TILINPÄÄTÖS 2010 kh valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2010 kh valtuusto

2

3 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tulos Rahoitus Rahoitusasema Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Konsernivalvonnan järjestäminen Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet Tilikauden tuloksen käsittely Tasapainottamistoimenpiteet B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi Perusturvan toimiala Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Ympäristötoimen toimiala Tekninen toimiala Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan ja rahoituslaskelmaosan toteutuma talousarviossa Investointiosan toteutuminen talousarviossa Rahoituslaskelmaosan toteutuma talousarviossa C. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kunnan tilinpäätöslaskelmat Konsernin tilinpäätöslaskelmat

4 D. LIITETIEDOT E. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Joroisten Energialaitos Joroisten Vesihuoltolaitos F. TILINPÄÄTÖS 2010 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT G. LUETTELOT JA SELVITYKSET

5 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS A. TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Kunnan verotulojen kehitys ansioverotulojen osalta oli heikko v ja ko. verotulot alenivat n. 1 % eli verrattuna vuoteen Kiinteistöverot säilyivät suunnilleen ennallaan ja yhteisöverot kasvoivat n. 25 % eli Kunnan toiminta tuotti ylijäämää n , mutta ongelmana oli nyt energialaitoksen tulos, joka oli Tähän vaikuttivat Asta - myrskyn aiheuttamat korjaukset ja korvaukset. Ilman varausten purkamista ( ) energialaitoksen taseista olisivat kunta vesihuoltolaitos ja energialaitos tuottaneet alijäämää vajaa Toimintakulut nousivat 4,8 %, joka on liian paljon ajankohdan inflaatioon nähden ja valtionosuudet jopa n. 7,2 %. Tilinpäätöksestä muodostui hieman ylijäämäinen varausten purkamisen ansiosta. Talousarvio vuodelle 2010 oli alijäämäinen. Joroisten tulos jäi jälleen yllättävän alhaiseksi ottaen huomioon kuntien ympäristössä tekemät suhteellisen vahvat tulokset. Ylijäämäinen tulos on kuitenkin hyvä asia ja jättää kunnalle edelleen kumulatiivista ylijäämää tulevia vuosia varten. Myös varauksia on vielä puskurina käytettävissä. On huomattava, että ilman Asta - myrskyä tulos olisi ollut kuitenkin hyvä. Ansioverotulojen osalta on syytä olla huolissaan. Epäsuotuisaan kehitykseen vaikuttavat suurelta osalta Varkauden seudun työpaikkamenetykset, jotka heijastuvat Joroisten kuntaan osana työssäkäyntialuetta. Toivottavaa on, että seudulle saadaan uutta osaamista lakkautetun paperintuotannon ja muiden menetysten tilalle. Monia hyviä aihioita, kuten akkuteollisuus ja siintävä energiaosaaminen voivat olla menestystekijöitä jatkossa. Näissä kehityshankkeissa Joroisten kunnan tulee olla mukana. Kunnan alueelle suunnitelluille investoinneille luotiin edellytyksiä v aikana. Näistä tärkeimmät olivat golfin alueen ja liikenneaseman kaavatyöt. Golfin alueen kaavoitusta hidastivat alueen harvinainen kasvusto ja eläimistö, pohjavesivarat ja kivikautiset asuinpaikat sekä pyyntikuopat. Näiden osalta käytiin runsasta neuvonpitoa mm. Museoviraston ja Ympäristökeskuksen kanssa. Maakuntakaavan merkinnöistä jouduttiin myös neuvottelemaan. Liikenneaseman toteuttamisesta neuvoteltiin mahdollisen toimijan kanssa koko vuoden ajan ja myös tämän kaavatyön edistämisessä oli sovittamista ympäristön asukkaiden mielipiteisiin. Edellytykset liikenneaseman toteuttamiseksi kuitenkin saatiin luotua. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS - hanke) ja terveyden- sekä sosiaalihuollon alueella suunnitellut säädökset ovat keskusteluttaneet Joroisissa sekä päättäjiä että kuntalaisia runsaasti. Valtuusto on jo PARAS hankkeen toimeenpanosuunnitelmassa v ja sitä seuranneissa kahdessa jatkoselvityksessä ilmoittanut, että ympäristössä olevat ja suunnitellut mallit selvitetään. Kunnanhallitus on myös päättänyt , että kunta osallistuu ns. Keski-Savon mallin selvitystyöhön. Kunnanvaltuusto on antanut kunnanhallitukselle valtuudet tehdä tarvittavia selvityksiä PARAS - hankkeeseen liittyen Tästä on puhuttu myös valtuuston iltakouluissa ja kunnanhallituksen kokouksissa aika useasti, joten on selvää, että kunta hakeutui Varkauden ja

6 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Heinäveden kanssa ns. SOTE aluekokeiluun, johon ei päästy. Alue saattaa kuitenkin päästä aluekokeilua tukevaan kehittämishankkeeseen, josta käytäneen kevään 2011 aikana keskustelua. Joka tapauksessa ns. Keski-Savon toimintamalli selvitetään samaan aikaan kuin pohditaan JJR allianssikuntien mahdollista jatkomallia. Kiitän luottamushenkilöstöä ja palkattua väkeä vuonna 2010 tehdystä hyvästä työstä Joroisten kunnan hyväksi. Tenho Hotarinen, kunnanjohtaja 1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Valtuusto Valtuustopaikat puolueittain ja vaaliliitoittain vaalikaudella : Joroisten Sitoutumattomat ry:n yhteislista 10 paikkaa Suomen Keskustan ja Suomen Kristillisdemokraattien vaaliliitto (KESK 8 ja KD 1) 9 paikkaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 5 paikkaa Kansallinen Kokoomus 2 paikkaa Vasemmistoliitto 1 paikka Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Sari Juutilainen Reima Härkönen Paavo Tervonen 27 valtuutettua Haapalainen Ansa, SIT Hakala Anita, SIT Härkönen Reima, KESK Häyrinen Mikko, SIT Immonen Eero, KESK Intke Juha, KESK Isoniemi Ari-Pekka, KESK Jaakkola Antero, SDP Juutilainen Sari, SDP Kansanoja Maija-Riitta, SDP Kettunen Elisa, SIT Kinnunen Kaarlo, KESK Kotivuori Esko, SIT Kuronen Jaakko, SIT Kuutti Väinö, SIT Leppänen Jaana, KESK Pehkonen Tauno, KD Pulliainen Veli, SDP Pärnänen Eero, VAS Pöntinen Johanna, SIT Räisänen Pauli, SIT Räisänen Tuomo, KOK Tervonen Paavo, SIT Toroi Jari, KOK Valkonen Mimmi, KESK Viirimaa Hannu, SDP Viljakainen Pekka, KESK

7 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Pauli Räisänen Kaarlo Kinnunen Antero Jaakkola 9 jäsentä Haapalainen Ansa, SIT Hakala Anita, SIT Hytönen Hilkka, KD Isoniemi Ari-Pekka, KESK Jaakkola Antero, SDP Kansanoja Maija-Riitta, SDP Kinnunen Kaarlo, KESK Räisänen Pauli, SIT Toroi Jari, KOK Henkilöstöjaosto, 3 jäsentä Hakala Anita, SIT, jaoston pj. Hytönen Hilkka, KD Jaakkola Antero, SDP Elinkeinojaosto, 3 jäsentä Hytönen Hilkka, KD Jaakkola Antero, SDP Räisänen Pauli, SIT, jaoston pj. Lautakunnat Tarkastuslautakunta, 4 jäsentä Kettunen Elisa, SIT, pj Miettinen Antti, SDP Metsälä Jouko SD Pehkonen Tauno, KD, vpj Virkki-Damski Ani, KOK Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä Heiskanen Asta, VAS Kuitunen Niilo, SDP Nummi Vesa, KESK, vpj. Salkinoja Raimo, SIT, pj. Virkki-Damski Ani, KOK saakka alkaen Energialaitoksen johtokunta, 5 jäsentä Haapalainen Ansa, SIT, pj Holma Anneli, SDP Kuronen Jaakko, SIT Pulliainen Jarmo, KESK, vpj. Räisänen Tuomo, KOK

8 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sivistystoimen yhteislautakunta, 15 jäsentä Joroinen Rantasalmi Intke Juha, KESK, pj. Häkkinen Reino, SDP Kotivuori Esko, SIT Issakainen Pia-Riitta, SDP Loponen Pirjo, KOK Sistonen Eero, KESK Pulliainen Veli, SDP Suhonen Riitta, KESK Pöntinen Johanna, SIT Uosukainen Leena, KOK Juva Asikainen Ilkka, KESK, vpj. Liukkonen Heikki, KOK Pesonen Markku, KESK Rouhiainen Veera-Maija, KD Tuovinen Katja, SDP Yhteislautakuntien joroislaiset edustajat Maaseutulautakunta (yhteislautakunta) Immonen Pirjetta, SIT Leväinen Antti-Pekka, KESK Metsälä Jouko, SDP Rautanen Heikki, SIT Valkonen Mimmi, KESK Perusturvan yhteislautakunta Heikinheimo-Tenhunen Ilona, SIT Häyrinen Mikko, SIT Immonen Eero, KESK Leppänen Jaana, KESK Viirimaa Hannu, SDP Tekninen lautakunta (yhteisltk) Hotarinen Riitta, KOK Leväinen Virva, KESK Liikanen Hannu, SDP Pirkkalainen Matti, SIT Viljakainen Pekka, KESK Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Heikkinen Matti, KESK Heikkinen Satu-Amalia, SIT Kuutti Väinö, SIT Mustonen Eira, SDP Särkkä Lauri, VAS JJR-ohjausryhmä Jaakkola Antero, SDP Kinnunen Kaarlo, KESK Pehkonen Tauno, KD Räisänen Pauli, SIT

9 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vuonna 2008 kunnan hallinnossa tapahtui suurin muutos, mitä koko kunnan itsenäisyyden aikaan on tapahtunut. JJR allianssikuntien yhteistyösopimus astui voimaan täysimääräisenä ja sen mukaan kuntien henkilöstö siirtyi isäntäkuntien palvelukseen. Kunnissa toteutui työnjako oheisen kaavion mukaisesti. Joroisista tuli sivistyksestä ja vapaa-ajasta vastaava kunta. JJR-ALLIANSSIKUNNAT - TYÖNJAKO JOROINEN JUVA RANTASALMI SIVISTYSLTK - peruskouluopetus - liikuntatoimi - lukio-opetus - kulttuuritoimi - kirjastotoimi - nuorisotoimi VESIHUOLTOLAITOS -liikelaitos tms. TIETOKARTANO OY (yhteinen yhtiö) * Päivähoitopalveluiden sijoittuminen sivistys- tai perusturvalautakunnan alaisuuteen ratkaistaan myöhemmin sitä varten perustettavan työryhmän esitysten perusteella. PERUSTURVALTK - perusterveydenhuolto - hoiva- ja asumispalvelut ( = vanhuspalvelut) - päivähoito* - sosiaalihuolto VESIHUOLTOLAITOS -liikelaitos tms. KAAVOITUSPALVELU TUKIPALVELUT - kuljetukset LEADER - toimisto HASAMÄKI OY (yhteinen yhtiö) YMPÄRISTÖLTK TEKNINEN LTK - rakennusvalvonta - hallinto - ympäristönsuojelu - kuntatekniikka - maa-ainesluvat - kiinteistöpalvelut - yksityistieasiat - rakennuttaminen - vesihuolto VESIHUOLTOLAITOS -liikelaitos tms. MAASEUTULAUTAKUNTA -maaseutuhallinto -lomitushallinto TUKIPALVELUT - talous- ja kirjanpitopalvelut - henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta - puhelinvaihde - ruokahuolto RAJUPUSU monitoimihalli Oy Kaavio 1. Isäntäkunta- ja työnjako JJR allianssikunnissa. Yhteistyösopimuksessa on sovittu tuotannon järjestelyistä. Peruskunnan valtuusto ja hallitus ovat tilaajia ja isäntäkunnan yhteislautakunta henkilöstöineen tuottaa vuosisopimuksessa mainitut palvelut. Palvelut ovat pääosin tuotteistettuja ja tilaus sekä laskutus tapahtuvat tuotemäärien ja tuotehintojen perusteella. Palveluita tuottavat yksiköt ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Osa toiminnasta perustuu aiemman käytännön mukaisiin tuotteistamattomiin määrärahoihin tai erillismäärärahoihin. Järjestelmän toteuttaminen on vaatinut paljon työtä ja sen edelleen kehittämistä jatketaan. Tarkoituksena on saada läpinäkyvä järjestelmä, jossa kukin kunta vastaa omista kustannusrakenteistaan ja päättää mitä palveluita, kuinka paljon ja missä kuntalaisille tarjotaan. Tuotteistuksen periaatteena on saada kaikki kustannukset; niin välittömät kuin välillisetkin, kohdistettua konkreettisille tuotteille. Tuotteita ovat esim. palvelutunti, vastaanottotunti, hoitopäivä, opetustunti, aukiolotunti jne.

10 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Seuraavassa kaaviossa esitetään JJR allianssikuntien välinen tilausjärjestelmä: Tilausjärjestelmä (tukipalvelut ja ulkoiset palvelut) tukipalveluyksikkö esim. kiint.hoito talousarvio tuoteja hintalistat tuotantobudjetti --tuotanto --kuukausilaskutus lasku ulkoinen palveluyksikkö esim. päiväkoti talousarvio tilaus tuote- ja hintalista tuotantobudjetti --tuotanto --laskut lasku tilaaja(kunnat) kunta talousarvio vuositilaus Kaavio 2. JJR-kuntien tilausjärjestelmä 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna ripeästi. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 viidenneksen, mutta viime vuonna vienti alkoi elpyä ja kasvun ennakoidaan nopeutuvan tänä vuonna. Kotimainen kysyntä aleni vuonna 2009 kuutisen prosenttia lähinnä yksityisten investointien voimakkaan supistumisen johdosta, mutta myös yksityinen kulutus väheni. Vuonna 2010 sekä yksityinen kulutus että yksityiset investoinnit kääntyivät kasvuun. Viime vuodelle Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat talvella 2010 varovaisen toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat 1-3 prosentin haarukassa. Tilastokeskuksen tämän vuoden maaliskuussa julkaiseman kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan kokonaistuotanto kasvoi 3,1 % vuonna Kuluttajahintojen vuoden 2008 nopea kasvuvauhti hidastui vuonna 2009 niin, että kuluttajahintojen vuosikeskiarvo oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2010 kuluttajahintaindeksi kohosi keskimäärin 1,2 %. Arvonlisäveron korotukset heinäkuun 2010 alussa nopeuttavat kuluttajahintojen nousua. Vuoden loppupuolella muun muassa polttonesteiden, elintarvikkeiden ja sähkön kallistuminen kiihdyttivät inflaatiota. Toisaalta euroalueen talouskasvun heiveröisyys

11 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS edellyttää varovaisuutta korkotason nostamisessa. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin valtiovarainministeriö arvioi kohoavan tänä vuonna noin 2,8 %, kun se viime vuonna kohosi ennakkotietojen hieman hitaammin eli 2,6 %. Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa, minkä jälkeen työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia ja oli vuonna 2009 keskimäärin 8,2 %. Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin 7,5 prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin noin kaksi sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. (Kuntataloustiedote 1/2011). 1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan toiminnassa tapahtuneita oleellisia muutoksia on kuvattu jo edellisissä kappaleissa. JJRkuntayhteistyön syventäminen on aiheuttanut suurimmat muutokset. Kunnan asukasmäärän ja työllisyyden muutokset Asukasluku Muutos Työttömyysaste 12,6 % 12,7 % 12,0 % 11,2 % 10,1 % 11,0 % 13,4 % 12,5 % keskim kk 10,5 % 11,1 % 10,9 % 10,3 % 9,0 % 8,7 % 11,4 11,4 % 1.5 Kunnan henkilöstö Kuntien henkilöstöt siirrettiin vuoden 2008 alussa isäntäkuntien palvelukseen. Henkilöstösiirroissa sovellettiin liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä. Poikkeuksen muodosti koulutoimi: lukion opettajat tulee olla sen kunnan palveluksessa, jolla on lukion opetuksen järjestämislupa. Koska yläasteella ja lukiolla on yhteisiä opettajia, ei yläasteiden opettajiakaan voinut siirtää, joten ainoastaan ala-asteiden opettajat siirrettiin. Henkilöstön kokonaismäärä Palkat ja palkkiot (tuloslaskelmasta) ,8 M 7,82 M 7,5 M 8,2 M Nousu vuodesta 2009 vuoteen 2010 johtuu siitä, että 2010 myös Energialaitos näkyy kunnan luvuissa.

12 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vuodelta 2008 annettiin erillinen yhteinen JJR henkilöstökertomus ja vuodelta 2009 ensimmäinen henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain jatkossa, sillä uusi hankittu palkkaja henkilöstöhallinnon atk-ohjelma sisältää sitä koskevan osion. 1.6 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit 1) Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Suurimmat riskit henkilöstön suhteen ovat erityisosaamisen kuten lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden saatavuus. Myös sairaanhoitajien saatavuudessa saattaa esiintyä jatkossa ongelmia. Näiden ryhmien henkilöstövajaukset tai epäpätevät henkilöt saattavat aiheuttaa kunnalle suuria ylimääräisiä menoja. Pääosin päteviä opettajia on hyvin saatavana joitain kielten opettajia ja erityisopettajia lukuun ottamatta. Riskien vähentämiseksi huomiota on kiinnitettävä henkilöstön jaksamiseen, työilmapiiriin sekä työhyvinvointiin tuottavuusvaatimusten lisääntyessä. Henkilöstön jatkuva koulutus on välttämätöntä ja sille on luotava edellytykset. 2) Tietojärjestelmät Kunnan palvelinympäristö on ulkoistettu Tietokartano Oy:n konesaliin. Riskinä voidaan nähdä Tietokartano Oy:n toiminnan loppuminen tai konesaliin kohdistuvat riskit mm. varavoiman puuttuminen pitkän ja laajan sähkökatkoksen aikana. Riskit kohdistuvat myös tietoverkon ja palvelinten ylläpitoon. Kunnan tietohallintostrategian valmistumisen myötä kunnan kiinteistöjen sisäverkkoja on parannettu, työasemat uusittu oheislaitteineen ja etätuen antaminen mahdollistettu Team Wiewerin avulla niin kunnan oman IT-henkilöstön kuin Tietokartano Oy:n henkilöstölle. Tietohallinnon osalta on tärkeää varmistaa tarpeeksi korkeatasoinen ja laaja ITosaaminen, joka ei ole yhden henkilön varassa vaan laajemman verkoston. 3) Suhdannevaihtelut Taloudellisen taantuman johdosta kunnan ansioverotulot laskivat verrattuna vuoteen Ansioverotulojen kehittyminen on nähtävä taloudellisena uhkana koko Varkauden seudulla, ellei korvaavia työpaikkoja saada syntymään. Kyseessä on uhka koko Varkauden seudun kilpailukyvyn heikkenemisestä investointeja päätettäessä. 4) Lainsäädäntö Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS hanke), tekeillä oleva terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon lainsäädäntö, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen hallintolaki sekä valtionosuuslainsäädännön uudistus edellyttävät kunnalta johonkin yhteistoiminta-alueeseen sitoutumista. Yhteistoiminta-alueita uudistettaessa saattavat mm. tietohallintokustannukset olla erittäin suuria. Rahoitusriskit Kunnan varovaisuus sijoitustoiminnassa vaikuttaa siihen, että merkittäviä korko- ja luottoriskejä ei ole pelättävissä. Myöskään valuuttariskejä ei ole. Likviditeettiriski on sen sijaan olemassa,

13 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS mikäli esim. verotulokertymä merkittävästi alenee ja investointeja tehdään suunnitelmien mukaan. Kunnan koko lainakanta (7,9 M ) on vaihtuvakorkoista, sidottu joko 6 kk tai 12 kk euriborkorkoon tai rahoittajan prime-korkoon. Lainoihin ei ole tehty korkosuojauksia. Maailmantalouden taantumasta johtuen lainojen korot ovat olleet alhaiset jo jonkin aikaa. Kunnan takausvastuut ovat n. 1,5 M eli suhteellisen pienet verrattuna esimerkiksi kokonaislainakantaan. Takaukset jakaantuvat myös suhteellisen pieniin takauksiin, joten yksittäistä suurta takausvastuun realisoitumista ei ole pelättävissä. Vahinkoriskit Kunnan henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti ja kunnan toiminta ja omaisuus on vakuutettu tiettyihin rajoihin saakka. Kunta on käyttänyt keskeytysvakuutuksia mm. teollisuushalleissa sekä merkittävissä kunnan palvelutuotantoa harjoittavissa yksiköissä. Vahinko- tai toiminnallisia riskejä saattaa aiheutua esim. vesivoimalaitoksissa tai päämuuntajan äkillisessä ja arvaamattomassa vahingoittumisessa. Myös vesilaitoksen ja puhdistamoiden vahingoittuminen saattavat aiheuttaa vahinkoja asiakkaille ja ympäristölle. Tämän osoitti myös Asta myrsky. Infraan kohdistuviin uhkiin on varauduttua jatkossa mm. hankkimalla vesi- ja viemärilaitosta varten aggregaatteja ja varautumistoimintaa kehittämällä. Oikeustoimia kuntaa vastaan ei ole käynnissä eikä viranomaisten taholta ole odotettavissa yllätyksiä tai hankaluuksia normaaliin toimintaan nähden. Virastotalon sisäilmaongelma on selvitysten alla ja useita korjaustoimia on tehty, mm. ilmakanavien puhdistus ja eristeiden uusiminen, elementtisaumojen tiivistystä, salaojien aukaisu, väestönsuojan lattian kuivatus ja pinnan uusiminen sekä kaikkien lattiamattojen uusiminen. Seurantamittauksissa ei ole löydetty normaalista poikkeavaa mikrobistoa eikä orgaanisia yhdisteitä. Tutkimuksia ja mittauksia jatketaan edelleen. 1.7 Ympäristötekijät Joroisten kunta on varautunut Riikinnevan jätehuoltolaitoksen lopettamis- ja jälkihoitovelvoitteisiin tekemällä vuosina pakollisen varauksen /vuosi. Varauksen kokonaismäärä on Lisäksi kunta on myöntänyt vastatakauksen ,91 Varkauden kaupungille velvoitteen varmistamiseksi. Varkauden Huruslahden alueelta pohjasedimentistä löytyi vuonna 2008 korkeita tributyylitina (TBT) pitoisuuksia.myös alapuolisen Haukiveden alueelta löytyi kohonneita pitoisuuksia. Huruslahti tullaan puhdistamaan lähitulevaisuudessa. Muilla alueilla TBT:n aiheuttama terveysriski on erittäin vähäinen eikä puhdistustoimia tarvita. Asia on kuitenkin huomioitava vesialueilla tehtävissä toimenpiteissä, mm. ruoppauksissa. Golf-alueen kaavoittamisen yhteydessä on selvitetty alueen pohjavesivaroja ja Likolamminharjusta on löydetty potentiaalinen esiintymä, joka on kaavoituksessa väylästösuunnittelussa otettu huomioon.

14 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kotkatharju-Valvatus alueen osayleiskaavatyön yhteydessä mallinnetaan Kotkatharjun pohjavesivirtauksia ja maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma tarkistetaan pohjavesiolosuhteet huomioiden. 2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on kunnan organisaation omaehtoista toimintaa, jonka tarkoituksena on taloudellisuuden ja tehokkuuden edistäminen, riskien hallinta, omaisuuden ja varojen säilyttäminen ja virheiden sekä väärinkäytösten estäminen ja paljastaminen. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan ohella muut tilivelvolliset johtavat viranhaltijat vastaavat tavoitteiden toteutuksesta, palveluiden järjestämisestä, organisaation toiminnasta, asioiden valmistelusta, henkilöstöpolitiikasta luottamushenkilöjohdon asettamien raamien puitteissa, tiedottamisesta, kuntalaisten kuulemisesta, tulosten seurannasta ja valvonnan järjestämisestä. Koko henkilöstö osallistuu sisäisen valvonnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sisäinen tarkkailu on organisaatioon rakennettu, toimintaohjeista ja vastaavista koostuva, jatkuvasti kehitettävä järjestelmä, jonka olemassaolosta kunnan palveluksessa olevat ovat tietoisia ja jota jokaisen osaltaan tulee toteuttaa ja kehittää. Sisäisen valvonnan ohjeet tullaan uusimaan ja yhtenäistämään vuoden 2011 aikana JJR-kunnissa. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Viranhaltijapäätökset dokumentoidaan Dynasty-ohjelmaan ja viedään tiedoksi kuukausittain sille viranomaiselle, jonka alainen päätöksentekijä on. Toimielin voi käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin, mutta se on poikkeuksellista. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Tavoitteiden toteutumista, varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioidaan talousarvion toteutumisraportoinnin yhteydessä kolmannesvuosittain. Raportit käsitellään lautakunnissa ja kunnanhallituksessa ja viedään tiedoksi valtuustolle. Määrärahojen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on vuosisopimuksessa sovittu, että mikäli tuotanto tai määrärahat poikkeavat suunnitellusta 5 % suuntaan tai toiseen, se aiheuttaa toimenpiteet (tilauksen muutoksen tai vähintään neuvottelun tilaajan ja tuottajan edustajien välillä tilanteesta). Laskujen hyväksyjät päätetään vuosittain tai toistaiseksi. Sisäistä tarkastusta tekevät kunnanhallituksen toimikaudekseen valitsemat sisäiset luottamushenkilötarkastajat, jotka päättävät kulloinkin tarkastettavista asioista ja raportoivat kunnanhallitukselle. Vuosina sisäisinä luottamushenkilötarkastajina toimivat Eero Immonen ja Paavo Heiskanen. Laskutus- ja perintäohjeet on uusittu yhtenäisiksi JJR-kunnissa. Väärinkäytöksiä ei tullut esille tilivuonna.

15 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Pää- ja osakirjanpidot täsmäytetään ja täsmäytykset dokumentoidaan kuukausittain. Laskentatoimen vaaralliset työyhdistelmät on kartoitettu ja dokumentoitu. Kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit on kuvattu menetelmäkuvauksissa. Kassoista on annettu ohje, jossa on määritelty kassan vastuuhenkilöt, pohjakassan määrä ja ohjeistettu tilitysten tekeminen. Kassoja on tällä hetkellä vain kaksi: valtuustoaloitteen perusteella terveyskeskuksen jo lopetettu käteiskassa perustettiin uudelleen. Kirjastolla, urheilutalolla ja työpajalla on maksujenkeräyspisteet. Ohjeistukset tulee uusia. Riskienhallinnan järjestäminen Erillistä riskienhallintajärjestelmää ei ole käytössä. Arviointia tehdään normaaliin toimintaan kuuluvana. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta JJR- kunnat tekivät vuonna 2008 päätöksen liittymisestä Savonlinnan hankintarenkaan jäseneksi. Entisten sopimusten loppuessa valtaosa hankinnoista siirtyy sinne. Luovutukset ja hoidon valvonta on kunkin toimivalan omalla vastuulla. Irtaimiston luettelointi on ohjeistettu. Sopimustoiminta Monia sopimuksia jouduttiin uusimaan toiminnan muuttuessa isäntäkuntamallille. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus on ohjeistettu sisäisen valvonnan ohjeessa, joka tulee uusittavaksi. Tarkastus tapahtuu normaalina virkatyönä. Tavoitteiden määrittelyssä, raportoinnissa ja seurannassa on vielä runsaasti kehitettävää. Toimintatapoja tulee kehittää ja sisäisen valvonnan toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota.

16 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1. Tulos TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Muutos Toimintatuotot , ,39 8,12 % Valmistus omaan käyttöön , ,30 Toimintakulut , ,64 5,00 % Toimintakate , ,95 4,74 % Verotulot , ,08 0,54 % Valtionosuudet , ,00 7,22 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,37-70,35 % Muut rahoitustuotot , ,20-64,90 % Korkokulut , ,16-42,73 % Muut rahoituskulut , ,77-36,78 % Vuosikate , ,77-22,26 % Poistot ja arvonalentumiset , ,83 2,51 % Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 % Tilikauden tulos , , ,28 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,12 530,50 % Tilikauden ylijäämä , ,06-84,40 % Tuloslaskelmassa toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Asukasluku Tilikauden tulos 1000 euroa -247,3-813,0 888,5 12,9-363,4 - ilman energialaitosta -457,6-1371,1 358,3-38,1 164,7 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25,2 24,3 41,8 40,5 41,3 - ilman energialaitosta 13,8 13,0 34,8 33,6 35,3 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate 1000 euroa 1230,2 593,4 2260,6 1519,9 1181,5 - ilman energialaitosta 654,6-308,4 1329,4 1060,8 1286,1 Vuosikate, eur/asukas 219,8 107,7 412,8 280,3 219,0 - ilman energialaitosta 117,0-56,0 242,8 195,6 238,4 Vuosikate/Poistot, % 83,3 39,9 142,9 100,9 76,5 - ilman energialaitosta 58,9-27,0 112,6 96,5 114,7 Suunnitelmapoistot 1000 euroa 1477,4 1485,7 1581,8 1507,0 1544,9 - ilman energialaitosta 1112,2 1141,9 1180,8 1098,9 1121,5 Toimintatuotot/toimintakulut % -tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla. Vuosikate prosenttia poistoista: Jos tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävän. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen riittäessä kattamaan poistot, on talous tasapainossa.

17 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rahoitus Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirrat ja rahoituksen eli antoja ottolainauksen, oman pääoman ja muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirrat. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen erotus osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Muutos Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,77-22,26 % Satunnaiset erät 0,00 0,00-100,00 % Tulorahoituksen korjauserät , ,90 Investointien rahavirta Investointimenot , ,77 68,27 % Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 100,00 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,48-62,10 % Toiminnan ja investointien rahavirta , ,42 203,36 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset , ,55 19,04 % Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00-53,33 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,05-59,45 % Muut maksuvalmiuden muutokset , ,07 Rahoituksen rahavirta , ,57-121,23 % Rahavarojen muutos , ,15-848,06 % Rahavarat , ,49 Rahavarat , , , , ,31

18 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 61,4 25,2 62,8 61,4 30,2 - ilman energialaitosta 31,4-17,93 49,3 91,8 75,0 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % 33,7 17,2 44,1 27,8 23,5 - ilman energialaitosta 23,1-10,9 36,2 24,2 41,2 100*Vuosikate/(Inv.omahankintameno+Antolainojen netto- lisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,4 0,7 1,6 0,5 0,9 - ilman energialaitosta 0,85 0,03 1,05 0,38 1,0 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat milj. euroa 3,58 4,39 3,52 3,91 0,98 - ilman energialaitosta 1,71 1,77 0,88 1,54 0,85 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) ilman energialaitosta pv *Kassavarat /Kassasta maksut tilikaudella Investointien tulorahoituksen tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus osoittaa vuosikatteen prosentuaalisen osuuden investointien omahankintamenoja, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Jos kunnan tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli kaksi, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä raha- ja pankkisaamiset. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Tulojen riittävyyttä rahoitusnäkökulmasta arvioitaessa suhteutetaan vuosikatetta eli rahoitustulosta investointeihin ja lainan lyhennyksiin.

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012. Valtuusto 17.6.2013 49

TILINPÄÄTÖS 2012. Valtuusto 17.6.2013 49 TILINPÄÄTÖS 2012 Valtuusto 17.6.2013 49 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2012 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-215, mrd. 18 18 16 14 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15* 8.6.216/hp

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2015 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2015 2 TILINPÄÄTÖS Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot