SISÄLLYSLUETTELO. Kari Heikkinen Hankekoordinaattori. Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Kari Heikkinen Hankekoordinaattori. Sivu"

Transkriptio

1 1

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 3 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 3 4. LOPPURAPORTTI 3 a. Ylemmän tason tavoitteet 3 b. Hankeen tavoitteet 3 c. Numeraaliset ja laadulliset tavoitteet 3 5. KOHDERYHMÄT 4 6. HANKEEN TOTEUTUS 4 7. TYÖPAJAT VALMISTAUTUMISESSA 5 - Paja 1. STARTTIPAJA I 5 - Paja 2. STARTTIPAJA II 5 - Paja 3. DESIGN PAJA 6 - Paja 4. SPARRAUSPAJA I 7 - Paja 5. SPARRAUSPAJA II 7 8. MUITA VALMISTAUTUMISTOIMIA HELSINKIIN 7 9. PALTAMON RUOKATUOTE PALTAMO HELSINGISSÄ TAPAHTUMA PALTAMON JÄTTILÄISILME KIINNOSTI Paja 6. PALAUTEPAJA OSALLISTUJIEN MATKAT JA MAJOITUS MATERIAALIT HELSINGISSÄ ELINKEINOLLISUUS JA JATKUVUUS INNOSVATIIVISUUS TIEDOTTAMINEN HANKEAIKATAULU RESURSSIT HANKETOTEUTUKSEN ORGANISAATIO KUSTANNUKSET JA RAHOITUS RAPORTOINTI JA SEURANTA TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT YHTEISTYÖKUMPPANIT HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 19 Paltamossa 3 / Kari Heikkinen Hankekoordinaattori

3 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, Paltamo 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO Nimi: Paltamo Helsingissä 2014: paikallista osaamista, parasta palvelua Hankenumero: YHTEENVETO HANKKEESTA Kainuu Helsingissä tapahtuma oli koko Kainuun yhteinen näyttäytymistilaisuus Helsingissä vuonna Tapahtumaan osallistuminen oli paltamolaisille toimijoille vuoden 2014 tärkein yhteinen esiintymistilaisuus. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä Paltamo Helsingissä 2014; paikallista osaamista, parasta palvelua -hankkeen tavoitteena oli tukea kainuulaisten ja erityisesti paltamolaisten tuotteiden ja palvelujen innovointia, suunnittelua, konseptointia, brändäystä, myyntiä ja markkinointia ja samalla edistää toimijoiden välistä yhteistyötä Kainuussa sekä luoda kontakteja pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Paltamon alueella sijaitsevien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen avulla tuotiin esiin Paltamon vahvuuksia; tuotteita, palveluja, matkailua ja muita vetovoimatekijöitä. 4. LOPPURAPORTTI 4.1. HANKKEEN TAVOITTEET a. Ylemmän tason tavoitteet Hanke on Manner-Suomen maaseutuohjelma Toimintalinja: Leader Toimenpide: Leader toimenpiteet, linja 3. Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut Toimintaryhmä: Oulujärvi Leader Hankkeen kohdealue: Alueellinen, Paltamo b. Hankkeen tavoitteet - Olla näkyvästi mukana Senaatintorin maakuntajuhlassa aiemmasta poikkeavassa muodossa. - Edistää Paltamon elinkeinoelämän näkyvyyttä ja osaamista. - Tehostaa matkailun markkinointia, elintarvikkeiden sekä muiden tuotteiden vientiä pääkaupunkiseudulle ja edistää toimijoiden verkottumista pääkaupunkiseudun yritysten kanssa. - Tiivistää yhteistyötä kainuulaisten toimijoiden kesken. - Kohottaa maakunnallista itsetuntoa ja yhteishenkeä yhdessä tekemisen myötä. - Tehdä toimenpiteitä, joilla kirkastetaan suurelle yleisölle Oulujärven alueen mielikuvaa hyvänä kohdealueena. c. Numeraaliset ja laadulliset tavoitteet - Vähintään 10 kpl omarahoitukseen osallistuvista tahoista esittäytyy Helsingissä. - Saada mukaan 5 kpl muuta tahoa, jotka eivät ole mukana omarahoitusosuudella. - Medianäkyvyyden huomattavaa lisääntymistä vuoden 2014 aikana (useita lehtijuttuja) - Laadullisena tavoitteena oli yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyön jatkuminen yhteismarkkinointitoimina, erilaisina alihankintatyömuotoina myös Helsinki 2014 tapahtuman jälkeen.

4 5. KOHDERYHMÄT 4 Sisäinen kohderyhmä: Paltamon alueen yritykset ja yhteisöt, heidät on tarkoitus saada laajasti mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Ulkoinen kohderyhmä: Pääkaupunkiseudun asukkaat, yritykset, kulttuuritoimijat ja harrastajat, elinkeinoelämän edustajat ja media kaikissa muodoissa. 6. HANKKEEN TOTEUTUS Toimenpiteet hankkeessa Tapahtumaan valmistautuminen Hankekoordinaattorin toimesta oltiin yhteyksissä alueella olevien yritysten ja yhteisöjen keräämiseksi ja saamiseksi mukaan. Käytiin läpi Paltamon alueen tuotteet ja palvelut, joita voidaan esitellä, kokeilla ja myydä Helsingissä. Tuotteistaminen ja asiakaspalvelu Pajatoimintojen tärkeitä osa-alueita Pajatilaisuuksissa määritettiin yhdessä työskennellen Helsinkiin vietävät tuotteet ja palvelut. Jokainen tuote, toimi tai esitys käytiin läpi yhdessä. Lisäksi kannustettiin tarpeen mukaan hiomaan tuoteideaa, jos se vaikutti liian keskeneräiseltä. Pajoissa käytiin läpi tuotteistaminen, konseptointi ja brändäys. Lisäksi käytiin läpi tuotteiden mielikuvavaikutuksia. Työpajoissa arvioitiin eri tuotteiden vahvuuksia ja heikkouksia ja pyrittiin kehittämään osallistujien osaamista kaupallistamisesta näkökulmasta. Myös asiakaspalvelu- ja myyntivalmennus mukaan lähteville oli tärkeässä roolissa valmistautumisessa. Iloinen asiakaspalveluilme huomattiin myös Helsingissä, josta Paltamon esittelyosasto sai kiitosta. Facebook sivuilla käytettiin jättiläishahmoa (kun hahmo oli valmis) sisääntulokuvana.

5 7. TYÖPAJAT VALMISTAUTUMISESSA 5 Starttipaja tilaisuuksia oli 2 kpl Paja 1. STARTTIPAJA I Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 15 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Tutustuminen ja esittelyt - Pajatyöskentelyn avaus; Anu Tervonen - Paltamo Helsingissä hankkeen sisältö, tarkoitus ja tavoitteet; Kari Heikkinen - Mitä Paltamosta Helsinkiin kesällä 2014; Kari Heikkinen - Toimien aikataulutus; Kari Heikkinen Työpaja oli sisustettu hanketta varten aihemateriaalein. Pajatyöskentely veti ihmisiä mukaan. Paja 2. STARTTIPAJA II Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 22 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Yhteenvetoa pajasta 1. ja ajatuksia; Kari Heikkinen - Kainuun Liiton edustaja ei päässyt paikalle - Paltamon esittelyosaston suunnitelmat; Jukka Laukkanen ja Kari Heikkinen - Kuljetustarpeiden läpikäynti tavaroiden osalta. Tiedot alustavasti Kainuun Liittoon

6 6 Työpajat venyivät illalla pitkään, joten joillakin saattoi silmät painua välillä kiinni, mutta korvat olivat auki. Paja 3. DESIGN PAJA Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 16 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Tilannekatsaus; Kari Heikkinen Design ja markkinointi: - Miten rakennan tuotteen, joka myy; Mari Maier - Tuotteen markkinointi ja näkyvyys tapahtumissa; Pirjo Nuottimäki - Paltamon esittelyosaston suunnitelmat; Jukka Laukkanen - Muistettavaa valmisteluaikataulujen osalta; Kari Heikkinen - Seuraavien pajojen aikataulut: Kari Heikkinen Pajatyöskentelyssä oli mukana useita ulkopuolisia luennoitsijoita. Kuvassa Pirjo Nuottimäki (edessä). Myös median edustajia oli paikalla työpajoissa kuuntelemassa luentoja.

7 Paja 4. SPARRAUSPAJA I Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 13 hlö (osallistujista erillinen nimilista) 7 Ohjelma: - Tilannekatsaus; Kari Heikkinen - Me-Jättiläiset -henki; Marisanna Jarva - Ryhmätyöt Marisanna Jarvan alustuksen pohjalta - Mitä odotan Helsingistä, miten pääsemme päämäärään; Kari Heikkinen - Kunnan rooli Paltamo Helsingissä tapahtumassa; Kari Heikkinen Kunnanjohtaja Arto Laurikainen (seisoo) oli mukana monessa pajaillassa kannustamassa mukaan lähtijöitä. Paja 5. SPARRAUSPAJA II Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 17 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Tavarakuljetukset, aikataulut; Kari Heikkinen - Käytännön asioiden läpikäynti ja aikataulut; Kari Heikkinen - Pelisäännöt, Me-henki; Kari Heikkinen - Työnjako pakkaamisessa, kuljetuksissa, rakentamisessa (H:ki) ja purkamisessa 8. MUITA VALMISTAUTUMISTOIMIA HELSINKIIN Pajatilaisuuksiin osallistumisen lisäksi kulttuuriesiintyjät harjoittelivat omissa tiloissaan ja ajankohtina Helsinkiin. Mukaan Paltamosta oli lähdössä mm. PanLeino Kvartetti, kesäteatterin näyttelijöitä ja tarinankertojia, musiikkikabaree -esitys Kiveksen rosvot ja sukuseuroja, joilla oli omat kojunsa Paltamon kunnan varaamien kojujen läheisyydessä. Projektikoordinaattori Kari Heikkinen osallistui Kainuun Liiton tilaisuuksiin (3 kpl), jotta Paltamossa pysyttiin asioista ajan tasalla.

8 8 PanLeino -kvartetti Paltamon Musiikki Kapareen ihmiset ryhmäkuvassa Paltamon Sydämen edessä. 9. PALTAMON RUOKATUOTE Tarkoitus oli lanseerata Paltamon oma ruokatuote osastolle Helsinkiin. Eri paja-tilaisuuksissa yritettiin sellainen löytää. Raija Kauppinen (yritys) osallistui Paltamon pajatilaisuuksiin ja hänen uudet juustopihvit olivat myynnissä tapahtuma-alueen ravintolassa Helsingissä.

9 9 Hatusta erottaa heti, että Paltamolainenhan siinä juttelee tapahtumavieraan kanssa. 10. PALTAMO HELSINGISSÄ TAPAHTUMA Matkalle Helsinkiin lähdettiin bussilla aamulla klo Tavaraa oli kaikilla mukana vielä runsaasti, vaikka paljon oli mennyt etukäteen jo Kainuun Liiton rekkakuljetuksissa. Tunnelma oli korkealla. Matkalla käytiin vielä läpi kaikki aikataulut matkan aikana ja miten toimitaan missäkin tilanteessa. Matkan johtajana toimi yhteisesti nimetty Sirpa Härkönen, jolla oli koko ajan asiat hallinnassa. Monia muita tahoja ihmetytti, miten Paltamon bussi sai olla parkissa tapahtuma-alueen vieressä koko ajan.

10 10 Saavuimme Helsinkiin noin Vettä satoi kaatamalla ja esittelykojuja piti äästä rakentamaan. Muovien ja erilaisten suojaustoiminen avulla rakentaminen oli mahdollista. Tavarat ja vaihtolavat eivät olleet Helsingissä ihan niissä paikoissa kuin piti olla, mutta kaikki löytyi. Taustaseinät ovat jo paikallaan. Missähän laatikossa lie mitäkin? Kyllä tiedettiin, laatikot oli numeroitu. Illalla saimme kaikki paikoilleen ja esittelytilamme, Paltamon osastokokonaisuus näytti hyvältä. Olimme lähes ainoita osastoja, joilla oli hyvät kertovat taustaseinät, omat haluamamme ilmeen mukaiset kyltit jne. Kaikki osallistuivat rakentamiseen ja purkutoimiin. Muutoin työnjako oli tehty tarkkaan jo etukäteen.

11 11 Sade, sekamelska ja rakennusporukoiden liikkuminen torilla kiristi hermoja, mutta me päätimme hymyillä. Lähdimme hotelliin, Hotelli Haagaan, jonne ruuhkan takia matka kesti tunnin. Hyvin nukutun yön jälkeen saavuimme aamulla taas Senaatintorille tekemään loppuvalmistelut. Sade oli melkein lakannut ja tavarat oli mahdollista laittaa kansan nähtäväksi. Näin mentiin koko tapahtuman ajan. Sovittu työnjako piti. Ilme pysyi iloisena ja fiilis korkealla. Paltamo oli hyvin esillä kaikilta osin. Saimmehan jopa parhaan osaston maineenkin, jollaiseksi Paltamon osasto oli noteerattu ulkomaalaisten medioiden taholta. Yhteistyötä loppuun saakka. Kaikki pakettiin, jotta menevät ehyinä takaisin Paltamoon.

12 Tapahtuma päättyi sunnuntai-iltana. Tavaroiden pakkaaminen kuljetuksiin ja lähtö takaisin Paltamoa kohden. 12 Bussimatkalla pohdittiin asioita, miten asiat olivat menneet. Tuskinpa montaa asiaa olisimme paremminkaan voineet tehdä, oli palaute. Kotona olimme sunnuntain ja maanantain välisenä yönä klo Kaikki olivat väsyneitä, mutta onnellisia. 11. PALTAMON JÄTTILÄISILME KIINNOSTI IHMISIÄ Paltamon teemaksi Helsinkiin valittiin jättiläiset, koska kolme maailman kymmenestä suurimmasta ihmisestä on Paltamosta. Jättiläisilme toistui Paltamon kojurakenteissa, esitteissä ja tehtiinpä jakoon vielä korttikin. Toinen teema oli Oulujärvi suurine selkineen, joka oli panoraamakuvana kojun taka- ja sivuseinissä. Ilmeen luominen suureen tapahtumaan koettiin työpajoissa erittäin tärkeäksi. Teemat ja mukanaolijoita yhdistävä asuelementti hattu, johon myös sommiteltiin Paltamon ilmeen mukaista vaaramaisemaa vaarnanauhalla. Hatusta Paltamolaiset erottuivat aina, missä sitten liikkuivatkin. Hattu olisi ollut myös hyvä myyntitavara, mutta varattiin vain esittelijöille. Lisäksi Paltamolaiset erottuivat siitä, että jokaiselle oli tehty nimilappu kaulaan ja jälleen Paltamon ilmeen mukaisella nauhalla.

13 13 Ihmiset halusivat kuvauttaa itsensä Jättiläisen kanssa. Monille kuva meni sähköpostiin muistoksi. Onneksi lauantaina ja sunnuntaina myös aurinko paistoi ja osan tavaroista pystyi siirtämään ulos kojuista. Matkanjohtaja Sirpa Härkönen (oikealla) piti huolta, jotta kaikki on kunnossa.

14 12. Paja 6. PALAUTEPAJA Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 22 hlö (osallistujista erillinen nimilista) 14 Ohjelma: - Alkusanat ja kiitokset; Kari Heikkinen - Odotukset ja miten hanke toteutui keskustelu; Kari Heikkinen - Epäonnistumiset, mitä opimme; Kari Heikkinen - Mitä jatkossa, mitä yhdessä; kari Heikkinen Palautepajassa käytiin läpi kaikki asiat ja suunniteltiin jo uusia yhteisiä toimintoja ja tapaamisia. 13. OSALLISTUJIEN MATKAT JA MAJOITUS Matka Helsinkiin tehtiin yhteiskuljetusbussilla, johon sopi kaikkien mukaan tulijoiden henkilökohtainen rekvisiitta ja esiintymisasut sekä -tarvikkeet. Matkalla tiivistettiin yhteishenkeä ja sovittiin viime hetken toimenpiteistä. Kulttuuriesiintyjät kulkivat omilla kulkuvälineillä, koska aikataulutukset olivat heillä erilaiset, kuin torilla olevilla henkilöillä. Helsinki oli tapahtuman aikaan majoitusten osalta täynnä, koska samaan aikaan oli muitakin suuria tapahtumia. Pääryhmä majoittui Hotelli Haagassa, joka oli aivan täynnä ja kulttuuriesiintyjät Hotel Arhurissa. Kulttuuriesiintyjien majoittuminen lähelle esiintymispaikkoja oli muutoinkin perusteltua Hotel Arthurin sijainnin vuoksi, koska päivisin esiintyjät joutuivat vaihtamaan mm. vaatteita. Suurten tavaroiden ja rekvisiitan kuljetukset oli järjestetty Kainuun Liiton toimesta rekkakuljetuksina. Kyseisen logistiikan hoitaminen ja aikataulut työllistivät valmistautumisen loppuvaiheessa merkittävästi hankkeen koordinaattoria ja talkoolaisia, joita saatiin Kivesjärven kyläyhdistyksestä. 14. MATERIAALIT HELSINGISSÄ Hankkeen aikana tehtiin seuraavat tuotteet: - Jättiläisesite, jossa kerrottiin Paltamon jättiläisistä - Jakelukortti

15 15 Muut materiaalit ja ostot: - Paltamoon asukaslehdestä otettiin Helsinkiä varten lisäpainos. - Väylä-lehdestä ostettiin Helsinkiä varten lisäpainos. - Paltamon esitteestä otettiin Helsinkiä varten lisäpainosta (suomi ja englanti) Muut tehdyt näkyvyyselementit: - Paltamon osastolle teetettiin suuret Oulujärvi -aiheiset taustaseinät * seinät jäivät Paltamon kunnan hallintaan hankkeen jälkeen - Jättiläishahmon suunnittelu ja tekeminen (jättiläisen korkeus 252 cm) * Jättiläishahmo jäi Paltamon kunnan hallintaan hankkeen jälkeen - Kaikille mukanaoleville esittelijöille ostettiin hatut, joihin teetettiin vaarnanauha Paltamon vaarailmeellä Muut tuotteet jakelussa: - Oulujärven Jättiläiset ry:n kautta saatiin jakeluun Oulujärven kulttuurikierros esitettä jaettavaksi. - Paltamon kunnan toimesta jaettiin tonttimyyntiesitettä - Aquaminerals Oy toimitti omaa esitettä usealla kielellä jaettavaksi - Lisäksi oli mukana olevien yritysten ja yhteisöjen omia esitteitä jaossa 15. ELINKEINOLLISUUS JA JATKUVUUS Materiaalia ja tietoa Paltamosta oli mukana hyvin jakoon. Tulosten hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteet Paltamon esiintyminen Helsingissä onnistui kaikilta osin hyvin, jopa erittäin hyvin. Hankkeen avulla Paltamo pystyi valmistautumaan huolellisesti Helsinkiin ja monille tuotteille ja palveluille voidaan olettaa jatkossakin olevan kysyntää pääkaupunkiseudulla. Näkyvyys lisäsi Paltamon oleville kulttuuritoimijoille ja matkailutapahtumille tunnettuutta. Hanketavoitteet saavutettiin ja Paltamon toimijat saavat jatkossa uusia mahdollisuuksia liiketoimintaansa ja sitä kautta syntyy pysyvää työtä ja toimeentuloa. Hankkeen avulla kohennettiin koko Kainuun alueen yhteistoimintaedellytyksiä.

16 Riskianalyysi Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että toimijat tulevat mukaan hankkeen kustannuksiin myös omalla rahapanoksellaan. Toinen riski on, että innostuneetkaan toimijat eivät aina pysty hankkimaan tarvitsemaansa lisärahoitusta yritystukina tai projektirahoituksia tuotteiden kehittämistöihin ja jatkomarkkinointiin tapahtuman jälkeen. Se saattaa johtaa siihen, että hyviäkään ideoita ei voi käytännössä toteuttaa. Alueen yrittäjäsukupolvi on ikääntynyttä, jolloin yritystoiminnan jatkajan löytäminen voi olla este pitkäjänteiselle toiminnan suunnittelulle ja tuotteiden markkinoinnille INNOVATIIVISUUS Hankkeen avulla parannettiin yhteistyön kulttuuria ja nostettiin esille olemassa olevia tuotteita ja palveluita ja ideoitiin yhdessä uusia. Valmistautumisessa kannustettiin toimijoita konseptoimaan, tuotteistamaan ja kaupallistamaan omia palveluita ja tuotteita. Hankkeella ja siinä mukana olevilla tahoilla oli selkeä konkreettinen päämäärä saada oma tuote tai palvelu hyvin esille Helsingissä Yhdessä tekeminen ja suunnittelu loivat yhteishenkeä, jonka seurauksena yhteistyömahdollisuudet ovat parantuneet myös hankkeen jälkeisessä elämässä ja toiminnassa Hankkeen avulla parannettiin yritteliäisyyttä ja kohennettiin yleistä ryhtymiskynnystä uusien asioiden rohkeaan testaamiseen ja olemassa olevien uudistamiseen. 17. TIEDOTTAMINEN Tiedottaminen jakaantui tiedottamiseen valmistautumisaikaan Helsinki -tapahtumaan, Helsingissä oloaikaan ja hankkeen jälkeen seuraaville kohderyhmille: Sisäinen kohderyhmä: Paltamon, alueen yritykset ja yhteisöt - Heidät piti saada laajasti mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Heille tiedotettiin hankkeesta ja sen toimenpiteistä säännöllisesti, pääsääntöisesti sähköisesti. Ulkoinen kohderyhmä: Kainuun ja pääkaupunkiseudun asukkaat, yritykset, kulttuuritoimijat ja harrastajat, elinkeinoelämän edustajat ja media kaikissa muodoissa. - Heille tiedotettiin hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen - Markkinointitoimenpiteitä kohdennettiin ja jälkimarkkinointiin hankkeen jälkeen kannustaen kaikkia mukana olleita toimijoita. Media: Medialle tiedotettiin säännöllisesti hankkeen etenemisestä, Helsingin esiintymisen aikaan ja jälkikäteen saavutetuista tuloksista. Tiedottamisvälineet: Hankkeella oli omat Facebook sivustot, joita hankekoordinaattori päivitti koko ajan. Helsinki -tapahtuman aikaan käytettiin sivustoa apuna mm. kuvien keräämiseksi arkistoon vähintään kolmeksi vuodeksi hankkeen jälkeen. Kuvia voivat hyödyntää vapaasti mukana olleet toimijat, media ja yksityiset ihmiset ilman erillistä korvausta. Hankeaikana tehtiin useita lehdistö- ja mediatiedotteita. Lehtijuttuja on liitteenä tässä loppuraportissa. 18. HANKEAIKATAULU

17 RESURSSIT Hankkeelle ostettiin alihankintana hankevetäjän koordinointipalveluja. Kilpailutuksen kautta koordinoijana toimi Kari Heikkinen Merci viestintätoimistosta. Toiminta-aika ostettiin hankkeelle ajalle Lisäksi ostosumman sisältyy loppuraportin kokoaminen ja kirjoittaminen Paltamon kunnalle maksatushakemusta varten. Alkuvuodesta 2014 hankkeen asioissa toimi kunnan puolesta apuna Paltamon kunnan kehitysjohtaja Anu Tervonen kevääseen saakka, jolloin hän lähti virkavapaalle. Tämän jälkeen hankkeen koordinoijan apuna ja resurssina on toiminut hankkeessa Paltamon kunnanjohtaja Arto Laurikainen. Arto Laurikainen osallistui muun ryhmän mukana myös Helsinki matkaan tapahtuman aikana. Vapaaehtoista työresurssia saatiin tarpeen mukaan Kivesjärven kyläyhdistyksestä. Tavarakuljetuksissa auttoivat Paltamon kunnan talonmiehet (4 henkilö) ja pakettiauto. 20. HANKETOTEUTUKSEN ORGANISAATIO Hankeen hallinnoija oli Paltamon kunta. Hankkeen koordinaattorina on toiminut alihankintaostona Merci viestintätoimistosta Kari Heikkinen. Kunnan puolesta esimiehenä on toiminut kevääseen 2014 saakka Anu Tervonen ja sen jälkeen kunnanjohtaja Arto Laurikainen. Kirjanpitoon, arkistointiin ja maksatuksiin liittyvissä asioissa on Paltamon kunnassa auttanut hallinto-osaston sihteeri Raija Leinonen. Talousasiat, laskujen maksatukset ja kirjanpitopalvelut on hoitanut Paltamon kunta, joka on ostanut ne Kainuun kuntayhtymältä. 21. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS KUSTANNUKSET Ostopalvelut ,23 Vuokrat (kojuvuokra Helsinki) 510,00 Kotimaan matkakulut 8 881,51 Muut kulut 475,97 Yhteensä ,71 RAHOITUSSUUNNITELMA - Oulujärvi Leader (EU, valtio ja kunnat) ,71 - Sitoumukset yrityksiltä ja yhteisöiltä 3 760,00 Yhteensä ,71 Kirjanpito tositteineen ja liitetiedostoineen säilytetään Paltamon kunnassa sähköisesti ja paperisena arkistossa. 22. RAPORTOINTI JA SEURANTA Hankeen raportoinnista, tiedottamisesta ja seurannasta on vastannut hankekoordinaattori Kari Heikkinen. Mukana oleville sidostahoille ja rahoittajille (mm. Oulujärvi Leader) on hankkeen etenemisestä tiedotettu kuukausittain sähköpostilla.

18 18 Omarahoitusosuuteen osallistuvat tahot ovat saaneet tietoa myös pajatyöskentelyssä. Hankkeen perustiedot ovat alusta saakka olleet yleisön nähtävissä Paltamon kunnan nettisivuilla kohdassa elinvoima / kehittämishankkeet Hankkeella on koko ajan ollut nopean tiedottamisen kanavana Facebook sivut; Paltamon jättiläiset Lisäksi on kuvien arkistointiin ja tiedottamiseen käytetty sivuja, jonka haltijan kanssa on tehty sopimus vähintään kolmen vuoden säilyttämisvelvollisuudesta hankeasioiden osalla. Pääosin kuva-arkisto toimii ko. sivujen kautta vapaasti kaikkien käyttöön. Medialle on tiedotettu hankkeesta useissa yhteyksissä. Lisäksi on tehty juttuja kunnan kuntatiedotteeseen ja Paltamoon -asukaslehteen. Talouteen liittyvästä raportoinnista ja seurannasta vastaa hankkeen jälkeen Paltamon kunta. 23. TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT Määrällisissä tavoitteissa onnistuttiin hyvin: - Omarahoitukseen osallistujia oli 19 (tavoite 10). Henkilömäärä 30 henkilöä. * alkuperäistä omarahoitussummaa/osallistuja voitiin porrastaa ja alentaa suuremman osallistujamäärän takia - Lisäksi mukana Paltamon ryhmässä oli 20 henkilöä (tavoite oli 5 kpl eri tahoja) - Henkilömäärä mukana Helsingissä 50 henkilöä. Huom! - Osa matkusti omilla välineillä ja majoittui omissa kohteissa - Osa ei ollut kaikkina päivinä mukana, johtuen mm. työnjaosta ja sovitusta vuorottelusta Yhteistoiminta mukana olleiden tahojen välillä on toiminut koko hankkeen ajan hyvin. Olettavaa on, että hankkeesta jää pysyviä yhteistyömuotoja ainakin Paltamon toimijoiden välille. Hankkeen ansiosta Paltamon esiintyminen Helsingissä onnistui myös näkyvyyden osalta hyvin, koska työpajoissa voitiin suunnitella ja sopia pelisäännöt, tavat ja työnjako. Riskinä on, että hyväksi koettuja yhteisiä hankkeessa noudatettuja ja hiottuja toimintasääntöjä ei jatkossa kukaan pidä yllä. Tällä hetkellä yhteistoiminta mukana olleiden osalta on välitöntä. Toivottavaa on, että löytyy uusia yhteisesiintymismahdollisuuksia vaikka joka vuodeksi. Myös Paltamo Helsingissä hankkeessa saadut kontaktit ja lisätietopyynnöt tulee hoitaa huolellisesti, jolloin tulevalla kaupankäynnillä voidaan saada tuloksia pitkällä aikajänteellä mukana olleille yrityksille ja yhdistyksille. 24. YHTEISTYÖKUMPPANIT Hankkeen hallinnointi: Paltamon kunta Päärahoitusyhteistyökumppani: Oulujärvi Leader Hankeen omarahoitukseen osallistuivat seuraavat yritykset: - Kyllönen Ari Pekka - Osuuskunta Eurojopi - Merci Viestintä ja Antikshop - Paltamo Golf Oy - Kultapallo-lomat Oy

19 - Kainuun Opisto - Paltamon Osuuspankki - Notehill Ky - Aquaminerals Finland Oy - Kainuun makuhelmi - Mainostoimisto B2B Oy - PaltamoPandion - Tmi Marisanna Jarva/Kotomo - Paltamon Golfhovi Oy 19 Hankkeen omarahoitukseen osallistuneet yhdistykset: - Musiikki Kaparee - Oulujärven Jättiläiset ry - Paltamon Yrittäjät ry - Paltamon työvoimayhdistys ry - Kivesjärven kyläyhdistys ry 25. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET Hankkeessa toteutettiin kaikki hankesuunnitelman mukaiset työt ja tehtävät. Hankkeen talous on pysynyt hankesuunnitelman mukaisena, eikä menoja ole ylitetty. Täten tulot riittävät kattamaan suunnitellulla tavalla kulut. Hankkeen loppukokouksessa (Paja 6.) päätettiin jatkaa yhteistoimintaa kutsumalla ainakin 4 kertaa vuodessa koolle Paltamon yrityksiä, yhdistyksiä ja muitakin tahoja keskustelemaan ja päättämään asioista, joissa voidaan tehdä yhteisiä toimia. Ensimmäinen tapaaminen on loppuvuodesta 2014, jolloin käydään läpi vuoden 2015 suunnitelmia. 26. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paltamossa PALTAMON KUNTA Arto Laurikainen, kunnanjohtaja

20 20

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö 1 LOPPURAPORTTI 15.1.2014 Paltamon kunta Kari Heikkinen projektipäällikkö 2 3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 5 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 5 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 5

Lisätiedot

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä 2 P a l t a m o n k u n t a t i e d o t e H E L M I K U U / 2 0 1 4 w w w. p a l t a m o. f i Vaarankyläntie 7 88300

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Paltamon kunta 3.12.2014

Paltamon kunta 3.12.2014 1 Paltamon kunta 3.12.2014 2 Jäähileaseman hankkiminen Paltamoon Metelinniemeen LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 3 3. HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Hankenumero 12159 Loppuraportti 1.4.2011 31.12.2014 1 Sisällys 1 Toteuttajan nimi 3 2 Hankkeen

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä 1 LOPPURAPORTTI 16.1.2012 18.3.2013 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 4 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

2 Hankkeen nimi ja tunnus: Taitosaari3- esinekulttuurinen tuotekehityshanke, tunnus 2159

2 Hankkeen nimi ja tunnus: Taitosaari3- esinekulttuurinen tuotekehityshanke, tunnus 2159 20.01.2011 LOPPURAPORTTI Taitosaari3 - esinekulttuurinen tuotekehityshanke ajalla 1.3.2008-31.12.2010 1 Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry 2 Hankkeen nimi ja tunnus: Taitosaari3-

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Leiritoimikunta 15.1.2015. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri

Leiritoimikunta 15.1.2015. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Leiritoimikunta 15.1.2015 Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Hämeenlinnan Evolla 22. 30.7.2014 1 SAATTEEKSI Loppuraportti on koottu jokaisen osa-alueen päällikön tai mestarin kirjoittamien palautelomakkeiden

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin): MAAKUNTAHALLITUS 18.12.2006 LIITTYY ASIAAN 18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Tel Tules Jatkosuunnittelu, PHL 582 Tel Tules Jatkosuunnittelu -hankkeelle asetettiin tavoiteiksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014 VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014 LOPPURAPORTTI Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2014 Loppuraportti 1 / 41 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN YHTEENVETO KOTISEUTU YHDISTI VALTAKUNNALLISTEN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT LOPPURAPORTTI 1.11.2007-31.12.2011 MARJAMARKKINAT Hankenumero 2362 Hankkeen toimiala: Maaseudun elinkeinojen kehittäminen Ohjelman toimintalinja: Toimintalinja 1 Ohjelman toimenpide: 111 ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot