Koulutusvienti. Kysely oppimisalan yrityksille 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusvienti. Kysely oppimisalan yrityksille 2015"

Transkriptio

1 Koulutusvienti Kysely oppimisalan yrityksille 2015

2 Esipuhe Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmassa ( ) yritykset, tutkijat ja koulut kehittivät yhdessä uusia ratkaisuja oppimisen muuntuviin tarpeisiin. Tekesin fokus on kansainvälisesti skaalattavissa kaupallisissa ratkaisuissa. Näin päämäärämme on ollut yhteinen Team Finlandin koulutusviennin edistämistoimien kanssa. Koska oppimisen markkina on murroksessa monellakin tapaa, halusimme luoda ensikatsauksen tämän uuden toimialan yrityksiin, rakenteeseen ja kasvupotentiaaliin. Uuden toimialan ollessa kyseessä tässä kyselyssä vasta hahmottui alaan kuuluvien yritysten joukko, tuotesegmentit ja kasvun suunnat. Toivomme, että tulevaisuudessa kuva täsmentyy ja täydentyy alan kehittymisen myötä. Kiitämme Finpron Future Learning Finland ohjelmaa yhteistyöstä ja toivotamme yrityksille mitä parhainta menestystä! Helsingissä , Suvi Sundquist Oppimisratkaisut-ohjelman päällikkö Tekes Kyselyn toteutti ja vastaukset koosti 15/30 Research. Lisätietoja: Heini Karppinen ja Markus Keränen 1

3 Kuusi päähavaintoa kyselyn tuloksista 1. NUORI ALA 41 % vastaajista on nuoria, alle 5v. yrityksiä. Vientiä tekee vain muutama liikevaihdoltaan keskisuuri tai suuri yritys. Yritykset näkevät vientiyhteistyön tärkeänä alaa kehittävänä toimena, mutta eivät koe toimialajärjestöä vielä oleellisena. 2. VIENTIIN VAHVEMPI FOKUS Ottaen huomioon yritysten tyypillinen mikrokoko kansainvälinen liiketoiminta hajaantuu yllättävän laajalle, joka puolelle maailmaa. Digitaalinen liiketoiminta toki mahdollistaa tämän, mutta markkinointiresurssien fokusointi vaatinee uudelleen arviointia. Ilahduttavasti yritysten rekrytointiaikeet painottuvat myyntiin ja markkinointiin. 3. KASVUPOTENTIAALI SUURIN MIKROYRITYKSISSÄ Kasvuhalu on suurin mikrokokoisissa yrityksissä, joita myös vastaajissa oli eniten. Tämän joukon erityispiirteet ja -tarpeet kannattaisi huomioida alaa kehitettäessä mm. edistämällä sijoitusaktiivisuutta. 4. LÄHI-ITÄ JA ITÄ-AASIA KASVAVIA KIINNOSTUKSEN KOHTEITA Kiina on yksittäinen kiinnostavin maa. Eurooppa säilyy tärkeimpänä alueena. 5. YRITYKSET HALUAVAT KEHITTYÄ MYYNNISSÄ JA MARKKINOINNISSA Asiakasymmärrys ja henkilöstön osaaminen nähdään vahvuuksina jo nyt. Lähivuosina yritysten rekrytoinnit keskittyvät suhteellisesti enemmän myyntiin ja markkinointiin kuin tuotantoon. Rekrytoinnit naapurialoilta auttavat kehittämään myös oppimisalaa. 6. VIENNIN TUKI KOTIMAASSA Uusien menetelmien käyttöönottokyky suomalaisissa kouluissa nähdään tärkeimpänä vientiä tukevana kotimaisena toimena. Toiseksi tärkeimpänä vientiä edistävänä kotimaisena toimena nimetään yritystoiminnan yleisten edellytysten, kuten sääntelyn, verotuksen ja työehtojen helpottaminen. 2

4 Kuusi avainlukua oppimisalalta Vastaajien kokonaisvienti vuonna 2014: 268 M Mikro- ja pk-yritysten osalta: 13 M toteutunut vienti M vientitavoite 2017 Vastaajien henkilöstömäärä 2014, mediaani, koulutusviennin parissa työskentelevät: 4 Ulkopuolisten sijoitusten tarve M Yhteenlaskettu rekrytointitarve hlöä

5 Sisällys 1. Taustatiedot 2. Vientituotteet 3. Liikevaihdon kehitys Kasvu ja rahoitus 5. Yhteistyö ja tukipalvelut 6. Visio alan tulevaisuudesta 7. Liitteet

6 1. Taustatiedot Tietoa tutkimuksesta ja tutkittavista

7 Kyselyyn vastanneet yritykset KOHDERYHMÄ Tekes ja Finpro koostivat 200 yrityksen listan. Lähteinä olivat Tekes, Finnpro, e-oppimiskeskuksen yritysrekisteri sekä Serious Gaming Clusterin jäsenyritykset. Yhteyshenkilöiden tiedot sekä liikevaihtoluvut haimme Asiakastiedolta. TULOSTEN YLEISTETTÄVYYS Koska toimiala on vielä nuori, ei sen määrittely eikä alalla toimivien yritysten rajaaminen ole yksiselitteistä. Tämän kyselyn tulokset antavat kuitenkin suuntaa toimialan nykytilasta ja tulevasta. AJANKOHTA Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa LOMAKKEEN LAATIMINEN JA TESTAAMINEN Tekes, Finpro ja 15/30 Research määrittelivät kysymykset ja laativat lomakkeen. 15/30 Research testasi lomakkeen toimivuutta viiden yrityksen kanssa etukäteen. Testiyritykset valitsi Tekes. Lomakkeeseen tehtiin joitakin parannuksia. AINEISTONKERUU Kysely toteutettiin ensisijaisesti sähköisenä. Kutsu lähetettiin 200 yrityksen edustajalle sähköpostitse. Noin 60 vastausta saatiin tätä kautta. Noin 15 vastausta saatiin täydennettyä puhelinhaastatteluin. Loput saatiin lähettämällä henkilökohtainen muistutus sähköpostitse. Kutsutut Vastanneet Vastaus -% KAIKKI % Liikevaihto 2013 Pieni ( 10 M ) % Keskisuuri ( 50 M ) % Suuri (> 50 M ) % ei liikevaihtoa / ei tiedossa % 7

8 Taustatiedot RAPORTISSA TARKASTELTAVAT ALARYHMÄT Tulosten tulkinnan kannalta on mielekästä tarkastella mikro- ja pk-yrityksiä erillään suuryrityksistä tiettyjen kysymysten osalta. Luokituksen perustana käytettiin 2014 liikevaihtoa. Lisäksi oppilaitokset eroteltiin omaksi alaryhmäkseen toiminnan erilaisen luonteen vuoksi. 50 % VASTANNEISTA YRITYKSISTÄ ON OLLUT VIENTIÄ NUORET YRITYKSET Vastanneista yrityksistä 38 on perustettu vuonna 2010 tai sen jälkeen kuudelle ei ole ehtinyt kertyä liikevaihtoa 2014 mennessä. Yritysluokitus, Vastanneiden lukumäärä (n=92) 46 vastanneista yrityksistä ei ole ollut ulkomailta tulevaa liikevaihtoa 2014 mennessä. 13 näistä yrityksistä ei ole vientitavoitetta Neljällä näistä yrityksistä ei ole oppimisalan liikevaihtotavoitetta 2017 tai se on on 0. Mikroyritys (alle 2M) Pieni (2M-10M) Keskisuuri (10M-50M) Suuri (yli 50M) Oppilaitos

9 2. Vientituotteet Tuotekategoriat, kohderyhmät, tyypillinen maksaja

10 Kyselyssä käytettyjä määritelmiä Oppimisratkaisulla tarkoitamme tuotetta, jonka pääasiallinen myyntiargumentti on oppimisen edistäminen. Liikevaihdolla ja viennillä tarkoitamme kaupallisen myynnin kautta asiakkailta saatavia tuloja - ei yhteistyöhankkeitten budjetteja. 10

11 Oppijakohderyhmä ikäluokittain hyvin tasainen Minkä ikäryhmien oppimiseen tuotteenne kohdistuu? Tässä tarkoitamme tuotteita, joiden päämyyntiargumentti on oppiminen. Voit valita useamman (n=92) 3-6 v. (päiväkoti-ikäiset) 22% 7-12 v. (alakouluikäiset) v. (yläkouluikäiset) v. (lukiolaiset) Yli 16 v. ammattiin opiskelevat (ammattikoulut) Yli 18 v. opiskelijat (korkeakoulut ja yliopistot) Työntekijät ja työnhakijat Aikuiset kuluttajat 42% 46% 38% 42% 45% 38% 34% 11

12 Ehdotus oppimisalan tuoteluokituksesta ANNOIMME SEURAAVAT VASTAUSVAIHTOEHDOT ESIMERKKEINEEN Fyysiset oppimisympäristöt - suunnittelu, rakentaminen, tilat, kalusteet Fyysinen oppimateriaali - kirjat, pelit, robotiikka, käsityö/kemia/yms materiaalit Multimedia-laitteet - näytöt, projektorit, tabletit, tietokoneet, videoneuvottelulaitteet, printterit, kamerat, audio, oheislaitteet Tietoverkkoinfrastruktuuri - laajakaista, langattomat verkot, serverit, tietoturva Tekniset palvelut - verkkojen suunnittelu, helpdesk ja lähituki, laitteiden ja ohjelmistojen päivitys, ylläpito ja integrointi Digitaaliset oppimisympäristöt - tiedonhallinta, käyttäjien oma materiaalituotanto, julkaisu, jakelu, kommunikaatio, hallinnon ohjelmistot Digitaaliset oppimateriaalit - ohjelmistot, e-kirjat, videot, pelit, sovellukset Muut ohjelmistot - skaalautumisen komponenttina Opetusalan palvelut - konsultointi, täydennyskoulutus, tutkinnon sopimuskoulutus, opettajankoulutus, kurssit, opetussuunnitelmat Yksityiskoulut - koulujen suunnittelu ja operatiivinen toiminta Muu, mikä? 12

13 Yleisin päätuote digitaaliset oppimateriaalit Mihin tuotekategoriaan päätuotteenne kuuluu? Voit valita 1-2 (n=92) Digitaaliset oppimateriaalit 54% Digitaaliset oppimisympäristöt 41% Opetusalan palvelut 24% Fyysinen oppimateriaali Ohjelmistot Fyysiset oppimisympäristöt Yksityiskoulut Multimedia-laitteet Muu? Tietoverkkoinfrastruktuuri Tekniset palvelut 12% 11% 7% 4% 3% 3% 2% 1% 13

