Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/ (26)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)"

Transkriptio

1 1 (26) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille Hämeen liiton osavuosikatsaus Koulutuksen ennakointi projektin talousarvion käyttösuunnitelman muuttaminen Lausunto Hauhon kunnalle Eteläisten yleiskaavaehdotuksesta Jäsenten ehdottaminen Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudeksi Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuuden järjestäminen Varajäsenen nimeäminen Hämeen yhteistyöryhmään Ehdokkaiden haku maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi vuonna Lammin kunnanvaltuuston päätös maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtumisesta Valtakunnalliset rakennepolitiikkapäivät Etelä-Hämeen yritys- ja julkishallinnon johdon talousseminaari Aluehallinnon uudistushankkeen tilannekatsaus Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhteistyösopimuksen uudistaminen Maakuntahallituksen yhteistoimintailta...24 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..25

2 2(26) Kokousaika klo 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku X Jouko Ylipaavalniemi, siht. X Osmo Väistö 153 X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Jouko Ylipaavalniemi Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Maire Rissanen Anneli Poikselkä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi

3 3(26) 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Maire Rissanen (Eeva Nurmi) ja Anneli Poikselkä (Minna Lintonen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Maire Rissanen ja Anneli Poikselkä. 152 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi lisättynä :llä 168 Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhteistyösopimuksen uudistaminen ja :llä 169 Maakuntahallituksen teatterivierailu.

4 4(26) 153 Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille Alueiden kehittämislain mukaan tulee maakunnissa laatia maakunnan liittojen johdolla vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Toteuttamissuunnitelma tulee valmistella yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa. Maakunnan liittojen tulee toimittaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmissä käsitellyt sekä maakunnan liittojen hyväksymät toteuttamissuunnitelmat sisäasiainministeriölle 26. lokakuuta 2007 mennessä. Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma , liite nro 37/07, on laadittu sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Toteuttamissuunnitelma sisältää tekstiosan sekä rahoitustaulukot. Johdannossa on kuvattu toteuttamissuunnitelman laadintaprosessi. Toisessa luvussa on tarkasteltu alueen viimeaikaista kehitystä maakuntaohjelmille annettujen yhteisten muuttujien valossa ja näkymiä suunnittelukaudelle. Maakuntaohjelman toteutusta vuosina toimintalinjoittain sekä toteuttamissuunnitelman ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kolmannessa luvussa. Neljäs luku koostuu maakuntaohjelman toteuttamisesta hallinnonaloittain eli se sisältää ehdotukset TOTSU -neuvotteluissa syksyllä 2007 käsiteltäväksi esitettävistä asioista perusteluineen. Asiat esitetään jaoteltuna vuotta 2008 koskeviin asia- ja määrärahakysymyksiin sekä myöhempiä vuosia koskeviin ministeriöiden kehysvalmistelussa huomioitaviin asioihin. Toteuttamissuunnitelman viidentenä lukuna ovat rahoitustaulukot. Alueiden kehittämislain mukaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valtionrahoitusta koskeva osuus on maakunnan valtionrahoitusesitys keskeisistä alueiden kehittämiseen vaikuttavista alueellisista määrärahoista ja muista alueiden kehittämiseen vaikuttavista määrärahoista. Maakunnat tekevät määrärahaesityksensä harkintansa mukaan kaikista maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta tärkeiksi katsomistaan kansallisista määrärahoista hallinnonaloittain. Jotta toteuttamissuunnitelmat saadaan osaksi valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmassa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös. Seuraava toteuttamissuunnitelmien valmistumisen jälkeen valmisteltava hallituksen kehyspäätös koskee vuosia Toteuttamissuunnitelman alustavia esityksiä varten tarkastelun pohjana käytetään vuoden 2006 lopulla valmistuneiden maakuntaohjelmien rahoitussuunnitelmia. Vuoden 2011 ja 2012 rahoituksen tarve arvioidaan maakunnan kehitysnäkymien perusteella ottaen huomioon hallituksen kehyspäätös vuosille Ministeriöiden tulee neuvotella maakuntien kanssa kyseisten määrärahojen kohdentamisesta ja valmistelusta. Toteuttamissuunnitelmia koskevat maakuntien ja ministeriöiden väliset neuvottelut järjestetään Helsingissä. Neuvottelujen asialista tehdään toteuttamissuunnitelmissa hallinnonaloille tehtyjen neuvotteluehdotusten perusteella. Hämeen TE-keskuksen ja kauppa- ja teollisuusministeriön väliset tulosneuvottelut käydään Tähän neuvotteluun osallistuvat myös TE-keskusalueen maakunnan liitot. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää hyväksyä liitteenä 37/07 olevan Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosille

5 5(26) Käsittely: Osmo Väistö esitteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosille Keskustelun aikana Juhani Nummela esitti, että sivulle 2 kappaleen 3 viimeiseen lauseeseen lisätään maininta asumiskustannuksista. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti liitteenä 37/07 olevan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman lisättynä käsittelyn aikana esitetyllä maininnalla.

6 6(26) 154 Hämeen liiton osavuosikatsaus Hämeen liiton sisäisen valvonnan ohjeen 7. kohdan mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 34/07 on Hämeen liiton osavuosikatsaus , mihin sisältyy toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 hyväksytyt tavoitteet ja selvitykset niiden toteutumisesta sekä talousarvion toteutuminen. Tuloslaskelmassa on toimintatuottojen toteutuma ,16 ( 59,7 %), toimintakulujen toteutuma ,34 (63,2 %) ja toimintakate ,18. Toimintakulujen toteutuma on 3,5 prosenttiyksikköä tuloja suurempi. Toimintakatteen alijäämä johtuu projektien toimintakatteen ,10 euron alijäämästä. Projektien toimintatulojen toteutuma on vain ,18 (21,1 %), koska maksatushakemukset tehdään toteutuneiden menojen perusteella.. Tuloissa jäsenkuntien maksuosuudet kannetaan kuukausittain tasasuuruisina erinä ja niiden toteutuma elokuun lopussa on 66,7 %. Muiden kuin maksuosuustulojen kertymä on vain 34,7 % kaikista tuotoista em. projektien jälkikäteisestä tulorahoituksesta johtuen. Toimintakuluista henkilöstömenojen toteutuma on vain 62,3 %. Kunta-alan palkkaratkaisu lukien kuluvalle vuodelle on huomattavasti suurempi kuin mihin budjetissa oli varauduttu (1,2 % alkaen), mutta täyttämättä olevista toimista saatavilla säästöillä pysytään rahoittamaan alkaen toteutettava 3,4 %:n yleiskorotus ja joulukuussa maksettava 270 euron suuruinen kertaerä kutakin viran-/toimenhaltijaa kohti. Palkkoihin ja henkilösivukuluihin varatut määrärahat riittävät kuluvan vuoden palkkoihin. Vuosikate elokuun toteutumassa on ,66. Poistoja ja poistoeron muutoksia ja ei ole vielä kirjattu, joten tilikauden tulos on vuosikatteen suuruinen. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän tuloslaskelmassa ennakoitua enemmän, koska korkotaso on noussut syksystä Vuoden 2007 talousarviossa tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämää ja tammi-elokuun 2007 toteutumassa tilikausi on alijäämäinen ,66, mikä johtuu projektien tulorahoituksen jälkikäteisyydestä. Tilinpäätöksessä tilikauden ylijäämän ennakoidaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena. Maksuvalmius on ollut hyvä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 34/07 mukaisena. Maakuntahallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.

7 7(26) 155 Koulutuksen ennakointi projektin talousarvion käyttösuunnitelman muuttaminen Hämeen liiton Koulutuksen ennakointi projekti on vastannut alueellisten koulutustarvelaskelmien tuottamisesta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma prosessissa. Projektin laajempana tavoitteena on koulutuksen ennakoinnin alueellisen toimintamallin selkiyttäminen sekä maakunnan toimijoiden ennakointiosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen. Koulutuksen ennakointiprojekti päättyy vuoden 2007 lopussa. Projektin talousarvion käyttösuunnitelma on tarkistettu vastaamaan projektin kuluvan vuoden toimia. Koulutuksen ennakointi projektin talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä 35/07. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä Koulutuksen ennakointi -projektin talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 35/07 mukaisena Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Koulutuksen ennakointi -projektin talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 35/07 mukaisena.

8 8(26) 156 Lausunto Hauhon kunnalle Eteläisten yleiskaavaehdotuksesta Hauhon kunta pyytää päivätyllä kirjeellään lausuntoa Eteläisten yleiskaavaehdotuksesta mennessä. Lisätietoja: yli-insinööri Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus antaa seuraavan lausunnon Hauhon kunnalle LAUSUNTO (Dro 221/07) Eteläisten kylään ollaan laatimassa taajamayleiskaava, jonka tavoitevuosi on Nykyinen 220 asunnon ja 500 asukkaan taajaman väkiluku on tarkoitus kaksinkertaistaa tavoitevuoteen. Maakuntakaavan tavoitevuosi on Eteläisten taajama-alue on maakuntakaavassa AT-kyläaluemerkinnällä, jossa valtatiehen rajoittuvat tuotantotoiminnan alueet on osoitettu TP-merkinnällä. Kyläkeskus on osoitettu arvokkaan rakennetun ympäristön vyöhykemerkinnällä. Kyläkokonaisuus on osa laajempaa maisema-aluetta (ma). Maakuntakaavassa on seututie osoitettu tasoliittymällä nykyiselle paikalleen ja yhteystarvemerkinnällä on osoitettu taajamarakenteen ohittava vaihtoehto. Eteläisten järvi on maakuntakaavassa SL-merkinnällä, jolla on linnustollinen suojeluperusta. Järven rannalle sijoittuu taajaman keskeinen ulkoilu- ja puistoalue. Maakuntakaavan jälkeen valmistuneessa 10/12 tien kehittämissuunnitelmassa kyseisen yhteysvälin tavoitteeksi on asetettu liikenteellisesti sujuva runkotiestandardin täyttävä jatkuva ohituskaistatie. Tässä suunnitelmassa Eteläisten tasoliittymä on osoitettu maakuntakaavasta poiketen nykyisestä paikastaan Tuuloksen suuntaan eritasoisena. Yleiskaavassa onkin kyseisessä kohdassa varauduttu eritasoliittymäratkaisuun. Siinä on osoitettu Eteläisten seututien uusi yhteystarve taajaman pohjoispuolelta. Yleiskaavassa ei kuitenkaan ole osoitettu kyseisestä uudesta liittymästä yhteystarvetta kylätaajaman keskukseen eikä Hauhon kuntakeskukseen johtavaan seututieväylään. Ottaen huomioon yleiskaavan pitkä tavoitevuosi yleiskaavassa tulisi täsmällisemmin osoittaa seututien yhteystarve ja samalla osoittaa taajamaliikenteen kytkeytyminen yhteystarpeena seututiehen ja uuteen valtatieliittymään. Perusteltua olisi kuitenkin jo tässä vaiheessa osoittaa kyseiset väylät pidemmälle tutkittuina ohjeellisina varauksina. Tätä puoltaa mm. se, että Hämeenlinnan Eteläisten välin suunnitteluvalmius on nostettu tiesuunnitelmatasolle ja kohdetta ollaan ajamassa tiehallinnon teemapakettikohteena eteenpäin. Taajaman mitoitus sopeutuu maakunnalliseen kokonaismitoitukseen ja maankäytöllisesti ratkaisut ovat maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa linjassa. Ottaen huomioon Eteläisten kehitysnäkymät, joudutaan jatkossa mm. maakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä arvioimaan Eteläisten asemaa kylätaajaman sijaan taajamakeskuksena. Hämeen liitto pitää Eteläisten kehittämistä osana laajempaa Hämeenlinnan kaupunkiseuturakennetta yleiskaavoituksen keinoin hyvänä ja tärkeänä ja puoltaa yleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelyä.

9 9(26) Maakuntahallitus päätti yksimielisesti antaa esityksen mukaisen lausunnon.

10 10(26) 157 Jäsenten ehdottaminen Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudeksi Sisä-Suomen verovirasto on lähettänyt alueensa maakunnan liitoille kirjeen koskien jäsenten ehdottamista uudelleen muodostettavaan verotuksen oikaisulautakuntaan, joka aloittaa toimintansa Oikaisulautakunnassa on 16 jäsentä eli sama kuin vuoden 2007 lopussa työnsä päättävässä oikaisulautakunnassa. Verotuksen oikaisulautakunnat ovat tulo- ja varallisuusverotukseen, perintöverotukseen ja kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia käsitteleviä muutoksenhakuviranomaisia. Jäsenistä neljäsosa on veroviraston, neljäsosa kuntien ja puolet eri veronmaksajaryhmiä edustavien järjestöjen ehdottamia henkilöitä. Jäsenen tehtävä vaatii erityistä verotuksen asiantuntemusta. Jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä mainittuja esteellisyysperusteista. Valtio maksaa jäsenille kokouspalkkion Verohallituksen luottamushenkilöiden palkkiopäätöksen 3 :n mukaisesti ja matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti. Kuntia on pyydetty antamaan ehdotuksensa Sisä-Suomen veroviraston oikaisulautakunnan jäseneksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi päivätyllä kirjeellä, missä on suositeltu kaksi tai useammat kunnat tekevät yhteisen ehdotuksen. Ehdotukset, siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen on pyydetty toimittamaan verovirastolle ja maakuntansa liitolle mennessä. Maakuntien liittoja pyydetään antamaan valtioneuvoston verohallinnosta antaman asetuksen 4 :n mukaan oma lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä ja varajäsenistä verovirastolle mennessä. Nykyiseen oikaisulautakunnan Kanta-Hämeen jaostoon kuuluu varsinaisena jäsenenä toimitusjohtaja Pertti Mäkelä Riihimäeltä ja varajäsenenä kunnanjohtaja Sinikka Malin Ypäjältä. Riihimäen kaupunginhallitus ehdottaa Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan Riihimäen seudun (Riihimäki, Loppi, Hausjärvi) edustajaksi KTM, HTM Pertti Mäkelää antamansa suostumuksen mukaisesti. Forssan kaupunginhallitus ehdottaa kunnanjohtaja Sinikka Malinia varajäseneksi Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan vuosiksi Janakkalan kunnanhallitus ehdottaa, että Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä valinta suoritettaan Hämeenlinnan seudun kuntajohtajakokouksen ja maakunnan kunnanjohtajakokouksen esityksen mukaisesti. Jokioisten kunnanhallitus ehdottaa, että verotuksen oikaisulautakuntaan valitaan jäseneksi tai varajäseneksi agrologi, MTT:n tutkimusmestari Samuli Klemelä Jokioisilta, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Tammelan kunnanhallitus ilmoittaa, ettei se esitä omaa ehdokasta Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan, mutta edellyttää, että kuntien ehdottamista (neljäsosa) jäsenistä valittaisiin yksi Lounais-Hämeestä ja tämä valittu näin ollen edustaisi verotuksen oikaisulautakunnassa seudun kuntia Kanta-

11 11(26) Hämeen jaostossa, mikäli oikaisulautakunta järjestäytymiskokouksessaan jakautuu jaostoihin aiemmin noudatetun käytännön mukaisesti maakunnittain. Tuuloksen kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi Hämeenlinnan seudun kunnanjohtajakokouksen käsittelyn ja päätöksen hyväksyä nykyisen jäsenen ja varajäsenen jatkamista ko. tehtävässään. Maakunnan kunnanjohtajien kokouksessa on käsitelty asiaa ja todettu, että Hämeenlinna on esityksensä tehnyt eli Sinikka Malin varalle. Riihimäki esittää varsinaista jäsentä, mutta nimi ei ole vielä selvä. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, Mkj: Maakuntahallitus ehdottaa, että Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi nimetään toimitusjohtaja, KTM, HTM, Pertti Mäkelä Riihimäen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanjohtaja, HTM Sinikka Malin Ypäjän kunnasta. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

12 12(26) 158 Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuuden järjestäminen Suomen Kuntaliitto on esittänyt perinteisen maakuntatilaisuuden järjestämistä Kanta-Hämeessä yhdessä maakuntaliiton kanssa välisenä aikana. Tilaisuuden kesto on 3 4 tuntia. Suomen Kuntaliitto on pyytänyt liittoja tekemään ehdotuksensa ajankohdasta ja järjestämispaikkakunnasta mennessä. Viimeksi vastaava maakuntatilaisuus on järjestetty Hämeenlinnassa ja sitä edeltävä Riihimäellä. Mkj: Maakuntahallitus päättää että Hämeen liitto järjestää yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa maakuntatilaisuuden Kanta-Hämeessä ehdottaa ajankohdaksi torstaita ja paikaksi Forssaa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti kuitenkin niin, että ajankohta voi olla myös jokin muu päivä kuin 13.3.

13 13(26) 159 Varajäsenen nimeäminen Hämeen yhteistyöryhmään Hämeen TE-keskus on esittänyt nimettäväksi Marja Suomisen varajäseneksi yhteistyöryhmään Arto Vallinin tilalle osastopäällikkö Kari Sartamon. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää myöntää Arto Vallinille eron Hämeen yhteistyöryhmän varajäsenen tehtävästä ja nimetä yhteistyöryhmään Marja Suomisen varajäseneksi osastopäällikkö Kari Sartamon lukien yhteistyöryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

14 14(26) 160 Ehdokkaiden haku maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi vuonna 2007 Hämeen liitto on vuodesta 1991 myöntänyt vuosittain kulttuurin alalla ansioituneelle, maakunnassa asuvalle ja työskentelevälle henkilölle kulttuuritunnustuspalkinnon. Palkintoa myönnettäessä on korostettu sen kannustavaa luonnetta. Kulttuuritunnustuspalkintona jaetaan yksi kappale muotoilija Harri Koskisen suunnittelemasta kymmenen lasiesineen sarjasta. Palkinnon perusteet ja vuosina palkinnon saaneet liitteenä 36/07. Virastosta on lähetetty jäsenkuntien kunnanvirastoille (kulttuurivastaaville) kirje, missä pyydetään tekemään ehdotuksia vuoden 2007 maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Lisäksi asiaa on käsitelty maakunnan kuntajohtajakokouksessa Kulttuuritunnustuspalkinnon jakoa on valmistellut hallituksen jäsenistä ja liiton työntekijästä koostunut työryhmä, johon kuuluvat Aarne Kauranen, Eeva Nurmi ja Hannele Yrjö-Koskinen sekä Hämeen liitosta suunnittelija Kirsi Kaunisharju. Kaunisharju ei ole enää liiton palveluksessa, joten tiedottaja (ma.) Anna Laukkanen toimii viraston edustajana ja hoitaa työryhmän sihteerin tehtävät. Lisätietoja: tiedottaja (ma.) Anna Laukkanen, puh Mkj: Maakuntahallitus pyytää kunnilta ja muilta maakunnan toimijoilta ehdotuksia vuoden 2007 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Ehdotusten tulee olla perillä Hämeen liitossa mennessä. Maakuntahallitus päättää kulttuuritunnustuspalkinnon saajasta kokouksessaan ja palkinto luovutetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Tarvittaessa kuntien vastauksia voidaan odottaa saakka.

15 15(26) 161 Lammin kunnanvaltuuston päätös maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtumisesta Lammin kunnanvaltuusto on myöntänyt Tapio Mäki-Maukolalle hänen pyytämänsä eron kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä sekä kaikista muista hänelle osoitetuista kunnan edustajuuksista, toimikunnista ja tehtävistä, joita ovat mm. Hämeen maakunnan kuntayhtymän maakuntavaltuustossa Helena Nokkosen varajäsenyys. Lisäksi Lammin valtuusto päätti yksimielisesti valita varajäseneksi Hämeen maakunnan kuntayhtymän maakuntavaltuustoon (Helena Nokkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi) fysioterapeutti Päivi Veikkolan kuluvan valtuustokauden loppuun. Kuntien edustajainkokous on valinnut Lammin kunnasta yhdeksi maakuntavaltuuston jäseneksi Helena Nokkosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tapio Mäki-Maukolan. Perussopimuksen 7.3 : Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn Lammin kunnanvaltuuston päätöksen, missä Helena Nokkosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi on valittu fysioterapeutti Päivi Veikkola kuluvan valtuustokauden loppuun. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

16 16(26) 162 Valtakunnalliset rakennepolitiikkapäivät FCG Efeko järjestää XIII valtakunnalliset rakennepolitiikkapäivät Helsingissä Scandic Continentalissa teemalla Alueiden vahvuudet käyttöön kaikkialla Suomessa. Seminaarin ohjelma on nähtävissä kokouksessa. Keskeisiä teemoja ovat: - Valtion linjaukset lähivuosien alue- ja elinkeinopolitiikaksi - Taloudelliset ja aluekehityksen näkymät lähivuosille - Kansainvälistyminen ja maahanmuutto eri puolilla Suomea - Aluekeskusohjelman tulokset ja väliarviointi. Osallistumismaksu 440 /hlö + alv, mikä sisältää opetuksen ja ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus 139 /vrk yhden hengen huone tai 159 /vrk kahden hengen huone. Lisäksi maksettavaksi tulevat matkakulut ja päivärahat sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset KVTES:n ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Virastolta rakennepolitiikkapäiville osallistuu ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Maakuntahallitus päättää osallistumisesta valtakunnallisille rakennepolitiikkapäiville. Maakuntahallitus nimesi yksimielisesti edustajikseen rakennepolitiikkapäiville Aarne Kaurasen ja Matti Puotilan.

17 17(26) 163 Etelä-Hämeen yritys- ja julkishallinnon johdon talousseminaari Hämeen Ilves-Säätiö järjestää Talous 2007 seminaarin Rantasipi Aulangolla Hämeenlinnassa. Seminaari alkaa lounaalla, minkä jälkeen on ohjelmassa mm. - Koulutuspolitiikan ja työelämän kohtaaminen, opetusministeri Sari Sarkomaa - Finanssipolitiikan pelivara tällä vaalikaudella, toimitusjohtaja Sixten Korkman Elinkeinoelämän Tutkimuslaitokselta - Suomen vastuu ilmatonmuutoksen torjumisessa, professori Atte Korhola Helsingin yliopistolta - Tulevaisuuden tietoliikennepalveluiden hyödyt liiketoiminnalle, toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna Aina Group Oyj:sta. Seminaarin puheenjohtajana toimii kansanedustaja Jari Koskinen. Osallistumismaksu on 280. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Maakuntahallitus nimeää osallistujan Talous seminaariin Maakuntahallitus nimesi yksimielisesti Juhani Nummelan ja Hannele Yrjö- Koskisen osallistumaan Talous 2007 seminaariin.

18 18(26) 164 Aluehallinnon uudistushankkeen tilannekatsaus Aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti maakuntahallitus seuraa aluehallinnon uudistushankkeen etenemistä ja toimii asiassa tarvittaessa aktiivisesti. Parhaillaan on menossa yhtenä keskeisenä vaiheena hankkeessa tarvittavien selvitysten laatiminen, mm. kaikkien aluehallinnossa toimivien nykyisten tehtävien kartoitus. Myös maakuntien liittojen nykyiset tehtävät selvitetään liitoittain mennessä. Marraskuun aikana hanke järjestää neljä (4) tilaisuutta suuralueittain (info, keskustelu, pohdinta). Tilaisuuksien aikataulu on seuraava: Tampere Turku Kuopio Oulu Esitykset aluehallinnon uudistamisesta (vaihtoehtoinen) tulee olla valmiina Hallituksen esitykset tarvittavista säädösmuutoksista valmistellaan mennessä. Erillisenä liitteenä 2/07 on keräilymoniste johon on koottu aluehallinnon uudistamishankkeen ajankohtaista aineistoa seuraavasti: 1) ELLI:n maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien kokouksen evästyskeskustelu 2) Mkj Altti Seikkula viesti koskien maakuntien liittojen tehtäväkartoitusta 3) Keijo Sahrmannin raportti aluehallinnon uudistamishankkeen valmisteluryhmän kokouksesta Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja esittelevät asiaa kokouksessa. Käsittely: Mkj: maakuntahallitus merkitsee tiedokseen keräilymonisteen ja esittelypuheenvuorot käy tarvittavan keskustelun ja evästää toimivaa johtoa asian jatkokäsittelyä varten Keräilymoniste käytiin läpi ja asiasta käytiin keskustelu. Asiaan palataan seuraavan kerran Lahden kokouksessa Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi aluehallinnon uudistushankkeen tilanteen.

19 19(26) 165 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 3/ ( :t 29-40) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 3/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 166 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/07. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 167 Ilmoitusasiat Neuvottelut tiettyjen palvelujen ostamisesta Seutukeskus Oy Hämeeltä Liitto on käynyt alustavia neuvotteluja Seutukeskus Oy Hämeen kanssa tarkoituksena selvittää tiettyjen palvelujen ostaminen Seutukeskukselta. Neuvottelut ovat koskeneet ATK-konsultaatiota, palkkahallinnon palveluja ja kirjanpitopalveluja. Lisäksi jo aiemmin on neuvoteltu puhelinvaihdepalvelujen ostamisesta. ATK-palvelujen osalta on mahdollista teettää Seutukeskuksella kertaluonteisena työnä liiton nykyisen ATK-laitteiston ja ohjelmistojen kartoitus sekä suunnitelma (suositus) laitekannan ja ohjelmistojen uusimiseksi. Selvitys koskisi sekä työasemia että palvelimia. Työstä on pyydetty tarjous Seutukeskukselta. Palkkahallinnon ja kirjanpitopalveluiden osalta Seutukeskuksella ei tällä hetkellä ole tarjota liitolle käyttökelpoista palveluratkaisua. Seutukeskuksella on tarkoitus uusia omia järjestelmiään vuoden 2008 aikana siten, että ne olisivat toiminnassa vuoden 2009 alusta alkaen. Palveluiden hinnoittelu ratkaistaan vuoden 2008 syksyyn mennessä. Näiden palveluiden ostamisen osalta asiaan voidaan siten palata ensi vuoden aikana. Palkkahallinnon ja kirjanpitopalvelujen osalta Seutukeskus ei tosin ole ainoa vaihtoehto palvelujen tarjoajaksi.

20 20(26) Puhelinvaihteen osalta liitossa tehtiin syyskuun lopulla ratkaisu siitä, että puhelinvaihdepalvelut ostetaan vuoden 2008 alusta alkaen Seutukeskukselta. Hämeen arkkitehtuuriohjelma Maamme kolmas alueellinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkistettiin Lahdessa otsikolla Harkiten hyvä tulee. Hämeen arkkitehtuuriohjelma asettaa tavoitteita rakennetun ympäristön, rakentamisen ja rakennusalan laadulle Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hämeen arkkitehtuuriohjelma alueellistaa valtioneuvoston vuonna 1998 hyväksymää Suomen arkkitehtuuripolitiikkaa. Hämeen arkkitehtuuriohjelma puolestaan tarjoaa kehyksen hyvän rakentamisen paikallisille tavoitteille. Hämeen liitto, kunnat ja muut rakentamisen prosesseissa mukana olevat tahot voivat ohjelman pohjalta miettiä omia toimiaan rakentamisen laadun turvaamiseksi. Hämeen liitossa tällaisia voisivat olla esimerkiksi: - edunvalvonnalliset aloitteet valtiolle (kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen taloudellinen tuki Etelä-Suomen kasvukunnille) - rakennusalan maakunnallisen imagon vahvistaminen (verkostoituminen, työvoima, osaaminen, rakentamisen sujuvuus, korjausrakentaminen) - rakennetun ympäristön kehityslinjaukset (maakunnallinen ja paikallinen profiloituminen, laadun tavoittelu) - maa- ja kaavoituspolitiikka (kuntien kannustaminen, kaavatasojen suhteet, kuntien välinen yhteistyö) - rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin laatukriteerit (omat suunnitelmat ja rahoitettavat hankkeet) Arkkitehtuuriohjelman valmistelussa ovat olleet mukana Hämeen arkkitehdit SAFA, valtion rakennustaidetoimikunta, Suomen Arkkitehtiliitto, Hämeen ympäristökeskus, Hämeen taidetoimikunta, Hämeen liitto sekä rakennusalan yrityksiä Hämeestä. Yhteistyökumppanit vastaavat osaltaan julkaisun levityksestä ja jalkauttamisesta. Kuntajakelun hoitaa Hämeen ympäristökeskus. Hämeen arkkitehtuuriohjelma on saatavissa painotuotteena ja sähköisenä ( kohdassa Ajankohtaista sekä Maakuntahallitukselle postitetaan esityslistan ohessa painettu julkaisu. Lisätietoja: maakunta-arkkitehti Minna Seppänen, tai Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa päivätyllä kirjeellä, että luottamusmiessopimuksen mukaiseksi JUKOn pääluottamusmieheksi on toimikaudeksi valittu erikoissuunnittelija Anri Leveelahti ja varapääluottamusmieheksi ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Lissabonissa järjestettiin EU:n alueiden välisen yhteistyön konferenssi. Seuraavana päivänä pidettiin myös uuden STIMENT+ ohjelman suunnittelukokous. Matkalle osallistuivat Hannu Saarinen, Tuula Loikkanen ja Arto Saarinen. Matkaraportti on erillisenä liitteenä nro 4/07. Maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoimikunnan kehittämisen tilannekatsaus

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA

KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS ESITYSLISTA 12.10.2012 Kokousaika pe 12.10.2012 klo 9.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Caterina, Kabinetti 1 Jäsenet Jari

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot