SISÄLLYSLUETTELO. Kari Heikkinen Hankekoordinaattori. Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Kari Heikkinen Hankekoordinaattori. Sivu"

Transkriptio

1 1

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 3 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 3 4. LOPPURAPORTTI 3 a. Ylemmän tason tavoitteet 3 b. Hankeen tavoitteet 3 c. Numeraaliset ja laadulliset tavoitteet 3 5. KOHDERYHMÄT 4 6. HANKEEN TOTEUTUS 4 7. TYÖPAJAT VALMISTAUTUMISESSA 5 - Paja 1. STARTTIPAJA I 5 - Paja 2. STARTTIPAJA II 5 - Paja 3. DESIGN PAJA 6 - Paja 4. SPARRAUSPAJA I 7 - Paja 5. SPARRAUSPAJA II 7 8. MUITA VALMISTAUTUMISTOIMIA HELSINKIIN 7 9. PALTAMON RUOKATUOTE PALTAMO HELSINGISSÄ TAPAHTUMA PALTAMON JÄTTILÄISILME KIINNOSTI Paja 6. PALAUTEPAJA OSALLISTUJIEN MATKAT JA MAJOITUS MATERIAALIT HELSINGISSÄ ELINKEINOLLISUUS JA JATKUVUUS INNOSVATIIVISUUS TIEDOTTAMINEN HANKEAIKATAULU RESURSSIT HANKETOTEUTUKSEN ORGANISAATIO KUSTANNUKSET JA RAHOITUS RAPORTOINTI JA SEURANTA TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT YHTEISTYÖKUMPPANIT HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 19 Paltamossa 3 / Kari Heikkinen Hankekoordinaattori

3 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, Paltamo 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO Nimi: Paltamo Helsingissä 2014: paikallista osaamista, parasta palvelua Hankenumero: YHTEENVETO HANKKEESTA Kainuu Helsingissä tapahtuma oli koko Kainuun yhteinen näyttäytymistilaisuus Helsingissä vuonna Tapahtumaan osallistuminen oli paltamolaisille toimijoille vuoden 2014 tärkein yhteinen esiintymistilaisuus. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä Paltamo Helsingissä 2014; paikallista osaamista, parasta palvelua -hankkeen tavoitteena oli tukea kainuulaisten ja erityisesti paltamolaisten tuotteiden ja palvelujen innovointia, suunnittelua, konseptointia, brändäystä, myyntiä ja markkinointia ja samalla edistää toimijoiden välistä yhteistyötä Kainuussa sekä luoda kontakteja pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Paltamon alueella sijaitsevien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen avulla tuotiin esiin Paltamon vahvuuksia; tuotteita, palveluja, matkailua ja muita vetovoimatekijöitä. 4. LOPPURAPORTTI 4.1. HANKKEEN TAVOITTEET a. Ylemmän tason tavoitteet Hanke on Manner-Suomen maaseutuohjelma Toimintalinja: Leader Toimenpide: Leader toimenpiteet, linja 3. Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut Toimintaryhmä: Oulujärvi Leader Hankkeen kohdealue: Alueellinen, Paltamo b. Hankkeen tavoitteet - Olla näkyvästi mukana Senaatintorin maakuntajuhlassa aiemmasta poikkeavassa muodossa. - Edistää Paltamon elinkeinoelämän näkyvyyttä ja osaamista. - Tehostaa matkailun markkinointia, elintarvikkeiden sekä muiden tuotteiden vientiä pääkaupunkiseudulle ja edistää toimijoiden verkottumista pääkaupunkiseudun yritysten kanssa. - Tiivistää yhteistyötä kainuulaisten toimijoiden kesken. - Kohottaa maakunnallista itsetuntoa ja yhteishenkeä yhdessä tekemisen myötä. - Tehdä toimenpiteitä, joilla kirkastetaan suurelle yleisölle Oulujärven alueen mielikuvaa hyvänä kohdealueena. c. Numeraaliset ja laadulliset tavoitteet - Vähintään 10 kpl omarahoitukseen osallistuvista tahoista esittäytyy Helsingissä. - Saada mukaan 5 kpl muuta tahoa, jotka eivät ole mukana omarahoitusosuudella. - Medianäkyvyyden huomattavaa lisääntymistä vuoden 2014 aikana (useita lehtijuttuja) - Laadullisena tavoitteena oli yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyön jatkuminen yhteismarkkinointitoimina, erilaisina alihankintatyömuotoina myös Helsinki 2014 tapahtuman jälkeen.

4 5. KOHDERYHMÄT 4 Sisäinen kohderyhmä: Paltamon alueen yritykset ja yhteisöt, heidät on tarkoitus saada laajasti mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Ulkoinen kohderyhmä: Pääkaupunkiseudun asukkaat, yritykset, kulttuuritoimijat ja harrastajat, elinkeinoelämän edustajat ja media kaikissa muodoissa. 6. HANKKEEN TOTEUTUS Toimenpiteet hankkeessa Tapahtumaan valmistautuminen Hankekoordinaattorin toimesta oltiin yhteyksissä alueella olevien yritysten ja yhteisöjen keräämiseksi ja saamiseksi mukaan. Käytiin läpi Paltamon alueen tuotteet ja palvelut, joita voidaan esitellä, kokeilla ja myydä Helsingissä. Tuotteistaminen ja asiakaspalvelu Pajatoimintojen tärkeitä osa-alueita Pajatilaisuuksissa määritettiin yhdessä työskennellen Helsinkiin vietävät tuotteet ja palvelut. Jokainen tuote, toimi tai esitys käytiin läpi yhdessä. Lisäksi kannustettiin tarpeen mukaan hiomaan tuoteideaa, jos se vaikutti liian keskeneräiseltä. Pajoissa käytiin läpi tuotteistaminen, konseptointi ja brändäys. Lisäksi käytiin läpi tuotteiden mielikuvavaikutuksia. Työpajoissa arvioitiin eri tuotteiden vahvuuksia ja heikkouksia ja pyrittiin kehittämään osallistujien osaamista kaupallistamisesta näkökulmasta. Myös asiakaspalvelu- ja myyntivalmennus mukaan lähteville oli tärkeässä roolissa valmistautumisessa. Iloinen asiakaspalveluilme huomattiin myös Helsingissä, josta Paltamon esittelyosasto sai kiitosta. Facebook sivuilla käytettiin jättiläishahmoa (kun hahmo oli valmis) sisääntulokuvana.

5 7. TYÖPAJAT VALMISTAUTUMISESSA 5 Starttipaja tilaisuuksia oli 2 kpl Paja 1. STARTTIPAJA I Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 15 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Tutustuminen ja esittelyt - Pajatyöskentelyn avaus; Anu Tervonen - Paltamo Helsingissä hankkeen sisältö, tarkoitus ja tavoitteet; Kari Heikkinen - Mitä Paltamosta Helsinkiin kesällä 2014; Kari Heikkinen - Toimien aikataulutus; Kari Heikkinen Työpaja oli sisustettu hanketta varten aihemateriaalein. Pajatyöskentely veti ihmisiä mukaan. Paja 2. STARTTIPAJA II Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 22 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Yhteenvetoa pajasta 1. ja ajatuksia; Kari Heikkinen - Kainuun Liiton edustaja ei päässyt paikalle - Paltamon esittelyosaston suunnitelmat; Jukka Laukkanen ja Kari Heikkinen - Kuljetustarpeiden läpikäynti tavaroiden osalta. Tiedot alustavasti Kainuun Liittoon

6 6 Työpajat venyivät illalla pitkään, joten joillakin saattoi silmät painua välillä kiinni, mutta korvat olivat auki. Paja 3. DESIGN PAJA Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 16 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Tilannekatsaus; Kari Heikkinen Design ja markkinointi: - Miten rakennan tuotteen, joka myy; Mari Maier - Tuotteen markkinointi ja näkyvyys tapahtumissa; Pirjo Nuottimäki - Paltamon esittelyosaston suunnitelmat; Jukka Laukkanen - Muistettavaa valmisteluaikataulujen osalta; Kari Heikkinen - Seuraavien pajojen aikataulut: Kari Heikkinen Pajatyöskentelyssä oli mukana useita ulkopuolisia luennoitsijoita. Kuvassa Pirjo Nuottimäki (edessä). Myös median edustajia oli paikalla työpajoissa kuuntelemassa luentoja.

7 Paja 4. SPARRAUSPAJA I Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 13 hlö (osallistujista erillinen nimilista) 7 Ohjelma: - Tilannekatsaus; Kari Heikkinen - Me-Jättiläiset -henki; Marisanna Jarva - Ryhmätyöt Marisanna Jarvan alustuksen pohjalta - Mitä odotan Helsingistä, miten pääsemme päämäärään; Kari Heikkinen - Kunnan rooli Paltamo Helsingissä tapahtumassa; Kari Heikkinen Kunnanjohtaja Arto Laurikainen (seisoo) oli mukana monessa pajaillassa kannustamassa mukaan lähtijöitä. Paja 5. SPARRAUSPAJA II Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 17 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Tavarakuljetukset, aikataulut; Kari Heikkinen - Käytännön asioiden läpikäynti ja aikataulut; Kari Heikkinen - Pelisäännöt, Me-henki; Kari Heikkinen - Työnjako pakkaamisessa, kuljetuksissa, rakentamisessa (H:ki) ja purkamisessa 8. MUITA VALMISTAUTUMISTOIMIA HELSINKIIN Pajatilaisuuksiin osallistumisen lisäksi kulttuuriesiintyjät harjoittelivat omissa tiloissaan ja ajankohtina Helsinkiin. Mukaan Paltamosta oli lähdössä mm. PanLeino Kvartetti, kesäteatterin näyttelijöitä ja tarinankertojia, musiikkikabaree -esitys Kiveksen rosvot ja sukuseuroja, joilla oli omat kojunsa Paltamon kunnan varaamien kojujen läheisyydessä. Projektikoordinaattori Kari Heikkinen osallistui Kainuun Liiton tilaisuuksiin (3 kpl), jotta Paltamossa pysyttiin asioista ajan tasalla.

8 8 PanLeino -kvartetti Paltamon Musiikki Kapareen ihmiset ryhmäkuvassa Paltamon Sydämen edessä. 9. PALTAMON RUOKATUOTE Tarkoitus oli lanseerata Paltamon oma ruokatuote osastolle Helsinkiin. Eri paja-tilaisuuksissa yritettiin sellainen löytää. Raija Kauppinen (yritys) osallistui Paltamon pajatilaisuuksiin ja hänen uudet juustopihvit olivat myynnissä tapahtuma-alueen ravintolassa Helsingissä.

9 9 Hatusta erottaa heti, että Paltamolainenhan siinä juttelee tapahtumavieraan kanssa. 10. PALTAMO HELSINGISSÄ TAPAHTUMA Matkalle Helsinkiin lähdettiin bussilla aamulla klo Tavaraa oli kaikilla mukana vielä runsaasti, vaikka paljon oli mennyt etukäteen jo Kainuun Liiton rekkakuljetuksissa. Tunnelma oli korkealla. Matkalla käytiin vielä läpi kaikki aikataulut matkan aikana ja miten toimitaan missäkin tilanteessa. Matkan johtajana toimi yhteisesti nimetty Sirpa Härkönen, jolla oli koko ajan asiat hallinnassa. Monia muita tahoja ihmetytti, miten Paltamon bussi sai olla parkissa tapahtuma-alueen vieressä koko ajan.

10 10 Saavuimme Helsinkiin noin Vettä satoi kaatamalla ja esittelykojuja piti äästä rakentamaan. Muovien ja erilaisten suojaustoiminen avulla rakentaminen oli mahdollista. Tavarat ja vaihtolavat eivät olleet Helsingissä ihan niissä paikoissa kuin piti olla, mutta kaikki löytyi. Taustaseinät ovat jo paikallaan. Missähän laatikossa lie mitäkin? Kyllä tiedettiin, laatikot oli numeroitu. Illalla saimme kaikki paikoilleen ja esittelytilamme, Paltamon osastokokonaisuus näytti hyvältä. Olimme lähes ainoita osastoja, joilla oli hyvät kertovat taustaseinät, omat haluamamme ilmeen mukaiset kyltit jne. Kaikki osallistuivat rakentamiseen ja purkutoimiin. Muutoin työnjako oli tehty tarkkaan jo etukäteen.

11 11 Sade, sekamelska ja rakennusporukoiden liikkuminen torilla kiristi hermoja, mutta me päätimme hymyillä. Lähdimme hotelliin, Hotelli Haagaan, jonne ruuhkan takia matka kesti tunnin. Hyvin nukutun yön jälkeen saavuimme aamulla taas Senaatintorille tekemään loppuvalmistelut. Sade oli melkein lakannut ja tavarat oli mahdollista laittaa kansan nähtäväksi. Näin mentiin koko tapahtuman ajan. Sovittu työnjako piti. Ilme pysyi iloisena ja fiilis korkealla. Paltamo oli hyvin esillä kaikilta osin. Saimmehan jopa parhaan osaston maineenkin, jollaiseksi Paltamon osasto oli noteerattu ulkomaalaisten medioiden taholta. Yhteistyötä loppuun saakka. Kaikki pakettiin, jotta menevät ehyinä takaisin Paltamoon.

12 Tapahtuma päättyi sunnuntai-iltana. Tavaroiden pakkaaminen kuljetuksiin ja lähtö takaisin Paltamoa kohden. 12 Bussimatkalla pohdittiin asioita, miten asiat olivat menneet. Tuskinpa montaa asiaa olisimme paremminkaan voineet tehdä, oli palaute. Kotona olimme sunnuntain ja maanantain välisenä yönä klo Kaikki olivat väsyneitä, mutta onnellisia. 11. PALTAMON JÄTTILÄISILME KIINNOSTI IHMISIÄ Paltamon teemaksi Helsinkiin valittiin jättiläiset, koska kolme maailman kymmenestä suurimmasta ihmisestä on Paltamosta. Jättiläisilme toistui Paltamon kojurakenteissa, esitteissä ja tehtiinpä jakoon vielä korttikin. Toinen teema oli Oulujärvi suurine selkineen, joka oli panoraamakuvana kojun taka- ja sivuseinissä. Ilmeen luominen suureen tapahtumaan koettiin työpajoissa erittäin tärkeäksi. Teemat ja mukanaolijoita yhdistävä asuelementti hattu, johon myös sommiteltiin Paltamon ilmeen mukaista vaaramaisemaa vaarnanauhalla. Hatusta Paltamolaiset erottuivat aina, missä sitten liikkuivatkin. Hattu olisi ollut myös hyvä myyntitavara, mutta varattiin vain esittelijöille. Lisäksi Paltamolaiset erottuivat siitä, että jokaiselle oli tehty nimilappu kaulaan ja jälleen Paltamon ilmeen mukaisella nauhalla.

13 13 Ihmiset halusivat kuvauttaa itsensä Jättiläisen kanssa. Monille kuva meni sähköpostiin muistoksi. Onneksi lauantaina ja sunnuntaina myös aurinko paistoi ja osan tavaroista pystyi siirtämään ulos kojuista. Matkanjohtaja Sirpa Härkönen (oikealla) piti huolta, jotta kaikki on kunnossa.

14 12. Paja 6. PALAUTEPAJA Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 22 hlö (osallistujista erillinen nimilista) 14 Ohjelma: - Alkusanat ja kiitokset; Kari Heikkinen - Odotukset ja miten hanke toteutui keskustelu; Kari Heikkinen - Epäonnistumiset, mitä opimme; Kari Heikkinen - Mitä jatkossa, mitä yhdessä; kari Heikkinen Palautepajassa käytiin läpi kaikki asiat ja suunniteltiin jo uusia yhteisiä toimintoja ja tapaamisia. 13. OSALLISTUJIEN MATKAT JA MAJOITUS Matka Helsinkiin tehtiin yhteiskuljetusbussilla, johon sopi kaikkien mukaan tulijoiden henkilökohtainen rekvisiitta ja esiintymisasut sekä -tarvikkeet. Matkalla tiivistettiin yhteishenkeä ja sovittiin viime hetken toimenpiteistä. Kulttuuriesiintyjät kulkivat omilla kulkuvälineillä, koska aikataulutukset olivat heillä erilaiset, kuin torilla olevilla henkilöillä. Helsinki oli tapahtuman aikaan majoitusten osalta täynnä, koska samaan aikaan oli muitakin suuria tapahtumia. Pääryhmä majoittui Hotelli Haagassa, joka oli aivan täynnä ja kulttuuriesiintyjät Hotel Arhurissa. Kulttuuriesiintyjien majoittuminen lähelle esiintymispaikkoja oli muutoinkin perusteltua Hotel Arthurin sijainnin vuoksi, koska päivisin esiintyjät joutuivat vaihtamaan mm. vaatteita. Suurten tavaroiden ja rekvisiitan kuljetukset oli järjestetty Kainuun Liiton toimesta rekkakuljetuksina. Kyseisen logistiikan hoitaminen ja aikataulut työllistivät valmistautumisen loppuvaiheessa merkittävästi hankkeen koordinaattoria ja talkoolaisia, joita saatiin Kivesjärven kyläyhdistyksestä. 14. MATERIAALIT HELSINGISSÄ Hankkeen aikana tehtiin seuraavat tuotteet: - Jättiläisesite, jossa kerrottiin Paltamon jättiläisistä - Jakelukortti

15 15 Muut materiaalit ja ostot: - Paltamoon asukaslehdestä otettiin Helsinkiä varten lisäpainos. - Väylä-lehdestä ostettiin Helsinkiä varten lisäpainos. - Paltamon esitteestä otettiin Helsinkiä varten lisäpainosta (suomi ja englanti) Muut tehdyt näkyvyyselementit: - Paltamon osastolle teetettiin suuret Oulujärvi -aiheiset taustaseinät * seinät jäivät Paltamon kunnan hallintaan hankkeen jälkeen - Jättiläishahmon suunnittelu ja tekeminen (jättiläisen korkeus 252 cm) * Jättiläishahmo jäi Paltamon kunnan hallintaan hankkeen jälkeen - Kaikille mukanaoleville esittelijöille ostettiin hatut, joihin teetettiin vaarnanauha Paltamon vaarailmeellä Muut tuotteet jakelussa: - Oulujärven Jättiläiset ry:n kautta saatiin jakeluun Oulujärven kulttuurikierros esitettä jaettavaksi. - Paltamon kunnan toimesta jaettiin tonttimyyntiesitettä - Aquaminerals Oy toimitti omaa esitettä usealla kielellä jaettavaksi - Lisäksi oli mukana olevien yritysten ja yhteisöjen omia esitteitä jaossa 15. ELINKEINOLLISUUS JA JATKUVUUS Materiaalia ja tietoa Paltamosta oli mukana hyvin jakoon. Tulosten hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteet Paltamon esiintyminen Helsingissä onnistui kaikilta osin hyvin, jopa erittäin hyvin. Hankkeen avulla Paltamo pystyi valmistautumaan huolellisesti Helsinkiin ja monille tuotteille ja palveluille voidaan olettaa jatkossakin olevan kysyntää pääkaupunkiseudulla. Näkyvyys lisäsi Paltamon oleville kulttuuritoimijoille ja matkailutapahtumille tunnettuutta. Hanketavoitteet saavutettiin ja Paltamon toimijat saavat jatkossa uusia mahdollisuuksia liiketoimintaansa ja sitä kautta syntyy pysyvää työtä ja toimeentuloa. Hankkeen avulla kohennettiin koko Kainuun alueen yhteistoimintaedellytyksiä.

16 Riskianalyysi Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että toimijat tulevat mukaan hankkeen kustannuksiin myös omalla rahapanoksellaan. Toinen riski on, että innostuneetkaan toimijat eivät aina pysty hankkimaan tarvitsemaansa lisärahoitusta yritystukina tai projektirahoituksia tuotteiden kehittämistöihin ja jatkomarkkinointiin tapahtuman jälkeen. Se saattaa johtaa siihen, että hyviäkään ideoita ei voi käytännössä toteuttaa. Alueen yrittäjäsukupolvi on ikääntynyttä, jolloin yritystoiminnan jatkajan löytäminen voi olla este pitkäjänteiselle toiminnan suunnittelulle ja tuotteiden markkinoinnille INNOVATIIVISUUS Hankkeen avulla parannettiin yhteistyön kulttuuria ja nostettiin esille olemassa olevia tuotteita ja palveluita ja ideoitiin yhdessä uusia. Valmistautumisessa kannustettiin toimijoita konseptoimaan, tuotteistamaan ja kaupallistamaan omia palveluita ja tuotteita. Hankkeella ja siinä mukana olevilla tahoilla oli selkeä konkreettinen päämäärä saada oma tuote tai palvelu hyvin esille Helsingissä Yhdessä tekeminen ja suunnittelu loivat yhteishenkeä, jonka seurauksena yhteistyömahdollisuudet ovat parantuneet myös hankkeen jälkeisessä elämässä ja toiminnassa Hankkeen avulla parannettiin yritteliäisyyttä ja kohennettiin yleistä ryhtymiskynnystä uusien asioiden rohkeaan testaamiseen ja olemassa olevien uudistamiseen. 17. TIEDOTTAMINEN Tiedottaminen jakaantui tiedottamiseen valmistautumisaikaan Helsinki -tapahtumaan, Helsingissä oloaikaan ja hankkeen jälkeen seuraaville kohderyhmille: Sisäinen kohderyhmä: Paltamon, alueen yritykset ja yhteisöt - Heidät piti saada laajasti mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Heille tiedotettiin hankkeesta ja sen toimenpiteistä säännöllisesti, pääsääntöisesti sähköisesti. Ulkoinen kohderyhmä: Kainuun ja pääkaupunkiseudun asukkaat, yritykset, kulttuuritoimijat ja harrastajat, elinkeinoelämän edustajat ja media kaikissa muodoissa. - Heille tiedotettiin hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen - Markkinointitoimenpiteitä kohdennettiin ja jälkimarkkinointiin hankkeen jälkeen kannustaen kaikkia mukana olleita toimijoita. Media: Medialle tiedotettiin säännöllisesti hankkeen etenemisestä, Helsingin esiintymisen aikaan ja jälkikäteen saavutetuista tuloksista. Tiedottamisvälineet: Hankkeella oli omat Facebook sivustot, joita hankekoordinaattori päivitti koko ajan. Helsinki -tapahtuman aikaan käytettiin sivustoa apuna mm. kuvien keräämiseksi arkistoon vähintään kolmeksi vuodeksi hankkeen jälkeen. Kuvia voivat hyödyntää vapaasti mukana olleet toimijat, media ja yksityiset ihmiset ilman erillistä korvausta. Hankeaikana tehtiin useita lehdistö- ja mediatiedotteita. Lehtijuttuja on liitteenä tässä loppuraportissa. 18. HANKEAIKATAULU

17 RESURSSIT Hankkeelle ostettiin alihankintana hankevetäjän koordinointipalveluja. Kilpailutuksen kautta koordinoijana toimi Kari Heikkinen Merci viestintätoimistosta. Toiminta-aika ostettiin hankkeelle ajalle Lisäksi ostosumman sisältyy loppuraportin kokoaminen ja kirjoittaminen Paltamon kunnalle maksatushakemusta varten. Alkuvuodesta 2014 hankkeen asioissa toimi kunnan puolesta apuna Paltamon kunnan kehitysjohtaja Anu Tervonen kevääseen saakka, jolloin hän lähti virkavapaalle. Tämän jälkeen hankkeen koordinoijan apuna ja resurssina on toiminut hankkeessa Paltamon kunnanjohtaja Arto Laurikainen. Arto Laurikainen osallistui muun ryhmän mukana myös Helsinki matkaan tapahtuman aikana. Vapaaehtoista työresurssia saatiin tarpeen mukaan Kivesjärven kyläyhdistyksestä. Tavarakuljetuksissa auttoivat Paltamon kunnan talonmiehet (4 henkilö) ja pakettiauto. 20. HANKETOTEUTUKSEN ORGANISAATIO Hankeen hallinnoija oli Paltamon kunta. Hankkeen koordinaattorina on toiminut alihankintaostona Merci viestintätoimistosta Kari Heikkinen. Kunnan puolesta esimiehenä on toiminut kevääseen 2014 saakka Anu Tervonen ja sen jälkeen kunnanjohtaja Arto Laurikainen. Kirjanpitoon, arkistointiin ja maksatuksiin liittyvissä asioissa on Paltamon kunnassa auttanut hallinto-osaston sihteeri Raija Leinonen. Talousasiat, laskujen maksatukset ja kirjanpitopalvelut on hoitanut Paltamon kunta, joka on ostanut ne Kainuun kuntayhtymältä. 21. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS KUSTANNUKSET Ostopalvelut ,23 Vuokrat (kojuvuokra Helsinki) 510,00 Kotimaan matkakulut 8 881,51 Muut kulut 475,97 Yhteensä ,71 RAHOITUSSUUNNITELMA - Oulujärvi Leader (EU, valtio ja kunnat) ,71 - Sitoumukset yrityksiltä ja yhteisöiltä 3 760,00 Yhteensä ,71 Kirjanpito tositteineen ja liitetiedostoineen säilytetään Paltamon kunnassa sähköisesti ja paperisena arkistossa. 22. RAPORTOINTI JA SEURANTA Hankeen raportoinnista, tiedottamisesta ja seurannasta on vastannut hankekoordinaattori Kari Heikkinen. Mukana oleville sidostahoille ja rahoittajille (mm. Oulujärvi Leader) on hankkeen etenemisestä tiedotettu kuukausittain sähköpostilla.

18 18 Omarahoitusosuuteen osallistuvat tahot ovat saaneet tietoa myös pajatyöskentelyssä. Hankkeen perustiedot ovat alusta saakka olleet yleisön nähtävissä Paltamon kunnan nettisivuilla kohdassa elinvoima / kehittämishankkeet Hankkeella on koko ajan ollut nopean tiedottamisen kanavana Facebook sivut; Paltamon jättiläiset Lisäksi on kuvien arkistointiin ja tiedottamiseen käytetty sivuja, jonka haltijan kanssa on tehty sopimus vähintään kolmen vuoden säilyttämisvelvollisuudesta hankeasioiden osalla. Pääosin kuva-arkisto toimii ko. sivujen kautta vapaasti kaikkien käyttöön. Medialle on tiedotettu hankkeesta useissa yhteyksissä. Lisäksi on tehty juttuja kunnan kuntatiedotteeseen ja Paltamoon -asukaslehteen. Talouteen liittyvästä raportoinnista ja seurannasta vastaa hankkeen jälkeen Paltamon kunta. 23. TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT Määrällisissä tavoitteissa onnistuttiin hyvin: - Omarahoitukseen osallistujia oli 19 (tavoite 10). Henkilömäärä 30 henkilöä. * alkuperäistä omarahoitussummaa/osallistuja voitiin porrastaa ja alentaa suuremman osallistujamäärän takia - Lisäksi mukana Paltamon ryhmässä oli 20 henkilöä (tavoite oli 5 kpl eri tahoja) - Henkilömäärä mukana Helsingissä 50 henkilöä. Huom! - Osa matkusti omilla välineillä ja majoittui omissa kohteissa - Osa ei ollut kaikkina päivinä mukana, johtuen mm. työnjaosta ja sovitusta vuorottelusta Yhteistoiminta mukana olleiden tahojen välillä on toiminut koko hankkeen ajan hyvin. Olettavaa on, että hankkeesta jää pysyviä yhteistyömuotoja ainakin Paltamon toimijoiden välille. Hankkeen ansiosta Paltamon esiintyminen Helsingissä onnistui myös näkyvyyden osalta hyvin, koska työpajoissa voitiin suunnitella ja sopia pelisäännöt, tavat ja työnjako. Riskinä on, että hyväksi koettuja yhteisiä hankkeessa noudatettuja ja hiottuja toimintasääntöjä ei jatkossa kukaan pidä yllä. Tällä hetkellä yhteistoiminta mukana olleiden osalta on välitöntä. Toivottavaa on, että löytyy uusia yhteisesiintymismahdollisuuksia vaikka joka vuodeksi. Myös Paltamo Helsingissä hankkeessa saadut kontaktit ja lisätietopyynnöt tulee hoitaa huolellisesti, jolloin tulevalla kaupankäynnillä voidaan saada tuloksia pitkällä aikajänteellä mukana olleille yrityksille ja yhdistyksille. 24. YHTEISTYÖKUMPPANIT Hankkeen hallinnointi: Paltamon kunta Päärahoitusyhteistyökumppani: Oulujärvi Leader Hankeen omarahoitukseen osallistuivat seuraavat yritykset: - Kyllönen Ari Pekka - Osuuskunta Eurojopi - Merci Viestintä ja Antikshop - Paltamo Golf Oy - Kultapallo-lomat Oy

19 - Kainuun Opisto - Paltamon Osuuspankki - Notehill Ky - Aquaminerals Finland Oy - Kainuun makuhelmi - Mainostoimisto B2B Oy - PaltamoPandion - Tmi Marisanna Jarva/Kotomo - Paltamon Golfhovi Oy 19 Hankkeen omarahoitukseen osallistuneet yhdistykset: - Musiikki Kaparee - Oulujärven Jättiläiset ry - Paltamon Yrittäjät ry - Paltamon työvoimayhdistys ry - Kivesjärven kyläyhdistys ry 25. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET Hankkeessa toteutettiin kaikki hankesuunnitelman mukaiset työt ja tehtävät. Hankkeen talous on pysynyt hankesuunnitelman mukaisena, eikä menoja ole ylitetty. Täten tulot riittävät kattamaan suunnitellulla tavalla kulut. Hankkeen loppukokouksessa (Paja 6.) päätettiin jatkaa yhteistoimintaa kutsumalla ainakin 4 kertaa vuodessa koolle Paltamon yrityksiä, yhdistyksiä ja muitakin tahoja keskustelemaan ja päättämään asioista, joissa voidaan tehdä yhteisiä toimia. Ensimmäinen tapaaminen on loppuvuodesta 2014, jolloin käydään läpi vuoden 2015 suunnitelmia. 26. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paltamossa PALTAMON KUNTA Arto Laurikainen, kunnanjohtaja

20 20

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

KunTeko-työryhmä ja toimenpiteet Porin kaupunki

KunTeko-työryhmä ja toimenpiteet Porin kaupunki KunTeko-työryhmä ja toimenpiteet Porin kaupunki 16.3.2016 Kehittämispäällikkö Sirkka-Liisa Varjus & työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen Mistä kaikki alkoi? Porin kaupungin henkilöstöpalvelut käynnistäjänä

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Arviointi hakemuksissa

Arviointi hakemuksissa Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Arviointi hakemuksissa Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeessa on ollut tavoitteena luoda Etelä-Karjalasta ja Saimaan alueesta mielikuvaa maakuntana, jossa on hyvä elää,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

MINNO Metropolis Loppukatselmus. Luonto sisällä Vuodenajat

MINNO Metropolis Loppukatselmus. Luonto sisällä Vuodenajat MINNO Metropolis 2013 - Loppukatselmus Luonto sisällä Vuodenajat 17.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti sisältyy jokaisen Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijan opintoihin, yleensä toteutus 3.

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Suunnistuskoulu Yhteenveto

Suunnistuskoulu Yhteenveto Suunnistuskoulu 2016 Yhteenveto Suunnistuskoulu Kaudella 2016 suunnistuskoulu järjesti 14 suunnistustilaisuutta, niistä 4 iltarastien yhteydessä. Vakituisia ohjaajia oli 21 ja oppilaita 76. Suunnistuskoulun

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu.

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on toiminut yli viisi vuotta saavuttaen maineen luotettavana tiedonlähteenä.

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

KUNNON KEVÄTPÄIVÄ 21.5.2013 - Liikunta yhdistää Kainuussa-

KUNNON KEVÄTPÄIVÄ 21.5.2013 - Liikunta yhdistää Kainuussa- KUNNON KEVÄTPÄIVÄ 21.5.2013 - Liikunta yhdistää Kainuussa- 1 TAUSTAA Liikuntatapahtuma ikäihmisille, kuntien liikuntaryhmissä käyvien kevätkauden päätöstapahtuma Yhdeksäs Kunnon Kevätpäivä Järjestetään

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84 PÖYTÄKIRJA 82 Nuorisovaltuuston kokous 7.12.2015 AIKA 7.12.2015 klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 84 2 KOKOUKSEN AVAUS... 84

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija Tapahtumien järjestäminen Yhdistyskoulutus 2.12.2015 Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija TÄMÄN SETIN SISÄLTÖ Miksi tehdään tapahtumia? Tapahtuma=projekti Projektin osa-alueet Projektin elinkaari

Lisätiedot