14 Toissijainen tuotekategoria opetusalan palvelut Missä muissa kategorioissa tarjoatte ratkaisuja? Voit valita useamman (n=92) Opetusalan palvelut Digitaaliset oppimisympäristöt Ei muita/ei mikään edellisistä Digitaaliset oppimateriaalit Ohjelmistot 34% 28% 25% 24% 22% Muu? Yksityiskoulut Multimedia-laitteet Fyysiset oppimisympäristöt Tekniset palvelut 9% 5% 4% 3% 3% 14

15 Tuotteen tyypillinen maksaja julkinen oppilaitos Kuka tyypillisesti toimii tuotteenne maksajana? Voit valita useamman (n=92) Julkinen oppilaitos 60% Kunta tai kaupunki 48% Yritys 42% Yksityinen oppilaitos 41% Yksityishenkilö (käyttäjä tai käyttäjän vanhempi) Valtio, ministeriö 27% 25% Muu, mikä? 2% 15

16 3. Liikevaihdon kehitys

17 Oppimisalan vienti 268 M vuonna 2014 Liiketoiminta - vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto (n=92) Yrityksen kokonaisliikevaihto Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus)

18 *Koska vastaajista alle viisi luokitellaan liikevaihdon perusteella suuryrityksiksi, ei tätä joukkoa analysoida. Raportissa keskitytään tästä eteenpäin pääasiassa mikroja pk-yritysten joukkoon (n=81) ja oppilaitoksiin (n=9) 18

19 Liiketoiminta / mikro- ja pk-yritykset Mikro- ja pk-yritysten liiketoiminta, vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (n=81) : % % Yrityksen kokonaisliikevaihto euroina Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite 19

20 Liiketoiminta / mikro- ja pk-yritykset Mikroyritys (alle 2M, n=73): tavoite Liikevaihto Oppimisratkaisujen osuus Viennin osuus Pk-yritys (2M-50M, n=8): Liikevaihto Oppimisratkaisujen osuus Viennin osuus

21 Liiketoiminta / Oppilaitokset Oppilaitosten liiketoiminta, vastanneiden yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (n=9) : - 40 % + 130% Oppilaitoksen kokonaisliikevaihto euroina Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite 21

22 Tärkeimmät vientimaat

23 Vientimaat 2014 Mistä maista oppimisratkaisujen liikevaihtonne tuli v. 2014? (valitse). Luvussa on yritysten valinnat laskettu yhteen. Maanosa yhteensä luvussa kaikki valinnat on laskettu yhteen. Suomi oli mainittu 59 kertaa. EUROOPPA YHTEENSÄ 109 Eurooppa 18 Ruotsi 13 Hollanti 9 Iso-Britannia / UK 9 Saksa 7 Muu* 7 Tanska 6 Venäjä 6 Norja 4 Belgia 3 EU-alue 3 Liettua 3 Puola 3 Sveitsi 3 Baltian maat 2 Italia 2 Latvia 2 Ranska 2 Slovakia 2 Viro 2 Espanja 1 Tsekki 1 Turkki 1 * MUU: Kazakstan (5), Irlanti, Itävalta, Kosovo, Luxemburg POHJOIS-AMERIKKA YHTEENSÄ 18 Pohjois-Amerikka 8 Yhdysvallat 7 Kanada 3 LATINALAINEN AMERIKKA YHTEENSÄ 14 Muu * 4 Latinalainen Amerikka 3 Brasilia 3 Meksiko 2 Chile 2 * MUU: Uruguay (2), Argentiina, Bolivia, Peru LÄHI-ITÄ YHTEENSÄ 14 Arabiemiraatit 4 Lähi-itä 3 Saudi-Arabia 3 Qatar 2 Kuwait 1 Oman 1 ETELÄ-AASIA YHTEENSÄ 4 Intia 2 Etelä-Aasia 2 KAAKKOIS-AASIA YHTEENSÄ 11 Kaakkois-Aasia 4 Indonesia 2 Thaimaa 2 Singapore 1 Vietnam 1 Australia 1 ITÄ-AASIA YHTEENSÄ 18 Kiina 8 Itä-Aasia 4 Japani 3 Muu? 2 Hong Kong 1 AFRIKKA YHTEENSÄ 4 Afrikka 2 Egypti 1 Etelä-Afrikka 1 23

24 Vientimaat 2014 yhteenlasketut maininnat maanosittain EUROOPPA:109 POHJOIS-AMERIKKA: 18 LATINALAINEN AMERIKKA: 14 AFRIKKA: 4 LÄHI-ITÄ: 14 ITÄ-AASIA: 18 KAAKKOIS-AASIA: 11 ETELÄ-AASIA: 4

25 Kiinnostavimmat vientimaat Mille markkinoille oppimisen alalla yrityksenne panostaa erityisesti seuraavan kolmen vuoden aikana (valitse)? Vaihtoehtoina yksittäisten maiden lisäksi oli myös maanosa tai laajempi alue. EUROOPPA: POHJOIS-AMERIKKA: LÄHI-ITÄ: ITÄ-AASIA: KAAKKOIS-AASIA: LATINALAINEN AMERIKKA: AFRIKKA: 4 11 ETELÄ-AASIA: 4 12 Vientimaa 2014 kiinnostavin vientimaa

26 Kiinnostavimmat vientimaat Mille markkinoille oppimisen alalla yrityksenne panostaa erityisesti seuraavan kolmen vuoden aikana? (valitse) Luvussa on yritysten valinnat laskettu yhteen. Maanosa yhteensä luvussa kaikki valinnat on laskettu yhteen. Suomi oli mainittu 44 kertaa. EUROOPPA YHTEENSÄ 170 Eurooppa 33 Ruotsi 20 Saksa 18 Iso-Britannia / UK 16 Norja 10 Tanska 10 Baltian maat 9 EU-alue 9 Hollanti 8 Espanja 7 Venäjä 6 Puola 5 Belgia 3 Ranska 3 Turkki 3 Viro 3 Italia 2 Sveitsi 2 Muu* 2 Liettua 1 * MUU: Kazakstan (2), Azerbaidzan POHJOIS-AMERIKKA YHTEENSÄ 37 Yhdysvallat 16 Pohjois-Amerikka 14 Kanada 7 LATINALAINEN AMERIKKA YHTEENSÄ 31 Latinalainen Amerikka 10 Brasilia 7 Chile 6 Meksiko 5 Muu* 3 * MUU: Peru (2), Bolivia, Costa Rica, Ecuador LÄHI-ITÄ YHTEENSÄ 52 Lähi-itä 14 Saudi-Arabia 12 Arabiemiraatit 11 Qatar 8 Oman 4 Kuwait 2 Muu? 1 * MUU: Abu Dhabi, Dubai ETELÄ-AASIA YHTEENSÄ 12 Intia 5 Etelä-Aasia 4 Bangladesh 2 Muu? 1 * MUU: Nepal KAAKKOIS-AASIA YHTEENSÄ 38 Kaakkois-Aasia 10 Singapore 9 Thaimaa 6 Vietnam 6 Indonesia 5 Malesia 2 AFRIKKA YHTEENSÄ 11 Etelä-Afrikka 3 Muu? 2 Afrikka 5 Egypti 1 *MUU: Libya, Kenia ITÄ-AASIA YHTEENSÄ 57 Kiina 23 Itä-Aasia 11 Japani 9 Etelä-Korea 7 Hong Kong 4 Taiwan 3 LISÄKSI: Australia (3) 26

27 Kolme kiinnostavinta vientimarkkinaa, katsaus Jotkut vastaajista hakevat kasvua kahdelta tai kolmelta alueelta, minkä vuoksi lukuja ei seuraavassa tarkastelussa ole mielekästä laskea yhteen. LÄHI-ITÄ ITÄ-AASIA KAAKKOIS-AASIA

28 Lähi-idästä kasvua tavoittelee 17 mikro- tai pk-yritystä Lähi-idästä kiinnostuneiden yritysten liiketoiminta kokonaisuudessaan, vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (mikro- ja pk-yrityksiä 17) Yrityksen kokonaisliikevaihto euroina : % % Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite NÄISTÄ YRITYKSISTÄ 100 %:lla on kansainvälinen kasvustrategia 52 % tavoittelee kansainvälistä sijoittajaa tarve pääomasijoituksille 6,4 M vuosina rekrytointiaikeet koulutusvientiin yhteensä 191 hlö kahden vuoden sisällä 28

29 Itä-Aasiasta kasvua tavoittelee 24 mikro- tai pk-yritystä Itä-Aasiasta kiinnostuneiden yritysten liiketoiminta kokonaisuudessaan, vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (mikro- ja pk-yrityksiä 24) Yrityksen kokonaisliikevaihto euroina : % % Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite NÄISTÄ YRITYKSISTÄ 96 %:lla on kansainvälinen kasvustrategia 68 % tavoittelee kansainvälistä sijoittajaa tarve pääomasijoituksille 15,5 M vuosina rekrytointiaikeet koulutusvientiin yhteensä 295 hlö kahden vuoden sisällä 29

30 Kaakkois-Aasiasta kasvua tavoittelee 15 mikro- tai pk-yritystä Kaakkois-Aasiasta kiinnostuneiden yritysten liiketoiminta kokonaisuudessaan, vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (mikro- ja pk-yrityksiä 15) Yrityksen kokonaisliikevaihto euroina : % % Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite NÄISTÄ YRITYKSISTÄ 89 %:lla on kansainvälinen kasvustrategia 72 % tavoittelee kansainvälistä sijoittajaa tarve pääomasijoituksille 8,5 M vuosina rekrytointiaikeet koulutusvientiin yhteensä 148 hlö kahden vuoden sisällä 30

31 Kolmen kiinnostavimman markkinan erityispiirteitä Kyseisistä alueista kiinnostuneiden mikro-ja pk-yritysten vastauksissa korostuvat asiat: KAIKILLE YHTEISTÄ Koulutusvientiyhteistyö muiden suomalais-yritysten kanssa koetaan keskimääräistä tärkeämpänä kasvun mahdollistajana. Kuntien hankinnat ja niistä saatavat referenssit koetaan keskimääräistä vähemmän tärkeinä. LÄHI-ITÄ Tutkintomyynnin mahdollistaminen nähdään tärkeänä. Kasvun rahoituksena pääomasijoittaja on ollut keskimääräistä tärkeämpi. Käyttäjätestit suomalaisissa kouluissa nähdään keskimääräistä vähemmän tärkeinä. ITÄ-AASIA Yhteinen brändi yhteistyössä muiden suomalaisten yritysten kanssa ja vaikuttaminen toimialajärjestönä koetaan tärkeinä Vuosina kasvu aiotaan rahoittaa erityisesti Tekesin ja pääomasijoittajan avulla. KAAKKOIS-AASIA Innovatiivisen kouluratkaisun toteuttaminen ulkomaille nähdään keskimääräistä tärkeämpänä yritysyhteistyön muotona. Tutkimuspalveluista uuden tuotteen pedagogisten vaikutusten arviointi, teknologian tutkimus ja kehitys, käyttäjäpalautteen kerääminen living lab ympäristöissä sekä kansainvälisten tutkimusryhmien osaaminen ja verkostot koetaan keskimääräistä tärkeämpänä. Vuosina kasvu aiotaan rahoittaa Tekesin ja Pääomasijoittajan avulla. 31

32 4. Kasvu ja rahoitus Yrityksen kilpailukyvyn ydintekijät, tärkeimmät kehityskohteet sekä rekrytointiaikeet

33 Koulutusviennin strategiset tavoitteet Onko strategiassanne määritelty kansainvälisen liiketoiminnan tavoitteet? (n=92) KYLLÄ 76 % mikro- tai pk-yritys 77 % suuryritys 100 % oppilaitos 67 % 33

34 Rekrytointiaikeet koulutusviennin parissa Koulutusviennin parissa työskentelevien henkilöiden lukumäärä v ja rekrytointiaikeet v (n=81) REKRYTOINTIAIKOMUKSET 81 yritystä on aikomus rekrytoida 563 uutta työntekijää koulutusviennin tehtäviin tulevan kahden vuoden sisällä henkilöä yhteensä rekrytointiaikeet v työntekijämäärä v MIKRO- JA PK-YRITYSTEN REKRYTOINTIAIKEET YHTEENSÄ 484 HENKILÖÄ Koulutusviennin parissa työskenteli v henkilöä yrityskohtainen keskiarvo = 7 hlö mediaani = 4 hlö Yrityksillä on aikomus vuosien aikana rekrytoida 484 henkilöä lisää yrityskohtainen keskiarvo = 6 hlö mediaani = 3 hlö 34

35 Rekrytointiaikeet tuotannossa ja myynnissä Koulutusviennin parissa työskentelevien henkilöiden lukumäärä v ja rekrytointiaikeet v (n=81) TULEVINA VUOSINA MYYNNILLINEN ETUNOJA Uudet työtehtävät ovat lähivuosina suhteellisesti enemmänkin myyntipainotteisia (+ 84 %, eli 200 henkilöä). Henkilömäärällisesti tuotanto vetää enemmän (+ 37 %, 363 henkilöä) tuotannossa eli toteutuksessa vientityön parissa eli "myynnin eturintamassa" rekrytointiaikeet v työntekijämäärä v MIKRO- JA PK-YRITYSTEN REKRYTOINTIAIKEET V Viennin eturintamaan, myynnillisiin tehtäviin yhteensä 179 henkilöä keskiarvo = 2 hlö mediaani = 1 hlö Tuotantoon yhteensä 305 tuotantoon keskiarvo = 4 hlö mediaani = 2 hlö 35

36 Yrityksen kilpailukyvyn ydin tällä hetkellä Mihin yrityksenne nykyinen kilpailukyky perustuu? Voit valita useamman (n=92) Asiakasymmärrys ja -kontaktit Henkilöstön osaaminen Konseptointi, tuotteistus Yhteistyökumppanit ja - Teknologia Brändi Palveluliiketoiminta Myynti, sis. jakelukanavat Liiketoimintamalli Johdon osaaminen Markkinointi Muu? 4% 58% 55% 49% 40% 36% 32% 30% 28% 27% 24% 75% TAUSTAOLETUS: Vaikuttavuus oppimistuloksiin on kaikkia toimialalla yhdistävä tekijä, mikä mainittiin kysymyksen asettelussa. Yritysten nykyisen kilpailukyvyn ytimessä ovat: Asiakasymmärrys ja asiakaskontaktit Henkilöstön osaaminen Konseptointi ja tuotteistus Muu -vastauksen takaa löytyvät maininnat: Sisältö (2) Vikkelyys ja innovatiivisuus Tuotteen laatu 36

37 Tärkeimmät kehitysalueet lähivuosina Mitä osa-aluetta aiotte seuraavaksi kehittää? Voit valita useamman (n=92) Myynti, sis. jakelukanavat Markkinointi Konseptointi, tuotteistus Yrityksen kansainvälistyminen Yhteistyökumppanit ja - sopimukset Liiketoimintamalli Teknologia Henkilöstön osaaminen Asiakasymmärrys ja -kontaktit Johdon osaaminen Brändi Palveluliiketoiminta Muu? 46% 38% 35% 30% 26% 23% 23% 16% 13% 12% 10% 5% 57% Yritykset näkevät tärkeimpinä kehitysalueinaan: Myynnin, sisältäen jakelukanavat Markkinoinnin Konseptoinnin ja tuotteistuksen Muu -vastauksessa mainitaan: Lisää tuotteita Sähköiset ympäristöt Sisältö Vaikuttavuuden mittaaminen ja sen todistaminen Yrityksen kansainvälistyminen ei ollut vaihtoehtona nykyistä kilpailukykyä arvioitaessa. 37

38 Kuilu yrityksen ydinkilpailukyvyn ja kehitysalueiden välillä Mihin yrityksenne nykyinen kilpailukyky perustuu? Mitä osa-aluetta aiotte seuraavaksi kehittää? Asiakasymmärrys ja -kontaktit Henkilöstön osaaminen Konseptointi, tuotteistus Yhteistyökumppanit ja - sopimukset Teknologia Brändi Palveluliiketoiminta Myynti, sis. jakelukanavat Liiketoimintamalli Johdon osaaminen Markkinointi Yrityksen kansainvälistyminen 75% 16% 58% 23% 55% 38% 49% 30% 40% 23% 36% 12% 32% 10% 30% 57% 28% 26% 27% 13% 24% 46% 35% Lähivuosina yritykset haluavat kehittyä kansainvälistymisen lisäksi erityisesti Myynnissä ja jakelukanavissa (30 % 57 %) Markkinoinnissa (24 % 46 %) Kehitystyötä ei unohdeta myöskään Liiketoimintamallin kehittämisessä Johdon osaamisessa Teknologian kehittämisessä Konseptoinnissa ja tuotteistuksessa Vähiten erityshuomiota seuraavaksi kaipaavat Asiakasymmärrys ja kontaktit (75 % 16 %) Henkilöstön osaaminen (58 % 23 %) Brändi (36 % 10 %) 38

39 Käytetyt rahoitusinstrumentit Mitä rahoitusinstrumentteja yrityksenne on käyttänyt tähän mennessä kasvun mahdollistamiseksi? (n=92) Yrityksen tulorahoitus Tekes Perustajan sijoitus ELY-keskus Finnvera Pankkilaina Perhe ja tuttavat sijoittajina Pääomasijoittaja Bisnesenkeli EU Muu? Joukkorahoitus Teollisuussijoitus 32% 24% 15% 14% 13% 7% 7% 3% 1% 42% 53% 78% 64% Muina mainittu seuraavat: Forum Virium Opetusministeriö Vaihtovelkakirja Keksintösäätiö AVEK Apurahat Vain 23 yritystä kertoi rahoituksen euromäärän, minkä vuoksi sitä ei tässä eritellä. 39

40 Suunnitellut rahoituslähteet Mitä rahoitusinstrumentteja aiotte hyödyntää kansainvälisen kasvun rahoittamiseksi vuosien aikana? (n=92) Emme tarvitse Tekes Pääomasijoittaja ELY-keskus Bisnesenkeli EU Finnvera Muu, mikä? Perustajan sijoitus Pankki Joukkorahoitus Teollisuussijoitus Perhe ja tuttavat 23% 21% 20% 18% 14% 14% 12% 11% 7% 5% 3% 33% 58% Muina mainittu seuraavat: Yrityksen tulorahoitus (5) Finnpartnership (2) Partnerirahoitus Kohdemarkkinoillamme toimivat rahoittajat VTT Juuri mikään instrumentti ei ole oppilaitoksen käytössä 40

41 Aikeet kansainvälisen sijoittajan hankkimiseksi Onko tavoitteenne hankkia yritykseenne kansainvälinen sijoittaja? (n=92) Kansainvälisen sijoittajan hankkimisen tarve kasvaa koulutusviennin liikevaihto-tavoitteiden myötä (n=92, vientitavoiteluokka 2017) KYLLÄ 43 % 56% 67% mikro- tai pk-yritys (n=81) 48 % oppilaitos (n=9) 11 % 18% 31% 0 tai ei vastausta alle M yli 3 M 41

42 Tarve kerätä pääomaa sijoittajilta Paljonko edellisestä aiotte kerätä yksityisenä pääomana sijoittajilta vuosien aikana? (luokiteltu, n=92) yritystä vastasi euromääräiseen kysymykseen. Joukossa on vain mikroyrityksiä. Yksityisenä pääomana sijoittajilta vastanneet mikroyritykset aikovat kerätä Yhteensä noin 26 miljoonaa euroa Mediaani eli keskimmäinen mainittu summa on Keskiarvo on yritystä ei halunnut vastata tai niillä ei ollut tarvetta kerätä pääomaa sijoittajilta. 0 / ei vastausta alle

43 Mikroyritysten tarve pääomasijoituksille yrityksen yhteenlaskettu tarve 43

44 Mikro- ja pk-yritysten sekä oppilaitosten rahoitustarpeet Mitä suuruusluokkaa rahoitustarpeenne ovat vuosina ? (n=81, mikro- ja pk-yritykset) Noin puolelle yrityksistä ja 80 % oppilaitoksista rahoitustarve on luokkaa % 47% alle % 19% 4% 0% 1 Miljoonaa 10 Miljoonaa Miljoonaa (n=9, oppilaitokset) Vastausvaihtoehdot olivat: alle Miljoonaa (esim. liiketoiminnan kärkihanke) 10 Miljoonaa (esim. liiketoiminta-alueen kehittäminen itsenäisesti) Miljoonaa (esim. liiketoiminnan kehittäminen yritysostojen kautta) 11% 11% 0% 0% alle Miljoonaa 10 Miljoonaa Miljoonaa 44

45 Mikroyritysten viisi tärkeintä rahoituslähdettä vientitavoitteen suuruuden mukaan Vientitavoite 2017 < (mikroyritykset, n=22) Vientitavoite M (mikroyritykset, n=20) Vientitavoite 2017 > 3M (mikroyritykset, n=16) Tekes 64% Tekes 80% Tekes 75% Pääomasijoittaja 27% Pääomasijoittaja 50% Pääomasijoittaja 75% ELY-keskus 27% ELY-keskus 30% Bisnesenkeli 56% EU 23% Perustajan sijoitus 30% Joukkorahoitus 25% Finnvera 18% EU 25% ELY-keskus 19% 45

46 5. Yhteistyö ja tukipalvelut Merkittävimmät tukitoimet ja tarpeellisimmat tutkimuspalvelut

47 Yhteistyö muiden suomalaisyritysten kanssa Miten aiotte tehdä yhteistyötä muiden suomalaisyritysten kanssa? (n=92) Kokemusten vaihto, tiedonjako Koulutusvientiyhteistyö Kokonaiskonseptit Innovatiivisen kouluratkaisun toteuttaminen ulkomaille Innovatiivisen kouluratkaisun toteuttaminen Suomeen Omistusjärjestelyt Yhteinen brändi Vaikuttaminen toimialajärjestönä Muu, mikä? 61% 57% 41% 40% 32% 22% 18% 17% 10% Muina mainittu seuraavat: Osana seriuos gaming clusteria Ratkaisujen integrointi Tuotekehitystä, yhteismarkkinointia kokonaiskonsepteina ja markkinan konsolidointia Sisällöntuotanto, tekijöiden kontaktointi Palvelujen integrointi Alihankintaverkosto Laajempaa verkostoa kvkoulutusorganisaatioiden kanssa Ihan mikä vaan olisi parannusta nykytilanteeseen, jossa firmat lähinnä puuhastelevat itsekseen 47

48 Vientiä tukevat tärkeimmät julkiset toimet Mitkä kotimaiset toimet edistäisivät parhaiten kansainvälisen liiketoimintanne kehittymistä? Valitse max viisi. (n=92) Opettajien ammatillinen kehittäminen ja uusien menetelmien käyttöönottokyky Yritystoiminnan yleiset edellytykset (verotus, sääntely, työehtosopimukset) Team Finland vienninedistämispalvelut Kuntien hankinnat ja niistä saatavat referenssit Oppimisalan tutkimus- ja kehitysympäristön vahvistaminen Kansallisen koulutuspilven käyttöönotto ja konseptointi Muun infrastruktuurin kehitys esim. laajakaistayhteydet tai 1:1 laitepolitiikka Tutkintomyynnin mahdollistaminen Yrityskiihdyttämön perustaminen alalle Muu, mikä? 57% 48% 41% 34% 34% 23% 23% 23% 21% 10% Muina mainittu seuraavat: Clusterille paukkuja tehdä yhteistyötä yliopistojen (tutkimus) ja oppilaitosten (kokeilukouluverkostot) kanssa FLF:n toimiminen aktiivisena tarjousaparaattina eikä vain syötteiden antajana Tukea markkinointiin Oppilaitosten hankinnat Vientitoiminnan järkevät tukitoimet; nyt vientihankkeet tehty suuryritysten ja koulujen lähtökohdista, ei startupien lähtökohdista. Pitkäaikainen riskinottokyky rahoituksen kautta Yliopistoyhteistyö 48

49 Tarpeellisimmat tutkimuspalvelut Minkälaisia tutkimuspalveluita yrityksenne haluaisi ostaa? (n=92) Uuden tuotteen pedagogisten vaikutusten arviointi Käyttäjätestit ulkomaisissa kouluissa Pedagogian tutkimus ja kehitys Suomessa hyväksytty' sertifiointi Käyttäjätestit suomalaisissa kouluissa Käyttäjäpalautteen kerääminen living lab ympäristöissä Kansainvälisten tutkimusryhmien osaaminen ja verkostot Teknologian tutkimus ja kehitys Liiketoiminnan tutkimus ja kehitys Mahdollisuus tutkimustulosten hyödyntämiseen ensimmäisten Muu, mikä? 48% 38% 33% 28% 26% 22% 21% 17% 17% 13% 10% Muina mainittu seuraavat: Tuki ja tutkimus uusien markkinoiden avaamiseksi Markkinatutkimus eli mikä taho ja kuka henkilö on valmis ostamaan ja mitä / Kiinan Intian markkinatutkimus / Markkinatutkimus potentiaaliseen kohdemaahan Maakohtainen sertifiointi Myyntityötä tukevat tutkimukset, esim liidikartoitukset Digitaalisten oppimisratkaisujen käytön oppimistulokset vs. perinteiset menetelmät / Mittaaminen 49

50 6. Visio alan tulevaisuudesta Mitkä trendit vaikuttavat voimakkaimmin? Minkälainen toimiala palvelee oppimisen tarpeita vuonna 2020?

51 Merkittävimmät kasvuun vaikuttavat teknologiatrendit Minkä trendien arvioitte vaikuttavan voimakkaimmin oppimisalan liiketoimintanne kehittymiseen? (n=92) Digitaalinen oppimateriaali Mobiilisuus Online kurssituotannot Adaptiivisuus ja personointi Digitaalinen liiketoiminta yleisesti Pelit Sosiaalinen media Muu, mikä? Tietoturva 55% 49% 35% 34% 32% 29% 18% 3% 2% Muina mainittu seuraavat: e-portfoliot ja Open Badges-standardi Etäoppiminen verkon välityksellä lukio-opetuksessa Digitaalinen ympäristö simuloinnissa 51

52 Merkittävimmät kasvuun vaikuttavat yhteiskunnalliset trendit Minkä trendien arvioitte vaikuttavan voimakkaimmin oppimisalan liiketoimintanne kehittymiseen? (n=92) Valtioiden investoinnit koulutukseen Koulujen tietoteknologiavalmius kokonaisuutena Tulevaisuuden koulun kehittäminen Uudet pedagogiset menetelmät, mainitse Työnantajien investoinnit koulutukseen Kuluttajien älylaitteiden yleistyminen Opettajien tietoteknologiset valmiudet Kuluttajien investoinnit koulutukseen Koulujen päätelaitehankinnat Muu, mikä? Laajakaistainfrastruktuurin kattavuus Julkisten hankintojen uudet mallit 42% 34% 34% 30% 28% 27% 22% 14% 13% 13% 10% 8% Muina mainittu seuraavat: Kansainvälinen talouskriisi Lisääntyvä kustannustehokkuustarve / Yhteiskunnan digitalisoituminen / Digitaalistuminen kustannussyistä Kuluttajien valistuneisuus digioppimisen mahdollisuuksista / Digitaalisten sisältöjen kasvu ja saatavuus / Digitaalisen oppimisen arkipäiväistyminen Tutkintojen maksullisuus Tarve tasa-arvoisiin oppimisratkaisuihin kunnissa EU-tuki asiakkaille Oppimistiedon analysointi Oppilaiden valmiudet käyttää laitteita Lasten hyvinvointiin panostaminen 52

53 Merkittävimmät kasvuun vaikuttavat uudet pedagogiset menetelmät Minkä trendien arvioitte vaikuttavan voimakkaimmin oppimisalan liiketoimintanne kehittymiseen? (n=92) Valtioiden investoinnit koulutukseen Koulujen tietoteknologiavalmius kokonaisuutena Tulevaisuuden koulun kehittäminen Uudet pedagogiset menetelmät, mainitse Työnantajien investoinnit koulutukseen Kuluttajien älylaitteiden yleistyminen Opettajien tietoteknologiset valmiudet Kuluttajien investoinnit koulutukseen Koulujen päätelaitehankinnat Muu, mikä? Laajakaistainfrastruktuurin kattavuus Julkisten hankintojen uudet mallit 14% 13% 13% 10% 8% 22% 34% 34% 30% 28% 27% 42% Mainitut uudet pedagogiset menetelmät: Blended learning / Hajautettu oppiminen: opitaan, missä satutaan olemaan, ei fyysistä tapahtumaa, monimuotoisuus / Open classroom / Flipped classroom Problem based learning / Tutkiva oppiminen / Tekemällä oppiminen / Design learning Verkko-oppiminen / Etäopetus / Etäopetuksen tehostuminen / Pelioppiminen / Pelillistäminen / Game based learning / Simulaatiot / Informaali oppiminen Yhteisöllinen oppiminen / Vertaisoppiminen / Kaikki osallistuvuutta lisäävät ja ryhmätyöskentelyn sallivat metodit / Eri organisaation välistä yhteistyön tiedonkulkua / Yhteistyötä Mooc / Massive Open Online Course Viktoriaanisen ajan koulun mureneminen / Uudenlaisen oppimisen ymmärtäminen ja sen huomioiminen pedagogiikassa (esim. uudenlaisen matematiikan oppimisen ymmärtäminen) / Parannusta opetussisältöön Oppimisen iloa tukeva menetelmä / Keskittyminen osaamisen palkitsemiseen, henkilökohtaisuus 53

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY Jorma Kaimio toimitusjohtaja CMD, 2003 2 Liikevaihto, milj. euroa EBITA, milj. euroa 80 70 60 2,6 1,1 1,1 16,1 1,3 1,4 5,0 12,7 50 40 30 20 10 0-10 1,6 1,0 13,4 11,8 17,0 15,1 14,7 31,3 44,2 29,2 37,9-6,6-6,7-5,9-7,9

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Pasi Mattila Jukka Miettunen. Tulevaisuuden koulu -ohjelma. Future School Of Finland City of Oulu

Pasi Mattila Jukka Miettunen. Tulevaisuuden koulu -ohjelma. Future School Of Finland City of Oulu Pasi Mattila Jukka Miettunen Tulevaisuuden koulu -ohjelma Future School Of Finland City of Oulu Tulevaisuuden koulu -ohjelma Oulun kaupunki, Oulun seutu ja opetustoimi ovat visiossaan ja strategiassaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

FinlandCare-ohjelman ydin

FinlandCare-ohjelman ydin FinlandCare-ohjelman ydin 2015-2016 Suomalaisten terveysalan palveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edellytyksien parantaminen. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan tukeminen. Hoito-, hoiva

Lisätiedot

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus Talousneuvosto Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Megatrendit Globalisaatio Isoin myllerrys tapahtunut myös Suomen kannalta Maailman

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa

Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa Kv-tutkinto-opiskelijoiden koulutus voittoa tuottavaksi liiketoiminnaksi? Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa Kv-kevätpäivät 2013 Paula.Merikko@csc.fi* *Esitys pohjautuu

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Team Finland - kuinka vastata yritysten huutoon? Outi Ervasti Lapin EK-foorumi, Rovaniemi

Team Finland - kuinka vastata yritysten huutoon? Outi Ervasti Lapin EK-foorumi, Rovaniemi Team Finland - kuinka vastata yritysten huutoon? Outi Ervasti Lapin EK-foorumi, Rovaniemi 15.12.2016 Sijoitus IMD:n kilpailukykyvertailussa 0 2016 5 Tanska 6 10 15 Suomi 20 20 Ruotsi 5 25 Norja 9 Tanska

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot Kansainvälistymis ja kaupanestekysely Keskeiset havainnot Taustaa: vientiyritysten määrä EK:n yrityskyselyissä Vientiyritysten lukumäärä* 25 000 20 000 15 000 16 000 19 000 20 000 21 000 000 5 000 0 2008

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2015. Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, kevät 2015. Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 1 16 17 17 Palvelut 7 9 Muut 1 3 0 30 0 0 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 1 alueraportti,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA 22.10.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2

Lisätiedot