyttöön kustannuslaskentajärjestelmää. Järjestelmällä todennetaan mm. viranomaisten esittämät vaatimukset osuuskunnan toisille teleoperaattoreille tarjoamien palveluiden kustannussuuntautuneisuudesta. Ensimmäisen kerran järjestelmää tullaan soveltamaan vuodelta 2008 tehtävän tilinpäätöksen yhteydessä. Järjestelmä tuottaa myös osuuskunnan omaan käyttöön eriteltyä tietoa sen eri toiminnallisista osa-alueista. Kertomusvuoden aikana käynnistettiin palvelu, jonka avulla asiakas voi saada telepalvelulaskunsa myös sähköisessä muodossa. Osuuskunnan yritysasiakkailla on nyt halutessaan mahdollisuus saada laskut verkkolaskuna ja kuluttaja-asiakkailla heidän pankkipalveluunsa automaattisesti tulevana e-laskuna. Kertomusvuoden aikana käytiin läpi laaja osuuskunnan vakuutusturvan tarkastelu. Tällöin tarkistettiin niin turvan laajuus ja ajantasaisuus nykyiseen toimintaan nähden, kuin myös turvan kustannustaso ja kumppanit. 6

7 Kertomusvuoden aikana poistettiin verkosta viimeinenkin yleisöpuhelinlaite. Kyseessä oli Laitilan terveyskeskuksessa vielä toiminnassa ollut yksi automaattipuhelin. Kaikki muut yleisöpuhelimet poistettiin kannattamattomina verkosta jo vuonna Joulutervehdyksinä osuuskunta tarjosi perinteisesti kaikille lankapuhelinasiakkailleen ilmaiset lähi-, paikallis- ja kotimaan kaukopuhelut ajalla Henkilöstö Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön koko säilyi kertomusvuoden aikana entisellään, ollen suuruudeltaan 16 henkilöä. Koko henkilöstön kanssa käytiin kevään 2007 aikana läpi kehityskeskustelut. Nämä keskustelut toteutetaan osuuskunnan henkilöstön kanssa noin kerran vuodessa. Osuuskunnan organisaatiota järjesteltiin uudelleen kertomusvuoden lopulla. Osuuskunnan sisäiset toiminnot pidettiin edelleen jaettuna kahteen osioon, jotka ovat tekninen tuotanto ja palvelutoiminnot. Teknisen tuotannon toimintojen vastuut jaettiin uudelleen kolmelle tämän muutoksen yhteydessä nimitetylle palvelupäällikölle. Jokainen vastaa omasta osa-alueestaan toimitusjohtajalle. Palvelutoimintojen osalta, joihin kuuluvat mm. asiakaspalvelu ja myynti / markkinointitoiminnot, sekä osuuskunnasta ulospäin suuntautuva sidosryhmätoiminta, vetäjänä toimii osuuskunnan toimitusjohtaja oto. Organisaation järjestelyn yhteydessä tehtiin kaikkiaan seuraavanlaiset nimitykset uusittujen tehtävänimikkeiden osalta : Ala-Olla Sami Ala-Äijälä Kristiina Kulmala Henry Lehtiö Pertti Paavola Janne Saarinen Jari Saisaari Kari Virtanen Tuija data-asiantuntija asiakasneuvottelija järjestelmäasiantuntija palvelupäällikkö, yritys- ja puhejärjestelmät myyntineuvottelija, yritysasiakkaat palvelupäällikkö, tietoliikennejärjestelmät palvelupäällikkö, verkostojärjestelmät asiakaspalveluvastaava Henkilökunnan koulutukseen on käytetty kertomusvuonna euroa. Kertomusvuonna oli voimassa osuuskunnan hallituksen asettamien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen perustuva ja koko vakinaisen henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä. Henkilöstökulut olivat kaikkiaan euroa. Tilinpäätöksessä huomioitu kulujen jaksotuksia koskevana muutoksena se, että henkilöstökuluissa on nyt mukana sekä vuodelta 2006 vuoden 2007 maksettu tulospalkkion kustannus, sekä varauksena huomioituna vuodelta 2007 maksettavaksi tulossa oleva tulospalkkio. Hallinto Osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidettiin osuuskunnan toimitalolla. Kokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osuuspääomalle korkoa 20 euroa. Lisäksi kokous valitsi hallituksesta erovuorossa olleet jäsenet Jukka Alkion ja Raimo Saarisen Laitilasta uudelleen hallitukseen kolme vuotta kestävälle toimikaudelle, sekä päätti valita osuuskunnan tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Hallitus kokoontui kertomusvuonna varsinaiseen kokoukseensa kaikkiaan 12 kertaa. Lisäksi hallitus piti erillisen, osuuskunnan näkymiä ja perusteita luodanneen sekä sen liiketoiminnan strategian täsmentämistä valmistelleen sisäisen seminaarin. Hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Paavola ja varapuheenjohtajana Kari Huunonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Jukka Alkio, Vesa Ala-Äijälä, Jussi Perkkola ja Raimo Saarinen. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi Jouni Parkkonen, joka toimi myös hallituksen kokousten sihteerinä. Toimitusjohtajaa koskevana oli voimassa hallituksen asettama ja osuuskunnan tietyissä taloudellisissa sekä toiminnallisissa kriteereissä onnistumiseen perustuva tulospalkkiojärjestelmä. Osuuskunnan tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tarkastajanaan KHT Tapani Kulmala Raumalta. 7

8 Jäsenistö ja osuudet Osuuskunnalla on olemassa vain yksi osuuslaji. Lisäosuuslajeja ei osuuskunnan säännöissä ole määritetty eikä sen sääntöjen mahdollistamaa, jäsenlainana koottavaa ylimääräistä maksua jäseniltä ole kerättynä. Annettujen osuuksien kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa on 4659 kappaletta. Taloudelliset asiat ja voitonjakoesitys Osuuskunnan liikevaihto kertomusvuonna oli ( ) euroa, jossa on kasvua + 4,3 %. Liiketoiminnan kannattavuus säilyi edelleen korkealla tasolla, kun liikevoitto oli ( ) euroa ja tilikausi oli ( ) euroa voitollinen. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli ( ) euroa. Tilinpäätöshetken taseen mukainen omavaraisuusaste laski hieman, ollen 87,5 (93,1) %. Tuloslaskelman ryhmässä liiketoiminnan muut tuotot ovat esitettyinä gsm-tukiasemien omistusjärjestelyiden kautta saadut voitot sekä se myyntivoitto, joka osuuskunnalle syntyi, kun Finnet Oy:n (nyk. DNA Oy:n) osakkeet myytiin kertomusvuonna. Laitila-Uusikaupunki kaapeli-tv verkon järjestelyyn liittyvä, osuuskunnan tulokseen kertomusvuonna vaikuttava kertaluonteinen kulu oli euroa, joka on esitetty satunnaiserissä. Hallituksessa päätettiin kertomusvuonna muuttaa taseen rakennetta hieman ja sitä varten lisätä vieraan pääoman määrää osuuskunnan taseessa. Hallituksessa on päätetty toteuttaa aktiivista sijoitusstrategiaa ja sen myötä osuuskunnan varallisuudelle on telealan investointikohteiden lisäksi haettu myös pitkäaikaisia ja ns. pankkikorkoa paremmin tuottavia kohteita. Vieraan pääoman ollessa kustannustasoltaan varsin edullista verrattuna näiden em. sijoituskohteiden tuottoihin, on tätä taloudellista liikkumavaraa käytetty investoinneissa hyödyksi. Kertomusvuoden kokonaisinvestoinnit olivat konsernin osalta ( ) euroa ja niistä omarahoituksella on toteutettu 72,0 (100,0) %. Investoinnit kohdennettiin siten, että telelaitteisiin käytettiin ( ) euroa ja sijoituksina teleliiketoimintayhtiöihin ( ) euroa. Käyttöomaisuutta vähennettiin samana aikana yhteensä (76.811) euron arvosta. Poistoja on tehty tuloksessa ( ) euroa. Osuuskunnan maksuvalmius oli hyvällä tasolla, sitä kuvaavan Quick Ratio arvon ollessa 6,2 (6,9). Hallitus ehdottaa osuuskuntakokoukselle, että koska vararahasto kattaa sääntöjen 10 :n edellyttämän määrän, vuoden 2007 tuloksesta palautettaisiin osuuskunnan jäsenille osuuspääoman korkona 20 euroa osuudelta. Loput tilikauden 2007 voitosta, euroa, hallitus esittää jätettäväksi osuuskunnan taseeseen, kertyneiden voittovarojen tilille. Konserni Osuuskunta muodostaa tässä tilinpäätöksessä yhdessä 100%:sti omistamansa tytäryhtiön, Laitilan Seudun Puhelin Oy:n kanssa konsernin. Tytäryhtiö ei harjoittanut kertomusvuonna varsinaista teleliiketoimintaa, vaan se keskittyi toiminnoissaan lähinnä sijoitusvarallisuuden hallintaan. Tytäryhtiön toiminnan ensimmäisen jatketun tilikauden tulos ja tase on tässä yhdistetty emoyhtiön tilinpäätökseen konsernitilinpäätöksen laatimista koskevan ohjeistuksen mukaan. Arviot liiketoiminnan kehittymisestä jatkossa Osuuskunnan liiketoimintojen strategiaa on käyty läpi myös kertomusvuonna. Siinä yhteydessä tehtiin tarkennus, jonka mukaan toiminnan lähivuosien painopisteinä ovat valokaapeleiden rakentaminen aluetalouden tarpeita varten sekä langattoman laajakaista rakentaminen Vakka-Suomen alueelle, sekä kiinteätä käyttöä että täysin liikkuvaa käyttöä varten. Tällä tavoitellaan osuuskunnalle sellaista asemaa, että se pystyy tarjoamaan puheen ja datan siirtoon sellaiset ratkaisut, jotka kattavat niin kiinteästi tietyssä paikassa olevat kuin myös liikkuvat tarpeet, turvaten myös siirtoyhteydet riittävän nopeina. Toiminnassa pyritään lisäämään asiakasuskollisuutta mm. tuottamalla laajakaistan kautta hyödynnettäviksi uusia kiinnostavia, alkuvaiheessaan osin marginaalisiksi katsottavia palveluita, sekä paketoimalla nimellisnopeudeltaan suurimpien laajakaistaliittymien asiakkuuden osaksi muita osuuskunnan palveluita. Olemme jatkossa aktiivisesti sekä tavoitteellisesti suuremmalla panoksella, kuin suhteellinen yrityskokomme Finnet ryhmässä edustaisi, mukana investoijana ja omistuksia hallinnoivana tahona ryhmän yhteisissä, valtakunnallisia valokaapeliverkkoja koskevissa hankkeissa. Tähän osuuskunnalla katsotaan olevan riittävän hyvät edellytykset, niin taloudellisesti kuin kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen kannalta katsottuna. Laitilassa, 28. päivänä helmikuuta 2008 Hallitus 8

9 Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,65 Varastojen muutos -68, ,66 Ulkopuoliset palvelut , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut , , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 Liikevoitto , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,12 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,96 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,59 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,70 Satunnaiset kulut , ,48 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,11 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,44 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto Eur ,43 Eur ,29 Liikevaihto Investoinnit ja poistot milj. euroa 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 tuhatta euroa , Osakkeet ja muut sijoitukset Poistot (EVL) Palveluiden ja verkkojen kehittäminen 9

10 Konsernin tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,17 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,77 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,76 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,33 Valmiit tuotteet , ,13 Muu vaihto-omaisuus 4 065, , , ,69 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,34 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,51 Lainasaamiset , ,58 Maksamattomat osuudet 260, ,20 Siirtosaamiset , , , ,25 Rahoitusarvopaperit , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,58 Eur ,70 Tase vastaavaa Rahoitustuotot/sijoitusvarallisuus milj. euroa 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0, ,0 % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat 10

11 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,74 Liittymismaksurahastot , ,25 Muut rahastot , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Muut lainat 3 200, , ,47 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,23 Siirtovelat , , , , , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,58 Eur ,70 Tase vastattavaa Kokonaispääoman tuotto milj. euroa % 9,0 20 % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma, pitkäaikainen Oma pääoma ja tilinpäätössiirrot 11

12 10

13 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,65 Varastojen muutos -68, ,66 Ulkopuoliset palvelut , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut , , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 Liikevoitto , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,12 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,96 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,59 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,70 Satunnaiset kulut , , ,48 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,11 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,44 Tuloverot , ,26 Tilikauden voitto Eur ,90 Eur ,29 Nettotulos Liikevaihto / työntekijä tuhatta euroa 900 tuhatta euroa Nettotulos (kaiken toiminnan osalta) Nettotulos (varsinaisen toiminnan osalta) 13

14 Emoyhtiön tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,17 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,77 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,76 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,33 Valmiit tuotteet , ,13 Muu vaihto-omaisuus 4 065, , , ,69 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,34 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,51 Lainasaamiset , ,58 Maksamattomat osuudet 260, ,20 Siirtosaamiset , , , ,25 Rahoitusarvopaperit , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,05 Eur ,70 Maksuvalmiuden kehitys Telepalveluiden hintakorivertailu (keskimääräinen kustannus / vuosi / talous) Quick Ratio 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 euroa ,0 0 0,0 Edullisin yhtiö Laitilan Puhelin Osk Finnet -yhtiöt, kaikki Pienet puhelinyhtiöt Painotettu keskiarvo, Pörssissä olevat puhelin- Kallein yhtiö kaikki yhtiöt yhtiöt 14

15 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,74 Liittymismaksurahastot , ,25 Muut rahastot , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Muut velat 3 200, , ,47 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,23 Siirtovelat , , , , , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,05 Eur ,70 Kaapeli TV -liitynnät Telepalveluliitynnät Huoneistoa Liityntää kpl Puhe (kiinteä ja mobiili) Laajakaista 15

16 TILINPÄÄTÖS , liitetiedot Konserni Laitilan Puhelin Osk LIIKEVAIHTO , , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot Kiinteistötuotot 6 911, , ,58 Muut tuotot , , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , ,65 Varaston muutos 68,46 68, , , , ,99 Ulkopuolisilta ostetut palvelut , , ,50 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , ,49 Henkilöstökulut Palkat , , ,03 Eläkekulut , , ,03 Muut henkilösivukulut , , ,65 Henkilöstökulut yhteensä , , ,71 Osuuskunnan palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Poistoajat Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Rakennukset 25 vuotta 25 vuotta 25 vuotta Rakennelmat 25 vuotta 25 vuotta 25 vuotta Siirtoverkosto ja keskuslaitteet 10 vuotta 10 vuotta 10 vuotta Telelaitteet 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta Koneet ja kalustot 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta Poistot ja arvonalennukset Aineettomat hyödykkeet , , ,39 Aineelliset hyödykkeet , , ,52 Poistot ja arvonalennukset yhteensä , , ,91 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , , ,13 Muut kulut , , ,22 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , , ,35 16

17 Konserni Laitilan Puhelin Osk Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista , , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot , , ,12 Arvonalennukset vaiht. vast. sijoituksista , , ,48 Korkokulut ja muut rahoitusmenot , , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,96 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Aiempien tilik. laskuttamattomat tuotot , ,70 0,00 Satunnaiset kulut Aiempien tilik. laskuttamattomat kulut , ,06 0,00 Investointikorvausten takaisinmaksut , ,06 0,00 Muut satunnaiset kulut , , ,48 Satunnaiset kulut yhteensä , , ,48 Satunnaiset erät yhteensä , , ,48 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Aineettomat hyödykkeet -977,18-977, ,07 Aineelliset hyödykkeet , , ,37 Tilinpäätössiirrot yhteensä , , ,44 Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , ,65 Tuloverot muusta toiminnasta , , ,87 Laskennallisen verovelan muutos , , ,74 Verot yhteensä , , ,26 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (käyttöomaisuuskirjanpidosta) Aineettomat hyödykkeet Hankintamenot , , ,04 Lisäykset , , ,23 Vähennykset ,00 0,00-949,25 Hankintameno , , ,02 Kertyneet poistot , , ,37 Tilikauden poisto , , ,48 Kertyneet poistot , , ,85 Kirjanpitoarvo , , ,17 Aineelliset hyödykkeet Hankintamenot , , ,43 Lisäykset , , ,64 Vähennykset , , ,20 Hankintameno , , ,87 Kertyneet poistot , , ,73 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , , ,49 Tilikauden poisto , , ,87 Kertyneet poistot , , ,11 Kirjanpitoarvo , , ,76 17

18 Konserni Laitilan Puhelin Osk Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Hankintamenot , , ,91 Lisäykset , , ,60 Vähennykset , , ,00 Hankintameno , , ,51 Kirjanpitoarvo , , ,51 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,33 Valmiit tuotteet , , ,13 Muu vaihto-omaisuus 4 065, , , , , ,69 SAAMISET Vaihto-omaisuus arvostettu välittömään hankintamenoon. Pitkäaikaiset Lainasaamiset , , ,34 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , ,51 Lainasaamiset , , ,58 Maksamaton liittymispääoma 260,80 260, ,20 Siirtosaamiset , , ,96 Saamiset yhteensä , , ,59 RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet , , ,00 Lisäys / vähennys , , ,19 Tehdyt arvonalennukset , , ,48 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot , , ,28 Lisäys / vähennys , , ,80 Rahoitusarvopaperit yhteensä , , ,79 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuusmaksurahasto , , ,00 Vähennys , ,00-500, , , ,00 Vapaa oma pääoma Vararahasto , , ,02 Ylijäämän siirto , , , , , ,74 Sääntöjen mukaiset rahastot , , ,52 Lisäys 75,20 75,20 212,73 Vähennys ,00-600,00 0, , , ,25 18

19 Konserni Laitilan Puhelin Osk Muut rahastot , , ,60 Ylijäämät Edellisen tilikauden ylijäämä , , ,72 Ylijäämän jako , , ,00 Vararahastoon , , ,72 Tilikauden ylijäämä , , ,29 Ylijäämät yhteensä , , ,29 Oma pääoma yhteensä , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Aineettomat oikeudet , , ,33 Aineelliset oikeudet , , ,45 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitusslaitoksilta , ,00 0,00 Muut velat 3 200, , ,47 Pitkäaikainen yhteensä , , ,47 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 0,00 Ostovelat , , ,78 Muut velat , , ,23 Siirtovelat Palkkavelat , , ,14 Välittömät verot , , ,23 Muut 9 758, , ,19 Siirtovelat yhteensä , , ,56 Lyhytaikainen yhteensä , , ,57 Vieras pääoma yhteensä , , ,04 19

20 Konserni Laitilan Puhelin Osk VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Rahalaitoslainat , ,00 0,00 Annetut kiinnitykset , ,76 0,00 Muiden puolesta annetut vakuudet Euroopan Investointipankille 0,00 0, ,00 Finnet Oy/Sampo Pankki Oy:lle 0,00 0, ,66 Muiden puolesta annetut vakuudet yhteensä 0,00 0, ,66 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Tilikautta seuraavana vuonna erääntyvinä , ,00 0,00 Myöhemmin erääntyvinä , ,00 0,00 Leasing -sopimukset yhteensä , ,00 0,00 Laitila, 28. päivänä helmikuuta 2008 Olli Paavola Jukka Alkio Vesa Ala-Äijälä Kari Huunonen Jussi Perkkola Raimo Saarinen Jouni Parkkonen toimitusjohtaja Tilinpäätös ja toimintakertomus on laalittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Laitila, 4. päivänä maaliskuuta 2008 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapani Kulmala KHT 20

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot