KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma liite 1 Päivitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1 Päivitys 2014 2015"

Transkriptio

1 2014 KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma liite 1 Päivitys

2 Sisältö 1. Väestö ja väestörakenne Osallisuus ja syrjäytyminen Lastensuojelu Koulutus Toimeentulotuki Työttömyys Johtopäätökset Hyvinvointi ja terveys sekä terveyserot Pienituloisuus Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvekertoimet Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet Kelan kansantauti- ja sairastavuusindeksit Keskivaikean/vaikean dementian määrän kehitysarviot Johtopäätökset Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kattavuus Asiakaspalaute Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Lahden kaupunki Asiakaspalaute vuodelta Terveydenhuollon hoitoon pääsyn ja sosiaalipalveluita koskevien määräaikojen toteutuminen Erikoissairaanhoito / Keskussairaala Peruspalvelukeskus Aava Peruspalvelukeskus Oiva n kaupunki Lahden kaupunki Säännöllinen kotihoito Palvelujen kattavuus Terveydenhuolto Vammaispalvelut Perheneuvola Päihdehuolto Ikääntyneiden palvelut Johtopäätökset Kuntien rahoituspohja Verotulot ja valtionosuudet Johtopäätökset Käyttö, kustannukset ja tuottavuus Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot Tuottavuus Johtopäätökset Ympäristöterveydenhuolto Toimintaympäristö Palvelujen saatavuus Kustannukset Valvontakohteet Elinympäristön altisteiden terveyshaitat Suomessa Keskeiset muutokset Johtopäätökset Käsitteitä Lähteet

3 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Näissä kuntakorteissa kuvataan väestön palvelujen tarvetta, saatavuutta, palvelujen kattavuutta, palvelujen käyttöä ja kustannuksia sekä kuntien rahoitusmahdollisuuksia. Tietojen pohjalta tehdään johtopäätöksiä toiminnan kehittämisen perustaksi. 1. Väestö ja väestörakenne Väestöä ja väestörakennetta kuvataan ikäryhmäkohtaisilla väestötiedoilla, väestön koulutustasolla ja väestön huoltosuhteella. Väestörakenne Yhteensä yli 85 yli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 62 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 64 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 55 2, , , , , , , , , , , , , , ,5 Perusp.keskus Aava ( , , , , , , ,6 Perusp.keskus Oiva ( , , , , , , ,3 Ympäristöterv.keskus ( , , , , , , ,5 Väestöennuste Yhteensä v v Yli 85 Yli , , , , , , , , , , , , , , ,5 94 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 78 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 72 3, , , , , , , , , , , , , , ,6 Perusp.keskus Aava ( , , , , , , ,7 Perusp.keskus Oiva ( , , , , , , ,6 Ympäristöterv.keskus ( , , , , , , ,8 1),,,,,, 2),,,, 3),,,,,,,,,, Väestöennusteen (Tilastokeskus 2012) vuoteen 2025 mukaan väestön määrä vähenee ssa, ssa, Iitissä, ssä, Padasjoella ja ssä. Muissa kunnissa se pysyy ennallaan tai kasvaa. Kasvu on voimakkainta Lahdessa ja sen lähikunnissa. Koko piirissä väestön määrän ennustetaan kasvavan asukkaalla. Yli 65-vuotiaiden ikäryhmien osuus väestöstä on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirissä hieman korkeampi kuin koko maassa. Erityisen korkea ikääntyneiden osuus on pienissä reuna-alueen kunnissa. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa kaikissa kunnissa. Lasten (0 14 vuotta) määrä kasvaa piirin alueella yhteensä noin 815 lapsella. Työikäisten osuus väestöstä pienenee kaikissa kunnissa. Koko piirin alueella työikäisten määrä vähenee noin henkilöllä. Kaikissa kunnissa tulee varautua väestön vanhenemisesta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun erityisesti perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Kasvukunnissa palvelutarvetta lisää myös väestön kasvu. 3

4 Väestörakenne 2012 Väestöennuste 2025 Ikäryhmien osuudet väestöstä vuonna 2012 Aava Oiva Ympäristötk. 6,7 6,0 6,3 6,5 6,1 5,6 8,6 8,3 9,1 9,8 9,2 8,3 64,8 63,2 61,6 61,3 61,4 59,2 10,4 12,3 12,3 12,6 12,8 14,7 3,4 7,0 59,7 15,2 10,1 4,0 4,7 7,7 60,9 14,7 8,3 3,0 7,3 11,0 62,5 5,2 5,3 5,9 5,9 6,2 7,7 6,7 4,6 6,8 8,5 7,9 8,7 7,4 8,3 9,6 9,8 7,4 11,1 60,6 61,4 63,7 65,2 60,8 63,8 62,0 56,3 60,6 3,1 7,4 55,4 16,5 16,8 11,2 11,3 10,8 11,9 6,1 6,1 2,3 6,8 2,5 7,0 2,6 6,6 2,3 7,0 2,5 8,4 3,0 11,2 5,2 1,6 12,5 13,2 12,3 11,6 13,1 9,1 8,2 6,0 6,4 7,3 3,0 3,3 2,4 2,3 3,2 5,0 1,6 6,5 2,5 4,0 2,7 12,4 4, Väestöennuste Aava Oiva Ympäristötk. 6,5 5,9 5,9 6,2 5,8 5,0 8,8 8,2 8,9 9,3 8,8 7,6 59,4 56,6 54,7 54,5 54,1 50,7 3,3 5,5 49,4 4,7 7,1 51,2 7,1 10,5 56,7 5,6 5,0 5,4 5,9 5,3 6,8 6,4 9,0 7,8 8,2 7,7 8,4 10,0 9,6 52,5 51,8 56,1 59,2 55,9 55,8 56,9 11,9 13,6 14,5 14,2 14,7 17,5 9,2 11,2 11,5 11,3 11,9 14,2 20,9 15,5 17,0 14,4 12,2 9,4 15,3 11,9 17,4 12,9 14,7 11,6 12,3 10,4 14,7 11,0 12,8 10,7 12,7 10,1 3,8 6,7 45,7 19,6 17,4 6,2 6,4 9,3 57,3 11,9 10,6 3,4 3,3 5,4 46,4 20,7 16,9 6,8 0 v 1-6 v 7-14 v v v v Yli 85 v 3,2 3,6 3,7 3,6 3,8 4,4 5,0 4,8 2,9 4,9 4,3 3,2 3,4 3,9 2,8 3,5 4

5 Huoltosuhde, demografinen ,3 58,1 68,9 67,6 64, ,9 62, ,3 64,5 56,9 61,2 77,8 64,9 80, Demografinen huoltosuhde kuvaa sitä kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta on 100 työikäistä ( vuotiasta) kohti. Mitä enemmän lapsia ja eläkeläisiä on, sitä korkeampi on luku. Huoltosuhde on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirissä (58,1) korkeampi kuin koko maassa (54,3). Ainoastaan Lahdessa huoltosuhde on hieman koko maata alhaisempi. Lahden lisäksi ssä ja ssa huoltosuhde on hieman alhaisempi kuin koko sosiaali- ja terveyspiirissä. Muissa kunnissa huoltosuhde on korkeampi kuin koko maassa ja sosiaali- ja terveyspiirissä ja työikäisillä on enemmän huollettavia ja samalla suurempi palvelujen rahoitustarve kuin koko maassa ja piirissä keskimäärin. Erityisen korkea huoltosuhde on Padasjoella (77,8) ja ssä (80,5). Johtopäätökset Väestön määrä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin alueella kasvaa ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä kokonaisuutena, mutta laskee hieman peruspalvelukeskus Aavan kuntien alueella ja selvemmin ssa. Kasvu painottuu Lahteen ja sen lähikuntiin. Tarkasteltaessa koko maan väestökehitystä todetaan, että vuotiaiden henkilöiden määrä kasvaa 2020-luvulle tultaessa, mutta alkaa sitten ennusteen mukaan vähentyä. Sosiaali- ja terveyspiirin alueella kokonaisuutena ja sen kaikkien peruspalvelutoimijoiden alueilla kehitys on samanlainen. Vanhemmissa ikäryhmissä (75 84 ja >85 v) sekä koko maan että sosiaalija terveyspiirin alueen väestön määrä kasvaa merkittävästi koko ennustekauden ajan. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin alueella kokonaisuutena suhteellinen kasvu on kummassakin ikäryhmässä hieman suurempaa kuin koko maassa. Kasvu toteutuu kaikkien perustason toimijoiden alueella pääpiirteissään samanlaisena. Vanhimman ikäryhmän osalta suhteellinen kasvu Aavan alueella toteutuu muita alueita epätasaisemmin, tarkastelujakson alussa ja lopussa keskivaihetta nopeammin. Alle 14-vuotiaiden osuus sosiaali- ja terveyspiirin alueella on koko maata pienempi ja vähenee lievästi samassa suhteessa kuin koko maassakin vuoteen Vähenemistä tapahtuu kaikilla perustason toimijoiden alueilla lukuun ottamatta Lahtea. Työikäisten määrä ja osuus laskee kaikilla alueilla. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin alueella huoltosuhde on korkeampi kuin maassa keskimäärin. Peruspalvelukeskus Oivan kunnista vain ssä huoltosuhde on hieman koko piirin huoltosuhdetta pienempi, samoin ssa Aava-kunnista. Lahdessa huoltosuhde on pienempi kuin maassa ja piirissä keskimäärin, ssa sitä vastoin korkeampi. 5

6 2. Osallisuus ja syrjäytyminen 2.1 Lastensuojelu Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, vastaavanikäisestä väestöstä vuonna ,5 2,7 2,2 2 1,4 1,7 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,3 1,7 1,7 1,7 1 0 Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria oli vuonna 2012 koko piirissä 1,7 vastaavanikäisestä väestöstä, mikä on hieman enemmän kuin maassa keskimäärin (1,4 ). Sijoitettujen osuus oli suurin ssa (2,2 ) ja ssa (2,5 ) ja ssä. Alhaisin sijoitettujen osuus oli ssa (1,2 ). Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä vuotiaita vuoden aikana, vastaavanikäisestä väestöstä vuonna ,0 11,2 10 7,2 7,3 6,3 9,1 7,1 6,9 8,5 6,5 6,7 6,9 8,0 7,4 7,2 8,7 5 0 Vuonna 2012 lastensuojelun avohuollollisten tukitoimenpiteiden piirissä oli sosiaali- ja terveyspiirin alle 18- vuotiaista 7,3, mikä vastasi koko maan tilannetta (7,2 ). Avohuollollisten tukitoimien piirissä olleiden lasten ja nuorten osuus oli suurin ssa (11,0 ) ja ssä (11,2 ) ja alhaisin ssa (6,3 ). 6

7 2.2 Koulutus Koulutustasomittain Väestön koulutustaso oli vuonna 2011 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin kaikissa kunnissa alhaisempi kuin maassa keskimäärin (340). Koulutustaso on matalin reuna-alueen kunnista ssa, Padasjoella ja ssä ( ) ja korkein ssa (331) ja Lahdessa (322). Tutkimusten mukaan koulutettu väestö on terveempää, mutta hakee herkemmin palveluja terveys- ja muihin ongelmiinsa kuin vähemmän koulutettu väestö. 25,0 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, vastaavanikäisestä väestöstä vuonna ,0 15,0 15,4 14,3 13,0 13,2 12,4 12,8 11,2 11,6 11,3 17,5 15,3 15,0 11,5 13,2 13,0 10,0 8,6 5,0 0,0 Vuonna 2011 koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus vuotiaista oli Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirissä 13, mikä on selvästi enemmän kuin koko maassa (11,2 ). Hämeenkoskea lukuun ottamatta koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on piirin kunnissa enemmän kuin maassa keskimäärin. Eniten koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on ssä 17,5. 7

8 2.3 Toimeentulotuki Toimeentulotukea saaneet, väestöryhmästä vuonna ,6 20,3 19,3 17,3 17, ,9 8,6 6,9 14,1 6,8 8,6 6,9 4,3 6 4,5 5 7,5 6,4 7,6 7 10,3 7,2 4,6 5,2 4,7 12,8 2,6 2,3 3,2 9,6 4,4 6,5 4,7 11,1 5,3 8,3 5,2 12,1 8,4 10,4 8,5 5,1 7,6 5,5 10,7 5,9 7 5,7 6,1 7,7 6 3,3 5,1 3,4 9,2 3,6 4,9 3 4,2 5,8 6,3 7,5 0 Henkilöt vuoden aikana, asukkaista Lapsiperheet, lapsiperheistä vuotiaat, vastaavanik. väestöstä vuotiaat, vastaavanik. väestöstä Toimeentulotukea vuonna 2011 saaneiden väestöosuus kokonaisuutena tarkasteltuna on sosiaali- ja terveyspiirissä lähellä maan keskitasoa. Poikkeuksen muodostavat vuotiaat, joiden osuus on sosiaali- ja terveyspiirissä suurempi kuin koko maassa. Kuntakohtaiset vaihtelut ovat suuria. 6 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, vastaavanikäisestä väestöstä vuonna ,9 4,1 3,1 4,4 2,9 3,2 2,9 4,5 3,2 5, Pitkäaikaista toimeentulotukea saaneiden nuorten osuus sosiaali- ja terveyspiirissä (4,1 ) oli vuonna 2011 selvästi korkeampi kuin koko maassa (2,9 ). Pitkäaikaista toimeentulotukea saaneiden osuus oli ssa ja ssä vastaava kuin koko maassa ja selvästi sekä koko maan että piirin osuutta suurempi ssa (4,4 ), Lahdessa (4,5 ) ja ssa (5,0 ). 8

9 2.4 Työttömyys Työttömät ja pitkäaikaistyöttömät vuonna ,0 13,1 14,1 10 9,8 8,5 10,5 8,0 8,2 10,6 8,6 9,5 10,4 10,4 8,9 9,8 5, ,2 27,2 20,0 17,0 25,2 25,9 24,7 28,6 26,5 28,6 23,3 29,7 23,1 26,7 16,7 23,0 Työttömät työvoimasta Pitkäaikaistyöttömät työttömistä Työttömien osuus työvoimasta vuonna 2012 oli Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirissä (12,0 ) hieman suurempi kuin koko maassa (9,8 ). Eniten työttömiä on Lahdessa ja ssa. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli sosiaali- ja terveyspiirissä 27,2, mikä oli enemmän kuin koko maassa (24,2 ). Suurin pitkäaikaistyöttömien osuus oli ssa (29,7 ), Lahdessa (28,6 ) ja Iitissä (28,6 ). Pitkäaikaistyöttömien osuus oli alle koko maan tason ssa, ssa, ssä, ssa, ssa ja ssä. 25 Nuorisotyöttömät vuotiaasta työvoimasta vuonna ,1 15,7 16,4 17,1 16,9 18,4 17,3 16, ,4 12,0 11,1 13,2 13,6 13,2 10,7 12,5 5 0 Myös nuorisotyöttömien osuus vuotiaasta työvoimasta vuonna 2012 oli sosiaali- ja terveyspiirissä (16,1 ) suurempi kuin koko maassa (12,4 ). Nuorisotyöttömyyttä oli eniten ssa (18,4 ) ja ssa (17,3 ). ta vähemmän nuorisotyöttömyyttä oli ssa, ssa, ssa ja ssä. 9

10 2.5 Johtopäätökset Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 17-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on koko piirissä suurempi kuin maassa keskimäärin. Peruspalvelukeskus Oivan kunnista ssä osuus on suurempi kuin piirissä keskimäärin samoin peruspalvelukeskus Aavan kunnista ssa, kuten myös Lahdessa ja ssa. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on koko piirissä suurempi kuin koko maassa. Hämeenkoskea lukuun ottamatta koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on kaikissa piirin kunnissa enemmän kuin maassa keskimäärin. Lapsiperheistä toimeentulotukea saavien osuus on sosiaali- ja terveyspiirissä vastaa kuin koko maassa. Tätä suurempi toimeentulotukea saaneiden osuus on ssa ja Lahdessa. Muissa kunnissa osuus on pienempi. Toimentulotukea saavien vuotiaiden osuus on piirissä hieman suurempi kuin maassa keskimäärin. Tätä suurempi toimeentulotukea saaneiden osuus on ssa ja Lahdessa. Muissa kunnissa osuus on pienempi. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on sosiaali- ja terveyspiirissä suurempi kuin koko maassa. Pitkäaikaistyöttömiä on koko maan tasoon verrattuna enemmän ssa, Lahdessa ja Iitissä. Kaikilla osallisuutta ja syrjäytymistä kuvaavilla mittareilla mitattuna tilanne on sosiaali- ja terveyspiirissä huonompi kuin maassa keskimäärin. Sosiaalisen syrjäytymisen riski on suuri. Huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja koordinointi on tärkeää. Tilanne on muutoinkin otettava huomioon palveluja suunnattaessa ja kehittäessä. 3. Hyvinvointi ja terveys sekä terveyserot 3.1 Pienituloisuus Pienituloisuusasteet vuonna ,0 25,0 24,7 26,9 22,9 20,0 15,0 15,0 14,9 17,0 16,8 15,7 16, ,3 12,0 12,7 15,4 12,1 17,7 16,8 15,1 15,4 18,3 18, ,1 13,9 14,1 15,5 14,6 19,2 15, ,6 16,7 10,0 5,0 0,0 Kunnan yleinen pienituloisuusaste Lapsiperheiden pienituloisuusaste Pienituloisuusasteet vaihtelivat vuonna Sekä kunnan yleinen että lapsiperheiden pienituloisuusaste olivat alle maan keskitason ssa, ssa ja ssa. Erityisen korkeat pienituloisuusasteet olivat ssa ja ssä. ssa lapsiperheiden pienituloisuusaste ylitti kunnan yleisen pienituloisuusasteen. 10

11 3.2 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvekertoimet 2 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut tarvekertoimet vuonna 2011, indeksi koko maa = 1 1,5 1,37 1,43 1,45 1 1,15 1,17 1,14 1,14 1,00 1,03 1,09 1,04 1,03 1,05 0,90 0,91 0,5 3.3 Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet Hyvinvoinnin tilaa voidaan tarkastella ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien avulla eli laskemalla ns. PYLL-indeksi. Tarkastelemalla PYLL-indeksiä kuolinsyittäin voidaan tehdä päätelmiä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tarvittavista tärkeimmistä kohdealueista. Menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän erotuksen luokitteluun 28 erilaisen ehkäistävissä olevan kuolinsyyn mukaan. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alueella tehtiin vuosia koskeva ennenaikaisten ehkäistävissä olevin kuolemien seuranta PYLL-indeksi -menetelmällä. Käytettävissä oli myös samalla menetelmällä 10 ja 20 vuotta aiemmin tehdyn selvityksen tietoja. Tarkasteltaessa molempia sukupuolia yhdessä vuosina henkistä pääomaa menetettiin koko maan tasoa enemmän kaikissa muissa kunnissa paitsi ssa, ssa, ssa, ssä ja Padasjoella. Näissä kunnissa tilanne oli myös parantunut kymmenen viime vuoden aikana. Muista kunnista myönteinen muutoksen suunta verrattuna 10 vuoden takaiseen oli myös Iitissä, ssa, ssa ja Lahdessa, vaikka elinvuosia menetettiinkin vielä maan tasoa enemmän. Kielteinen kehityssuunta 10 vuoden takaiseen verrattuna oli Hämeenkoskella, ssa, ssä, ssä, Artjärvellä ja ssa. Verrattaessa tilanteeseen 20 vuotta sitten kaikkien muiden kuntien tilanne on parantunut lukuun ottamatta a ja Hämeenkoskea. 11

12 Molemmat sukupuolet / Muutos 10 vuoden maan tilanne takaiseen + enemmän + parempi vähemmän huonompi Artjärvi Vertailtaessa menetettyjä elinvuosia maan tasoon ja tarkasteltaessa muutoksen suuntaa todetaan, että ssa, ssä, ssa, Padasjoella ja ssa on sekä miesten että naisten henkisen pääoman menetys ollut maan tasoa pienempi ja kehitystrendi positiivinen. ssa, ssa, ssä, ssa ja ssä molemmat sukupuolet ovat menettäneet henkistä pääomaa maan tasoa enemmän. Kehityksen suunta molemmilla sukupuolilla heikkenee tai pysyy ennallaan. Suhteellisesti suurimmat menetykset miehillä ovat ssä, ssa, Hämeenkoskella ja ssä. Suhteellisesti suurimmat menetykset naisilla ovat ssa, ssa, ssä, ssä, Artjärvellä, ssa ja ssa. Naisten tilanne monissa kunnissa on huolestuttava. Menetettyjen elinvuosien määrät : Vertailu maan tasoon ja muutoksen suunta + suurempi suurenee pienempi pienenee Miehet Naiset Artjärvi = = = + 23 = + 58 Menetelmä mahdollistaa myös tarkemman ennenaikaisten kuolemien syiden tarkastelun. Tarkastelussa tapaturmat ja myrkytykset olivat tärkein miesten menetettyjen elinvuosien syy 11 kunnassa. Lisäksi kahdessa kunnassa nämä olivat toiseksi tärkein syy. Itsemurhien suhteellinen osuus on merkittävä. Seitsemässä kunnassa verenkiertoelinsairaudet ja neljässä kunnassa alkoholiperäiset syyt olivat toiseksi tärkein menetettyjen elinvuosien syy. 12

13 Pahanlaatuisten kasvainten takia menetettiin toiseksi tai kolmanneksi eniten elinvuosia kuudessa kunnassa miesten osalta. Tarkastelussa pahanlaatuiset kasvaimet olivat tärkein naisten menetettyjen elinvuosien syy seitsemässä kunnassa. Lisäksi neljässä kunnassa ne olivat toiseksi tärkein syy. Viidessä kunnassa tapaturmat ja myrkytykset olivat tärkein ja kolmessa kunnassa toiseksi tärkein syy. Alkoholiperäiset syyt naisten menetettyihin elinvuosiin puuttui kolmen tärkeimmän syyn joukosta ainoastaan kolmen kunnan osalta. Tärkeimmät syyt miesten elinvuosien menetykselle VK-elinsairaudet Alko+alkomyrk. Pahanlaat. kasv. Tapat.+myrkyt. Infekt.+pneum. Artjärvi 1. (iskem.) (ei keuhko) (mt-työtap) 3. (aivovk.) (itsem.+mt-tap.) (hengitysel.) 2. (kaatum.+putoam.) (itsem.< 50 ) 2. (aivovk.) (aivovk.) (keuhkot) (itsem.) (50 itsem.) (Hälyyt.keh.!) 2. (> 50 itsem.) (maaliikenne) 2. (iskem.) (itsem. 60 ) (itsem. n. 50 ) 2. (iskem.) (painopiste) Tärkeimmät syyt naisten elinvuosien menetykselle Tapat.+ myrk. VK-elinsairaudet Pahanlaat. kasv. Alko+alkomyrk. Umpier.s. + aineenv. Mtt Artjärvi 1. (itsem.) (heng.el.) 1. (maaliikenne) (ei diab.) (rintas. > 50 ) (rintas.) (?) 1. (itsem. n. 70 ) (rintas. 1/3) 2. (itsem.+ maaliikenne) 1. (rintas. 1/3) (itsem. n. 90 ) (diab.) 1. (itsem. n. 50 ) (iskem.+aivo) (diab.) 2. (itsem. n. 1/3) 3. (aivoninf.) 1. (rintas.) (painopiste) Lahden kaupungissa PYLL-analyysi on tehty myös vuosilta Lahdessa henkistä pääomaa menetettiin vuosina hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Muutos aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna on selvästi parempaan suuntaan. Naisten tilanne on maan keskitasoa ja kehitys on ollut koko maata hieman parempi. Miesten osalta tilanne on maan tasoa hieman huonompi, mutta sen kehitys on myös ollut hieman koko maan tasoa parempi. Miesten kokonaistilanne on selvästi parantunut mutta oli edelleen koko maan miesten keskiarvoa 11 huonompi, huolimatta siitä että perinteisten kansantautien osalta kehitys on ollut erittäin hyvä. 13

14 Lahden kaupungin PYLL-indeksien kouluarvosanat kaupunkitasolla ja kaupunginosittain sekä menetettyjen elinvuosien aiheuttamat syyt miehillä ja naisilla Arvosana Naiset: Miehet: Koko kaupunki 7 (naiset) -pahalaatuiset kasvaimet (26 ) -tapaturmat ja myrkytykset (32 ) 6 (miehet) -tapaturmat ja myrkytykset (22 ) -verenkiertoelinten sairaudet (16 ) -sydän- ja verisuonisairaudet (10 ) -alkoholiperäiset sairaudet (15 ) Ahtiala - Mukkula 8 + (kaikki) -pahalaatuiset kasvaimet (43 ) -tapaturmat ja myrkytykset (28 ) -verenkiertoelinten sairaudet (13 ) -alkoholiperäiset sairaudet (19 ) -alkoholiperäiset sairaudet (8 ) -verenkiertoelinten sairaudet (17 ) Jalkaranta (kaikki) -pahalaatuiset kasvaimet (29 ) -tapaturmat ja myrkytykset (35 ) Metsänkangas -tapaturmat ja myrkytykset (24 ) -verenkiertoelinten sairaudet (19 ) -verenkiertoelinten sairaudet (10 ) -alkoholiperäiset sairaudet (16 ) Keskusta 6,5 (kaikki) -tapaturmat ja myrkytykset (31 ) -tapaturmat ja myrkytykset (31 ) -pahanlaatuiset kasvaimet (19 ) -verenkiertoelinten sairaudet (17 ) -alkoholiperäiset sairaudet (11 ) -alkoholiperäiset sairaudet (16 ) Laune 5,5 (kaikki) -pahalaatuiset kasvaimet (23 ) -tapaturmat ja myrkytykset (32 ) -tapaturmat ja myrkytykset (21 ) -verenkiertoelinten sairaudet (16 ) -umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet-alkoholiperäiset sairaudet (13 ) ja alkoholiperäiset sairaudet (10 ) Asunnottomat < 4 (kaikki) -tapaturmat ja myrkytykset (36 ) -tapaturmat ja myrkytykset (23 ) -alkoholiperäiset sairaudet (19 ) -mielenterveyden ja käyttäytymisen -verenkiertoelinten sairaudet (18 ) häiriöt (18 ) - alkoholiperäiset sairaudet (10 ) 14

15 3.4 Kelan kansantauti- ja sairastavuusindeksit Kelan vakioidut kansantauti-indeksit 2012 koko maa = 100 Diabetes 84,8 96,4 98,9 91,4 86,7 79,8 80,1 89,7 78,4 96,4 103,2 132,7 81,9 105,6 92,6 Psykoosit 86,8 91,1 114,7 82,4 90,1 101,2 87,5 114,1 81,3 89,3 84,9 117,3 61,6 101,7 103,4 Sydämen vajaatoiminta 101,3 144,4 76,1 86,8 90,9 87,9 85,5 76,2 77,0 105,5 95,3 167,3 73,4 135,3 87,0 Nivelreuma 111,4 119,6 121,3 100,0 107,5 98,6 82,5 94,6 104,5 111,2 101,7 139,1 89,7 100,8 102,0 Astma 77,7 80,8 88,9 79,9 76,4 92,3 81,8 83,5 74,1 84,2 81,4 113,3 109,4 99,1 84,5 Verenpainetauti 73,4 88,7 87,5 89,0 82,3 81,1 82,0 87,9 101,7 96,4 103,5 114,0 97,2 88,1 89,2 Sepelvaltimotauti 79,3 104,9 97,9 88,9 67,1 84,9 88,7 85,3 89,9 100,1 97,5 103,8 80,1 101,1 89,5 Kansantauti-indeksi 87,8 103,7 97,9 88,3 85,9 89,4 84,0 90,2 86,7 97,6 95,4 126,8 84,8 104,5 92,6 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirissä väestön terveydentila kansantauti-indeksillä mitattuna on parempi kuin maassa keskimäärin lukuun ottamatta nivelreumaa ja psykooseja, joissa tilanne on hieman huonompi kuin maassa keskimäärin. Väestön terveydentila vaihtelee kunnittain huomattavasti. Huonoin tilanne on ssa, ssä ja Padasjoella, jossa tilanne on maan keskitasoa heikompi kaikilla kansantauti-indekseillä mitattuna. ssa ja ssä kansantauti-indeksit ovat alhaisempia kuin maassa keskimäärin. Kansantauti-indeksit 2012 = ,7 102,5 104, ,9 97,7 87,9 88,9 90,8 90,1 89,2 85,7 97,3 94,3 83,9 92,

16 Kelan vakioidut sairastavuusindeksit 2012 koko maa = 100 Kuolleisuusindeksi 99,7 121,0 101,6 90,2 97,3 109,9 118,5 107,6 101,3 104,4 110,1 130,6 80,2 124,7 106,1 Lääkekorvausoikeusindeksi 89,1 96,9 98,2 93,4 94,7 93,6 93,2 95,6 93,6 97,0 98,7 112,0 97,4 102,1 96,0 Työkyvyttömyysindeksi 99,9 123,4 114,8 79,5 104,1 95,0 100,1 99,3 91,3 95,0 94,6 117,4 68,8 124,5 98,7 Sairastavuusindeksi 96,2 113,8 104,9 87,7 98,7 99,5 103,9 100,8 95,4 98,8 101,1 120,0 82,1 117,1 100,3 Väestön sairastavuusindeksillä mitattuna koko sosiaali- ja terveyspiirin sairastavuus on lähes koko maan tasoa vastaavaa, mutta kuolleisuusindeksi on hieman korkeampi kuin koko maassa. Lääkekorvaus- ja työkyvyttömyysindeksit ovat alhaisemmat kuin koko massa. Kuntakohtaiset erot ovat suuria. Sairastavuus on suurinta ssa, Padasjoella ja ssä ja vähäisintä ssa ja ssa. 140 Sairastavuusindeksit 2012 = ,8 120,0 117, ,2 104,9 98,7 99,5 103,9 100,8 95,4 98,8 101,1 100, ,7 82,1 60 Hämeen-koski 16

17 3.5 Keskivaikean/vaikean dementian määrän kehitysarviot (Sulkava) Tilastokeskuksen väestöennusteen (2012) mukaan laskettuna Hlöt Keskivaikean/vaikean dementian määrän kehitysarvio (Sulkava) v (4 ikäryhmästä) v (11 ikäryhmästä) yli 85 v (35 ikäryhmästä) Hlöt Keskivaikean/vaikean dementian määrän kehitysarvio (Sulkava) v (4 ikäryhmästä) v (11 ikäryhmästä) yli 85 v (35 ikäryhmästä) 17

18 Keskivaikean/vaikean dementien määrän kehitysarvio (Sulkava) Peruspalvelukeskus Aava Hlöt v (4 ikäryhmästä) v (11 ikäryhmästä) yli 85 v (35 ikäryhmästä) Hlöt Keskivaikean/vaikean dementien määrän kehitysarvio (Sulkava) Peruspalvelukeskus Oiva v (4 ikäryhmästä) v (11 ikäryhmästä) yli 85 v (35 ikäryhmästä) 500 Hlöt Keskivaikean/vaikean dementian määrän kehitysarvio (Sulkava) v (4 ikäryhmästä) v (11 ikäryhmästä) yli 85 v (35 ikäryhmästä) 18

19 Hlöt Keskivaikean/vaikean dementian määrän kehitysarvio (Sulkava) v (4 ikäryhmästä) v (11 ikäryhmästä) yli 85 v (35 ikäryhmästä) Tarkasteltaessa koko maan väestökehitystä todetaan, että vuotiaiden henkilöiden määrä kasvaa 2020-luvulle tultaessa, mutta alkaa sitten ennusteen mukaan vähentyä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin alueella kokonaisuutena ja sen kaikkien peruspalvelutoimijoiden alueilla kehitys on samanlainen ja suhteellinen muutos pääpiirteissään yhdenmukainen. Tässä ikäryhmässä keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastavien määrä (4 ikäryhmästä) siis ennustekauden loppupuolella kääntyy lievään laskuun kaikkien perustason toimijoiden alueilla. Vanhemmissa ikäryhmissä (75 84 ja yli 85 -vuotiaat) sekä koko maan että sosiaali- ja terveyspiirin alueen väestön määrä kasvaa merkittävästi koko ennustekauden ajan. Sosiaali- ja terveyspiirin alueella kokonaisuutena suhteellinen kasvu on kummassakin ikäryhmässä hieman suurempaa kuin koko maassa. Kasvu toteutuu kaikkien perustason toimijoiden alueella pääpiirteissään samanlaisena. Vanhimman ikäryhmän osalta suhteellinen kasvu peruspalvelukeskus Aavan alueella on tarkastelujakson alussa ja lopussa keskivaihetta nopeampaa. Vanhimpien ikäryhmien määrän kasvun myötä keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastavien määrä (11 ikäryhmästä ja 35 ikäryhmästä yli 85-vuotiaat) myös kasvaa merkittävästi kaikkien perustason toimijoiden alueella. 3.6 Johtopäätökset Terveyttä ja sairastavuutta kuvaavat mittarit osoittavat, että koko sosiaali- ja terveyspiirissä tarkasteltuna väestön terveydentila ei poikkea huomattavalla tavalla koko maan tilanteesta, mutta kuntien välillä väestön terveydessä on suuria eroja. Väestön palvelujen tarpeet eri kunnissa poikkeavat toisistaan. Kunnan yleinen pienituloisuusaste ja lapsiperheiden pienituloisuusaste ovat piirissä korkeampia kuin maassa keskimäärin. Peruspalvelukeskus Oivan kunnista ssa ja ssa sekä peruspalvelukeskus Aavan kunnista ssa kunnan yleinen ja lapsiperheiden pienituloisuusaste ovat alle maan keskitason. Erityisen korkeat pienituloisuusasteet ovat Aava-kunnista ssa ja ssä. ssa lapsiperheiden pienituloisuusaste ylitti kunnan yleisen pienituloisuusasteen. Lahdessa ja ssa sekä yleinen että lapsiperheiden pienituloisuusaste on piirin keskimääräistä korkeampi. Työkyvyttömyysindeksi on piirin alueella koko maata pienempi. Peruspalvelukeskus Oivan kunnista se on piirin tasoa pienempi ssa, muissa suurempi. Peruspalvelukeskus Aavan kunnista ssa ja ssä se on suurempi ja muissa pienempi kuin koko piirissä. Sekä Lahdessa että ssa työkyvyttömyysindeksi on piirin tasoa suurempi. 19

20 Sairastavuusindeksi on piirissä jokseenkin maan keskimääräisellä tasolla, kuitenkin hieman suurempi. Sairastavuusindeksi on piirin tasoa suurempi peruspalvelukeskus Oivan kunnista ssä ja Padasjoella. Vastaava tilanne peruspalvelukeskus Aavan kunnista on ssa, ssa ja ssä. ssa sairastavuusindeksi on piirin tasoa suurempi ja Lahdessa piirin tasolla. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut tarvekertoimet ovat suuremmat kuin 1 (koko maan indeksi) kaikissa muissa paitsi ssa ja ssa. 4. Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kattavuus 4.1 Asiakaspalaute Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Asiakaspalautteessa havaittu tyytyväisyys palveluihin perustuu sosiaali- ja terveysyhtymän jatkuvan asiakaspalautteen järjestelmästä vuonna 2012 kerättyihin tietoihin. Erikoissairaanhoito (keskussairaala, päivystyspoliklinikka ja kuntoutuskeskus) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän asiakaspalaute, erikoissairaanhoidon toimiala Palautteita yhteensä 2747 kpl, joista kysymykseen vastanneita 2562 kpl Tutkimuksesta / hoidosta oli apua sairauteenne Tilojen siisteys toteutui Tilojen rauhallisuus toteutui Esittämänne toivomukset otettiin huomioon Yksityisyyttänne suojattiin Tunsitte olonne turvalliseksi 1 = Erinomaisesti 2 = Hyvin 3 = Tyydyttävästi 4 = Huonosti 5 = Erittäin huonosti Hoitohenkilöstöllä oli aikaa keskusteluun kanssanne Lääkäreillä oli aikaa keskusteluun kanssanne Hoitohenkilöstö kohteli teitä Lääkärit kohtelivat teitä Jos annettu aika ei toteutunut, syy kerrottiin teille Saamanne vastaanottoaika / tutkimusaika toteutui Saitte tietoa jatkohoidosta Saitte tietoa tutkimukseen / toimenpiteeseen valmistautumisesta Saitte tietoa sairaudestanne ja hoitovaihtoehdoista Käyntinne / hoitojaksonne sujui Miten teidät otettiin vastaan Asiakkaat olivat vuonna 2012 pääosin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä keskussairaalan palveluihin (86,4 vastanneista). Eniten tyytymättömyyttä aiheutti se, että annetun ajan toteutumattomuuden syytä ei kerrottu (8,8 ) ja että vastaanotto- tai tutkimusaika ei toteutunut (5,6 ). 20

21 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto (peruspalvelukeskus Aava) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän asiakaspalaute, sosiaali- ja perusterveydenhuollon toimiala Palautteita yhteensä 170 kpl, joista kysymykseen vastanneita 143 kpl Palvelun / hoidon saatavuus toteutui Palvelusta / hoidosta oli apua teille Tilojen toimivuus toteutui Esittämänne toivomukset otettiin huomioon 1 = Erinomaisesti 2 = Hyvin 3 = Tyydyttävästi 4 = Huonosti 5 = Erittäin huonosti Yksityisyyttänne suojattiin Tunsitte olonne turvalliseksi Henkilöstöllä oli aikaa keskusteluun kanssanne Henkilöstö kohteli teitä Jos annettu aika ei toteutunut, syy kerrottiin teille Sovittu palvelu- / hoitoaika toteutui Saitte tietoa teitä koskevasta jatkosuunnutelmasta Saitte tarpeitanne vastaavaa tietoa Palvelu / hoito vastasi odotuksianne / tarpeitanne Vuonna 2012 peruspalvelukeskuksen asiakkaista 48,18 oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Palvelut arvioi tyydyttäväksi 16,58 asiakkaista. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat annetun ajan viivästymisen syyn kertomatta jättäminen (42,9 ) ja yleensäkin ajan viivästyminen (34,7 ). Ympäristöterveydenhuolto (ympäristöterveyskeskus) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän asiakaspalaute, ympäristöterveydenhuollon toimiala Palautteita yhteensä 13 kpl, joista kysymykseen vastanneita 12 kpl Yhteydenotosta oli apua asiaanne Palveluiden saatavuus toteutui 1 = Erinomaisesti 2 = Hyvin Esittämänne näkemykset otettiin huomioon 3 = Tyydyttävästi 4 = Huonosti 5 = Erittäin huonosti 0= ei koske minua Yksityisyyttänne suojattiin Henkilöstöllä oli teille aikaa Henkilöstö kohteli teitä Sovittu palveluaika toteutui Saitte tietoa asioiden ratkasuvaihtoehdoista Saitte tietoa teitä koskevassa asiassa Asiointinne sujui Ympäristöterveyskeskuksen asiakkaista 90,44 vastanneista oli hyvin tai erittäin tyytyväisiä palveluihin, kun vastauspylväistä poistetaan Ei koske minua -vastaukset. Eniten huonoja arvioita oli sovitun palveluajan toteutumista sekä yksityisyyden suojaamista koskien. 21

22 4.1.2 Lahden kaupunki Asiakaspalaute vuodelta 2012 Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala / Avohoito : kokonaistulokset Mean Max Min N 1. Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito Odotusaika ilmoittautumisessa Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa Ilmoittautumisen sujuvuus Tiedonsaanti ilmoittautumisessa Lääkärin vastaanotto Mean Max Min N 8. Odotusaikanne Käytös Ammattitaito Tiedon saanti Jatkohoito-ohjeet Terveysneuvonta Vuorovaikutus Vastaanottoajan pituus a. Hoitonne arviointi Terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotto Mean Max Min N 8. Odotusaikanne Käytös Ammattitaito Tiedon saanti Jatkohoito-ohjeet Terveysneuvonta Vuorovaikutus Vastaanottoajan pituus a. Hoitonne arviointi Laboratoriokäynti Mean Max Min N 8. Odotusaikanne Käytös Ammattitaito

23 Muu vastaanotto Mean Max Min N 8. Odotusaikanne Käytös Ammattitaito Tiedon saanti Jatkohoito-ohjeet Terveysneuvonta Vuorovaikutus Vastaanottoajan pituus a. Hoitonne arviointi Ulkoiset olosuhteet ja palvelun arviointi Mean Max Min N 16. Toimitilojen viihtyisyys Liikkuminen terveysasemalla b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellänne Vanhusten palvelut ja kuntoutus Arvosana palvelusta asteikolla 4 10 VASTAUS- PROSENTTI TOIMINTAYKSIKKÖ KESKIARVO Vanhusten avopalvelut: Kotihoito 8,64 35,7 Palveluasuminen yhteensä 8,44 79,4 Omat palvelutalot 8,51 70,7 Ostopalvelutalot 9,69 60,1 Omaishoito 8,78 59,8 Lääkinnällinen kuntoutus 9,09 65,3 Lahden kaupunginsairaala Akuuttisairaanhoito ja kuntoutus 8,22 58,0 Pitkäaikaissairaanhoito 8,41 64,9 23

24 Hyvinvointipalvelut Minkä Kuinka tyytyväinen Kuinka tyytyväinen Kuinka tyytyväinen kokonaisarvosanan Kuinka tyytyväinen Kuinka tyytyväinen Kuinka tyytyväinen olette mahdollisuudestanne olette apuun jonka olette Kuinka tyytyväinen annatte olette henkilökunnan olette henkilökunnan olette saamaanne vaikuttaa hoitoonne tai saitte sairauteenne luottamuksellisuuden olette tilojen N toiminnasta? ammattitaitoon? käyttäytymiseen? neuvontaan? asianne hoitoon? tai asiaanne? toteutumiseen? viihtyisyyteen? Yhteenveto Aikuissosiaalityö asunnottomien palvelut 70 9,59 9,63 9,83 9,57 9,3 9,56 9,74 8,88 9,52 Aikuissosiaalityö sosiaalityö 16 8,44 8,88 9,5 8,88 8,27 8,47 9,44-8,85 Ehkäisyneuvola 180 9,73 9,83 9,91 9,82 9,58 9,68 9,84 8,8 9,65 Erityisryhmien iltapäivätoiminta ,25 9,55 8,78 8,74 8,92 9,45 9,05 9,01 Lapsiperheiden kotipalvelu 27 9,23 9,38 9,31 8,64 9 9,25 9,4 9,18 Lastensuojelun alkuarviointi ja avohuolto 44 8,75 8,93 9,52 8,88 8,88 8,9 9,16 8,31 8,92 Opiskeluterveydenhuolto 26 8,92 8,96 9,31 9,15 8,79 8,79 9,12 8 8,89 Sosiaalikeskuksen yhteisneuvonta 118 8,21 8,5 8,72 8,5 7,82 8,01 8,7-8,36 Sosiaalisen luototuksen asiakas 13 7,92 8,31 8,54 8,85 8 8,73 8,75-8,44 Talous- ja velkaneuvonta 53 9,38 9,53 9,67 9,57 9,04 9,45 9,66 8,92 9,4 Toimeentulotuen asiakas 143 7,65 7,89 8,23 8,01 7,22 7,64 8,5-7,88 Työkykyselvitysyksikkö 4 9,5 9, ,75 9,25 9,5 9,25 9,25 9,52 Työvoiman palvelukeskus Lyhty 22 8,95 9,05 9,32 9,19 8,21 8,8 9,4 8,86 8,98 Vammaisasumispalvelut 71 8,48 8,34 8,3 8,34 8,3 8,34 8,05 8,78 8,48 Vammaispalvelut 7 8,83 9,14 9,86 9,14 9,17 9, ,5 9,31 24

25 4.2 Terveydenhuollon hoitoon pääsyn ja sosiaalipalveluita koskevien määräaikojen toteutuminen Erikoissairaanhoito / Keskussairaala Somaattiset erikoisalat Hoitoa odottavien lkm Yli 180 vrk odottaneet lkm Yli 180 vrk odottaneet Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat ,3 Ensimmäiselle käynnille odottavat ,3 Toteutuneet hoitojaksot yht. lkm Yli 180 vrk odottaneet lkm Yli 180 vrk odottaneet Toteutuneiden hoito-, leikkaus- tai toimenpidejaksojen odotusajat ,0 Keskussairaalassa somaattisilla erikoisaloilla oli vuoden 2012 lopussa 10 potilasta, jotka olivat odottaneet yli 6 kuukautta leikkaukseen, toimenpiteeseen tai hoitoon pääsyä. Ensimmäiselle käynnille pääsyä yli 6 kuukautta oli odottanut 9 potilasta. Vuoden 2012 toteutuneiden hoitojen osalta yli 6 kuukautta oli joutunut odottamaan 238 potilasta. Psykiatria Toteutuneet ensikäynnit yht. lkm 1-90 vrk odottaneet lkm Yli 90 vrk odottaneet Yli 180 vrk odottaneet lkm Yli 180 vrk odottaneet Psykiatrisen erikoisalojen ensimmäisten käyntien lukumäärät ja toteutuneiden käyntien odotusajat Psykiatria ,1 31 1,8 Nuorisopsykiatria ,2 12 2,6 Lastenpsykiatria ,9 9 3,5 Yhteensä ,9 52 2,2 Vuonna 2012 hoitoa saaneista oli aikuispsykiatriassa ensikäynnille pääsyä odottanut 31 potilasta yli 6 kuukautta (1,8 ). Nuorisopsykiatriassa ensikäynnille pääsyä oli li 3 kuukautta odottanut 405 potilasta (11,2 ) ja lastenpsykiatriassa 229 potilasta (10,9 ). Psykiatristen erikoisalojen saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Saapuneet lähetteet yht. lkm Yli 21 vrk lähetteen käsittelyaika lkm Yli 21 vrk lähetteen käsittelyaika Psykiatria ,5 Nuorisopsykiatria ,8 Lastenpsykiatria ,1 Yhteensä ,4 Vuonna 2012 lähetteen käsittelyaika on ollut yli 21 vuorokautta aikuispsykiatriassa 26 (1,5 ) potilaalla, nuorisopsykiatriassa 4 (0,8 ) potilaalla ja lastenpsykiatriassa 6 (12,1 ) potilaalla. 25

26 4.2.2 Peruspalvelukeskus Aava Hoidon ja palvelujen saatavuus 2012 TULOSALUE MITTARI HARTOLA IITTI MYRSKYLÄ NASTOLA ORIMATTILA PUKKILA SYSMÄ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Toteutuu, ei mittaria SOSIAALIPALVELUT KOTI- JA ASUMIS- PALVELUT TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTAANOTTO- PALVELUT Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kk:n kuluessa () Toimeentulotuen käsittely 7 vrk:n sisällä () Jonotusaika erikoissairaanhoidosta (vrk) Siirtoviivepäivät Omaishoidon tuen saajat (kpl) Yleisterveydenhuolto: Kiireettömän hoidon odotusaika lääkärille (vrk) Kiireettömän hoidon odotusaika sair.hoitajalle (vrk) Lääkärikäyntejä kaikista käynneistä () käynnit lääkärillä (ei sisällä tth) käynnit hoitajalla (ei sisällä tth) puhelinneuvonnalla korvatut käynnit (kpl) Päivystyskäynnit kaikista käynneistä () TOIMINTA SIIRTYNYT ENSIHOITOKESKUKSELLE 5/ päivystyskäynnit TOIMINTA SIIRTYNYT ENSIHOITOKESKUKSELLE 5/2012. Suun terveydenhuolto: Saako potilas tarpeenmukaisen ajan, jos päivystystoimenpide vaatii jatkohoitoa? kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Minkä ajan kuluessa ns. uusi potilas saa ajan hammaslääkärin tutkimukseen tai hoitoon <3kk <3kk <3kk <6kk <3kk <3kk <3kk Jonossa olevien uusien potilaiden lukumäärä Minkä ajan kuluessa aiemmin hoidossa käynyt potilas saa ajan suunniteltuun hammaslääkärin <6kk <3kk <6kk <6kk <12kk <6kk <6kk määräaikaistutkimukseen? Hammaslääkärikäyntejä kaikista käynneistä () käynnit hammaslääkärillä käynnit suuhygienistillä puhelinneuvonnalla korvatut käynnit (kpl) Ennaltaehkäisevän työn saatavuus 2012 TULOSALUE MITTARI HARTOLA IITTI MYRSKYLÄ NASTOLA ORIMATTILA PUKKILA SYSMÄ YHTEENSÄ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- PALVELUT KOTI- JA ASUMIS- PALVELUT Ennaltaehkäisevä perhetyö perheet (kpl) käyntiä (kpl) odotusaika (vrk) Tietoa ei käytettävissä. Perheneuvola käyntiä (kpl) odotusaika (vrk) Tietoa ei käytettävissä. Ryhmätoiminta (valtimosairauksien ehkäisy) asiakkaat (kpl)* * ryhmät (kpl)* * 1 15 Lastensuojelun perhetyö perheitä (kpl) lapsia (kpl) Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ei ole aloitettu. Palveluohjauksen asiakasmäärät Palveluohjaus suoritetaan normaalin toiminnan ohessa. Tilastointi alkaa 6/2012. TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTAANOTTO- PALVELUT Ennaltaehkäisevä työ on osa kaikkea vastaanottotyötä, eriyttäminen ei mahdollista 26

27 4.2.3 Peruspalvelukeskus Oiva Hoidon ja palvelujen saatavuus 2011 TULOSALUE TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- PALVELUT MITTARI Toteutuu, ei mittaria ASIKKALA HOLLOLA HÄMEEN KOSKI KÄRKÖLÄ PADASJOKI YHTEENSÄ Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kk:n kuluessa () 52,3 77,1 66,7 67, ,6 Toimeentulotuen käsittely 7 vrk:n sisällä () KOTI- JA ASUMIS- PALVELUT TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTAANOTTO- PALVELUT Jonotusaika erikoissairaanhoidosta (vrk) = siirtoviivehoitopäivät Jonotusaika yksiköiden välillä (vrk) Omaishoidon tuen saajat (kpl) Tiedot ovat 12 kuukauden keskiarvoja. Yleisterveydenhuolto: Kiireettömän hoidon odotusaika lääkärille (vrk) Kiireettömän hoidon odotusaika sairaanhoitajalle (vrk) 4 4 ei Päivystyskäynnit kaikista käynneistä () 30 60,0 40, ,0 45,0 Suun terveydenhuolto: Saako potilas tarpeenmukaisen ajan, jos päivytystoimenpide vaatii jatkohoitoa? saa saa saa saa saa saa Minkä ajan kuluessa ns. uusi potilas saa ajan hammaslääkärin tutkimukseen tai hoitoon 2 kk 6 kk 4 kk 6 kk 2 vkoa 6 kk Jonossa olevien uusien potilaiden lukumäärä Minkä ajan kuluessa aiemmin hoidossa käynyt potilas saa ajan suunniteltuun hammaslääkärin määräaikaistutkimukseen? 2-4 v. 2-4 v. 2-4 v. 2-4 v. 2-4 v. 2-4 v. Ennaltaehkäisevän työn saatavuus 2011 TULOSALUE MITTARI ASIKKALA HOLLOLA HÄMEEN KOSKI TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KÄRKÖLÄ PADASJOKI YHTEENSÄ Ennaltaehkäisevä perhetyö perhetyötä saaneet kotitaloudet käynnit Perheneuvola suoritteet asiakkaat Valtimosairauksien ehkäisy asiakkaat (kpl) ryhmät (kpl) SOSIAALI- PALVELUT Lastensuojelun perhetyö perhetyötä saaneet kotitaloudet käynnit joista intensiiviperhetyötä saaneita kotitalouksia invensiiviperhetyön käynnit KOTI- JA ASUMIS- PALVELUT TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTAANOTTO- PALVELUT Ennaltaehkäisevät kotikäynnit Palveluohjauksen asiakasmäärät Ennaltaehkäisevä työ on osa kaikkea vastaanottotyötä, eriyttäminen ei mahdollista 27

28 4.2.4 n kaupunki Hoidon ja palvelujen saatavuus 2011 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALIPALVELUT KOTI- JA ASUMISPALVELUT TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTAANOTTOPALVELUT MITTARI Toteutuu, ei mittaria HEINOLA Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kk:n kuluessa () 60 Toimeentulotuen käsittely 7 vrk:n sisällä () 95 Jonotusaika erikoissairaanhoidosta (vrk) = siirtoviivehoitopäivät 0 Omaishoidon tuen saajat (kpl) 112 Yleisterveydenhuolto: Kiireettömän hoidon odotusaika lääkärille (vrk) Kiireettömän hoidon odotusaika sairaanhoitajalle (vrk) 1-3 Lääkärikäyntejä kaikista käynneistä 58 käynnit lääkärillä käynnit hoitajalla Päivystyskäynnit kaikista käynneistä () (ilta- ja viikonloppupäivystys 19 -päivystyskäynnit (lääkärit+hoitajat) Suun terveydenhuolto: Saako potilas tarpeenmukaisen ajan, jos päivytystoimenpide vaatii jatkohoitoa? saa Minkä ajan kuluessa ns. uusi potilas saa ajan hammaslääkärin tutkimukseen tai hoitoon 4kk Jonossa olevien uusien potilaiden lukumäärä 150 Minkä ajan kuluessa aiemmin hoidossa käynyt potilas saa ajan suunniteltuun hammaslääkärin määräaikaistutkimukseen? 2-4 v. Hammaslääkärikäyntejä kaikista käynneistä 68 käynnit hammaslääkärillä käynnit suuhygienistillä Puhelinneuvonnalla korvatut käynnit (kpl) 0 Ennaltaehkäisevän työn saatavuus 2011 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALIPALVELUT KOTI- JA ASUMISPALVELUT TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTAANOTTOPALVELUT MITTARI HEINOLA Ennaltaehkäisevä perhetyö perhetyötä saaneet kotitaloudet 40 käynnit 494 Perheneuvola suoritteet asiakkaat 101 Valtimosairauksien ehkäisy asiakkaat (kpl) 16 ryhmät (kpl) 2 Lastensuojelun perhetyö perhetyötä saaneet kotitaloudet 35 käynnit tietoa ei saatavilla joista intensiiviperhetyötä saaneita kotitalouksia tietoa ei saatavilla invensiiviperhetyön käynnit tietoa ei saatavilla Ennaltaehkäisevät kotikäynnit Palveluohjauksen asiakasmäärät Ennaltaehkäisevä työ on osa kaikkea vastaanottotyötä, eriyttäminen ei mahdollista ei ole aloitettu suoritetaan normaalin toiminnan ohessa, joten toistaiseksi ei tilastoida erikseen 28

29 4.2.5 Lahden kaupunki Hoidon ja palvelujen saatavuus 2011 TULOSALUE MITTARI LAHTI TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Toteutuu, ei mittaria SOSIAALIPALVELUT Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kk:n kuluessa () 89 Toimeentulotuen käsittely 7 vrk:n sisällä () 97,7 VANHUSTEN PALVELUT JA KUNTOUTUS TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTAANOTTOPALVELUT Jonotusaika erikoissairaanhoidosta (vrk) = ns. siirtoviivehoitopäivät 1,7 Omaishoidon tuen saajat (65 vuotta täyttäneet omaishoidettavat, kpl) 477 Tiedot ovat puolen vuoden keskiarvoja. Yleisterveydenhuolto: Kiireettömän hoidon odotusaika lääkärille (vrk) 10,7 Kiireettömän hoidon odotusaika sair.hoitajalle (vrk) 8 Lääkärikäyntejä kaikista käynneistä () käynnit lääkärillä (ei sisällä tth) käynnit hoitajalla (ei sisällä tth) puhelinneuvonnalla korvatut käynnit (kpl) Päivystyskäynnit kaikista käynneistä () - päivystyskäynnit Suun terveydenhuolto: Saako potilas tarpeenmukaisen ajan, jos päivystystoimenpide vaatii jatkohoitoa? kyllä Minkä ajan kuluessa ns. uusi potilas saa ajan hammaslääkärin tutkimukseen tai hoitoon hoitotakuun puitteissa Jonossa olevien uusien potilaiden lukumäärä 300 Minkä ajan kuluessa aiemmin hoidossa käynyt potilas saa ajan suunniteltuun hammaslääkärin määräaikaistutkimukseen? 2 kuukautta Hammaslääkärikäyntejä kaikista käynneistä () 60 käynnit hammaslääkärillä v käynnit suuhygienistillä v puhelinneuvonnalla korvatut käynnit (kpl) 1 käynti/vko Ennaltaehkäisevän työn saatavuus TULOSALUE MITTARI LAHTI TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Ennaltaehkäisevä perhetyö perheet (kpl) 451 käyntiä (kpl) 5116 odotusaika (vrk) 1-5 vrk johtuen asiakasperheen palvelun tarpeesta Perheneuvola asiakkaita (kpl)* odotusaika (vrk)** 89,9 pv SOSIAALIPALVELUT VANHUSTEN PALVELUT JA KUNTOUTUS TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTAANOTTOPALVELUT Ryhmätoiminta (valtimosairauksien ehkäisy) asiakkaat (kpl) ryhmät (kpl) Lastensuojelun perhetyö perheitä (kpl) 130 lapsia (kpl) 219 Toteutettiin projektina inkerinsuomalaisille Ennaltaehkäisevät kotikäynnit paluumuuttajille Palveluohjauksen asiakasmäärät 1419 Ennaltaehkäisevä työ on osa kaikkea vastaanottotyötä, eriyttäminen ei mahdollista * perheneuvolassa ei tilastoida käyntikertoja vaan asiakkaiden ja perheiden lukumääriä **keski-arvo

KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1

KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1 2013 KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1 Sisältö 1. Väestö ja väestörakenne...3 2. Osallisuus ja syrjäytyminen...6 2.1 Lastensuojelu...6 2.2 Koulutus...7 2.3 Toimeentulotuki...8 2.4 Työttömyys...9

Lisätiedot

Näkökulmia Päijät Hämeen väestön hyvinvointiin menetetyt elinvuodet (PYLL) aineiston perusteella

Näkökulmia Päijät Hämeen väestön hyvinvointiin menetetyt elinvuodet (PYLL) aineiston perusteella Näkökulmia Päijät Hämeen väestön hyvinvointiin menetetyt elinvuodet (PYLL) aineiston perusteella Hallitusseminaari Palvelujohtaja Kuvio 1. Lähtökohta: yksinkertainen laskutoimitus Standardielämä, jota

Lisätiedot

Mitä järjestöjen ja julkisen kumppanuudella saavutetaan?

Mitä järjestöjen ja julkisen kumppanuudella saavutetaan? Mitä järjestöjen ja julkisen kumppanuudella saavutetaan? Palvelujohtaja Väestö ja väestörakenteen muutos Väestöä ja väestön ikärakennetta koskevat tiedot luovat lähtökohdat hyvinvoinnin seurannalle ja

Lisätiedot

KUNTAKORTTI Järjestämissuunnitelman 2009 2012 liite

KUNTAKORTTI Järjestämissuunnitelman 2009 2012 liite 29 KUNTAKORTTI Järjestämissuunnitelman 29 212 liite Kuntakortit Sisältö 1. Väestö ja väestörakenne...2 2. Osallisuus ja syrjäytyminen...5 3. Hyvinvointi ja terveys sekä terveyserot...8 4. Palvelujen laatu,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1 Päivitys 2015

KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1 Päivitys 2015 2015 KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1 Päivitys 2015 Sisältö 1. Väestörakenne ja väestöennusteet... 3 2. Sosioekonomisia indikaattoreita... 6 2.1 Lastensuojelu... 6 2.2 Koulutus... 7

Lisätiedot

KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1 Päivitys 2016

KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1 Päivitys 2016 2016 KUNTAKORTIT Järjestämissuunnitelma 2014 2017 liite 1 Päivitys 2016 Sisältö 1. Väestörakenne ja väestöennusteet... 3 2. Sosioekonomisia indikaattoreita... 6 2.1 Lastensuojelu... 6 2.2 Koulutus... 7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Koko maassa sote-palveluiden nettokustannusten kasvu ei vastaa maksukyvyn kasvua Toteutunut ja ennustettu kustannuskasvu 2004-2020

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

LAUSUNTO LAHTI 1 (3) 30.09.2015. MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost)

LAUSUNTO LAHTI 1 (3) 30.09.2015. MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) 1 (3) MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) FCG tuotti Lahden kaupungin toimeksiannosta menetetyt elinvuodet (PYLL) -indeksin Lahden kaupungin väestölle. Indeksin mukaisesta

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Tiekartta varjosta valoon

Tiekartta varjosta valoon KUNTAMARKKINAT, 15.09.2011 Kunnan väestön terveydentilan seuranta: Mitä lahjomaton PYLL kertoo? Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet Potential Years of Life Lost PYLL Ilkka Vohlonen, ilkka.vohlonen@audiapro.fi

Lisätiedot

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LEHTIMÄKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) VIMPELI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LOHJAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 28.11.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Hiiden alueen kuntien ja Kirkkonummen

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA

SATAKUNTA NYT JA KOHTA SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä (Osa II Palvelurakenneuudistuksen kantokykymittarit Satakunnan kunnissa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

PYLL-P-HSOTEY. Yleiset havainnot:

PYLL-P-HSOTEY. Yleiset havainnot: 1 PYLL-P-HSOTEY Yleiset havainnot: 1. Useissa kunnissa miesten tilanne on kehittynyt entisestä huonosta parempaan ja naisten päinvastoin hyvästä huonompaan ja usein syynä ovat alkoholiperäiset sairaudet.

Lisätiedot

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info arvo muutos Kontiolahti Juuka Joensuu Pohjois-Kar jala Koko maa 1 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5 2 18,4 13,4 24,9 21,1 20,3 14,9 3 9,1 5,4 9,8 12,2 10,4 8,6 4 3,4 3,1 3,0 4,0 3,7 2,9 5 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) SEINÄJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA

TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA - Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti sairaanhoitopiireittäin - Väestön ikärakenne

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Hyke valtuustokausi 2013-2016 Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52.0 Koko maa : 52.0 24.1 Verotulot, euroa / asukas Koko maa : 3967.0 3266.0

Lisätiedot

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LAPUA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) TÖYSÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 3,8$

Yhteiset#miEarit# 3,8$ 5,0# 4,5# 4,1$ Yhteiset#miEarit# 3,8$ 4,2$ 4,7$ 3,5# 2,5# 1,5# 0,5# 1.#PUHELINYHTEYDEN#SAAMINEN:# Kuinka#helposD#saiEe#yhteyden# an?## 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,#

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetekijät ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetekijät ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetekijät ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Unto Häkkinen ja Maria Vaalavuo 19.12.2013 19.12.2013 Unto Häkkinen 1 Tutkimuksen tavoite Tutkimukseen perustuvat kriteerit

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva 1 (8) SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva Peruspalvelukeskus Oivan tuottamille palveluille lasketaan suoritekohtaiset hinnat, joiden perusteella palveluja käyttäneitä kuntia laskutetaan. Suoritekohtaiset

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 PERUSTURVALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille laadukkaat, oikea-aikaiset, oikein mitoitetut ka kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. TEHTÄVÄN KUVAUS Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot