Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/ (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)"

Transkriptio

1 1 (26) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille Hämeen liiton osavuosikatsaus Koulutuksen ennakointi projektin talousarvion käyttösuunnitelman muuttaminen Lausunto Hauhon kunnalle Eteläisten yleiskaavaehdotuksesta Jäsenten ehdottaminen Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudeksi Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuuden järjestäminen Varajäsenen nimeäminen Hämeen yhteistyöryhmään Ehdokkaiden haku maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi vuonna Lammin kunnanvaltuuston päätös maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtumisesta Valtakunnalliset rakennepolitiikkapäivät Etelä-Hämeen yritys- ja julkishallinnon johdon talousseminaari Aluehallinnon uudistushankkeen tilannekatsaus Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhteistyösopimuksen uudistaminen Maakuntahallituksen yhteistoimintailta...24 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..25

2 2(26) Kokousaika klo 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku X Jouko Ylipaavalniemi, siht. X Osmo Väistö 153 X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Jouko Ylipaavalniemi Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Maire Rissanen Anneli Poikselkä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi

3 3(26) 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Maire Rissanen (Eeva Nurmi) ja Anneli Poikselkä (Minna Lintonen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Maire Rissanen ja Anneli Poikselkä. 152 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi lisättynä :llä 168 Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhteistyösopimuksen uudistaminen ja :llä 169 Maakuntahallituksen teatterivierailu.

4 4(26) 153 Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille Alueiden kehittämislain mukaan tulee maakunnissa laatia maakunnan liittojen johdolla vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Toteuttamissuunnitelma tulee valmistella yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa. Maakunnan liittojen tulee toimittaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmissä käsitellyt sekä maakunnan liittojen hyväksymät toteuttamissuunnitelmat sisäasiainministeriölle 26. lokakuuta 2007 mennessä. Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma , liite nro 37/07, on laadittu sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Toteuttamissuunnitelma sisältää tekstiosan sekä rahoitustaulukot. Johdannossa on kuvattu toteuttamissuunnitelman laadintaprosessi. Toisessa luvussa on tarkasteltu alueen viimeaikaista kehitystä maakuntaohjelmille annettujen yhteisten muuttujien valossa ja näkymiä suunnittelukaudelle. Maakuntaohjelman toteutusta vuosina toimintalinjoittain sekä toteuttamissuunnitelman ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kolmannessa luvussa. Neljäs luku koostuu maakuntaohjelman toteuttamisesta hallinnonaloittain eli se sisältää ehdotukset TOTSU -neuvotteluissa syksyllä 2007 käsiteltäväksi esitettävistä asioista perusteluineen. Asiat esitetään jaoteltuna vuotta 2008 koskeviin asia- ja määrärahakysymyksiin sekä myöhempiä vuosia koskeviin ministeriöiden kehysvalmistelussa huomioitaviin asioihin. Toteuttamissuunnitelman viidentenä lukuna ovat rahoitustaulukot. Alueiden kehittämislain mukaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valtionrahoitusta koskeva osuus on maakunnan valtionrahoitusesitys keskeisistä alueiden kehittämiseen vaikuttavista alueellisista määrärahoista ja muista alueiden kehittämiseen vaikuttavista määrärahoista. Maakunnat tekevät määrärahaesityksensä harkintansa mukaan kaikista maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta tärkeiksi katsomistaan kansallisista määrärahoista hallinnonaloittain. Jotta toteuttamissuunnitelmat saadaan osaksi valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmassa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös. Seuraava toteuttamissuunnitelmien valmistumisen jälkeen valmisteltava hallituksen kehyspäätös koskee vuosia Toteuttamissuunnitelman alustavia esityksiä varten tarkastelun pohjana käytetään vuoden 2006 lopulla valmistuneiden maakuntaohjelmien rahoitussuunnitelmia. Vuoden 2011 ja 2012 rahoituksen tarve arvioidaan maakunnan kehitysnäkymien perusteella ottaen huomioon hallituksen kehyspäätös vuosille Ministeriöiden tulee neuvotella maakuntien kanssa kyseisten määrärahojen kohdentamisesta ja valmistelusta. Toteuttamissuunnitelmia koskevat maakuntien ja ministeriöiden väliset neuvottelut järjestetään Helsingissä. Neuvottelujen asialista tehdään toteuttamissuunnitelmissa hallinnonaloille tehtyjen neuvotteluehdotusten perusteella. Hämeen TE-keskuksen ja kauppa- ja teollisuusministeriön väliset tulosneuvottelut käydään Tähän neuvotteluun osallistuvat myös TE-keskusalueen maakunnan liitot. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää hyväksyä liitteenä 37/07 olevan Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosille

5 5(26) Käsittely: Osmo Väistö esitteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosille Keskustelun aikana Juhani Nummela esitti, että sivulle 2 kappaleen 3 viimeiseen lauseeseen lisätään maininta asumiskustannuksista. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti liitteenä 37/07 olevan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman lisättynä käsittelyn aikana esitetyllä maininnalla.

6 6(26) 154 Hämeen liiton osavuosikatsaus Hämeen liiton sisäisen valvonnan ohjeen 7. kohdan mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 34/07 on Hämeen liiton osavuosikatsaus , mihin sisältyy toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 hyväksytyt tavoitteet ja selvitykset niiden toteutumisesta sekä talousarvion toteutuminen. Tuloslaskelmassa on toimintatuottojen toteutuma ,16 ( 59,7 %), toimintakulujen toteutuma ,34 (63,2 %) ja toimintakate ,18. Toimintakulujen toteutuma on 3,5 prosenttiyksikköä tuloja suurempi. Toimintakatteen alijäämä johtuu projektien toimintakatteen ,10 euron alijäämästä. Projektien toimintatulojen toteutuma on vain ,18 (21,1 %), koska maksatushakemukset tehdään toteutuneiden menojen perusteella.. Tuloissa jäsenkuntien maksuosuudet kannetaan kuukausittain tasasuuruisina erinä ja niiden toteutuma elokuun lopussa on 66,7 %. Muiden kuin maksuosuustulojen kertymä on vain 34,7 % kaikista tuotoista em. projektien jälkikäteisestä tulorahoituksesta johtuen. Toimintakuluista henkilöstömenojen toteutuma on vain 62,3 %. Kunta-alan palkkaratkaisu lukien kuluvalle vuodelle on huomattavasti suurempi kuin mihin budjetissa oli varauduttu (1,2 % alkaen), mutta täyttämättä olevista toimista saatavilla säästöillä pysytään rahoittamaan alkaen toteutettava 3,4 %:n yleiskorotus ja joulukuussa maksettava 270 euron suuruinen kertaerä kutakin viran-/toimenhaltijaa kohti. Palkkoihin ja henkilösivukuluihin varatut määrärahat riittävät kuluvan vuoden palkkoihin. Vuosikate elokuun toteutumassa on ,66. Poistoja ja poistoeron muutoksia ja ei ole vielä kirjattu, joten tilikauden tulos on vuosikatteen suuruinen. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän tuloslaskelmassa ennakoitua enemmän, koska korkotaso on noussut syksystä Vuoden 2007 talousarviossa tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämää ja tammi-elokuun 2007 toteutumassa tilikausi on alijäämäinen ,66, mikä johtuu projektien tulorahoituksen jälkikäteisyydestä. Tilinpäätöksessä tilikauden ylijäämän ennakoidaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena. Maksuvalmius on ollut hyvä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 34/07 mukaisena. Maakuntahallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.

7 7(26) 155 Koulutuksen ennakointi projektin talousarvion käyttösuunnitelman muuttaminen Hämeen liiton Koulutuksen ennakointi projekti on vastannut alueellisten koulutustarvelaskelmien tuottamisesta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma prosessissa. Projektin laajempana tavoitteena on koulutuksen ennakoinnin alueellisen toimintamallin selkiyttäminen sekä maakunnan toimijoiden ennakointiosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen. Koulutuksen ennakointiprojekti päättyy vuoden 2007 lopussa. Projektin talousarvion käyttösuunnitelma on tarkistettu vastaamaan projektin kuluvan vuoden toimia. Koulutuksen ennakointi projektin talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä 35/07. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä Koulutuksen ennakointi -projektin talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 35/07 mukaisena Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Koulutuksen ennakointi -projektin talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 35/07 mukaisena.

8 8(26) 156 Lausunto Hauhon kunnalle Eteläisten yleiskaavaehdotuksesta Hauhon kunta pyytää päivätyllä kirjeellään lausuntoa Eteläisten yleiskaavaehdotuksesta mennessä. Lisätietoja: yli-insinööri Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus antaa seuraavan lausunnon Hauhon kunnalle LAUSUNTO (Dro 221/07) Eteläisten kylään ollaan laatimassa taajamayleiskaava, jonka tavoitevuosi on Nykyinen 220 asunnon ja 500 asukkaan taajaman väkiluku on tarkoitus kaksinkertaistaa tavoitevuoteen. Maakuntakaavan tavoitevuosi on Eteläisten taajama-alue on maakuntakaavassa AT-kyläaluemerkinnällä, jossa valtatiehen rajoittuvat tuotantotoiminnan alueet on osoitettu TP-merkinnällä. Kyläkeskus on osoitettu arvokkaan rakennetun ympäristön vyöhykemerkinnällä. Kyläkokonaisuus on osa laajempaa maisema-aluetta (ma). Maakuntakaavassa on seututie osoitettu tasoliittymällä nykyiselle paikalleen ja yhteystarvemerkinnällä on osoitettu taajamarakenteen ohittava vaihtoehto. Eteläisten järvi on maakuntakaavassa SL-merkinnällä, jolla on linnustollinen suojeluperusta. Järven rannalle sijoittuu taajaman keskeinen ulkoilu- ja puistoalue. Maakuntakaavan jälkeen valmistuneessa 10/12 tien kehittämissuunnitelmassa kyseisen yhteysvälin tavoitteeksi on asetettu liikenteellisesti sujuva runkotiestandardin täyttävä jatkuva ohituskaistatie. Tässä suunnitelmassa Eteläisten tasoliittymä on osoitettu maakuntakaavasta poiketen nykyisestä paikastaan Tuuloksen suuntaan eritasoisena. Yleiskaavassa onkin kyseisessä kohdassa varauduttu eritasoliittymäratkaisuun. Siinä on osoitettu Eteläisten seututien uusi yhteystarve taajaman pohjoispuolelta. Yleiskaavassa ei kuitenkaan ole osoitettu kyseisestä uudesta liittymästä yhteystarvetta kylätaajaman keskukseen eikä Hauhon kuntakeskukseen johtavaan seututieväylään. Ottaen huomioon yleiskaavan pitkä tavoitevuosi yleiskaavassa tulisi täsmällisemmin osoittaa seututien yhteystarve ja samalla osoittaa taajamaliikenteen kytkeytyminen yhteystarpeena seututiehen ja uuteen valtatieliittymään. Perusteltua olisi kuitenkin jo tässä vaiheessa osoittaa kyseiset väylät pidemmälle tutkittuina ohjeellisina varauksina. Tätä puoltaa mm. se, että Hämeenlinnan Eteläisten välin suunnitteluvalmius on nostettu tiesuunnitelmatasolle ja kohdetta ollaan ajamassa tiehallinnon teemapakettikohteena eteenpäin. Taajaman mitoitus sopeutuu maakunnalliseen kokonaismitoitukseen ja maankäytöllisesti ratkaisut ovat maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa linjassa. Ottaen huomioon Eteläisten kehitysnäkymät, joudutaan jatkossa mm. maakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä arvioimaan Eteläisten asemaa kylätaajaman sijaan taajamakeskuksena. Hämeen liitto pitää Eteläisten kehittämistä osana laajempaa Hämeenlinnan kaupunkiseuturakennetta yleiskaavoituksen keinoin hyvänä ja tärkeänä ja puoltaa yleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelyä.

9 9(26) Maakuntahallitus päätti yksimielisesti antaa esityksen mukaisen lausunnon.

10 10(26) 157 Jäsenten ehdottaminen Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudeksi Sisä-Suomen verovirasto on lähettänyt alueensa maakunnan liitoille kirjeen koskien jäsenten ehdottamista uudelleen muodostettavaan verotuksen oikaisulautakuntaan, joka aloittaa toimintansa Oikaisulautakunnassa on 16 jäsentä eli sama kuin vuoden 2007 lopussa työnsä päättävässä oikaisulautakunnassa. Verotuksen oikaisulautakunnat ovat tulo- ja varallisuusverotukseen, perintöverotukseen ja kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia käsitteleviä muutoksenhakuviranomaisia. Jäsenistä neljäsosa on veroviraston, neljäsosa kuntien ja puolet eri veronmaksajaryhmiä edustavien järjestöjen ehdottamia henkilöitä. Jäsenen tehtävä vaatii erityistä verotuksen asiantuntemusta. Jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä mainittuja esteellisyysperusteista. Valtio maksaa jäsenille kokouspalkkion Verohallituksen luottamushenkilöiden palkkiopäätöksen 3 :n mukaisesti ja matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti. Kuntia on pyydetty antamaan ehdotuksensa Sisä-Suomen veroviraston oikaisulautakunnan jäseneksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi päivätyllä kirjeellä, missä on suositeltu kaksi tai useammat kunnat tekevät yhteisen ehdotuksen. Ehdotukset, siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen on pyydetty toimittamaan verovirastolle ja maakuntansa liitolle mennessä. Maakuntien liittoja pyydetään antamaan valtioneuvoston verohallinnosta antaman asetuksen 4 :n mukaan oma lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä ja varajäsenistä verovirastolle mennessä. Nykyiseen oikaisulautakunnan Kanta-Hämeen jaostoon kuuluu varsinaisena jäsenenä toimitusjohtaja Pertti Mäkelä Riihimäeltä ja varajäsenenä kunnanjohtaja Sinikka Malin Ypäjältä. Riihimäen kaupunginhallitus ehdottaa Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan Riihimäen seudun (Riihimäki, Loppi, Hausjärvi) edustajaksi KTM, HTM Pertti Mäkelää antamansa suostumuksen mukaisesti. Forssan kaupunginhallitus ehdottaa kunnanjohtaja Sinikka Malinia varajäseneksi Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan vuosiksi Janakkalan kunnanhallitus ehdottaa, että Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä valinta suoritettaan Hämeenlinnan seudun kuntajohtajakokouksen ja maakunnan kunnanjohtajakokouksen esityksen mukaisesti. Jokioisten kunnanhallitus ehdottaa, että verotuksen oikaisulautakuntaan valitaan jäseneksi tai varajäseneksi agrologi, MTT:n tutkimusmestari Samuli Klemelä Jokioisilta, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Tammelan kunnanhallitus ilmoittaa, ettei se esitä omaa ehdokasta Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan, mutta edellyttää, että kuntien ehdottamista (neljäsosa) jäsenistä valittaisiin yksi Lounais-Hämeestä ja tämä valittu näin ollen edustaisi verotuksen oikaisulautakunnassa seudun kuntia Kanta-

11 11(26) Hämeen jaostossa, mikäli oikaisulautakunta järjestäytymiskokouksessaan jakautuu jaostoihin aiemmin noudatetun käytännön mukaisesti maakunnittain. Tuuloksen kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi Hämeenlinnan seudun kunnanjohtajakokouksen käsittelyn ja päätöksen hyväksyä nykyisen jäsenen ja varajäsenen jatkamista ko. tehtävässään. Maakunnan kunnanjohtajien kokouksessa on käsitelty asiaa ja todettu, että Hämeenlinna on esityksensä tehnyt eli Sinikka Malin varalle. Riihimäki esittää varsinaista jäsentä, mutta nimi ei ole vielä selvä. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, Mkj: Maakuntahallitus ehdottaa, että Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi nimetään toimitusjohtaja, KTM, HTM, Pertti Mäkelä Riihimäen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanjohtaja, HTM Sinikka Malin Ypäjän kunnasta. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

12 12(26) 158 Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuuden järjestäminen Suomen Kuntaliitto on esittänyt perinteisen maakuntatilaisuuden järjestämistä Kanta-Hämeessä yhdessä maakuntaliiton kanssa välisenä aikana. Tilaisuuden kesto on 3 4 tuntia. Suomen Kuntaliitto on pyytänyt liittoja tekemään ehdotuksensa ajankohdasta ja järjestämispaikkakunnasta mennessä. Viimeksi vastaava maakuntatilaisuus on järjestetty Hämeenlinnassa ja sitä edeltävä Riihimäellä. Mkj: Maakuntahallitus päättää että Hämeen liitto järjestää yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa maakuntatilaisuuden Kanta-Hämeessä ehdottaa ajankohdaksi torstaita ja paikaksi Forssaa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti kuitenkin niin, että ajankohta voi olla myös jokin muu päivä kuin 13.3.

13 13(26) 159 Varajäsenen nimeäminen Hämeen yhteistyöryhmään Hämeen TE-keskus on esittänyt nimettäväksi Marja Suomisen varajäseneksi yhteistyöryhmään Arto Vallinin tilalle osastopäällikkö Kari Sartamon. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää myöntää Arto Vallinille eron Hämeen yhteistyöryhmän varajäsenen tehtävästä ja nimetä yhteistyöryhmään Marja Suomisen varajäseneksi osastopäällikkö Kari Sartamon lukien yhteistyöryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

14 14(26) 160 Ehdokkaiden haku maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi vuonna 2007 Hämeen liitto on vuodesta 1991 myöntänyt vuosittain kulttuurin alalla ansioituneelle, maakunnassa asuvalle ja työskentelevälle henkilölle kulttuuritunnustuspalkinnon. Palkintoa myönnettäessä on korostettu sen kannustavaa luonnetta. Kulttuuritunnustuspalkintona jaetaan yksi kappale muotoilija Harri Koskisen suunnittelemasta kymmenen lasiesineen sarjasta. Palkinnon perusteet ja vuosina palkinnon saaneet liitteenä 36/07. Virastosta on lähetetty jäsenkuntien kunnanvirastoille (kulttuurivastaaville) kirje, missä pyydetään tekemään ehdotuksia vuoden 2007 maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Lisäksi asiaa on käsitelty maakunnan kuntajohtajakokouksessa Kulttuuritunnustuspalkinnon jakoa on valmistellut hallituksen jäsenistä ja liiton työntekijästä koostunut työryhmä, johon kuuluvat Aarne Kauranen, Eeva Nurmi ja Hannele Yrjö-Koskinen sekä Hämeen liitosta suunnittelija Kirsi Kaunisharju. Kaunisharju ei ole enää liiton palveluksessa, joten tiedottaja (ma.) Anna Laukkanen toimii viraston edustajana ja hoitaa työryhmän sihteerin tehtävät. Lisätietoja: tiedottaja (ma.) Anna Laukkanen, puh Mkj: Maakuntahallitus pyytää kunnilta ja muilta maakunnan toimijoilta ehdotuksia vuoden 2007 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Ehdotusten tulee olla perillä Hämeen liitossa mennessä. Maakuntahallitus päättää kulttuuritunnustuspalkinnon saajasta kokouksessaan ja palkinto luovutetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Tarvittaessa kuntien vastauksia voidaan odottaa saakka.

15 15(26) 161 Lammin kunnanvaltuuston päätös maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtumisesta Lammin kunnanvaltuusto on myöntänyt Tapio Mäki-Maukolalle hänen pyytämänsä eron kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä sekä kaikista muista hänelle osoitetuista kunnan edustajuuksista, toimikunnista ja tehtävistä, joita ovat mm. Hämeen maakunnan kuntayhtymän maakuntavaltuustossa Helena Nokkosen varajäsenyys. Lisäksi Lammin valtuusto päätti yksimielisesti valita varajäseneksi Hämeen maakunnan kuntayhtymän maakuntavaltuustoon (Helena Nokkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi) fysioterapeutti Päivi Veikkolan kuluvan valtuustokauden loppuun. Kuntien edustajainkokous on valinnut Lammin kunnasta yhdeksi maakuntavaltuuston jäseneksi Helena Nokkosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tapio Mäki-Maukolan. Perussopimuksen 7.3 : Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn Lammin kunnanvaltuuston päätöksen, missä Helena Nokkosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi on valittu fysioterapeutti Päivi Veikkola kuluvan valtuustokauden loppuun. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

16 16(26) 162 Valtakunnalliset rakennepolitiikkapäivät FCG Efeko järjestää XIII valtakunnalliset rakennepolitiikkapäivät Helsingissä Scandic Continentalissa teemalla Alueiden vahvuudet käyttöön kaikkialla Suomessa. Seminaarin ohjelma on nähtävissä kokouksessa. Keskeisiä teemoja ovat: - Valtion linjaukset lähivuosien alue- ja elinkeinopolitiikaksi - Taloudelliset ja aluekehityksen näkymät lähivuosille - Kansainvälistyminen ja maahanmuutto eri puolilla Suomea - Aluekeskusohjelman tulokset ja väliarviointi. Osallistumismaksu 440 /hlö + alv, mikä sisältää opetuksen ja ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus 139 /vrk yhden hengen huone tai 159 /vrk kahden hengen huone. Lisäksi maksettavaksi tulevat matkakulut ja päivärahat sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset KVTES:n ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Virastolta rakennepolitiikkapäiville osallistuu ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Maakuntahallitus päättää osallistumisesta valtakunnallisille rakennepolitiikkapäiville. Maakuntahallitus nimesi yksimielisesti edustajikseen rakennepolitiikkapäiville Aarne Kaurasen ja Matti Puotilan.

17 17(26) 163 Etelä-Hämeen yritys- ja julkishallinnon johdon talousseminaari Hämeen Ilves-Säätiö järjestää Talous 2007 seminaarin Rantasipi Aulangolla Hämeenlinnassa. Seminaari alkaa lounaalla, minkä jälkeen on ohjelmassa mm. - Koulutuspolitiikan ja työelämän kohtaaminen, opetusministeri Sari Sarkomaa - Finanssipolitiikan pelivara tällä vaalikaudella, toimitusjohtaja Sixten Korkman Elinkeinoelämän Tutkimuslaitokselta - Suomen vastuu ilmatonmuutoksen torjumisessa, professori Atte Korhola Helsingin yliopistolta - Tulevaisuuden tietoliikennepalveluiden hyödyt liiketoiminnalle, toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna Aina Group Oyj:sta. Seminaarin puheenjohtajana toimii kansanedustaja Jari Koskinen. Osallistumismaksu on 280. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Maakuntahallitus nimeää osallistujan Talous seminaariin Maakuntahallitus nimesi yksimielisesti Juhani Nummelan ja Hannele Yrjö- Koskisen osallistumaan Talous 2007 seminaariin.

18 18(26) 164 Aluehallinnon uudistushankkeen tilannekatsaus Aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti maakuntahallitus seuraa aluehallinnon uudistushankkeen etenemistä ja toimii asiassa tarvittaessa aktiivisesti. Parhaillaan on menossa yhtenä keskeisenä vaiheena hankkeessa tarvittavien selvitysten laatiminen, mm. kaikkien aluehallinnossa toimivien nykyisten tehtävien kartoitus. Myös maakuntien liittojen nykyiset tehtävät selvitetään liitoittain mennessä. Marraskuun aikana hanke järjestää neljä (4) tilaisuutta suuralueittain (info, keskustelu, pohdinta). Tilaisuuksien aikataulu on seuraava: Tampere Turku Kuopio Oulu Esitykset aluehallinnon uudistamisesta (vaihtoehtoinen) tulee olla valmiina Hallituksen esitykset tarvittavista säädösmuutoksista valmistellaan mennessä. Erillisenä liitteenä 2/07 on keräilymoniste johon on koottu aluehallinnon uudistamishankkeen ajankohtaista aineistoa seuraavasti: 1) ELLI:n maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien kokouksen evästyskeskustelu 2) Mkj Altti Seikkula viesti koskien maakuntien liittojen tehtäväkartoitusta 3) Keijo Sahrmannin raportti aluehallinnon uudistamishankkeen valmisteluryhmän kokouksesta Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja esittelevät asiaa kokouksessa. Käsittely: Mkj: maakuntahallitus merkitsee tiedokseen keräilymonisteen ja esittelypuheenvuorot käy tarvittavan keskustelun ja evästää toimivaa johtoa asian jatkokäsittelyä varten Keräilymoniste käytiin läpi ja asiasta käytiin keskustelu. Asiaan palataan seuraavan kerran Lahden kokouksessa Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi aluehallinnon uudistushankkeen tilanteen.

19 19(26) 165 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 3/ ( :t 29-40) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 3/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 166 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/07. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 167 Ilmoitusasiat Neuvottelut tiettyjen palvelujen ostamisesta Seutukeskus Oy Hämeeltä Liitto on käynyt alustavia neuvotteluja Seutukeskus Oy Hämeen kanssa tarkoituksena selvittää tiettyjen palvelujen ostaminen Seutukeskukselta. Neuvottelut ovat koskeneet ATK-konsultaatiota, palkkahallinnon palveluja ja kirjanpitopalveluja. Lisäksi jo aiemmin on neuvoteltu puhelinvaihdepalvelujen ostamisesta. ATK-palvelujen osalta on mahdollista teettää Seutukeskuksella kertaluonteisena työnä liiton nykyisen ATK-laitteiston ja ohjelmistojen kartoitus sekä suunnitelma (suositus) laitekannan ja ohjelmistojen uusimiseksi. Selvitys koskisi sekä työasemia että palvelimia. Työstä on pyydetty tarjous Seutukeskukselta. Palkkahallinnon ja kirjanpitopalveluiden osalta Seutukeskuksella ei tällä hetkellä ole tarjota liitolle käyttökelpoista palveluratkaisua. Seutukeskuksella on tarkoitus uusia omia järjestelmiään vuoden 2008 aikana siten, että ne olisivat toiminnassa vuoden 2009 alusta alkaen. Palveluiden hinnoittelu ratkaistaan vuoden 2008 syksyyn mennessä. Näiden palveluiden ostamisen osalta asiaan voidaan siten palata ensi vuoden aikana. Palkkahallinnon ja kirjanpitopalvelujen osalta Seutukeskus ei tosin ole ainoa vaihtoehto palvelujen tarjoajaksi.

20 20(26) Puhelinvaihteen osalta liitossa tehtiin syyskuun lopulla ratkaisu siitä, että puhelinvaihdepalvelut ostetaan vuoden 2008 alusta alkaen Seutukeskukselta. Hämeen arkkitehtuuriohjelma Maamme kolmas alueellinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkistettiin Lahdessa otsikolla Harkiten hyvä tulee. Hämeen arkkitehtuuriohjelma asettaa tavoitteita rakennetun ympäristön, rakentamisen ja rakennusalan laadulle Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hämeen arkkitehtuuriohjelma alueellistaa valtioneuvoston vuonna 1998 hyväksymää Suomen arkkitehtuuripolitiikkaa. Hämeen arkkitehtuuriohjelma puolestaan tarjoaa kehyksen hyvän rakentamisen paikallisille tavoitteille. Hämeen liitto, kunnat ja muut rakentamisen prosesseissa mukana olevat tahot voivat ohjelman pohjalta miettiä omia toimiaan rakentamisen laadun turvaamiseksi. Hämeen liitossa tällaisia voisivat olla esimerkiksi: - edunvalvonnalliset aloitteet valtiolle (kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen taloudellinen tuki Etelä-Suomen kasvukunnille) - rakennusalan maakunnallisen imagon vahvistaminen (verkostoituminen, työvoima, osaaminen, rakentamisen sujuvuus, korjausrakentaminen) - rakennetun ympäristön kehityslinjaukset (maakunnallinen ja paikallinen profiloituminen, laadun tavoittelu) - maa- ja kaavoituspolitiikka (kuntien kannustaminen, kaavatasojen suhteet, kuntien välinen yhteistyö) - rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin laatukriteerit (omat suunnitelmat ja rahoitettavat hankkeet) Arkkitehtuuriohjelman valmistelussa ovat olleet mukana Hämeen arkkitehdit SAFA, valtion rakennustaidetoimikunta, Suomen Arkkitehtiliitto, Hämeen ympäristökeskus, Hämeen taidetoimikunta, Hämeen liitto sekä rakennusalan yrityksiä Hämeestä. Yhteistyökumppanit vastaavat osaltaan julkaisun levityksestä ja jalkauttamisesta. Kuntajakelun hoitaa Hämeen ympäristökeskus. Hämeen arkkitehtuuriohjelma on saatavissa painotuotteena ja sähköisenä ( kohdassa Ajankohtaista sekä Maakuntahallitukselle postitetaan esityslistan ohessa painettu julkaisu. Lisätietoja: maakunta-arkkitehti Minna Seppänen, tai Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa päivätyllä kirjeellä, että luottamusmiessopimuksen mukaiseksi JUKOn pääluottamusmieheksi on toimikaudeksi valittu erikoissuunnittelija Anri Leveelahti ja varapääluottamusmieheksi ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Lissabonissa järjestettiin EU:n alueiden välisen yhteistyön konferenssi. Seuraavana päivänä pidettiin myös uuden STIMENT+ ohjelman suunnittelukokous. Matkalle osallistuivat Hannu Saarinen, Tuula Loikkanen ja Arto Saarinen. Matkaraportti on erillisenä liitteenä nro 4/07. Maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoimikunnan kehittämisen tilannekatsaus

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.9.2017 kello 9.30 10.50 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 66 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17 Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Paikka: Iittalan koulu / Auditorio Hollaajantie 2, Iittala (Kalvolan kunta) 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot