SISÄLLYSLUETTELO. Kari Heikkinen Hankekoordinaattori. Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Kari Heikkinen Hankekoordinaattori. Sivu"

Transkriptio

1 1

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 3 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 3 4. LOPPURAPORTTI 3 a. Ylemmän tason tavoitteet 3 b. Hankeen tavoitteet 3 c. Numeraaliset ja laadulliset tavoitteet 3 5. KOHDERYHMÄT 4 6. HANKEEN TOTEUTUS 4 7. TYÖPAJAT VALMISTAUTUMISESSA 5 - Paja 1. STARTTIPAJA I 5 - Paja 2. STARTTIPAJA II 5 - Paja 3. DESIGN PAJA 6 - Paja 4. SPARRAUSPAJA I 7 - Paja 5. SPARRAUSPAJA II 7 8. MUITA VALMISTAUTUMISTOIMIA HELSINKIIN 7 9. PALTAMON RUOKATUOTE PALTAMO HELSINGISSÄ TAPAHTUMA PALTAMON JÄTTILÄISILME KIINNOSTI Paja 6. PALAUTEPAJA OSALLISTUJIEN MATKAT JA MAJOITUS MATERIAALIT HELSINGISSÄ ELINKEINOLLISUUS JA JATKUVUUS INNOSVATIIVISUUS TIEDOTTAMINEN HANKEAIKATAULU RESURSSIT HANKETOTEUTUKSEN ORGANISAATIO KUSTANNUKSET JA RAHOITUS RAPORTOINTI JA SEURANTA TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT YHTEISTYÖKUMPPANIT HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 19 Paltamossa 3 / Kari Heikkinen Hankekoordinaattori

3 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, Paltamo 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO Nimi: Paltamo Helsingissä 2014: paikallista osaamista, parasta palvelua Hankenumero: YHTEENVETO HANKKEESTA Kainuu Helsingissä tapahtuma oli koko Kainuun yhteinen näyttäytymistilaisuus Helsingissä vuonna Tapahtumaan osallistuminen oli paltamolaisille toimijoille vuoden 2014 tärkein yhteinen esiintymistilaisuus. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä Paltamo Helsingissä 2014; paikallista osaamista, parasta palvelua -hankkeen tavoitteena oli tukea kainuulaisten ja erityisesti paltamolaisten tuotteiden ja palvelujen innovointia, suunnittelua, konseptointia, brändäystä, myyntiä ja markkinointia ja samalla edistää toimijoiden välistä yhteistyötä Kainuussa sekä luoda kontakteja pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Paltamon alueella sijaitsevien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen avulla tuotiin esiin Paltamon vahvuuksia; tuotteita, palveluja, matkailua ja muita vetovoimatekijöitä. 4. LOPPURAPORTTI 4.1. HANKKEEN TAVOITTEET a. Ylemmän tason tavoitteet Hanke on Manner-Suomen maaseutuohjelma Toimintalinja: Leader Toimenpide: Leader toimenpiteet, linja 3. Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut Toimintaryhmä: Oulujärvi Leader Hankkeen kohdealue: Alueellinen, Paltamo b. Hankkeen tavoitteet - Olla näkyvästi mukana Senaatintorin maakuntajuhlassa aiemmasta poikkeavassa muodossa. - Edistää Paltamon elinkeinoelämän näkyvyyttä ja osaamista. - Tehostaa matkailun markkinointia, elintarvikkeiden sekä muiden tuotteiden vientiä pääkaupunkiseudulle ja edistää toimijoiden verkottumista pääkaupunkiseudun yritysten kanssa. - Tiivistää yhteistyötä kainuulaisten toimijoiden kesken. - Kohottaa maakunnallista itsetuntoa ja yhteishenkeä yhdessä tekemisen myötä. - Tehdä toimenpiteitä, joilla kirkastetaan suurelle yleisölle Oulujärven alueen mielikuvaa hyvänä kohdealueena. c. Numeraaliset ja laadulliset tavoitteet - Vähintään 10 kpl omarahoitukseen osallistuvista tahoista esittäytyy Helsingissä. - Saada mukaan 5 kpl muuta tahoa, jotka eivät ole mukana omarahoitusosuudella. - Medianäkyvyyden huomattavaa lisääntymistä vuoden 2014 aikana (useita lehtijuttuja) - Laadullisena tavoitteena oli yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyön jatkuminen yhteismarkkinointitoimina, erilaisina alihankintatyömuotoina myös Helsinki 2014 tapahtuman jälkeen.

4 5. KOHDERYHMÄT 4 Sisäinen kohderyhmä: Paltamon alueen yritykset ja yhteisöt, heidät on tarkoitus saada laajasti mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Ulkoinen kohderyhmä: Pääkaupunkiseudun asukkaat, yritykset, kulttuuritoimijat ja harrastajat, elinkeinoelämän edustajat ja media kaikissa muodoissa. 6. HANKKEEN TOTEUTUS Toimenpiteet hankkeessa Tapahtumaan valmistautuminen Hankekoordinaattorin toimesta oltiin yhteyksissä alueella olevien yritysten ja yhteisöjen keräämiseksi ja saamiseksi mukaan. Käytiin läpi Paltamon alueen tuotteet ja palvelut, joita voidaan esitellä, kokeilla ja myydä Helsingissä. Tuotteistaminen ja asiakaspalvelu Pajatoimintojen tärkeitä osa-alueita Pajatilaisuuksissa määritettiin yhdessä työskennellen Helsinkiin vietävät tuotteet ja palvelut. Jokainen tuote, toimi tai esitys käytiin läpi yhdessä. Lisäksi kannustettiin tarpeen mukaan hiomaan tuoteideaa, jos se vaikutti liian keskeneräiseltä. Pajoissa käytiin läpi tuotteistaminen, konseptointi ja brändäys. Lisäksi käytiin läpi tuotteiden mielikuvavaikutuksia. Työpajoissa arvioitiin eri tuotteiden vahvuuksia ja heikkouksia ja pyrittiin kehittämään osallistujien osaamista kaupallistamisesta näkökulmasta. Myös asiakaspalvelu- ja myyntivalmennus mukaan lähteville oli tärkeässä roolissa valmistautumisessa. Iloinen asiakaspalveluilme huomattiin myös Helsingissä, josta Paltamon esittelyosasto sai kiitosta. Facebook sivuilla käytettiin jättiläishahmoa (kun hahmo oli valmis) sisääntulokuvana.

5 7. TYÖPAJAT VALMISTAUTUMISESSA 5 Starttipaja tilaisuuksia oli 2 kpl Paja 1. STARTTIPAJA I Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 15 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Tutustuminen ja esittelyt - Pajatyöskentelyn avaus; Anu Tervonen - Paltamo Helsingissä hankkeen sisältö, tarkoitus ja tavoitteet; Kari Heikkinen - Mitä Paltamosta Helsinkiin kesällä 2014; Kari Heikkinen - Toimien aikataulutus; Kari Heikkinen Työpaja oli sisustettu hanketta varten aihemateriaalein. Pajatyöskentely veti ihmisiä mukaan. Paja 2. STARTTIPAJA II Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 22 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Yhteenvetoa pajasta 1. ja ajatuksia; Kari Heikkinen - Kainuun Liiton edustaja ei päässyt paikalle - Paltamon esittelyosaston suunnitelmat; Jukka Laukkanen ja Kari Heikkinen - Kuljetustarpeiden läpikäynti tavaroiden osalta. Tiedot alustavasti Kainuun Liittoon

6 6 Työpajat venyivät illalla pitkään, joten joillakin saattoi silmät painua välillä kiinni, mutta korvat olivat auki. Paja 3. DESIGN PAJA Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 16 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Tilannekatsaus; Kari Heikkinen Design ja markkinointi: - Miten rakennan tuotteen, joka myy; Mari Maier - Tuotteen markkinointi ja näkyvyys tapahtumissa; Pirjo Nuottimäki - Paltamon esittelyosaston suunnitelmat; Jukka Laukkanen - Muistettavaa valmisteluaikataulujen osalta; Kari Heikkinen - Seuraavien pajojen aikataulut: Kari Heikkinen Pajatyöskentelyssä oli mukana useita ulkopuolisia luennoitsijoita. Kuvassa Pirjo Nuottimäki (edessä). Myös median edustajia oli paikalla työpajoissa kuuntelemassa luentoja.

7 Paja 4. SPARRAUSPAJA I Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 13 hlö (osallistujista erillinen nimilista) 7 Ohjelma: - Tilannekatsaus; Kari Heikkinen - Me-Jättiläiset -henki; Marisanna Jarva - Ryhmätyöt Marisanna Jarvan alustuksen pohjalta - Mitä odotan Helsingistä, miten pääsemme päämäärään; Kari Heikkinen - Kunnan rooli Paltamo Helsingissä tapahtumassa; Kari Heikkinen Kunnanjohtaja Arto Laurikainen (seisoo) oli mukana monessa pajaillassa kannustamassa mukaan lähtijöitä. Paja 5. SPARRAUSPAJA II Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 17 hlö (osallistujista erillinen nimilista) Ohjelma: - Tavarakuljetukset, aikataulut; Kari Heikkinen - Käytännön asioiden läpikäynti ja aikataulut; Kari Heikkinen - Pelisäännöt, Me-henki; Kari Heikkinen - Työnjako pakkaamisessa, kuljetuksissa, rakentamisessa (H:ki) ja purkamisessa 8. MUITA VALMISTAUTUMISTOIMIA HELSINKIIN Pajatilaisuuksiin osallistumisen lisäksi kulttuuriesiintyjät harjoittelivat omissa tiloissaan ja ajankohtina Helsinkiin. Mukaan Paltamosta oli lähdössä mm. PanLeino Kvartetti, kesäteatterin näyttelijöitä ja tarinankertojia, musiikkikabaree -esitys Kiveksen rosvot ja sukuseuroja, joilla oli omat kojunsa Paltamon kunnan varaamien kojujen läheisyydessä. Projektikoordinaattori Kari Heikkinen osallistui Kainuun Liiton tilaisuuksiin (3 kpl), jotta Paltamossa pysyttiin asioista ajan tasalla.

8 8 PanLeino -kvartetti Paltamon Musiikki Kapareen ihmiset ryhmäkuvassa Paltamon Sydämen edessä. 9. PALTAMON RUOKATUOTE Tarkoitus oli lanseerata Paltamon oma ruokatuote osastolle Helsinkiin. Eri paja-tilaisuuksissa yritettiin sellainen löytää. Raija Kauppinen (yritys) osallistui Paltamon pajatilaisuuksiin ja hänen uudet juustopihvit olivat myynnissä tapahtuma-alueen ravintolassa Helsingissä.

9 9 Hatusta erottaa heti, että Paltamolainenhan siinä juttelee tapahtumavieraan kanssa. 10. PALTAMO HELSINGISSÄ TAPAHTUMA Matkalle Helsinkiin lähdettiin bussilla aamulla klo Tavaraa oli kaikilla mukana vielä runsaasti, vaikka paljon oli mennyt etukäteen jo Kainuun Liiton rekkakuljetuksissa. Tunnelma oli korkealla. Matkalla käytiin vielä läpi kaikki aikataulut matkan aikana ja miten toimitaan missäkin tilanteessa. Matkan johtajana toimi yhteisesti nimetty Sirpa Härkönen, jolla oli koko ajan asiat hallinnassa. Monia muita tahoja ihmetytti, miten Paltamon bussi sai olla parkissa tapahtuma-alueen vieressä koko ajan.

10 10 Saavuimme Helsinkiin noin Vettä satoi kaatamalla ja esittelykojuja piti äästä rakentamaan. Muovien ja erilaisten suojaustoiminen avulla rakentaminen oli mahdollista. Tavarat ja vaihtolavat eivät olleet Helsingissä ihan niissä paikoissa kuin piti olla, mutta kaikki löytyi. Taustaseinät ovat jo paikallaan. Missähän laatikossa lie mitäkin? Kyllä tiedettiin, laatikot oli numeroitu. Illalla saimme kaikki paikoilleen ja esittelytilamme, Paltamon osastokokonaisuus näytti hyvältä. Olimme lähes ainoita osastoja, joilla oli hyvät kertovat taustaseinät, omat haluamamme ilmeen mukaiset kyltit jne. Kaikki osallistuivat rakentamiseen ja purkutoimiin. Muutoin työnjako oli tehty tarkkaan jo etukäteen.

11 11 Sade, sekamelska ja rakennusporukoiden liikkuminen torilla kiristi hermoja, mutta me päätimme hymyillä. Lähdimme hotelliin, Hotelli Haagaan, jonne ruuhkan takia matka kesti tunnin. Hyvin nukutun yön jälkeen saavuimme aamulla taas Senaatintorille tekemään loppuvalmistelut. Sade oli melkein lakannut ja tavarat oli mahdollista laittaa kansan nähtäväksi. Näin mentiin koko tapahtuman ajan. Sovittu työnjako piti. Ilme pysyi iloisena ja fiilis korkealla. Paltamo oli hyvin esillä kaikilta osin. Saimmehan jopa parhaan osaston maineenkin, jollaiseksi Paltamon osasto oli noteerattu ulkomaalaisten medioiden taholta. Yhteistyötä loppuun saakka. Kaikki pakettiin, jotta menevät ehyinä takaisin Paltamoon.

12 Tapahtuma päättyi sunnuntai-iltana. Tavaroiden pakkaaminen kuljetuksiin ja lähtö takaisin Paltamoa kohden. 12 Bussimatkalla pohdittiin asioita, miten asiat olivat menneet. Tuskinpa montaa asiaa olisimme paremminkaan voineet tehdä, oli palaute. Kotona olimme sunnuntain ja maanantain välisenä yönä klo Kaikki olivat väsyneitä, mutta onnellisia. 11. PALTAMON JÄTTILÄISILME KIINNOSTI IHMISIÄ Paltamon teemaksi Helsinkiin valittiin jättiläiset, koska kolme maailman kymmenestä suurimmasta ihmisestä on Paltamosta. Jättiläisilme toistui Paltamon kojurakenteissa, esitteissä ja tehtiinpä jakoon vielä korttikin. Toinen teema oli Oulujärvi suurine selkineen, joka oli panoraamakuvana kojun taka- ja sivuseinissä. Ilmeen luominen suureen tapahtumaan koettiin työpajoissa erittäin tärkeäksi. Teemat ja mukanaolijoita yhdistävä asuelementti hattu, johon myös sommiteltiin Paltamon ilmeen mukaista vaaramaisemaa vaarnanauhalla. Hatusta Paltamolaiset erottuivat aina, missä sitten liikkuivatkin. Hattu olisi ollut myös hyvä myyntitavara, mutta varattiin vain esittelijöille. Lisäksi Paltamolaiset erottuivat siitä, että jokaiselle oli tehty nimilappu kaulaan ja jälleen Paltamon ilmeen mukaisella nauhalla.

13 13 Ihmiset halusivat kuvauttaa itsensä Jättiläisen kanssa. Monille kuva meni sähköpostiin muistoksi. Onneksi lauantaina ja sunnuntaina myös aurinko paistoi ja osan tavaroista pystyi siirtämään ulos kojuista. Matkanjohtaja Sirpa Härkönen (oikealla) piti huolta, jotta kaikki on kunnossa.

14 12. Paja 6. PALAUTEPAJA Kutsu ja ohjelma ovat liitteenä - Henkilömäärä 22 hlö (osallistujista erillinen nimilista) 14 Ohjelma: - Alkusanat ja kiitokset; Kari Heikkinen - Odotukset ja miten hanke toteutui keskustelu; Kari Heikkinen - Epäonnistumiset, mitä opimme; Kari Heikkinen - Mitä jatkossa, mitä yhdessä; kari Heikkinen Palautepajassa käytiin läpi kaikki asiat ja suunniteltiin jo uusia yhteisiä toimintoja ja tapaamisia. 13. OSALLISTUJIEN MATKAT JA MAJOITUS Matka Helsinkiin tehtiin yhteiskuljetusbussilla, johon sopi kaikkien mukaan tulijoiden henkilökohtainen rekvisiitta ja esiintymisasut sekä -tarvikkeet. Matkalla tiivistettiin yhteishenkeä ja sovittiin viime hetken toimenpiteistä. Kulttuuriesiintyjät kulkivat omilla kulkuvälineillä, koska aikataulutukset olivat heillä erilaiset, kuin torilla olevilla henkilöillä. Helsinki oli tapahtuman aikaan majoitusten osalta täynnä, koska samaan aikaan oli muitakin suuria tapahtumia. Pääryhmä majoittui Hotelli Haagassa, joka oli aivan täynnä ja kulttuuriesiintyjät Hotel Arhurissa. Kulttuuriesiintyjien majoittuminen lähelle esiintymispaikkoja oli muutoinkin perusteltua Hotel Arthurin sijainnin vuoksi, koska päivisin esiintyjät joutuivat vaihtamaan mm. vaatteita. Suurten tavaroiden ja rekvisiitan kuljetukset oli järjestetty Kainuun Liiton toimesta rekkakuljetuksina. Kyseisen logistiikan hoitaminen ja aikataulut työllistivät valmistautumisen loppuvaiheessa merkittävästi hankkeen koordinaattoria ja talkoolaisia, joita saatiin Kivesjärven kyläyhdistyksestä. 14. MATERIAALIT HELSINGISSÄ Hankkeen aikana tehtiin seuraavat tuotteet: - Jättiläisesite, jossa kerrottiin Paltamon jättiläisistä - Jakelukortti

15 15 Muut materiaalit ja ostot: - Paltamoon asukaslehdestä otettiin Helsinkiä varten lisäpainos. - Väylä-lehdestä ostettiin Helsinkiä varten lisäpainos. - Paltamon esitteestä otettiin Helsinkiä varten lisäpainosta (suomi ja englanti) Muut tehdyt näkyvyyselementit: - Paltamon osastolle teetettiin suuret Oulujärvi -aiheiset taustaseinät * seinät jäivät Paltamon kunnan hallintaan hankkeen jälkeen - Jättiläishahmon suunnittelu ja tekeminen (jättiläisen korkeus 252 cm) * Jättiläishahmo jäi Paltamon kunnan hallintaan hankkeen jälkeen - Kaikille mukanaoleville esittelijöille ostettiin hatut, joihin teetettiin vaarnanauha Paltamon vaarailmeellä Muut tuotteet jakelussa: - Oulujärven Jättiläiset ry:n kautta saatiin jakeluun Oulujärven kulttuurikierros esitettä jaettavaksi. - Paltamon kunnan toimesta jaettiin tonttimyyntiesitettä - Aquaminerals Oy toimitti omaa esitettä usealla kielellä jaettavaksi - Lisäksi oli mukana olevien yritysten ja yhteisöjen omia esitteitä jaossa 15. ELINKEINOLLISUUS JA JATKUVUUS Materiaalia ja tietoa Paltamosta oli mukana hyvin jakoon. Tulosten hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteet Paltamon esiintyminen Helsingissä onnistui kaikilta osin hyvin, jopa erittäin hyvin. Hankkeen avulla Paltamo pystyi valmistautumaan huolellisesti Helsinkiin ja monille tuotteille ja palveluille voidaan olettaa jatkossakin olevan kysyntää pääkaupunkiseudulla. Näkyvyys lisäsi Paltamon oleville kulttuuritoimijoille ja matkailutapahtumille tunnettuutta. Hanketavoitteet saavutettiin ja Paltamon toimijat saavat jatkossa uusia mahdollisuuksia liiketoimintaansa ja sitä kautta syntyy pysyvää työtä ja toimeentuloa. Hankkeen avulla kohennettiin koko Kainuun alueen yhteistoimintaedellytyksiä.

16 Riskianalyysi Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että toimijat tulevat mukaan hankkeen kustannuksiin myös omalla rahapanoksellaan. Toinen riski on, että innostuneetkaan toimijat eivät aina pysty hankkimaan tarvitsemaansa lisärahoitusta yritystukina tai projektirahoituksia tuotteiden kehittämistöihin ja jatkomarkkinointiin tapahtuman jälkeen. Se saattaa johtaa siihen, että hyviäkään ideoita ei voi käytännössä toteuttaa. Alueen yrittäjäsukupolvi on ikääntynyttä, jolloin yritystoiminnan jatkajan löytäminen voi olla este pitkäjänteiselle toiminnan suunnittelulle ja tuotteiden markkinoinnille INNOVATIIVISUUS Hankkeen avulla parannettiin yhteistyön kulttuuria ja nostettiin esille olemassa olevia tuotteita ja palveluita ja ideoitiin yhdessä uusia. Valmistautumisessa kannustettiin toimijoita konseptoimaan, tuotteistamaan ja kaupallistamaan omia palveluita ja tuotteita. Hankkeella ja siinä mukana olevilla tahoilla oli selkeä konkreettinen päämäärä saada oma tuote tai palvelu hyvin esille Helsingissä Yhdessä tekeminen ja suunnittelu loivat yhteishenkeä, jonka seurauksena yhteistyömahdollisuudet ovat parantuneet myös hankkeen jälkeisessä elämässä ja toiminnassa Hankkeen avulla parannettiin yritteliäisyyttä ja kohennettiin yleistä ryhtymiskynnystä uusien asioiden rohkeaan testaamiseen ja olemassa olevien uudistamiseen. 17. TIEDOTTAMINEN Tiedottaminen jakaantui tiedottamiseen valmistautumisaikaan Helsinki -tapahtumaan, Helsingissä oloaikaan ja hankkeen jälkeen seuraaville kohderyhmille: Sisäinen kohderyhmä: Paltamon, alueen yritykset ja yhteisöt - Heidät piti saada laajasti mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Heille tiedotettiin hankkeesta ja sen toimenpiteistä säännöllisesti, pääsääntöisesti sähköisesti. Ulkoinen kohderyhmä: Kainuun ja pääkaupunkiseudun asukkaat, yritykset, kulttuuritoimijat ja harrastajat, elinkeinoelämän edustajat ja media kaikissa muodoissa. - Heille tiedotettiin hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen - Markkinointitoimenpiteitä kohdennettiin ja jälkimarkkinointiin hankkeen jälkeen kannustaen kaikkia mukana olleita toimijoita. Media: Medialle tiedotettiin säännöllisesti hankkeen etenemisestä, Helsingin esiintymisen aikaan ja jälkikäteen saavutetuista tuloksista. Tiedottamisvälineet: Hankkeella oli omat Facebook sivustot, joita hankekoordinaattori päivitti koko ajan. Helsinki -tapahtuman aikaan käytettiin sivustoa apuna mm. kuvien keräämiseksi arkistoon vähintään kolmeksi vuodeksi hankkeen jälkeen. Kuvia voivat hyödyntää vapaasti mukana olleet toimijat, media ja yksityiset ihmiset ilman erillistä korvausta. Hankeaikana tehtiin useita lehdistö- ja mediatiedotteita. Lehtijuttuja on liitteenä tässä loppuraportissa. 18. HANKEAIKATAULU

17 RESURSSIT Hankkeelle ostettiin alihankintana hankevetäjän koordinointipalveluja. Kilpailutuksen kautta koordinoijana toimi Kari Heikkinen Merci viestintätoimistosta. Toiminta-aika ostettiin hankkeelle ajalle Lisäksi ostosumman sisältyy loppuraportin kokoaminen ja kirjoittaminen Paltamon kunnalle maksatushakemusta varten. Alkuvuodesta 2014 hankkeen asioissa toimi kunnan puolesta apuna Paltamon kunnan kehitysjohtaja Anu Tervonen kevääseen saakka, jolloin hän lähti virkavapaalle. Tämän jälkeen hankkeen koordinoijan apuna ja resurssina on toiminut hankkeessa Paltamon kunnanjohtaja Arto Laurikainen. Arto Laurikainen osallistui muun ryhmän mukana myös Helsinki matkaan tapahtuman aikana. Vapaaehtoista työresurssia saatiin tarpeen mukaan Kivesjärven kyläyhdistyksestä. Tavarakuljetuksissa auttoivat Paltamon kunnan talonmiehet (4 henkilö) ja pakettiauto. 20. HANKETOTEUTUKSEN ORGANISAATIO Hankeen hallinnoija oli Paltamon kunta. Hankkeen koordinaattorina on toiminut alihankintaostona Merci viestintätoimistosta Kari Heikkinen. Kunnan puolesta esimiehenä on toiminut kevääseen 2014 saakka Anu Tervonen ja sen jälkeen kunnanjohtaja Arto Laurikainen. Kirjanpitoon, arkistointiin ja maksatuksiin liittyvissä asioissa on Paltamon kunnassa auttanut hallinto-osaston sihteeri Raija Leinonen. Talousasiat, laskujen maksatukset ja kirjanpitopalvelut on hoitanut Paltamon kunta, joka on ostanut ne Kainuun kuntayhtymältä. 21. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS KUSTANNUKSET Ostopalvelut ,23 Vuokrat (kojuvuokra Helsinki) 510,00 Kotimaan matkakulut 8 881,51 Muut kulut 475,97 Yhteensä ,71 RAHOITUSSUUNNITELMA - Oulujärvi Leader (EU, valtio ja kunnat) ,71 - Sitoumukset yrityksiltä ja yhteisöiltä 3 760,00 Yhteensä ,71 Kirjanpito tositteineen ja liitetiedostoineen säilytetään Paltamon kunnassa sähköisesti ja paperisena arkistossa. 22. RAPORTOINTI JA SEURANTA Hankeen raportoinnista, tiedottamisesta ja seurannasta on vastannut hankekoordinaattori Kari Heikkinen. Mukana oleville sidostahoille ja rahoittajille (mm. Oulujärvi Leader) on hankkeen etenemisestä tiedotettu kuukausittain sähköpostilla.

18 18 Omarahoitusosuuteen osallistuvat tahot ovat saaneet tietoa myös pajatyöskentelyssä. Hankkeen perustiedot ovat alusta saakka olleet yleisön nähtävissä Paltamon kunnan nettisivuilla kohdassa elinvoima / kehittämishankkeet Hankkeella on koko ajan ollut nopean tiedottamisen kanavana Facebook sivut; Paltamon jättiläiset Lisäksi on kuvien arkistointiin ja tiedottamiseen käytetty sivuja, jonka haltijan kanssa on tehty sopimus vähintään kolmen vuoden säilyttämisvelvollisuudesta hankeasioiden osalla. Pääosin kuva-arkisto toimii ko. sivujen kautta vapaasti kaikkien käyttöön. Medialle on tiedotettu hankkeesta useissa yhteyksissä. Lisäksi on tehty juttuja kunnan kuntatiedotteeseen ja Paltamoon -asukaslehteen. Talouteen liittyvästä raportoinnista ja seurannasta vastaa hankkeen jälkeen Paltamon kunta. 23. TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT Määrällisissä tavoitteissa onnistuttiin hyvin: - Omarahoitukseen osallistujia oli 19 (tavoite 10). Henkilömäärä 30 henkilöä. * alkuperäistä omarahoitussummaa/osallistuja voitiin porrastaa ja alentaa suuremman osallistujamäärän takia - Lisäksi mukana Paltamon ryhmässä oli 20 henkilöä (tavoite oli 5 kpl eri tahoja) - Henkilömäärä mukana Helsingissä 50 henkilöä. Huom! - Osa matkusti omilla välineillä ja majoittui omissa kohteissa - Osa ei ollut kaikkina päivinä mukana, johtuen mm. työnjaosta ja sovitusta vuorottelusta Yhteistoiminta mukana olleiden tahojen välillä on toiminut koko hankkeen ajan hyvin. Olettavaa on, että hankkeesta jää pysyviä yhteistyömuotoja ainakin Paltamon toimijoiden välille. Hankkeen ansiosta Paltamon esiintyminen Helsingissä onnistui myös näkyvyyden osalta hyvin, koska työpajoissa voitiin suunnitella ja sopia pelisäännöt, tavat ja työnjako. Riskinä on, että hyväksi koettuja yhteisiä hankkeessa noudatettuja ja hiottuja toimintasääntöjä ei jatkossa kukaan pidä yllä. Tällä hetkellä yhteistoiminta mukana olleiden osalta on välitöntä. Toivottavaa on, että löytyy uusia yhteisesiintymismahdollisuuksia vaikka joka vuodeksi. Myös Paltamo Helsingissä hankkeessa saadut kontaktit ja lisätietopyynnöt tulee hoitaa huolellisesti, jolloin tulevalla kaupankäynnillä voidaan saada tuloksia pitkällä aikajänteellä mukana olleille yrityksille ja yhdistyksille. 24. YHTEISTYÖKUMPPANIT Hankkeen hallinnointi: Paltamon kunta Päärahoitusyhteistyökumppani: Oulujärvi Leader Hankeen omarahoitukseen osallistuivat seuraavat yritykset: - Kyllönen Ari Pekka - Osuuskunta Eurojopi - Merci Viestintä ja Antikshop - Paltamo Golf Oy - Kultapallo-lomat Oy

19 - Kainuun Opisto - Paltamon Osuuspankki - Notehill Ky - Aquaminerals Finland Oy - Kainuun makuhelmi - Mainostoimisto B2B Oy - PaltamoPandion - Tmi Marisanna Jarva/Kotomo - Paltamon Golfhovi Oy 19 Hankkeen omarahoitukseen osallistuneet yhdistykset: - Musiikki Kaparee - Oulujärven Jättiläiset ry - Paltamon Yrittäjät ry - Paltamon työvoimayhdistys ry - Kivesjärven kyläyhdistys ry 25. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET Hankkeessa toteutettiin kaikki hankesuunnitelman mukaiset työt ja tehtävät. Hankkeen talous on pysynyt hankesuunnitelman mukaisena, eikä menoja ole ylitetty. Täten tulot riittävät kattamaan suunnitellulla tavalla kulut. Hankkeen loppukokouksessa (Paja 6.) päätettiin jatkaa yhteistoimintaa kutsumalla ainakin 4 kertaa vuodessa koolle Paltamon yrityksiä, yhdistyksiä ja muitakin tahoja keskustelemaan ja päättämään asioista, joissa voidaan tehdä yhteisiä toimia. Ensimmäinen tapaaminen on loppuvuodesta 2014, jolloin käydään läpi vuoden 2015 suunnitelmia. 26. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paltamossa PALTAMON KUNTA Arto Laurikainen, kunnanjohtaja

20 20

Paltamon kunta 3.12.2014

Paltamon kunta 3.12.2014 1 Paltamon kunta 3.12.2014 2 Jäähileaseman hankkiminen Paltamoon Metelinniemeen LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 3 3. HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free Konferenssin järjestämisopas Kuva: Ms free Tavoitteiden ja sisällön suunnittelu Mikä on konferenssin tavoite? Entä kohderyhmä? Onko aiempaa kokemusta konferenssin suunnittelusta? Jos konferenssi on järjestetty

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

KunTeko-työryhmä ja toimenpiteet Porin kaupunki

KunTeko-työryhmä ja toimenpiteet Porin kaupunki KunTeko-työryhmä ja toimenpiteet Porin kaupunki 16.3.2016 Kehittämispäällikkö Sirkka-Liisa Varjus & työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen Mistä kaikki alkoi? Porin kaupungin henkilöstöpalvelut käynnistäjänä

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 6.2.2009 Tove Teuvalla 1953

Hankesuunnitelma 6.2.2009 Tove Teuvalla 1953 Hankesuunnitelma 6.2.2009 Tove Teuvalla 1953 Teuvan kunta 1. TAUSTA Teuvalla sijaitsee ainutlaatuinen Tove Janssonin suurtyö, alttaritaulu Kymmenen neitsyttä, jonka Jansson maalasi Teuvalla v. 1953. Tove

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Ohjelmarunko Hankestrategia Hankehakemus Hyvä muistaa hankkeen aikana Hankkeen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen Semifinaalien käytännön järjestelyt Sami Karjalainen Esittely Sami Karjalainen 36v, Kainuun ammattiopisto, Kajaani Sähkö- ja automaatioalan opettaja Insinööri ylempi amk, master of engineering Opettajana

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa Aiheita Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Lasten osallisuus päiväkodissa Keskiössä yhteisössä

Lisätiedot

Kotimaiset TV - kisat. Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet

Kotimaiset TV - kisat. Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet Kotimaiset TV - kisat Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet Esittely: Hannu Koivusalo 41 v. Urheilumanageri Oma yritys: Via Sport (urheilu-, kulttuuri- ja tapahtumamarkkinointi) -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi Mäntsälän Messut 2014 PL 2O 04601 Mäntsälä Irma Pesonen Puh 045 2090700 irma.peso@gmail.com Mäntsälän Messut 2014 järjestetään elokuussa Mäntsälän Suurlavalla. Messut tarjoavat yrittäjille, yhdistyksille

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

Esteetöntä festivaalielämää

Esteetöntä festivaalielämää Teksti ja kuvat: Outi Salonlahti 8.10.2013 sivu 2 / 5 Useat rock-festivaalit ovat pyrkineet toiminnassaan siihen, että mahdollisimman monet voisivat nauttia tapahtuman tarjonnasta. Esimerkkejä alkaa ilahduttavasti

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Viestintäsuunnitelma/luonnos SEPA-ydinryhmän kokous 25.10.2011/ Kristiina Siikala Kyselytutkimukset verkkolaskun ja e-laskun käytöstä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti, joka sisältyy jokaisen Metropolian opiskelijan opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutetaan usein

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Matkailualan aamu 11.2.2015

Matkailualan aamu 11.2.2015 Matkailualan aamu 11.2.2015 Matkailun kärjet Kotimaan Matkailumessut Tampereella 17.-19.4. Esite 2015 Uusi yhteinen markkinointisivusto Huvia meren rannalla esite 2016 SL 11.2.2015 Matkailun kärjet Matkailun

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014 KOTIMAAN KAMPANJAT Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys Kohderyhmä: Kesän lomakohteita suunnittelevat kotimaiset perhematkailijat ja tapahtumakävijät Tavoitteet: Esitellä ja tehdä

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeessa on ollut tavoitteena luoda Etelä-Karjalasta ja Saimaan alueesta mielikuvaa maakuntana, jossa on hyvä elää,

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_03 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi Kulttuurimatkailun vientiverkosto

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot