Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/ (26)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)"

Transkriptio

1 1 (26) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille Hämeen liiton osavuosikatsaus Koulutuksen ennakointi projektin talousarvion käyttösuunnitelman muuttaminen Lausunto Hauhon kunnalle Eteläisten yleiskaavaehdotuksesta Jäsenten ehdottaminen Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudeksi Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuuden järjestäminen Varajäsenen nimeäminen Hämeen yhteistyöryhmään Ehdokkaiden haku maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi vuonna Lammin kunnanvaltuuston päätös maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtumisesta Valtakunnalliset rakennepolitiikkapäivät Etelä-Hämeen yritys- ja julkishallinnon johdon talousseminaari Aluehallinnon uudistushankkeen tilannekatsaus Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhteistyösopimuksen uudistaminen Maakuntahallituksen yhteistoimintailta...24 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..25

2 2(26) Kokousaika klo 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku X Jouko Ylipaavalniemi, siht. X Osmo Väistö 153 X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Jouko Ylipaavalniemi Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Maire Rissanen Anneli Poikselkä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi

3 3(26) 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Maire Rissanen (Eeva Nurmi) ja Anneli Poikselkä (Minna Lintonen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Maire Rissanen ja Anneli Poikselkä. 152 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi lisättynä :llä 168 Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhteistyösopimuksen uudistaminen ja :llä 169 Maakuntahallituksen teatterivierailu.

4 4(26) 153 Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille Alueiden kehittämislain mukaan tulee maakunnissa laatia maakunnan liittojen johdolla vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Toteuttamissuunnitelma tulee valmistella yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa. Maakunnan liittojen tulee toimittaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmissä käsitellyt sekä maakunnan liittojen hyväksymät toteuttamissuunnitelmat sisäasiainministeriölle 26. lokakuuta 2007 mennessä. Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma , liite nro 37/07, on laadittu sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Toteuttamissuunnitelma sisältää tekstiosan sekä rahoitustaulukot. Johdannossa on kuvattu toteuttamissuunnitelman laadintaprosessi. Toisessa luvussa on tarkasteltu alueen viimeaikaista kehitystä maakuntaohjelmille annettujen yhteisten muuttujien valossa ja näkymiä suunnittelukaudelle. Maakuntaohjelman toteutusta vuosina toimintalinjoittain sekä toteuttamissuunnitelman ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kolmannessa luvussa. Neljäs luku koostuu maakuntaohjelman toteuttamisesta hallinnonaloittain eli se sisältää ehdotukset TOTSU -neuvotteluissa syksyllä 2007 käsiteltäväksi esitettävistä asioista perusteluineen. Asiat esitetään jaoteltuna vuotta 2008 koskeviin asia- ja määrärahakysymyksiin sekä myöhempiä vuosia koskeviin ministeriöiden kehysvalmistelussa huomioitaviin asioihin. Toteuttamissuunnitelman viidentenä lukuna ovat rahoitustaulukot. Alueiden kehittämislain mukaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valtionrahoitusta koskeva osuus on maakunnan valtionrahoitusesitys keskeisistä alueiden kehittämiseen vaikuttavista alueellisista määrärahoista ja muista alueiden kehittämiseen vaikuttavista määrärahoista. Maakunnat tekevät määrärahaesityksensä harkintansa mukaan kaikista maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta tärkeiksi katsomistaan kansallisista määrärahoista hallinnonaloittain. Jotta toteuttamissuunnitelmat saadaan osaksi valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmassa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös. Seuraava toteuttamissuunnitelmien valmistumisen jälkeen valmisteltava hallituksen kehyspäätös koskee vuosia Toteuttamissuunnitelman alustavia esityksiä varten tarkastelun pohjana käytetään vuoden 2006 lopulla valmistuneiden maakuntaohjelmien rahoitussuunnitelmia. Vuoden 2011 ja 2012 rahoituksen tarve arvioidaan maakunnan kehitysnäkymien perusteella ottaen huomioon hallituksen kehyspäätös vuosille Ministeriöiden tulee neuvotella maakuntien kanssa kyseisten määrärahojen kohdentamisesta ja valmistelusta. Toteuttamissuunnitelmia koskevat maakuntien ja ministeriöiden väliset neuvottelut järjestetään Helsingissä. Neuvottelujen asialista tehdään toteuttamissuunnitelmissa hallinnonaloille tehtyjen neuvotteluehdotusten perusteella. Hämeen TE-keskuksen ja kauppa- ja teollisuusministeriön väliset tulosneuvottelut käydään Tähän neuvotteluun osallistuvat myös TE-keskusalueen maakunnan liitot. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää hyväksyä liitteenä 37/07 olevan Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosille

5 5(26) Käsittely: Osmo Väistö esitteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosille Keskustelun aikana Juhani Nummela esitti, että sivulle 2 kappaleen 3 viimeiseen lauseeseen lisätään maininta asumiskustannuksista. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti liitteenä 37/07 olevan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman lisättynä käsittelyn aikana esitetyllä maininnalla.

6 6(26) 154 Hämeen liiton osavuosikatsaus Hämeen liiton sisäisen valvonnan ohjeen 7. kohdan mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 34/07 on Hämeen liiton osavuosikatsaus , mihin sisältyy toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 hyväksytyt tavoitteet ja selvitykset niiden toteutumisesta sekä talousarvion toteutuminen. Tuloslaskelmassa on toimintatuottojen toteutuma ,16 ( 59,7 %), toimintakulujen toteutuma ,34 (63,2 %) ja toimintakate ,18. Toimintakulujen toteutuma on 3,5 prosenttiyksikköä tuloja suurempi. Toimintakatteen alijäämä johtuu projektien toimintakatteen ,10 euron alijäämästä. Projektien toimintatulojen toteutuma on vain ,18 (21,1 %), koska maksatushakemukset tehdään toteutuneiden menojen perusteella.. Tuloissa jäsenkuntien maksuosuudet kannetaan kuukausittain tasasuuruisina erinä ja niiden toteutuma elokuun lopussa on 66,7 %. Muiden kuin maksuosuustulojen kertymä on vain 34,7 % kaikista tuotoista em. projektien jälkikäteisestä tulorahoituksesta johtuen. Toimintakuluista henkilöstömenojen toteutuma on vain 62,3 %. Kunta-alan palkkaratkaisu lukien kuluvalle vuodelle on huomattavasti suurempi kuin mihin budjetissa oli varauduttu (1,2 % alkaen), mutta täyttämättä olevista toimista saatavilla säästöillä pysytään rahoittamaan alkaen toteutettava 3,4 %:n yleiskorotus ja joulukuussa maksettava 270 euron suuruinen kertaerä kutakin viran-/toimenhaltijaa kohti. Palkkoihin ja henkilösivukuluihin varatut määrärahat riittävät kuluvan vuoden palkkoihin. Vuosikate elokuun toteutumassa on ,66. Poistoja ja poistoeron muutoksia ja ei ole vielä kirjattu, joten tilikauden tulos on vuosikatteen suuruinen. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän tuloslaskelmassa ennakoitua enemmän, koska korkotaso on noussut syksystä Vuoden 2007 talousarviossa tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämää ja tammi-elokuun 2007 toteutumassa tilikausi on alijäämäinen ,66, mikä johtuu projektien tulorahoituksen jälkikäteisyydestä. Tilinpäätöksessä tilikauden ylijäämän ennakoidaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena. Maksuvalmius on ollut hyvä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 34/07 mukaisena. Maakuntahallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.

7 7(26) 155 Koulutuksen ennakointi projektin talousarvion käyttösuunnitelman muuttaminen Hämeen liiton Koulutuksen ennakointi projekti on vastannut alueellisten koulutustarvelaskelmien tuottamisesta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma prosessissa. Projektin laajempana tavoitteena on koulutuksen ennakoinnin alueellisen toimintamallin selkiyttäminen sekä maakunnan toimijoiden ennakointiosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen. Koulutuksen ennakointiprojekti päättyy vuoden 2007 lopussa. Projektin talousarvion käyttösuunnitelma on tarkistettu vastaamaan projektin kuluvan vuoden toimia. Koulutuksen ennakointi projektin talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä 35/07. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä Koulutuksen ennakointi -projektin talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 35/07 mukaisena Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Koulutuksen ennakointi -projektin talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 35/07 mukaisena.

8 8(26) 156 Lausunto Hauhon kunnalle Eteläisten yleiskaavaehdotuksesta Hauhon kunta pyytää päivätyllä kirjeellään lausuntoa Eteläisten yleiskaavaehdotuksesta mennessä. Lisätietoja: yli-insinööri Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus antaa seuraavan lausunnon Hauhon kunnalle LAUSUNTO (Dro 221/07) Eteläisten kylään ollaan laatimassa taajamayleiskaava, jonka tavoitevuosi on Nykyinen 220 asunnon ja 500 asukkaan taajaman väkiluku on tarkoitus kaksinkertaistaa tavoitevuoteen. Maakuntakaavan tavoitevuosi on Eteläisten taajama-alue on maakuntakaavassa AT-kyläaluemerkinnällä, jossa valtatiehen rajoittuvat tuotantotoiminnan alueet on osoitettu TP-merkinnällä. Kyläkeskus on osoitettu arvokkaan rakennetun ympäristön vyöhykemerkinnällä. Kyläkokonaisuus on osa laajempaa maisema-aluetta (ma). Maakuntakaavassa on seututie osoitettu tasoliittymällä nykyiselle paikalleen ja yhteystarvemerkinnällä on osoitettu taajamarakenteen ohittava vaihtoehto. Eteläisten järvi on maakuntakaavassa SL-merkinnällä, jolla on linnustollinen suojeluperusta. Järven rannalle sijoittuu taajaman keskeinen ulkoilu- ja puistoalue. Maakuntakaavan jälkeen valmistuneessa 10/12 tien kehittämissuunnitelmassa kyseisen yhteysvälin tavoitteeksi on asetettu liikenteellisesti sujuva runkotiestandardin täyttävä jatkuva ohituskaistatie. Tässä suunnitelmassa Eteläisten tasoliittymä on osoitettu maakuntakaavasta poiketen nykyisestä paikastaan Tuuloksen suuntaan eritasoisena. Yleiskaavassa onkin kyseisessä kohdassa varauduttu eritasoliittymäratkaisuun. Siinä on osoitettu Eteläisten seututien uusi yhteystarve taajaman pohjoispuolelta. Yleiskaavassa ei kuitenkaan ole osoitettu kyseisestä uudesta liittymästä yhteystarvetta kylätaajaman keskukseen eikä Hauhon kuntakeskukseen johtavaan seututieväylään. Ottaen huomioon yleiskaavan pitkä tavoitevuosi yleiskaavassa tulisi täsmällisemmin osoittaa seututien yhteystarve ja samalla osoittaa taajamaliikenteen kytkeytyminen yhteystarpeena seututiehen ja uuteen valtatieliittymään. Perusteltua olisi kuitenkin jo tässä vaiheessa osoittaa kyseiset väylät pidemmälle tutkittuina ohjeellisina varauksina. Tätä puoltaa mm. se, että Hämeenlinnan Eteläisten välin suunnitteluvalmius on nostettu tiesuunnitelmatasolle ja kohdetta ollaan ajamassa tiehallinnon teemapakettikohteena eteenpäin. Taajaman mitoitus sopeutuu maakunnalliseen kokonaismitoitukseen ja maankäytöllisesti ratkaisut ovat maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa linjassa. Ottaen huomioon Eteläisten kehitysnäkymät, joudutaan jatkossa mm. maakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä arvioimaan Eteläisten asemaa kylätaajaman sijaan taajamakeskuksena. Hämeen liitto pitää Eteläisten kehittämistä osana laajempaa Hämeenlinnan kaupunkiseuturakennetta yleiskaavoituksen keinoin hyvänä ja tärkeänä ja puoltaa yleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelyä.

9 9(26) Maakuntahallitus päätti yksimielisesti antaa esityksen mukaisen lausunnon.

10 10(26) 157 Jäsenten ehdottaminen Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudeksi Sisä-Suomen verovirasto on lähettänyt alueensa maakunnan liitoille kirjeen koskien jäsenten ehdottamista uudelleen muodostettavaan verotuksen oikaisulautakuntaan, joka aloittaa toimintansa Oikaisulautakunnassa on 16 jäsentä eli sama kuin vuoden 2007 lopussa työnsä päättävässä oikaisulautakunnassa. Verotuksen oikaisulautakunnat ovat tulo- ja varallisuusverotukseen, perintöverotukseen ja kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia käsitteleviä muutoksenhakuviranomaisia. Jäsenistä neljäsosa on veroviraston, neljäsosa kuntien ja puolet eri veronmaksajaryhmiä edustavien järjestöjen ehdottamia henkilöitä. Jäsenen tehtävä vaatii erityistä verotuksen asiantuntemusta. Jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä mainittuja esteellisyysperusteista. Valtio maksaa jäsenille kokouspalkkion Verohallituksen luottamushenkilöiden palkkiopäätöksen 3 :n mukaisesti ja matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti. Kuntia on pyydetty antamaan ehdotuksensa Sisä-Suomen veroviraston oikaisulautakunnan jäseneksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi päivätyllä kirjeellä, missä on suositeltu kaksi tai useammat kunnat tekevät yhteisen ehdotuksen. Ehdotukset, siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen on pyydetty toimittamaan verovirastolle ja maakuntansa liitolle mennessä. Maakuntien liittoja pyydetään antamaan valtioneuvoston verohallinnosta antaman asetuksen 4 :n mukaan oma lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä ja varajäsenistä verovirastolle mennessä. Nykyiseen oikaisulautakunnan Kanta-Hämeen jaostoon kuuluu varsinaisena jäsenenä toimitusjohtaja Pertti Mäkelä Riihimäeltä ja varajäsenenä kunnanjohtaja Sinikka Malin Ypäjältä. Riihimäen kaupunginhallitus ehdottaa Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan Riihimäen seudun (Riihimäki, Loppi, Hausjärvi) edustajaksi KTM, HTM Pertti Mäkelää antamansa suostumuksen mukaisesti. Forssan kaupunginhallitus ehdottaa kunnanjohtaja Sinikka Malinia varajäseneksi Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan vuosiksi Janakkalan kunnanhallitus ehdottaa, että Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä valinta suoritettaan Hämeenlinnan seudun kuntajohtajakokouksen ja maakunnan kunnanjohtajakokouksen esityksen mukaisesti. Jokioisten kunnanhallitus ehdottaa, että verotuksen oikaisulautakuntaan valitaan jäseneksi tai varajäseneksi agrologi, MTT:n tutkimusmestari Samuli Klemelä Jokioisilta, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Tammelan kunnanhallitus ilmoittaa, ettei se esitä omaa ehdokasta Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan, mutta edellyttää, että kuntien ehdottamista (neljäsosa) jäsenistä valittaisiin yksi Lounais-Hämeestä ja tämä valittu näin ollen edustaisi verotuksen oikaisulautakunnassa seudun kuntia Kanta-

11 11(26) Hämeen jaostossa, mikäli oikaisulautakunta järjestäytymiskokouksessaan jakautuu jaostoihin aiemmin noudatetun käytännön mukaisesti maakunnittain. Tuuloksen kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi Hämeenlinnan seudun kunnanjohtajakokouksen käsittelyn ja päätöksen hyväksyä nykyisen jäsenen ja varajäsenen jatkamista ko. tehtävässään. Maakunnan kunnanjohtajien kokouksessa on käsitelty asiaa ja todettu, että Hämeenlinna on esityksensä tehnyt eli Sinikka Malin varalle. Riihimäki esittää varsinaista jäsentä, mutta nimi ei ole vielä selvä. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, Mkj: Maakuntahallitus ehdottaa, että Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi nimetään toimitusjohtaja, KTM, HTM, Pertti Mäkelä Riihimäen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanjohtaja, HTM Sinikka Malin Ypäjän kunnasta. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

12 12(26) 158 Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuuden järjestäminen Suomen Kuntaliitto on esittänyt perinteisen maakuntatilaisuuden järjestämistä Kanta-Hämeessä yhdessä maakuntaliiton kanssa välisenä aikana. Tilaisuuden kesto on 3 4 tuntia. Suomen Kuntaliitto on pyytänyt liittoja tekemään ehdotuksensa ajankohdasta ja järjestämispaikkakunnasta mennessä. Viimeksi vastaava maakuntatilaisuus on järjestetty Hämeenlinnassa ja sitä edeltävä Riihimäellä. Mkj: Maakuntahallitus päättää että Hämeen liitto järjestää yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa maakuntatilaisuuden Kanta-Hämeessä ehdottaa ajankohdaksi torstaita ja paikaksi Forssaa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti kuitenkin niin, että ajankohta voi olla myös jokin muu päivä kuin 13.3.

13 13(26) 159 Varajäsenen nimeäminen Hämeen yhteistyöryhmään Hämeen TE-keskus on esittänyt nimettäväksi Marja Suomisen varajäseneksi yhteistyöryhmään Arto Vallinin tilalle osastopäällikkö Kari Sartamon. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää myöntää Arto Vallinille eron Hämeen yhteistyöryhmän varajäsenen tehtävästä ja nimetä yhteistyöryhmään Marja Suomisen varajäseneksi osastopäällikkö Kari Sartamon lukien yhteistyöryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

14 14(26) 160 Ehdokkaiden haku maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi vuonna 2007 Hämeen liitto on vuodesta 1991 myöntänyt vuosittain kulttuurin alalla ansioituneelle, maakunnassa asuvalle ja työskentelevälle henkilölle kulttuuritunnustuspalkinnon. Palkintoa myönnettäessä on korostettu sen kannustavaa luonnetta. Kulttuuritunnustuspalkintona jaetaan yksi kappale muotoilija Harri Koskisen suunnittelemasta kymmenen lasiesineen sarjasta. Palkinnon perusteet ja vuosina palkinnon saaneet liitteenä 36/07. Virastosta on lähetetty jäsenkuntien kunnanvirastoille (kulttuurivastaaville) kirje, missä pyydetään tekemään ehdotuksia vuoden 2007 maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Lisäksi asiaa on käsitelty maakunnan kuntajohtajakokouksessa Kulttuuritunnustuspalkinnon jakoa on valmistellut hallituksen jäsenistä ja liiton työntekijästä koostunut työryhmä, johon kuuluvat Aarne Kauranen, Eeva Nurmi ja Hannele Yrjö-Koskinen sekä Hämeen liitosta suunnittelija Kirsi Kaunisharju. Kaunisharju ei ole enää liiton palveluksessa, joten tiedottaja (ma.) Anna Laukkanen toimii viraston edustajana ja hoitaa työryhmän sihteerin tehtävät. Lisätietoja: tiedottaja (ma.) Anna Laukkanen, puh Mkj: Maakuntahallitus pyytää kunnilta ja muilta maakunnan toimijoilta ehdotuksia vuoden 2007 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Ehdotusten tulee olla perillä Hämeen liitossa mennessä. Maakuntahallitus päättää kulttuuritunnustuspalkinnon saajasta kokouksessaan ja palkinto luovutetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Tarvittaessa kuntien vastauksia voidaan odottaa saakka.

15 15(26) 161 Lammin kunnanvaltuuston päätös maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtumisesta Lammin kunnanvaltuusto on myöntänyt Tapio Mäki-Maukolalle hänen pyytämänsä eron kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä sekä kaikista muista hänelle osoitetuista kunnan edustajuuksista, toimikunnista ja tehtävistä, joita ovat mm. Hämeen maakunnan kuntayhtymän maakuntavaltuustossa Helena Nokkosen varajäsenyys. Lisäksi Lammin valtuusto päätti yksimielisesti valita varajäseneksi Hämeen maakunnan kuntayhtymän maakuntavaltuustoon (Helena Nokkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi) fysioterapeutti Päivi Veikkolan kuluvan valtuustokauden loppuun. Kuntien edustajainkokous on valinnut Lammin kunnasta yhdeksi maakuntavaltuuston jäseneksi Helena Nokkosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tapio Mäki-Maukolan. Perussopimuksen 7.3 : Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn Lammin kunnanvaltuuston päätöksen, missä Helena Nokkosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi on valittu fysioterapeutti Päivi Veikkola kuluvan valtuustokauden loppuun. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

16 16(26) 162 Valtakunnalliset rakennepolitiikkapäivät FCG Efeko järjestää XIII valtakunnalliset rakennepolitiikkapäivät Helsingissä Scandic Continentalissa teemalla Alueiden vahvuudet käyttöön kaikkialla Suomessa. Seminaarin ohjelma on nähtävissä kokouksessa. Keskeisiä teemoja ovat: - Valtion linjaukset lähivuosien alue- ja elinkeinopolitiikaksi - Taloudelliset ja aluekehityksen näkymät lähivuosille - Kansainvälistyminen ja maahanmuutto eri puolilla Suomea - Aluekeskusohjelman tulokset ja väliarviointi. Osallistumismaksu 440 /hlö + alv, mikä sisältää opetuksen ja ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus 139 /vrk yhden hengen huone tai 159 /vrk kahden hengen huone. Lisäksi maksettavaksi tulevat matkakulut ja päivärahat sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset KVTES:n ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Virastolta rakennepolitiikkapäiville osallistuu ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Maakuntahallitus päättää osallistumisesta valtakunnallisille rakennepolitiikkapäiville. Maakuntahallitus nimesi yksimielisesti edustajikseen rakennepolitiikkapäiville Aarne Kaurasen ja Matti Puotilan.

17 17(26) 163 Etelä-Hämeen yritys- ja julkishallinnon johdon talousseminaari Hämeen Ilves-Säätiö järjestää Talous 2007 seminaarin Rantasipi Aulangolla Hämeenlinnassa. Seminaari alkaa lounaalla, minkä jälkeen on ohjelmassa mm. - Koulutuspolitiikan ja työelämän kohtaaminen, opetusministeri Sari Sarkomaa - Finanssipolitiikan pelivara tällä vaalikaudella, toimitusjohtaja Sixten Korkman Elinkeinoelämän Tutkimuslaitokselta - Suomen vastuu ilmatonmuutoksen torjumisessa, professori Atte Korhola Helsingin yliopistolta - Tulevaisuuden tietoliikennepalveluiden hyödyt liiketoiminnalle, toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna Aina Group Oyj:sta. Seminaarin puheenjohtajana toimii kansanedustaja Jari Koskinen. Osallistumismaksu on 280. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Maakuntahallitus nimeää osallistujan Talous seminaariin Maakuntahallitus nimesi yksimielisesti Juhani Nummelan ja Hannele Yrjö- Koskisen osallistumaan Talous 2007 seminaariin.

18 18(26) 164 Aluehallinnon uudistushankkeen tilannekatsaus Aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti maakuntahallitus seuraa aluehallinnon uudistushankkeen etenemistä ja toimii asiassa tarvittaessa aktiivisesti. Parhaillaan on menossa yhtenä keskeisenä vaiheena hankkeessa tarvittavien selvitysten laatiminen, mm. kaikkien aluehallinnossa toimivien nykyisten tehtävien kartoitus. Myös maakuntien liittojen nykyiset tehtävät selvitetään liitoittain mennessä. Marraskuun aikana hanke järjestää neljä (4) tilaisuutta suuralueittain (info, keskustelu, pohdinta). Tilaisuuksien aikataulu on seuraava: Tampere Turku Kuopio Oulu Esitykset aluehallinnon uudistamisesta (vaihtoehtoinen) tulee olla valmiina Hallituksen esitykset tarvittavista säädösmuutoksista valmistellaan mennessä. Erillisenä liitteenä 2/07 on keräilymoniste johon on koottu aluehallinnon uudistamishankkeen ajankohtaista aineistoa seuraavasti: 1) ELLI:n maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien kokouksen evästyskeskustelu 2) Mkj Altti Seikkula viesti koskien maakuntien liittojen tehtäväkartoitusta 3) Keijo Sahrmannin raportti aluehallinnon uudistamishankkeen valmisteluryhmän kokouksesta Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja esittelevät asiaa kokouksessa. Käsittely: Mkj: maakuntahallitus merkitsee tiedokseen keräilymonisteen ja esittelypuheenvuorot käy tarvittavan keskustelun ja evästää toimivaa johtoa asian jatkokäsittelyä varten Keräilymoniste käytiin läpi ja asiasta käytiin keskustelu. Asiaan palataan seuraavan kerran Lahden kokouksessa Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi aluehallinnon uudistushankkeen tilanteen.

19 19(26) 165 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 3/ ( :t 29-40) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 3/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 166 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/07. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 167 Ilmoitusasiat Neuvottelut tiettyjen palvelujen ostamisesta Seutukeskus Oy Hämeeltä Liitto on käynyt alustavia neuvotteluja Seutukeskus Oy Hämeen kanssa tarkoituksena selvittää tiettyjen palvelujen ostaminen Seutukeskukselta. Neuvottelut ovat koskeneet ATK-konsultaatiota, palkkahallinnon palveluja ja kirjanpitopalveluja. Lisäksi jo aiemmin on neuvoteltu puhelinvaihdepalvelujen ostamisesta. ATK-palvelujen osalta on mahdollista teettää Seutukeskuksella kertaluonteisena työnä liiton nykyisen ATK-laitteiston ja ohjelmistojen kartoitus sekä suunnitelma (suositus) laitekannan ja ohjelmistojen uusimiseksi. Selvitys koskisi sekä työasemia että palvelimia. Työstä on pyydetty tarjous Seutukeskukselta. Palkkahallinnon ja kirjanpitopalveluiden osalta Seutukeskuksella ei tällä hetkellä ole tarjota liitolle käyttökelpoista palveluratkaisua. Seutukeskuksella on tarkoitus uusia omia järjestelmiään vuoden 2008 aikana siten, että ne olisivat toiminnassa vuoden 2009 alusta alkaen. Palveluiden hinnoittelu ratkaistaan vuoden 2008 syksyyn mennessä. Näiden palveluiden ostamisen osalta asiaan voidaan siten palata ensi vuoden aikana. Palkkahallinnon ja kirjanpitopalvelujen osalta Seutukeskus ei tosin ole ainoa vaihtoehto palvelujen tarjoajaksi.

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot