LIITE 1. Kainuun kuntarakenneselvitys Kysely päättäjille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. Kainuun kuntarakenneselvitys Kysely päättäjille"

Transkriptio

1 LIITE 1. Kainuun kuntarakenneselvitys Kysely päättäjille

2 Aktiiviset vastaajat Vastauksia 114/254 (45%) Kunta Vastaukset Kajaani 35 Kuhmo 18 Suomussalmi 14 Sotkamo 13 Paltamo 12 Ristijärvi 11 Hyrynsalmi 8 Jokin muu/ei vastausta 3 Yhteensä 114 2

3 3 Vahvuudet

4 Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä vahvuuksina. Matkailu. Puhdas luonto nähdään matkailun vahvuutena ja houkuttelevana kohteena. Venäläisten matkailijoiden määrän pelätään laskevan. Asumisen helppous. Kainuussa on tilaa elää ja toimia. 4

5 5 Mahdollisuudet

6 Mikä on Kainuun merkittävin tulevaisuuden mahdollisuus? Biotalous. Bioenergian tuotannon kehittäminen, tekniset innovaatiot. Muu energiateollisuus, esim. tuulivoima. Kaivannaisteollisuus. Kestävän periaatteen kaivokset. Luonto. Luonnonvarojen hyödyntäminen. Luonnonvarat yhdistettynä teknologiaan. Matkailu. Puhdas luonto matkailuvalttina. Kulttuurimatkailu. Puu. Puun jalostamiseen liittyvä teollisuus. Uudet toimialat. Peliala, ympäristötekniikka. 6

7 7 Heikkoudet

8 Mikä on Kainuun suurin heikkous? Mitäpä se hyvejää. Asenteet Kainuuta kohtaan ja Kainuun sisällä ovat kielteisiä. Kainuussa ei uskalleta ottaa riskejä ja ollaan kateellisia toisia kohtaan. Elinkeinoelämän hiipuminen. Teollisten työpaikkojen puute kiihdyttää poismuuttoa. Ikärakenne. Väestön ikääntyminen ja nuoren väestön poismuutto siirtävät Kainuun ikärakenteen painopistettä yhä vanhempaan suuntaan. Syrjäisyys. Kainuu on Suomen syrjässä ja välimatkat maakunnan sisällä ovat pitkät. 8

9 9 Uhat

10 Mikä on Kainuun merkittävin tulevaisuuden uhka? Autioituminen. Väestö muuttaa muualle. Ammattitaitoisen työvoiman puute kasvaa, jos poismuutto kiihtyy. Keskittäminen. Keskittäminen näivettää Kainuun syrjäseutuja. Kainuu on enää Kajaani ja Sotkamo. Pysähtyneisyys. Kehittyminen ja yhteistyö jäävät paitsioon. 10

11 11 Yhteistyö

12 12 Innostus

13 13 Talouden kehitys kuntaliitosten toteutuessa

14 14 Talouden kehitys kuntien jatkaessa itsenäisinä

15 Mikä on mielestäsi laissa kaikkein tärkein asia kuntasi ja Kainuun kannalta? Hyrynsalmelaiset: Kainuun mallin säilyttäminen, alueellisesti riittävät peruspalvelut, saavutettavuus Kajaanilaiset: Kainuu tuottanut sote-palveluita mallikkaasti, pohjoinen sote-yhteistyö hillitsee kustannuksia, erikoissairaanhoidon säilyminen Kainuussa, keskussairaalan säilyminen tärkeää, lähipalvelut saatava oikeasti läheltä, pelko Kainuun jäämisestä Oulun varjoon Kuhmolaiset: Lähipalvelujen saatavuus koko Kainuussa tasapuolisesti, välimatkojen kustannusten kasvu uhkana Paltamolaiset: Peruspalveluiden säilyminen kunnassa, pelkona yksityisesti hoidettu terveydenhuolto, odotetaan sote-esityksiä Ristijärveläiset: Kainuun alue melko laaja, varmistettava palvelujen yhdenvertaisuus Sotkamolaiset: Hallintokokeilun pohjaa syytä jatkaa, perus- ja erikoissairaanhoito samassa organisaatiossa (perussairaanhoito omassa kunnassa, erikoissairaanhoito Kajaanissa) Suomussalmelaiset: Kainuu valmiimpi lakimuutokseen kuin muut alueet, palveluiden saatavuus, rahoitusjärjestelmästä sopiminen 15

16 LIITE 2. Kysely asukkaille ja yrityksille

17 Vastaajat - kaikki Pääasiallinen toiminta Vastaajat % työntekijä eläkeläinen yrittäjä työtön 27 6 koululainen/opiskelija 12 3 jokin muu, mikä 11 2 Kaikki yhteensä Ikä Vastaajat % v v v v v. tai yli alle 18 v. 2 1 Kaikki yhteensä Sukupuoli Vastaajat % mies nainen Kaikki yhteensä Asuinkunta Vastaajat % Kajaani Sotkamo Suomussalmi Kuhmo Hyrynsalmi 25 7 Paltamo 24 7 Ristijärvi 8 2 Jokin muu, mikä 10 3 Kaikki yhteensä

18 Vastaajat - yritykset Yrityksen sijaintikunta Vastaajat % Kajaani Sotkamo Suomussalmi Kuhmo 9 12 Hyrynsalmi 5 7 Paltamo 3 4 Jokin muu, mikä 2 3 Ristijärvi 1 1 Kaikki yhteensä Yrityksen liikevaihto Vastaajat % alle euroa euroa euroa miljoona euroa yli miljoona euroa Kaikki yhteensä Yrityksen toimiala Vastaajat % Majoitus- ja ravitsemistoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Muu palvelutoiminta 9 12 Rakentaminen 9 12 Informaatio ja viestintä 6 8 Maatalous, metsätalous ja kalatalous 5 7 Terveys- ja sosiaalipalvelut 4 5 Muut Kaikki yhteensä Henkilöstön määrä Vastaajat Kaikki yhteensä 72 3

19 Yritysten tavoitteena kasvu Kyselyyn vastanneista yrityksistä 71 % tavoittelee kasvua seuraavan viiden vuoden aikana Kasvun pullonkauloja Pienet markkinat, asiakkaiden puute väen vähentyessä ja ikääntyessä, ostovoima pieni Osaavan työvoiman puute Rahoituksen puute Kova kilpailu, epäterve kilpailu Kuntien (mm. hankinnat) ja valtion toimet (mm. lainsäädäntö, verotus) Yleinen taloustilanne ja mieliala Muiden yritysten puute Heikko saavutettavuus 4

20 Yritysyhteistyö Kainuun sisällä tärkeää 81 % kyselyyn vastanneesta yrityksestä kertoi, että viimeisten kahden vuoden aikana yrityksellä on ollut alihankinta- tai asiakkuussuhteita muihin yrityksiin Kainuun sisällä 80 % uskoi suhteiden olemassaoloon seuraavan kahden vuoden aikana. Kunnat ovat edesauttaneet asiakkuussuhteiden synnyssä, suuri osa syntyy myös ilman vetoapua. Kainuulaisten yritysten yhteistyössä hyvää: luottamus ja luotettavuus, kannattavuus molemmille, keskittyminen ydinosaamiseen, toistuvat ja pitkäaikaiset suhteet, laatu ja nopeus, paikallisuus, hinnoittelu 5

21 Yrityksille tärkeät palvelut Yrityksille tärkeinä palveluina mainittiin mm. toimiva infrastruktuuri, liikenne- ja tietoliikennepalvelut, kuljetuspalvelut, pankki- ja rahoituspalvelut, kirjanpitopalvelut, koulutuspalvelut, kaupan, markkinointi, terveys, elinkeinojen kehittämisen palvelut, kaavoitus, matkailupalvelut 6

22 Kuntalaisten palvelut Kuntalaisten arjen kannalta tärkeimpiä palveluita ovat kaupan palvelut (päivittäistavara, apteekki, huoltoasema jne.) ja terveyspalvelut. Toimiva arki edellyttää toimivaa kunnallistekniikkaa, tiestö ja liikkumisen palvelut saivat runsaasti mainintoja. Vapaa-ajan palveluista kulttuuripalvelut, eritoten kirjasto, sekä liikuntaan ja ulkoiluun liittyvät palvelut keräsivät mainintoja. Koulutuksen, sivistyksen ja päivähoidon palvelut ovat tärkeitä. Pitkien etäisyyksien Kainuussa toimiva internet helpottaa arkea. Lisäksi mm. posti ja pankkipalvelut saivat mainintoja. Palvelujen saavutettavuus on paikoin heikko. Heikoimmin saavutettavia palveluja ovat terveydenhuollon palvelut (mm. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, hammaslääkäri, työterveyshuolto). Terveyspalvelujen heikko saavutettavuus ei ole vain maantieteellistä, vaan lisäksi ongelmia on ajan saamisessa. Toiseksi eniten kritiikkiä saivat julkisen liikenteen palvelut. Julkisista palveluista poliisin palvelut, verotoimisto ja työvoimapalvelut koetaan paikoin vaikeasti saavutettaviksi. Yksityisistä palveluista erityisesti erikoiskauppoja ja ravintoloita toivotaan lisää. 7

23 Parasta Kainuussa nyt ja tulevaisuudessa PARASTA TÄLLÄ HETKELLÄ Luonto. Kauneus ja väljyys. Luonnonvarat ja harrastusmahdollisuudet luonnossa. Talvivaaran vaikutukset luontoon mietityttävät. Hyvä asuinympäristö. Asumisen edullisuus, väljyys ja turvallisuus. Elämän helppous, hyvät harrastusmahdollisuudet. Kulttuuritarjonta runsasta tapahtumineen (mm. kamarimusiikki, runoviikot). Ihmiset. Kainuulaisten asenne ja henki, tutut ihmiset pienillä paikkakunnilla. Yrittäjyys, elinkeinot ja yrittäjämyönteisyys. Toimialana erityisesti matkailu (mm. Vuokatti ja muut hiihto- ja lomakeskukset) ja puuala, lisäksi mm. Transtech ja Renforsin rannan yrittäjät. Palvelut. Palveluihin ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Sote-yhteistyössä onnistuminen mainittiin, mutta toisaalta terveyspalvelujen heikko saavutettavuus sai myös runsaasti kritiikkiä. Koulutuksen järjestäminen sai kiitosta. Infra kohtuullinen. 8 PARASTA TULEVAISUUDESSA Nykyiset vahvuudet. Luonnon, väljyyden ja hyvän asuinympäristön harrastusmahdollisuuksineen uskotaan olevan Kainuun vahvuuksia myös tulevaisuudessa. Elinkeinot kumpuavat ensisijaisesti luonnosta ja luonnonvaroista (puuala, kaivannaiset, biotalous, matkailu). Pelialasta toivotaan tulevaisuuden työllistäjää. Yhteistyö. Yhteen hiileen puhaltaminen tarpeen. Osa vastaajista näkee kuntaliitosten tukevan yhteistyötä.

24 Yhteistyötä lähes kaikissa tehtävissä Yhteistyötä toivotaan lisättävän sekä hallinnossa että kuntalaisille suunnatuissa palveluissa, mutta samalla toivotaan etteivät palvelut etäänny liian kauas kuntalaisista. Osa näkee ratkaisuksi yhden kunnan mallin, tällöin yhteistyö tulisi luonnostaan. Toivottuja yhteistyön paikkoja ovat mm. Hallinnolliset tehtävät eri osa-alueilla, taloushallinto. Koulutus ja sivistys, kuten varhaiskasvatus, peruskoulutus, lukio, kansalaisopisto Sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuten jo tapahtuukin Elinkeinojen kehittäminen, hankkeet, työllisyyden parantaminen, edunvalvonta ja markkinointi. Erityisesti matkailualalle toivottiin yhteistyötä. Tekninen toimi, logistiikka ja infrastruktuuri, ympäristöala, valvonta ja lupa-asiat, kaavoitus Vapaa-ajanpalvelut, kuten liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut Yhteistyö henkilöstön suhteen (koulutus, yhteinen henkilöstö mm. johtotehtävissä, rekrytointiyhteistyö) Hankintayhteistyö 9

25 Kolmen kunnan Kainuu 2020-luvulla? Kuntaliitosten tarve ymmärretään. Vain 7 prosenttia 423 vastaajasta nimesi toivottavaksi kuntien määräksi yhdeksän tai enemmän. Kolmannes kannattaa kolmen kunnan mallia, lähes neljännes yhden kunnan Kainuuta. Kuntaliitoksissa nimesi mahdollisuuksia 338 vastaajaa uhkia 156 vastaajaa ei kumpiakaan 48 vastaajaa (valita sai useamman vaihtoehdon) 10

26 Mahdollisuudet: Kuntaliitoksilla kevyempään hallintoon Merkittävimpänä mahdollisuutena nähdään säästöt hallinnossa: hallinnon keventäminen pienentää kuluja, päällekkäisistä toiminnoissa päästään eroon, isommat yksiköt voivat tuoda tehokkuutta, yhteiset resurssit. Palvelujen suhteen nähdään mahdollisuutena palvelujen laadun parantuminen ja monipuolistuminen. Ehtona on, että palvelut turvataan tasapuolisesti koko Kainuun alueella. Kuntien pienuus ohjaa liitoksiin. Asukasmäärän on oltava riittävä palvelujen tuottamiseen, väkiluvun vähentyessä virkamiehiä tarvitaan vähemmän. Isompi kunta voi olla kilpailukykyisempi. Kehittäminen leveämmille harteille, liittyvien kuntien vahvuudet hyödynnettävä. Yhteistyön syventäminen tarpeen, nurkkakuntaisuudesta pitää päästä eroon. 11

27 Uhat: Palvelut karkaavat kauas Suurimpana huolena on palvelujen karkaaminen liian kauas pitkien etäisyyksien Kainuussa, jossa autottoman on hankala liikkua. Palvelujen keskittäminen pelottaa syrjäisemmillä alueilla. Tasa-arvoisuuden säilyttäminen hankalaa. Pienet kunnat ja syrjäiset alueet pelkäävät jalkoihin jäämistä. Päätösvalta pienenee ja etääntyy. Paikallistuntemus voi olla heikkoa. Uhkana säästöissä epäonnistuminen ja kustannusten kasvu myös palvelujen käyttäjille. Viiden vuoden irtisanomissuojaa kritisoidaan. Löytyykö yhteistä näkemystä? Viekö köyhempi rikkaankin mukanaan? 12

28 Ei kumpikaan: Rakenne ei ratkaise Kuntarakenne ei ole ratkaiseva asia. Säästöt eivät ole itsestään selvyys. Ei liitoksia liitosten vuoksi. Heikkojen yhdistäminen ei ratkaise mitään. Yhteistyö tärkeää Osa kunnista hyötyy, osa ei. 13

29 Tärkeimmät yhteiset ponnistukset Aito yhteistyö. Yhteinen näkemys Kainuun kehittämisestä, nostaa kärjet esiin. Asennemuutos. Tulevaisuuden usko, maakunnan henkisen tilan kohentaminen, rohkeutta ja suvaitsevaisuutta. Imagon kirkastaminen. Kehitetään Kainuuta vahvuuksiin perustuen. Elinvoimaisuuden lisääminen esim. tukemalla yrittäjiä, kehittämällä matkailua. Vahvat elinkeinot. Puutavaran jatkojalostaminen, puurakentaminen (uusi puusairaala) Yhteistyön vaihtoehdot. Kuntarajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen muissakin kuin soteasioissa. Kuntarakenteen radikaali muuttaminen. Yhden tai kolmen-neljän kunnan Kainuu. Pienien kuntien huomioiminen tärkeää. 16

30 LIITE 3. Kansallinen kuntien kasvukysely Kainuun kuntarakenneselvitysalue

31 2 Kainuun kuntaselvitysalue - vastaajat

32 3 Millaiseksi määrittelisit oman suhteesi kuntaasi? Onko se identiteettisi kannalta...

33 4 Kouluarvosana kunnan/seudun/ maakunnan ja ELY:n kasvu- ja kehittämispolitiikalle

34 5 Kunnan tärkeimmät tehtävät

35 6 Kasvu- ja kehitysnäkymät kunnassani

36 LIITE 4. Yhteenveto kasvun ajatuksista (lokakuun 2014 kuntakierroksen havainnot, elinkeinopoliittiset strategiat ja ohjelmat ja kuntien virka- ja luottamushenkilöiden haastattelut) Kunta Strategioiden ja ohjelmien huomiot Näkemykset kasvun aloista (kuntakierros, lokakuu 2014 ja haastattelut, joulukuu 2014) Hyrynsalmi Kajaani Matkailu ja sitä tukevat toimialat ovat erityisenä painopisteenä. Matkailussa Hyrynsalmella on useita paikallisia vahvuuksia, joita kytketään osaksi Ukkohallan kehittyvää matkailukeskusta. Tärkeässä roolissa ovat myös tunnetut tapahtumat (mm. Suopotkupallon ja Umpihankifutiksen MM-kisat sekä suuret hiihtotapahtumat, myös vesihiihtoon liittyen). Tapahtumat ovat kunnan markkinointivahvuuksia. Alueen markkinointia vahvistetaan Lomakotimessut hankkeella ja yhteisellä markkinointihankkeella Suomussalmen kunnan kanssa. Teollisuuden rakennemuutos (uudet palvelukeskukset, luonnonvarojen uusi käyttö) Metalliteollisuus, Transtech Biotalous (ympäristöystävälliset tuotteet, ympäristöteknologia) Olemassa olevat kasvun alat - Mittaustekniikan kansallisen roolin ylläpitäminen ja liiketoimintaympäristön parantaminen - Kaivannaisalan klusterikehitys: koulutuksen, TKI:n ja liiketoimintakehityksen ylläpitäminen ja vahvistaminen - Matkailun klusterikehitys: koulutuksen, TKI:n ja liiketoimintakehityksen ylläpitäminen ja vahvistaminen - Palvelualojen ja metallialan kasvu: osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen; Metsä, biotalous, tuulivoima, matkailu (Ukkohalla, kulttuuri). Puutuotepuolella oli verkostoitumista. Yhteydet lentoasemalle ja junille huonot. Metsätalous. Bioenergia. Isot aluevaikutukset. Hajautettu energiantuotanto. ST1, tuote jota voidaan viedä. Koulutus tärkeää, UEF ja UO tärkeitä. ICT-ala, peliala. Kaivannaisteollisuus potentiaalinen. Koulutus keskeinen kysymys. CEMIS. Yrittäjyys, toinen aste, AMK. Osaaminen. Vanhan paperitehtaan alue tärkeä. Terävöittämistä kaivataan. Osaaminen ja osaajien rekrytointi, tutkimus & kehittäminen, maineen vetovoimatekijät. Nuoret yrittäjät saaneet tunnustusta. Vetovoimaisuutta, miten saadaan pkyrityksiä, tilaa ja avaruutta, nopeat verkot puuttuvat. Kajaanin ja sitä Kainuun yhteiset avaukset Uusi kunta puhtaalta pöydältä. Yksinkertaisempi hallintomalli. Pienet kunnat itsenäisenä, tasavertainen kumppani keskusteluissa. Kirjastotoimessa hyvä yhteistyö. Hallinnon tukipalvelut, ateriaja puhtaanapitopalvel ut yhdessä. Konesaliosaaminen, avoin data. Kainuussa tilaa, toimitilaa. Kainutlaatuisuus. Toisen asteen koulutuksen kuvio auki. Elinkeinopoliittisen yhteistyön mahdolliset kuntakumppanit Suomussalmen, Paltamon ja Ristijärven kanssa metsätalous ja matkailu. Myös Kuhmo, vaikka etäisyydet pitkät. Yhteistyötä voisi olla enemmän. Sotkamon ja Paltamon kanssa matkailu, kaivannaisteollisuus. Kuhmon kanssa puurakentaminen. Julkisissa palveluissa yhteistyötä tulisi tehdä ateria- ja puhtaanapitopalvelui ssa, taloushallinnossa ja koulutuksessa. Elinkeinopoliittiset toimenpiteet lyhyellä (alle 3 vuotta) ja pitkällä (10 vuotta) tähtäimellä Kymmenen vuotta: Hyvinvointikertomusten kokoaminen, julkiset hankinnat, kansalaisopisto, toisen asteen koulutus, tekninen toimiala, sivistystoimiala (yhteiset virat). Matkailun, metsän ja energian klustereiden synnyttäminen. Alle kolme vuotta: Puurakentamisen kehittäminen Kymmenen vuotta: Osaamisen kehittäminen, Made in Kainuu -ajattelun kehittäminen Alustavat näkemykset Kainuun tulevasta kuntarakenteesta ja vaikutuksista kasvuun ja talouteen Hyrynsalmi syrjässä, taloudellisen tilanteen tervehdyttäminen olennaista. Liitosten ei uskota kohentavan taloustilannetta. Yhteistyölle nähdään mahdollisuuksia, pienten kuntien ei kannata kilpailla keskenään. Jos taloustilanne kiristyy, liitokset todennäköisempiä. Kasvuun tarvitaan rohkeutta, ei synny liitoksilla. Kumppaneita mahdollisesti Kainuun ulkopuolelta. Taloustilanteen ei uskota kohenevan liitoksilla, vaikka hallinnosta tulisi säästöjä.

37 Kuhmo metalli-alan imagon parantaminen hakijoiden keskuudessa Uudet kasvun alat - Metsäraaka-aineeseen perustuvan biotalouden uudet mahdollisuudet, bioenergiaratkaisut, puurakentamisen edistäminen, ST1 bioetanolitehtaan mahdollisuuksien hyödyntäminen - Uusi klusterikehityksen ala datacenterit: osaamisen perustan, TKI:n ja liiketoimintakehityksen luominen - Uudet osaamisen alat pilvipalvelut sekä pelit/simulaatiot: soveltaminen rajapinnoissa myös vanhoille aloille - Ympäristöteknologia, ekotehokkuus ja kestävä talous - Digitaalisuus, automaatio ja robotiikka liiketoiminnassa - Avoin julkinen data liiketoiminnan mahdollistajana Metsäklusteri ja puuosaaminen. Kaunis vesija metsäluonto (sata koskea). Kulttuurikaupunki. Elinvoimainen maaseutu. Peruspalvelut kunnossa. Venäjän läheisyyden tuomat mahdollisuudet. kautta Kainuun saavutettavuuden turvaaminen olennaisia (lento- ja raideliikenne) Kasvun edellytyksinä työpaikkojen luonti ja työväestön säilyttäminen. Vesiluonto. Kosket, kalastus (myös liikuntaest.), mökkeily (mökkitalonmiespalvelut) Metsäklusteri. Kuhmo Oy:n ympärille, sahatuotteet, Woodpolis, CLT-tehdas, puurakentaminen nousussa Luonnon virkistyskäyttö. Eläinten katselu. Kalevala Spirit uuteen nousuun. Biotalous. Puuhakkeen hyödyntäminen. Venäjä. Ruplan heikko kurssi, Ystävyyden puisto. Kuhmon kamarimusiikki. Iso vaikutus alueelle. Rönttönen. Luontomatkailu, puurakentaminen, kirjastopalvelut, musiikkiopisto, kansalaisopisto, lukioverkko, tekniikan palvelut. Sotkamon kanssa matkailu, kulttuurin ja urheilun yhdistäminen. Edunvalvonta ja markkinointi koko Kainuuna tärkeää. Puurakentaminen ja metsätalous koko Kainuussa. Alle kolme vuotta: Puurakentaminen Kajaanin kanssa. Kymmenen vuotta: Biotalous, luonnon virkistyskäyttö. Suuren yrityksen saaminen alueelle. Yhteinen markkinointiyhtiö. Kainuussa pitkät etäisyydet. Yhteistyö liitoksia parempi vaihtoehto. Liitoksilla ei suurta vaikutusta talouksiin, kasvu tulee muualta. Liitokset heikentävät demokratiaa.

38 Paltamo Ristijärvi Sotkamo Matkailu ja sen oheispalvelut. Luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot. Kainuun Edun kautta: matkailu, puu-, metsä-, ja bioenergia sekä kaivannaistoimiala. Yritystoiminnan edistäminen. Aito ruokapaikka, majoituskapasiteettia, BB, hoivahotelli, karavaanarit, Laahtanen, Pirtti, Saukkovaara. Tapahtumat, teemat, Green Care, luontomatkailu, vesistöt, metsästys, vetonaula, pysäyttäjä. Tuotteistaminen, yhteistyö ja vastuuyrittäjä. Maatalousyritystoiminnan ja bioenergian mahdollisuudet. Hoivayrittäjyys. Marjanpoiminta ja marjanosto. Matkailu ja palvelut sen ympärillä. Koulutukseen panostaminen (esim. koulutusketjujen kehittäminen (Snowpolis ja Vuokatti-Ruka-urheiluakatemia). Kaivannaisteollisuus. Kaivannaisteollisuus, matkailu, biotalous, 'tervatynnyristrategia', miten nämä jalkautetaan ja toteutetaan. Johtava matkailupaikka, biotalous (rataverkosto, tieverkosto moneen suuntaan), profiloidutaan, yrittäjyyttä pk-sektorin yrittäjyyttä, rauhallinen tyyssija. Seniorpolis, kiviala, matkailu. Matkailu. Biopolttoaineet. Envitechpolis. Snowpolis. Vuokatin urheilulukio vetää perheitä. Kansainvälistyminen. Luovuus, Kainuun luovin kunta. Yhteinen hankintarengas, ATK-järjestelmä, kirjasto Kuntien pakko tehdä yhteistyötä. Hoivayritysten kehittäminen, green care. Active seniors, kv-yhteistyö. Digitaalisuus. Liikenneyhteydet. Jätteiden hyödyntämisen (polttoaine) puolella yhteistyötä. Kajaanin kanssa? Matkailuyhteistyötä Oulujärven (Kajaani, Vaala) ympärillä. Golfavauksia Sotkamon kanssa. Yhteistyötä Kainuun Edun kautta. Paltamo asuinkunta, työssäkäyntiä Kajaanissa ja Sotkamossa. Sotkamon kanssa matkailua, muiden kuntien kanssa palveluita ja teknistä yhteistyötä. Matkailua voisi kehittää koko Kainuun, lähimpänä Kajaanin ja Sotkamon kanssa. Alle kolme vuotta: Talvivaara, vesienpuhdistus. Majoituskapasiteetin lisääminen Paltamossa. Alle kolme vuotta: Kuntarakenneuudistus. Kymmenen vuotta: Lisää työpaikkoja. Alle kolme vuotta: Vuokatti Masterplan. Uusia avauksia koko Kainuun yhteistyössä. Liitoksen pelätään näivettävän Paltamoa (työpaikkojen väheneminen, syrjäisyystekijöiden lasku, palvelut ja lukio keskuksiin, demokraattisuuden heikkeneminen). Tärkeintä ovat kansalaiset, ei kuntarajat. Jos liitoksia, pelko maakuntastatuksen menetyksestä. Ristijärveläisten verorasite saattaa pienentyä mahdollisten liitosten myötä. Yhden kunnan Kainuussa päätösvalta karkaisi liian kauas, mieluummin kuntapareja ja yhteistyötä. Halutaan pysyä itsenäisenä. Maakunnan yhteistyötä rakennettu ja purettu.

39 Suomussalmi Uusien yritysten saaminen Suomussalmelle 1. Matkailu ja palvelut. Majoituskapasiteetin parantaminen ja lisääminen, Raatteen Portin ja sotahistorian hyödyntäminen, Hossan alueen kehittäminen / Hossan kansallispuisto, Yhteistyö: Kuhmo, Ukkohalla- Paljakka, Kuusamo, Taivalkoski. Kulttuuri-, liikunta-, hyvinvointi- ja luontomatkailun kehittäminen. 2. Teknologia-alat. Yrittäjien tukeminen ja uusien yrittäjien hakeminen. 3. Biotalous. Puuteollisuusalan yrittäjien ja investoijien saaminen paikkakunnalle, pienvoimalaitoksen rakentaminen, tuulivoimapuisto, julkiset hankinnat biotalouden vahvistamisessa, luonnontuoteala ja lähiruoka. 4. Kestävä kaivannaistoiminta (malmi ja luonnonkivet). Matkailu (Raate, Hossa, Wild Taiga Kuhmon kanssa), puu ja kivet, elintarvikkeet, metalli, kauppa ja palvelut, Venäjä, tuulivoima. Maa- ja metsätalous, biotalouden potentiaali. Kaivostoiminta. Isot alkutuotannon firmat vähentäneet henkilöstöä. Työpaikkojen kasvu tärkeimpänä mittarina. Kärkien vähentäminen. Miten saada ihmiset pysähtymään? Saavutettavuus. Ylä-Kainuun yhteistyö. Hallintokuntamalli, paljon työtä. Kainuun Etu hyvä. Lukio, etäkursseja. Yhteinen opetussuunnitelma koko Kainuussa. Kirjasto. Hankintarengas, toiminut 90-l. lähtien. Haasteet: uusi sairaala, kuntaliitokset. Ylä-Kainuu luonteva yhteistyön alue. Kajaanin kanssa elinkeinojen kehittämistä. Alle kolme vuotta: Puuterminaali, matkailualan yhteistyö, biotalouden uudet avaukset. Kymmenen vuotta: Kaivannaistuotanto, koillinen rata. Liitokset mahdollisia. Yhden kunnan Kainuu maantieteellisesti liian laaja.

40 LIITE 5. Kainuun kuntarakenneselvitys Työpajojen tuotokset

41 Työpajan tuotokset - Kasvu

42 Kaivannaiset + YHTEISTYÖN TARVE Kajaani Otanmäki, Vuorokkaan kaivos, verkostot Paltamo Talkkikaivos, talkkimalmio, rakennuskiviesiinty miä Kajaani Kaivannaiset: jalostaminen logistiikka koulutus (amk) Ristijärvi Graniitti Suomussalmi Sijoittajat Kainuun liitto/sote Talousvaikutukset laajoja Ympäristövaikutukset rajoista riippumattomia Potentiaali huikea Kuhmo Vuolukivi ja timantit Sotkamo Talvivaara Sotkamo Silver ->työpaikkoja koko Kainuulle - POTENTIAALI +

43 Matkailu + YHTEISTYÖN TARVE Paltamo Järvimatkailu/kesä, talvikalastus Oulujärven matkailu, golfmatkailu Jättiläisenmaa Kivesvaaran retkeilyalueet Ristijärvi Verkostoituminen Kajaani Yhteistyö VMK:n kanssa Sotkamo Hyrynsalmi Yhteistyö, tapahtumien järjestämisen mahdollisuudet (Suomussalmi, Puolanka) Kainuun liitto/sote Jos teot eivät vastaa puheita yhteistyön osalta Sotkamo Matkailun kehittäminen mm. hyvinvointi- ja elämysmatkailu, elämyksiä ympäri Kainuuta Kuhmo Luontomatkailu (metsästys, eläinten katselu, hyvinvointimatkailu, kalastus), kulttuurimatkailu Kajaani Ostosmatkailu Venäjältä Kajaani Kulkuyhteydet Koulutus Kansainväliset yhteydet Suomussalmi Luontomatkailu, Hossan kansallispuisto Suomussalmi Raate, sotamatkailu - POTENTIAALI +

44 Biotalous + YHTEISTYÖN TARVE Paltamo Koko Kainuun biotalous (Kontiomäki paras paikka terminaaliksi), lämpövoimala Kainuun liitto/sote Infra logistiikka Ristijärvi Lämpökeskushanke Biokaasu Kajaani ST1 yksikkö tulossa Puuraaka-aine, koko Kainuu Kuhmo Puutoimialan (puurakentaminen) kehittämisosaaminen (Woodpolis) Hyrynsalmi Puun mekaaninen jalostaminen Energian käyttö Luonnonvara-alat Suomussalmi Rata kuntoon, palveluterminaali (KL, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Taivalkoski) Kajaani Puurakentaminen Kuhmon kanssa Kajaani Biotalous Osaamisen kehittäminen Teollinen jalostaminen Koulutus Kansainväliset yhteydet Kuhmo Teollinen puurakentaminen (CLT) -> jatkojalostus Sotkamo MTT Sotkamo biokaasuhanke - POTENTIAALI +

45 Elintarvike + YHTEISTYÖN TARVE Ristijärvi Lähiruoka Paltamo Lähiruoka Kajaani Kainuulaisten tuotteiden käyttö Koulutus/osaaminen Logistiikkaketjut Kuhmo Rönttöset, Kainuussa tuotetut herkut Kainuun liitto/sote Lähiruoka Pienyrittäjät Sotkamo Suurkeittiön rakentaminen alkaa -> lähiruoan käyttöä mahdollisimman paljon Suomussalmi Luonnontuotteiden jalostaminen Hyrynsalmi Luonnontuotteiden jalostus (marjat, sienet, kalat) - POTENTIAALI +

46 ICT + YHTEISTYÖN TARVE Kajaani ICT-osaamisen vienti ICT-osaamisen yhdistäminen muihin aloihin Suomussalmi Kondensaattorituotannon lisääminen (Kajaani) Sotkamo Mittausosaaminen urheilun alalla (mm. Jyväskylän yliopisto) -> yhteistyötä Kajaanin kanssa Kainuun liitto/sote Digitalisoituminen Sähköiset palvelut (erityisesti sote) Kajaani Peliala, koko Kainuu Kajaani Mittausosaaminen, lähinnä Sotkamo Keskus Renforsin rannalle - POTENTIAALI +

47 Metalli + YHTEISTYÖN TARVE Ristijärvi Alihankintatyöt Kajaani Transtech -> alihankintaverkostot ympäri Kainuuta Kainuun liitto/sote Osaaminen/ verkostot kriittinen tekijä! Kajaani Osaamisen kehittäminen Koulutus Työvoiman maakunnallinen hyödyntäminen Rahoitus Kuhmo Nopan metalli Osaava työvoima? Paltamo Alihankinta Korsun teräs Suomussalmi Erikoistyökalutuotannon laajentaminen - POTENTIAALI +

48 Muut (luonto, Venäjä, kulttuuri) + YHTEISTYÖN TARVE Kajaani KAO, 2.asteen koulutus koko Kainuu Ristijärvi Tuulivoima Kuhmo Kuhmon kamarimusiikki Kamarimusiikin myötä vahvistunut kulttuuri Kajaani Ostoskeskukset Logistiikka -> Kuhmo, Sotkamo Kuhmo Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Romuvaaraan Tuulivoimaloihin rungot Kuhmo CLT Vartius Sotkamo Huovis-kulttuurin (Veikko Huovinen) kehittäminen -> Kuhmo Kajaani 5-tie, VT 22 Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Sotkamo Kuhmo Vapaa-ajan asukkaat, loma-asuntoja lisää Suomussalmi Kulttuurimatkailu (Hyry,Kuhmo) Suomussalmi Venäjän matkailu (Kuhmo, Hyry) Paltamo Paltamolaisen ruoan jatkojalostaminen Kajaani Yhteisiä asioita paljon Osaamisen vahvistaminen Kainuulainen markkinointi yhteistyö Kajaani Loiste Oy Tuulivoima (laitteistot) Koko Kainuu Suomussalmi Tuulivoima (Hyry) Paltamo Cleantech-koetehdas, vedenpuhdistusmateri aaleja myrkyttömästi Tuulivoima Hyrynsalmi Tuulivoima Sotahistoria Venäläiset matkailijat Ylä-Kainuu - POTENTIAALI +

49 Työpajan tuotokset Talous Toimintamenojen karsinta kunnittain

50 HENKILÖSTÖ Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Kiinteistönhuolto Henkilöstö -25, v. 2015, irtisanomiset tehty, n. 5 eläköitymisen kautta Turhat kiinteistöt myydään? Työn tuottavuus -> HTV:t laskuun Mitä tehtäviä voidaan poistaa/vähentää? Soten virittäminen entistä taloudellisemmaksi Henkilöstö -40 HTV -> 1,8 milj., Paltamo Ristijärvi Sotkamo Henkilöstökulut 0-tasolla, ei uusia virkoja eikä palkkauksia eläköityvien tilalle Henkilöstö , Vapaaehtoiset säästövapaat Koko ajan tarkastellaan, tarvitseeko eläköityvien tilalle palkata uusia työntekijöitä tai voidaanko työ tehdä toisin Suomussalmi Henkilöstö -20 HTV, 0,8 milj.,

51 TUKIPALVELUT Kajaani Kirjanpito/henkilöstö Taitaa selvitys 12/2014 päätös? Kuhmo Toiminnan tehostaminen, palveluntuottaja, keskittäminen? Suomussalmi Hankinnat ja rakennusvalvonta yhteistyössä Sote Tehtävä laajemmalla yhteistyöllä

52 TILAT Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Kahdesta koulusta yhteen kouluun Turhista kiinteistöistä luopuminen, n.1,5% / vuosi Tilankäytön tehostaminen, oman väen tiivistäminen -> Paltamo Sotkamo Käytössä vain välttämättömät tilat, muut myynnissä tai tulossa myyntiin Kouluverkko karsittu, 2 taajamakoulua jäljellä. 2 koulua (Hakasuo ja kirkonkylän vanha koulu vielä kunnalla). Vuokra-asuntoja on liikaa tyhjillään. Kouluverkkoa on tarkasteltu ja vuonna 2016 uudestaan Suomussalmi Kouluverkon järkeistäminen , -1 milj. Tarpeettomat tilat , 0,2 milj.

53 AVUSTUKSET MUUT Kajaani Valtionosuuksien oikeudenmukaisuus Veroäyrille katto Sote Palvelutason karsinnat, siten että ei alijäämää sotelle ja kasvavat lakisääteiset tehtävät voidaan hoitaa Kuhmo Avustukset yksityisille ja yhteisöille, -500 Paltamo Eipä juuri enää voi karsia Sotkamo Avustuksia pienennetty Tarkka harkinta hankkeisiin mukaan lähdössä Suomussalmi Avustukset 2016, 0,5 milj.

54 Työpajan tuotokset Sote Tukipalvelut ja ennaltaehkäisevä toiminta

55 HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT Kuntien hallintopalveluiden yhdistäminen Esityslistat, pöytäkirjat jne. Talous- ja henkilöstöhallinto osaksi valtakunnallista, haetaan syvää yhteistyötä koko Kainuun alueella Omistajaohjaus ja osto tehokkaimmalta taholta Sähköisen asioinnin lisääminen radikaalisti Valtakunnallisesti, Pohjois-Suomen yhteinen, sote-kuntayhtymän yhteinen? Tietohallinto Valtakunnallisen järjestelmän hyödyntäminen, yhteistyö Pohjois-Suomen kesken (Kajaani hallinnoimaan) Hankinnat yhteen Palkat ja laskut erilleen uudesta sotesta Taloushallinto Raportoinnin kehittäminen

56 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT Toimintojen keskittäminen Kaikki kiinteistöt yhdelle omistajalle Yhteinen kiinteistöstrategia/-yhtiö Kiinteistönhoidon, -huollon (vesi ja sähkö) ja puhtaanapidon yhtiöittäminen Hyödyttömät kiinteistöt myyntiin Suurimpia taloudellisia haasteita taantuvilla alueilla, omistamisella ei vaikutusta kustannuksiin Palveluasumisen suunnittelu, koordinaatio ja järjestäminen

57 LOGISTIIKKA Yhdistetyt, liikkuvat palvelut Yhteinen ruokatarvike-ostokset-kirjasto-kuljetus asukkaille Kuljetuspalveluiden yhdistäminen yli kuntarajojen Julkinen liikenne Uusi tekniikka logistiikan apuna Hallinnon tukipalvelut voi hoitaa vaikka mökistä Yhteinen logistiikkakeskus Suunnittelu ja järjestäminen yhden toimijan vastuulle

58 RUOKAHUOLTO Yhteinen liikelaitos tuottamaan ateria- ja puhtaanapitopalveluita Organisointi yksiin käsiin Lähiruokaa ja paikallisia elintarvikkeita hyödynnettävä siitä huolimatta (kestävä kehitys!) Toimitus koko Kainuuseen

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset. Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät

Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset. Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.-3.10.2014 Muutama poiminta suuntaviivoista Lukio- ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

SOTE uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori

SOTE uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori SOTE uudistuksesta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF 15.11.2015 Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori Sisältö Mistä sote-uudistuksessa on kysymys? Järjestämis- ja tuottamisvastuu Rahoitus

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Kainuussa

Osaamisen kehittäminen Kainuussa Osaamisen kehittäminen Kainuussa Sokos Hotel Vuokatti ke 3.9.2008 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Koulutustoimiala 2008 toisen asteen koulutus Opiskelijoita noin

Lisätiedot

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Historia ravitsee kehitystä Tervanviennin kultakaudella Kuhmo tuotti kuudenneksen koko Suomen tervasta metsää pysyvästi 406 000 ha, puuvaranto yli 30 milj m3 Globalisaatio

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

MAATALOUS Maidonlähettäjätilat Aktiivitilat 1) Maidonlähettäjien. lkm Kemi Simo Tervola Tornio ITÄ-LAPPI

MAATALOUS Maidonlähettäjätilat Aktiivitilat 1) Maidonlähettäjien. lkm Kemi Simo Tervola Tornio ITÄ-LAPPI MAATALOUS 9 SEUTUKUNTA Kunta Maidonlähettäjätilat Aktiivitilat ) Meijereihin viedyt maitomäärät milj. litraa Maidonlähettäjien lkm Maitoa (litroina) lähettäjää kohti Tilojen lkm Peltoa viljelyksessä (ha)

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste

Rakenneuudistus toinen aste Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) 1 LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus PPSHP:n KUNTAJOHDON TAPAAMINEN Sote -palvelurakenne Oulu 16.1.2013 Kuntauudistuksen kokonaisuus Kuntarakenteen uudistaminen (kuntarakennelaki) Kuntalain

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot