Koulutusvienti. Kysely oppimisalan yrityksille 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusvienti. Kysely oppimisalan yrityksille 2015"

Transkriptio

1 Koulutusvienti Kysely oppimisalan yrityksille 2015

2 Esipuhe Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmassa ( ) yritykset, tutkijat ja koulut kehittivät yhdessä uusia ratkaisuja oppimisen muuntuviin tarpeisiin. Tekesin fokus on kansainvälisesti skaalattavissa kaupallisissa ratkaisuissa. Näin päämäärämme on ollut yhteinen Team Finlandin koulutusviennin edistämistoimien kanssa. Koska oppimisen markkina on murroksessa monellakin tapaa, halusimme luoda ensikatsauksen tämän uuden toimialan yrityksiin, rakenteeseen ja kasvupotentiaaliin. Uuden toimialan ollessa kyseessä tässä kyselyssä vasta hahmottui alaan kuuluvien yritysten joukko, tuotesegmentit ja kasvun suunnat. Toivomme, että tulevaisuudessa kuva täsmentyy ja täydentyy alan kehittymisen myötä. Kiitämme Finpron Future Learning Finland ohjelmaa yhteistyöstä ja toivotamme yrityksille mitä parhainta menestystä! Helsingissä , Suvi Sundquist Oppimisratkaisut-ohjelman päällikkö Tekes Kyselyn toteutti ja vastaukset koosti 15/30 Research. Lisätietoja: Heini Karppinen ja Markus Keränen 1

3 Kuusi päähavaintoa kyselyn tuloksista 1. NUORI ALA 41 % vastaajista on nuoria, alle 5v. yrityksiä. Vientiä tekee vain muutama liikevaihdoltaan keskisuuri tai suuri yritys. Yritykset näkevät vientiyhteistyön tärkeänä alaa kehittävänä toimena, mutta eivät koe toimialajärjestöä vielä oleellisena. 2. VIENTIIN VAHVEMPI FOKUS Ottaen huomioon yritysten tyypillinen mikrokoko kansainvälinen liiketoiminta hajaantuu yllättävän laajalle, joka puolelle maailmaa. Digitaalinen liiketoiminta toki mahdollistaa tämän, mutta markkinointiresurssien fokusointi vaatinee uudelleen arviointia. Ilahduttavasti yritysten rekrytointiaikeet painottuvat myyntiin ja markkinointiin. 3. KASVUPOTENTIAALI SUURIN MIKROYRITYKSISSÄ Kasvuhalu on suurin mikrokokoisissa yrityksissä, joita myös vastaajissa oli eniten. Tämän joukon erityispiirteet ja -tarpeet kannattaisi huomioida alaa kehitettäessä mm. edistämällä sijoitusaktiivisuutta. 4. LÄHI-ITÄ JA ITÄ-AASIA KASVAVIA KIINNOSTUKSEN KOHTEITA Kiina on yksittäinen kiinnostavin maa. Eurooppa säilyy tärkeimpänä alueena. 5. YRITYKSET HALUAVAT KEHITTYÄ MYYNNISSÄ JA MARKKINOINNISSA Asiakasymmärrys ja henkilöstön osaaminen nähdään vahvuuksina jo nyt. Lähivuosina yritysten rekrytoinnit keskittyvät suhteellisesti enemmän myyntiin ja markkinointiin kuin tuotantoon. Rekrytoinnit naapurialoilta auttavat kehittämään myös oppimisalaa. 6. VIENNIN TUKI KOTIMAASSA Uusien menetelmien käyttöönottokyky suomalaisissa kouluissa nähdään tärkeimpänä vientiä tukevana kotimaisena toimena. Toiseksi tärkeimpänä vientiä edistävänä kotimaisena toimena nimetään yritystoiminnan yleisten edellytysten, kuten sääntelyn, verotuksen ja työehtojen helpottaminen. 2

4 Kuusi avainlukua oppimisalalta Vastaajien kokonaisvienti vuonna 2014: 268 M Mikro- ja pk-yritysten osalta: 13 M toteutunut vienti M vientitavoite 2017 Vastaajien henkilöstömäärä 2014, mediaani, koulutusviennin parissa työskentelevät: 4 Ulkopuolisten sijoitusten tarve M Yhteenlaskettu rekrytointitarve hlöä

5 Sisällys 1. Taustatiedot 2. Vientituotteet 3. Liikevaihdon kehitys Kasvu ja rahoitus 5. Yhteistyö ja tukipalvelut 6. Visio alan tulevaisuudesta 7. Liitteet

6 1. Taustatiedot Tietoa tutkimuksesta ja tutkittavista

7 Kyselyyn vastanneet yritykset KOHDERYHMÄ Tekes ja Finpro koostivat 200 yrityksen listan. Lähteinä olivat Tekes, Finnpro, e-oppimiskeskuksen yritysrekisteri sekä Serious Gaming Clusterin jäsenyritykset. Yhteyshenkilöiden tiedot sekä liikevaihtoluvut haimme Asiakastiedolta. TULOSTEN YLEISTETTÄVYYS Koska toimiala on vielä nuori, ei sen määrittely eikä alalla toimivien yritysten rajaaminen ole yksiselitteistä. Tämän kyselyn tulokset antavat kuitenkin suuntaa toimialan nykytilasta ja tulevasta. AJANKOHTA Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa LOMAKKEEN LAATIMINEN JA TESTAAMINEN Tekes, Finpro ja 15/30 Research määrittelivät kysymykset ja laativat lomakkeen. 15/30 Research testasi lomakkeen toimivuutta viiden yrityksen kanssa etukäteen. Testiyritykset valitsi Tekes. Lomakkeeseen tehtiin joitakin parannuksia. AINEISTONKERUU Kysely toteutettiin ensisijaisesti sähköisenä. Kutsu lähetettiin 200 yrityksen edustajalle sähköpostitse. Noin 60 vastausta saatiin tätä kautta. Noin 15 vastausta saatiin täydennettyä puhelinhaastatteluin. Loput saatiin lähettämällä henkilökohtainen muistutus sähköpostitse. Kutsutut Vastanneet Vastaus -% KAIKKI % Liikevaihto 2013 Pieni ( 10 M ) % Keskisuuri ( 50 M ) % Suuri (> 50 M ) % ei liikevaihtoa / ei tiedossa % 7

8 Taustatiedot RAPORTISSA TARKASTELTAVAT ALARYHMÄT Tulosten tulkinnan kannalta on mielekästä tarkastella mikro- ja pk-yrityksiä erillään suuryrityksistä tiettyjen kysymysten osalta. Luokituksen perustana käytettiin 2014 liikevaihtoa. Lisäksi oppilaitokset eroteltiin omaksi alaryhmäkseen toiminnan erilaisen luonteen vuoksi. 50 % VASTANNEISTA YRITYKSISTÄ ON OLLUT VIENTIÄ NUORET YRITYKSET Vastanneista yrityksistä 38 on perustettu vuonna 2010 tai sen jälkeen kuudelle ei ole ehtinyt kertyä liikevaihtoa 2014 mennessä. Yritysluokitus, Vastanneiden lukumäärä (n=92) 46 vastanneista yrityksistä ei ole ollut ulkomailta tulevaa liikevaihtoa 2014 mennessä. 13 näistä yrityksistä ei ole vientitavoitetta Neljällä näistä yrityksistä ei ole oppimisalan liikevaihtotavoitetta 2017 tai se on on 0. Mikroyritys (alle 2M) Pieni (2M-10M) Keskisuuri (10M-50M) Suuri (yli 50M) Oppilaitos

9 2. Vientituotteet Tuotekategoriat, kohderyhmät, tyypillinen maksaja

10 Kyselyssä käytettyjä määritelmiä Oppimisratkaisulla tarkoitamme tuotetta, jonka pääasiallinen myyntiargumentti on oppimisen edistäminen. Liikevaihdolla ja viennillä tarkoitamme kaupallisen myynnin kautta asiakkailta saatavia tuloja - ei yhteistyöhankkeitten budjetteja. 10

11 Oppijakohderyhmä ikäluokittain hyvin tasainen Minkä ikäryhmien oppimiseen tuotteenne kohdistuu? Tässä tarkoitamme tuotteita, joiden päämyyntiargumentti on oppiminen. Voit valita useamman (n=92) 3-6 v. (päiväkoti-ikäiset) 22% 7-12 v. (alakouluikäiset) v. (yläkouluikäiset) v. (lukiolaiset) Yli 16 v. ammattiin opiskelevat (ammattikoulut) Yli 18 v. opiskelijat (korkeakoulut ja yliopistot) Työntekijät ja työnhakijat Aikuiset kuluttajat 42% 46% 38% 42% 45% 38% 34% 11

12 Ehdotus oppimisalan tuoteluokituksesta ANNOIMME SEURAAVAT VASTAUSVAIHTOEHDOT ESIMERKKEINEEN Fyysiset oppimisympäristöt - suunnittelu, rakentaminen, tilat, kalusteet Fyysinen oppimateriaali - kirjat, pelit, robotiikka, käsityö/kemia/yms materiaalit Multimedia-laitteet - näytöt, projektorit, tabletit, tietokoneet, videoneuvottelulaitteet, printterit, kamerat, audio, oheislaitteet Tietoverkkoinfrastruktuuri - laajakaista, langattomat verkot, serverit, tietoturva Tekniset palvelut - verkkojen suunnittelu, helpdesk ja lähituki, laitteiden ja ohjelmistojen päivitys, ylläpito ja integrointi Digitaaliset oppimisympäristöt - tiedonhallinta, käyttäjien oma materiaalituotanto, julkaisu, jakelu, kommunikaatio, hallinnon ohjelmistot Digitaaliset oppimateriaalit - ohjelmistot, e-kirjat, videot, pelit, sovellukset Muut ohjelmistot - skaalautumisen komponenttina Opetusalan palvelut - konsultointi, täydennyskoulutus, tutkinnon sopimuskoulutus, opettajankoulutus, kurssit, opetussuunnitelmat Yksityiskoulut - koulujen suunnittelu ja operatiivinen toiminta Muu, mikä? 12

13 Yleisin päätuote digitaaliset oppimateriaalit Mihin tuotekategoriaan päätuotteenne kuuluu? Voit valita 1-2 (n=92) Digitaaliset oppimateriaalit 54% Digitaaliset oppimisympäristöt 41% Opetusalan palvelut 24% Fyysinen oppimateriaali Ohjelmistot Fyysiset oppimisympäristöt Yksityiskoulut Multimedia-laitteet Muu? Tietoverkkoinfrastruktuuri Tekniset palvelut 12% 11% 7% 4% 3% 3% 2% 1% 13

14 Toissijainen tuotekategoria opetusalan palvelut Missä muissa kategorioissa tarjoatte ratkaisuja? Voit valita useamman (n=92) Opetusalan palvelut Digitaaliset oppimisympäristöt Ei muita/ei mikään edellisistä Digitaaliset oppimateriaalit Ohjelmistot 34% 28% 25% 24% 22% Muu? Yksityiskoulut Multimedia-laitteet Fyysiset oppimisympäristöt Tekniset palvelut 9% 5% 4% 3% 3% 14

15 Tuotteen tyypillinen maksaja julkinen oppilaitos Kuka tyypillisesti toimii tuotteenne maksajana? Voit valita useamman (n=92) Julkinen oppilaitos 60% Kunta tai kaupunki 48% Yritys 42% Yksityinen oppilaitos 41% Yksityishenkilö (käyttäjä tai käyttäjän vanhempi) Valtio, ministeriö 27% 25% Muu, mikä? 2% 15

16 3. Liikevaihdon kehitys

17 Oppimisalan vienti 268 M vuonna 2014 Liiketoiminta - vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto (n=92) Yrityksen kokonaisliikevaihto Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus)

18 *Koska vastaajista alle viisi luokitellaan liikevaihdon perusteella suuryrityksiksi, ei tätä joukkoa analysoida. Raportissa keskitytään tästä eteenpäin pääasiassa mikroja pk-yritysten joukkoon (n=81) ja oppilaitoksiin (n=9) 18

19 Liiketoiminta / mikro- ja pk-yritykset Mikro- ja pk-yritysten liiketoiminta, vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (n=81) : % % Yrityksen kokonaisliikevaihto euroina Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite 19

20 Liiketoiminta / mikro- ja pk-yritykset Mikroyritys (alle 2M, n=73): tavoite Liikevaihto Oppimisratkaisujen osuus Viennin osuus Pk-yritys (2M-50M, n=8): Liikevaihto Oppimisratkaisujen osuus Viennin osuus

21 Liiketoiminta / Oppilaitokset Oppilaitosten liiketoiminta, vastanneiden yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (n=9) : - 40 % + 130% Oppilaitoksen kokonaisliikevaihto euroina Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite 21

22 Tärkeimmät vientimaat

23 Vientimaat 2014 Mistä maista oppimisratkaisujen liikevaihtonne tuli v. 2014? (valitse). Luvussa on yritysten valinnat laskettu yhteen. Maanosa yhteensä luvussa kaikki valinnat on laskettu yhteen. Suomi oli mainittu 59 kertaa. EUROOPPA YHTEENSÄ 109 Eurooppa 18 Ruotsi 13 Hollanti 9 Iso-Britannia / UK 9 Saksa 7 Muu* 7 Tanska 6 Venäjä 6 Norja 4 Belgia 3 EU-alue 3 Liettua 3 Puola 3 Sveitsi 3 Baltian maat 2 Italia 2 Latvia 2 Ranska 2 Slovakia 2 Viro 2 Espanja 1 Tsekki 1 Turkki 1 * MUU: Kazakstan (5), Irlanti, Itävalta, Kosovo, Luxemburg POHJOIS-AMERIKKA YHTEENSÄ 18 Pohjois-Amerikka 8 Yhdysvallat 7 Kanada 3 LATINALAINEN AMERIKKA YHTEENSÄ 14 Muu * 4 Latinalainen Amerikka 3 Brasilia 3 Meksiko 2 Chile 2 * MUU: Uruguay (2), Argentiina, Bolivia, Peru LÄHI-ITÄ YHTEENSÄ 14 Arabiemiraatit 4 Lähi-itä 3 Saudi-Arabia 3 Qatar 2 Kuwait 1 Oman 1 ETELÄ-AASIA YHTEENSÄ 4 Intia 2 Etelä-Aasia 2 KAAKKOIS-AASIA YHTEENSÄ 11 Kaakkois-Aasia 4 Indonesia 2 Thaimaa 2 Singapore 1 Vietnam 1 Australia 1 ITÄ-AASIA YHTEENSÄ 18 Kiina 8 Itä-Aasia 4 Japani 3 Muu? 2 Hong Kong 1 AFRIKKA YHTEENSÄ 4 Afrikka 2 Egypti 1 Etelä-Afrikka 1 23

24 Vientimaat 2014 yhteenlasketut maininnat maanosittain EUROOPPA:109 POHJOIS-AMERIKKA: 18 LATINALAINEN AMERIKKA: 14 AFRIKKA: 4 LÄHI-ITÄ: 14 ITÄ-AASIA: 18 KAAKKOIS-AASIA: 11 ETELÄ-AASIA: 4

25 Kiinnostavimmat vientimaat Mille markkinoille oppimisen alalla yrityksenne panostaa erityisesti seuraavan kolmen vuoden aikana (valitse)? Vaihtoehtoina yksittäisten maiden lisäksi oli myös maanosa tai laajempi alue. EUROOPPA: POHJOIS-AMERIKKA: LÄHI-ITÄ: ITÄ-AASIA: KAAKKOIS-AASIA: LATINALAINEN AMERIKKA: AFRIKKA: 4 11 ETELÄ-AASIA: 4 12 Vientimaa 2014 kiinnostavin vientimaa

26 Kiinnostavimmat vientimaat Mille markkinoille oppimisen alalla yrityksenne panostaa erityisesti seuraavan kolmen vuoden aikana? (valitse) Luvussa on yritysten valinnat laskettu yhteen. Maanosa yhteensä luvussa kaikki valinnat on laskettu yhteen. Suomi oli mainittu 44 kertaa. EUROOPPA YHTEENSÄ 170 Eurooppa 33 Ruotsi 20 Saksa 18 Iso-Britannia / UK 16 Norja 10 Tanska 10 Baltian maat 9 EU-alue 9 Hollanti 8 Espanja 7 Venäjä 6 Puola 5 Belgia 3 Ranska 3 Turkki 3 Viro 3 Italia 2 Sveitsi 2 Muu* 2 Liettua 1 * MUU: Kazakstan (2), Azerbaidzan POHJOIS-AMERIKKA YHTEENSÄ 37 Yhdysvallat 16 Pohjois-Amerikka 14 Kanada 7 LATINALAINEN AMERIKKA YHTEENSÄ 31 Latinalainen Amerikka 10 Brasilia 7 Chile 6 Meksiko 5 Muu* 3 * MUU: Peru (2), Bolivia, Costa Rica, Ecuador LÄHI-ITÄ YHTEENSÄ 52 Lähi-itä 14 Saudi-Arabia 12 Arabiemiraatit 11 Qatar 8 Oman 4 Kuwait 2 Muu? 1 * MUU: Abu Dhabi, Dubai ETELÄ-AASIA YHTEENSÄ 12 Intia 5 Etelä-Aasia 4 Bangladesh 2 Muu? 1 * MUU: Nepal KAAKKOIS-AASIA YHTEENSÄ 38 Kaakkois-Aasia 10 Singapore 9 Thaimaa 6 Vietnam 6 Indonesia 5 Malesia 2 AFRIKKA YHTEENSÄ 11 Etelä-Afrikka 3 Muu? 2 Afrikka 5 Egypti 1 *MUU: Libya, Kenia ITÄ-AASIA YHTEENSÄ 57 Kiina 23 Itä-Aasia 11 Japani 9 Etelä-Korea 7 Hong Kong 4 Taiwan 3 LISÄKSI: Australia (3) 26

27 Kolme kiinnostavinta vientimarkkinaa, katsaus Jotkut vastaajista hakevat kasvua kahdelta tai kolmelta alueelta, minkä vuoksi lukuja ei seuraavassa tarkastelussa ole mielekästä laskea yhteen. LÄHI-ITÄ ITÄ-AASIA KAAKKOIS-AASIA

28 Lähi-idästä kasvua tavoittelee 17 mikro- tai pk-yritystä Lähi-idästä kiinnostuneiden yritysten liiketoiminta kokonaisuudessaan, vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (mikro- ja pk-yrityksiä 17) Yrityksen kokonaisliikevaihto euroina : % % Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite NÄISTÄ YRITYKSISTÄ 100 %:lla on kansainvälinen kasvustrategia 52 % tavoittelee kansainvälistä sijoittajaa tarve pääomasijoituksille 6,4 M vuosina rekrytointiaikeet koulutusvientiin yhteensä 191 hlö kahden vuoden sisällä 28

29 Itä-Aasiasta kasvua tavoittelee 24 mikro- tai pk-yritystä Itä-Aasiasta kiinnostuneiden yritysten liiketoiminta kokonaisuudessaan, vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (mikro- ja pk-yrityksiä 24) Yrityksen kokonaisliikevaihto euroina : % % Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite NÄISTÄ YRITYKSISTÄ 96 %:lla on kansainvälinen kasvustrategia 68 % tavoittelee kansainvälistä sijoittajaa tarve pääomasijoituksille 15,5 M vuosina rekrytointiaikeet koulutusvientiin yhteensä 295 hlö kahden vuoden sisällä 29

30 Kaakkois-Aasiasta kasvua tavoittelee 15 mikro- tai pk-yritystä Kaakkois-Aasiasta kiinnostuneiden yritysten liiketoiminta kokonaisuudessaan, vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto sekä liikevaihtotavoite 2017 (mikro- ja pk-yrityksiä 15) Yrityksen kokonaisliikevaihto euroina : % % Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus) tavoite NÄISTÄ YRITYKSISTÄ 89 %:lla on kansainvälinen kasvustrategia 72 % tavoittelee kansainvälistä sijoittajaa tarve pääomasijoituksille 8,5 M vuosina rekrytointiaikeet koulutusvientiin yhteensä 148 hlö kahden vuoden sisällä 30

31 Kolmen kiinnostavimman markkinan erityispiirteitä Kyseisistä alueista kiinnostuneiden mikro-ja pk-yritysten vastauksissa korostuvat asiat: KAIKILLE YHTEISTÄ Koulutusvientiyhteistyö muiden suomalais-yritysten kanssa koetaan keskimääräistä tärkeämpänä kasvun mahdollistajana. Kuntien hankinnat ja niistä saatavat referenssit koetaan keskimääräistä vähemmän tärkeinä. LÄHI-ITÄ Tutkintomyynnin mahdollistaminen nähdään tärkeänä. Kasvun rahoituksena pääomasijoittaja on ollut keskimääräistä tärkeämpi. Käyttäjätestit suomalaisissa kouluissa nähdään keskimääräistä vähemmän tärkeinä. ITÄ-AASIA Yhteinen brändi yhteistyössä muiden suomalaisten yritysten kanssa ja vaikuttaminen toimialajärjestönä koetaan tärkeinä Vuosina kasvu aiotaan rahoittaa erityisesti Tekesin ja pääomasijoittajan avulla. KAAKKOIS-AASIA Innovatiivisen kouluratkaisun toteuttaminen ulkomaille nähdään keskimääräistä tärkeämpänä yritysyhteistyön muotona. Tutkimuspalveluista uuden tuotteen pedagogisten vaikutusten arviointi, teknologian tutkimus ja kehitys, käyttäjäpalautteen kerääminen living lab ympäristöissä sekä kansainvälisten tutkimusryhmien osaaminen ja verkostot koetaan keskimääräistä tärkeämpänä. Vuosina kasvu aiotaan rahoittaa Tekesin ja Pääomasijoittajan avulla. 31

32 4. Kasvu ja rahoitus Yrityksen kilpailukyvyn ydintekijät, tärkeimmät kehityskohteet sekä rekrytointiaikeet

33 Koulutusviennin strategiset tavoitteet Onko strategiassanne määritelty kansainvälisen liiketoiminnan tavoitteet? (n=92) KYLLÄ 76 % mikro- tai pk-yritys 77 % suuryritys 100 % oppilaitos 67 % 33

34 Rekrytointiaikeet koulutusviennin parissa Koulutusviennin parissa työskentelevien henkilöiden lukumäärä v ja rekrytointiaikeet v (n=81) REKRYTOINTIAIKOMUKSET 81 yritystä on aikomus rekrytoida 563 uutta työntekijää koulutusviennin tehtäviin tulevan kahden vuoden sisällä henkilöä yhteensä rekrytointiaikeet v työntekijämäärä v MIKRO- JA PK-YRITYSTEN REKRYTOINTIAIKEET YHTEENSÄ 484 HENKILÖÄ Koulutusviennin parissa työskenteli v henkilöä yrityskohtainen keskiarvo = 7 hlö mediaani = 4 hlö Yrityksillä on aikomus vuosien aikana rekrytoida 484 henkilöä lisää yrityskohtainen keskiarvo = 6 hlö mediaani = 3 hlö 34

35 Rekrytointiaikeet tuotannossa ja myynnissä Koulutusviennin parissa työskentelevien henkilöiden lukumäärä v ja rekrytointiaikeet v (n=81) TULEVINA VUOSINA MYYNNILLINEN ETUNOJA Uudet työtehtävät ovat lähivuosina suhteellisesti enemmänkin myyntipainotteisia (+ 84 %, eli 200 henkilöä). Henkilömäärällisesti tuotanto vetää enemmän (+ 37 %, 363 henkilöä) tuotannossa eli toteutuksessa vientityön parissa eli "myynnin eturintamassa" rekrytointiaikeet v työntekijämäärä v MIKRO- JA PK-YRITYSTEN REKRYTOINTIAIKEET V Viennin eturintamaan, myynnillisiin tehtäviin yhteensä 179 henkilöä keskiarvo = 2 hlö mediaani = 1 hlö Tuotantoon yhteensä 305 tuotantoon keskiarvo = 4 hlö mediaani = 2 hlö 35

36 Yrityksen kilpailukyvyn ydin tällä hetkellä Mihin yrityksenne nykyinen kilpailukyky perustuu? Voit valita useamman (n=92) Asiakasymmärrys ja -kontaktit Henkilöstön osaaminen Konseptointi, tuotteistus Yhteistyökumppanit ja - Teknologia Brändi Palveluliiketoiminta Myynti, sis. jakelukanavat Liiketoimintamalli Johdon osaaminen Markkinointi Muu? 4% 58% 55% 49% 40% 36% 32% 30% 28% 27% 24% 75% TAUSTAOLETUS: Vaikuttavuus oppimistuloksiin on kaikkia toimialalla yhdistävä tekijä, mikä mainittiin kysymyksen asettelussa. Yritysten nykyisen kilpailukyvyn ytimessä ovat: Asiakasymmärrys ja asiakaskontaktit Henkilöstön osaaminen Konseptointi ja tuotteistus Muu -vastauksen takaa löytyvät maininnat: Sisältö (2) Vikkelyys ja innovatiivisuus Tuotteen laatu 36

37 Tärkeimmät kehitysalueet lähivuosina Mitä osa-aluetta aiotte seuraavaksi kehittää? Voit valita useamman (n=92) Myynti, sis. jakelukanavat Markkinointi Konseptointi, tuotteistus Yrityksen kansainvälistyminen Yhteistyökumppanit ja - sopimukset Liiketoimintamalli Teknologia Henkilöstön osaaminen Asiakasymmärrys ja -kontaktit Johdon osaaminen Brändi Palveluliiketoiminta Muu? 46% 38% 35% 30% 26% 23% 23% 16% 13% 12% 10% 5% 57% Yritykset näkevät tärkeimpinä kehitysalueinaan: Myynnin, sisältäen jakelukanavat Markkinoinnin Konseptoinnin ja tuotteistuksen Muu -vastauksessa mainitaan: Lisää tuotteita Sähköiset ympäristöt Sisältö Vaikuttavuuden mittaaminen ja sen todistaminen Yrityksen kansainvälistyminen ei ollut vaihtoehtona nykyistä kilpailukykyä arvioitaessa. 37

38 Kuilu yrityksen ydinkilpailukyvyn ja kehitysalueiden välillä Mihin yrityksenne nykyinen kilpailukyky perustuu? Mitä osa-aluetta aiotte seuraavaksi kehittää? Asiakasymmärrys ja -kontaktit Henkilöstön osaaminen Konseptointi, tuotteistus Yhteistyökumppanit ja - sopimukset Teknologia Brändi Palveluliiketoiminta Myynti, sis. jakelukanavat Liiketoimintamalli Johdon osaaminen Markkinointi Yrityksen kansainvälistyminen 75% 16% 58% 23% 55% 38% 49% 30% 40% 23% 36% 12% 32% 10% 30% 57% 28% 26% 27% 13% 24% 46% 35% Lähivuosina yritykset haluavat kehittyä kansainvälistymisen lisäksi erityisesti Myynnissä ja jakelukanavissa (30 % 57 %) Markkinoinnissa (24 % 46 %) Kehitystyötä ei unohdeta myöskään Liiketoimintamallin kehittämisessä Johdon osaamisessa Teknologian kehittämisessä Konseptoinnissa ja tuotteistuksessa Vähiten erityshuomiota seuraavaksi kaipaavat Asiakasymmärrys ja kontaktit (75 % 16 %) Henkilöstön osaaminen (58 % 23 %) Brändi (36 % 10 %) 38

39 Käytetyt rahoitusinstrumentit Mitä rahoitusinstrumentteja yrityksenne on käyttänyt tähän mennessä kasvun mahdollistamiseksi? (n=92) Yrityksen tulorahoitus Tekes Perustajan sijoitus ELY-keskus Finnvera Pankkilaina Perhe ja tuttavat sijoittajina Pääomasijoittaja Bisnesenkeli EU Muu? Joukkorahoitus Teollisuussijoitus 32% 24% 15% 14% 13% 7% 7% 3% 1% 42% 53% 78% 64% Muina mainittu seuraavat: Forum Virium Opetusministeriö Vaihtovelkakirja Keksintösäätiö AVEK Apurahat Vain 23 yritystä kertoi rahoituksen euromäärän, minkä vuoksi sitä ei tässä eritellä. 39

40 Suunnitellut rahoituslähteet Mitä rahoitusinstrumentteja aiotte hyödyntää kansainvälisen kasvun rahoittamiseksi vuosien aikana? (n=92) Emme tarvitse Tekes Pääomasijoittaja ELY-keskus Bisnesenkeli EU Finnvera Muu, mikä? Perustajan sijoitus Pankki Joukkorahoitus Teollisuussijoitus Perhe ja tuttavat 23% 21% 20% 18% 14% 14% 12% 11% 7% 5% 3% 33% 58% Muina mainittu seuraavat: Yrityksen tulorahoitus (5) Finnpartnership (2) Partnerirahoitus Kohdemarkkinoillamme toimivat rahoittajat VTT Juuri mikään instrumentti ei ole oppilaitoksen käytössä 40

41 Aikeet kansainvälisen sijoittajan hankkimiseksi Onko tavoitteenne hankkia yritykseenne kansainvälinen sijoittaja? (n=92) Kansainvälisen sijoittajan hankkimisen tarve kasvaa koulutusviennin liikevaihto-tavoitteiden myötä (n=92, vientitavoiteluokka 2017) KYLLÄ 43 % 56% 67% mikro- tai pk-yritys (n=81) 48 % oppilaitos (n=9) 11 % 18% 31% 0 tai ei vastausta alle M yli 3 M 41

42 Tarve kerätä pääomaa sijoittajilta Paljonko edellisestä aiotte kerätä yksityisenä pääomana sijoittajilta vuosien aikana? (luokiteltu, n=92) yritystä vastasi euromääräiseen kysymykseen. Joukossa on vain mikroyrityksiä. Yksityisenä pääomana sijoittajilta vastanneet mikroyritykset aikovat kerätä Yhteensä noin 26 miljoonaa euroa Mediaani eli keskimmäinen mainittu summa on Keskiarvo on yritystä ei halunnut vastata tai niillä ei ollut tarvetta kerätä pääomaa sijoittajilta. 0 / ei vastausta alle

43 Mikroyritysten tarve pääomasijoituksille yrityksen yhteenlaskettu tarve 43

44 Mikro- ja pk-yritysten sekä oppilaitosten rahoitustarpeet Mitä suuruusluokkaa rahoitustarpeenne ovat vuosina ? (n=81, mikro- ja pk-yritykset) Noin puolelle yrityksistä ja 80 % oppilaitoksista rahoitustarve on luokkaa % 47% alle % 19% 4% 0% 1 Miljoonaa 10 Miljoonaa Miljoonaa (n=9, oppilaitokset) Vastausvaihtoehdot olivat: alle Miljoonaa (esim. liiketoiminnan kärkihanke) 10 Miljoonaa (esim. liiketoiminta-alueen kehittäminen itsenäisesti) Miljoonaa (esim. liiketoiminnan kehittäminen yritysostojen kautta) 11% 11% 0% 0% alle Miljoonaa 10 Miljoonaa Miljoonaa 44

45 Mikroyritysten viisi tärkeintä rahoituslähdettä vientitavoitteen suuruuden mukaan Vientitavoite 2017 < (mikroyritykset, n=22) Vientitavoite M (mikroyritykset, n=20) Vientitavoite 2017 > 3M (mikroyritykset, n=16) Tekes 64% Tekes 80% Tekes 75% Pääomasijoittaja 27% Pääomasijoittaja 50% Pääomasijoittaja 75% ELY-keskus 27% ELY-keskus 30% Bisnesenkeli 56% EU 23% Perustajan sijoitus 30% Joukkorahoitus 25% Finnvera 18% EU 25% ELY-keskus 19% 45

46 5. Yhteistyö ja tukipalvelut Merkittävimmät tukitoimet ja tarpeellisimmat tutkimuspalvelut

47 Yhteistyö muiden suomalaisyritysten kanssa Miten aiotte tehdä yhteistyötä muiden suomalaisyritysten kanssa? (n=92) Kokemusten vaihto, tiedonjako Koulutusvientiyhteistyö Kokonaiskonseptit Innovatiivisen kouluratkaisun toteuttaminen ulkomaille Innovatiivisen kouluratkaisun toteuttaminen Suomeen Omistusjärjestelyt Yhteinen brändi Vaikuttaminen toimialajärjestönä Muu, mikä? 61% 57% 41% 40% 32% 22% 18% 17% 10% Muina mainittu seuraavat: Osana seriuos gaming clusteria Ratkaisujen integrointi Tuotekehitystä, yhteismarkkinointia kokonaiskonsepteina ja markkinan konsolidointia Sisällöntuotanto, tekijöiden kontaktointi Palvelujen integrointi Alihankintaverkosto Laajempaa verkostoa kvkoulutusorganisaatioiden kanssa Ihan mikä vaan olisi parannusta nykytilanteeseen, jossa firmat lähinnä puuhastelevat itsekseen 47

48 Vientiä tukevat tärkeimmät julkiset toimet Mitkä kotimaiset toimet edistäisivät parhaiten kansainvälisen liiketoimintanne kehittymistä? Valitse max viisi. (n=92) Opettajien ammatillinen kehittäminen ja uusien menetelmien käyttöönottokyky Yritystoiminnan yleiset edellytykset (verotus, sääntely, työehtosopimukset) Team Finland vienninedistämispalvelut Kuntien hankinnat ja niistä saatavat referenssit Oppimisalan tutkimus- ja kehitysympäristön vahvistaminen Kansallisen koulutuspilven käyttöönotto ja konseptointi Muun infrastruktuurin kehitys esim. laajakaistayhteydet tai 1:1 laitepolitiikka Tutkintomyynnin mahdollistaminen Yrityskiihdyttämön perustaminen alalle Muu, mikä? 57% 48% 41% 34% 34% 23% 23% 23% 21% 10% Muina mainittu seuraavat: Clusterille paukkuja tehdä yhteistyötä yliopistojen (tutkimus) ja oppilaitosten (kokeilukouluverkostot) kanssa FLF:n toimiminen aktiivisena tarjousaparaattina eikä vain syötteiden antajana Tukea markkinointiin Oppilaitosten hankinnat Vientitoiminnan järkevät tukitoimet; nyt vientihankkeet tehty suuryritysten ja koulujen lähtökohdista, ei startupien lähtökohdista. Pitkäaikainen riskinottokyky rahoituksen kautta Yliopistoyhteistyö 48

49 Tarpeellisimmat tutkimuspalvelut Minkälaisia tutkimuspalveluita yrityksenne haluaisi ostaa? (n=92) Uuden tuotteen pedagogisten vaikutusten arviointi Käyttäjätestit ulkomaisissa kouluissa Pedagogian tutkimus ja kehitys Suomessa hyväksytty' sertifiointi Käyttäjätestit suomalaisissa kouluissa Käyttäjäpalautteen kerääminen living lab ympäristöissä Kansainvälisten tutkimusryhmien osaaminen ja verkostot Teknologian tutkimus ja kehitys Liiketoiminnan tutkimus ja kehitys Mahdollisuus tutkimustulosten hyödyntämiseen ensimmäisten Muu, mikä? 48% 38% 33% 28% 26% 22% 21% 17% 17% 13% 10% Muina mainittu seuraavat: Tuki ja tutkimus uusien markkinoiden avaamiseksi Markkinatutkimus eli mikä taho ja kuka henkilö on valmis ostamaan ja mitä / Kiinan Intian markkinatutkimus / Markkinatutkimus potentiaaliseen kohdemaahan Maakohtainen sertifiointi Myyntityötä tukevat tutkimukset, esim liidikartoitukset Digitaalisten oppimisratkaisujen käytön oppimistulokset vs. perinteiset menetelmät / Mittaaminen 49

50 6. Visio alan tulevaisuudesta Mitkä trendit vaikuttavat voimakkaimmin? Minkälainen toimiala palvelee oppimisen tarpeita vuonna 2020?

51 Merkittävimmät kasvuun vaikuttavat teknologiatrendit Minkä trendien arvioitte vaikuttavan voimakkaimmin oppimisalan liiketoimintanne kehittymiseen? (n=92) Digitaalinen oppimateriaali Mobiilisuus Online kurssituotannot Adaptiivisuus ja personointi Digitaalinen liiketoiminta yleisesti Pelit Sosiaalinen media Muu, mikä? Tietoturva 55% 49% 35% 34% 32% 29% 18% 3% 2% Muina mainittu seuraavat: e-portfoliot ja Open Badges-standardi Etäoppiminen verkon välityksellä lukio-opetuksessa Digitaalinen ympäristö simuloinnissa 51

52 Merkittävimmät kasvuun vaikuttavat yhteiskunnalliset trendit Minkä trendien arvioitte vaikuttavan voimakkaimmin oppimisalan liiketoimintanne kehittymiseen? (n=92) Valtioiden investoinnit koulutukseen Koulujen tietoteknologiavalmius kokonaisuutena Tulevaisuuden koulun kehittäminen Uudet pedagogiset menetelmät, mainitse Työnantajien investoinnit koulutukseen Kuluttajien älylaitteiden yleistyminen Opettajien tietoteknologiset valmiudet Kuluttajien investoinnit koulutukseen Koulujen päätelaitehankinnat Muu, mikä? Laajakaistainfrastruktuurin kattavuus Julkisten hankintojen uudet mallit 42% 34% 34% 30% 28% 27% 22% 14% 13% 13% 10% 8% Muina mainittu seuraavat: Kansainvälinen talouskriisi Lisääntyvä kustannustehokkuustarve / Yhteiskunnan digitalisoituminen / Digitaalistuminen kustannussyistä Kuluttajien valistuneisuus digioppimisen mahdollisuuksista / Digitaalisten sisältöjen kasvu ja saatavuus / Digitaalisen oppimisen arkipäiväistyminen Tutkintojen maksullisuus Tarve tasa-arvoisiin oppimisratkaisuihin kunnissa EU-tuki asiakkaille Oppimistiedon analysointi Oppilaiden valmiudet käyttää laitteita Lasten hyvinvointiin panostaminen 52

53 Merkittävimmät kasvuun vaikuttavat uudet pedagogiset menetelmät Minkä trendien arvioitte vaikuttavan voimakkaimmin oppimisalan liiketoimintanne kehittymiseen? (n=92) Valtioiden investoinnit koulutukseen Koulujen tietoteknologiavalmius kokonaisuutena Tulevaisuuden koulun kehittäminen Uudet pedagogiset menetelmät, mainitse Työnantajien investoinnit koulutukseen Kuluttajien älylaitteiden yleistyminen Opettajien tietoteknologiset valmiudet Kuluttajien investoinnit koulutukseen Koulujen päätelaitehankinnat Muu, mikä? Laajakaistainfrastruktuurin kattavuus Julkisten hankintojen uudet mallit 14% 13% 13% 10% 8% 22% 34% 34% 30% 28% 27% 42% Mainitut uudet pedagogiset menetelmät: Blended learning / Hajautettu oppiminen: opitaan, missä satutaan olemaan, ei fyysistä tapahtumaa, monimuotoisuus / Open classroom / Flipped classroom Problem based learning / Tutkiva oppiminen / Tekemällä oppiminen / Design learning Verkko-oppiminen / Etäopetus / Etäopetuksen tehostuminen / Pelioppiminen / Pelillistäminen / Game based learning / Simulaatiot / Informaali oppiminen Yhteisöllinen oppiminen / Vertaisoppiminen / Kaikki osallistuvuutta lisäävät ja ryhmätyöskentelyn sallivat metodit / Eri organisaation välistä yhteistyön tiedonkulkua / Yhteistyötä Mooc / Massive Open Online Course Viktoriaanisen ajan koulun mureneminen / Uudenlaisen oppimisen ymmärtäminen ja sen huomioiminen pedagogiikassa (esim. uudenlaisen matematiikan oppimisen ymmärtäminen) / Parannusta opetussisältöön Oppimisen iloa tukeva menetelmä / Keskittyminen osaamisen palkitsemiseen, henkilökohtaisuus 53

Koulutusvienti. Toimialakyselyn tuloksia. Heini Karppinen 15/30 Research

Koulutusvienti. Toimialakyselyn tuloksia. Heini Karppinen 15/30 Research Koulutusvienti Toimialakyselyn tuloksia Heini Karppinen 15/30 Research 1. Koulutusvienti on nuori ala EDU-sektori on nopeasti kehittyvä ja toimijoita paljon. Ala varmasti saturoituu. - kyselyn avoimia

Lisätiedot

Väliarvioinnin yhteenveto

Väliarvioinnin yhteenveto Oppimisratkaisut 2011-2015 Tulosseminaari 24.1.2013 Väliarvioinnin yhteenveto Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM 1069732 Oppimisratkaisut tilanne Oppimisratkaisut

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus Tekes rohkaisee uudistumaan Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus 27.1.2015 Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 440 Finnvera

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010 Media Clever / Music Finland 2012 Tutkimuksen tausta Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info 1.9.2017 Yliopiston strategia 2015-2020 Kansainvälinen kampus tukee opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa heille

Lisätiedot

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin.

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Neoxen Systems Tietoja meistä Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Perustettu 2002 Turku Science Parkissa Toiminta kansainvälistä

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Kahvittelusta tositoimiin

Kahvittelusta tositoimiin Kahvittelusta tositoimiin Vierailut ja delegaatiot Aaltoon osana kansainvälistymisstrategiaa Toukokuu 2012 Leena Plym-Rissanen Aalto University - Where Science and Art meet Technology and Business A merger

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Välkkyä koulutusvientiä Kokemuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 11.-12.6.2014

Välkkyä koulutusvientiä Kokemuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 11.-12.6.2014 Välkkyä koulutusvientiä Kokemuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 11.-12.6.2014 26.6.2014 Learning Bridge Education Export Network in the Tampere Region 1 3 MITÄ VÄKEÄ? Mistä innostut? Mitä koulutusvientiin

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA 1 AINEISTON RAKENNE Havaintojen määrät ristiintaulukoissa n= % SY:N ALUEJAKO (Aluejärjestöt) RUOTSINKIELINEN POHJANMAA* Pääkaupunkiseutu Uusimaa Häme Lappi Länsipohja 442 13% 191 5% 324 9% 258 7% 147 4%

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot